Samarbejdsaftale. For perioden Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof"

Transkript

1 Samarbejdsaftale For perioden Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted 7. Budget, regnskab og revision 8. Institutionens formål 9. Visioner og udviklingsmål 10. Indsatsområder 11. Specifikke aftaler 12. Aktivitetsmål 13. Kulturløftet Fantastiske Fornemmelser 14. Samarbejdsrelationer 15. Misligholdelse og opsigelse 16. Genforhandling af samarbejdsaftalen 17. Varighed svb

3 1. Formål Formålet med aftalen er at fastlægge gensidige rettigheder og forpligtigelser mellem Rytmisk Råstof og Svendborg Kommune. Aftalen er et udviklings- og dialogredskab mellem Svendborg Kommune og Rytmisk Råstof. Aftalen fastlægger tilskudsvilkår og suppleres med fortløbende dialog og samarbejde mellem Rytmisk Råstof og Svendborg Kommune. 2. Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Rytmisk Råstof og Svendborg Kommune. 3. Kontaktdata NAVN Rytmisk Råstof ADRESSE Møllergade 36 TELEFON HJEMMESIDE CVR NR KONTAKTPERSON Henning Harder 4. Vedtægter Rytmisk Råstofs vedtægter vedlægges som bilag til aftalen. Eventuelle ændringer af vedtægter fremsendes til Svendborg Kommune efter procedure i egne vedtægter. Eventuelle ændringer i bestyrelsens sammensætning skal fremsendes til Svendborg Kommune til orientering. 5. Ledelse og organisation Den daglige ledelse af Rytmisk Råstof varetages af Daglig leder, samt bestyrelsesformand. Daglig leders kontakt med Svendborg Kommune varetages af Direktørområdet Kultur, Erhverv og Udvikling. 3

4 Antal fastansatte: 2 Antal timelønnede: 1 Rengøring 5 timer ugentligt Ovenstående svarer til ca. 2 4 ansættelser, svarende til 2 fuldtidsstillinger Nyttejobber 1 (EGU elev) 25 timer 2-3 nyttejobbere i 13 ugers aktiveringsforløb om året. Antal frivillige i 35 Hver 2 x 6 timers vagt pr. måned pr. frivillig. Ovenstående svarer til gennemsnitlig 760 Timer pr. måned 6. Hjemsted Rytmisk Råstof skal i hele aftaleperioden have hjemsted i Svendborg Kommune. 7. Budget, regnskab og revision Svendborg Kommunes tilskud udgør i 2015 og budgetoverslagsårene 2016 og kr. (incl. lønninger) i 2015-niveau under forudsætning af byrådets vedtagelse af det årlige budget. Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Tilskuddet i budgetoverslagsårene reguleres med de af byrådet vedtagne årlige fremskrivningsprocenter. Regnskabsåret løber fra Rytmisk Råstof fremsender hvert år senest 31. december budget for det kommende regnskabsår til Svendborg Kommune. Revision af Rytmisk Råstof s regnskaber foretages i henhold til Rytmisk Råstof s vedtægter. Revideret regnskab underskrevet af bestyrelsen fremsendes senest til Svendborg Kommune. Der indsendes samtidig en årsrapport over indfrielse af visioner, udviklingsmål og aktiviteter i det forløbne år. 4

5 8. Institutionens formål At give alle borgere i Svendborg kommune mulighed for at udøve, opleve, udvikle og spille rytmisk musik. At oplyse generelt om byens forskellige kulturbegivenheder og give borgerne indblik i musikken og musikbranchens mange facetter. I praksis gennem information, kurser, workshops og koncerter. 9. Visioner og udviklingsmål Rytmisk Råstofs overordnede vision for aftaleperioden er: At udvide brugerfladen og øge medlemstallet At løfte Svendborgs kulturliv ved at samarbejde bredt på tværs imellem udbydere omkring de mange kulturelle tilbud. At agere aktivt som sparringspartner og katalysator og således koordinere og optimere udnyttelsesgraden af de forskellige scener i byen. At sikre at der ikke kun er kommercielle kulturtilbud i Svendborg, men at der også er rum for såvel udfordrende som smalle tilbud, og muligheder for både kunstnere og publikum. At blive regionalt spillested. Udviklingsmål for Arbejdspladsen: Rytmisk Råstof vil i aftaleperioden arbejde for at udvikle arbejdspladsen ved at: -Uddanne og udvikle de frivillige og ansatte i det kreative miljø ved at sende dem på kurser i miljøet - Informere om og videregive den interne viden om musikbranchen og livemusik-miljøet. Bestyrelsen vil deltage i både lederkurser og bestyrelseskurser via organisationer som dansklive.dk, Roskilde Festival og Backstage programmet. 10. Indsatsområder At videreudvikle Harmonien som et moderne musikhus i forhold til øvelokaler og live koncerter. 11. Specifikke aftaler Ingen 5

6 12. Aktivitetsmål Rytmisk Råstof vil: Skabe større samhørighed mellem musikaktørerne i Svendborg ved at stille huset til rådighed for alle der ønsker at udtrykke sig i fællesskab med andre, samt aktiv deltagelse i kulturelle initiativer i kommunen Videreføre arbejdet med at skabe et godt og sikkert miljø for unge ved at inddrage og aktivere brugerne. Videreudvikle ideer til at etablere social-økonomisk virksomhed ved at etablere et ressourcemiljø der arbejder professionelt med trivsel og kompetenceudvikling. Rytmisk Råstof vil i forhold til Den åbne skole: I det første år af samarbejdsaftalen arbejde på at etablere et samarbejde med Svendborg Gymnasium. Konkret ved at blive en del af musiklinjens indhold, og tilbyde konsulentarbejde i forhold til alt hvad et professionelt spillested har at byde på. (Lyd, lys, pr. afvikling, organisering, booking etc.) I det andet år af samarbejdsaftale udvidde samarbejdet med gymnasiet til også at indbefatte overbygningen på Nymarkskolen. Konkret ved at arbejde på at arrangere skolekoncerter i samarbejde med Nymarkskolen, som primært skal afvikles hos Rytmisk Råstof. Fortsætte med at tilbyde tre elever fra Sydfyns Erhvervsforskole et lyd/sceneteknisk forløb som en del af deres uddannelse. 13. Kulturløftet Fantastiske Fornemmelser Rytmisk Råstof bidrager til: Mangfoldighed i variation i udbuddet af kulturtilbud. Talentudvikling i det kulturelle vækstlag. En bred scene og rum der begejstrer, forundrer, udvikler, provokerer, og inspirerer. Muligheder for den enkelte til at kunne bidrage og tage en plads, samt udvikle sig aktivt i kulturlivets fællesskab. Udvikling af Svendborg kulturstrategi igennem dialog og arrangementer. Konkrete tiltag som forholder sig til Kulturløftet: April 2015 værter for Årsmøde i foreningen Dansk Live - ca. 120 personer i 3 dage. (Rytmisk Råstof organiserer og faciliterer overnatninger og forplejning, i samarbejde med flere lokale aktører.) Svendborg Madmarked afholder åbent køkken i foreningens lokaler hver torsdag. Lægger hus til ca. 10 generalforsamlinger for forskellige foreninger hvert år. Lægger hus og personale til støttekoncerter (borgerinitiativ.) Afholder jazz jamsession 2. tirsdag hver måned (borgerinitiativ) Er hovedarrangør og afvikler på Verdens Flinkeste Gadefest. Er samlingspunkt og medaktør ved afvikling af International Klovnefestival. Har pt. 12 fyldte øvelokaler. (De eneste i Svendborg). 6

7 Diverse mindre faste arrangementer i huset: brætspilscafé, foreningsmøder, opstartsmøder, netværksmøder, skakturnering, salsa, spoken word Deltagelse i projekt Vartov. Et arrangement omkring højskolesangbogen i samarbejde med musikskolen, Vor Frue Kirke, Vejstrup valgmenighed samt musikere fra Lundeborg etc. 14. Samarbejdsrelationer Rytmiske Råstof vil i aftaleperioden samarbejde med og om: Foreningen Ribers Gård - skabe muligheder for udvikling for kunst litteratur, musik, moderne medier, film, web mm. Konkretiseres allerede i åbne arrangementer. SVEND Film- og kulturdage med afvikling. Verdens flinkeste gadefest - planlægning og afvikling International Klovnefestival - afvikling Borgerforeningen og Hansted - kalenderkoordinering og koncert samarbejde Der ud over samarbejder og udvikler Rytmisk Råstof med: Dage med Brecht, Byfestival for unge, Folk Fantastic, Vinterjazz, Erhvervsforskolen, Oure Skolerne, Humble musikefterskole, Jobcenteret, Biblioteket, Dansk Live m.fl. 15. Misligholdelse og opsigelse Ved væsentlig misligholdelse af samarbejdsaftalen fra den ene part, kan den anden part opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.! Parterne kan gensidigt opsige aftalen med 6 måneders varsel. 16. Genforhandling af samarbejdsaftalen Rytmisk råstof forpligter sig til senest 1. september 2017 at komme med oplæg til Svendborg kommune til fornyelse af nærværende aftale. Parterne tilstræber, at en eventuel fornyelse af denne kontrakt kan være færdigbehandlet senest 31. december Forud for indgåelse af ny aftale skal Rytmisk Råstof udarbejde en evaluering. Evalueringen skal følge den aftalte evalueringsmodel. 7

8 17. Varighed Denne aftale er gældende for perioden 1. Januar December 2017 Underskrift For Rytmisk Råstof For Svendborg Kommune 8

9 9