Referat. Bestyrelsesmøde den Godkendelse af referat. Godkendelse og underskrivelse af referat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Bestyrelsesmøde den 03-06-2015 1. Godkendelse af referat. Godkendelse og underskrivelse af referat."

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde den Godkendelse af referat Godkendelse og underskrivelse af referat../. Referat af bestyrelsesmøde den Godkendt

2 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes. Godkendt

3 3. Forventet halvårsregnskab s- og drøftelsespunkt. Direktør Bente Strager orienterer om det forventede halvårsregnskab for 2015 Det forventede kvartalsregnskab indstilles til godkendelse../. Forventet kvartalsregnskab for 2. kvartal 2015./. Kommentarer til forventet kvartalsregnskab for 2. kvartal 2015 Direktør Bente Strager orienterede om det forventede halvårsregnskab. Halvårsregnskabet blev godkendt med en kommentar om, at det budgetterede årsresultat er at betragte som et minimumsresultat.

4 4. Redegørelse vedrørende forventning om optag af elever 2015 spunkt. På bestyrelsesmødet den 25. marts, blev det besluttet at skolens ledelse udarbejder en risikovurdering ift. at være afventende i forhold til EUD reformens konsekvenser for elevoptag Direktør Bente Strager orienterer om det forventede elevoptag og redegør for de af ledelsen foreslåede besparelsesforslag. Vedtagelse af de foreslåede besparelsesforslag./. Risikovurdering vedrørende forventning om optag af elever 2015 Direktør Bente Strager gennemgik notatet forud for det forventede halvårsregnskab, da der er en tæt forbindelse mellem disse to punkter. Notatet blev taget til efterretning.

5 5. Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag Orienterings- og drøftelsespunkt. I forbindelse med EUD-reformens ikrafttræden skal der udarbejdes nye lokale uddannelsesplaner inden for både det pædagogiske område og sosu-området. I den forbindelse har det været naturligt også at opdatere skolens pædagogiske og didaktiske grundlag, da EUD reformen har en anden vægtning i forhold til undervisningsdifferentiering, praksisnær undervisning, kobling mellem skole og praktik, motion og bevægelse, læringsmiljøer og elevtrivsel end tidligere. Orientering om skolens fællesdidaktiske pædagogiske grundlag tages til efterretning./. Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag Bente Strager redegjorde for det udleverede materiale: Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag. Specielt temaerne omkring Medborgerskab og Æstetiske læreprocesser blev fremhævet, som nok værende de områder, hvor vi adskiller os fra andre SOSU-skoler. Grundlaget blev godkendt.

6 6. Orientering ved formand Hans-Jørgen Hørning og andre bestyrelsesmedlemmer Under dette punkt har bestyrelsesmedlemmer mulighed for at orienterer om forhold med interesse og relevans ift. skolens virke. Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning orienterede om møde med de øvrige sosuskoler i regionen, hvor bestyrelsesformandskaber og direktører har drøftet samarbejdsflader. Skolen Horsens- Fredericia-Vejle har trukket sig fra arbejdet. I Silkeborg Kommune mødes ungdoms-uddannnelses-institutionerne ligeledes løbende til dialogmøder på bestyrelses- og direktørniveau. Flere bestyrelsesmedlemmer har været til årsmøde danske sosu skoler og betegnede det som et godt møde med en god blanding af undervisningsministerens besøg, politiske uddannelsesdebatter ift. unge, ufaglærte og udlændinge, arbejdstidsregler og kommunikationsstrategier for SOSU-faget.

7 7. Orientering ved direktør Bente Strager Direktør Bente Strager orienterer om skolens forhold. Orientering tages til efterretning./. Orientering fra skolen Bente Strager orienterede om, at hun er genvalgt til bestyrelsen i Danske SOSU Skoler for en 2 årig periode. Stillingen som sekretariatschef i Danske SOSU Skoler har været opslået, og der er fundet en ny, hvis navn endnu ikke kan afsløres. Kort orientering omkring tagrenovering og solcelleprojektet på Høgevej, som forventes at gå i gang inden sommerferien. Kort orientering omkring lokalesituationen i Skanderborg-afdelingen.

8 8. Eventuelt Bente Strager henledte opmærksomheden omkring et bestyrelseskursus, og der blev omdelt brochure omkring dette.