Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App)"

Transkript

1 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App) Der vil være ændringer inden for de nedenstående områder Kundeservice Tel Fax CVR-nr. DK Side 1 af 27

2 Indhold Ændringer i webdelen version Ferieperiode ny funktionalitet... 3 Administration af lukkeperioder... 3 Ferieperiode forældre Se forældrenes svar Overfør børn til sampasnings-institution Fejlrettelser Print af nyheder og opslag Print af Fremmødekalender Ændringer i BørneIntra app en Brugerundersøgelser i forhold til ferieperioder Fremtidige pladser Push-notifikationer Dele-funktion i ios Side 2 af 27

3 Ændringer i webdelen version 2.15 Ferieperiode ny funktionalitet Tidligere fandtes 2 typer af feriehåndtering brugerundersøgelser i forbindelse med lukkeperioder og ferieforespørgsler, som personale og forældre skulle forholde sig til i forbindelse med ferieplanlægningen. For at forsøge at nedsætte kompleksiteten af ferieplanlægningen er der udviklet en ny måde at håndtere ferieperioder på. For at kunne håndtere åbningstider, lukkedage og ferieperioder, er der kommet en ny rettighed, som skal tildeles de brugere som skal kunne oprette forespørgsler. Personale med markering for superbruger eller rettigheden c09 Ferieperioden har mulighed for at arbejde med Ferieperiode, afhængigt af ansættelsen. Ansatte på kommuneniveau, vil kunne arbejde med ferieperioder for hele kommunen på alle niveauer. Ansatte på område niveau vil kunne arbejde med ferieperioder for området og alle institutioner tilknyttet området. Ansatte på institutionen vil kun kunne arbejde med ferieperioden for egen institution. Administration af lukkeperioder Admin -> Åbningstider (ny side) Der er kommet 2 nye menupunkter under Admin, for at lette tilgangen til arbejdet med ferieperioder Åbningstider [Kommune] Åbningstider [Institution] Disse menupunkter er også at finde under Admin -> Indstillinger Kommune/Institution -> Åbningstider, som hidtil. Figur 1. Åbningstider i Admin menuen Side 3 af 27

4 Brugerundersøgelser for ferieperioder er blevet en side for sig selv, som også kan åbnes via Kommunikation -> Brugerundersøgelser. Her er oprettet et nyt link Brugerundersøgelser for ferieperioder Figur 2. Link til Brugerundersøgelser for ferieperioder Når menupunktet Åbningstider-[Kommune] vælges åbner siden, hvor det er muligt at håndtere kommunens åbningstider, særlige dage og helligdage samt den nye funktion Ferieperiode. Alle arbejdsgange i forbindelse med ferieperioder håndteres på denne side. I venstre siden af billedet vises ferieperioder for det valgte år. Der åbnes som default på det aktive år. Det er muligt at se ferieperioder for tidligere år, ved at vælge andre år i drop-downlisten. Figur 3. Siden for Ferieperiode (kommune) Ferieperioder oprettet på kommuneniveau er også synlige på område- og institutionsniveau. Side 4 af 27

5 Fanebladet Ferieperiode (område) kan ses fra alle institutioner, der er knyttet mod området. Figur 4. Siden for Ferieperiode (område) Ferieperioder oprettet på områdeniveau er synlige for alle institutioner, der er underlagt området. Der er forskellige ikoner for ferieperioder oprettet på kommuneniveau og på områdeniveau. Ferieperioder oprettet på kommuneniveau Ferieperioder oprettet på områdeniveau Figur 5. Siden for Ferieperiode (institution) Opret eller redigér en Ferieperiode For at oprette en ferieperiode på kommuneniveau, tryk på Tilføj ferieperiode skabelon til oprettelse af informationer om ferieperioden.. Der åbnes en Skabelonen indeholder følgende felter: Fra-Til Start og slutdato for ferieperioden Navn Titel på ferieperioden Kommentar Besvarelse låses fra Fra denne dato er det ikke længere muligt for forældre, at besvare spørgeskemaet, som er knyttet op mod denne ferieperiode. Personalet kan godt. Fra denne dato vil der fremkomme et nyt link " Overfør børn", som muliggør overførsel af børn til sampasningsinstitutioner; Side 5 af 27

6 Lås dato for ferieindberetning Fra denne dato og frem til slutdatoen på ferieperioden, er det ikke muligt for forældre at oprette fravær (status Fri i fremmødekalenderen) inden for ferieperioden. Personalet kan godt. Skabeloner til brugerundersøgelser Alle brugerundersøgelser, som er knyttet til denne ferieperiode, vil blive oprettet på baggrund af denne skabelon. Spørgsmål, Titel og beskrivelse indsættes som default, når brugerundersøgelsen oprettes. Reminder til besvarelse ( Første, Anden dates) På disse datoer sendes pushnotifikationer til de brugere, som endnu ikke har svaret på brugerundersøgelsen. Fra-Til, Navn, Besvarelse låses fra er felter, som skal udfyldes. Figur 6. Siden Tilføj ferieperiode Side 6 af 27

7 Ferieperioder, som er oprettet på kommune- eller områdeniveau, kan udelukkende redigeres på det niveau, som de er oprettet på. Når der oprettes en ferieperioden på kommune- eller områdeniveau, sættes alle underliggende institutioner automatisk som lukket i hele ferieperioden. Den enkelte institution har herefter mulighed for at vælge en af nedenstående muligheder. Valget vil medføre farveændring i kalenderen Vi har lukket Alle dage i ferieperioden vil være markeret med rød Vi har åbent Alle dage i ferieperioden vil være markeret med grøn Vi har lukket i denne del af perioden Den valgte periode vil være markeret med rød og de andre dage i perioden vil være markeret med grøn Figur 7. Ferieperiode (kommune) institutionen muligheder for at vise åbne dage Side 7 af 27

8 Den valgte status vil også fremgå af siden Særlige dage og helligdage. Figure 8. Særlige dage og helligdage page Side 8 af 27

9 Oprettelse af skabelon til brugerundersøgelse for ferieperiode Efter ferieperioden er oprettet, er det muligt at tilknytte en skabelon for brugerundersøgelse til ferieperioden. Alle brugerundersøgelser, der er knyttet til denne ferieperiode, vil blive oprettet med de valgte skabelon som udgangspunkt. Hvis der er oprettet skabeloner til brugerundersøgelser, vil disse fremgå af drop-down-listen i feltet Skabeloner til brugerundersøgelser. Ellers er det muligt at oprette en ny skabelon, som efterfølgende kan knyttes til ferieperioden Figure 9. Skabeloner til brugerundersøgelser Når der trykkes på linket Se og opret skabeloner, åbnes siden for skabeloner til brugerundersøgelser. Her er det muligt at redigere eksisterende skabeloner eller oprette nye. Tryk på Opret skabelon for brugerundersøgelse Skabeloner kan oprettes på kommune- og områdeniveau. Skabeloner oprettet på kommuneniveau er synlige på alle niveauer, men kan kun redigeres fra kommuneniveauet. Skabeloner oprettet på områdeniveau, kan kun anvendes fra området og de institutioner, der er knyttet til området. Disse skabeloner kan kun redigeres fra områdeniveauet, hvor de blev oprettet. Side 9 af 27

10 Figur 10. Redigering af skabeloner til brugerundersøgelser på områdeniveau. Når der oprettes en ny skabelon til brugerundersøgelser, oprettes som standart 3 spørgsmål: Pasning i lukkeperioden. Vælg dage der er brug for pasning og indsæt komme/gå tider. Eventuelle kommentarer. Pasning i lukkeperioden og Vælg dage der er brug for pasning og indsæt komme/gå tider, er obligatoriske spørgsmål, og de kan ikke slettes. Andre spørgsmål er valgfrie. Figur 11. Oprettelse af skabelon til brugerundersøgelse for ferieperiode Ved at markere Brugeren vil kun se dette spørgsmål, hvis der er svaret "Har brug for pasning" i spørgsmål 1 i tjekboksen, er det muligt at bestemme om spørgsmålet skal være synligt hele tiden, eller kun når forælderen har markeret Har brug for pasning. Oprettelse af ferieperiode brugerundersøgelse Når oprettelse og tilretning af ferieperioden er klar, er det muligt at sende ferieperiode brugerundersøgelse knyttet mod den valgte ferieperiode. Tryk på linket Brugerundersøgelser som vises på detaljerne for ferieperioden. Side 10 af 27

11 Figur 12. Brugerundersøgelser link Hvis der er en skabelon for brugerundersøgelser tilknyttet ferieperioden, vil den brugerundersøgelse som oprettes altid tage udgangspunkt i den tilknyttede skabelon. Titel, beskrivelse og spørgsmål vil blive oprettet magen til skabelonen. Brugeren har dog mulighed for at tilrette dem. Hvis der ikke er tilknyttet en skabelon for brugerundersøgelse til ferieperioden, skal brugerundersøgelsen oprettet fra bunden af. For at oprette en ny brugerundersøgelse, tryk på ikonet Tilføj brugerundersøgelse Oprettelse af brugerundersøgelser på forskellige niveauer giver brugerne mulighed for at sende ud til forskellige modtagere: På kommuneniveau her er mulighed for at sende til samtlige børn i kommunen. På områdeniveau her er mulighed for at sende til samtlige børn i området. På institutionsniveau her er mulighed for at sende til samtlige børn i institutionen. Brugerundersøgelser sendt fra forskellige niveauer inden for samme ferieperiode, vil blive vist på siden for brugerundersøgelser i ferieperiode, grupperet efter niveau Side 11 af 27

12 Figur 13. Gruppering af brugerundersøgelser for ferieperiode Ferieperiode forældre Alle forældre med rettigheden Må rette vil modtage brugerundersøgelsen for ferieperioden, når den sendes af personalet. Der findes 2 veje for svar på brugerundersøgelsen: Har ikke brug for pasning Har brug for pasning Vælges svaret Har ikke brug for pasning, vil der blive oprettet/indsat ferie ( Fri status) i barnets kalender for hele ferieperioden. Side 12 af 27

13 Figur 14. Svaret Har ikke brug for pasning er valgt Vælges svaret Har brug for pasning, skal forældrene udfylde fremmødeskemaet. Dage som markeres som Fri, vil blive oprettet som ferie ( Fri status) i barnets kalender i den institution, hvor barnet er indmeldt. Dagene vil ligeledes oprettes som ferie ( Fri status) i den institution, hvor barnet overføres for sampasning. De dage, hvor der er oprettet komme-gåtider vil blive oprettet med orange-markering i den institution, hvor barnet overføres for sampasning (er der ikke indsat tider oprettes barnet med komme-gå-tider som institutionens åbningstider). Ved at anvende knappen Kopiér til andre uger, har forældrene mulighed for at kopiere indsatte tider til andre uger. Figur 15. Svaret Har brug for pasning er valgt Side 13 af 27

14 Hvis der er andre børn som også omhandles af ferieperioden, har forældrene mulighed for at kopiere svarene fra den udfyldte brugerundersøgelse til de andre børn ved at sætte flueben i boksen Kopiér mine svar til mine andre børn [bønrnenes navne]. Figur 16. Kopiér mine svar til mine andre børn Hvis der er flere forældre, der har rettigheden Må rette i forhold til det enkelte barn, vil de alle få tilsendt brugerundersøgelse i forhold til ferieperioden. Er brugerundersøgelsen besvaret (Gemt) af den ene forælder, vil den anden forælder se teksten Din brugerundersøgelse er besvaret af [user_name], når han/hun åbner brugerundersøgelsen. Er brugerundersøgelsen besvaret af personalet (på vegne af en forælder) vil dette også fremgå med en tekst; Din brugerundersøgelse er besvaret af personalet, når brugerundersøgelsen åbnes. Figur 17. Din brugerundersøgelse er besvaret af Se forældrenes svar Som hidtil har personalet mulighed for at se forældrenes svar ved at trykke på ikonet Vis besvarelser, som findes modsat titlen for brugerundersøgelsen for ferieperioden. Der er 2 hovedrapporter: Resultater (oversigt) Besvarelser pr. Barn Siden med Resultater (oversigt), har følgende kolonner: Barnets nave, Svar, Datoer, hvor der er brug for pasning. Der findes også en mulighed for at filtrere på svarstatusserne Har endnu ikke svaret, Har brug for pasning, Ferie or Alle. Der findes et ikon for hver status: - Har endnu ikke svaret, - Har brug for pasning, - Ferie. Side 14 af 27

15 Figur 18. Siden Resultater (oversigt) De samme ikoner fremgår også af Fremmødekalenderen. Figur 19. Ferieperiode-ikoner i Fremmødekalenderen Side 15 af 27

16 Siden Besvarelser pr. Barn, viser forældrenes svar i detaljer. Figur 20. Siden Besvarelser pr. Barn Overfør børn til sampasnings-institution Når datoen for Besvarelse låses fra er nået, kan forældrene ikke længere besvare brugerundersøgelsen I forhold til ferieperioden og der fremkommer et nyt link Overfør til lige under linket Brugerundersøgelse i informationerne om ferieperioden. Når der trykkes på linket fremkommer siden, hvor det er muligt at overføre børn til sampasnings-institutionen. På siden er der følgende felter: Vis børn en dropdown liste som indeholder o Er endnu ikke overført o Er overført o Alle fra institution dropdown liste med Institutioner som den påloggede bruger har adgang til: o Hvis brugeren er på institutionssiden, vises egen institution o Hvis brugeren er på område-siden, alle institutioner i området o Hvis brugeren er på kommune-siden, alle institutioner i kommunen. Side 16 af 27

17 Figur 21. Siden Overfør børn Vælges Er endnu ikke overført i valglisten Vis børn, vises de børn, hvor forældrene har svaret Har brug for pasning. Ud for hvert barn findes et link til den besvarede brugerundersøgelse for ferieperioden. For at overføre børn, skal der først vælges modtagerinstitution, når denne er valgt, fremkommer også en mulighed for at vælge hvilken gruppe barnet skal tilhøre. Når det ønskede er valgt klik på Overfør de valgte børn Figur 22. Overførsel af børn til ny institution Når overførslen er udført, vil institutionen som barnet er overført til fremgå af kolonnen Overført til, og barnet vil fremgå under Kontor -> Børn, i den valgte institution Figur 23. Barnets plads i sampasnings -institutionen Side 17 af 27

18 Barnets komme-gå-tider og ferieregistreringer, som blev angivet i brugerundersøgelsen for ferieperioden, vil være overført til den nye institution. Personalet kan se dem i barnets ferieplan (en ny knap, som kan findes på barnets kort) Figur 24. Knappen Ferieplan på barnets kort Vær opmærksom på, at forældre, der har børn i sampasningsinstitutioner, kun har adgang til informationerne i den periode, hvor sampasningen er aktuel. Det vil derfor nok være en god idé at informere om, at billeder o.a. skal downloades inden perioden slutter. Billeder i barnets album følger barnet hele tiden. Samme er gældende for helbreds informationer. Side 18 af 27

19 Fejlrettelser Print af nyheder og opslag Under Nyheder og Opslag, er der tilføjet en mulighed for at printe opslagene. Figur 1. Print ikon på siden Opslagstavle Figur 2. Print ikon på siden Nyheder Side 19 af 27

20 Print af Fremmødekalender Når forældre ændrer i fremmødetider, fremgår tiderne med orange-markering i fremmødekalenderen Når fremmødekalenderen printes, vil ændrede fremmødetider ligeledes fremgå som orangemarkerede (gråtonet, hvis der ikke printes i farver). Side 20 af 27

21 Ændringer i BørneIntra app en Brugerundersøgelser i forhold til ferieperioder De nye brugerundersøgelser i forhold til ferieperioder fremgår samme sted som brugerundersøgelser hidtil har kunnet ses (som det nederste menupunkt) Menu -> Brugerundersøgelser Svarer forældre Har ikke brug for pasning, oprettes der ferie ( Fri -status) for hele ferieperioden i barnets kalender Side 21 af 27

22 Svarer forældrene Har brug for pasning, skal der udfyldes et fremmødeskema. Det er muligt for brugeren at kopiere indsatte tidspunkter til andre dage eller andre uger. Dage, der er markeret som Fri vil blive gemt med Fri -markering i den institution, hvorfra brugerundersøgelsen blev oprettet Tider, indsat i skemaet, vil blive gemt som fremmødetider (orange-markeret) i den institution, hvortil barnet overføres for sampasning. Side 22 af 27

23 Hvis brugeren har mere end et barn, er det muligt at kopiere svarene til de andre børn, ved at markere Kopiér mine svar til mine andre børn [børnenes navne] Side 23 af 27

24 Hvis der er flere forældre, der har rettigheden Må rette for det enkelte barn, vil samtlige forældre modtage brugerundersøgelsen for ferieperioden. Har den ene forælder svaret på brugerundersøgelsen, vil denne tekst; Din brugerundersøgelse er besvaret af [Brugerens navn] fremkomme, når brugeren åbner brugerundersøgelsen. Side 24 af 27

25 Fremtidige pladser Det har tidligere været et problem for forældre at ændre fremmødetider og indberette fravær, hvis barnet har været placeret i en anden institution i fremtiden. Fremtidige pladser blev ikke vist i app en, kun de nuværende pladser. Det er nu muligt for forældre at indberette fremmødetider og fravær op til 4 måneder ud i fremtiden for fremtidige pladser. Push-notifikationer Det er nu muligt at gå direkte fra push-notifikationen til brugerundersøgelse eller besked. Når brugerundersøgelsen/beskeden som er åbnet via push-notifikationen er læst/redigeret og lukkes, vil brugeren komme tilbage til det sted i app en, som var aktivt, da push-notifikationen blev åbnet. Side 25 af 27

26 Dele-funktion i ios. Det er nu muligt at dele udsnit af billeder fra kamerarullen til BørneIntra. Når brugeren trykker på knappen Del, fremkommer BørneIntra-ikonet på listen over app s, der kan anvendes til deling (vær opmærksom på om BørneIntras app er aktiveret i indstillingerne) Når der trykkes på BørneIntra-ikonet, åbner en ny side, hvor det er muligt at redigere det valgte billede. Billedet kan vælges i anden udskæring. Når det ønskede er tilrettet, tryk på knappen Vælg målperson, for at indsætte billedet som profilbillede for det valgte barn. Forældre vil have denne mulighed for egne børn. Personale vil have muligheden for alle børn i institutionen Side 26 af 27

27 Når billedet er redigeret og barnet er valgt, så tryk på knappen Upload for at overføre billedet som barnets profilbillede. Side 27 af 27

Indhold 1 Koordineret pasning Lukkeperioder... 2

Indhold 1 Koordineret pasning Lukkeperioder... 2 Indhold 1 Koordineret pasning Lukkeperioder... 2 1.1 Angivelse af lukkeperiode... 2 1.1.1 Kommuneniveau... 2 1.1.2 Områdeniveau... 3 1.2 Arbejdsgang for institutioner, der holder åbent... 5 1.2.1 Hvilke

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.9

Servicebrev BørneIntra version 2.9 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.9 Den 25. marts 2014, frigives BørneIntra version 2.9 17. marts 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

Servicebrev BørneIntra 2.13

Servicebrev BørneIntra 2.13 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra 2.13 Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD A/S Kundeservice Postboks 531 2730 Herlev Tel. 44 60 10 00 Fax 44 60 47 56 www.kmd.dk

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.11

Servicebrev BørneIntra version 2.11 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.11 10. juni 2015 Ref.: KWJ Den 23. juni 2015, frigives BørneIntra version 2.11 Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12)

Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12) Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD A/S Kundeservice Postboks 531 2730 Herlev

Læs mere

Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App)

Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra 2.14 (Web og App) Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder Side 1 af 26 Indhold 1. Ændringer i webdelen version 2.14... 3 1.1 Responsivt

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.10

Servicebrev BørneIntra version 2.10 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.10 Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD A/S Kundeservice Postboks 531 2730 Herlev Tel. 44 60 10 00 Fax 44 60 47 56

Læs mere

Dynamic Order Kom godt i gang

Dynamic Order Kom godt i gang Dynamic Order Kom godt i gang Projektstyring Ressourcestyring Kompetencestyring - Timeregistrering Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Dynamic Order Kom godt i gang... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion...

Læs mere

Brugervejledning til AIM spørgeskemaer

Brugervejledning til AIM spørgeskemaer Brugervejledning til AIM spørgeskemaer Adgang 1. Åben aim-askovfonden.dk 2. Skærmbilledet ser ud som følger: 3. Login: Din e-mail adresse 4. Adgangskode har du modtaget pr. mail. Ellers klik på Glemt din

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten

Ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten Nyhedsmail den 26 Januar Sidste nyt - Der er lavet ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten - Nu kan man have et galleri pr. skærmenhed - Automatisk oprydning i DayCare galleri

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Vejledning. Tabulex SFO Børn. Vejledning til administratorer 26. marts Side 1 af 20

Vejledning. Tabulex SFO Børn. Vejledning til administratorer 26. marts Side 1 af 20 Tabulex SFO Børn Vejledning til administratorer 26. marts 2018 Side 1 af 20 Indledning... 3 Hvad er Tabulex SFO Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administration... 4 Afd./grupper... 5 Opret afdeling...

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Generel vejledning i opsætning og redigering af spørgerammer

Generel vejledning i opsætning og redigering af spørgerammer Generel vejledning i opsætning og redigering af spørgerammer 1. Vælg Opsætning 2. Vælg hvilket modul, du ønsker at redigere 3. Klik på den grønne boks her er to muligheder: A. Spørgsmålsdatabase B. Se

Læs mere

Komme-gå registrering

Komme-gå registrering Komme-gå registrering En vejledning til forældre Vi har komme-gå registrering på skærme. Det betyder for dig at: Du får overblik over, hvilke børn der allerede er på stuen, når I kommer Du skal melde sygdom,

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

VEJLEDNING TIL FORENINGER I VEJLEDNING TIL FORENINGER I Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret/tilføj/rediger medlemmer i Ledelsen eller andre grupper...

Læs mere

Opret en Åbningstid. Multisite: Åbningstid Version: 3.0. Beskrivelse. Fase Forklaring Anvisning

Opret en Åbningstid. Multisite: Åbningstid Version: 3.0. Beskrivelse. Fase Forklaring Anvisning Beskrivelse Med indholdstypen Åbningstid har du mulighed for at oplyse brugerne om åbningstider. Denne vejledning demonstrerer, hvordan åbningstidsmodulet sættes op, anvendes og tilpasses. Oversigt over

Læs mere

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul Version 1.0 Indhold UMS SharePoint Portal... 1 Ny opgave... 2 Rediger opgave... 4 Office dokumenter... 5 Kursisters besvarelser... 6 Sådan ser kursister opgaven...

Læs mere

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Registrering på forum Ved første besøg på Abildgaardkredsens forum møder

Læs mere

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Indhold. Rediger din profil på Min Side a. Sådan retter du i din profil 2. Opret et indlæg under din aktivitet eller afdeling a. Skriv ud til andre

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til administratorer 12. Marts 2018 1 Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administration... 4 1. Brugere... 5 Opret brugere...

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Sådan opretter du en Facebook-side

Sådan opretter du en Facebook-side Vejledning til Facebook: Sådan opretter du en Facebook-side Det er forholdsvis nemt at oprette en Facebook-side og Facebook kan guide dig igennem de nødvendige trin. Alligevel kan det være rart med en

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler)

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Modulet "Mine aktiviteter" fungerer som et katalog over skemaer og øvelser, som er tildelt den enkelte borger. De skemaer og øvelser, man er vant til at give

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in 1. Tilknyt Børn Log ind som administrator i SkoleIntra Du er administrator når du skal benytte en sikkerhedskode i PersonaleIntra. Tilknyt børn til SFO

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR UDBUDSADMINISTRATORER

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR UDBUDSADMINISTRATORER Til ProjectWEB udbudsportal administratorer Dato Maj, 2019 Version 02 MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR UDBUDSADMINISTRATORER Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Før udbudsperioden... 3 2.1

Læs mere

7.0 Ældre Sagen mail. Log på For at logge på formands webmail skriv adressen: i adressefeltet i Internet Explorer.

7.0 Ældre Sagen mail. Log på For at logge på formands webmail skriv adressen:   i adressefeltet i Internet Explorer. 7.0 Ældre Sagen mail Log på For at logge på formands webmail skriv adressen: https://webmail.aeldresagen.dk i adressefeltet i Internet Explorer. I login vinduet indskrives brugernavn som er den tilsendte

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Pia Poulsen Godkendt

Læs mere

Statistikmodul i WinPLC

Statistikmodul i WinPLC Juni 2018 Statistikmodul i WinPLC Indlæs patientfortegnelse fra sundhed.dk Inden du benytter statistikmodulet i WinPLC, er det en god ide at indlæse en opdateret patientfortegnelse fra sundhed.dk. Denne

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

3.2. LANCERINGSNOTER. Hilti ON!Track. Lanceringsdato:

3.2. LANCERINGSNOTER. Hilti ON!Track. Lanceringsdato: 3.2. LANCERINGSNOTER Hilti ON!Track Lanceringsdato: Indhold 1. LANCERINGSHØJDEPUNKTER 2 1.1 NYE FUNKTIONER 2 2.1 MOBIL: STARTSKÆRM OPDATERET 3 2.2 MOBIL: FORESPØRGSELSFUNKTION 4 2.3 MOBIL: TILFØJ TIL OVERFØRSELSLISTE

Læs mere

Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold og klasser

Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold og klasser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra   klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Komme-gå modul. En vejledning til forældre

Komme-gå modul. En vejledning til forældre Komme-gå modul En vejledning til forældre Dit barns daginstitution har indført Komme-gå registrering. Du har som forælder ansvaret for at registrere dit barns ankomst og afhentning. Hvad betyder det for

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Introduktion til spots

Introduktion til spots Sitecore Foundry 3.0 31. maj 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator

Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator Opdateret den 05. november 2018 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Roller og rettigheder i TenderKONNECT... 3 2.1 Overordnede rettigheder...

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er et værktøj til dig, som arbejder professionelt med rygestop. Formålet med Rsiden er at give rådgivere et overblik over

Læs mere

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB)

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) 1 Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) Denne vejledning gennemgår oprettelse af et udbud af International Baccalaureate på Optagelse.dk. Vejledningen er under løbende revidering

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

og intranet.sygehussonderjylland.dk

og intranet.sygehussonderjylland.dk www.sygehussonderjylland.dk og intranet.sygehussonderjylland.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Før du starter... 3 Opret et arrangement... 4 Rediger et arrangement... 7 Kopier et arrangement...

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Vejledning. Fælles Feriepasning. Tabulex Daginstitution Børn 6. juli Side 1 af 10

Vejledning. Fælles Feriepasning. Tabulex Daginstitution Børn 6. juli Side 1 af 10 Fælles Feriepasning Tabulex Daginstitution Børn 6. juli 2016 Side 1 af 10 Denne vejledning er til dig som arbejder på en institution, der modtager børn fra andre institutioner, i en feriepasningsperiode.

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 04.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 04.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 04.xls 12-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 09. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Brugergrænseflade for OpenTele-server Administrationsfunktionalitet Skemaer Skemagrupper

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Hedensted Kommune Kultur og Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye

Læs mere

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 VTC Vejledning til VTC-registrering for medarbejder Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Arbejdsmiljøsystemet...3 2. Medarbejderstartside...4 3. Udfyld

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Vejledning: AMUUDBUD.DK

Vejledning: AMUUDBUD.DK Vejledning: AMUUDBUD.DK Henvendt til uddannelsesinstitutioner Websiden amuudbud.dk bruges af uddannelsesinstitutioner til at ansøge om godkendelse til at udbyde AMU. Du skal have modtaget en e-mail med

Læs mere

BørneIntra Opstartskursus 1 og Opstartskursus 2. Kursusnoter

BørneIntra Opstartskursus 1 og Opstartskursus 2. Kursusnoter BørneIntra Opstartskursus 1 og Opstartskursus 2 Kursusnoter 2 Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. Opstartskursus 1 og Opstartskursus 2 juni 2010 3 1 BørneIntra

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Vejledning i at oprette begivenheder i kalenderen i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i at oprette begivenheder i kalenderen i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i at oprette begivenheder i kalenderen i Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice August 2018 Version 1.0 Kalender mm Indbygget i Medlemsservice er der en kalender for hver enhed/gruppe.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...

Læs mere

ISOWARE release note

ISOWARE release note ISOWARE 9.0.0 release note Indhold Vigtig information... 2 Forbedringer og nye features... 2 Ændring af topmenu... 2 Info til brugeren (Dashboard)... 3 Processer... 9 Billeder med links... 9 Nye søgemuligheder...

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere