Status for år-til-dato for erhvervsforum Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for år-til-dato for erhvervsforum Roskilde"

Transkript

1 Status for år-til-dato for erhvervsforum Roskilde erhvervsforum Roskilde, Grøn Puls, VisitRoskilde 3. september 2014 Nedenstående er en kort og summarisk af oversigt over de aktiviteter, der har været i erhvervsforum Roskilde i 2014 f.s.a. erhvervs-, iværksætter- og turismeservice: Erhvervsservice Fyraftensmøde om jobskabelse (9. januar). Mødet var for Jobcentrets virksomhedskonsulenter, erhvervsforum's jobambassadører, m.fl. som opfølgning på fælles workshop om jobskabelse. Nytårskur på Rådhuset (13. januar). Temaet for årets nytårskur er at (turde) tænke stort og vigtigheden af, at virksomheder i Roskilde Kommune har internationalt og globalt udsyn. Debatmøder (2 møder er afviklet), Jonathan Løw som holdt oplæg om innovation og iværksætteri og Asger Aamund som holdt oplæg om iværksætteri som fremtidens vækstfaktor i Danmark. Salgsworkshop Navitas, selve salgsprocessen fra start til opfølgning efter salget er afviklet og hvordan den kan forbedres (13. februar) Karrieremesse RUC (20. februar) Raktetvækst ( marts) et intensivt kursusforløb hvor deltagerne kommer hele vejen rundt om deres virksomhed lige fra strategi over salg og markedsføring til handlingsplaner. CSR projekt det rummelige arbejdsmarked, projektet er beskrevet og projekt afslået af Region Sjælland. Alternativ funding er igangsat. Gå-hjem-møde om det kinesiske marked i samarbejde med Væksthuset Sjælland (21. maj). Erhvervsmentor-projekt bliver igangsat i juni. Projektet vil søge at minimere ungdomsarbejdsløsheden ved at give unge en mulighed for at få gratis sparring med en erhvervsmentor. Projektet afvikles i samarbejde med Roskilde Kommune og Foreningen for Nydanskere. Raketvækst august blev afhold på Rørvigcentret med 5 deltagere. Opfølgningsaktiviteter er planlagt. Der planlægges et nyt kursus i foråret Sommertræf på Rådhuset med ca. 140 deltagere. Erhvervsklima-undersøgelse er blevet gennemført med 200 virksomheder i Roskilde kommune. Undersøgelsen skal give et mere nuanceret indblik i kommunens erhvervsklima end den årlige DI undersøgelse. Resultatet fremlægges 12. september. Bestyrelseskursus. Et todages kursus 10. september og 1. oktober, et samarbejde mellem Lejre erhvervsforening, Holbæk erhvervsforum og erhvervsforum Roskilde. Ledernetværk er i støbeskeen. Et nyt netværk i netværket for en håndplukket gruppe (20 personer) af erhvervsleder i Roskilde kommune. Netværket vil blive bistået af Mogens Weinreich og Poul Erik Almsøe. Forventet første møde i oktober/november 2014.

2 Rådgivning af eksisterende virksomheder Jens Müller besøger løbende lokale virksomheder, for derigennem at gøre opmærksom på den nye organisering af erhvervsservicen i kommunen, og samtidig afdække eventuelle fælles udfordringer som erhvervsforum Roskilde fremadrettet bør arbejde videre med. I 2014 er det indtil videre blevet til 32 virksomhedsbesøg. Løbende rådgivning af eksisterende virksomheder, der har behov for sparring. Typisk er det ejerledede virksomheder, der efterspørger og får personlig rådgivning. Iværksætterservice Iværksætterkurser Der har været afholdt et iværksætterkursus (25. februar 11. april). Det er det fjerde kursus i rækken. I alt 17 deltagere. Iværksætterworkshop på INSP (14. februar). Planlægning af 9 ugers iværksætterkursus med opstart d. 21. oktober 2014 og løber frem til 16. december. o Foreløbig er der sendt information til Jobcentret, Ledige med drive og AOFJOB om at der er et kursus på bedding. o Rekruttering af undervisere og mentorer via nyhedsbrev (uge 36). o Information om iværksætterkursus til brug for rekruttering af kursister på hjemmeside + tilmeldingsformular (uge 36). o Nyhed på Business Boost Roskilde om at der nu er åbent for ansøgning til iværksætterkurset (uge 36). Iværksætterrådgivning Iværksætterforløb for TAKEDA (14. januar og 2. februar) heldags iværksætterworkshops for opsagte medarbejdere i alt 39 deltagere. Løbende rådgivning i erhvervsforum Roskilde af potentielle og eksisterende iværksættere, der har brug for sparring for at komme videre. Rådgivningen omfatter indledende sparring for at afdække konkrete behov for eksperthjælp. Herefter henvises iværksætteren til ekspertviden bl.a. via erhvervsforum Roskildes netværk. I 2014 er det indtil videre blevet til 49 sparringsmøder. Iværksætternetværk Kick-off møde 26. maj, hvor lidt over 70 iværksættere blev inviteret til at deltage. Godt 30 personer deltog i arrangementet. Udvikling af koncept for iværksætternetværket BusinessBoost Roskilde Netværksmøde d. 27. august. Ca. 20 personer deltog i arrangementet heraf flere nye ansigter og potentielle kursister til det kommende iværksætterkursus. Etablering og drift af facebook.com/businessboostroskilde. Løbende opdatering af information til iværksættere på erhvervsforum Roskildes hjemmeside.

3 Grøn Puls Møde i EnergiHåndværkerNetværket 10. januar. Etablering af Grøn Puls EnergitjekOrdning. Informationsmøde for medlemmer af Grøn Puls EnergitjekOrdning 3. februar. PR fremstød på Roskilde Messen 8. og 9. februar (husejere i Roskilde Kommune havde mulighed for at deltage i lodtrækningen om et gratis energitjek deltog hvoraf 150 får tilbudt et energitjek. Pt. under afvikling). Løbende gennemførsel af energitjek. Status er, at der indtil nu er gennemført ca. 100 energitjek af private boliger. Status om Grøn Puls på Klima- og Miljøudvalget 4. marts. Håndværkermøde i Viby SJ 14. marts omkring Roskilde Kommunes indkøbs- og udbudspolitik. Planlagt og afviklet i samarbejde med Viby Cityforening og Bygma i Viby. Grøn Puls var en del af agendaen. EnergiHåndværkerNetværket deltog også i mødet. Møder med Nykredit om lettere adgang til finansiering af energirenoveringer 13. februar og 21. marts + efterfølgende aftale med Nykredit Roskilde om test-leads. Ministerbesøg (Bedre Bolig og Grøn Puls) 7. april. PR fremstød på Lindebjergskolen 29. april (BedreBolig og Grøn Puls). Udsendelse af invitation til netværksmøde d. 12. september. Tema for arrangementet er samarbejde. Netværksmøde d. 19. juni med oplæg om finansiering af energiforbedringer (Nykredit Roskilde), resultater fra pilotstudie om erfaringer med lokal energivejledning og energirenovering (DTU) samt inspirationsoplæg om hvordan energihåndværkere bliver bedre til at sælge deres viden om energirenovering (Lotte Andreasen fra Altan-inspiration.dk). Løbende revidering af hjemmesiden Løbende profilering af Grøn Puls via Facebook profil. Deltagelse i BedreBolig indsatsen (møder med aktører, Energistyrelsen, lokale BedreBolig rådgivere, mv.). Løbende rekruttering af medlemmer til EnergiHåndværkerNetværket (pt. 22 medlemmer).

4 VisitRoskilde Igangsættelse af strategiarbejde i dialog med Dialogforum. Som udkomme heraf er der blevet defineret 3 hovedspor, som aktørne ønsker, at der arbejdes med fremadrettet (historie, natur/fjord, events). Afholdelse af Think Orange debatmøde i maj, hvor Dialogforums tre strategispor blev bearbejdet yderligere af aktørerne. Deltagelse af godt 35 aktører. Afholdelse af 4 dialogforummøder med byens aktører. Afvikling af 6 rundvisninger/fyraftensmøder for frontpersonale af 1-1½ time varighed både turismeaktører og detailhandel. Der har været rundvisninger på Vikingeskibsmuseet, Museet for Samtidskunst, Roskilde Kloster, Domkirken og to rundvisninger på Roskilde Museum. Markedsføringsfremstød på SKYMAP bykort over København. Kortene distribueres i Københavns Lufthavn, Hovedbanegården og ved kanalbådene i København henover sommeren. (Samarbejde ml. Domkirken, Vikingeskibsmuseet og VisitRoskilde). Fælles markedsføringsfremstød i National Geographic Traveller. (Igen et samarbejde mellem Domkirken, Vikingeskibsmuseet og VisitRoskilde). Konceptualisering og afvikling af Roskildes deltagelse i Kursuslex Danmarks største møde- og eventmesse. Fra Roskilde deltog Sagafjord, Hotel Prindsen og Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Deltagelse på stor vikingeudstilling i Martin Grobius-Bau i Berlin fra 9. september-4. januar. VisitRoskilde præsenterer i udstillingen Roskilde som destination herunder de tre strategiske hovedspor historie, natur/fjord og events. Deltagende aktører er Roskilde Domkirke, Sagnlandet Lejre, Vikingeskibsmuseet, Fjordland, Roskilde Festival og Danmarks Rockmuseum. Projektet realiseres i samarbejde med Vikingeskibsmuseet og VisitDenmarks markedskontor i Tyskland. Der forventes 1 million besøgende i udstillingsperioden. I forbindelse med udstillingen ligger Havhingsten i Berlin i ugen op til udstillingsåbning, hvor VisitRoskilde i samarbejde med VisitDenmark inviterer tysk presse ombord. Derudover planlægges et turoperatør-arrangement d. 11 september i udstillingen. VisitDenmark instagram-takeover i uge 24 overtog VisitRoskilde VisitDenmarks instagramprofil og uploadede gennem ugen billeder fra Roskilde. VisitDenmark har pt. godt 3500 følgere. Udarbejdelse og udsendelse af 32 ugekalendre på både dansk og engelsk til byens aktører. Etableret kontrakt med incomingbureauet Intercruises om 5 krydstogtsanløb i Planlægning og afvikling af Turismens Dag et arrangement der har fokus på at få Roskildes borgere til at bruge byens tilbud. Afvikling i juni måned. Go Orange: Koordinering og videreudvikling af Go Orange konceptet i forbindelse med Roskilde Festival. Byen gøres så meget orange som overhovedet muligt og der skabes en orange byfest for borgere såvel som festivaldeltagere. Arrangementet har i år høstet mange roser fra især detailhandlen, som har støttet flot op om arrangementet. Udarbejdelse af 2 gratis byvandringsfoldere en med fokus på det historiske Roskilde og en med fokus på Lise Nørgaards Roskilde. Genoptryk af det historiske Roskilde er foretaget i juli 14. Udarbejdelse af turistmagasin bykort. Etablering af guidede ture i kolonihaver som et nyt produkt. Køb af online bookingsystem til visitroskilde.dk dette implementeres pt. og forventes i fuld brug i sensommeren. Via det nye bookingsystem kan byens aktører sætte oplevelser, billetter og lign. til

5 salg. Dermed har turisten fremadrettet én central indgang til oplevelser i Roskilde via visitroskilde.dk. I denne forbindelse er der d. 3/6 afholdt workshop for 17 aktører i byen, som ønsker at sælge produkter gennem systemet. Endnu en workshop efter sommer er ved at blive planlagt. VisitRoskilde har været projektleder på produktion af Oplevelser i Fjordlandet en brochure på 24 sider som markedsfører arrangementer henover sommeren i henholdsvis Lejre, Holbæk, Frederikssund og Roskilde kommune. (Et konkret produkt som er udløbet af fjordgruppen ). Etablering af Stay Orange i samarbejde med Roskilde Festival. Her søges familier, som gerne vil leje en sofa, hængekøje, et stykke af haven eller et værelse ud til en festivaldeltager. Projektet er et testprojekt i år, hvor der i første omgang søges 5-10 familier, som ønsker at være med. Desværre lykkedes det ikke pga. kort frist at skaffe de fornødne familier, så projektet kunne igangsættes. Etablering af samarbejde med grafisk designer Sivellink om produktion af en række grafiske Roskildemotiver, som trykkes i eksklusive plakatoplag samt som postkort. Postkort forventes trykt i løbet af september måned. Parkering: VisitRoskilde har udarbejdet 2500 gratis p-skiver, som turister kan afhente i byens butikker og på Turistbureauet. Dette ledsages af ny international skiltning på byens p-pladser, så turister lettere forstår byens parkeringsregler. Projektet forventes implementeret i løbet af september måned. Afholdelse af 1 fam trip for Scandlines / 35 pers. Afholdelse af 2 presseture (Grand Prix, 10 pers. + indonesisk besøg, 5 pers.) Etablering af formaliseret samarbejde med Roskilde Handel herunder igangsættelse af et fælles serviceprojekt. Medstifter af fjordgruppen et samarbejde mellem Lejre, Holbæk, Frederikssund og Roskildes visitorganisationer. Her arbejdes der på i fællesskab at gøre vores fjorde til en interessant destination for turister. Fra nytår til d.d. har der været foretaget to dataindsamlinger på Turistbureauet dels for at kortlægge de besøgendes brug af Turistbureauet, hvad søger de information om, og for at kortlægge de besøgendes adfærd i byen. Etableret samarbejde med Roskilde Dyrskue om dataindsamling i forbindelse med afvikling af årets dyrskue. Her blev der indsamlet 466 besvarelser over 3 dage, som sidenhen er blevet bearbejdet.