REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014"

Transkript

1 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej Aalborg Øst Telefon Telefax

2 1320 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl Til stede : Daniel Nyboe Andersen, Lene Krabbe Dahl, Tommy Eggers, Lasse Frimand Jensen, Christian Korsgaard, Lisbeth Lauritsen, Morten Marinus, John G. Nielsen, Mariann Nørgaard, Erik Sørensen og Jørgen Hammer Sørensen Henrik Skovhaug og Bent Ole Pedersen, I/S Reno-Nord. Fraværende: Søren Konnerup Sekretær : Bente Jensen, I/S Reno-Nord. Punkt 1 Valg af mødeleder til konstitueringen I henhold til forretningsorden ledes det konstituerende møde af det bestyrelsesmedlem, der længst har været medlem af bestyrelsen, eller hvis flere har været medlem lige længe, da af den ældste af disse. Tommy Eggers blev i henhold til forretningsordenen valgt til mødeleder. Punkt 2 Valg af formand og næstformand

3 1321 a. Valg af formand Valget sker i henhold til vedtægternes pkt Med dagsorden er vedhæftet selskabets vedtægter (bilag 1). Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Kommune blev valgt. b. Valg af næstformand Valget sker i henhold til vedtægternes pkt Jørgen Hammer Sørensen, Mariagerfjord Kommune blev valgt. Punkt 3 Bestyrelsens forretningsorden I henhold til vedtægternes pkt. 9.1 skal bestyrelsen vedtage sin forretningsorden. Vedhæftet er forslag til forretningsorden (bilag 2). Forslaget blev godkendt. Det fraværende medlem, Søren Konnerup, skal med sin underskrift af forretningsordenen tiltræde denne på et kommende møde.

4 1322 Punkt 4 Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 16. december 2013 Referatet er vedhæftet til nye medlemmer til orientering (bilag 3). Godkendt, dog kun læst af de nyvalgte medlemmer. Punkt 5 Udpegning af repræsentanter til Dansk Affaldsforening I/S Reno-Nord er medlem af Dansk Affaldsforening, som er en politisk styret interesseorganisation bestående af kommunale affaldsenheder. Dansk Affaldsforening skal fremme medlemmernes interesser på affaldsområdet. Dansk Affaldsforening har 52 medlemmer bestående af kommuner, fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer i Danmark og på Færøerne. Dansk Affaldsforening dække 98 kommuner og mere end 5,6 mio. borgere. På mødet skal udpeges 4 repræsentanter til Dansk Affaldsforenings generalforsamling. Vedhæftet er brev fra Dansk Affaldsforening vedrørende valg til foreningens generalforsamling og bestyrelse (bilag 4). Desuden er vedlagt materiale til Dansk Affaldsforening Konference og Årsmøde 2014 (bilag 5), som holdes i Aalborg Kongres & Kulturcenter. Hvis man ønsker at deltage i årsmødet, kan tilmelding ske på bestyrelsesmødet. Der blev udpeget 4 medlemmer til Dansk Affaldsforenings generalforsamling den 25. marts 2014 (i forbindelse med årsmødet), som er følgende: Daniel Nyboe Andersen (formand), Aalborg Kommune, Jørgen Hammer Sørensen (næstformand), Mariagerfjord Kommune, Lasse Frimand Jensen, Aalborg Kommune og Mariann Nørgaard, Aalborg Kommune. Deltagere i årsmødet den marts 2014 er følgende: De 4 ovennævnte personer samt Christian Korsgaard, Aalborg Kommune.

5 1323 Punkt 6 Præsentation af I/S Reno-Nord ORIENTERING: Henrik Skovhaug præsenterede I/S Reno-Nord ved fremvisning af film samt gennemgang af plancher. Efter mødet var der rundvisning på anlægget for interesserede. Punkt 7 Fusion mellem I/S Fælles Forbrænding, I/S Mokana og I/S Reno-Nord Det blev ultimo 2013 vedtaget at fusionere I/S Fælles Forbrænding, I/S Mokana og I/S Reno- Nord. Det meget omfattende fusionsmateriale blev behandlet og godkendt i udvalg og byråd i alle de implicerede kommuner i november og december 2013, og materialet er indsendt til godkendelse i Statsforvaltningen. Vedhæftet dagsorden er notat vedrørende sammenlægningen af I/S Fælles Forbrænding, I/S Mokana og I/S Reno-Nord (bilag 6). På bestyrelsesmødet vil blive orienteret om forholdene vedrørende fusionen og det fremtidige arbejde for at få gennemført fusionen i praksis. ORIENTERING / Henrik Skovhaug gennemgik det vedhæftede notat i store træk. Det blev aftalt, at Daniel Nyboe Andersen tager kontakt til I/S Fælles Forbrændings formand for at aftale møde mellem selskabernes formænd og næstformænd (I/S Fælles Forbrænding, I/S Mokana og I/S Reno-Nord) for et møde vedrørende gennemførelse af fusionen og evt. oprettelse af et fusionsforretningsudvalg. Det blev endvidere besluttet, at de nye bestyrelsesmedlemmer, som yderligere kommer med i bestyrelsen i det nye Reno-Nord, dels når fusionsmaterialet er godkendt i Statsforvaltningen og dels fra 1. januar 2016, er med i bestyrelsen som observatører til de formelt indtræder, fra næste bestyrelsesmøde i marts Det er følgende medlemmer:

6 1324 Niels Peter Christoffersen (A), Mariagerfjord Kommune Jens Chr. Golding (A), Jammerbugt Kommune Mads Sølver Pedersen (V), Aalborg Kommune samt et medlem fra Randers Kommune. (Der er pt. ikke oplyst navn fra Randers Kommune). Punkt 8 Næste møde Det udsendte forslag til mødedatoer blev behandlet. Der blev aftalt følgende: Mandag den 31. marts 2014 kl På dette møde fremlægges Årsrapport Onsdag den 11. juni - fredag den 13. juni Studietur København. Nærmere program følger senere. Afbud: Mariann Nørgaard og John G. Nielsen. Mandag den 11. august 2014 kl Mandag den 29. september 2014 kl På dette møde fremlægges Budget Mandag den 8. december 2014 kl Mødet afsluttes med julefrokost. Punkt 9 Eventuelt Der blev til dette punkt udleveret følgende til orientering: Miljøministeriet. Danmark uden affald (Siderne 1-10). Dansk Affaldsforening. Tilbud om bestyrelseskursus. Tilmelding til ovennævnte bestyrelseskursus kan gøres til Bente Jensen senest onsdag den 26. februar 2014.

7 1325 Dansk Affaldsforening. Omstilling af affaldssektoren til gavn for miljø, energi og samfundsøkonomi. Tommy Eggers orienterede om, at han skulle deltage i et møde i KL vedrørende regeringens planer om en ændret organisering af forbrændingssektoren, bl.a. en hel eller delvis liberalisering af sektoren.