IOVIATT FoR Sltr Rt( E n,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IOVIATT FoR Sltr Rt( E n,"

Transkript

1 OVATT FoR Sltr Rt( E n,

2 SEMPROFESSONEL H-F STEREO FORST/ERKER. STEREOFORSTnRKEREN opbygges efter bllled og frontplade, de to forsterkere og str0mforsyningen anbringes i bunden af kassen pa afstandsstykker. Alle ledningerne fra Pl, P2 og P3 fores skermet, medes ledningerne til tonekontrollerne f6res si kort som muligt, KOUPONENTLSTE for H-Ff STEREO FORSTERKER: r Pl 2 x loo kohm tandem potentiometre. (inie 1) P2 2 x loo kohm tandem potentiometre. (linie 2) tsfyaepld (skydepot) P3 2 x loo kohm tandem potent+ometre. (llnie 3) (skydepot) P4 2 x loo kohm tandem potentiometre. (bas) (skydepot) P5 2 x 47 kohm tandem potentiometre. (cliskant) (skydepot) P5 2 x 47 kohm 1lniar potentiometre. (balance) R25 6 x 47 kohm modstande 1,/4 watt. Desuden medf/lger til byggesattet: 2 stk. LF 40 forstarkere. stk. NT 30 stromforsyning. 1 stk. Skr5pult S 2o. stk. forplade S 2o. stk. Netafbryder dobbelt. stk. Glimlampe. 3 stk. Dj.n-bOsninger 3 pol. 2 stk. HT. 1 stk. Netgennemforing. stk. Sikringsholder. 1 stk. Sikring 1 Anp. 3 meter skarmet ledning. 3 meter monteringstr8d. 12 stk. afstandsstykker. 14 stk. undersankede skruer med skive og 20 stk. 3 mm skruer med mdtrik. Y/ DATA for STEREOFORSTERKEREN: Folsomhed z l7 nv (uden mixer) ved 1o W. Spendings forstarkning : ca. 3oo gange. Udgangseffekt : 2 x 10 Watt. Forvrangning : max. lr5 3. Frekvensgang : oooHzt2dB. Tonekontroller : t 1o db ved 7o o9 l2.ooo Hz. Signal,/std j : bedre end 6o db. Belastningsimpedans : 3,2-8 ohn. Stromforbrug. 3o Vo1.t, max. 475 ma. Tomgangsstrom : 16 ma pr. kanal. Udstyret med stogsvag silicium transistor i indgangen.

3 (\ (- 6i 7 6 9tott t2 FORSTERKER. tl t^ FORSYNNG. 1O WATT LF 40 lj t1 30 VOLT. AMP NT 30 LF 10 FORSTERKE R, O WATL lotl t2 'l t2 rj t1 H-F STER EO FORSTE RKER

4 BASFLTER Dette basfilter er beregnet til at bruge de steder, man godt kunne tenke siq at fa de <ivbe toner fremhavet lidt mere. BASFLTERET fremhever frekvensomradet fra 4oo Hz og nedefter, afhengig af R3rs placering. R3 endrer atsa bashevningen. Der er selvf6lge1ig lngen forsterkning i et sadant filter, men derimod en dampnj-ng. Den efterfdlgende forst erker vere hojohm, for at opna det bedste resultat. KOMPONENTLSTE: KZ R3 R4 R5 c1 c2 Mohm. oo kohm. Mohm trimmepot. oo kohm. loo kohm. 3,3 nf kondensator. 33 nf kondensat.or.

5 TEKNSKE DATA: LF 40 FORSTERKER OWATT Folsomhed : Spendings f ors terkning : Udgangseffekt i Frekvensgang : TonekontroLler : SignalstoJforhold: Belas tningsirnpedans : Forbrug : Tomgangsstrom : 17 mv ved 1o fatt, 3,2 olrm. ca. loo gange. 1o Watt med l,5 $ fotvrengning. 25-L8.oooHzt2dB. t lo an ved Jo og 12.ooo Hz. bedre end 5o db. 3,2 til 8 ohm. 3o Volt, max, 475 r:'a. 16 ma. FORST,TRKDR LF 4O: Tl er en forholdsvis ny silicium transistor (BC 1o/) med n stromforstarkning, der ligger mellem L2J og Joo gange. Denne transistor er bygget specielt til indgangstri-n i lavfrekvensforstarker r og er derfor meget stojsvag. TJ, er DC-stabiliseret U/ gennem R2 og R3. T1 er en NPN transistor, og emitteren skalderfor vere narmest minus. Over R6, som er en collektormodstand, komer d.et signal, som er pa basis, forstarket ud, for derefter at ga over i tonekontrollerne. Potentiometrene (P4 og P5) forbindes ti1 de 6 loddeojne pa printpladen. Potentj-ometrene folger ikke byggesattet, men findes i supplerinsssattet SU 20. hvor der samtidig medfo1ger en styrkekontrol. P4 er loo kohm (BAS) P5 er 47 kohm (lrsraur). Tonekontrollerne er opbygget efter de ganske normale systemer, som wi sa ofte fsr har set. Signalet kommer nu ti]- udgangsforstarkeren, hvor det gar ind pa basis af T2. enitteren af T2 sidder et trimepotentiometer Rlo, som justeres s&ledes at der bliver den halve Vb spanding pe co1lektor af T6 ( alts& lj Volt) Spendingen males pa kslepladen eller huset af T6. Det andet trimnepotentiometer Rll, justeres derefter til tomgangsstrsmmen, 16 na. Dette gsres med kortsl-uttet indgan8. (ten 5 os 5).

6 KOMPONENTLSTE for LF 4o: R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Rl-o R11 R12 R13 R14 R15 R16 Rl7 Rl8 Rlg R2o R2t R22 R23 R24 loo kobm tro kohn 82 kohm 4r7 kohm 1,8 kohm 10. kohm 33 kohn 1, J kohm J, p kohm kohm 1,2 kohm 1,6 kohn Joo ohm kohm 5oo ohm 68 ohm lo ohm 68 ohrn l- ohm, lohm 39 kohrr 4,7 kohm 27o kohm 1 kohn C1 1oo uf/4o Volt c2 15 uf,/4o Volt ca 15 ufl16 Volt c4 47 uf,/to volt c5 33 uf,/16 vort c6 47 np C7 2x loo nf c8 2,2 ne C9 47 nf C].o loo uf/ 4 Vot cll. loo ufl4o volt C2 33 ufl16 Volt c13 2x 15oo ufllo volt Koblet som Fig.1 c14 22 pf T1 T2 T3 T4 T5 T6 D1 BC 1o/ AF 126 AC 128 AC L27 AD 1,39 AD L39 BA 114 Desuden medfolger ti1 byggesettet! L \ loddeojne. printplade LF 4o. Koleplader for LF 4o. dobbelt koj'ep1ade. mm skruer med motrik. tandskl.ver. samt ].oddetin. modstand brun, sortr gu1. modbtand brun, sort, orange. modstand gra, rod, o"arrg". modstand gul, violet, modstand brun, gra, rod. "ra. modstand brun, sort, orange. modstand orange, orange, o""rr.ga. modstand brun, gron )?8d.. modstand orange, hvid, rod. tri.mmepot. modstand 'bruir, rod, rod modstand gr6n, bla, rod. trimmepot g rnodstand brun, sort, rrld. NTC -mods tand. modstand bla, gra, sort. modstand brun, sort, sort. modstand bla, gr4, sort, mods tand, modstand, mod6tand orange, hvid, orange, modstand gul, violet, rod,. modstand rsd, violet, gu1. modstand brun, sort, cod, elektrolyt. elektro]'yt, kondensator. gu1, vi-o1et, orange. kondensatorer. brun, sort, gul. pin-up kondensator, rod,, rod., rsd., kondensator. 6u1, violet, orange. elektro.1'yt. elektrolyt + ZxJ kohm modstande. brun, grsn, orange. kondensator rod, rsd, sort. transi stor. transistor. t ransi stor. transist or. t ransi st or, transistor. diode.

7 BYGGEVEJLEDNNG: l-. Fsrst monteres modstandene R1 til R24. samt de to modstande i- C1J., se Fig.3. Lod under montagen. 2. De 12 loddeojne trykkes i printpladen ved punkt L,2,3,\,5,6,7, 8,9,1or11 og Elektrolytkondensatorerne Cl, C2, C3, C4, C5, Clo, Cll, C12 og C13 monteres, saledes at den sorte firkant pa fig.l er minus, og pas6er med studsen pa kondensatorne. 4. Kondensatorerne C6, C7, C8, C9 og Cl4 monteres efter Fig Dloden Dl monteres saledes at den wender den rsde ring, som den sorte pa Fig.l. 6, Transistorerne Tl,T2,T3 og T4 monteres saledes at prikken eller 'firkanten pa siden af huoet, vender den samme vej, som den sorte prik pa Fie Krafttransistorerne T5 og T6 monteres medkolepj.aden under sig, efter Fig.J. ( Hust< tandskive pa printsiden). 8. Den dobbel-te koleptade trykkes ned ower Tl og T4. 9. Forsterker LF 40 er nu kl-ar ti1 justering, som gores efter vejledningen i teksten.. NNOJ ta;' k t < r.4#.r q- n.'1. r!t.f l'ln".h"r A{,-r_.'rg AA A- 2. K*l El EiElHp HLlj F f,tleetc^np - C 0 rf;'zr *Fla-}, 05 fi^hffi bj[:l ' \7'r u:e] Otolll2789 *- O E6 okee kobllagn crt. at PRfNT set ovenfra. F.ig. 3.

8 y t,6 ' ^E 1 khz --t 'i FORVRENGNNG. FRDKVENSGANG ql T -W to f l1 G LF 40

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

til bilen. #":, :3i TUN I NGi TFIANSISiTCIFI (x;, *.;

til bilen. #:, :3i TUN I NGi TFIANSISiTCIFI (x;, *.; TFIANSISiTCIFI til bilen. TUN I NGi (x;, #":, :3i *.; Siden &rhundredskiftet har tendingssystemet i automobilet kun undergeet meget sm6 og.ganske uvesentlige-forandringer til det bedre, rnen efter transistorens

Læs mere

Bygning af 1176 er - for newbies (og dem uden eget firma): Indkøbsliste:

Bygning af 1176 er - for newbies (og dem uden eget firma): Indkøbsliste: Bygning af 1176 er - for newbies (og dem uden eget firma): Indkøbsliste: Print (pcb) Pris $22 AUSTRALIAN dollars for one set of boards# http://www.prodigypro.com/forum/viewtopic.php?p=35325 (Jeg var så

Læs mere

QRP Booster Af OZ1JTE, Thomas Gosvig. 2750 Ballerup.

QRP Booster Af OZ1JTE, Thomas Gosvig. 2750 Ballerup. QRP Booster Af OZ1JTE, Thomas Gosvig. 2750 Ballerup. QRP Booster med Yaesu FT-817 i baggrunden. Behovet. Med udbredelsen af Yaesus lille rejseradio FT-817 blandt EDR Ballerups medlemmer, opstod der samtidig

Læs mere

Transfiltre. Af Jakob Engberg, OZ2JE,

Transfiltre. Af Jakob Engberg, OZ2JE, oz NR 4. APRIL, 1965. 37. ÅRGANG Transfiltre Af Jakob Engberg, OZ2JE, Et transfilter består af en keramisk plade, hvis mekaniske resonans man udnytter, idet de elektriske svingninger omdannes til mekaniske

Læs mere

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a-

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a- Konstuktion: satellit' rnceret konstruktionsteknik ndtil dato har de hojttalerkonstruktioner, vi har presenteret, ikke vaere genstand for nogen sarlig kritisk undersogelse fra bladets side. Nir en konstruktion

Læs mere

Elektronisk Belaster.

Elektronisk Belaster. Elektronisk Belaster. Den her beskrevne elektroniske belastning er fremstillet for at kunne belaste batterier og strømforsyninger. Belasteren kan belaste og kontrollere om et batteri kan holde sit spændings

Læs mere

Aktiv probe - 2. udgave

Aktiv probe - 2. udgave Aktiv probe - 2. udgave Af OZ2NG, Niels Gundestrup, Kronborggade 22 4, 2200 København N Data: Indgangsimpedans: Udgangsimpedans: Belastningsimpedans: Spændingsforstærkning: Frekvenskarakteristik: 150 Hz

Læs mere

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers frekvensafhængighed,

Læs mere

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde.

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde. Bredde/dybtespil Banen: Halvbane Her trænes angrebsspil, der spille 5 V 5, 6 V 6, og hvert hold skal forsvare 5 kegler i hver siden. Spillerne tvinges nu til at spille med bredde og sideskift. Formål:

Læs mere

Radioamatør - et devalueret begreb eller en degradering?

Radioamatør - et devalueret begreb eller en degradering? Radioamatør - et devalueret begreb eller en degradering? Nævner man ved samtale med folk, at man er radioamatør, mødes dette ofte af modparten med en trækken på skulderen. Ja, i enkelte tilfælde foler

Læs mere

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 Dette er en rettet og ajourført udgave pr. ovennævnte dato. Den vil blive opdateret, når noget nyt dukker op. Vi er i gang med at bygge en flertrins raket. I har

Læs mere

SÆLG DIN SJÆL - gør noget for E.D.R.

SÆLG DIN SJÆL - gør noget for E.D.R. SÆLG DIN SJÆL - gør noget for E.D.R. Ja - det lyder brutalt, men er det ikke sådan, at den almene utilfredshed der på mange måder præger vort samfund - en destruerende utilfredshed der synes at udspringe

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

Kendes begrebel: QSL-Marodører"?

Kendes begrebel: QSL-Marodører? oz N R. 3. MARTS 1952. 24. ÅRGANG Kendes begrebel: QSL-Marodører"? Det er sandsynligvis af og til hørt af en eller anden af vore ivrige DX-jægere, men ellers er det nok ukendt. Nuvel udenvælts er det betegnelsen

Læs mere

Byg med digitale kredse

Byg med digitale kredse clausen bøger Byg med digitale kredse NIELS DREIJER Niels Dreijer Byg med digitale kredse clausen bøger ASCHEHOUG KØBENHAVN 1978 ISBN 87-11-03624-9 Niels Dreijer: Byg med digitale kredse. Copyright 1978

Læs mere

En storsuper. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. Af OZ7HL.

En storsuper. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. Af OZ7HL. oz TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. En storsuper. Af OZ7HL. Der er mange forhold at tage i betragtning, når en stor super skal bygges, og hver amatør har sin ganske bestemte

Læs mere

Forord...1 Resumé...3 Liste Over Figurer...7 Kravspecifikation...9 Introduktion...10 Funktion beskrivelse af Parallel Fly-back topologi...

Forord...1 Resumé...3 Liste Over Figurer...7 Kravspecifikation...9 Introduktion...10 Funktion beskrivelse af Parallel Fly-back topologi... Forord Dette projekt indeholder dokumentation af min final eksamensprojekt Switch Mode Led Driver. Projektet er udført på Ørsted DTU institut. Danmark Teknisk Universitetet, i samarbejde med CB- Svendsen

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Studie nr.: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Af OZ5WK, Karl Wagner Ærholm 9 6200 Aabenraa HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Denne konstruktion er primært bygget til min SDR sender, men kan anvendes hvor der er brug for HF

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

IK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Regnehæfte Elektronik

IK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Regnehæfte Elektronik IK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN Regnehæfte Elektronik www.if.dk Regnehæfte Elektronik Forord Redaktør Hagen Jørgensen År 2004 Best. nr. Erhvervsskolernes Forlag Munkehatten 28

Læs mere

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Solcelleanlæg Solceller er fremtiden og en god investering Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Intro-prIS 73.800,- GøR-DeT-Selv elv 6 kwp anlæg med celler, inverter, beslag og kabel FAST pris på el-arbejdet

Læs mere

System 3. Monterings vejledning. Monterings vejledning

System 3. Monterings vejledning. Monterings vejledning ZYAM DATA VEDLIGEHOLDELSE FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter der skal beskyttes mod slag og vandskade. ALARMENHED Alarmenheden indeholder ligeledes elektroniske komponenter

Læs mere

MiniLIAB Byggesæt no. 1:

MiniLIAB Byggesæt no. 1: Electronics ApS Linux In A Box MiniLIAB Byggesæt no. 1: Elektroniske Termometre Dette dokument beskriver det første elektronikbyggesæt, som ugebladet Ingeniøren og LIAB Electronics ApS samarbejde om at

Læs mere

BEREGNING AF TRANSISTORFORSTÆRKERE

BEREGNING AF TRANSISTORFORSTÆRKERE oz NR. 6. JUNI 1969. 41. ÅRGANG EREGNING AF TRANSISTORFORSTÆRKERE Af OZ2NG, Niels Gundestrup, Kronborggade 22, 5.tv., 2200 København N. Der behandles: Valg af parametre, typisk kredsløb. Ækvivalentdiagrammer

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere