Deres ref. Vor sag nr MN/amp Dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28"

Transkript

1 RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen Greve Att. Michael Løgstrup Sankt Peders Stræde 4 A 4000 Roskilde Tlf Bredgade Herning Tlf Fax / Deres ref. Vor sag nr MN/amp Dato: Vedr.: Brorenoveringsarbejder 2010 I henhold til aftale fremsender vi hermed et oplæg til årets arbejder Jævnfør budgetplan fra generaleftersynsrapport samt akutte reparationsbehov, anbefales det at der udføres reparationsarbejder på følgende broer: Bro nr. 13, Håndværkerbyen, UF af Hedelystien. Bro nr. 18, Mosede Parkvej, UF af Nældebjergstien. Bro nr. 75, Lundemose, UF af Kildestien. Bro nr. 79, Nældebjergvej, OF af Nældebjergstien. De 3 førstnævnte tunneler er af samme type, og skadesmønsteret er det samme. Oversigtskort Bro nr. 79, Nældebjergvej Bro nr. 13, Håndværkerbyen Bro nr. 18, Mosede Parkvej Bro nr. 75, Lundemose

2 Side 2 af 6 Bro nr. 13, Mosede Parkvej, UF af Hedelystien. I fags elementtunnel projekteret af Ostenfeld & Jønson som typisk opført i Tunnelen er opført ved at præfabrikeret betonelementer spændes sammen i tunnelens længderetning, hvorved der opnås sammenhængende konstruktion. - Revner i nordlig endeunderstøtning. - Mange dæklagsskader og revner i den bærende overbygning. -Defekte fuger mellem elementer. - Manglende fugtisolering tunneloverside, på den del af tunnelen der er frilagt. Facade mod øst. Sammenstøbning mellem elementer Dæklagsskader i loft. Facade mod vest. - Afrensning, filtsning og svumning. - Antigraffitibehandling. - Udbedring af beton- og armeringsskader. - Udbedring af fuger. - Membran på tunnelender.

3 Side 3 af 6 Bro nr. 18, Mosede Parkvej, UF af Nældebjergstien. I fags elementtunnel af samme type som bro nr Revner og dellamineringer i understøtninger. Særligt udpræget ved facaderne. - Fine revner i tunnelloft med udfældninger. -Utæt fugtisolering ved facader Facade mod syd. Dæklagsskader sydøstlig hjørne. Revner i endeunderstøtningselement. Rustudfældninger i elementsamling i tunnelloft. - Afrensning, filtsning og svumning. - Antigraffitibehandling. - Udbedring af beton- og armeringsskader. - Udbedring af fuger. - Membran på tunnelender.

4 Side 4 af 6 Bro nr. 75, Lundemose, UF af Kildestien. I fags elementtunnel af samme type som bro nr I endeunderstøtningerne har 60% af elementerne er revner eller dæklagsskader. - I den bærende overbygning er 70% af elementerne er revnet eller har dæklagsskader. Samlinger mellem elementer er revnet. - Udfældninger og rust ses både i top- og tværgående samlinger. Samlinger mellem elermenter er revnet. Facade mod øst. Dæklagsskader vestlig side. Dæklagsskade i østlig ende. Revnet dækelement samt defekt fuge mellem elementer. - Afrensning, filtsning, svumning og maling. - Antigraffitibehandling. - Udbedring af beton- og armeringsskader. - Udbedring af fuger. - Membran på tunnelender. - Injicering af revner.

5 Side 5 af 6 Bro nr. 79, Nældebjergvej, OF af Nældebjergstien. Broen er opført som en 3 fags elementbro i strengbeton (2 stk TT-elementer) hvorpå der er støbt et profileringslag. Såvel bærende broelementer som søjler og søjleåg er præfabrikeret. Som stibelægning er der benyttet en kunststofbelægning afdrysset med friktionsmateriale. - Dæklagsskader i toppen af mellemunderstøtningerne - Manglende vedhæftning af PU-membran til kantbjælker. - Kunststofbelægning på broen er nedslidt og mangler stedvis. Samme steder er profileringsbetonen forvitret. - Defekte linieafvandingsriste ved broenderne. Facade mod øst. Nedslidt kunsstofbelægning PU-membran skaller af på kantbjælke. Dæklagsskader i TT elementer og i sydlig mellemunderstøtning. - Udskiftning af kunstofbelægning inkl. afretningslag. - Udskiftning af bitumenfuger mellem elementer. - Udskiftning af tykfilmsmembran på kantbjælker. - Udbedring af dæklagsskader. - Udskiftning af linieafvandingsriste.

6 Side 6 af 6 Økonomisk overslag (excl. moms) Bro nr. 13, Mosede Parkvej, UF af Hedelystien. Afrensning, filtsning, svumning og maling Antigraffitibehandling Udbedring af dæklagsskader Udskiftning af fuger Ny fugtisolering på tunnelender Bro nr. 18, Mosede Parkvej, UF af Nældebjergstien. Afrensning, filtsning, svumning og maling Antigraffitibehandling Udbedring af dæklagsskader Udskiftning af fuger Ny fugtisolering på tunnelender Bro nr. 75, Lundemose, UF af Kildestien. Afrensning, filtsning, svumning og maling Antigraffitibehandling Udbedring af dæklagsskader Udskiftning af fuger Ny fugtisolering på tunnelender Injicering af revner Bro nr. 79, Nældebjergvej, OF af Nældebjergstien. Udskiftning af kunstofbelægning inkl. afretningslag Udskiftning af fuger mellem elementer Udskiftning af tykfilmsmembran på kantbjælker Udbedring af beton- og armeringsskader Udskiftning af linieafvandingsriste Byggeplads (indretning, drift og afrigning) Trafikforanstaltninger Diverse Samlet entreprenøromkostninger Projekt, udbud og tilsyn Udlæg Samlet entrepriseomkostninger Vi håber ovennævnte giver tilstrækkeligt grundlag for den fortsatte beslutningstagen, og vil afvente denne, inden yderligere foretages i sagen. Med venlig hilsen B r o c o n s u l t Martin Nicolaisen