Velkommen til Tarp Boldklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Tarp Boldklub"

Transkript

1 2012 Velkommen til Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub Opdateret den 16. oktober 2012

2 Indledning... 3 Lidt baggrunds viden Tarp Boldklubs holdninger til:... 5 Målsætning for Tarp Boldklub Målsætning for ungdomsarbejdet i Tarp Boldklub Forventninger til holdledere Forventninger til trænere Børneattest I Tarp Boldklub forventes det, at forældrene; I Tarp Boldklub forventes det, at spillerne; Organisation i Senior afd Organisation i Ungdoms afd Små fødder Kontingent og opkrævning Afslutning i ungdomsafd Udlands rejser Ungdomsråd Retningslinier for indendørs turneringer i Bryndum Hallen Retningslinier for udendørs turneringer og kampe på Tarp Stadion Retningslinjer for ikke DBU turneringer Dommere Kampkort Flytning af kampe Infotavle Opførsel omkring kampene på Tarp Stadion Rusmiddelpolitik for Tarp Boldklub Sponsorpolitik Spillertøj Spillertøj med eget navn på Sydvestjysk fodbold samarbejde (SFS) Opdateret den 21. oktober

3 Kollegiale regler Bolde Boldrummet Container Grill Cafeteriaet Fodboldkampe og tordenvejr Lysanlæg Forsikring Mødelokale Forældre/spillermøder Projekteren Tilskadekomst under træning eller kamp Nøgle til bom Regler for kørsel i privatbil Tilskud til kørsel i privatbil Færgebilletter Græs det er da bare noget, man spiller fodbold på. Troede du! Banderne i Bryndum Hallen Boldbander Mål til indendørs brug Betjeningsvejledning for scoretavle i Bryndum Hallen Betjeningsvejledning til scoretavle på Tarp Stadion Opdateret den

4 Indledning. Bestyrelsen i Tarp Boldklub har forsøgt at lave en drejebog til alle trænere/ledere i klubben. Vi håber at brugerne, vil bruge den som et opslagsværk, ikke som en bog man skal læse fra A til Z. Finder du ikke svaret i bogen, skal du ikke tøve med at kontakte bestyrelsen. God fornøjelse med den kommende sæson. Venlig hilsen Bestyrelsen Opdateret den

5 Lidt baggrunds viden. Tarp Boldklub er lille hyggelig stabil forening, der blev stiftet på den lokale kro den 12. juni I mange år havde Tarp Boldklub til huse i et lille klubhus der lå for enden af opvisningsbanen. Det gamle klubhus. Det siges at det i dag er et sommerhus i Henne. I 1986 flyttet Tarp Boldklub ind i de nye lokaler i forbindelse med indvielsen af Bryndumhallen. De 2 største investeringer Tarp Boldklub har fortaget igennem tiden er lysmasterne på træningsbanen og banderne i hallen. I ungdomsafdelingen er vi med i næste alle rækker på pigesiden og drengesiden. Det, det hele startede med var senior fodbold, som vi også forsøger at værne om. I dag har vi 2 hold samt et oldboyshold. Vi medvirker i DBU s centrale turneringer og ellers alt, hvad der er af stævner i det meste af Jylland, fra Limfjorden til Bov. Hvad skal fremtiden så byde på? Vi skal forsøge at udbygge antallet af hold. Opdateret den

6 Tarp Boldklubs holdninger til: Træning: At det skal være sjovt at komme til træning hver gang. At der trænes i små grupper. At man til og med U12 ikke låser spillerne fast til en stamplads, men alle kommer rundt på de forskellige pladser. At trængningen følger Tarp Boldklubs Røde Tråd. Turneringer/Stævner Alle hold skal være tilmeldt DBU s-centrale turnering. At så mange hold som muligt bliver tilmeldt 11-mandsfodbold. At holderne kommer med til stævner og cups. At man spiller efter HAK, det vil sige af alle spillere mindst skal spille Halvdelen Af Kampe At alle spillers kommer på banen og, det ikke er de samme, der sidder på udskiftningsbænken Alle skal have en succes oplevelse, forstået på den måde, at de lidt mere svage spiller også kommer med de gode ud at spille. Etiske regler: Alle trænere der har med børn under 15 år at gøre, skal tjekkes en gang om året for pædofili. Når børn transporteres i bil skal alle være fastspændt. At alle træner i Tarp Boldklub overholder de kollegiale regler som er indgået med Sydvestjysk Fodbold Samarbejde (SFS). At trænere, spillere og forældre skal tænke på, at de repræsenterer Tarp Boldklub både inde på banen og uden for banen. At alle love og regler tager udgangspunkt i DBU Handlinger og Holdninger. At alle i Tarp Boldklub følger DBU Handlinger og Holdninger. Uddannelse af træner: At alle trænere kommer på de relevante kurser. At de kommer ud og får inspiration fra andre klubber. Opdateret den

7 Målsætning for Tarp Boldklub. At det skal være et sted, hvor alle kan spille fodbold. At Tarp Boldklub kan tilbyde fodbold hele året. At Tarp Boldklub har tilmeldt hold i alle række fra U-6 til Oldboys, samt fra U-6 piger til seniordamer. At hæve fodboldniveauet i Tarp Boldklub. At fastholde og øge antallet af medlemmer ved nye tiltag. At bevare de samme trænere år efter år, og rekruttere nye træner fra egne række. At Tarp Boldklub udvikler, uddanner og inspirerer deres trænere. At Tarp Boldklub får forældre med i foreningsarbejdet. At Tarp Boldklub er selvforsynende med spillere til senior afd. At Tarp Boldklub øger mulighederne for socialt samvær. Opdateret den

8 Målsætning for ungdomsarbejdet i Tarp Boldklub. at det skal være sjovt og spændende at komme til træning hver gang. at fodbold skal være for alle uanset alder og niveau. at skabe positive rammer for alle børn og unge, medvirke til at klubben bliver et godt værested. at børn og unge bliver en del af klubbens sociale liv, kammeratskabet samt netværket. at det hele ikke bare er fodbold, men der også er noget social i det. at, vi har 11-mandshold i alle ungdomsrækker hvor det tilbydes. Opnås dette ikke, tilbydes 7-mandsfodbold eller der samarbejdes med andre klubber. at, der tilmeldes A eller B hold afhængig af styrke i den enkelte afdeling. at, det er så attraktivt som muligt at spille fodbold i Tarp Boldklub. at, ungdomsafdelingen hvert år leverer spillere til seniorafdelingen. at, spillerne oplever et godt kammeratskab i Tarp Boldklub. at, børn, spiller fodbold gennem leg. at, styrke træningen kvalitetsmæssigt gennem afholdelse af interne og externe træner- og lederkurser. Opdateret den

9 Forventninger til holdledere. Have en normal/pæn omgangstone overfor spillerne. Virke som praktisk/administrativ leder for holdet - efter nærmere aftale med trænerne - dvs. Man spiller efter HAK, det vil sige af alle spillere mindst skal spille Halvdelen Af Kampe. Alle spillers kommer på banen og, det ikke er de samme, der sidder på udskiftningsbænken. Have ansvar for det praktiske omkring tøjet. Arrangere vask af kamptøjet, så dette går på skift mellem spillerne. Evt. sørge, væske m.v. i forbindelse med kampe. Udfylde holdkort. Registrere ind- og udmeldelser, og give det videre til kasserer. Arrangere transport til udekampe. Vi anbefaler kørselsordning fra sæsonstart. Efter alle kampe - både ude og hjemme - sørge for at omklædningsrum er rengjorte, og efterlades i samme stand som da holdet ankom. Medvirke til at holde orden i boldummet og i containeren. Deltage i relevante møder, kurser m.v. Bidrage aktivt til at skabe god stemning blandt spillere og forældre. Bidrage aktivt til at løse op for problemer og konflikter i samarbejde med træneren. Være et godt forbillede for spillere. Udvise anstændig optræden over for såvel dommer som modstander. Sørge for information til forældre og spillere Lave PR for holdet - f.eks. til Tarp Boldklub s hjemmeside og BS-Nyt. Opdateret den

10 Forventninger til trænere. Have en normal/pæn omgangstone overfor spillerne. Planlægger og gennemfører inspirerende og udviklende træning. Møder til tiden, og har alt klart til træning. Gennemfører træningen i passende træningstøj. Deltager i relevante møder, kurser m.v. Sørge for en tryg og motiverende atmosfære på som uden for banen. Gribe hurtigt og resolut ind ved mobning. Løse op for problemer/konflikter, evt. i samarbejde med klubben og forældre. Informere ærligt, åbent og med hensyntagen til den enkelte spiller. Have ansvar for børnenes sikkerhed under træning og kamp. Udvikle spillerne sportsligt/socialt ved at deltage i forskellige stævner. Opbevare og vedligeholde udleverede materialer, samt aflevere materialer efter sæsonen. Medvirke til at holde orden i materialerummet. Være et godt eksempel for spillerne. Udvise anstændig optræden over for såvel dommer som modstander. I samarbejde med evt. holdleder koordineres samkørsel og vask med inddragelse af forældrene. Er træneren forhindret i at træne, er træneren selv forpligtiget til at finde en afløser. At træneren mindst en gang om året indkalder til møde med spiller og forældre. Mødet bør ligge ved opstart af udendørssæsonen. At fokusere mere på den enkelte spillers udvikling frem for holdets resultater. Man spiller efter HAK, det vil sige af alle spillere mindst skal spille Halvdelen Af Kampe. Alle spillers kommer på banen og, det ikke er de samme, der sidder på udskiftningsbænken. Opdateret den

11 Børneattest. I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente børneattester i forbindelse med ansættelse af personale mv. For Tarp Boldklub medfører det, at klubben er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere, ledere, instruktører mv., som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Overholdes loven ikke, kan klubben straffes med bøde. Hvem er omfattet? Der skal indhentes børneattester på: Formand, ungdomsformand, børneformand, trænere, instruktører, holdledere og assistenter for disse, som er 15 år og derover, og som står over for at skulle ansættes i klubben, og som er tiltænkt en fast funktion, hvor han/hun skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis. Der skal ikke indhentes børneattester på: Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne Øvrige bestyrelsesmedlemmer med mindre de samtidig er trænere, instruktører eller holdledere for børn i foreningen Trænere, instruktører og holdledere, som kun har med personer over 15 år at gøre. Tarp Boldklubs bestyrelse har besluttet, at alle der arbejder med børn under 15 år, skal tjekkes i kriminalregisteret en gang om året. Tarp Boldklub her tjekket deres formand, ungdomsformand, børneformand, trænere, instruktører, holdledere og assistenter siden Opdateret den

12 I Tarp Boldklub forventes det, at forældrene; I dagens børnefodbold skal man ikke fokusere på resultat i kampene men på den enkelte spillers udvikling. Børn har forskellige måde opfatte udtrykket, at vinde, en sejere alene er ikke drivkraften for dem. Det er som regel ambitiøse forældre og trænere, der sætter fokus på resultaterne. Alle fodboldspillere både børn og voksne vil gerne vinde. For et barn kan det at score et mål opleves som en sejr, selv om holdet bagefter taber kampen. Et barn oplever det også som en sejr, hver gang det lykkes med en dribling, en finte eller et skud på mål og når det får ros. Derfor forventes det at forældrene: Bidrager med god opførsel udenfor banen - overfor både modstanderens og egne spillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere. Tilråb er tillad under kampene, men de SKAL være positive og skal udformes så de gælder hele holdet. Medvirker til, at der skabes et godt og frugtbart forhold spillere, trænere, ledere og forældre imellem. Være behjælpelig med transport og give en hånd med når det er nødvendigt. Støtter deres barn i positiv retning - følger med i aktiviteterne og snakker med ham/hende om kampe, træning og kammeratskab. Henvender sig til klubben, hvis der opstår problemer, således vi i fællesskab kan få disse ryddet af vejen med det samme. Sørge for rettidigt indbetaling af kontingent. Husk det er jeres børn, og ikke jer selv der spiller. Resultaterne er ikke det vigtigste. Selvom dit barn kan binde sine snørebånd og pakke sin sportstaske, har hun/han stadigvæk brug for jer. Mød op til alle kampe og engang imellem til træning. Fra U8 og opefter går man i bad efter kamp, også når man har spillet på hjemmebane. Opdateret den

13 I Tarp Boldklub forventes det, at spillerne; Bidrager med god opførsel både på og udenfor banen - overfor både med - og modspillere, trænere, ledere, tilskuere og frem for alt dommerne. Tager et medansvar for både træning og kamp. I videst muligt omfang møder op til træning og kamp - eller melder afbud i god tid. Komme for at træne ikke for at blive trænet Møde op til den aftalte tid. Tager et medansvar for, at der skabes et godt klubmiljø, hvor alle kan trives. Respekterer klubbens gældende regler. I øvrigt viser hensyn - og er en god kammerat. Betaler kontingent rettidigt. Være en god kammerat og optræde som forbillede for de yngre årgange. Have sunde kostvaner som en naturlig del af hverdagen. Fra U8 og opefter går man i bad efter kamp, også når man har spillet på hjemmebane. Opdateret den

14 Organisation i Senior afd. Senior afd. omfatter udover 1. og 2. holdet samt U17-, U19 drenge og U18 piger. Seniorformand Cheftræner Holdleder 1. holdet Holdleder 2. holdet Trænere til U17-, U19 drenge og U18 piger samt holdledere. Seniorformanden har det overordnede ansvar. Seniorformanden skal en gang hvert år indkalde til møde for senior-afd. Inden mødet vil alle potentielle spillere modtage et brev om dette møde. Klubben er vært med en øl/vand til dette møde. Cheftræneren har ansvaret for træningen og 1. holdet Holdleder for 2. holdet har ansvaret for 2. holdets kampe. Når Cheftrænerer har gjort det klart, hvem der skal spille på 1. holdet, kan holdlederen for 2. holdet disponere over resten af truppen. Hvis der mangler spillere for at kunne stille et 2. hold, skal man først spørge oldboysholdet, om de kan stille x antal spillere. Hvis ikke må man da først bruge spillere fra U-19, hvis cheftræneren har givet lov. Tarp Boldklub kan give tilladelse til lukket 7-mands hold. Ikke 11-mands. Prisen for disse hold fastsættes af bestyrelsen. Som udgang punkt skal de omkostninger klubben har dækkes ind. Opdateret den

15 Organisation i Ungdoms afd. Ungdoms afd. omfatter så vidt mulig hold i alle rækker som udbydes af DBU. Børne- og Ungdomsformand: Børne- og Ungdomsformanden har det overordnede ansvar. Trænere samt holdledere i de enkelte rækker har ansvaret for sammensætningen af hold. Det er vigtigt at alle spillere kommer ud og spille kamp. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at kravet om at alle spillere mindst skal spille halvdelen af kampen (HAK), også her så vidt muligt bør tilgodeses. Trænerne/holdlederne skal hurtigst muligt få sat vask af tøj samt kørsel i system. Så man kan koncentrere sig om andre opgaver. Derfor skal trænerne/holdlederne hurtigst muligt få indkaldt til spiller/forældre møde og få uddelegeret disse opgaver. I DBU-turnering skal Tarp Boldklub stille med jævne hold. Man skal fra gang til gang se om holdet klarer sig. Det vil sige, at de ikke må tabe eller vinde for stort. Hverken det tabene hold eller det vindene hold lærer noget af det. Ved at tabe stort hver gang, mister vi medlemmer. Til stævner kan man toppe et hold så de bedste også får lov at spille sammen. Opstarts møde. Børne-/Ungdomsformanden skal en gang hvert år indkalde til opstartsmøde for alle trænere/ledere samt bestyrelsen. Klubben er vært med en øl/vand. På mødet skal bestyrelsen og nye trænere præsenteres. Aftens tema præsenteres. Opdateret den

16 Små fødder. Små fødder må først starte sidst i april, og de skal stoppe senest i 3. uge af september. Det skal være sjovt, at komme til træning hver gang. Træning skal være en leg, men med bolden i centrum. Der skal være en sodavand, hver gang efter træning. Små fødder skal ikke ses som en indtægtskilde, men som en investering i fremtiden. Kontingent og opkrævning. Kontingentet fastsættes hvert år af bestyrelsen. Tjek satsene på vores hjemmeside. Ved opstart af sæsonen, både udendørs og indendørs vil alle trænere/holdledere modtage en mail fra kassereren om at opdatere kluboffice. Det er træners/holdleders ansvar, at opdatere kluboffice, med de ændringer der måtte være. Det skal være gjort senest 14 dage efter modtagelsen af mailen eller senes 14 dage efter opstart. Hvis der kommer nye spillere til i løbet af sæsonen, skal man straks kontakte kassereren. Afslutning i ungdomsafd. Til afslutning i ungdomsafd. giver Tarp Boldklub 10,- kr. plus en vand pr. spiller. Ved afslutning forstås, at når udendørssæsonen er slut samt igen når indendørssæson er slut. Udlands rejser. Tarp Boldklub har hvert år et tilbud til, hvordan man kan tjene lidt penge til at U-15 og U-17 kan komme på en udlands rejse sammen. Det er op til de enkelte trænere, om de vil gøre brug af dette tilbud. Man skal dog søge bestyrelsen om tilladelse til at tage af sted. I ansøgning skal formålet med turen fremgå, hvorhen man tager, samt en deltagerliste og budget over udgifterne. Det skal gøres opmærksom på at bestyrelsen kan forbyde en afdeling at tage af sted, hvis det fremlagte budget ikke hænger sammen eller at turen ikke kan godkendes af DBU. Vi skal som medlem af DBU have en forhåndsgodkendelse af Dem for at må deltage i stævner i udlandet. Opdateret den

17 Hvis en afd. tager på tur skal der gøres opmærksom at man rejser som repræsentanter for Tarp Boldklub. Det skal derfor indskærpes at spillerne og andre under 18 år ikke må nyde alkohol på turen. Ungdomsråd. Der er mange sportslige/sociale aktiviteter, der giver mulighed for at gøre hverdagen i din klub og fritiden sammen med dine klubkammerater endnu sjovere. Målet med ungdomsrådet er at give jer mulighed for aktivt at kunne påvirke udviklingen i jeres klub! Hvad er et Ungdomsråd? Ungdomsråd kommer til at bestå af spillere fra U13 til U15 samt en tovholder fra bestyrelsen. Ungdomsråd kan sammenlignes med et elevråd fra skolen. Ungdomsrådet mødes en gang imellem for at finde ud af om der er ting i Tarp Boldklub, der efter ungdomsrådet mening kan blive bedre. Ungdomsrådet er dermed jeres eget forum, hvor I har mulighed for at præge udviklingen i klubben og dermed være med til at skabe de rammer der kan fastholde jer i klubben. Ungdomsrådet vælger selv, hvor de vil fokusere. I princippet er det kun fantasien, der sætter grænser. Tarp Boldklub forestiller sig blandt andet, at ungdomsrådet vil arbejde med klubmiljø, arrangementer, bedre træning og meget mere alt sammen til gavn for jer selv og klubben. Tarp Boldklub afsætter hvert år penge af til ungdomsrådet. Opdateret den

18 Retningslinier for indendørs turneringer i Bryndum Hallen. Inde selve stævnedagen skal man have styr på følgerne ting: Er man det hold der starter, skal man bruge 4 personer til opsætning af bander, det tager 20 min. Eller hvis man er dem der lukker og slukker skal man tage banderne ned. Dette tager også 20 min. for 4 personer. Hvem sidder ved dommerbordet. Minimum 1 person helst 2 personer. Ved dommerkode (DOMK.) 03 skal man selv sørge for dommere til at dømme alle kampene for sin årg. Ved dommerkode 01 stiller DBU-Jylland med en sort dommer. Dem I udpeger til at være dommere, skal have læs reglerne igennem, så vi alle sammen dømmer ens. I 3v3 er det, det førstnævnte hold der stille med kampleder i hver kamp. Bestyrelsen kan man kontakte, hvis der opstår problemer eller man har spørgsmål. Selve dagen. På selve dagen er det vigtig at alt er på plads og klar til kampstart. Cafeteriaet står bestyrelsen for. Tidsudstyret låser bestyrelsen ud. Der vil være en fra bestyrelsen til opstart, da de er de eneste der kan åben hoveddør til hallen, samt skabet med tidudstyret i. Man kan godt lukke en dør med sin brik, selvom man ikke har rettigheder til at åbne den. Dommerbordet. Dommerbordet skal være bemandet med mindst 1 person hele tiden. Følgende skal forefindes ved dommerbordet ved opstart. 2 sæt overtræksveste i forskellige farver. 2 af hver størrelse bolde 3, 4 og 5ere, med det rette tryk. Disse ligger i et net i vores mødelokale. 1 førstehjælpskasse. Stævnerapporten. Holdkort. Regelsæt, dette forefindes i turneringsplanen. Dommerbordet skal udfylde stævnerapporten samt sørge for, at de ankommende hold får udfyldt deres holdkort. Der skal annonceres 3 min. før hver kampstart, hvem der skal spille den næste kamp. Det hold der står først på listen skal annonceres, som det hold der stiller op under uret. F.eks. Næste kamp Tarp B. mod XXXX. Tarp B stiller op under uret Opdateret den

19 Tiden må først startes når dommeren giver tegn til dommerbordet. Der er afsat et minuts pause mellem hver kamp. Tarp klæder om i de 2 nye omklædningsrum (omk. 5 og 6), udebaneholdene kan bruge de omklædningsrum 3 og 4). Materialemanden skal sørge for, at der forefindes 2 af hver størrelse bolde i mødelokalet. Retningslinier for udendørs turneringer og kampe på Tarp Stadion. Trænerne/holdleder skal sørge for at banen er klar til kamp. Tjek hvilke bane man skal spille på og, hvilke omklædningsrum jeres hold og jeres modstander er blevet tildelt. På infotavlen ved hovedindgangen til Hallen. At målene står hvor de skal stå. At hjørneflagene er sat ud på banen. Sørge for at have den rigtige bold klar, at den er pumpet, derudover altid have en ekstra bold med. Senest 10 min. før kampens start afleveres kampkortet til dommeren. Begge hold skal forinden udfylde kampkortet med navne og årgange på alle spillerne. Vi er ansvarlig for, at det bliver gjort. Der skal altid serveres kaffe til publikum også gæsternes. Såfremt vi ikke anvender spillere, som er påført kampkortet, kan spilleren overstreges. Dette skal ske umiddelbart efter kampes afslutning. Vi har selv ansvar for, at dette sker. I ungdomsrækkerne spiller vi efter HAK. Sørg for at holdkort bliver udfyldt og afleveret i postbakken til kampfordeleren i boldrummet, samt at modstanderen får en kopi og at resultatet bliver indtelefoneret på tlf eller via app. Efter kampen/kampene skal banen og omklædningsrum, også det omklædningsrum udeholdet har haft, efterlades i samme stand som I overtog dem. I de kampe hvor der ikke offentliggøres resultater er det stadigvæk en pligt at indrapporter resultaterne, da de bruges internt i DBU, samt at stævnerapporten bliver lagt i Kampforederenes postbakke. Ved hjemmekampe er Tarp Boldklub altid vært med en vand til eget hold. Modstander holdet. Tag godt imod modstanderne og vis dem til deres omklædningsrum. Husk også at tage godt imod deres med rejserne fans. Vis dem om til banen, i tilfælde af dårligt vejr så vis dem ind i vores cafeteria. Opdateret den

20 Husk ved udekampe at få kopien af kampkortet med hjem og aflevere det i postbakken til kampfordeleren i boldrummet. Retningslinjer for ikke DBU turneringer/stævner. Der er afsat 300,- kr. pr. medlem pr. sæson til privat turneringer. Sæsonen går fra 1. juli til 1. juni. Maks. 50,- kr. pr. spiller pr. privat turnering. Maks. 6 stævner pr. sæson Tarp Boldklub giver kun tilskud til holdgebyret. Der gives ikke kørselstilskud til stævner/cup, da det ikke er noget krav fra klubben at man stiller op til sådanne turneringer. Tarp Boldklub vægter DBU turneringen høje end private stævner. Tarp boldklub accepter ikke udeblivelser fra DBU kampe/turneringer pga. privat turneringer. Får Tarp Boldklub en bøde fra DBU for udeblivelse til en kamp/turneringsrunde pga. privat turnering vil bøden blive videre faktureret til holdet. En bøde fra DBU er på minimum 500,- kr. DBU stævner tæller ikke med, det vil sige at stævner som Legoland-Cup og Bade-Cup i Skærbæk samt DBU Stor stævner med baner i Region 4 betaler klubben. Når holdet skal tilmeldes private turneringer, foretages dette normalt af holdlederen eller evt. træneren. Dvs. at holdet selv skal foretage tilmeldingen direkte hos turneringsarrangøren. Bestyrelsen foretager kun en koordineret tilmelding af alle hold, når det handler om DBU's sæson turneringer eller specielle arrangementer. Holdledere og trænere modtager som regel turneringsinvitationer via fra bestyrelsen, eller fra arrangøren. Ved tilmelding er det vigtigt at holdet informerer vores sekretær om at der skal foretages betaling for turneringen. 1. Når der normalt er mere end en uge til betalingsfristen udløber, skal der sendes en til med nedenstående information. 2. Hvis der er mindre end en uge til betalingsfristen udløber, skal sekretær i stedet informeres pr. tlf/sms. Sekretæren har behov for følgende information vedr. betaling: Turneringsnavn. Holdnavn. Opdateret den

21 Holdgebyr. Reg. nr. og konto nr. til turneringsarrangøren. Betalingsfrist. Evt. ekstra information til bankoverførsel, hvis dette er et krav fra arrangøren. Dommere. Tag altid pænt imod dommeren, vis ham/hende hvor de kan klæde om, samt fortæl ham/hende på hvilken bane der spilles. Så er den halve kamp allerede vundet. I 11-mandskampe og 7-mands kampe fra U17 og opefter, vil der være sort dommer på. Alle andre kampe vil være døm-selv-kampe som udgang punkt. I døm-selv-kampe skal I huske på, at dommeren skal være neutral, samt det er vigtig at den man har udpeget, har kendskab til reglerne. Såvel i udendørs som indendørs er der særregler, så det er altid vigtig at man lige bruger 5 min. på at sætte sig ind i dem. Det er også vigtigt, at dem der dømmer ved indendørsstævner lige snakker sammen, så man køre den samme linje hele dagen. Ved indendørsstævner vil der være sort dommer på fra U-12 og opefter. Kampkort. Ved alle kampe næsten skal der udfyldes kampkort også selvom resultatet ikke offentliggøres på DBU s hjemmeside. Det er kun 3-bold der er firtaget. Resultaterne bruges intern i DBU til at vi får så mange lige kampe som muligt. Ved stævneform er det kun værtsklubben der beholder kampkortet ved alle andre kampe skal der enten udleveres et kampkort til udeholdet eller man skal huske at have et med hjem. Alle udfyldte kampkort skal ligges i kampfordelerens postbakke i boldrummet. Ved indendørsstævner er der en stævnerapport der skal udfyldes læs mere om det under Retningslinjer for indendørs turneringer i Bryndum Hallen. Flytning af kampe. Ændring af spilletidspunkter eller spilledatoer er et stort stykke arbejde for vores kampfordeler, modstanderens kampfordeler og DBU Jylland. Samtidig bør man have i tankerne, at det koste Tarp Boldklub penge hver gang, hvis det ikke sker 28 dage før kick off. Derfor må ændringer kun foretages når det er absolut nødvendigt. Et eller to afbud giver altså ikke anledning til flytning af kamp. Opdateret den

22 Men, skulle man komme ud for at flytning er en nødvendighed, gælder følgende: Kontakt kampfordeleren så tidligt som muligt, og ha mulige nye spilletidspunkter klar. Afbud til kamp Hvis det uheldige skulle ske, at man må melde afbud til en kamp, kontaktes kampfordeleren. Afbud må kun ske i absolut nødstilfælde, og skal ske så tidligt så mulig, så DBU Jylland og modstander kan underrettes. Udebliv aldrig fra en kamp uden afbud. Infotavle. På væggen foran indgangen til Bryndum Hallen hænger der en infotavle som fortæller lidt om hvad der sker i den nærmeste fremtid, samt der hænger et oversigtkort sammen med en oversigt over de kampe der skal spilles på hvilke baner og i hvilke omklædningsrum man skal bruge. De samme oplysninger vil også kunne findes på vores hjemmeside. Opdateret den

23 Opførsel omkring kampene på Tarp Stadion. Husk at bidrage med god opførsel - overfor både modstanderens og egne spillere, trænere, ledere, andre tilskuere også dem der kommer for at støtte modstander og ikke mindst dommeren. Tilråb er tilladt under kampene, men de SKAL være positive. Dommeren er her for at hjælpe os. Dommere er i dag en manglevare så vær glad for at der kommer en. Accepter dommerens afgørelser samt hvis dommeren overser noget. Uden at kommentere dem. Husk det er ikke jer der spiller kampen. At tilskuerne altid udviser respekt for en modstander uanset kampens resultat. Opdateret den

24 Rusmiddelpolitik for Tarp Boldklub. Baggrund. Der har aldrig været flere stoffer i omløb blandt unge, end der er nu og det har aldrig været billigere. Alle steder, hvor unge mødes med unge, er den risiko til stede, at der indtages eller handles med rusmidler. Målsætning. Tarp Boldklub skal altid være en forening hvor man trygt kan sende sine børn og ungemennesker hen, velvidende at de er i trygge rammer, hvor Tarp Boldklub ikke accepterer ulovlige rusmidler eller vækstfremmende stoffer som er på Antidoping Danmarks dopingliste. Politik. Ved sociale arrangementer i Tarp Boldklub er det kun tilladt at indtage lovlige rusmidler. Der er total rygeforbud i Bryndum Hallen. For unge under 15 år er det ikke acceptabel at indtage lovlige rusmidler under nogen former. For U17 og U19 Drenge samt for U18 piger kan der gives dispensation ved lukket arrangementer. Men det er kun seniorformanden/formanden der kan give denne tilladelse derudover skal forældre også give den enkelte spiller lov. Ved offentlige arrangementer gælder den til enhver tid gældende lovgivning. Ulovlige rusmidler eller vækstfremmende stoffer kan under ingen omstændigheder accepteres i Tarp Boldklub. Handling. Konstateres det at unge under 18 år indtager lovlige rusmidler i regi af Tarp Boldklub, vil dette omgående blive stoppet. Samtidig tages der kontakt til forældrene. Indtagelse og besiddelse af ulovlige rusmidler eller vækstfremmende stoffer medfører omgående bortvisning og vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde, samt der tages kontakt til forældre hvis personen under 18 år. Derudover kan det resultere i en politianmeldelse. Påvirkede personer, der har relation til sportslige aktiviteter, vil blive bortvist herfra. Hvis man som medlem undres eller hører/ser noget, der kan have forbindelse med stoffer, kan man roligt henvende sig til sin træner eller et bestyrelsesmedlem. Man vil blive taget alvorligt, og man kan være anonym i det videre forløb. Opdateret den

25 Hvis en træner/holdleder undrer sig over ændret adfærd hos en af de unge aktive eller blot er bekymret på den unges vegne, tages kontakt til bestyrelsen. Det er bestyrelsen der afgør om, der er noget i henvendelsen, som vi bør handle på. Hvis dette er tilfældet, vil de berørte og/eller deres forældre få besked ang. det, der er set eller hørt. Tarp Boldklubs bestyrelse holder møder med Bryndum Skole, når der er behov for det, hvor der udveksles informationer. Sponsorpolitik. Tarp Boldklub har et antal sponsorer som bakker op om klubben. De giver et tilskud til klubbens drift, så det er vigtigt, at vi som klub gør vores til, at de forsat vil støtte os. Der er stor konkurrence på det område. For at fastholde dem og udbygge antal af sponsorer har Tarp Boldklubs bestyrelse vedtaget disse retningslinjer. Det er kun sponsorudvalget der kan indgår sponsoraftaler. Forældre sponsorer skal også godkendes af sponsorudvalget. Alt indkøb af tøj eller rekvisitter til klubben skal bestilles af materialeformanden. Trænerne er forpligtet til, at bære den sportsbeklædning, med Tarp Boldklubs logo, samt bruge det udstyr, som klubben stiller til rådighed. Trænerne kan ikke indgå individuelle sponsoraftaler uden sponsorudvalgets godkendelse. Trænerne kan ikke søge legater/støtte i form af penge eller materiale uden, at det er godkendt af sponsorudvalget. I tilfælde af at Tarp Boldklub ikke har et sponsorudvalg er det bestyrelsen der varetager sponsorudvalgs opgaver. Spillertøj. En af de største udgifter Tarp Boldklub har, er til spillertøj. Så pas på det. Man skal også tænke på, at meget af tøjet, er der reklame på, som klubben modtager penge for. Et sæt tøj skal min. holde i 2 år. På nogle hold er det forældrene der er sponsorer, derfor er det vigtig at I sørger for, at I har de rigtige trøjer med hver gang. Det er holdlederne og trænernes opgave løbende at kontrollere tøjets beskaffenhed, samt efter hver kamp at optælle tøjet for at sikre komplette sæt. Opdateret den

26 Spillertøj med eget navn på. Som noget nyt, kan du bestille din helt egen spillertøj med egen navn på! Det gør du på følgende måde: Bestem størrelse på spillertøj (husk spillertøjet skal bruges i 2 år) Vær opmærksom på, at du fra U15 kan bestille spilletrøje og shorts i damemodel Er du målmand, skal du huske, at det er målmandstøj, du skal bestille. Gælder kun for U13 og opefter. 1.) Bestem navn på spillertøj (for- eller efternavn, kælenavne trykkes ikke - hvis ikke der angives et navn, trykkes spillerens fornavn på tøjet) Udfyld skemaet. Udfyld felterne, som angivet - størrelse og navn på spillertøj skrives i felterne "Størrelse shorts", "Størrelse bluse", "Målmandstøj (ja/nej)" og "Navn på spillertøj" Prisen er 150,- kr. Hvis man stopper før de 2 år er gået og man vil beholde spillertøjet koster det 150,- kr. Spillertøjet må ikke bruges til træning. 1.) I Tarp Boldklub har vi en holdning til at ingen spiller faste pladser før man er U13 spillere. Udklip fra DBU s Handling og Holdning. Nej tak til tidlig specialisering. Ingen kan undværes på et fodboldhold. Og ingen pladser er vigtigere end andre. Det betyder, at vi allerede fra starten opdrager børnene til at kunne spille flere pladser på holdet i en kamp, og at man ikke låser en spiller fast som målmand, venstre back eller andet. Kan læses i sin fulde udgave på dette link: Opdateret den

27 Sydvestjysk fodbold samarbejde (SFS). Sydvestjysk Fodbold Samarbejde (SFS) er en sameslutning af klubber i Sydvestjylland som har et fælles mål, at højne fodboldniveauet i vort område til gavn for alle parter i samarbejdet samt fastholde de bedste U-17 og U-19 i området. Indsatsområdet er derfor primært rettet mod ungdomsspillere, samt områdets trænere/ledere. Udvikling og fastholdelse af spillere samt udvikling og udveksling af trænere er ligeledes et klart mål med samarbejdet. Hver år bliver der udsendt en aktivitetsplan, med masser af tilbud til ledere/træner og spiller. Derudover er der hvert år nogle faste tilbud. Mulighed for at købe et billigt sæsonkort til liga kampe på Esbjerg Stadion for alle samarbejdsklubbernes ungdomsspillere i U-11, U-12, U-13 og U-15 når de har betalt kontingent i Tarp Boldklub. Mulighed for at samarbejdsklubbernes (U-7 og U-8 år) kan løbe med ind på banen til ligaens kampe (2 x 11 spillere pr. gang). Kræver ens påklædning. Samarbejdsklubberne har mulighed for at ansøge om for at få EfB s ligahold eller bedste ungdomshold ud til sommerkamp, træningskamp eller lign. (Hør om de nærmere betingelser) Som afslutning på efterårssæsonen at komme til afslutningsarrangement bygget op omkring en liga kamp. EfB arrangerer et program med aktivitet før kampen fortæring og billet til kampen for et beskedent beløb pr. person. Samarbejdsklubberne kan gøre brug af EfB s teknikmærke med indlagt diplom og medalje. Sidst på sæsonen kan klubberne få en liga spiller ud for at overrække disse præmier eller dette sker samlet på stadion i forbindelse med liga kamp. (der betales et beskedent beløb for diplom og mærke) Mulighed for at benytte EfB s trænerkorps til gæstetræning og inspiration. EfB afholder trænerudgiften, og klubben afholder alene kørselsgodtgørelse efter statens takst. Min. 2 gange årligt deltager samarbejdsklubberne i møde med de andre, og her drøftes samarbejdet generelt. Formålet er også at opbygge et netværk Opdateret den

28 med mulighed for erfaringsudveksling på tværs af klubberne. Arrangementet vil blive bygget op omkring en af EFB hjemmekampe. Mulighed for deltagelse i trænertræf med henblik på en styrkelse af fodboldniveauet i det sydvestjyske område. I efterårsferien arrangeres en dag med aktiviteter, træning m.v. sammen med EfB s liga spillere. Lederne fra samarbejdsklubberne er aktive deltagere. 1 gang årligt vil EfB forestå en inspirationsaften med klubbens ligahold samt 1. holds trænere som medie, hvor der vil blive afholdt en træningsaften med efterfølgende mulighed for at spørge træner og enkelte spillere omkring aktuelle emner. Opdateret den

29 Kollegiale regler. Pr. 26. april Generelt Nedenstående kollegiale regler gælder alle klubber i Sydvestjysk Fodboldsamarbejde. (SFS) Reglerne er gældende for alle klubber i Sydvestjysk Fodbold Samarbejde (SFS) og ikke alene et forhold mellem samarbejdsklubberne og Esbjerg fb (EfB). Det vil sige, at de kollegiale regler også gælder mellem to klubber som er medlem af Sydvestjysk Fodboldsamarbejde, og hvor Esbjerg FB ikke er en af dem. 2. Klubsamarbejder "Holdninger og handlinger" udarbejdet af styregruppe under DBU er afsættet for nedenstående: Klubberne må gerne tilbyde spillerudvikling (inspirationstræning) til spillere hos samarbejdsklubber, i disses regi i børne- og ungdomsfodbold, med henblik på udvikling af spillernes færdigheder. Klubberne må gerne invitere talentfulde spillere til talenttræning/inspirationstræning i egen klub, dog tidligst fra U13. Dette skal foregå via henvendelse til den pågældende spillers nuværende klub, og skal være med til at hindre et for tidligt klubskifte. Der henvises i øvrigt til retningslinier udarbejdet i Licensmaterialet, som findes ved at klikke her. 3. Udtagelsesstævner Udtagelsesstævner og lignende for børn tidligere end U13 er ikke foreneligt med "Holdninger og handlinger". Udtagelsesstævner skal være en god oplevelse både for de spillere, der bliver udtaget og for de spillere, der ikke bliver udtaget. Klubberne i Sydvestjysk Fodboldsamarbejde har pligt til at reagere, hvis ovennævnte ikke overholdes. 4. Akademier/skoler Enhver form for tilbud fra klubber om akademi- og/eller skolegang for spillere yngre end U13, med henblik på skolestart fra U14, er ikke foreneligt med "Holdninger og handlinger". Opdateret den

30 Enhver form for tilbud fra klubberne om akademi- og/eller skolegang fra spillerne fra U13 spiller og ældre, skal være etisk forsvarlig, således at der tages hensyn til den enkelte spiller - specielt i relation til dennes videre skolegang samt personlige udvikling. Der skal i den forbindelse tages særligt hensyn til de spillere, der ikke udvikler sig så hurtigt/langt som andre i klassen, ligesom der bør indgå overvejelser om spillerens transporttid. 5. Klubskifte For "talenter" sker klubskiftet efter deltagelse i talenttræning på niveau 1. Klubberne på højere niveau skal kun have de bedste spillere med potentiale til 1. holdet. a) Uopfordret klubskifte. Modtagerklubben gør moderklubben opmærksom på klubskiftet/at spilleren er mødt frem. Hvis moderklubben ønsker et evalueringsmøde, så rettes der henvendelse til modtagerklubben og der aftales et møde, hvor forældre og de to klubber mødes. b) Opfordret klubskifte. (Den højere rangerende klub retter henvendelse). Klubben som ønsker en spiller, kontakter moderklubben og gør opmærksom på interessen. Der afholdes et møde med deltagelse af moderklubben, interesseklubben og forældrene. Der aftales en plan for et evt. klubskifte. Der aftales en dato for et evalueringsmøde med ovennævnte deltagere. 6. Talenttræning niveau 1 Det forudsættes, at alle klubber som er medlem af Sydvestjysk Fodboldsamarbejde sender de bedste til talenttræning 1. Spillere der er udtaget til DBU samlinger fritages grundet stor træningsmængde. Øvrige f.eks. elever på Vestervangsskolen som har stor træningsmængde, deltager i talenttræningen og EfB doserer så den interne træningsmængde for disse om nødvendigt. Opdateret den

31 Bolde. Udendørssæsonen. De enkelte afd. har deres egen bolde der er passer deres årgang. Indefodbold. I gangen står der en boldvogn med cirka 50 bolde i str. 3 og 4. Bolde i str. 5 og Futsal. Til træning skal det tilstræbes, at der er en bold pr. spiller. Til indefodbold er der indkøbt 6 bolde, 2 i hver størrelse, disse må KUN bruges til stævner/turneringer, disse ligger også i vores mødelokale. Boldrummet. I boldrummet har alle hold deres eget rum med lås på. I skabet skal spillertøjet, bolde, overtræksveste samt kegle være at finde. Spillertøjet skal være i skabet, hvis det ikke bliver brugt til kamp eller bliver vasket. Aflever altid boldrummet i samme stand som du selv vil finde det. I rummet har hvert hold også en bakke til post. Check den inden træningsstart hver gang og hold orden i den. Spillere har ingen adgang i boldrummet med mindre de er udpeget af træneren til dette. Boldrummet skal ikke bruges som et omklædningsrum. Lås boldrumsdøren når I går ud og træne samt efter brug. Container. På Tarp Stadion forefindes der en container med masser af redskaber i. Som kan bruges til træning. Den står forenden af lysbanen. Der er 3-mål, kegler, hulahopringe, stave, dummies, rebstiger og meget andet. Husk at stil tingene på plads efter brug og lås containeren igen. Opdateret den

32 Grill. Tarp Boldklub er indehaver af en partygrill, som kan bruges til afslutningsarrangere eller hvad man nu har af ideer. Den står i vores container. Kul til den kan købes i den lokale Brugs. Efter brug skal den rengøres og stilles tilbage i containeren igen. Forventet optændingstid er cirka 1 time. Den kan også lejes af ledere i klubben for 100,- kr. pr. gang. Den kan kun bookes, ved at man sender en mail til om det er til klubarrangement eller privatarrangement skal den bookes. Klubarrangement har første ret. Cafeteriaet. Vil man bruge cafeteriaet skal man huske at booke det. Det gør man ved at skrive sig på kalenderen i køkkenet. Det er besluttet på et haludvalgsmøde at cafeteriaet er Tarp Boldklubs klublokale, men at andre bruger af hallen også må bruge det. Vi står for udsmykningen af rummet. Derudover er højtaler der hænger på væggene og filmlærred, samt DVDafspiller og Surround Sound anlægget som er i stålskabet Tarp Boldklubs ejendom. Tarp Boldklub ejer også en projekte. Projekteren kan lånes til klubarrangementer ved at kontakte formanden. I cafeteriaet findes der en masse forskellige brochurer/foldere/hæfter som man kan dele ud af til spillere og forældre. Hvis man løber tør for en type kontakter man bestyrelsen. Derudover finder der forskellige sportsblad, indbydelser til diverse stævner og udlandsrejser. Opdateret den

33 Når man bruger vores mødelokale eller cafeteriaet skal man sende en mail til formanden hvori der står hvornår man har brugt det samt hvor langt tid man har det. Fra den 1. januar 2014 skal vi betale for at bruge rummene. Fodboldkampe og tordenvejr. Lyn- og tordenvejr og fodboldkampe er en farlig cocktail. Men det er altid dommeren, der skønner, om det er forsvarligt at gennemføre kampen. Hvis fodboldkampen afbrydes på grund af lyn og torden, skal man ikke søge ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ. Man skal også undgå åbne pladser og lade være med at røre elektrisk ledende genstande f.eks. hegn, rækværk, vandhaner og lysmaster. Det sikreste er at søge ind i hallen. Hvis man skulle blive fanget af et uvejr kan man søge over under tribunen, men lade hver med at røge ved konstruktionen, da den er elektrisk ledende. Man kan også, men dette skal så vidt muligt undgås, sætte sig på hug og med samlede fødder ude i det fri og håbe på at lynene ikke finder dig. I denne stilling rager man ikke så højt op, og man rører kun jorden et sted. En liggende krop vil have større berøringsflade med jorden, og derved vil der også være større chance for, at en strøm finder vej igennem en. Så vidt muligt søg ind i hallen. I 2009 slog et lyn ned i vores læbælte imellem vores baner og flækket et af de store træer. I 2011 slog lynet ned i vores lysmaster og alle 18 sikringer måtte skiftes. Opdateret den

34 Lysanlæg. Lysanlæg på træningsbanen er ikke længere Tarp Boldklubs ejendom. Esbjerg Kommune har pr. 1. januar 2009 overtaget alle lysanlæg i Esbjerg Kommune. Men det er vores ansvar, at det altid er i en forsvarlig stand. Det er formandens ansvar at tjekke det 4 gange om året. Man tænder for lyset med sin nøgle bag nedgangen til kælderen ved gymnastiksalen. Hvis man opdager fejl eller andre mangler på masterne, så skal man kontakte formanden straks på mobil Forsikring. Tarp Boldklub har 2 forsikringer. Den ene er en indbrudsforsikring og brand den anden igennem sit medlemskab af DBU. Dette er en kollektiv forsikring som er tegnet gennem Tryg. Der er fem forsikringer i den, der dækker på følgerne hovedområder: Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring: Forsikringen er tegnet for samtlige personer, der er ansat i DGI/DIF regi. Som hovedregel er spillere og tilskuer ikke forsikret. Spillere og tilskuer er dækket at deres egen forsikring. Den sikrer, at foreninger og forbund er dækket ind i de situationer, hvor der ydes erstatning efter lov om arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikringen dækker følger af uheld, der opstår, mens den ansatte arbejder for foreningen. Arbejdet behøver ikke at være lønnet. Forsikringen dækker ikke professionelle, og andre ligestillede kontraktansatte idrætsudøvere, for disse skal der tegnes selvstændige forsikringer. I henhold til loven dækkes: Sygebehandling, optræning og hjælpemidler Varigt tab af erhvervsevne Godtgørelse for varigt men Dødsfald Brilleskader (begrænset dækning) Opdateret den

35 Ansvarsforsikringen: Dækker det erstatningsansvar, foreningen kan pådrage sig i forbindelse med sine aktiviteter, herunder som ejer eller bruger af den ejendom aktiviteten drives fra. Ansvarsforsikringen dækker foreningens ansvar for skade forvoldt af ansatte eller udpegede ledere, trænere, instruktører, dommere eller i øvrigt ansat personale i deres arbejde for foreningen. Skade forvoldt af det enkelte medlem skal dækkes af dennes private ansvarsforsikring. Ulykkesforsikringen: Dækker bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere ved ulykker, der sker, medens de virker for foreningen. Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde under sportslig aktivitet, hvor den enkelte optræder som almindelig idrætsudøver. Den dækker heller ikke følger af ulykkestilfælde, der er omfattet af arbejdsskadeforsikringen. Retshjælpsforsikringen: Dækker omkostninger i forbindelse med visse retslige konflikter. For eksempel hvis en forening engagerer et kendt orkester til at spille ved en fest, og orkesteret udebliver på grund af et bedre engagement, og foreningen må anlægge sag for at få godtgjort sit tab. Retshjælpsforsikringen dækker ikke tvister mellem foreninger organiseret under DGI og DIF. Forsikringen er tegnet med et maksimum på kroner per sag og med en selvrisiko på kroner. Rejseforsikringen: Dækker ansatte og frivillige ledere, instruktører og personale. De kollektive forsikringer er tegnet gennem TRYG, som står til rådighed, hvis der skulle være forsikringsmæssige spørgsmål. Har man spørgsmål til forsikringen, kan man rette henvendelse til kasserer. Psykologisk krisehjælp Opdateret den

36 Den psykologiske krisehjælp dækker, hvis personer i eller omkring en forening involveres i en alvorlig, traumatisk hændelse, f.eks.: En ulykke eller voldsom skade Alvorligt ildebefindende Overfald/overgreb Trafikulykke (transport til og fra idrætsaktiviteter arrangeret af foreningen) Dødsfald f.eks. under en kamp Mødelokale. Tarp Boldklubs klublokale er til fri afbenyttelse for træner og leder. Vil man bruge cafeteriaet skal man huske at booke det. Det gør man ved at skrive sig på kalenderen i køkkenet. Se mere under cafeteriaet. Når man bruger vores mødelokale eller cafeteriaet skal man sende en mail til formanden hvori der står hvornår man har brugt det samt hvor langt tid man har det. Fra den 1. januar 2014 skal vi betale for at bruge rummene. Forældre/spillermøder. En samlet forælder/spillermøde afholdes minimum én gang pr. sæson. Arrangementet bør afholdes i klublokalet, så alle - både spillere og forældre - føler det naturligt at komme der senere. Hvad skal der overvejes inden mødet: Indbydelsen. Hvornår skal den ud, hvad skal der stå i den? Hvem skal med? Spillere, forældre, trænerkollegaer, børne-/ungdomsformand, holdleder, foredragsholdere? Tid og sted. Husk at bestille klublokalet. Skriv jer på kalender i køkkenet i cafeteriaet. Hvilken dagsorden skal mødet have? Hvem skal gøre hvad? Skal der tages referat? Hvem er mødeleder? Hvilke opgaver vil I foreslå, at forældrene varetager? Opdateret den

37 Hvilke forventninger har I selv til sæsonens forløb? Hvordan vil I planlægge træningen, sætte holdene sammen? Hvordan vil afvikle kampene? Forslag til dagsorden: 1. Velkomst og præsentation af jer + andre deltagere. 2. Orientering om klubben (evt. ved Børne-/Ungdomsformand). 3. Den kommende sæson: Hvilke hold, træning, forventninger, kampe, arrangementer, turneringer, specielle forhold. 4. Hvilke opgaver vil du gerne have at forældrene løser? 5. Eventuelt. Projekteren. Projekteren er Tarp Boldklubs ejendom og kan lånes til klubarrangementer ved at kontakte formanden. Tilskadekomst under træning eller kamp. I vores mødelokale (vinter halvåret) eller boldrummet (sommer halvåret) forefindes der en førstehjælpstaske som skal kunne bruges af alle. Den må IKKE tages med til kamp hverken på hjemmebane eller udebane. Den skal altid kunne findes i mødelokale eller i boldrummet, under stævner i hallen vil den forefindes ved dommerbordet. Når man tager noget i tasken skal man huske at kontakte materialemanden så han/hun kan få bestilt noget nyt. Sygetransport af tilskadekomne spillere. Tarp Boldklub har et abonnement hos Falck på sygetransport. Abonnementet omfatter sygetransport i forbindelse med pludselig opstået sygdom eller skader opstået til træning eller kamp såvel på hjemmebane som udebane. Aftalen dækker transport fra uheldsstedet til lægen eller skadestuen samt tilbage igen til uheldstedet eller hjem, hvis der er under 75 km. Når uheldet opstår skal man kontakte Falck på tlf. nr og oplyse vores abonnementsnr Derudover skal I efterfølgerne udfylde skemaet her under, og sende den på mail til formanden. Opdateret den

38 Dato: Klokken: Sted: Navn på den tilskadekommende: Afdeling: Hvad er der sket: Hvornår ankom Falck kl.: Opstod skaden under kamp eller træning: Efter endt behandling blev person kørt tilbage eller hjem: Hvad var lægernes dom: Nøgle til bom. I førstehjælpstasken findes der en nøgle som passer til bommen ud for hallen samt til den over ved opvisningsbanen, så sygetransporten kan køre helt ind til den til skadekommende. Regler for kørsel i privatbil. Føreren skal have kørekort. Alle i bilen skal være fastspændt. Man skal overholde færdselsloven også fartgrænserne. Tænk på at det er andres børn I har ansvaret for. Hvis der er for mange biler er det træneren/holdlederen der bestem hvem der køre med hvem og ikke andre. Det er træneren/holdelederen, eller de der har ansvaret på dag, der køre forrest hver gang. Opdateret den

39 Tilskud til kørsel i privatbil. Økonomisk støtte til kørsel i privatbil kan kun gives hvis følgende er opfyldt. 1. Kampene skal spilles i en afstand der svar til en radius på mere end 50 km. fra Tarp. 2. Det skal være en DBU tuneringskamp eller stævne. 3. Der gives ikke tilskud til stævner/cup, da det ikke er noget krav fra Tarp Boldklub at man stille op til sådanne tuninger. 4. Der skal være minimum 3 spiller i hver bil. Hvad kan man få i støtte til kørsel? 1. Støtten udregnes efter følgerne formel. (Afstand-50 km.) x 1.25 = x antal Kr. Skemaet herunder udfyldes og sendes til kasserer, som så vil udbetale pengene. Støtte udbetales til: Dato Bestemmelsessted (adresse) Turnering Kørte km. i alt Km. > 50 km. Kørte km. med støtte Støttede kilometer i alt Støttede kilometer x 1,25 kr. Udarbejdet af Dato Underskrift Godkendt Opdateret den

40 Færgebilletter. Turer til Fanø betaler Tarp Boldklub for billetten til spillerne/træner/holdleder samt for dem der transportere spillerne ned til færgen. Spørg altid færgeriet hvilken måde der er billigst at komme over. Træneren eller holdlederen betaler billetten. Billetter afleveres til kassereren med navn og konto nr. på. Græs det er da bare noget, man spiller fodbold på. Troede du! Nogle ting er skabt til at blive trådt på. Asfalt, fliser og linoleumsgulve for eksempel. Andre ting bliver ikke skabt til at blive trådt på, men man kommer til det alligevel. Hundelorte og bananskræller for eksempel. Og helt tredje ting er skabt for at blive leget og spillet på. Grus og græs for eksempel. Men i modsætning til de seks første ting, er græs levende. Og skal som alt andet levende have næring, plejes og passes. Specielt når det dag efter dag bliver hærget af en masse fodboldspillere, der løber på det, glider på det, drejer på det og tackler på det. Med knopper under støvlerne. Gartnerne klarer det meste. Men du kan hjælpe til. Med til at sikre dig og dit hold en fodboldbane, der også er rimelig at spille på i slutningen af sæsonen. Der skal ikke meget til. Læs om det her og få det meget bedre med græsset på din trænings- og hjemmebane: Fire ting, du nok ikke lige vidste om græs: 1. Græs vokser først, når jordens temperatur jordens, ikke luftens er over seks grader. Det er den som regel kun i perioden fra 15. april til 15. oktober. 2. Spil og træning på baner udenfor græssets naturlige vækstperiode slider kun på græsset - uden at nyt græs vokser frem. 3. Regn er godt for græs. Men spil og træning på en regntung bane presser jorden sammen. Det giver dårlige betingelser for græssets vækst. 4. Og hvis banen er helt gennemblødt; acceptér at træningen aflyses eller flyttes til en grusbane eller kunstgræsbane! Fem ting, du kan gøre for at få en bedre bane at spille fodbold på: 1. Træd løse græstotter ned igen. Græsset kan sagtens få fat igen! 2. Læg opvarmning udenfor banen! 3. Foretag specielle øvelser som skudtræning og småbold på de mindst sårbare områder af banen! 4. Benyt flytbare mål til at fordele sliddet på banen ved at gøre banen kortere eller længere! 5. Ryk banen nogle gange om året for at fordele slidtagen. Det giver bedre græs over et større område og mindre ukrudt! Opdateret den

41 Og tre ting, der bare irriterer dig så meget ved din fodboldbane, og som du ikke forstår, der ikke er nogen, der gør noget ved: 1. Græsset skal være højere i starten af året. Ellers får græsset ikke ordentligt fat, vil vokse dårligt resten af sæsonen og lettere slides væk! 2. Tromling presser jordens vækstlag sammen. Så kan vandet ikke sive ned gennem jorden, og græsrødderne får ikke tilstrækkeligt ilt. Det giver dårligere græs og hårdere baner bagefter! 3. Vanding på en varm, klar solskinsdag i en tørkeperiode er en rigtig dårlig idé. Det giver et overfladisk rodnet, mindre slidstyrke og mindre modstandsdygtighed. Hvis du vil vide mere om DBUs holdninger til, politikker omkring samt anbefalinger og vejledninger på græs- og miljøområdet så læs mere på dbu, på dette link: Opdateret den

42 Her står de Opdateret den Bane 9 og 10 er til håndbold 40

43 2012 Bander i Bryndum Hallen Kenneth Nielsen Tarp Boldklub

44 Banderne i Bryndum Hallen. Banderne i Bryndum Hallen er Tarp Boldklubs ejendom. Så behandle dem med omhu. En ny bander koster 1500,- kr. pr stk pris. Så pas på dem. Der er 4 vogne, hvorpå der står en kvart bane med stænger og beslag. Sørg for at når banderne er sat på plads, at der igen er en kvart bane på hver vogn, samt stænger og beslag også er sat på plads. Beslagene SKAL ikke tage af stængerne. En vogn med en kvart bane på, samt stænger med beslag. Når man starter med opsætningen af banderne, starte man ved målene og arbejder sig rundt mod midten. 1. Den først bande, hvorpå der står Jyske Bank, skal stå på højkant. 2. HUSK at sætte beslag i stolpen af målet, så stængerne ikke bøjer. 3. Derefter en kvart bande også ellers derudaf. 4. På den ene vogn står der en bande med en låge, denne bande skal stå cirka

45 ud for hovdeindgangen til hallen modsat indgangen til cafeteriaet. 5. Banderne i hjørnerne er de sidste man sætter op, så man kan få vognen ud igen. 6. Banderne i hjørnerne skal løftes op og end i deres beslag, da det jern de er produceret i meget blødt. 7. Når man løfter banderne af og på vognene, er det meget vigtig at man løfter dem over kanten samt at hullerne til fingerne vender ind mod midten af vogen og opda. Når alle bander er på vognen er det vigtig at man slår sikkerhedsbøjlen over så banderne ikke kan falde af. 8. Der skal stå en vogn i hvert hjørne af hallen og banden med Jyske Bank skal stå forrest på 3 af vognene og Play House på den sidste.

46 bander i Bryndum Hallen Kenneth Nielsen Tarp Boldklub

47 3-Boldbander. I forbindelse med 3-bold har vi mulighed for at dele hallen op i 3 baner. I vores mødelokale ligger der 2 blå oppustelige bander (pølser) og i skabet lige indenfor døren til vores mødelokale ligger der en blower til at puste dem op med. Den skal også bruges til at suge luften ud af dem igen. Pas på at propperne ikke bliver væk. Når banderne (pølserne) sættes op skal enderne sættes ned op stængerne til bander så de ikke flytter sig i forbindelse med kamp.

48 Mål til indendørs brug Kenneth Nielsen Tarp Boldklub

49 3 3 Mål til indendørs brug. Opsætning af 3 3 mål. Man piller en bande ud når banen er opstillet. Fjerner et top- og bundbeslag. Isætter nyt bundbeslag til at styre banden. Sætter målet ned over stængerne og spænder nettet fast i siderne. Før og efter brug ligger de oven på bandevogne.

50 2012 Betjeningsvejledning til scoretavle i Bryndum Hallen Bestyrelsen Tarp Boldklub

51 Betjeningsvejledning for scoretavle i Bryndum Hallen. Opsætning af scoretavle inden kampstart. Tryk grøn Tryk Prog. 27 Tryk 20 Tryk 9 Indtast kamp længde f.eks. 11 minutter. Tryk V 23 Så er vi klar til kamp Sæt kampen i gang med start 18 Scorre gæsterne tryk 26 Scorre hjemme tryk 10 Stop tiden pga. afbrydelser tryk 18 Start kampen igen tryk 18 Reset tryk Klar til næste kamp.

52 Ændring af tid. Ændring af tid tryk 27 Tryk 9 Indtast kamp længde f.eks. 9 minutter. Tryk V 23 Så er vi klar til kamp. I forbindelse med indendørsstævner vil der være en fra bestyrelsen til at låse den ud.

53 2012 Betjeningsvejledning til scoretavle på Tarp Stadion Bestyrelsen Tarp Boldklub

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Aktivitetskatalog 2011/2012

Aktivitetskatalog 2011/2012 Aktivitetskatalog 2011/2012 Indhold: 1. Klubdag en fællesskabs oplevelse for din klub 2. Billetter til kampe, plakater, nyhedsmails 3. Forkampe + indløb på stadion 4. Bolddrenge / piger 5. Besøg af trænere,

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt.

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt. Side 1 af 5 Fra: Til: Dato: Emne: Berit Carmel (berit@carmel.dk) undisclosed-recipients, 03/08/2012 09:30 01 Drenge - Nyhedsbrev nr. 2 Attachments: Hej allesammen Så er sommerferien ved at være overstået

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub Trænerhåndbog Trænerhåndbog Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Holdninger til børnefodbold... 2 2.1. Selektion / opsplitning / niveaudeling... 2 2.2. Håndtering af

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

2015/2016. Træner Lederhåndbog

2015/2016. Træner Lederhåndbog 2015/2016 Træner Lederhåndbog V2.0 29.07.2015 Den 27. maj 1913 besluttede en flok unge mennesker i Hobro at etablere en fodboldklub, og klubben blev en realitet den 13. juni samme år under navnet Hobro

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d. Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Information til ledere i Orient Fodbold

Information til ledere i Orient Fodbold Information til ledere i Orient Fodbold Som leder i Orient Fodbold har du sikkert en lang række spørgsmål vedrørende alt det praktiske, der er forbundet med at virke som træner eller holdleder i en fodboldklub

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Håber, at have vækket jeres interesse.

Håber, at have vækket jeres interesse. Bliv Sponsor i HPTI Er du firmaet der ønsker at have dit navn promoveret gennem fynsk fodbold? Har du brug for at få dit produkt eksponeret gennem en stærk sportsgren? Hvis dette er tilfældet vil et sponsorat

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Middelfart G & BK s Årgang 2003 træningsstævne er et fodboldstævne for drenge i alderen 11-12 år. Vi lægger op til en hyggelig weekend med børnefodbold på

Læs mere

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Afslutningsfest: I ungdomsafdelingen (U5-U14) holdes der fælles afslutning efter nærmere retningslinier fra ungdomsudvalget datoen fastsættes af sportsudvalget.

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2011

NYHEDSBREV JULI 2011 NYHEDSBREV JULI 2011 Dette dokument tilhører Boldklubben 1960 og alt kopiering forbydes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Boldklubben 1960 i henhold til loven om ophavsret. Dog kan rangerende

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

værktøjer Nye digitale til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice.

værktøjer Nye digitale til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice. Nye digitale værktøjer til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice. Det skal de, fordi det giver klubberne nogle nye muligheder og værktøjer,

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Mod nye mål - med et stærkt hold

Mod nye mål - med et stærkt hold Mod nye mål - med et stærkt hold Fodbold handler om mål. Det hold der scorer flest mål vinder. Det er også sjovt at lave mål. Arbejdet på at score mål skaber energi, fællesskab og gode oplevelser. På og

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Generalforsamling den 17. marts 2011 Ådalen, Odense 07-03-2011 1 Odense Boldklub Medlemmer (1053) 109 Micro (drenge) 109 Børn (drenge)

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere