APOS2 Implementations Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APOS2 Implementations Guide"

Transkript

1 APOS2 Implementations Guide

2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne. Dokument oversigt: APOS2 Bulk data import / export APOS2 Security APOS2 Installation, Operation and Monitoring APOS2 Service Catalogue APOS2 Data Models APOS2 Administration Guide Alle dokumenterne kan findes på: Dokumentet har til formål at beskrive, hvordan en projektstart kan forløbe samt hvilke data, der skal klargøres til dette. APOS2 er en implementation af Sag & Dokument standarderne for Organisation, Part og Klassifikation. Formålet med de nye Sags- og Dokumentstandarder er, at understøtte et bedre samspil og en smidigere integration mellem fagsystemer og ESDH - samt mellem forskellige ESDH-systemer. En standardiseret tilgang, til data i ESDH og fagsystemer, vil muliggøre automatisering af arbejdsgange internt i organisationer. Denne overdragelse af sager og dokumenter imellem organisationer vil lette udviklingen af selvbetjeningsløsninger. Målet er desuden, at nedbringe omkostningerne til integrationer. Standarderne er udarbejdet af arbejdsgrupper nedsat under OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet, og en lang række myndigheder og leverandører har deltaget i den konkrete udformning af standarderne. Der har været et stort fokus på, at kunne understøtte den praktiske anvendelighed af standarderne i forhold til eksisterende og fremtidige ESDH- og fagsystemer. Dokumentation for Sag og Dokument findes her: Ud over disse primære mål, har Axapoint gennem sit arbejde med implementeringen i kommunerne identificeret, at et af de vigtiste områder for ethvert APOS2 projekt er integration med Identity Management (IDM). Frem for at lave fortløbende proprietære integrationer til licenstunge IDM systemer, har Axapoint valgt at opbygge en rammearkitekturbaseret IDM-løsning, baseret på en udvidelse af Apache Syncope (et open source IDM-system), så det passer ind i rammearkitekturen. 2

3 Scopet for hvilke data APOS2 indeholder, hvordan disse data vedligeholdes samt hvilke integrationer der skal understøttes varierer meget fra kommune til kommune. Der kan både være store organisationer, som har fokus på få data, og f.eks. mindre kommuner med et meget detaljeret fokus på data samt mange integrationer. Det er altid muligt at ændre scope, og APOS2 udvikles løbende med endnu flere muligheder, som løbende stilles til rådighed for alle kunder. Versioner Version Dato Beskrivelse /04/2013 Initial version /04/2013 Gennemrettet /05/2013 Opdatereret og rettet mht. IDM Tabel 1: Dokuments historik 3

4 Indhold 1 Hvad indeholder et APOS2 projekt? 5 2 Tidsplan? 8 3 Server setup, internt eller som hostet løsning? 8 4 Hvilke data skal benyttes? 9 5 Hvordan vedligeholdes data? 10 6 Hvilke systemer skal/kan integreres? 11 7 Hvordan benyttes data i forhold til sikkerhed? 11 A Data om Organisationen 13 B Data om Personer 14 C Data om Medarbejdere 14 D Data om Ledere 14 E Data om IT-Systemer og Brugere 15 F Data om lokationer 15 G Data om Adresser 16 Indholdsfortegnelse 4

5 1 Hvad indeholder et APOS2 projekt? Hovedformålet med et APOS2 projekt er, at få styr på stamdata, og gøre disse autoritative og tilgængelige. Helt grundlæggende er der således en opstartsfase, hvor data indsamles og indlæses i APOS2. Samtidig udarbejdes en listning af de integrationer, som skal virke, for at data kan gøre gavn i aftagersystemerne. Organisationen skal tilrettelægge de processer, som er nødvendige for, at data i APOS2 bliver vedligeholdt. Det er vigtigt, at APOS2 forankres som mere end blot endnu et IT projekt, da det skal indeholde autoritative organisations- og klassifikationsdata, som de øvrige IT systemer bør benytte. Der skal besluttes hvordan APOS2-softwaren skal benyttes. Skal det evt. være i form af en hostet løsning, hvor en tredjepart står for drift og applikationsovervågning, eller ønsker kunden selv at varetage dette internt. APOS2 kan leveres som begge løsninger. Det er altid muligt at flytte APOS2 driften fra sit driftsmiljø. Det er derfor muligt at komme hurtigt igang, ved at benytte en hostet løsning, som kan leveres af Axapoint - og derefter overgå til et andet setup senere. Opstarten af et APOS2 projekt sker ofte ved, at der laves et forprojekt. Forprojektet sikrer, via et par workshops, at der indhentes data og udarbejdes en oversigt over de integrationer, der skal være på plads ved idriftsætning. Data kan fra kundens side leveres som udtræk fra eksisterende systemer: Løn, AD,... eller som regneark med informationer, der allerede vedligeholdes i organisationen eller oprettes i forbindelse med APOS2 projektet. Forprojektet vil således kunne afdække behovet og placeringen af ansvaret for APOS2 - samt fastlægge de processer, der enten skal forbedres eller opbygges. Erfaringen har vist, at afviklingen af workshops er en god arbejdsmetode frem mod en hurtig og effektiv afprøvning af APOS2. Der etableres en opbygning af viden om produktet i kundens organisation, der skal underbygge beslutninger og aflive antagelser om funktionalitet. Samtidigt sker der en modning af kvaliteten af de data som APOS2 skal vedligeholde. Flowet af data i et typisk APOS2 setup er vist på figur 2 (a) initialisering og (b) vedligeholdelse af data. 5

6 Figur 1: (a) Initial dataload. (b) Dataflow under drift. APOS2 bygger på en komplet implementation af rammearkitekturens specifikation af organisation og klassifikation. Disse er så fleksible og omfangsrige, at de kan understøtte mange datamodeller. APOS2 definerer de datamodeller, som benyttes af alle kunderne idag, lige fra en mindre kommune som Gribskov og op til Københavns Kommune. I forbindelse med implementeringen af APOS2, kan der startes med en delmængde af data, da mulighederne for senere at registrere flere data kan tilføjes i takt med, at disse bliver besluttet og gjort tilgængelige. Som udgangspunkt skal der ikke bruges ressourcer på at vedligeholde data som ikke benyttes. De store offentlige klassifikationsystemer: KLE og FORM kommer med APOS2 og kan benyttes til at opmærke organisationsenhederne med. Som udgangspunkt skal data om personer og deres ansættelsesforhold loades samt de kontaktinformationer, der kendes for ansættelser og enheder. Der kan dannes andre organisationer, f.eks. via Silkeborg Data s SD Løn organisation, hvor der eksisterer nogle dybe integrationer til, samt AM/MED organisation og afledte organisationer på baggrund af roller. Efter at data er loadet i APOS2, skal det vedligeholdes. Normalt er der 2 områder, som varetages af seperate roller. Den ene rolle varetager ændringer af organisationerne og de data som tilhører disse, dvs. hierakierne og hvilke lederroller og andre roller, der benyttes i organisationen. Den samme administrationsgruppe vil også typisk varetage klassifikationer, som f.eks. ledertyper, ansvar, jobfunktioner, opgaver og hvordan opgaver mapper mod f.eks. KLE. Det data som vedligeholdes af denne gruppe ændres ikke så ofte, og det er med tidsstyringen (bitemporalitet) i APOS2 muligt, at kundens medarbejdere kan lave disse ændringerne frem i tiden. Dermed kan organisationsændringer planlægges og implementeres i god tid, så ændringerne kører automatiseret, når de skal aktiveres. Antallet af personer, som skal varetage disse ændringer, vil således være få, så ressourcer 6

7 kan frigøres til andet. Den anden type af administratorer skal varetage personers engagementer (ansættelser), hvilke teams personerne er tilknyttet, hvilke lokationer engagementerne tilhører, og hvordan engagementerne er relateret til IT-Systemer i form af brugerobjekter. Der er en række af muligheder for, hvordan disse administratorer kan udføre deres opgaver. Dette kan ske både direkte i APOS2 administrations brugerfladen / GUI en - eller som en integreret del af eksisterende processer. En stor del af et APOS2 projekt er forandringsbaseret og sigter mod procesoptimering. Hvilke eksisterende processer skal APOS2 indgå i? Hvordan kan eksisterende processer forbedres? Hvem har ansvar for data - og hvilke - i forhold til organisationen? Ved at data bliver samlet og udstillet ved hjælp af standarderne, giver dette mulighed for, at lave automatiske opdateringer af systemer, som er aftager af organisations- og klassifikationsdata - systemer som i dag forventer, at disse data måske leveres af AD et eller vedligeholdes manuelt i selve systemet. En af de klare fordele, der kan opnås efter et succefuld APOS2 projekt, er den løbende udførelse af projekter, som automatiser datavedligehold i en lang række af øvrige systemer og afdelinger, der i dag selv bruger ressourcer på at vedligeholde disse data i lokalt udviklede systemer. En stor del af værdien i Business casen for et APOS2 projekt er således summen af alle de efterfølgende optimeringer, som det er muligt at gennemføre i kommunen, ved at der er styr på grunddata: Fælles billede af organisationen og terminologier: mindre koordinering og færre misforståelser. Oversigt over ledere og deres ansvar: erfaringsmæssigt kan antallet af ledere ofte mindskes. Korrekte data til medarbejderinformationer på intranettet: viser hvem der arbejder med de samme opgaver?, hvem er lederen? hvem har rollen? Korrekte adresse- og kontaktinformationer: effektiviserer og forbedrer kommunikationen. Korrekte data til IDM, som derved ud fra regler kan opbygge: fællesdrev, mailinglister og adgangsgrupper til de forskellige systemer. Integrationer til systemer: skaber automatiserede flows og sparer manuelle processer. Udvikling af MOX agenter til process optimeringer: uafhængige af proprietære systemer/fremtidssikre En APOS2 kunde udtrykte dette om udarbejdelsen af business casen for projektet: Businesscasen er så stor, at ingen leder reelt ønsker at kende den, da det udstiller ineffektiviteten og omkostningerne forbundet med håndteringen af den nuværende organisations vedligehold. 7

8 2 Tidsplan? Et APOS2 projekt er et konsoliderings og forandringsprojekt, der skaber procesoptimeringer. Data som vedligeholdes forskellige steder, eller mangler et autoritativt hjem, konsolideres i APOS2. Procedurerne omkring data vedligeholdelse og brug i andre systemer optimeres og ensrettes. Automatiske integrationer udvikles og implementeres til de systemer, hvor det vurderes at være essentielt. Figur 2: Illustration over faserne i et projekt. En af styrkerne ved APOS2 er hastigheden hvormed data kan indlæses og vises til projektet. Derfor er det også en god forudsætning, at der inden den første workshop laves et load af de data, som er let tilgængelige i organisationen. Dette giver et konkret udgangspunkt for arbejdet og en demo-platform for projektet, som kan benyttes til at illustrere værdi og fremdrift over for en styregruppe. Efter at APOS2 er sat i drift, vil det løbende være muligt at lave flere systemintegrationer, oprette nye datamønstre - i form af roller, organisationer og klassifikationer samt udnytter disse grunddata i IDM-sammenhæng. 3 Server setup, internt eller som hostet løsning? Der er to modeller for etableringen af et APOS2 server setup. Den ene er, at kunden selv leverer server fra deres egen driftleverandør. Den anden, at Axapoint leverer en hostet løsning fra sin driftleverandør. Når Axapoint står for driftansvaret, kan dette dække både support til platformen, forbindelser og setup, samt overvågning af APOS2 applikationerne. Hvis kunden vælger et setup med egen driftleverandør, så varetager denne normalt kun supporten af server og netværkstjenester. Overvågningen af APOS2 bliver enten ikke udført - eller kan alternativt varetages af Axapoint. Det er muligt at komme hurtigt igang, ved at lade Axapoint levere en server med APOS2 applikationer klar til brug. Det vil således i løbet af 1-2 dage være muligt at benytte APOS2 i forbindelse med f.eks. afholdelsen af workshops. Dette hostede setup kan så senere overføres til den endelige model - alt efter kundeønske. 8

9 Det anbefaldede setup til APOS2 består af 3 servermiljøer. Produktion Versionen som skal benyttes til drift. Trial Versionen som skal benyttes til undervisning. Test Versionen som svarer til den nyeste version af APOS2. Axapoint kan tilbyde yderligere servermiljøer som f.eks.: Udviklingsmiljø, hvis der er mange integrationsprojekter, som kræver et særskilt miljø, der ikke følger den nyeste version af systemet - og et Stagingmiljø, i forbindelse med planlægning af f.eks. en større organisationsændring. Ressource Minimum Anbefalet CPU 2 kerner 3GHz 4 Kerner 3GHz Memory 8 GBytes 8GBytes Disk 500GB 500GBytes Tabel 2: Server specifikationer Axapoint kan understøtte både Linux og Windows som Operativsystem. APOS2 er et turnkey system, som kommer med database og applikationer samlet. Der skal således ikke udføres andet af kunden, end evt. at levere servere. Installation og opsætning, inkl. backup foretages af Axapoint. Det kræves, at Axapoint har VPN adgang til serveren og en domæne PC til testformål. Der skal benyttes 2 servere til at understøtte de 3 standardmiljøer: Produktion, Trial og Test. Den ene server vil kun køre Produktion, og den anden vil køre både Trial og Test. Generelt for APOS2 er, at det er tilstandløst. Dette bevirker, at det er let at skalere og at alle services i systemet altid er bagudkompatible. Undtaget er dog, hvis der er ændringer i standardens specifikationer, hvilket endnu ikke har være tilfældet i systemets levetid. Ved ændringer og udvidelser i standarden, vil der kunne forekomme migreringsarbejde og omkostninger i forbindelse med en eventuel opgradering af systemet. 4 Hvilke data skal benyttes? Der kan være store forskelle på, hvor meget data en kommune ønsker at starte med at registrere. Som minimum bør data om den administrative organisation, personers tilknytning som medarbejdere og ledere i denne organisation registreres. For hver enhed i organisationen, skal der angives én eller flere lokationer, hvor det er muligt at administrere adresser og kontaktkanaler. For medarbejdere er det også muligt at vedligeholde kontaktinformationer ift. telefon, , etc. Når disse data er på plads kan udnyttelsen af APOS2 kontinuerligt udvides. APOS2 bliver løbende videreudviklet i samarbejde med 9

10 kunderne, og nye features stilles til rådighed for alle kunder, i takt med disses indførelse i versionerne. Der er i øjeblikket følgende ekstra muligheder i APOS2, som ikke antages udnyttet initielt: AM/MED organisation med udvalgsadministration Roller: Tillidsrepræsentant, IT-Godkender,... Opgave markering ift. KLE, FORM, Indrigsministeriets kontoplan SD Løn organisations data SD Løn medarbejder data ESDH organisation ud fra den administrative Økonomisystemets organisation ud fra den administrative Projektorganisationer For kommuner som har SD Løn, vil det være naturligt, at inkludere dette systems synrkoniseringer i de initielle integrationer. 5 Hvordan vedligeholdes data? Der er 3 hovedeområder af data, som skal vedligeholdes: 1. Vedligeholdelse af klassifikationer. Dvs. engagement typer, stillinger/job ansvar, leder betegnelser og ansvar, opgaver og mapninger af opgaverne til KLE, FORM Vedligeholdelse af organisationen. Dvs. hierakiet, enhedernes lokations data, som f.eks. kontaktkanaler og adresser samt leder grupper for enhederne. 3. Vedligeholdelse af medarbejderne. Dvs. ansættelser, fratrædelser, flytninger og hvem som er ledere. Hyppigheden hvormed data forandres stiger fra 1 til 3. Ændringer i klassifikationer er få og sjældne. Ændringerne i organisationen er moderate og planlægges i små, mellem og store organisationsomlægninger. Der vil løbende være små ændringer ifm. at enheder ændrer navn, nye enheder som f.eks. skoler, der opretter underenheder for SFO, klubber, ændringer til kontaktkanaler og hvilke opgaver, der udføres hvor i organisationen. Ændringerne ift. medarbejderne er mange og udføres ofte. Ud over ansættelse, fratrædelser og flytninger, så er det også vedligeholdelse af kontaktinformationer. Det vil typisk være personer med en lederfunktion, som står for medarbejderregistreringer for deres egen del af organisationen. Medarbejderens egne kontaktkanaler er det muligt for den enkelte medarbejder selv at holde opdateret. 10

11 Kommuner, som har SD Løn, kan drage fordel af integrationen imellem dette system og APOS2. Vedligeholdelse af medarbejdere udføres så igennem SD Løn s brugerflader og oprettes automatisk i APOS2. Der er stadig ekstra data som kun vedligeholdes i APOS2, og som så efterfølgende skal opdateres - f.eks. kontaktkanaler og leder tilknytninger. Ved hjælp af sikkerhedsroller kan APOS2 administrationsbrugerfladen konfigureres således, at de nævnte administratoropdelinger afgrænses, så man kun kan vedligeholde de data, som man er ansvarlig for. 6 Hvilke systemer skal/kan integreres? De typiske integrationer som indgår i et APOS2 implementeringsprojekt er: Integration med Løn/Bruger administrationen Integration med eksisterende e-telefonbog Integration med intranettet Integration med kantine system Integration direkte med AD eller via et IDM system Integration til datawarehouse Der eksisterer web services og synkroniseringsfunktionalitet til de dominerende systemer på disse områder. For det meste er disse implementeret eller relativt lette at få oprettet. Modtagende systemer har adgang til en omfattende liste af services ud over alle standard OIO services. 7 Hvordan benyttes data i forhold til sikkerhed? Sikkerhed er enten blevet varetaget i hvert enkelt system eller via AD, som så også er blevet vedligeholdt manuelt. Sikkerhed er på samme måde som i alle andre støttesystemer: der er en opgave som det udfører, der kræver kendskab til organisationen og klassifikationer. En del IDM systemer er solgt på ideen om, at de er autoritative for disse data, og derfor skal være kilden for andre systemer for disse. Desværre har fundamentet for disse systemer sjældent kunnet leve op til ambitionen på grund af 2 ting: Systemerne har være lukkede og derfor krævet dyr konsulentbistand til at udvikle propritære services Fokus har været på det databehov som IDM har ift. access management - dvs. på Identiteten - hvilket betyder, at systemerne ikke kan modelere den måde organisatorisk grunddata naturligt hænger sammen. 11

12 Axapoint har tidligt erfaret, at rammearkitekturens data skal stilles til rådighed for system tilgangskontrol (access management), og gennem arbejdet med flere langvarige og komplekse integrationer med IDM leverandører, har dette kunnet vurderes op mod en simpel direkte integration til Active Directory (AD) - som er udført med et meget værdiskabende resultat for kunderne. Figur 3: En IDM som taler rammearkitekturens sprog. Eksempel på IDM setup. Målet for Axapoint s IDM-tilgang er blevet, at skabe en nær integration imellem data i rammearkitekturen og et IDM system, som har mange gode access management funktionaliteter. Dette udvikles oven på Apache Syncope. En af fordelene ved at benytte et eksisterende open source, og ikke licensbærende produkt er, at det åbner muligheden for manuelt at kunne administrere de undtagelser, som altid forekommer. Løsningen kan desuden bidrage yderligere til APOS2 med nye workflow-muligheder. Der er typisk alt for mange applikationsintegrationer, som fortolker adgangskontrol i forhold til data. Dette er ikke formålstjenligt, og har ikke noget med sikkerhed at gøre. Det er desuden ofte dyrt at få ændret hver gang foretningsbehovet skifter. APOS2 har en sikkerhedsmodel som udelukkende bygger på grupper i Active directory. At disse grupper så kun er opbygget på baggrund af data i APOS2 p.t. kan evt. ændres på et senere tidspunkt på baggrund af et ændret workflow. Dette illustrerer, hvorfor det er en dårlig ide, at basere sikkerhed på fortolkning af applikationsdata, da disse fortolkninger skifter. Ud fra data fra APOS2 er det muligt at skabe mange værdifulde data i et IDM. Så som: Fællesdrev for personer med samme arbejdestyper, opgaver, organisatorisk placering, eller lokation... Mailingslister for personer med samme arbejdestyper, opgaver, organisatorisk pla- 12

13 cering, eller lokation... Aktivering af workflows til automatisk at oprette bruger id er til AD, Uni-C, KMD,... Populere AD med kontaktinformationer og adresser, som giver let og korrekt adgang til disse via outlook. Mindske licensomkostninger til AD ved at forhindre nødvendigheden af, at holde fiktive identer i AD for personer, som ikke er rigtige IT-Brugere, f.eks. hvis de kun skal kunne have adgang til kommunens Intranet via NemID login. Det er IDM, som vha. AD, KMD, Uni-C, etc. er autoritativt for de bruger-identer, som disse systemer udsteder, og ved at kunne repræsentere objekterne: IT-System og Bruger fra rammearkitekturen kan disse formidles og bruges i en lang række nye muligheder. Måden dette nye IDM-støttesystem minimeres på, er ved at basere sig på organisationsgrunddata, og ved at kunne forstå det fælles sprog via standarden. Dette vil kunne danne præcedens, og vise vejen frem, for alle de andre systemer, som heller ikke er autoritative for: organisationsdata, klassifikationsdata, eller fortolkning af data som sikkerhed. Bilag Her følger en række eksempler på hvilke data, der skal indhentes til indlæsning i APOS2. Det vil være muligt at vedligeholde mange flere typer af data, men disse eksempler giver et afvejet billede af et typisk brugsscenario. Som det vil fremgå af tabellerne, så kan det være meget forskelligt, hvordan data er tilgængelige, og hvordan disse kan sammenstilles. Der er ikke én rigtig vej, men mange forskellige muligheder. Det er derfor også nødvendigt at løse dette ved hjælp af iterative processer. Målet er, at opnå sammenhængende grunddata, hvorfra overblik og fremadrettede muligheder kan realiseres. A Data om Organisationen De data som skal registreres for organisation, er navnet på enhederne, hvorledes hierakiet er opbygget, enhedernes type og evt. hvilke opgaver, der udføres af de enkelte enheder. I APOS2 er det muligt at opbygge flere organisationer. Det som er i fokus initielt, er at få opbygget den politisk bestemte administrative organisation. 13

14 Værdi Navn Overordnet Type Opgaver Beskrivelse Navnet på enheden Id eller navnet på den enhed, som ligger over denne Hvilken type enhed er det: Kommune, magistrat, afdeling, skole, team Hvilke opgaver (KLE, Kontoplan) udføres i denne hierakiske enhed B Data om Personer De data som skal registreres for personer er navn, CPR, og privatadresse. Værdi CPR Navn Adresse Beskrivelse Personens CPR nummer Personens navn - som fornavn, mellemnavn, efternavn og adreseringsnavn Personens privatadresse APOS2 har DPR integration, så personer automatisk kan indlæses ud fra et CPRopslag. C Data om Medarbejdere Medarbejdere er koblingen imellem en person og den/de enheder i organisationen som personen udfører funktioner for. Værdi Beskrivelse CPR Hvilke personer er medarbejdere Enhed Hvilken enhed er personen medarbejder i Stilling/funktion Hvilken titel/stilling eller jobfunktion varetager personen Type Er personen ansat, ekstern, frivillig,... Kontaktkanaler Hvilke s, telefonnumre, EAN, osv. har personen som medarbejder D Data om Ledere I APOS2 er det at være leder, at udføre en lederfunktion ift. en organisatorisk enhed. Det er muligt, at opbygge disse lederfunktioner med forskellige navne, alt efter hvor i 14

15 hierakiet lederen udfører sin funktion. Der ligger således et arbejde i, at indhente data om leder og hvilke begreber, som benyttes i de forskellige domæner. Værdi Beskrivelse Navn Hvad kaldes ledertypen: Inspektør, Direktør, Daglig leder, Center chef, Faglig leder,... Betegnelse Det domæne-neutrale navn: Chef, Leder, Afdelings chef,... Ansvar Hvilket ansvar har lederen. Økonomi, Faglig, Personale. Det er muligt, at angive disse efter behov og mappe dem til FORM. Ved at gøre dem detaljerede forøges IDM s mulighed for, automatisk at oprette sikkerhedsgrupper og mailinglister. E Data om IT-Systemer og Brugere Data om IT-Systemer og hvilke Brugere der er tilknyttet kan beskrives i rammearkitekturen. Vedligeholdelsen af Brugerobjekterne sker i et tæt samspil med et IDM system, som er autoritativt for bruger credentials. Det er typisk IDM systemet, som definerer reglerne for f.eks. brugernavnene for de enkelte systemer, og evt. adresser, initialer, hvilke IT-Systemer personen skal have adgang til og hvilke grupper brugerne indplaceres i. Til initialisering kan følgende data indlæses. Værdi Brugernavn IT-System Engagement ID Beskrivelse Bruger navnet ift. IT-Systemet Navn/ID for IT-Systemet ID for det engagement som Brugerobjektet tilhører F Data om lokationer En lokation er data, som forbinder en hierakisk enhed med de lokationer, hvor medarbejderne arbejder i den fysiske verden. Det er også lokationen, som har kontaktinformationerne, adresser, p-nummer,... Værdi Beskrivelse Navn Lokationens navn. Benyttes normalt kun når det er en bygning som alle kender navnet på: Rådhuset, Det gamle posthus,... P-nummer Produktionsnummeret for denne adresse ift. enheden. Kontaktkanaler Telefonnummer, , www, intern post,... Personer Hvis en enhed har flere lokationer, så er det muligt at registrere hvilke personer, som normalt arbejder på hvilke lokationer. 15

16 G Data om Adresser I APOS2 er adresser BBR data, som kan synkroniseres automatisk. Det kræver at disse data stilles til rådighed, ellers kan Axapoint hente dem fra KOMBIT s BBR services. 16

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue APOS2 Datamodel Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 05/06/2013 Initial version 2.0.0 24/07/2013 URI er ændret

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 05/06/2013 Initial version 2.0.0 24/07/2013 URI er ændret APOS2 OIO Services Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet NOTAT Om projektet afprøvning af MOX-konceptet MOX konceptet skal afprøves i flere forskellige kommuner med flere forskellige leverandører. Afprøvningen skal gennemføres i løbet af efteråret 2012. Der

Læs mere

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 09/05/2012 Initial version

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 09/05/2012 Initial version APOS2 DWH Services Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation Version 0.76 - udarbejdet af It-arkitekturrådets arbejdsgruppe

Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation Version 0.76 - udarbejdet af It-arkitekturrådets arbejdsgruppe Axapoint ApS Brunhøjvej 8, st. tv DK-8680 Ry Tel. +45 23 10 83 44 CVR nr. 32 15 37 98 info@axapoint.com www.axapoint.com Bank: Danske Bank. www.axapoint.com MOX-review Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation

Læs mere

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet? Håndtering af alle typer klassifikationer i samme system Støttesystemet er et centralt register for de klassifikationer, som

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer 11-03-15 og 12-03-15 Hvem er jeg? Denny Christensen Chefkonsulent og IT Arkitekt i KOMBIT Har været teamlead og skribent på bla. kravspecifikationerne

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Udarbejdelse af jobfunktionsroller

Udarbejdelse af jobfunktionsroller Udarbejdelse af jobfunktionsroller En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.1 marts 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

Styr på data er fundamentet for værdi

Styr på data er fundamentet for værdi APOS2 - det decentrale støttesystem i rammearkitekturen - baseret på Sag og Dokument standarderne Styr på data er fundamentet for værdi Få APOS2 som maskinrum til rammearkitekturens gevinster Få styr på

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

SAS Forum 2012 Den virtuelle operatør

SAS Forum 2012 Den virtuelle operatør SAS Forum 2012 Den virtuelle operatør Automatiseret idriftsætning og jobafvikling i Odense Kommune Erik Lund-Jensen, Odense Kommune Agenda Lidt om os selv organisatorisk, teknisk og opgavemæssigt Problembeskrivelse

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

SPOR 2: STØTTESYSTEMER

SPOR 2: STØTTESYSTEMER SPOR 2: STØTTESYSTEMER Organisering, opgaver og kompetencer V/ Peter Hansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Indhold i sporet I dette spor ser vi nærmere på kommunernes organisering af støttesystemerne,

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA. Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune

Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA. Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune Frederiksberg Det eksisterende systemlandskab af ikkerammearkitektur kompatible systemer vil være et

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web...

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... 7 Mail... 8 Fildeling... 9 Brugere og grupper...10 Teknisk

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

STS-KOMMUNENETVÆRK. 5. og 7. april 2016 Kenneth Møller Johansen

STS-KOMMUNENETVÆRK. 5. og 7. april 2016 Kenneth Møller Johansen STS-KOMMUNENETVÆRK 5. og 7. april 2016 Kenneth Møller Johansen Første kommune er live på Adgangsstyring Og alle står i kø for at få lov til at teste og anvende Støttesystemerne Første bølge i monopolbruddet

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

OS2Opgavefordeler. Workshop, KL-Huset,

OS2Opgavefordeler. Workshop, KL-Huset, OS2Opgavefordeler Workshop, KL-Huset, 08.02.2017 Agenda Introduktion KLE opmærkning af vores organisation OS2Opgavefordeler som et understøttende værktøj Hvor er vi på vej hen med OS2Opgavefordeler? Og

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 )

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) Projekt omkring afprøvning af MOXspecifikationen 1. Formål og baggrund Projekter er et delprojekt under Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel, der

Læs mere

Beskrivelse af UCL s IT-miljø for LMS Bilag 7A til Contract regarding procurement of LMS. INDHOLD

Beskrivelse af UCL s IT-miljø for LMS Bilag 7A til Contract regarding procurement of LMS. INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Beskrivelse af UCL s IT-miljø... 2 1.1 Beskrivelse af UCL s IT-miljø og UCL s IT systemkompetencer... 2 1.2 Illustration af systemer og datastrømme i relation til UCL s LMS... 3

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Administrative systemer bundet op mod SRO systemer. Hvorfor ønskede vi at forbinde de 2 verdener med hinanden?

Administrative systemer bundet op mod SRO systemer. Hvorfor ønskede vi at forbinde de 2 verdener med hinanden? Administrative systemer bundet op mod SRO systemer Hvad med gør vi med IT sikkerheden? Jørgen Jepsen IT-chef Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Hvorfor ønskede vi at forbinde de 2 verdener med hinanden? at

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Pronestor Room & Catering Modul 2 Installation af tilkøbsmoduler Side 2.0 2.9 Bruger Import (AD integration) Side 2.1 2.4 o Service Accounts (hosted og on-premises) o Active Directory struktur o Installation

Læs mere

APOS. Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og cost-effektiv digitalisering

APOS. Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og cost-effektiv digitalisering APOS Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og cost-effektiv digitalisering Første skridt mod et bedre samspil og en smidigere integration Offentlige myndigheder skal spare penge på driften

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015.

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015. BUSINESSCASE Anskaffelse af Dream Broker Studio 1. Idé Udgangspunktet er idékataloget for digitaliseringsprojekter, som er tilvejebragt sammen med de enkelte ledere i organisationen. Videohjælp/Guides

Læs mere

APOS2 Administration Guide

APOS2 Administration Guide APOS2 Administration Guide Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING. Brian Storm Graversen April 2016

STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING. Brian Storm Graversen April 2016 STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING Brian Storm Graversen April 2016 Emner Motivation og baggrund Introduktion til jobfunktionsrollebegrebet Hvad er en jobfunktionsrolle Typer af brugersystemroller Dataafgrænsninger

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Integration med Jupiter

Integration med Jupiter Integration med Jupiter ERFA-møde om Vandindvinding Integration med Jupiter - Agenda Aktuel status Både for integrationen og for Jupiter Kendte problemer Årsager og løsningsforslag Fremtidig udvikling

Læs mere

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED SIDE 2/6 INTRODUKTION AVIOR Identity Security Manager (ISM) er en omfattende løsning og koncept til håndtering af identiteter og integration til eksisterende bruger-

Læs mere

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 SPOR 2 ADGANGSSTYRING Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 Hvem er jeg? Rasmus H. Iversen Teknisk Projektleder Teamlead på sikkerhed Har været på STS projektet helt fra starten Mål for dagens

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

KOMBITs arbejde med it-arkitektur

KOMBITs arbejde med it-arkitektur KOMBITs arbejde med it-arkitektur Fælleskommunal rammearkitektur Mette Kurland, KOMBIT 29.09.2011 KOMBIT/Fælleskommunal rammerarkitektur 1 Rammearkitektur ift. KOMBITs mission Forhandlingskraft Effektivisering

Læs mere

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks 1 Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks To af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Hvad er

Læs mere

Det kommunale systemlandskab

Det kommunale systemlandskab Det kommunale systemlandskab Adgangsstyring for brugere i forhold til KY, KSD og Bruger Log på Kommune Bruger + Job funktions roller Veksler Context Handler Bruger + Brugersystem roller KSD KY Administreres

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

MiBa& EpiMiBa roller, systemoverblik og ny driftsløsning for MiBa. Slides til MiBa Repræsentantskabsmøde Jens Hvidberg, NSI

MiBa& EpiMiBa roller, systemoverblik og ny driftsløsning for MiBa. Slides til MiBa Repræsentantskabsmøde Jens Hvidberg, NSI MiBa& EpiMiBa roller, systemoverblik og ny driftsløsning for MiBa Slides til MiBa Repræsentantskabsmøde Jens Hvidberg, NSI Hvem er NSI? National Sundheds-it (NSI) er en sektor under SSI. NSI har to hovedopgaver:

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Aktiviteter... 3 IT-miljø... 5 Forudsætninger... 5 2 Introduktion NaturErhvervstyrelsen skal have implementeret Prophix budgetsystem.

Læs mere

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer Støttesystemet 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet Beskedefordeler? Abonnér på beskeder om forretningsmæssige hændelser Støttesystemet er det centrale beskedsystem,

Læs mere

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person 1. Indledning... 3 1.1 Arkitekturmæssige overvejelser... 3 2. Konkrete ændringsforslag... 5 2.1 Variable attributnavne... 5 2.2 Registeroplysninger fra akkreditiv...

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Støttesystemet Organisation. Organisation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Organisation. Organisation. Et af de otte Støttesystemer 1 Organisation Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Organisation Hvad er Støttesystemet Organisation? Stamdatasystem til registrering af organisatoriske data Støttesystemet Organisation

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

LoRA lokal rammearkitektur. Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta

LoRA lokal rammearkitektur. Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta LoRA lokal rammearkitektur Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta Hvad er lokal rammearkitektur Frederiksberg Kommune, KL og Magenta om udvikling af en referenceimplementering af rammearkitekturen.

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

Salg af servere. Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server Familien

Salg af servere. Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server Familien Salg af servere. Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server Familien Trin 1: Hvem skal købe en Server? Trin 1: Hvem skal købe en Server? Lyt efter nøgle-ord der kan identificiere en kunde der endnu

Læs mere

Navision Stat GIS bagudkompatibilitet

Navision Stat GIS bagudkompatibilitet Side 1 af 5 Navision Stat GIS bagudkompatibilitet ØSY/SKH D. 23.06.17 Som udgangspunkt vil Moderniseringsstyrelsen, ved alle mindre opgraderinger af Navision Stat, sørge for at GIS-integrationen på den

Læs mere

RECORDIT Voice Recording system

RECORDIT Voice Recording system RECORDIT Voice Recording system RECORDIT Call Recording RECORDIT er et Call Recording system baseret på de nyeste tekniske udviklinger, og tilbyder derfor alt hvad du kan forvente af en professionel, men

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere