Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet."

Transkript

1 Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges til dirigent og Sanne til referent. Forældre, bestyrelse og ledere præsenterer alle kort sig selv hver især. Pkt. 2; Beretningen fra bestyrelse og ledergruppe er udsendt pr. skrift, hvor der kan læses om Hammermølle gruppens mange spændende oplevelser og bedrifter i år Det er dejlig læsning Juniorer og Trop v/ leder Lars; Lars er leder for juniorerne og stor-spejderne, og supplerer med de seneste nyheder for indeværende år; Hammermølle Gruppe stillede op med hele to hold til årets Dinizuli løb i januar måned, - et pige- og et drengehold. Temaet var i år Storm P. Pigeholdet vand for 6. år i træk tilmeldingsopgaven med deres flotte Storm P lyseslukker, og drengeholdet havde kreeret en fin Storm P kaffemaskine (tilmeldingsopgaverne kan ses/opleves i spejderhytten). Ydermere løb pigeholdet af med en samlet suveræn første plads med over 400 point ned til andenpladsen. Drengeholdet imponerede dog også i stor stil, - de gennemførte og kom flot i mål på en 18. plads, men bedst af alt var deres iver efterfølgende for, at lære endnu mere om løb og kompas, så de er klar til kommende udfordringer i spejderregi Beretningen blev godkendt. Pkt. 3; Regnskabet for år 2012 gennemgås kort af vores kasserer Jette. Der er blevet indkøbt en del materiel i år 2012, bl.a. GPS ere, gryder og telte. GPS erne har vi efterfølgende modtaget tilskud til fra Helsingør kommune. Behovet for ekstra grej er bl.a. opstået, da der har været hele 3 forskellige sommerlejre i år 2012, og vi derfor har haft rigtig meget grej i brug, og det har været nødvendigt at supplere op og foretage reparationer af eksisterende grej. Posten til ture og lejre har også været lidt højere i 2012 end budgetteret, hvilken igen skyldes at der har været hele 3 lejre, hvor der skulle arrangeres transport til og købes ind til. Den store 2012-lejr i Holstebro var også en af de lidt dyrere lejre, - men bestemt en lejr der har været en kæmpe oplevelse for alle deltagende spejdere.

2 Regnskabet blev godkendt. Pkt. 4. Der er ingen indkomne forslag, så vi iler videre til næste punkt! Pkt. 5. Udviklingsplan: Hammermøllegruppes udviklingsplan er blevet fremsendt sammen med invitationen til mødet. Udviklingsplanen omhandler i store stæk; hvad ønsker vi, - og hvordan kommer vi dertil. P.t. har vi ca. 60 børn i Hammermøllegruppen, og det går rigtig godt. Det er forholdsvis mange børn i forhold til den kapacitet vi råder over både m.h.t. fysiske rammer og m.h.t. lederkræfter. En af de meget positive ting er, at det er lykkedes Hammermølle Gruppen at fastholde interessen for spejderlivet for de større børn også, og at vi nu bl.a. har et dejligt stort juniorhold og en super god trop. Alle bedes huske på ZOO dagen, - tilmelding og betaling skal ske i henhold til fristerne, hvis man ønsker at deltage. Alle skulle allerede have modtaget invitation til ZOO dag pr. post. Udviklingsplanen blev godkendt. Sommerlejr: I år 2013 vil sommerlejren for mini, junior og trop komme til at foregå på Bornholm i uge 32 (p.t. forventes fra søndag d. 4. fredag d. 9. august). Nærmere info følger snarest. Der er stor fokus på planlægning af de praktiske detaljer i de kommende uger, da vi meget snart skal have billetter og transport af grej på plads. Jarlsgården nær Due Odde er lejet til lejren, og det er en stor og dejlig hytte. Forældre til minibørn bedes overveje grundigt, om deres mini-spejder er o.k. med at være væk alene hjemmefra i 6 dage (Bornholm er jo ikke lige rundt om hjørnet, såfremt ens barn får hjemve.). Er man som forældre ikke helt sikker på, at ens barn vil trives med 6 dage hjemmefra uden forældre, så er det en rigtig god idé, at man som forældre overvejer selv at deltage på turen. Der vil blive arrangeret fælles transport fra Helsingør til Bornholm for både ledere, forældre og børn. Budgettet er endnu ikke fastlagt, men det forventes at lejrkontingentet vil komme til at ligge på DKK 900, ,00 pr. barn / forældre. Tilmelding vil komme til at foregå i to omgange, - der vil snarest blive udsendt en forhåndstilmelding, og endelig tilmelding følger senere. Sommerlejren for mikro vil som altid være den første weekend i juni, og vil komme til at foregå på Gurredam.

3 Budget og kontingent: Det vedtages at kontingentet i år 2013 vil forblive uændret, - altså DKK 350,00 x 3 årligt. I budgettet for år 2013 har taget udgangspunkt i de sædvanlige tilskudssatser, - som vi jo dog aldrig kan være helt sikre på fortsætter som før. Udgiften til ture og lejre er sat lidt højt grundet de forventede udgifter i forbindelse med lejren til Bornholm. Der er et lille underskud på driftsbudgettet for år 2013, men dette skønnes acceptabelt grundet gruppens beholdninger af aktiver i øvrigt. Pkt. 6. Det besluttes at der skal være 4-5 medlemmer i bestyrelsen fra henholdsvis forældre- samt ledergruppen, og 2 valgbare unge (over 15 år). Pkt. 7. Bestyrelsesformand; Ledere; Unge: Kim Kruse (genvalgt) Charlie (ikke på valg) Line Fredberg-Holm (ikke på valg) Gruppekasser; Peter (valgt) Sofie (valgt) Jette Rasmussen (ikke på valg) Britta Nielsen (genvalgt hvis ønsket) Forældre; Sanne Bernard (ikke på valg) Charlotte Fredberg-Holm (ikke på valg) Lars Fredberg-Holm (ikke på valg) Torbjørn Strand (ikke på valg) Jens Henriksen (ikke på valg) Det understreges, at når der er bestyrelsesmøde, så er alle velkomne. Ikke-bestyrelsesmedlemmer har dog ikke stemmeret. Pkt. 8. Lars og Line Fredberg-Holm opstiller og vælges til korpsrådet. Der kan være mulighed for yderligere deltagere, såfremt nogen har ønske derom. Pkt. 9. Line, Lars, Sofie, Charlotte og Peter vælges til at deltage i Divisionsrådsmødet d. 30. April 2013 Pkt. 10.

4 Erik genvælges til revisor og Alice til revisorsuppleant Pkt. 11. Under eventuelt blev følgende bragt op; Godkendelse af spejderhytten til overnatning; Er der mulighed for at få vores hytte godkendt til overnatning også? Alice kan berette, at dette ikke kræver det helt store; der vil skulle opsættes flugtvejsskilte over dørene samt røgalarmer, og hytten vil efterfølgende skulle godkendes af brandmyndighederne. Når hytten efterfølgende ønskes benyttet til overnatning skal der sendes ansøgning herom til brandmyndighederne om til hvor mange og hvornår, der er planlægges overnatning. Ansøgning indsendes elektronisk 3-14 dage forinden det planlagte arrangement. Ledergruppe/bestyrelse igangsætter dette. Bestyrelseskursus; Signe informerer om muligheden for at deltage på Bestyrelseskursus i Kokkedal d. 20. april, som kan bidrage med gode idéer og inspiration til bestyrelsesarbejdet. Her er også masser af brugbar information at hente om bl.a. udarbejdelse af udviklingsplaner, regler for grupperådsmøder og meget mere. Tilmelding senest d. 5. april til PUF kursus; Dette er et kursus for juniorer, som afholdes i slutningen af april. Kurserne afholdes 5 forskellige steder i landet, og der kan læses meget mere om dette på korpsets hjemmeside. I det nye SNUS blad som udleveres på spejdermøderne snarest, kan der læses meget mere om PUF. PUF såvel som PLAN kurserne kan varmt anbefales til de relevante aldersgrupper, - det er en stor oplevelse for børnene at deltage. Såfremt en eller flere juniorer har ønske om at deltage på PUF bedes de hurtigst muligt tale med Jørgen eller Lars herom. Rundskuehæfter; Igen i år planlægger vi at skulle sælge rundskuehæfter, - og i år skal vi altså have solgt de bestilte 500 hæfter. Hammermølle gruppen modtager DKK 10,00 for hvert solgt hæfte. Rundskuehæfter er nu den eneste aktivitet, hvor spejderne selv er med til at skabe et økonomisk bidrag til gruppen aktiviteter. Salg af rundskuehæfter arrangeres af Sct. Georgs Gilderne, som i øvrigt også støtter

5 Hammermølle Gruppen økonomisk i forbindelse med forskellige projekter ( har bl.a. bidraget med DKK ,00 til renovering af toiletbygning). En forælder kunne berette, at hendes søn havde haft en skøn eftermiddag sidste år, hvor han solgte rundskuehæfter i Ålsgårde Centret med de øvrige spejdere, - og så havde der ellers været is bagefter også Der er brug for flere spejdere i forbindelse med salg af rundskuehæfter. Kunne det være en idé, at slutte en hyggelig eftermiddag af med, at fejre det forhåbentlig gode salg med netop en is eller med fælles pizzaspisning? Og; Så er der blot at sige tak for god ro og orden og god appetit til endnu et hyggeligt frokostarrangement på Gurredam med søskende og forældre, hvor Kim og hans energiske medhjælpere har kreeret en herlig kyllingesuppe Referent Sanne Bernard Dirigent Bestyrelsesformand Charlie Charlotte Michelsen Kim Kruse