Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august juli 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013"

Transkript

1 Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august juli 2013 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få afsluttet byggesagen på bedst mulig vis 40 At rektor, sammen med byggeudvalget, organiserer og informerer skolens særlige rådgiver og advokat. Det i et omfang og med en kvalitet, der gør deres afslutning af byggesagen optimal. Evaluering foretages af byggeudvalget undtaget rektor. Til stadighed at lave mangellister til særlig rådgiver Til stadighed at give alle relevante informationer videre til skolens advokat. Til stadighed som bygherre at lægge pres på Cowi og NCC for at færdiggøre deres arbejde og for at de påtager sig et økonomisk ansvar for fejl og mangler. Skolen flyttede planmæssigt ind i den nye skolebygning i løbet af uge 42 med åbning d. 22. oktober. Det var logistisk set en meget stor opgave grundet stort tidspres. Vi havde således alene uge 42 til indflytning i en bygning hvor der stadigt manglede færdiggørelse på en del områder. Fejl fra diverse leverandører som mobilreol i bogkælder, adskillige møbler, mobilvæg til auditorium, gardiner, belysning, el, skiltning osv., og at der samtidigt var håndværkere over alt i huset, gjorde opgaven stor. Vi løste dog opgaven ved at arbejde i døgndrift hele efterårsferien og nåede at komme tilstrækkeligt på plads til at skolen kunne åbne som planlagt. I tiden fra oktober og til i dag er der arbejdet med at afslutte byggeriet. Det har vist sig meget vanskeligt grundet det uacceptabelt dårlige arbejdsklima mellem Cowi/Cubo og NCC. Som konsekvens af at vi ikke kunne løse problemerne selv har byggeudvalget derfor ansat en ekstern rådgiver, der sammen med skolens advokat, skal lukke sagen. Det er der arbejdet hårdt for at realiserer og vi er også tæt på målet nu. Der er dog tvist på visse områder, der gør voldgiftsafgørelse nødvendig på enkelte områder. Byggeudvalgets rolle har således ændret sig fra at være meget styrende i processen, op til skolens åbning, og har derefter primært set det som sin opgave, at skubbe på rådgiverne således, at sagen hele tiden kom nærmere sin løsning. Igen må jeg takke bestyrelsesmedlem Arne Rugholdt for et fantastisk og utrætteligt arbejde for at få processen til at skride fremad. Jeg mener ikke, at byggeudvalget har kunnet gøre mere, end der er gjort, for at komme hurtigere til en afslutning på sagen. Vi viste handlekraft i at ansætte egen rådgiver og har lige siden lagt pres på alle parter for at komme videre med sagen. Glædeligt er det at sagen nærmere sig sin afslutning trods voldgift bliver nødvendigt i enkelte stridspunkter. Økonomi Basisramme At sikre studenterkursus levedygtighed gennem 30 At studenterkursus har en positiv økonomisk balance (undtaget udgifterne til Til stadighed at sørge for at udgifterne er mindre end indtægterne. Dette gennem løbende månedlig kontrol og opfølgning på det af bestyrelsen godkendte budget.

2 opretholdelse af en sund økonomi etablering af ny skole) Det er endnu for tidligt præcist at angive det økonomiske resultat af perioden. Vi kender dog resultet af efterårssemestret og har en formodning om forårssemestret. Gennem perioden skabte skolen et overskud på kr. Dette resultat er bedre end budgetteret da vi havde forventet et mindre underskud. Resultat må anses for at være særdeles tilfredsstillende idet der i resultatet samtidigt er indeholdt større udgifter der vedrører flere nyanskaffelser af inventar og udstyr i forbindelse med anlæggelse af og indflytning i ny skole. Vi har endnu ikke et resultat for perioden men forårets tælling er højere end budgettteret. OK13 økonomiske konsekvens, udbetaling af årsbank m.m. er dog ikke endelig opgjort. Generelt forventes det dog at den samlede periode ender med en god balance og større indtægter end udgifter og at periodens mål dermed at opnået. Trivsel på arbejdspladsen Basisramme At sikre ASK som en attraktiv arbejdsplads for nuværende og kommende ansatte 20 At arbejdet med en ny personalepolitik indledes efter strategiarbejdet er afsluttet. Gennem SU at få evalueret og samlet skolens personalepolitik. Dette er et mål der løber over en længere periode end denne kontakter rækker over. Strategiarbejdet er endnu ikke afsluttet hvorfor projektet med ny personalepolitik er udsat. Dette var delvist forventet og blev derfor klart angivet i målsætningen. Arbejdet er desuden udsat grundet det intensive arbejde vi har haft med OK 13. Den nye overenskomst har skabt behov for en revision af personalepolitikken. Inden arbejdet påbegyndes skal strategiarbejdet dog afsluttes og vi skal have bedre kendskab til overenskomstens betydning for den enkelte medarbejder. Målsætningen bør efter rektors mening fastholdes i kommende kontraktperiode. Deltagelse i udviklingsprojekter Basisramme At sikre en dynamisk skole gennem ekstern støtte og inspiration 10 ASK skal søge deltagelse i eller tage initiativ til deltagelse i mindst to projekter. Skolen skal opnå deltagelse i mindst et projekt. Søge at samle studenterkurserne og andre samarbejdspartnere til fællesansøgninger. Deltage i det nordjyske samarbejde mellem gymnasierne Vi har gennemført projektet "Studenterkursus på forkant - en strategisk ændring af gennemførelsesvejledningen på Aalborg Studenterkursus". I forbindelse med projektet tilrettelagde og gennemførte vi efteruddannelsesforløb for klasselærere, studievejledere og kursistvejledere. Projektet blev gennemført med støtte fra Statens Center for Kompetenceudvikling og har været en succes. Skolen har igen i år deltaget i Projekt Uddannelsesløft, der er et regionalt støttet projektforløb, som handler om bedre gennemførelse af gymnasiefremmede

3 kursister. ASK har igen deltaget i Sprog Camp på Hjørring Gymnasium. Midlerne til dette vellykkede projekt kommer fra regionen. ASK har udarbejdet et projektforslag om studiefællesskaber i forbindelse med Ministeriet for Børn og Unges rammeforsøg. Desværre blev forslaget afvist. Resultatet er således tilfredsstillende med deltagelse i tre projekter (hvor et var skabt på ASK) og afvisning af en ansøgning. Synlighed Ekstraramme At sikre at ASK er kendt blandt samarbejdspartnere og potentielle kursister 40 Rektor skal til stadighed gøre opmærksom på ASK gennem aktiv deltagelse i lokale, regionale og nationale netværk. Rektor skal gennem professionel styret markedsføring gøre potentielle kursister opmærksomme på ASK Der skal ske et samlet optag på mindst 500 kursister Rektor skal prioritere relevant netværksdannelse både lokalt, regionalt og nationalt. Rektor skal til stadighed søge at effektivisere skolens markedsføring og sørge for at ASK vises frem i medierne. Netværk: Rektor er fortsat medlem af tre rektornetværk (de nordjyske rektorer, de private rektorer og rektornetværket Kongebroen ). Rektor er desuden formand for de danske studenterkurser og nyvalgt medlem af gymnasieskolernes lederforening, som repræsentant både for de private og nordjyske rektorer. Rektor grundlagde sammen med en anden Aalborgrektor en netværksgruppe ved navn Søgaardgruppen. Denne gruppe består af 25 personer der alle har relationer til uddannelse, politik eller erhvervsliv i Aalborg. Lederne for de største gymnasiale og erhvervsrettede uddannelser er repræsenteret. Rektor og vicerektor fra universitet er med og UNC er ligeledes repræsenteret. Rektor er desuden inviteret med i Vester kreds - Rotary af tidligere rådmand Henrik Thomsen. Markedsføring: Markedsføringen har i højere grad end tidligere fokuseret på skolens beliggenhed, adresse og udseende. Vi har brugt de tre nævnte til at skabe kendskab til vores nye hus selvom forsinkelse af byggeri, samt stor forsinkelse af skiltning på bygningen, gjorde det vanskeligere end påregnet. Vi havde livetransmission i fire timer på ANR til vores indvielse hvor Anne Kejser holdt hendes indvielsestale direkte i radioen. Vi har været i flere artikler i nordjyske. Som vinder af årets tipsdyst i Nordjyske var de

4 øvrige vindere i huset og billederne blev vist i Nordjyske. Optag: Skolen har optaget 515 årskursister i løbet af perioden. Det er igen ny skolerekord og resultatet er dermed meget tilfredsstillende. Fastholdelse af kursister Ekstraramme At fastholde så mange kursister som muligt på uddannelsen. At stabe ny struktur for fastholdelse 40 Målsætningen er at mindst 74 % af kursisterne kommer igennem uddannelsen på normeret tid. Den nye fastholdelsesstruktur skal være implementeret og evalueret. I øget omfang at individualiserer fastholdelsen af den enkelte kursist gennem decentralisering og afbureaukratisering af fastholdelsesprocedurerne. Der laves en ny fastholdelsesstruktur som iværksættes og evalueres. Der skal forberedes en plan for brug af Hultimer til kursister der har brug for særligt hjælp og til frivillige aktiviteter. Frafald Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Frafald 2012a (45,5%) 2012b (42,3%) 2012c (-%) 2012d (48,1%) 2012x (32,1%) 2012y (-%)

5 2012z (-%) Ialt 1 år (41,7%) % 0,0% 5,8% 3,1% 2,1% 7,6% 2,4% 9,6% 6,7% 5,7% 6,1% 3,2% 2011a (-%) 2011b (6,7%) 2011c (9,1%) 2011d (20,0%) 2011x (25,0%) 2011y (23,1%) 2011z (-%) Ialt 2 år (18,1%) % 0,0% 0,0% 3,6% 2,5% 0,0% 1,3% 7,8% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% Samlet % 0,0% 3,2% 3,3% 2,3% 4,1% 1,8% 8,8% 3,4% 5,0% 3,0% 1,5% 31,2% Som det fremgår af ovenstående statistik er resultatet ikke tilfredsstillende. Målsætningen er at fastholde 74 % af kursisterne i uddannelsen og det lykkes os kun at fastholde

6 68,8 %. Det er særdeles ærgerligt at det dårlige resultat er opnået netop i år hvor skolen har lavet en ny struktur for fastholdelse. Jeg har dog valgt at fastholde strukturen endnu et år. Det skyldes at vi ikke havde vores nye screeningssystem helt på plads da to ud af tre studievejledere var nye og uerfarne til opgaven, 3 ud af 4 kursistvejledere var nye og blev løbende efteruddannet, en af kursistvejlederne havde 2 mdrs. barsel i den værste frafaldsperiode, vores coach har været sygemeldt 3 mdr. i skoleåret. Jeg vil derfor have et gennemløb med en ordentlig screening af alle nye 2 årige kursister, 4 mere erfarne kursistvejledere, en tilstedeværende coach før jeg træffer beslutning om at ændre strukturen igen. Faktum er dog at frafaldet har været for højt i perioden trods mange anstrengelser for det modsatte. Det eneste positive er at vores evaluering af frafaldsårsagerne igen viser, at det er eksterne forhold der i stort set alle tilfælde ligger bag udmeldelserne. Tendensen er den samme når man taler med faglærere, kursistvejledere, klasselærere, coach, psykolog. Flere og flere af vores kursister har problemer af en karakter der gør det meget vanskeligt at fastholde dem motiveret og aktive gennem de to år. ASK står her overfor skolens største udfordring og vil fortsat prioritere opgaven højt. Flest muligt tager en videregående uddannelse Ekstraramme At sikre så stor en overgang til de videregående uddannelser som muligt 20 At der motiveres til videreuddannelse gennem tæt samarbejde med studievalg og diverse relaterede arrangementer. Over 50 % skal direkte påbegynde en videregående uddannelse. Der er tæt kontakt mellem skolen og medarbejderen fra studievalg. At Uddannelse uden grænser, studie- og erhvervstræf, studiepraktik og åbent hus gives den nødvendig fokus og opbakning til at sikre et solidt kendskab til muligheder for videregående uddannelser til kursisterne. 50 % påbegynder direkte en videregående uddannelse. Det er det 2. højeste tal inden for de sidste 5 års målinger og ASK er langt over de øvrige gymnasiers frekvens. Dette er dog også forventeligt da kursisterne har en højere alder end på de øvrige gymnasier. Samarbejdet med studievalg og ASK virker tilfredsstillende. Studievalgs vejleder har et godt samarbejde med ledelsen på ASK og udfører efter skolens mening en vigtig funktion i at hjælpe kursister med at få fokus.