Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. december 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-14:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil Nielsen (F) Lone Birkmose Lex (V) Jacob Kolind (V) Margit Chemnitz (V)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Placering af Sundhedsplejen i den administrative og politiske organisation Udmøntning af budget besparelse Udmøntning af budget besparelse på klubtilbud Godkendelse af regnskab 2010 for Fonden Semaiskolen Godkendelse af budget 2012 for Fonden Semaiskolens opholdssteder Christiansmindes interne skole søger om udvidelse af målgruppe samt budget Orientering - december Lukket sag - Anbringelser - december Lukket sag - Orientering - december lukket Tillægsdagsorden: 10 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september

3 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side Placering af Sundhedsplejen i den administrative og politiske organisation J.nr.: Resumé: A21/dwbkes 11/20333 Åben sag FL/BS/ØK/BY Byrådsmedlem Lone Lex anmoder Børne- og Skoleudvalget om at drøfte forslag om organisatorisk flytning af Sundhedsplejen fra Fagenheden for Sundhed og Velfærd til Fagenheden for Børn og Kultur. Der afholdes møde mellem Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget kl Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at spørgsmålet tidligere har været behandlet i Sammenlægningsudvalget således: Forretningsledelsen anbefalede den 31. marts 2006 Sammenlægningsudvalget, at Sundhedsplejen organisatorisk placeres med egen leder i Fagenheden for Børn og Kultur. Sammenlægningsudvalget vedtog den 12. april 2006 efter afstemning, at Sundhedsplejen placeres i Sundhedsområdet. Kommunaldirektøren anbefalede senere Sammenlægningsudvalget, at den organisatorisk administrative placering af Sundhedsplejen revurderes for en placering i Fagenheden for Børn og Kultur. Sammenlægningsudvalget vedtog i møde den 27. juni 2006 efter afstemning, at Sundhedsplejen placeres organisatorisk administrativt i Fagenheden for Sundhed og Velfærd. Fagenheden oplyser tillige, at der ikke senere har været foretaget evaluering af spørgsmålet. Beslutning i Forretningsledelsen den 25. oktober 2011: Forretningsledelsen har ikke yderligere at tilføje siden seneste politiske behandling, men opfordrer til, at man indhenter udtalelse fra sundhedsplejen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15. november 2011: Udvalget ønsker hurtigst muligt at drøfte sagen med Social- og Sundhedsudvalget. Fagenheden anmodes om at arrangere mødet. Jacob Kolind var fraværende. Beslutning i MED-udvalget for Børn og Kultur den 17. november 2011: Kort orientering ved formanden.

4 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side 426 MED-udvalget for Børn og Kultur vil gerne gøre opmærksom på, at fagenheden for Børn og Kultur er organiseret ud fra ønsket om "en rød tråd" i barnets udvikling fra 0-18 år. En organisering sammen med Sundhedsplejen eller et meget tæt og intensiveret samarbejde mellem områderne er ønskeligt. Fraværende på mødet: Annette Larsen og Lena Skjødsholm. Beslutning i MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse den 22. november 2011: Medarbejdersiden i MED-udvalget for Sundhed og Velfærd henstiller til, at Sundhedsplejen selv burde træffe beslutningen om deres organisatoriske placering. Fraværende på mødet var: Jette Fjeldgaard og Tina Grønbech. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Der afholdes møde mellem Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget kl Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Mødet gennemført. Peter H. S. Kristensen var fraværende. Bilag: Udskrift af protokol med bilag fra Sammenlægningsudvalgets møder den 12. april og 27. juni 2006 Udtalelse fra Sundhedsplejen vedr. placering i organisationen

5 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side Udmøntning af budget besparelse J.nr.: Resumé: S02/dwbkes 11/21614 Åben sag ØK Økonomiudvalget har i møde den 23. november 2011 godkendt, at teksten i opsamlingsnotat vedrørende udmøntning af budget 2012 for så vidt angår besparelsen p å kr. i 2012 påbørneundersøgelser rettes ind efter aftaleteksten i budgetaftalen. Børne- og Skoleudvalget anmodes om at beskrive, hvorledes reduktionen kan gennemføres. Sagsfremstilling: Børne- og Skoleudvalget behandlede udmøntning af budget 2012 på udvalgets møde den 15. november 2011 med udgangspunkt i Økonomiudvalgets notat vedrørende opsamling, initiativer - budget 2012, herunder punktet: "Familiecenter/børneundersøgelse. Beskrivelse af, hvorledes reduktion kan gennemføres, og hvorledes det evt. kan sammentænkes med Gimle-projektet". Ole Jespersgaard, Peter H. S. Kristensen, Adnan Jedon og Bodil Nielsen gør i den forbindelse opmærksom på, at det vedtagne grundlag i Økonomiudvalget for besparelsen "Familiecenter/børneundersøgelse" ikke er i overensstemmelse med budgetaftalen og ønsker, at Økonomiudvalget afklarer problemstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2011: Teksten rettes ind efter aftaletekst. Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Jf. ovenstående har Økonomiudvalget godkendt, at teksten rettes ind efter aftaletekst. Aftaletekst er herefter "BS 12: Besparelser på børneundersøgelser. Beskrivelse af hvorledes reduktionen kan gennemføres." Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Til efterretning. Peter H. S. Kristensen og Ole Jespersgaard var fraværende. Bilag: Opsamling budgetaftalepunkter - endelig version

6 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side Udmøntning af budget besparelse på klubtilbud J.nr.: Resumé: S02/dwbkes 11/21614 Åben sag BS/ØK/BY Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til anmodning fra Økonomiudvalget om udarbejdelse af forslag til, hvorledes forventet besparelse ved klubtilbud for 3. klasseelever i budget 2011 kan opnås fremover. Sagsfremstilling: Af Økonomiudvalgets notat vedrørende opsamling, initiativer vedrørende budget 2012 fremgår: Børne- og Skoleudvalget skal udarbejde "Forslag til hvorledes forventet besparelse ved klubtilbud for 3. klasseelever i budget 2011 kan opnås fremover". Fagenheden for Børn og Kultur oplyser at der er tale om dækning af udgift på netto kr. at der i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2011 blev godkendt tilbud om, at 3. klasseelever kan gå i ungdomsskolens klubtilbud som alternativ til Skolefritidsordning. Det har imidlertid vist sig, at der ikke er den fornødne interesse for tilbuddet, idet kun ganske få har benyttet sig heraf. at der således mangler dækning for den forudsatte besparelse herved at der i budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 er medtaget kr. som manglende besparelse i 2011 Påtegning fra Center for Økonomi: I forbindelse med budget 2011 er der en forudsætning om, at der kan spares kr. ved at der gives mulighed for, at børn i 3. klasse kan gå i ungdomsskolens klubtilbud i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup. I 2011 forventes kun opnået en besparelse på kr. I budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 er den manglende besparelse på kr. taget med. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Udvalget ønsker, at udgiften betragtes som en teknisk korrektion, og at Byrådet dækker udgiften ved en tillægsbevilling. Peter H. S. Kristensen og Ole Jespersgaard var fraværende.

7 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side Godkendelse af regnskab 2010 for Fonden Semaiskolen J.nr.: Resumé: S55/dwbkes 11/8805 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab 2010 for Fonden Semaiskolen, Kalumvej 58, 9700 Brønderslev. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender regnskab 2010 for Fonden Semaiskolen således: Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har foretaget gennemgang af Semaiskolens regnskab Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Opholdsstedet Semaiskolen: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,8 Personale ,3 Ejendom ,4 Øvrige udgifter ,8 Tilsyn ,0 Resultat ,6 Der er et overskud på kr. pr. pr. 31. december 2010 en egenkapital på kr. Det foreslås, at det accepteres, at overskuddet overføres til egenkapitalen. Opholdsstedet Soloprojekter: Regnskab Budget pr. måned Svarende til måneder: Indtægter ,3 Personale ,1 Ejendom ,7 Øvrige udgifter ,0

8 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side 430 Tilsyn ,0 Resultat Der er et overskud på kr. og pr. 31. december 2010 en egenkapital på kr. Det foreslås, at det accepteres, at overskuddet overføres til egenkapitalen. Samlet set har Fonden Semaiskolen et overskud i 2010 på kr. og pr. 31. december 2010 en egenkapital på kr. Forklaringerne vedrørende afvigelser i forhold til budgetforudsætninger, herunder nødvendige vedligeholdelsesarbejder samt personaleudskiftning og barsel m.v. foreslås taget til efterretning. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Godkendt. Peter H. S. Kristensen og Ole Jespersgaard var fraværende. Bilag: Regnskab 2010 for Fonden Semaiskolen

9 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side Godkendelse af budget 2012 for Fonden Semaiskolens opholdssteder J.nr.: Resumé: S55/dwbkes 11/18929 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til budget 2012 for Fonden Semaiskolens følgende opholdssteder: Opholdsstedet Semaiskolen Opholdsstedet Soloprojekter Opholdsstedet Udslusning Opholdsstedet Akutfunktionen Opholdsstedet Danmark-Spanien (pilotprojekt) Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget 2012 for Fonden Semaiskolens opholdssteder således: Opholdsstedet Semaiskolen Taksten pr. måned for 2012 godkendes til kr. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 28,17 fuldtidsstillinger. Opholdsstedet Soloprojekter Pr. døgn Pr. måned Lønudgifter 1 medarbejder i døgnvagt kr kr. Ejendomsudgifter husleje inkl. forbrug Øvrige udgifter Takst kr kr kr. Budgettet svarer til en personalenormering på 4,82 fuldtidsstillinger pr. projekt baseret på pædagoger.

10 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side 432 Udslusning - niveau 1 Taksten pr. måned for 2012 godkendes til kr. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 1,0 fuldtidsstillinger, 35 timer ugentligt. Udslusning - niveau 2 Taksten pr. måned for 2012 godkendes til kr. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 0,57 fuldtidsstilling, 20 timer ugentligt. Udslusning - niveau 3 Taksten pr. måned for 2012 godkendes til kr. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter kr kr kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 0,29 fuldtidsstillinger, 10 timer ugentligt. Opholdsstedet Akutfunktionen Udgifterne kan godkendes som nedenfor beskrevet: Pr. døgn Pr. måned Lønudgifter 2 medarbejder i døgnvagt kr kr. Ejendomsudgifter husleje incl. forbrug kr.

11 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side 433 Øvrige udgifter Efter regning Øvrige udgifter så som transport og aktiviteter m.m. opkræves efter regning, hvorfor taksten kan variere fra forløb til forløb. Budgettet svarer til en personalenormering på 9,64 fuldtidsstillinger, baseret på pædagoger. Opholdsstedet Danmark-Spanien (pilotprojekt) Udgifterne kan godkendes som nedenfor beskrevet: Pr. døgn Pr. måned Lønudgifter medarbejder i døgnvagt kr kr. Ejendomsudgifter husleje incl. forbrug Øvrige udgifter forplejning Transport incl. skifte hver 14. dag 0 kr kr. Efter regning Udgiften til transport opkræves efter regning, hvorfor taksten kan variere fra forløb til forløb. Budgettet svarer til en personalenormering på 9,64 fuldtidsstillinger, baseret på pædagoger. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal tilsynet inddrages på forhånd. Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har behandlet sagen og anbefaler godkendelse. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Godkendt. Peter H. S. Kristensen og Ole Jespersgaard var fraværende. Bilag: Budget 2012 GOTs notat vedr. ekstraordinær vedligeholdelse og investering

12 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side Christiansmindes interne skole søger om udvidelse af målgruppe samt budget 2012 J.nr.: Resumé: P19/dwbkes 11/21111 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Christiansmindes interne heldagsskole, Hvidbakvej 33, Serritslev, 9700 Brønderslev om følgende: udvidelse af målgruppen budget 2012 Sagsfremstilling: Christiansmindes interne heldagsskole søger om godkendelse af følgende Ad 1: 1. udvidelse af skolens målgruppe 2. budget for 2012 Der søges om udvidelse af målgruppen med tilbud til elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser i form af autisme, evt. kombineret med andre diagnoser, eksempelvis psykiatriske problematikker. Ad 2: Budget for Der er tale om budget for henholdsvis nuværende gruppe af elever med 13 pladser og budget for ny målgruppe med 3 pladser. Budgetforudsætninger 13 pladser. Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter I alt kr kr kr kr. Takst pr. dag bliver 825 kr. Budgetforudsætning 3 pladser. Lønudgifter Ejendomsudgifter kr kr.

13 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side 435 Øvrige udgifter I alt kr kr. Takst pr. dag bliver kr. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal tilsynet inddrages på forhånd. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser At taksten pr. dag i 2011 var på 808 kr. i forhold til 17 elever At Fagenheden har holdt møde med lederen af Christiansmindes interne heldagsskole om målgruppeudvidelsen. Fagenheden anbefaler udvidelse af målgruppen, men ønsker en løbende dialog om elevernes undervisningstilbud under henvisning til, at der er tale om en meget lille gruppe, der er sårbar i forhold til at være fyldt op og ressourceanvendelse i øvrigt. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Godkendt. Peter H. S. Kristensen og Ole Jespersgaard var fraværende. Bilag: Ansøgning om udvidelse af målgruppe Budget 2012

14 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side Orientering - december 2011 J.nr.: I06/dwbkes 10/2685 Åben sag BS Sagsfremstilling: Formand for KL fremsender brev til Borgmesteren vedrørende kommunernes håndtering af det specialiserede socialområde både for børn og voksne, bl.a. håndtering af tilsyn, plejefamilier og lukning af institutioner og tilvejebringelse af højt specialiserede indsatser. Der vedlægges kort redegørelse fra Afdelingsleder for Børne- og Familieafdelingen i relation til området. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Til efterretning. Peter H. S. Kristensen og Ole Jespersgaard var fraværende. Bilag: Henvendelse fra formanden for KL med redegørelse

15 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side Lukket sag - Anbringelser - december Lukket sag - Orientering - december lukket

16 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2011 J.nr.: Resumé: Ø09/dwokph 11/170 Åben sag BS Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgningen udviser et nettomerforbrug på i alt kr. i 2011 for hele kommunen. Efter Økonomiudvalgets møde er der foretaget en korrektion vedrørende udmøntning af besparelse på dagtilbudsområdet. Byrådet har godkendt positive og negative tillægsbevillinger på netto kr. til budgettet for Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen. Budgetopfølgningen fremsendes til de stående udvalg til orientering. Sagsfremstilling: Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet er udarbejdet på alle politikområder. Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførselsudgifter... Finansiering... Netto kr kr kr kr. Samtidig gøres der opmærksom på, at der pt. er givet tillægsbevillinger på i alt kr. i Det betyder, at det samlede nettomerforbrug i 2011 pt. skønnes at blive på i alt kr. Merudgifterne på overførselsområdet er primært en konsekvens af finanslovsaftalens finansieringsomlægninger samt en revurdering i udviklingen af antallet af sager i stigende retning. Kommunen kompenseres i 2011 med 25,452 mio. kr. i yderligere bloktilskud til delvis finansiering af merudgifterne som følge af finansieringsomlægningen. I forhold til halvårsregnskabet pr. 30. juni 2011 er resultat forbedret med samlet 13,9 mio. kr. Dette skyldes primært den politiske beslutning i forbindelse med behandling af halvårsregnskabet om at spare 0,5 % på serviceudgifterne (7,5 mio. kr.). Endvidere er der overført udgifter på i alt 2,9 mio. kr. fra drift til anlægsprojekter. På finansieringssiden er indtægterne øget med 3,3 mio. kr. siden halvårsregnskabet bl.a. som følge af øget grundsalg. Det skal endvidere bemærkes, at der på udgiftssiden er beregnet en samlet afledt virkning for budget 2012 med i alt kr., hvilket skyldes det uafklarede forhold vedrørende vandaf-

17 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side 439 vandingsbidrag (1,5 mio. kr.). På indtægtssiden tæller forventede mindreudgifter på anbringelse af handicappede (0,8 mio. kr.). En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 3. Samtidig medsendes en status på aftalepunkterne fra budget Stabschefen for Økonomi, IT & Personale foreslår, at Byrådet samtidig med behandling af budgetopfølgningen godkender positive og negative tillægsbevillinger på netto kr. til budgettet for Beslutning i Forretningsledelsen den 8. november 2011: Forretningsledelsen konstaterer, at der ikke er sket markante udgiftsændringer i forhold til halvårsregnskabet. Forretningsledelsen ser med tilfredshed på, at besparelsen på 0,5 % nu er effektueret. Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2011: Indstilles godkendt. Claus Kongsgaard tager forbehold. Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling til Byrådet den 30. november 2011: Økonomiafdelingen gør opmærksom på en korrektion i forhold til budgetopfølgningen vedrørende udmøntning af besparelse på dagtilbudsområdet. Besparelsesmålet var netto (ekskl. forældrebetaling) opgjort til kr., hvilket også er det beløb der søges tillægsbevilling til. Af budgetopfølgningen fremgik et beløb på 1 mio. kr. Det betyder, at det samlede beløb af positive og negative tillægsbevillinger, der søges, netto bliver kr. Bilag vedrørende status på aftalepunkter fra budgetaftale 2011 til budgetopfølgning 30. september 2011 vil blive eftersendt. Beslutning i Byrådet den 30. november 2011: Godkendt. Claus Kongsgaard stemmer imod tillægsbevillingerne. Fraværende: Eskild Sloth Andersen / Carsten Møller Nielsen mødt. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Til efterretning. Peter H. S. Kristensen og Ole Jespersgaard var fraværende.

18 Børne- og Skoleudvalget, den 06. december 2011 Side 440 Bilag: Budgetopfølgning nr. 3 pr. 30. september 2011 Status på aftalepunkter fra budgetaftale 2011 til budgetopfølgning

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-16:30 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Referat

Børne- og Skoleudvalget. Referat Børne- og Skoleudvalget Referat Dato: 05. oktober 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil Nielsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. februar 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:15 Ole Jespergaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

MED-udvalget for Børn og Kultur. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Børn og Kultur. Beslutningsprotokol MED-udvalget for Børn og Kultur Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henning Risager, Formand Bente Kristoffersen Jill Joan Tubbert Mariane

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. maj 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Ole Andersen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. oktober 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:15 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 01. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:00-17:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. juni 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:30-15:00 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. februar 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-14:40 Asger Deth Jensen Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V) Karl Emil

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. april 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Ole

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. februar 2013 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. januar 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-18:00 Ole Jespergaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. januar 2011 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Lene Hansen, Formand (A) Lone Birkmose Lex (V) Hans Christian Holst (V) Knud L. Pedersen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. august 2011 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. januar 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:20 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. november 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-16:10 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. oktober 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 9. september 2008 Mødelokale 120 - Rådhuset i Brønderslev kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. februar 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2012 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-14:35 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen (J)

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:25 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 1 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indstilling om godkendelse af regnskabet for 2003 * 1. Indstilling om

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. marts 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:00-9:25 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol Dato: 29. september 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 16:30-18:15 Adnan Jedon, Formand Bodil Thomsen Cady Mampouya-Kilele Gitte Krogh Knud Jørgensen

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 31. oktober 2011 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:15 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Brønderslev Kommune. Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Handicaprådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 19. juni 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 14.00-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/69 Praksis for behandling

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere