ELFOR F&U projekt 2005 nr Energieffektiv procesudsugning fra maskiner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELFOR F&U projekt 2005 nr. 337-025. Energieffektiv procesudsugning fra maskiner"

Transkript

1 Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Peter Korsbæk John Bo Nielsen Kent Christensen Johannes Overgård Fredericia, den CS/KC ELFOR F&U projekt 2005 nr Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Hovedkontor: Afdeling: Afdeling Fuglevænget 9, Box 61 Hou Skovvej 3 Jupitervej Aalborg 9550 Mariager 7000 Fredericia Fax Fax Fax CVR: Tlf Tlf Tlf T:\05\ Procesudsugning\Ing\Rapport\Endelig\Elfor procesudsug hovedrapport rev0.doc

2 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Indholdsfortegnelse 1 Forord til projektet Resumé og konklusion Forundersøgelser Registreringer hos deltagende virksomheder Brancher og virksomheder Maskintyper Maskinopbygning Måleresultater Materiale Modeludvikling Opbygning af beregningsmodellen Beregninger Bærehastigheden Afkastvinkel Stoplængden Luftmængde Analyseprogram Materialeegenskaber Processen og værktøjet Spåner og støvmængder Udsugede luftmængder Procesteknisk analyse af sugeskærmene Mulige principper for udformning af sugeskærm Bilag Bilag 1 Case fra F. Junckers Elfor procesudsug hovedrapport rev0.doc

3 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 2 1 Forord til projektet Nærværende notat er udarbejdet i forbindelse med udviklingsprojekt nr , energieffektiv procesudsugning fra maskiner. Projektet omhandler mulighederne for effektivisering af udsugningen fra spåntagne maskiner. Projektet er en udløber af et tidligere udredningsprojekt Effektiv udsugning for træindustriens maskiner og Energieffektiv procesudsugning fra kehlemaskiner. Spåntagne maskiner findes hovedsageligt i træ-, plast- og metalindustrien. Maskinerne bearbejder materialerne i kortere eller længere serier på en eller flere sider. Værktøjerne kan være fastmonteret eller bevægelig i alle 3 akseretninger. Procesudsugningen fra maskinerne er ofte ikke optimeret med hensyn til luftmænger, lufthastigheder og udformning af sugeskærmene. Projektet giver en teoretisk beskrivelse af principperne for udførelse af energieffektiv udsugning incl. metoder til beregning af parametre som afkastvinkler mv. Praktisk er gennemført forsøg med udformning af sugeskærmene på en række værktøjer til underbygning af de teoretiske principper. Projektet er udført i samarbejde med Korsbæk & Partnere KS, F. Junckers Industrier A/S, Dantherm Filtration A/S og Teknologisk Institut. Rapporten er udført af: Korsbæk & Partnere Sag nr.: 2004/ Rådgivende ingeniørfirma KS J.nr.: Jupitervej 2 Ref.: JBJ 7000 Fredericia Fredericia den 10. januar 2007 Korsbæk & Partnere, Rådgivende ingeniørfirma KS Kent Christensen Kent Christensen

4 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 3 2 Resumé og konklusion Formålet med projektet var at udvikle teoretisk og praktisk grundlag for energieffketiv procesudsugning fra maskiner og at udbrede kendskabet til principper for effektiv udsugning. Der er indledningsvis lavet en forundersøgelse, bestående af registrering og opmåling af en række maskiner som kræver materialeholdig procesudsugning. Målet med forundersøgelsen var at underbygge eksisterende viden og samtidig underbygge grundlaget for den kommende analysedel i projektet. Resultaterne i forundersøgelsen stammer fra følgende virksomheder. Vi siger tak for hjælpen til: Gangsø Møbler, Fårvang Schreibers Møbelfabrik, Tørring Vima lister, Silkeborg Spekva, Vamdrup Danket, Taulov Engell Møbler, Horsens Junckers Industrier A/S, Køge ØB A/S I forlængelse af forundersøgelsen er gennemført en fase omkring modeludvikling, som havde til formål at udvikle en model til beregning af grundlæggende proces- og ventilationstekniske forhold. Et analyseprogram er gennemført og omhandler studier og analyser af maskiner som generer spåner og støv. På baggrund af analyserne gives konkrete forslag til design af nye optimerede sugeskærme for de forskellige maskintyper. F. Juncker Industrier har deltaget som forsøgsvirksomhed til udvikling af nye sugeskærme. De har udført smedearbejde og indsamlet erfaringer fra den daglige drift. Maskinen er blevet udstyret med 7 nye sugeskærm på en række forskellige roterende værktøjer. I projektet er opnået en årlig besparelse på kwh el og kwh varme. Samtidig med en reduktion af spånerne fra g til 130 g pr gennemkørte brædder.

5 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 4 [m³/h g/1.922 stk] Luftmængde Spånudslip Oprindelig Ny Figur 1 Forsøgsresultater fra Juncker Industrier. Resultaterne fra fuldskalaforsøgene hos F. Junckers oversteg forventningerne markant.

6 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 5 3 Forundersøgelser Der er indledningsvis lavet en forundersøgelse, bestående af registrering og opmåling af en række maskiner som kræver materialeholdig procesudsugning. Målet med forundersøgelsen var at underbygge eksisterende viden og samtidig underbygge grundlaget for den kommende analysedel i projektet. Der er i alt målt på 18 stk. spåntagende maskiner. Måleresultater fra projektet Energieffektiv procesudsugning fra kehlemaskiner er inddraget i undersøgelsen. 3.1 Registreringer hos deltagende virksomheder I forbindelse med forundersøgelsen er følgende undersøgt ved besøg på virksomhederne. Udsuget luftmængde Tryktab over maskinen Bedømmelse af sugeeffektiviteten Størrelse og udformning af sugeskærmen Rørføring både internt og eksternt Værktøjets størrelse og udformning Digitale fotos Materialetyper Kortlægning af skåret profil og genereret spånmængde 3.2 Brancher og virksomheder Indledningsvis er lavet en granskning af brancher og virksomheder som ved bearbejdning af materiale generer spåner. Maskintyper som genererer spåner under bearbejdningsprocessen: Boremaskiner Pudsemaskiner CNC maskiner Tap og not maskiner Høvle Save Fræser Slibemaskiner Drejemaskiner mv. Maskiner anvendes i stort omfang inden for virksomheder som forarbejder træ. Enkelte af maskintyperne anvendes også i metal og plastindustrien. 3.3 Maskintyper Der er i forbindelse med forundersøgelsen lavet en række målinger og registreringer på spåntagende maskiner.

7 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 6 Følgende maskintyper inden for træ- og møbelindustrien er indeholdt i nedenstående undersøgelser: Træ: Kehlemaskinen anvendes hovedsageligt til fremstilling af lister eller som tilpasning af profiler til videre forarbejdning. Maskinen er udstyret med 5 til 9 stykker roterende værktøjer, til bearbejdning af træet på alle fire sider. Hvert værktøj er udstyret med en sugeskærm, til borttransport af støv og spåner. Der kan fra disse maskiner genereres ret store spånmængder, spånernes udformning afhænger meget af profiltypen og træets hårdhed. Foto 1 Nyere kehlemaskine Foto 2 Ældre kehlemaskine Tap-/not maskiner er typisk opbygget med en sav til afkortning/notskærring, samt to roterende fræseværktøjer til udførelse af tapperne. Spånerne er typisk mindre spåner, hvor udformningen afhænger af træets hårdhed. Inden for samme maskintype er dobbelttapperen, som udfører flere tapper på en gang. Foto 3 Tap-/not maskine, not side Foto 4 Tap-/not maskine, tap side Båndpudsere anvendes til afpudsning af eksempelvis gulvbrædder inden lakering/ oliering eller som sidste finish. Maskinen er udstyret med 2 til 4 store sandpapirsruller med varierende kornstørrelser. Spånerne fra denne maskintype er typisk fint støv.

8 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 7 Foto 5 Nyere båndpudser Foto 6 Ældre båndpudser CNC- maskiner anvendes til mere komplicerede træbearbejdningsprocesser, ofte i alle tre akseretninger. Værktøjshovedet er oftest opbygget med bore- og fræseværktøjer. Typen af spåner fra disse maskiner varierer meget i størrelse og udformning afhængig af træet og værktøjet. Sugeskærmene kendetegner sig ofte ved at være store åbne kasser som dækker hele værktøjsdelen. Foto 7 CNC sugeskærm Foto 8 CNC/fræsemaskine med sugeskærm Fræsemaskiner bruges ofte i forbindelse med udskæring i plane flader, i to akseretninger. Fræsere fås i flere størrelser, fra de helt små håndmaskiner op til CNC styrede maskiner, med automatisk skift af fræsehovedet. Småmaskiner er typisk mindre bordmaskiner som sav-, boremaskiner og mindre fræsere. Udsugning fra disse maskiner begrænser sig ofte til en simpel punktudsugning.

9 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 8 Foto 9 Små pudse-/ bore og fræsemaskiner Metal: Efter at have forhørt os hos Dantherm Filtration, Energi Midt, ØB og Teknologisk Institut har vi ikke kunne identificere maskiner inden for metalindustrien som transporterer metalspåner med luft. Inden for metalindustrien, er spåner fra boremaskiner, skæremaskiner og fræsere typisk lange fjederspiraler med stor vægt. Spånerne kan derfor ikke transporteres bort med luft. De eneste bearbejdningsprocesser som anvender procesudsugning inden for metalindustrien er i forbindelse med svejsning og laser-/plasmaskæring, hvilket ligger uden for projektets rammer. Slibning af stål og støbejern med slibesten afgiver mindre partikler og sugeskærme der minder om principperne for træbearbejdende maskiner. Plast: De fleste maskiner anvendt i plastindustrien producerer via ekstrudering, hvor varm plast støbes i den ønskede form. Dermed undergår produktet ingen videre forarbejdning med spåntagende maskiner. Andre plastmaterialer trækkes ud/støbes og der kan efterfølgende være spåntagende processer hvor dele af materialet bortskæres eller grater pudses af. Der forefindes enkelte processer inden for plastindustrien, som anvender spåntagende maskiner i produktionen, men antallet er få. Hvor spåntagende bearbejdning forekommer, udføres den typisk på træbearbejdningsmaskiner, så efterfølgende måleresultaterne er også delvis dækkende for plast.

10 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side Maskinopbygning De enkelte maskiner er undersøgt med hensyn til de generelle udformninger af sugeskærmene. Kehlemaskiner: Herunder ses en principskitse for udformningen af en kehlemaskine. Kehlemaskine Sav Underhov Overhov Overhov Sidehov Overhov Sidehov Underhov Figur 2 Opstalt af kehlemaskine set forfra A: Sidehov Plan Snit Forfra Figur 3 Skitse af traditionel sideskærm. Typisk for kehlemaskinerne er sugeskærmens størrelse i forhold til et ofte noget mindre værktøj. Alle sugeskærmene er tilsluttet kanalsystemet via flexslanger. Værktøjet i kehlemaskinerne er kutter med 2-6 skær. Foto 10 Eksempel på værktøj til kehlemaskiner

11 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 10 Overpudser: Overpudseren er udstyret med en sugeskærm i bunden hvor spånerne pudses af. I toppen, hvor båndet vender, opsamles resterende spåner som er klistret til båndet. Sandpapirets grovhed, og mængden som afpudses afhænger af hvor i processen maskinen anvendes. Princippet for udsugning på mindre båndpudsere er den samme. Enkelt båndpudsere kan kører 180 rundt om emnet. Figur 4 Tegning for overpudser Tapper: Foto 11 Sugeskærm i bund og top af bånd Herunder ses princip for den ene side af tappemaskine. Maskinerne er opbygget ens centreret om midten. Maskinerne er udstyret med 1-2 sideskærme, 1 dobbeltskærm som suger både over og under værktøjet samt en under- eller overskærm afhængig af profilet som skæres. Figur 5 Principskitse for nyere sugeskærme monteret på ydersiden (plan)

12 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 11 I skærmene sidder oftest store rundsave, og flere sammensatte kuttere i varierende størrelser. Figur 6 Princip for værktøj til tappemaskiner Herunder ses princip for sugeskærmen på større CNC- /fræsemaskine. Maskinerne er ofte udstyret med flere værktøjer som skifter mens processen kører. Figur 7 Principskitse for sugeskærm til CNC.

13 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side Måleresultater I forbindelse med forundersøgelsen er lavet en undersøgelse af de udsugede luftmængder fra de enkelte maskintyper. Resultaterne er opdelt på mindre spåntagende maskiner og større spåntagende maskiner. [m³/h] Udsuget luftmængde fra mindre spåntagende maskiner Luftmængde SMÅ PUDSERE FRÆSERE SAVE Figur 8 Udsuget luftmængde fra mindre spåntagende maskiner [m³/h] Udsuget luftmængde fra større spåntagende maskiner Luftmængde STORE 1 PUDSERE KEHLERE CNC ER TAPPERE FRÆSERE Figur 9 Udsuget luftmængde fra større spåntagende maskiner

14 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 13 Variationen i luftmængden inden for den enkelte maskintype skyldes variation i antallet af sugeskærme på maskinen og spånsugningsanlæggets kapacitet hos den enkelte virksomhed. Ovenstående luftmængderne er med til at give et billede af, i hvilket interval luftmængden for de enkelte maskintyper ligger. [m³/h] Tryktab set i sammenhold med luftmængderne [Pa] Luftmængde Tryktab Figur 10 Tryktab set i sammenhold med luftmængderne. Maskine nr.: Maskintype: 1-2 Håndpudsere 3-10 Fræsere Save Pudsere Kehlere CNC`er Tappere Sugetrykket umiddelbart efter ovenstående maskiner udgør mellem Pa. Enkelte maskiner går helt op til godt Pa. Periferihastigheden for de enkelte maskiner varier meget afhængig af værktøjernes diameter. Disse skal derfor ses i sammenhæng med den enkelte maskine. Spindelhastigheden ligger typisk i intervallet o/min. Hastigheden i hovedkanal ligger for ovenstående maskiner i intervallet m/s. I undersøgelsen er der lagt stor vægt på spånkoncentrationen set i forhold til den udsugede luftmængde.

15 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 14 [g/m³] Materiale ifht. udsuget luftmængde , , ,8 31,0 26,7 24,4 19,2 14,7 14,2 13,2 3,9 3,6 3,3 1,6 0,5 0 Kehlemaskine Kehlemaskine Kehlemaskine Pudser Dobbelttapper Kehlemaskine Tapper Dobbelttapper Dobbelttapper Niveaufræser Fræser Kehler + Dobbelttapper Tap/not maskine Kehlemaskine Pudser Figur 11 Spånmængde i forhold til udsuget luftmængde Ovenstående værdier er et udtryk for aftaget spånmængde set i forhold til den udsugede luftmængde. Der er i målingerne ikke taget stilling til om maskinen kører med meget eller lidt luft i forhold til øvrige maskiner af samme type. Et lav tal er et udtryk for en dårlig effektivitet/ stor udsuget luftmængde i forhold til genereret spånmængde. På baggrund af opgørelsen over materiale ifht. den udsugede luftmængde, kan det konstateres at der selv inden for samme maskintype er stor spredning på materialemængderne. Koncentrationerne er for enkelte maskiner 40 gange større, end de laveste inden for samme maskintype. I projektet er lavet en undersøgelse af elforbruget fordelt pr. m³/h luft der transporteres med ventilatoren. [m³/h /kw] Effekt ifht. luft m³/h pr. kw Dobbelttapper Pudser Fræser Dobbelttapper Kehler + Dobbelttapper Dobbelttapper Pudser Tapper Pudser Kehlemaskine Tap/not maskine Pudser Pudser Niveaufræser Kehlemaskine Figur 12 Udsuget luftmængde pr. tilført effekt til udsugningsventilatoren

16 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 15 Effektoptaget for den enkelte ventilator afhænger af tryktabet før og efter ventilatoren, den udsugede luftmængde og ventilatorens samlede virkningsgrad. Virkningsgraderne for de målte ventilatorer ligger i intervallet %. Ovenstående variation i tallene er under væsentlig indflydelse af tryktabet over den enkelte maskine. 3.6 Materiale Inden for træbearbejdning, arbejdes i flere typer af træ. Spånernes udformning afhænger af materialets egenskab og værktøjets udformning. Typisk opdeles træ i følgende kategorier: Hårdt træ: Blødt træ: Spånerne er små og relative tunge. Spånerne er store lange, sammenhængende proptrækker med en relativ lav vægt, men stor fylde. Limede/pressede plader: Spåner fra eksempelvis MDF plader er ofte fint støv, da bearbejdningsprocessen omfatter opskæring og fræsning. Foto 12 Tv. Blødt træ, ø.th. spåner fra limede plader, n.th hårdt træ I forbindelse med forundersøgelsen har Teknologisk Institut udført sigteanalyser for en række maskiner hos Junckers. Materialerne som forarbejdes under produktionen er en kombination af eg og bøg. For de enkelte kornkurver henvises til bilag 1. Maskine Gens. Diameter [mm] Maks. Diameter [mm] Min. Diameter [mm] Kehlemaskine 1,8-0,063 (ringklinge) * Kehler (not) 1,28 8,0 0,063 Kehler (fer) 0,97 8,0 < 0,063 Ved Filter ** 0,96 8,0 < 0,063 Pudser *** 0,19 0,71 < 0,063 Dobbelttapper 4,0 > 8,0 0,18 Overkutter 2,1 8,0 0,063 Tabel 1 Oversigt over sigteanalyser * Spåner på sigte 2,0 mm og over kan ikke passere gennem sigterne pga. spånernes dimensioner, l=20 mm, b=1,5 mm. ** Blandet spånprøve fra pudser, høvl samt dobbelttapper.

17 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 16 *** Sandpapir korn 60, 100 og 150, prøven er inkl. gipsrester fra spartelmasse Spånernes overfladeareal ligger i intervallet 0,17 71,2 mm². Rumfanget for de aftagne spåner ligger i intervallet 0,007 35,2 mm³.

18 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 17 4 Modeludvikling I samarbejde med projektets parter er udviklet en model til beregning af de proces- og ventilationstekniske forhold. Modellen er opbygget i et Excel regneark som er konvertibel med lignende beregningsprogrammer. Excel er valgt for at gøre modellen tilgængelig for flest mulig. Samtidig er udformningen af regnearket forsøgt holdt så let tilgængelig at det kan anvendes uden forudgående kendskab eller introduktion til programmet. 4.1 Opbygning af beregningsmodellen. Modellen er opdelt i en række kategorier med forskellige emner. Figur 13 Oversigt over kategorier. Har man brugt programmet tidligere er det nemt at springe de indledende forklaringer og hjælp over, ved at gå direkte til indtastning af maskindata. Forsiden med navn og ansvar i forbindelse med anvendelse af modelberegningen. Figur 14 Uddrag af forsiden

19 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 18 En side Eksempel med et beregningseksempel for en almindelig maskine. Eksemplet er suppleret med kommentarer til indtastningerne og resultaterne. Figur 15 Uddrag af side med eksempel Under spindel 1-8 indtastes data for det antal af sugeskærme, der ønskes beregnet. Indtastningerne foretages hvor det er muligt med valg fra rullelister. Dette sikre at enhederne er rigtige, samtidig er det en hjælp til at gætte værdierne, hvis man ikke kender de aktuelle maskindata. Der er mulighed for at regne hele maskinen igennem eller hver enkelt spindel for sig. Beregningerne udføres på et selvstændigt regneark som skjules for brugeren, dette gøres for at reducerer risikoen for ændringer i beregningerne. Beregningerne kan vises ved at vise skjulte ark. Man bør altid starte i den oprindelige udgave af programmet og ikke arbejde videre i en allerede anvendt model. Derved undgår man at evt. ændringer går igen i de efterfølgende beregninger. Resultatet af beregningerne vises under indtastningen af forudsætningerne. Nederst på siden er anført en oversigt over beregningerne for alle sugeskærmene. 4.2 Beregninger Modellen var opbygget til at beregne bærehastigheden, afkastvinklen og stoplængden for forskellige partikler Bærehastigheden Bærehastigheden for partiklen kan beregnes på baggrund af en række parametre for spånerne. På baggrund af indtastning af trætypen og fugtigheden i træet beregnes træets massefylde.

20 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 19 Spånernes størrelse afhænger af bearbejdningsprocessen. Spånerne størrelse vil dog generelt varier afhængig af periferihastigheden og fremføringshastigheden. En pudsemaskine giver eksempelvis fint støv, mens kehlemaskiner giver store og lange spåner. Spånernes størrelse er defineret ud fra sigteanalyser fra en række maskintyper. Analyserne anvendes samtidig i beregningen af spånernes arealer. Bærehastigheden i dette regneark relaterer udelukkende til sammenhængen mellem spånernes størrelse og masse, samt tyngekraftens påvirkning. Det er ikke lavet beregning på nødvendige hastigheder og trykforhold i kanalsektionerne internt i maskinen. Bærehastigheden er taget ud af den endelige version af regnearket, da disse beregnede bærehastigheder er teoretisk og strider mod de anbefalede hastigheder i ATEX direktivet. For ikke at vildlede brugerne af modellen til at tro at de kan klare sig med disse lave hastigheder i systemet, er bærehastigheden taget ud af beregningerne Afkastvinkel Figur 16 Afkastvinkel for spåner Afkastvinklen har stor betydning for udformningen af sugeskærmen. Vinklen angiver hovedretningen spånerne flyver i. Kendes afkastvinklen er retningen for placering af sugeskærmen givet. Suget bør placeres i samme retning som spånerne flyver. Afkastvinklen kan, i sammenhæng med afstanden ud til sugeskærmen, give den anbefalede maksimale afstand mellem træet og den nederste kant af sugeskærmen. Afkastvinklen beregnes på baggrund af indtastningerne af skæredybden og diameteren på det anvendte værktøj. Ved varierende skæredybder kan enten et gennemsnit anvendes, eller alternativt kan beregningerne udføres to gange for henholdsvis maksimum og minimums skæredybde Stoplængden Stoplængden var indledningsvis en interessant størrelse, men efter nærmere granskning blev beregningen taget ud af modellen.

21 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 20 Skulle luftmængden ses i sammenhæng med stoplængden ville resultatet blive større end de luftmængder som anvendes i dag. Det er ikke realistisk at stoppe større spåner med luft ud fra en energimæssig betragtning. De skal stoppes af afskærmningen eller kastes direkte ind i luftstrømmen i sugekanalen. Stoplængden er derfor erstattet af en række andre parametre til opfangning af spånerne når de har forladt værktøjet Luftmængde Der er lagt vægt på at modellen kan beregne de nødvendige luftmængder ud fra en række kriterier. Anbefalingen af nødvendig luftmængde beregnes som et maksimum og minimum ud fra følgende forudsætninger. I beregningen af den ene luftmængde tages hensyn til ATEX direktivet. Ud fra den generede spånmængde fra maskinen beregnes en luftmængde som overholder grænseværdierne af koncentrationer af støv i luften. Luftmængden beregnes på baggrund af en koncentration af spåner på 60 g/m³. Anvendelse af denne værdi forudsætter at materialesammensætningen ikke udelukkende består af fint støv. Materialet må maksimalt indeholde 30% fint støv. Ved beregninger hvor materialet indeholder mere end 30% fint støv, det kunne eksempelvis være en pudser, skal luftmængderne ganges op med en faktor i størrelsesorden 1-3. Luftmængderne skal ses i sammenhæng med de eksisterende kanalstørrelser. Ønsker man ikke at udskift disse skal man sikre en minimums hastighed gennem korrekt valg af den endelige luftmængde.

22 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 21 5 Analyseprogram Analyseprogrammet omhandler studier og analyser af maskiner som generer spåner og støv. På baggrund af analyserne gives konkrete forslag til design af nye optimerede sugeskærme for de forskellige maskintyper Materialeegenskaber I forbindelse med forundersøgelsen er lavet sigteanalyser på en række maskiner. Inden for træ har valget af materiale betydning for spånernes størrelse og vægt. Blødt træ som eksempelvis fyr og gran giver større mere sammenhængende spåner, end hårdt træ som eg og bøg. Større og tungere spåner kræver en højere bærehastigheden, og dermed en større luftmængde eller et mindre areal i skærm og kanaler. Plastspåner opfører sig stort set som træspåner, vægten og spånernes udformning er afgørende for luftmængden. Metalspåner har en størrelse og vægt som gør materialet uhensigtsmæssigt at transporter med luft. Inden for metalindustrien, er spåner fra boremaskiner, skæremaskiner og fræsere typisk lange fjederspiraler med stor vægt. De eneste bearbejdningsprocesser som anvender procesudsugning inden for metalindustrien er i forbindelse med svejsning og laser-/plasmaskæring, hvilket ligger uden for projektets rammer Processen og værktøjet Analyserne viser at udformningen af spånerne varierer i størrelse og udseende afhængig af hvilken bearbejdningsproces de gennemløber. Pudsemaskiner giver meget fint støv. Støvet klistrer let til overflader på materialer eller pudsebånd og kan være svær at fjerne med luft. Spånernes længde og volumen bliver større ved bearbejdning med fer og notskærer. De største spåner dannes ved processer som indeholder fræsere, pudsere og rilleklinge. Værktøjet har indirekte betydning for spånstørrelsen gennem omdrejningshastigheden, sammen med fremføringshastigheden på materialet. Skæret på værktøjet har indflydelse på i hvilken retning spånerne forlader processen, noget værktøj går ned på siden af træet og kan bevirke at der i samme proces opstår flere hovedretninger for spånerne. Det er vigtigt at studerer forureningens naturlige bevægelsesretning og vælge en retning på udsuget som følger denne bevægelse frem for at modarbejde processen. Tunge partikler kan bevæge sig mod de omgivende luftbevægelser mens lettere partikler og gasser bevæger sig med luften.

23 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side Spåner og støvmængder I forundersøgelsen er lavet en beregning af spånmængderne i den udsugede luft for en række maskiner. Spånmængden er opgjort som den afskårne træmængde set i forhold til den målte udsugede luftmængde for maskinen. På baggrund af målingerne kan det konstateres at når de anførte maskiner skal overholde ATEX direktivet skal nogle af maskiner øge luftmængden mens andre kan reducer den, forudsat at alle spåner der bliver aftaget bliver opsamlet i sugeskærmene. Ved tilpasning af luftmængden på maskinerne bør man have retningslinierne fra industriens branchemiljøråd med i tankerne. Den nedre eksplosionsgrænse for træstøv er 60 g/m³, mængden er over den sundhedsmæssige grænseværdi, så denne værdi er kun aktuel i lukkede kanaler og sugeskærme Anvendelsen af værdien på 60 g/m³ forudsætter at materialet maksimalt indeholder 30% fint støv (< 0,5 mm) 20 m/s som bærehastighed når anlæg jævnligt skylles igennem Generelt som Zoner 21 ved lange aflejringer da zone 20 Blandings forholdet mellem grove spåner og fint støv er min 5:1 Spånmængderne umiddelbart foran værktøjet kan ikke omfattes af ovenstående, da luftmængderne bliver for store i forhold til de mulige arealer i forhold til spånmængderne da de er koncentreret forrest i dette område. Man skal dog sikre sig at der kan tilføres tilstrækkelig luft gennem sugeskærmen til den videre transport af spånerne. I fastsættelsen af luftmængderne skal der i en generalisering tages hensyn til den farligste situation. Virksomheder kan afhængig af materialet som bearbejdes og de omgivende forhold have andre grænseværdier. [g/m³] Materialekoncentration i udsuget luft Kehlemaskine Kehlemaskine Kehlemaskine Pudser Dobbelttapper Kehlemaskine Tapper Dobbelttapper Dobbelttapper Niveaufræser Fræser Kehler + Dobbelttapper Tap/not maskine Kehlemaskine Pudser Figur 17 Sammenhæng mellem teoretisk og faktisk luftmængde

24 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side Udsugede luftmængder Grafer fra forundersøgelse, viser en spredning af luftmængder inden for samme maskintype. Luftmængden skal ses i sammenhæng med spånmængden og udformningen af sugeskærmen. Der er en række parametre som skal overholdes for at systemet fungerer fysisk. Bærehastigheden Arealer i sugeskærmen og kanaltilslutninger Spånstørrelse i forhold til lufthastighederne Spånmængde i forhold til luftmængden Bærehastigheden for spånerne skal være til stede. Spånerne skal kunne transporteres fra værktøjet til spånudsugningsanlægget og ud til filteret. Er bærehastigheden ikke til stede vil spånerne ophobes i kanalen. Opnåelse af bærehastigheden er en sammenhæng mellem arealet og luftmængden. Samtidig har spånerne en stor inerti med sig fra værktøjet. Bærehastigheden afhænger af spånernes størrelse set i sammenhæng med spånernes masse. Spånerne påvirkes af tyngdekraften som skal modvirkes af bærehastigheden i modsatte retning. Partikler større end 10 mym sedimenterer og kan kun holde sig svævende under større luftbevægelser. Luftmængden skal til sidst også ses i sammenhæng med den afskårne spånmængde fra maskinen, når der snakkes træspåner og støv. Materialet kan selv i små mængder være eksplosionsfarlig, det er derfor nødvendigt at overholde opstillede krav i ATEX direktivet. Det er derfor i hvert enkelt tilfælde nødvendig at indregne alle parametre for maskinen, ved brug af eksempelvis modelberegningen eller fotografier fra højhastighedskameraer Procesteknisk analyse af sugeskærmene Hos Junckers Industrier har Teknologisk Institut fotograferet en enkelt sugeskærm fra en kehlemaskine med et højhastighedskamera. Billederne underbygger teorien om spånernes bevægelse i en traditionel sugeskærm. Billeder med et digitalt kamera kan også være en hjælp i ændringer på sugeskærmen. Man kan tage billeder før og efter ændringerne for at se hvor spånkoncentrationerne er de største, og om der ændres på bevægelsesmønsteret til det bedre eller værre i de nye sugeskærme. Billeder kan samtidig afsløre hvor der sker en ophobning af spåner i sugeskærmen Mulige principper for udformning af sugeskærm Efterfølgende er givet en række eksempler på udformning af sugeskærmene. På baggrund af modellen gives i eksempeldelen hjælp til udformningen af sugeskærmen med hensyn til retning for placering af udsugningen. Vinklen på spånerne giver retningen for optimal placering af sugeskærmen. Det er ikke altid muligt at placerer udsuget i denne retning pga. maskinen opbygning. Det bør dog tilstræbes at placerer det så langt fremme som muligt.

25 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 24 Sugeskærmene er opdelt i kategorier efter bearbejdningsprocessen på det enkelte værktøj. De kan omkring sugeskærmene opdeles i pudsemaskiner, skæreværktøjer mv. Principperne er ens for bearbejdning i træ og plast. Ved valg af tilslutning i toppen er en række andre parametre vigtige i udformningen af sugeskærmen. Lufthastigheden skal som minimum svare til bærehastigheden. Samtidig skal man være opmærksom på tabet af sugeevne forrest i sugehoven. Sugeskærmen skal udformes med det rigtige areal mellem sugeskærmen og værktøjet. Set i forhold til skærmens bredde og den udsugede luftmængden. Som udgangspunkt skal derfor vælges om skærmen skal dimensioneres på baggrund af en ønsket luftmængde eller omvendt. En tredje parametre som der skal tages hensyn til i udformningen af sugeskærmen er lufttilførslen. Sugeskærmene skal udformes med afrundede kanter i indløbet, for at skabe mindst mulig luftmodstand og uhensigtsmæssige strømninger. Samtidig skal åbningsarealet være stort nok til at den nødvendige luftmængde kan passerer, samtidig skal sikres ved at en tilstrækkelig lufthastighed forrest i sugeskærmen. Der er pt. ikke i praksis gjort de store tiltag til indregulering af de enkelte strenge til de enkelte sugeskærme, så luftmængden ikke kan kontrolleres og fordeles mellem de enkelte sugeskærme. For at få en ens fordeling skal tryktabet i alle sugeskærme og kanalerne være ens. Bygger man om på enkelte sugeskærme i maskinen kan dette bevirke at luftmængden øges på de eksisterende skærme mens den reduceres på de nye afskærmninger. Samlet set opnås derfor ikke en besparelse med mindre de eksisterende skærme drosles ned. Figur 18 Princip for sugeskærme på båndpudser

26 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 25 Figur 19 Princip for eksempelvis fræsere Figur 20 Princip for sugeskærm til rilleklinger.

27 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 26 Bilag 1 Case hos F. Junckers Hos Juncker Industrier er der gennem projektforløbet lavet forsøg med optimering af en dobbelttapper, med 7 sugehove på monteret. Figur 21 Fer og not maskine Maskine har inden forsøgsstart følgende driftsdata: Luftmængde: Statisk tryk: Træ gennemkørt Produktion Fremtrækshastighed Afstand mellem medbringer Spånmængde opsamlet Spånmængde afhøvlet m³/h Pa 1922 m 22 mm brædder 11 m/min 400 mm 6,2 kg/h 47 kg/h Eksisterende sugeskærme var udført efter nedenstående princip.

28 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 27 Figur 22 Notfræserværktøj (H3 og H4) Figur 23 Fer fræserværktøj (V3) Figur 24 Fer/not sav

29 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 28 Figur 25 Fer/not sav (V1 og H1) Alle sugeskærmene blev skiftet til en ny sugeskærm med en mere optimal udformning Maskinen er blevet monteret med i første omgang 4 nye sugehove. I første del af forsøget blev spånmængden reduceret samtidig med at de 2 af de ekstra undersug på maskinen blev lukket. Ved montage af nye sugeskærme på alle 7 værktøjer, blev endnu 2 undersug fjernet. Figur 26 Fotos af nye sugeskærme Maskinen blev i en forsøgsperiode monteret med en frekvensomformer. I perioden blev sammenhængen mellem luftmængden, tryktab, effektforbrug og spånmængde undersøgt med følgende resultat.

30 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 29 [kw] Effektforbrug og luftmængde kw besparelse [m³/h] Figur 27 Sammenhæng mellem målt luftmængde og effektoptag [g/1.922 stk] 250 Luftmængde og spånudslip g [m³/h] Figur 28 Sammenhæng mellem spånudslip og luftmængde

31 ELFOR F&U 2005 Energieffektiv procesudsugning fra maskiner Side 30 Figur 29 Tv. 1 time med eksisterende skærm, th. 2 timer med ny sugeskærm. På baggrund af målinger er det vurderet at ved at bibeholdelse af eksisterende kanaler er muligt at reducer energiforbrugene med følgende. Figur 30 Årlig besparelse med eksisterende ventilator reduceret til 40HZ, 20 m/s i kanal. [m³/h g/1.922 stk] Luftmængde Spånudslip Oprindelig Ny Figur 31 Oversigt over besparelse.

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Ventilationsanlæg (projekt 2) Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret:...2004.05.11 DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus:...11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2)

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation Rekvirent: De Danske Skytteforeninger att.: Kristian Rask Petersen Vingstedvej 27 7182 Bredsten (7586 4222)

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

SUGEARME. Punktudsugning fang forureningen ved kilden

SUGEARME. Punktudsugning fang forureningen ved kilden SUGEARME Punktudsugning fang forureningen ved kilden PUNKTUDSUGNING Punktudsugning af luftbårne partikler er den mest effektive vej til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Med punktudsugning sikrer du effektivt,

Læs mere

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade.

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade. Jeg har altid bøjet en del i akryl, og altid brugt en varmluftblæser til formålet. Det var hvad jeg havde til rådighed og fungerede fint når man først har fået lidt erfaring med det. Man kan så købe en

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

RAPPORT. Måling af træk og temperaturer inden for porte ved brug af trækreducerende teknologi

RAPPORT. Måling af træk og temperaturer inden for porte ved brug af trækreducerende teknologi RAPPORT Måling af træk og temperaturer inden for porte ved brug af trækreducerende teknologi 1. august 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDENR. 1.0 SAMMENFATNING 1 2.0 MÅLING AF LUFTHASTIGHEDER I LAGERHAL 2 3.0

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted Kortlægningsskema Tillæg til AV værksted Arbejdspladsvurdering for ladeværksted Hvordan bruges AV skemaerne En AV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R

INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R Skoleventilation Procesventilation i faglokaler Sløjdlokale Fysiklokale Hjemkundskab IVS-S IVS-F IVS-H Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Leverandør... 3 Krav til

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Projekt nr. 1344595-10 Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Februar 2008 Udført for: SabetoFLEX Att.: Ove Poulsen Hesthøjvej 5 DK-7870 Roslev Peter Svendsen Christian G. Nicolaisen Energieffektivisering

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish tyrolit premium POLERINGSPROGRAM Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish PREMIUM Lamelrondel SCM PREMIUM Forpolerings Rondel PREMIUM Polerings Rondel og polerings pasta

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

Ventilatorer. Teknisk info

Ventilatorer. Teknisk info Teknisk info 2 Teknisk info 1 Produktbeskrivelse 1.1 Generelt for ECT-/DCT-ventilatorer ECT-/DCT-ventilatorene udmærker sig specielt ved en genial lejeopbygning der giver meget lang levetid for lejerne

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Energioptimering på dambrug Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Deltagere i projektet Dansk Akvakultur Teknologisk Institut Lokalenergi Dambrug:

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Indholdsfortegnelse Ventilationsanlæg...2 Myndighedskrav til ventilationsanlæg...2 Ventilationstyper...2 Procesventilation...2 Rumventilation

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Styrke gennem know-how:

Styrke gennem know-how: Styrke gennem know-how: l Egen konstruktion l Kompetence i materialeegenskaber l Bearbejdning med små tolerancer l Præcis produktion af enkeltdele, reservedele og småserier l Komplette anlæg Styrke gennem

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

DA 600. Teknisk info

DA 600. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse komponenterne anvendes til udsugning af luft fra stalde. er aerodynamisk og giver stor luftydelse med lille energiforbrug. er fremstillet af en speciel

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

gl. Matematik A Studentereksamen

gl. Matematik A Studentereksamen gl. Matematik A Studentereksamen gl-stx132-mat/a-14082013 Onsdag den 14. august 2013 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører C n Pr Notat Knebel 21. januar 2015 Bygherre: Opgave: Udført af: Tønder Kommune, Arrild Svømmehal Gennemgang af eksisterende vandbehandlingsanlæg med henblik på vurdering af anlæggenes kapacitet. TBS Baggrund

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner

Indblæsningsdyse. Dimensioner Dimensioner E ØD (MF) ØA Beskrivelse er en indblæsningsdyse, som er velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker lange kastelængder. Dysen kan benyttes til såvel over- som undertempereret

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter aftale med Direktør Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com Hvis du er interesseret i at høre mere

Læs mere

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk Hirtshals Multilak Bindslev Hjørring Frederikshavn Brønderslev Aalborg Pulverlakering I pulverlakeringsafdelingen råder vi over 2 top-moderne lakerings linier. Et automat anlæg og et manuelt anlæg. Vi

Læs mere

Årsprøve i matematik 1y juni 2007

Årsprøve i matematik 1y juni 2007 Opgave 1 Årsprøve i matematik 1y juni 2007 Figuren viser to ensvinklede trekanter PQR og P 1 Q 1 R 1 a) Bestem længden af siden P 1 Q 1 Skalafaktoren beregnes : k = 30/24 P 1 Q 1 = 20 30/24 P 1 Q 1 = 25

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR BLIK OG RØR VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelse til VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelsen til ventilationstekniker er et speciale på vvs-energiuddannelsen - og er det rigtige

Læs mere

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge ColorWood fra Moelven Moelven ColorWood Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge Moelven ColorWood Spar Tid og Penge Moelven ColorWood er en industrimalet facadebeklædning i gran. Sammenlignet

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG KURSUSKATALOG 2014 Danmarks aluminiumsklynge Skolegade 2D 6000 Kolding +45 73743040 Tidssvarende kurser af høj faglighed Udtrykket at lære for livet gælder også inden for aluminiumsbranchen. Hvert år sker

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Egen konstruktion Kompetence i materialeegenskaber Bearbejdning med små tolerancer Præcis produktion af enkeltdele, Reservedele og småserier Komplette anlæg B E A R B E J D N I N

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Bosch-tilbehør 11/12 Arbejdssikkerhed Oversigt 789. Arbejdssikkerhed. Husk den professionelle bruger sørger også for sin egen sikkerhed!

Bosch-tilbehør 11/12 Arbejdssikkerhed Oversigt 789. Arbejdssikkerhed. Husk den professionelle bruger sørger også for sin egen sikkerhed! Bosch-tilbehør 11/12 Arbejdssikkerhed Oversigt 789 Arbejdssikkerhed Husk den professionelle bruger sørger også for sin egen sikkerhed! Bosch-kvalitet afspejler sig også i et komplet tilbehørsprogram for

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi Vingeteknologisk innovation 3 44 meter førende vingeteknologi I vores bestræbelser på at forøge effektiviteten for vores V90-3,0 MW mølle har vi foretaget gennemgribende

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

METALBEARBEJDNING 2009/2010

METALBEARBEJDNING 2009/2010 Metall-Katalog09_DK.qxp:Layout 1 17.4.2009 11:55 Uhr Seite 1 METALBEARBEJDNING 2009/2010 Metall-Katalog09_DK.qxp:Layout 1 17.4.2009 11:55 Uhr Seite 22 Tilbehør Save 708597 Lukket understel med indbygget

Læs mere