Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen"

Transkript

1 Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Rudkøbing Varmeværk A.m.b.a. Strandlystvej Rudkøbing. Tel.: Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Østerskovvej 2B. Tryggelev Humble. Tel.: Tullebølle Fjernvarme A.m.b.a. Industrivej Tranekær. Tel.: Energibesparelser for økonomiens og miljøets skyld

2 Vi skal spare på energien Som varmeværk skal vi naturligvis følge de miljø- og energipolitiske målsætninger, der bliver vedtaget på Christiansborg. Vi har f.eks. pligt til at spare på energien ved at gøre varmeforsyningen endnu mere effektiv, end den allerede er, også ude hos forbrugeren. Når vi sætter fokus på afkølingen, er det, fordi der virkelig er meget at spare, hvis vi helt generelt udnytter energien i fjernvarmevandet bedre. En besparelse, der på sigt kan komme forbrugerne til gode i form af en lavere varmepris. Alt, hvad vi foretager os, sker nemlig ud fra et princip om, at der skal være balance mellem varmeværkets indtægter og udgifter. Driften skal bare hvile i sig selv. For at opnå denne økonomiske balance indfører vi en afkølingstarif. Det er ikke meningen, at varmeværket skal tjene på at opkræve denne tarif, men målet er, at afkølingen på Langeland generelt skal forbedres. Vi håber, at du som forbruger vil hjælpe os til at nå det mål. Vi kan i fællesskab på Langeland spare ca kr. om året for hver grad, vi forbedrer afkølingen Besparelse Vi kan i fællesskab spare mange penge ved at forbedre afkølingen. Altså, få temperaturen ned på fjernvarmevandet i returledningerne. Det vil være til gavn for både miljøet, lokalsamfundets økonomi og den private pengepung. 2

3 Sådan ser den nye model ud Vi har fået hjælp fra et rådgivende ingeniørfirma til at måle og regne på, hvad vi kan gøre, for at ingen skal føle sig uretfærdigt behandlet. Vi har fået klarlagt, hvad fremløbstemperaturen fra det enkelte varmeværk er i gennemsnit hen over året. Den er blevet målt mange forskellige steder på ledningsnettet fra den nærmeste til den fjerneste forbruger. Ud fra det er vi nået frem til den opdeling af forbrugerne, vi viser her, med 4 forskellige "afkølingsgrupper". Afkølingsgruppe Fremløbstemperatur Krav til hos kunden årsafkøling (årsgennemsnit C) ( C) 1 70 og derover , , ,99 20 Nu bliver det sådan, at kravet til årsafkølingen vil være individuelt afhængigt af, hvor du bor. Alt efter, om fremløbstemperaturen er høj (gruppe 1) eller lav (gruppe 4). Der tages også hensyn til ekstra lange stikledninger og forbrugere med et-strenget anlæg. I den ene ende af skalaen slækker vi på kravet (lav fremløbstemperatur), mens vi skærper det i den anden ende (høj fremløbstemperatur). På den måde tager vi nu hensyn til, at en god årsafkøling også afhænger af, hvad den gennemsnitlige fremløbstemperatur er hos den enkelte forbruger. 30 C Årsopgørelsen kommer fra maj til august Hvor står vi nu? Mere end 90% af varmeforbrugerne på Langeland ligger inden for gruppe 1-3. Af din årsopgørelse vil det fremgå, hvilke krav til afkøling vi stiller til dig, og dermed hvilken gruppe du tilhører. 3

4 Så meget betyder god eller dårlig afkøling Fremragende årsafkøling 40 C Forbrug af fjernvarmevand: 388 m 3 God årsafkøling 30 C Forbrug af fjernvarmevand: 518 m 3 Dårlig årsafkøling 20 C Forbrug af fjernvarmevand: 777 m 3 Utilfredsstillende årsafkøling 10 C Forbrug af fjernvarmevand: m 3 Ovenstående eksempler viser, hvad der sker, når afkølingen ikke er god nok. Fjernvarmevandet bliver selvfølgelig ikke leveret i tankbiler det er blot for at illustrere, hvor stor forskellen er på en god eller dårlig afkøling. Fjernvarmevandet leveres gennem rør i jorden. I eksemplet får alle fire huse leveret samme mængde varme, kwh (kilowatt-timer). Det svarer ca. til et årsforbrug i et almindeligt parcelhus på omkring 130 m 2. Ud fra eksemplerne kan vi se, hvilken betydning det har, hvis afkølingen f.eks. kun er på 20 C eller derunder, så stiger forbruget af fjernvarmevand voldsomt. Omvendt er afkølingen god, hvis der ikke bruges nær den samme mængde vand. Med en generelt bedre afkøling kan vi med andre ord reducere omkostningerne til driften af ledningsnettet betydeligt. Både til gavn for værkets og forbrugernes økonomi. Styringstabellen, som kommer sammen med årsopgørelsen, viser din årsafkøling for de seneste 5 år. Formlen til beregning af afkølingen ser sådan ud: Forbrug af varmeenergi (kwh*) x 0,86 Forbrug af fjernvarmevand (m 3 ) = Den gennemsnitlige afkøling ( C) Her er et eksempel med tal: 1. aflæsning 2. aflæsning Forbrug af varmeenergi (kwh): Forbrug af fjernvarmevand (m 3 ): kwh-forbruget i perioden: = kwh m 3 -forbruget i perioden: = 550 m 3 Beregning: x 0, = 31 C I eksemplet her er den gennemsnitlige afkøling i perioden 31 C. 4

5 Hvad kan jeg gøre? I sommermånederne bruger du kun fjernvarme til at lave varmt brugsvand, derfor kan du ikke forvente en afkøling, der er bedre end ca C. I den øvrige del af året hvor der bruges fjernvarme til både opvarmning og fremstilling af varmt brugsvand, bør afkølingen være ca C. Afkølingen i husets varmeanlæg kan forbedres ved helt enkelt at følge vores råd om, hvad der er gode varmevaner. Vi anbefaler også, at du jævnligt aflæser din måler og noterer dit forbrug. En ny styringstabel/aflæsningsbog kan du rekvirere hos os. Hvis rådene ikke hjælper, er det sandsynligvis, fordi husets varmeanlæg trænger til at blive gennemgået og indreguleret. Varmeværkerne på Langeland har et tilbud til dig om service-eftersyn af dit varmeanlæg, se næste side. Gode varme vaner Aflæs måleren jævnligt gerne én gang om ugen. Så kan du holde øje med, om forbruget er, som du havde forventet. Kontakt os, hvis du mener, der er noget galt. Brug alle radiatorer i samme rum, og indstil dem ens. Du udnytter varmen bedst, når radiatoren er varm i toppen og kold (eller lunken) i bunden. Returrøret fra radiatoren skal også føles koldt eller lunkent. Luk for termostaten på radiatoren, når du lufter ud. Skru ikke for meget ned for varmen om natten, eller når du går på arbejde. Det kræver langt mere energi at varme et rum op hurtigt og pludseligt end langsomt og jævnt. Check rumtemperaturen jævnligt ved brug af et godt termometer, der placeres i 1,5 meters højde. 1 grad ekstra betyder 5-6% øget varmeforbrug. 5

6 Få tjekket husets varmeanlæg Varmeværkerne på Langeland har tilsluttet sig Fjernvarmens Serviceordning i samarbejde med en række VVS-firmaer. Fjernvarmens Serviceordning FJR-ordningen sikrer, at VVS-montøren gennem sin uddannelse ved præcist, hvad han skal gøre for at få dit varmeanlæg til at køre optimalt. Læs mere om ordningen på Varmeværkerne tilbyder, at du kan blive tilsluttet ordningen, hvornår du vil. Arbejdet omfatter et hovedeftersyn hvert 6. år og et servicetjek på fjernvarmeanlæggets driftstilstand hvert 2. år. Prisen er kr. 900 incl. moms for et stort servicebesøg. De komponenter og materialer, som evt. skal anvendes eller udskiftes, er ikke med i den faste pris. Ved hovedeftersynet giver vi dig et tilskud på 50% af prisen, hvis vi til gengæld må indberette dine opnåede energibesparelser til Energistyrelsen. Dette er et led i at kunne dokumentere CO 2 -besparelser hos forbrugeren og helt i tråd med de indgåede europæiske klimaaftaler. Alt-i-alt koster det dig altså kun 450 kr. incl. moms at sikre optimal drift af dit varmeanlæg og en bedre udnyttelse af varmen. Vores samarbejde med VVS-installatørerne betyder også, at de sender os en rapport efter aflagt besøg om, hvad de har gjort eller har anbefalet dig at gøre. Du vælger selv hvilket VVS-firma, du vil benytte fra listen. Langelands VVS er som er certificeret via FjR-ordningen VVS-installatør Asger Larsen Tryggelev 11 B Humble Tel.: Kædeby Maskinforretning A/S Kædebyvej Humble Tel.: Sofus Larsen ApS Spodsbjergvej Rudkøbing Tel.: Tullebølle VVS & Blik ApS Bygaden Tranekær Tel.: Elnegaard VVS Vandværksvej 6B Tranekær Tel.: Varmeanlæg Hvis der opstår problemer med afkølingen, anbefaler vi dig, at du kontakter en af nævnte VVS-installatører. De ved lige præcist, hvad det handler om. Demant VVS Havnegade Rudkøbing Tel.: Du kan tilslutte dig FjR-ordningen ved at kontakte dit lokale VVS-firma. Du kan altid finde flere gode råd på vores hjemmesider eller kontakte os på telefonen! 6