DEN NYE ØKOLOGI FREMTIDSSTUDIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NYE ØKOLOGI FREMTIDSSTUDIE 2015-2020"

Transkript

1 FREMTIDSSTUDIE

2 INDHOLD Baggrund 3 Metode 4 Resumé 5 Værdier & livsstil 6 Værdier & fødevarer 8 Parametre for valg af fødevarer 9 Madlavning 11 Opfattelse & forbrug af økologi 12 Værdier & økologi 13 Parametre for valg af økologi 14 Konklusion 16 Musts & muligheder 19 Ny platform for økologi 20

3 BAGGRUND Økologisk Landsforening har en ambition om at skabe nye veje for økologien. At brede økologien ud. En ambition der kalder på handling. Fødevarerådgivningen i Økologisk Landsforening har derfor, i året hvor ø-mærket kan fejre 25 års jubilæum, iværksat et ambitiøst projekt omhandlende fremtidens økologi. I tæt samarbejde med Firstmove er der gennem et større fremtidsstudie identificeret, hvad der skal drive økologien fremover. Hvordan økologien skal udvikles, hvilke nye mål der skal sættes og hvilke værdier, der skal forme en fremtidssikret platform at stå på. Økologien Projektet er støttet af Erhvervs- og Vækstministeriet. 3

4 METODE Firstmove er et strategi- og udviklingsbureau, der leverer valid indsigt i fremtiden. Viden om de værdier og behov, der fremadrettet determinerer markedet. Det gør virksomheden gennem brugen af en særlig videnskilde. Firstmove er specialiseret i de 3% af markedet, der går først. Firstmoverne. Dem som sætter standarden og påvirker alle andre. Over tid. Helt ubevidst. Firstmoverne er mennesker som alle andre. De er blot kendetegnet ved særlige personlighedstræk og en adfærd, der tidsmæssigt adskiller sig fra det øvrige marked. Ved at levere indsigt i firstmovernes adfærd og behov i dag, giver Firstmove eksakt og valid viden om tendenser, der endnu ikke er slået igennem i markedet. Og som det brede massemarked vil efterspørge og handle på i fremtiden. Når det først er adfærd blandt firstmoverne, vil adfærden sprede sig. Til det kommercielt interessante massemarked. Firstmoverne er aldrig målgruppen. Men et unikt, fremtidssikret vidensafsæt, der generer en vigtig tidslomme til udvikling af nyt. Og dermed mulighed for at møde markedet med rette tiltag, på rette tidspunkt, med rette værditilbud. Firstmoves forståelse er, at det nemlig er værdierne, der styrer markedsadfærden og afgør hvad, hvor, hvordan og hos hvem, der købes eller interageres med. En tilgang der gør op med klassisk markedsforståelse og segmenteringsmodeller. KORT SAGT Få går først A Firstmoverne Nogle følger A Nextmoverne Mange går efter A Massemarkedet AFDÆKNING AF FIRSTMOVERNES ADFÆRD = AFDÆKNING AF MASSEMARKEDETS KOMMENDE ADFÆRD UNDERSØGELSENS AFSÆT Nærværende undersøgelse foretaget af Firstmove baserer sig på 21 kvalitative dybdeinterview Foretaget blandt: 5 unge 7 ungfamilier eksperter Alle respondenter er screenet som firstmovers efter Firstmoves særlige screeningsmetode 4

5 RESUMÉ Det immaterielle forbrug er tidens forbrug. Nye værdier sætter scenen. Kvaliteten står til troende. Et øget fokus på nærværet og det fælles bedste. Større trang til frihed, løsrivelse og skabertrang. At gøre det umulige muligt. Åbner perspektivet og skuer mod nye horisonter. Fagre nye verden. Forbruget af fødevarer er drevet af en lang større nydelse, af nye standarder for kvalitet. Den ringe mad hører fortiden til. Det stiller fornyede krav til producenterne og til produktionen. Du skal være din vare bekendt. For produktet er dit bedste budskab. Omtanke og hensynet giver sig tilkende. En dyb respekt for dem og det omring os. Dyrevelfærd og økologi købes på tværs af kategorier. Økologien udgør en fast og stor bestanddel af forbruget. Med de animalske produkter som højeste prioritet. Økologi handler ikke om ideologi, men er pejlemærket og den praktiske ansvarlighedsnavigatør i mængden af muligheder. Positivt set er økologi knyttet til en række fordele. Til en større mening. Til gavn for en selv og for omverdenen. For naturen. Men økologi er ikke ligetil. Eller et valg uden kompromisser. Økologi er udfordret på essentielle værdier. Fyldt af dilemmaer, mangler og modsætninger. Paradokser, som alle spiller en afgørende rolle for valget. Og derfor er forbruget ikke alene et spørgsmål om økologi eller ej. Men et spørgsmål om rationaler, facts, forståelser, tilgængelighed, muligheder. Og rimelighed ift. pris. Ikke alle økologiske varer er prisen værd. Det betyder, at økologien fremadrettet har en opgave foran sig. Den skal tydeliggøres, gøres tilgængelig på tværs af kategorier. Den skal udvikle sig og aktualiseres gennem en række værdier. Og møde forbrugeren i øjenhøjde. Dvs. på de værdier og parametre, forbrugeren tilskriver økologi. 5

6 FIRSTMOVERNES VÆRDIER & LIVSSTIL Livsstilen er præget af en lang række værdier. Men alle værdier honoreres ikke altid. Og kan komme til udtryk på forskellig vis. Afhængig af kategori, tema og tid. Der tegner sig dog et billede på tværs. Og værdierne grupperer sig: KVALITET A UMAGE, HOLDBAR A JEG HOLDER VED Det immaterielle forbrug lever. Og gør livet sparsomt. Frigjort fra materialisme. Kvaliteten dominerer og gøres til livsbetingelsen. For den gode kvalitet varer ved. SKABERTRANG A GLÆDE, PRISE LIVET, KREATIVITET, FORSKE, FEMININITET, KÆRLIGHED A JEG BIDRAGER Det handler om at udrette og skabe. Ikke om at købe og konsumere. Derfor rykker følelserne endnu tættere på. Kontakt på og med alle planer giver handlingerne mening. FREMBAR A UDSYN, SUNDHED, SUBSTANS, INDSIGT A JEG ER I KRAFT AF Fremtiden er største drivkraft. Ikke fortiden eller historien om de gode gamle dage. For fremtiden drives af indhold og dybde. Med mening. Alt det der er godt for en selv. Og for andre. NÆRHED A TILSTEDEVÆRELSE, NUET, ØJEBLIKKET, GOD TID A JEG HAR BETYDNING Sætter stress på hold og giver sig tid. Til livets små øjeblikke. Til nuet. Deri ligger glæden. Tiden har aldrig haft større mening. SOLIDARITET A NATURLIGHED, ANSVARLIGHED, ORDENTLIGHED, OMFAVNELSE, HELHED AJEG TROR PÅ HELHEDEN Solidariteten tager nye former. For det handler nu om en samlet indsats. På samme tid. Ansvarlighed hele vejen rundt. At bevare og værne om moder jord. For naturlighed er tidens religion. FRIHED A LIGE RET, YTRINGSFRIHED, INTEGRITET A JEG STÅR PÅ MIN RET Trangen til personlig frihed manifesterer sig som oprør mod stigende overvågning. Anonymitet og sporløs adfærd er nu kanaliseret over i et spørgsmål om rettigheder. I små synlige kampe. TRANSCENDENS A FJERN LOKAL, UFILTRERET, GRÆNSELØS, PERSPEKTIVFRI A JEG GÅR NYE VEJE Nye højder banker på døren. Det umulige er tidens mulighed. En grænseløs tilgang. Fornuftens ideal er udspillet. Tidligeres måder er død. Ny tid for radikalt nye muligheder. Perspektivet flytter sig og sætter det lokale i relief. Der åbnes op for fremmede himmelstrøg. Og for nye horisonter. 6

7 At opføre sig på en måde, der er med til at bevare, hvad der er værdifuldt. Uagtet om det værdifulde er dyrevelfærden, det gode forhold til din bedstefar, tilliden fra dine studiekammerater, din egen integritet eller lignende Jeg hader faktisk mantraet: What s in it for me maybe nothing, but everything for someone else Frivilligt arbejde har jeg gjort, men synes jeg har for travlt, så jeg gør det ikke mere. Det koster tid at leve ansvarligt Hvis jeg sidder med en bøf, som er økologisk og har en bøf ved siden af, som ikke er det. Og selvom de smager ens og den ene er meget billigere end den anden, så giver det mig større glæde og bedre mæthedsfølelse at spise den økologiske grundet en essentiel helhedstankegang. Jeg har kort og godt taget et ordentligt valg. Det kan jeg smage helt ned i hjertet Det med at verden går under, fordi isen smelter det må komme i anden række. Først skal vi have styr på, at der ikke er nogle, der lider

8 FIRSTMOVERNES VÆRDIER & FØDEVARER Fødevarerne har mistet momentum. Ikke mere snak om maden. Mad er nu midlet ikke målet. Men kravene er skrappere nu. Mere end nogensinde. Det er indholdet, der gør forskellen. Ikke alt det udenom. Der er kamp om plads. Selektion til mindste deltalje. KVALITET A NATURLIGHED, ENKELTHED, ÆGTHED, HELHED A ER DET REELT Kvalitet har højeste prioritet. Fylder i fødevareforbruget. Evigt tilstedeværende værdi. Altid i spil. Bevidst som ubevidst. Materialiserer sig i handling og måles på indfrielsen af øvrige værdier. Desto mere direkte fra naturen, desto bedre kvalitet. LOKATION A OPHAV, SPORBAR, OMTANKE, TILLID A HVOR KOMMER DET FRA Fokus på alle led i processen. Jorden, dyrkningen, opdræt af dyrene, høsten og slagtningen, bearbejdningen, leveringen til butik, butikkens håndtering og i sidste ende vejen til spisebordet. TRANSPARENS A INDSIGT, GENNEMSKUELIGHED, ÆRLIGHED A ER DET TIL AT GENNEMSKUE Mistiliden til industrien og behovet for indsigten vokser. Renheden af de enkelte varer træder frem. Heraf et reelt indhold. ORDENTLIGHED A ETIK, OMTANKE, ANSVARLIGHED, MÅDEHOLD, GOD TID A KAN MAN VÆRE SIG SELV BEKENDT En ordentlig produktion. Etisk forsvarlig. Fødevarer man kan være sig bekendt. For ansvarligheden fylder fortsat. Mad nok til alle gør tallerkenen grøn. Og meget mindre. TID A LANGSOMMELIGHED, OMHU, HÅNDVÆRK, PASSION, SUBSTANS A HAR MAN GIVET SIG TID Tiden taler for andet end den hurtige løsning. At give sig god tid. Produkter produceret med omhu. Her er ingen hastværk. ÆSTETIK A SANSNING, SUBTIL, ELEGANT, ORIGINAL A ER DET UIMODSTÅBART Sansning relateres til råvaren. Til indpakningen. Der taler for produktet. Og er tro mod indholdet. Emballagen er vejviseren. I mængden af muligheder. LYST A NYDELSE, FORKÆLELSE, GLÆDE, SUNDHED A GIVER DET LYST TIL MERE Fødevarerne er også vejen til nydelse. Drevet af lyst. Madglæde. Den relateres til råvarerne og det endelige måltid. Nyder høsten af egen indsats. 8

9 FIRSTMOVERNES PARAMETRE FOR VALG AF FØDEVARER Værdierne understøttes af en lang række parametre. Og gør forbruget af fødevarer komplekst. Ikke alle produkter kan honore alle parametre men kravet er højere standard og ikke laveste fællesnævner. FORUDSÆTNING A SMAG Smag er primær afsæt. Forudsætningen. Det gælder både den oplevede smag, reelt som overført. Smagen påvirkes af øvrige parametre. Og værdier i øvrigt. AFSENDER A PRODUKTIONSMETODE, PRODUKTIONSFORM, OPRINDELSESLAND, PRODUCENT- FORHOLD, CERTIFICERING Hvem, hvad og hvor. Interessen for produktionsmetoden stiger og stiger. Leverer den nødvendige indsigt i produkterne. Og kontrol med indholdet. Afsender er garanten for den gode kvalitet. PRODUKT A INDHOLD, FRISKHED, KORT INGREDIENSLISTE, LAV FORARBEJDNINGSGRAD, FORGÅELSE Det gode produkt taler for sig selv. Graden af bearbejdning taler for friskheden. Og den oplevede kvalitet. Jo lavere bearbejdning desto bedre. VARIATION A ANVENDELIGHED, ALSIDIGHED, ÅRSTID, SÆSON, NYHEDER Anvendelighed i alle led. Bruger op ude som hjemme. Datoservice er vejen til mindre madspild i butikken. Køber vidt muligt rette mængder. Til rette tid. For alting giver ikke mening på samme tid HENSYN A BÆREDYGTIG, FRILAND, ØKOLOGI, BIODYNAMIK, FAIR TRADE Økologi og friland er vejen til bedre dyrevelfærd. Udgør pejlemærkerne og den praktiske vej til en større ansvarlighed. Biodynamik giver det ekstra plus og taler for naturen. For det bæredygtige valg. SYNLIGHED A UDSEENDE, DESIGN, DISTRIBUTION, OMGIVELSER, EMBALLAGE, MÆRKNING Ingen skjulte dagsordner eller indhold. Synligheden af dét, der købes, er afgørende, for tillid er ikke intakt. Butikken er med til at sætte scenen. Både for mulighederne og for indkøbsoplevelsen. FUNKTION A GENNEMTÆNKT, GEN-LUK, STØRRELSE Praktikken fylder. Og emballage skal tjene et formål. Der taler for fødevaren. Og for opbevaringen frem for lir og leg. De mindre pakker matcher tidens mådehold og mega size taler blot for et unødigt forbrug. FAKTOR A VALUE FOR MONEY Prisen handler ikke om den billige variant. Men værdi for pengene. Der må være en nedre grænse. De uhyggeligt billige produkter gavner ingen. Slet ikke produktet. 9

10 I bund og grund handler det om, hvilket fodaftryk jeg sætter, og det synes jeg, at tænker mere over i dag. Så håber jeg bare, at flere tænker som mig Vi skal huske hinanden og huske at være sammen. Men også huske, at vi alle skal gøre en indsats for det. Bl.a. gennem et bevidst forbrug og en adfærd, der rækker længere end hvad skal vi spise i aften Økologi smager ikke bedre. Og ikke altid godt nok Hvis jeg skal vælge mellem økologi og biodynamisk, vælger jeg biodynamisk. Men det er bare nærmest umuligt at finde i butikkerne. Derfor bliver det ofte økologisk Der er nogle definitioner hjemme hos os: Giftmælk, skodost, papbrød, bur-bad

11 FIRSTMOVERNES MADLAVNING Madlavning er tidens sociale handling. Der hvor man lærer fra sig og suger til sig. For inspiration og nyt dominerer. Legen og eksperimenteren med råvarerne handler om kærlighed til maden, til det man spiser. For der er ingen faste dogmer. Der plukkes og sammensættes på tværs af alle køkkener. Alt er vejen til inspiration. Fra butik til fødevarefællesskaber. Trods kærligheden udgør tiden et evigt dilemma. Tid på madlavning er tid givet godt ud. Men god mad tager også tid. En travl hverdag gør det besværligt. Og går ud over anden god tid. Og så er madlavning ikke en pligt, men et stærkt udtryk for kontrol. Det er vejen til at sikre sig et rette indhold. Et måltid der er til at gennemskue. For industrien har fyldt tallerkenen med mistro. 11

12 FIRSTMOVERNES OPFATTELSE & FORBRUG AF ØKOLOGI At købe økologisk begrunder firstmoverne ikke i ét argument alene. For rationalerne er mange. Og de vokser i takt med udbredelsen. Med kommercialiseringen af økologi er den ideologiske tilgang blevet for de dogmatiske. Firstmoverne er langt mere pragmatiske. Økologi er primært en terminologi og et indkøbsparameter. Det er et praktisk pejlemærke. Og navigatør blandt mange muligheder. Økologi er for firstmoverne både: En voksende bevidsthed A ansvars religion Et grundprincip, en helhedstankegang A holdning En sundhedstilgang (når det kommer til fødevarer) A livsstil/levevis En produkttilgang A standpunkt En rationel tilgang A bevidsthed En kommerciel tilgang A fornuft Flere tilgange er repræsenteret hos samme person. For nogle kommer egen sundhed først. En sundere vej til fremtiden. Overlevelse. Hensynet til mig og mine børn. Det handler ikke om økologi i sig selv, men om fravær af alt det dårlige. For andre kommer det andet først. Natur, miljø, andre mennesker og dyr. Moder jords overlevelse. FORBRUG AF ØKOLOGISKE VARER Firstmoverne udviser fortsat meget stor interesse for økologi. Forbruget af økologi breder sig, men fylder primært i forbruget af fødevarer. Det skyldes interessen for fødevarerne. Behovet for gode fødevarer og fødevarernes sundhedsværdi især. Men også det relativt store udvalg sammenlignet med andre kategorier. Tilgængeligheden ikke mindst. Af det samlede fødevareforbrug blandt firstmoverne udgør økologi ca. 80 %. På visse kategorier ligger det på næsten 100% blandt andet grønt, mælk, æg, smør og kaffe. Det gælder også de studerende. Derfor kan det slås fast med syvtommersøm, at det er værdierne, ikke pengepungen, der trækker. Eller skræmmer. Overordnet set efterspørges et mere mangfoldigt udbud på tværs af kategorier. I mange kategorier er økologien så godt som ikke eksisterende. På andre kategorier giver den ikke rigtig mening, fordi kategorierne ikke længere indgår som en naturlig del af forbruget. Det gælder kategorier som slik, sodavand, konserves, frostvarer, fabrikskager mv. Indkøbet forgår der, hvor økologien er tilgængelig. Internethandlen er godt på vej. 12

13 FIRSTMOVERNES VÆRDIER & ØKOLOGI Forbruget af økologi er drevet af en lang række værdier, som knytter sig til forståelsen af økologi. Ikke alle produkter kan levere på samtlige værdier. SUNDHED A RENHED, REPRODUKTION, EGO-ØKO A JEG HOLDER MIG EVIG SUND Forbruget af økologi opleves som sundere. Fraværet af sprøjtemidler, pesticider mv. er sundere for én selv. For barnet. Og for naturen. FREMBAR A BÆREDYGTIG, KONSEKVENS, LANGTIDSHOLDBAR, UENDELIG, HELHED A JEG SER FREM Økologi er overlevelse. Det (hidtil) bedste afsæt for fremtiden. En større tanke for helheden og for fremtiden. BACK TO BASICS A NYDELSE, ORGANISK, NÆNSOM, NATURLIGHED, AUTENTISK A JEG TÆN- KER NATURLIGT Økologi opleves mere naturligt. Tættere på det oprindelige og det ægte. Renset for unødigt industrielt filter. KVALITET A TID, UDVALGT, SIKKER, ENKEL A JEG GIVER MIG TID Kvaliteten manifesterer sig i enkelheden. I produktet uden dikkedarer. Kvaliteten er indlejret i selve produktet. Men kvaliteten ligger også i oplevelsen og valg af indkøbssted. HOLDNING A BEVIDSTHED, STILLINGTAGEN, RATIONALE, ETIK, SAMVITTIGHED A JEG HOL- DER MIG KLAR I HOVEDET Økologi er båret af en øget bevidsthed. Om tingenes sammenhæng. Det er en aktiv handling. En måde at tage stilling på. OMTANKE A OMSORG, ORDENTLIGHED, OVERSKUD, OMFAVNENDE A JEG INVOLVERER MIG Økologi handler også om alt det udenom. En omtanke for naturen og miljøet. Men er også direkte linket til produktionen. Til holdningen om ordentlige fødevarer. Overskud til at levere det bedre. ANSVARLIGHED A RESSOURCEBEVARING, ASKESE, BALANCE A JEG BALANCERER Økologiens primære driver er ansvarlighed. For sig selv, for naturen, for omverdenen - dyr som mennesker. Det er vejen til et mindre forbrug. Og et forbrug i balance. TRANSPARENS A KLARHED, KONTROL, OPRINDELIGHED, INDSIGT A JEG TÆNKER MIG OM Økologi er vejen til større transparens. Den er lettere at gennemskue. Ikke så mange forstyrrende mellemled og uigennemskuelige ingredienser. 13

14 FIRSTMOVERNES PARAMETRE FOR VALG AF ØKOLOGI FORUDSÆTNING A SMAG Det skal smage godt men økologi er ikke altid lig bedste smag. Og derfor rangerer smag lavere, når det kommer til økologi. INDHOLD A MÆRKNING, SÆSON/ÅRSTID, DANSK PRODUKTION Økologi i sæson tilfører produktet ekstra værdi. Og bidrager til en større helhedstanke. Der eksisterer en større tiltro til dansk produktion af økologi. Her opleves standarderne højest. HENSYN A MILJØBELASTNING, PRODUKTIONSMETODE, CO 2, VELFÆRD, EMBALLAGE, MÆNGDE, OPBRUG Rette produktionsmetode er det vigtigste parameter. Her er et indbygget hensyn til naturen, miljøet og ressourceforbrug. Økologi er vejen til opbrug, for den økologiske variant mætter mere. Gerne i mindre forpakninger. Den direkte vej til at undgå madspild hjemme. SANSNING A UDVALG, INSPIRATION, UDSEENDE, KONSISTENS, STRUKTUR, DUFT, SERVICE Forbruget af økologi er linket til selve produktet. Til aktiveringen af sanserne. Produktet skal appellere. Men service og differentieringen i udvalg gør også en stor forskel. FAKTOR A PRIS Prisen er en udfordring. Et dilemma. Og en ulempe. Prisen er forventet højere. Men en højere pris er ikke altid berettiget. Fordi essentielle værdier og parametre er sat ud af spil. Prisen er svær at gennemskue. Merprisen veksler gevaldigt fra kategori til kategori. Prisforskellen for kød opleves urimelig høj. Der mangler gennemsigtighed. Og forståelse for de reelle meromkostninger ved den økologiske produktion. 14

15 De folk, der sparer på den økologiske mælk, køber halvanden liter cola til 20 kr. Hvad skal de med den? Jeg har købt økologisk, siden jeg begyndte at få et valg Jeg køber nu ind efter en overbevisning om, at jeg hellere vil undvære end at købe noget, jeg har det dårligt med at komme i kurven Der er en social værdi i at have økologiske varer liggende i sit køkken frem for konventionelle. Jeg er lidt pinlig over at indrømme det Jeg har ikke råd til det kød, jeg kan stå inde for produktionsmæssigt. Derfor køber jeg sjældent kød

16 KONKLUSION Økologi er kommet for at blive og har bredt sig til et større marked inden for en bred vifte af kategorier. Og dermed blevet til andet og mere end blot et påstået københavnerfænomen. Økologi er faktisk gået hen og blevet en kategori i sig selv. Et praktisk pejlemærke. Og et indkøbsparameter. Den gode ansvarlighedsnavigatør, der knyttes til en række fordele. Den røde tråd i et overudbud blottet for etik. Men barren skal hæves fremadrettet, da der er kommet flere værdier og købsparametre i spil. Og der hersker stadig usikkerhed om, hvad økologi egentlig tilbyder i form af fordele og udbytte. Set i forhold til prisen. Set i forhold til produktionens visioner og hjerteblod. Samlet set elementer som gør økologien kompleks. Økologien vil derfor fremadrettet ikke kunne stå alene. Positivt set er økologi indfrielse af flere værdier og parametre, som differentierer fra kategori til kategori. Men økologi er også udfordret på aktuelle værdier. Og på de parametre, der giver værdierne liv. I dag italesættes økologi typisk via traditionelle forståelser af sundhed, ansvarlighed, naturlighed og kvalitet. Men firstmoverne har hævet barren og stiller fornyede krav. Og dermed udnyttes ikke det udviklingspotentiale, der ligger i værdierne. Eller nye værdier, der løbende kommer til. 16

17 FIRSTMOVERNE: I DAG ER ØKOLOGI LIG Sundhed A Men ikke alle økologiske varer er sunde Ansvarlighed A Men ikke nok ift. dyrevelfærd, natur og øko-systemet Naturlighed A Men ikke helt ren Kvalitet A Men der er gået storproduktion i den Større friskhed A Men ser ikke frisk ud Let adgang til information A Men svær at forstå God moral A Men ikke ideel Bred A Men er ikke tilgængelig nok i alle kategorier Værdifuld A Men detailhandlen fordyrer urimeligt Hensynsfuld A Men ikke altomfavnende DESUDEN SKAL ØKOLOGI IKKE BEKYMRE SIG OM Vandforbrug Markarealer ift. nærliggende vådområder Mulighed for ordentlig faunapassage Menneskelig bæredygtighed Fair Trade Biodynamik Ressourcefordeling Netop den manglende aktualisering af økologi er en af årsagerne til et langsomt voksende forbrug. 17

18 Jeg vil vide hvad jeg spiser. Længere er den ikke. Naturen snyder ikke som den eneste Svært at læse en indholdsfortegnelse uden at skulle slå e-numrene op Det er ikke urimeligt at give 150 kr. for en kylling. Det er helt urimeligt at give 30 kr. Man kan smage, om der er brugt tid Det gør mig glad at lave mad. Kærlighed er både indsats og belønning

19 MUSTS & MULIGHEDER FRA HØNSESTRIK TIL ET MODERNE FORBRUG Et 100% økologisk Danmark er visionen. Det skal gøres gennem en revitalisering og aktualisering af økologiens værdifundament. Gennem en tilpasning af markedets differentierede behov (læs: tidsforskydningen) og udvikling af behov over tid. Men der er selvfølgelig lang vej, nu hvor Danmark ikke er 100 % on (online adgang everywhere, anywhere). Der skal skabes en økologi, der er større end ø-mærket. Økologi skal rykkes fra en fastlåst terminologi til en organisk størrelse. Dvs. fra version 1.0 til 3.0. Der berettiger en højere pris. Og dermed værdi for alle. ØKOLOGI 1.0 Ideologi-baseret Kampen for de få Økologi = antikapitalisme ØKOLOGI 2.0 Segment-baseret Skaber fortælling om individet Udbredelse til allemandseje Recession bremsede væksten Lokalisering satte økologien skak for en periode ØKOLOGI 3.0 Værdibaseret Sammenhæng mellem nærhedsprincip og økologi Ansvarlighedsværdier er udgangspunktet Overbygningen er et helhedsprincip der balancerer kloden. Vores liv. En holistisk forståelse på et højere plan Smag, nydelse, følelse, sanselighed Dét, der giver livskvalitet Mere end god samvittighed Dét som sætter skeptikere skakmat 19

20 NY PLATFORM FOR ØKOLOGI B A OVERORDNET Social markør Ø-mærket = strengere regler OVERORDNET Social sag/værdi Ø-mærket = det allerbedst mulige (ny Euro standard) AFSÆT Kommercielt Animalsk landbrug Ingen H20 regnskab Ingen CO2 regnskab AFSÆT Bæredygtig naturpleje Vegetabilsk landbrug Begrænsning i vandforbrug/recirkulering af vand CO2 hensyn i produktion og i fragt PRODUKTION Monokultur Dyrevelfærd Ingen kunstgødning eller pesticider Konventionelt gylle Brug af konventionelt foder Ingen GMO Standardisering PRODUKTION Permakultur/polykultur Nye standarder for dyrevelfærd Ingen kunstgødning eller pesticider Gødning uden konventionelt gylle 100 % økologisk foder Ingen GMO Ustandardisering BEARBEJDNING Konventionelle ingredienser tilladt 49 tilladte tilsætningsstoffer BEARBEJDNING Ingen konventionelle ingredienser tilladt 15 tilladte PARAMETRE Opretholdelse/udvikling Pendant til konventionelle produkter Pris Tilgængelighed 24/7/365 PARAMETRE Innovation Økologi som innovationsplatform Value for money Sæson, udvalgt, limited FUNKTION Økologi som mad Sundhedsafsæt FUNKTION Økologi som sundhed Sundhedsoptimering TEMAER Køb økologi Mærkning af økologi Emballering af økologisk frugt & grønt Pris: 45 konventionel, 145 økologi Støt TEMAER Lev økologi Mærkning af konventionelle varer Emballering af konventionel grønt & frugt Pris: 65 konventionel, 145 økologi Smag på 20

21 Hvis jeg bruger tid på at lave mad, er det fordi jeg stresser af imens jeg gør det Vi brugte en time på at lave mad, og det blev et rigtig godt måltid. Men det bedste var at lave maden sammen Butikkerne får en procentvis større avance. Og hæver dermed bevidst priserne på de økologiske varer. Det synes jeg er dårlig stil Så få dog gjort noget ved den overemballering af økologisk grønt Økologiske grøntsager er mere friske, for de kan ikke ligge i supermarkedet i 3 uger

Økologiske forbrugere og deres forbrug. Tirsdag 15. nov Henriette Winther, Chefkonsulent innovation og afsætning ØKOLOGISK LANDSFORENING

Økologiske forbrugere og deres forbrug. Tirsdag 15. nov Henriette Winther, Chefkonsulent innovation og afsætning ØKOLOGISK LANDSFORENING Økologiske forbrugere og deres forbrug Tirsdag 15. nov. 2016 Henriette Winther, Chefkonsulent innovation og afsætning ØKOLOGISK LANDSFORENING Økologiske forbrugere og deres forbrug flytter sig i disse

Læs mere

Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi. Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer

Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi. Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer En analyse af en masse analyser Kvalitative Egne analyser GfK ConsumerScan 3000 panelister

Læs mere

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Markedsanalyse 14. januar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Dansk forbindes med bedre kontrol,

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3

Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3 Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3 Økologisk Landsforening v/ Birgitte Jørgensen, Markedsafdelingen Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Læs mere

Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg

Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg Fazer Food & Co er stolte over at drive kantinen for Socialog sundhedsskolen Esbjerg. Herunder kan du møde vores køkkenteam på skolen. På de

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme Markedsanalyse 23. august 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Kantinegæstens stemme T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Highlights 63 pct. af danskerne har adgang til en kantine

Læs mere

Hvem er de økologiske forbrugere - og hvor bevæger de sig hen? (CONCEPTS)

Hvem er de økologiske forbrugere - og hvor bevæger de sig hen? (CONCEPTS) Hvem er de økologiske forbrugere - og hvor bevæger de sig hen? (CONCEPTS) Anne Holst Andersen (AU, DMU) Laura Mørch Andersen (KU, LIFE) Tove Christensen (KU, LIFE) Sigrid Denver (KU, LIFE) Ulf Hjelmar

Læs mere

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland For at lave en klar modsætning til det spændende oplæg, vi lige har hørt fra Tranberg, vil jeg lige sige

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1 ØKOLOGISK OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken Frugt Karl øko folder NY.indd 1 T AR FRU G L I OLOG K Ø K 17/02/15 10.33 ØKOLOGI fra sværmeri til sund fornuft De første mange årtier var

Læs mere

Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen?

Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen? Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen? v/ Jens Nannerup, Gasa Odense Frugt Grønt Kort introduktion Direktør i GASA Odense siden foråret 2013 Hvad er GASA Odense i dag? En af landets 6 salgsforeninger

Læs mere

Velkommen til pressemøde

Velkommen til pressemøde Velkommen til pressemøde Tivoli, tirsdag 3. juni 2014 Coop / Jens Visholm Klik Mad for ligger at redigere i vores DNA i masteren 1866: H. C. Sonne - fødevarer til folket 1976: FDB s madpyramide - billig,

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Mængdeandel 25% 20% 15% 10% Figur 1: Mængdeandelen (%) af økologisk frugt og grønt for forskellige segmenter

Mængdeandel 25% 20% 15% 10% Figur 1: Mængdeandelen (%) af økologisk frugt og grønt for forskellige segmenter ICROFS nyt 1/2009 Medierne rolle i det øgede forbrug af økologi Mediernes øgede fokusering på at økologi er sundt samt omtale af fund af pesticider i frugt og grønt kan måske være en del af forklaring

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Future food. www.fremtidsforskeren.dk. - Ingredienser. V. Sociolog og Fremtidsforsker

Future food. www.fremtidsforskeren.dk. - Ingredienser. V. Sociolog og Fremtidsforsker Future food - Ingredienser V. Sociolog og Fremtidsforsker V. Sociolog og Birthe fremtidsforsker Linddal Jeppesen Birthe Linddal www.fremtidsforskeren.dk Agenda - Fremtid - Fødevarer, forandring og fremtid

Læs mere

Økologi for fremtiden. Det, du ved, du burde vide om natur og fødevarer

Økologi for fremtiden. Det, du ved, du burde vide om natur og fødevarer Økologi for fremtiden Det, du ved, du burde vide om natur og fødevarer Uden disse mennesker havde denne bog ikke været mulig: Klaus Loehr- Petersen Christina Jacobsen Fie Graugaard Bodil Søgaard Bertel

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_ indd 1

Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_ indd 1 Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_02052017.indd 1 05-05-2017 14:11:35 FRISKE og BÆREDYGTIGE råvarer til detail og foodservice Solhjulet er DIN leverandør af økologiske og biodynamiske råvarer. Vi håndplukker

Læs mere

Kort og godt. Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner.

Kort og godt. Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner. Kort og godt Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner. Madindeks 2016 Hvor kommer danskernes mad fra? For tredje

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugerne går op i bæredygtighed. 6. oktober 2017

Markedsanalyse. Forbrugerne går op i bæredygtighed. 6. oktober 2017 Markedsanalyse 6. oktober 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugerne går op i bæredygtighed Mange forbrugere tænker over bæredygtighed

Læs mere

Brian Dybro Formand for Sundhedsudvalget. November Mad- og måltidsstrategien er vedtaget i Odense Byråd d. 23. november 2016.

Brian Dybro Formand for Sundhedsudvalget. November Mad- og måltidsstrategien er vedtaget i Odense Byråd d. 23. november 2016. Sammen om bedre Måltider er Odenses strategi på mad- og måltidsområdet. I strategien kan du læse vores fælles historie og de seks bærende politiske værdier for mad og måltider i Odense. Strategien handler

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

r trykfejl og ændringer. d fo rbehol er tages fo ber 2012 Version 1.0. D Varenr. 1000009 Septem passion

r trykfejl og ændringer. d fo rbehol er tages fo ber 2012 Version 1.0. D Varenr. 1000009 Septem passion Varenr. 1000009 September 2012 Version 1.0. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. passion Hvordan elsker man kaffe?... På samme måde som man elsker livet. Med omhu. Passion. Omtanke, og ved at

Læs mere

SMAG I MADKUNDSKAB. Karen Wistoft. Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AAU Professor, Institut for Læring, Grønlands Universitet

SMAG I MADKUNDSKAB. Karen Wistoft. Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AAU Professor, Institut for Læring, Grønlands Universitet SMAG I MADKUNDSKAB Karen Wistoft Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AAU Professor, Institut for Læring, Grønlands Universitet 15-08-2014 Karen Wistoft/SMAGforLIVET/Centeråbning 2 Folkeskolens

Læs mere

KEYDRIVERS. Middelfart 11. juni 2009 John Hird, Firstmove

KEYDRIVERS. Middelfart 11. juni 2009 John Hird, Firstmove KEYDRIVERS Middelfart 11. juni 2009 John Hird, Firstmove Workshop + kort præsentation Hvorfor kigge fremad? Firstmove, kort 10 keydrivers Firstmove er en strategisk samarbejdspartner Strategi handler om

Læs mere

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016 Markedsanalyse 5. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer Bæredygtighed

Læs mere

BilagBUV_140904_pkt.11.01. Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune

BilagBUV_140904_pkt.11.01. Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune 1 Et måltid består af råvarer, der sammensættes til en ret og indtages alene eller sammen med andre. Disse tre elementer råvarerne, retten og rammen

Læs mere

Kilde: www.okologi.dk

Kilde: www.okologi.dk Side 1 Omkring en tredjedel af al verdens mad bliver produceret direkte til skraldespanden. Kilde: Rapporten The food we waste af WRAP (Waste & Resources Action programme) tal fra 2008 Du får mad uden

Læs mere

KANTINE & PERSONALERESTAURANT

KANTINE & PERSONALERESTAURANT KANTINE & PERSONALERESTAURANT SUBSTANS startede oprindelig med at drive kantinen på Nordisk Ministerråd. Det gjorde vi i nogle år, før vi så valgte at starte et nyt køkken op med vores frokosttilbud. I

Læs mere

Ny madkultur skabes i køkkener men kræver omlægning og forandring af hoveder og gryder

Ny madkultur skabes i køkkener men kræver omlægning og forandring af hoveder og gryder Ny madkultur skabes i køkkener men kræver omlægning og forandring af hoveder og gryder Hvad skal der til for at indføre et nyt måltids- og sundhedsparadigme? Skal OPUS blive til mere end et forskningsprojekt,

Læs mere

SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE

SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE Karen Wistoft Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AAU Professor, Institut for Læring, Grønlands Universitet 22-11-2014 Karen Wistoft/SMAGforLIVET/Centeråbning

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden VANDET VI SPISER 2 Hvor meget vand spiser vi? Hvis man ser på, hvor meget vand en person dagligt spiser via sine fødevarer (altså hvor meget vand, der er brugt på at producere maden), så er det et sted

Læs mere

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen.

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen. Kære Dig Tillykke med fødselsdagen. Du får talen på papir, da jeg jo ikke er som den pinlige onkel, der bare rejser sig og tager ordet til din fødselsdagsfest. Det er kun godt og så har det også den fordel

Læs mere

MADPAKKE-KASSEN. frokost. med omtanke!

MADPAKKE-KASSEN. frokost. med omtanke! MADPAKKE-KASSEN frokost med omtanke! Spar tid. Spis sundere. Spar penge. Travlhed præger de fleste danskeres liv. Samtidig har behovet for en sund, alsidig og nærende kost aldrig været større. Familierne

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Jon Sundbo, RUC

Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Jon Sundbo, RUC Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Jon Sundbo, RUC Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Hvad er en oplevelse? 2 Hvad er oplevelsesøkonomi? Kaffen koster 100 kr + 50 kr oveni for musik Servicen

Læs mere

Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd

Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd Af Mette Wier og Laura Mørch Andersen, AKF I et FØJO-projekt om forbrugernes interesse i økologiske fødevarer kortlægges danskernes

Læs mere

De lokale fremtidsudsigter i en global verden

De lokale fremtidsudsigter i en global verden De lokale fremtidsudsigter i en global verden Et kig i krystalkuglen. Hvad venter om hjørnet for fødevareproducenter? Hvilke muligheder giver fremtidens tendenser? v/klaus Jørgensen, Områdechef 8 vigtige

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Kostpolitik ved egenproduktion

Kostpolitik ved egenproduktion Dagtilbud Ø-gadernes Kostpolitik ved egenproduktion Foreløbigt gældende for Vuggestuen Smaaland, D.I.I. Villekulla, Vuggestuen Vimmerby Kostpolitik ved egenproduktion for Dagtilbud Ø-gaderne: Vuggestuen

Læs mere

Markedsanalyse. 8 forbruger- og fødevaretrends for december 2016

Markedsanalyse. 8 forbruger- og fødevaretrends for december 2016 Markedsanalyse 22. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk 8 forbruger- og fødevaretrends for 2017 Ønsket om fuld gennemsigtighed og

Læs mere

De økologiske arketyper

De økologiske arketyper De økologiske arketyper 2013 Baggrund I forbindelse med produktudvikling eller markedsføring af økologiske fødevarer er en traditionel segmentering, hvor markedet inddeles efter demografiske data, oftest

Læs mere

Spis. bæredygtigt. mad til eftertanke NOAH

Spis. bæredygtigt. mad til eftertanke NOAH Spis bæredygtigt mad til eftertanke NOAH INDLEDNING På vej mod bæredygtighed Denne guide handler om mad og miljø, men også om penge og politik. Guiden giver gode råd om, hvordan du ved at gøre en lille

Læs mere

Referat fra møde i Cook.org på Vestjyllands Højskole

Referat fra møde i Cook.org på Vestjyllands Højskole Referat fra møde i Cook.org på Vestjyllands Højskole Titel: Omstilling til økologi Dato: 26-10-2016 Tid: 09.00 16.00 Sted: Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, 6950 Ringkøbing, Denmark Deltagere: 17

Læs mere

Strategi for skolemad

Strategi for skolemad Strategi for skolemad Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende eksperimenterende og

Læs mere

Convenience-produkter Et spørgsmål om tid og livsstil

Convenience-produkter Et spørgsmål om tid og livsstil Convenience-produkter Et spørgsmål om tid og livsstil Af Sune Andersen og Julia Stacey, MAPP Centret Vi skal alle have mad hver dag. Nogle ser frem til det og har planlagt indkøb såvel som madlavning.

Læs mere

HVAD MED FORBRUGERNE?

HVAD MED FORBRUGERNE? HVAD MED FORBRUGERNE? Peter Sandøe, Tove Christensen, Karsten Klint Jensen. Sara Kondrup & Jesper Lassen IPH, FOI & CeBRA Københavns Universitet, LIFE www.dyreetik.dk UDGANGSPUNKT Forbrugerne har en berettiget

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

GFK CONSUMER EXPERIENCES

GFK CONSUMER EXPERIENCES GFK CONSUMER EXPERIENCES Camilla Vinther Senior konsulent, GfK Consumer Experiences 1 Introduktion til GfK Panelet GfK Panel Services har 3000 husholdninger i panelet som hver uge indrapporterer deres

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Æg og økologi. Trends, forventninger og en forsigtig prognose. Thomas Roland, CSR-chef, Coop. Kolding, 11. december

Æg og økologi. Trends, forventninger og en forsigtig prognose. Thomas Roland, CSR-chef, Coop. Kolding, 11. december Æg og økologi Trends, forventninger og en forsigtig prognose Kolding, 11. december 2017 Thomas Roland, CSR-chef, Coop Thomas.roland@coop.dk Hvad vil jeg fokusere på? 1. Lidt om det økologiske marked lige

Læs mere

Kom/IT Oplysning Theis Nederby 1.1

Kom/IT Oplysning Theis Nederby 1.1 Kom/It - Oplysning Problemstilling Rundt om på danske og udenlandske marker, frugtmarker og plantager bliver der brugt tonsvis af giftige sprøjtemidler, de såkaldte pesticider. Sprøjtemidler, til at forhindre

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign.

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign. Kostpolitik 2017 Indhold Måltiderne... 3 Spis mindre sukker... 3 Medbestemmelse... 4 Egne lejligheder... 4 Fokus på den enkelte... 5 Ikke alle dage er ens... 5 Sociale aktiviteter... 5 Fokus på madspil...

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

JUICER RETAIL. En uddannelse med omtanke for nye kundeoplevelser og madspild. zbc.dk. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8. Tlf

JUICER RETAIL. En uddannelse med omtanke for nye kundeoplevelser og madspild. zbc.dk. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8. Tlf JUICER RETAIL En uddannelse med omtanke for nye kundeoplevelser og madspild ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 1 Roskilde zbc.dk Tlf. 4634 6200 2 zbc.dk Tendensen går mere i retning af convenience, sundhed

Læs mere

Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden

Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden To modeller To modeller Abonnements modellen Familie/gruppe fokus Simplicitet Leverance til hjemmet Serviceydelseincl. digital interaktions

Læs mere

Fremtidens bæredygtige landbrug

Fremtidens bæredygtige landbrug Fremtidens bæredygtige landbrug I fremtiden forventes det, at landbruget ikke blot producerer fødevarer men bæredygtige fødevarer, der skaber merværdi for både landmanden, forbrugerne og samfundet som

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab Formål med undervisning i hjemkundskab: Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke September 2017

Miljø- og Fødevareministeriet Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke September 2017 Miljø- og Fødevareministeriet Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke September Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke Målgruppe Mænd og kvinder 18+ Indsamlingsmetode Online interviews Antal interviews

Læs mere

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Papirøen? - udsigten fra Skuespilhuset, Nyhavn PAPIRØEN - Beliggenhed Copenhagen Street

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Sporbarhed hvad vil forbrugerne vide?

Sporbarhed hvad vil forbrugerne vide? Sporbarhed hvad vil forbrugerne vide? Camilla Udsen, cand.techn.al., ph.d. Fødevarepolitisk medarbejder Forbrugerrådet Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Er sporbarhed et forbrugerkrav????? Eksempler

Læs mere

Dagtilbud Ø-gadernes Kostpolitik

Dagtilbud Ø-gadernes Kostpolitik Dagtilbud Ø-gadernes Kostpolitik Gældende for: Vuggestuen Vimmerby Vuggestuen Småland D.I.I. Villekulla Udarbejdet Maj 2010 Indholdsfortegnelse Formål og målsætning... 1 Køkkenpersonalets arbejde... 1

Læs mere

Øko 25 år FVM factfile

Øko 25 år FVM factfile Øko 25 år FVM factfile Generelle facts om økologi i Danmark Forbruger facts - Ø-mærket blev lanceret i Danmark i 1989-97 % har kendskab til Ø-mærket - 84 % af befolkningen har tillid til Ø-mærket - 93

Læs mere

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Undersøgelsen formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med lokale fødevarer. I undersøgelsen blev lokale fødevarer defineret som fødevarer produceret

Læs mere

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER Vi vil være med til at gøre Odense landskendt som den kommune der systematisk arbejder med mad, måltider og ernæring i det rehabiliterende samarbejde med borgerne. Mad og Måltider

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Markedsføring af dansk oksekød kan producenten tjene flere penge" v. Karsten Borrisholt, Varechef i Irma

Markedsføring af dansk oksekød kan producenten tjene flere penge v. Karsten Borrisholt, Varechef i Irma Markedsføring af dansk oksekød kan producenten tjene flere penge" v. Karsten Borrisholt, Varechef i Irma Naturligvis kan producenten det!!! Hvis han har det til salg, som kunden efterspørger Har han det?????

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

Lancering af Kærgården Steg & Bag

Lancering af Kærgården Steg & Bag Lancering af Kærgården Steg & Bag Innovation og mersalg til fedtstofkategorien! Materialet er autentisk, men er her sammensat, så du som studerende kan bruge det som eksempel og inspiration til arbejdet

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2017-2018 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Revideret april 2016 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune

Læs mere

SMAG FOR LIVET. Skolemadskonference Karen Wistoft

SMAG FOR LIVET. Skolemadskonference Karen Wistoft SMAG FOR LIVET Skolemadskonference 8.12.2014 Karen Wistoft Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AAU Professor, Institut for Læring, Grønlands Universitet 07-12-2014 Karen Wistoft/SMAGforLIVET/Skolemadskonference

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Verdens spisebord, fødevaretendenser og krav til danske fødevarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Verdens spisebord, fødevaretendenser og krav til danske fødevarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Verdens spisebord, fødevaretendenser og krav til danske fødevarer i fremtiden Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til udvalgte sæsonfødevarer. Highlights

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til udvalgte sæsonfødevarer. Highlights Markedsanalyse 27. juni 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugernes adfærd og holdning til udvalgte sæsonfødevarer Highlights De fleste

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Tværkulturel Innovation

Tværkulturel Innovation Tværkulturel Innovation Team Hjemmespisning Vi tænker de allerede eksisterende sundhedstiltag ind i målgruppens virkelighed og måltidspraksisser Projektkatalog 7. Maj 2013 Opdrag stillet af Måltidspartnerskabet

Læs mere

MADSPILD I STORKØKKENER. Miljømæssigt perspektiv Økonomisk perspektiv Etisk perspektiv

MADSPILD I STORKØKKENER. Miljømæssigt perspektiv Økonomisk perspektiv Etisk perspektiv EKOLOGIKA MADSPILD I STORKØKKENER Miljømæssigt perspektiv Økonomisk perspektiv Etisk perspektiv Hvorfor er madspild et vigtigt emne? Det giver mening at arbejde med at reducere madspild, fordi man: Opfører

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og fødevareudfordringen

Økonomisk analyse. Danskerne og fødevareudfordringen Økonomisk analyse 11. juni 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne og fødevareudfordringen Om 30 år er der 9 mia. mennesker på jorden.

Læs mere