PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD NORDVEST/VODSKOV 2014/2015 VI VIL SKABE BEVIDSTE MILJØER, FOR AT SIKRE: LÆRING, UDVIKLING OG FÆLLESSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD NORDVEST/VODSKOV 2014/2015 VI VIL SKABE BEVIDSTE MILJØER, FOR AT SIKRE: LÆRING, UDVIKLING OG FÆLLESSKAB"

Transkript

1 PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD NORDVEST/VODSKOV 2014/2015 VI VIL SKABE BEVIDSTE MILJØER, FOR AT SIKRE: LÆRING, UDVIKLING OG FÆLLESSKAB

2 Dagtilbud Nordvest/Vodskov Perspektivplanen for dagtilbud Nordvest/Vodskov er udarbejdet i et samarbejde mellem dagtilbudsleder, de pædagogiske ledere, MED og dagtilbudsbestyrelsen, indenfor dennes beføjelser. Dagtilbud Nordvest/Vodskov ligger som et af ni dagtilbud i Område Nord/Øst de ni dagtilbud er fordelt med 4 i Nord og 5 i Øst. Marianne Stokbro er områdeleder for område Nord/Øst. Dagtilbud Nordvest/Vodskov består af 13 institutioner, hvoraf 11 er kommunale institutioner og 2 er selvejende. I alt er dagtilbuddet grundnormeret til ca. 621 børn. I hver af de kommunale institutioner er der en pædagogisk leder og i de selvejende en institutioner er der en institutionsleder. Dagtilbuddet indeholder forskellige institutionsformer børnehaver, integrerede institutioner, der er omfattet af Dagtilbudsloven, samt en specialgruppe der er omfattet af Lov om Social Service. Dagtilbuddet har pædagoger, pædagogmedhjælpere og kostfaglige eneansvarlige ansat i institutionerne, derforuden modtager vi i dagtilbuddet løbende studerende fra pædagoguddannelsen og fra pædagogisk assistent uddannelsen, samt ind i mellem skolepraktikanter fra eksempelvis folkeskolen. Vi samarbejder endvidere med jobcentret om ansættelse af medarbejdere i kortere perioder, det være sig for eksempel nyttejob eller job med løntilskud. I dagtilbuddet har vi pt. fire eksisterende feriesamarbejder, som sikrer at de familier der har brug for et institutionstilbud i sommerferien samt de dage der erfaringsvis er lavt fremmøde i institutionerne, kan tilgodeses. De pædagogiske ledere undersøger i god tid inden feriesamarbejdet, hvor mange børn fra de respektive institutioner der har behov for at benytte ferietilbuddet. Ud fra de tilbagemeldinger vi får fra forældrene, laves der i dagtilbuddet fælles en plan for, hvilke institutioner der har ferieåbent, samt hvor mange af de ansatte der skal på arbejde. De familier der har indikeret behov, vil efterfølgende få nærmere information. I Aalborg Kommune forudsættes det, at hvert barn holder mindst 14 dages ferie. Dagtilbuddet vil i nærmeste fremtid få en hjemmeside, hvor der vil forefindes link til de enkelte institutioner i dagtilbuddet. Dagtilbudsleder Louise Jæger Jeppesen Vindfløjen 1, 9380 Vestbjerg E: M: /21

3 Institutionerne i dagtilbuddet Børnehaven Kernehuset, Jørgen Hjortskærvej 5, 9430 Vadum Børnehaven er normeret til 55 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: BH E: Pædagogisk leder: Tove Nielsen E: Idrætsbørnehaven Vadum, Robert Svendsens Vej 26, 9430 Vadum Børnehaven er normeret til 50 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: BH E: Pædagogisk leder: Nanna Henriette Høgsbro E: Børnehaven Krudtuglen, Klitgaardsvej Tylstrup Børnehaven er normeret til 46 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: /21

4 BH E: Pædagogisk leder: Solvejg Hjort Bedsted E: Børnehaven Blåhvalen, Kuskgårdsvej 6, 9381 Sulsted Børnehaven er normeret til 46 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: BH E: Pædagogisk leder: Jannie Christensen E: Børnehaven Troldegården, Troldelunden 2-4, 9381 Sulsted Børnehaven er normeret til 23 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: BH E: Pædagogisk leder: Heine Oldenburg E: 4/21

5 Børnehaven Myretuen, Vindfløjen 1, 9380 Vestbjerg Børnehaven er normeret til 80 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: BH E: Pædagogisk leder: Trine Nielsen E: OBS: Børnehaven har forældrebetalt madordning Børnehaven Trylleskoven, Horsensvej 32B, Langholt, 9310 Vodskov Børnehaven er normeret til 44 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: BH E: Pædagogisk leder: vakant E: Daginstitutionen Mælkebøtten, Attrupgaardvej 2, 9310 Vodskov Børnehaven er normeret til 16 børn i alderen 0 3 år og 29 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: BH E: 5/21

6 Pædagogisk leder: Karin Munk E: Obs institutionen har forældrebetalt madordning for børnehavebørnen (3-6 år) Børnehaven 6 eren, Attrupgaardvej 6, 9310 Vodskov Børnehaven er normeret til 29 børn i alderen 3 år til skolealderen og 8 børn i alderen 0 år til skolestart. De 8 børn er tilknyttet specialgruppen og har betydelig og varig nedsat funktionsevne. (gælder for børnehavedelen kontakt institutionen for åbningstiden i specialgruppen) Telefon: BH E: Pædagogisk leder: Marianne Lund Kjeldsen E: Børnehaven Hyrdeskoven, Gl.Hedevej 29, 9310 Vodskov Børnehaven er normeret til 30 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: BH E: Pædagogisk leder: Vivi Cadby Hansen E: 6/21

7 Børnehaven Røverdal, Brorsonsvej 3A, 9310 Vodskov Børnehaven er normeret til 60 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: BH E: Pædagogisk leder: Kirsten Dalsgaard E: De selvejende institutioner: Børnehaven Bakkely, Bakkelyvej 32, 9380 Vestbjerg Børnehaven er normeret til 44 børn i alderen 3 år til skolestart Fredag Telefon: BH E: Institutionsleder: Lone Breitenstein E: Daginstitutionen Stokrosen, Stokrosevej 8, 9380 Vestbjerg Institutionen er normeret til 12 børn i alderen 0-3 år og 25 børn i alderen 3 år til skolestart Fredag Telefon: BH E: 7/21

8 Institutionsleder: Hanne Høy E: De to selvejende institutioner er en del af dagtilbuddet på den måde, at dagtilbudslederen har det pædagogiske tilsyn i de to selvejende, hvor dagtilbudslederen i de kommunale institutioner har både det pædagogiske, det personalemæssige og det administrative tilsyn/ansvar. I de selvejende institutioner, er det den enkelte bestyrelse der er arbejdsgiver og dermed er ansvarlige for de andre ansvarsområder. Kort sagt, i de selvejende institutioner er det bestyrelsen der er arbejdsgiver, hvor det i de kommunale institutioner er kommunen. De selvejende institutioner udarbejder deres egen individuelle perspektivplan, hvorfor denne plan er dækkende for de 11 kommunale institutioner i dagtilbud Nordvest/Vodskov. 8/21

9 Lederteamet Lederteamet består af dagtilbudsleder og de 11 pædagogiske ledere. Lederteamet er medansvarlig for dagtilbuddets udvikling og drift og skal, ud fra de aftalte pædagogiske principper, sikre børns trivsel, udvikling og læring i egen institution og i hele dagtilbuddet. Desuden er lederteamet medansvarlige for driften ud fra de vedtagne principper for anvendelse af budgetrammen, som dagtilbudsbestyrelsen fastsætter. (læs mere om principperne andet sted i planen) Dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbudsbestyrelsen har fokus på dagtilbuddet som en fælles enhed og fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelse af budgetrammen vedrørende øvrige udgifter. Desuden deltager dagtilbudsbestyrelsen i ansættelsesudvalget ved ansættelse af dagtilbudsleder og pædagogiske ledere. Dagtilbudsbestyrelsen er sammensat af formændene fra de 11 forældrebestyrelser, 3 medarbejderrepræsentanter valgt blandt dagtilbuddets medarbejdere og en pædagogisk leder, udpeget af dagtilbudslederen. Dagtilbudslederen er dagtilbudsbestyrelsens sekretær og har til opgave at forberede sagerne og belyse punkterne, således at bestyrelsen har mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger. Dagtilbudsbestyrelsen holder møde minimum 4 gange årligt. Forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsen har fokus på den enkelte institution og vælges for et år af gangen. Der er valg til denne i de enkelte institutioner og der foregår konstituering herefter. Formanden for forældrebestyrelsen er født medlem af dagtilbudsbestyrelsen. Forældrebestyrelsens opgave er, at være sparring til den pædagogiske praksis i institutionen - følge og deltage i drøftelserne af den pædagogiske praksis. Forældrebestyrelsen skal inddrages i udarbejdelsen af de pædagogiske læreplaner, samt være sparring omkring den økonomi der er i institutionen (det er den del af budgettet der vedrører børnene, til aktiviteter, materialer, ture ud af huset mv.). Der afholdes bestyrelseskursus, dette har til formål at konkretisere de to bestyrelsesniveauer og kvalificere konstitueringen. Lokal MED MED betyder medindflydelse/medbestemmelse. MED udvalget i dagtilbud Nordvest/Vodskov består af 11 personer. Dagtilbuddets tillidsrepræsentanter og suppleanter herfor, arbejdsmiljø repræsentanten, 2 øvrige medarbejdere samt tre pædagogiske ledere, udgør MED udvalget. 9/21

10 Medarbejderrepræsentanterne i MED, vælges blandt og af dagtilbuddets personale. I MED drøftes spørgsmål som har betydning for samarbejdet og arbejdsmiljøet. Der afholdes minimum 6 møder om året. Værdigrundlag og barnesyn i Dagtilbud Nordvest/Vodskov I dagtilbuddet kommer vores værdier til udtryk gennem den handling, de tiltag og den pædagogiske praksis vi har. Det har været væsentligt for os, i udarbejdelsen af vores fælles værdier, vision og mission at det kan ses og mærkes i dagligdagen. Aalborg Kommune har fire værdier, som vi har haft som paraply da vi udarbejdede dagtilbuddets egne. De fire kommunale værdier er: Professionalisme Kompetence udvikling Engagement Samarbejde/respekt Vi har udarbejdet en metafor (se bilag) for vores vision, mission og værdier i dagtilbuddet. Hos os, tænker vi visionen som rammen, missionen som indholdet og værdierne som farverne på vores metafor er visionen soklen der bærer, søjlerne er værdierne og taget er missionen. Visionen for dagtilbud Nordvest/Vodskov: Vi vil skabe bevidste miljøer, for at sikre læring, udvikling og fællesskab. Missionen for dagtilbud Nordvest/Vodskov: Vi professionelle tager udgangspunkt i NUZO i forhold til mig selv og andre. Værdierne for dagtilbud Nordvest/Vodskov: Faglig bevidst fokus Fællesskab Kreativitet I bilaget, kan der læses uddybende/forklarende om vores vision, mission og værdier. I Dagtilbud Nordvest/Vodskov arbejder vi inkluderende ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang I Dagtilbud Nordvest/Vodskov arbejder vi alle ud fra en anerkendende og inkluderende tankegang. Det betyder, at vi er nysgerrig på det udgangspunkt både børn og forældre har, når vi møder dem i institutionen. Det er grundlæggende for børns udvikling af en positiv identitet med selvværd, selvtillid og udvikling af empati og forståelse for andre, at de mødes med en anerkendende tilgang. 10/21

11 Anerkendelse er en respektfuld tilgang til medmennesker og er med til at danne den kultur der er i den enkelte institution. Anerkendelse indebærer, at det enkelte menneske oplever sig set, hørt og forstået. I den pædagogiske praksis lægger vi vægt på, at alle medarbejdere arbejder bevidst på, at møde det enkelte barn således, at det oplever sig set, hørt og forstået. Den enkelte medarbejder skal bestræbe sig på at møde børnene på deres hensigter og intentioner og handle støttende og ressourceorienteret i forhold til dette. For det enkelte barn har det afgørende betydning, at det oplever sig anerkendt i relationerne til andre børn. I det pædagogiske arbejde skal medarbejderne derfor understøtte og kvalificere de sociale relationer Vi anerkender at alle mennesker er unikke og dermed forskellige. Endvidere arbejder vi ud fra viden om, at jo flere sociale arenaer et barn møder, jo bedre mulighed får barnet, for at føle sig inkluderet. Inklusion handler om at føle sig som en del af fællesskabet, på en sådan måde at vi føler os inkluderet, når vi er ligeværdige dele af et fællesskab, når vi føler os optaget i det der foregår i fællesskabet og det giver mening for os. Inklusion går for os ud på, at undgå eksklusion. Vi vil i vores pædagogiske praksis til stadighed øve os i som professionelle, at etablere små fællesskaber på tværs i det store fællesskab i institutionen. Dette for netop at skabe flere sociale arenaer for barnet i institutionen. Dette gør vi blandt andet i aktiviteter, hvor vi deler børnene i mindre grupper. Og ikke mindst ved, at vi voksne tilpasser os børnene, og arbejder ud fra NUZO. Barnets sociale position er afgørende for at der sker/kan ske læring. Det er barnets position i fællesskabet med de andre børn der bestemmer i hvor høj grad barnet oplever inklusion. Det har stor betydning for det enkelte barns lærings- og udviklingsmuligheder, at der er fokus på alle barnets ressourcer og kompetencer i det pædagogiske arbejde. Vi lægger vægt på at alle medarbejderne tilrettelægger det pædagogiske arbejde således at børnenes ressourcer understøttes og udvikles. Dagtilbuddet arbejder ud fra Dagtilbudsloven Formålet med loven er at 1. Fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske tilbud. 2. Give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker. 3. Forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats overfor børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. 4. Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Formål med dagtilbud Dagtilbudsloven 7 11/21

12 Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Det pædagogiske arbejde i Dagtilbud Nordvest/Vodskov, tager udgangspunkt i ovenstående sammenholdt med de mere lokale retningslinjer udarbejdet af Aalborg Kommune, blandt andet Børne- og Ungepolitikken. Politikken beskriver, hvad arbejdet med børn og unge skal tage sit afsæt i. Børne- og Ungepolitikken skal: Bidrage til indhold og kvalitet i børn og unges liv Styrke indsatsen for særligt udsatte børn og unge samt deres familier Skabe sammenhæng mellem samtlige indsatser på tværs af forvaltninger, faggrupper og indsatsområder i kommunen Danne den overordnede ramme for forvaltningens og sektorernes delpolitikker Bidrage til, at børne- ungeperspektivet inddrages i de politiske beslutninger og i de enkelte forvaltningers administrative beslutninger Bringe synlighed for børn, unge og deres forældre i forhold til de indsatser, Aalborg Kommune yder på børne- og ungeområdet. Pædagogiske læreplaner I dagtilbudsloven stilles der krav om, at alle institutioner skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og for børn i alderen 3 år skolestart. I de pædagogiske læreplaner skal der tages højde for børnegruppernes sammensætning og der skal gives rum til leg, læring og udvikling. De pædagogiske læreplaner skal være medvirkende til at styrke den pædagogiske indsats over for børn med særlige behov. Der skal være overvejelser over hvilke metoder, indsatser, aktiviteter og eventuelle mål der opstilles og iværksættes. I Aalborg Kommune er der lavet en ramme for, hvordan den pædagogiske læreplan skal udformes. Rammen består af to skemaer et pædagogisk læreplansskema og et evalueringsskema. I læreplansskemaet skal institutionerne beskrive: 12/21

13 hvilke mål de vil arbejde med hvilke metoder de vil anvende hvad succeskriteriet er for at et tilfredsstillende resultat sidst på året hvordan institutionen vil lave løbende opfølgning, som sikre at der arbejdes efter målene at de valgte metoder har den ønskede virkning hvordan institutionen vil dokumentere, at der bliver arbejdet med de forskellige temaer I evalueringsskemaet skal institutionerne beskrive: om mål og metoder har været anvendt efter hensigten om de ønskede effekter er opnået hvilke nye tiltag der tænkes sat i værk i de kommende 2 år De pædagogiske læreplaner er 2 årig og evalueringen skal danne grundlag for fremtidig planlægning. Dagtilbudslederen er ansvarlig for evaluering af de pædagogiske læreplaner og skal inddrage forældrebestyrelsen og det pædagogiske personale i denne evaluering. De pædagogiske læreplaner udarbejdes i de enkelte institutioner og skal beskrive institutionernes mål for børns læring inden for følgende 6 temaer: Læreplanerne indeholder seks temaer: Barnets alsidige personlige kompetence Fokusord hos os: føle sig værdifuld, empati, bevidst om sig selv og andre, deltage i fællesskabe, mentale sundhed Sociale kompetencer Fokusord hos os: støtte og styrke relationer og venskaber, mærke sig selv og sige til/fra, kendskab til de sociale færdigheder der er nødvendige i et fællesskab Krop og bevægelse Fokusord hos os: udfordre kropsbevidsthed, øver selvhjulpenhed, obs på den motoriske udvikling, fysisk sundhed, obs på og udnyttelse af de fysiske rammer Natur og naturfænomener Fokusord hos os: kendskab, respekt og ansvarlighed for naturen, får forskellige erfaringer i og med natur, miljø og naturfænomener, sanseoplevelser Kulturelle udtryksformer Fokusord hos os: stifte bekendtskab med dansk kultur/traditioner, bevidsthed om, at der findes forskellige kulturer/traditioner, kendskab/viden om den danske historie Sprog Fokusord hos os: sprogets betydning for udvikling og trivsel, obs på at bruge sprogstrategierne (dialogisk læsning, rim/remser mv) Vi har i dagtilbuddet udarbejdet en fælles læreplan, denne er vedlagt som bilag. 13/21

14 Tværfagligt samarbejde Dagtilbuddet samarbejder med mange forskellige samarbejdspartnere, herunder vil vi præsentere nogle af de samarbejdspartnere vi har: Den centrale pladsanvisning I samarbejde med den centrale pladsanvisning sikres pladsgarantien i området. Dagtilbudslederen holder løbende møder med pladsanvisningen, hvor der følges op på institutionerne i dagtilbuddet og i området som helhed. Det er pladsanvisningen der anviser børn til vores institutioner. Det er her man som forældre vil kunne få oplyst plads på venteliste mm. Dagplejen Vi samarbejder med dagplejen omkring overgangen fra dagpleje til børnehave. Vi samarbejder primært med den kommunale dagpleje. Vi kan hjælpe hinanden med børn der af forskellige (pædagogiske årsager), enten skal forblive i dagplejen efter barnet er tre år, eller skal i børnehave før den måned barnet fylder tre år. Ved ønske om start før tid i børnehave, kontaktes dagtilbudslederen, der behandler forespørgselen i samarbejde med daglejen, pladsanvisningen og den kommende institution. Vi har udarbejdet fælles retningslinjer for overgangen. Skoler/DUS Som med dagplejen, samarbejder vi med skole/dus omkring overgangen fra institution til skole/dus. Vi har i Dagtilbuddet Nordvest/Vodskov seks skoledistrikter vi samarbejder med. Der er alle seks steder veletablerede samarbejdes aftaler og dermed årlige møder/evalueringer. I 2014 er der et indsatsområde i forhold til at udbygge samarbejdet således, at det er forældrene der overleverer deres barn til skole/dus sammen med pædagogerne. Familiegruppe Nord Vi samarbejder med sagsbehandlerne fra Familiegruppe Nord om familier og børn vi eller de er bekymrede for. Det kan både være forældre, sagsbehandler eller os der forestår den første kontakt i forhold til et specifikt barn. 14/21

15 Udviklingsafsnittet for Børn og Unge Vi samarbejder med udviklingsafsnittet om flere forskellige ting. Det er i udviklingsafsnittet vi ansøger og får bevilliget eventuel støtte til et barn i form af en indsatspædagog eller observationsindsats. Det kan også være en helhedsindsats på en gruppe af børn. Der er på udviklingsafsnittet også ansat konsulenter, der kan bruges i forhold til medarbejder/leder delen i institutionen, i forhold til den pædagogiske udvikling. Endelig huser udviklingsafsnittet også vores sprogvejledere, som vi kan bruge til vejledning i institutionerne. Børneterapeuterne Børneterapeuterne består af både ergo- og fysioterapeuter. Vi kan samarbejde med terapeuterne, hvis der er brug for en større udredning i forhold til barnets sansemotoriske udvikling. Pædagogisk psykologisk rådgivning PPR Gennem PPR bevilliges talepædagogisk bistand efter ansøgning. Desuden kan vi, i samarbejde med forældre, inddrage PPR i forbindelse med en udredning inden/i forhold til skolestart. I PPR er, tale- hørekonsulenterne og psykologerne, som vi ofte samarbejder med ansat. Det betyder at vi ofte i det daglige har besøg i institutionerne af både psykologer og talepædagoger. Det kan både være rådgivning til os ansatte men det kan også være i forhold til at teste eller lave forløb med enkelte børn. Tværfagligt team Tværfagligt Team er et team bestående af en sagsbehandler, en pædagog, en sundhedsplejerske og en psykolog. Tværfagligt team har flere forskellige funktioner, blandt andet kan de både være rådgivere til ansatte og til forældre, de kan komme i hjemmet og tale/rådgive i forhold til konkrete problemstillinger. I løbet af året har hver institution to konsultative møder med tværfagligt team. Her har institutionen mulighed for at søge/få rådgivning til specifikke problemstillinger der mødes i det daglige pædagogiske arbejde. I kan som forældre rette henvendelse til Tværfagligt Team ved behov for hjælpe/rådgivning hjemme. UCN (Pædagogseminariet)/SOSU skolen Vi samarbejder med disse to instanser omkring studerende til henholdsvis pædagog og PAU uddannelsen. Der er både tale om lønnede og ulønnede studerende. 15/21

16 Håndbog på tværs Er et redskab, som alle der arbejder med børn og unge i Aalborg Kommune arbejder med og ud fra. I håndbogen er der samlet forskellige retningslinjer, skemaer og hjælpeværktøjer til at se, vurdere og arbejde hele vejen rundt i forhold til barnet og familien. Her skal fremhæves Børnelinialen, som er et værktøj, vi professionelle bruger som fælles udgangs punkt til netop at se, hvilken hjælp det er vi skal tilbyde barnet/familien nu. Ved at vi alle anvender dette værktøj, bliver forståelsesrammen for at tale omkring barnet/familien mere entydig. Vi er altid underlagt tavshedspligt, det betyder at vi aldrig retter henvendelse til nogle af ovenstående, uden at forældrene er orienteret/har sagt god for kontakten. Når det så er sagt, er det væsentligt at huske, at vi kun retter henvendelse til en/flere af ovenstående omkring et barn, for at hjælpe barnet til det bedst mulige udgangspunkt for trivsel og udvikling. 16/21

17 Indsatsområder i 2015 Vi har i dagtilbuddet fælles fokus på og fælles udvikling af forskellige tiltag. Vi arbejder med disse i lederteamet, på fælles personalemøder, i MED og i dagtilbudsbestyrelsen. Nogle af indsatserne har vi arbejdet med gennem længere tid. Tiltagene er ikke tænkt som tiltag der bliver statiske /færdige, men som tiltag der kontinuerligt flytter sig/udvikler sig i takt med behovet og samfundsudviklingen. Vi arbejder i dagtilbuddet med: Den kommunal fælles Udviklingsplan med de 4 spor: inklusion, læring/læringsmiljøer, forældreinddragelse og sundhed Vi arbejder med denne på flere måder. Dels gennem fokusgrupper der arbejder med forældreinddragelse, det være sig fælles samtaleark til opstartssamtale, overgangen til skole/dus at forældrene selv overleverer deres barn ved en samtale med skole/dus, sammen med os. Det være samarbejde med/til dagplejen Sundhedssporet er det seneste spor og vi har derfor haft fokus på dette i 2014 både den fysiske sundhed men i særdeleshed også den mentale sundhed. Vi arbejder både med den mentale sundhed i forhold til robuste børn, men også i forhold til robuste medarbejdere. Der udover vil vi arbejde med: Skilsmisse projekt Formålet er, at kvalificere vores medarbejdere til at stå på deres faglige fødder, i samarbejdet/mødet med skilsmisse forældre i særdeleshed der, hvor der er konflikt/uenighed mellem forældrene. Vi oplever et stigende antal skilte forældre hvor samarbejdet omkring barnet/børnene ikke fungere særlig godt. Vi som institution/personale kommer let til at stå i midten. Hvad vil vi gerne omkring: Hvad/hvordan agerer vi, når vi primært ser den ene forældre i institutionen Hvordan bliver vi skarpere på, at huske vores fokus er på barnet Er det ok, at vi eksempelvis afholder to forældresamtaler en til hver forældre eller bør vi invitere til en samtale og lade det være op til forældrene om de kan deltage begge Hvordan opretholder vi fokus på, at institutionen ofte er barnet/børnenes fristed i en sådan situation Hvordan holder vi os saglige/faglige til forældrene og ikke kommer til, at vise forældrene at vi forstår/tager parti el lign. Hvad/hvornår udtaler vi os på skrift og om hvad Samtale grupper for skilsmisse børn (a la sorggrupper, dog ikke terapeutisk tilgang) hvordan oprettes sådanne og hvad skal der til, for at være styre/pædagog i disse 17/21

18 Rutiner/vilkår/muligheder Formålet er, at få stillet skarpt på hvad det vil sige at være ansat i en politisk styret organisation hvad betyder det for arbejdes udgangspunktet, når der gentagne gange kommer ting udefra/oppefra, som skaber forstyrrelser i forhold til der hvor vi var kommet til. Vilkår og mulighedsrummene hvordan kan vi som ansatte arbejde for at acceptere at vilkår er en del af rammen for vores arbejde og at vi bør bruge vores energi på mulighederne Hvad vil vi gerne omkring: Robuste medarbejdere Hvad kræver det anno 2014, for at arbejde som/hvor vi gør Hvordan får vi skabt fokus på, at vilkår også bibringer (nye) muligheder Samarbejde/solidaritet er det det samme, eller kommer det ene af at arbejde med fokus på opgaven og det andet af at have fokus på hvad er der i det for mig/mine kollegaer Forandringer hvornår er de forstyrrende og hvornår er de udviklende Funktion/position/rolle hvad er hvad, og er vi bevidste om hvornår de er i spil Pædagogik Formålet er, at få undersøgt om vi trænger til at reprofessionalisere os Sætter vi pædagogik, behov og samfundsudvikling nok under lup i forhold til vores plejer. Hele den pædagogiske kultur er under lup er det ok/nødvendigt, eller kan vi fortsat fortsætte med at udvikle børn ud fra den kendte kultur/tradition Antager/synes vi mere end vi faktuelt ved/undersøger Hvordan får vi flere intentions medarbejdere Refleksion er det en egenskab eller en kompetence altså kan den tillæres og i så fald hvordan Er mere af det samme altid ok Inklusion barn eller familie, hvad/hvem er det vi fokuserer på/bør fokusere på I øvrigt har vi fokus på: Vores sprogpædagoger, kroppen på toppen medarbejdere, fri for mobberi medarbejdere, der alle har et ønske om at mødes et par gange årligt, for at udveksle/dele/lade sig inspirere af hinanden omkring sprogarbejdet i institutionerne. Arbejdsmiljø har vi meget fokus på i dagtilbuddet, vi arbejder intenst med det punkt i vores klimamåling der hedder jeg har ikke passende tid til mit arbejde. Vi arbejder med tids begrebet, vi arbejder med kan/skal opgaver, vi arbejder med hvad er det reelt vi ikke når. 18/21

19 Vi har i dagtilbuddet mulighed for internt at skifte arbejdsplads, eksempelvis ved ledige stillinger/vikariater, slås disse altid op internt i dagtilbuddet først. Vi har årlig byt-en-medarbejder uge, en uge hvor alle institutioner bytter en medarbejder altså en medarbejder fra hver institution kommer i praktik i en kollega institution. Vi har pædagogiske dage i dagtilbuddet hverdage, hvor vi hjælper hinanden personalemæssigt til, at hver institution kan holde en pædagogisk dag på en hverdag, mens kollegaer fra de øvrige instituioner er sammen med børnene (sammen med kendt vikar/voksne). Ledelse vi arbejder bevidst med at opkvalificere sparringen og synet på ledelse. Dette gøres blandt andet via Ledelsesbaseret coaching (LBC) samtaler. Hver pædagogisk leder har hver anden måned en LBC samtale med dagtilbudslederen. Vi arbejder med position og funktions begrebet contra rolle begrebet. 19/21

20 VISION MISSION VÆRDIER NORDVEST/VODSKOV 2014 uddybning Vision: (hvad) Vi vil skabe bevidste miljøer, for at sikre læring, udvikling og fællesskab Mission: (hvordan) Vi professionelle tager udgangspunkt i NUZO i forhold til mig selv og andre Dette for alle i dagtilbud Nordvest/Vodskov både ansatte og brugere Værdier: (Vejen) Fagligt bevidst fokus Fællesskab Kreativitet Definition væsentlige begreber: Bevidste miljøer: Bevidst: kender egne position/funktion i henhold til arbejdsopgaver/kerneydelsen (fokus) Miljøer: det der omgiver dig/én i forhold til konteksten både fysisk og psykisk arbejdsmiljø, for børn, for personale, for forældre i diverse møde foraer og lege/lærings miljøer Udvikling/læring: Læring/udvikling beskrives som en proces, hvor igennem man kan tilegne sig viden, kundskaber og færdigheder. Fællesskab: Vi har alle ret til, at være en del af og føle sig være betydningsfuld, for et forpligtigende fællesskab Professionalisme: Viden og refleksion i handling, bevidsthed om egen positionering med udgangspunkt i personlig faglighed NUZO: 20/21

21 Nærmeste udviklingszone VÆRDIERNE: I vores dagtilbud kommer disse til udtryk gennem den handling, tilgang og pædagogisk praksis vi har så skal værdierne være til stede, skal de kunne ses Faglig bevidst fokus: At vi, når vi arbejder, tager udgangspunkt i opgaven og ved hjælp af refleksion og bevidsthed om både funktion og adfærd (rollemodel), at levere en bevidst og målrettet pædagogik Fællesskab: At vi tager ansvar for, via guidning, struktur, dialog/kommunikation til/med børnene, at vise og udvikli et inkluderende fællesskab Kreativitet: Det kræver mod at turde At vi via vores organisering åbner for muligheden for at være nysgerrig og gå af nye veje. Være omstillingsparat gennem refleksiv handling. Handler om at være respektfuld i forhold til det børnene tillægger produktet at vi ikke altid har et facit. 21/21

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014-2015. Sundhed for hoved, krop og hjerte! DAGTILBUD SVENSTRUP

PERSPEKTIVPLAN 2014-2015. Sundhed for hoved, krop og hjerte! DAGTILBUD SVENSTRUP PERSPEKTIVPLAN 2014-2015 Sundhed for hoved, krop og hjerte! DAGTILBUD SVENSTRUP Giv børnene ret til at lege og lære, at drømme og forme, leve og være. Kun der, hvor børn kan føle sig trygge, gror det,

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014 PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdi/det pædagogiske arbejde... 2 Dagligdagens pædagogiske gøremål... 3 Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016

Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016 Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016 Pædagogisk læreplan Side 1 Indledning: I Daginstitution Stensballe definerer vi os som Højkvalitetsdagtilbud, udfra en bevidsthed om, at forskningsresultater

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere