Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark"

Transkript

1 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1

2 Baggrund for og formål med Den politiske aftale om redningsberedskabet : 2006: Kommunerne bør i øget omfang få mulighed for at tilrettelægge redningsberedskabet på baggrund af lokale risikovurderinger frem for på basis af centralt fastlagte og detaljerede regler Centrale krav Lokale risici Serviceniveau Beredskab Beredskab

3 Risiko og beredskabet Anvendelse af risikovurderinger i beredskabet er ikke nyt MEN Dimensionering af redningsberedskabet er hidtil primært sket ud fra nationale gennemsnitsbetragtninger, hvilket har resulteret i de minimumskrav vi har i dag Lokale risikovurderinger har bygget oven på minimumskrav Risikovurderingen har i høj grad været erfaringsbaseret Der er ikke anvendt samme terminologi og værktøjer Forebyggelseselementet har ikke været særligt udtalt SÅ Fremover skal de lokale risikovurderinger bygges op fra bunden i en systematisk proces med anvendelse af fælles terminologi og værktøjer, og behandlingen af risici vil være af såvel forebyggende som afhjælpende karakter 3

4 Regler for risikobaseret redningsberedskab Det kommunale redningsberedskab skal: yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet. tilrettelægge og gennemføre dimensioneringsproces, dvs. identificere og analysere lokale risici. udarbejde risikoprofil, som danner grundlag for dimensionering af beredskabet. 4

5 Regler for risikobaseret redningsberedskab Kommunalbestyrelsen skal: fastlægge serviceniveau for det kommunale redningsberedskab på grundlag af risikoprofil fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel ud fra risikoprofil og serviceniveau sørge for varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet sørge for tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning 5

6 Regler for risikobaseret redningsberedskab Dimensioneringsplan: Beskrivelse af risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel Behandles i beredskabskommissionen Forslag til plan indsendes til Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen fremkommer med bemærkninger/udtalelse Vedtages af kommunalbestyrelsen Den vedtagne plan indsendes til Beredskabsstyrelsen Revideres løbende, dog mindst én gang i hver valgperiode 6

7 Regler for risikobaserede beredskaber Dimensionering tidligere Afgangstid 1/5 min. Udrykningstid: 10/15/20-30 min Materiel afhængig af indbyggertal, bebyggelse og vandforsyning Bemanding: 1+3/1+5/1+7 Centralt fastlagte regler orienteret mod mandskab og materiel Dimensionering nu Afgangstid 5 min. Udrykningstider? Materiel? Bemanding? Fastlægges lokalt i kommunen ud fra en risikovurdering Centralt fastlagte regler orienteret mod risikostyringsproces 7

8 Betydning for kommune og beredskab Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for at sikre og kontrollere at kommunen har et forsvarligt beredskab og har ansvaret! Overblik over redningsberedskabets styrker og udviklingsmuligheder Fleksibilitet i udrykningssammensætninger - mandskab og materiel Fleksibel anvendelse af redningsberedskabet til andre kommunale opgaver Bedre mulighed for udvikling af det kommunale beredskab, efterhånden som behov og teknologi ændrer sig 8

9 Betydning for kommune og beredskab Øget dialog mellem beredskab og erhverv, boligselskaber og institutioner Øget synliggørelse af kompetencer og opgaveløsning overfor politikere, borgere og virksomheder Øget tværkommunalt samarbejde/koordinering af ressourcer Øget samarbejde og bevidsthed i kommunen om risici hos politikere, borgere, erhvervsliv og andre forvaltninger Forebyggelsesindsatsen prioriteres yderligere Øget sammentænkning af forebyggelse og operativ afhjælpende indsats 9

10 Procesmodel for Praktisk implementering af serviceniveau Risikoidentifikation Politisk fastlæggelse af serviceniveau Styring og opfølgning Kommunikation Dokumentation Erfaringsopsamling Risikoanalyse a) Scenarioanalyse b) Kapacitetsanalyse Oplæg g til serviceniveau 10

11 Risikoidentifikation 11

12 Risikoidentifikation Hvilke risici findes der i kommunen? Identifikation og navngivning af risici Informationsindsamling og inddragelse af relevante ressourcepersoner Brainstorm Strukturering og beskrivelse af risici 12

13 Risikoidentifikation - eksempler 13

14 Scenarieanalyse 14

15 Scenarieanalyse Hvilket omfang har kommunens risici? Analyse af hyppighed og konsekvens Vurdering af hyppighed og konsekvens Udvælgelse af repræsentative scenarier Beskrivelse af repræsentative scenarier 15

16 Risikoanalyse, scenarieanalyse - eksempler 16

17 Kapacitetsanalyse afhjælpende indsats +? 7? 17

18 Kapacitetsanalyse Hvordan skal risici håndteres? Analyse af kapacitetsbehovet til forebyggende og afhjælpende indsats i forhold til risici Fastlæggelse af forebyggelsesaktiviteter Analyse af indsatsforløbet Kapacitetsniveauer for forebyggelse og afhjælpende indsats 18

19 Kapacitetsanalyse - forebyggelse Få flere ideer på og (fra nytår 2008) 19

20 Oplæg til serviceniveau Risikoprofil for kommunen Forslag til serviceniveau Redningsberedskabets organisation og virksomhed Redningsberedskabets dimensionering og materiel 20

21 Oplæg til serviceniveau - eksempler 21

22 Oplæg til serviceniveau - eksempler Eksempel på proces for politisk fastlæggelse af serviceniveau 22

23 Status medio oktober kommuner har indsendt forventer i alt 89 planer til dækning af Danmarks 98 kommuner Beredskabsstyrelsen har kommenteret 73 planer 25 planer er endeligt vedtagne i kommunerne og indsendt til Beredskabsstyrelsen Generelt indtryk: Redningsberedskaberne er blevet mere fokuserede Ikke generel nedskæring af serviceniveau Justeringer i bemanding og materiel Delt udrykning og fleksenheder Visse nedskæringer i indsatsledervagten 23

24 Hvad nu? Indsendelsesfrist forlænget til 31. august 2007 Indsendelse af endeligt vedtagen plan forlænget til 30. juni 2008 Kommunerne følger op på planen, registrerer og evaluerer Kommunerne reviderer planen efter behov, dog mindst én gang i hver (4-års) valgperiode Det statslige redningsberedskab skal underkastes en analyse vedrørende dimensionering. 24

25 Frederiksberg Kommune - Risikoprofil Indbyggertal Areal 8,77 km 2 (4,1 km x 3,5 km) Befolkningstæthed høj (ca indbyggere pr. km 2 ) boliger, 97% i etageejendomme Bebyggelse, nyt, gammelt, højt, lavt og underjordisk Infrastruktur, ca. 100 km vej, Metro og S-tog Butikker, teatre, cafeer, spisesteder, store forsamlingssteder Frederiksberg 25

26 Frederiksberg Kommune - Risikoprofil Udpluk fra risikoprofilen efter risikoidentifikation og risikoanalyse Størstedelen af reelle hændelser sker indenfor risikokategorierne etagebyggeri (43%) og infrastruktur (29%) Ikke forskel på alarmernes fordeling på ugedage Flest reelle alarmer mellem kl , få mellem kl % af de reelle alarmer til brandslukningsopgaver er enten slukket før ankomst eller med optil 1 rør Branddøde findes blandt udsatte grupper Tilskadekomst jævnt fordelt i tidsrummet Generelt ikke de store overraskelser! 26

27 Frederiksberg Kommune - Erfaringer Processen Gennemførelse af er en meget ressourcekrævende opgave. Arbejdet er et godt afsæt for at sætte fokus eksisterende metoder og rutiner. Vanskeligt at arbejde objektivt med processen. Dels præger den beredskabsfaglig erfaring (konservatisme), og dels opstår subjektive interessekonflikter. 27

28 Frederiksberg Kommune - Erfaringer Resultatet Ikke større overraskelser i forhold til eksisterende viden, men nu er der grundig dokumentation for grundlaget. Mindre lokale tilpasninger af køretøjer og placering af materiel på køretøjerne. Fortsat samme normering, men under forudsætning af varetagelse af flere forebyggelses- og serviceopgaver i dagligdagen. Etablering af mindre slukningsenheder for at opnå en højere grad af fleksibilitet såvel operativt som i det daglige arbejde. Samarbejdsaftale med Københavns Brandvæsen om fælles røgtender (kredsløbsrøgdykkere) placeret på Frederiksberg er ophørt. Etablering af mødeplaner med niveau 2 og 3 beredskaber. 28

29 Frederiksberg Kommune - Erfaringer Vilkår Den aktuelle kommunalpolitiske situation og holdning i forhold til det kommunale redningsberedskab er indirekte styrende for processen. Den aktuelle økonomiske ramme er medvirkende til at begrænse udviklingsmulighederne på kort sigt. Materiel m.v. Investering i forebyggende arbejde Det politisk engagement og ansvarstagen på kommunalbestyrelsesniveau er meget begrænset. 29

30 Generelle udfordringer Nu og i fremtiden Fremtidige forskelle i naboberedskaber vil kræve særlig opmærksomhed i forhold til planlægning og tilkald af assistance. Sikring af mulighed for fremtidigt samarbejde ved større fælles indsatser, kræver fælles standarder i relation til kommunikation, materiel m.v. Forandringsprocessen har været fokuseret på det teknisk-analytiske arbejde, et metodevalg som er medvirkende til at generere modstand. Der er i høj grad behov for fokus på ledelse af forandring. Yderligere udvikling kræver tilpasning af krav til og muligheder for uddannelse Yderligere udvikling kræver muligheder for fleksibel og målrettet tilrettelæggelse af det forebyggende arbejde Generelt danne grundlag for at styrke det forebyggende arbejde gennem synliggørelse værdien af investering i forebyggelse. Styrke grundlaget for løbende revision og tilpasning af den risikobaserede dimensionering gennem systematisk dokumentation og erfaringsopsamling. 30

31 Uddelingsmateriale: Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab Faktablad om Folder: Risikobaseret dimensionering i teori og praksis Håndbog i (Ole J.H.) Hvis du vil vide endnu mere: SPØRG os eller 31

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner.

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. Lolland-Falster Brandvæsen Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. April 2014 Indhold Indledning... 5 Formål... 5 Tidspunkt for behandling i kommissionen... 5

Læs mere

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 8. oktober 2007 Procesmodellen... 3 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering... 4 Tidsplan for den

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabssamarbejde Sønderjylland

Beredskabssamarbejde Sønderjylland Beredskabssamarbejde Sønderjylland Rapport om muligheder og udfordringer Acadre sagsident: Haderslev 14/26125 26. oktober 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 EMNE OG FORMÅL... 2 AFGRÆNSNING... 2 MODELARBEJDET...

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

December 2010. Strategiplan 2011 2012

December 2010. Strategiplan 2011 2012 Strategiplan 2011 2012 December 2010 Direktionen og koncernledelsen har under iagttagelse af de overordnede politiske mål og budgettet for Silkeborg Kommune redefineret direktionens vision samt arbejdet

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 5. Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Sag 12/14138 Dok 135066-13 SUFA Varde den 01.10.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 5 Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Afsnit 5.1 Afsnit 5.2

Læs mere

Operationel risikostyring i Københavns Kommune. Strategiske overvejelser ved samling af risikostyringsog sikringsopgaver i Københavns Brandvæsen

Operationel risikostyring i Københavns Kommune. Strategiske overvejelser ved samling af risikostyringsog sikringsopgaver i Københavns Brandvæsen Operationel risikostyring i Københavns Kommune Strategiske overvejelser ved samling af risikostyringsog sikringsopgaver i Københavns Brandvæsen Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu,

Læs mere

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver HH August 2009 Titel: Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Opdragsgiver: FOA Fag og Arbejde

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere