HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Brugervejledning"

Transkript

1

2

3 HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one Brugervejledning

4 Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave 4/2014 Meddelelser fra Hewlett-Packard Company Med forbehold for ændringer uden varsel. Med forbehold for alle rettigheder. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af dette materiale er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard, med undtagelse af det, der er tilladt i henhold til loven om ophavsret. De eneste garantier for HP-produkter og - services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Meddelelser Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 er varemærker registreret i USA og tilhørende Microsoft Corporation. ENERGY STAR og ENERGY STARmærket er registrerede mærker i USA.

5 Sikkerhedsoplysninger Følg altid grundlæggende retningslinjer for sikkerhed ved brug af dette produkt for at mindske risikoen for skader som følge af brand eller elektrisk stød. 1. Alle anvisningerne i den dokumentation, der følger med printeren, bør læses grundigt. 2. Overhold alle advarsler og instruktioner på produktet. 3. Tag stikket ud af stikkontakten, inden produktet rengøres. 4. Dette produkt må ikke installeres eller bruges i nærheden af vand, eller når du er våd. 5. Installer produktet på en fast, stabil overflade. 6. Produktet skal anbringes, så man ikke træder på eller falder over ledningen, og så ledningen ikke bliver beskadiget. 7. Hvis produktet ikke virker, som det skal, anbefales det at læse Løsning af problemer på side Der er ingen dele inden i produktet, der skal serviceres af brugeren. Service må kun udføres af kvalificeret servicepersonale.

6

7 Indholdsfortegnelse 1 Hvordan gør jeg? Kom godt i gang... 3 Hjælp til handicappede... 4 HP EcoSolutions (HP og miljøet)... 5 Strømstyring... 5 Optimering af forbrugsvarerne... 5 Om printerens dele... 7 Set forfra... 7 Område til printforbrugsvarer... 8 Set bagfra... 8 Brug af printerens kontrolpanel... 9 Oversigt over knapper og indikatorer... 9 Ikoner på kontrolpanelets display... 9 Ændre printerindstillinger HP Digitale Solutions (HP's digitale løsninger) Hvad er HP Digital Solutions? HP Digital Filing HP Digital Fax Krav Opsætning af HP Digital Solutions Opsætning af HP Digital Filing Opsætning af Scan til netværksmappe Opsætning af Scan til Opsætning af HP Digital Fax Brug af HP Digital Solutions Brug HP scan til netværksmappe Brug Scan til Brug af HP Digital Fax Nærfeltkommunikation (NFC) Grundlæggende oplysninger om papir Anbefalede papirtyper til udskrivning Bestil HP-papirvarer Tip i forbindelse med valg og brug af medier Ilæg papir DAWW v

8 Ilægning af papir i standardstørrelse Ilægning af konvolutter Ilægning af kort og fotopapir Ilægning af en original på scannerglaspladen Læg en original i dokumentføderen Indsæt et USB-flashdrev Opsætning og brug af tilbehør Installer tilbehøret til automatisk tosidet udskrivning (dupleksenhed) Montering og brug af sekundær bakke (bakke 2) Arbejde med bakker Vedligeholdelse af printeren Rengøring af scannerglaspladen Rengøring af enhedens yderside Rengøring af dokumentføderen Opdatere printeren Åbn HP-printersoftwaren (Windows) Sluk printeren Gendan standarder Udskrivning Udskrivning af dokumenter Udskrivning på konvolutter Udskrivning af fotos Udskrivning med maks. dpi Udskrivning på begge sider (dupleksudskrivning) Tips til udskrivning Kopiering og scanning Kopier Scanning Scanning af en original Scanne til en computer Sådan scannes til en hukommelsesenhed Scanning vha. Webscan Scanning af dokumenter som redigerbar tekst Fax Afsendelse af en fax Afsendelse af en standardfax Sende en standardfax fra computeren Afsendelse af en fax manuelt fra en telefon Afsendelse af en fax ved hjælp af overvåget opkald Afsendelse af en fax fra hukommelsen vi DAWW

9 Sende en fax til flere modtagere Afsendelse af en fax i fejlretningstilstand Modtagelse af en fax Manuel modtagelse af en fax Indstilling af backup af fax Genudskrivning af modtagne faxer fra hukommelsen Videresendelse af faxer til et andet nummer Angivelse af papirstørrelsen for modtagne faxer Angivelse af automatisk reduktion for indgående faxer Blokering af uønskede faxnumre Tilføjelse af numre på listen over reklamefax Sletning af numre på listen over reklamefax Udskrive en reklamefaxrapport Modtag faxer ved hjælp af HP Digital Fax HP Digital Fax-krav Aktiver HP Digital Fax Rediger indstillingerne for HP Digital Fax Opsætning af kortnumre Opsætning og ændring af kortnumre Opsætning og ændring af gruppekortnumre Sletning af kortnumre Udskrivning af en liste over kortnumre Redigering af faxindstillinger Konfiguration af faxoverskriften Angivelse af svartilstanden (autosvar) Angivelse af antal ringetoner før svar Ændring af ringemønster for besvarelse med bestemt ringetone Indstilling af opkaldstype Angivelse af indstillinger for genopkald Angivelse af faxhastigheden Indstille lydstyrken for fax Fax og digitale telefontjenester Fax over internetprotokol Faxrapporter Udskrivning af rapporter med faxbekræftelser Udskrivning af faxfejlrapporter Udskrivning og visning af faxloggen Sletning af faxloggen Udskrive oplysninger om den seneste faxtransaktion Udskrive en Opkalds-id-rapport Få vist opkaldshistorikken Web Services Hvad er Web Services? DAWW vii

10 HP eprint Printerapps Opsætte Web Services Opsætning af webtjenester ved hjælp af printerens kontrolpanel Opsætte Web Services vha. den integrerede webserver Opsætte Web Services vha. HP-printersoftwaren Brug af Web Services HP eprint Udskriv ved hjælp af HP eprint Sådan finder du printerens -adresse Sluk HP eprint Printerapps Brug af printerapps Administrer printerapps Deaktiver printerapps Fjerne Web Services Blækpatroner Oplysninger om blækpatroner og skrivehovedet Kontrol af det anslåede blækniveau Udskrivning med kun sort blæk eller farveblæk Udskiftning af blækpatroner Bestilling af blækpatroner Opbevaring af forbrugsvarer Sådan gemmes anonyme oplysninger om brug Netværksopsætning Konfigurere printeren til trådløs kommunikation Før du begynder Opsætning af printeren i det trådløse netværk Ændre tilslutningsmetode Skifte fra en Ethernet-forbindelse til en trådløs forbindelse Ændring af en USB-forbindelse til en trådløs forbindelse Teste den trådløse forbindelse Slå printerens trådløse funktion til og fra Ændre netværksindstillinger Visning og udskrivning af netværksindstillinger Indstilling af forbindelseshastighed Ændring af IP-indstillinger Sådan skifter du fra en trådløs forbindelse til en USB- eller Ethernet-forbindelse Brug af HP Direkte trådløs Aktiver HP Direkte trådløs Udskrive fra en mobil enhed, der understøtter trådløs tilslutning Udskriv fra en computer med trådløs funktion viii DAWW

11 9 Printerens administrationsværktøjer Værktøjskasse (Windows) Åbn Værktøjskassen HP Utility (OS X) Integreret webserver Om cookies Åbn den integrerede webserver Løsning af problemer HP Support Registrere printer Supportproces Elektronisk support HP's telefonsupport Inden du ringer Periode med telefonsupport Telefonnumre til supportafdelingen Efter perioden med telefonsupport Sådan opnås hjælp fra printerens kontrolpanel Sådan fortolkes printerrapporter Printerstatusrapport Netværkskonfigurationsside Løsning af printerproblemer Printeren lukker uventet ned Justering af skrivehoved bliver ikke udført Papirindføringsproblemer Printeren kan ikke læse hukommelsesenheden Løsning af udskrivningsproblemer Løsning af kopieringsproblemer Kopier er tomme eller blege Størrelsen formindskes Dårlig kopikvalitet Løsning af scanningsproblemer Scanneren gjorde ingenting Scanningen tager for lang tid En del af dokumentet blev ikke scannet, eller der mangler tekst Det er ikke muligt at redigere tekst Det scannede billede er af dårlig kvalitet Kan ikke scanne til netværksmappen Kunne ikke scanne til Løsning af faxproblemer Faxtesten mislykkedes Faxhardwaretesten mislykkedes DAWW ix

12 Testen "Fax Connected to Active Telephone Wall Jack" mislykkedes Testen "Phone Cord Connected to Correct Port on Fax" mislykkedes Testen "Using Correct Type of Phone Cord with Fax" mislykkedes Testen "Dial Tone Detection" mislykkedes Testen "Fax Line Condition" mislykkes Displayet viser, at telefonrøret er taget af Printeren har problemer med at sende og modtage faxer Printeren kan ikke modtage faxmeddelelser, men den kan sende faxmeddelelser Printeren kan ikke sende faxmeddelelser, men den kan modtage faxmeddelelser Løs problemer med HP eprint og HP Udskrivbart Løsning af netværksproblemer Generel netværksfejlfinding Når printeren ikke kan tilsluttes trådløst Trin 1: Kontrollér, at indikatoren for Trådløs (802.11) er tændt Trin 2: Kontrollér, at computeren har forbindelse til det trådløse netværk Trin 3: Kør testen af den trådløse forbindelse Trin 4: Genstart komponenterne i det trådløse netværk Løsning af printerstyringsproblemer Den integrerede webserver kan ikke åbnes Vedligeholdelse af skrivehoveder Rens skrivehovedet Juster skrivehovedet Kalibrer linjeskift Installer skrivehovedet igen Afhjælpning af papirstop Afhjælp papirstop i printeren Fjern det fastkørte papir fra den automatiske dokumentføder Undgåelse af papirstop Fjern det, der blokerer for printerpatronholderen Tillæg A Tekniske oplysninger Garantioplysninger Oplysninger om garanti på blækpatroner Specifikationer Systemkrav Miljøspecifikationer Papirbakkens kapacitet Udskriftsbakkens kapacitet Papirstørrelse og vægt Udskriftsspecifikationer Kopieringsspecifikationer Scanningsspecifikationer Faxspecifikationer Antal sider pr. patron x DAWW

13 Specifikationer for akustisk emission Lovpligtige oplysninger Lovpligtigt modelnummer: FCC-erklæring Meddelelse til brugere i Korea VCCI (klasse B) overensstemmelseserklæring for brugere i Japan Meddelelse til brugere i Japan vedrørende netledningen Erklæring vedrørende støjudsendelse for Tyskland Meddelelse om visuelt display til arbejdspladser i Tyskland Meddelelse til brugere af det amerikanske telefonnet: FCC-krav Meddelelse til brugere af det canadiske telefonnet Meddelelse til brugere i EU Meddelelse til brugere af det tyske telefonnet Erklæring vedrørende opkoblet fax for Australien Lovgivningsmæssige oplysninger for EU Produkter med eksterne lysnetadaptere Produkter med trådløs funktion Erklæring om europæisk telefonnetværk (modem/fax) Overensstemmelseserklæring Lovpligtige oplysninger om trådløse produkter Eksponering for højfrekvensstråling Meddelelse til brugere i Brasilien Meddelelse til brugere i Canada Meddelelse til brugere i Taiwan Meddelelse til brugere i Mexico Bemærkning til brugere i Japan om brug af trådløs forbindelse Miljømæssigt produktovervågningsprogram Papirbrug Plastik Datablade vedrørende materialesikkerhed Genbrugsprogram HPs genbrugsprogram for inkjet-forbrugsvarer Brugerens bortskaffelse af brugt udstyr Strømforbrug Kemiske stoffer Bortskaffelse af batterier i Holland Bortskaffelse af batterier i Taiwan Californien - Bemærkning om perchloratmateriale Tabel over giftige og farlige stoffer (Kina) Begrænsninger for giftige og farlige stoffer (Ukraine) Begrænsninger for giftige og farlige stoffer (Indien) EPEAT Brugeroplysninger om SEPA Ecolabel for Kina DAWW xi

14 Tillæg B Yderligere faxopsætning Opsætning af fax (parallelle telefonsystemer) Valg af den korrekte faxopsætning til hjemmet eller kontoret Opsætning A: Separat faxlinje (der modtages ingen taleopkald) Opsætning B: Opsætning af printeren med DSL Opsætning C: Opsætning af printeren med et PBX-telefonsystem eller en ISDN-linje Opsætning D: Fax med en bestemt ringetone på den samme linje Opsætning E: Delt tale/faxlinje Opsætning F: Delt tale/faxlinje med voic Opsætning G: Faxlinje delt med computeropkaldsmodem (der modtages ingen taleopkald) Opsætning af printeren med et computeropkaldsmodem Opsætning af printeren med et DSL/ADSL-computermodem Opsætning H: Delt tale/faxlinje med computermodem Delt tale/faxlinje med computeropkaldsmodem Delt tale/faxlinje med DSL/ADSL-computermodem Opsætning I: Delt tale/faxlinje med telefonsvarer Opsætning J: Delt tale/faxlinje med computermodem og telefonsvarer Delt tale/faxlinje med computeropkaldsmodem og telefonsvarer Delt tale/faxlinje med DSL/ADSL-computermodem og telefonsvarer Opsætning K: Delt tale/faxlinje med computeropkaldsmodem og voic Faxopsætning til serielt telefonsystem Test af faxopsætning Tillæg C Fejl (Windows) Faxhukommelse fuld Kan ikke kommunikere med printeren Blækniveauet er lavt Skrivehovedproblemer Blækpatronproblem Udskift blækpatronen Der er installeret en ældre blækpatron, der ikke kan bruges Forkert papir Patronholderen kan ikke flyttes Papirstop Der er ikke mere papir i printeren Printer offline Printer midlertidigt stoppet Dokument blev ikke udskrevet Printerfejl Dør eller dæksel er åben Tidligere brugt blækpatron isat Opbrugte blækpatroner Svigt i blækpatron xii DAWW

15 Opgradering af printerens forbrugsvarer Opgradering af printerens forbrugsvarer er foretaget Problem med opgradering af printerens forbrugsvarer En blækpatron fra en anden producent end HP er installeret Brug af originale HP-patroner har sine fordele Vejledning i forbindelse med uoriginale blækpatroner Brugt, genopfyldt eller uoriginal blækpatron fundet Brug af opsætningspatroner Brug ikke opsætningspatroner Ikke nok blæk til opstart Brug kun sort blæk? Brug kun farveblæk? Ikke-kompatible blækpatroner Blæksensorfejl Blæksensoradvarsel Problem med forberedelse af printer Farveblækpatron er løbet tør for blæk Sort blækpatron er løbet tør for blæk Den automatiske dokumentføders dæksel er åbent Problem med blæksystem Indeks DAWW xiii

16 xiv DAWW

17 1 Hvordan gør jeg? Kom godt i gang på side 3 Udskrivning på side 41 Kopiering og scanning på side 53 Fax på side 61 Web Services på side 87 Blækpatroner på side 95 Løsning af problemer på side 121 DAWW 1

18 2 Kapitel 1 Hvordan gør jeg? DAWW

19 2 Kom godt i gang Denne vejledning indeholder oplysninger om, hvordan du bruger printeren og løser eventuelle problemer. Hjælp til handicappede HP EcoSolutions (HP og miljøet) Om printerens dele Brug af printerens kontrolpanel HP Digitale Solutions (HP's digitale løsninger) Nærfeltkommunikation (NFC) Grundlæggende oplysninger om papir Ilæg papir Ilægning af en original på scannerglaspladen Læg en original i dokumentføderen Indsæt et USB-flashdrev Opsætning og brug af tilbehør Vedligeholdelse af printeren Opdatere printeren Åbn HP-printersoftwaren (Windows) Sluk printeren Gendan standarder DAWW 3

20 Hjælp til handicappede Denne printer indeholder en række funktioner, som sætter personer med handicap i stand til at bruge den. Syn Den HP-printersoftware, der følger med printeren, kan benyttes af brugere med nedsat syn via operativsystemets indstillinger og funktioner for handicappede. Softwaren understøtter endvidere de fleste hjælpeprogrammer, f.eks. skærmlæsere, braillelæsere og programmer, der omsætter tale til tekst. Af hensyn til personer, der er farveblinde, har farvede knapper og faner i HP-softwaren enkel tekst eller enkle ikoner, der illustrerer den pågældende handling. Bevægelse For brugere med bevægelseshandicap kan HP-softwarefunktionerne udføres vha. tastaturkommandoer. HP-softwaren understøtter endvidere Windows-funktionerne til hjælp til handicappede, f.eks. Træge taster, Til/fra-taster, Filtertaster og Musetaster. Printerdæksler, -knapper, -papirbakker og -papirstyr kan betjenes af brugere med reducerede kræfter og reduceret rækkevidde. Support Du kan finde flere oplysninger om denne printers handicapfunktioner og HP's fokus på produkters handicapvenlighed på HP's webside på adressen (OS X) Oplysninger om hjælp til handicappede findes på Apples websted på accessibility. 4 Kapitel 2 Kom godt i gang DAWW

21 HP EcoSolutions (HP og miljøet) Hewlett-Packard har forpligtet sig til at hjælpe dig med at optimere dine miljømæssige fodspor og gøre dig i stand til at udskrive ansvarligt hjemme og på arbejde. Der er detaljerede oplysninger om de retningslinjer for miljøet, som HP følger under produktionen, i Miljømæssigt produktovervågningsprogram på side 180. Besøg for at få yderligere oplysninger om HP's miljømæssige initiativer. Strømstyring Optimering af forbrugsvarerne Strømstyring Dvaletilstand Tidsplan til og fra Printeren har følgende funktioner, som sparer strøm. Du kan også slå funktionerne til eller fra via printersoftwaren eller den integrerede webserver (EWS). Se, hvordan printersoftwaren åbnes, i Åbn HP-printersoftwaren (Windows) på side 38. Se, hvordan EWS åbnes, i Integreret webserver på side 118. Strømforbruget reduceres i dvaletilstand. Efter den indledende opsætning af printeren, går den i tilstand med lavt strømforbrug efter 5 minutter uden aktivitet. Sådan ændres tidsintervallet for dvaletilstand: 1. Tryk på (ECO) på printerens kontrolpaneldisplay. 2. Vælg Dvale, og tryk derefter på den ønskede indstilling. BEMÆRK: Hvis du ændrer land eller region på printerens kontrolpanel, indstilles tiden til dvaletilstand automatisk på standard, som er 5 minutter. Brug denne funktion til automatisk at spare energi om aften og i weekender. Du kan f.eks. planlægge, at printeren skal tænde kl og slukke kl mandag til fredag. På den måde sparer du energi om natten og i weekenderne. Sådan konfigureres printerens funktion Tidsplan til og fra: 1. Tryk på (ECO) på printerens kontrolpaneldisplay. 2. Tryk på Tidsplan til og fra. 3. Tryk på Tidsplan til og Tidsplan fra for at indstille det tidspunkt, hvor printeren skal tænde og slukke. FORSIGTIG: Printeren skal altid lukkes korrekt efter brug af Dvaletilstand, Tidsplan til og fra eller (knappen Strømafbryder). Hvis printeren slukkes forkert, vender blækpatronholderen måske ikke tilbage til den korrekte position, hvilket kan give problemer med blækpatronerne og udskriftskvaliteten. Optimering af forbrugsvarerne Prøv følgende for at spare på forbrugsvarerne, f.eks. blæk og papir: DAWW HP EcoSolutions (HP og miljøet) 5

22 Brug mindre papir ved at udskrive på begge sider af papiret. Spar blæk og papir, når du udskriver med HP Smart Print. Der er flere oplysninger på Skift udskriftstilstanden til kladde. Ved kladdeudskrivning bruges der mindre blæk. Rengør kun skrivehovedet, når det er påkrævet. Det bruger blæk og forkorter patronernes levetid. 6 Kapitel 2 Kom godt i gang DAWW

23 Om printerens dele Dette afsnit indeholder følgende emner: Set forfra Område til printforbrugsvarer Set bagfra Set forfra 1 Papirstyr til dokumentføder 2 Bakke til dokumentføder 3 Scannerens glasplade 4 Kontrolpanelets display 5 Udskriftsbakke 6 Udskriftsbakkens forlænger 7 Primær papirbakke 8 USB-port på forsiden 9 Strøm-knap 10 Nærfeltkommunikation (NFC) BEMÆRK: Denne funktion er til rådighed på visse modeller af printeren. 11 Bakke til dokumentføder DAWW Om printerens dele 7

24 Område til printforbrugsvarer 1 Dæksel til blækpatroner 2 Blækpatroner 3 Skrivehoved 4 Adgangslås til skrivehoved Set bagfra BEMÆRK: Forbrugsvarer bør blive i printeren, så man undgår eventuelle problemer med udskriftskvaliteten eller beskadigelse af skrivehovedet. Tag ikke forbrugsvarerne ud af printeren i længere tid. Sluk ikke printeren, når der mangler en blækpatron. 1 Faxport (2-EXT) 2 Faxport (1-LINE) 3 Ethernet-netværksport 4 USB-porten på bagsiden 5 Strømstik 8 Kapitel 2 Kom godt i gang DAWW

25 Brug af printerens kontrolpanel Dette afsnit indeholder følgende emner: Oversigt over knapper og indikatorer Ikoner på kontrolpanelets display Ændre printerindstillinger Oversigt over knapper og indikatorer Følgende diagram og tilhørende tabel giver et hurtigt overblik over kontrolpanelets funktioner. Etiket Navn og beskrivelse 1 Statusindikator for Trådløs kommunikation: Blåt lys angiver, at der er trådløs forbindelse. Tryk på (Trådløs) for at tænde eller slukke for printerens trådløse funktioner. 2 Startside-knap: Vender tilbage til startskærmen fra et vilkårligt andet skærmbillede. 3 Display: Tryk på skærmen for at vælge menupunkter. Tryk og glid fingeren over skærmen for at se yderligere menupunkter. Oplysninger om ikonerne på displayet finder du under Ikoner på kontrolpanelets display på side 9. 4 Tilbage-knap: Vender tilbage til forrige menu. 5 Hjælp-knap: Åbner menuen Hjælp. Ikoner på kontrolpanelets display Ikon Formål Viser at der findes en fastnetnetværksforbindelse, og giver også nem adgang til skærmbilledet med netværksstatus. Viser trådløs status og menupunkter. Se Konfigurere printeren til trådløs kommunikation på side 106 for at få flere oplysninger. BEMÆRK: (Ethernet) og (Trådløs) vises ikke på samme tid. Visning af Ethernet-ikonet eller ikoner for trådløs afhænger af den måde, printeren er tilsluttet netværket. Hvis printerens netværksforbindelse ikke er blevet opsat, viser printerens kontrolpaneldisplay som standard (Trådløs). Slå Direkte trådløs til (med og uden sikkerhed) eller fra. Hvis Direkte trådløs slås til med sikkerhed, kan du også vise navnet på Direkte trådløs og sikkerhedsadgangskoden. Viser et skærmbillede, hvor du kan konfigurere indstillinger for produktets strømbesparelsesfunktioner. DAWW Brug af printerens kontrolpanel 9

26 Ikon Formål Tryk på ikonet for at få vist Web Services-indstillinger, hvor du kan få vist printerens adresse og angive eprintindstillinger. Se HP eprint på side 91 for at få flere oplysninger. Viser et skærmbillede, hvor du kan oprette kopier eller vælge andre indstillinger. Viser et skærmbillede, hvor du kan sende en fax eller vælge faxindstillinger. Viser et skærmbillede, hvor du kan udføre en scanning eller ændre faxindstillinger. Viser et skærmbillede, hvor du kan bruge printerapps. Viser opsætningsskærmbilledet, hvor du kan oprette rapporter, ændre fax- og vedligeholdelsesindstillinger samt få adgang til menuen Hjælp. Viser flere oplysninger om printerens funktioner. Viser et skærmbillede, hvor du kan få vist oplysninger om blækpatronerne, herunder blækniveauer. Dette ikon har en rød ramme, når blækpatronerne kræver indgriben. BEMÆRK: Advarsler og indikatorer for blækniveauet giver kun estimater til planlægningsformål. Når du modtager en advarsel om lavt blækniveau, skal du sørge for at have en ekstra patron klar for at undgå forsinkelse af udskrivningen. Du behøver ikke at udskifte blækpatronerne, før du bliver anmodet om det. Viser status for funktionen Autosvar. Tryk på Autosvar eller for at aktivere eller deaktivere den. Se Angivelse af svartilstanden (autosvar) på side 77 for at få flere oplysninger. Ændre printerindstillinger Brug kontrolpanelet til at ændre printerens tilstand og indstillinger, udskrive rapporter eller få hjælp til brug af printeren. TIP: Hvis printeren er tilsluttet en computer, kan du også ændre printerens indstillinger ved hjælp af printerens administrationsværktøjer. Der er flere oplysninger om disse værktøjer i Printerens administrationsværktøjer på side 115. Sådan ændres indstillinger for en tilstand Skærmbilledet Hjem på kontrolpaneldisplayet viser de forskellige tilstande for printeren. 1. Fra kontrolpaneldisplayet skal du trykke og skyde fingeren over skærmen og derefter trykke på ikonet for at vælge den ønskede tilstand. 2. Når du har valgt en tilstand, skal du trykke og rulle gennem de tilgængelige indstillinger og derefter trykke på den indstilling, der skal ændres. 3. Følg prompterne på kontrolpaneldisplayet for at ændre indstillingerne. BEMÆRK: Tryk på (Hjem) for at vende tilbage til skærmbilledet Hjem. 10 Kapitel 2 Kom godt i gang DAWW

27 Sådan ændres printerindstillingerne Brug punkterne i skærmbilledet Opsætningsmenu, hvis du skal ændre printerindstillinger eller udskrive rapporter. 1. Fra printerens kontrolpaneldisplay skal du trykke og glide fingeren over skærmen og derefter trykke på Opsætning. 2. Tryk og rul igennem skærmbillederne. 3. Tryk på skærmpunkterne for at vælge skærmbilleder eller indstillinger. BEMÆRK: Tryk på (Hjem) for at vende tilbage til skærmbilledet Hjem. DAWW Brug af printerens kontrolpanel 11

28 HP Digitale Solutions (HP's digitale løsninger) Der følger en række digitale løsninger med printeren, som kan hjælpe dig med at forenkle og gøre arbejdet mere effektivt. Blandt disse digitale løsninger er: HP Digital Filing (HP's digitale arkivering) (inklusive Scan til netværksmappe og Scan til ) HP Digital Fax (HP's digitale fax) (inklusive Fax til netværksmappe og Fax til ) Dette afsnit indeholder følgende emner: Hvad er HP Digital Solutions? Krav Opsætning af HP Digital Solutions Brug af HP Digital Solutions Hvad er HP Digital Solutions? HP Digital Filing HP Digital Fax Krav HP Digital Solutions er en række værktøjer, som leveres sammen med denne printer, som kan hjælpe med at forbedre din produktivitet. HP Digital Filing-funktionen giver robust, generel kontorscanning samt grundlæggende, alsidige dokumentadministrationsegenskaber til flere brugere på et netværk. Med funktionen HP Digital Filing (HP's digitale arkivering) kan du ganske enkelt gå hen til din printer, vælge funktionerne på printerens kontrolpanel og enten scanne dokumenter direkte til computermapper på dit netværk eller hurtigt dele dem med dine forretningspartnere i form af vedhæftede filer i s alt sammen uden brug af yderligere scanningssoftware. Disse scannede dokumenter kan sendes til en delt netværksmappe med personlig adgang eller gruppeadgang eller til en eller flere -adresser til hurtig deling. Derudover kan du konfigurere specifikke scanningsindstillinger for hver scanningsdestination, hvilket gør, at du er sikker på at anvende den bedst egnede indstilling til hver enkelt opgave. Mist aldrig igen en vigtig fax i en bunke papir! Med HP Digital Fax kan du gemme indgående, sort/hvide faxer i en computermappe på dit netværk, så de er nemme at dele og gemme, eller du kan videresende faxer via , hvilket gør, at du kan modtage vigtige faxer hvor som helst fra, mens du arbejder andre steder end på kontoret. Ydermere kan du slukke fuldstændig for udskrivning af faxer - det betyder besparelser på papir og blæk såvel som reducering af papirforbrug og affald. Før du installerer HP Digital Solutions, skal du sikre dig, at du har følgende: 12 Kapitel 2 Kom godt i gang DAWW

29 Til alle HP Digital Solutions En netværksforbindelse Printeren kan enten være tilsluttet via en trådløs forbindelse eller med et Ethernet-kabel. BEMÆRK: Hvis printeren er tilsluttet via et USB-kabel, kan du scanne dokumenter til en computer eller vedhæfte scannede dokumenter i en meddelelse ved hjælp af HPsoftwaren. Se Scanning af en original på side 56 for at få flere oplysninger. Du kan modtage faxer på din computer ved hjælp af HP Digital Fax. Se Modtag faxer ved hjælp af HP Digital Fax på side 72 for at få flere oplysninger. HP-softwaren HP anbefaler, at du konfigurerer HP Digital Solutions vha. den HP-software, der fulgte med printeren. TIP: Hvis du vil konfigurere HP Digital Solutions uden at installere HP-softwaren, kan du bruge printerens integrerede webserver. Til Scan til netværksmappe, Fax til netværksmappe En aktiv netværksforbindelse. Printeren skal være sluttet til netværket. En eksisterende delt Windows-mappe (SMB) Se dokumentationen til dit operativsystem for at få oplysninger om, hvordan du finder navnet på computeren. Netværksadressen på mappen På computere, som kører med Windows, skrives netværksadresser typisk i dette format: \ \mypc\sharedfolder Navnet på computeren, hvor mappen er placeret Se dokumentationen til dit operativsystem for at få oplysninger om, hvordan du finder navnet på computeren. Passende rettigheder til den delte mappe Du skal have skriveadgang til mappen. Et brugernavn og en adgangskode til den delte mappe (om nødvendigt) F.eks. Windows- eller OS X-brugernavnet og -adgangskoden, som anvendes til at logge på netværket. BEMÆRK: HP Digital Filing-funktionen understøtter ikke Active Directory. Til Scan til , Fax til En gyldig -adresse Udgående SMTP-serveroplysninger En aktiv internetforbindelse Hvis du konfigurerer Scan til eller Fax til på en computer, som kører Windows, kan opsætningsguiden automatisk registrere -indstillingerne for følgende -applikationer: Microsoft Outlook (Windows XP, Windows Vista og Windows 7) Outlook Express (Windows XP) DAWW HP Digitale Solutions (HP's digitale løsninger) 13

30 Windows Mail (Windows Vista) Mozilla Thunderbird (Windows XP, Windows Vista og Windows 7) Qualcomm Eudora (version 7.0 og nyere) (Windows XP og Windows Vista) Netscape (version 7.0) (Windows XP) Dog kan du, selvom din -applikation ikke er med på listen ovenfor, stadig konfigurere og anvende Scan til og Fax til , hvis din -applikation opfylder kravene, som er anført i dette afsnit. Opsætning af HP Digital Solutions Du kan konfigurere HP Digital Solutions vha. HP-softwaren, der fulgte med printeren, ved enten at bruge softwareguiderne, som du kan åbne fra HP-printersoftwaren (Windows), eller HP Utility (OS X). TIP: Du kan også bruge printerens integrerede webserver til at konfigurere HP Digital Solutions. Yderligere oplysninger om, hvordan du anvender EWS, finder du under Integreret webserver på side 118. BEMÆRK: Hvis du anvender printeren i et rent IPv6-netværksmiljø, skal du opsætte de digitale løsninger via den integrerede webserver. Dette afsnit indeholder følgende emner: Opsætning af HP Digital Filing Opsætning af HP Digital Fax Opsætning af HP Digital Filing Du konfigurerer HP Digital Filing ved at følge de relevante anvisninger. BEMÆRK: Du kan også anvende disse trin til at ændre indstillinger i fremtiden. Dette afsnit indeholder følgende emner: Opsætning af Scan til netværksmappe Opsætning af Scan til Opsætning af Scan til netværksmappe Du kan konfigurere op til 10 destinationsmapper for hver printer. BEMÆRK: For at anvende Scan til netværksmappe skal du have oprettet og konfigureret den mappe, som du benytter på en computer, som er forbundet til netværket. Du kan ikke oprette en mappe fra printerens kontrolpanel. Desuden skal du sørge for, at der er valgt mappeindstillinger, som giver læse- og skriveadgang. Se dokumentationen til dit operativsystem for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter mapper på netværket, og hvordan du angiver mappeindstillinger. Når du har afsluttet konfigurationen af Scan til netværksmappe, gemmer HP-softwaren automatisk konfigurationerne i printeren. Konfigurer Scan til netværksmappe ved at udføre følgende trin i operativsystemet. 14 Kapitel 2 Kom godt i gang DAWW

31 Sådan konfigureres Scan til netværksmappe fra printersoftwaren (Windows) 1. Åbn HP-printersoftwaren. Se Åbn HP-printersoftwaren (Windows) på side 38 for at få flere oplysninger. 2. Gå til Scanning-afsnittet under Udskriv, scan og fax, og dobbeltklik på Guiden Scan til netværksmappe. 3. Følg vejledningen på skærmen. BEMÆRK: Når du har oprettet destinationsmapper, kan du anvende printerens integrerede webserver til at definere scanningsindstillingerne for disse mapper. På det sidste skærmbillede i guiden Scan til netværksmappe skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet Start integreret webserver, når indstillingerne er defineret, er markeret. Når du klikker på Udfør, vises den integrerede webserver i computerens standardwebbrowser. Se Integreret webserver på side 118 for at få flere oplysninger om den integrerede webserver. Sådan konfigureres Scan til netværksmappe fra printersoftwaren (OS X) 1. Åbn HP Utility. Se HP Utility (OS X) på side 117 for at få flere oplysninger. 2. Klik på Scan til netværksmappe i afsnittet Scanningsindstillinger, og følg vejledningen på skærmen. BEMÆRK: Du kan tilpasse scanningsindstillingerne for hver destinationsmappe. Sådan konfigureres Scan til netværksmappe fra den integrerede webserver (EWS) 1. Åbn den integrerede webserver (EWS). Se Åbn den integrerede webserver på side 118 for at få flere oplysninger. 2. Klik på Opsætning af netværksmappe under fanen Start i feltet Opsætning. 3. Klik på Ny, og følg derefter vejledningen på skærmen. BEMÆRK: Du kan tilpasse scanningsindstillingerne for hver destinationsmappe. 4. Når du har angivet de nødvendige oplysninger om netværksmappen, skal du klikke på Gem og test for at sikre, at netværksmappen fungerer korrekt. Posten føjes til listen Netværksmappe. Opsætning af Scan til Du kan bruge printeren til at scanne dokumenter og sende dem direkte til en eller flere adresser som vedhæftede filer uden brug af yderligere scanningssoftware. Du behøver ikke at scanne filer fra din computer og vedhæfte dem til s. Gennemfør de indledende trin for at bruge funktionen Scan til Angiv profiler for udgående s Konfigurer den -adresse, der vises i FRA-delen af de s, der sendes fra printeren. Du kan tilføje op til 10 profiler for udgående s. Du kan bruge HP-softwaren, der er installeret på computeren, til at oprette disse profiler. Tilføj -adresser til -adressekartoteket Du kan administrere listen over personer, som du kan sende s til, fra printeren. Du kan tilføje op til 15 -adresser med tilhørende kontaktnavne. Du kan også oprette -grupper. Når du vil tilføje -adresser, kan du bruge printerens integrerede webserver (EWS) eller printerens kontrolpanel. Konfiguration af andre -indstillinger DAWW HP Digitale Solutions (HP's digitale løsninger) 15

32 Du kan konfigurere det standard-emne og den standardbrødtekst, der indgår i alle s, som sendes fra printeren. Når du vil konfigurere disse indstillinger, kan du bruge printerens integrerede webserver (EWS) eller printerens kontrolpanel. Trin 1: Konfiguration af profiler for udgående s Når du vil konfigurere profilen for udgående , som anvendes af printeren, skal du fuldføre følgende trin for dit operativsystem. Sådan konfigureres profilen for udadgående fra printersoftwaren (Windows) 1. Åbn HP-printersoftwaren. Se Åbn HP-printersoftwaren (Windows) på side 38 for at få flere oplysninger. 2. Gå til afsnittet Scanning under Udskriv, scan og fax, og dobbeltklik på Guiden Scan til Klik på Ny, og følg derefter vejledningen på skærmen. BEMÆRK: Når du har indstillet profilen for udgående , kan du bruge printerens integrerede webserver (EWS) til at tilføje flere profiler for udgående , føje -adresser til adressekartoteket og konfigurere andre -indstillinger. Hvis den integrerede webserver skal åbnes automatisk, skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet Start integreret webserver, når indstillingerne er defineret er markeret på det sidste skærmbillede i guiden Scan til . Når du klikker på Udfør, vises den integrerede webserver i computerens standardwebbrowser. Se Integreret webserver på side 118 for at få flere oplysninger om den integrerede webserver. Sådan konfigureres profilen for udadgående fra printersoftwaren (OS X) 1. Åbn HP Utility. Se HP Utility (OS X) på side 117 for at få flere oplysninger. 2. Klik på Scan til under afsnittet Scanningsindstillinger. 3. Følg vejledningen på skærmen. 4. Når du har angivet de nødvendige oplysninger om netværksmappen, skal du klikke på Gem og test for at sikre, at netværksmappen fungerer korrekt. Posten føjes til listen Profiler for udgående . Sådan konfigureres profilen for udadgående fra den integrerede webserver (EWS) 1. Åbn den integrerede webserver (EWS). Se Integreret webserver på side 118 for at få flere oplysninger. 2. Klik på Profiler for udgående under fanen Start i feltet Opsætning. 3. Klik på Ny, og følg derefter vejledningen på skærmen. 4. Når du har angivet de nødvendige oplysninger om netværksmappen, skal du klikke på Gem og test for at sikre, at netværksmappen fungerer korrekt. Posten føjes til listen Profiler for udgående . Trin 2: Tilføj -adresser til -adressekartoteket Du føjer -adresser til -adressekartoteket ved hjælp af følgende fremgangsmåde: 1. Åbn den integrerede webserver (EWS). Se Integreret webserver på side 118 for at få flere oplysninger. 2. Klik på -adressekartotek under fanen Scan. 3. Klik på Ny for at tilføje en enkelt -adresse. -Eller- 16 Kapitel 2 Kom godt i gang DAWW

33 Klik på Gruppe for at oprette en -distributionsliste. BEMÆRK: Når du vil oprette en -distributionsliste, skal du på forhånd have føjet mindst én -adresse til -adressekartoteket. 4. Følg vejledningen på skærmen. Posten føjes til -adressekartoteket. Navne på kontaktpersoner vises på printerens kontrolpaneldisplay og i din - BEMÆRK: applikation. Trin 3: Konfiguration af andre -indstillinger Når du vil konfigurere andre -indstillinger (f.eks. konfiguration af standard-emne og standardbrødtekst, som indgår i alle s, der sendes fra printeren, samt scanningsindstillinger, som bruges, når der sendes fra printeren), skal du følge denne fremgangsmåde: 1. Åbn den integrerede webserver (EWS). Se Integreret webserver på side 118 for at få flere oplysninger. 2. Klik på -indstillinger under fanen Scan. 3. Rediger eventuelt andre indstillinger, og klik derefter på Anvend. Opsætning af HP Digital Fax Med HP Digital Fax modtager printeren automatisk faxmeddelelser og gemmer dem direkte i en netværksmappe (Fax til netværksmappe), eller videresender dem som vedhæftede filer i s (Fax til ). BEMÆRK: Du kan konfigurere HP Digital Fax til enten at benytte Fax til netværksmappe eller Fax til . Du kan ikke benytte begge på samme tid. Fax, du modtager, gemmes som TIFF- (Tagged Image File Format) eller PDF-filer. FORSIGTIG: HP Digital Fax er kun tilgængelig for modtagelse af sort-hvide faxer. Farvefaxer gemmes ikke, men udskrives i stedet. Sådan konfigureres HP Digital Fax fra printersoftwaren (Windows) 1. Åbn HP-printersoftwaren. Se Åbn HP-printersoftwaren (Windows) på side 38 for at få flere oplysninger. 2. Gå til afsnittet Fax under Udskriv, scan og fax, og dobbeltklik på guiden til opsætning af digital fax. 3. Følg vejledningen på skærmen. BEMÆRK: Når du har konfigureret HP Digital Fax, kan du bruge printerens integrerede webserver (EWS) til at redigere indstillinger for HP Digital Fax. Hvis den integrerede webserver skal åbnes automatisk, skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet Start integreret webserver, når indstillingerne er defineret i det sidste skærmbillede i guiden HP digital faxopsætning, er markeret. Når du klikker på Udfør, vises den integrerede webserver i computerens standardwebbrowser. Se Integreret webserver på side 118 for at få flere oplysninger om den integrerede webserver. Sådan konfigureres HP Digital Fax fra printersoftwaren (OS X) 1. Åbn HP Utility. Se HP Utility (OS X) på side 117 for at få flere oplysninger. 2. Klik på Digitalt faxarkiv. DAWW HP Digitale Solutions (HP's digitale løsninger) 17

34 3. Følg vejledningen på skærmen. 4. Når du har angivet de nødvendige oplysninger, skal du klikke på Gem og test for at sikre, at linket til netværksmappen fungerer korrekt. Sådan konfigureres HP Digital Fax fra den integrerede webserver (EWS) 1. Klik på Fax til /netværksmappe under fanen Start i feltet Opsætning. 2. Følg vejledningen på skærmen. 3. Når du har angivet de nødvendige oplysninger, skal du klikke på Gem og test for at sikre, at linket til netværksmappen fungerer korrekt. Brug af HP Digital Solutions Du bruger HP Digital Solutions, som blev leveret sammen med printeren, ved at følge de relevante anvisninger. Brug HP scan til netværksmappe 1. Læg originalen med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af scannerens glasplade eller med udskriftssiden opad i ADF'en. Se Ilægning af en original på scannerglaspladen på side 28 eller Læg en original i dokumentføderen på side 29 for at få yderligere oplysninger. 2. Tryk på Scanning, og tryk derefter på Netværksmappe. 3. Vælg det navn, som passer til den mappe, du vil bruge, i kontrolpaneldisplayet. 4. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste PIN-koden. 5. Skift eventuelle scanningsindstillinger, og tryk derefter på Start scanning. BEMÆRK: Det kan tage tid at oprette forbindelsen, afhængigt af netværkstrafikken og forbindelseshastigheden. Brug Scan til 1. Læg originalen med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af scannerens glasplade eller med udskriftssiden opad i ADF'en. Se Ilægning af en original på scannerglaspladen på side 28 eller Læg en original i dokumentføderen på side 29 for at få yderligere oplysninger. 2. Tryk på Scan og derefter på Vælg navnet, som passer til den profil for udgående , du vil bruge, på kontrolpaneldisplayet. 4. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste PIN-koden. 5. Vælg TIL- -adressen ( -modtageren), eller angiv en -adresse. 6. Angiv eller skift meddelelsens EMNE. 7. Skift eventuelle scanningsindstillinger, og tryk derefter på Start scanning. BEMÆRK: Det kan tage tid at oprette forbindelsen, afhængigt af netværkstrafikken og forbindelseshastigheden. 18 Kapitel 2 Kom godt i gang DAWW

35 Brug af HP Digital Fax Når du har konfigureret HP Digital Fax, udskrives de faxmeddelelser, du modtager, som standard i sort/hvid, og gemmes derefter på den angivne destination - det kan enten være den netværksmappe eller -adresse, du har angivet: Hvis du bruger Fax til netværksmappe, sker denne proces i baggrunden. HP Digital Fax giver ikke besked, når faxmeddelelser gemmes i netværksmappen. Hvis du bruger Fax til , og hvis din -applikation er indstillet til at give dig besked, når der ankommer nye s i din indbakke, kan du se, når der kommer nye faxmeddelelser. DAWW HP Digitale Solutions (HP's digitale løsninger) 19

36 Nærfeltkommunikation (NFC) Med nærfeltkommunikation (NFC) kan du hurtigt udskrive dokumenter og billeder fra en mobilenhed (f.eks. en smartphone eller tablet-pc) ved simpelthen at placere enheden på printeren. Find på forsiden af printeren i nærheden af printerens kontrolpanel, og placer så din mobilenhed i dette område for at printe. Der er mere information om understøttede mobilenheder og muligheder på HP's Mobile Printinghjemmeside (www.hp.com/go/mobileprinting). BEMÆRK: Denne funktion er til rådighed på visse modeller af printeren. Når denne funktion skal bruges, skal du sikre, at mobilenheden understøtter NFC, og at NFC er slået til på printeren. 20 Kapitel 2 Kom godt i gang DAWW

37 Grundlæggende oplysninger om papir Printeren kan bruge de fleste former for kontorpapir. Prøv forskellige papirtyper, før du køber større mængder. Brug HP-papir for at få den bedste udskriftskvalitet. Læs mere om HP-papir på HP's webside HP anbefaler almindeligt papir med ColorLok-symbolet udskrivning af generelle dokumenter Alt papir med ColorLok-symbolet er testet og opfylder høje standarder for driftsikkerhed og udskriftskvalitet, giver dokumenter med skarpe, levende farver samt dyb sort, og tørrer endvidere hurtigere end almindeligt papir. Du kan købe papir med ColorLok-symbolet i mange forskellige størrelser og tykkelser hos større papirproducenter. Dette afsnit indeholder følgende emner: Anbefalede papirtyper til udskrivning Bestil HP-papirvarer Tip i forbindelse med valg og brug af medier Anbefalede papirtyper til udskrivning Udskrive foto HP anbefaler, at der bruges HP-papir, som er specielt beregnet til den pågældende opgave, for at opnå den bedst mulige kvalitet. I visse lande/områder er nogle af disse papirtyper muligvis ikke tilgængelige. HP Premium Plus Photo Paper (ekstra fint fotopapir) HP Premium Plus Photo Paper er HP-fotopapir af højeste kvalitet til dine bedste fotoer. HP Premium Plus Photo Paper gør det muligt at udskrive fantastiske billeder, der tørrer omgående, så du kan dele dem ud, så snart de kommer ud af printeren. Det fås i flere størrelser, herunder A4, 8,5 x 11", 4 x 6" (10 x 15 cm), 5 x 7" (13 x 18 cm) og 11 x 17" (A3) og med to overflader glossy (blank) eller soft gloss (semi-gloss) (semiblank). Ideel til indramning, fremvisning eller bortgivning af dine bedste fotoer og specielle fotoprojekter. HP Premium Plus Photo Paper giver fantastiske resultater med professionel kvalitet og holdbarhed. HP Advanced Photo Paper Dette kraftige fotopapir har en hurtig tørretid, der gør papiret nemt at håndtere og forhindrer udtværing. Det er modstandsdygtigt over for vand, pletter, fingeraftryk og fugt. Dine udskrifter vil føles som og ligne fotoer fra fotohandleren. Det fås i flere størrelser, herunder A4, 8,5 x 11", 10 x 15 cm (4 x 6"), 13 x 18 cm (5 x 7"). Det er syrefrit, så dokumenterne holder længere. HP Everyday Photo Paper Udskriv farverige snapshot til en billig pris med papir, der er beregnet til generel fotoudskrivning. Dette prisvenlige fotopapir tørrer hurtigt og er nemt at håndtere. Det giver tydelige, klare billeder, og kan bruges i alle blækprintere. Det fås med blank overflade i flere størrelser, herunder A4, 8,5 x 11" og 10 x 15 cm (4 x 6"). Det er syrefrit, så dokumenterne holder længere. DAWW Grundlæggende oplysninger om papir 21

38 Forretningsdokumenter HP Premium Presentation Paper, 120 g mat eller HP Professional Paper, 120 mat Kraftigt dobbeltsidet mat papir, der er perfekt til præsentationer, tilbud, rapporter og nyhedsbreve. Det er kraftigt papir, der gør indtryk. HP Brochure Paper, 180 g blankt eller HP Professional Paper, 180 blankt Disse papirtyper har blank belægning på begge sider, så begge sider kan anvendes. De er det oplagte valg til næsten-fotografiske reproduktioner og virksomhedsgrafik til rapportforsider, særlige præsentationer, brochurer, mailere og kalendere. HP Brochure Paper, 180 g mat eller HP Professional Paper, 180 mat Udskrivning til hverdagsbrug Disse papirtyper har mat belægning på begge sider, så begge sider kan anvendes. De er det oplagte valg til næsten-fotografiske reproduktioner og virksomhedsgrafik til rapportforsider, særlige præsentationer, brochurer, mailere og kalendere. HP Ekstra hvidt inkjetpapir HP Ekstra Hvidt Inkjet-papir giver højkontrastfarver og skarp tekst. Papiret er uigennemsigtigt, således at der kan foretages farveudskrivning på begge sider, uden at udskriften er synlig gennem papiret. Denne papirtype er derfor det ideelle valg til nyhedsbreve, rapporter og løbesedler. Det benytter ColorLok-teknologi, som giver mindre udtværing, dybere sort og levende farver. HP printpapir HP printpapir er multifunktionspapir i høj kvalitet. Det giver dokumenter, der ser ud og føles mere solide, end dokumenter der er udskrevet på almindeligt multifunktionspapir eller kopipapir. Det benytter ColorLok-teknologi, som giver mindre udtværing, dybere sort og levende farver. Det er syrefrit, så dokumenterne holder længere. HP kontorpapir HP kontorpapir er multifunktionspapir i høj kvalitet. Det kan bruges til kopier, kladder, memoer og generelle opgaver i hverdagen. Det benytter ColorLok-teknologi, som giver mindre udtværing, dybere sort og levende farver. Det er syrefrit, så dokumenterne holder længere. HP genbrugspapir til kontorbrug Specialprojekter HP Office Recycled Paper (HP genbrugspapir til kontorbrug) er et universalpapir i høj kvalitet med 30% genbrugsfibre. Det benytter ColorLok-teknologi, som giver mindre udtværing, dybere sort og levende farver. HP Overføringspapir Bestil HP-papirvarer HP Iron-on Transfers (til lyst eller hvidt stof) er ideel til egne t-shirt-design fra digitale fotos. Printeren kan bruge de fleste former for kontorpapir. Brug HP-papir for at få den bedste udskriftskvalitet. Læs mere om HP-papir på HP's websted HP anbefaler almindeligt papir med ColorLok-logoet til generel udskrivning og kopiering. Alt papir med ColorLok-logoet er testet og opfylder høje standarder for driftsikkerhed og udskriftskvalitet, giver dokumenter med skarpe, levende farver samt dybere sort, og tørrer endvidere hurtigere end 22 Kapitel 2 Kom godt i gang DAWW

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

HP ENVY 5530 e-all-in-one series

HP ENVY 5530 e-all-in-one series HP ENVY 5530 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP ENVY 5530 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP ENVY 5530 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

HP Deskjet 5520 series

HP Deskjet 5520 series HP Deskjet 5520 series Indhold 1 Hjælp til HP Deskjet 5520 series...3 2 Lær din HP Deskjet at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer og -knapper...6 Indhold 3 Hvordan gør

Læs mere

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Deskjet 2510 at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...6 Indhold 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Indhold 1 HP Photosmart Premium Web C309 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets

Læs mere

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer...6 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 7510 Series...3 2 Lær HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Sådan lærer du printeren at kende...7 3 Hvordan gør

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909

OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909 OFFICEJET PRO 8500 Brugervejledning Podręcznik użytkownika A909 HP Officejet Pro 8500 (A909) All-in-One Series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Photosmart C4700 series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4700 series. Windows Hjælp HP Photosmart C4700 series Windows Hjælp HP Photosmart C4700 series Indhold 1 HP Photosmart C4700 series Hjælp...3 2 Afslutning af installationen af HP Photosmart Tilføjelse af HP Photosmart til et netværk...5

Læs mere

HP Deskjet D2600 Printer series. Windows Hjælp

HP Deskjet D2600 Printer series. Windows Hjælp HP Deskjet D2600 Printer series Windows Hjælp HP Deskjet D2600 Printer series Indhold 1 Lær din HP-printer at kende Printerdele...3 Kontrolpanelets funktioner...4 2 Udskrivning Udskrivning af dokumenter...5

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series Brugervejledning Podręcznik użytkownika HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Deskjet D5500 Printer series. Windows Hjælp

HP Deskjet D5500 Printer series. Windows Hjælp HP Deskjet D5500 Printer series Windows Hjælp HP Deskjet D5500 Printer series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Afslutning af installationen af HP-printer Trådløs opsætning vha. trådløs opsætning med én

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 6510 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...7 Apps Manager...7 Indhold 3 Hvordan gør jeg?...9

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

HP Photosmart Plus B209 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Plus B209 series. Windows Hjælp HP Photosmart Plus B209 series Windows Hjælp HP Photosmart Plus B209 series Indhold 1 HP Photosmart Plus B209 series Hjælp...3 2 Afslutning af installationen af HP Photosmart Tilføjelse af HP Photosmart

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...8 Apps Manager...8

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series

HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Sådan lærer du printeren at kende...6

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning April 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark

Læs mere