Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2012"

Transkript

1 Blok 1, Organisering og planlægning (3 dage) Dag januar :00 Introduktion - Om baggrund for og vision med kurset (SG) - Orientering om Skovskolen, sekretariatet, mv. fremvisning af brug af Absalon (KK) - Blok 1s program (MH) 09:45 Præsentation - Præsentation af deltagere - Deltagernes forventninger og ønsker Hjemmeopgaver og eksamensrapport - Formål med og indhold hjemmeopgaver og reflektionsnotater - Hjemmeopgave til blok 2, Hjemmeopgave til blok 3 - Indhold i eksamensrapport, løbende refleksioner på kursets indhold 10:45 Pause 11:00 D&V i det politiske spil om budgetmidler udfordringer og muligheder for D&V set fra Vejdirektoratet v/ Niels Christian Skov Nielsen, Direktør i Driftsdivisionen, Vejdirektoratet 12:00 Frokost 13:00 Præsentation af Driftsherre med egenproduktion og udlicitering - Organisering, planlægning af driften, overordnet prioritering og styring af økonomi, udbud og samarbejde v/henrik Jess Jensen, Aalborg Kommune 14:00 Pause 14:30 Præsentation af Driftsherre - Bestiller-Udfører- Model (BUM model) New Public Management - Organisering, planlægning af driften, overordnet prioritering og styring af økonomi, udbud og samarbejde v/ Thomas Lindberg, Odense Kommune 15:30 Hvad har vi hørt om danske, kommunale driftsherrer oplæg og drøftelser i grupper 16:30 Markedet for D&V af veje og grønne v/michael Stiesen, Arkil 17:30 Middag 18:15 Aftenekskursion 1

2 Blok 1 Organisering og planlægning Dag januar :00 Opsamling fra dag 1 Spørgsmål til refleksionspapir. 09:00 Organisering af drift af veje og grønne i England, Tyskland, Holland, mv. v/christian Lindholst, Phd. KU 10:15 Pause 10:30 Præsentation af Driftsherre uden større egenproduktion - Organisering, planlægning af driften, overordnet prioritering og styring af økonomi, udbud og samarbejde v/john Nørgaard, Slots- og Ejendomsstyrelsen 11:30 Walk & talk 12:00 Frokost 13:00 Den private driftsherre, Facilities Management v/flemming Wulff Hansen, Datea Ejendomme Pause 14:45 Præsentation af Driftsherre v/ole Suadicani, Københavns Kommune 15:45 Pause 16:00 Oplæg og tid til refleksion og drøftelse i grupperne 17:30 Middag 19:15 Gruppearbejde udarbejdelse af udkast til refleksionspapir (1A. Organisering af driftsherren og udlicitering) 2

3 Blok 1 Organisering og planlægning Dag januar :00 Opsamling fra dag 2 Om kurset, point, herunder eksamen og krav til eksamensrapport Program for blok 2 og 3 09:00 Konkurrenceudsættelse i en kommune case med gruppearbejder v/mogens Høgsted, Vive Consult 11:00 Drift fra fokus på produktion til fokus på ledelse perspektiver og muligheder. Oplæg til gruppearbejde v/carsten Damgaard, HedeDanmark 12:00 Frokost 13:00 Gruppearbejde afrapportering og diskussion v/carsten Damgaard, HedeDanmark 14:30 Driftsherren og driftsentreprenøren oplæg til og drøftelser af hjemmeopgave til blok 2 SWOT analyser. v/mogens Høgsted, Vive Consult 15:00 Planlagt slut. 3

4 Blok 2 Indkøb (3 dage) Dag marts 2012 Udbud og samarbejdsformer 09:00 Evaluering af blok 1 Dagens program Forelæggelse af hjemmeopgaver fra grupperne Hjemmeopgave til blok 3 11:00 Funktionsaftaler/udbud v/lise Gansted-Mortensen, Aalborg Kommune Frokost 13:00 Introduktion til samarbejdsformer 13:30 Udvidede samarbejdsformer, partnering, og værktøjer (herunder teamroller/belbin analyser)*, indlagte gruppearbejder v/anne Cecilie Lysbo, MTHøjgaard til drøftelser i grupperne 17:30 Middag 18:30 Aftenekskursion *Kursisterne udfylder Belbin analyser inden blokken 4

5 Blok 2 Indkøb Dag marts 2012 Udbud rammer og proces 08:30 Opsamling Dagens program 09:00 Udbudsregler, muligheder og faldgruber, kontrollov og klagenævnet, brug af jurist/advokat, mv. v/ advokat Michael Gjedde Nielsen 12:00 Frokost 13:00 Gennemførelse af udbud i praksis belyst ved cases. - Bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser - Strategi for udbud og kontrahering - Udbudsformer - Entrepriseformer - Udbudsgrundlaget - Udbudsprocessen Pause 15:00 Udvælgelse og tildeling v/mogens Høgsted, Vive Consult 16:00 Løbende forbedringer og procesoptimeringer i partnering samarbejder, Incitamenter og bonus i samarbejdet, udvikling og innovation Gruppedrøftelser 18:00 Middag Kommunikation, skriftlig, teams Inga Coello 5

6 Blok 2 Indkøb Dag marts Udbudsgrundlag 08:00 Opsamling fra dag 2 08:30 Grundlag for udbud mængder, tilstand, udbudsmaterialet, struktur og dokumenter afregningsformer TBL-TAG, udførelsesformer (udførelseskrav, tilstandskrav, funktionskrav) Frokost Om kompetencer og afklaring af kompetencebehov v/søren Gludsted, VD og Mogens Høgsted, Vive Consult 14:00 Oplæg til hjemmeopgave til blok 3 - kompetencer og ressourcer til indkøb/tilbudsgivning hos driftsherrer og entreprenører afhængig af organiserings- og samarbejdsform 14:30 Gruppetid 15:00 Planlagt afslutning 6

7 Blok 3 Udførelsen (2 dage) Dag 1 8. maj 2012 Styring af entrepriseøkonomi og uenigheder 09:00 Evaluering af og opsamling fra blok 2 Forelæggelse af gruppeopgaver Eksamensrapporten Frokost Styring af økonomi, kvalitet og tid set fra driftsherren v/ Peter Dalsgaard, Herning Kommune Styring af økonomi, kvalitet og tid set fra entreprenøren v/ Peter Storm, NCC 14:15 Case: Styring af udførelse med åbne regnskaber og fælles planlægning Tillidsbaseret KS v/anders Rahbek, Vejdirektoratet og Søren Bo Johansen, Hededanmark 15:00 Pause 15:30 Styr på uenigheder - håndtering af uenigheder og tvister v/ advokat Jacob Arrevad 17:30 Gruppetid 18:00 Middag 19:00 Teamdynamik, processer, optimeringer, eksamen v/inga Coello 7

8 Blok 3 Udførelsen Dag 2 9. maj 2012 Styring af samarbejdet i udførelsesfasen, arbejdsmiljø 08:00 Opsamling fra dag 2 Om eksamensrapporten og eksamen 08:30 Lean i vejdrift Arbejdsmiljø og sikkerhed i planlægning af arbejderne v/henriette Hall Andersen/TI Frokost 12:45 Procesoptimeringer og innovation v/mogens Høgsted, Vive Consult 13:45 Arbejde med temaer og eksamensrapport i grupperne 15:00 Planlagt afslutning 8