3. Fisken på disken Forventninger blev sammenstillet og der blev ryddet op i faglige og klubmæssige udeståender. SR ledte derefter processen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Fisken på disken Forventninger blev sammenstillet og der blev ryddet op i faglige og klubmæssige udeståender. SR ledte derefter processen."

Transkript

1 Referat fra Bestyrelsesmøde i Kreds 47-Suså lørdag den 1. marts 2014 kl Deltagere: Tommy Jensen(TJ), Svend Erik Christensen(SC), Sofie Rasborg(SR), Benny Stoico(BS), Svend Jensen(SJ), Morten Christensen(MC) (suppleant), Peter Faber(PF) (suppleant), Finn Clemensen(FC) (BRK) Dagsorden 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 25. Januar 2014 Følgende hængepartier der skal tagers op: Udskiftning af nøgler -Venter, men der bestilles flere nøgler og SJ liste er den aktuelle Hængeparti med Herlufmagle(HH) - sættes i bero og afventer HH Oprydning i Kontoret Træningsudstyr hænges om i toiletvogn 2. Godkendelse af dagsorden 3. Fisken på disken Forventninger blev sammenstillet og der blev ryddet op i faglige og klubmæssige udeståender. SR ledte derefter processen. 4. Evaluering af generalforsamlingen [Svend Erik] Lidt bedre styring fra dirigent havde stoppet unødvendig besked. Private affærer havde intet at gøre på en generalforsamling. Debat om beretningen ønskes næste gang.(tj) Vedrørende forslag: Forrentings bank valg og forrentning medlemmer spørges om valg (TJ) Kontingent friholdelse genfremsættes med bedre begrundelse.

2 5. Tavshedspligt [Svend Erik] Loyalitet og Etik & Moral Er debateret og afklaret under fisk 6. Love + Kredsvedtægter + Etiske retningslinjer Formålsparagraf for Schæferhundeklubben og formålsparagraf for kredsen aktuel status? Kredsen er godt med. Kompetencer Evt. DGI bestyrelses kursus 7. Økonomi, herunder Budget 2014 gennemgået Forlængelse af aftale om lokaletilskud for 2014, 2015 og 2016 med +5% Der valgt samme tal som Rammebudget med vurdering af fra sag til sag Hvis der et behov så findes financering Bestyrelsen skal have forelagt budget for alle aktiviteter med økonomiske konsekvenser Info Bestyrelsen skal godkende alle anskaffelser over kr. 500,- info Betalingsbetingelser i Café 47 max fra gang til gang Bespisning I forbindelse med uddannelse af hjælpere, trænere og figuranter [Svend Erik]. Forårssæon 2014: indskrivningsstatus Samme niveau som som sidste helår Efterårssæson 2014: Træningsgebyrer prisforhøjelse for ikkemedlemmer af kreds 47 til kr. +200,- pr. halvår? Hf-priser ændres til husstandspriser?

3 8. Målsætninger, planer og kompetencer for ALLE kredsens aktiviteter (kredsen, bestyrelsen, AU, BHU, Café, www, festudvalg,..., trænere, figuranter, sporlæggere,..., træning, hf/hunde,...) - for ALLE kredsens medlemmer. Bestyrelse, AU og BHO kommer med oplæg inden næste bestyrelsesmøde 9. Konstituering herunder rammer og forventninger til den enkelte (vedhæftede udkast til ansvars- og arbejdsfordeling): Kredsformand Næstformand Kasserer Bestyrelsesmedlem Suppleanter ARK BRK PRK Gennemgang af opgaver. TJ opdaterer beskrivelser og sender ud. 10. Nedsættelse af udvalg Udpeges af bestyrelsen, som stadig er ansvarlig for alle aktiviteter!!! AU (p.t. Tommy Jensen og Kristina Andersen) BHU (p.t. Finn Clemensen, Christel Christoffersen og Sofie Rasborg) Pladsudvalg (p.t. Svend Jensen) www (p.t. Benny Stoico) Café 47 (p.t. vacant, Kurt Jensen) Lene Jæger, Kurt Jensen. Madliste genopfristes Festudvalg (p.t. Svend Erik Christensen)

4 11. HAS 2014 Styregruppe: Koordinator/Sponsorer/Katalog: Tommy Jensen Økonomi: Sofie Rasborg WWW: Benny Stoico Camping: Svend Erik Christensen Indkøb Kristina Andersen Forplejning: Lene Jæger, Sten Jæger Festaften: Jean Jensen, Nina Jensen Installationer:? Sekretariat: Connie Steenberg Medhjælpere: Styregruppen skal sætte sig sammen og få afklaret behov for hver enkelt gruppe. El er klaret af David. Styregruppen indkaldes Tommy kommer med en dato i Marts (TJ) 12. Medlemsmøde [Svend Erik] April (TJ) Has + Fisk 13. Eventuelt Der skal overvejes resorcebrug etc. FØR arrangementer sættes i søen. Skema skal udfyldes og godkendes før accept af arrangement. Skema fremstilles (SR) Der skal reageres på rygter, der skal informeres og derefter handles. 14. Næste møde Mandag d. 7. April 2014 kl

5 Kalenderen 2. marts kombiskue 12. marts brugsprøve 1. april ansøgningsfrist for medlems og - kursustilskud april SPH1 DM-udtagelse 14. maj brugsprøve maj hf-kursus m/martin Knudsen - og Pia? 31. maj køreprøver august HAS Sommerfest indskrivning til efterårssæson September hf-kursus m/martin Knudsen og Pia? køreprøver, kredsmesterskab brugsprøve, kredsmesterskab Kredsfest Julehyggedag