Informatik - Procesanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informatik - Procesanalyse"

Transkript

1 Informatik - Procesanalyse Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Martin Langbak Mette Larsen Morten Holst Niels Wittrup Andersen Nino Tiainen Ole Kallehave Rasmus Eriksen 2. Semester Gruppe B

2 Indhold 1 Introduktion Indledning Forventninger til P Mål og forventninger til projektarbejdets faglighed Gruppens overordnede værdier og visioner Erfaringer fra P Delkonklusion: Projektforløb Planlægning Risikostyring LaTeX Gruppesamarbejde Gruppen Samarbejdsaftale Vejledersamarbejde Samarbejdet med hovedvejleder Samarbejdet med bivejleder Konklusion 15 A Bilag 19 A.1 Samarbejdsaftale

3 INDHOLD 2

4 Introduktion Indledning Denne procesanalyse er skrevet af projektgruppe B331 på Aalborg Universitet. Den er skrevet med det formål, at reflektere over det forgangne projektforløb på andet semester, så eventuelle fejl og mangler ideelt set kan rettes i fremtidige projekter. 1.2 Forventninger til P2 Martin Mine forventninger var, et projekt, hvor vi, i modsætning til p1, ville skabe et produkt, og derigennem lære at benytte diverse værktøjer til dette. Samtidig var det også en forventning at få bedre styr på arbejdsprocessen. Mette Blive bedre til at arbejde i gruppe. Øge kendskabet til projektarbejde. Forbedre faglig indsigt gennem kruser Morten Forventningerne til P2 var, at vi skulle lave et mere programmeringsmæssigt projekt, i forhold til P1, der var baseret 100% på analyse. Desuden havde jeg nogle forhåbninger om at have en smule mere styr på selve det at lave et projekt. Niels Mine forventninger til P2 var, at arbejde en del med programmering, og i projektet arbejde med systemudvikling. Desuden havde jeg nogle forhåbninger om at kunne benytte mine erfaringer fra P1 i dette projekt. 3

5 1.2 Forventninger til P2 Nino Foruden at få større kendskab til de mere teknisk betonede aspekter af IT, ønsker jeg at lære mere om hvordan man koordinerer og fordeler arbejdet i en projektgruppen. Succesfuldt, forhåbentligt... Rasmus Forventninger til P2 var at lære at udvikle et system under begrænsninger eller krav, fra enten brugere, kunde, tid økonomi el lign. og vurderer om dette mål blev noget... Ole Mine forventninger til P2 var at lære at gennemføre et multimediedesign, med alt som hører til. Desuden forventede jeg at lære mere om hvorledes gruppearbejdet fungerer i en sammenhæng hvor et produkt som vores skal fremstilles. 4

6 2 Mål og forventninger til projektarbejdets faglighed 2.1 Gruppens overordnede værdier og visioner Som en start på semesteret afholdte vi et gruppemøde for af gennemgå gruppemedlemmernes mål og forventninger til projektforløbet, herunder også de faglige forventninger. Vi fandt i fællesskab frem til gruppens overordnede værdier og visioner. Blandt de faglige forventninger til P2 forløbet blev der under mødet nævnt følgende: Alle i gruppen forventer, at få forbedret deres faglige kompetance gennem kurserne i P2 forløbet, og at gruppemedlemmerne kan bidrage med fagligt stof til projektet. Forudsætningerne for at dette kan lade sig gøre er bl.a. et stabilt fremmøde til forelæsningerne. Da opgaveregning i PE-kurserne oftest kan inddrages som en del af projektet, er det ligeledes vigtigt at alle møder op. Vi forventer af hinanden, at alle sætter sig ind i det faglige stof fra forelæsningerne - både ved fremmøde og kursernes tilhørende læsestof. Vi er blevet enige om at skrive rapporten i LaTeX og bruge CVS til versionsstyring. Vi skal i fællesskab sørge for at alle er i stand til at anvende disse programmer. Med hensyn til selve procesforløbet håber alle i gruppen at øge kendskabet til planlægning og strukturering af projektarbejdet. Arbejdsbyrden skal være ligeligt fordelt mellem alle gruppemedlemmerne, og arbejdsopgaverne rokeres, således at alle områder berøres af hvert gruppemedlem Erfaringer fra P1 Vi har diskuteret gode og dårlige erfaringer fra P1 forløbet, og overvejet hvilke der var værd at bibeholde. Bevares: Samarbejdsaftaler Mødediciplin Sociale aktiviteter 5

7 2.1 Gruppens overordnede værdier og visioner God stemning Forbedres: Arbejdsfordeling Tidsplan Delkonklusion: Gruppens overordnede mål er at P2-forløbet gennem værktøjer og metoder fra kurserne, skal udmunde i en god faglig rapport. Planlægning og styring af projektet skal hjælpe os til at få et optimalt forløb. Det prioriteres højt at aftaler, mødetidspunkter og ikke mindst deadlines for arbejdsopgaver så vidt muligt overholdes. Ligeledes at alle yder en indsats så arbejdsfordelingen så vidt mulig bliver lige. Vi skal bibeholde de gode erfaringer fra P1 og samtidig være opmærksomme på at forbedre de mindre gode erfaringer. Derudover er det vigtigt for os, at gruppen fungerer godt socialt sammen udover projektet, og at den gode stemning bevares. Vi bestræber os på at på at planlægge forløbet sådan, at der også bliver taget hensyn til fritidsaktiviteter. 6

8 Projektforløb 3 I dette afsnit vil vi beskrive de forskellige redskaber vi har brugt til at planlægge projektforløbet, hvor flere er hentet fra projektets rammemetode HOME. [Christensen Fischer 2003] 3.1 Planlægning I starten af projektforløbet brugte vi nogle timer på, at lave et skema, over de uger forløbet strakte sig over 3.1. Skemaet hjalp med at få et overblik over, hvor meget vi kunne forvente at få lavet på en uge, altså hvor mange halvdage vi havde til rådighed, hvor vi ikke skulle have lektioner og samtidigt give overblik over hvor lang tid der var til afleveringsdatoerne. Figur 3.1: Skema over projektforløb 7

9 3.2 Risikostyring Intentionerne har været gode, og det har også været meget anvendeligt til at holde styr på, hvor meget tid vi har rådet over. Vi har dog ikke holdt den ved lige med hensyn til projekt aktiviteter, og har derfor manglet overblikket på visse tidspunkter. I slutningen af projektet begyndte vi at gennemgå metode- og projektaktiviteter, for at finde ud af hvad vi manglede at lave. Dette er efterfølgende blevet skrevet op på tavlen, hvorefter vi har delt opgaverne ud. Denne metode har vist sig at være yderst effektivt, da både opgaven og personen der skal lave den, står på tavlen, så der ikke hersker tvivl om, hvem der skal lave hvad. Det ville selvfølgeligt være at foretrække at have en projektplan som dækkede hele projektperioden og løbende blev opdateret. Omkring fem uger før aflevering lavede vi en projektplan med udgangspunkt i HOME metoden. På det tidspunkt havde vi allerede lavet en del af de produktaktiviteter, som metoden beskrev. De første prototyper var fremstillet og vi havde været igennem den første evaluering. Projektplanen blev derfor mere lavet for at tilgodese de krav som HOME stillede, end som et redskab, som på det tidspunkt kunne bruges til at styre vores aktiviteter. Hvis vi fra starten havde haft HOME som metodemæssigt fundament og derfor var sporet ind på ideen om at lave en projektplan, er der ingen tvivl om at det ville være et nyttigt redskab. Det vil også hjælpe i selve fasen med at lave produktet, da alle aktiviteter så antageligt vil blive lavet i den rigtige rækkefølge, hvilket ikke er lykkedes denne gang. 3.2 Risikostyring Under udviklingsarbejdet var planen, at vi ville bruge risikostyring som en teknik til at fokusere på mulige problemstillinger og risici, som kunne vise sig igennem projektet. Her arbejdes med tre forskellige teknikker. Den første bruges til at analysere projektets samlede risici og derefter bruge forskellige værktøjer til at minimere disse. De to sidste skaber fokus omkring de områder i projektet, hvor der kan opstå risici, så der ligger en vis forberedelse bag, hvis de skulle opstå: Situationstilpasset valg af værktøj - Teknikken bestemmer vha. følgende tre punkter, nogle rammer for hvordan projektet er organiseret, og hvad det bygger på, som opsættes i et skema, der bestemmer hvilken risikotype, der er forbundet med udarbejdningen af projektet. Struktur Mål: stramt eller løst Planer: overordnede eller detaljerede Ændringer: tilladte eller forbudte Teknologi Kendskab til software Kendskab til hardware Kendskab til arbejdsmetoder 8

10 3.2 Risikostyring Størrelse Varighed: lang eller kort Mandskab: mange eller få Økonomi: dyrt eller billigt Berørte afdelinger: mange eller få Ud fra denne bestemmelse af risikotype, er der fire forskellige "værktøjskasser", der kan vælges. Alle specifikke efter netop de parametre, valgt i ovenstående liste, der gør sig gældende for projektet. Udpegning af generelle udfordringer og virkemidler - Risici opstilles i et skema og virkemidler beskrives efterfølgende. Detaljeret risikoanalyse og håndteringsteknikker - Her opstilles risici også i et skema, men prioriteres efterfølgende, hvorefter håndteringsteknik beskrives. Hensigten med dette er, at man i projektgruppen forudsiger og beskriver de mest sandsynlige problemstillinger, som udviklingsarbejdet kan løbe ind i, hvilket giver mulighed for at håndtere problemer, inden de får indflydelse på projektarbejdet. I begyndelsen af projektfasen er vi blevet undervist i risikostyring, og har brugt øvelserne i kurset som led i projektet. Her har vi listet de forskellige problemstillinger, efter hvor alvorligt de kan påvirke projektets succes og videre forløb, og hvordan problemstillingerne kan løses. I løbet af projektskrivningsforløbet vil nye problemstillinger opstå, som ikke er mulige at forudsige i starten af projektet. Derfor planlagde vi at risikoanalysen hver 14. dag skulle opdateres. Dette blev ikke håndhævet efterfølgende, men resulterede heldigvis ikke i at projektet skred. Figur 3.2 viser vores risikoanalyse som den så ud i starten af projektet. 9

11 3.3 LaTeX Risiko Sandsynlighed Konsekvens Strategi Strategi for at minimere risiko Jysk bakker ud Lav Mangel på input Find andet Virke prof - holde bureau aftaler o.lign. Tidsplanen Høj Tidspres Undlade emneeret Arbejde struktur- skrider For store ambitioner Middel Når ikke fastsatte mål Revurderere mål Være realistiske - løbende status Tekniske problemer ud- af Dårlig nyttelse vejledning Tabel 3.1: Tabel over risiko Middel/Høj Kravspec. opfyldes ikke Systemet kan ikke hvad vi har lovet/forventet Middel Kører af sporet Smæk til eksamen Finde alternative løsninger Ny kravspec. Deadlines Udnytte rescourser (undervisning) arbejds- Aflevere blade Tale med vejledere 3.3 LaTeX Vi var i gruppen enige om at skrive i LaTeX og bruge CVS til at lave versionsstyring af filerne. Dette har dog vist sig ikke at være så ligetil. For det første krævede det en ekstra indsats fra alle gruppens medlemmer for at lære programmerne, udover de to andre programmeringssprog vi skulle lære. For det andet har der et par gange været problemer med at folk ikke har fået opdateret dokumenterne til den nyeste version derhjemme. Dette har betydet, at det ikke har været det nyeste dokument personerne har siddet og arbejdet på, hvorved der er blevet lavet dobbeltarbejde, da nogle ting allerede var rettet i den nyeste version. Hvis vi havde brugt programmerne som de er tiltænkt, er der enighed om at det havde været den mest optimale løsning til projekter i denne størrelse. Vi har tidligere haft problemer med at Microsoft Word ikke kan følge med, når der kommer for mange billeder i dokumentet. Ud over disse opstartsproblemer har der i forhold til sidste semester været meget mere styr på filerne. 10

12 Gruppesamarbejde Gruppen Vi er som gruppe forholdsvis sammentøjret, da vi også dannede gruppe sammen sidste semester. Dette har haft både gode og dårlige sider. De gode sider er, at der ikke er nogen der er bange for at åbne munden og sige noget, da der ikke er en social barriere der først skal brydes. Dermed er det lettere at holde en diskussion igang, og der er ikke nogen i gruppen, der er bange for at komme med kontroversielle holdninger. En dårlig side er, at nogle holder sig tilbage og slapper mere af under diskussionerne, fordi de ved, der nok er andre der skal tage ordet og muligt tage en vigtig beslutning uden at involvere sig i emnet. Sammenlagt er det gået godt i gruppen, og vi har haft en god arbejdsdeling. Desuden har der været højt humør i gruppen, lige meget hvor pressede vi har været. 4.2 Samarbejdsaftale Allerede i starten af projektforløbet satte vi os sammen og lavede en samarbejdsaftale, bilag A.1. Denne har fungeret som vores holdepunkt igennem hele forløbet. Udover samarbejdsaftalen lavede vi et "præsident-sekretær" system, som fungerede på den måde, at vi skiftevis var præsident i én uge og sekretær i ugen efter. Rækkefølgen for disse poster og som ses på figur 4.1 fremkom ved lodtrækning. Præsidentens opgave var, at holde styr på hvor langt vi var kommet i processen, holde styr på vores diskussioner samt sørge for at alle medlemmer havde noget at tage sig til. Sekretærens opgave var, at skrive referat af gruppe- og vejledermøder og hente tekster til kurser og uploade dem på fællesdrevet, så de andre gruppemedlemmer kunne hente dem hjemmefra. 11

13 4.2 Samarbejdsaftale Figur 4.1: Præsident-sekretær ordningen For at holde styr på mødetiden lavede vi et gul-rødt kortsystem. Dette betød at man, første gang mødetidspunktet for et gruppemøde ikke blev overholdt, fik et gult kort. 2 gule kort udløste derefter rødt. For at være sikker på at tiden var ens for alle, benyttede vi os af uret på vores grupperumscomputer. Kom man for sent til et vejledermøde, uddeltes et direkte rødt kort. Kortene blev givet af sekretæren og hang på opslagstavlen ovenfor vores bord, figur 4.2. Konsekvensen af et rødt kort var enten at give en omgang i basisbaren, gav en kasse øl eller kom med rundstykker til hele gruppen. Figur 4.2: Oversigt over gule og røde kort Til de forskellige opgaver der skulle laves i forbindelse med projektet, lavede vi et system hvor gruppen blev delt i tre mindre grupper. Det kunne for eksempel være to der arbejdede på programmeringen af produktet, to som arbejdede på teorien og tre som arbejdede på metoden. Hver uge ville vi bytte én person fra hver gruppe rundt, så der altid var én person i gruppen som havde været der i en uge og derved ville være inde i hvad der skal laves i gruppen. Med dette system ville vi prøve at undgå, folk blev trætte af at arbejde med det samme emne i længere tid, og desuden ville alle få indsigt i alle aspekter af projektet. Som projektet skred frem, viste det sig dog hurtigt at være umuligt at skifte rundt så ofte, og vi gik derfor fra systemet med at skifte hver uge og istedet valgte at bytte en gang imellem. 12

14 Vejledersamarbejde Samarbejdet med hovedvejleder Samarbejdet med vores hovedvejleder har i starten, og et godt stykke ind i projektforløbet, været præget af misforståelser om, hvordan vi gerne ville vejledes, kontra hovedvejleders måde at vejlede på. Dette har flere gange resulteret i et fattigt udbytte, at de vejledermøder vi har haft, hvor selve mødet er kørt i en retning, som vi ikke har fået ret meget ud af. Dette har medført en massiv stilhed fra vores side. Hovedvejleder har til en hvis grad tolket dette som om vi ikke har vidst hvad vi skulle, eller endnu værre, at vi ikke var motiverede for at lave dette projekt. Grundet dette forsøgte hovedvejleder på forskellige måder at sætte os i gang, hvilket for os virkede som om, vi fik lektier for og blev styret i en bestemt retning. Dette var ikke særlig motiverende for os, da vi ønsker at tage ansvar for egen læring. Efter vi, på hovedvejleders anmodning, lavede en evaluering af vores samarbejde med vejlederne, og fik diskuteret dette igennem, blev vejledningen mere udbytterig for os, og har siden fungeret fint og uden komplikationer. Vi har således fået det ud af vores møder med vejlederne vi ønskede. Det har været en bet, at vi ikke har taget denne samtale fra starten, da vi dermed ville have fået bedre input fra vejlederne. 5.2 Samarbejdet med bivejleder Samarbejdet med vores bivejleder har været fint, hun har som altid, været et omvandrende bibliotek. På samme måde som med vores hovedvejleder, har der været en masse misforståelser i starten, og vi har derfor virket meget umotiverede, hvorved det også må være svært at komme med en masse god input. Dette er dog også blevet meget bedre efter den samtale, der er omtalt i ovenstående afsnit. 13

15 5.2 Samarbejdet med bivejleder 14

16 Konklusion 6 Gennem P2-forløbet har gruppen lært mange ting med hensyn til gruppearbejde og projektstyring, hovedsageligt med udgangspunkt i metoder, vi har indført på baggrund af erfaringer fra P1. Præsident- og sekretærordningen har fungeret fint, og er uden tvivl noget, som vil blive videreført til p3. Bødesystemet, som blev indført for at mindske fravær og få folk til at overholde mødetider, har også helt klart haft en forbedrende indvirkning på gruppens mødediciplin. Fraværet er generelt mindre, og hvis man kommer for sent, er det som regel ikke mere end et per minutter. Samarbejdet med vejledere var påvirket meget af gruppens passivitet og vejledernes fejlfortolkning af gruppens status. Dette kunne have været undgået, hvis en af parterne tidligere i forløbet havde taget initiativ til at tale om gruppens ønsker med hensyn til vejledning, samt vejlederes forventninger til gruppen. Vi kan hermed konkludere at på trods af problemer med vejledningen i starten, havde vi et godt samarbejde med dem. Vi havde lidt problemer med at komme igang, men den sidste halvanden måned kørte det ret problemfrit. Tiden vil vise om vi har fået lavet et godt projekt. 15

17 16

18 Litteratur Christensen M Fischer L H 2003 Udvikling af multimedier Ingeniøren-Bøger. ISBN:

19 LITTERATUR 18

20 Bilag A A.1 Samarbejdsaftale Regler 1. Forskellige undergrupper varetager forskellige dele af projektet. For at sikre at alle har en fornemmelse for projektet som helhed skiftes der i løbet af arbejdsforløbet rundt på sammensætningen af undergrupperne. Vi vil tilstræbe at en person hver uge kommer ind i en ny undergruppe. 2. I denne projekt periode har vi en projektleder og en sekretær. Opgaven går på skift hver uge. 3. Statusmøde én gang om ugen i gruppen, fredag før vejleder møde. 4. Kroning af projektleder hver fredag i BasisBaren. 5. Inden opgaver deles ud til undergrupper, diskuteres de igennem så alle har forstået og er enige om mål og opgavernes omfang 6. Projektleder er ordstyrer 7. Vi kommer ikke for sent! Hvis vi gør det alligevel koster det en omgang i BB efter anden gang. Et skema hænger på opslagstavlen og bruges til at holde styr på hvem der er kommet for sent. Computerens ur viser det præcise klokkeslæt der angiver om man har overskredet mødetidspunktet! Mødetidspunktet er grænsen og gælder på slaget. 8. Er man forhindret i at møde, har man pligt til at kontakte gruppens sekretær for at holde sig ajour og få at vide hvad der skal læses til næste gang. 9. Efter endt arbejdsdag laver gruppen en dagsorden for det kommende gruppemøde. 10. Diverse formateringer af tekst margin citater o.l. styres af LaTeX 11. Mobiltelefon skal være slukket under vejledermøder. 19

21 A.1 Samarbejdsaftale Sekretærens opgaver 1. Tage referat af alle vejledermøder, gruppemøder og statusseminarer og ellers hvor det er relevant at have et referat. Desuden er det sekretærens ansvar at skrive dagsordenen ned. 2. Sende alt relevant materiale til hoved- og bivejleder inklusiv dagsorden 3. Forsøge at få fat i studierelevant materiale og gemme det på fællesdrevet i de dertil indrettede mapper. Projektlederens opgaver 1. Ordstyrer ved samtlige møder (vejledermøder kan være en undtagelse, alt afhængigt af hovedvejleder). 2. Håndhæve reglerne. 3. Har ansvaret for at projektet bliver styret i den rigtige retning, samt holde styr på hvad der foregår i de enkelte undergrupper (sørge for den røde tråd), men IKKE at give lektier for til næste dag. 20

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5 Arbejdsblad 27. maj 2010 A312 Indhold 1 Projektplanlægning 1 2 Samarbejdet i gruppen 3 3 Samarbejdet med vejlederne 5 1 Procesanalyse 1 Projektplanlægning I projektarbejdet har vi benyttet Google kalender

Læs mere

Samarbejdsaftale B213

Samarbejdsaftale B213 Samarbejdsaftale B213 14. oktober 2009 Indhold 1 Samarbejdsaftale 2 1.1 Gyldighed............................... 2 1.2 Mødetider............................... 2 1.3 Projektleder..............................

Læs mere

Evaluering af Fællessemestret Gruppe- og vejlederevaluering E 2015

Evaluering af Fællessemestret Gruppe- og vejlederevaluering E 2015 Navn på min vejleder (er sorteret alfabetisk efter fornavn) Navn på min vejleder (er sorteret alfabetisk efter fornavn) - Anden? Skriv navn NN og senere NN Spørgeskemaet er besvaret 1 Spørgeskemaet er

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse Studieforløbsbeskrivelse Refleksion og læring Da vi startede på vores første projekt her på RUC, var det med blandede forventninger. På den ene side var der et ønske om at en god karakter, men på den anden

Læs mere

Velkommen til SLP i P2 Søren Hansen og Jonna Langeland

Velkommen til SLP i P2 Søren Hansen og Jonna Langeland Velkommen til SLP i P2 Søren Hansen og Jonna Langeland I kommer til at arbejde med en del øvelser i jeres egen gruppe. Derfor skal I opstille bordene så I kan sidde sammen gruppevis og så alle kan se tavlen

Læs mere

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed 1. Indledning...1 2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed... 1 3. Projektplanlægning/styring... 2 3.1 Roller:... 2 3.2 Planlægningsfasen:... 3 3.3 Filer:... 4 3.4 Skrivefasen:... 4 3.5

Læs mere

Procesanalyse. Projektplanlægning. Tidsplan

Procesanalyse. Projektplanlægning. Tidsplan 3 Procesanalyse Dette er procesanalysen for gruppe B204 på Informatik studiet ved Den Teknisk- Naturvidenskabelige Basisuddannelse på Aalborg Universitet. Projektet omhandlede Elektroniske Patientjournaler

Læs mere

Projektpræsentation, illustrationer og procesanalyse. Projektpræsentation. Hvad siger erfaringerne (2) Hvad siger erfaringerne (1) Kropssprog (1)

Projektpræsentation, illustrationer og procesanalyse. Projektpræsentation. Hvad siger erfaringerne (2) Hvad siger erfaringerne (1) Kropssprog (1) Projektpræsentation, illustrationer og procesanalyse 8 mm i SLP Lars Peter Jensen Indhold: Projektpræsentation Brug af illustrationer Opgave om illustrationer i grupperum Opsamling på opgave Hvad skal

Læs mere

SLP 4 Samarbejde med vejleder Planlægning og styring Vejledertypologi Hvad er et projekt? Hvorfor projektstyring? Planlægningsparadokset Værktøjer

SLP 4 Samarbejde med vejleder Planlægning og styring Vejledertypologi Hvad er et projekt? Hvorfor projektstyring? Planlægningsparadokset Værktøjer SLP 4 Samarbejde med vejleder Planlægning og styring Vejledertypologi Hvad er et projekt? Hvorfor projektstyring? Planlægningsparadokset Værktøjer til planlægning og styring Eksempler på projektplaner

Læs mere

Problemorientering, Læring og Vejledning. Problemorientering, Læring og Vejledning

Problemorientering, Læring og Vejledning. Problemorientering, Læring og Vejledning Problemorientering, Læring og Vejledning Mål: At få startet P1 godt op ved at bygge ovenpå erfaringerne fra P0 omkring samarbejde, læring og projektstyring. opstilling af mål udarbejdelse af samarbejdsaftaler

Læs mere

Problemorientering, Læring og Vejledning. Opstilling af SLP-mål for P1. Problemorientering, Læring og Vejledning. En lille historie.

Problemorientering, Læring og Vejledning. Opstilling af SLP-mål for P1. Problemorientering, Læring og Vejledning. En lille historie. Problemorientering, Læring og Vejledning Mål: At få startet P1 godt op ved at bygge ovenpå erfaringerne fra P0 omkring samarbejde, læring og projektstyring. opstilling af mål udarbejdelse af samarbejdsaftaler

Læs mere

Samarbejde, Læring og Projektstyring SLP 8. Projektstyring. Introduktion. Gode råd fra procesanalyser, D320: Det gode samarbejde:

Samarbejde, Læring og Projektstyring SLP 8. Projektstyring. Introduktion. Gode råd fra procesanalyser, D320: Det gode samarbejde: Samarbejde, Læring og Projektstyring SLP 8 Det gode samarbejde: Introduktion Erfaringer fra procesanalyserne Samarbejdsaftale Gruppemødets organisering Kommunikationen i gruppen Uddelegering af opgaver

Læs mere

Procesanalyse for P1

Procesanalyse for P1 Procesanalyse for P1 P1-projekt - 1. semester 2006 Sundhedsteknologi Gruppe A219 Aalborg Universitet 1 Indhold Introduktion...2 Gruppe A219...2 Projekttitel...2 Forventninger til P1...3 Projektplanlægning...3

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Samarbejde, Læring og Projektstyring - SLP

Samarbejde, Læring og Projektstyring - SLP Samarbejde, Læring og Projektstyring - SLP Hvilke forventninger har du til dette kursus? (Summemøde) Brug 2-3 minutter på at hilse på din side m/k og fortæl kort hinanden om jeres forventninger til dette

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse: Læring og refleksion

Studieforløbsbeskrivelse: Læring og refleksion 1 Studieforløbsbeskrivelse: Ud fra den udleverede studiebeskrivelse over gruppens opstart, fremgang og gennemførsel, forstår vi denne opgave, som et led i at opnå større og mere kvalificeret viden. Denne

Læs mere

PROCESANALYSE - Modeller og virkelighed

PROCESANALYSE - Modeller og virkelighed PROCESANALYSE - Modeller og virkelighed 2006 MORTEN JENSEN LARS NØRGAARD KRISTIAN SKOVHUS LASSE SOHRT DANIEL TEGNER STEFFEN VANGSGAARD AFSNIT: INDHOLD Indhold 1 Indledning og forventninger til P1 3 2 Samarbejdet

Læs mere

Projektpræsentation, illustrationer og procesanalyse

Projektpræsentation, illustrationer og procesanalyse Projektpræsentation, illustrationer og procesanalyse 8 mm i SLP Lars Peter Jensen Indhold: Projektpræsentation Brug af illustrationer Opgave (Opsamling på opgave) Hvad skal der stå i procesanalysen Hvad

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Samarbejde, læring og projektstyring (SLP) Kursusplan. Introduktion til problemorienteret projektarbejde

Samarbejde, læring og projektstyring (SLP) Kursusplan. Introduktion til problemorienteret projektarbejde Samarbejde, læring og projektstyring (SLP) Formål: Kursets formål er at støtte de studerende i at opfylde studieordningens mål for projektarbejdets faglighed gennem opøvning af en reflekterende og eksperimenterende

Læs mere

Samarbejde, Læring og Projektplanlægning SLP 8 Det gode samarbejde:

Samarbejde, Læring og Projektplanlægning SLP 8 Det gode samarbejde: Samarbejde, Læring og Projektplanlægning SLP 8 Det gode samarbejde: Hvad kendetegner det gode samarbejde? Fælles målformulering Samarbejdsaftale Gruppemødets organisering Kommunikationen i gruppen Uddelegering

Læs mere

Tema Samarbejde: Den gode gruppe

Tema Samarbejde: Den gode gruppe Tema Samarbejde: Den gode gruppe Mål Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal blive bevidste om gruppevalg, dvs. at de skal træffe valg om, hvem de vil være i gruppe med ud fra saglige og faglige

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Banner projekt. 1.semester

Banner projekt. 1.semester 1.semester 2013 33 Banner projekt Kamilla Klein: Kleinovich@gmail.com Asger Onsberg: Sofie Jensen: sofierough@gmail.com Cathrine Petersen: cathrinegpetersen@hotmail.com Gruppe nummer Hold Årgang Lærer

Læs mere

Kejsersnit på moders ønske - Procesanalyse

Kejsersnit på moders ønske - Procesanalyse Kejsersnit på moders ønske - Procesanalyse Denne procesanalyse indeholder en beskrivelse af, samt refleksioner over vores projektforløb på 4. semester på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab på

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013 Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Hvad er din alder? Under år % -4 år 8% 4 år og derover 6% % % 7% % Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)?. semester %. semester %. semester % 8 4. semester % % % 7% % Jeg betragter semestret

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Indlægsholdere Søren Løvlund Mandsberg Seniorkonsulent i ProjectManagement, IBC International Business College Christian Pfeiffer Jensen

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

Sexologi 2. studieår, forår 2015

Sexologi 2. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 25 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 134 studerende den 22. januar

Læs mere

Introduktion. Samarbejde, Læring og Projektstyring SLP 8. Projektstyring. Gode råd fra procesanalyser, D311: Gode råd fra procesanalyser, D320:

Introduktion. Samarbejde, Læring og Projektstyring SLP 8. Projektstyring. Gode råd fra procesanalyser, D311: Gode råd fra procesanalyser, D320: Samarbejde, Læring og Projektstyring SLP 8 Det gode samarbejde: Introduktion Erfaringer fra procesanalyserne Samarbejdsaftale Gruppemødets organisering Kommunikationen i gruppen Uddelegering af opgaver

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Den elektroniske semesterevaluering... 6 Modul 3: Samfundsøkonomi

Læs mere

Fokus: Få styr på ressourcerne Projektledelse (management)

Fokus: Få styr på ressourcerne Projektledelse (management) Projektledelse SLP foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen, lpj@es.aau.dk Læringsmål På kort sigt at blive i stand til at afprøve en række redskaber til projektstyring og projektledelse På længere

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0%

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0% Alder Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% Semester 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? STX Gymnasiet og MGK mellemlang

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Hej! Mit navn er Mads Balslev Pedersen

Hej! Mit navn er Mads Balslev Pedersen Hej! Mit navn er Mads Balslev Pedersen CV Professionel profil Jeg er en passioneret, entusiastisk og ansvarsfuld kommende multimediedesigner, der har gåpåmod og er ivrig efter at gøre min hobby og uddannelse

Læs mere

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager?

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager? Agil projektledelse Agil projektledelse Nå hurtigere og lettere frem til de store resultater Med agile metoder skaber du hurtigere værdi Dit projekt fortjener succes. Det leverer du ved at arbejde hurtigt,

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Samarbejde, læring og projektstyring (SLP) Kursusplan. Introduktion til problemorienteret projektarbejde

Samarbejde, læring og projektstyring (SLP) Kursusplan. Introduktion til problemorienteret projektarbejde Samarbejde, læring og projektstyring (SLP) Formål: Kursets formål er at støtte de studerende i at opfylde målene for projektarbejdets faglighed. Mål: At gøre den studerende i stand til at gennemføre en

Læs mere

Projektdesign. Projektdesign. Projektdesign. Mål: Midler/program: At I opnår en forståelse for hvad et projektdesign er.

Projektdesign. Projektdesign. Projektdesign. Mål: Midler/program: At I opnår en forståelse for hvad et projektdesign er. Projektdesign Mål: At I opnår en forståelse for hvad et projektdesign er. 1 Midler/program: Projektdesign Hvad er et projektdesign? Mål, midler, dokumenter og status for såvel projektet som processen Eksempler

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejdet med evt. case-virksomhed... 2 Hvad har

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund P0 1

Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund P0 1 Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund P0 1 Humaniora Sundhedsvidenskab Naturvidenskab Ingeniørvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora Sundhedsvidenskab Naturvidenskab medialogi Samfundsvidenskab

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn.

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn. Rapport Asociale børn Side 1 af 7 Teori Vi har valgt at se på hvilket problem der ville opstå hvis skolebørn ville begynde at blive undervist hjemme i stedet for at være sociale med deres kammerater. Mange

Læs mere

Projektbeskrivelse for Interaktive tavler

Projektbeskrivelse for Interaktive tavler Projektbeskrivelse for Interaktive tavler Beskrivelsen indeholder Side 1 Side 2 Side 3 Side 3 Side 3 Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Bilag Baggrund Formål Projektorganisering

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter.

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter. Innovation som arbejdsmetode Underviser: Pia Pinkowsky Dag 1 10.00 Velkomst og præsentationer Mundtlig forventningsafklaring: Hvorfor er vi her? Vi ekspliciterer kursets formål og form for at: motivere

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Procesrapport Lampeprojekt: Ever Change Gruppe B350 A&D BSc02 F2014

Procesrapport Lampeprojekt: Ever Change Gruppe B350 A&D BSc02 F2014 Procesrapport Lampeprojekt: Ever Change Gruppe B350 A&D BSc02 F2014 Indhold Titelblad Indledning Titelblad...2 Indledning...2 Gruppens medlemmer...3 Om gruppen...3 Projektstyring...4 Samarbejde i gruppen...5

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer?

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer? Hvor har du undervisningen? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? - Andet, hvad? Antropologi Supp.-kursus. Udd sygeplejerske

Læs mere

Indhold. Projektmanagement. Få styr på ressourcerne. Læringsmål. Projektledelse (management) Projektarbejde

Indhold. Projektmanagement. Få styr på ressourcerne. Læringsmål. Projektledelse (management) Projektarbejde Projektmanagement Indhold Konflikthåndtering, oplæg fra grupper Værktøjer til ressourcestyring Traditionelle tidsplaner, ressourceplaner, milepælsplaner. Projektledelse PV 9 Efteråret 2012 Datalogi og

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, Aalborg Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere