DEN NYE ØKOLOGI FREMTIDSSTUDIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NYE ØKOLOGI FREMTIDSSTUDIE 2015-2020"

Transkript

1 FREMTIDSSTUDIE

2 INDHOLD Baggrund 3 Metode 4 Resumé 5 Værdier & livsstil 6 Værdier & fødevarer 8 Parametre for valg af fødevarer 9 Madlavning 11 Opfattelse & forbrug af økologi 12 Værdier & økologi 13 Parametre for valg af økologi 14 Konklusion 16 Musts & muligheder 19 Ny platform for økologi 20

3 BAGGRUND Økologisk Landsforening har en ambition om at skabe nye veje for økologien. At brede økologien ud. En ambition der kalder på handling. Fødevarerådgivningen i Økologisk Landsforening har derfor, i året hvor ø-mærket kan fejre 25 års jubilæum, iværksat et ambitiøst projekt omhandlende fremtidens økologi. I tæt samarbejde med Firstmove er der gennem et større fremtidsstudie identificeret, hvad der skal drive økologien fremover. Hvordan økologien skal udvikles, hvilke nye mål der skal sættes og hvilke værdier, der skal forme en fremtidssikret platform at stå på. Økologien Projektet er støttet af Erhvervs- og Vækstministeriet. 3

4 METODE Firstmove er et strategi- og udviklingsbureau, der leverer valid indsigt i fremtiden. Viden om de værdier og behov, der fremadrettet determinerer markedet. Det gør virksomheden gennem brugen af en særlig videnskilde. Firstmove er specialiseret i de 3% af markedet, der går først. Firstmoverne. Dem som sætter standarden og påvirker alle andre. Over tid. Helt ubevidst. Firstmoverne er mennesker som alle andre. De er blot kendetegnet ved særlige personlighedstræk og en adfærd, der tidsmæssigt adskiller sig fra det øvrige marked. Ved at levere indsigt i firstmovernes adfærd og behov i dag, giver Firstmove eksakt og valid viden om tendenser, der endnu ikke er slået igennem i markedet. Og som det brede massemarked vil efterspørge og handle på i fremtiden. Når det først er adfærd blandt firstmoverne, vil adfærden sprede sig. Til det kommercielt interessante massemarked. Firstmoverne er aldrig målgruppen. Men et unikt, fremtidssikret vidensafsæt, der generer en vigtig tidslomme til udvikling af nyt. Og dermed mulighed for at møde markedet med rette tiltag, på rette tidspunkt, med rette værditilbud. Firstmoves forståelse er, at det nemlig er værdierne, der styrer markedsadfærden og afgør hvad, hvor, hvordan og hos hvem, der købes eller interageres med. En tilgang der gør op med klassisk markedsforståelse og segmenteringsmodeller. KORT SAGT Få går først A Firstmoverne Nogle følger A Nextmoverne Mange går efter A Massemarkedet AFDÆKNING AF FIRSTMOVERNES ADFÆRD = AFDÆKNING AF MASSEMARKEDETS KOMMENDE ADFÆRD UNDERSØGELSENS AFSÆT Nærværende undersøgelse foretaget af Firstmove baserer sig på 21 kvalitative dybdeinterview Foretaget blandt: 5 unge 7 ungfamilier eksperter Alle respondenter er screenet som firstmovers efter Firstmoves særlige screeningsmetode 4

5 RESUMÉ Det immaterielle forbrug er tidens forbrug. Nye værdier sætter scenen. Kvaliteten står til troende. Et øget fokus på nærværet og det fælles bedste. Større trang til frihed, løsrivelse og skabertrang. At gøre det umulige muligt. Åbner perspektivet og skuer mod nye horisonter. Fagre nye verden. Forbruget af fødevarer er drevet af en lang større nydelse, af nye standarder for kvalitet. Den ringe mad hører fortiden til. Det stiller fornyede krav til producenterne og til produktionen. Du skal være din vare bekendt. For produktet er dit bedste budskab. Omtanke og hensynet giver sig tilkende. En dyb respekt for dem og det omring os. Dyrevelfærd og økologi købes på tværs af kategorier. Økologien udgør en fast og stor bestanddel af forbruget. Med de animalske produkter som højeste prioritet. Økologi handler ikke om ideologi, men er pejlemærket og den praktiske ansvarlighedsnavigatør i mængden af muligheder. Positivt set er økologi knyttet til en række fordele. Til en større mening. Til gavn for en selv og for omverdenen. For naturen. Men økologi er ikke ligetil. Eller et valg uden kompromisser. Økologi er udfordret på essentielle værdier. Fyldt af dilemmaer, mangler og modsætninger. Paradokser, som alle spiller en afgørende rolle for valget. Og derfor er forbruget ikke alene et spørgsmål om økologi eller ej. Men et spørgsmål om rationaler, facts, forståelser, tilgængelighed, muligheder. Og rimelighed ift. pris. Ikke alle økologiske varer er prisen værd. Det betyder, at økologien fremadrettet har en opgave foran sig. Den skal tydeliggøres, gøres tilgængelig på tværs af kategorier. Den skal udvikle sig og aktualiseres gennem en række værdier. Og møde forbrugeren i øjenhøjde. Dvs. på de værdier og parametre, forbrugeren tilskriver økologi. 5

6 FIRSTMOVERNES VÆRDIER & LIVSSTIL Livsstilen er præget af en lang række værdier. Men alle værdier honoreres ikke altid. Og kan komme til udtryk på forskellig vis. Afhængig af kategori, tema og tid. Der tegner sig dog et billede på tværs. Og værdierne grupperer sig: KVALITET A UMAGE, HOLDBAR A JEG HOLDER VED Det immaterielle forbrug lever. Og gør livet sparsomt. Frigjort fra materialisme. Kvaliteten dominerer og gøres til livsbetingelsen. For den gode kvalitet varer ved. SKABERTRANG A GLÆDE, PRISE LIVET, KREATIVITET, FORSKE, FEMININITET, KÆRLIGHED A JEG BIDRAGER Det handler om at udrette og skabe. Ikke om at købe og konsumere. Derfor rykker følelserne endnu tættere på. Kontakt på og med alle planer giver handlingerne mening. FREMBAR A UDSYN, SUNDHED, SUBSTANS, INDSIGT A JEG ER I KRAFT AF Fremtiden er største drivkraft. Ikke fortiden eller historien om de gode gamle dage. For fremtiden drives af indhold og dybde. Med mening. Alt det der er godt for en selv. Og for andre. NÆRHED A TILSTEDEVÆRELSE, NUET, ØJEBLIKKET, GOD TID A JEG HAR BETYDNING Sætter stress på hold og giver sig tid. Til livets små øjeblikke. Til nuet. Deri ligger glæden. Tiden har aldrig haft større mening. SOLIDARITET A NATURLIGHED, ANSVARLIGHED, ORDENTLIGHED, OMFAVNELSE, HELHED AJEG TROR PÅ HELHEDEN Solidariteten tager nye former. For det handler nu om en samlet indsats. På samme tid. Ansvarlighed hele vejen rundt. At bevare og værne om moder jord. For naturlighed er tidens religion. FRIHED A LIGE RET, YTRINGSFRIHED, INTEGRITET A JEG STÅR PÅ MIN RET Trangen til personlig frihed manifesterer sig som oprør mod stigende overvågning. Anonymitet og sporløs adfærd er nu kanaliseret over i et spørgsmål om rettigheder. I små synlige kampe. TRANSCENDENS A FJERN LOKAL, UFILTRERET, GRÆNSELØS, PERSPEKTIVFRI A JEG GÅR NYE VEJE Nye højder banker på døren. Det umulige er tidens mulighed. En grænseløs tilgang. Fornuftens ideal er udspillet. Tidligeres måder er død. Ny tid for radikalt nye muligheder. Perspektivet flytter sig og sætter det lokale i relief. Der åbnes op for fremmede himmelstrøg. Og for nye horisonter. 6

7 At opføre sig på en måde, der er med til at bevare, hvad der er værdifuldt. Uagtet om det værdifulde er dyrevelfærden, det gode forhold til din bedstefar, tilliden fra dine studiekammerater, din egen integritet eller lignende Jeg hader faktisk mantraet: What s in it for me maybe nothing, but everything for someone else Frivilligt arbejde har jeg gjort, men synes jeg har for travlt, så jeg gør det ikke mere. Det koster tid at leve ansvarligt Hvis jeg sidder med en bøf, som er økologisk og har en bøf ved siden af, som ikke er det. Og selvom de smager ens og den ene er meget billigere end den anden, så giver det mig større glæde og bedre mæthedsfølelse at spise den økologiske grundet en essentiel helhedstankegang. Jeg har kort og godt taget et ordentligt valg. Det kan jeg smage helt ned i hjertet Det med at verden går under, fordi isen smelter det må komme i anden række. Først skal vi have styr på, at der ikke er nogle, der lider

8 FIRSTMOVERNES VÆRDIER & FØDEVARER Fødevarerne har mistet momentum. Ikke mere snak om maden. Mad er nu midlet ikke målet. Men kravene er skrappere nu. Mere end nogensinde. Det er indholdet, der gør forskellen. Ikke alt det udenom. Der er kamp om plads. Selektion til mindste deltalje. KVALITET A NATURLIGHED, ENKELTHED, ÆGTHED, HELHED A ER DET REELT Kvalitet har højeste prioritet. Fylder i fødevareforbruget. Evigt tilstedeværende værdi. Altid i spil. Bevidst som ubevidst. Materialiserer sig i handling og måles på indfrielsen af øvrige værdier. Desto mere direkte fra naturen, desto bedre kvalitet. LOKATION A OPHAV, SPORBAR, OMTANKE, TILLID A HVOR KOMMER DET FRA Fokus på alle led i processen. Jorden, dyrkningen, opdræt af dyrene, høsten og slagtningen, bearbejdningen, leveringen til butik, butikkens håndtering og i sidste ende vejen til spisebordet. TRANSPARENS A INDSIGT, GENNEMSKUELIGHED, ÆRLIGHED A ER DET TIL AT GENNEMSKUE Mistiliden til industrien og behovet for indsigten vokser. Renheden af de enkelte varer træder frem. Heraf et reelt indhold. ORDENTLIGHED A ETIK, OMTANKE, ANSVARLIGHED, MÅDEHOLD, GOD TID A KAN MAN VÆRE SIG SELV BEKENDT En ordentlig produktion. Etisk forsvarlig. Fødevarer man kan være sig bekendt. For ansvarligheden fylder fortsat. Mad nok til alle gør tallerkenen grøn. Og meget mindre. TID A LANGSOMMELIGHED, OMHU, HÅNDVÆRK, PASSION, SUBSTANS A HAR MAN GIVET SIG TID Tiden taler for andet end den hurtige løsning. At give sig god tid. Produkter produceret med omhu. Her er ingen hastværk. ÆSTETIK A SANSNING, SUBTIL, ELEGANT, ORIGINAL A ER DET UIMODSTÅBART Sansning relateres til råvaren. Til indpakningen. Der taler for produktet. Og er tro mod indholdet. Emballagen er vejviseren. I mængden af muligheder. LYST A NYDELSE, FORKÆLELSE, GLÆDE, SUNDHED A GIVER DET LYST TIL MERE Fødevarerne er også vejen til nydelse. Drevet af lyst. Madglæde. Den relateres til råvarerne og det endelige måltid. Nyder høsten af egen indsats. 8

9 FIRSTMOVERNES PARAMETRE FOR VALG AF FØDEVARER Værdierne understøttes af en lang række parametre. Og gør forbruget af fødevarer komplekst. Ikke alle produkter kan honore alle parametre men kravet er højere standard og ikke laveste fællesnævner. FORUDSÆTNING A SMAG Smag er primær afsæt. Forudsætningen. Det gælder både den oplevede smag, reelt som overført. Smagen påvirkes af øvrige parametre. Og værdier i øvrigt. AFSENDER A PRODUKTIONSMETODE, PRODUKTIONSFORM, OPRINDELSESLAND, PRODUCENT- FORHOLD, CERTIFICERING Hvem, hvad og hvor. Interessen for produktionsmetoden stiger og stiger. Leverer den nødvendige indsigt i produkterne. Og kontrol med indholdet. Afsender er garanten for den gode kvalitet. PRODUKT A INDHOLD, FRISKHED, KORT INGREDIENSLISTE, LAV FORARBEJDNINGSGRAD, FORGÅELSE Det gode produkt taler for sig selv. Graden af bearbejdning taler for friskheden. Og den oplevede kvalitet. Jo lavere bearbejdning desto bedre. VARIATION A ANVENDELIGHED, ALSIDIGHED, ÅRSTID, SÆSON, NYHEDER Anvendelighed i alle led. Bruger op ude som hjemme. Datoservice er vejen til mindre madspild i butikken. Køber vidt muligt rette mængder. Til rette tid. For alting giver ikke mening på samme tid HENSYN A BÆREDYGTIG, FRILAND, ØKOLOGI, BIODYNAMIK, FAIR TRADE Økologi og friland er vejen til bedre dyrevelfærd. Udgør pejlemærkerne og den praktiske vej til en større ansvarlighed. Biodynamik giver det ekstra plus og taler for naturen. For det bæredygtige valg. SYNLIGHED A UDSEENDE, DESIGN, DISTRIBUTION, OMGIVELSER, EMBALLAGE, MÆRKNING Ingen skjulte dagsordner eller indhold. Synligheden af dét, der købes, er afgørende, for tillid er ikke intakt. Butikken er med til at sætte scenen. Både for mulighederne og for indkøbsoplevelsen. FUNKTION A GENNEMTÆNKT, GEN-LUK, STØRRELSE Praktikken fylder. Og emballage skal tjene et formål. Der taler for fødevaren. Og for opbevaringen frem for lir og leg. De mindre pakker matcher tidens mådehold og mega size taler blot for et unødigt forbrug. FAKTOR A VALUE FOR MONEY Prisen handler ikke om den billige variant. Men værdi for pengene. Der må være en nedre grænse. De uhyggeligt billige produkter gavner ingen. Slet ikke produktet. 9

10 I bund og grund handler det om, hvilket fodaftryk jeg sætter, og det synes jeg, at tænker mere over i dag. Så håber jeg bare, at flere tænker som mig Vi skal huske hinanden og huske at være sammen. Men også huske, at vi alle skal gøre en indsats for det. Bl.a. gennem et bevidst forbrug og en adfærd, der rækker længere end hvad skal vi spise i aften Økologi smager ikke bedre. Og ikke altid godt nok Hvis jeg skal vælge mellem økologi og biodynamisk, vælger jeg biodynamisk. Men det er bare nærmest umuligt at finde i butikkerne. Derfor bliver det ofte økologisk Der er nogle definitioner hjemme hos os: Giftmælk, skodost, papbrød, bur-bad

11 FIRSTMOVERNES MADLAVNING Madlavning er tidens sociale handling. Der hvor man lærer fra sig og suger til sig. For inspiration og nyt dominerer. Legen og eksperimenteren med råvarerne handler om kærlighed til maden, til det man spiser. For der er ingen faste dogmer. Der plukkes og sammensættes på tværs af alle køkkener. Alt er vejen til inspiration. Fra butik til fødevarefællesskaber. Trods kærligheden udgør tiden et evigt dilemma. Tid på madlavning er tid givet godt ud. Men god mad tager også tid. En travl hverdag gør det besværligt. Og går ud over anden god tid. Og så er madlavning ikke en pligt, men et stærkt udtryk for kontrol. Det er vejen til at sikre sig et rette indhold. Et måltid der er til at gennemskue. For industrien har fyldt tallerkenen med mistro. 11

12 FIRSTMOVERNES OPFATTELSE & FORBRUG AF ØKOLOGI At købe økologisk begrunder firstmoverne ikke i ét argument alene. For rationalerne er mange. Og de vokser i takt med udbredelsen. Med kommercialiseringen af økologi er den ideologiske tilgang blevet for de dogmatiske. Firstmoverne er langt mere pragmatiske. Økologi er primært en terminologi og et indkøbsparameter. Det er et praktisk pejlemærke. Og navigatør blandt mange muligheder. Økologi er for firstmoverne både: En voksende bevidsthed A ansvars religion Et grundprincip, en helhedstankegang A holdning En sundhedstilgang (når det kommer til fødevarer) A livsstil/levevis En produkttilgang A standpunkt En rationel tilgang A bevidsthed En kommerciel tilgang A fornuft Flere tilgange er repræsenteret hos samme person. For nogle kommer egen sundhed først. En sundere vej til fremtiden. Overlevelse. Hensynet til mig og mine børn. Det handler ikke om økologi i sig selv, men om fravær af alt det dårlige. For andre kommer det andet først. Natur, miljø, andre mennesker og dyr. Moder jords overlevelse. FORBRUG AF ØKOLOGISKE VARER Firstmoverne udviser fortsat meget stor interesse for økologi. Forbruget af økologi breder sig, men fylder primært i forbruget af fødevarer. Det skyldes interessen for fødevarerne. Behovet for gode fødevarer og fødevarernes sundhedsværdi især. Men også det relativt store udvalg sammenlignet med andre kategorier. Tilgængeligheden ikke mindst. Af det samlede fødevareforbrug blandt firstmoverne udgør økologi ca. 80 %. På visse kategorier ligger det på næsten 100% blandt andet grønt, mælk, æg, smør og kaffe. Det gælder også de studerende. Derfor kan det slås fast med syvtommersøm, at det er værdierne, ikke pengepungen, der trækker. Eller skræmmer. Overordnet set efterspørges et mere mangfoldigt udbud på tværs af kategorier. I mange kategorier er økologien så godt som ikke eksisterende. På andre kategorier giver den ikke rigtig mening, fordi kategorierne ikke længere indgår som en naturlig del af forbruget. Det gælder kategorier som slik, sodavand, konserves, frostvarer, fabrikskager mv. Indkøbet forgår der, hvor økologien er tilgængelig. Internethandlen er godt på vej. 12

13 FIRSTMOVERNES VÆRDIER & ØKOLOGI Forbruget af økologi er drevet af en lang række værdier, som knytter sig til forståelsen af økologi. Ikke alle produkter kan levere på samtlige værdier. SUNDHED A RENHED, REPRODUKTION, EGO-ØKO A JEG HOLDER MIG EVIG SUND Forbruget af økologi opleves som sundere. Fraværet af sprøjtemidler, pesticider mv. er sundere for én selv. For barnet. Og for naturen. FREMBAR A BÆREDYGTIG, KONSEKVENS, LANGTIDSHOLDBAR, UENDELIG, HELHED A JEG SER FREM Økologi er overlevelse. Det (hidtil) bedste afsæt for fremtiden. En større tanke for helheden og for fremtiden. BACK TO BASICS A NYDELSE, ORGANISK, NÆNSOM, NATURLIGHED, AUTENTISK A JEG TÆN- KER NATURLIGT Økologi opleves mere naturligt. Tættere på det oprindelige og det ægte. Renset for unødigt industrielt filter. KVALITET A TID, UDVALGT, SIKKER, ENKEL A JEG GIVER MIG TID Kvaliteten manifesterer sig i enkelheden. I produktet uden dikkedarer. Kvaliteten er indlejret i selve produktet. Men kvaliteten ligger også i oplevelsen og valg af indkøbssted. HOLDNING A BEVIDSTHED, STILLINGTAGEN, RATIONALE, ETIK, SAMVITTIGHED A JEG HOL- DER MIG KLAR I HOVEDET Økologi er båret af en øget bevidsthed. Om tingenes sammenhæng. Det er en aktiv handling. En måde at tage stilling på. OMTANKE A OMSORG, ORDENTLIGHED, OVERSKUD, OMFAVNENDE A JEG INVOLVERER MIG Økologi handler også om alt det udenom. En omtanke for naturen og miljøet. Men er også direkte linket til produktionen. Til holdningen om ordentlige fødevarer. Overskud til at levere det bedre. ANSVARLIGHED A RESSOURCEBEVARING, ASKESE, BALANCE A JEG BALANCERER Økologiens primære driver er ansvarlighed. For sig selv, for naturen, for omverdenen - dyr som mennesker. Det er vejen til et mindre forbrug. Og et forbrug i balance. TRANSPARENS A KLARHED, KONTROL, OPRINDELIGHED, INDSIGT A JEG TÆNKER MIG OM Økologi er vejen til større transparens. Den er lettere at gennemskue. Ikke så mange forstyrrende mellemled og uigennemskuelige ingredienser. 13

14 FIRSTMOVERNES PARAMETRE FOR VALG AF ØKOLOGI FORUDSÆTNING A SMAG Det skal smage godt men økologi er ikke altid lig bedste smag. Og derfor rangerer smag lavere, når det kommer til økologi. INDHOLD A MÆRKNING, SÆSON/ÅRSTID, DANSK PRODUKTION Økologi i sæson tilfører produktet ekstra værdi. Og bidrager til en større helhedstanke. Der eksisterer en større tiltro til dansk produktion af økologi. Her opleves standarderne højest. HENSYN A MILJØBELASTNING, PRODUKTIONSMETODE, CO 2, VELFÆRD, EMBALLAGE, MÆNGDE, OPBRUG Rette produktionsmetode er det vigtigste parameter. Her er et indbygget hensyn til naturen, miljøet og ressourceforbrug. Økologi er vejen til opbrug, for den økologiske variant mætter mere. Gerne i mindre forpakninger. Den direkte vej til at undgå madspild hjemme. SANSNING A UDVALG, INSPIRATION, UDSEENDE, KONSISTENS, STRUKTUR, DUFT, SERVICE Forbruget af økologi er linket til selve produktet. Til aktiveringen af sanserne. Produktet skal appellere. Men service og differentieringen i udvalg gør også en stor forskel. FAKTOR A PRIS Prisen er en udfordring. Et dilemma. Og en ulempe. Prisen er forventet højere. Men en højere pris er ikke altid berettiget. Fordi essentielle værdier og parametre er sat ud af spil. Prisen er svær at gennemskue. Merprisen veksler gevaldigt fra kategori til kategori. Prisforskellen for kød opleves urimelig høj. Der mangler gennemsigtighed. Og forståelse for de reelle meromkostninger ved den økologiske produktion. 14

15 De folk, der sparer på den økologiske mælk, køber halvanden liter cola til 20 kr. Hvad skal de med den? Jeg har købt økologisk, siden jeg begyndte at få et valg Jeg køber nu ind efter en overbevisning om, at jeg hellere vil undvære end at købe noget, jeg har det dårligt med at komme i kurven Der er en social værdi i at have økologiske varer liggende i sit køkken frem for konventionelle. Jeg er lidt pinlig over at indrømme det Jeg har ikke råd til det kød, jeg kan stå inde for produktionsmæssigt. Derfor køber jeg sjældent kød

16 KONKLUSION Økologi er kommet for at blive og har bredt sig til et større marked inden for en bred vifte af kategorier. Og dermed blevet til andet og mere end blot et påstået københavnerfænomen. Økologi er faktisk gået hen og blevet en kategori i sig selv. Et praktisk pejlemærke. Og et indkøbsparameter. Den gode ansvarlighedsnavigatør, der knyttes til en række fordele. Den røde tråd i et overudbud blottet for etik. Men barren skal hæves fremadrettet, da der er kommet flere værdier og købsparametre i spil. Og der hersker stadig usikkerhed om, hvad økologi egentlig tilbyder i form af fordele og udbytte. Set i forhold til prisen. Set i forhold til produktionens visioner og hjerteblod. Samlet set elementer som gør økologien kompleks. Økologien vil derfor fremadrettet ikke kunne stå alene. Positivt set er økologi indfrielse af flere værdier og parametre, som differentierer fra kategori til kategori. Men økologi er også udfordret på aktuelle værdier. Og på de parametre, der giver værdierne liv. I dag italesættes økologi typisk via traditionelle forståelser af sundhed, ansvarlighed, naturlighed og kvalitet. Men firstmoverne har hævet barren og stiller fornyede krav. Og dermed udnyttes ikke det udviklingspotentiale, der ligger i værdierne. Eller nye værdier, der løbende kommer til. 16

17 FIRSTMOVERNE: I DAG ER ØKOLOGI LIG Sundhed A Men ikke alle økologiske varer er sunde Ansvarlighed A Men ikke nok ift. dyrevelfærd, natur og øko-systemet Naturlighed A Men ikke helt ren Kvalitet A Men der er gået storproduktion i den Større friskhed A Men ser ikke frisk ud Let adgang til information A Men svær at forstå God moral A Men ikke ideel Bred A Men er ikke tilgængelig nok i alle kategorier Værdifuld A Men detailhandlen fordyrer urimeligt Hensynsfuld A Men ikke altomfavnende DESUDEN SKAL ØKOLOGI IKKE BEKYMRE SIG OM Vandforbrug Markarealer ift. nærliggende vådområder Mulighed for ordentlig faunapassage Menneskelig bæredygtighed Fair Trade Biodynamik Ressourcefordeling Netop den manglende aktualisering af økologi er en af årsagerne til et langsomt voksende forbrug. 17

18 Jeg vil vide hvad jeg spiser. Længere er den ikke. Naturen snyder ikke som den eneste Svært at læse en indholdsfortegnelse uden at skulle slå e-numrene op Det er ikke urimeligt at give 150 kr. for en kylling. Det er helt urimeligt at give 30 kr. Man kan smage, om der er brugt tid Det gør mig glad at lave mad. Kærlighed er både indsats og belønning

19 MUSTS & MULIGHEDER FRA HØNSESTRIK TIL ET MODERNE FORBRUG Et 100% økologisk Danmark er visionen. Det skal gøres gennem en revitalisering og aktualisering af økologiens værdifundament. Gennem en tilpasning af markedets differentierede behov (læs: tidsforskydningen) og udvikling af behov over tid. Men der er selvfølgelig lang vej, nu hvor Danmark ikke er 100 % on (online adgang everywhere, anywhere). Der skal skabes en økologi, der er større end ø-mærket. Økologi skal rykkes fra en fastlåst terminologi til en organisk størrelse. Dvs. fra version 1.0 til 3.0. Der berettiger en højere pris. Og dermed værdi for alle. ØKOLOGI 1.0 Ideologi-baseret Kampen for de få Økologi = antikapitalisme ØKOLOGI 2.0 Segment-baseret Skaber fortælling om individet Udbredelse til allemandseje Recession bremsede væksten Lokalisering satte økologien skak for en periode ØKOLOGI 3.0 Værdibaseret Sammenhæng mellem nærhedsprincip og økologi Ansvarlighedsværdier er udgangspunktet Overbygningen er et helhedsprincip der balancerer kloden. Vores liv. En holistisk forståelse på et højere plan Smag, nydelse, følelse, sanselighed Dét, der giver livskvalitet Mere end god samvittighed Dét som sætter skeptikere skakmat 19

20 NY PLATFORM FOR ØKOLOGI B A OVERORDNET Social markør Ø-mærket = strengere regler OVERORDNET Social sag/værdi Ø-mærket = det allerbedst mulige (ny Euro standard) AFSÆT Kommercielt Animalsk landbrug Ingen H20 regnskab Ingen CO2 regnskab AFSÆT Bæredygtig naturpleje Vegetabilsk landbrug Begrænsning i vandforbrug/recirkulering af vand CO2 hensyn i produktion og i fragt PRODUKTION Monokultur Dyrevelfærd Ingen kunstgødning eller pesticider Konventionelt gylle Brug af konventionelt foder Ingen GMO Standardisering PRODUKTION Permakultur/polykultur Nye standarder for dyrevelfærd Ingen kunstgødning eller pesticider Gødning uden konventionelt gylle 100 % økologisk foder Ingen GMO Ustandardisering BEARBEJDNING Konventionelle ingredienser tilladt 49 tilladte tilsætningsstoffer BEARBEJDNING Ingen konventionelle ingredienser tilladt 15 tilladte PARAMETRE Opretholdelse/udvikling Pendant til konventionelle produkter Pris Tilgængelighed 24/7/365 PARAMETRE Innovation Økologi som innovationsplatform Value for money Sæson, udvalgt, limited FUNKTION Økologi som mad Sundhedsafsæt FUNKTION Økologi som sundhed Sundhedsoptimering TEMAER Køb økologi Mærkning af økologi Emballering af økologisk frugt & grønt Pris: 45 konventionel, 145 økologi Støt TEMAER Lev økologi Mærkning af konventionelle varer Emballering af konventionel grønt & frugt Pris: 65 konventionel, 145 økologi Smag på 20

21 Hvis jeg bruger tid på at lave mad, er det fordi jeg stresser af imens jeg gør det Vi brugte en time på at lave mad, og det blev et rigtig godt måltid. Men det bedste var at lave maden sammen Butikkerne får en procentvis større avance. Og hæver dermed bevidst priserne på de økologiske varer. Det synes jeg er dårlig stil Så få dog gjort noget ved den overemballering af økologisk grønt Økologiske grøntsager er mere friske, for de kan ikke ligge i supermarkedet i 3 uger

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Kilde: www.okologi.dk

Kilde: www.okologi.dk Side 1 Omkring en tredjedel af al verdens mad bliver produceret direkte til skraldespanden. Kilde: Rapporten The food we waste af WRAP (Waste & Resources Action programme) tal fra 2008 Du får mad uden

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE

SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE Karen Wistoft Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AAU Professor, Institut for Læring, Grønlands Universitet 22-11-2014 Karen Wistoft/SMAGforLIVET/Centeråbning

Læs mere

DANSKE GULDSMEDE OG URMAGERE. Efter-krise-tjek hos guldsmeden og urmageren. Jakob Søndergaard pejgruppen.dk september 2010

DANSKE GULDSMEDE OG URMAGERE. Efter-krise-tjek hos guldsmeden og urmageren. Jakob Søndergaard pejgruppen.dk september 2010 DANSKE GULDSMEDE OG URMAGERE Efter-krise-tjek hos guldsmeden og urmageren Jakob Søndergaard pejgruppen.dk september 2010 Er det værste overstået nu? Er krisen forbi? Har vi lært noget af krisen? Hvad er

Læs mere

Sporbarhed hvad vil forbrugerne vide?

Sporbarhed hvad vil forbrugerne vide? Sporbarhed hvad vil forbrugerne vide? Camilla Udsen, cand.techn.al., ph.d. Fødevarepolitisk medarbejder Forbrugerrådet Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Er sporbarhed et forbrugerkrav????? Eksempler

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

111 fødevaretrends. 1. Fra Light til Semi-light. En semi-light-variant indeholder således mellem 30 og 70 procent af den klassiske variants kalorier.

111 fødevaretrends. 1. Fra Light til Semi-light. En semi-light-variant indeholder således mellem 30 og 70 procent af den klassiske variants kalorier. Den fulde version af bogen indeholder en introduktion til hovedtemaerne i de 111 fødevaretrends samt tips til, hvordan du får mest ud af at læse bogen. Her bliver du bare kastet lige ud i det... 111 fødevaretrends

Læs mere

De økologiske arketyper

De økologiske arketyper De økologiske arketyper 2013 Baggrund I forbindelse med produktudvikling eller markedsføring af økologiske fødevarer er en traditionel segmentering, hvor markedet inddeles efter demografiske data, oftest

Læs mere

Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden

Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden To modeller To modeller Abonnements modellen Familie/gruppe fokus Simplicitet Leverance til hjemmet Serviceydelseincl. digital interaktions

Læs mere

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget madværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mad og hygiejne 4 Fødevarebevidsthed 5 Madlavning 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget madværksted

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Øko 25 år FVM factfile

Øko 25 år FVM factfile Øko 25 år FVM factfile Generelle facts om økologi i Danmark Forbruger facts - Ø-mærket blev lanceret i Danmark i 1989-97 % har kendskab til Ø-mærket - 84 % af befolkningen har tillid til Ø-mærket - 93

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen.

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen. Kære Dig Tillykke med fødselsdagen. Du får talen på papir, da jeg jo ikke er som den pinlige onkel, der bare rejser sig og tager ordet til din fødselsdagsfest. Det er kun godt og så har det også den fordel

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Intro Mad-logbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Bakterie-bal, nej tak Minimejeri Spis op eller not Mad i Danmarkshistorien Vege hvad for en? Intro En del

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Jakob Søndergaard www.pejgruppen.dk Den 3. og 10. september 2009

Jakob Søndergaard www.pejgruppen.dk Den 3. og 10. september 2009 Jakob Søndergaard www.pejgruppen.dk Den 3. og 10. september 2009 ! " # # $! #! " %#! & & %$ ' $ ( )! $ # " " %! ( * # + KAN MAN FORBEREDE SIG PÅ FREMTIDEN? Er det muligt at finde ud af, hvad kunderne vil

Læs mere

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Papirøen? - udsigten fra Skuespilhuset, Nyhavn PAPIRØEN - Beliggenhed Copenhagen Street

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Indhold Intro Madlogbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Spis op eller not Bakterie-bal, nej tak Gæt en grimasse Intro En del af den mad vi spiser stammer

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

ØKOLOGISK OMSTILLING AF EN UDDANNELSESINSTITUTION

ØKOLOGISK OMSTILLING AF EN UDDANNELSESINSTITUTION ØKOLOGISK OMSTILLING AF EN UDDANNELSESINSTITUTION Erfaringer fra en økologisk omstilling På baggrund af gennemførte økologiske omstillingsprojekt på Hotel- og Restaurantskolen, har vi i denne folder opstillet

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Lancering af Kærgården Steg & Bag

Lancering af Kærgården Steg & Bag Lancering af Kærgården Steg & Bag Innovation og mersalg til fedtstofkategorien! Materialet er autentisk, men er her sammensat, så du som studerende kan bruge det som eksempel og inspiration til arbejdet

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG FRA ETISK REFLEKSION TIL KONKRET HANDLING ved Rita Nielsen Foredrag ved SER s 20 års jubilæum maj 1 Etik ved Rita Nielsen ETIK: sæd/skik/sædvane/levelære HOLDNING/TEORI/ERKENDELSE

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Sporbarhed &>Storytelling?

Sporbarhed &>Storytelling? Sporbarhed &>Storytelling? Eller: Hvordan designes et sporbarhedssystem således at det bliver mere end blot storytelling? Mere end eller andet end værdiladet! Præsentation Walther Rahbek, Salgschef, Lyngsoe

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Københavns Madskole Kurser efterår 2014

Københavns Madskole Kurser efterår 2014 Københavns Madskole Kurser efterår 2014 Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk KØBENHAVNS MADSKOLE Skal dine elever være de skarpeste knive i skuffen? Fra 1. september 2014 tilbyder Københavns

Læs mere

Når man kan og vil selv

Når man kan og vil selv Når man kan og vil selv Baggrund Køb fritidsbrug 1989 Omlagt til økologi i 1995 24.000 høns og 36.000 hønniker 180 Ha foderproduktion til eget forbrug Hønsegårde, grovfoder, korn, overdrev og naturarealer

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Hvad vil I med jeres hjemmeside?

Hvad vil I med jeres hjemmeside? Hvad vil I med jeres hjemmeside? God historiefortælling på hjemmesiden kræver, at I først har tænkt grundigt igennem, hvad I egentlig vil fortælle og hvorfor. De historier, I vælger at fortælle på hjemmesiden,

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

I nedenstående undervisningsforløb og elevopgaver lægges der vægt på at arbejde med sammenhænge mellem mad, klima og sundhed.

I nedenstående undervisningsforløb og elevopgaver lægges der vægt på at arbejde med sammenhænge mellem mad, klima og sundhed. Side 1 Sundhed Til læreren Didaktisk model Området sundhed relateres specielt til tre af rammens dimensioner. Gennem viden om menneskers behov og råvarernes indhold af næringsstoffer, sammensættes mad

Læs mere

60% 50% 40% 30% 20% 10%

60% 50% 40% 30% 20% 10% Køn 6 5 4 51% 4 Mand 524 4 Kvinde 550 51% Total 1074 10 3 2 1 Mand Kvinde Alder: 3 2 25% 2 25% 2 15-25 105 1 26-34 120 11% 35-49 280 2 50-64 269 25% 65+ 300 2 Total 1074 10 1 1 11% 5% 15-25 26-34 35-49

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd Jesper Lassen & Annemette Nielsen Fødevareøkonomisk Institut KU-LIFE Videncenter for Dyrevelfærd Konference 2011

Læs mere

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen Kvægkongres Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen 27 February 2014 1 EMG & Innovation/Marketing board Et stærkt lederskab kan External view on how

Læs mere

BIOLOGI UNDERVISNINGSMATERIALE

BIOLOGI UNDERVISNINGSMATERIALE BIOLOGI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

o f t e re 6 om dag e n?

o f t e re 6 om dag e n? få r ø ko logiske forbrugere o f t e re 6 om dag e n? Videnskabelig assistent Sigrid Denver Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet sd[a]foi.dk Seniorforsker, ph.d. Tove Christensen Fødevareøkonomisk

Læs mere

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor?

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair snak om fødevarer, sundhed, sandhed og sanselighed den 21. maj 2015 Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair-snak hele vejen rundt? Anne Dahl Lassen, Seniorforsker, Afdeling for risikovurdering

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET

DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET DETAILSTUDIET Et studie af danske forbrugere i dagligvarehandlen baseret på 2.780 respondenter, autoetnografi og dybdeinterviews. I DETAILSTUDIET kan du lære mere om danskernes:

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Januar 2013 Copenhagen House of Food www.kbhmadhus.dk Around 40 people staff yearly budget app. 4,5 mill EURO Indhold:

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv):

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv): Side 1 Miljø Til læreren Didaktisk model Området miljø kan knyttes til alle fire dimensioner, idet råvarer og produkter kan fremstilles ud fra forskellige produktionsformer - konventionel eller økologisk.

Læs mere

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø 1. Social ansvarlighed 101 Retfærdighed 102 Ærlighed 103 Tolerance Lige muligheder for alle, respekt for andres rettigheder Åben, ærlig og oprigtig Respekt for andre, accept af forskellighed 104 Mod 105

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

Appetit på Forandring Food Festival 2012 Aarhus

Appetit på Forandring Food Festival 2012 Aarhus Appetit på Forandring Food Festival 2012 Aarhus En bred kreds af partnere skaber i 2012 en festival for alle de mennesker, kokke, producenter, udviklere og avlere, der forbedrer og udvikler den danske

Læs mere

FORBRUGERINDSIGTER. HVORDAN BRUGER MAN DEM?

FORBRUGERINDSIGTER. HVORDAN BRUGER MAN DEM? 1 FORBRUGERINDSIGTER. HVORDAN BRUGER MAN DEM? V. HANNE HARBO, FOODPLANNER, PARTNER NØRGÅRD MIKKELSEN REKLAMEBUREAU 2 INDSIGT / En indsigt er et spejlbillede af de behov, der driver forbrugeren til at tænke

Læs mere

MADKUNDSKAB. Opgaveforslag til madkundskab

MADKUNDSKAB. Opgaveforslag til madkundskab Opgaveforslag til madkundskab Under temaet Mad, musik og motion har mad og madopskrifter et selvstændigt menupunkt. (http://heleverdeniskole.dk/mad-i-guatemala/. Her har eleverne mulighed for at læse om

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Hvorfor skal jeg bekymre mig om jorden, når jeg handler?

Hvorfor skal jeg bekymre mig om jorden, når jeg handler? POST 1 Køb økologisk. Økologisk landbrug er bedre for miljøet, og der gennemføres hele tiden forsøg for at se, om det også er sundere at spise. På noget kaffe, te, chokolade og bananer er der mærket fairtrade.

Læs mere

Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere?

Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere? Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere? Idéer har de masser af hos Aarstiderne. Og bæredygtighed ligger dybt i dna'et. Men den systematiske tilgang til forandringer bliver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

SMAG OG LÆRING. Internat LO skolen den 9. december Karen Wistoft

SMAG OG LÆRING. Internat LO skolen den 9. december Karen Wistoft SMAG OG LÆRING Internat LO skolen den 9. december Karen Wistoft Saturday, December 13, 2014 Karen Wistoft december 2014 2 Oplæggets indhold A. SMAGforLIVET B. Baggrund og pædagogiske forskelle C. Læringsområdet

Læs mere

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008 Hvad står der Ris og fuldkornshvede i flager, beriget med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folinsyre, B12, C) og jern Nettovægt: MINDST HOLDBAR TIL juni 2008 Mængde Varebetegnelse Cereal Lite Cereal Lite Lite

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere