Analyse af Exiqon A/S 7. september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Exiqon A/S 7. september 2015"

Transkript

1 Derfor er Exiqon en interessant investeringsmulighed: Selskabet har en fremtrædende stilling i segmentet for mirna. Der er tale om en ny teknologi, som indledningsvis benyttes af en snæver kreds inden for forskning. Markedet er derfor meget lille i startfasen, men Exiqon er i færd med at ekspandere til nye tilgrænsende markeder af betydelig størrelse. Perspektivet er en mangedobling af volumen i takt med at der opnås dokumentation for anvendelse og åbnes for en række nye muligheder med mirna som biomarkør. Udvikling og håndtering af medicin (valg af bedste lægemiddel blandt flere muligheder) forventes at blive næste trin. Personlig medicin er perspektivet i stedet for en generelt dækkende behandling med et enkelt præparat. Samtidig forskes i muligheden for at anvende mirna som indikator for risici angående alvorlige sygdomme som kræft. Ideen er at muliggøre tidlig opdagelse ved regelmæssige folkeundersøgelser af sådanne sygdomme ved hjælp af eksempelvis en blod- eller urinprøve. Selskabets produkter og teknologi er blevet tilpasset forandringen af strukturen hos kunderne med brug af Next Generation Sequencing. Exiqon har opbygget software og sikret adgang til IT-kapacitet for håndtering af Big Data til hjælp for kunderne, såkaldt bioinformatik. Salget i Life Science forretningen satser på dette koncept, og der er adgang til ordreafgivelse af de ønskede produkter via en ledsagende webshop funktion i dette setup. Inden for Diagnostics samarbejder Exiqon med de førende danske universitetssygehuse inden for prostata- og tarmkræft. Der er opnået en samlet funding til disse forskningsprojekter på 196 mio. kr. Exiqon vil for sin del opnå de kommercielle rettigheder ved succesfuld forskning uden ekstra betaling. Det er netop ( ) meddelt, at Exiqon fra MOMA (Århus Universitetshospital) har opnået sådanne eksklusive licensrettigheder inden for prostatakræft til to biomarkører beregnet til henholdsvis diagnose via en urinprøve og valg af den bedst egnede behandling via en vævsprøve. Satsningen på udvikling af diagnostik til tidlig opdagelse af prostata- og tarmkræft er interessant, da behovet er overordentligt stort. Høje krav til verifikation af en sådan ny metode betyder dog, at der skal findes en stor partner, såfremt det lykkes. Ledelsen forventer, at selskabet vil være fuldt finansieret og ikke får behov for udstedelse af flere aktier (begrænset cash-burn). Set i forhold til andre biotekselskaber (i særdeleshed de amerikanske firmaer) må børsværdien på 428 mio. kr. anses for at være meget lav. Upside i aktiens kursudvikling kan blive særdeles stor, men investorer må se aktien i et 3-5 årigt perspektiv. Aktien er en interessant langsigtet investeringsmulighed med high risk/high return struktur. Anbefaling: Aktuel Kurs: 11,8 Kort sigt: Køb (tidligere hold) Børs: SmallCap indekset Langt sigt: Køb (ændret) Markedsværdi: 435 mio. kr. Forventet kursudvikling 0-6 mdr.: 9-15 (tidligere 7 10) Antal aktier: 36,874 mio. styk Forventet kursudvikling mdr.: (tidligere 10 20) Næste regnskab: Q3 regnskab den Tidligere anbefaling: Hold/Køb ved 8,0 den Selskabets forventninger til indeværende regnskabsår 1-års kursgraf Ledelsen opjusterer i Q2 meddelelsen guidance til den øverste ende af det hidtil angivne interval. Nu forventes en omsætning på mio. kr. (tidligere ) og et EBITDA-resultat på ca. 10 mio. kr. (tidligere 5-10). Basis herfor er en værdi for USD på 6,5 kr. Dagskursen er lidt højere med 6,65. Frit cash flow i halvåret var på +2,2 mio. kr. Kursudvikling de sidste 12 måneder: Høj 15,2 / Lav 4,5 Muligheder Kunderne tilbydes adgang til bioinformatik, og det kan løfte salget af testprodukter. De faste omkostninger styres stramt. Vækst vil mindske vægten af den store indsats i R&D, så EBIT-marginalen kan stige markant. Det største potentiale ligger i muligheden for brug af mirna i tests af kræftsygdomme via blodprøver. En stor partner kræves hertil. Selskabets rettigheder og know how giver take over mulighed. Risici Konkurrencen er den afgørende udfordring. Det er en ung branche med udsigt til store forandringer i de kommende år. Udviklingstempoet medfører høje R&D udgifter, og det giver behov for volumen. Set i forhold til de ledende udbydere inden for RNA er Exiqon en lille aktør med begrænsede økonomiske reserver. Det er vigtigt, at den danske forskning i at anvende mirna til risikoanalyse af kræft lykkes og udbredes. 1 Analyse af Exiqon A/S udarbejdet af Aktieinfo

2 Facts om Exiqon Exiqon har opbygget en ledende stilling inden for genteknisk mirna-analyse (microrna) baseret på en patenteret LNAteknologi (Locked Nucleic Acid). Selskabet er i fuld gang med at ekspandere til nye tilgrænsende markeder, som er betydeligt større. Senest er der i Q2 blevet lanceret en række nye produkter til netop disse nye markeder. Markedet er ungt, idet første produkt blev lanceret i Nye metoder og tilbud til kunderne kræver stor indsats i R&D. Sortimentet er i de seneste år udvidet til også at omfatte det større marked for analyse af RNA. Selskabets aktivitet er opdelt i Life Science (forskningsprodukter til analyse af celler) og Diagnostics (udvikling af diagnostiske tests). Salg af LNA-produkter til RNA analyse er i første omgang rettet mod forskning og medicinsk udvikling. Exiqon har investeret i egne faciliteter for at kunne tilbyde service med udførelse af Next Generation Sequencing (NGS) for kunder. Ideen er, at kunden herefter kan bestille præcis de ønskede produkter hos Exiqon. Licenser udstedes for brug af selskabets intellektuelle rettigheder til andre virksomheder inden for segmenter, hvor man ikke selv ønsker at satse grundet begrænset økonomisk kapacitet eller som led i gensidige bytteaftaler om brug af patenter mv. Bioinformatik indgår som et nyt og afgørende element i Exiqon s tilbud til kunderne, der kan bearbejde deres specifikke emne med hjælp af en opbygget database. På dette grundlag kan den krævede analyse fastlægges og bestilles hos Exiqon. Produktion af de aktive reagenser er næsten helt outsourcet og kan hurtigt tilpasses ændringer i volumen, da der er tale om små mængder. Skalerbarheden i det regulære produktsalg er derfor stor. Selve påfyldningen af de enkelte test ud fra kundens specifikation ved ordreafgivelsen foretages hos Exiqon ved hjælp af en automatisk robotfunktion. Salget i Vesteuropa varetages fra hovedkontoret. USA dækkes af et datterselskab. Der er aftaler med distributører i 27 lande herunder en række nye markeder i Asien og Latinamerika. Takara Bio Inc. i Japan påbegyndte i 2012 distribution på flere interessante markeder omfattende Japan, Kina, Hong Kong, Sydkorea og Indien. Den teknologiske udvikling med kundernes brug af Exiqon s bioinformatik dataredskaber indebærer en mere direkte forbindelse til kunden og værdi af support. Salgets fordeling i H1 2015: Opgjort efter type: Produkter 74, Services 16, Licensindtægter 6, Kontraktforskning mv. 4%. Den geografiske fordeling: Europa 49, Nordamerika 39, Resten af verden 12%. Intern fordeling: Life Sciences 98%, Diagnostics 2%. Lars Kongsbak er adm. Direktør og Hans Henrik Chrois Christensen er finansdirektør; Erik Waldén er bestyrelsesformand. Selskabet beskæftiger 91 medarbejdere. Exiqon havde ultimo 2014 ikke-aktiveret skat fra akkumulerede underskud på 98 mio. kr. Ledelsen har anført, at positiv driftsindtjening i 2016 vil give mulighed for begyndende bogføring af dette aktiv (delvist må det formodes). Ejerforhold (pr. ultimo 2014): ATP 14,7 %, Danske Invest 8,7 %, Teknoinvest VIII KS (Oslo) 6,1 %. Antallet af aktionærer er stigende og nået op på ca , der er noteret på navn og omfatter i alt 85,7 % af aktierne. Beskrivelse af virkefeltet og virksomheden Aktiviteten er rettet mod analyse af genetiske forhold og sammenhænge i mennesker og forsøgsdyr. Udgangspunktet har været mirna, der er en indgangsvinkel med kun 12 år fra opdagelsen. Exiqon lancerede sit første produkt til denne anvendelse i Fasemæssigt er forskning derfor fortsat i centrum for afsætningen, og placeringen i livscyklen som produkt er i den absolutte startfase. Hvad og hvor langt mirna kan udvikles og anvendes vides slet ikke, men egenskaberne som biomarkør bliver et kernepunkt. Målet for Exiqon er på længere sigt at udnytte mulighederne for at forbedre sundheden ved tidlig identifikation af alvorlige sygdomme som kræft, herunder at muliggøre folkeundersøgelser med en let udførlig prøveudtagning (blod, væv eller urin) og brug af mirna som biomarkør. Udgiften til at udføre en stor mængde tests vil være rimelig, hvorefter personer i selve risikogruppen hurtigt kan gå videre til en mere omfattende og nøjagtig undersøgelse. Anvendelse som diagnostik er et klart mål med åbning af et enormt salgspotentiale, hvis det lykkes at opnå høj præcision og testen herefter indføres som et tilbud i sundhedssystemet i mange lande (politisk styrede bevillinger land for land). Teknologisk besidder Exiqon centrale rettigheder med LNA som udgangspunkt. Adgangen til brug bliver derfor udnyttet ved indgåelse af aftaler med interesserede virksomheder, hvilket også omfatter konkurrenter, hvor modydelser så indgår. Selskabets beskedne størrelse som nybegynder indebærer en relativ svag position over for koncernejede konkurrenter med store ressourcer. Exiqon er som virksomhed opdelt i to segmenter: Life Sciences og Diagnostics. Life Sciences tilbyder analysemetoder, bioinformatik, kits og kemikalier samt service med udførelse af sådanne analyser. Forskning og udvikling inden for genetik og medicin er målgruppen på kundesiden. Udviklingen i dette segment går stærkt, og forbedrede analysemetoder har ændret strukturen i efterspørgslen i retning af bredere analyse, hvor mirna indgår som et delområde. Denne udfordring har Exiqon taget op ved dels at udvide sit sortiment af egne produkter med RNA, mrna (messengerrna), lncrna (long non-codingrna) og endnu flere mirna tests, dels ved forhandling af 2 Analyse af Exiqon A/S udarbejdet af Aktieinfo

3 supplerende analyseprodukter fra andre firmaer for at kunne optræde som onestop supplier og endelig ved at tilbyde selve udførelsen af analysearbejdet. Tilbuddet til kunderne fokuserer nu på brug af bioinformatik med store databaser og software som indgangsvinkel. Kunden (forskeren) bliver i stand til uden hjælp fra særligt uddannede specialister at kunne uddrage de relevante resultater og konklusioner af store datamængder fra analyserne. Ud fra dette grundlag kan der så arbejdes videre, hvilket normalt vil føre til ordrer hos Exiqon i større mængder af den specifikke analyseprofil som ønskes. Disse tests kan bestilles ved selvbetjening i en webshop. Ændringerne inden for Life Sciences har skubbet den anden sektors udvikling lidt i baggrunden. Diagnostics er mere langsigtet og indrettet mod udvikling af testmetoder. Her indgår man i flere samarbejdsprojekter med danske sygehuse og forskningsinstitutter, hvor data og oplagrede prøver giver adgang til undersøgelse af mulige indikatoregenskaber for mirna. Selskabet er med i fem forskningsforløb, der har en samlet bevillingsramme på ca. 200 mio. DKK. Exiqon s andel udgør 44 mio. DKK. Produktløsninger til tests skal i første omgang bruges ved forskning. Sygdomsmæssigt er indsatsen koncentreret om tarm- og prostatakræft. Tidsperspektivet for start på bred anvendelse kan blive perioden Forud herfor skal der gennemføres et stort dokumentionsarbejde for at opnå godkendelserne. For Exiqon s vedkommende vil kommercialisering kræve en stor partner. Den sidste og mere åbne side af virksomheden er således samarbejdsrelationer med andre firmaer. Exiqon har videnmæssig stor styrke i kraft af sin teknologi, patenter og faglige kompetence i organisationen på dette højt, men snævert specialiserede felt. I modsætning hertil er de økonomiske ressourcer beskedne. Udviklingen inden for RNA, mirna og relaterede segmenter går stærkt. Derfor er der udsigt til indgåelse af aftaler med større selskaber inden for diagnose og medicin om adgang til brug af Exiqon s rettigheder mod betaling. Normalt udløses en upfront payment og licensbetalinger fra det faktiske salg, men det kan tage mange år før et produkt lanceres. Selv om sådanne beløb er af moderat størrelse, er betydningen ikke uvæsentlig set i forhold til selskabets økonomi. Markedsudvikling og nye Exiqon tilbud Next Generation Sequencing (NGS) teknologien har fuldstændig ændret strukturen på det marked, som Exiqon betjener. De udvidede muligheder for analyse med NGS-metoden reducerer brugen af de hidtidige løsninger. Samtidig sætter det endnu mere fart over udviklingen inden for genetisk analyse, og dermed øges behovet for reagenser til tests. Fra Exiqon s side har man derfor udvidet sit virkefelt for at matche udviklingen i efterspørgslen, og mirna indgår nu som en del af et bredere analysetilbud. Der satses på RNA og mrna (messengerrna) plus lncrna (long non-codingrna). Der er også udviklet produkter til brug ved funktionel analyse. Inden for NGS tilbyder selskabet at udføre denne type af opgaver for kunderne som en service, og der er investeret i laboratorier hertil. Et andet nyt og afgørende tilbud er bioinformatik. Exiqon har udviklet software, som kunderne kan benytte i deres arbejde med at håndtere store datamængder fra analyser, som de selv har udført. Dermed udnyttes Exiqons styrke i det bibliotek, som man har oparbejdet inden for mirna. Salgsmæssigt ligger potentialet i det næstfølgende led efter denne evaluering, da det giver behov for mange analyser inden for det herved definerede felt i det videre arbejde med det pågældende projekt. Kunden, der typisk er en forsker, kan selv definere de ønskede tests, som herefter udformes som kemiske reagenser og leveres af Exiqon på grundlag af firmaets teknologi (algoritmer). 3 Analyse af Exiqon A/S udarbejdet af Aktieinfo

4 NGS og funktionel analyse udvider det samlede markeds størrelse. Samtidig indebærer denne forandring udsigt til en større og hurtigere indsats i forskningen omkring geners betydning. Dermed fremrykkes tidspunktet sandsynligvis for aktiv anvendelse af biomarkører som diagnostisk metode. Forandringen af markedet har krævet en væsentlig investering i faciliteter og udvikling af flere produkter og brugervenlig software. Fokuseringen på udvikling af IT-værktøjer og tilbud til kunderne om brug af meget store databaser har også medført en forandring af Exiqons struktur. Software og IT-håndtering har fået afgørende betydning og krævet ansættelse af specialister. Det har man klaret, men indtjeningen er blevet negativt påvirket af denne forskydning i efterspørgslen. Alt dette vedrører Life Sciences sektoren, og forandringen af strukturen på markedet fremgår af ovenstående planche, som selskabet har udfærdiget: Fremdriften i Diagnostics følger planerne med en mindre forsinkelse. I første omgang drejer indsatsen sig om brug inden for forskning. Biomarkører skal udforskes angående anvendelighed i relation til prostatakræft og tyktarmskræft. Ud fra dette grundlag vil Exiqon søge at indgå aftale med en stor virksomhed inden for diagnostik, som vil påtage sig det videre arbejde med at fremskaffe den fornødne dokumentation til at få metoden godkendt til brug hos hospitaler og klinikker. Først da bliver produktet fuldt kommercielt. SWOT analyse af Exiqon Hvis man betragter Exiqon ud fra den kendte SWOT tankegang, kan hovedforholdene efter vores opfattelse skitseres således: Strengths: Selskabet har en central placering inden for et helt nyt segment af genetisk analyse. Selskabets rettigheder inden for LNA udgør et omdrejningspunkt for udvikling af præcise og velfungerende analysemetoder, som en række konkurrenter og kunder er nødt til at betale for at få adgang til. Markedsandelen og den akkumulerede kompetence inden for mirna er i topklasse. Selskabets evne til at fremstille specifikke tests ud fra individuelle behov er unik, altså håndteringen af den kemiske udformning af tests via algoritmer. Weaknesses: Selskabet er startet parallelt med det videnskabelige gennembrud i udforskningen af mirna, og dermed skal markedet først udvikles. Selskabets økonomiske ressourcer har hele tiden været af begrænset størrelse. Presset på ledelsen er hårdt for at undgå cash burn og krav om fastholdelse af et rimeligt finansielt beredskab. Kortsigtede hensyn vejer tungt. Det bremser dynamikken, da der er tale om et produktområde med langsigtet (forskningspræget) perspektiv. Mulighederne overstiger ressourcerne. Rigtige valg er centralt. Opportunities: Udvidelsen fra mirna til også at dække det mange gange større marked for RNA analyse giver store vækstmuligheder. RNA er ca. 10 gange større i værdi end mirna. Skift fra forskning til bredere anvendelse inden for diagnostik vil kunne mangedoble markedet. Første trin er livstruende kræftsygdomme, og det kan senere blive udvidet til almindelige sygdomme (vurdering af personers risiko for disse). En anden facet er udvikling af metoder til valg af den bedst egnede behandling, såkaldt skræddersyet medicin. Biomarkører tænkes benyttet til udvælgelse af netop de patienter, som et af flere lægemidler er bedst egnet til. En helt anden vinkel drejer sig om muligheden for et overtagelsesforsøg på selskabet. Værdien består i teknologien, som kan erhverves til en lav pris, indtil der opnås et gennembrud inden for diagnostisk anvendelse af test med biomarkører. Herefter kan der indtræde et markant løft i værdien. Threats: Konkurrenternes økonomiske styrke og den hurtige tekniske udvikling i dette unge markedssegment må anses for de afgørende trusler mod selskabet i det nuværende tidlige stade i firmaets udvikling. Der er ligeledes risiko for, at for langsom fremgang kan dræne kræfterne, så Exiqon sakker agterud i forhold til de hurtigt voksende krav i branchen og dermed kan visne bort. Det er afgørende at Exiqon kan følge med i branchens generelle udvikling. Forandringer slår hurtigt igennem hos professionelle brugere som forskere, der ikke accepterer second best løsninger. En anden specifik form for risiko vedrører evnen til effektivt at sikre rettighederne til de opnåede resultater og produkter. Aktien som investering For investorer består attraktionsværdien hos Exiqon i selskabets enorme potentiale og udviklingsmulighed værdimæssigt. Selskabet befinder sig i det tidlige stadie i sit liv - svarende til Novo i 1935 med kun 10 års kendskab til insulin. Forskellen er udviklingshastighed og ressourcer i en global verden: talrige fagfolk og firmaer arbejder med forskellige metoder og teorier for at udnytte de enorme muligheder som åbner sig via fastlæggelse af viden om menneskers og dyrs gener. Den akkumulerede viden om menneskets gener fordobles hver 7. måned! Så stærkt går det. Startkarakteren for produkterne fremgår også af strukturen i salget, som er rettet mod forskning med institutioner i centrum. Der er endnu ikke for alvor gået hul på anvendelsen af denne teknologi i medicinalindustrien, der ellers er kendt for fremadrettet satsning og accept af brug af input i den absolutte topklasse uanset pris. Efter dette trin i udbredelsen kommer så anvendelse i praksis ved brug i forbindelse med medicinsk behandling og til screening af mennesker angående eksempelvis kræft eller forhøjet risiko for andre alvorlige sygdomme. Volumen vil blive mangedoblet, såfremt der kan fastlægges let anvendelige metoder med biomarkøer baseret på prøver fra blod, urin eller kropsvæv. Det kan åbne for folkeundersøgelser, eller definere personer med formodet højere risiko og behov for hyppigere kontrol. Exiqon besidder rettigheder til centrale metoder, hvor LNA teknologien fortsat er omdrejningspunktet. Man har klaret sig igennem en række hårde år, hvor de nye produkter skulle løbes i gang. Underskudsfasen (J-kurve for indtjeningen) er ved at være overstået, men forløbet er blevet forsinket af teknologiudviklingen, der krævede en drastisk omlægning af hele forretningsmodellen. Man blev overhalet 4 Analyse af Exiqon A/S udarbejdet af Aktieinfo

5 af udviklingen. Med det nye koncept og en udvidelse til også at dække en række analyseformer vedrørende RNA - og ikke længere kun mirna - er der for alvor åbnet for vækst. Indsatsen i produktudvikling er uforholdsmæssig stor, idet udgiften svarer til 20 % af omsætningen. I praksis er en sådan satsning vanskelig at styre, og resultaterne dukker op efter en (varierende) forsinkelse. Det skal firmaets økonomi også kunne holde til, og der burde med andre ord eksistere en form for positiv going concern buffer value i R&D-afdelingen. Strukturen giver ikke alene stordriftsfordele internt, men gevinsten ved vækst i salget er også høj (højt dækningsbidrag på ca. 65 %). Derfor er det afgørende, at virksomheden nu er ved at have opnået kritisk masse med et nul-resultat i udsigt for indeværende år og herefter får sat gang i en kraftig vækst med en form for take off. Ledelsen satser så meget på R&D, som man nu tør gøre og som muligheder/krav udefra byder. Det er en balancegang, og med begrænsede økonomiske ressourcer i ryggen stiller det krav til at træffe de rigtige beslutninger og nøje følge med i udviklingen på markedet og i teknologiudviklingen. Fejl er dyre, og graverende fejlbeslutninger kan ødelægge selskabet i løbet af et par år. Her ligger den afgørende risiko. Kravet er, at Exiqon skal kunne overleve og være med fremme i front på 5 års sigt. Denne tidsramme skubbes så hele tiden fremad. For investorerne er det vigtigt at gøre sig denne situation klar. Køb af aktien skal bygge på forventning til selskabets præstationsevne i dette avancerede og svært forståelige virkefelt, hvor den oparbejdede position og track record er den eneste håndgribelige reference. Man skal som investor turde satse på, at Exiqon vil kunne klare sig i forhold til konkurrenterne. Et bevis på den faglige og kvalitetsmæssige styrke var placeringen i august 2014 som nr. 1 ud af 12 løsninger for selskabets mircury LNA PCR produkt i en uafhængig vurdering. Exiqon er en tro, håb og kærlighed aktie. Make or break. Set fremad tegner der sig et perspektiv med Life Sciences i front i de kommende 3-5 år, og herefter burde Diagnostics være nået frem til et teknologisk gennembrud (indgåelse af kontrakt med en partner til at påtage sig det videre forløb), der så skal testes i større udstrækning for at kunne blive godkendt til medicinske undersøgelser. Da der er tale om livstruende sygdomme, vil kravene lettere kunne imødekommes. Såfremt der fra sundhedsmyndigheders eller private Health Care organisationers side fremkommer forståelse af værdien ved at undgå fejlbehandling, kan der ligeledes blive sat turbo på jagten af anvendelige biomarkører ud fra ønsket om en proaktiv indsats. Men i praksis går ting langsomt. Vores vurdering er, at Exiqon rummer et særdeles stort potentiale set i forhold til den relativt målt lave børsværdi på 435 mio. kr. ved kurs 11,8. Tidsrammen er dog lang (over 3 år), og risikoen må anses for høj. Regnskabstal Exiqon mio. DKK E Omsætning R&D udgift ordinær EBIT Resultat før skat Nettoresultat Balance Likvider Immaterielle aktiver Egenkapital Antal ansatte Antal aktier mio. styk 30,3 33,3 34,2 36,0 36,9 36,9 36,9 Res. pr. aktie DKK -4,8-1,3-0,7-0,4-0,3-0,1 0,0 Udbytte i DKK Indre værdi i DKK 4,0 2,5 2,3 2,4 2,1 2,1 2,2 5 Analyse af Exiqon A/S udarbejdet af Aktieinfo

6 Forbehold og ansvarsfraskrivelse Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale omkring selskabet. Der er indgået en aftale om analysedækning med selskabet, og Aktieinfo modtager et honorar for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering. Aktieinfo, John Stihøj og Lau Svenssen ejer aktier i selskabet på analysetidspunktet. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i analysen, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 6 Analyse af Exiqon A/S udarbejdet af Aktieinfo

Analyse af Exiqon A/S 2. februar 2015

Analyse af Exiqon A/S 2. februar 2015 Hvorfor er Exiqon en interessant investeringsmulighed? Investering i Exiqon giver mulighed for at få del i selskabets udvikling af moderne diagnostisk, som selskabet i samarbejde med danske hospitaler

Læs mere

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab Exiqon Skandinaviens største genomics selskab København, den 25. november 2015 En investering i Exiqon er en investering i fremtidens brug af genetik til ny medicin og diagnostik Dagsorden Introduktion

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Analyse af Exiqon A/S 30. maj 2011

Analyse af Exiqon A/S 30. maj 2011 Konklusion Indeværende år bliver særdeles spændende. Produktsortimentet indenfor mirna (micro RNA) er blevet udvidet væsentligt, og salget vokser i forvejen kraftigt for Life Sciences. En markant udvidelse

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

Analyse af Exiqon A/S 8. december 2011

Analyse af Exiqon A/S 8. december 2011 Konklusion Væksten fortsætter i et tempo på over 30 % p.a. for salget af egne produkter. Produktsortimentet indenfor mirna (micro RNA) forbedres løbende og en markant udvidelse af virkefeltet er på vej

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008

Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008 February 1, 2008 1 February 1, 2008 Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008 February 1, 2008 2 February 1, 2008 Dagsorden 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide aktiekapitalen med op til

Læs mere

Aktie.info www.aktieinfo.net

Aktie.info www.aktieinfo.net Aktie.info www.aktieinfo.net Analyse af Exiqon A/S 07-05-2009 Aktiens kurs på analysetidspunktet: 16 Aktien er noteret i SmallCap indekset Anbefaling: Køb på et til to års sigt. Høj risiko. Opsummering:

Læs mere

NASDAQ Aktionæraften, 9. juni June 9, 2010

NASDAQ Aktionæraften, 9. juni June 9, 2010 NASDAQ Aktionæraften, 9. juni 2010 1 June 9, 2010 Exiqon kort fortalt Patenter og teknologier Life Sciences-forretningen (LS) Diagnostics-forretningen (DX) Finansielt overblik 2 June 9, 2010 Exiqon kort

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Analyse af Exiqon A/S

Analyse af Exiqon A/S Analyse af Exiqon A/S Beskrivelse af virksomheden Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab. Virksomheden har 100 medarbejdere. Ud over at være placeret i Danmark, så har selskabet også et datterselskab

Læs mere

Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S

Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S ( Bestyrelsen ) i henhold til 23 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011. ProInvestor Life Science seminar

CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011. ProInvestor Life Science seminar CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011 ProInvestor Life Science seminar Agenda Kort oversigt Stigende sundhedsudgifter = nye forretningsmuligheder Markedet for Exiqons teknologi og produkter Investerings casen

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 24. september 2015

Analyse af ChemoMetec 24. september 2015 Konklusion ChemoMetec er inde i en spændende fase, der lover godt for fremtiden. I det seneste regnskabsår frem til 30-06-2015 er salget vokset langt mere end det underliggende marked, og lønsomheden er

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere Delårsrapport for 1. halvår 2008/09 (1. juli - 31. december 2008) Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere ChemoMetec har i 1. halvår

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Analyse af Columbus 27. marts 2015

Analyse af Columbus 27. marts 2015 Konklusion Målsætningerne for 2014 blev lige knapt indfriet omkring omsætningen og andelen af fakturerbart arbejde. Til gengæld oversteg indtjeningen ledelsens seneste prognose, og overordnet holder selskabet

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

SmallCap+ aften, Århus. Investorpræsentation 19. juni, 2007

SmallCap+ aften, Århus. Investorpræsentation 19. juni, 2007 SmallCap+ aften, Århus Investorpræsentation p 19. juni, 2007 INDHOLD 1. Oversigt 2. LNA teknologi 3. Biomarkører i kliniske forsøg & diagnostik 4. Produkter & markedet 5. Finanser 6. Selskabet 7. Konkluderende

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer Den strategiske position Kapitel 3: Strategisk kapabilitet Ressourcer Kernekompetencer Ressource typer Fysiske ressourcer Financielle ressourcer Menneskelige ressourcer Intellektuel kapital Terminologien

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling 14. april 2010 1 Dagsorden Valg af dirigent Kort præsentation af bestyrelse og direktion Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år samt forventninger til

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 28. september 2012

Analyse af ChemoMetec 28. september 2012 Konklusion Selskabet er i færd med en modernisering af sit produktprogram og introducerede i november 2011 analyseapparatet NucleoCounter NC- 200. Apparatet skal afløse NC-100 som dog videreføres til specielle

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 20. maj 2015

Analyse af ChemoMetec 20. maj 2015 Konklusion De gode salgstakter hos ChemoMetec er fortsat i Q3, hvorfor prognosen for 2014/15 for fjerde gang i år hæves. Salget steg med 57% (set i forhold til Q3 sidste år) til 17,7 mio. kr. Salg af analyseinstrumenter

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 19. marts 2015

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 19. marts 2015 Ordinær Generalforsamling Vedbæk, 19. marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen den 19. marts 2015 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr. 27.02.2017 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden 01.01.2016-31.12.2016 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013 Ordinær Generalforsamling Vedbæk, 4. april 2013 Dagsorden for generalforsamlingen den 4. april 2013 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 4. juni 2015

Analyse af Zealand Pharma 4. juni 2015 Konklusion Zealand Pharma er inde i en særdeles vigtig fase. Lyxumia (GLP-1 produkt i lighed med Victoza fra Novo Nordisk; stofnavn Lixisenatid) er nu godkendt i mere end 50 lande og markedsføres i over

Læs mere

Analyse af Solar A/S 27. august 2015

Analyse af Solar A/S 27. august 2015 Konklusion Solar ser ud til at have passeret bundfasen i selskabets konjunkturcyklus. En organisk salgsvækst på 7% i første halvår bekræfter dette, samtidig med at indtjeningen er blevet væsentligt forbedret.

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 27. november 2015

Analyse af Zealand Pharma 27. november 2015 Aktieinfo fastholder køb på Zealand Pharma fordi: Selskabet besidder en spændende pipeline omkring udvikling af medicin baseret på peptider. GLP-1 produktet Lyxumia er godkendt i over 50 lande og sælges

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør 9. oktober 2012 1 Hvad du får indsigt i Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvordan tjener vi vores penge? Hvilke

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008

Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008 April 2, 2008 1 April 2, 2008 Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008 April 2, 2008 2 April 2, 2008 Dagsorden Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Analyse af BioPorto 18. maj 2016

Analyse af BioPorto 18. maj 2016 Q1 2016 har været præget af et let stigende men fortsat lavt omfang for NGAL produktet, der er godkendt i Europa og flere andre lande - men endnu ikke i USA. Det er lykkedes at få yderligere nye brugere

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Introduktion Investorready Strategi Pitch CEO match Partners Investor match Forhandling Matchmaking 1 2 3 4 5 6 MÅNED Deal! BA-sekretariat og samarbejdspartner

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter

Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter Om Dansk Generationsskifte Struktur Managementselskab Dansk Generationsskifte A/S Fonde Generationsskifte Kapital K/S

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013 Webcast 15. august 213 CEO Jens Bjerg Sørensen Regnskab for første halvår 213 H1 213: Et halvår som forudset Halvår overordnet som forventet Omsætningen under 212 i Q1, men højere i Q2 EBIT lavere end

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems - 06.08-2013 esoft systems Halvårsmeddelelse esoft systems a/s 2013 2 HALVÅRSMEDDELELSE 2013 Omsætning Resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

MEMETECH A/S Investor information 2014

MEMETECH A/S Investor information 2014 MEMETECH A/S Investor information 2014 Fremtidens sikkerhed i kredit- og id kort er Made in Denmark. Forord I 2011 blev der produceret ca 30,5 mia kort til en værdi af ca 17,1 mia US dollars. Disse tal

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK VELKOMMEN INDENFOR I BIOBANKEN SIDEN 2012 HAR DANMARK HAFT EN NATIONAL BIOBANK. Biobanken på Statens Serum Institut

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014 Konklusion Efter massive tab i årene 2009-13 er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 10. september 2015

Analyse af Zealand Pharma 10. september 2015 Aktieinfo fastholder køb på Zealand Pharma fordi: Produktmæssigt er selskabet inde i en særdeles spændende fase. Lyxumia er nu godkendt i mere end 50 lande, og samarbejdspartneren Sanofi markedsfører produktet

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

BioPorto. Investorpræsentation

BioPorto. Investorpræsentation BioPorto Investorpræsentation Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere