Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv Århus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C"

Transkript

1 Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv Århus C Ejerforeningen Mejlgade VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *"" Århus G Århus den /SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering af ejendommen Meilgade Hermed fremsendes tilstandsvurdering af Jeres ejendom. Jeg har opdelt tilstandsvurderingen i mange punkter for bedre at kunne anvende tilstandsvurderingen frem over. Jeg har p.t. ikke prissat de forskellige foreslåede tiltag, da prisen er meget afhængig af, om det kun er for at vedligeholde eller, om det også er med henblik på fremtidige forbedringer/ombygninger. Jeg ser frem til at høre nærmere fra Jer. Med venlig hilsen \ C/s ^ =.,-$øren Hansen Hf Fax Reg.nr. A/S

2 Mejlgade 67-69II Side I af 6 TAGKONSTRUKTION Skorstene Skorstene er afblændet under tag Tagbelægning Tagbejægning er røde teglsten Konstruktion Tagkonstruktion er opbygget som manzardkonstruktion. Spær er hanebåndsspær. Teglsten er understrøgne. Understrygningen er meget løs. Loft virker tørt. Enkelte løse sten og få Understrygning efterrepareres og løsmå huller i tag. se/skrukke teglsten udskiftes. Der er bræddegulve i hele loftsrummet. Ovenlysvinduer Ovenlysvinduer er gamle støbejerns. Kviste Skotrender er utætte. Tagvinduer på kviste er i dårlig stand. Tagrender Tagrender er OK. Dog er der enkelte steder, hvor der er fald væk fra nedløbsrør. Ovenlysvinduer males, alternativt udskiftes. Tagsten skal evt. omlægges og understryges. Tagvinduer efterrepareres og males evt. udskiftes. Sternbrædder udskiftes. Tagrender oprettes. Loftrum Tremmerum Ventilation Ventilationskanaler ført gennem tag. 3 stk. delvis nedbrudte Der udføres nye betonventilationshætter. Skråvægge og skunkrum Ingen bemærkninger Brandkam Ingen bemærkninger KÆLDER OG FUNDAMENTER Sokkel Sokkel er stenbeklædning med småskader, afskalninger og løse fuger. Sokkel i gård er pus med nogle revner. Sokkel efterrepareres ved afhugmng af løst/skruk puds. Udg

3 Mejlgade 67-69II Side 2 af 6 Fundamenter Der er ikke umiddelbart tegn på sætninger. Fugt i kælder. Fugt på kældervægge kræver nærmere undersøgelse i forbindelse med kommende gårdsaneringsarbejde. Kældertrapper Som ved sokkel. Kælderrum Fugt på vægge specielt mod gård, primært 0,5-1 m over gulv. Se pkt. Fundamenter. Overflader I hele kælderen er der betongulve. Vægge er pudsede murstensvægge. Lofthøjde ca cm. FACADER Facader mod gade er røde teglstensfacader. Der ses få udfaldne og løse fuger. Facade mod gård er gule sten med løse fuger/afskalninger. Karnapper er renoveret i år Teglstensfacader Sålbænke Sålbænke er OK. Altaner i beton ser sunde ud. Stel gelænder også OK. Mange ledninger på facade i gård, telefon og antenne, måske el. VINDUER Vinduer er trævinduer. Nogle nyere, nogle gamle med afskalninger. Vinduer er Dannebrogsvinduer. Elastiske fuger ved nye vinduer ser OK ud. Fuger ved gamle vinduer er skrukke. Trappetårnsvinduer er gamle trævinduer med enkeltlagsglas. Vinduer bagtrappe gi. trævinduer med råd/afskalninger. Vinduesfuger mod gård er delvis pudsede fuger, meget løse. UDVENDIGE DØRE Hoveddøre Hoveddøre mod gade er oprindelige med glas og i fin stand. Vurderes individuelt, men nogle vinduer bør udskiftes, og andre kan sandsynligvis nøjes med en ny malerbehandling. Mange vinduer er OK. Fuger - specielt på gårdside - efterrepareres. Udg

4 ... Mejlgade 67-69II Side 3 af 6 Øvrige udvendige døre Døre mod gård er ældre trædøre. 6. TRAPPERUM Hovedtrappe Vægge er pudsede. Linoleum. Trapper er ikke brandsikret. Terrazzo i gulv stue ved udgang revnet. Bitrappe Trapperum er ikke til depot men flugtvej i tilfælde af brand. GI. linoleum revnet, pudsede vægge med revner, store og små. Vinduer mod bad fra bagtrappe er trådglas. Døre mod gård efterrepareres og males. Ny linoleum. Vægge efterrepareres og males. Sikring Der er porttelefonanlæg på fortrappe og "alarmanlæg'ykodelås. Lejlighedsdøre er trædøre med glaspartier. 7. PORT/GENNEMGANG Belægning er revnet og kan være årsag Belægning efterrepareres. til nogle af fugtproblemerne i kælderen. 8. ETAGEADSKILLELSE -i i Konstruktion Træbjælkelag med trægulve/brædder pudslofter. Betondæk på ståldragere mellem kælder og stue. Ståldragere er generelt rustangrebet. Undersøges nærmere? Overflader Meget fugt på væg mod Mejlgade nr. 65. Nr. 65 har ikke kælder. 9. WC/BAD Opvarmning: Der er radiator/lodrette varmerør. Ventilation. Der er aftræk/indtag til bagtrappe gennem riste ved gulv og loft i væg mellem bagtrappe og wc. Montering af ny radiator i forbindelse med renovering af bad. Etablering af centralt udsugningsanlæg fælles for bad og køkken. Udg.OI

5 Mejlgade 67-69II Side 4 af 6 Koldt- og varmt vand: Stålbørsinstallation af ældre dato. Del- Ny rørinstallation udført af rustfri stålrør. rørsstrenge udskiftet løbende. 10. KØKKENER Opvarmning: Der eryadiatorer. I nogle køkkener er radiatorer demonteret. Ny radiator bør monteres for at dække varmetab gennem vindue og altandør. Ventilation: Der er oprindeligt naturligt aftræk gen- Etablering af centralt udsugninsanlæg fælles nem separate bygningsmæssige kana- for bad og køkken, ler. Der er i nogle køkkener etableret med. udsugning gennem emhætter. Afkast separat gennem vindue og aftrækskanal. 11. VARMEANLÆG Fjernvarme: Ejendommen har fjernvarme. Fordelingsrør: De lodrette stigstrenge er placeret ved indv. skillevægge. Ingen ændring. Fordelingsrør placeres ved facade. Radiatorer: Radiatorer er støbejernsradiatorer placeret ved indv. skillevægge. Der er nye pladeradiatorer placeret ved facade i Mejlgade 69 st.th.. Der er termostatventiler på radiatorerne. Der monteres nye radiatorer, som placeres fortrinsvis under vinduerne. Anlægget: Varmeanlægget er det oprindelige anlæg etableret som kedelanlæg med naturlig cirkulation, som er forsynet med cirkulationspumpe og automatik til at regulere fremløbstemperaturer. Anlægget optimeres ved opbygning til blandeanlæg med passende rørdimension og trykstyret cirkulationspumpe. 12. AFLØB Faldstammer: Der er støbejernsfaldstammer for toilet Faldstammeme udskiftes med nye. og køkken. 13. KLOAK Kloak Vurderes at være OK efter udsagn fra Christian Ratenburg. Udg

6 Mejlgade II Side 5 af VANDINSTALLATION Røranlægget: Røranlægget er udført af galv. stålrør. Varmtvandsanlæg: Der er nyt veksleranlæg. \ Vandforbrug: Vandforbruget er ikke kendt. Vaskeriinstallation: Der er installation til flere vaskemaskiner/tumblere placeret i forskellige kælderrum. 15. VENTILATION Kælder: Der er ingen ventilation i tørrerum. Nyt røranlæg udført af rustfri stålrør. Anlægget forsynes med 3001 forrådsbeholder. Forbruget registreres ved etablering til ELOordning. Installation renoveres. Der etableres frisklufts ven til og udsugning fra vaske- og tørrerum. 16. EL-INSTALLATION Gruppetavle: Gruppetavle og måler for fællesanlæg er placeret i trapperum. Gruppetavle og måler for de enkelte lejligheder placeret i lejligheden. Installationen: Installationen er udført som stofledning i stålrør. Stikkontakter: Der er l - 3 stikkontakter i hvert rum. Kælder: Installation i kælder er en blanding af gammel og ny installation. Ingen ændringer. Installationer suppleres med en sikringsgruppe. Ledninger udskiftes med PVC-isolerede ledninger. Installationen suppleres med stikkontakter i niveau med nutidig installation. Installationer renoveres. 17. ØVRIGE OMBYGNINGSAR- BEJDER Ingen bemærkninger. 18. PRIVATE FRIAREALER Der er lidt have, megen betonbelægning, sandkasse. Kældertrappe i gård er med revnet puds. Udg.O l

7 Mejlgade 67-69II Side 6 af 6 REGISTRERINGmLSTAND 19. BYGGEPLADS Ingen bemærkninger. GENEREL VURDERING; Ejendommen vurderes generelt at være i god stand. Tagkonstruktioner, facade mod gård og den "manglende" ventilation fra bad og køkken vurderes at være det, der bør udbedres først. Ligeledes bør fugtproblemerne mod Mejlgade nr. 65 undersøges nærmere for at finde en løsning. Udg.Ol