Nye oplevelser og nye fortællinger på herregårdene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye oplevelser og nye fortællinger på herregårdene"

Transkript

1 Nye oplevelser og nye fortællinger på herregårdene Indledning It isn t the same type of person that it was built for, but at least you feel they are enjoying themselves and you feel it is alive. Lord Bath - om turister på herregårde Herregårdene er kommet på mode. Den vedvarende, stærke interesse for herregårdene gennem det seneste årti strømmer fra mange kilder. Store bogudgivelser og dokumentarprogrammer om haver, bygninger og historie vækker kulturarven til live, mens supermoderne realityprogrammer som X- faktor, Baronessen eller De Enestående bruger herregården som kulisse og koncept. Aviser og magasiner bugner af artikler og reklamer for herregårdene og turistorganisationerne opruster med koncepter som Historiske Hoteller, Herregårdsdage eller De 123 herregårdes land. Nye kommercielle forretningskoncepter tilbyder besøgende mange forskellige aktiviteter og oplevelser i herregårdenes bygninger og omgivelser, en udvikling som har oplevet en voldsom vækst de seneste 10 år. Der er tale om en lang række forskelligartede aktiviteter, som har det tilfælles, at de finder sted i herregårdenes bevaringsværdige omgivelser. Herregårdens historiske og arkitektoniske herlighedsværdier bliver i den nye økonomi både en central produktionsressource for publikums unikke oplevelser, samtidigt med at de repræsenterer nationale og umistelige kulturarvsværdier. Herregårdene omskabes hermed til noget de aldrig har været før: et rekreativt sted for landets almindelige befolkning. Hvordan denne forandring forløber og med hvilke implikationer er omdrejningspunktet for mit arbejde. De nye kommercielle aktiviteter er karakteriseret ved at være meget forskelligartede, både hvad angår aktiviteternes indhold, anvendelsen af herregårdens bygninger og omgivelser, samt de formål, hvormed de besøgende ønsker at opleve herregården. Herregårdene fremstår i mange forskellige klædedragter, ofte med modstridende symbolske betydninger, og selve begrebet herregård får dermed stor spændvidde og en ny fleksibilitet. Det udfordrer etablerede og dominerende opfattelser af herregårdene som bygningshistoriske overleveringer, som først og fremmest skal tilegnes gennem historiske eller æstetiske begreber, som fx patriarkalsk standssamfund eller rokoko-stil. 1 Som hotel, kulturcenter, koncert- eller messearrangør, foto-location, golfbane, økologisk 1 K.Lindvall, Präktiga egendomar, stilenligt kulturarv og trevligt besöksmål i Herrgårdsromantik och statarelände, s. 79

2 fødevareproducent og dyrepark bruges herregården til vidt forskellige formål, der skaber vidt forskellige nutidige betydninger og fortolkninger. Oplevelsernes herregård Danske herregårde har for alvor indtaget oplevelsesøkonomien. Med nogle få markante undtagelser har privatejede herregårde de seneste år ekspanderet i det kommercielle marked for oplevelser. Der er hovedsageligt seks måder, hvorpå herregårdene modtager besøgende: Attraktion; Overnatning; Selskaber; Kurser; Events; Landskab. Den første rummer klassisk turisme, hvor der gives rundvisninger og åbent hus i parker og bygninger, men turisme kan også udvikles på virkelig stor skala. Overnatning, selskaber og kurser drejer sig om hotel- og restaurationsdrift i forskellige afskygninger og forskellig skala. Events betegner kortere arrangementer i parker og gårdsanlæg, fx messer og festivaler, men også produktpræsentationer, foto-sessions, sportsbegivenheder, julemarkeder og koncerter. Landskab er en samlekategori for aktiviteter som foregår i godsets skove og omkringliggende arealer: jagt, golf, camping og teambuildings-aktiviteter. Det vil være uoverkommeligt at dække alle aktiviteter på de godt hundrede danske herregårde, som tilbyder oplevelser til besøgende, men overordnet set dækker de nye oplevelsesaktiviteter alle områder af det, der var herregårdens historiske helhed: hovedbygning, park, avlsbygninger og jordtilligende. Sammen med det, der kan kaldes herregårdens drøm : traditionen, slægten, herskabet og historien, danner herregårdens fysiske omgivelser et sted eller et oplevelsesrum, hvori den besøgende oplever den enkelte herregård som meningsfuld gennem dennes unikke og særegne arkitektur, historie, traditioner samt nutidige drift, produktion og udfordringer. 2 For herregårdsejerne er det ofte en udfordring at balancere mellem innovative forretningskoncepter, respekt for traditionen, bygningernes bevaring og hensyn til familiens privatliv. 3 Men netop denne unikke sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid gør herregården interessant for den besøgende som en helhed af modstridende betydninger. Herregårdsoplevelsen er ikke blot en historisk, æstetisk 2 For forholdet mellem turisten, oplevelsen og destinationen, se J.Ø.Bærenholdt, Hvad er turistdestinationer?, i Grundbog i Turisme, s. 212f; forholdet mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning er behandlet i P. Aronsson, Historiebruk, p (konsulteret )

3 eller kulturel interesse, ej heller kommer man blot for at lure ved vinduerne eller for at købe en service, men derimod for det hele på én gang. 4 Forskellige herregårde Herregårdene kan dog også udnytte mere specialiserede forestillinger til at iscenesætte sine aktiviteter eller oplevelser. Den store forskellighed i aktiviteter og oplevelser benytter hver især forskellige sider af herregårdsbegrebets mange facetter og henvender sig naturligt nok til forskellige grupper af besøgende. Nogle oplevelsestilbud videreudvikler etablerede forestillinger om herregårde og herregårdsliv, mens andre tilbud er nye tiltag der skaber nye betydninger. Den klassiske rundvisning i herregårdens parker og hovedbygning er historikernes, kunsthistorikernes og arkitekturhistorikernes herregård, der fremtræder som repræsentant for en bestemt epoke eller stilart. Rundvisningen var gennem 1900-tallet næsten enerådende som turismeform på herregårdene, hvor akademikere, guider, lærere og ejere historiske og kulturelle gatekeepers - havde stor kontrol med formidlingen af et abstrakt, fortidigt og musealt herregårdsbegreb. 5 Nye aktiviteter på herregårdene benytter historien og æstetikken anderledes: levendegjorte historiske markeder - på én gang leg, rollespil og formidling - kan benytte herregårdens bygninger og omgivelser som kulisse til at skabe den rette stemning om gamle dage. 6 Polemisk udtrykt kan man sige at herregården ikke har anden funktion end at være gammel, og at den derved optræder som stemning og alibi - som historie uden indhold - når både kontekst og historisk epoke forsvinder ud af syne. 7 Omvendt benytter produktpræsentationer og fotosessions herregårdens som æstetisk kulisse i ren form, principielt set ahistoriske og tidløse. Som selskabshoteller trækker herregårdene ofte på en anden veletableret herregårdsforestilling, nemlig som steder for særligt eksklusivt og luksuriøst overklasseliv. Det er ugebladenes og triviallitteraturens herregård, 8 der iscenesættes til at demonstrere økonomisk overskud og elitære ambitioner, men æstetiske og historiske betydninger spiller også ind. Som kursus- og mødearrangører kan man slå på sin status som historiske magthuse. Andre steder iscenesættes en 4 Interview, Country and Living, Ledreborg Slot, 22.maj 2009: Besøgende på livsstilsmessen ønskede at opleve det hele. Opfølgende spørgsmål bekræftede at man kom efter den særlige atmosfære; underforstået arrangementets helhed af marked, historie, æstetik, indtryk og stemning. 5 Lindvall, p Interview, Middelalderdage, Voergaard Slot juli Interview, Middelalderdage; Country and Living, 8 A. Rundquist, Önnemo, Kulla-Gulla och Gårdarne runt sjön, s ; M. Hellspong, Oss baroner emellan, s ; i Herrgårdsromatik och statarelände I Danmark havde eksempelvis Familiejournalen en serie portrætter af danske herregårde og deres ejere.

4 nostalgisk længsel efter langsommelighed, atter andre er topmoderne økologiske producenter. 9 Herregården Nr. Vosborg kunne bruges af Dansk Folkeparti til at signalere danskhed på linie med Fregatten Jylland og Dybbøl Mølle. 10 Som udflugtsmål for venner, kolleger og familier fungerer oplevelsernes herregård også som socialt rum, der danner rammen om samvær, hygge og underholdning. Egeskov Slot og Knuthenborg Gods blev i 1970erne de første danske eksponenter for en udvikling, hvor herregården blev udflugtsmål og turistattraktion, og hvor besøgets primære funktion var familiens samvær og adspredelse iblandet en vis portion nostalgi. Herregården som underholdningspark genbruger elementer af tidligere herregårdsbilleder, alligevel er det nyt at publikum først og fremmest vurderer besøget efter om det har været sjovt. 11 Nye herregårde Herregårdenes afsøgning af nye kommercielle koncepter og aktivitetstilbud for besøgende er for en stor dels vedkommende skabt af økonomisk nødvendighed. Det er dog samtidigt en udvikling, der rummer mulighed for at skabe gennemgribende forandringer i vores kollektive forestillinger om herregårdene og deres rolle i samfundet. I første omgang må det konstateres at herregårdsbegrebet er blevet mere flertydigt og flimrende i takt med at nye befolkningsgrupper besøger herregårdene og benytter dem med nye formål. Det er en popularisering ikke bare i brugen af herregårdene, men også af de betydninger, der omkranser herregården, dvs. en ændring i selve den ramme som vi bruger til at forstå og fortolke herregårdsbegrebet med. 12 Det både viderefører og udfordrer etablerede forestillinger om herregårdene, som har domineret i det 20. århundrede, først og fremmest den kunsthistoriske og den romantiske herregård. 13 Mens århundredets begyndelse var præget af tidens opgør med privilegiesamfundet og dermed herregården som samfundsinstitution, blev klassiske, guidede rundvisninger i hovedbygning og park - i takt med herregårdenes vigende økonomiske og samfundsmæssige betydning den foretrukne og ret ensartede måde at besøge herregårde. Eksempelvis udgav turistforeningen i 1963, Danske Herregårde, som illustrerer turismens grundlæggende kunsthistorisk-museale diskurs i herregårdsbesøget: akademiske forfattere indleder med nogle generelle betragtninger og gennemgår dernæst herregårdenes arkitektur, interiør og parker, inden man afslutter med nogle ord om nutidens 9 Eksempler hentet fra Hindsgavl Slot, (kons ); Interview: Anne Bille-Brahe, Steensgaard Herregårdspension; Susanne Hovmand, Knuthenlund Gods 10 Rammen om partiets sommergruppemøder hhv. 2009, 2008 og A. Tinniswood, The Polite Tourist, s. 200; Tinniswood, s Afsnittet er stærkt præget af bogen Herrgårdsromatik og statarelände, som har undersøgt det 20. århundredes herregårdsforestillinger i svensk kontekst. Resultaterne herfra formodes at kunne overføres til danske forhold.

5 og fremtidens udfordringer. Det abstrakte og tekniske fagsprog sikrer dels at fagpersonerne bevarer kontrollen med herregårdens mening, dels at beskæftigelsen med herregårde ikke rejser betændte politiske spørgsmål om standsforskelle og ulighed. 14 Den populære og romantiske herregård beskriver heroverfor et luksuriøst og ubekymret overklasseliv, som særligt fra 1950erne etableres gennem ugeblade, film og triviallitteratur. Den romantiske herregård kunne i denne trygge ramme af eventyr og underholdning trods alt behandle tidens påtrængende spørgsmål om klasseskel, lighed, modernitet og land vs. by. 15 De nye oplevelsesøkonomiske tilbud bygger videre på allerede etablerede forestillinger, men forandrer og supplerer billedet. Først og fremmest konstateres det, at den feudale herregård som repræsentant for et undertrykkende standssamfund i turismesammenhæng fortsat er så godt som fraværende, ligesom herregårdens tjenestefolk og mange ansatte sjældent inddrages i formidlingen eller i den historiske iscenesættelse. 16 Det tilhørende modbillede om herregården som en harmonisk enhed af herskab, tjenestefolk og bønder er ligeledes sjældent, men herregården kan dog af og til iscenesættes som en historisk boble af skønhed, ubekymrethed og langsommelighed. Det romantiske herregårdsbillede der stod stærkt i 1950ernes og 1960ernes ugeblade blive revitaliseret, når herregårdene bruges som restauranter og selskabshoteller, men nu med den væsentlige tilføjelse at drømmene om luksus og overklasse på en ægte herregård faktisk personligt kan udleves, om end kun for nogle få dage. Og mens det tidligere handlede om at opløse klasseforskelle og integrere samfundsmodsætninger, 17 synes herregårdsromantikken i dag et tjene et anderledes behov for at skille sig ud i et radikalt individualiseringsprojekt? Den kunsthistoriske herregård er langtfra forsvundet, men formidlingen af historie, arkitektur og kunstværker har ændret karakter. Hvor formidlingsindsatsen tidligere stod centralt og dominerende i herregårdenes formidling er disse elementer i dag snarere bagtæppe og understøttelse for andre måder at opfatte og bruge herregården. Det er fortsat fuldstændigt afgørende at fortælle sin historie og eje originale (kunst-)genstande for at være en ægte herregård, men det er ikke længere udtømmende og knap nok dominerende. Andre opfattelser af herregården blander sig og konkurrerer om opmærksomheden. Man ville i dag fortsat undre sig over en herregård, som ikke formidlede sin historie og arkitektur, men i stigende omfang vil gæsterne også undre sig over en herregård, som ikke fortæller som sin nutidige virksomhed og sine fremtidsvisioner. 14 Danske Herregårde; Lindvall, p. 75f 15 Hellspong, p. 159; I den kommercielle oplevelseshistorie - dette gælder ikke herregårdsmuseerne, hvor den faglige ekspertise sikrer en bredere og mere reflekteret repræsentation af herregårdens forskellige grupper. 17 Rundquist, p. 127f

6 Afslutning Oplevelsesøkonomiens indtog på danske herregårde kan anskues som en popularisering og vulgarisering, der svækker fagfolkenes indflydelse på herregårdenes egentlige og væsentlige betydning: som bygnings- og kunsthistorisk kulturarv. Der er næppe tvivl om, at historisk viden, indsigt og faglighed som det selvfølgelige udgangspunkt for besøg på herregårdene bliver udfordret i disse år. Der er næppe heller tvivl om, at de kulturelle gatekeepers, som er bærere af denne diskurs dermed oplever et autoritetstab og i højere grad end tidligere må kæmpe med konkurrerende diskurser for at gøre deres opfattelse af herregården gældende. 18 For andre grupper i befolkningen vil udviklingen omvendt kunne opleves som en frisættelse og demokratisering af herregårdene, hvor de nye aktiviteter tiltrækker nye besøgende og skaber konkurrerende betydninger og forestillinger om herregården. De nye historieformer tiltrækker simpelthen et andet publikum med andre forventninger. For en af deltagerne i Middelalderdage på Voergaard var markedet et stemningsfuldt og smukt arrangement, en spændende måde at prøve de gamle håndværk, og en god måde at være sammen med børn og familie på. Derimod var den guidede rundtur på Voergaard Slot ikke børnevenlig. Hun selv syntes da, det var spændende, men også lidt kedeligt ind imellem. 19 At herregårdene bruges af bredere befolkningsgrupper er med til at styrke synligheden i samfundet og vil potentielt bidrage til at gøre denne del af dansk kulturarv til reelle identifikationspunkter for den danske befolkning. 20 Men ikke nødvendigvis i den form og med det historiske og kulturelle indhold som herregårdsejere, administratorer, akademikere og interesseorganisationer kunne ønske sig. Ph.D.-projektet Herregårdene og Oplevelsesøkonomien går ikke ud på at vurdere om denne udvikling er god eller dårlig for de danske herregårde. Målet er at beskrive nogle igangværende processer på herregårdene som en udvikling, hvor nye aktiviteter skaber nye fortællinger. Ved at analysere de forandringer som sker på herregårdene, og som rummer både potentialer og udfordringer, forsøger projektet at skabe bedre forståelse af de processer, hvori historisk bevidsthed produceres og spredes i befolkningen. Med andre ord: hvordan kommerciel oplevelseshistorie udtrykker et forsøg på at begribe (og fornemme) fortiden som en aktiv del af vores nutidsforståelse og identitetsarbejde. 21 Hvis arbejdet samtidigt kan bidrage til herregårdsejere, herregårdsbesøgende, 18 J. de Groot, Consuming History, p. 23f 19 Interview, Middelalderdage, (Deltagere 7, 7a) 20 C. Palmer, An Ethnography of Englishness; L. Smith, The Manored Past, i Uses of Heritage p ; Tinniswood, p Aronsson, p. 118; F. Ankersmit, Sublime Historical Experience, p. 15

7 og herregårdenes interesseorganisationer bedre er i stand til at træffe kvalificerede beslutninger for herregårdenes fremtid, er ambitionerne for projektet fuldt ud tilfredsstillet. Litteratur Ankersmit, Frank: Sublime Historical Experience, Stanford 2005 Aronsson, Peter: Historiebruk, Lund 2004 Bure, Kristjan: Danske Herregårde, Årbog, Turistforeningen for Danmark, Haderslev 1963 Erichsen, John Pedersen, Mikkel V.(red.) Herregården, bd. 1-4, Nationalmuseet, de Groot, J.: Consuming History, London, Routledge, 2009 Hellspong, Mats Lindvall, Karin Pergament, Nicole.. Herrgårdsromantik och statarelände, Carlssons 2004 Rundquist, Angela (red.): Lowenthal, David: The Past is a Foreign Country, Cambridge 1999 Mandler, Peter: The Rise and Fall of the Stately Home, London 1997 Palmer, Catherine An Ethnography of Englishness, Annals of Tourism Research, 2005, vol. 32, no. 1, p Tinniswood, Adrian: The Polite Tourist. Four Centuries of Country House Visiting, The National Trust 1998 Smith, Laurajane (red.): Uses of Heritage, Routledge, 2006 Sørensen, Anders (red.): Grundbog i Turisme, Frydenlund 2007 Web: Interview: Country and Living, Ledreborg Slot, (2009) Rundvisninger, møder, skoleklasser m.v., Gram Slot, ; 01.07; 18.08; 19.08; (2009) Middelalderdage, Voergaard Slot, (2009)

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN DET PERFEKTE STED AT MØDES Unikke omgivelser til dit arrangement Egeskov er den perfekte ramme om Jeres næste arrangement. Med

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Fortid kontra Historie

Fortid kontra Historie HistorieLab http://historielab.dk Fortid kontra Historie Date : 20. maj 2016 Ordet historie bruges med mange forskellige betydninger, når man interviewer lærere og elever om historiefaget og lytter til,

Læs mere

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup dannede rammen om det andet inspirationsarrangement i udviklingsforløbet Hjerteblod og Bundlinje. Overskriften for arrangementet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER FÆLLES Forløbet om køn og seksualitet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Fine fornøjelser i herregårdsparken

PRESSEMEDDELELSE. Fine fornøjelser i herregårdsparken PRESSEMEDDELELSE Fine fornøjelser i herregårdsparken I pinsen kan alle prøve kræfter med fortidens fornemme fritidsaktiviteter på Gammel Estrup. I parken kan man bl.a. forsøge sig med clock golf og lawn

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Bogudgivelse: Nye historier fra Herregårdenes fascinerende verden

PRESSEMEDDELELSE. Bogudgivelse: Nye historier fra Herregårdenes fascinerende verden 1/3 PRESSEMEDDELELSE Bogudgivelse: Nye historier fra Herregårdenes fascinerende verden Det tiende bind i rækken Herregårdshistorie er nu på gaden. Gammel Estrup Herregårdsmuseet har endnu en gang samlet

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

HOTEL KONFERENCE RESTAURANT. T:

HOTEL KONFERENCE RESTAURANT.  T: HOTEL KONFERENCE RESTAURANT www.nrvosborg.dk T: 97 48 48 97 Nørre Vosborg er stedet, hvor man kan strække sit indre menneske ud i fuld størrelse Hans Edvard Nørregård-Nielsen HISTORIEN Herregården Nørre

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Følelser og magt i myndighedsarbejdet. Helle Schjellerup Nielsen Socialrådgiverdage, 26. november 2013

Følelser og magt i myndighedsarbejdet. Helle Schjellerup Nielsen Socialrådgiverdage, 26. november 2013 Følelser og magt i myndighedsarbejdet Helle Schjellerup Nielsen Socialrådgiverdage, 26. november 2013 Forskningsprojektet Professionelles praksis i socialt arbejde med børn og unge Igangværende 5 årigt

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser.

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser. Kulturarven er med til at skabe et godt miljø omkring virksomheden 74,1% 9,7% 16,2% Turismeerhverv 50,8% 17,2% 32,0% Serviceerhverv 40,8% 22,2% 37,0% Produktionserhverv 72,2% 13,9% 13,9% Videnserhverv

Læs mere

Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14)

Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14) Klassetrin: 8.-9. klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

FESTIVAL VED GATEWAY BLOKHUS 2 + 3 + 4 JUNI 2016

FESTIVAL VED GATEWAY BLOKHUS 2 + 3 + 4 JUNI 2016 FESTIVAL VED GATEWAY BLOKHUS 2 + 3 + 4 JUNI 2016 KUNSTNERE FRA HELE VERDEN VISER LAND ART FOR BØRN & VOKSNE + MASSER AF WORKSHOPS + OMFATTENEDE SYMPOSIUMPROGRAM + MASSER AF FERNISERINGER + STORT FOLKEKØKKEN

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Herregården før, nu og i fremtiden

Herregården før, nu og i fremtiden Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 4 Offentlig Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Nationalmuseet Indbyder til FÆLLESSEMINAR Herregården før, nu og i fremtiden Indlæg ved: Museumschef Per

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN Smukke, historiske rammer med udsigt til park og fjord Hotel Strandparken er beliggende i Holbæks smukke, historiske park, der skråner lige ned til Holbæk Fjord. Det velrenommerede

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Frihed. af Henriette Larsen

Frihed. af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen FRIHED Henriette Larsen, København 2016 Illustrationer og layout Maria Tønnessen www.byme&henry.com 1. udgave, 1. oplag ISBN 978-87-999041-0-5 FORORD

Læs mere

Kirkegårdens muligheder i det 21. århundrede - set gennem fem metaforer

Kirkegårdens muligheder i det 21. århundrede - set gennem fem metaforer Kirkegårdens muligheder i det 21. århundrede - set gennem fem metaforer Michael Hviid Jacobsen Professor i sociologi Aalborg Universitet Kirkegården som metafor Selvom kirkegården i udgangspunktet er et

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Jon Sundbo, RUC

Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Jon Sundbo, RUC Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Jon Sundbo, RUC Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Hvad er en oplevelse? 2 Hvad er oplevelsesøkonomi? Kaffen koster 100 kr + 50 kr oveni for musik Servicen

Læs mere

UDFLUGTER & BUSSELSKABER 2018

UDFLUGTER & BUSSELSKABER 2018 UDFLUGTER & BUSSELSKABER 2018 BESØG EVENTYRLIGE GAVNØ Besøg Gavnø Slot og Slotspark - entréen giver adgang til hele området. Entré for busselskaber kr. 99,00 pr. person. Gratis entré + kaffe og kage til

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

IDÉKATALOG. Her er jeres idéer!

IDÉKATALOG. Her er jeres idéer! IDÉKATALOG Her er jeres idéer! At holde ferie kan betyde noget helt forskelligt for forskellige mennesker. Men fælles for alle står ønsket om at være sammen med mennesker, de holder af. Det er op til os

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

SNIT 90 ERNES LITTERATUR

SNIT 90 ERNES LITTERATUR 1 Tekst 5 SNIT 90 ERNES LITTERATUR Helle Christiansen TENDENSER I TIDENS LITTERATUR Disse typiske træk, som vi kan finde i meget af 90 ernes prosa, kan ses som vigtige tendenser i periodens litteratur.

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer. Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin efter installationen i foråret. Det

Læs mere

FORANDRINGER I LANDSKABET - VINDMØLLER

FORANDRINGER I LANDSKABET - VINDMØLLER FORANDRINGER I LANDSKABET - VINDMØLLER VED DAN BORGEN HASLØV & EVA SARA RASMUSSEN HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTFIRMA STORE VINDMØLLER I LANDSKABET Oplæg til 1. workshop: - landskabet (er) i forandring -

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Hammershøis Æstetik. Sublime is beyond reason and discourse - it is silence

Hammershøis Æstetik. Sublime is beyond reason and discourse - it is silence Hammershøis Æstetik Sublime is beyond reason and discourse - it is silence KunstKritik & Formidling ved Mette-Marie Zacher Sørensen, D. 280915 af Charlotte Holm Mortense, Koncept samt vægtekst til udstilling

Læs mere

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395 Kontakt: Sans for business DK TØNDER 6 5 Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 7 2 3 4 1 DK-6270 Tønder Telefon: +45 7492 9395 www.toender-regio.de DE De Sansers Land Kontaktperson: Christiane Plischke E-Mail:

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Slottet i skoven møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Sanatorievej 26 DK-7140 Stouby Tel. +45 7682 3380 receptionen@vejlefjord.dk www.hotelvejlefjord.dk De gode drømme starter her! HOTEL-

Læs mere

Arkitektonisk kulturarv en mangfoldig sandhed Udvalgte chartre problematiseret i et poststrukturalistisk perspektiv.

Arkitektonisk kulturarv en mangfoldig sandhed Udvalgte chartre problematiseret i et poststrukturalistisk perspektiv. Arkitektonisk kulturarv en mangfoldig sandhed Udvalgte chartre problematiseret i et poststrukturalistisk perspektiv. Forelæsningens disposition DEL I En teoretisk og filosofisk refleksionsplatform om det

Læs mere

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst Invitation til projektet VærtSkaberVækst Det gode værtskab indebærer en vært, der tager gæsten alvorligt og imødekommer de ønsker og behov som gæsten har for at blive underholdt, udfordret og bevæget.

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

DET NYE ENERGILANDSKAB - VINDMØLLER

DET NYE ENERGILANDSKAB - VINDMØLLER DET NYE ENERGILANDSKAB - VINDMØLLER Danske erfaringer med vindmøller i vores syn på kulturmiljø og landskab - i et historisk og fremadrettet perspektiv VED DAN BORGEN HASLØV Danske erfaringer med vindmøller

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher

Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher Han arbejder hos Deloitte, Viborg og står for at afholde kurser og andre events for medarbejderne. Ligeledes har han sit eget konsulentfirma

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Bag julekager med Micki Cheng på Gammel Estrup

PRESSEMEDDELELSE. Bag julekager med Micki Cheng på Gammel Estrup PRESSEMEDDELELSE Bag julekager med Micki Cheng på Gammel Estrup På Gammel Estrup Herregårdsmuseet er husjomfruens juleforberedelser i fuld gang. Lørdag d. 5. december får hun assistance til at nyfortolke

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Ny udstilling: Billard og cigarer viser mandeliv på herregården i midten af 1800-tallet

PRESSEMEDDELELSE. Ny udstilling: Billard og cigarer viser mandeliv på herregården i midten af 1800-tallet PRESSEMEDDELELSE Ny udstilling: Billard og cigarer viser mandeliv på herregården i midten af 1800-tallet Gammel Estrup Herregårdsmuseet slår dørene op for to nyistandsatte rum Billardsalen og Tårnværelset

Læs mere

Herregårde og oplevelsesøkonomi i Vestjylland Af Mikael Frausing

Herregårde og oplevelsesøkonomi i Vestjylland Af Mikael Frausing Herregårde og oplevelsesøkonomi i Vestjylland Af Mikael Frausing Herregårdene ligger spredt i Vestjylland. Sammenlignet med de godsrige egne af landet som Sjælland, Lolland- Falster, Fyn og Østjylland

Læs mere

DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND VED URS DEN 28.08.2013

DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND VED URS DEN 28.08.2013 DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND VED URS DEN 28.08.2013 FORMÅL OG PROCES Denvigtige sønderjyske turisme I 2010 brugte turister 3,3 mia. kr. i destinationen lig med en værditilvækst på 1,7 mia. kr. i

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Transformation af Gl. Estrup vandmølle

Transformation af Gl. Estrup vandmølle Transformation af Gl. Estrup vandmølle OPGAVEFORMULERING Afgang forår 2014 Katrine Mølgaard Olsen 2012653 Arkitektskolen Aarhus Vejleder: Lars Nicolai Bock Herregårde De danske herregårde har været vigtige

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn Brugerundersøgelse november 2013 Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn 1 Brugerundersøgelse november 2013

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

8. klasses projekt 2014-2015

8. klasses projekt 2014-2015 8. klasses projekt 2014-2015 Årsprojekt: Mit land om levevilkår og livsbetingelser med primær fokus på Danmark Projektlærer: Charlotte Karrebæk og Morten S. Pedersen Årsplan for projektundervisningen på

Læs mere

Tematiseret Oplevelsesudvikling inspireret af H.C. Andersen aka. Oplevelsesmaskinen

Tematiseret Oplevelsesudvikling inspireret af H.C. Andersen aka. Oplevelsesmaskinen Tematiseret Oplevelsesudvikling inspireret af H.C. Andersen aka Oplevelsesmaskinen Fortællerruten Kongens Fadebur Tænd for Familierne At Rejse er at (op)leve Eventyrlig Efterårsferie Fynske Høstfester

Læs mere

Troldefestival 2014 En fabelagtig familiefestival i Næstved Kontaktinformation

Troldefestival 2014 En fabelagtig familiefestival i Næstved Kontaktinformation Troldefestival 2014 En fabelagtig familiefestival i Næstved Kontaktinformation Malene Schrøder Foreningen for Troldefestival i Næstved Maglemølle 25, 1. 4700 Næstved Tlf. 2112 2103 E-mail: ms@visitnaestved.com

Læs mere

Inspiration til lodsejere ved Naturpark Åmosen

Inspiration til lodsejere ved Naturpark Åmosen Oplevelsesøkonomi i godslandskabet - muligheder og udfordringer Inspiration til lodsejere ved Naturpark Åmosen Seniorforsker Berit Kaae, Skov og Landskab, Københavns Universitet, bck@life.ku.dk Dias 1

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers Mænd Køn under forvandling Kenneth Reinicke unı vers Mænd Køn under forvandling unı vers Mænd Køn under forvandling Af Kenneth Reinicke Mænd Køn under forvandling Univers 14 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETINGSVALG

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETINGSVALG Kære kandidataspirant, Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil være kandidat til Folketinget i Alternativet. Kandidatgrundlaget her er skriftligt og skal

Læs mere

Prospekt for Nepal 2010!

Prospekt for Nepal 2010! Prospekt for Nepal 2010! Indledning: Hvad er ideen med at ville lave et prospekt, altså en mere kommerciel tilgang til et velgørenhedsprojekt? På mange måde ligner velgørenhedsbranchen forretningsverdenen,

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere