DEN NYE ØKOLOGI FREMTIDSSTUDIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NYE ØKOLOGI FREMTIDSSTUDIE 2015-2020"

Transkript

1 FREMTIDSSTUDIE

2 INDHOLD Baggrund 3 Metode 4 Resumé 5 Værdier & livsstil 6 Værdier & fødevarer 8 Parametre for valg af fødevarer 9 Madlavning 11 Opfattelse & forbrug af økologi 12 Værdier & økologi 13 Parametre for valg af økologi 14 Konklusion 16 Musts & muligheder 19 Ny platform for økologi 20

3 BAGGRUND Økologisk Landsforening har en ambition om at skabe nye veje for økologien. At brede økologien ud. En ambition der kalder på handling. Fødevarerådgivningen i Økologisk Landsforening har derfor, i året hvor ø-mærket kan fejre 25 års jubilæum, iværksat et ambitiøst projekt omhandlende fremtidens økologi. I tæt samarbejde med Firstmove er der gennem et større fremtidsstudie identificeret, hvad der skal drive økologien fremover. Hvordan økologien skal udvikles, hvilke nye mål der skal sættes og hvilke værdier, der skal forme en fremtidssikret platform at stå på. Økologien Projektet er støttet af Erhvervs- og Vækstministeriet. 3

4 METODE Firstmove er et strategi- og udviklingsbureau, der leverer valid indsigt i fremtiden. Viden om de værdier og behov, der fremadrettet determinerer markedet. Det gør virksomheden gennem brugen af en særlig videnskilde. Firstmove er specialiseret i de 3% af markedet, der går først. Firstmoverne. Dem som sætter standarden og påvirker alle andre. Over tid. Helt ubevidst. Firstmoverne er mennesker som alle andre. De er blot kendetegnet ved særlige personlighedstræk og en adfærd, der tidsmæssigt adskiller sig fra det øvrige marked. Ved at levere indsigt i firstmovernes adfærd og behov i dag, giver Firstmove eksakt og valid viden om tendenser, der endnu ikke er slået igennem i markedet. Og som det brede massemarked vil efterspørge og handle på i fremtiden. Når det først er adfærd blandt firstmoverne, vil adfærden sprede sig. Til det kommercielt interessante massemarked. Firstmoverne er aldrig målgruppen. Men et unikt, fremtidssikret vidensafsæt, der generer en vigtig tidslomme til udvikling af nyt. Og dermed mulighed for at møde markedet med rette tiltag, på rette tidspunkt, med rette værditilbud. Firstmoves forståelse er, at det nemlig er værdierne, der styrer markedsadfærden og afgør hvad, hvor, hvordan og hos hvem, der købes eller interageres med. En tilgang der gør op med klassisk markedsforståelse og segmenteringsmodeller. KORT SAGT Få går først A Firstmoverne Nogle følger A Nextmoverne Mange går efter A Massemarkedet AFDÆKNING AF FIRSTMOVERNES ADFÆRD = AFDÆKNING AF MASSEMARKEDETS KOMMENDE ADFÆRD UNDERSØGELSENS AFSÆT Nærværende undersøgelse foretaget af Firstmove baserer sig på 21 kvalitative dybdeinterview Foretaget blandt: 5 unge 7 ungfamilier eksperter Alle respondenter er screenet som firstmovers efter Firstmoves særlige screeningsmetode 4

5 RESUMÉ Det immaterielle forbrug er tidens forbrug. Nye værdier sætter scenen. Kvaliteten står til troende. Et øget fokus på nærværet og det fælles bedste. Større trang til frihed, løsrivelse og skabertrang. At gøre det umulige muligt. Åbner perspektivet og skuer mod nye horisonter. Fagre nye verden. Forbruget af fødevarer er drevet af en lang større nydelse, af nye standarder for kvalitet. Den ringe mad hører fortiden til. Det stiller fornyede krav til producenterne og til produktionen. Du skal være din vare bekendt. For produktet er dit bedste budskab. Omtanke og hensynet giver sig tilkende. En dyb respekt for dem og det omring os. Dyrevelfærd og økologi købes på tværs af kategorier. Økologien udgør en fast og stor bestanddel af forbruget. Med de animalske produkter som højeste prioritet. Økologi handler ikke om ideologi, men er pejlemærket og den praktiske ansvarlighedsnavigatør i mængden af muligheder. Positivt set er økologi knyttet til en række fordele. Til en større mening. Til gavn for en selv og for omverdenen. For naturen. Men økologi er ikke ligetil. Eller et valg uden kompromisser. Økologi er udfordret på essentielle værdier. Fyldt af dilemmaer, mangler og modsætninger. Paradokser, som alle spiller en afgørende rolle for valget. Og derfor er forbruget ikke alene et spørgsmål om økologi eller ej. Men et spørgsmål om rationaler, facts, forståelser, tilgængelighed, muligheder. Og rimelighed ift. pris. Ikke alle økologiske varer er prisen værd. Det betyder, at økologien fremadrettet har en opgave foran sig. Den skal tydeliggøres, gøres tilgængelig på tværs af kategorier. Den skal udvikle sig og aktualiseres gennem en række værdier. Og møde forbrugeren i øjenhøjde. Dvs. på de værdier og parametre, forbrugeren tilskriver økologi. 5

6 FIRSTMOVERNES VÆRDIER & LIVSSTIL Livsstilen er præget af en lang række værdier. Men alle værdier honoreres ikke altid. Og kan komme til udtryk på forskellig vis. Afhængig af kategori, tema og tid. Der tegner sig dog et billede på tværs. Og værdierne grupperer sig: KVALITET A UMAGE, HOLDBAR A JEG HOLDER VED Det immaterielle forbrug lever. Og gør livet sparsomt. Frigjort fra materialisme. Kvaliteten dominerer og gøres til livsbetingelsen. For den gode kvalitet varer ved. SKABERTRANG A GLÆDE, PRISE LIVET, KREATIVITET, FORSKE, FEMININITET, KÆRLIGHED A JEG BIDRAGER Det handler om at udrette og skabe. Ikke om at købe og konsumere. Derfor rykker følelserne endnu tættere på. Kontakt på og med alle planer giver handlingerne mening. FREMBAR A UDSYN, SUNDHED, SUBSTANS, INDSIGT A JEG ER I KRAFT AF Fremtiden er største drivkraft. Ikke fortiden eller historien om de gode gamle dage. For fremtiden drives af indhold og dybde. Med mening. Alt det der er godt for en selv. Og for andre. NÆRHED A TILSTEDEVÆRELSE, NUET, ØJEBLIKKET, GOD TID A JEG HAR BETYDNING Sætter stress på hold og giver sig tid. Til livets små øjeblikke. Til nuet. Deri ligger glæden. Tiden har aldrig haft større mening. SOLIDARITET A NATURLIGHED, ANSVARLIGHED, ORDENTLIGHED, OMFAVNELSE, HELHED AJEG TROR PÅ HELHEDEN Solidariteten tager nye former. For det handler nu om en samlet indsats. På samme tid. Ansvarlighed hele vejen rundt. At bevare og værne om moder jord. For naturlighed er tidens religion. FRIHED A LIGE RET, YTRINGSFRIHED, INTEGRITET A JEG STÅR PÅ MIN RET Trangen til personlig frihed manifesterer sig som oprør mod stigende overvågning. Anonymitet og sporløs adfærd er nu kanaliseret over i et spørgsmål om rettigheder. I små synlige kampe. TRANSCENDENS A FJERN LOKAL, UFILTRERET, GRÆNSELØS, PERSPEKTIVFRI A JEG GÅR NYE VEJE Nye højder banker på døren. Det umulige er tidens mulighed. En grænseløs tilgang. Fornuftens ideal er udspillet. Tidligeres måder er død. Ny tid for radikalt nye muligheder. Perspektivet flytter sig og sætter det lokale i relief. Der åbnes op for fremmede himmelstrøg. Og for nye horisonter. 6

7 At opføre sig på en måde, der er med til at bevare, hvad der er værdifuldt. Uagtet om det værdifulde er dyrevelfærden, det gode forhold til din bedstefar, tilliden fra dine studiekammerater, din egen integritet eller lignende Jeg hader faktisk mantraet: What s in it for me maybe nothing, but everything for someone else Frivilligt arbejde har jeg gjort, men synes jeg har for travlt, så jeg gør det ikke mere. Det koster tid at leve ansvarligt Hvis jeg sidder med en bøf, som er økologisk og har en bøf ved siden af, som ikke er det. Og selvom de smager ens og den ene er meget billigere end den anden, så giver det mig større glæde og bedre mæthedsfølelse at spise den økologiske grundet en essentiel helhedstankegang. Jeg har kort og godt taget et ordentligt valg. Det kan jeg smage helt ned i hjertet Det med at verden går under, fordi isen smelter det må komme i anden række. Først skal vi have styr på, at der ikke er nogle, der lider

8 FIRSTMOVERNES VÆRDIER & FØDEVARER Fødevarerne har mistet momentum. Ikke mere snak om maden. Mad er nu midlet ikke målet. Men kravene er skrappere nu. Mere end nogensinde. Det er indholdet, der gør forskellen. Ikke alt det udenom. Der er kamp om plads. Selektion til mindste deltalje. KVALITET A NATURLIGHED, ENKELTHED, ÆGTHED, HELHED A ER DET REELT Kvalitet har højeste prioritet. Fylder i fødevareforbruget. Evigt tilstedeværende værdi. Altid i spil. Bevidst som ubevidst. Materialiserer sig i handling og måles på indfrielsen af øvrige værdier. Desto mere direkte fra naturen, desto bedre kvalitet. LOKATION A OPHAV, SPORBAR, OMTANKE, TILLID A HVOR KOMMER DET FRA Fokus på alle led i processen. Jorden, dyrkningen, opdræt af dyrene, høsten og slagtningen, bearbejdningen, leveringen til butik, butikkens håndtering og i sidste ende vejen til spisebordet. TRANSPARENS A INDSIGT, GENNEMSKUELIGHED, ÆRLIGHED A ER DET TIL AT GENNEMSKUE Mistiliden til industrien og behovet for indsigten vokser. Renheden af de enkelte varer træder frem. Heraf et reelt indhold. ORDENTLIGHED A ETIK, OMTANKE, ANSVARLIGHED, MÅDEHOLD, GOD TID A KAN MAN VÆRE SIG SELV BEKENDT En ordentlig produktion. Etisk forsvarlig. Fødevarer man kan være sig bekendt. For ansvarligheden fylder fortsat. Mad nok til alle gør tallerkenen grøn. Og meget mindre. TID A LANGSOMMELIGHED, OMHU, HÅNDVÆRK, PASSION, SUBSTANS A HAR MAN GIVET SIG TID Tiden taler for andet end den hurtige løsning. At give sig god tid. Produkter produceret med omhu. Her er ingen hastværk. ÆSTETIK A SANSNING, SUBTIL, ELEGANT, ORIGINAL A ER DET UIMODSTÅBART Sansning relateres til råvaren. Til indpakningen. Der taler for produktet. Og er tro mod indholdet. Emballagen er vejviseren. I mængden af muligheder. LYST A NYDELSE, FORKÆLELSE, GLÆDE, SUNDHED A GIVER DET LYST TIL MERE Fødevarerne er også vejen til nydelse. Drevet af lyst. Madglæde. Den relateres til råvarerne og det endelige måltid. Nyder høsten af egen indsats. 8

9 FIRSTMOVERNES PARAMETRE FOR VALG AF FØDEVARER Værdierne understøttes af en lang række parametre. Og gør forbruget af fødevarer komplekst. Ikke alle produkter kan honore alle parametre men kravet er højere standard og ikke laveste fællesnævner. FORUDSÆTNING A SMAG Smag er primær afsæt. Forudsætningen. Det gælder både den oplevede smag, reelt som overført. Smagen påvirkes af øvrige parametre. Og værdier i øvrigt. AFSENDER A PRODUKTIONSMETODE, PRODUKTIONSFORM, OPRINDELSESLAND, PRODUCENT- FORHOLD, CERTIFICERING Hvem, hvad og hvor. Interessen for produktionsmetoden stiger og stiger. Leverer den nødvendige indsigt i produkterne. Og kontrol med indholdet. Afsender er garanten for den gode kvalitet. PRODUKT A INDHOLD, FRISKHED, KORT INGREDIENSLISTE, LAV FORARBEJDNINGSGRAD, FORGÅELSE Det gode produkt taler for sig selv. Graden af bearbejdning taler for friskheden. Og den oplevede kvalitet. Jo lavere bearbejdning desto bedre. VARIATION A ANVENDELIGHED, ALSIDIGHED, ÅRSTID, SÆSON, NYHEDER Anvendelighed i alle led. Bruger op ude som hjemme. Datoservice er vejen til mindre madspild i butikken. Køber vidt muligt rette mængder. Til rette tid. For alting giver ikke mening på samme tid HENSYN A BÆREDYGTIG, FRILAND, ØKOLOGI, BIODYNAMIK, FAIR TRADE Økologi og friland er vejen til bedre dyrevelfærd. Udgør pejlemærkerne og den praktiske vej til en større ansvarlighed. Biodynamik giver det ekstra plus og taler for naturen. For det bæredygtige valg. SYNLIGHED A UDSEENDE, DESIGN, DISTRIBUTION, OMGIVELSER, EMBALLAGE, MÆRKNING Ingen skjulte dagsordner eller indhold. Synligheden af dét, der købes, er afgørende, for tillid er ikke intakt. Butikken er med til at sætte scenen. Både for mulighederne og for indkøbsoplevelsen. FUNKTION A GENNEMTÆNKT, GEN-LUK, STØRRELSE Praktikken fylder. Og emballage skal tjene et formål. Der taler for fødevaren. Og for opbevaringen frem for lir og leg. De mindre pakker matcher tidens mådehold og mega size taler blot for et unødigt forbrug. FAKTOR A VALUE FOR MONEY Prisen handler ikke om den billige variant. Men værdi for pengene. Der må være en nedre grænse. De uhyggeligt billige produkter gavner ingen. Slet ikke produktet. 9

10 I bund og grund handler det om, hvilket fodaftryk jeg sætter, og det synes jeg, at tænker mere over i dag. Så håber jeg bare, at flere tænker som mig Vi skal huske hinanden og huske at være sammen. Men også huske, at vi alle skal gøre en indsats for det. Bl.a. gennem et bevidst forbrug og en adfærd, der rækker længere end hvad skal vi spise i aften Økologi smager ikke bedre. Og ikke altid godt nok Hvis jeg skal vælge mellem økologi og biodynamisk, vælger jeg biodynamisk. Men det er bare nærmest umuligt at finde i butikkerne. Derfor bliver det ofte økologisk Der er nogle definitioner hjemme hos os: Giftmælk, skodost, papbrød, bur-bad

11 FIRSTMOVERNES MADLAVNING Madlavning er tidens sociale handling. Der hvor man lærer fra sig og suger til sig. For inspiration og nyt dominerer. Legen og eksperimenteren med råvarerne handler om kærlighed til maden, til det man spiser. For der er ingen faste dogmer. Der plukkes og sammensættes på tværs af alle køkkener. Alt er vejen til inspiration. Fra butik til fødevarefællesskaber. Trods kærligheden udgør tiden et evigt dilemma. Tid på madlavning er tid givet godt ud. Men god mad tager også tid. En travl hverdag gør det besværligt. Og går ud over anden god tid. Og så er madlavning ikke en pligt, men et stærkt udtryk for kontrol. Det er vejen til at sikre sig et rette indhold. Et måltid der er til at gennemskue. For industrien har fyldt tallerkenen med mistro. 11

12 FIRSTMOVERNES OPFATTELSE & FORBRUG AF ØKOLOGI At købe økologisk begrunder firstmoverne ikke i ét argument alene. For rationalerne er mange. Og de vokser i takt med udbredelsen. Med kommercialiseringen af økologi er den ideologiske tilgang blevet for de dogmatiske. Firstmoverne er langt mere pragmatiske. Økologi er primært en terminologi og et indkøbsparameter. Det er et praktisk pejlemærke. Og navigatør blandt mange muligheder. Økologi er for firstmoverne både: En voksende bevidsthed A ansvars religion Et grundprincip, en helhedstankegang A holdning En sundhedstilgang (når det kommer til fødevarer) A livsstil/levevis En produkttilgang A standpunkt En rationel tilgang A bevidsthed En kommerciel tilgang A fornuft Flere tilgange er repræsenteret hos samme person. For nogle kommer egen sundhed først. En sundere vej til fremtiden. Overlevelse. Hensynet til mig og mine børn. Det handler ikke om økologi i sig selv, men om fravær af alt det dårlige. For andre kommer det andet først. Natur, miljø, andre mennesker og dyr. Moder jords overlevelse. FORBRUG AF ØKOLOGISKE VARER Firstmoverne udviser fortsat meget stor interesse for økologi. Forbruget af økologi breder sig, men fylder primært i forbruget af fødevarer. Det skyldes interessen for fødevarerne. Behovet for gode fødevarer og fødevarernes sundhedsværdi især. Men også det relativt store udvalg sammenlignet med andre kategorier. Tilgængeligheden ikke mindst. Af det samlede fødevareforbrug blandt firstmoverne udgør økologi ca. 80 %. På visse kategorier ligger det på næsten 100% blandt andet grønt, mælk, æg, smør og kaffe. Det gælder også de studerende. Derfor kan det slås fast med syvtommersøm, at det er værdierne, ikke pengepungen, der trækker. Eller skræmmer. Overordnet set efterspørges et mere mangfoldigt udbud på tværs af kategorier. I mange kategorier er økologien så godt som ikke eksisterende. På andre kategorier giver den ikke rigtig mening, fordi kategorierne ikke længere indgår som en naturlig del af forbruget. Det gælder kategorier som slik, sodavand, konserves, frostvarer, fabrikskager mv. Indkøbet forgår der, hvor økologien er tilgængelig. Internethandlen er godt på vej. 12

13 FIRSTMOVERNES VÆRDIER & ØKOLOGI Forbruget af økologi er drevet af en lang række værdier, som knytter sig til forståelsen af økologi. Ikke alle produkter kan levere på samtlige værdier. SUNDHED A RENHED, REPRODUKTION, EGO-ØKO A JEG HOLDER MIG EVIG SUND Forbruget af økologi opleves som sundere. Fraværet af sprøjtemidler, pesticider mv. er sundere for én selv. For barnet. Og for naturen. FREMBAR A BÆREDYGTIG, KONSEKVENS, LANGTIDSHOLDBAR, UENDELIG, HELHED A JEG SER FREM Økologi er overlevelse. Det (hidtil) bedste afsæt for fremtiden. En større tanke for helheden og for fremtiden. BACK TO BASICS A NYDELSE, ORGANISK, NÆNSOM, NATURLIGHED, AUTENTISK A JEG TÆN- KER NATURLIGT Økologi opleves mere naturligt. Tættere på det oprindelige og det ægte. Renset for unødigt industrielt filter. KVALITET A TID, UDVALGT, SIKKER, ENKEL A JEG GIVER MIG TID Kvaliteten manifesterer sig i enkelheden. I produktet uden dikkedarer. Kvaliteten er indlejret i selve produktet. Men kvaliteten ligger også i oplevelsen og valg af indkøbssted. HOLDNING A BEVIDSTHED, STILLINGTAGEN, RATIONALE, ETIK, SAMVITTIGHED A JEG HOL- DER MIG KLAR I HOVEDET Økologi er båret af en øget bevidsthed. Om tingenes sammenhæng. Det er en aktiv handling. En måde at tage stilling på. OMTANKE A OMSORG, ORDENTLIGHED, OVERSKUD, OMFAVNENDE A JEG INVOLVERER MIG Økologi handler også om alt det udenom. En omtanke for naturen og miljøet. Men er også direkte linket til produktionen. Til holdningen om ordentlige fødevarer. Overskud til at levere det bedre. ANSVARLIGHED A RESSOURCEBEVARING, ASKESE, BALANCE A JEG BALANCERER Økologiens primære driver er ansvarlighed. For sig selv, for naturen, for omverdenen - dyr som mennesker. Det er vejen til et mindre forbrug. Og et forbrug i balance. TRANSPARENS A KLARHED, KONTROL, OPRINDELIGHED, INDSIGT A JEG TÆNKER MIG OM Økologi er vejen til større transparens. Den er lettere at gennemskue. Ikke så mange forstyrrende mellemled og uigennemskuelige ingredienser. 13

14 FIRSTMOVERNES PARAMETRE FOR VALG AF ØKOLOGI FORUDSÆTNING A SMAG Det skal smage godt men økologi er ikke altid lig bedste smag. Og derfor rangerer smag lavere, når det kommer til økologi. INDHOLD A MÆRKNING, SÆSON/ÅRSTID, DANSK PRODUKTION Økologi i sæson tilfører produktet ekstra værdi. Og bidrager til en større helhedstanke. Der eksisterer en større tiltro til dansk produktion af økologi. Her opleves standarderne højest. HENSYN A MILJØBELASTNING, PRODUKTIONSMETODE, CO 2, VELFÆRD, EMBALLAGE, MÆNGDE, OPBRUG Rette produktionsmetode er det vigtigste parameter. Her er et indbygget hensyn til naturen, miljøet og ressourceforbrug. Økologi er vejen til opbrug, for den økologiske variant mætter mere. Gerne i mindre forpakninger. Den direkte vej til at undgå madspild hjemme. SANSNING A UDVALG, INSPIRATION, UDSEENDE, KONSISTENS, STRUKTUR, DUFT, SERVICE Forbruget af økologi er linket til selve produktet. Til aktiveringen af sanserne. Produktet skal appellere. Men service og differentieringen i udvalg gør også en stor forskel. FAKTOR A PRIS Prisen er en udfordring. Et dilemma. Og en ulempe. Prisen er forventet højere. Men en højere pris er ikke altid berettiget. Fordi essentielle værdier og parametre er sat ud af spil. Prisen er svær at gennemskue. Merprisen veksler gevaldigt fra kategori til kategori. Prisforskellen for kød opleves urimelig høj. Der mangler gennemsigtighed. Og forståelse for de reelle meromkostninger ved den økologiske produktion. 14

15 De folk, der sparer på den økologiske mælk, køber halvanden liter cola til 20 kr. Hvad skal de med den? Jeg har købt økologisk, siden jeg begyndte at få et valg Jeg køber nu ind efter en overbevisning om, at jeg hellere vil undvære end at købe noget, jeg har det dårligt med at komme i kurven Der er en social værdi i at have økologiske varer liggende i sit køkken frem for konventionelle. Jeg er lidt pinlig over at indrømme det Jeg har ikke råd til det kød, jeg kan stå inde for produktionsmæssigt. Derfor køber jeg sjældent kød

16 KONKLUSION Økologi er kommet for at blive og har bredt sig til et større marked inden for en bred vifte af kategorier. Og dermed blevet til andet og mere end blot et påstået københavnerfænomen. Økologi er faktisk gået hen og blevet en kategori i sig selv. Et praktisk pejlemærke. Og et indkøbsparameter. Den gode ansvarlighedsnavigatør, der knyttes til en række fordele. Den røde tråd i et overudbud blottet for etik. Men barren skal hæves fremadrettet, da der er kommet flere værdier og købsparametre i spil. Og der hersker stadig usikkerhed om, hvad økologi egentlig tilbyder i form af fordele og udbytte. Set i forhold til prisen. Set i forhold til produktionens visioner og hjerteblod. Samlet set elementer som gør økologien kompleks. Økologien vil derfor fremadrettet ikke kunne stå alene. Positivt set er økologi indfrielse af flere værdier og parametre, som differentierer fra kategori til kategori. Men økologi er også udfordret på aktuelle værdier. Og på de parametre, der giver værdierne liv. I dag italesættes økologi typisk via traditionelle forståelser af sundhed, ansvarlighed, naturlighed og kvalitet. Men firstmoverne har hævet barren og stiller fornyede krav. Og dermed udnyttes ikke det udviklingspotentiale, der ligger i værdierne. Eller nye værdier, der løbende kommer til. 16

17 FIRSTMOVERNE: I DAG ER ØKOLOGI LIG Sundhed A Men ikke alle økologiske varer er sunde Ansvarlighed A Men ikke nok ift. dyrevelfærd, natur og øko-systemet Naturlighed A Men ikke helt ren Kvalitet A Men der er gået storproduktion i den Større friskhed A Men ser ikke frisk ud Let adgang til information A Men svær at forstå God moral A Men ikke ideel Bred A Men er ikke tilgængelig nok i alle kategorier Værdifuld A Men detailhandlen fordyrer urimeligt Hensynsfuld A Men ikke altomfavnende DESUDEN SKAL ØKOLOGI IKKE BEKYMRE SIG OM Vandforbrug Markarealer ift. nærliggende vådområder Mulighed for ordentlig faunapassage Menneskelig bæredygtighed Fair Trade Biodynamik Ressourcefordeling Netop den manglende aktualisering af økologi er en af årsagerne til et langsomt voksende forbrug. 17

18 Jeg vil vide hvad jeg spiser. Længere er den ikke. Naturen snyder ikke som den eneste Svært at læse en indholdsfortegnelse uden at skulle slå e-numrene op Det er ikke urimeligt at give 150 kr. for en kylling. Det er helt urimeligt at give 30 kr. Man kan smage, om der er brugt tid Det gør mig glad at lave mad. Kærlighed er både indsats og belønning

19 MUSTS & MULIGHEDER FRA HØNSESTRIK TIL ET MODERNE FORBRUG Et 100% økologisk Danmark er visionen. Det skal gøres gennem en revitalisering og aktualisering af økologiens værdifundament. Gennem en tilpasning af markedets differentierede behov (læs: tidsforskydningen) og udvikling af behov over tid. Men der er selvfølgelig lang vej, nu hvor Danmark ikke er 100 % on (online adgang everywhere, anywhere). Der skal skabes en økologi, der er større end ø-mærket. Økologi skal rykkes fra en fastlåst terminologi til en organisk størrelse. Dvs. fra version 1.0 til 3.0. Der berettiger en højere pris. Og dermed værdi for alle. ØKOLOGI 1.0 Ideologi-baseret Kampen for de få Økologi = antikapitalisme ØKOLOGI 2.0 Segment-baseret Skaber fortælling om individet Udbredelse til allemandseje Recession bremsede væksten Lokalisering satte økologien skak for en periode ØKOLOGI 3.0 Værdibaseret Sammenhæng mellem nærhedsprincip og økologi Ansvarlighedsværdier er udgangspunktet Overbygningen er et helhedsprincip der balancerer kloden. Vores liv. En holistisk forståelse på et højere plan Smag, nydelse, følelse, sanselighed Dét, der giver livskvalitet Mere end god samvittighed Dét som sætter skeptikere skakmat 19

20 NY PLATFORM FOR ØKOLOGI B A OVERORDNET Social markør Ø-mærket = strengere regler OVERORDNET Social sag/værdi Ø-mærket = det allerbedst mulige (ny Euro standard) AFSÆT Kommercielt Animalsk landbrug Ingen H20 regnskab Ingen CO2 regnskab AFSÆT Bæredygtig naturpleje Vegetabilsk landbrug Begrænsning i vandforbrug/recirkulering af vand CO2 hensyn i produktion og i fragt PRODUKTION Monokultur Dyrevelfærd Ingen kunstgødning eller pesticider Konventionelt gylle Brug af konventionelt foder Ingen GMO Standardisering PRODUKTION Permakultur/polykultur Nye standarder for dyrevelfærd Ingen kunstgødning eller pesticider Gødning uden konventionelt gylle 100 % økologisk foder Ingen GMO Ustandardisering BEARBEJDNING Konventionelle ingredienser tilladt 49 tilladte tilsætningsstoffer BEARBEJDNING Ingen konventionelle ingredienser tilladt 15 tilladte PARAMETRE Opretholdelse/udvikling Pendant til konventionelle produkter Pris Tilgængelighed 24/7/365 PARAMETRE Innovation Økologi som innovationsplatform Value for money Sæson, udvalgt, limited FUNKTION Økologi som mad Sundhedsafsæt FUNKTION Økologi som sundhed Sundhedsoptimering TEMAER Køb økologi Mærkning af økologi Emballering af økologisk frugt & grønt Pris: 45 konventionel, 145 økologi Støt TEMAER Lev økologi Mærkning af konventionelle varer Emballering af konventionel grønt & frugt Pris: 65 konventionel, 145 økologi Smag på 20

21 Hvis jeg bruger tid på at lave mad, er det fordi jeg stresser af imens jeg gør det Vi brugte en time på at lave mad, og det blev et rigtig godt måltid. Men det bedste var at lave maden sammen Butikkerne får en procentvis større avance. Og hæver dermed bevidst priserne på de økologiske varer. Det synes jeg er dårlig stil Så få dog gjort noget ved den overemballering af økologisk grønt Økologiske grøntsager er mere friske, for de kan ikke ligge i supermarkedet i 3 uger

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter university of copenhagen Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Økologiske forbrugere i Danmark hvem er de?

Økologiske forbrugere i Danmark hvem er de? Økologiske forbrugere i Danmark hvem er de? 1 AF THOMAS BØKER LUND, KATHERINE O DOHERTY JENSEN OG LAURA MØRCH ANDERSEN I DETTE KAPITEL tegnes et billede af danskernes holdninger til økologi og deres indkøbs-

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Haver til Maver. Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling

Haver til Maver. Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Haver til Maver Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Karen Wistoft, Camilla Roed Otte, Mikkel Stovgaard & Søren Breiting Institut

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING EVENTGÆSTEN I CENTRUM FOR EVENTARRANGØRER, TURISTAKTØRER OG DESTINATIONER 1. oplag. Oktober 2014 Udgivet af EVINN - Eventbaseret Innovation Eventgæstundersøgelsen

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

published by pej gruppen / nr. 04 juni 2010 15. årgang Mad og medier i magtkamp Fællesskabet er tilbage

published by pej gruppen / nr. 04 juni 2010 15. årgang Mad og medier i magtkamp Fællesskabet er tilbage published by pej gruppen / nr. 04 juni 2010 15. årgang T I D & T E N D E N S E Handelstendens: Internetsalg er ikke en kannibal Livsstil og kulturtrend: Mad og medier i magtkamp Internationale trendkilder:

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Artikel af Anne Skare Nielsen & Liselotte Lyngsø. mod 2020

Artikel af Anne Skare Nielsen & Liselotte Lyngsø. mod 2020 Artikel af Anne Skare Nielsen & Liselotte Lyngsø Mega trends mod 2020 Lønmodtagerkulturen er død, amatørernes æra slutter, papirskubbernes tid rinder ud, og det bliver godt at være en rigtig original.

Læs mere

Håndbog for sociale iværksættere

Håndbog for sociale iværksættere Kan man blive rig og lykkelig af at gøre verden til et bedre sted? Det er spørgsmålet, og hvis du har lyst til at finde svaret, er social iværksætteri et godt sted at starte. Men hvad er det? Hvordan kommer

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere