Nye oplevelser og nye fortællinger på herregårdene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye oplevelser og nye fortællinger på herregårdene"

Transkript

1 Nye oplevelser og nye fortællinger på herregårdene Indledning It isn t the same type of person that it was built for, but at least you feel they are enjoying themselves and you feel it is alive. Lord Bath - om turister på herregårde Herregårdene er kommet på mode. Den vedvarende, stærke interesse for herregårdene gennem det seneste årti strømmer fra mange kilder. Store bogudgivelser og dokumentarprogrammer om haver, bygninger og historie vækker kulturarven til live, mens supermoderne realityprogrammer som X- faktor, Baronessen eller De Enestående bruger herregården som kulisse og koncept. Aviser og magasiner bugner af artikler og reklamer for herregårdene og turistorganisationerne opruster med koncepter som Historiske Hoteller, Herregårdsdage eller De 123 herregårdes land. Nye kommercielle forretningskoncepter tilbyder besøgende mange forskellige aktiviteter og oplevelser i herregårdenes bygninger og omgivelser, en udvikling som har oplevet en voldsom vækst de seneste 10 år. Der er tale om en lang række forskelligartede aktiviteter, som har det tilfælles, at de finder sted i herregårdenes bevaringsværdige omgivelser. Herregårdens historiske og arkitektoniske herlighedsværdier bliver i den nye økonomi både en central produktionsressource for publikums unikke oplevelser, samtidigt med at de repræsenterer nationale og umistelige kulturarvsværdier. Herregårdene omskabes hermed til noget de aldrig har været før: et rekreativt sted for landets almindelige befolkning. Hvordan denne forandring forløber og med hvilke implikationer er omdrejningspunktet for mit arbejde. De nye kommercielle aktiviteter er karakteriseret ved at være meget forskelligartede, både hvad angår aktiviteternes indhold, anvendelsen af herregårdens bygninger og omgivelser, samt de formål, hvormed de besøgende ønsker at opleve herregården. Herregårdene fremstår i mange forskellige klædedragter, ofte med modstridende symbolske betydninger, og selve begrebet herregård får dermed stor spændvidde og en ny fleksibilitet. Det udfordrer etablerede og dominerende opfattelser af herregårdene som bygningshistoriske overleveringer, som først og fremmest skal tilegnes gennem historiske eller æstetiske begreber, som fx patriarkalsk standssamfund eller rokoko-stil. 1 Som hotel, kulturcenter, koncert- eller messearrangør, foto-location, golfbane, økologisk 1 K.Lindvall, Präktiga egendomar, stilenligt kulturarv og trevligt besöksmål i Herrgårdsromantik och statarelände, s. 79

2 fødevareproducent og dyrepark bruges herregården til vidt forskellige formål, der skaber vidt forskellige nutidige betydninger og fortolkninger. Oplevelsernes herregård Danske herregårde har for alvor indtaget oplevelsesøkonomien. Med nogle få markante undtagelser har privatejede herregårde de seneste år ekspanderet i det kommercielle marked for oplevelser. Der er hovedsageligt seks måder, hvorpå herregårdene modtager besøgende: Attraktion; Overnatning; Selskaber; Kurser; Events; Landskab. Den første rummer klassisk turisme, hvor der gives rundvisninger og åbent hus i parker og bygninger, men turisme kan også udvikles på virkelig stor skala. Overnatning, selskaber og kurser drejer sig om hotel- og restaurationsdrift i forskellige afskygninger og forskellig skala. Events betegner kortere arrangementer i parker og gårdsanlæg, fx messer og festivaler, men også produktpræsentationer, foto-sessions, sportsbegivenheder, julemarkeder og koncerter. Landskab er en samlekategori for aktiviteter som foregår i godsets skove og omkringliggende arealer: jagt, golf, camping og teambuildings-aktiviteter. Det vil være uoverkommeligt at dække alle aktiviteter på de godt hundrede danske herregårde, som tilbyder oplevelser til besøgende, men overordnet set dækker de nye oplevelsesaktiviteter alle områder af det, der var herregårdens historiske helhed: hovedbygning, park, avlsbygninger og jordtilligende. Sammen med det, der kan kaldes herregårdens drøm : traditionen, slægten, herskabet og historien, danner herregårdens fysiske omgivelser et sted eller et oplevelsesrum, hvori den besøgende oplever den enkelte herregård som meningsfuld gennem dennes unikke og særegne arkitektur, historie, traditioner samt nutidige drift, produktion og udfordringer. 2 For herregårdsejerne er det ofte en udfordring at balancere mellem innovative forretningskoncepter, respekt for traditionen, bygningernes bevaring og hensyn til familiens privatliv. 3 Men netop denne unikke sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid gør herregården interessant for den besøgende som en helhed af modstridende betydninger. Herregårdsoplevelsen er ikke blot en historisk, æstetisk 2 For forholdet mellem turisten, oplevelsen og destinationen, se J.Ø.Bærenholdt, Hvad er turistdestinationer?, i Grundbog i Turisme, s. 212f; forholdet mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning er behandlet i P. Aronsson, Historiebruk, p (konsulteret )

3 eller kulturel interesse, ej heller kommer man blot for at lure ved vinduerne eller for at købe en service, men derimod for det hele på én gang. 4 Forskellige herregårde Herregårdene kan dog også udnytte mere specialiserede forestillinger til at iscenesætte sine aktiviteter eller oplevelser. Den store forskellighed i aktiviteter og oplevelser benytter hver især forskellige sider af herregårdsbegrebets mange facetter og henvender sig naturligt nok til forskellige grupper af besøgende. Nogle oplevelsestilbud videreudvikler etablerede forestillinger om herregårde og herregårdsliv, mens andre tilbud er nye tiltag der skaber nye betydninger. Den klassiske rundvisning i herregårdens parker og hovedbygning er historikernes, kunsthistorikernes og arkitekturhistorikernes herregård, der fremtræder som repræsentant for en bestemt epoke eller stilart. Rundvisningen var gennem 1900-tallet næsten enerådende som turismeform på herregårdene, hvor akademikere, guider, lærere og ejere historiske og kulturelle gatekeepers - havde stor kontrol med formidlingen af et abstrakt, fortidigt og musealt herregårdsbegreb. 5 Nye aktiviteter på herregårdene benytter historien og æstetikken anderledes: levendegjorte historiske markeder - på én gang leg, rollespil og formidling - kan benytte herregårdens bygninger og omgivelser som kulisse til at skabe den rette stemning om gamle dage. 6 Polemisk udtrykt kan man sige at herregården ikke har anden funktion end at være gammel, og at den derved optræder som stemning og alibi - som historie uden indhold - når både kontekst og historisk epoke forsvinder ud af syne. 7 Omvendt benytter produktpræsentationer og fotosessions herregårdens som æstetisk kulisse i ren form, principielt set ahistoriske og tidløse. Som selskabshoteller trækker herregårdene ofte på en anden veletableret herregårdsforestilling, nemlig som steder for særligt eksklusivt og luksuriøst overklasseliv. Det er ugebladenes og triviallitteraturens herregård, 8 der iscenesættes til at demonstrere økonomisk overskud og elitære ambitioner, men æstetiske og historiske betydninger spiller også ind. Som kursus- og mødearrangører kan man slå på sin status som historiske magthuse. Andre steder iscenesættes en 4 Interview, Country and Living, Ledreborg Slot, 22.maj 2009: Besøgende på livsstilsmessen ønskede at opleve det hele. Opfølgende spørgsmål bekræftede at man kom efter den særlige atmosfære; underforstået arrangementets helhed af marked, historie, æstetik, indtryk og stemning. 5 Lindvall, p Interview, Middelalderdage, Voergaard Slot juli Interview, Middelalderdage; Country and Living, 8 A. Rundquist, Önnemo, Kulla-Gulla och Gårdarne runt sjön, s ; M. Hellspong, Oss baroner emellan, s ; i Herrgårdsromatik och statarelände I Danmark havde eksempelvis Familiejournalen en serie portrætter af danske herregårde og deres ejere.

4 nostalgisk længsel efter langsommelighed, atter andre er topmoderne økologiske producenter. 9 Herregården Nr. Vosborg kunne bruges af Dansk Folkeparti til at signalere danskhed på linie med Fregatten Jylland og Dybbøl Mølle. 10 Som udflugtsmål for venner, kolleger og familier fungerer oplevelsernes herregård også som socialt rum, der danner rammen om samvær, hygge og underholdning. Egeskov Slot og Knuthenborg Gods blev i 1970erne de første danske eksponenter for en udvikling, hvor herregården blev udflugtsmål og turistattraktion, og hvor besøgets primære funktion var familiens samvær og adspredelse iblandet en vis portion nostalgi. Herregården som underholdningspark genbruger elementer af tidligere herregårdsbilleder, alligevel er det nyt at publikum først og fremmest vurderer besøget efter om det har været sjovt. 11 Nye herregårde Herregårdenes afsøgning af nye kommercielle koncepter og aktivitetstilbud for besøgende er for en stor dels vedkommende skabt af økonomisk nødvendighed. Det er dog samtidigt en udvikling, der rummer mulighed for at skabe gennemgribende forandringer i vores kollektive forestillinger om herregårdene og deres rolle i samfundet. I første omgang må det konstateres at herregårdsbegrebet er blevet mere flertydigt og flimrende i takt med at nye befolkningsgrupper besøger herregårdene og benytter dem med nye formål. Det er en popularisering ikke bare i brugen af herregårdene, men også af de betydninger, der omkranser herregården, dvs. en ændring i selve den ramme som vi bruger til at forstå og fortolke herregårdsbegrebet med. 12 Det både viderefører og udfordrer etablerede forestillinger om herregårdene, som har domineret i det 20. århundrede, først og fremmest den kunsthistoriske og den romantiske herregård. 13 Mens århundredets begyndelse var præget af tidens opgør med privilegiesamfundet og dermed herregården som samfundsinstitution, blev klassiske, guidede rundvisninger i hovedbygning og park - i takt med herregårdenes vigende økonomiske og samfundsmæssige betydning den foretrukne og ret ensartede måde at besøge herregårde. Eksempelvis udgav turistforeningen i 1963, Danske Herregårde, som illustrerer turismens grundlæggende kunsthistorisk-museale diskurs i herregårdsbesøget: akademiske forfattere indleder med nogle generelle betragtninger og gennemgår dernæst herregårdenes arkitektur, interiør og parker, inden man afslutter med nogle ord om nutidens 9 Eksempler hentet fra Hindsgavl Slot, (kons ); Interview: Anne Bille-Brahe, Steensgaard Herregårdspension; Susanne Hovmand, Knuthenlund Gods 10 Rammen om partiets sommergruppemøder hhv. 2009, 2008 og A. Tinniswood, The Polite Tourist, s. 200; Tinniswood, s Afsnittet er stærkt præget af bogen Herrgårdsromatik og statarelände, som har undersøgt det 20. århundredes herregårdsforestillinger i svensk kontekst. Resultaterne herfra formodes at kunne overføres til danske forhold.

5 og fremtidens udfordringer. Det abstrakte og tekniske fagsprog sikrer dels at fagpersonerne bevarer kontrollen med herregårdens mening, dels at beskæftigelsen med herregårde ikke rejser betændte politiske spørgsmål om standsforskelle og ulighed. 14 Den populære og romantiske herregård beskriver heroverfor et luksuriøst og ubekymret overklasseliv, som særligt fra 1950erne etableres gennem ugeblade, film og triviallitteratur. Den romantiske herregård kunne i denne trygge ramme af eventyr og underholdning trods alt behandle tidens påtrængende spørgsmål om klasseskel, lighed, modernitet og land vs. by. 15 De nye oplevelsesøkonomiske tilbud bygger videre på allerede etablerede forestillinger, men forandrer og supplerer billedet. Først og fremmest konstateres det, at den feudale herregård som repræsentant for et undertrykkende standssamfund i turismesammenhæng fortsat er så godt som fraværende, ligesom herregårdens tjenestefolk og mange ansatte sjældent inddrages i formidlingen eller i den historiske iscenesættelse. 16 Det tilhørende modbillede om herregården som en harmonisk enhed af herskab, tjenestefolk og bønder er ligeledes sjældent, men herregården kan dog af og til iscenesættes som en historisk boble af skønhed, ubekymrethed og langsommelighed. Det romantiske herregårdsbillede der stod stærkt i 1950ernes og 1960ernes ugeblade blive revitaliseret, når herregårdene bruges som restauranter og selskabshoteller, men nu med den væsentlige tilføjelse at drømmene om luksus og overklasse på en ægte herregård faktisk personligt kan udleves, om end kun for nogle få dage. Og mens det tidligere handlede om at opløse klasseforskelle og integrere samfundsmodsætninger, 17 synes herregårdsromantikken i dag et tjene et anderledes behov for at skille sig ud i et radikalt individualiseringsprojekt? Den kunsthistoriske herregård er langtfra forsvundet, men formidlingen af historie, arkitektur og kunstværker har ændret karakter. Hvor formidlingsindsatsen tidligere stod centralt og dominerende i herregårdenes formidling er disse elementer i dag snarere bagtæppe og understøttelse for andre måder at opfatte og bruge herregården. Det er fortsat fuldstændigt afgørende at fortælle sin historie og eje originale (kunst-)genstande for at være en ægte herregård, men det er ikke længere udtømmende og knap nok dominerende. Andre opfattelser af herregården blander sig og konkurrerer om opmærksomheden. Man ville i dag fortsat undre sig over en herregård, som ikke formidlede sin historie og arkitektur, men i stigende omfang vil gæsterne også undre sig over en herregård, som ikke fortæller som sin nutidige virksomhed og sine fremtidsvisioner. 14 Danske Herregårde; Lindvall, p. 75f 15 Hellspong, p. 159; I den kommercielle oplevelseshistorie - dette gælder ikke herregårdsmuseerne, hvor den faglige ekspertise sikrer en bredere og mere reflekteret repræsentation af herregårdens forskellige grupper. 17 Rundquist, p. 127f

6 Afslutning Oplevelsesøkonomiens indtog på danske herregårde kan anskues som en popularisering og vulgarisering, der svækker fagfolkenes indflydelse på herregårdenes egentlige og væsentlige betydning: som bygnings- og kunsthistorisk kulturarv. Der er næppe tvivl om, at historisk viden, indsigt og faglighed som det selvfølgelige udgangspunkt for besøg på herregårdene bliver udfordret i disse år. Der er næppe heller tvivl om, at de kulturelle gatekeepers, som er bærere af denne diskurs dermed oplever et autoritetstab og i højere grad end tidligere må kæmpe med konkurrerende diskurser for at gøre deres opfattelse af herregården gældende. 18 For andre grupper i befolkningen vil udviklingen omvendt kunne opleves som en frisættelse og demokratisering af herregårdene, hvor de nye aktiviteter tiltrækker nye besøgende og skaber konkurrerende betydninger og forestillinger om herregården. De nye historieformer tiltrækker simpelthen et andet publikum med andre forventninger. For en af deltagerne i Middelalderdage på Voergaard var markedet et stemningsfuldt og smukt arrangement, en spændende måde at prøve de gamle håndværk, og en god måde at være sammen med børn og familie på. Derimod var den guidede rundtur på Voergaard Slot ikke børnevenlig. Hun selv syntes da, det var spændende, men også lidt kedeligt ind imellem. 19 At herregårdene bruges af bredere befolkningsgrupper er med til at styrke synligheden i samfundet og vil potentielt bidrage til at gøre denne del af dansk kulturarv til reelle identifikationspunkter for den danske befolkning. 20 Men ikke nødvendigvis i den form og med det historiske og kulturelle indhold som herregårdsejere, administratorer, akademikere og interesseorganisationer kunne ønske sig. Ph.D.-projektet Herregårdene og Oplevelsesøkonomien går ikke ud på at vurdere om denne udvikling er god eller dårlig for de danske herregårde. Målet er at beskrive nogle igangværende processer på herregårdene som en udvikling, hvor nye aktiviteter skaber nye fortællinger. Ved at analysere de forandringer som sker på herregårdene, og som rummer både potentialer og udfordringer, forsøger projektet at skabe bedre forståelse af de processer, hvori historisk bevidsthed produceres og spredes i befolkningen. Med andre ord: hvordan kommerciel oplevelseshistorie udtrykker et forsøg på at begribe (og fornemme) fortiden som en aktiv del af vores nutidsforståelse og identitetsarbejde. 21 Hvis arbejdet samtidigt kan bidrage til herregårdsejere, herregårdsbesøgende, 18 J. de Groot, Consuming History, p. 23f 19 Interview, Middelalderdage, (Deltagere 7, 7a) 20 C. Palmer, An Ethnography of Englishness; L. Smith, The Manored Past, i Uses of Heritage p ; Tinniswood, p Aronsson, p. 118; F. Ankersmit, Sublime Historical Experience, p. 15

7 og herregårdenes interesseorganisationer bedre er i stand til at træffe kvalificerede beslutninger for herregårdenes fremtid, er ambitionerne for projektet fuldt ud tilfredsstillet. Litteratur Ankersmit, Frank: Sublime Historical Experience, Stanford 2005 Aronsson, Peter: Historiebruk, Lund 2004 Bure, Kristjan: Danske Herregårde, Årbog, Turistforeningen for Danmark, Haderslev 1963 Erichsen, John Pedersen, Mikkel V.(red.) Herregården, bd. 1-4, Nationalmuseet, de Groot, J.: Consuming History, London, Routledge, 2009 Hellspong, Mats Lindvall, Karin Pergament, Nicole.. Herrgårdsromantik och statarelände, Carlssons 2004 Rundquist, Angela (red.): Lowenthal, David: The Past is a Foreign Country, Cambridge 1999 Mandler, Peter: The Rise and Fall of the Stately Home, London 1997 Palmer, Catherine An Ethnography of Englishness, Annals of Tourism Research, 2005, vol. 32, no. 1, p Tinniswood, Adrian: The Polite Tourist. Four Centuries of Country House Visiting, The National Trust 1998 Smith, Laurajane (red.): Uses of Heritage, Routledge, 2006 Sørensen, Anders (red.): Grundbog i Turisme, Frydenlund 2007 Web: Interview: Country and Living, Ledreborg Slot, (2009) Rundvisninger, møder, skoleklasser m.v., Gram Slot, ; 01.07; 18.08; 19.08; (2009) Middelalderdage, Voergaard Slot, (2009)

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Vekseluddannelsessystemet er almindelig

Vekseluddannelsessystemet er almindelig Fag og fagidentitet en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig Morten Smistrup Denne artikel har et dobbelt mål: For det første at fremstille en empirisk fremskrevet og teoretisk begrundet

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Historiefaglighed i et hyperkomplekst opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå samfund Dennis Hornhave

Læs mere

Pop-Up's. - hvem, hvad, hvor. Af: Anine Thomsen. Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet

Pop-Up's. - hvem, hvad, hvor. Af: Anine Thomsen. Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet Pop-Up's - hvem, hvad, hvor Af: Anine Thomsen Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet Afleveret den 24.juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Abstract...4 Motivation...5 1. Kapitel:

Læs mere

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING EVENTGÆSTEN I CENTRUM FOR EVENTARRANGØRER, TURISTAKTØRER OG DESTINATIONER 1. oplag. Oktober 2014 Udgivet af EVINN - Eventbaseret Innovation Eventgæstundersøgelsen

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING Institut for Æstetiske Fag Navn Årskortnummer Anna Margrét Bjarnadóttir 19983795 Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS ÆK X Adresse Hraunbrún 8 220 Hafnarfjörður Island Telefon

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Flere end to slags børn

Flere end to slags børn Flere end to slags børn - en rapport om køn og ligestilling i børnehaven Af Jesper Olesen Kenneth Aggerholm & Jette Kofoed Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

center for bolig og velfærd Bolig og velfærd 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger realdania forskning

center for bolig og velfærd Bolig og velfærd 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger realdania forskning 2010 center for bolig og velfærd Bolig og velfærd 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger realdania forskning 2010 Helene Ordrup sociolog Hans Kristensen sociolog Hedvig Vestergaard økonom

Læs mere