Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013"

Transkript

1 Blok 1, Organisering og planlægning (3 dage) Dag januar :00 Introduktion Om baggrund for og vision med kurset (SG) Orientering om Skovskolen, sekretariatet, mv. fremvisning af brug af Absalon (KK) Blok 1s program (MH) 09:45 Præsentation Præsentation af deltagere Deltagernes forventninger og ønsker Hjemmeopgaver og eksamensrapport Formål med og indhold hjemmeopgaver og refleksions notater Hjemmeopgave til blok 2, Hjemmeopgave til blok 3 Indhold i eksamensrapport, løbende refleksioner på kursets indhold 10:45 Pause 11:00 D&V i det politiske spil om budgetmidler udfordringer og muligheder for D&V set fra Vejdirektoratet v/ Niels Christian Skov Nielsen, Direktør i Driftsdivisionen, Vejdirektoratet 12:00 Frokost 13:00 Præsentation af Driftsherre med egenproduktion og udlicitering - Organisering, planlægning af driften, overordnet prioritering og styring af økonomi, udbud og samarbejde v/henrik Jess Jensen, Aalborg Kommune 14:00 Pause 14:30 Præsentation af Driftsherre - Bestiller-Udfører- Model (BUM model) New Public Management - Organisering, planlægning af driften, overordnet prioritering og styring af økonomi, udbud og samarbejde v/ Thomas Lindberg, Odense Kommune 15:30 Introduktion til gruppedannelser på grundlag af forud udfyldte Belbin analyser oplæg til gruppesammensætning v/jeppe Juel 17:45 Pause 18:00 Middag 19:00 Indlæg ved og dialog med tidligere kursist om projektarbejde og eksamensrapport v/ Maja Rørbæk Nielsen; Vejdirektoratet 1

2 Blok 1 Organisering og planlægning Dag januar :00 Opsamling fra dag 1 09:00 Organisering af drift af veje og grønne i England, Tyskland, Holland, mv. v/christian Lindholst, Phd. KU 10:15 Pause 10:30 Asset Management på veje V/nn, Vejdirektoratet* 11:15 Debat og gruppedrøftelser 12:00 Frokost 12:45 Den private driftsherre, Facilities Management v/flemming Wulff Hansen, Datea Ejendomme 13:45 Prioriteringer, politiske hensyn og interessenter ved vej- og parkdrift i en kommune v/ivan Hyllested, Roskilde Kommune 14:45 Pause 15:15 Præsentation af Driftsherre uden større egenproduktion - Organisering, planlægning af driften, overordnet prioritering og styring af økonomi, udbud og samarbejde v/john Nørgaard, Slots- og Ejendomsstyrelsen 16:30 Gruppedrøftelser om organisering af driftsherrer med plenumforelæggelse 17:30 Pause 18:00 Middag 19:15- Arbejde i grupperne med temaer til eksamensrapport *se: 2

3 Blok 1 Organisering og planlægning Dag januar :00 Opsamling fra dag 2 Program for blok 2 og 3 Hjemmeopgave til blok 2 09:00 Markedet for D&V af veje og grønne Entreprenørens strategiske overvejelser og muligheder v/michael Stiesen, Arkil. Formand for brancheforeningen Trafiksikkerhed og Veje 10:15 Pause 10:30 Driftsentreprenørens strategier fra fokus på produktion til fokus på ledelse perspektiver og muligheder. v/carsten Damgaard, Hededanmark 12:00 Frokost 12:45 Driftsherren og driftsentreprenøren oplæg til og drøftelser af hjemmeopgave til blok 2 SWOT analyser. v/mogens Høgsted, Vive Consult 13:15 Gruppearbejder 15:00 Planlagt slut. 3

4 Blok 2 Indkøb (3 dage) Dag marts 2013 Udbud og samarbejdsformer 09:00 (pause undervejs) Evaluering af blok 1 Dagens program Forelæggelse af hjemmeopgaver fra grupperne Hjemmeopgave til blok 3 11: Frokost 12:45 Dialogbaseret samarbejde ved vejdrift, Vejdirektoratets nye set up for vejdriften, Samlet driftsudbud 2012 i Vejdirektoratet v/søren Gludsted, Vejdirektoratet og Mogens Høgsted, Vive Consult 14:15 Pause 14:45 Udvidede samarbejdsformer partnering. Erfaringer fra bygge- og anlægsarbejder. Brug af værktøjer. Fælles mål. Åbne regnskaber. Bonus og incitamenter. Samarbejdskompetencer. Indlæg og gruppearbejder v/sektionsdirektør Hans Blinkilde, NCC Construction 16:00 Pause 16:15 Opsamling på Belbin værktøjet (blok 1), hvordan har det fungeret? v/jeppe Juel 17:00 Pause 17:30 Middag 18:30 Aftenekskursion Kronborg by Night 4

5 Blok 2 Indkøb Dag marts 2013 Udbud rammer og proces 08:00 Opsamling fra dag 1 Dagens program 09:00 13 spørgsmål om udbud - afkrydsning individuelt og aflevering af skema 09:15 Udbudsregler, muligheder og faldgruber, AB 92 eller AB Service til driftsarbejder, kontrollov og klagenævnet, brug af jurist/advokat, mv. v/ advokat Michael Gjedde Nielsen 12:00 Frokost 12:45 (pauser undervejs) Gennemførelse af udbud i praksis belyst ved cases og med gruppearbejder. - Bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser - Strategi for udbud og kontrahering - Udbudsformer - Entrepriseformer - Udbudsgrundlaget - Udbudsprocessen - Udvælgelse og tildeling v/søren Gludsted, Vejdirektoratet og Mogens Høgsted, Vive Consult 15:00 Funktionsaftaler/udbud v/lise Gansted-Mortensen, Aalborg Kommune 16:00 13 spørgsmål om udbud drøftelse og afkrydsning af samme skema i grupper og aflevering Pause 18:00 Middag Gruppearbejder temaer til eksamensrapport 5

6 Blok 2 Indkøb Dag marts Udbudsgrundlag 08:00 Opsamling fra dag 2 09:00 (pause undervejs) Grundlag for udbud mængder, tilstand, udbudsmaterialet, struktur og dokumenter Afregningsformer, åbne regnskaber TBL-TAG, udførelsesformer (udførelseskrav, tilstandskrav, funktionskrav) v/søren Gludsted, Vejdirektoratet og Mogens Høgsted, Vive Consult Frokost Om kompetencer og afklaring af kompetencebehov - oplæg til hjemmeopgave til blok 3 v/søren Gludsted, VD og Mogens Høgsted, Vive Consult 13:15 Gruppearbejde 15:00 Planlagt afslutning 6

7 Blok 3 Udførelsen (2 dage) Dag maj 2013 Styring af entrepriseøkonomi og uenigheder 09:00 Evaluering af og opsamling fra blok 2 Forelæggelse af gruppeopgaver Eksamensrapporten Frokost Styring af økonomi, kvalitet og tid set fra driftsherren v/ Peter Dalsgaard, Herning Kommune Styring af økonomi, kvalitet og tid set fra entreprenøren v/ Peter Storm, NCC 14:15 Styring af kvalitet med IT værktøjer til registreringer og dokumentation v/henrik Bering og Søren Gludsted, Vejdirektoratet 15:00 Pause 15:30 Styr på uenigheder - håndtering af uenigheder og tvister v/ advokat Jacob Arrevad 17:30 Gruppearbejder 18:00 Middag 19:00 Aftenekskursion Fredensborg Slotshave Orangeriet v/slots- og Ejendomsstyrelsen 7

8 Blok 3 Udførelsen Dag maj 2013 Styring af samarbejdet i udførelsesfasen, arbejdsmiljø 08:00 Opsamling fra dag 2 Om eksamensrapporten og eksamen 08:45 Lean i vejdrift Arbejdsmiljø og sikkerhed i planlægning af arbejderne v/henriette Hall Andersen/TI Frokost 12:45 Procesoptimeringer og innovation v/mogens Høgsted, Vive Consult 13:30 Arbejde med temaer og eksamensrapport i grupperne 15:00 Planlagt afslutning 8