RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. 1 Leder. 2 Risikostyringsnyt APRIL Risikostyring - fremskridt eller tilbageskridt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. 1 Leder. 2 Risikostyringsnyt APRIL 2015. Risikostyring - fremskridt eller tilbageskridt"

Transkript

1 RISIKO- RÅDGIVEREN APRIL 2015 INDHOLD 1 Leder Risikostyring - fremskridt eller tilbageskridt 2 Risikostyringsnyt Danmark som indvandringsland - reportage fra konferencen den 16. og 17. april 7 Markedsnyt Integreret sikkerhed giver mere effektiv drift 8 Selvsagt Risikorådgiver - Råb op! Foto: Torben Tranæs fra Danske Risikorådgiveres Risikostyringskonference Opslagstavlen Temadag om forsikring og frivillige PRIMO-afslutningskonference

2 LEDER RISIKOSTYRING - FREMSKRIDT ELLER TILBAGESKRIDT? Endnu en konference/årsmøde i vores regi er nu vel overstået! Vi har fået ny formand og en bestyrelse sammensat af rutinerede kræfter fra hele landet. 7. maj 2015 Erfamøde for kommunerne i Region Syddanmark 21. maj 2015 Danske Risikorågiveres temadag om forsikring og frivillige 28. maj 2015 PRIMO-konference: Det aktive medborgerskab - risici og muligheder 28. maj 2015 Metropol: Sorte Svaner og andre særsyn - et miniseminar om risikostyring under usikkerhed juni 2015 Gjensidige afholder konference 18. juni 2015 Erfa-møde for kommunerne i Region Sjælland 18. juni 2015 Erfa-møde for kommunerne i Region Sjælland 1. oktober 2015 Erfa-møde for kommunerne i Region Midt- og Nordjylland Jeg er sikker på, at den nye bestyrelse nok skal komme godt af sted og komme med nye idéer og tiltag til gavn for foreningen og dens medlemmer. Alligevel tillader jeg mig, som afgået formand, at give mine sidste holdninger og synspunkter til kende her i nyhedsbrevet, inden nye folk og skikke kommer til jeg kan jo ikke lade være. Hvordan har foreningen og risikostyringen så udviklet sig de sidste år er vi blevet dygtigere, har vi fået risikostyringen på dagsorden og nytter det hele noget? Ja det har vi og ja - det gør det! Siden risikostyringens spæde start i 90`erne er der virkelig sket mange forandringer og tiltag. Ordene - risici, risikostyring, risikoledelse, risikoanalyse, risikovurderinger er blevet ord der bruges dagligt i vejledninger, love og bekendtgørelser, i pressen og ikke mindst i almindelig tale. Bæredygtigt byggeri, terrorsikring, tv-overvågning, sikring mod skybrud m.m. er nu en del af vores tænkning i forhold til et mere sikkert samfund. Giver det mere tryghed? Nej tryghed kan ikke skabes ved sikring det skabes mellem mennesker på den måde vi mødes og trives i de pågældende miljøer samt gennem det arbejde der foregår med borgerne i forhold til adfærd og holdninger. Det offentlige er blevet meget dygtigere til at integrere sikkerhed og risikostyring i det daglige arbejde, men vi kan stadig blive endnu bedre og dygtigere, og vi er på rette vej De private er de bedre? Både ja og nej. På nogle områder er de langt foran det offentlige, men på andre er de bagefter. Der er også brug for, at samfundet både offentlig og privat, arbejder endnu mere proaktiv med forebyggelse gerne på et tidligere stadie end nu, hvor ulykken/hændelsen åbenbart skal være sket, før det er muligt at skaffe ressourcer til nødvendige tiltag. Det kræver også et bedre samarbejde på tværs af det politiske niveau, den offentlige administration og de private aktører/leverandører. Her på falderebet kan jeg se tilbage på 10 gode år i bestyrelsen heraf de sidste 6 som formand super godt bakket op af bestyrelsen og jer medlemmer. Held og lykke med jeres arbejde fremover jeg er sikker på, at I nok skal lykkedes med jeres arbejde både i foreningens regi, men også i jeres daglige virke ude i det offentlige og private marked. Jeg ønsker jer alt godt i fremtiden pas godt på jer selv, jeres familier og jeres kunder borgerne i samfundet. Med venlig hilsen Steen Nedergaard Jensen Formand 1

3 RISIKOSTYRINGSNYT DANMARK SOM INDVANDRINGSLAND - Reportage fra konferencen den 16. og 17. april For sidste gang, som formand, bød Steen Nedergaard Jensen velkommen til Danske Risikorådgiveres risikostyringskonference. Temaet dette år var indvandringen i Danmark udfordringer og risici. Af Jeanne Sneftrup Jensen JS Kommunikation, konsulent for Danske Risikorådgivere Steen gennemgik programmet for dagen og overlod mikrofonen til ordstyrer Hans Engell, som fortalte om baggrunden for konferencen og om de forskellige tilgange til integration i Danmark fra skiftende regeringer inden for de sidste 20 år. Vi står stadig med store problemer i nogle områder og statistikker viser, at skoler med mange indvandrere halter bagud i forhold til gennemsnittet i Danmark. Mange tal viser, at vi er langt fra målet, når vi må konstatere efter 10 år i Danmark er kun 4 % i arbejde. Samtidig må vi ikke glemme den store del, der bidrager til det danske samfund, Indledte Hans Engell. Men hvad er status? Forskningsdirektør på SFI Torben Tranæs startede sit oplæg med at skitsere, hvordan indvandringen i Danmark havde forløbet fra 1960 erne til 2010 erne. Med udsigt til den aldrende befolkning, havde vi i Danmark brug for arbejdskraft, men i 80 erne begynder indvandredebatten for alvor, da man begynder at indse hvilke udfordringer indvandringen også medfører. At løse aldringsproblemet med indvandring ser ikke ud til at lykkes, da indvandrere også trækker på velfærdsydelserne. For at det danske velfærdssamfund hænger sammen, skal der være en beskæftigelsesgrad på I midten af 90 erne var beskæftigelsesgraden blandt de årige indvandrere på Det fik for alvor politikerne til at åbne øjnene, og mange nye initiativer blev iværksat. Hvorfor er beskæftigelsen så lav? En af de væsentligste grunde til at så relativt få indvandrere kommer i arbejde, efter de er kommet til Danmark er, at der i Danmark generelt er et højt uddannelseskrav - også inden for lavt-rangerende jobs. De fleste indvandrere kommer Danmark med et ønske om at arbejde, men uddannelse er en stor barriere for mange. Kulturen spiller også en stor rolle, da kvinder i langt de fleste lande arbejder mindre end i Danmark. Derfor er der ikke tradition for at kvinder, blandt ikke-vestlige lande, arbejder ude. Og forholdet mellem indtjening ved at gå på arbejde og få understøttelse er relativ lav i Danmark ca. 100 Euro, hvilket også ligger til grund for den lave beskæftigelse. Motiver for at komme til dk Der er generelt tre grunde til at så mange flygtninge søger til Danmark. Mange ønsker at arbejde under bedre forhold og til en bedre løn. Men mange kommer også som flygtninge og via familiesammenføringer. I 1973 stoppede man beskæftigelsesindvandringen, og indvandringen kom derefter primært via familiesammenføringer og flygtningestrømme. Dette skabte en ubalanceret indvandringspolitik og betød, at Danmark modtog mange indvandrere, som ikke kunne få arbejde. Det samme skete i de andre nordiske lande. 2

4 De sidste års reformer Fra slutningen af 1990 erne og til nu har man brugt forskellige redskaber til at få ændret på sammensætningen i indvandrestrømmen. Man fik fx indvandrer og flygtningen ind under den generelle aktive arbejdsmarkedspolitik i 1996/1997. Det fik flere i arbejde. Tilknytningskravet krævede, at man havde mindst ligeså stor tilknytning til Danmark som man havde til ens ophavsland for at kunne få familiesammenføring. I 2002 kom 24-års reglen, og strammere flygtningeregler blev også indført. Udover starthjælpen kom der også et kontanthjælpsloft for indvandrere. I princippet handlede det om at styre hvem der kom hertil. Virker 00 ernes politik? Ifølge Torben Tranæs virker 00 ernes politik. Vi kan se, at flere er kommet i arbejde, der er færre årige, der bliver gift i 1997 blev 20 % gift, hvilket var faldet til 5 % i Der er færre flygtninge og familiesammenføringer, og flere kommer kun til Danmark, hvis de har et arbejdsmotiv for at komme hertil, forklarer Torben Tranæs. Beskæftigelsesgraden blandt indvandrere er steget i perioden fra , og ser vi på perioden fra 2009 til 2013 er beskæftigelsen blandt danskere gået tilbage, til dels pga at vi bliver færre danskere, hvor den blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande er steget. Der er udsigt til at bidraget til den danske stat fra indvandrere stiger. I 2050 vil vi se, at indvandrere bidrager langt mere til velfærden end de gør i dag. De høje overførsler i Danmark kan være en god forklaring på, hvorfor beskæftigelsen er lav blandt indvandrere. Men i Danmark vil vi gerne bevare velfærden og samtidig have indvandrere i beskæftigelse. Derfor kræver det en passende indvandringspolitik, der tager højde for disse udfordringer, forklarer Torben Tranæs. Udenlandske erfaringer I Sverige er det nemmere at få opholdstilladelse. Der er få barriere for at få ophold i Sverige, men det ser ud til at Sverige har udfordringer med at få deres indvandrere i beskæftigelse. Portugal, Canada, USA og Italien klarer sig langt bedre med at få indvandrere i arbejde. Bekæftigelsesgraden er i dag omkring 47 procent blandt indvandrere i Danmark og er blevet forbedret fra 1. til 2. generations indvandrere. Spørgsmålet er så om 3. generation kan få beskæftigelsesgraden til at stige endnu mere, afsluttede Torben Tranæs. Efter Torben Tranæs skulle vi høre om indvandring i Danmark fra en politikers synspunkt. Fatma Øktem var blevet indbudt til at fortælle om sin baggrund som indvandrer i Danmark og om sine syn på den indvandringspolitik, der hidtil er blevet ført i Danmark, og hvilke tiltag hun mener vil hjælpe til en bedre integration. 3

5 Forventninger til indvandrere Når man som indvandrer ankommer til Damark, bør man ifølge Fatma Øktem få at vide, at Danmark er et velfærdssamfund, hvor det er gratis at uddanne sig, det er gratis at gå til læge og blive behandlet på hospitalet, men samfundet forventer til gengæld, at man også yder sit og bidrager til velfærden. En af grundende til at så få indvandrere, i forhold til danskere, er i arbejde er, at incitamentet for at tage et arbejde er for lille. Den ydelse man kan modtage fra det offentlige er alt for høj i forhold til, hvad man får udbetalt ved fx at arbejde som kassedame. Fatma Øktem så gerne at man indførte en 225-timers regel, hvor man hvert år minimum skal arbejde 225 timer, for at kunne modtage offentlige ydelser. Men vi er selvfølgelig nødt til at forholde os til hvilke forudsætninger, indvandrerne kommer med, før vi kan kræve at 225-timers reglen kan opfyldes, forklarer Fatma Øktem. Hvordan har integrationen det i dag? Vi kan se at kvinder med indvandrebaggrund lakker bagud på arbejdsmarkedet. Nogle grupper især har ekstrem lav beskæftigelse. Det kan der være flere grunde til herunder traumer fra deres fortid. Men det kan ikke kun være på grund af, at de kommer fra krigshærgede lande. Fx er kvinder fra Bosnien repræsenteret i langt højere grad end kvinder fra fx Somalia og Syrien, fortæller Fatma Øktem. Når det kommer til uddannelse kan vi se, at pigerne klarer sig godt. En del af forklaringen herfor ligger formentlig i, at de er kommet til et land, hvor de har mulighed for at blive ligestillet med mænd og har derfor meget at skulle bevise, fortæller Fatma Øktem. Drengene klarer sig derimod dårligere, men jeg håber, at den nye folkeskolereform vil gøre en forskel for drengene og skabe mere tid til læring og mindre tid til ballade, fortsætter Fatma Øktem. I indvandrehjem betyder det meget, at moren kommer ud og arbejde, da pigerne ellers fastholdes i hjemmet og drengene sendes ud og lege. Vi kan ikke lovgive om folks holdninger, men vi kan påvirke den. Og derfor er det vigtig at vi har fokus på kvinderne. Det er op til den enkelte at tage ansvar for sin egen integration, afslutter Fatma Øktem. Efter Fatma Øktems indlæg skal vi høre fra en praktiker på området, Anders Glahn, som er fritids- og ungdomskoleleder i Aarhus Kommune og arbejder med unge i Fritidscenter Gellerup og Toveshøj. Anders Glahn indleder med at fortælle, hvorfor han ikke har deltaget i formiddagens oplæg - han har haft møde med politiet, da fem af hans unge lige er blevet løsladt og fire andre bliver løsladt snart. Så han kunne da godt tænke sig lidt risikostyring i området. Anders Glahn fortæller lidt spøgefuldt om udviklingen i Gellerup fra 1980 ernes uromagere, Johnny, Brian og Renéer, til de uromagere vi ser i dag - Ahmed, Mohammed osv. De sociale problemer er de samme i dag som dengang, og de samme metoder virker. Det gælder om at få de unge til at tro på sig selv, så de ikke går ud og laver ballade for at bevise et eller andet overfor dem selv eller andre, fortæller Anders Glahn. 4

6 For at give os en idé om, hvilke udfordringer man står med i Gellerup lister Anders Glahn en række tal op for os: I Gellerup er 50 procent under 21 år - på landsplan er tallet 22 procent En stor del af beboerne lider at posttraumatisk stress For hvert barn på landsplan er der 4 voksne I Gellerup er det en til en Det er det fattigste område i Aarhus Kommune Men trods de nedslående tal og oplysninger, er kriminaliteten i Gellerup lavere end den var i 1980 erne, fortæller Anders Glahn. Hvad kan vi lære af erfaringerne fra Aarhus Anders understreger, hvor vigtigt det tværfaglige arbejde er, og hvor vigtigt det er at respektere de mennesker, man arbejder med. Det tværfaglige arbejde involverer politi og socialforvaltningen, og der holdes månedlige møder, hvor man blandt andet sammenligner cpr-numre på de personer, der har lavet ballade siden sidst, for at få overblik over om de har lavet ballade andre steder også. Vi skal forholde os til civilsamfundet, så når politikerne fra centralt hold vil igangsætte nye initiaviter, forstyrrer det vores arbejde i lokalområderne, fortæller Anders Glahn. Han fortsætter, vi ved hvad der virker og vi gør et stort stykke arbejde for vores unge holder sig fra kriminalitet og så har vi ikke brug for en masse nye idéer, man gerne vil prøve af fra centralt hold. Efter dagens spændende indlæg, havde man mulighed for at deltage i en række workshops, hvor vores samarbejdspartnere Contea, Gaihede, RM-Group og Michael Nørager fra Aarhus Universitet delte ud af deres erfaringer og råd. Vi håber, alle blev inspirerede og fik lidt ny viden med hjem i baggagen. Klokken fem ringede det ind til dette års generalforsamling, hvor der skulle tages afsked med bestyrelsesformand Steen Nedergaard Jensen og vælges ny formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og 1. suppleant. Bestyrelsen ser nu således ud: Formand: Torben Jacobsen, Bygningsstyrelsen Næstformand: Flemming Riddersholm Nielsen, Holstebro Kommune Bestyrelsesmedlem: Finn Vangsted Kjærulf, Frederikshavn Kommune Bestyrelsesmedlem: Thomas Harbo Sørensen, Viborg Kommune Bestyrelsesmedlem: Janne Thomsen, Haderslev Kommune 1. suppleant: Peter Oriat, Ishøj Kommune 5

7 På generalforsamlingen skulle også årets sikkerhedspris overrækkes. I år vandt Christina Stensgaard fra Favrskov Kommune prisen for projektet Kodejagt. Projektet gik i sin enkelthed ud på at skabe noget aktivitet omkring skolerne i ferieperioder. Derfor lavede man en konkurrence for børn og unge, hvor de skulle finde bogstaver omkring skolen, som tilsammen dannede et ord. Stort tillykke til Christina! Efter generalforsamlingen gik alle til festmiddag med underholdning, som dog var lidt anderledes end oplyst i programmet. Vi fik dog alle rørt lattermusklerne ved tryllekunstneren Kristian Skovbos show. Trods lidt seje bøffer, håber vi alle havde en hyggelig aften. Dagen derpå Morgenens første indslag kom fra Søs Egelind, som på humoristisk vis fortalte os lidt om sin barndom og om hvordan humoren har hjulpet hende igennem svære tider. Blandt andet har hun været igennem en skilsmisse og to kræftforløb. Humoren bruger hun ikke for at gøre nar eller for at udstille nogen, men hun elsker at få andre til at le og er generelt god til at se det sjove i en given situation. Og det er bare sjovere, hvis vi går gennem livet med humoren i behold, sagde Søs Egelind. Efter Søs Egelind, skulle vi høre dagens sidste oplæg fra Kai Vittrup. Kai Vittrup fortalte om sine mange udsendelser til krigshærgede lande og om hvordan sikkerhed har spillet en afgørende rolle, både når sikkerhedsforanstaltninger skal træffes for at minimere risici som situationen er i Folketinget, og hvordan sikkerhedsforanstaltninger både giver muligheder og begrænsninger for de, der arbejder i verdens brændpunkter. Vi fik mange eksempler på, hvordan forskellen mellem liv og død kan bero på tilfældigheder en situation Kai Vittrup selv har stået i mange gange. Efter dagens sidste oplæg var der frokost inden afrejse. Danske Risikorådgivere vil gerne sige tak til alle der deltog på dette års møde og på gensyn næste år. 6

8 MARKEDSNYT INTEGRERET SIKKERHED GIVER MERE EFFEKTIV DRIFT Brandalarmering, adgangskontrol og overvågning kan integreres i en samlet softwareløsning - og forenkle drift og vedligeholdelse af installationerne. Af Thomas Rolsted Kontaktoplysninger Schneider Electric David Neville Tlf.: Sikkerhedsløsninger kommer som bekendt i mange afskygninger og har traditionelt været delt op i isolerede områder, især brandalarmering, adgangskontrol og overvågning. Det koster mange ressourcer, både til den daglige drift og til løbende vedligeholdelse af installationerne. For offentlige virksomheder, som typisk har adskillige bygninger med sikringsinstallationer, er det en udfordring - ikke mindst når installationerne skal udvides til flere bygninger. Løsningen er mere og bedre integration af sikringsinstallationerne, og det er noget, virksomheder og institutioner i den offentlige sektor efterspørger. Tendensen er helt klar: Offentlige virksomheder vil have mere sammenhængende løsninger. Det er ganske enkelt et krav, at de eksisterende ressourcer bliver udnyttet bedre, og det gør man blandt andet ved at få mere intelligens og sammenhæng i installationerne, siger David Neville, produktchef for brand, sikring og måling hos Schneider Electric Danmark. Eksisterende anlæg kan udbygges Schneider Electric er en af markedets førende leverandører af udstyr til sikringsinstallationer, fx ESMI-brandalarmeringsanlæg og Pelco-videoovervågningskameraer. Det er blandt andet de meget udbredte ESMI-anlæg, som med fordel kan udbygges til en integreret sikkerhedsløsning. Det kan man gøre ved at integrere Esgraf software med det eksisterende ESMIbrandalarmeringsanlæg og den øvrige sikringsinstallation. Resultatet er, at man har det fulde overblik over brandalarmering, adgangskontrol, tyverisikring og videoovervågning i et og samme brugerinterface, forklarer David Neville. Blandt de åbenlyse fordele ved den form for integreret sikkerhed er, at man udnytter de eksisterende ressourcer bedre. Vagtpersonale har det optimale overblik og kan reagere hurtigere og mere effektivt på hændelser, men der er også en række mere overordnede og langsigtede fordele for offentlige virksomheder. Proaktiv vedligeholdelse Med en integreret løsning fra én leverandør har man ikke længere tre-fire forskellige systemer, som medarbejderne skal uddannes i, og som kræver flere forskellige servicekontrakter. Desuden er det langt nemmere at udvide sikkerhedsinstallationen til at omfatte flere bygninger, siger David Neville. Han peger også på mere effektiv, proaktiv vedligeholdelse af installationerne som en sidegevinst ved en integreret sikkerhedsløsning. For eksempel holder den overliggende Esgraf software øje med branddetektorernes forureningsgrad og foreslår planlagt vedligehold. Det sparer ressourcer til fx manuelt eftersyn og afprøvning af hver (Foto: Jens enkelt Fischer) detektor. 7

9 SELVSAGT RISIKORÅDGIVER - RÅB OP! ANSIGTERNE BAG KLUMMEN SELVSAGT Denne måneds pen: Kasper skov-mikkelsen Direktør SikkerhedsBranchen Øvrige klummeskribenter: At Danmark konstant er et potentielt terrormål stak sit grimme hoved frem tidligere på året. I efterdønningerne må enhver offentlig institution nu spørge sig selv: Er vi et terrormål? Når du som risikorådgiver stiller dig selv det spørgsmål, vil jeg opfordre dig til at tænke terror i bredest mulig forstand. Der er nok ikke mange kommuner i Danmark, der ser sig selv som et oplagt mål for en selvmordsbomber eller en mere eller mindre religiøs fanatiker, der mener at den bedste måde at formidle sin sag er at begynde at skyde vildt omkring sig. Men terrorsikring er også meget andet, og terrorsikring kan sænke risikoen for nogle af de trusler, en offentlig myndighed i dag står overfor. Hærværk, trusler og i sidste ende vold mod kommunens medarbejdere er i dag blevet en reel risiko, når en vred borger leder efter en syndebuk. Sådanne hændelser minder i metode, konsekvens og påvirkning af offeret på mange måder om terror, og terrorsikring er måden at gå risikoen i møde på. Udfordringen er at komme med fra starten af processen. Når kommunen bygger nyt eller bygger om, bør du melde dig på banen og deltage med din viden lige fra starten, så terrorsikring bliver tænkt ind i hele projektet fra start til slut. På den måde bliver (terror)sikringen effektiv og langt billigere end en række halvdårlige lappeløsninger efter byggeriets færdiggørelse. Der er mange ting, der skal tænkes ind i en byggeproces, og det er ikke altid nemt at komme til orde. Men jeg håber og tror på, at du som risikorådgiver vil råbe op og sørge for, at du bliver hørt. Iver Tarp Adm. direktør Glade Chefer SikkerhedsBranchen vil gerne hjælpe dig, men vi kan ikke råbe for dig. Til gengæld kan vi forsyne dig med nogle af de redskaber, du skal bruge i arbejdet med at tænke terrorsikring ind i hele byggeprocessen. Derfor har vi lavet guiden Terrorsikring sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger, som guider dig igennem alle byggeprocessens faser og tydeliggør, hvordan du inkorporerer din risikoledelse i hele byggeriet. Find guiden på vores hjemmeside og brug den, når du råber op. Michael Vindfeldt Advokat (L), partner SIRIUS advokater 8

10 OPSLAGSTAVLEN TEMADAG OM FORSIKRING OG FRIVILLIGE Danske Risikorådgivere inviterer medlemmer og andre interesserede til temadag den 21. maj 2015 på Odense Rådhus. TID OG STED Torsdag den 21. maj 2015 Kl Odense Rådhus, Festsalen Flakhaven Odense C TILMELDING Du kan tilmelde dig via til eller på telefon på Tilmelding skal ske senest fredag den 15. maj 2015 PRIS FOR DELTAGELSE Medlemmer: Gratis for medlemmer. Program Kl. 10:00 Kl. 10:15 Kl. 10:20 Kl. 10:30 Kl. 11:30 Kl. 12:00 Kl. 13:00 Ankomst og kaffe Velkomst Danske Risikorådgivere Baggrund for temadagen og præsentation V/ næstformand Flemming Riddersholm Arbejdsskader og frivillige - oplæg ved panel (diskussion og dialog) V/ Preben Hansen, Arbejdsskadestyrelsen og Claus Tønnesen, Forsikring og Pension Uledsagede flygtingebørn - kommunens pligter V/ Gjensidige Forsikring Frokost Oplæg om Lab-loven/arbejdsskade og ansvarsproblematikker V/Contea Dog tillader vi os at opkræve et udeblivelsesgebyr på kr. 500,- Ikke-medlemmer: kr. 500,- Ved tilmelding bedes du oplyse på samtlige deltagere og EAN/CVR nummer. Kl. 14:00 Pause med kaffe og kage Kl. 14:15 Debat fortsættes (netværk) Kl. 14:45 Afrunding Det endelige program bliver sendt til alle medlemmer i næste uge. Der tages forbehold for ændringer i programmet (Foto: Jens Fischer) 9

11 OPSLAGSTAVLEN DET AKTIVE MEDBORGERSKAB - RISICI OG MULIGHEDER Velfærden forandrer sig. Borgerne skal i stigende grad være aktive i at skabe både egen og andres velfærd, og kommunerne skal forholde sig til spørgsmål om ansvar, sikkerhed og nye samarbejdsformer. KOMDIR og PRIMO inviterer i samarbejde med Mandag Morgen til konference om aktivt medborgerskab og nye kommunale lederroller. Konferencen markerer samtidig afslutningen på PRIMO Danmarks 10-årige virke for risikoledelse i den offentlige sektor. Tilmeld dig inden 4. maj! TID OG STED Torsdag den 28. maj 2015 Kl Københavns Rådhus, Festsalen Rådhuspladsen København V DELTAGERE Kommunale beslutningstagere, særligt interesserede samt repræsentanter fra Foreningsdanmark TILMELDING Skal ske til PRIMO s sekretariat: Telefon: Tilmelding skal ske senest 4. maj 2015 PRIS FOR DELTAGELSE Deltagelse er gratis ARRANGØRER Konferencen er arrangeret af KOMDIR og PRIMO i samarbejde med Mandag Morgen PROGRAM Frokost Velkommen Niels Højberg, kommunaldirektør i Aarhus Kommune, og Morten Hyllegaard, direktør, Mandag Morgen Kommunerne og det civile samfund - et blik på velfærdsudviklingen Jacob Torfing, PhD og professor, Roskilde Universitet Sammen om ny velfærd - perspektiver fra praksis Indspark fra bl.a. Anders Folmer Buhelt, sekretariatschef, Ungdommens Røde Kors, der deler dogmet Vi skal slå frivilligheden ihjel! Nye roller - ny kommunal ledelse Viden og debat med bl.a. Pia Gjellerup, centerleder, Center for Offentlig Innovation og Henrik Kolind, kommunaldirektør, Roskilde Kommune og kommende formand for kommunaldirektørforeningen Netværk og kaffe Ny velfærd, nye risici og nye lederroller - debat i fiskebowlen Tag del i debatten med dine erfaringer og visioner år med PRIMO Danmark - og lancering af publikationen Kommunal risikoledelse - 10 år med PRIMO Claus Thykjær, kommunaldirektør, Guldborgsund Kommune, og Niels Højberg, kommunaldirektør, Aarhus Kommune Netværk og vin (Foto: Jens Fischer) 10

12 OPSLAGSTAVELEN DANSKE RISIKORÅDGIVERES GENERALFORSAMLING DEN 16. APRIL 2015 Referatet fra Danske Risikorådgiveres generalforsamling ligger nu på vores hjemmeside. DANSKE RISIKORÅDGIVERES BESTYRELSESMØDE DEN 15. APRIL 2015 Du kan læse referatet fra bestyrelsesmødet på Danske Risikorådgiveres hjemmeside. BILLEDARKIV Du kan se billeder fra Danske Risikorådgiveres konference den 16. og 17. april på foreningens hjemmeside 11

13 DANSKE RISIKORÅDGIVERE - DET ER OS, DER STILLER SPØRGSMÅLENE Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for arbejdsmiljø, forsikring og sikring ansat i offentlige og private virksomheder. Danske Risikorådgiveres medlemmer arbejder hver dag med at identificere og vurdere risici, sikre mennesker og værdier og forebygge skader og ulykker. Foreningens medlemmer bidrager i gennem deres arbejde til proaktivt at sikre det danske velfærdssamfund. Danske Risikorådgiveres formål er at udbrede kendskabet til og være forum for risikostyring i Danmark. Foreningen skal være på forkant med udviklingen og medvirke til at dygtiggøre foreningens medlemmer gennem videns- og erfaringsudveksling, efteruddannelse og udvikling af viden og værktøjer. VI TAKKER FOR STØTTEN FRA FØLGENDE VIRKSOMHEDER: HOVEDSAMARBEJDSPARTNERE SAMARBEJDSPARTNERE

DANMARK SOM INDVANDRINGSLAND - Reportage fra konferencen den 16. og 17. april

DANMARK SOM INDVANDRINGSLAND - Reportage fra konferencen den 16. og 17. april RISIKOSTYRINGSNYT DANMARK SOM INDVANDRINGSLAND - Reportage fra konferencen den 16. og 17. april For sidste gang, som formand, bød Steen Nedergaard Jensen velkommen til Danske Risikorådgiveres risikostyringskonference.

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 11. september 2013 Sted: Cafe Hack, Aarhus (Aarhus Teater) Tidspunkt: Kl. 10.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

KLIMA, STORM OG VAND RISIKOSTYRINGSNYT. Rapport fra Danske Risikorådgiveres årskonferencen 2014

KLIMA, STORM OG VAND RISIKOSTYRINGSNYT. Rapport fra Danske Risikorådgiveres årskonferencen 2014 RISIKOSTYRINGSNYT KLIMA, STORM OG VAND Rapport fra Danske Risikorådgiveres årskonferencen 2014 Af Jeanne Sneftrup Jensen EIRM, Sekretariat for Danske Risikorådgivere Kl. 10.30 den 10. april 2014 ringede

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Velkomst v/ringkøbing-skjern Kommune Lone Nielsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune bød velkommen med præsentation af kommunen. Trafiksikkerhed

Læs mere

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark inviterer

Læs mere

INDBYDELSE. Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

DET NYE RISIKOBILLEDE

DET NYE RISIKOBILLEDE RISIKOSTYRINGSNYT DET NYE RISIKOBILLEDE Reportage fra Danske Risikorådgiveres årskonference 2013 Af Jeanne Sneftrup Jensen EIRM, Sekretariat for Danske Risikorådgivere Danmark som terrormål var titlen

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

INDBYDELSE. Mangel på arbejdskraft flere skal i gang. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference. Beskæftigelsesregion Syddanmark

INDBYDELSE. Mangel på arbejdskraft flere skal i gang. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference. Beskæftigelsesregion Syddanmark INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Mangel på arbejdskraft flere skal i gang Beskæftigelsesregion Syddanmark Vi lægger ud med et overblik over udfordringerne og tager

Læs mere

GENERATION MÅLRETTET?

GENERATION MÅLRETTET? GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse og arbejde KONFERENCE DEN 8. NOVEMBER 2011 GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 4 Risikostyringsnyt FEBRUAR 2015. Foto: Borgmester Torsten Nielsen. Leder Terror, tanker og tiltag

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 4 Risikostyringsnyt FEBRUAR 2015. Foto: Borgmester Torsten Nielsen. Leder Terror, tanker og tiltag RISIKO- RÅDGIVEREN FEBRUAR 2015 INDHOLD 1 2 Leder Terror, tanker og tiltag Borgmesterstafetten Torsten Nielsen Viborg Kommune 4 Risikostyringsnyt Risikoen for radikalisering 6 9 Markedsnyt Sikkerhedsfilm

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Vi indleder årets

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 2016 Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 4 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Formandens forord til Årsberetning 2015

Formandens forord til Årsberetning 2015 Årsberetning 2015 Formandens forord til Årsberetning 2015 Odsherred Kommune har oplevet virkningen af den stigende flygtningestrøm i landet, hvor der til stadighed kommer flere flygtninge, især fra det

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde Ejendomsdagene - Risiko og rejsegilde Er du Platin-medlem af Estate More Club deltager du gratis på Ejendomsdagene 2016 - Læs mere om alle fordelene ved Estate More Club her - Risiko og rejsegilde Executive

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Århus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 17. november 2009 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsarbejdsløshed er igen i stærk stigning

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 29. april 2014 Tid: Kl. 15.00-17.00 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-04 Afbud: Henrik Kolind Carsten Sand Nielsen Søren S. Steensen Lars

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND KommuneForsikrings styrke er, at selskabet kender kommunernes behov og arbejdsgange. Der er en enestående forståelse for vores hverdag,

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

30. årgang - NR. 3-2013 Marts

30. årgang - NR. 3-2013 Marts 30. årgang - NR. 3-2013 Marts Magnus næsten i mål - foto fra Haraldvangen Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Lavuk Stjernens tilbud Dagtilbudet

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl. 10.00 Skive Sognegård Reberbanen 19 7800 Skive Kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 Tilmelding senest torsdag d. 29/5 2014 til: Preben: Helst på mail.: prebenmark@yahoo.com

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed INVITATION TIL GRATIS ROADSHOW 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Lidt bedre på alle områder Ofte er det ikke så meget, der skal til for at øge produktiviteten.

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE

VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE - Hvor går de danske unge hen? KONFERENCE DEN 22. MARTS 2012 VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE - Hvor går de danske unge hen? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 22. marts

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere