Skema over ansøgere 2. runde 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema over ansøgere 2. runde 2015"

Transkript

1 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte soldater, hvis netværk er i opløsning og deres tilknyttede familier. Aktiviteterne: Etablering af et hobbyværksted. Hobbyværkstedet skal, når det står færdigt, være et tilbud om en fritidsaktivitet til veteraner og andre der bruger soldaterhjemmet (værnepligtige). Arbejdskraften til etablering af hobbyværkstedet vil i størst muligt omfang involvere hjemmets brugere og dermed i sig selv være god beskæftigelse. Derudover forventes ca 10 kvalificerede frivillige at bidrage til etableringen af hobbyværkstedet. Udgifterne til etablering af hobbyværkstedet forventes at blive ca , hvoraf dækkes af KFUM s soldatermission. om kr til daglig drift til daglig drift

2 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 2. KFUM s soldaterhjem 2 Ansøgning til daglig drift (20.00) og anskaffelser (5.00) Målgruppen: hjemvendte soldater, hvis sociale netværk er gået i opløsning og tidligere soldater mellem 60 og 70 år som er ensomme. Aktiviteterne: Soldaterhjemmet skaber rammerne for at målgruppen kan mødes med ligesindede som forstår hinandens situation. Der er ligeledes indrettet værelser, der udlejes midlertidigt, hvis én står i en meget vanskelig situation. om kr. til daglig drift og anskaffelser til daglig drift til daglig drift 3. Extrahjælp Ansøgning om: tilskud til at dække udgifterne til køb af kaffe, kage, krus, servietter osv Målgruppen: er ensomme i alle aldre, der er i stand til at gå i roligt tempo 1 time, 1-2 gange om ugen Aktiviteterne: gåture i roligt tempo og af en times varighed, 1-2 gange om ugen. om kr. til indkøb af kaffe/kage mv. Extrahjælp er et firma, der leverer bløde ydelser til de borgere, der ønsker det (primær målgruppe er vist ældre) i form at fx ledsagelse, selskab i hjemmet o.lign. Aktiviteter og målgruppe kan godt omfattes af kriterierne for 18, men udbyderen kan ikke.

3 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 4. Foreningen Danske Døv- Blinde Ansøgning om: andelen af driftsudgifter til erfagrupper, som vedrører borgere fra Fredericia. Målgruppen: er døvblinde og synsog hørehæmmede med bopæl i Fredericia Aktiviteterne: der er årligt 2 erfagrupper hvor de døvblinde mødes og udveksler erfaringer og danner netværk. Der er tale om en form for selvhjælpsgruppe, hvor formålet er at deltagerne får redksaberne til at lære at leve med døvblindhed. om kr. til drift af erfa-grupper i Fredericia kr. til drift af erfagrupper til drift af erfagrupper 5. Solstrålen Ansøgning om: om 4.50 til kursus i foundraising 4.50 til fastelavn 2016, 4.50 til kanoleje i forb. med sommer tur, 7.00 til bustur til Djurs Sommerland, 7.25 til trykning af folder via Rådhuset, i alt: Målgruppen: clean narkomaner og alkoholikere, der bruger værestedet Solstrålen, samt deres børn og pårørende. om 4.50 til kursus i foundraising 4.50 til fastelavn 2016, kr til kanoleje i forb. med sommer tur, 7.00 til bustur til Djurs Værestedet Solstrålen er en satellit til Misbrugscenteret og der er lønnet personalet på stedet også. Alle ne har for år tilbage været betalt af et kommunalt budget til solstrålecup og andre for medlemmer ne til solstrålecup og andre for medlemmer ne til solstrålecup og andre for medlemmer ne (herunder kursus). Der søgtes dengang også om støtte til fastelavn, kursus i fundraising

4 6. Udviklingshæmm edes Landsforbund, lokalafdeling Fredericia Aktiviteterne: der søges om støtte til årligt tilbagevendende, såsom en tur til Djurs Sommerland og Fastelavn, samt til en sommertur i kano og til dækning af udgifterne til trykning af folder. Desuden søges der om tilskud til kursus i fundraising. Ansøgning om: Støtte til koordinering og coaching af frivillige (6.000 kr), tilskud til sommerferie (7.00), foredrag om sundhed (3.00), bestyrelseskursus (5.00), transport (3.00), formandskursus (3.00), kassererkursus (3.00), PR/foto (3.50), materialer (1.00), telefon (50), - fradraget indtægter for entrebilletter (3.000 kr.) i alt Målgruppen: alle udviklingshæmmede i Fredericia Sommerland, 7.25 til trykning af folder via Rådhuset, i alt: Kursus for frivilliger i alt Støtte til sommerferie i alt 7.00 Foredrag i alt 3.00, øvrig daglig drift i alt I alt kr. Målgruppen er udsatte/handicappede og ne er også støtteberettigede. Det der kan overvejes, er hvorvidt større eller mindre dele af det ansøgte egentlig bør dækkes af et kommunalt budget til til lokaleleje, kursusudgift er og daglig drift. og tur til Djurs Sommerland. Aktiviteterne: Der er som rekrutteringsmøder (til at blive frivillig), Bestyrelseskurser, temaaften om sundhed, Politikermøde og sommerferie Aktiviteterne laves i tæt samarbejde med personalet på kommunens bofællesskaber. Der forventes deltagere pr gang.

5 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 7. Astma og Allergi foreningen Ansøgning om: støtte til gennemførelse af sommerlejren Luftballonen. om støtte til 2 deltagere Målgruppen: Børn og unge mellem 9 og 17 år fra hele landet, herunder Fredericia, med astma, allergi eller eksem. Aktiviteterne: der søges om støtte til er 12-dages sommerophold i skoleferien. Kurset fungerer som er træningskursus i korrekt håndtering af deres medicin. Støtte til afholdelse af sommerlejr for 2 personer i alt 5.20 Målgruppen er udsatte/handicappede og ne er også støtteberettigede. Der er søgt om støtte til to deltagere, hvirlket er det antal ansøgeren minimum forventer at få fra Fredericia Kommune. 8. Sct. Georgs gildernes hjælpefond Ansøgning om: kr til sommeog julearrangement. Målgruppen: Nyligt diagnostisterede demente og nærmeste pårørende til for demente til for demente Aktiviteterne: der søges om støtte til afholdelse af sommerarrangement og til julearrangement.

6 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 9. De frivilliges hjælpecentral 10. Krisecenterets Støtteforening Ansøgning om: 8.40 til støtte til jubilæum. Udgifterne består af Musik (2.00), forplejning (4.100 kr.), bordpynt (30), annoncering (2.00) Målgruppen: Målgruppen for de frivilliges hjælpecentrals er medbborgere, der har brug for en praktisk hjælpende hånd til fx ophængning af lamper, hylder el. lign. Aktiviteterne: der afholdes 5. års jubilæum 12. juni 2015 og det er til afholdelsen af jubilæet, der søges Ansøgning om: 8.50 til afholdelse af foredrag. Foredraget tilbydes alle interesserede (mod betaling) og overskuddet går til arbejdet med de kvinder der er eller har været på Krisecenteret. Målgruppen: kvinder der er eller har været på Krisecenteret. Aktiviteterne: afholdelse af foredrag med formand for Børnerådet, Per Larsen Formålet er dels at skabe opmærksomhed omkring voldsramte kvinders vilkår, dels at samlet penge ind til støtteforeningens arbejde Der er tidligere ydet mindre støttebeløb til afholdelse af jubilæer. (FCF, Solstrålen og FM-Selvhjælp) til daglig drift til spissammenarrangement er til daglig drift til spissammenarrangement er til daglig drift.

7 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 11. Bruger- Centerrådet for Erritsø/Snoghøjområdet Bruger- Centerrådet for Erritsø/Snoghøjområdet 2 Ansøgning om: støtte til afholdelse af pensionaden i år med 20 års jubilæum. om kr, herunder kr til betaling af musikken. Målgruppen: alle ældre medborgere i Fredericia. Aktiviteterne: ved Pensionaden samarbejder flere klubber og råd sammen om at præsentere de tilbud der er for pensionister i Erritsø/Snoghøj området. Der inviteret i hele kommunen. Det forventede deltagerantal er omkring 250 personer. Ansøgning om: kr til fornyelse af maskinparken på 10 gamle pc er samt software opdatering. Målgruppen: pensionister af enhver slags, der har brug for at lære IT på grundlæggende plan. Aktiviteterne: der er fastsat 2 x fire ugentlige, skemalagte og brugerstyrede studiekredse under vejledning af frivillige. Aktiviteterne kommer ca 64 brugere om året til gode. Der er planer om en åben datastue for Erritsø/Snoghøjområdet. Aktiviteter og målgruppe opfylder kriterierne for modtagelse af til Pensionaden og kr til højttaleranl æg til Pensionaden og kr til højttaleranl æg til Pensionaden til Pensionaden

8 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 13. Red Barnet Ansøgning om: støtte til Red Barnets oplevelsesklub Målgruppen: børnefamilier og enlige forsørgere med børn i alderen 7-15 år og som har en anstrengt økonomi og evt. sociale problemer. Aktiviteterne: der afholdes ture til fx Dinoland, badeland, bondegårdsbesøg og juletræsfest (til Lokalforenin g-ens oplevelsesklub og sommer camp (til Lokalforenin gens oplevelsesklu b og sommer camp Red Barnet ungdom fik 8.00 til Lektiecafe i medborgerh uset Korskær. 14. Frivillige Mentorer Fredericia Ansøgning om: støtte til drift af mentorkorpsets, anskaffelser og kursus, i alt kr. Målgruppen: sårbare unge i alderen år, med behov for en mentor. Der er tale om personer med fx psykiske lidelse i lettere grad, lettere misbrug, social angst eller som har svlrt ved at passe skolen, sin økonomi el. lign. Aktiviteterne: ne består af 1:1 (fx biograftur, bowling, svømmehallen, se en fodboldkamp), for mentorerne til styrkelse af det sociale bånd og kompetencerne, kurser for bestyrelsen, udarbejdelse af PR materiale og hjemmeside til projektet, kr til anskaffelser og kr til kursus for bestyrelsen. I alt 60.00