PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD NORDVEST/VODSKOV 2014/2015 VI VIL SKABE BEVIDSTE MILJØER, FOR AT SIKRE: LÆRING, UDVIKLING OG FÆLLESSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD NORDVEST/VODSKOV 2014/2015 VI VIL SKABE BEVIDSTE MILJØER, FOR AT SIKRE: LÆRING, UDVIKLING OG FÆLLESSKAB"

Transkript

1 PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD NORDVEST/VODSKOV 2014/2015 VI VIL SKABE BEVIDSTE MILJØER, FOR AT SIKRE: LÆRING, UDVIKLING OG FÆLLESSKAB

2 Dagtilbud Nordvest/Vodskov Perspektivplanen for dagtilbud Nordvest/Vodskov er udarbejdet i et samarbejde mellem dagtilbudsleder, de pædagogiske ledere, MED og dagtilbudsbestyrelsen, indenfor dennes beføjelser. Dagtilbud Nordvest/Vodskov ligger som et af ni dagtilbud i Område Nord/Øst de ni dagtilbud er fordelt med 4 i Nord og 5 i Øst. Marianne Stokbro er områdeleder for område Nord/Øst. Dagtilbud Nordvest/Vodskov består af 13 institutioner, hvoraf 11 er kommunale institutioner og 2 er selvejende. I alt er dagtilbuddet grundnormeret til ca. 621 børn. I hver af de kommunale institutioner er der en pædagogisk leder og i de selvejende en institutioner er der en institutionsleder. Dagtilbuddet indeholder forskellige institutionsformer børnehaver, integrerede institutioner, der er omfattet af Dagtilbudsloven, samt en specialgruppe der er omfattet af Lov om Social Service. Dagtilbuddet har pædagoger, pædagogmedhjælpere og kostfaglige eneansvarlige ansat i institutionerne, derforuden modtager vi i dagtilbuddet løbende studerende fra pædagoguddannelsen og fra pædagogisk assistent uddannelsen, samt ind i mellem skolepraktikanter fra eksempelvis folkeskolen. Vi samarbejder endvidere med jobcentret om ansættelse af medarbejdere i kortere perioder, det være sig for eksempel nyttejob eller job med løntilskud. I dagtilbuddet har vi pt. fire eksisterende feriesamarbejder, som sikrer at de familier der har brug for et institutionstilbud i sommerferien samt de dage der erfaringsvis er lavt fremmøde i institutionerne, kan tilgodeses. De pædagogiske ledere undersøger i god tid inden feriesamarbejdet, hvor mange børn fra de respektive institutioner der har behov for at benytte ferietilbuddet. Ud fra de tilbagemeldinger vi får fra forældrene, laves der i dagtilbuddet fælles en plan for, hvilke institutioner der har ferieåbent, samt hvor mange af de ansatte der skal på arbejde. De familier der har indikeret behov, vil efterfølgende få nærmere information. I Aalborg Kommune forudsættes det, at hvert barn holder mindst 14 dages ferie. Dagtilbuddet vil i nærmeste fremtid få en hjemmeside, hvor der vil forefindes link til de enkelte institutioner i dagtilbuddet. Dagtilbudsleder Louise Jæger Jeppesen Vindfløjen 1, 9380 Vestbjerg E: M: /21

3 Institutionerne i dagtilbuddet Børnehaven Kernehuset, Jørgen Hjortskærvej 5, 9430 Vadum Børnehaven er normeret til 55 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: BH E: Pædagogisk leder: Tove Nielsen E: Idrætsbørnehaven Vadum, Robert Svendsens Vej 26, 9430 Vadum Børnehaven er normeret til 50 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: BH E: Pædagogisk leder: Nanna Henriette Høgsbro E: Børnehaven Krudtuglen, Klitgaardsvej Tylstrup Børnehaven er normeret til 46 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: /21

4 BH E: Pædagogisk leder: Solvejg Hjort Bedsted E: Børnehaven Blåhvalen, Kuskgårdsvej 6, 9381 Sulsted Børnehaven er normeret til 46 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: BH E: Pædagogisk leder: Jannie Christensen E: Børnehaven Troldegården, Troldelunden 2-4, 9381 Sulsted Børnehaven er normeret til 23 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: BH E: Pædagogisk leder: Heine Oldenburg E: 4/21

5 Børnehaven Myretuen, Vindfløjen 1, 9380 Vestbjerg Børnehaven er normeret til 80 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: BH E: Pædagogisk leder: Trine Nielsen E: OBS: Børnehaven har forældrebetalt madordning Børnehaven Trylleskoven, Horsensvej 32B, Langholt, 9310 Vodskov Børnehaven er normeret til 44 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: BH E: Pædagogisk leder: vakant E: Daginstitutionen Mælkebøtten, Attrupgaardvej 2, 9310 Vodskov Børnehaven er normeret til 16 børn i alderen 0 3 år og 29 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: BH E: 5/21

6 Pædagogisk leder: Karin Munk E: Obs institutionen har forældrebetalt madordning for børnehavebørnen (3-6 år) Børnehaven 6 eren, Attrupgaardvej 6, 9310 Vodskov Børnehaven er normeret til 29 børn i alderen 3 år til skolealderen og 8 børn i alderen 0 år til skolestart. De 8 børn er tilknyttet specialgruppen og har betydelig og varig nedsat funktionsevne. (gælder for børnehavedelen kontakt institutionen for åbningstiden i specialgruppen) Telefon: BH E: Pædagogisk leder: Marianne Lund Kjeldsen E: Børnehaven Hyrdeskoven, Gl.Hedevej 29, 9310 Vodskov Børnehaven er normeret til 30 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: BH E: Pædagogisk leder: Vivi Cadby Hansen E: 6/21

7 Børnehaven Røverdal, Brorsonsvej 3A, 9310 Vodskov Børnehaven er normeret til 60 børn i alderen 3 år til skolestart Telefon: BH E: Pædagogisk leder: Kirsten Dalsgaard E: De selvejende institutioner: Børnehaven Bakkely, Bakkelyvej 32, 9380 Vestbjerg Børnehaven er normeret til 44 børn i alderen 3 år til skolestart Fredag Telefon: BH E: Institutionsleder: Lone Breitenstein E: Daginstitutionen Stokrosen, Stokrosevej 8, 9380 Vestbjerg Institutionen er normeret til 12 børn i alderen 0-3 år og 25 børn i alderen 3 år til skolestart Fredag Telefon: BH E: 7/21

8 Institutionsleder: Hanne Høy E: De to selvejende institutioner er en del af dagtilbuddet på den måde, at dagtilbudslederen har det pædagogiske tilsyn i de to selvejende, hvor dagtilbudslederen i de kommunale institutioner har både det pædagogiske, det personalemæssige og det administrative tilsyn/ansvar. I de selvejende institutioner, er det den enkelte bestyrelse der er arbejdsgiver og dermed er ansvarlige for de andre ansvarsområder. Kort sagt, i de selvejende institutioner er det bestyrelsen der er arbejdsgiver, hvor det i de kommunale institutioner er kommunen. De selvejende institutioner udarbejder deres egen individuelle perspektivplan, hvorfor denne plan er dækkende for de 11 kommunale institutioner i dagtilbud Nordvest/Vodskov. 8/21

9 Lederteamet Lederteamet består af dagtilbudsleder og de 11 pædagogiske ledere. Lederteamet er medansvarlig for dagtilbuddets udvikling og drift og skal, ud fra de aftalte pædagogiske principper, sikre børns trivsel, udvikling og læring i egen institution og i hele dagtilbuddet. Desuden er lederteamet medansvarlige for driften ud fra de vedtagne principper for anvendelse af budgetrammen, som dagtilbudsbestyrelsen fastsætter. (læs mere om principperne andet sted i planen) Dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbudsbestyrelsen har fokus på dagtilbuddet som en fælles enhed og fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelse af budgetrammen vedrørende øvrige udgifter. Desuden deltager dagtilbudsbestyrelsen i ansættelsesudvalget ved ansættelse af dagtilbudsleder og pædagogiske ledere. Dagtilbudsbestyrelsen er sammensat af formændene fra de 11 forældrebestyrelser, 3 medarbejderrepræsentanter valgt blandt dagtilbuddets medarbejdere og en pædagogisk leder, udpeget af dagtilbudslederen. Dagtilbudslederen er dagtilbudsbestyrelsens sekretær og har til opgave at forberede sagerne og belyse punkterne, således at bestyrelsen har mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger. Dagtilbudsbestyrelsen holder møde minimum 4 gange årligt. Forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsen har fokus på den enkelte institution og vælges for et år af gangen. Der er valg til denne i de enkelte institutioner og der foregår konstituering herefter. Formanden for forældrebestyrelsen er født medlem af dagtilbudsbestyrelsen. Forældrebestyrelsens opgave er, at være sparring til den pædagogiske praksis i institutionen - følge og deltage i drøftelserne af den pædagogiske praksis. Forældrebestyrelsen skal inddrages i udarbejdelsen af de pædagogiske læreplaner, samt være sparring omkring den økonomi der er i institutionen (det er den del af budgettet der vedrører børnene, til aktiviteter, materialer, ture ud af huset mv.). Der afholdes bestyrelseskursus, dette har til formål at konkretisere de to bestyrelsesniveauer og kvalificere konstitueringen. Lokal MED MED betyder medindflydelse/medbestemmelse. MED udvalget i dagtilbud Nordvest/Vodskov består af 11 personer. Dagtilbuddets tillidsrepræsentanter og suppleanter herfor, arbejdsmiljø repræsentanten, 2 øvrige medarbejdere samt tre pædagogiske ledere, udgør MED udvalget. 9/21

10 Medarbejderrepræsentanterne i MED, vælges blandt og af dagtilbuddets personale. I MED drøftes spørgsmål som har betydning for samarbejdet og arbejdsmiljøet. Der afholdes minimum 6 møder om året. Værdigrundlag og barnesyn i Dagtilbud Nordvest/Vodskov I dagtilbuddet kommer vores værdier til udtryk gennem den handling, de tiltag og den pædagogiske praksis vi har. Det har været væsentligt for os, i udarbejdelsen af vores fælles værdier, vision og mission at det kan ses og mærkes i dagligdagen. Aalborg Kommune har fire værdier, som vi har haft som paraply da vi udarbejdede dagtilbuddets egne. De fire kommunale værdier er: Professionalisme Kompetence udvikling Engagement Samarbejde/respekt Vi har udarbejdet en metafor (se bilag) for vores vision, mission og værdier i dagtilbuddet. Hos os, tænker vi visionen som rammen, missionen som indholdet og værdierne som farverne på vores metafor er visionen soklen der bærer, søjlerne er værdierne og taget er missionen. Visionen for dagtilbud Nordvest/Vodskov: Vi vil skabe bevidste miljøer, for at sikre læring, udvikling og fællesskab. Missionen for dagtilbud Nordvest/Vodskov: Vi professionelle tager udgangspunkt i NUZO i forhold til mig selv og andre. Værdierne for dagtilbud Nordvest/Vodskov: Faglig bevidst fokus Fællesskab Kreativitet I bilaget, kan der læses uddybende/forklarende om vores vision, mission og værdier. I Dagtilbud Nordvest/Vodskov arbejder vi inkluderende ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang I Dagtilbud Nordvest/Vodskov arbejder vi alle ud fra en anerkendende og inkluderende tankegang. Det betyder, at vi er nysgerrig på det udgangspunkt både børn og forældre har, når vi møder dem i institutionen. Det er grundlæggende for børns udvikling af en positiv identitet med selvværd, selvtillid og udvikling af empati og forståelse for andre, at de mødes med en anerkendende tilgang. 10/21

11 Anerkendelse er en respektfuld tilgang til medmennesker og er med til at danne den kultur der er i den enkelte institution. Anerkendelse indebærer, at det enkelte menneske oplever sig set, hørt og forstået. I den pædagogiske praksis lægger vi vægt på, at alle medarbejdere arbejder bevidst på, at møde det enkelte barn således, at det oplever sig set, hørt og forstået. Den enkelte medarbejder skal bestræbe sig på at møde børnene på deres hensigter og intentioner og handle støttende og ressourceorienteret i forhold til dette. For det enkelte barn har det afgørende betydning, at det oplever sig anerkendt i relationerne til andre børn. I det pædagogiske arbejde skal medarbejderne derfor understøtte og kvalificere de sociale relationer Vi anerkender at alle mennesker er unikke og dermed forskellige. Endvidere arbejder vi ud fra viden om, at jo flere sociale arenaer et barn møder, jo bedre mulighed får barnet, for at føle sig inkluderet. Inklusion handler om at føle sig som en del af fællesskabet, på en sådan måde at vi føler os inkluderet, når vi er ligeværdige dele af et fællesskab, når vi føler os optaget i det der foregår i fællesskabet og det giver mening for os. Inklusion går for os ud på, at undgå eksklusion. Vi vil i vores pædagogiske praksis til stadighed øve os i som professionelle, at etablere små fællesskaber på tværs i det store fællesskab i institutionen. Dette for netop at skabe flere sociale arenaer for barnet i institutionen. Dette gør vi blandt andet i aktiviteter, hvor vi deler børnene i mindre grupper. Og ikke mindst ved, at vi voksne tilpasser os børnene, og arbejder ud fra NUZO. Barnets sociale position er afgørende for at der sker/kan ske læring. Det er barnets position i fællesskabet med de andre børn der bestemmer i hvor høj grad barnet oplever inklusion. Det har stor betydning for det enkelte barns lærings- og udviklingsmuligheder, at der er fokus på alle barnets ressourcer og kompetencer i det pædagogiske arbejde. Vi lægger vægt på at alle medarbejderne tilrettelægger det pædagogiske arbejde således at børnenes ressourcer understøttes og udvikles. Dagtilbuddet arbejder ud fra Dagtilbudsloven Formålet med loven er at 1. Fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske tilbud. 2. Give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker. 3. Forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats overfor børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. 4. Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Formål med dagtilbud Dagtilbudsloven 7 11/21

12 Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Det pædagogiske arbejde i Dagtilbud Nordvest/Vodskov, tager udgangspunkt i ovenstående sammenholdt med de mere lokale retningslinjer udarbejdet af Aalborg Kommune, blandt andet Børne- og Ungepolitikken. Politikken beskriver, hvad arbejdet med børn og unge skal tage sit afsæt i. Børne- og Ungepolitikken skal: Bidrage til indhold og kvalitet i børn og unges liv Styrke indsatsen for særligt udsatte børn og unge samt deres familier Skabe sammenhæng mellem samtlige indsatser på tværs af forvaltninger, faggrupper og indsatsområder i kommunen Danne den overordnede ramme for forvaltningens og sektorernes delpolitikker Bidrage til, at børne- ungeperspektivet inddrages i de politiske beslutninger og i de enkelte forvaltningers administrative beslutninger Bringe synlighed for børn, unge og deres forældre i forhold til de indsatser, Aalborg Kommune yder på børne- og ungeområdet. Pædagogiske læreplaner I dagtilbudsloven stilles der krav om, at alle institutioner skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og for børn i alderen 3 år skolestart. I de pædagogiske læreplaner skal der tages højde for børnegruppernes sammensætning og der skal gives rum til leg, læring og udvikling. De pædagogiske læreplaner skal være medvirkende til at styrke den pædagogiske indsats over for børn med særlige behov. Der skal være overvejelser over hvilke metoder, indsatser, aktiviteter og eventuelle mål der opstilles og iværksættes. I Aalborg Kommune er der lavet en ramme for, hvordan den pædagogiske læreplan skal udformes. Rammen består af to skemaer et pædagogisk læreplansskema og et evalueringsskema. I læreplansskemaet skal institutionerne beskrive: 12/21

13 hvilke mål de vil arbejde med hvilke metoder de vil anvende hvad succeskriteriet er for at et tilfredsstillende resultat sidst på året hvordan institutionen vil lave løbende opfølgning, som sikre at der arbejdes efter målene at de valgte metoder har den ønskede virkning hvordan institutionen vil dokumentere, at der bliver arbejdet med de forskellige temaer I evalueringsskemaet skal institutionerne beskrive: om mål og metoder har været anvendt efter hensigten om de ønskede effekter er opnået hvilke nye tiltag der tænkes sat i værk i de kommende 2 år De pædagogiske læreplaner er 2 årig og evalueringen skal danne grundlag for fremtidig planlægning. Dagtilbudslederen er ansvarlig for evaluering af de pædagogiske læreplaner og skal inddrage forældrebestyrelsen og det pædagogiske personale i denne evaluering. De pædagogiske læreplaner udarbejdes i de enkelte institutioner og skal beskrive institutionernes mål for børns læring inden for følgende 6 temaer: Læreplanerne indeholder seks temaer: Barnets alsidige personlige kompetence Fokusord hos os: føle sig værdifuld, empati, bevidst om sig selv og andre, deltage i fællesskabe, mentale sundhed Sociale kompetencer Fokusord hos os: støtte og styrke relationer og venskaber, mærke sig selv og sige til/fra, kendskab til de sociale færdigheder der er nødvendige i et fællesskab Krop og bevægelse Fokusord hos os: udfordre kropsbevidsthed, øver selvhjulpenhed, obs på den motoriske udvikling, fysisk sundhed, obs på og udnyttelse af de fysiske rammer Natur og naturfænomener Fokusord hos os: kendskab, respekt og ansvarlighed for naturen, får forskellige erfaringer i og med natur, miljø og naturfænomener, sanseoplevelser Kulturelle udtryksformer Fokusord hos os: stifte bekendtskab med dansk kultur/traditioner, bevidsthed om, at der findes forskellige kulturer/traditioner, kendskab/viden om den danske historie Sprog Fokusord hos os: sprogets betydning for udvikling og trivsel, obs på at bruge sprogstrategierne (dialogisk læsning, rim/remser mv) Vi har i dagtilbuddet udarbejdet en fælles læreplan, denne er vedlagt som bilag. 13/21

14 Tværfagligt samarbejde Dagtilbuddet samarbejder med mange forskellige samarbejdspartnere, herunder vil vi præsentere nogle af de samarbejdspartnere vi har: Den centrale pladsanvisning I samarbejde med den centrale pladsanvisning sikres pladsgarantien i området. Dagtilbudslederen holder løbende møder med pladsanvisningen, hvor der følges op på institutionerne i dagtilbuddet og i området som helhed. Det er pladsanvisningen der anviser børn til vores institutioner. Det er her man som forældre vil kunne få oplyst plads på venteliste mm. Dagplejen Vi samarbejder med dagplejen omkring overgangen fra dagpleje til børnehave. Vi samarbejder primært med den kommunale dagpleje. Vi kan hjælpe hinanden med børn der af forskellige (pædagogiske årsager), enten skal forblive i dagplejen efter barnet er tre år, eller skal i børnehave før den måned barnet fylder tre år. Ved ønske om start før tid i børnehave, kontaktes dagtilbudslederen, der behandler forespørgselen i samarbejde med daglejen, pladsanvisningen og den kommende institution. Vi har udarbejdet fælles retningslinjer for overgangen. Skoler/DUS Som med dagplejen, samarbejder vi med skole/dus omkring overgangen fra institution til skole/dus. Vi har i Dagtilbuddet Nordvest/Vodskov seks skoledistrikter vi samarbejder med. Der er alle seks steder veletablerede samarbejdes aftaler og dermed årlige møder/evalueringer. I 2014 er der et indsatsområde i forhold til at udbygge samarbejdet således, at det er forældrene der overleverer deres barn til skole/dus sammen med pædagogerne. Familiegruppe Nord Vi samarbejder med sagsbehandlerne fra Familiegruppe Nord om familier og børn vi eller de er bekymrede for. Det kan både være forældre, sagsbehandler eller os der forestår den første kontakt i forhold til et specifikt barn. 14/21

15 Udviklingsafsnittet for Børn og Unge Vi samarbejder med udviklingsafsnittet om flere forskellige ting. Det er i udviklingsafsnittet vi ansøger og får bevilliget eventuel støtte til et barn i form af en indsatspædagog eller observationsindsats. Det kan også være en helhedsindsats på en gruppe af børn. Der er på udviklingsafsnittet også ansat konsulenter, der kan bruges i forhold til medarbejder/leder delen i institutionen, i forhold til den pædagogiske udvikling. Endelig huser udviklingsafsnittet også vores sprogvejledere, som vi kan bruge til vejledning i institutionerne. Børneterapeuterne Børneterapeuterne består af både ergo- og fysioterapeuter. Vi kan samarbejde med terapeuterne, hvis der er brug for en større udredning i forhold til barnets sansemotoriske udvikling. Pædagogisk psykologisk rådgivning PPR Gennem PPR bevilliges talepædagogisk bistand efter ansøgning. Desuden kan vi, i samarbejde med forældre, inddrage PPR i forbindelse med en udredning inden/i forhold til skolestart. I PPR er, tale- hørekonsulenterne og psykologerne, som vi ofte samarbejder med ansat. Det betyder at vi ofte i det daglige har besøg i institutionerne af både psykologer og talepædagoger. Det kan både være rådgivning til os ansatte men det kan også være i forhold til at teste eller lave forløb med enkelte børn. Tværfagligt team Tværfagligt Team er et team bestående af en sagsbehandler, en pædagog, en sundhedsplejerske og en psykolog. Tværfagligt team har flere forskellige funktioner, blandt andet kan de både være rådgivere til ansatte og til forældre, de kan komme i hjemmet og tale/rådgive i forhold til konkrete problemstillinger. I løbet af året har hver institution to konsultative møder med tværfagligt team. Her har institutionen mulighed for at søge/få rådgivning til specifikke problemstillinger der mødes i det daglige pædagogiske arbejde. I kan som forældre rette henvendelse til Tværfagligt Team ved behov for hjælpe/rådgivning hjemme. UCN (Pædagogseminariet)/SOSU skolen Vi samarbejder med disse to instanser omkring studerende til henholdsvis pædagog og PAU uddannelsen. Der er både tale om lønnede og ulønnede studerende. 15/21

16 Håndbog på tværs Er et redskab, som alle der arbejder med børn og unge i Aalborg Kommune arbejder med og ud fra. I håndbogen er der samlet forskellige retningslinjer, skemaer og hjælpeværktøjer til at se, vurdere og arbejde hele vejen rundt i forhold til barnet og familien. Her skal fremhæves Børnelinialen, som er et værktøj, vi professionelle bruger som fælles udgangs punkt til netop at se, hvilken hjælp det er vi skal tilbyde barnet/familien nu. Ved at vi alle anvender dette værktøj, bliver forståelsesrammen for at tale omkring barnet/familien mere entydig. Vi er altid underlagt tavshedspligt, det betyder at vi aldrig retter henvendelse til nogle af ovenstående, uden at forældrene er orienteret/har sagt god for kontakten. Når det så er sagt, er det væsentligt at huske, at vi kun retter henvendelse til en/flere af ovenstående omkring et barn, for at hjælpe barnet til det bedst mulige udgangspunkt for trivsel og udvikling. 16/21

17 Indsatsområder i 2015 Vi har i dagtilbuddet fælles fokus på og fælles udvikling af forskellige tiltag. Vi arbejder med disse i lederteamet, på fælles personalemøder, i MED og i dagtilbudsbestyrelsen. Nogle af indsatserne har vi arbejdet med gennem længere tid. Tiltagene er ikke tænkt som tiltag der bliver statiske /færdige, men som tiltag der kontinuerligt flytter sig/udvikler sig i takt med behovet og samfundsudviklingen. Vi arbejder i dagtilbuddet med: Den kommunal fælles Udviklingsplan med de 4 spor: inklusion, læring/læringsmiljøer, forældreinddragelse og sundhed Vi arbejder med denne på flere måder. Dels gennem fokusgrupper der arbejder med forældreinddragelse, det være sig fælles samtaleark til opstartssamtale, overgangen til skole/dus at forældrene selv overleverer deres barn ved en samtale med skole/dus, sammen med os. Det være samarbejde med/til dagplejen Sundhedssporet er det seneste spor og vi har derfor haft fokus på dette i 2014 både den fysiske sundhed men i særdeleshed også den mentale sundhed. Vi arbejder både med den mentale sundhed i forhold til robuste børn, men også i forhold til robuste medarbejdere. Der udover vil vi arbejde med: Skilsmisse projekt Formålet er, at kvalificere vores medarbejdere til at stå på deres faglige fødder, i samarbejdet/mødet med skilsmisse forældre i særdeleshed der, hvor der er konflikt/uenighed mellem forældrene. Vi oplever et stigende antal skilte forældre hvor samarbejdet omkring barnet/børnene ikke fungere særlig godt. Vi som institution/personale kommer let til at stå i midten. Hvad vil vi gerne omkring: Hvad/hvordan agerer vi, når vi primært ser den ene forældre i institutionen Hvordan bliver vi skarpere på, at huske vores fokus er på barnet Er det ok, at vi eksempelvis afholder to forældresamtaler en til hver forældre eller bør vi invitere til en samtale og lade det være op til forældrene om de kan deltage begge Hvordan opretholder vi fokus på, at institutionen ofte er barnet/børnenes fristed i en sådan situation Hvordan holder vi os saglige/faglige til forældrene og ikke kommer til, at vise forældrene at vi forstår/tager parti el lign. Hvad/hvornår udtaler vi os på skrift og om hvad Samtale grupper for skilsmisse børn (a la sorggrupper, dog ikke terapeutisk tilgang) hvordan oprettes sådanne og hvad skal der til, for at være styre/pædagog i disse 17/21

18 Rutiner/vilkår/muligheder Formålet er, at få stillet skarpt på hvad det vil sige at være ansat i en politisk styret organisation hvad betyder det for arbejdes udgangspunktet, når der gentagne gange kommer ting udefra/oppefra, som skaber forstyrrelser i forhold til der hvor vi var kommet til. Vilkår og mulighedsrummene hvordan kan vi som ansatte arbejde for at acceptere at vilkår er en del af rammen for vores arbejde og at vi bør bruge vores energi på mulighederne Hvad vil vi gerne omkring: Robuste medarbejdere Hvad kræver det anno 2014, for at arbejde som/hvor vi gør Hvordan får vi skabt fokus på, at vilkår også bibringer (nye) muligheder Samarbejde/solidaritet er det det samme, eller kommer det ene af at arbejde med fokus på opgaven og det andet af at have fokus på hvad er der i det for mig/mine kollegaer Forandringer hvornår er de forstyrrende og hvornår er de udviklende Funktion/position/rolle hvad er hvad, og er vi bevidste om hvornår de er i spil Pædagogik Formålet er, at få undersøgt om vi trænger til at reprofessionalisere os Sætter vi pædagogik, behov og samfundsudvikling nok under lup i forhold til vores plejer. Hele den pædagogiske kultur er under lup er det ok/nødvendigt, eller kan vi fortsat fortsætte med at udvikle børn ud fra den kendte kultur/tradition Antager/synes vi mere end vi faktuelt ved/undersøger Hvordan får vi flere intentions medarbejdere Refleksion er det en egenskab eller en kompetence altså kan den tillæres og i så fald hvordan Er mere af det samme altid ok Inklusion barn eller familie, hvad/hvem er det vi fokuserer på/bør fokusere på I øvrigt har vi fokus på: Vores sprogpædagoger, kroppen på toppen medarbejdere, fri for mobberi medarbejdere, der alle har et ønske om at mødes et par gange årligt, for at udveksle/dele/lade sig inspirere af hinanden omkring sprogarbejdet i institutionerne. Arbejdsmiljø har vi meget fokus på i dagtilbuddet, vi arbejder intenst med det punkt i vores klimamåling der hedder jeg har ikke passende tid til mit arbejde. Vi arbejder med tids begrebet, vi arbejder med kan/skal opgaver, vi arbejder med hvad er det reelt vi ikke når. 18/21

19 Vi har i dagtilbuddet mulighed for internt at skifte arbejdsplads, eksempelvis ved ledige stillinger/vikariater, slås disse altid op internt i dagtilbuddet først. Vi har årlig byt-en-medarbejder uge, en uge hvor alle institutioner bytter en medarbejder altså en medarbejder fra hver institution kommer i praktik i en kollega institution. Vi har pædagogiske dage i dagtilbuddet hverdage, hvor vi hjælper hinanden personalemæssigt til, at hver institution kan holde en pædagogisk dag på en hverdag, mens kollegaer fra de øvrige instituioner er sammen med børnene (sammen med kendt vikar/voksne). Ledelse vi arbejder bevidst med at opkvalificere sparringen og synet på ledelse. Dette gøres blandt andet via Ledelsesbaseret coaching (LBC) samtaler. Hver pædagogisk leder har hver anden måned en LBC samtale med dagtilbudslederen. Vi arbejder med position og funktions begrebet contra rolle begrebet. 19/21

20 VISION MISSION VÆRDIER NORDVEST/VODSKOV 2014 uddybning Vision: (hvad) Vi vil skabe bevidste miljøer, for at sikre læring, udvikling og fællesskab Mission: (hvordan) Vi professionelle tager udgangspunkt i NUZO i forhold til mig selv og andre Dette for alle i dagtilbud Nordvest/Vodskov både ansatte og brugere Værdier: (Vejen) Fagligt bevidst fokus Fællesskab Kreativitet Definition væsentlige begreber: Bevidste miljøer: Bevidst: kender egne position/funktion i henhold til arbejdsopgaver/kerneydelsen (fokus) Miljøer: det der omgiver dig/én i forhold til konteksten både fysisk og psykisk arbejdsmiljø, for børn, for personale, for forældre i diverse møde foraer og lege/lærings miljøer Udvikling/læring: Læring/udvikling beskrives som en proces, hvor igennem man kan tilegne sig viden, kundskaber og færdigheder. Fællesskab: Vi har alle ret til, at være en del af og føle sig være betydningsfuld, for et forpligtigende fællesskab Professionalisme: Viden og refleksion i handling, bevidsthed om egen positionering med udgangspunkt i personlig faglighed NUZO: 20/21

21 Nærmeste udviklingszone VÆRDIERNE: I vores dagtilbud kommer disse til udtryk gennem den handling, tilgang og pædagogisk praksis vi har så skal værdierne være til stede, skal de kunne ses Faglig bevidst fokus: At vi, når vi arbejder, tager udgangspunkt i opgaven og ved hjælp af refleksion og bevidsthed om både funktion og adfærd (rollemodel), at levere en bevidst og målrettet pædagogik Fællesskab: At vi tager ansvar for, via guidning, struktur, dialog/kommunikation til/med børnene, at vise og udvikli et inkluderende fællesskab Kreativitet: Det kræver mod at turde At vi via vores organisering åbner for muligheden for at være nysgerrig og gå af nye veje. Være omstillingsparat gennem refleksiv handling. Handler om at være respektfuld i forhold til det børnene tillægger produktet at vi ikke altid har et facit. 21/21

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Indhold Præsentation af dagtilbud Lindholm Løvvangen... 2 Dagtilbuddets leder:... 2 De 7 institutioner i dagtilbuddet... 2 Børnehaven Strandparken, Gadegårdsvej

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Perspektivplan. Dagtilbud. Nørresundby - Nørre Uttrup 2014-2016

Perspektivplan. Dagtilbud. Nørresundby - Nørre Uttrup 2014-2016 Perspektivplan Dagtilbud Nørresundby - Nørre Uttrup 2014-2016 Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION... 5 DAGTILBUD NØRRESUNDBY - NØRRE UTTRUP... 5 DAGTILBUDSLEDER 5 DE 8 INSTITUTIONER I DAGTILBUDDET... 6 BØRNEHAVEN

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød. Virksomhedsplan

Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød. Virksomhedsplan Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød Virksomhedsplan 2017-19 Indholdsfortegnelse Virksomhedens profil 2 Idégrundlag 2 Den røde tråd 2 Børnesyn 3 Mission 4 Vision 4 Virksomhedens rammer 4 BØRN 5 Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød. Virksomhedsplan

Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød. Virksomhedsplan Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød Virksomhedsplan 2017-19 Indholdsfortegnelse Virksomhedens profil 2 Idégrundlag 2 Den røde tråd 3 Børnesyn 3 Mission 4 Vision 4 Virksomhedens rammer 5 BØRN 5 Hvad

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Bakkegårdens børnehave i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Bakkegårdens børnehave i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Bakkegårdens børnehave i Gentofte Kommune 2012 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2016-2017...3 Dagtilbud Gistrups organisation...3 Perspektivplan...4 Dagtilbud Gistrups værdigrundlag...5 De fire spor inklusion, læring,

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 17. september 2008 Formiddagens program Kl. 13.30 13.45 Velkomst, formål med seminaret Kl. 13.45 14.30 Oplæg v. Stig Brostrøm Kl. 14.30 14.45

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 18. september 2008 Formiddagens program Kl. 9.00 9.30 Ankomst og kaffe Kl. 9.30 9.45 Velkomst og formål med dagen Kl. 9.45 10.30 Oplæg v. Kurt

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013

Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013 Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013 Hermed evaluering af læreplanen i Simmerbølle Børnehave. Med udgangspunkt i læreplanen, er hvert enkelt tematiseret udviklingsområde gennemgået

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Århus Kommune,

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD TCBUs opgave Opgaven for Tværfagligt Center er at bidrage til, at lærere, pædagoger og ledere kan lykkes med kerneopgaven: at skabe udviklende læringsmiljøer for alle børn og unge Karin Oudshoorn Adm.

Læs mere

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger 1. Inklusion er et fælles ansvar fra politik til lokal handleplan Inklusionsarbejdet tager afsæt i den fælles strategi der er politisk vedtaget som

Læs mere

Bestyrelsen i selvejende daginstitutioner i Aalborg kommune

Bestyrelsen i selvejende daginstitutioner i Aalborg kommune Bestyrelsen i selvejende daginstitutioner i Aalborg kommune SOLEN SKINNER PÅ ALLE BØRN 1 Bestyrelsens ansvar og arbejde i selvejende daginstitutioner Selvejende daginstitutioner adskiller sig på mange

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Pædagogisk Leder: Pia Mørk, Dagtilbudsleder: Linda Hessellund

Pædagogisk Leder: Pia Mørk, Dagtilbudsleder: Linda Hessellund PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. januar 2017 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Juli 2013 Styrelsesvedtægt for dagtilbud Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Annie Røn/Mette Juhl Rasmussen Fotos: Colourbox Vordingborg

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere