Indkaldelse til bestyrelsesmøde nr i 3F Roskildeegnen Tirsdag 16. juni 2015 kl , Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til bestyrelsesmøde nr. 06 2015 i 3F Roskildeegnen Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.00, Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde"

Transkript

1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde nr i 3F Roskildeegnen Tirsdag 16. juni 2015 kl , Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde Deltagere: Ole H. Olsen, Michael Strømgren, Anne Gregersen, Anders Berg-Munch, Annette Nelausen, Inge Ottosen, Jens Peter Leitritz, John Gotfredsen, Marie Nielsen, Michael Thrane, Poul Erik Olsen, René Olsen Suppleanter: Brian Mortensen, Ulla Desezar, Jan Jørgensen Tilforordnede: Carsten Tang-Holbek Afbud: Anders Moth-Poulsen, Anne Bechsgaard, Flemming Andersen, Jens Nielsen, Kamal Foulane, Lars Dyhl-Kristoffersen Fraværende: Christina C. Hansen Beslutning Godkendt Referat 1. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og ref., samt konstatering af stemmeberettigede Tilføjelser: - 3.d Lønsedler - 4.vi Bestyrelseskursus Jens Peter Leitritz valgt til mødeleder Carsten Tang-Holbek valgt til referent Alle suppleanter er stemmeberettigede Kommissorierne for: Byg, Offentlig Mangfoldighed Godkendt 2. Kommissorier branchenetværk a. Byg - Overskriften ændres til kommissorium for branchenetværk Byg b. Grøn (ikke modtaget) - Jesper Nielsen bliver tovholder for branchenetværk Grøn c. Offentlig - Michael Strømgren orienterede om opgaverne i branchenetværket for det kommende år. d. PSHR (ikke modtaget) - John Godtfredsen orienterede om at han og Søren Grell udarbejder kommissoriet snarest e. Industri (ikke modtaget) - Michael Thrane orienterede om at gruppen havde glemt det og vil gennemgå det på mødet i august f. Transport (ikke modtaget) - Jens Peter Leitritz orienterede om at gruppen ikke har mødtes siden februar - Daglig Ledelse følger op på dette g. Mangfoldighed - Anne Gregersen orienterede om at der ikke er sket ændringer siden sidste år - Michael Thrane spurgte ind til om udvalget har overvejet at besøge flygtningecentre, hvilket Anne Gregersen ville tage med til næste møde h. Generelt - Anne Gregersen efterlyste et punkt i kommissorierne der omhandler referater til bestyrelsen. Enighed om at dette indføres i alle kommissorier 3. Økonomi

2 Taget til efterretning 2 a. Regnskab maj Carsten Tang-Holbek gennemgik regnskabet for maj måned, der viser et underskud på ca kr., hvilket er ca kr. over budget. b. Forbrug i grupper - Oversigten er rettet i forhold til tidligere på branchenetværk Transport, da nogle af kurserne inklusive refusion, har vist sig at være FIU kurser, der ikke belaster grupperne - Vigtigt at alle tilmeldinger til FIU kurser sendes til afdelingen og godkendes af afdelingen - Anders Berg-Munch efterlyste information om kurser fra Offentlig gruppe og Annette Nelausen bekræftede dette - Marie Nielsen får til gengæld alle indbydelser fra Industrigruppen - Michael Strømgren følger op på dette - Michael Thrane spurgte ind til FIU kurser og Carsten Tang-Holbek lovede at tage det med ved gennemgang af halvårsregnskabet på næste bestyrelsesmøde i august c. Medlemstal - Fortsat stagnering i medlemsudviklingen, omregnet til fuldtidsbetalende er vi gået hvad der svarer til to medlemmer tilbage i forhold til sidste måned - Jan Jørgensen spurgte ind til årsagerne til tidligere års medlemsnedgang og Carsten Tang-Holbek fortalte at det bl.a. skyldes færre arbejdspladser, færre unge der melder sig ind end ældre der melder sig ud og faldende organiseringsprocent - Til- og afgang gennemgås på næste bestyrelsesmøde - Ole Holtse Olsen glædede sig over at medlemsnedgangen er stoppet - Jan Jørgensen spurgte ind til om vores tillidsvalgte er gode nok til at organisere på arbejdspladserne - Michael Thrane er mest bekymret for de tillidsvalgte der ikke mener at det er deres opgave at organisere og håber at de kommende organiseringskurser vil ændre denne holdning d. Lønsedler - Rene Olsen spurgte ind til hvordan lønsedlerne udsendes og Ole Holtse Olsen svarede at vi i bestyrelsen tidligere har besluttet at ligge dem i dueslaget før bestyrelsesmødet, hvilket er efter ønske fra budgetudvalget - Ulla Desezar spurgte om vi kunne sende dem ud elektronisk og Carsten Tang-Holbek svarede at Forbundet arbejder på en løsning for alle afdelinger, som vi forventer bliver implementeret 1. januar Rene Olsen efterspurgte en mulighed for at få lønsedlen hurtigere, så han har mulighed for at kontrollere lønsedlen samtidig med at han modtager pengene - Besluttet at de bestyrelsesmedlemmer der ønsker at modtage lønsedlen pr. post, kan få det ved at henvende sig til afdelingen. 4. Orientering

3 Til orientering 3 a. Daglig Ledelse i. Organisering - Michael Strømgren orienterede om at hold 2 er startet på organiseringsuddannelsen. - Forskellen på tidligere organiseringsindsats er at man nu i første omgang taler med og lytter til samtlige medarbejdere på arbejdspladsen, for at finde ind til hvilke problemer der er på netop denne arbejdsplads. Derefter hjælper man medarbejderne til at de sammen får løst disse problemer og derved oplever styrken ved sammenhold - Hold 2 har valgt kirkegårde som emne og der er ca. 50 af dem i Roskilde og Lejre kommuner - Jan Jørgensen opfordrede til at få alle tillidsvalgte til at organisere - Poul Erik Olsen orienterede om at der for første gang er to medarbejdere i Park og Vej der ikke er organiseret, hvilket er et langt og sejt arbejde - Ole Holtse Olsen orienterede om at Hold 1 ikke arbejder med Burger King men med Comwell - Michael Thrane opfordrede til at samle branchenetværkene for at koordinere organiseringsindsatsen og Ole Holtse Olsen orienterede om at vi har det på som tema på et kommende bestyrelsesmøde ii. Grundlovsfest 5. juni - Anne Gregersen orienterede om at LO desværre ikke ønskede at være med i arrangementet og at vi derfor holdt det i egne lokaler. - Godt arrangement hvor Pia Fris Laneth holdt en god tale, hvor hun påpegede at også arbejdere fik stemmeret for 100 år siden, da det dengang kun var selvstændige der havde stemmeret iii. Roskilde Dyrskue juni - Michael Strømgren orienterede om at det i år var Jesper Nielsen der var ansvarlig for standen, hvilket fungerede rigtig godt - Der kommer flest unge, lærlinge og fritidsjobbere til standen - Landsbrancheklubben Fundament var glade for at deltage, men Ole Holtse Olsen opfordrede til at det i stedet er de grønne uddannelser der er gennemgående tema på standen - Michael Thrane syntes at samarbejde med andre fagforeninger vil være en god idé - René Olsen opfordrede til at standen flyttes til et bedre sted iv. Demonstration mod Ryan Air 15. juni - Ole Holtse Olsen orienterede om retsmødet, hvor Islands Brygge var omdannet til Irlands Brygge. Lisette Risskov orienterede undervejs om forløbet i Arbejdsretten, hvilket hun gjorde rigtig godt - Retsmødet sluttede kl og de tre højesteretsdommere har lovet, at der kommer en afgørelse indenfor en kort periode - Ole roste de medlemmer der har støttet forløbet - Årsagen til at mødet blev holdt på Islands Brygge var at der ikke er plads foran Arbejdsretten

4 4 v. FV Ole Holtse Olsen orienterede om afdelingens arrangementer: - Vores kandidater Mette Kjærsgaard, Tina Boel og Christian Juhl deltog på Dyrskuet om lørdagen - Uddeling af materiale på Roskilde, Viby, Hvalsø og Lejre stationer fredag 12. juni, hvor vi uddelte 250 vingummiposer, samt valgmateriale. Vi blev generelt godt modtaget - Kandidaterne deltog også i grundlovsarrangementet 5. juni - Seniorklubberne har afholdt møder i Roskilde og Køge med stegt flæsk og persillesovs med god succes - Lyttemøde i dag med vores kandidater - I morgen afholder regionen lyttemøde i Slagelse med regionspolitikere - I går deltog a-kassens forretningsfører Eva Obdrup i A-kassens stormøde, hvor hun orienterede om Godt Arbejde og opfordrede til at stemme ordentligt - Regnskabet for disse arrangementer fremlægges på næste bestyrelsesmøde - Annette Nelausen orienterede om at Astrid Krag deltager i morgen på hendes arbejdsplads - Michael Strømgren orienterede om LO arrangement i morgen på Sorte Brødre Plads og om banneret på gavlen - Ulla Desezar orienterede om at hun havde taget klistermærket fra gårsdagens demonstration på på arbejde, hvilket gav en del debat med hendes kolleger vi. Bestyrelseskursus - Gennemføres september på LO skolen i Helsingør. Materiale om dette sendes ud inden sommerferien - Michael Thrane opfordrede til at vi flytter bestyrelsesmødet 21. september b. Bestyrelsen, herunder branchenetværk og interne udvalg - Intet at bemærke c. Eksterne bestyrelser og udvalg - Ole Holtse Olsen orienterede om at Slagteriskolen ikke fortsætter som selvstændig institution, men fusioneres med en anden teknisk skole i Region Sjælland d. A-kasse

5 5 i. Referat fra a-kassemøde - Anne Gregersen orienterede om at a-kassens medarbejdere nu er tilbage på fuld tid og der er en god stemning - A-kassen er med i forhold til de møder vi skal holde - Nye regler træder i kraft 1. juli og derfor holdt a-kassen stormøde i går for samtlige arbejdsløse i afdelingen (294 breve sendt ud), hvor skolerne i området deltog med stor succes - A-kassen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på vores arbejdsgange i forbindelse med vejledning - Oplever at ledige vender tilbage fra Krifa fordi de får en dårlig behandling der - Ønske om at gennemføre en kampagne, hvor vi følger op på de medlemmer der har mistet dagpengeretten ii. iii. iv. Beskæftigelsesreformen - Skifte fra kontrol til hjælp Samarbejdsaftale Jobcentre - Intet nyt Ledighedsstatistik - Stadig færre ledige. Ledige på Arbejdsmarkedsydelse fremgår ikke af statistikken ledige p.t. Taget til efterretning 5. Afslutning a. Eventuelt - Anders Berg-Munch orienterede om Retfærdig rengøring, som er en verdensomspændende aktion for bedre vilkår for medarbejdere indenfor rengøringsbranchen. Arrangementet gennemføres hvert år den tredje mandag i juni - Carsten Tang-Holbek orienterede om visitkortene med kontingentsatser, der nu er klar - Jens Peter Leitritz orienterede om erstatning til efterladte efter katastrofen på tøjfabrikken Rana Plaza i Bangladesh, der nu er gennemført, hvor de danske firmaer Mascot, H&M og Bestseller har indvilget i at betale - Jens Peter orienterede også om andre internationale aktiviteter b. Evaluering - Ros til dirigenten - Mødet slut c. Næste møde mandag 17. august Annette Nelausen valgt som mødeleder