Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)"

Transkript

1 /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen ()

2 Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment (DIA) og Privacy Impact Assessment (PIA) 02 Kort om forordningens artikel 33 og Praktiske eksempler

3 01 Kort om konsekvensanalyse / DIA og PIA Gorrissen Federspiel

4 Kort om konsekvensanalyse/dia/pia /DIA/PIA - Risikoanalyse - PIA er allerede et kendt og anvendt værktøj indenfor privacy/persondataretten i bl.a. Canada, Australien, New Zealand, USA, Finland og UK - Direktivets art. 20 tilladelse/ prior checking /vilkår og høring af Tilsyn: - Member States shall dertermine the processing operations likely to present specific risks to the rights and freedoms of data subjects and shall check that these processing operations are examined prior to the start hereof and in context of preparation of af measure of the national parliament - PDA 50 tilladelse til/vilkår for specifikke behandlinger - compliance - Datatilsynet skal efter PDL 57 høres ved udfærdigelse af lovforslag bekendtgørelser, cirkulærer, der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af oplysninger (Datatilsynet har i forbindelse med høringssvar lagt op til gennemførelse af en PIA fx GovCERT overvågning og projekt om digital post og juli 2011 EU Rammemodel for RFID PIA)

5 Kort om konsekvensanalyse/dia/pia PIA - ikke et eksakt begreb En proces, - hvor et projekts mulige konsekvenser og virkninger for beskyttelsen af privatlivet klarlægges og undersøges før projektimplementering ud fra en systematisk tilgang, - hvor alle interessenters synsvinkler inddrages og typisk bred vurdering - ikke kun juridisk compliance, mhp. - at finde løsninger på, hvordan sådanne konsekvenser og virkninger kan undgås, imødegås eller minimeres, og som løbende følges op, revurderes og dokumenteres Se ICO s international study: cy_impact_assessment.aspx

6 Kort om konsekvensanalyse/dia/pia Eksempler England - The ICO PIA handbook - rivacy_impact_assessment.aspx Canada - Directive on privacy impact assessment - Australien - Privacy Impact Assessment Guide - ent_guide.html

7 02 Forordningens artikel 33 og 34 Gorrissen Federspiel

8 Forordningens artikel 33 Forordningens artikel 33 n - DIA - skal udføres når: - Behandlingen af personoplysninger kan indebære specifikke risici for registreredes rettigheder og frihedsrettigheder ( rights and freedoms of data subjects ) i medfør af behandlingens karakter, omfang eller formål - Eksempler (som kan indebære specifikke risici): - systematisk og omfattende evaluering af personlige aspekter om en persons økonomi, sundhed, præferencer mv. eller adfærd baseret på elektronisk behandling (profilering) hvis konsekvens har retsvirkning/berører væsentligt - oplysninger om seksuelle forhold, helbred, race og etnisk oprindelse eller med henblik på ydelse af sundhedsydelser, epidemiologisk forskning eller undersøgelse af psykiske eller smitsomme sygdomme, hvis oplysningerne behandles med det formål at træffe foranstaltninger eller beslutninger vedrørende omfattende grupper af specifikke personer - overvågning af offentligt tilgængelige områder - Omfattende registre vedrørende børn, genetiske data eller biometriske data

9 Forordningens artikel 33 Forordningens artikel 33 n skal omfatte: - en generel beskrivelse af den planlagte behandling - projektbeskrivelse, herunder formål og hvilke personoplysninger, som bliver behandlet, beskrivelse af data flow (indsamling, brug, videregivelse mv.), - en analyse af risiciene for registreredes rettigheder og frihedsrettigheder - hvordan påvirker behandlingen datasubjektets rettigheder og frihedsrettigheder - de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe disse risici - herunder alternative muligheder, begrænsninger og transparens - garantier, sikkerhedsforanstaltninger og mekanismer, som kan sikre beskyttelsen af personoplysninger og påvise overensstemmelse med forordningen - dokumentation

10 Forordningens artikel 33 ICO s PIA håndbogs fasebeskrivelse - Projektoplæg/beskrivelse - Forberedende fase - Hørings- og analysefase - Dokumentationsfase - Revurderings- og revisionsfase

11 Forordningens artikel 33 Forordningens artikel 33 - Den registeransvarlige skal indhente udtalelser fra registrerede eller deres repræsentanter vedrørende den planlagte behandling - Offentlige myndigheder vil være fritaget for at skulle foretage en konsekvensanalyse, hvis behandlingen følger af en retlig forpligtelse, som er reguleret i EU-retten, medmindre medlemsstaterne vurderer, at en sådan analyse skal foretages inden behandlingen - Kommissionen er tillagt kompetence til at fastsætte standarder og procedurer for gennemførelse, kontrol og revision af konsekvensanalysen gennem delegerede retsakter

12 Forordningens artikel 33 The ICO PIA handbook Appendix A - Threshold Privacy Assessment Form

13 Forordningens artikel 33 Forordningens artikel 34 Pligt til forudgående høring af tilsynsmyndigheden: - n viser, at en behandling i medfør af dens karakter, omfang eller formål kan indebære store konkrete risici - Behandlingen fremgår af en liste udfærdiget af tilsynsmyndigheden (behandlinger, der sandsynligvis kan indebære specifikke risici) Indlevering af konsekvensanalysen til tilsynsmyndigheden: - Datatilsynet anbefaler i høringssvaret ud fra et synspunkt om accountability, at man arbejder for en ændring af artikel 34, stk. 6 således, at konsekvensanalysen kun skal indsendes, hvis tilsynet anmoder herom eller analysen viser, at behandlingen indebærer store konkrete risici

14 03 Praktiske eksempler Gorrissen Federspiel

15 Praktiske eksempler Eksempel på behovet for konsekvensanalyse Bioniske kontaktlinser. Linser med sender der kan kobles sammen med smartphone m.v. Transmiterer oplysninger om forskellige fysiske tilstande hos brugeren. Men kan i fremtiden også bruges til marketing sammen med geo location, facial recognition, push marketing. Facial recognition på smartphones anvendes allerede i dag af politiet i USA, hvor scanningsprogrammer transmiterer data der matches med data i databaser over registrerede personer.

16 Praktiske eksempler Eksempel på en konsekvensanalyse - EU rammemodel for RFID PIA (PIA) 1) Beskrivelse af systemet: - Skal give et omfattende og fyldestgørende billede af det samlede system - Fx visualisering af design, snitflader og informationsstrømme 2) Identifikation af relevante risici - Identificere omstændigheder, som vil kunne true eller kompromittere personlige data - Vurdering af sandsynligheden for risiciene

17 Praktiske eksempler Eksempel på en konsekvensanalyse - EU rammemodel for RFID PIA (PIA) 3) Identifikation af nuværende og foreslåede kontroller: - Kontroller af enten teknisk eller ikke-teknisk karakter - Tekniske kontroller kan være indbygget i systemet gennem design og konfiguration - Ikke-tekniske kontroller er styrings- og driftsmæssige kontroller 4) Dokumentation af dækning og udestående risici - Resultaterne af risikovurderingen dokumenteres i en PIA rapport

18 Spørgsmål?

19 Kontaktoplysninger Gorrissen Federspiel

20 Kontaktoplysninger Kontaktoplysninger Janne Glæsel D M Max Sørensen D M

Har din virksomhed styr på persondata og datasikkerhed?

Har din virksomhed styr på persondata og datasikkerhed? Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 22 Offentligt Har din virksomhed styr på persondata og datasikkerhed? Corporate Counsel Academy Advokat, partner Janne Glæsel, jgl@gorrissenfederspiel.com Advokat

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

DATA- BESKYTTELSE STATUS 2012

DATA- BESKYTTELSE STATUS 2012 DATA- BESKYTTELSE STATUS 2012 DATABESKYTTELSE 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Nyt om persondata. Birgitte Toxværd, advokat

Nyt om persondata. Birgitte Toxværd, advokat Nyt om persondata Birgitte Toxværd, advokat 1 C-468-10 ASNEF og C-469/10 FECEMD 2 Oplysningskategorier Personnummer 11 Racemæssig el. etnisk baggrund, politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning, fagforening,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.4.2007 KOM(2007) 185 endelig GRØNBOG Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab En redegørelse DA

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, KOM(2010) 482 2010/xxxx (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps {SEK(2010)

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

DATA- BESKYTTELSE STATUS 2013

DATA- BESKYTTELSE STATUS 2013 DATA- BESKYTTELSE STATUS 2013 DATABESKYTTELSE STATUS 2013DATA-BESKYTTELSE Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren

EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren DET EUROPÆISKE JERNBANEAGENTUR EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren Version 1.0 13/12/2010 Versionsstyring

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 8.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 326/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/19/EF. af 7. marts 2002. (adgangsdirektivet)

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/19/EF. af 7. marts 2002. (adgangsdirektivet) 24.4.2002 L 108/7 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser:

Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser: Pensionsstyrelsen Sendt til: joep@penst.dk epi@penst.dk, flf@penst.dk; udvalg@ft.dk og jette.nedergaard@ft.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2013 COM(2013) 267 final 2013/0141 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere {SWD(2013) 168

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj Teknisk dokumentation

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere