DET BEGYNDTE SOM EN DAGBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET BEGYNDTE SOM EN DAGBOG"

Transkript

1 LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 1 FEB 2010 DET BEGYNDTE SOM EN DAGBOG Det giver frihed at male PTU støtter forskning Korsang giver god motion og godt humør

2 Når ulykken er ude... Personskade Muligheden for erstatning kan være afgørende for både økonomien, fremtiden og familien. Kontakt os, og få en vurdering af din sag, eller læs mere på Gitte Møller Iversen Advokaterne Store Torv 16 Elmer & Partnere Grove & Partnere Hjulmand - Kaptain Kirk Larsen - Ascanius Esbjerg. Herning. Skjern Tlf Rikke Lenette Omme Erstatning og forsikring Hos advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain har vi specialiseret os i: Erstatningskrav ved ulykker Ulykkesforsikringer Personforsikringer Vi har tilknyttet egen speciallæge. Tal med Karina Kellmer, Lingsie Jensen, Henrik Uhrenholdt, Marianne Fruensgaard, John Arne Dalby eller Anker Laden-Andersen. Aalborg Hjørring Sæby Frederikshavn Skagen Tlf PTU s advokatgruppe ADVOKAT- RÅDGIVNING - når skaden er sket Elmer & Partnere har 5 erfarne advokater, der kan rådgive om alle væsentlige spørgsmål efter en personskade. Det gælder overfor modparten, i forhold til egne forsikringer og de sociale myndigheder. Læs mere på Brug en advokat, der har viden og erfaring. Henvendelse til Karsten Høj pr. ELMER ADVOKATAKTIESELSKAB STORE KONGENSGADE 23 BAGHUSET KBH K & ADVOKATER PARTNERE TELEFON TELEFAX års erfaring GROVE & PARTNERE ADVOKATFIRMA Kontorets advokater har gennem en årrække specialiseret sig i erstatnings- og forsikringsret. Vi beskæftiger os i dag næsten udelukkende med disse retsområder. Vi yder kun bistand til skadelidte. Advokat Axel Grove er medlem af bestyrelsen for advokaternes faggruppe for erstatnings- og forsikringsret og Foreningen af Erstatningsretsadvokater. Axel Grove er udpeget af PTU som medlem af den juridiske rådgivningskomité i European Whip-lash Association. Sankt Annæ Plads 7, st København K. Telefon Fax Mød os på hjemmesiden:

3 6 Jeg vil være rollemodel 28-årige Bjørn Pedersen sætter en ære i at være mønsterbryder 10 Det begyndte som en dagbog Hanne Holst Rasmussen har skrevet en bog om at leve med diagnosen kronisk whiplash Værdifuldt svensk seminar om whiplash 18 Handicappede i Vietnam vil ikke længere overses PTU støtter et projekt i Vietnams hovedstad Hanoi, hvor handicappede kæmper mod fordomme, dårlig selvtillid og umulig by-arkitektur. 22 Det giver frihed at male 24 Bedre mulighed for dækning af merudgifter 28 PTU støtter forskning 6 34 Korsang giver motion og godt humør Stemningen er i top hver onsdag, når det rytmiske kor The Wheelers and the lazy Walkers mødes for at øve Hvert nummer 5 Leder: PTU 65 år 9, 16, 27, 38 Kort nyt 17 Krydsord 30 Kære PTU 39 Kreds nyt 46 Medlemstilbud 22 PTU påtager sig intet ansvar for annoncernes indhold Henvendelse til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Rødovre, tlf: og Risskov, tlf: PTU-NYT udgives af: Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen Formand: fhv. landsdommer H. Kallehauge Ansvarshavende redaktør: direktør Philip Rendtorff Redaktør: Kira Skjoldborg Orloff Redaktionsudvalg: Philip Rendtorff, In ge Carls en (formand), Jørgen Maibom, Ghita Tougaard, Inga Bredgaard, Kaja Brolykke Eiding, Grethe Anette Grønfeldt, Erling Fisker, Mette Dankelev og Kira Skjoldborg Orloff Redaktion og abonnement: PTU, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre, tlf.: , fax: , -adres se: Internetadresse: Annoncetegning: DG Media A/S, Gammeltorv 18, 1455 København K, tlf , fax Layout: Martin Scheuer, Tryk: Rounborgs Grafiske Hus Oplag: B ILLEDMANIPULATION: MARTIN SCHEUER ISSN nr EFTERTRYK MED KILDEANGIVELSE TILLADT Næste nummer af PTU-NYT udkommer Deadline: Redaktion: , Annoncer:

4 Her er feriehuset hvor man føler sig velkommen med kørestol Samsø, Limfjorden, Falster og Sjællands Odde 4 huse i Trend ved Limfjorden. 2 huse på Samsø - Sælvig og Nordby. 6 huse i Marielyst på Falster. 3 huse i Vig ved Sjællands Odde. Her er tale om rigtig nybyggerstil, indrettet med tidens krav til luksus, og det meget rustikke materiale skaber en helt speciel atmosfære ANNONCE både ude og inde. Feriehusene er m m2 overdækket terrasse. Plads til 6-12 personer, heraf 2-6 kørestolsbrugere. Husene i Vig er 170 m2 med sovepladser. Godkendt af Dansk Handicap Forbund Priser fra kr /uge Cimbria Ferie Linåvej 59 Linå 8600 Silkeborg Tlf Mobil

5 PTU 65 år fylder 65 år i februar i år. Det er ikke et jubilæum, PTU vi fejrer. Ikke en rigtig rund fødsels dag, men dog en fødselsdag, som minder os om, at vi har en tradition at leve op til og videreføre. Det gør vi bedst ved at gennemføre den nye strategi, som vi fi k vedtaget så godt som enstemmigt ved midtvejsmødet i november. Det er en arbejdskrævende strategi, som dækker alle områder og dele af PTU, og som berører alle medarbejdere og frivillige tillidsfolk i foreningen. Det er ikke en skrivebords-strategi, som bare skal stå på hjemmesiden eller ligge i en skuffe, men en udfordring, som vi alle skal prøve at leve op til hver eneste dag i alt, hvad vi gør. En ny strategi af en så krævende art er vel den allerbedste fødselsdagsgave, en gammel organisation kan give sig selv og sine med lemmer. Tillykke med det - og godt nytår. Støtte og bidrag I løbet af sidste år fi k vi mange flere frivillige bidrag fra medlemmerne end nogensinde før. Det var store bidrag, et enkelt helt oppe på kr., og mange flotte beløb fra 500 kr. til 2000 kr. samt en række mindre, som alle er meget værdifulde. Juleindsamlingen gav i sig selv godt kr. Denne støtte takker vi me get for, både fordi den gavner arbejdet for en stadig bedre medlemsindsats, men bestemt også fordi disse mange bidrag er udtryk for en stærk solidaritet og opbakning til forenin gens arbejde. Den er også kommet meget ty deligt og glædeligt frem i en medlemsunder søgelse, som er foretaget af et uafhængigt konsulent- og analysebureau (Ziir sen). Un dersøgelsen viser blandt andet, at 87 % af medlemmerne i høj el ler i nogen grad føler, at de hører hjemme i PTU, heraf 58 % i høj grad, 92 % læser bladet og 88 % er meget tilfreds eller tilfreds med bladet. Hele 73 % mener, at PTU i høj grad arbejder målrettet for at hjælpe medlemmerne, og 76 % svarer ja helt be stemt med hensyn til, at de har kunnet bruge den rådgivning, de har fået i PTU. Det er gode og opmuntrende svar, men vores synlighed i medierne er ikke tilfredsstillende finder hele 60 %. Det ved vi godt, og det er en højt prioriteret opgave i den nye strategi at gøre vores kommunikationsarbejde både udad og indadtil meget bedre. Alle medlemsundersø gelsens resultater vil blive of fentliggjort, så snart den er helt færdig. Resultaterne skal bru ges til at forstærke indsatsen der, hvor vi ikke klarer os godt. H. Kallehauge formand Nyt navn skal ikke have noget nyt navn. Vel er PTU mange enige om, at der er mangler ved det, vi har. Forkortelser er svære at indarbejde og huske. De skal næsten altid forklares, og de savner særpræg. Forslaget, Livet efter ulykken, vandt ikke tilslutning som nyt navn på midtvejsmødet, men dog nogen forståelse som et muligt slogan. Medlemsundersøgelsen viser, at 86 % er meget eller dog tilfreds med vo res nuværende navn. Det støtter midt vejsmødebeslutningen om, at vi ikke skal have et nyt navn. Det har hovedbestyrelsen ta get til efterretning, men har samtidig besluttet at an vende, Livet efter ulykken, som et for klarende og retningsvisende slogan sammen med navnet PTU. Med udsagnet Livet efter ulykken opnår vi uden brug af fremmedord eller yderligere forkortelser at sende fl ere budskaber om PTU: Vores arbejde er fremad rettet. Der er et liv efter ulykken. Og ulykken kan både forstås som en konkret arbejds-, fritids- eller trafikulykke og som den ulykke, den enkelte eller pårørende oplevede ved at blive ramt af alvorlig sygdom. Dette slogan ændrer intet i forhold til de nuværende medlemsgrupper. Såvel vedtægter som mål bliver uændret ved med at være nøjagtig de samme, som vi har i dag. Det er kun udadtil og kun overfor dem, som ikke kender PTU i forvejen, at den oplysende tilføjelse, Livet efter ulykken, får betydning, når navnet PTU nævnes, men i så fald god og meningsgivende betydning. Ho vedbestyrelsen beder om, at alle vil tage godt imod dette nye slogan og huske, at det er frivilligt, om og hvornår man vil bruge det. Konferencer afholder en nordisk whiplashkonference på Herlev PTU Hospital den 22. april i år, se nærmere herom på hjemmesiden I septem ber 2010 afholder PTU en sundheds- og forskningsdag om unge ulykkesramte og deres liv efter ulykken, og primo september 2011 en stor international tre dages europæisk poliokonference i København. Ambitionsniveauet er højt både i 2010 og i de kommende år, ganske som vores nye stra tegi kræver det. 5

6 Jeg vil gerne være 28-årige Bjørn Pedersen sætter en ære i at være mønsterbryder. For eksempel ved at blæse på sine handicaps og tage en uddannelse som håndværker. I dag har han svendebrev som maskinsnedker fra Skive Tekniske Skole og er i fuld gang med at videreuddanne sig til produktionsteknolog AF DORTE SCHMIDT Vi mødes fredag eftermiddag i skolens store lyse cafe. Er det mon dig, der skal snakke med Bjørn, lyder spørgsmålet omgående fra damen i receptionen. Og næsten samtidig kommer Bjørn ned ad trappen fra studievejledningen og byder velkommen. - Jeg har lånt et lokale, hvor vi kan sidde og snakke, siger han og hilser undervejs på stort set alle forbipasserende. Han er tydeligvis et kendt ansigt blandt både elever og lærere på Skive Tekniske Skole. Svendebrevet som maskinsnedker fik han i marts og er nu i gang med uddannelsen som produktionsteknolog. Målet er at blive træ- og møbelkonstruktør. - Med den uddannelse kan jeg satse på et job, hvor jeg i højere grad kommer til at arbejde med udvikling og planlægning, forklarer han. Kan det samme som andre Bjørn Pedersen er delvist lammet i venstre side efter en trafikulykke som barn. - Det skete kun 16 dage før min 8 års fødselsdag, hvor jeg havde spændt en trækvogn bag på min cykel og havde så travlt med at holde øje med den, at jeg ikke så mig for. Resultatet var, at jeg kørte lige ud foran en bil, fortæller han, der fik kraniebrud og blev holdt kunstigt i koma i flere uger efter ulykken. - Men heldigvis betyder det ikke, at jeg i dag ikke kan det samme som alle andre. Jeg skal bare bruge lidt længere tid for at nå de samme mål, siger han. Lammelserne betyder, at Bjørn bruger mange af sine kræfter på at gå. Det betyder, at han ikke kan holde til at arbejde mere end fem timer om dagen heller ikke mens han var i lære som maskinsnedker på en møbelfabrik. Derfor blev hans tid som lærling forlænget, 6

7 rollemodel Bjørn Pedersen er på mange måder en mønsterbryder. For eksempel ved at vælge at tage en uddannelse som håndværker på trods af sine lammelser. så han har stået i lære i lige så mange timer som alle andre. Praktisk uddannelse Oprindeligt var det planen, at Bjørn ville uddanne sig til møbelsnedker. Men allerede under grundforløbet gik det op for ham, at de fleste snedkere ender med at arbejde som tømrere. - Og det var ikke det, jeg ville. Derfor skiftede jeg til i stedet at blive maskinsnedker, hvor vi også arbejder i træ, men hvor der er langt større muligheder for udvikling, forklarer han. I dag bor han i Skive, men han er født og opvokset i Bjerringbro. Han flyttede hjemmefra som 17-årig, hvor han i to år gik på Jægergården Efterskole i Gjerrild, der lægger vægt på praktiske og kreative fag. Derefter fik han sin egen lejlighed i Viborg, hvor han blandt andet tog dansk og matematik fra 9. og 10. klasse på VUC. Inden teknisk skole har han også været en tur forbi en skov- og gartneruddannelse, men fandt hurtigt ud af, at det ikke var noget for ham. - Det er for farligt at arbejde med en motorsav, når man ikke har sin fulde førlighed. Og arbejdet som anlægsgartner er for hårdt, lyder forklaringen. Vi skal være synlige Bjørn understreger, at det er med vilje, han har valgt at uddanne sig indenfor fag, hvor man ikke møder ret mange andre med handicaps. - Først og fremmest vil jeg gerne vise andre handicappede, at man kan, hvad man vil. For mig er det utrolig vigtigt at få en uddannelse og få et indholdsrigt liv, som alle andre. Samtidig er det vigtigt, at vi handicappede er til stede alle vegne. Også inden for hånd- Værd at vide om SU og revalidering SU og handicaptillæg Hvis du læser på en videregående uddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du få et handicaptillæg ved siden af din SU. Tillægget gives kun til videregående uddannelser. Det betyder, at unge over 18 år på erhvervsuddannelser og gymnasier ikke kan få handicaptillæg. På trods af, at de naturligvis heller ikke har samme muligheder for at tage et fritidsjob som deres kammerater. Den højeste sats for SU inklusive handicaptillæg er i øjeblikket på kr. om måneden før skat. Revalidering Er din arbejdsevne begrænset og er du i fare for at miste dit job eller ikke kan få job, kan du søge din kommune om revalidering. Den højeste revalideringsydelse svarer til dagpengesatsen, der i øjeblikket er på kr. om ugen eller lidt over kr. om måneden før skat. 7

8 værk og byggeri. For andre har rigtig godt af at opleve, at vi er mennesker med de samme styrker og begrænsninger som alle andre, forklarer han. Af samme grund har Bjørn en helt bestemt procedure, når han hører et barn spørge om, hvorfor den mand dog går så underligt, mens moren står og tysser. - Jeg sætter mig på hug foran barnet og forklarer: Jeg blev kørt over af en bil, da jeg var en lille dreng og glemte at se mig for. Derfor går jeg så mærkeligt. Og derfor skal du altid huske at se dig for. - Jeg håber, jeg på den måde kan være med til at rykke lidt ved den berøringsangst, som alt for mange mennesker har over for os med handicap. Og det gør man bedst ved at være en helt normal del af ethvert miljø, understreger han. Andre har fritidsjob Under uddannelsen til maskinsnedker fik Bjørn revalideringsydelse fra Viborg Kommune. Men kommunen har sagt nej til at lade ham fortsætte med revalidering under uddannelsen til produktionsteknolog. Så i dag må han leve af sin SU. Selv om der er tale om en videregående uddannelse, og han derfor får et handicaptillæg oven i SU en, betyder det, at han nu kun har godt kr. før skat at leve for om måneden. Eller godt kroner mindre end hvis han stadig fik revalideringsydelse. - Jeg har anket kommunens afgørelse og fået medhold i beskæftigelsesankenævnet, som har bedt kommunen om at behandle sagen igen. Men kommunen siger stadig nej. Så nu er jeg i gang med endnu en ankesag, fortæller han, der ville ønske, at det offentlige ville være lidt mere fleksible, når det gælder om at støtte handicappede i at komme ud på arbejdsmarkedet. - Jeg kan ikke bare tage et fritidsjob, som mine medstuderende kan. For det kan jeg ikke holde til. Og der er heller ingen tvivl om, at jeg skal have en teoretisk overbygning på min uddannelse som håndværker. For jeg kan heller ikke holde til et fysisk krævende job i længden. Jeg skal satse på et arbejde, hvor jeg i højere grad skal bruge hovedet, forklarer han. Satser på karrieren Bjørn Pedersen har både siddet som suppleant i bestyrelsen for PTU Midt Thy Mors og været aktiv i PTU Ung. Men siden sommerferien har han meldt fra begge steder for bedre at kunne koncentrere sig om sin uddannelse. Han er dog stadig aktiv i Ungdomskredsen, der organiserer unge med handicap i samarbejde med Dansk Handicap Forbund. - At være sammen med andre unge i samme situation som en selv er ind imellem befriende. For vi er ligestillede og forstår hinanden uden ret mange forklaringer. Vi ved, hvad det vil sige at have et handicap. Det kan andre unge godt have svært ved at sætte sig ind i, siger Bjørn. Læs mere om Ungdomskredsen på Når Bjørn går rundt på Skive Tekniske Skole, hilser både lærere og elever. Han er helt klart et kendt ansigt. 8

9 Ildsjæle får handicappris Den 3. december 2009 blev der i mange kommuner på FN s internationale handicapdag uddelt priser til ildsjæle, der har gjort en særlig indsats for handicapsagen lokalt. PTU fi k ikke mindre end fi re af vores fremtrædende medlemmer på sejrsskammelen. PTU er stolt over dette fornemme resultat og ønsker hjertelig tillykke med hæderen. Vinderne er: Poul Ramsing, Esbjerg, Erik Carlsen, Kolding, Aase Kvolbæk, Aalborg og Janus Tarp, Sorø Nyt indlæg fra Lise Kay om behandling af post polio Overlæge Lise Kay skriver en række artikler om polio, som løbende vil blive offentliggjort på Tidligere er offentliggjort artikler om akut polio og post polio. Nu er endnu en artikel lagt på hjemmesiden. Den handler om behandling af post polio. Flere artikler vil følge i den kommende tid. Ny aftale gør musik og fi lm lettere tilgængelig for handicappede Danske Handicaporganisationer (DH) og Copydan AVUkopier indgår aftale, der betyder, at personer med handicap får mulighed for at kopiere cd er og dvd er over på mediecentre. Ifølge lov om ophavsret må man kun kopiere musik og fi lm til eget forbrug. Det har tidligere betydet, at mennesker med handicap, der har været forhindret i at betjene forskellige typer af AV-udstyr, ikke har kunnet bede deres hjælpere eller pårørende om hjælp til f.eks. at overspille dvd er og cd er til et mediecenter eller tilsvarende handicapvenligt AV-udstyr. Den nye aftale skaber klarhed omkring rettighedsproblematikken og de muligheder, som personer med handicap har for at anvende den nye kopieringsteknologi. Med aftalen får mange, som på grund af funktionsnedsættelse ikke er i stand til selv at kopiere, ret til at få hjælp til at kopiere deres egne cd er og dvd er til mediecentre. KORT NYT DET SKAL IKKE VÆRE NOGET HANDICAP AT FÅ NY BIL Specialist i indretning af alle typer handicapbiler Altid mere end 80 nye Minibusser på lager. Leveringstid 2-4 uger. KØBENHAVN ODENSE - ÅRHUS TLF

10 Det begyndte som en dagbog En kold vinterdag i december blev den sidste dag i mit gamle liv. Den dag ændredes ALT. Jeg blev påkørt bagfra af en lastbil, der kørte 90 km/timen. Selv kørte jeg 10, måske 20. Sammenstødet var ubeskriveligt voldsomt" AF KIRA S. ORLOFF Ovenstående citat indleder Hanne Holst Rasmussens nye bog om at leve med diagnosen kronisk whiplash. Bogen hedder Tag piskesmæld alvorligt - forløb, erfaring og rådgivning og beskriver hendes arbejde for at opklare, hvad hendes diagnose egentlig dækker over og hendes kamp for at komme til at fungere igen. Det er syv år siden, Hanne blev påkørt, og det har været en stor udfordring at få og leve med diagnosen whiplash. Hun har både skullet kæmpe for at tage sine egne symptomer alvorligt og ikke mindst at blive taget alvorligt af sundhedssystemet. For hvad gør man, når man fra den ene dag til den anden bliver ramt af så invaliderende symptomer, at det går ud over både ens fysiske og mentale formåen? Og når disse symptomer ikke tages alvorligt af sundhedssystemet? Hanne Holst Rasmussen skrev dagbog. Hun skrev om ulykken, om tiden efter og om de frustrationer, hun oplevede. - Bogen er tænkt som en opfordring til at tage piskesmæld alvorligt. Det gælder alle, der lever med eller omgås mennesker med piskesmæld, også fagpersoner. Bogen har skrevet sig selv - På et tidspunkt sneg min faglighed som sygeplejerske sig ind, og jeg tænkte, at de her dagbogsskriblerier må kunne blive til mere. Hanne gik i gang med at sammenskrive sine mange dagbogsnotater. Det foregik i halvt liggende stilling i sengen med blindskrift, og i langt tid kunne hun kun skrive et kvarter ad gangen. Derfor har det været en lang proces at skrive bogen. - Det har taget tid, men det har været såre nemt at skrive den og samtidig givet min tilværelse mening i en svær tid. Bogen har stort set skrevet sig selv, for jeg har haft en masse, jeg skulle af med, og som jeg gerne ville dele ud af, siger Hanne. Hendes håb er, at andre kan have gavn af bogen. Det gælder både fagpersoner, andre piskesmældsramte, og pårørende der har brug for at vide, hvad det er, de er oppe imod. Og så håber hun også, at bogen kan skabe debat og måske være medvirkende til at bane vejen for, at piskesmæld anerkendes af sundhedsvæsenet. Kæmpede for en normal tilværelse I tiden efter ulykken kæmpede Hanne i lang tid for at komme tilbage til sit job som sygeplejerske. Hun opsøgte et væld af læger og alternative behandlere i forsøget på at få bugt med de daglige smerter. - Jeg prøvede virkelig at leve en normal tilværelse og blev ved med at tænke, at det nok ville gå over. Det var jo det, jeg fik at vide alle steder, siger Hanne. I dag ved hun, at hun skulle have kapituleret meget tidligere. Først i slutningen af fire år efter ulykken, kastede hun håndklædet i ringen og indså, at hun ikke kunne arbejde. - Det var jo helt hen i vejret, og jeg fik det bare værre og værre. Det gik virkelig ned ad bakke, mens jeg blev ved med at kæmpe, siger Hanne. 10

11 11

12 12 Livet eller operation Hanne opsøgte en tysk neurokirurg, der undersøgte hende med røntgengennemlysning. Han gav hende diagnosen instabilitet i nakken og tryk på rygmarven. Hans vurdering var, at hvis ikke Hanne blev opereret, ville hun kun få det værre. - Jeg havde det sådan, at min livskvalitet var så dårlig, at jeg reelt kun havde to valg. Enten kunne jeg tage mit eget liv, eller også kunne jeg få foretaget en operation i udlandet, som lægerne i Danmark ikke billiger på grund af mangelfulde videnskabelige beviser for dens effekt. Jeg valgte operationen, fortæller Hanne. Næsten fem år efter ulykken blev Hanne opereret for egen regning i Tyskland. Hun fik sat to stænger og en masse skruer ind i nakken, og forandringen var enorm. - Det var som om, jeg pludselig fik blod til hjernen igen. Alle de mest invaliderende symptomer forsvandt som dug for solen. Min mand sagde, han kunne se, han havde fået sin gamle Hanne igen. Fordi der gik så mange år, før Hanne blev opereret, har hun fortsat alvorlige symptomer, men hun har genvundet sin hjernefunktion, hvilket giver hende en helt anden livskvalitet end før operationen. Både faglig og personlig Efter operationen voksede Hannes ambitioner for bogen. Det skulle også være en faglig bog. Hanne tilføjede derfor masser af litteraturhenvisninger, som giver læseren mulighed for selv at studere videre. - Bogen er langt hen ad vejen et udtryk for mine egne holdninger og ikke et forsøg på at lave en videnskabelig redegørelse om whiplash. Men de mange litteraturhenvisninger er med til at underbygge det, jeg skriver, forklarer Hanne. Arbejdet for at få bogen udgivet begyndte i 2007, hvor hun sendte det, hun havde skrevet, til forlaget Bogan. - Forlaget sendte min tekst videre til en lægefaglig konsulent, og han sagde den skal I udgive, fortæller Hanne. Siden har hun tilføjet endnu en del til bogen, og nu 7 år efter den mest dramatiske dag i hendes liv er bogen klar. Bogen Tag piskesmæld alvorligt udkom1. februar 2010 på Forlaget Bogan. Boganmeldelse l Tag piskesmæld alvorligt - forløb, erfaring og rådgivning. En bog af Hanne Holst Rasmussen AF KARIN RUSSEL, FORMAND FOR INTERESSEGRUPPEN FOR WHI- PLASH UNDER PTU, SYGEPLEJERSKE, PSYKOTERAPEUT, MVO Bogen er den første af sin art i Norden, hvor en piskesmældsramt fortæller om sine egne erfaringer og oplevelser. Forfatteren, der er forhenværende sygeplejerske, fortæller om at leve med piskesmæld og om de til tider rystende møder med det danske sundhedsvæsen, hun udsættes for. Bogen er skrevet med en fænomenal kombination af faglighed, personlige erfaringer og i en poetisk stil, der får læseren til at refl ektere over forfatterens beskrivelse af sit forløb fra skadestidspunkt til i dag. Hanne Holst Rasmussen er via en lang rejse, blevet opereret i udlandet for sine omfattende skader i nakken. Dette har givet hende en livskvalitet idag som hun ikke troede mulig før operationen. På mange måder er bogen en beskrivelse af en lang rejse i det danske sundhedsvæsen, der ikke evner at give Hanne Holst Rasmussen den hjælp, hun har brug for, men snarere omskriver hendes lidelser til delvist psykologiske fænomener. Det er en rejse, hvor Hanne Holst Rasmussen slutteligt må erfare og erkende, at hun ikke magter fortsat at være aktiv på arbejdsmarkedet, og at den hjælp, hun har brug for, skal søges på egen hånd i udlandet. Efter en omfattende operation i udlandet venter en lang rejse hjem til et sundhedsvæsen, der delvist anerkender at have overset de alvorlige skader, Hanne Holst Rasmussen havde pådraget sig ved ulykken. Den lange rejse tvinger forfatteren til at tage sig selv og piskesmæld alvorligt, selvom omgivelserne hårdnakket forsøger at psykologisere og bagatellisere skaden. Hele rejsen giver Hanne Holst Rasmussen en fornyet selvindsigt og viden om de alvorlige skader, der kan opstå som følge af et piskesmæld. Dette kommer nu alle læserne til gavn, og bogens budskab er klart: Tag piskesmæld alvorligt. Bogen henvender sig til andre med piskesmældsskader, pårørende og ikke mindst professionelle inden for sundhedsvæsenet.

13 Kreta HandiTours er nu Danmarks største rejsebureau for personer med et funktionshandicap. HandiTours har også fået tillægsnavnet FamilieRejser. Det betyder at vi kan arrangerer din rejse samme med din familie uanset alder og handicap. Ring til os få planlagt din næste ferie på eller send en på Egypten HANDITOURS APS FREDERIKSSUNDSVEJ 116 B DK-2700 BRØNSHØJ DANMARK TLF: FAX: ANNONCE 13

14 Værdifuldt svensk seminar om whiplash Det svenske Nackskadeförbund holdt i slutningen af 2009 et seminar om whiplash. Tre medlemmer fra PTU-whiplash deltog i seminaret Anne-Lise Rossau, Karin Russel og Hanne Holst Rasmussen. Her deler de ud af den viden, de fi k på seminaret Hvad er en funktionel MRI-skanning? Det er en skanning af nakken, hvor nakken drejes i alle positioner, så man kan se, hvorvidt den øverste del af nakken bevæger sig normalt, eller om der er sket en skade, så der eksempelvis er opstået en alvorlig instabilitet af nakkens øverste led. Denne type skade har alvorlige konsekvenser for den skadede, da det bevirker, at centralnervesystemet bliver påvirket - det vil sige, at der opstår et tryk på rygmarven. Det er kun gennem funktionelle undersøgelser, at skader som instabilitet, kan afsløres. Det er centralt, da langt de fleste skanninger er stationære skanninger, det vil sige en skanning, hvor nakken skal ligge stille. Hvad er en C-bue undersøgelse? Det er også en funktionel undersøgelse, som foregår ved, at patientens hoved under røntgengennemlysning gennem munden bevæges i alle retninger. Den øverste del af nakken kan ses på en skærm, hvorfor det er muligt at se eventuelle skader, specielt på knogler og led samt disses indbyrdes stilling. Samtidig kan det vurderes, om der er unormal modstand i forbindelse med bevægelserne som tegn på abnorme muskelspændinger. Undersøgelsesmetoden er gammel og velkendt. AF KARIN RUSSEL OG HANNE HOLST RASMUSSEN. Seminaret bød på indlæg fra svenskere, finner og nordmænd og understregede, at problemstillinger i forhold til undersøgelse, behandling og rehabilitering i de forskellige lande er ret ens, mens de juridiske aspekter er mere forskellige. I denne artikel vil vi koncentrere os om de lægefaglige og behandlingsmæssige aspekter ved seminaret. Dog skal det nævnes, at ret til behandling og undersøgelse i udlandet er vanskeligt i alle de nordiske lande. Tre oplægsholdere bidrog til konferencen med såvel ny som kendt viden om whiplash. Det var Raija Mikkonen MD, Ph.d., radiolog, Finland, Helena Huhmar, neurolog, Finland og Trond Stokke, narkoselæge, smertelæge, Norge. MRI-skanninger dokumenterer uopdagede skader Raija Mikkonen har gennemført en anerkendt videnskabelig undersøgelse af patienter med nakkeskader efter whiplashlæsion. Hun har foretaget såkaldte funktionelle MRI-skanninger af de øverste led i nakken på en gruppe af såvel raske som skadede personer. Forskningen viser, at personer, der efter en whiplashlæsion fortsætter med at have gener, kan have pådraget sig uopdagede alvorlige skader i nakkens øverste del. Der foreligger en blåstempling af hendes forskning. Al forskning skal dog gennemføres af to uvildige forskere, som skal nå frem til samme resultat, før der lægefagligt er tale om en egentlig accept af resultaterne. Dette mangler fortsat. Men Raija Mikkonens resultater betyder, at der nu er anerkendt forskning, der dokumenterer, at der kan opstå alvorlige nakkeskader ved et whiplashtraume. De skader, som Raija Mikkonen afslører er skader på bløddele i vævet. Hun ser typisk skader af de ligamenter, som skal holde den øverste del af nakken på plads. Når de er skadet, bevæger en knogletap, som skal sidde lige ved bevægelser, sig skævt, og generer centralnervesystemet. Også andre skader er påvist. Trods normal bevægelighed i nakken, kan der være svære skader, som ikke anerkendes som følger af et whiplashtraume. Raija Mikkonens holdning er, at alle kroniske whiplashskadede, bør have foretaget en funktionel MRI- skanning, og at den bør foretages tidligt i forløbet for at undgå arvævsdannelser, der gør det vanskeligt at se de nævnte ligamenter. Mange symptomer kan forklares Helena Huhmar bekræfter de undersøgelser og skader, som Raija Mikkonen beskriver. Hun ser, at personer med nakkeskade efter whiplashlæsioner får skader på centralnervesystemet, herunder hjernestammen, hjernen samt mikroskopiske blødninger i hjernen, men også hormonelle forstyrrelser og nerveoverledningsforstyrrelser. Traumet kan desuden forårsage skader på det vestibulære system det vil sige balanceorganerne i det indre øre. Sådanne skader kan forklare mange af de symptomer, patienterne får - problemer med syn, hørelse, patologisk træthed, svedtendens, svimmelhed, problemer med balancen osv. Huhmar fastslår, at whiplashpatienter ofte har abnorm geometri. Det vil sige fejlstilling af den øverste del af nakken grundet de skader, som Raija Mikkon påviser ved skanningerne. Operative indgreb, hvor geometrien normali- 14

15 Nordisk Whiplashkonference i København seres, f.eks. gennem fiksation af de øverste led i nakken, har en afgørende effekt på patienter med disse skader. Effektiv smertebehandling med elektriske impulser Trond Stokke har fokus på to emner, nemlig C bue radiologi og smertebehandling via radiofrekvens behandling. I C-bue er det muligt at undersøge patienter i bevægelse, hvorfor man kan fremstille eventuelle fejlstillinger og skader i nakken, herunder også instabilitet. Trond Stokke mener, at alle patienter ved vedvarende gener og symptomer fra centralnervesystemet bør have foretaget en funktionel MRI skanning. Også han påpeger, at patienter med fejlstilling og instabilitet i øverste del af nakken får vedvarende problemer, fordi hjernen konstant kompenserer for fejlstillingen. Dette medfører bl.a. patologisk træthed, smerter i baghovedet og øverste del af nakken, forøgede smerter ved stød og vibrationer, ændret hørelse, ændret syn samt balanceforstyrrelser. Trond Stokke smertebehandler whiplashskadede ved hjælp af radiofrekvensbehandling. Ved gennemlysning i C-buen placeres en nål på specielle punkter. Via nålen gives elektriske højfrekvente impulser. Der gives oftest tre behandlinger med tre måneders mellemrum. En meget stor procentdel af patienterne får smertelindring eller smertefrihed. Behandlingen må dog som regel gentages senere. Undersøgelser og behandling tilbydes ikke i Danmark Trods megen ny viden står det fast, at der fortsat er lang vej i forhold til sikring af relevant undersøgelse og behandling af patienter med nakkeskader efter et whiplashtraume. Ingen af de nævnte undersøgelser eller behandlinger er i dag en del af den behandling, som nakkeskadede patienter får tilbudt i Danmark eller de øvrige nordiske lande. Både undersøgelser og kirurgiske indgreb foregår ude i verden på nævnte indikationer, men her må man som udlænding selv betale på trods af, at forskningen viser, at disse skader kan opstå som følge af et whiplashtraume. PTU afholder en nordisk konference i samarbejde med Whiplashforeningen. Formålet er at skabe konsensus om: Rette diagnosticering og behandling af følger efter whiplashskader Rehabilitering af mennesker med kroniske følger af whiplashskader medicinsk, socialt og arbejdsmæssigt Hvor og hvornår: Torsdag den 22. april 2010 Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev Program Kl Indregistrering og morgenkaffe Kl Velkomst og åbning Samfundstab som følge of whiplashskader Forebyggelse af whiplashskader Modtagelse, diagnosticering, undersøgelsesmetoder og konservativ behandling af akutte og kroniske whiplashskader Kl Frokost Konservativ behandling, radikal behandling og rehabilitering af kroniske whiplashskader Kl Afsluttende paneldebat Sammenfatning af nye initiativer med hensyn til diagnosticering og behandling samt forebyggelse og rehabilitering Kl Konferencen slutter PTU har indtil nu modtaget tilsagn om deltagelse fra følgende oplægsholdere: Sundhedsøkonom, professor Kjeld Møller Pedersen Neurolog, Helena Huhmar, Finland Adjunkt, ph.d., kiropraktor, Lars Uhrenholt Overlæge Glen Gorm Rasmussen, Rygcenter Syddanmark, Ringe Radiolog, ph.d., Raija Mikkonen, Finland Følg med på Tilmelding Tilmeld dig inden 1. marts og få 300 kroner i rabat på konferencegebyret. Tilmelding sker på Det koster kroner hvis du ikke er medlem af PTU og 500 kroner, hvis du er medlem. 15

16 KORT NYT PTU kåret som årets arbejdsplads Den 6. januar 2010 fik PTU Rehabiliteringscenter i Risskov overrakt præmien på kroner, der hørte med udnævnelsen som årets arbejdsplads Prisen uddeles af Seminarer.dk, der har indstiftet prisen med det formål at anerkende nogle af de bedste personalepolitiske og ledelsesmæssige indsatser, der gøres rundt omkring på de offentlige arbejdspladser. PTU blev i første omgang kåret som månedens arbejdsplads i februar 2009 og var dermed sikret en plads i finalen om at blive årets arbejdsplads. Dommernes begrundelse for kåringen lyder: Efter dommerpanelets opfattelse afspejles en god arbejdsplads blandt andet i brugernes udtrykte positive oplevelse af arbejdspladsen. På PTU Rehabiliteringscenter i Risskov udtrykker brugerne, at de føler sig velkomne og mødt, og de oplever, at arbejdsglæden stråler. Brugernes oplevelser skal naturligvis kædes sammen med medarbejdernes oplevelse af, at det er et rart sted at arbejde. Rehabiliteringscentret fremstår som en arbejdsplads, der fungerer godt såvel fagligt som socialt, med et godt sammenhold, og hvor humoren er fremtrædende. Arbejdspladsen er en rummelig arbejdsplads med plads til forskellighed såvel fagligt som socialt. Medarbejderne oplever gode arbejdsforhold, herunder stor frihed til at planlægge eget arbejde, hvilket giver den enkelte en stor grad af ansvarsfølelse. Der er stor fokus på medarbejdernes fysiske velbefindende, og der gives gerne vejledning i øvelser på en sjov og brugbar måde. Der er fri træning i motionscentret, hvilket både dækker medarbejdernes daglige behov for motion og socialt fællesskab. Personalet har en positiv indstilling over for nye tiltag og udvikling og udviser, trods de mange forskellige faglige baggrunde, en stor anerkendende respekt for hinandens kompetencer. Alt i alt udtryk og vurderinger, som efter dommerpanelets rådslagninger, har ført til, at PTU vinder prisen som årets arbejdsplads 2009 hos Seminarer.dk. Langhøj bliver landsdækkende I september 2009 etablerer Langhøj 2 nye afdelinger i hhv. København og Ålborg. Vi har samlet en masse gode folk med erfaring fra handicapbilbranchen og vi står klar til at ombygge din nye bil. HUSK du har altid frit valg af opbygger, og med vores nye styrke har vi kort leveringstid på bil og indretning. Se mere på langhoej.dk eller ring: Langhøj er et familiefirma som i de sidste 30 år har bygget biler til mennesker med handicap. Langhøj er kendt for et højt kvalitets- og sikkerhedsniveau samt et stort udvalg af produkter og løsninger, som giver den bedst mulige tilpasning til kunden. Langhøj leverer alle typer indretning og alle typer biler. 16

17 PTU KRYDS Løs nin gen på sid ste num mers kryds ord var: Bevægelse Vin der ne blev: 1. præ mie: Gerda Steffensen 2. præ mie: Birthe Guldberg Hansen 3. præ mie: Kirsten Oure RIG- DOMME BIORD FISKE GRÆSK BOGSTAV SNYLTER SÆRDELES SKRAMME ØNSKE- DRØM EFTER F GEMT BEKENDE DUSK GRØNNE DREJET SÆBE TIL HÅRET KEJSER- NAVN AHORN LAND I AFRIKA INDÆDT LOVNING TIME TENNIS- SLAG FANGSTANDEL REPORTAGEFORM TONE BOKS LEVER SVØMMER HJORTE FLASKE UDLEJER BYRDE OPSYN SIDE- MAND SKRIVE- REDSKAB MYRE LIGEGYL- DIGHED AFFALDS- DEPOT FORVIS- NING OM NISSER VOGNDEL PERSON FRA TALLINN ESKIMO TØFLEN UBE- STEMTE SKIT- SERE GALPE HUD- SYGDOM OPRETTE KVINDE- LIGT VÆSEN NUPPER LEK- TIONER GRUND- STOF STUDIUM LYDORD GODS HUSMAND BRÆNDE- VIN STADIG ANBE- FALET ÆSKE GAL RED- SKABER GULBRUN FARVE TYSK BY UER- FARNE GRÆSK SAGN- FIGUR VIRKE NATUR KULT- HAND- LING BLÆSE- INSTRU- MENTET TONE IRETTE- SÆTTE LAND USTA- BILE SPÅDOMS- KORT NORSK HAVNEBY OPSTRAM- MER -? PACINO DU OG JEG FOR- MUENDE SPANIEN ÆG- FORMEDE AKSE POPU- LÆRE BEHAND- LERE Vi træk ker lod blandt de rig ti ge løs nin ger om: 1. præ mie PTU taske og po lo-shirt 2. præ mie grå PTU po lo-shirt 3. præ mie PTU taske An giv stør rel sen på po lo-shirt ved at un der stre ge: S M L XL XXL Løs nings ord Navn: Ga de: Postnr.: By: Telefon: Løs nin gen ind sen des se nest den 1. marts 2010 til: PTU-NYT, Fjeld ham mer vej 8, 2610 Rød ov re 17

18 Handicappede i Vietnam vil ikke overses længere Handicappede i Vietnam kæmper mod fordomme, dårlig selvtillid og umulig by-arkitektur. Der er lang vej til ordentlige vilkår, men takket være et PTU-støttet projekt i hovedstaden Hanoi har de i dag en platform at kæmpe fra AF ANYA PALM Ngyuen Trung løfter kørestolen en lille smule op og glider hen over det lille trin, der er fra hans entre til stuen. Gulvet skråner, og i den anden ende af rummet er der derfor et lille trin ned til badeværelset. Sådan er vietnamesisk arkitektur. Bygninger har forskellige niveauer, og Trungs lille hus i Hanoi er ingen undtagelse. - Det er sådan, hele byen er bygget. Man kan se det, hvis man går ned og besøger Museum for Historie. Eller Ho Chi Minhs Mausoleum. Op, ned, op, ned, siger han og demonstrerer i luften med sin arm. Den 60-årige Ngyuen Trung blev ramt af polio i Siden da har han været lam i benene. - Arkitekturen er vanskelig. Og trafikken er svær. Der er ingen ramper eller lave kantstene, og der er mange huller og åbne kloakker, forklarer han. 18

19 Polioramte Tran Xuan Hieu er en af DP Hanois mange distrikschefer. Han har deltaget i organisationens kurser i lederskab og afholder i dag selv kurser for andre spirende handicappede ledere. For ham er det vigtigste at komme ud i gadebilledet og snakke med de mennesker, han møder. Det passer fint med hans job som distriktschef - hans telefon ringer konstant og han bliver ofte bedt om at deltage i arrangementer og møder. Der er i det hele taget ikke taget meget hensyn til handicappede borgere i Hanoi. Det er svært at komme rundt, og der er ikke nogen forståelse for, hvad det vil sige at være handicappet, hverken i befolkningen eller fra officiel side. Men det er der nu ved at blive lavet om på handicappede i Hanoi I den anden ende af byen, i en hvid bygning på 15. sal, sidder Vu Manh Hung. Han er formand for den lokale organisation Disabled People Association Hanoi, der arbejder for at organisere handicappede og dermed give dem en stemme i det vietnamesiske samfund. Organisationen er støttet af PTU og har eksisteret siden januar Siden grundlæggelsen er DP Hanoi vokset støt, og i januar 2009 begyndte arbejdet med at udvide fra 14 til 29 distriktsorganisationer. - Vores ønske med de nye organisationer er, at vi kan nå ud til de handicappede, der er i Hanoi. Jo flere, vi kan nå, jo mere vægt har vi også, når vi foreslår lovændringer og afholder arrangementer for at skabe fokus på handicappede, siger Vu Manh Hung. Især er han glad for, at en del af de nye organisationer ligger i Hanois forstæder. - De mennesker, der bor der, er svære at nå, og de ved ikke, hvad deres egne rettigheder er. Det har vi mulighed for at komme ud og fortælle dem, siger han. Forståelse for handicap Opgaven for DP Hanoi i 2010 er derfor at afholde workshops både for de handicappede i de nye områder og for deres naboer, venner og kolleger, så der kan skabes en forståelse for, hvilke problemer de handicappede kæmper med i hverdagen og hvorfor det er vigtigt at hjælpe med at vippe kørestolen op over kantstenen eller tage en vare ned fra hylden i supermarkedet, når man møder en handicappet. - Det er lettere for vietnameserne at forholde sig til, når det handler om en, de har set på gaden, forklarer Vu Manh Hung. - Der er stadig diskrimination og uvidenhed i befolkningen her. Derfor er en af vores opgaver at henvende os til alle borgerne i distriktet, siger han. Diskriminationen har også affødt et andet problem, som DP Hanoi forsøger at tage hånd om: De handicappede føler ikke, de kan deltage i samfundet. - De føler sig ikke godt tilpas på offentlige steder. De føler sig udstillet og anderledes. Derfor bliver de hjemme, forklarer Vu Manh Hung. Ifølge formanden er løsningen synlighed og kapacitetsopbygning. Organisationen står i spidsen for to store arrangementer hver år Den Internationale Handicapdag i december og Kvindernes Internationale Kampdag i marts. Der sættes plakater op, gives interview og de handicappede går samlet på gaden for at skabe fokus. Derudover afholder DP Hanoi jævnligt workshops fx om lederskab, så distriktsorganisationerne kan blive selvkørende og udnytte deres evner til at hjælpe andre handicappede. Kørestolsmager Ngyuen Trung, den 60-årige pensionist, der har siddet i kørestol i 58 år, underviser i, hvordan man navigerer rundt i Hanois gader i sådan en. Han bygger også kørestole og sælger dem. Den han sidder i, har han selv bygget. - Jeg kan mange tricks med denne her kørestol. Jeg bor jo i den, siger han og forklarer, at mange handicappede, der har gangbesvær eller slet ikke kan gå, vælger at bruge hænderne til at bevæge sig rundt på i stedet. Men det er der ingen grund til, mener han. Og han er tydeligvis glad for nu at kunne dele sin viden med andre. Fakta om Disabled People Association Hanoi DP Hanoi blev dannet i januar 2006 og har i dag en distriktsorganisation i 14 af Hanois 29 distrikter og i alt 2500 medlemmer. Organisationen startede samarbejde med PTU i 2004 og har siden modtaget penge fra Danmark igennem tre faser: 1) Maj 2006-september 2008: Oprettelse af distriktsorganisationer, stabilisering og rekruttering og træning af medlemmer og frivillige. 2) September 2008-Januar 2009: Hovedvægt på at gøre distrikterne selvstændige og uafhængige. Fokus på information til vietnameserne, kapacitetsopbygning og træning. 3) Januar 2009-December 2010: Organisationen åbner 15 nye distriktsorganisationer. Hovedopgaven er at træne de nye distriktsledere og frivilligt personale. Stor vægt på information til vietnameserne og god kommunikation med lokale autoriteter i Hanoi. 19

20 Ngyuen Trung er tidligere teoretiker for det vietnamesiske udenrigsministerie. I dag er han pensioneret, men har alligevel travlt. Han er god til at bygge kørestole og underviser på workshops i at bruge dem i Hanois kringlede, ulige gader. Bag ham står to af medarbejderne fra DP Hanoi, Le Diu og Thai Thuy. - Det er blevet meget lettere efter, vi har oprettet DP Hanoi. Vi kan snakke sammen og kender til hinanden. Jeg kender 20 andre mennesker, der har polio, siger han. Især er han glad for, at han nu bliver hørt. - Man kan mærke, at det er blevet lettere at få rettigheder, siger Ngyuen Trung. Gratis busbilletter Det er helt konkrete rettigheder, Ngyuen Trung hentyder til. DP Hanoi samler erfaringer og forslag sammen fra medlemmerne, udformer forslag til love og videregiver dem til autoriteterne, forklarer direktør Vu Manh Hung. Det har for eksempel resulteret i en lov, der tillader handicappede at køre gratis med bussen handicappede har hentet et særligt buskort hos myndighederne og kører nu rundt med dem. Men lovændringer er bestemt ikke den eneste vision, den lille hårdtarbejdende organisation har for Hanoi og handicapmiljøet. Udover de helt konkrete planer for distriktsorganisationerne og kommende arrangementer, har Vu Manh Hung også en helt konkret drøm om fremtiden. - Om fem år vil jeg gerne have, at vi har en landsdækkende organisation, der hjælper handicappede, og som kan linke alle de mange initiativer ude i provinsen sammen. Om 10 år håber jeg, at infrastrukturen er forbedret, så det er nemmere for handicappede at navigere rundt i byen, siger han. Industrialiseret land Desuden meldte Vietnams regering for nylig ud, at den satser på, at Vietnam bliver et industrialiseret land inden Det er ikke helt urealistisk - i firserne gjorde Vietnam for alvor op med tanken om kommunistisk fælleseje og indførte omfattende økonomiske reformer. Resultatet blev en solid økonomisk fremgang med kontinuerligt høje vækstrater, en markant reduktion i den andel af befolkningen, der lever under fattigdomsgrænsen og et medlemskab af World Trade Organisation i Den hurtige udvikling har fået økonomer verden over til at udnævne Vietnam til potentiel tigerøkonomi, og Danmark har blandt andet valgt landet som et af de 15 programsamarbejdslande. Vu Manh Hung ser store muligheder i udviklingen. - I et industrialiseret land er alle borgere en del af samfundet. Vi kan ikke blive et industrialiseret land uden, at der er ligestilling og rettigheder til alle borgere, forklarer han. Derfor kan Vietnam set med hans øjne ikke leve op til sine officielle løfter, medmindre der sker markante forbedringer for handicappede som gruppe. - At få de handicappede med i samfundet er også et af de mål, politikerne skal nå for at holde deres løfte. Og vores vigtigste mål er at hjælpe dem med at holde deres løfte, siger han. 20

21 Dit medlemskontingent stiger i 2010 Den seneste regulering af medlemskontingentet fandt sted for fem år siden i Bestyrelsen i PTU har derfor besluttet, at der vil ske en regulering af størrelsen på kontingentet fra i år For støttemedlemmer reguleres kontingentet fra 100 kr. til 120 kr. pr. år, og for aktive medlemmer reguleres kontingentet fra 225 kr. til 290 kr. pr. år. Endelig reguleres familiemedlemskabet fra 325 kr. til 390 kr. pr. år. Prisen på et års abonnement på PTU NYT reguleres fra 225 kr. til 290 kr. Hvorfor gør vi det? I PTU gør vi hver dag en indsats for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for personer med alvorlige skader som følge af en ulykke eller sygdom. Vi har netop vedtaget en særdeles ambitiøs strategi om bl.a. medlemsaktiviteter, politisk påvirkning, synliggørelse af foreningen og ikke mindst behandling og genoptræning. Noget er offentligt støttet men slet ikke det hele. For at kunne opretholde og udbygge vores aktiviteter er vi selv nødt til at skaffe midler via f.eks. kontingenter. Hvad gør andre foreninger? Niveauet for andre foreninger svinger ganske meget, f.eks. koster et personligt medlemskab hos Muskelsvindfonden 400 kr. pr. år, mens det i Scleroseforeningen fås for 230 kr. pr. år. Et niveau, hvor PTU lægger sig midt i mellem, synes derfor rimeligt. Hvad er konsekvenserne af en regulering af kontingentet? I praksis betyder kontingentstigningen, at det samlede beløb, der kommer ind til foreningen, stiger med ca. ½ million kroner. Det betyder, at PTU kan styrke arbejdet inden for alle medlemsområder med en række aktiviteter. Arbejdet i Interessegrupperne (PTU Polio, PTU Ulykke, PTU Rygmarv, PTU Ung og PTU Whiplash) er direkte medlemsorienteret, og det har vist sig endnu mere succesfuldt end forventet. Snart vil vi også lancere en bisidderordning, der ligeledes er direkte medlemsorienteret. Selv om mange frivillige kræfter bidrager, vil vi gerne sikre, at de frivillige også kan få penge til deres aktiviteter. Større indtægter fra medlemskontingenter giver desuden øgede indtægter fra tips- og lottomidlerne, som reglerne for tildeling er skruet sammen. På den måde bliver = 3. Del kontingentet over to betalinger Hvis du betaler via PBS og er aktivt medlem, vil der som noget nyt være mulighed for at dele betalingen af kontingent ud over to betalinger, nemlig i februar og i august. Kontingentopkrævningen for 2010 vil først blive sendt ud til betaling i april måned for at ovenstående kan nå at træde i kraft. Hvis du ønsker at dele betalingen over to gange, skal du senest den 8. marts kontakte Birthe Thurøe i medlemsafdelingen. Det kan ske på tlf eller mail 21

22 Det giver frihed at male Jannie Frøstrup Sandberg gennemgår en proces hver gang, hun sætter penslen til lærredet. Nogle gange kan det tage dage eller uger, før følelserne har fundet deres udtryk gennem penslen. Andre dage varer processen en halv time AF KIRA S. ORLOFF Det var en helt almindelig hverdag i hjemmet i Hedehusene. Jannies mand skulle aflevere de tre børn i skole og institution. - Det var skønt bare at kunne sætte sig ud i bilen uden havregrød på tøjet. Bare i bad og af sted, fortæller Jannie Sandberg om den morgen, hvor hendes liv meget pludselig ændrede retning. Foran Jannie ventede en 12 timers arbejdsdag med rekruttering af medarbejdere i Odense. Hun var ansat i HR afdelingen i TDC Mobil og var vant til at have fuld knald på hverdagen. Det satte en ulykke på motorvejen mellem Hedehusene og Odense en stopper for. Jannie kørte frontalt ind i et træ og sad fastklemt i to timer, før redningsfolkene kunne få hende fri. Derefter 22