13. august Plan for risikobaseret redningsberedskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13. august 2013. Plan for risikobaseret redningsberedskab"

Transkript

1

2 13. august 2013 Plan fr risikbaseret redningsberedskab 1

3 Indhld 1. Frmål g baggrund Risikprfil af Slagelse Kmmune Generelle plysninger m kmmunen Risikprfil ud fra risikidentifikatin g risikanalyse Fremtidigt serviceniveau fr Slagelse Brand g Redning Prcessen bag fastlæggelse af serviceniveau Bemandingsniveau Køretøjssammensætning statins-/slukningsmråder g med egen slukning i hele kmmunen Mdel fr det fremtidige serviceniveau fr Slagelse Brand g Redning Organisatin g virksmhed Beredskabets rganisatin Beredskabets pgaver Dimensinering g materiel Det daglige beredskabsniveau Indsatsledelse Vagthld g udrykningssammensætninger Udrykningstider Køretøjer g materiel Vandfrsyning Udvidet beredskab ved ekstrardinære hændelser Indkvartering g frplejning Strebæltsberedskabet Frebyggelsestiltag Øvelser, uddannelse g kmpetenceudvikling Øvelses- g uddannelsesniveau Styring g pfølgning på den risikbaserede dimensinering Prcedure fr styring g pfølgning Målsætninger g målparametre Implementering af risikbaseret dimensinering Samarbejde i øvrigt

4 Bilag: A: Falck aftale m perativt beredskab i Krsør g Skælskør B: Udrykningssammensætninger C: Slukningsmråder i Slagelse kmmune D: Aftale m førsteudrykning i nabkmmune jf. beredskabslvens 13, stk. 1. E: Aftale m vederlagsfri assistance jf. beredskabslvens 18, stk. 3 F: Samarbejdsaftale med bygningsmyndigheden G: Uddannelsesplaner Tillæg 1) Oplæg til serviceniveau 2) Delrapprt 1: Risikidentifikatin 3) Delrapprt 2: Risikanalyse 4) Delrapprt 3: Vandfrsyning 3

5 1. Frmål g baggrund Denne plan har til frmål at beskrive redningsberedskabet i Slagelse Kmmune, sm det kmmer til at se ud efter den risikbaserede dimensinering. Planen tager udgangspunkt i arbejdet med risikbaseret dimensinering af Slagelse Brand g Redning, sm blev påbegyndt i juli Knkret blev arbejdet gennemført i følgende faser: 1. Risikidentifikatin, dvs. krtlægning, dkumentatin g strukturering af risici i Slagelse Kmmune. Bl.a. er der indsamlet infrmatin m risici gennem udrykningsstatistikker, brandsynsregister, virksmhedsregister, miljøregister, kmmuneplan, inddraget faglig viden fra persnalet i beredskabets rganisatin g fastlagt en række hvedkategrier af risici (maj juli 2012). 2. Risikanalyse, dvs. analyse af de risici, der er identificeret i risikidentifikatinen med henblik på at fastlægge mfanget af kmmunens risici (hyppighed x knsekvens) samt efterfølgende at fastlægge relevante udrykningssammensætninger g beredskabsniveauer g udpege relevante frebyggelsestiltag (august september 2012). 3. Oplæg til serviceniveau, sm blev behandlet af beredskabskmmissinen. december 2012 (september december 2012). 4. Planudkast (januar - juni 2013). Efter udtalelse hs Beredskabsstyrelsen, g eventuelle justeringer, kan kmmunalbestyrelsen fastlægge serviceniveauet fr beredskabet i Slagelse Kmmune ultim Frarbejdet g prcessen, der har ført til denne plan fr risikbaseret dimensinering af Slagelse Brand g Redning har været mfattende g er dkumenteret i de vedlagte delrapprter g tilhørende bilag, hvr interesserede kan få yderligere indblik i den bagvedliggende prces. 2. Risikprfil af Slagelse Kmmune 2.1 Generelle plysninger m kmmunen Slagelse kmmune er beliggende i Regin Sjælland, md vest grænsende til Strebælt g mgivet af kmmunerne Kalundbrg, Srø g Næstved. Grænsen til Nybrg er ved Sprgø, sm er en del af Slagelse kmmune. Kmmunen rummer ca indbyggere frdelt på 567 km 2 (med største afstande af ca. 25 km fra øst til vest g ca. 35 km fra nrd til syd). Slagelse kmmune har en relativ høj beflkningstæthed (den højeste i regin Sjælland). Størstedelen af indbyggerne - ca br i de 3 største byer; Slagelse, Krsør g Skælskør - en mindre del br i Dalmse g i den øvrige del af kmmunen. Til kmmunen hører 3 mindre øer; Agersø g Omø sm er bebede, samt Sprgø. Bebyggelsen spænder ver relativt gamle bygninger til relativt nyt byggeri. Der er frhldsvis meget bebelse under 4 etager. I byerne er der en del butikker g indkøbscentre, cafeer g spisesteder, samt andre frsamlingssteder herunder en del idrætshaller. Der findes flere større uddannelsesinstitutiner, plejecentre g sygehuse i kmmunen. Kmmunen har en del kulturværdier bl.a. flere kirker, fæstningsværker g sltte. Kmmunen har stre landmråder men relativt få skvmråder. Kmmunen har ver 100 km. kyststrækning g har flere lystbådehavne samt 2 industrihavne. 4

6 Kyststrækningen er præget af flere større smmerhusmråder. Der er stre mråde med varieret industri både i byerne g i udkantsmråderne, f.eks. Stignæs ved Skælskør. Der er en del militære etablissementer med tilhørende faciliteter g depter i kmmunen. Kmmunen har ver 1000 km vejnet g gennemskæres af vigtige hvedfærdselsårer. I øst- /vestgående retning af vestmtrvejen g i nrd-/sydgående retning af hvedvej rute 22, der er en betydende indfaldsvej fra Kalundbrg g Næstved-mrådet. Jernbanestrækningen er en af de mest trafikerede strækninger i Danmark. Strebæltsfrbindelsens Østbr g tunnelanlæg er placeret mellem Krsør (Halsskv) g Sprgø. Figur 1: Grundkrt af Slagelse Kmmune 5

7 2.2 Risikprfil ud fra risikidentifikatin g risikanalyse Risikidentifikatinen g risikanalysen tegner følgende risikprfil af Slagelse Kmmune: Der er i snit 1,88 alarm pr. døgn (baseret på periden , i alt 6 år), heraf 1,42 reel hændelse g 0,46 blind alarm De hændelser, der sker flest af er brand i etageejendm/lejlighed, villa/rækkehus, cntainerbrande g bilbrande er blandt de hyppigste meldinger. Nedenstående figur viser helt verrdnet frdelingen af hændelserne ver 6 år ( ): Figur 2: Udrykningsstatistik ver 6 år fra alle kmmuner der nu udgør Slagelse Kmmune I frhld til landsgennemsnittet er Slagelse Kmmunes andel af reelle alarmer en smule lavere. Der er flest brandhændelser. Melding fra autmatiske brandalarmer er den hyppigste meldingstype. Sammen med de nævnte brandhændelser er meldinger til indsatslederen (ISLeftersyn) g mindre frurening blandt de hyppigste meldinger. Der er en frøgelse af brandhændelser i april, juni samt december måned. Der er et fald af blinde/falske alarmer i februar g april måned. 6

8 Der kan knstateres en stigning i brande p til jul, men ellers ikke ngen særlige udsving i frbindelse med højtider. Der er en svag stigning i hændelser m lørdagen. Der er et fald i antallet af hændelser fra klkken Der er stigning i antallet af hændelser mellem klkken Ud fra den eksisterende dataindsamling, kan der ikke knkluderes nget entydigt i frhld til branddøde g tilskadekmne ved hændelser. Strålerørsstatistikken er lidt højere pr indbyggere end de gennemsnitlige tal gældende på landsplan. Der er flest hændelser i de tre købstæder, men dg med en jævn frdeling i øvrigt i kmmunen. Figur 3: Placering af hændelser Der er ikke mange brande på brandsynsbjekter, men der er mange blinde alarmer på brandsynsbjekter fra autmatiske brandalarmeringsanlæg. Det er typisk virksmheder der grundet virksmhedskarakteren, har et myndighedskrævet autmatisk brandalarmeringsanlæg 7

9 Der er ikke entydigt ngen særlige risikmråder ud ver bykernerne samt enkelte industrimråder g trafikknudepunkter Der er ca. 51 samtidige hændelser årligt i hele kmmunen. Inden fr hvert slukningsmråde er der kun få samtidige hændelser, med flest i Slagelse-mrådet, hvr der gennemsnitligt har været ca. 13 samtidige hændelser årligt Sammenfattende kan det knkluderes, at der ikke er væsentlige ændringer i kmmunens risikprfil i frhld til de analyser, der bl.a. danner grundlag fr den hidtidige risikbaserede dimensinering. 3. Fremtidigt serviceniveau fr Slagelse Brand g Redning 3.1 Prcessen bag fastlæggelse af serviceniveau På basis af risikidentifikatinen g risikanalysen, samt egne g andres erfaringer, fik Slagelse Kmmunes beredskabskmmissinen frelagt en række mdeller g kmbinatinsmuligheder fr det fremtidige beredskab i Slagelse Kmmune 1. Efter plitiske drøftelser valgte plitikerne i Slagelse Kmmune en mdel, der grundlæggende er uændret g sm bygger på: Bemandingsniveau Uændret bemanding: 2+8 mand på Statin Slagelse 1+6 mand på henhldsvis Statin Krsør g Statin Skælskør Sm mtivatin fr valg af denne mdel bemærkes særligt: - at der fra Statin Slagelse vil kunne fretages flere samtidige indsatser i selvstændige taktiske enheder i hele kmmunen - at der fra Statin Slagelse vil kunne afgå 2 mand med specialmateriel g assistance til alle slukningsmråder en ekstra fleksibel enhed til gavn fr hele kmmunen - at mdellen sikrer en hurtig g frsvarlig førsteindsats i alle udrykningsmråderne - at størstedelen af alle hændelser kan håndteres ptimalt med denne mdel Køretøjssammensætning Uændret vgnpark: Statin Slagelse med 1 autmbilsprøjte, 1 drejestige, 1 tankvgn, 1 tanksprøjte, 1 slangetender, 1 redningsvgn (frigørelse tung), 1 miljøenhed (land med 4 kemikalieindsatsdragter) Statin Krsør med 1 autmbilsprøjte, 1 tankvgn, 1 18 meter stige, frigørelsesværktøj (let), 1 miljøenhed (land med 2 kemikalieindsatsdragter), 1 "større" redningsbåd Statin Skælskør med 1 autmbilsprøjte, 1 tankvgn, 1 18 meter stige, frigørelsesværktøj (let), 1 miljøenhed (land med 2 kemikalieindsatsdragter), 1 "mindre" redningsbåd Det frivillige beredskab med en nyere autmbilsprøjte g tankvgn. Sm mtivatin fr valg af denne mdel bemærkes særligt: 1 De frskellige mdeller g kmbinatiner kan ses i Oplæg til serviceniveau. 8

10 - at 1 autsprøjte g 1 vandtankvgn (suppleret med let miljø- g redningsudstyr, samt efterløberstige) i hhv. Krsør g Skælskør kan iværksætte indsats verfr alle frekmne pgaver - at bådberedskaberne i Krsør g Skælskør kan dække hele Slagelse kmmunes kyststrækning, havne, nr, vandløb g åer samt, at erfaringer har dkumenteret dette - at 1 autsprøjte, 1 vandtankvgn g 1 tanksprøjte i Slagelse kan iværksætte indsats verfr alle frekmne pgaver, g samtidig indsats verfr 2 mindre pgaver - at mere specialiserede køretøjer i Slagelse stigevgn, slangetender kemivgn g redningsvgn, hensigtsmæssigt kan betjene alle slukningsmråder i kmmunen, g skal afgå enten i primærudrykning eller sm intern assistance, hvrved beredskabet kan løse både større g/eller mere kmplekse pgaver i hele kmmunen - at der frsat er en ekstra - g mere fleksibel slukningsenhed (tanksprøjte), sm kan supplere i hele kmmunen, g sm er placeret i mrådet med flest hændelser. - At erfaringer har vist, at sammensætningen af køretøjer, giver grundlag fr at håndtere de almindeligt frekmmende g repræsentative hændelser i Slagelse kmmune, evt. suppleret med assistance udefra i ganske få tilfælde (3 årligt, sm gså kan skyldes mandskabsbehv) - at mdellen passer gdt sammen med mandskabsmdel 2 - at mdellen passer gdt sammen med Plan fr vandfrsyning statins-/slukningsmråder g med egen slukning i hele kmmunen Statinsstrukturen frsættes uændret, sm beskrevet under afsnittet m Beredskabets Organisatin g virksmhed. Sm mtivatin fr dette valg bemærkes særligt: - at hele kmmunen strt set kan dækkes indenfr 10 minutter i bymæssig bebyggelse g 15 minutter udenfr bymæssig bebyggelse (i alt ver 98 %) - at det fr få kritiske mråder bemærkes: at der kun er meget få udrykninger til mråderne (1-5 årligt) at der kun er få risikbjekter i mråderne. De valgte mdeller vil kunne håndtere langt den vervejende del af de daglige hændelser til g med hændelser sm f.eks. diskteksbrand, brand på autværksted, lejlighedsbrand ver 3. sal med samtidig slukning g persnredning samt kemikalieuheld, sm udgør 97 % af hændelserne i kmmunen, på en effektiv g tidssvarende måde. Den valgte mdel, sm udgør rammerne fr det fremtidige beredskab i Slagelse Kmmune, beskrives mere uddybende i det følgende. 3.2 Mdel fr det fremtidige serviceniveau fr Slagelse Brand g Redning Mdellen fr serviceniveau udmøntes i praksis i følgende elementer, sm beskrives hver fr sig i det følgende: a. Organisatin g virksmhed b. Dimensinering (indsatsledelse, vagthld, udrykningssammensætninger g udrykningstider) g materiel 9

11 c. Frebyggelsestiltag Organisatin g virksmhed Beredskabets rganisatin Beredskabets ledelse g administratin er kmmunalt frankret. Der er kmmunal brandstatin i Slagelse g entreprise mkring det perative beredskab med Falck i Krsør g Skælskør. Kntrakt fremgår af bilag A. Det samlede kmmunale beredskab består af 21 fuldtidsansatte, ca. 25 deltidsansatte g ca. 60 frivillige. Der er ca. 55 brandmænd tilknyttet beredskabet via Falck. De relevante persnalegruppers (ledere, inspektører g brandmandskab) kmpetencer beskrives i frbindelse med punkt Dimensinering g materiel g punkt Frebyggelsestiltag samt i punkt 4 Uddannelse. Der henvises til data indtastet i ODIN vedrørende de enkelte medarbejderes uddannelse. Beredskabets rganisatin fremgår af nedenstående diagram. Figur 4: Organisatinsdiagram fr Slagelse Brand g Redning Beredskabets pgaver Udver de pgaver, sm ligger i beredskabet primære pgavesæt med brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling g det perative beredskab med udrykning til brand, miljø g redning, løser Slagelse Brand g Redning gså en række servicepgaver, bl.a.: åbne/lukke havnebr 10

12 eftersyn af brandmateriel ubemandet vagtcentral (udkald af mandskab samt vervågning af autmatiske brandalarmeringsanlæg). Vagtcentral fr hjemmeplejen, herunder bagvagt ved ubesvarede pkald fra brgere Dimensinering g materiel Det daglige beredskabsniveau Slagelse Brand g Redning råder ver flere statiner: 1) Statin Slagelse (kmmunal brandstatin), Rytterstaldstræde 8 i Slagelse 2) Statin Krsør (Falck statin), Reskavej 11 i Krsør 3) Statin Skælskør (Falck statin), Kajgade 10 i Skælskør Derudver er der kmmunale ø-beredskaber med stedlige beredskabsstyrker på øerne Agersø g Omø. Beredskabet råder endvidere ver bygninger i Krsør, Slagelse Landevej 3, hvr beredskabets ledelse g administratin er samlet sammen med RESC (Brand- g Redningssklen). Stedet er tillige base fr det frivillige beredskab i kmmunen Indsatsledelse Indsatsledervagten varetages på skift blandt det fuldtidsansatte persnale. Vagthavende indsatsleder skal befinde sig i kmmunen g med bpæl indenfr en af byznerne, dvs. bpæl i visse yderkanter accepteres ikke. Der indgår i alt 6 mand fast i indsatsledervagten. Herudver kan 2 mand indgå sm chefvagt eller bagvagt. Det er målet, at alle persner, sm indgår i indsatsledervagten, skal deltage i den brandtekniske byggesagsbehandling/varetage brandsyn. Tilsvarende tilstræbes det, at persnalet indgår i undervisning på RESC g dermed får yderligere erfaring sm supplement til skarpe indsatser. Viden m på den ene side knkrete hændelser i kmmunen g på den anden side brandsyn g undervisning bliver således verført mellem mråderne g er med til at styrke sammenhængen i den frebyggende g den perative del af beredskabet. Der er mulighed fr at indkalde ekstra indsatsledere ved længerevarende eller kmplekse hændelser. Herudver er der altid en indsatsleder på bagvagt i frbindelse med Strebæltsberedskabet, sm gså kan bruges ved andre større, kmplekse eller sammenfaldende hændelser i kmmunen. Hldledere skal have gennemgået kurset Hldleder sm teknisk leder Vagthld g udrykningssammensætninger Vagthldene er sammensat af hldledere g brandflk. Der er en stående styrke på deltidsvagt, sm sikrer, at det besluttede bemandingsniveau til en hver tid kan efterkmmes. Mandskabsstyrken på de enkelte statiner, herunder deres uddannelsesmæssige kmpetence, fremgår af ODIN. Udrykningssammensætningen afhænger af meldingstypen, g fremgår af bilag B. Udver udrykningssammensætningerne er der en række særlige bjekter eller hændelsestyper, hvrtil der er lavet særlige aktinslister, prcedurer eller knkrete mødeplaner. Disse planer 11

13 revurderes særskilt i frbindelse med implementering af den risikbaserede dimensinering. Derudver er beredskabet i løbende dialg med Sydsjællands g Llland-Falster Pliti i frbindelse med særlige arrangementer, sm kræver særlig bevågenhed. Det kan f.eks. være sprtsarrangementer, festuger eller nytår. I frbindelse med disse arrangementer vervejes den knkrete udrykningssammensætning. Sammensætningerne vil løbende blive taget p til revisin ud fra de erfaringer, der bliver gjrt med den risikbaserede dimensinering Udrykningstider Udrykningsmråderne er fastlagt således, at nærmeste statin med det relevante materiel tilkaldes. Inddelingen af slukningsmråder i Slagelse kmmune fremgår af bilag C. Udrykningstidsznerne er sm vist nedenfr: Ankmst inden fr 10 min. Ankmst inden fr 15 min. Ankmst inden fr 20 min. Det er frudsat at køretøjerne afgår inden fr 5 min. Afgang fra brandstatinen i Slagelse Afgang fra Falck statinen i Skælskør Afgang fra Falck statinen i Krsør Samlet dækningsmråde fra 3 statiner Det kan bl.a. knstateres: Figur 5: Udrykningstidszner at alle bykerner kan dækkes indenfr 10 minutter fra statinsplaceringerne 12

14 at et køretøj afsendt fra anden statin i kmmunen vil være fremme indenfr i alt minutter, det vil sige ca minutter efter den lkale statin (nærmeste) er fremme at næsten hele kmmunen, inkl. ydermråder - ver 98 % - kan dækkes indenfr 15 minutter at der er ngle mråder mkring Dalmse/Gimlinge i kmmunens østlige del g Bisserup i sydøst, hvr udrykningstiden i ngle tilfælde kan verstige 15 minutter, men ikke verstiger 18 minutter, hvilket vurderes acceptabelt i relatin til risici. Der er indgået aftale med Srø Redningsberedskab m dækning af vestgående spr af mtrvej E20 fra kmmunegrænsen g frem til afkørsel 39 i Slagelse kmmune. Tilsvarende dækker Slagelse kmmune i østgående retning frem til afkørsel i 38 i Srø kmmune (bilag D) Køretøjer g materiel Udrykningssammensætningerne bygger på følgende køretøjer: Slagelse Krsør Skælskør Autmbilsprøjte 1 Tanksprøjte Tankvgn 1 (ny i 2013) Drejestige g springpude Slangetender Frigørelsesværktøj (tung) på pinervgn Miljøenhed land (tung) på pinervgn Autmbilsprøjte 1 Tankvgn 1 18 meter stige g springpude Frigørelsesværktøj (let+) på pinervgn Miljøenhed land (let) på trailer + 2 kemikaliedragter Herudver særligt udstyr til Strebæltsfrbindelsen Autmbilsprøjte 1 Tankvgn 1 18 meter stige g springpude Frigørelsesværktøj (let) på autmbilsprøjte 1 Miljøenhed land (let) på trailer + 2 kemikaliedragter Pakningerne tager langt hen af vejen udgangspunkt i traditinelle pakninger. Generelt fr køretøjer g pakninger er dg, at det består af nyt g mderne materiel. Det kan f.eks. nævnes at der er termiske kameraer på alle slukningsenheder, særdeles mderne frigørelsesmateriel samt tidssvarende rednings- g miljømateriel. Pakningerne vil dynamisk blive ændret i frhld til indhøstede erfaringer g ændringer af risici g anvendte indsatstaktikker. Omkring materiel sker en pjustering i frhld til følgende pgaver/hændelser: Afstivningsmateriel, Indsats ved sammenstyrtningsfare. Fastklemning i løst plag Dybderedning Skærepgaver Belysning af skadested Indkvarterings- g frplejningstjeneste Vandfrsyning Kmmunalbestyrelsen skal sikre en tilstrækkelig vandfrsyning til brandslukning, jf. beredskabslvens g dimensineringsbekendtgørelsen. Det at sikre tilstrækkelig vandfrsyning til brandslukning er således en del af kmmunes risikbaserede dimensinering. På den baggrund er der udarbejdet en selvstændig plan fr vandfrsyning. 13

15 Oplægget til serviceniveauet fr vandfrsyning til brandslukning er, at der i by g bynære mråder kan etableres en kntinuerlig vandfrsyning på 800(1600)L/min g i landmråder 600L/min. Dette pnås bl.a. ved at have et tilstrækkeligt antal vandfrsyningsenheder i beredskab (f.eks. 3 vandtankvgne). Ved dette serviceniveau kmmunens eget beredskab levere vand til brandslukning i 99,2 % af alle udrykninger. Frhld mkring vandfrsyning er nærmere beskrevet i delrapprt Udvidet beredskab ved ekstrardinære hændelser Udver det daglige beredskab har Slagelse Kmmune mulighed fr at trække på ressurcer fra andre nabberedskaber, beredskabscentre m.fl. I første mgang er der mulighed fr, at der internt i kmmunen assisteres på tværs af slukningsmråderne. Herudver kan der tilkaldes assistance fra nabkmmuner g andre relevante kmmuner, idet kmmuner har pligt til at stille persnel g materiel fra kmmunens redningsberedskab til rådighed fr en anden kmmunes redningsberedskab, jf. bekendtgørelse m risikbaseret kmmunalt redningsberedskab, kap. 3, 10. Der er aftale mellem disse kmmuner m, at der ydes vederlagsfri assistance kmmunerne imellem. Der er indgået knkrete aftaler med Srø, Næstved g Kalundbrg kmmuner m vederlagsfri assistance (bilag E). Samarbejdsaftalen med Nybrg er en del af særskilt aftale med A/S Strebæltsfrbindelsen, sm sikrer tilsvarende muligheder. Udver assistance fra andre kmmuner har Slagelse Kmmune gså mulighed fr at tilkalde assistance fra det statslige redningsberedskab, der bl.a. kan stille med mandskab g specialmateriel (se beredskabsstyrelsens ressurcekatalg på Beredskabet i Slagelse Kmmune skal således ses i lyset af, at der er mulighed fr at trække på andre ressurcer end dem, der er til rådighed i kmmunen. Med et betydeligt antal indsatsledere, statiner g materiel, herunder lgistisk persnale g frivillige - evt. kmbineret med udefrakmmende statslig eller mellemkmmunal assistance - er det således gså vurderingen, at Slagelse kmmune kan gennemføre en både større, længerevarende g kmpleks indsats, samt flere mindre samtidige indsatser i øvrigt Indkvartering g frplejning Den risik, der indebærer indkvartering af flest mennesker i Slagelse kmmune vil givetvis være nødstedte mennesker i frbindelse med snestrm, sm afføder en lukning af Strebæltsbren (pgaven tilfalder kun kmmunen, såfremt persnerne er nødstedte, hvrfr en "almindelig lukning af bren ikke autmatisk medfører en sådan pgave"). Analysen viser, at kmmunen med brug af den stre frivillige styrke g kmmunale lkaliteter er i stand til at løse denne pgave, hvrfr der vil være mulighed fr at kunne indkvartere g frpleje p til persner. Beredskabet råder endvidere ver stre depter til brug fr indkvartering af nødstedte, bl.a svepser. Herudver vil kmmunen i en ekstrem situatin kunne trække på yderligere mandskab, materiel g faciliteter til brug fr løsning af pgaven. I frhld til den mængde frivillige, sm kmmunen råder ver skal der frsat g fremadrettet fkuseres på uddannelsen af persnel til mråderne Indkvartering g Frplejning. Dette kan ske gennem den eksisterende persnalegruppe eller ved målrettet hvervning af nye persner til denne pgave. Der planlægges g udarbejdes yderligere instrukser fr pgaverne, sm gså krdineres i frhld til kmmunens samlede beredskabsplan. 14

16 Strebæltsberedskabet Slagelse Kmmune har i samarbejde med anlægsejerne (Sund&Bælt) g de øvrige ansvarlige beredskabskmpnenter g virksmheder etableret et særligt beredskab - Strebæltberedskabet - der dækker hele Strebæltsfrbindelsen. Beredskabet er beskrevet i en særlig udarbejdet beredskabsplan herunder med beskrivelse af det samlede anlæg. Hver myndighed har inden fr hvert sektrmråde herudver udarbejdet særlige møde- g indsatsplaner. Der er etableret et frmelt frum - Kntaktgruppen fr beredskabet på Strebæltsfrbindelsen - hvr de ansvarlige løbende drøfter frhld af beredskabsmæssig karakter herunder evt. ændringer i de driftsmæssige frudsætninger i relatin til beredskabsknceptet. Kmmunens daglige beredskab stilles til rådighed fr en indsats på Strebæltsfrbindelsen. Mandskab, materiel, uddannelse g øvelser udver det serviceniveau, der er fastsat i kmmunen, er således et ekstra beredskab, der er finansieret af anlægsejerne - i princippet et "bedriftværn". Indeværende plan beskriver således ikke frslag til nye serviceniveauer på Strebæltsfrbindelsen eller ændrede principper fr at fastlægge dette udvidede beredskab Frebyggelsestiltag Et vigtigt aspekt af det risikbaserede beredskab i Slagelse Kmmune er frebyggelse af de frskellige typer af hændelser g frøgelse af sikkerheden g trygheden fr kmmunens brgere. På nuværende tidspunkt sker den beredskabsmæssige frebyggelse i Slagelse Kmmune bl.a. gennem lvpligtige aktiviteter sm: Brandsyn: Der er ca. 640 brandsynsbjekter i kmmunen, sm rummer ca. 400 brandsyn m året. Brandteknisk byggesagsbehandling af nye byggerier g udbygninger: Der er stigende tendens i antallet af byggesager, sm ftere behandles efter de funktinsbaserede brandkrav sm fte er mere kmplekse end tidligere. Hertil kmmer et større antal telefnsamtaler, besigtigelser g mødeaktiviteter i frbindelse med byggesagsbehandlingen. Der er udarbejdet en aftale med kmmunens byggemyndighed sm afgrænser samarbejdet på mrådet (bilag F). Behandling af sæsnbetingede aktiviteter sm affaldsafbrænding g fyrværkerisalg/-affyring g særlige arrangementer sm teaterfrestillinger, udstillinger m.v. samt brgerservice g rådgivning i frbindelse med disse g andre sager med brandteknisk islæt. Til dette afsættes ca. 3 årsværk (3 medarbejdere i en frebyggende specialiseret afdeling 90 % af tiden) ligesm øvrige bidrager til gennemførelse af brandsyn, hvilket anslås til yderligere ca. 1/2 årsværk. Brandsyn varetages af 6-8 mand (inspektører), sm alle har den frnødne uddannelse. Flere har en verbyggende uddannelse. Brandteknisk byggesagsbehandling varetages primært af den frebyggende afdeling sm har et højt erfarings- g uddannelsesniveau. Risikanalyserne sætter fkus på en række typer af bjekter, sm den frebyggende indsats kan/skal rettes md. Disse, sm med frdel kan analyseres yderligere, er skitseret i nedenstående. Beredskabskmmissinen træffer mindst 1 gang årligt beslutning m særlige fkusmråder herunder evt. ekstrardinær ressurcetildeling. Herudver drøfter afdelingen g ledelsen løbende ressurcefrbrug g pririteringer på mrådet, således den frebyggende indsats giver det størst mulige udbytte. 15

17 Privat bebelse Fkusmråder Prblemstilling Skrstensbran de g brande frårsaget af madlavning Fkus fr frebyggelsestiltag Igangværende Ideer til nye Oplysning m fyringsteknik, evt. i samarbejde med skrstensfejer Eftersyn af knstruktiner (krav/adgang ifht. skrstensfejer) Kampagne i lkale medier Skler g uddannelsesinstitutiner Evakueringsøvelser på skler Børn g unge i øvrigt Uddannelsesniveau g hldninger til brand mv. Temadage i daginstitutiner g skler m brandsikkerhed i hjemmet g førstehjælp. Yderligere fkus Bemandede plejeinstitutiner Udsatte grupper Kurser i elementær brandbekæmpelse fr institutinspersnale Yderligere fkus Beredskabsplaner Målrettet rådgivning i frbindelse med brandsyn Ældremrådet i øvrigt Industri, prduktin g lager Udsatte grupper Blinde alarmer Tilbud m rådgivende hjemmebesøg samt infrmatinsmateriale m brandsikkerhed i hjemmet. Salg / evt. gratis udlevering g psætning af røgalarmer. Særlig indsats verfr blinde alarmer Særligt tilrettelagte udviklingsfrløb fr de pågældende virksmheder med elementer sm: Beredskabsplanlægning Intrduktin til brandbekæmpelse fr medarbejderne Uddannelse af hjælperøgdykkere. Steder med mange dyr Rideskler Infrmatin målrettet brugere af rideskler Kulturværdier Museumssamlinger med str værdi fr kmmunen, der er svære at genprette Målrettet rådgivning i frbindelse med brandsyn Naturmråder Skve Evt. afbrændingsfrbud Oplysning på skilte g materiale vedr. åben ild 16

18 Lystbåde g havnemråder Infrmatin g kurser målrettet lystbådejere m frebyggelse af ild i båd g mindre lieudslip Bil- g bustrafik Småspild g færdselsuheld Oplysning m vigtighed af brandslukningsudstyr i bil Tilbud m øvelse, slukning af bilbrand Knkrete samarbejdsaftaler g mødefra internt g eksternt. Bygherre g byggemyndighed Indsatspersnale i eget beredskab Der udarbejdes indsatsplaner fr alle virksmheder, samt ejendmme der har særlig betydning, særlige risici g/eller vanskelige indsatsfrhld. Yderligere fkus Figur 6: Typer af bjekter, sm er relevante sm fkusmråde fr frebyggelsestiltag 4. Øvelser, uddannelse g kmpetenceudvikling 4.1 Øvelses- g uddannelsesniveau Øvelses- g uddannelsesniveauet, herunder kmpetenceudvikling er pdelt i frhld til de krav sm stilles fra Beredskabsstyrelsen fr at kunne bestride funktinerne på manuelt, mellemleder g leder niveau ved indsættelse af kmmunens beredskab ved hændelser sm er mfattet af Beredskabslven. Hertil kmmer uddannelse sm er aftalt med leverandør af en given ydelse, men sm ikke er beskrevet i Beredskabsstyrelsens krav til uddannelse, herunder vedligehldelsesuddannelse. Eksempler herpå er bådberedskab g højderedningsberedskab. I frbindelse med det særlige beredskab på Strebæltsfrbindelsen, stiller kmmunens beredskab til kravene fr såvel uddannelse sm vedligehldelsesuddannelse fr det mandskab sm indsættes ved uheld i Strebæltstunnelen. Herudver erhverves en række yderligere kmpetencer ved deltagelse i temadage, arbejds- g erfagrupper, samt diverse fra fr uddannelse g erfaringsudveksling, både på det perative g det frebyggende mråde. Herudver tilpasses uddannelse g øvelser løbende i frhld den udvikling sm fregår. Eksempler herpå er: Jrding af kørestrøm på jernbane. Indsats ved El-biler. Indsats ved slcelle-anlæg Vedligehldelse af faglige kmpetencer (f.eks. vergangsuddannelse fr indsatsledere) Øget uddannelse af frivillige til Frplejnings- g Indkvarteringspgaver. Uddannelse af persnel til løsning af pgaver med nyt/specialmateriel 17

19 Uddannelse af frivillige i frbindelse med Havmiljøplanen (f.eks. SKTM-meldinger g strandrensning). Uddannelse af kmmunens højdereddere til mere kmplekse pgaver i frbindelse med dybderedning. Omkring uddannelse m.v. henvises til planer i bilag G: Uddannelsesplan fr brandmandskab ved statin Slagelse Uddannelsesplan fr det frivillige beredskab Uddannelsesplan fr Strebæltsberedskabet udarbejdet af Kntaktgruppen. Uddannelsesplan fr Strebæltsberedskabet, 1. udrykning g assisterende enheder 5. Styring g pfølgning på den risikbaserede dimensinering 5.1 Prcedure fr styring g pfølgning Beredskabet vil hvert år i frbindelse med udarbejdelse af virksmhedsplanen gennemføre en evaluering af den risikbaserede dimensinering, da denne anses sm en dynamisk prces. Evalueringen vil bl.a. kmme ind på: Antal alarmer g karakteren af disse Ændringer i risikniveau (hyppighed g knsekvens af hændelser) Eventuelle nye risikbjekter g nye scenarier der skal tages hensyn til Egen redningsevne, dvs. i hvilket mfang brandvæsnet selv har kunnet klare hændelserne i kmmunen i frhld til i hvilket mfang tilkald af assistance har været nødvendigt. Gennemgang af mødeplaner med eksterne samarbejdspartnere, dvs. kntrl g evt. pdatering samt resultat af eventuelle afprøvninger samt Effekt af eller erfaringer fra igangsatte frebyggelsestiltag indenfr den frgangne peride. 5.2 Målsætninger g målparametre Der er allerede i dag indarbejdet en række plitiske målsætninger, sm Slagelse Brand g Redning styrer efter g sammen med en mere knkret virksmhedsplan. Derudver vil der blive styret efter at pfylde følgende målsætninger, sm specifikt er målrettet den risikbaserede dimensinering. Område Målsætninger Målparametre Frebyggelse Gennemførelse af tiltag vist i figur 7. Risikniveauet indenfr de udvalgte fkusmråder skal være faldende i hyppighed g knsekvens. Måles i hyppighed g knsekvens. Afhjælpende indsats Det daglige beredskabsniveau skal kunne håndtere 97 % af hændelserne i kmmunen. Måles på antal tilkaldte assistancer internt g eksternt. Evaluering af knkrete indsatser. 18

20 5.3 Implementering af risikbaseret dimensinering Implementeringen af den risikbaserede dimensinering kræver en række tiltag, bl.a. indenfr følgende mråder: Materielanskaffelser i frm af: Køretøjer (ny vandtankvgn) Afstivningsudstyr Materiel til håndtering af uheld i løst plag Skæremateriel Belysningsmateriel Dybderedningsmateriel Indkvarterings- g frplejningsmateriel mflytning af eksisterende materiel Uddannelse af: Indsatsledere (vergangsuddannelse) Hldledere (BRS g internt kursus) Brandmandskab Frivillige Indkvartering g frplejning Opdatering af plansæt g instrukser Udrykningssammensætning / pick-liste Opdatering af vagtcentral Vandfrsyningsplan Knkret udarbejdelse af detailplan, herunder ansvar, pgaver g øknmi frbundet med vandfrsyningen Frebyggelsestiltag Udfrmning af knkrete frebyggelsestiltag Plitisk priritering. 6. Samarbejde i øvrigt Det er en kendsgerning, at samfundsudviklingen på flere mråder peger i retning af flere samarbejder på tværs af gegrafiske g faglige grænser Også inden fr beredskabsmrådet. I tilknytning til den risikbaserede dimensinering er det derfr gså naturligt, at der sideløbende fkuseres på relevante samarbejdsmråder med mulige g relevante samarbejdspartnere, g inden fr rammerne af den risikbaserede dimensinering. I nedenstående gives frslag til mråder, sm evt. har ptientale i relatin til bredere samarbejder (listen er ikke udtømmende): Frebyggelsesmrådet, f.eks. supprt g deling indenfr specialist-mråder Operatin, f.eks. mellemkmmunale aftaler mkring særligt materiel g kmpetencer, både 19

21 sm primær udrykning g sm assistance Frivillige, f.eks. aftaler m assistance ved længerevarende indsatser g diverse arrangementer Vagtcentral, f.eks. aftaler m fælles vagtcentraler Uddannelse, f.eks. aftaler m fælles uddannelsessteder Indkøb, f.eks. fællesindkøb af køretøjer, materiel Administratin, f.eks. behandling af ikke lvpligtige pgaver Andet 20

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Ringsted Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Ringsted Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Ringsted Kmmune Beredskabsstyrelsens udtalelse ver Ringsted Kmmunes frslag til revisin af planen fr den risikbaserede dimensinering af redningsberedskabet Den 1. september 2011 Ringsted Kmmune har med

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

De ønskede supplerende oplysninger er indarbejdet i den medfølgende opdaterede version af risikobaseret dimensionering for Beredskab & Sikkerhed.

De ønskede supplerende oplysninger er indarbejdet i den medfølgende opdaterede version af risikobaseret dimensionering for Beredskab & Sikkerhed. TIL: FRA: Randers, Favrskv, Djursland DATO: 20. ktber 2015 VEDR.: Risikbaseret dimensinering fr Sm anmdet i s skrivelse af 12. ktber 2015 fremsendes hermed supplerende plysninger til brug fr s arbejde

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers Uddannelsesvirksomhed. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2010

Bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers Uddannelsesvirksomhed. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2010 Bestemmelser fr de kmmunale redningsberedskabers Uddannelsesvirksmhed Obligatrisk vedligehldelsesuddannelse Indsats 2010 Obligatrisk vedligehldelsesuddannelse Indsats 2010 Den årlige bligatriske vedligehldelsesuddannelse

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del PLAN FOR FORTSAT DRIFT Generel del Skanderbrg Kmmune 29-08-2013 Indhld 1. Indledning... 3 1.1 Lvgrundlag... 3 1.2 Frmål... 3 2. Planlægningsfrudsætninger... 4 2.1 Opbygning... 4 2.2 Plankmplekset... 4

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Delrapport 2. Bilag 2.4. Kapacitetsniveauer. Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 2. Bilag 2.4. Kapacitetsniveauer. Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 2.4 Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapprt 2 Kapacitetsniveauer Plan fr risikbaseret dimensinering Hlbæk, Kalundbrg, Lejre, Odsherred, Slagelse g Srø december 2015 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Delrapprt 2 Risikanalyse Plan fr risikbaseret dimensinering Hlbæk, Kalundbrg, Lejre, Odsherred, g Srø januar 2015 Indhldsfrtegnelse Bilag: 1 Frmål med risikanalysen 2 Frløb fr

Læs mere

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by Område: Reginal Udvikling Udarbejdet af: Trine Krsgaard / Mette Christphersen Afdeling: Jrdfrurening E-mail: Trine.Krsgaard@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 07/7173 Telefn: 76631560 / 76631939 Dat: 3. juni

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2012-2016

FRITIDSPOLITIK 2012-2016 FRITIDSPOLITIK 2012-2016 Mrsø kmmunes plitik fr fritidsmrådet består af en plitisk strategi g en række indsatser. I den plitiske strategi vil der stå ngle mål g hensigtserklæringer. Disse skal så udmøntes

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til frebyggelse af vld på btilbud INDLEDNING Partierne bag satspuljeaftalen er blevet enige m, at der er behv fr en målrettet indsats fr at frebygge vld g vergreb

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere