Firmware Version: 1.xx SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Firmware Version: 1.xx SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER"

Transkript

1 Firmware Version: 1.xx DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

2 Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com MULTI 2 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests og omhyggelig produktudvikling har ført til opnåelse af højeste lydkvalitet. For mere information om MULTI 2: REFERENCESTANDARDER Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer: MULTI 2 Batteri oplader Bluetooth systemet er fremstillet i overensstemmelse med de essentielle sikkerhedskrav og øvrige forskrifter i EU-direktivet 99/5/CE, 2002/95/CE, 2011/65/CE, 2002/96/CE Direktivet 2006/95, 2004/108, 2002/95/CE, 2011/65/CE, 2002/96/CE, 2009/125/CE Batteri Direktivet 2006/66 Overensstemmelseserklæringen (CE) kan downloades fra websiden (Download Section). FccID: Y6MNCOM5 N21550 Bluetooth er et registreret varemærke, der tilhører Bluetooth SIG, Inc

3 Multi 2 Indholdsfortegnelse 1. ADVARSLER OG SIKKERHED Trafiksikkerhed Tænd kun i sikre områder Interferenser Sådan bruges produktet rigtigt Kvalificeret personale Tilbehør og batterier Skrotning PAKNINGENS INDHOLD INSTALLATION Montage med klemme udstyret med skrue Fastspænding med selvklæbende støtte Placering af højtalern Påsætning af MULTI 2 e-box en GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER N-Com Wizard TILSLUTNING AF BLUETOOTH ENHEDER Funktion til nulstilling af tilslutningerne FUNKTIONER MED MOBILTELEFONEN FUNKTIONER MED GPS SATELLIT-NAVIGATOREN BLUETOOTH A2DP AFSPILLER AUDIOENHEDER VIA KABEL SAMTALEANLÆG MELLEM TO STYRTHJELME Tilslutning af samtaleanlæg Samtaleanlægsfunktion BATTERI Signal for fladt batteri Genopladning af systemet STYRINGER: SAMMENDRAG BEGRÆNSET GARANTI Garantidækning Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen Gyldighed af den begrænsede garanti Fremgangsmåde for indsendelse af reklamationer Produktidentifikation REGISTRERINGSFORMULAR FOR GARANTIEN... 19

4 1. ADVARSLER OG SIKKERHED Læs denne brugsanvisning omhyggeligt samt brugsanvisningerne til de andre N-Com kits, som du vil bruge sammen med dit N-Com MULTI 2. Læs følgende enkle regler for korrekt brug. Overholdes disse regler ikke, kan der opstå farlige situationer. Pas på: Produktet må ikke bruges i forbindelse med officielle og uofficielle konkurrencer, i motorløb, på væddeløbsbaner og lignende. Pas på: Installering af N-Com MULTI 2 medfører en vægtforøgelse på cirka 110 gram udover vægten på styrthjelmen og andet udstyr. Advarsel: De elektroniske dele i N-Com systemet indeni styrthjelmen er ikke vandtætte. Undgå derfor at styrthjelmen bliver våd indvendigt, inklusiv polstringen, for at undgå at beskadige systemet. Kommer der vand ind i styrthjelmen, skal du tage N-Com systemet og polstringshætten ud og lade det lufttørre. Forbindelsen til batteriet skal også frakobles og tørre Trafiksikkerhed Overhold alle gældende love for kørsel og trafiksikkerhed. Under kørslen skal hænderne udelukkende bruges til at styre køretøjet. Hvad der end skal udføres på N-Com systemet, må det kun foretages, når køretøjet holder stille. Herunder i særdeleshed: Forudindstil telefonen til automatisk besvarelse (se anvisningerne til telefonen for at foretage denne justering). Hvis telefonen ikke er udstyret med denne funktion, skal du, før du svarer på indkommende opkald, standse køretøjet et passende sted, hvorefter du kan besvare opkaldet. Foretag ikke opkald under kørslen. Stands køretøjet på et sikkert sted, hvorefter du kan foretage opkaldet. Juster lydstyrken således, at den ikke forstyrrer eller distraherer dig under kørslen og samtidig giver dig mulighed for tydeligt at høre udefra kommende lyde. Brug ikke mobiltelefonen eller andre ting, der er tilsluttet N-Com systemet under kørslen. Overholdelse af færdselsloven og opmærksomhed på de nødvendige manøvrer for at styre motorcyklen har højeste prioritet Tænd kun i sikre områder Ved anvendelse af N-Com overhold alle begrænsninger og anvisninger i forbindelse med brug af mobiltelefoner. Tænd ikke mobiltelefonen eller N-Com systemet på steder, hvor det er forbudt, eller hvor udstyret kan forårsage forstyrrelser eller farlige situationer. Sluk udstyret under påfyldning af brændstof. Brug ikke N-Com systemet under ophold ved benzintanken. Brug ikke udstyret i nærheden af brandfarlige materialer eller kemiske produkter. Sluk udstyret, hvis du befinder dig i nærheden af eksplosive materialer 1.3. Interferenser Alle telefoner og udstyr, der udsender trådløse transmissioner, er udsat for interferenser, der kan forringe brugen af det tilsluttede udstyr. Disse interferenser skyldes ikke en fejl i N-Com systemet. 4

5 1.4. Sådan bruges produktet rigtigt Multi 2 Brug kun udstyret i normal indstilling, som beskrevet i produktinformationen. Forsøg ikke at skille det ad, foretage indgreb eller at ændre nogen del af N-Com systemet. Pas på: Juster lydstyrken på N-com systemet (ekstraudstyr) og lydkilderne, der er tilsluttet, før systemet tages i brug under kørslen. Pas på: Hvis lydstyrken er for høj, kan det medføre høreskader. Pas på: Juster lydstyrken på N-Com systemet (ekstraudstyr) og lydkilderne, der er tilsluttet, for at undgå afspilning med en alt for høj lydstyrke, da dette kan medføre høreskader. Pas på: En ukorrekt installering af systemet i styrthjelmen kan ændre de aerodynamiske egenskaber samt sikkerhedsegenskaberne i styrthjelmen, og det kan medføre farlige situationer. Installer N-Com systemet i henhold til produktinformationen. I tvivlstilfælde, ret henvendelse til N-com forhandleren. Pas på: Aflytning af andre apparater må ikke få indflydelse på kørslen, der skal have førsteprioritet. Foretag derfor håndtering af det elektroniske udstyr og af N-Com systemet, mens køretøjet holder stille og i overholdelse af færdselsloven Kvalificeret personale Udelukkende kvalificeret personale må foretage indgreb på produktet i forbindelse med teknisk assistance. I tilfælde af funktionsfejl skal du altid henvende dig til din sædvanlige forhandler. Styrthjelmen er sikkerhedsudstyr; indgreb på styrthjelmen og/eller på det indvendige elektroniske system kan være farligt og vil ydermere forårsage bortfald af produktgarantien Tilbehør og batterier Brug udelukkende Nolan-godkendte batterityper, opladeudstyr og tilbehør til din produktmodel. Anvendelse af andre typer end de anviste kan være farlig og medfører bortfald af garantien. Henvend dig til din forhandler for en oversigt over tilgængeligt, godkendt udstyr. Når strømforsyningskablet tages ud af udstyr eller batteriopladeren, skal du altid holde og trække i stikket og ikke i selve kablet. Brug ikke batterierne til andre formål end de foreskrevne. Brug aldrig batteriopladeren eller batterierne, hvis de ser ud til at være beskadigede. Kortslut ikke batteriet. Opbevar batteriet ved en temperatur på mellem 0 / +45 C (Lader); -20 / +60 C (I brug). Fare for brand eller eksplosion: Kast aldrig batterier ind i ild og udsæt dem aldrig for høje temperaturer! Smid aldrig batterier væk sammen med almindeligt affald. Batterierne skal skrottes i overensstemmelse med de lokale forskrifter. Tag aldrig styrthjelmen på mens batteriet lades. Styrthjelmen må aldrig efterlades inden for rækkevidde af børn uden tilsyn, for at undgå at de kan få adgang til forsyningsbatterierne, som kan medføre alvorlige sundhedsskader. Batteri LI-Pol V 600 MAH Batterioplader AK00G VU 100/240v 50/60 Hz 5V 0,4 A S-TR V - 60/50Hz 0.1A 5

6 1.7. Skrotning Se anvisningerne i denne brugsanvisning samt i anvisningerne, der hører til andre dele af N-Com systemet, hvis systemet skal tages ud af styrthjelmen. Når systemet er taget ud, skal det skrottes i overensstemmelse med følgende anvisninger: Piktogrammet, der viser en affaldsspand med et kryds over, betyder, at produktet inden for det Europæiske Fællesskab efter brug skal indsamles særskilt (Direktiv 2002/96/EF). Disse produkter må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald. Korrekt skrotning af udtjente apparater bidrager til forebyggelse af forurening. For mere detaljerede oplysninger om skrotning af det udtjente apparat, kan du kontakte din kommune, dit lokale renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet. 2. PAKNINGENS INDHOLD De følgende dele findes i N-Com MULTI 2 pakken: e-box MULTI 2 Støtte med kabel Pc-forbindelseskabel Selvklæbende plade Stiftnøgle - Fastspændingsskrue Selvklæbende gummi til styrthjelmens støtte Ladekabel Batterioplader Klemme 6

7 3. INSTALLATION Multi 2 MULTI 2 sættet kan monteres på styrthjelmen på to forskellige måder, der er afhængige af den anvendte styrthjelmtype: med en klemme udstyret med fastspændingsskrue eller ved at klistre støtten på selve styrthjelmen Montage med klemme udstyret med skrue Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Rens omhyggeligt styrthjelmens udvendige overflade, på den venstre side. Påsæt den selvklæbende gummi bag ved støtten med kabel (fig. 1). Indfør klemmen mellem styrthjelmens polstring og den udvendige hætte (fig.2). Indsæt skruen og spænd, så anlægget låses på styrthjelmen (fig.3). Kontroller, at gummien er korrekt indsat på hætten. Kontroller, at mikrofonen er korrekt opstillet i forhold til munden. Bemærk: Skruen skal ikke spændes for hårdt for at undgå at deformere anlæggets dele. Pas på: hvis polystyren puden skulle blive beskadiget under operationen, ret henvendelse til forhandleren for at få den udskift Fastspænding med selvklæbende støtte Hvis det ikke skulle være muligt at bruge klemmen for at montere anlægget på styrthjelmen, kan den selvklæbende støtte anvendes. Pas på: Efter at den selvklæbende støtte er blevet påsat er det ikke mere muligt at bruge den igen i en anden position, og efter at den er blevet fjernet bør den udskiftes. Denne fastspændingsmetode anvendes udelukkende i de tilfælde hvor det ikke er muligt at bruge klemmen. 7

8 Fig. 4a Løsn skruen fuldstændigt ud og fjern den fra anlægget. Fig. 4b Fjern (hvis den allerede er i position) den selvklæbende gummi til støtte af styrthjelmen og indsæt den selvklæbende plade i støtten med kabel, indtil indkobling (fig. 4a-4b). Fig. 5 Rens omhyggeligt hættens udvendige overflade for at sikre at den selvklæbende plade kan sidde godt fast. Før pladen påsættes, kontroller at hætten er ren og uden fedt- eller snavstilsmudsninger. Før den selvklæbende plade fastsættes på styrthjelmen, indstil den korrekte position for Multi e-box en, og sørg for at mikrofonen er placeret lige foran munden (fig. 5). Fjern beskyttelsesfilmen der sidder på den selvklæbende plade og fastsæt derefter pladen på styrthjelmen, og sørg for at hele den selvklæbende overflade er godt anbragt på hætten. Bemærk: Hvis positionen af den selvklæbende plade ikke er korrekt, fjern den omgående forsigtigt fra styrthjelmen og gentag operationen. Bemærk: Det er nødvendigt at vente op til 24 timer før den selvklæbende plade er sikkert fastsat. I denne tidsperiode må styrthjelmen ikke udsættes for atmosfæriske kræfter. Undgå desuden at påføre MULTI 2 e-box en i de første 12 timer. 8

9 3.3. Placering af højtalern Multi 2 Fig. 6 Fig. 7 Fjern den selvklæbende film fra velcrobåndet (fig. 6). Anbring højtaleren så den sidder godt fast på puden. Operationen gentages på begge sider(fig. 7). Bemærk: Anbring om muligt højtalerne under styrthjelmens polstring. Tilslutningskablerne placeres bag ved polstringen så de ikke kommer til at genere Påsætning af MULTI 2 e-box en Fig. 8 Fig. 9 Sæt e-box en ind i støtten indtil indkobling af cursoren. Tilslut kabelforbindelsesleddet til e-box en (Fig. 9). For at fjerne e-box en: træk forbindelsesleddet ud, flyt cursoren sidelæns for at frigive låsen og fjern så e-box en ved at lade den glide på styrene. 9

10 4. GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER Alle N-Com systemets funktioner aktiveres ved brug af 3 taster,, on og. Hver styring, der sendes til systemet, bekræftes med udsendelsen af et særligt lydsignal, som kan variere i henhold til den anmodede funktion. Det er på denne måde muligt at anvende alle funktionerne med styrthjelm på. Styringen, der sendes til systemet, er afhængig af, hvor lang tid tasten holdes nede. Tænding Slukning Højere lydstyrke Lavere lydstyrke Tryk og hold tasten on nede i ca. 2 sekunder til advarselslampen tænder og lyden kan høres i hovedtelefonen. Tryk og hold tasten on nede i ca. 4 sekunder til advarselslampen og lyden slukker. Tryk i kort tid på tasten for at øge lydstyrken. Maksimumstyrken signaleres med et dobbelt lydsignal. Tryk i kort tid på tasten for at dæmpe lydstyrken. Minimumstyrken signaleres med et dobbelt lydsignal N-Com Wizard N-Com Wizard er programmet til Pc en, der giver mulighed for at styre og konfigurere MULTI 2 systemet. Programmet downloades fra Internet web-stedet i Download afsnittet. Forbind batteriopladeren til lysnettet. Indsæt forbindelsesleddet på batteriopladeren i det tilsvarende forbindelsesled der er monteret i styrthjelmen. For at bruge det, er det nødvendigt at tilslutte styrthjelmen udstyret med MULTI 2 til Pc en, ved brug af det medfølgende USB-kabel. Vigtigt: FIRST, insert the jack connector into the helmet, THEN the USB connector into the PC. Ved brug af N-Com Wizard er det muligt at tilpasse MULTI 2 anlægget med de følgende muligheder: Indstille systemets niveauer af lydstyrken Opdatere anordningens firmware Programmet har en online vejledning, der forklarer programmets funktion (efter at have installeret programmet på Pc en, tryk på F1 for at vise vejledningen). 10

11 5. TILSLUTNING AF BLUETOOTH ENHEDER Multi 2 For at forbinde MULTI 2 systemet med en anden Bluetooth anordning, er det nødvendigt først at tilslutte den anden anordning til N-com systemet. Fremgangsmåden på tilslutningen er identisk for alle de forskellige Bluetooth anordninger: mobiltelefoner, MP3 Bluetooth afspillere, satellit-navigatorer, osv. 1. Kontroller, at MULTI 2 er slukket; 2. Tryk og hold tasten on nede (i mere end 6 sekunder) til advarselslamperne blinker hurtigt og der lyder et skarpt lydsignal fra højtaleren, der angiver fremgangsmåden Sammenslutning ; 3. Aktiver Bluetooth anordningen for at starte søgningen af Bluetooth anordninger (læs i brugervejledningen for den relevante anordning for at kontrollere, at tilslutningens fremgangsmåde er korrekt, da den er forskellig afhængigt af mærke og model); 4. Efter få sekunder vises navnet N-Com B1 v.. på telefonen, efterfulgt af fabrikantens data; 5. Vælg N-Com anordningen. Hvis der anmodes om password, indtast koden 0000 (fire nuller); 6. MULTI 2 bekræfter, at tilslutningen lykkedes med et lydsignal i hovedtelefonen, og advarselslamperne holder op med at blinke; 7. Sluk og tænd igen både for telefonen og for MULTI 2 for at gemme tilslutningsdataene. Bemærk: Tilslutningen lagres i hjelmen og i telefonen, og den går ikke tabt, når disse anordninger slukkes. Denne procedure foretages derfor kun én gang. Bemærk: Hvis en Bluetooth anordning (telefon eller GPS) forsynet med afspiller med Bluetooth A2DP profil allerede er tilsluttet, er det IKKE nødvendigt at gentage tilslutningen, fordi tilstedeværelsen af A2DP-protokollen allerede er blevet lagret af MULTI 2. Efter at Bluetooth anordningen er blevet tilsluttet, starter forbindelsen automatisk, når systemet tændes Funktion til nulstilling af tilslutningerne Det er muligt at slette alle de tilsluttede anordninger fra systemets hukommelse. Operationen er ikke reversibel; efter nulstillingen er det derfor nødvendigt igen at tilslutte telefonen (eller de andre kompatible Bluetooth anordninger). For at slette alle de anordninger, der er blevet tilsluttet på forhånd, gør følgende:tryk på tasten on og hold den nede (i mere end 4 sekunder), til advarselslamperne begynder at blinke hurtigt og højtaleren udsender et skarpt lydsignal, der angiver, at Tilslutningsmodus er udført; Tryk samtidig på tasterne og i 4 sekunder og slip dem, når et lydsignal udsendes. N-Com systemet udsender et særligt lydsignal og slukkes derefter. 11

12 6. FUNKTIONER MED MOBILTELEFONEN Svar på et opkald Afslutning/nægtet opkald Taleopkald (ekstraudstyr) Genopkald af sidste telefonnummer Overførsel af et opkald fra styrthjelm til telefon Tryk i kort tid på en hvilken som helst tast, når telefonen ringer Tryk og hold tasten on nede i ca. 2 sekunder (til lydsignalet udsendes) Tryk og hold tasten on nede i ca. 2 sekunder (til lydsignalet udsendes) Tryk kortvarigt og samtidig på tasterne og For at overføre et igangværende opkald fra styrthjelmen til telefonen, tryk samtidig på begge tasterne og og hold dem nede i 4 sekunder Telefonkonference funktion MULTI 2 giver mulighed for telefonkonference mellem Pilot og Passager. Når et opkald modtages på mobiltelefonen, der er tilsluttet via Bluetooth til MULTI 2, afbrydes midlertidigt Pilot-Passager samtaleanlægget. Hvis man ønsker det, er det muligt at foretage telefonopkaldet med den anden styrthjelm ved at aktivere samtaleanlægget manuelt under opkaldet (ved at trykke kort på on ). Bemærk: Denne funktion er udelukkende aktiv hvis også passageren er udstyret med et N-Com system med de samme specifikationer. 7. FUNKTIONER MED GPS SATELLIT-NAVIGATOREN MULTI 2 er kompatibel med de mest udbredte satellit-navigatorer til motorcykler. Ved at forbinde N-Com systemet til GPS-systemet sendes alle indikationerne til styrthjelmen. For hver kommunikation af navigatoren med passageren via Bluetooth, afbrydes samtaleanlægget og genoptages automatisk, når samtalen er afsluttet. Bemærk: Hvis navigatoren kan tilsluttes en Bluetooth mobiltelefon, er det muligt at høre lyden direkte i hovedtelefonen ved hjælp af GPS-systemet. I dette tilfælde anvendes navigatoren for at svare på telefonen. GPS-konference funktion Konferencefunktionen giver mulighed for at bevare samtalefunktionen Pilot-Passager også under Satellit-navigatorens meddelelser, og dermed undgå at afbryde samtaleanlægget, hver gang navigatoren udsender en meddelelse. Bemærk: Denne funktion er udelukkende aktiv hvis også passageren er udstyret med et N-Com system med de samme specifikationer. Når GPS-meddelelsen er afsluttet, aktiveres samtaleanlægget med den anden styrthjelm, og indstillingen Konference lagres i hukommelsen til de efterfølgende GPSkommunikationer. 12

13 8. BLUETOOTH A2DP AFSPILLER Multi 2 Det er muligt at lytte til musik af høj kvalitet ved at forbinde MULTI 2 til en afspiller, der er forsynet med Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) protokol. MULTI 2 systemet er desuden udstyret med Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) protokol, der giver mulighed for at afbryde og genoptage afspilningen direkte fra styrthjelmen (med de anordninger, der er udstyret med AVRCP protokol). Forbindelse af A2DP afspilleren Start på afspilning (Play) Pausefunktion (Pause) Næste spor (Skip) Afbrydelse af musik (Stop) Forbindelsen starter automatisk efter at have tændt for afspilleren. Forbindelsen starter kun efter nogle sekunder. Tryk på tasten og hold den nede i 2 sekunder. Når afspilleren er tilsluttet og i gang, tryk på tasten i 2 sekunder. Mens afspilleren er i gang, tryk på tasten i cirka 4 sekunder. Tryk på tasten i 2 sekunder. Bemærk: Det er ikke muligt at anvende Bluetooth samtaleanlægget eller en Mp3 afspiller der er tilsluttet vebd brug af ledning mens man lytter til en A2DP lydkilde. 9. AUDIOENHEDER VIA KABEL N-Com MULTI 2 giver mulighed for forbindelse ved brug af ledning (tilgængelig som ekstraudstyr) til lydkilder, der er forsynet med 3,5mm udgang, der sædvanligvis anvendes af disse udstyr til hovedtelefoner. Forbind den 4-polede 3,5mm stikforbindelse på Multimedia wire kablet til styrthjelmen, og den modsatte ende af kablet til lydenheden. Der er et farvet bånd på kablet, der viser stikforbindelsen, der tilsluttes lydenheden. Det er muligt at aktivere eller deaktivere lyden i styrthjelmen ved at trykke kortvarigt og samtidig på tasterne on og. Bemærk: Det er ikke muligt at gennemføre en samtale med passageren under afspilning af lydkilden ved brug af ledning. 13

14 10. SAMTALEANLÆG MELLEM TO STYRTHJELME For at anvende MULTI 2 som trådløst samtaleanlæg er det nødvendigt, at begge styrthjelme er udstyret med Bluetooth sæt. To MULTI 2 kan udelukkende kommunikere sammen, efter at de er blevet tilsluttet hinanden Tilslutning af samtaleanlæg 1. Kontroller at begge Bluetooth N-Com er slukket; 2. Indstil begge Bluetooth N-Com i Tilslutningsmodus ved at trykke på tasten on (i mere end 4 sekunder), til advarselslamperne begynder at blinke hurtigt; 3. Tryk kortvarigt på on knappen på en af de to styrthjelme; 4. Efter få sekunder genkender de to styrthjelme hinanden, et lydsignal, der meddeler, at sammenslutningen er korrekt, udsendes og samtaleanlægget aktiveres; 5. Sluk og tænd igen for begge Bluetooth N-Com for at lagre tilslutningsdataene i hukommelsen Samtaleanlægsfunktion For at aktivere samtaleanlægget, tænd for de to N-Com systemer og tryk kortvarigt på tasten on på en af de to styrthjelme. Aktivering af samtaleanlægget Afkobling af samtaleanlægget Med MULTI 2 tændt, tryk kort på tasten on. Med MULTI 2 tændt, tryk kort på tasten on. 14

15 11. BATTERI Multi 2 Inden N-Com anordningen anvendes første gang, bør batteriet oplades fuldstændigt i mindst 10 timer. For at opnå bedste batteriydelse tilrådes det for de første opladninger at foretage komplette opladninger. Efter disse opladninger kan batteriet oplades i kortere perioder. Når det er muligt, er det dog bedst at foretage hele opladningsprocessen Signal for fladt batteri Under brug, når batteriet er ved at blive fladt, går systemet i Reserve. Når batteriets opladning har en ydeevne på mindre end ca. 1 time, begynder også tasterne i og at blinke, for at signalere Reserven. Denne tilstand signaleres med 3 efterfølgende akustiske signaler. Når batteriet viser Reserve, slukkes systemet automatisk, hvis der ikke er nogen funktion indenfor 30 minutter. Slukningen signaleres ved en serie akustiske signaler inde i styrthjelmen. Denne funktion sørger for, hvis man glemmer at slukke for styrthjelmen, at der altid er en lille mængde strøm til rådighed, når styrthjelmen bruges igen Genopladning af systemet For at genoplade MULTI 2-systemet, forbind USB-ledningen til batteriopladeren eller til et strømtilført USB-stik. Fig. 10 Opladningen foregår på følgende måde: MULTI 2-system slukket MULTI 2-system tændt Ved at forbinde MULTI 2-systemet til batteriopladeren, begynder den blå lysdiode at blinke. Når batteriet er opladt, er den blå lysdiode vedvarende tændt. Ved at forbinde MULTI 2-systemet til batteriopladeren, begynder den røde lysdiode at blinke. Når batteriet er opladt, slukker den røde lysdiode. Bemærk: Hvis anordningen er fladt i en lang periode (flere måneder), er det muligt at det ikke lykkes at tænde for systemet i di første opladningsminutter, da spændingen ligger under den minimale tærskel. Advarsel: Det genopladelige batteri må udelukkende udskiftes af Nolan eller af et autoriseret center. Hvis produktet åbnes af uvedkommende personale medfører det bortfald af garantien. 15

16 12. STYRINGER: SAMMENDRAG Tast on on Tryk Kort Lang Kort Lang Kort Lang Kort Lang Grundlæggende Funktioner Tænd Sluk Højere lydstyrke Lavere lydstyrke Aktivering / Afbrydelse af lydkabel* Start af samtaleanlæg Afbrydelse af samtaleanlæg (3s) (4s) Svar på telefonopkald Bluetooth enhed Taleopkald Afslutning/nægtet opkald Genopkald af sidste telefonnummer Tilkobling af telefon Afbrydelse af telefon Overførsel af opkald Aktivering af konference (2s) (2s) (2s) (4s) (4s) Musikafspiller Afbrydelse af A2PDanordning Start af afspilning (Play) Pausefunktion (Pause) Næste spor (Forward) (2s) (2s) (4s) (2s) Setting Tilslutningsmodus (med slukket system) Tilslutning af samtaleanlæg Pilot- Passager Slettelse af tilslutninger** (4s) (4s) * Tryk samtidig på tasterne on og. ** Med N-Com systemet i tilslutningsmodus. 16

17 13. BEGRÆNSET GARANTI Multi 2 Med BEGRÆNSET GARANTIBEVIS, garanterer firmaet Nolangroup overfor køberen, at det solgte produkt er fejlfrit, både hvad angår materialer og fabrikation. Det tilrådes at: Læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne for korrekt brug. Læse garantiens krav og betingelser igennem. Opbevare den originale kvittering. Den skal fremlægges i tilfælde af reparation i garantiperioden. I disse tilfælde skal produktet bringes til den forhandler, der har solgt apparatet Garantidækning Hvis der opstår fejl, som dækkes af denne begrænsede garanti, indenfor 2 (to) år fra købsdatoen på kvitteringen, vil Nolangroup gennem sit forhandlernet, efter at fejlen er undersøgt, foretage reparation eller udskiftning af det defekte produkt. Nolangroup dækker alle omkostninger til materialer og arbejdstid, som anses for rimelige og nødvendige, med henblik på udbedring af den anmeldte fejl, med undtagelse af skader forårsaget af en af grundene nævnt i det efterfølgende afsnit om "Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen" Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen Denne garanti dækker kun materiale- og fabrikationsfejl. Nolangroup kan ikke holdes ansvarlig for produktfejl, der helt eller delvist er forårsaget af nogen anden grund, nævnt herunder men ikke begrænset til: a) Defekter eller skader som følge af, at produktet er anvendt under usædvanlige forhold. b) Skader forårsaget af forkert brug eller ikke i overensstemmelse med normal brug, som angivet i de af Nolangroup udleverede anvisninger til brug og vedligeholdelse af produktet. c) Skødesløshed og normalt slid på indvendige og udvendige dele; d) Enhver skade som følge af et uheld; e) Enhver ændring eller indgreb foretaget på styrthjelmen eller på N-com systemet, af brugeren eller af tredjemand; f) Farveændring eller beskadigelser forårsaget af udsættelse for skadelige kemiske produkter; g) Brug af ukompatibelt ekstraudstyr, der ikke er en del af N-Com produktserien. h) Ydermere dækker garantien ikke produktdefekter forårsaget af tilfældige årsager, ændringer eller tilpasninger, force majeure eller skader opstået som følge af kontakt med væsker. i) Styrthjelmens interne dele er ikke og kan ikke gøres vandtætte, og derfor kan skødesløs udsættelse for regnvand, fugt, spild fra madvarer eller andre væsker forårsage skader på N-Com's elektroniske dele, som Nolangroup ikke kan holdes ansvarlig for. j) Dele, som udsættes for følgerne af normal brug eller nedslidning, som f.eks. det genopladelige batteri og forbindelseskablerne mellem de forskellige N-Com systemer eller mellem N-Com systemerne og andet udstyr, er ikke dækket af garanti. k) Da systemet, der styrer mobiltelefonernes funktion, ikke leveres af Nolangroup, kan denne ikke holdes ansvarlig for funktion, tilgængelighed, dækning, serviceydelser eller produkttilbud for dette system. l) Såfremt produktet anvendes sammen med tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke leveres af Nolangroup, kan Nolangroup ikke garantere korrekt funktion af kombinationerne produkt/tilbehør, og kan heller ikke acceptere at dække omkostninger for teknisk assistance i tilfælde af, at produktet anvendes på denne måde. m) Nolangroup kan ikke holdes ansvarlig for produktets eventuelt begrænsede funktionsevne forårsaget af funktionsmåder for mobiltelefoner, andet tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er leveret af Nolangroup. n) Indgreb på det indvendige elektroniske kort eller på andre dele i N-com systemet medfører bortfald af garantien. o) Denne garanti dækker ydermere ikke defekter, som opstår på grund af specifikke situationer, der måtte opstå i forbindelse med brug af styrthjelmen, som eksempelvis komfortproblemer under kørslen eller aerodynamisk susen eller støj. Nolangroup kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for ulykker eller følgeskader (inklusive og uden begrænsninger personskader) forårsaget af manglende opfyldelse af forpligtelserne i denne garanti vedrørende Nolangroup produkterne. 17

18 13.3. Gyldighed af den begrænsede garanti Denne garanti er kun gyldig, såfremt den ved købet udleverede registreringsformular udfyldes i alle punkter og forsynes med: 1) Produktets identifikationskode 2) Den autoriserede forhandlers navn og stempel; 3) Produktets købsdato; 4) Købers navn og adresse. Nolangroup forbeholder sig ret til ikke at udføre garantireparationer, såfremt disse informationer er slettet eller ændret efter det oprindelige køb hos forhandleren Fremgangsmåde for indsendelse af reklamationer For indsendelse af en hvilken som helst reklamation, som er dækket af garantien, skal køberen henvende sig direkte til forhandleren, hvor styrthjelmen er købt, med information om hvilken fejl der er opstået, samt indlevere produktet, købskvitteringen og registreringsformularen udfyldt som beskrevet ovenfor. FØR DU HENVENDER DIG TIL FORHANDLEREN, BØR DU OMHYGGELIGT GENNEMLÆSE DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING FOR PRODUKTET. EFTER 2 (TO) ÅR FRA KØBSDATOEN OPHØRER GYLDIGHEDEN AF DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI I ENHVER FORSTAND. Reparationer udført under garantidækning forlænger ikke perioden for garantidækningen. I tilfælde af udskiftning af produktet eller af en produktdel begynder der derfor ikke en ny garantiperiode dækkende det specifikke produkt eller produktdelen, hvorimod den oprindelige købsdato er den gældende. I forbindelse med reparationer eller udskiftninger af elektroniske dele, hvor Nolangroup står for reparationen eller udskiftning af produktet, er dette produkt udelukkende dækket af en garantiperiode svarende til den oprindelige garantis resterende dækningsperiode eller halvfems (90) dage fra reparationsdatoen (hvor den længste periode betragtes som den gyldige). Reparation eller udskiftning kan finde sted med reparerede dele med tilsvarende funktionsevne. Udskiftede dele eller komponenter er Nolangroup's ejendom. NÆRVÆRENDE GARANTI ANNULLERER OG ERSTATTER ENHVER ANDEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG GARANTI, DER LOVLIGT KAN FRAVÆLGES AF PARTERNE; I GENERELT YDER NOLANGROUP INGEN SPECIFIK GARANTI FOR PRODUKTETS SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. NOLANGROUP KAN IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR ULYKKER ELLER FØLGESKADER SOM EKSEMPELVIS OG IKKE AT BETRAGTE SOM UDTØMMENDE KUNNE VÆRE TAB AF FORTJENESTE ELLER KOMMERCIELLE TAB, HVOR SÅDANNE SKADER IKKE ANERKENDES AF GÆLDENDE LOV. NOLANGROUP FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL PÅ ETHVERT TIDSPUNKT OG UDEN VARSEL AT ÆNDRE EGENSKABER, FUNKTIONSMÅDER, KOMPATIBILITET OG SOFTWARE. I nogle lande er det ikke tilladt at udelukke eller begrænse uhelds- og følgeskader samt at begrænse underforståede garantiperioder; i så tilfælde finder begrænsninger og udelukkelser i de foregående afsnit ikke anvendelse. Nærværende garanti har ingen indflydelse på kundens juridiske rettigheder under gældende national lov eller på forbrugerens rettigheder overfor forhandleren, som fastsat i købs-/salgskontrakten. Nærværende garanti har gyldighed i hele Europa og er eneste udtrykkelige garanti udstedt af Nolangroup i forbindelse med salg af firmaets produkter. Garantien tilsidesætter ikke køberens lovlige rettigheder som udtrykkeligt foreskrevet af direktivet 1999/44/EF. Nærværende garanti tilsidesætter ikke forbrugerens lovsikrede rettigheder, herunder generelt som foreskrevet af lovbekendtgørelsen af 2. februar 2002, n Produktidentifikation N-Com produkterne identificeres ved brug af en kode, der giver mulighed for at opspore og identificere produktet. Identifikationskoden er angivet under stregkoden, der sidder på produktets indpakning. 18

19 14. REGISTRERINGSFORMULAR FOR GARANTIEN Produktbetegnelse MULTI 2 Identifikationskode Oplysninger om køberen Navn Efternavn Adresse Tel Forhandlerens stempel Købsdato

20 MULTI 2-13/04/ :58:00 Printed on recycled paper.

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING DA SIKKERHED OG BRUGSANVISNING Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Basic Kit MULTI systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende test

Læs mere

Firmware Version: 4.0x SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

Firmware Version: 4.0x SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Firmware Version: 4.0x DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com MULTI 3 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer.

Læs mere

REFERENCESTANDARDER Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer

REFERENCESTANDARDER Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer DA DA ESS SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com ESS systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. ESS-systemet kan

Læs mere

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING DA SIKKERHED OG BRUGSANVISNING Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Bluetooth Kit MULTI systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DA B5 SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B5 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests og

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER. Firmware Version: 4.0x

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER. Firmware Version: 4.0x DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Firmware Version: 4.0x Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B4 PLUS systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer.

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Basic Kit2 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende test

Læs mere

Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer:

Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer: DA Bx5 SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B5 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests

Læs mere

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET DA FI SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET DA FI SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Basic Kit2 systemet er konstrueret

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DA M5 SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye N-Com produkt. N-Com M5 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests og omhyggelig

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DA SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B901 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests og

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

dansk da sikkerhed og anvendelse

dansk da sikkerhed og anvendelse dansk da sikkerhed og anvendelse FOR USA MARKET ONLY: SPECIAL WARNING NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits of Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

PARROT MINIKIT NEO 2 HD

PARROT MINIKIT NEO 2 HD PARROT MINIKIT NEO 2 HD Om denne vejledning HURTIG BRUGERVEJLEDNING FØR DU STARTER Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

dansk da sikkerhed og anvendelse

dansk da sikkerhed og anvendelse dansk da sikkerhed og anvendelse FCC ID TOTBT01 FOR USA MARKET ONLY: SPECIAL WARNING This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse SILHOUETTE funktion............................ 1 SILHOUETTE indstillinger og

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Lær din AM08 at kende

Lær din AM08 at kende Lær din AM08 at kende AM08 er en Bluetooth-enhed, som gør at du kan spille musik trådløst fra andre Bluetooth-enheder. Den søger automatisk efter Bluetooth-enheder i nærheden, efter at du har tændt den.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugervejledning CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning CM-BT2 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af din nye halsteleslyge. Tillykke med din nye CM-BT2

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DANSK Brugervejledning

DANSK Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK Brugervejledning Aktivér www.tractive.com/activate TRACKER ID ABCDEFGH Oplad Download Tractive app en Sæt trackeren fast på kæledyrets halsbånd PAKKENS INDHOLD 1 Tractive GPS

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURATION HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tilbehør 3 Opsætning og programmering

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT3600 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din Bluetooth-højttaler 3

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere