Robotsikkerhed. Robotrelateret risikovurdering. DIRA, konference om robotsikkerhed Tom Lorentzen Maskinsikkerhedskonsulent Odense, 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Robotsikkerhed. Robotrelateret risikovurdering. DIRA, konference om robotsikkerhed Tom Lorentzen Maskinsikkerhedskonsulent Odense, 1."

Transkript

1 Robotsikkerhed Robotrelateret risikovurdering DIRA, konference om robotsikkerhed Tom Lorentzen Maskinsikkerhedskonsulent Odense, 1. Juni 2015

2 Introduktion Brugen af robotter er stigende Høj produktivitet Brug i farlige områder Svejsning/ laser Maling Ergonomiske forhold Tunge løft Akave stillinger Ensformigt arbejde 2 Selv de simpleste robotter er farlige Kan bevæge sig uventet Hurtige bevægelser Bevægelser kan forårsage alvorlige skader Fastklemning Gennemboring Indtrækning osv.

3 Introduktion Robotter leveres ofte uden sikkerhedsforanstaltninger Systemintegratoren er ansvarlig for sikkerheden Producent, montør, ingeniørvirksomhed eller slutbruger kan være systemintegrator Personel har til tider brug for at arbejde i nærheden af robotten, bl.a. ved: Kollaborative aktioner Vedligeholdelse Programmering Verificering Dette kræver en grundig risikovurdering der efterfølgende danner grundlag for skræddersyede og til tider komplekse tekniske sikkerhedsløsninger 3

4 Relevante standarder DS/EN ISO : Robotter og robotudstyr Sikkerhedskrav til industrirobotter Robotsystemer og integration Type C standard Definerer specifikke faremomenter relateret til robotapplikationer og fastlægger detaljerede konstruktionsmetoder for at opnå sikkerhed DS/EN ISO 12100: Maskinsikkerhed Generelle principper for konstruktion Risikovurdering og risikonedsættelse Type A standard Beskriver generelle procedurer og principper for identificering af farer og vurdering af risici i alle faser af maskiners levetid Definerer grundlæggende generelle konstruktionsmetoder for at opnå sikkerhed 4

5 Procesflow iht. DS/EN ISO START Fastlæggelse af maskinens begrænsninger Identificering af farer Risikoanalyse Risikovurdering Risikoskøn Risikobedømmelse Er robotten sikker? Risikonedsættelse SLUT 5

6 Trin 1: Fastlæg begrænsninger Maskinens begrænsninger Identificering af farer Risikoskøn Risikobedømmelse Er robotten sikker? Risikonedsættelse SLUT 1. Fastlæg maskinens livsfaser + opgaver Konstruktion, transport og idriftsættelse Fremstilling Lastning/ losning Samling Installation Justering Drift Indstilling Programmering Drift Rengøring Vedligeholdelse Nedtagning og bortskaffelse Adskillelse Transport Bortskaffelse 6

7 Trin 1: Fastlæg begrænsninger Maskinens begrænsninger Identificering af farer Risikoskøn Risikobedømmelse Er robotten sikker? Risikonedsættelse SLUT 2. Robottens begrænsninger 2.1- Beregnet anvendelse af robotten: Den anvendelse, som robotten er velegnet til ifølge fabrikantens angivne oplysninger, herunder skal også forventet misbrug tages i betragtning 2.2- Pladsbegrænsninger: Rækkevidde for bevægelse, pladskrav for robot installation, osv Tidsbegrænsninger: Fastlæggelse af den forudseelig levetid for robotten, eftersynsintervaller 2.4- Øvrige begrænsninger: Miljømæssige krav, renholdelsesniveau, egenskaber ved materiale 3. Erfaringsniveau, uddannelse eller evne hos brugerne Operatører (herunder vedligeholdelsespersonale) Personer under oplæring og lærlinge Folk i almindelighed 7

8 Trin 2: Identificering af farer Maskinens begrænsninger Alle farekilder og farlige situationer ifm. robotten skal identificeres. Identificering af farer Risikoskøn Risikobedømmelse Er robotten sikker? Risikonedsættelse Især farer forbundet med: selve robottens bevægelser (stød, slag, klemning, indtrækning mm.) robottens interaktion med andre maskiner (stød, slag, klemning, overklipning mm.) robottens værktøj/ griber (klemning, skæring, afklipning, stråling, termisk, giftige gasser mm.) Farer skal identificeres i ALLE faser af maskinens levetid og ved SAMTLIGE arbejdsopgaver SLUT 8

9 Trin 2: Identificering af farer Maskinens begrænsninger Liste over væsentlige farer og farekilder i annex A DS/EN ISO Identificering af farer Risikoskøn Risikobedømmelse Er robotten sikker? Risikonedsættelse SLUT 9

10 DS/EN ISO , Bilag A Mekaniske farer Uventet bevægelse (kollision med operatør) Overklipning mellem bevægelige dele Fanget mellem robot og hegn Udslyngning af emner Bearbejdning af produkter og materialer f.eks. svejsning Bevægelse/ rotation af skarpt robotværktøj Uventet frigivelse af potentiel energi fra lagrede kilder Elektriske farer Direkte kontakt Indirekte kontakt Varme overflader Høj temperatur på emner, motorer osv.) Høj temperatur på værktøjer 10

11 DS/EN ISO , Bilag A Støj (risikonedsættelse ved støj er undtaget fra DS/EN ISO ) Manglende orientering i robotcellens arbejdsområde Vanskeliggør kommunikation Overhøre lydsignaler Høreskade Vibrationer Stråling (f.eks. laser svejsning) Materiale (smøremidler, maling osv.) Ergonomiske farer Placering af betjeningsanordninger Udsyn til processen Belysning Farer forbundet med miljøet Kombination af farekilder 11

12 Trin 3: Risikoskøn Maskinens begrænsninger Identificering af farer Risikoskøn Risikobedømmelse Er robotten sikker? Risiko ved den betragtede fare er en funktion af Alvorligheden Af den mulige skade ved den betragtede fare & Skadesandsynligheden Frekvensen og varighed af eksponeringen Sandsynligheden for at hændelsen forekommer Muligheden for at undgå eller begrænse Risikonedsættelse SLUT 12

13 Trin 3: Risikoskøn, eksempel 1 UR robot monteret med blød griber uden skarpe kanter. Applikationen bevæger sig relativt langsomt og der er gode muligheder for at undgå faren. Personer er i fareområder ofte. Sandsynligheden for, at skaden opstår Skadens alvorlighed Katastrofal Alvorlig Moderat Lille Meget sandsynlig Høj Høj Høj Moderat Sandsynlig Høj Høj Moderat Lav Usandsynlig Moderat Moderat Lav Ubetydelig Forsvindende lille Lav Lav Ubetydelig Ubetydelig 13

14 Trin 3: Risikoskøn, eksempel 2 UR robot monteret med skæreværktøj. Applikationen bevæger sig relativt langsomt og der er gode muligheder for at undgå faren. Personer er i fareområder ofte. Sandsynligheden for, at skaden opstår Skadens alvorlighed Katastrofal Alvorlig Moderat Lille Meget sandsynlig Høj Høj Høj Moderat Sandsynlig Høj Høj Moderat Lav Usandsynlig Moderat Moderat Lav Ubetydelig Forsvindende lille Lav Lav Ubetydelig Ubetydelig 14

15 Trin 4: Risikobedømmelse Maskinens begrænsninger Identificering af farer Risikoskøn Risikobedømmelse Risikobedømmelse foretages for at fastslå, om der er behov for risikonedsættelse Sandsynligheden for, at skaden opstår Skadens alvorlighed Katastrofal Alvorlig Moderat Lille Meget sandsynlig Høj Høj Høj Moderat Sandsynlig Høj Høj Moderat Lav Usandsynlig Moderat Moderat Lav Ubetydelig Forsvindende lille Lav Lav Ubetydelig Ubetydelig Er robotten sikker? Risikonedsættelse SLUT Metoderne til risikoanalyse foreslår forskellige kvantificerings teknikker til at vurdere risikoen ved den enkelte fare Forskellige metoder er angivet i DS/ISO/TR Maskinsikkerhed - Risikovurdering - Del 2: Praktisk vejledning og metodeeksempler 15

16 Trin 5: Er robotten sikker? Maskinens begrænsninger Identificering af farer Risikoskøn Risikobedømmelse Fastlæg, om robotten er sikker Hvis ja, ingen yderligere handling er påkrævet, men anbefalinger kan være nødvendigt at indføre Hvis nej skal de risici, der er knyttet med robotten nedsættes som en del af risikonedsættelsen Er robotten sikker? Risikonedsættelse SLUT 16

17 Trin 6: Risikonedsættelse Maskinens begrænsninger Identificering af farer Sikkerhed Risiko Risikoskøn Risikobedømmelse Nødvendig nedsættelse Er robotten sikker? Risikonedsættelse Faktiske nedsættelse SLUT Tilbageværende risiko Acceptabelt risiko niveau Risiko uden beskyttelsesforanstaltninger 17

18 Trin 6: Risikonedsættelse Risikonedsættelsen skal ske jf. tre-trinsmetoden beskrevet i DS/EN ISO kap. 6.1 Trin 1: Eliminering af faren ved egensikker konstruktion Trin 2: Reducering af faren ved tekniske beskyttelsesforanstaltninger Trin 3: Informering om faren ved brugerinformation 18

19 Hierarki for risikonedsættelse (R15.06) Effektiviteten 1) Fjerne eller erstatte 2) Beskyttelsesforanstaltninger (Mekanisk, elektrisk mm.) 3) Opmærksomhedsskabende foranstaltninger 4) Uddannelse og procedurer (Administrative foranstaltninger) 5) Personlige værnemidler 1. Ændre processen for at eliminere personers indgriben 2. Eliminering af klemningspunkter (forøge afstande) 3. Automatiseret materialehåndtering 1. Mekaniske endestop 2. Afspærringer 3. Tvangskoblinger 4. Persondetekteringsanordninger 5. Tohåndsbetjeninger 1. Lys, lysfyr og blitzlys 2. Computer advarsel (SRO) 3. Advarselskilte 4. Malet markering af det begrænsede areal på gulvet 5. Bippere 6. Horn 7. Mærker 1. Sikre job procedurer 2. Inspektion af sikkerhedsudstyr 3. Uddannelse/oplæring 4. Lockout/ Tagout 1. Sikkerhedsbriller 2. Ørepropper 3. Ansigtsskærme 4. Handsker 5. Hjelm 19

20 Functional Safety Start Maskinens begrænsninger Identificering af farer DS/EN ISO Risikoskøn Risikobedømmelse Er risikoen tilstrækkeligt nedsat? Proces til risikonedsættelse: 1: Egensikker konstruktion 2: Beskyttelsesforanstaltninger 3: Brugerinformation Slut Iterative proces til design af SRP/CS Er der skabt andre farer? Beskyttelsesforanstningen afhængig af et styresystem?

21 Functional Safety Fra forrige figur Identificer de sikkerhedsfunktioner der skal udføres af SRP/CS Specificer de krævede karekteristika for hver sikkerhedsfunktion Fastlæg den krævede Performance Level PLr Design og konstruktion af sikkerhedsfunktionen Beregn Performance Level PL for sikkerhedsfunktionen ud fra: 1- Kategori, 2- MTTFd, 3- DC, 4- CCF 5 Verifikation af PL for sikkerhedsfunktionen PL PLr? Validering Er alle krav opfyldt? Er alle sikkerhedsfunktioner analyseret?

22 Functional Safety Ifølge DS/EN ISO og IEC standarder, vil sikkerhedsstyresystemet blive vurderet ved hjælp Performance Levels og Safety Integrity Levels. Kravene jf. DS/EN ISO pkt er et minimumsniveau af PL = d eller SIL = 2 medmindre en risikovurdering viser et andet niveau i den givne applikation Præstationskravene er skærpet i forhold til Functional Safety standardernes definition, for at sikre en enkelt fejl tolerance på højrisiko applikationer. PL d skal have en struktur kategori 3, hvilket betyder redundant arkitektur. SIL 2 skal også have en hardware fejl tolerance på 1. Dette betyder, at der skal være to kanaler. 22

23 Risikoparametre til DS/EN ISO Emnet placeres automatisk S - Alvorligheden af skaden: 1 = lille (sædvanligvis reversibel) skade 2 = alvorlig (sædvanligvis irreversibel) skade herunder dødsfald Her vælges S2, idet operatørens hånd kan komme i klemme, 23

24 Risikoparametre til DS/EN ISO Emnet placeres automatisk F - Hyppighed og/eller varigheden af udsættelse for faren 1 = Sjældent til mindre hyppigt og/eller udsættelsestid er kort 2 = Hyppig til kontinuerligt og/eller udsættelsestid er lang Her vælges F2, under hensyntagen til hyppig adgang 24

25 Risikoparametre til DS/EN ISO Emnet placeres automatisk P - Muligheden for at undgå eller begrænse faren 1 = muligt under særlige omstændigheder 2 = næsten umulig Her vælges P2, da det ikke muligt at undgå faren pga. pludselige hurtige bevægelser 25

26 Risikoparametre til DS/EN ISO Emnet placeres automatisk Krævet PLr-niveau i dette eksempel ville være e. I dette tilfælde vil risikovurderingen altså medføre et højere PL niveau end angivet i DS/EN ISO punkt

27 Opsummering Risikovurdering på robotanlæg adskiller sig principielt ikke fra risikovurdering på øvrige maskintyper Der SKAL udføres risikovurdering på ALLE robot applikationer der installeres Fremgangsmåde iht. DS/EN ISO Mulige metoder er angivet i DS/ISO/TR Identificering af farer baseret på erfaring suppleret med liste fra DS/EN ISO anneks A DS/EN ISO angiver specifikke krav/løsningsforslag til at fjerne, reducere eller informere om risici Risikovurderingen skal dokumenteres og opbevares som en del af det tekniske dossier (skal ikke nødvendigvis udleveres til kunden) 27

28 Tom, Lorentzen Pilz Skandinavien K/S Ellegårdvej 25L 6400 Sønderborg Tel.: Fax: CMSE, InduraNET p, PAS4000, PAScal, PASconfig, Pilz, PIT, PLID, PMCprimo, PMCprotego, PMCtendo, PMD, PMI, PNOZ, Primo, PSEN, PSS, PVIS, SafetyBUS p, SafetyEYE, SafetyNET p, THE SPIRIT OF SAFETY are registered and protected trademarks of Pilz GmbH & Co. KG in some countries. We would point out that product features may vary from the details stated in this document, depending on the status at the time of publication and the scope of the equipment. We accept no responsibility for the validity, accuracy and entirety of the text and graphics presented in this information. Please contact our Technical Support if you have any questions. Hold dig opdateret på Pilz

Seminarer og kurser 2014. Uddannelse i forbindelse med maskinsikkerhed Produkt-neutrale seminarer Pilz produktkurser

Seminarer og kurser 2014. Uddannelse i forbindelse med maskinsikkerhed Produkt-neutrale seminarer Pilz produktkurser Seminarer og kurser 2014 Uddannelse i forbindelse med maskinsikkerhed Produkt-neutrale seminarer Pilz produktkurser Introduktion Verdensomspændende individuel træning Vort internationale netværk - dit

Læs mere

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti?

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Bar Bygge & Anlæg, februar 2013 Niels-Christian Daugaard Maskinmester Mail: ncdj@alectia.com Mobil: 27 13 80 34 Præsentation Hvem er jeg Niels-Christian

Læs mere

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk DIRA 2015 John Rasmussen jora@bowitek.dk John Rasmussen CTO ved bowitek El installatør Certificeret TÜV FS ingeniør (Maskiner og proces industri) Medlem af standardiseringsudvalg under Dansk Standard (S-250

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.4. Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.4. Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.4 Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg,

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Specifikation Stand: 06.10.2010 Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Tyskland Denne dokumentation

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23 Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gemmenfører Rådets direktiv nr. 94/9/EF, EF-tidende

Læs mere

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003 At-VEJLEDNING B.1.2 Oktober 2003 CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Råstofudvinding Vejledning om råstofudvinding og behandling Sten, ler og grus

Råstofudvinding Vejledning om råstofudvinding og behandling Sten, ler og grus 610792 Ra?stofudvinding:Layout 1 12/01/11 9:26 Side 1 Råstofudvinding Vejledning om råstofudvinding og behandling Sten, ler og grus 610792 Ra?stofudvinding:Layout 1 12/01/11 9:26 Side 2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Rådnetank. Michael Jensen. Afslutnings Projekt. 4. Semester EL-Installatør. 4 i n e a 0 2 1 2. A f l e v e r i n g s d a t o : 0 6 / 0 1-2 0 1 4

Rådnetank. Michael Jensen. Afslutnings Projekt. 4. Semester EL-Installatør. 4 i n e a 0 2 1 2. A f l e v e r i n g s d a t o : 0 6 / 0 1-2 0 1 4 Rådnetank Michael Jensen Afslutnings Projekt 4. Semester 4 i n e a 0 2 2 A f l e v e r i n g s d a t o : 0 6 / 0-2 0 4 M i c h a e l J e n s e n U n i v e r s i t y C o l l e g e N o r d j y l l a n d

Læs mere

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS

Læs mere

Fiskeindustri Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien

Fiskeindustri Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien Fiskeindustri Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin- og el-sikkerhed Efterår 2012 & Forår 2013 Introduktion til Maskindirektivet og CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg Sikkerhedsfunktioner

Læs mere

Specifik information vedrørende produktsikkerhed samt regler og love for GE Digital Energy Smart Substation produkter.

Specifik information vedrørende produktsikkerhed samt regler og love for GE Digital Energy Smart Substation produkter. GE Digital Energy Specifik information vedrørende produktsikkerhed samt regler og love for GE Digital Energy Smart Substation produkter GE publikationskode: GET-8561 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport

Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport Titelblad Titel: Forfattere: SPI4 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker SPM4 Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor SPX6 Morten Michelsen Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via

Læs mere

Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr 1

Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr 1 Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr 1 Bek. nr. 1480 af 14. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Få tjek på maskinsikkerheden

Få tjek på maskinsikkerheden Få tjek på maskinsikkerheden Tjekliste for maskinsikkerhed - et redskab til sikkerhedsgruppen Vejledning til arbejdsmiljøkonsulenten Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland,

Læs mere

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA)

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Sikker legeplads Håndbog til ejere og andre med ansvar for v e d lig e h o ld e ls e Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Flere oplysninger kan rekvireres på hjemmeside: www.rospa.com/playsafety

Læs mere