ELFOR F&U projekt 2005 nr Energieffektiv procesudsugning fra maskiner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELFOR F&U projekt 2005 nr. 337-025. Energieffektiv procesudsugning fra maskiner"

Transkript

1 Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Peter Korsbæk John Bo Nielsen Kent Christensen Johannes Overgård Fredericia, den CS/KC ELFOR F&U projekt 2005 nr Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Hovedkontor: Afdeling: Afdeling Fuglevænget 9, Box 61 Hou Skovvej 3 Jupitervej Aalborg 9550 Mariager 7000 Fredericia Fax Fax Fax CVR: Tlf Tlf Tlf T:\05\ Procesudsugning\Ing\Rapport\Endelig\Elfor procesudsug hovedrapport rev0.doc

2 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Indholdsfortegnelse 1 Forord til projektet Resumé og konklusion Forundersøgelser Registreringer hos deltagende virksomheder Brancher og virksomheder Maskintyper Maskinopbygning Måleresultater Materiale Modeludvikling Opbygning af beregningsmodellen Beregninger Bærehastigheden Afkastvinkel Stoplængden Luftmængde Analyseprogram Materialeegenskaber Processen og værktøjet Spåner og støvmængder Udsugede luftmængder Procesteknisk analyse af sugeskærmene Mulige principper for udformning af sugeskærm Bilag Bilag 1 Case fra F. Junckers Elfor procesudsug hovedrapport rev0.doc

3 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 2 1 Forord til projektet Nærværende notat er udarbejdet i forbindelse med udviklingsprojekt nr , energieffektiv procesudsugning fra maskiner. Projektet omhandler mulighederne for effektivisering af udsugningen fra spåntagne maskiner. Projektet er en udløber af et tidligere udredningsprojekt Effektiv udsugning for træindustriens maskiner og Energieffektiv procesudsugning fra kehlemaskiner. Spåntagne maskiner findes hovedsageligt i træ-, plast- og metalindustrien. Maskinerne bearbejder materialerne i kortere eller længere serier på en eller flere sider. Værktøjerne kan være fastmonteret eller bevægelig i alle 3 akseretninger. Procesudsugningen fra maskinerne er ofte ikke optimeret med hensyn til luftmænger, lufthastigheder og udformning af sugeskærmene. Projektet giver en teoretisk beskrivelse af principperne for udførelse af energieffektiv udsugning incl. metoder til beregning af parametre som afkastvinkler mv. Praktisk er gennemført forsøg med udformning af sugeskærmene på en række værktøjer til underbygning af de teoretiske principper. Projektet er udført i samarbejde med Korsbæk & Partnere KS, F. Junckers Industrier A/S, Dantherm Filtration A/S og Teknologisk Institut. Rapporten er udført af: Korsbæk & Partnere Sag nr.: 2004/ Rådgivende ingeniørfirma KS J.nr.: Jupitervej 2 Ref.: JBJ 7000 Fredericia Fredericia den 10. januar 2007 Korsbæk & Partnere, Rådgivende ingeniørfirma KS Kent Christensen Kent Christensen

4 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 3 2 Resumé og konklusion Formålet med projektet var at udvikle teoretisk og praktisk grundlag for energieffketiv procesudsugning fra maskiner og at udbrede kendskabet til principper for effektiv udsugning. Der er indledningsvis lavet en forundersøgelse, bestående af registrering og opmåling af en række maskiner som kræver materialeholdig procesudsugning. Målet med forundersøgelsen var at underbygge eksisterende viden og samtidig underbygge grundlaget for den kommende analysedel i projektet. Resultaterne i forundersøgelsen stammer fra følgende virksomheder. Vi siger tak for hjælpen til: Gangsø Møbler, Fårvang Schreibers Møbelfabrik, Tørring Vima lister, Silkeborg Spekva, Vamdrup Danket, Taulov Engell Møbler, Horsens Junckers Industrier A/S, Køge ØB A/S I forlængelse af forundersøgelsen er gennemført en fase omkring modeludvikling, som havde til formål at udvikle en model til beregning af grundlæggende proces- og ventilationstekniske forhold. Et analyseprogram er gennemført og omhandler studier og analyser af maskiner som generer spåner og støv. På baggrund af analyserne gives konkrete forslag til design af nye optimerede sugeskærme for de forskellige maskintyper. F. Juncker Industrier har deltaget som forsøgsvirksomhed til udvikling af nye sugeskærme. De har udført smedearbejde og indsamlet erfaringer fra den daglige drift. Maskinen er blevet udstyret med 7 nye sugeskærm på en række forskellige roterende værktøjer. I projektet er opnået en årlig besparelse på kwh el og kwh varme. Samtidig med en reduktion af spånerne fra g til 130 g pr gennemkørte brædder.

5 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 4 [m³/h g/1.922 stk] Luftmængde Spånudslip Oprindelig Ny Figur 1 Forsøgsresultater fra Juncker Industrier. Resultaterne fra fuldskalaforsøgene hos F. Junckers oversteg forventningerne markant.

6 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 5 3 Forundersøgelser Der er indledningsvis lavet en forundersøgelse, bestående af registrering og opmåling af en række maskiner som kræver materialeholdig procesudsugning. Målet med forundersøgelsen var at underbygge eksisterende viden og samtidig underbygge grundlaget for den kommende analysedel i projektet. Der er i alt målt på 18 stk. spåntagende maskiner. Måleresultater fra projektet Energieffektiv procesudsugning fra kehlemaskiner er inddraget i undersøgelsen. 3.1 Registreringer hos deltagende virksomheder I forbindelse med forundersøgelsen er følgende undersøgt ved besøg på virksomhederne. Udsuget luftmængde Tryktab over maskinen Bedømmelse af sugeeffektiviteten Størrelse og udformning af sugeskærmen Rørføring både internt og eksternt Værktøjets størrelse og udformning Digitale fotos Materialetyper Kortlægning af skåret profil og genereret spånmængde 3.2 Brancher og virksomheder Indledningsvis er lavet en granskning af brancher og virksomheder som ved bearbejdning af materiale generer spåner. Maskintyper som genererer spåner under bearbejdningsprocessen: Boremaskiner Pudsemaskiner CNC maskiner Tap og not maskiner Høvle Save Fræser Slibemaskiner Drejemaskiner mv. Maskiner anvendes i stort omfang inden for virksomheder som forarbejder træ. Enkelte af maskintyperne anvendes også i metal og plastindustrien. 3.3 Maskintyper Der er i forbindelse med forundersøgelsen lavet en række målinger og registreringer på spåntagende maskiner.

7 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 6 Følgende maskintyper inden for træ- og møbelindustrien er indeholdt i nedenstående undersøgelser: Træ: Kehlemaskinen anvendes hovedsageligt til fremstilling af lister eller som tilpasning af profiler til videre forarbejdning. Maskinen er udstyret med 5 til 9 stykker roterende værktøjer, til bearbejdning af træet på alle fire sider. Hvert værktøj er udstyret med en sugeskærm, til borttransport af støv og spåner. Der kan fra disse maskiner genereres ret store spånmængder, spånernes udformning afhænger meget af profiltypen og træets hårdhed. Foto 1 Nyere kehlemaskine Foto 2 Ældre kehlemaskine Tap-/not maskiner er typisk opbygget med en sav til afkortning/notskærring, samt to roterende fræseværktøjer til udførelse af tapperne. Spånerne er typisk mindre spåner, hvor udformningen afhænger af træets hårdhed. Inden for samme maskintype er dobbelttapperen, som udfører flere tapper på en gang. Foto 3 Tap-/not maskine, not side Foto 4 Tap-/not maskine, tap side Båndpudsere anvendes til afpudsning af eksempelvis gulvbrædder inden lakering/ oliering eller som sidste finish. Maskinen er udstyret med 2 til 4 store sandpapirsruller med varierende kornstørrelser. Spånerne fra denne maskintype er typisk fint støv.

8 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 7 Foto 5 Nyere båndpudser Foto 6 Ældre båndpudser CNC- maskiner anvendes til mere komplicerede træbearbejdningsprocesser, ofte i alle tre akseretninger. Værktøjshovedet er oftest opbygget med bore- og fræseværktøjer. Typen af spåner fra disse maskiner varierer meget i størrelse og udformning afhængig af træet og værktøjet. Sugeskærmene kendetegner sig ofte ved at være store åbne kasser som dækker hele værktøjsdelen. Foto 7 CNC sugeskærm Foto 8 CNC/fræsemaskine med sugeskærm Fræsemaskiner bruges ofte i forbindelse med udskæring i plane flader, i to akseretninger. Fræsere fås i flere størrelser, fra de helt små håndmaskiner op til CNC styrede maskiner, med automatisk skift af fræsehovedet. Småmaskiner er typisk mindre bordmaskiner som sav-, boremaskiner og mindre fræsere. Udsugning fra disse maskiner begrænser sig ofte til en simpel punktudsugning.

9 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 8 Foto 9 Små pudse-/ bore og fræsemaskiner Metal: Efter at have forhørt os hos Dantherm Filtration, Energi Midt, ØB og Teknologisk Institut har vi ikke kunne identificere maskiner inden for metalindustrien som transporterer metalspåner med luft. Inden for metalindustrien, er spåner fra boremaskiner, skæremaskiner og fræsere typisk lange fjederspiraler med stor vægt. Spånerne kan derfor ikke transporteres bort med luft. De eneste bearbejdningsprocesser som anvender procesudsugning inden for metalindustrien er i forbindelse med svejsning og laser-/plasmaskæring, hvilket ligger uden for projektets rammer. Slibning af stål og støbejern med slibesten afgiver mindre partikler og sugeskærme der minder om principperne for træbearbejdende maskiner. Plast: De fleste maskiner anvendt i plastindustrien producerer via ekstrudering, hvor varm plast støbes i den ønskede form. Dermed undergår produktet ingen videre forarbejdning med spåntagende maskiner. Andre plastmaterialer trækkes ud/støbes og der kan efterfølgende være spåntagende processer hvor dele af materialet bortskæres eller grater pudses af. Der forefindes enkelte processer inden for plastindustrien, som anvender spåntagende maskiner i produktionen, men antallet er få. Hvor spåntagende bearbejdning forekommer, udføres den typisk på træbearbejdningsmaskiner, så efterfølgende måleresultaterne er også delvis dækkende for plast.

10 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side Maskinopbygning De enkelte maskiner er undersøgt med hensyn til de generelle udformninger af sugeskærmene. Kehlemaskiner: Herunder ses en principskitse for udformningen af en kehlemaskine. Kehlemaskine Sav Underhov Overhov Overhov Sidehov Overhov Sidehov Underhov Figur 2 Opstalt af kehlemaskine set forfra A: Sidehov Plan Snit Forfra Figur 3 Skitse af traditionel sideskærm. Typisk for kehlemaskinerne er sugeskærmens størrelse i forhold til et ofte noget mindre værktøj. Alle sugeskærmene er tilsluttet kanalsystemet via flexslanger. Værktøjet i kehlemaskinerne er kutter med 2-6 skær. Foto 10 Eksempel på værktøj til kehlemaskiner

11 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 10 Overpudser: Overpudseren er udstyret med en sugeskærm i bunden hvor spånerne pudses af. I toppen, hvor båndet vender, opsamles resterende spåner som er klistret til båndet. Sandpapirets grovhed, og mængden som afpudses afhænger af hvor i processen maskinen anvendes. Princippet for udsugning på mindre båndpudsere er den samme. Enkelt båndpudsere kan kører 180 rundt om emnet. Figur 4 Tegning for overpudser Tapper: Foto 11 Sugeskærm i bund og top af bånd Herunder ses princip for den ene side af tappemaskine. Maskinerne er opbygget ens centreret om midten. Maskinerne er udstyret med 1-2 sideskærme, 1 dobbeltskærm som suger både over og under værktøjet samt en under- eller overskærm afhængig af profilet som skæres. Figur 5 Principskitse for nyere sugeskærme monteret på ydersiden (plan)

12 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 11 I skærmene sidder oftest store rundsave, og flere sammensatte kuttere i varierende størrelser. Figur 6 Princip for værktøj til tappemaskiner Herunder ses princip for sugeskærmen på større CNC- /fræsemaskine. Maskinerne er ofte udstyret med flere værktøjer som skifter mens processen kører. Figur 7 Principskitse for sugeskærm til CNC.

13 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side Måleresultater I forbindelse med forundersøgelsen er lavet en undersøgelse af de udsugede luftmængder fra de enkelte maskintyper. Resultaterne er opdelt på mindre spåntagende maskiner og større spåntagende maskiner. [m³/h] Udsuget luftmængde fra mindre spåntagende maskiner Luftmængde SMÅ PUDSERE FRÆSERE SAVE Figur 8 Udsuget luftmængde fra mindre spåntagende maskiner [m³/h] Udsuget luftmængde fra større spåntagende maskiner Luftmængde STORE 1 PUDSERE KEHLERE CNC ER TAPPERE FRÆSERE Figur 9 Udsuget luftmængde fra større spåntagende maskiner

14 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 13 Variationen i luftmængden inden for den enkelte maskintype skyldes variation i antallet af sugeskærme på maskinen og spånsugningsanlæggets kapacitet hos den enkelte virksomhed. Ovenstående luftmængderne er med til at give et billede af, i hvilket interval luftmængden for de enkelte maskintyper ligger. [m³/h] Tryktab set i sammenhold med luftmængderne [Pa] Luftmængde Tryktab Figur 10 Tryktab set i sammenhold med luftmængderne. Maskine nr.: Maskintype: 1-2 Håndpudsere 3-10 Fræsere Save Pudsere Kehlere CNC`er Tappere Sugetrykket umiddelbart efter ovenstående maskiner udgør mellem Pa. Enkelte maskiner går helt op til godt Pa. Periferihastigheden for de enkelte maskiner varier meget afhængig af værktøjernes diameter. Disse skal derfor ses i sammenhæng med den enkelte maskine. Spindelhastigheden ligger typisk i intervallet o/min. Hastigheden i hovedkanal ligger for ovenstående maskiner i intervallet m/s. I undersøgelsen er der lagt stor vægt på spånkoncentrationen set i forhold til den udsugede luftmængde.

15 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 14 [g/m³] Materiale ifht. udsuget luftmængde , , ,8 31,0 26,7 24,4 19,2 14,7 14,2 13,2 3,9 3,6 3,3 1,6 0,5 0 Kehlemaskine Kehlemaskine Kehlemaskine Pudser Dobbelttapper Kehlemaskine Tapper Dobbelttapper Dobbelttapper Niveaufræser Fræser Kehler + Dobbelttapper Tap/not maskine Kehlemaskine Pudser Figur 11 Spånmængde i forhold til udsuget luftmængde Ovenstående værdier er et udtryk for aftaget spånmængde set i forhold til den udsugede luftmængde. Der er i målingerne ikke taget stilling til om maskinen kører med meget eller lidt luft i forhold til øvrige maskiner af samme type. Et lav tal er et udtryk for en dårlig effektivitet/ stor udsuget luftmængde i forhold til genereret spånmængde. På baggrund af opgørelsen over materiale ifht. den udsugede luftmængde, kan det konstateres at der selv inden for samme maskintype er stor spredning på materialemængderne. Koncentrationerne er for enkelte maskiner 40 gange større, end de laveste inden for samme maskintype. I projektet er lavet en undersøgelse af elforbruget fordelt pr. m³/h luft der transporteres med ventilatoren. [m³/h /kw] Effekt ifht. luft m³/h pr. kw Dobbelttapper Pudser Fræser Dobbelttapper Kehler + Dobbelttapper Dobbelttapper Pudser Tapper Pudser Kehlemaskine Tap/not maskine Pudser Pudser Niveaufræser Kehlemaskine Figur 12 Udsuget luftmængde pr. tilført effekt til udsugningsventilatoren

16 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 15 Effektoptaget for den enkelte ventilator afhænger af tryktabet før og efter ventilatoren, den udsugede luftmængde og ventilatorens samlede virkningsgrad. Virkningsgraderne for de målte ventilatorer ligger i intervallet %. Ovenstående variation i tallene er under væsentlig indflydelse af tryktabet over den enkelte maskine. 3.6 Materiale Inden for træbearbejdning, arbejdes i flere typer af træ. Spånernes udformning afhænger af materialets egenskab og værktøjets udformning. Typisk opdeles træ i følgende kategorier: Hårdt træ: Blødt træ: Spånerne er små og relative tunge. Spånerne er store lange, sammenhængende proptrækker med en relativ lav vægt, men stor fylde. Limede/pressede plader: Spåner fra eksempelvis MDF plader er ofte fint støv, da bearbejdningsprocessen omfatter opskæring og fræsning. Foto 12 Tv. Blødt træ, ø.th. spåner fra limede plader, n.th hårdt træ I forbindelse med forundersøgelsen har Teknologisk Institut udført sigteanalyser for en række maskiner hos Junckers. Materialerne som forarbejdes under produktionen er en kombination af eg og bøg. For de enkelte kornkurver henvises til bilag 1. Maskine Gens. Diameter [mm] Maks. Diameter [mm] Min. Diameter [mm] Kehlemaskine 1,8-0,063 (ringklinge) * Kehler (not) 1,28 8,0 0,063 Kehler (fer) 0,97 8,0 < 0,063 Ved Filter ** 0,96 8,0 < 0,063 Pudser *** 0,19 0,71 < 0,063 Dobbelttapper 4,0 > 8,0 0,18 Overkutter 2,1 8,0 0,063 Tabel 1 Oversigt over sigteanalyser * Spåner på sigte 2,0 mm og over kan ikke passere gennem sigterne pga. spånernes dimensioner, l=20 mm, b=1,5 mm. ** Blandet spånprøve fra pudser, høvl samt dobbelttapper.

17 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 16 *** Sandpapir korn 60, 100 og 150, prøven er inkl. gipsrester fra spartelmasse Spånernes overfladeareal ligger i intervallet 0,17 71,2 mm². Rumfanget for de aftagne spåner ligger i intervallet 0,007 35,2 mm³.

18 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 17 4 Modeludvikling I samarbejde med projektets parter er udviklet en model til beregning af de proces- og ventilationstekniske forhold. Modellen er opbygget i et Excel regneark som er konvertibel med lignende beregningsprogrammer. Excel er valgt for at gøre modellen tilgængelig for flest mulig. Samtidig er udformningen af regnearket forsøgt holdt så let tilgængelig at det kan anvendes uden forudgående kendskab eller introduktion til programmet. 4.1 Opbygning af beregningsmodellen. Modellen er opdelt i en række kategorier med forskellige emner. Figur 13 Oversigt over kategorier. Har man brugt programmet tidligere er det nemt at springe de indledende forklaringer og hjælp over, ved at gå direkte til indtastning af maskindata. Forsiden med navn og ansvar i forbindelse med anvendelse af modelberegningen. Figur 14 Uddrag af forsiden

19 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 18 En side Eksempel med et beregningseksempel for en almindelig maskine. Eksemplet er suppleret med kommentarer til indtastningerne og resultaterne. Figur 15 Uddrag af side med eksempel Under spindel 1-8 indtastes data for det antal af sugeskærme, der ønskes beregnet. Indtastningerne foretages hvor det er muligt med valg fra rullelister. Dette sikre at enhederne er rigtige, samtidig er det en hjælp til at gætte værdierne, hvis man ikke kender de aktuelle maskindata. Der er mulighed for at regne hele maskinen igennem eller hver enkelt spindel for sig. Beregningerne udføres på et selvstændigt regneark som skjules for brugeren, dette gøres for at reducerer risikoen for ændringer i beregningerne. Beregningerne kan vises ved at vise skjulte ark. Man bør altid starte i den oprindelige udgave af programmet og ikke arbejde videre i en allerede anvendt model. Derved undgår man at evt. ændringer går igen i de efterfølgende beregninger. Resultatet af beregningerne vises under indtastningen af forudsætningerne. Nederst på siden er anført en oversigt over beregningerne for alle sugeskærmene. 4.2 Beregninger Modellen var opbygget til at beregne bærehastigheden, afkastvinklen og stoplængden for forskellige partikler Bærehastigheden Bærehastigheden for partiklen kan beregnes på baggrund af en række parametre for spånerne. På baggrund af indtastning af trætypen og fugtigheden i træet beregnes træets massefylde.

20 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 19 Spånernes størrelse afhænger af bearbejdningsprocessen. Spånerne størrelse vil dog generelt varier afhængig af periferihastigheden og fremføringshastigheden. En pudsemaskine giver eksempelvis fint støv, mens kehlemaskiner giver store og lange spåner. Spånernes størrelse er defineret ud fra sigteanalyser fra en række maskintyper. Analyserne anvendes samtidig i beregningen af spånernes arealer. Bærehastigheden i dette regneark relaterer udelukkende til sammenhængen mellem spånernes størrelse og masse, samt tyngekraftens påvirkning. Det er ikke lavet beregning på nødvendige hastigheder og trykforhold i kanalsektionerne internt i maskinen. Bærehastigheden er taget ud af den endelige version af regnearket, da disse beregnede bærehastigheder er teoretisk og strider mod de anbefalede hastigheder i ATEX direktivet. For ikke at vildlede brugerne af modellen til at tro at de kan klare sig med disse lave hastigheder i systemet, er bærehastigheden taget ud af beregningerne Afkastvinkel Figur 16 Afkastvinkel for spåner Afkastvinklen har stor betydning for udformningen af sugeskærmen. Vinklen angiver hovedretningen spånerne flyver i. Kendes afkastvinklen er retningen for placering af sugeskærmen givet. Suget bør placeres i samme retning som spånerne flyver. Afkastvinklen kan, i sammenhæng med afstanden ud til sugeskærmen, give den anbefalede maksimale afstand mellem træet og den nederste kant af sugeskærmen. Afkastvinklen beregnes på baggrund af indtastningerne af skæredybden og diameteren på det anvendte værktøj. Ved varierende skæredybder kan enten et gennemsnit anvendes, eller alternativt kan beregningerne udføres to gange for henholdsvis maksimum og minimums skæredybde Stoplængden Stoplængden var indledningsvis en interessant størrelse, men efter nærmere granskning blev beregningen taget ud af modellen.

21 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 20 Skulle luftmængden ses i sammenhæng med stoplængden ville resultatet blive større end de luftmængder som anvendes i dag. Det er ikke realistisk at stoppe større spåner med luft ud fra en energimæssig betragtning. De skal stoppes af afskærmningen eller kastes direkte ind i luftstrømmen i sugekanalen. Stoplængden er derfor erstattet af en række andre parametre til opfangning af spånerne når de har forladt værktøjet Luftmængde Der er lagt vægt på at modellen kan beregne de nødvendige luftmængder ud fra en række kriterier. Anbefalingen af nødvendig luftmængde beregnes som et maksimum og minimum ud fra følgende forudsætninger. I beregningen af den ene luftmængde tages hensyn til ATEX direktivet. Ud fra den generede spånmængde fra maskinen beregnes en luftmængde som overholder grænseværdierne af koncentrationer af støv i luften. Luftmængden beregnes på baggrund af en koncentration af spåner på 60 g/m³. Anvendelse af denne værdi forudsætter at materialesammensætningen ikke udelukkende består af fint støv. Materialet må maksimalt indeholde 30% fint støv. Ved beregninger hvor materialet indeholder mere end 30% fint støv, det kunne eksempelvis være en pudser, skal luftmængderne ganges op med en faktor i størrelsesorden 1-3. Luftmængderne skal ses i sammenhæng med de eksisterende kanalstørrelser. Ønsker man ikke at udskift disse skal man sikre en minimums hastighed gennem korrekt valg af den endelige luftmængde.

22 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 21 5 Analyseprogram Analyseprogrammet omhandler studier og analyser af maskiner som generer spåner og støv. På baggrund af analyserne gives konkrete forslag til design af nye optimerede sugeskærme for de forskellige maskintyper Materialeegenskaber I forbindelse med forundersøgelsen er lavet sigteanalyser på en række maskiner. Inden for træ har valget af materiale betydning for spånernes størrelse og vægt. Blødt træ som eksempelvis fyr og gran giver større mere sammenhængende spåner, end hårdt træ som eg og bøg. Større og tungere spåner kræver en højere bærehastigheden, og dermed en større luftmængde eller et mindre areal i skærm og kanaler. Plastspåner opfører sig stort set som træspåner, vægten og spånernes udformning er afgørende for luftmængden. Metalspåner har en størrelse og vægt som gør materialet uhensigtsmæssigt at transporter med luft. Inden for metalindustrien, er spåner fra boremaskiner, skæremaskiner og fræsere typisk lange fjederspiraler med stor vægt. De eneste bearbejdningsprocesser som anvender procesudsugning inden for metalindustrien er i forbindelse med svejsning og laser-/plasmaskæring, hvilket ligger uden for projektets rammer Processen og værktøjet Analyserne viser at udformningen af spånerne varierer i størrelse og udseende afhængig af hvilken bearbejdningsproces de gennemløber. Pudsemaskiner giver meget fint støv. Støvet klistrer let til overflader på materialer eller pudsebånd og kan være svær at fjerne med luft. Spånernes længde og volumen bliver større ved bearbejdning med fer og notskærer. De største spåner dannes ved processer som indeholder fræsere, pudsere og rilleklinge. Værktøjet har indirekte betydning for spånstørrelsen gennem omdrejningshastigheden, sammen med fremføringshastigheden på materialet. Skæret på værktøjet har indflydelse på i hvilken retning spånerne forlader processen, noget værktøj går ned på siden af træet og kan bevirke at der i samme proces opstår flere hovedretninger for spånerne. Det er vigtigt at studerer forureningens naturlige bevægelsesretning og vælge en retning på udsuget som følger denne bevægelse frem for at modarbejde processen. Tunge partikler kan bevæge sig mod de omgivende luftbevægelser mens lettere partikler og gasser bevæger sig med luften.

23 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side Spåner og støvmængder I forundersøgelsen er lavet en beregning af spånmængderne i den udsugede luft for en række maskiner. Spånmængden er opgjort som den afskårne træmængde set i forhold til den målte udsugede luftmængde for maskinen. På baggrund af målingerne kan det konstateres at når de anførte maskiner skal overholde ATEX direktivet skal nogle af maskiner øge luftmængden mens andre kan reducer den, forudsat at alle spåner der bliver aftaget bliver opsamlet i sugeskærmene. Ved tilpasning af luftmængden på maskinerne bør man have retningslinierne fra industriens branchemiljøråd med i tankerne. Den nedre eksplosionsgrænse for træstøv er 60 g/m³, mængden er over den sundhedsmæssige grænseværdi, så denne værdi er kun aktuel i lukkede kanaler og sugeskærme Anvendelsen af værdien på 60 g/m³ forudsætter at materialet maksimalt indeholder 30% fint støv (< 0,5 mm) 20 m/s som bærehastighed når anlæg jævnligt skylles igennem Generelt som Zoner 21 ved lange aflejringer da zone 20 Blandings forholdet mellem grove spåner og fint støv er min 5:1 Spånmængderne umiddelbart foran værktøjet kan ikke omfattes af ovenstående, da luftmængderne bliver for store i forhold til de mulige arealer i forhold til spånmængderne da de er koncentreret forrest i dette område. Man skal dog sikre sig at der kan tilføres tilstrækkelig luft gennem sugeskærmen til den videre transport af spånerne. I fastsættelsen af luftmængderne skal der i en generalisering tages hensyn til den farligste situation. Virksomheder kan afhængig af materialet som bearbejdes og de omgivende forhold have andre grænseværdier. [g/m³] Materialekoncentration i udsuget luft Kehlemaskine Kehlemaskine Kehlemaskine Pudser Dobbelttapper Kehlemaskine Tapper Dobbelttapper Dobbelttapper Niveaufræser Fræser Kehler + Dobbelttapper Tap/not maskine Kehlemaskine Pudser Figur 17 Sammenhæng mellem teoretisk og faktisk luftmængde

24 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side Udsugede luftmængder Grafer fra forundersøgelse, viser en spredning af luftmængder inden for samme maskintype. Luftmængden skal ses i sammenhæng med spånmængden og udformningen af sugeskærmen. Der er en række parametre som skal overholdes for at systemet fungerer fysisk. Bærehastigheden Arealer i sugeskærmen og kanaltilslutninger Spånstørrelse i forhold til lufthastighederne Spånmængde i forhold til luftmængden Bærehastigheden for spånerne skal være til stede. Spånerne skal kunne transporteres fra værktøjet til spånudsugningsanlægget og ud til filteret. Er bærehastigheden ikke til stede vil spånerne ophobes i kanalen. Opnåelse af bærehastigheden er en sammenhæng mellem arealet og luftmængden. Samtidig har spånerne en stor inerti med sig fra værktøjet. Bærehastigheden afhænger af spånernes størrelse set i sammenhæng med spånernes masse. Spånerne påvirkes af tyngdekraften som skal modvirkes af bærehastigheden i modsatte retning. Partikler større end 10 mym sedimenterer og kan kun holde sig svævende under større luftbevægelser. Luftmængden skal til sidst også ses i sammenhæng med den afskårne spånmængde fra maskinen, når der snakkes træspåner og støv. Materialet kan selv i små mængder være eksplosionsfarlig, det er derfor nødvendigt at overholde opstillede krav i ATEX direktivet. Det er derfor i hvert enkelt tilfælde nødvendig at indregne alle parametre for maskinen, ved brug af eksempelvis modelberegningen eller fotografier fra højhastighedskameraer Procesteknisk analyse af sugeskærmene Hos Junckers Industrier har Teknologisk Institut fotograferet en enkelt sugeskærm fra en kehlemaskine med et højhastighedskamera. Billederne underbygger teorien om spånernes bevægelse i en traditionel sugeskærm. Billeder med et digitalt kamera kan også være en hjælp i ændringer på sugeskærmen. Man kan tage billeder før og efter ændringerne for at se hvor spånkoncentrationerne er de største, og om der ændres på bevægelsesmønsteret til det bedre eller værre i de nye sugeskærme. Billeder kan samtidig afsløre hvor der sker en ophobning af spåner i sugeskærmen Mulige principper for udformning af sugeskærm Efterfølgende er givet en række eksempler på udformning af sugeskærmene. På baggrund af modellen gives i eksempeldelen hjælp til udformningen af sugeskærmen med hensyn til retning for placering af udsugningen. Vinklen på spånerne giver retningen for optimal placering af sugeskærmen. Det er ikke altid muligt at placerer udsuget i denne retning pga. maskinen opbygning. Det bør dog tilstræbes at placerer det så langt fremme som muligt.

25 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 24 Sugeskærmene er opdelt i kategorier efter bearbejdningsprocessen på det enkelte værktøj. De kan omkring sugeskærmene opdeles i pudsemaskiner, skæreværktøjer mv. Principperne er ens for bearbejdning i træ og plast. Ved valg af tilslutning i toppen er en række andre parametre vigtige i udformningen af sugeskærmen. Lufthastigheden skal som minimum svare til bærehastigheden. Samtidig skal man være opmærksom på tabet af sugeevne forrest i sugehoven. Sugeskærmen skal udformes med det rigtige areal mellem sugeskærmen og værktøjet. Set i forhold til skærmens bredde og den udsugede luftmængden. Som udgangspunkt skal derfor vælges om skærmen skal dimensioneres på baggrund af en ønsket luftmængde eller omvendt. En tredje parametre som der skal tages hensyn til i udformningen af sugeskærmen er lufttilførslen. Sugeskærmene skal udformes med afrundede kanter i indløbet, for at skabe mindst mulig luftmodstand og uhensigtsmæssige strømninger. Samtidig skal åbningsarealet være stort nok til at den nødvendige luftmængde kan passerer, samtidig skal sikres ved at en tilstrækkelig lufthastighed forrest i sugeskærmen. Der er pt. ikke i praksis gjort de store tiltag til indregulering af de enkelte strenge til de enkelte sugeskærme, så luftmængden ikke kan kontrolleres og fordeles mellem de enkelte sugeskærme. For at få en ens fordeling skal tryktabet i alle sugeskærme og kanalerne være ens. Bygger man om på enkelte sugeskærme i maskinen kan dette bevirke at luftmængden øges på de eksisterende skærme mens den reduceres på de nye afskærmninger. Samlet set opnås derfor ikke en besparelse med mindre de eksisterende skærme drosles ned. Figur 18 Princip for sugeskærme på båndpudser

26 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 25 Figur 19 Princip for eksempelvis fræsere Figur 20 Princip for sugeskærm til rilleklinger.

27 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 26 Bilag 1 Case hos F. Junckers Hos Juncker Industrier er der gennem projektforløbet lavet forsøg med optimering af en dobbelttapper, med 7 sugehove på monteret. Figur 21 Fer og not maskine Maskine har inden forsøgsstart følgende driftsdata: Luftmængde: Statisk tryk: Træ gennemkørt Produktion Fremtrækshastighed Afstand mellem medbringer Spånmængde opsamlet Spånmængde afhøvlet m³/h Pa 1922 m 22 mm brædder 11 m/min 400 mm 6,2 kg/h 47 kg/h Eksisterende sugeskærme var udført efter nedenstående princip.

28 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 27 Figur 22 Notfræserværktøj (H3 og H4) Figur 23 Fer fræserværktøj (V3) Figur 24 Fer/not sav

29 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 28 Figur 25 Fer/not sav (V1 og H1) Alle sugeskærmene blev skiftet til en ny sugeskærm med en mere optimal udformning Maskinen er blevet monteret med i første omgang 4 nye sugehove. I første del af forsøget blev spånmængden reduceret samtidig med at de 2 af de ekstra undersug på maskinen blev lukket. Ved montage af nye sugeskærme på alle 7 værktøjer, blev endnu 2 undersug fjernet. Figur 26 Fotos af nye sugeskærme Maskinen blev i en forsøgsperiode monteret med en frekvensomformer. I perioden blev sammenhængen mellem luftmængden, tryktab, effektforbrug og spånmængde undersøgt med følgende resultat.

30 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 29 [kw] Effektforbrug og luftmængde kw besparelse [m³/h] Figur 27 Sammenhæng mellem målt luftmængde og effektoptag [g/1.922 stk] 250 Luftmængde og spånudslip g [m³/h] Figur 28 Sammenhæng mellem spånudslip og luftmængde

31 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 30 Figur 29 Tv. 1 time med eksisterende skærm, th. 2 timer med ny sugeskærm. På baggrund af målinger er det vurderet at ved at bibeholdelse af eksisterende kanaler er muligt at reducer energiforbrugene med følgende. Figur 30 Årlig besparelse med eksisterende ventilator reduceret til 40HZ, 20 m/s i kanal. [m³/h g/1.922 stk] Luftmængde Spånudslip Oprindelig Ny Figur 31 Oversigt over besparelse.