Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet"

Transkript

1 Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Mangel på praktikpladser fører til at flere unge står uden job eller uddannelse. Ceveas beregninger viser, at hvis alle kommuner var lige så gode til at skaffe praktikpladser som Bornholm, ville mellem 4800 og 7300 unge få job eller uddannelse. Der er stadig stor mangel på praktikpladser for elever på erhvervsuddannelser, og manglen har graverende konsekvenser. Dette notat viser, at de kommuner, hvor manglen på praktikpladser er størst, samtidig også er de kommuner, hvor flest unge falder ud af både arbejdsmarked og uddannelse. Der er altså dystre fremtidsudsigter for de 5364 unge, som ifølge de seneste opgørelser (juli 2013) står uden praktikplads. Tabel 1 viser hvor mange elever, der kæmper om hver praktikplads, og hvor mange unge mellem 15 og 20, som i hver kommune står uden job eller uddannelse. TABEL 1: ANTAL ELEVER PER PRAKTIKPLADS OG UNGE UDEN JOB OG UDDANNELSE, FORDELT PÅ KOMMUNER Kommune Antal elever per praktikplads Unge uden job eller uddannelse, procent 96. København 2,5 10,7 95. Frederiksberg 2,5 9,0 94. Albertslund 2,5 8,7 93. Vallensbæk 2,3 7,1 92. Ishøj 2,3 8,7 79. Odense 2,0 8,4 66. Aalborg 1,9 7,2 Hele landet 1,8 8,5 44. Aarhus 1,7 8,7 5. Tønder 1,4 5,6 4. Ærø 1,4 4,3 3. Varde 1,3 6,2 2. Lemvig 1,3 3,4 1. Bornholm 1,3 8,0 Der findes ikke data for Fanø og Læsø, hvorfor der kun er 96 kommuner i alt. Antal elever per praktikplads: De 2,5 elever per praktikplads i København betyder, at der var 2,5 elever, som prøvede at få en plads, men kun én som fik en. Procent unge uden job eller uddannelse: Den procentdel af unge mellem 15 og 20 år, som enten er uden for arbejdsstyrken eller arbejdsløse, og som altså ikke er i gang med job eller uddannelse Kilde: Cevea på baggrund af Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet Kontakt Jens Jonatan Steen, analysechef T E. Forfatter Maia Ebsen, analysepraktikant Christian Gormsen, økonom E. Notat Tema: Ny ulighed Publiceret d. x-x-2013 Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea

2 De fem kommuner, som er dårligst til at skabe praktikpladser, ligger alle i Københavnsområdet. I disse kommuner er der for hver praktikplads der oprettes, 2,3 og 2,5 unge, som har brug for én. Samtidig ses det i tabel 1, at disse kommuner har en højere andel af unge, som hverken har job eller uddannelse: 10,7 procent af alle unge i København har enten meldt sig som arbejdsløse, eller er uden for arbejdsstyrken. Uden for arbejdsstyrken er Danmarks Statistiks restkategori, for personer som hverken er i arbejde, under uddannelse eller har meldt sig som arbejdsløse. Vi kunne kalde dem afkoblede unge, det er en langt større kategori end de arbejdsløse. Nederst i tabel 1 ser vi de kommuner, som har mindst mangel på praktikpladser, alle landkommuner, langt fra HovedstadsområdetI disse kommuner er der også ganske få unge, som hverken er i job eller uddannelse, med Bornholm som undtagelse. Forskellen til kommunerne omkring hovedstaden er markant: i Lemvig er der 1,3 unge om hver praktikplads og kun 3,4 procent af kommunens unge er uden job eller uddannelsesforløb. Statistisk stærk sammenhæng Tendensen fra tabel 1 holder generelt: Kommuner med mere mangel på praktikpladser har flere unge uden job eller uddannelse. Figur 1 viser sammenhængen for alle danske kommuner for årene 2009 til Sammenhængen på figuren er statistisk stærk, og holder selvom man kontrollerer for kommunens generelle beskæftigelsesniveau. FIGUR 1: PRAKTIKPLADSER OG UNGE UDEN JOB ELLER UDDANNELSESFORLØB Den vandrette akse viser antal søgende per oprettet praktikplads i en kommune. Den lodrette akse viser procent-andelen af unge mellem 15 og 20 år i en kommune, som hverken har job eller er i uddannelse. De unge har ingen videre uddannelse end grundskolen. Hvert punkt repræsenterer en kommune, for årene 2009 til Tallene for de fremhævede kommuner er fra Som det fremgår af figuren, har kommuner med mangel på praktikpladser (til højre) flere unge uden job eller uddannelse. Sammenhængen er statistisk stærk. Kilde: Cevea på baggrund af Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet Regressionsanalyser viser, at kommer der én elev mere per praktikplads (svarende til forskellen mellem Holstebro og København), stiger andelen af unge uden job eller uddannelse med 1,3-2,0 procentpoint (se appendiks for regressionstabeller). Det betyder, at hvis alle kommuner bliver lige 2

3 så gode til at skaffe praktikpladser som Bornholm, vil mellem 4800 og 7400 unge komme i gang med et job eller en uddannelse. Sammenhængen mellem praktikpladsmangel og unges job- eller uddannelsesstatus skyldes ikke nødvendigvis at unge, som ikke kan få en praktikplads giver op over for uddannelsessystemet. Der kan også være unge, som slet ikke går i gang med en uddannelse, fordi de har hørt, at det er svært at skabe praktikpladser. I vores regressioner i appendikset, kontrollerer vi for kommunens størrelse og for hvor mange i kommunen, som er arbejdsløse eller uden for arbejdsstyrken. Sammenhængen er der stadig. Men måske er der stadigvæk noget ukendt i hver kommune, som gør, at de både har få praktikpladser og mange unge uden job og uddannelse. Der er en estimationsmetode, der tage højde for dette problem, kaldet fixed effect estimation. Metoden undersøger kun ændringer i variable: Hvis der kommer flere praktikpladser i en kommune, bliver der så færre unge uden job eller uddannelse? Det viser sig at hvis en kommune får færre praktikpladser, går der et år inden effekten slår igennem og flere unge står uden job eller uddannelse. Dette giver god mening, hvis årsagsforklaringen er at unge, der ikke kan finde praktikplads, dropper ud af uddannelsessystemet, eller hvis unge hører, at det nu er endnu sværere at få praktikpladser og derfor ikke påbegynder en erhvervsuddannelse. Desuden betyder den forsinkede effekt, at det er usandsynligt at årsagssammenhængen går den anden vej: Hvordan skulle flere unge uden job eller uddannelse i dag kunne forårsage færre praktikpladser i fortiden? Det faktum at den sammenhæng vi finder, stadig er stærk i en fixed effects regression, og at den samtidig er forskudt i tid, så vores formodede årsag kommer før virkning, giver os god grund til at tro, at sammenhængen er kausal. Konklusion Der er stadig stor mangel på praktikpladserne, og denne analyse har opregnet en af konsekvenserne: Mellem 4800 og 7400 unge står uden job eller uddannelse. Der mangler stadig 5364 praktikpladser, men nogle kommuner har løst knuden, og hvis andre kommuner kunne klare sig ligeså godt som dem, ville vi også løse en stor del af problemet med arbejdsløse eller afkoblede unge. 3

4 Appendiks: Regressionsanalyse Dette appendiks gennemgår metode og resultater for regressionsanalysen, der understøtter figur 1. Tabel A1 viser estimationsresultater for tre forskellige regressioner: I specifikation 1 forudsiges antallet af unge, som er arbejdsløse alene ved manglen på praktikpladser. Specifikation 2 kontrollerer for, hvor mange der generelt i kommunen er arbejdsløs eller uden for arbejdsmarkedet. Idéen er en dårlig økonomisk situation i kommunen kan føre både til nedskæringer i praktikpladser og flere unge uden muligheder. TABEL A1: ESTIMATIONSRESULTATER, MANGLENDE PRAKTIKPLADSERS EFFEKT PÅ ANTAL UNGE UDEN JOB ELLER UDDANNELSESFORLØB Antal elever per praktikplads Antal elever per praktikplads, året før Procentdel uden for arbejdsstyrken eller arbejdsløse, alle aldre Befolkning i kommunen, tusinder Specifikation 1 Specifikation 2 Specifikation 3 (2,10 (1,97 (0,21) a (0,16) a (1,32 (0,30) a (0,23 (0,69 (0,01) a (0,08) a (0,0015-0,07 (0,0009) c (0,01) a Estimationsmetode Ordinary Least Ordinary Least Fixed Effects Squares Squares (kommuneniveau) R 2 0,11 0,56 0,23 (within) 0,54 (between) Antal observationer Forklaret variabel: Andel unge mellem 15 og 20, som er uden for arbejdsstyrken eller arbejdsløse i en given kommune. Observationsniveau: Kommuner/år. a Variablen er signifikant på 0,1 %-niveau. c Variablen er signifikant på 10 %-niveau. Kilde: Cevea på baggrund af Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet. Både specifikation 1 og 2 forudsiger, at hvis der bliver én mere elev om hver praktikplads, vil andelen af unge uden job eller arbejde stiger med 2 procentpoint. Andelen er i dag 7,3 procent, så det ville være en betragtelig stigning. Specifikation 3 giver et mere konservativt estimat. Regressionsmetoden korrigerer for, at der kan være specifikke faktorer i hver kommune, som påvirker både antallet af praktikpladser og unge uden job eller uddannelse. Det gør den ved kun at se på ændringer i variable. Hvis der kommer færre praktikpladser, falder flere unge så ud? Det viser sig, at ser man på ændringer, så er det ændringer i antallet af praktikpladser sidste år, som har betydning. Det giver god mening: Unge, der ikke kunne få en praktikplads sidste år, opgiver deres uddannelse og står nu uden uddannelse eller job. Det er ikke sikkert at den lavere værdi i specifikation 3 er den rigtige værdi. De kommune-specifikke effekter, som metoden fjerner, kan sagtens skyldes, at kommunerne er dårlige til at skaffe praktikpladser. Vi konkluderer derfor, at effekten ligger mellem 1,3 og 2 procentpoint. 4

5 I tabel 1 er de kommuner med mindst mangel på praktikpladser landkommuner med få indbyggere. Dette kunne tyde på, at der kunne være en sammenhæng mellem kommunens indbyggertal og mangel på praktikpladser. Der er en vis statistisk tendens til at større kommuner har mere mangel på praktikpladser, men specifikation 2 viser at denne tendens ingen nævneværdig betydning har for sammenhængen mellem praktikpladsmangel og unge uden job eller uddannelse. Specifikation 3 viser at stigende indbyggertal er associeret med færre unge uden job eller uddannelse. Vi har fundet at følgende variable ikke er signifikante i regressionerne: Andel erhvervsuddannede i kommunen, andel unge erhvervsuddannede, andel unge af kommunens befolkning. 5

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Et polariseret Danmark

Et polariseret Danmark Et polariseret Danmark Den socioøkonomiske ulighed mellem danske kommuner er systematisk. Uligheden er særligt tydelig på Sjælland, hvor samtlige af både de allerhøjest placerede og allerlavest placerede

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Privatskolerne vinder frem i landkommunerne

Privatskolerne vinder frem i landkommunerne Privatskolerne vinder frem i landkommunerne Hidtil har privatskolernes fremgang særligt været et byfænomen. Men nye tal viser, at andelen af privatskolebørn har grebet om sig i landkommunerne, hvor der

Læs mere

Middellevetiden i kommunerne med kortest og længst middellevetid adskilt af middellevetiden på landsplan. år 82.5 81.5 80.5 79.5 78.

Middellevetiden i kommunerne med kortest og længst middellevetid adskilt af middellevetiden på landsplan. år 82.5 81.5 80.5 79.5 78. Borgere nord for KBH har udsigt til at leve længst Uligheden i sundhed er tydelig på tværs af Danmark. Bor man i Rudersdal Kommune, kan man forvente at leve mere end 5 år længere end, hvis man bor på Lolland,

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Den rigeste 1 ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Danmark har oplevet stigende uligheder målt på indkomst de seneste år. Men indkomstforskelle fortæller dog kun én side af historien om velstandsfordelingen

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Moos-Bjerre Analyse Tilde Moos-Bjerre tilde@moos-bjerre.dk Tlf. 29935208 www.moos-bjerre.dk Lange analyser Thomas

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste Lavere selskabsskat forgylder de rigeste Et af de mest omdiskuterede tiltag i regeringens vækstplan er sænkningen af selskabsskatten. Efter fuld indfasning i 2016 vil den koste de offentlige budgetter

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Kriminalitet og tryghed 2012

Kriminalitet og tryghed 2012 Analyserapport :3 Kriminalitet og tryghed Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport :3 Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere