UNDERVISNINGSMATERIALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNINGSMATERIALE"

Transkript

1 UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Dansk Billedkunst Mellemtrinnet Improvisation Bevægelse Fremstilling (dansk) Billedfremstilling Brug før / efter skolekoncert med LMS aktiviteter er støttet af

2 Indhold 3 Fælles Mål 4 Til kontaktlæreren 5 Praktiske oplysninger 6 Plakat 7 Sådan bruges materialet Hold trommestikken lige i munden... 8 Improvisation i musikken (fællesoptakt til musik/dansk/billedkunst) 9 Undervisningsmateriale - MUSIK (Inkl. Fælles Mål) 10 Improvisationsøvelse (lærer)..og blæs på noderne: Her er! 11 Undervisningsmateriale - DANSK (Inkl. Fælles Mål) 12 Lad ordene flyde (og prøv så med lyde)! (elev) 14 Undervisningsmateriale - BILLEDKUNST (Inkl. Fælles Mål) 15 Improvisér - med blyant og papir! (elev) HENT MUSIKSEMPLER PÅ LMS.DK Everything is relative 3. Living the dream Se Til kontaktlæreren på side 4 2

3 Fælles Mål Kompetencemål flerårige læringsmål Færdigheds- og vidensmål etårige læringsmål Læringsmål for undervisningsforløb MUSIK klasse KOMPETENCEOMRÅDE Musikalsk skaben KOMPETENCEMÅL Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Bevægelse Eleven kan sammensætte bevægelsesmønstre koreografisk. Eleven har viden om koreografi. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL Improvisation Eleven kan improvisere i musikalske forløb. Eleven har viden om opbygning i musikalsk improvisation. EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL 1. Eleverne kan improvisere en rytmefigur indenfor et defineret antal takter. 2. Eleverne kan opbygge et bevægelsesforløb der følger en puls. DANSK klasse FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL Fremstilling KOMPETENCEOMRÅDE Fremstilling Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter. Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper. KOMPETENCEMÅL Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL Eleverne kan med udgangspunkt i sit ordforråd og sproglige valgmuligheder fremstille en improviseret tekst sammen med andre. BILLEDKUNST klasse KOMPETENCEOMRÅDE Billedfremstilling KOMPETENCEMÅL Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL Maleri og collage Eleven kan male ud fra ideer og oplevelser Eleven har viden om primær- og sekundærfarver EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL Eleverne kan male et billede ud fra en fælles oplevelse i klassen med egne blandede farver. 3

4 Til kontaktlæreren KONCERTEN Horse Orchestra er en akustisk, instrumental septet bestående af unge musikere fra Danmark, Sverige, Norge og Island. Bandet blander med udgangspunkt i jazz og fri improvisation adskillige genrer (fra swing over barok og rock til traditionel jazz), og det hele sker i et energisk, humoristisk og anarkistisk musikalsk udtryk. Septettens legesyge spil egner sig godt til børn, og med fokus på improvisation viser gruppen (som et levende eksempel) hvordan musik kan bygge bro mellem nationaliteter, genrer og kulturer. Horse Orchestra i fri fælles improvisation MUSIKERNE ER Jeppe Zeeberg, pianist, komponist Erik Kimestad Pedersen, trompet Ingimar Andersen, saxofon Kristian Tangvik, tuba Nicolai Kaas Claesson, kontrabas Petter Severin Hängsel, trombone Rune Lohse Sørensen, trommer UNDERVISNINGSMATERIALE Materialet er tværfagligt rettet mod musik, dansk og billedkunst og har improvisation som fælles tema. Gennem øvelser med klap, toner, ord og tegninger kan eleverne stifte bekendtskab med improvisationens udfordringer. Læs mere s. 7: Sådan bruges materialet. MUSIKEKSEMPLER Downloades fra gruppens katalogside på HENT FRA Undervisningsmaterialet downloades som pdffil fra LMS hjemmeside Her finder du også musikeksempler til brug i undervisningen. Kontaktlæreren bedes videreformidle materialet til de involverede faglærere. Eventuelle spørgsmål besvares gerne ved henvendelse til LMS på Vi ønsker rigtig god fornøjelse med koncerten. Med venlig hilsen LMS og Horse Orchestra EN GOD KONCERT Eleverne får den bedste koncertoplevelse, hvis de er forberedt og sidder klar, når koncerten starter. Snak også med dem om, hvad det vil sige at være til koncert. Som lærer kan man undervejs bidrage positivt ved ikke at tysse, men i stedet sætte sig blandt eleverne og dele oplevelsen med dem. 4

5 Praktiske oplysninger i Målgruppe: Mellemtrinnet Antal elever: 120 Opstillingstid: 30 minutter Nedtagningstid: 30 minutter Hjælpere: Lokale: Scene: Mørklægning: Publikum: Strøm: Omklædningsrum: Forplejning: Ved ankomst: Kontakt til orkester: Nej tak Gymnastiksal eller lukket aula uden gennemgang. Helst ikke sportshal. NB! Der er behov for et akustisk klaver til koncer terne. Hvis det ikke forefindes har bandet dog mulighed for at medbrin ge et elektrisk. Nej tak På madrasser, bænke + stole i halvcirkel omkring scenen 220 V kabelrulle ved scenen Ja, tak Vand, kaffe, the m./ mælk. Evt. lidt frugt og brød. Orkestret henvender sig på kontoret for at blive vist til rette, hvis ikke andet er aftalt. Skolens kontaktlærer bedes tage kontakt med orkestret i god tid inden koncerten for at sikre, at alle aftaler er på plads. Informér fx om særlige parkerings- og tilkørselsforhold eller andre særlige forhold ved afvikling af koncerten. KONTAKTPERSON Foto: Omar Ingerslev Jeppe Zeeberg Mobil: EVALUERING Skolernes evaluering af koncerterne og undervisningsmaterialet er vigtig for LMS videreudvikling af skolekoncertordningen, så derfor opfordrer vi jer til at evaluere efter hver koncert. Det foregår elektronisk via nettet og tager kun få minutter. Evalueringsskemaet findes i skolens koncertplan på Brug skolens login for at komme til koncertplanen. Bemærk, at evalueringsskemaet kun kan udfyldes én gang pr. koncert. I koncertplanen vil I også kunne se musikernes evalueringer af mødet med jeres elever, lige som musikerne vil kunne se jeres. 5

6 Plakat LMS aktiviteter er støttet af KONCERT Horse Orchestra KLASSER STED TIDSPUNKT

7 LÆRERARK Sådan bruges materialet Det altoverskyggende tema for koncerten med Horse Orchestra er improvisation. Det syv mand store jazzorkester tager nemlig jazzens tradition for improvisationer et skridt videre end de fleste. Kun meget lidt er aftalt på forhånd (nogle enkelte temaer, et par overgange osv.), og det meste improviseres frem i koncertsituationen. Derfor har vi også sat improvisation i centrum for dette undervisningsmateriale, så eleverne før eller efter koncerten kan få lidt praktisk indblik i principperne for en vellykket improvisation. En kort fælles optaktsartikel om improvisation følges op af forskellige former for improvisationsøvelser til fagene musik, dansk og billedkunst. Det vil derfor være oplagt at arbejde med improvisation som et fælles tema i lærerteamet på tværs af fagene. 1. IMPRO-INTRODUKTION MUSIK 1 LEKT INTRODUKTION TIL KONCERTEN OG IMPROVISATIONSMUSIK + IMPRO-ØVELSE Med udgangpunkt i artiklen om improvisation i musikken introduceres koncerten med Horse Orchestra. Spil et musikeksempel med gruppen. Afprøv improvisation i praksis med eleverne (se øvelse s. 10) 1. Improvisation i musikken - et par indledende bemærkninger (lærer) - s Download de tre musikeksempler fra gruppens katalogside på (lærer) 3. Improvisationsøvelse m. klap og sang (lærer/elev) - s Se også lige s (ord-improvisation i dansk, der kobles til instrument-improvisation i musiktimen) 5. Læs om koncerten og gruppen (Til kontaktlæreren) - s SUPPLERENDE FORLØB DANSK 1-2 LEKT IMPROVISATION MED ORD Med øvelserne Ord-tennis, Sætnings-tagfat og Rimemaskinen er der lagt op til sære sætninger og en hel del ordsjov - og forhåbentlig også en god fornemmelse hos eleverne af, hvad det vil sige at improvisere frit. 1. Improvisation i musikken - et par indledende bemærkninger (lærer) - s Lad ordene flyde (og prøv så med lyde)! - 3 forskellige ordimprovisationer (elev) - s SUPPLERENDE FORLØB BILLED- KUNST 2 LEKT IMPROVISATION MED TEGNINGER Et to-trins forløb i improvisation med tegning/maling - en par-improvisation og en solo-impro til musik. 1. Improvisation i musikken - et par indledende bemærkninger (lærer) - s Improvisér - med blyant og papir! (i 2 trin) (elev) - s

8 FÆLLES OPTAKT TIL ELEVOPGAVERNE I MUSIK/DANSK/BILLEDKUNST: LÆRERARK Improvisation i musikken - et par indledende bemærkninger Horse Orchestra spiller en blanding af jazz og fri improvisationsmusik. Det betyder, at meget af den musik, de spiller, ikke er komponeret på forhånd, men skabes her og nu, mens de spiller. Det musikalske resultat afhænger derfor af en række faktorer: musikernes kunnen og humør, deres indbyrdes sammenspil og gensidige inspiration, publikums reaktioner m.m. Når Horse Orchestra går på scenen, har de kun aftalt en løs ramme for musikken. Det meste af musikken improviseres frem, i tæt samspil musikerne imellem. Det siger sig selv, at det er meget krævende at spille den form for musik, fordi det foregår uden sikkerhedsnet. Når kun noget af musikken er skrevet ned på forhånd, må musikerne stole på, at de med deres erfaring og musikalitet, samt en stor bunke indbyrdes kreativitet og fælles musikalsk skaben kan få det hele til at hænge sammen. Målet er jo at give publikum en god musikalsk oplevelse. Improvisation kræver træning At spille improvisationsmusik sammen med andre kræver altså stor koncentration og lydhørhed over for hinanden, men også åbenhed, kreativitet og opfindsomhed - og så hjælper det selvfølgelig at opøve en vis træning i at forholde sig til musik på den måde. Ligesom med fodboldspillere i kamp afhænger et godt musikalsk resultat nemlig helt af, om de tre musikere forstår at spille gode musikalske bolde frem og tilbage mellem sig. Men hvordan gør man det? Det er jo langt fra let, når man ikke på forhånd ved, hvad de andre spiller. Derfor har musikerne også antennerne rigtig godt ude for at opfatte, hvordan musikken former sig, og hvor den bevæger sig hen, mens de står og improviserer. De signaler, de opfanger, besvarer de så ved at sende nye musikalske idéer og lag på banen. For at blive stadigt bedre til at få et stykke sammenhængende musik ud af de fælles anstrengelser træner improvisationsmusikere hårdt med at få gode idéer og spændende lyde ud af deres instrument. Nøjagtig lige som fodboldspillerne øver afleveringer, skud på mål og spil-kombinationer, gælder det om at opbygge en erfaring og en indre sikkerhed, som man kan trække på, når kampen eller musikken går i gang. Når først bolden ruller, er der nemlig ikke tid til at tænke over hver eneste ting, man gør - så skal der handles hurtigt og instinktivt. Derfor går meget af forberedelsen til at spille improvisationsmusik lige så meget ud på at træne sin evne til at være intuitiv og kreativ i forhold til det musikalske stof. Men hvordan improviserer man egentlig? Og kan man lære at være kreativ? Samtale = improvisation Til daglig improviserer alle vi mennesker hele tiden. Når vi taler sammen, deltager vi nemlig samtidig i et improvisatorisk samspil på højt niveau. Hver især formulerer vi ord og sætninger, ofte uden at vide, hvordan den enkelte sætning ender. Der opstår hele tiden impulser til nye motiver og temaer, inspireret af noget, en anden lige har sagt. Det svarer fuldstændig til, hvad improviserende musikere oplever i sammenspillet med andre. Så kast jer ud bare i det! ØVELSER I IMPROVISATION Materialet indeholder en del forskellige øvelser i musik/dansk/billedkunst, der alle kan hjælpe til med at løsne op for kreativiteten og træne improvisationsevnen. God fornøjelse! MUSIK / DANSK / BILLEDKUNST 8

9 Horse Orchestra Undervisningsmateriale til MUSIK Fælles Mål MUSIK klasse KOMPETENCEOMRÅDE Musikalsk skaben KOMPETENCEMÅL Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL Improvisation Eleven kan improvisere i musikalske forløb. Eleven har viden om opbygning i musikalsk improvisation. Bevægelse Eleven kan sammensætte bevægelsesmønstre koreografisk. EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL 1. Eleverne kan improvisere en rytmefigur indenfor et defineret antal takter. 2. Eleverne kan opbygge et bevægelsesforløb der følger en puls. Materialet må kun anvendes i LMS-regi. LMS

10 LÆRERARK Improvisationsøvelse (musik) Denne lille øvelse (med tre sværhedsgrader) træner eleverne i at kunne udføre enkle improvisationer. Øvelsen giver dem samtidig en bedre puls- og periodefornemmelse. Først etableres en fælles grundpuls Stil op i rundkreds Indøv grundtrin som afgrænser en takt (4/4): KLAP! KLAP! På 1: Et skridt til højre På 2: Samle fødder På 3: Et skridt til venstre På 4: Samle fødderne KLAP! KLAP! KLAP! Tæl taktslagene højt, mens trinene øves. Fortsæt grundtrin, indtil det er automatiseret Prøv så følgende tre øvelser: ØVELSE 1 Læreren klapper rytme indenfor takten. Eleverne gentager rytmen. Når eleverne er trygge ved øvelsen, kan en elev få lov at finde på en klapperytme, som resten af klassen skal gentage. ØVELSE 2 Læreren synger en lille melodi indenfor takten. Eleverne gentager melodien. Når eleverne er trygge ved øvelsen, kan en elev få lov at finde på en melodi, som resten af klassen skal gentage. ØVELSE 3 Læreren synger og klapper indenfor takten. Eleverne gentager. Når eleverne er trygge ved øvelsen, kan en elev få lov at finde på en ny kombineret synge/klappe figur, som resten af klassen gentager. MUSIK 10

11 Horse Orchestra Undervisningsmateriale til DANSK Fælles Mål DANSK klasse FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL Fremstilling KOMPETENCEOMRÅDE Fremstilling Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter. Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper. KOMPETENCEMÅL Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL Eleverne kan med udgangspunkt i sit ordforråd og sproglige valgmuligheder fremstille en improviseret tekst sammen med andre. Materialet må kun anvendes i LMS-regi. LMS

12 ELEVARK LAD ORDENE FLYDE (og prøv så med lyde!) IMPROVISATIONS-WORKOUT I TRE-FIRE TRIN... Før man går i gang med at improvisere frit på instrumenter, kan det være en god idé at løsne lidt op for inspirationen - præcis lige som en løber altid varmer benene op inden et løb. Her følger et par forslag til at varme kreativiteten op - og vel at mærke uden instrumenter og kun med ord! Er I klar til første øvelse? 1 ORD-TENNIS: 1) Sæt jer to og to over for hinanden. Begynd nu at digte en historie sammen, ved at skiftes til at sige eet ord ad gangen. Engang.. var.. der.. en.. støvsuger... der.. osv. Prøv at sige det første ord, der falder jer ind. I starten vil der sikkert hurtigt komme mange frække ord men lad bare være med at censurere. Hvis historien går i stå, eller I begynder at tænke for meget, så start på en ny. Der findes ingen forkerte løsninger på denne opgave! 2) Prøv så, om I kan lave ét-ords-historier i grupper på 4-5 elever. Sæt jer i en tæt rundkreds og lad historien flyde rundt. Hold et højt tempo, så det bliver spontant. NB! Det er vigtigt at være helt åben over for, hvad de andre siger og ikke forsøge at styre historien i en bestemt retning. Det er nemlig umuligt at forudse, hvad de andre vil sige. Så hvis man holder fast i sin egen idé, kommer man let til at blokere for en fælles historie. Se bare følgende eksempel (paranteserne viser den enkeltes idé om, hvad den fælles sætning skulle være): Jeg (gik en tur) er (en venlig mand) på (ferie) vej (til aftenskole) hjem (til min mor) fra (arbejde) det ydre rum 12 DANSK

13 ELEVARK 2 SÆTNINGS-TAGFAT. Prøv den samme øvelse, men denne gang med en hel sætning af gangen: Hver dag, når jeg står op er jeg vokset 5 cm Det er fordi, min mor putter gær i min tandpasta osv. Prøv først legen 2 og 2 - derefter i større grupper. 3 RIMEMASKINEN: 4...OG NU MED LYDE! (i musiktimen) Prøv igen med sætninger, men denne gang skal sætningerne rime på hinanden. Dvs. den første siger måske: Hver en ste søndag er jeg ude og flyve, og den anden svarer så: det er edderma me for strengt, la vær og lyve! eller lign. Prøv 5-10 gange, og byt så. Her er det så, at I kan prøve det hele igen - men denne gang tale ved hjælp af instrumenter og de lyde, I kan frembringe på dem. Lyder det svært? Prøv det - det er både sjovt og lettere end man tror! DANSK 13

14 Horse Orchestra Undervisningsmateriale til BILLEDKUNST Fælles Mål BILLEDKUNST klasse KOMPETENCEOMRÅDE Billedfremstilling KOMPETENCEMÅL Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL Maleri og collage Eleven kan male ud fra ideer og oplevelser Eleven har viden om primær- og sekundærfarver EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL Eleverne kan male et billede ud fra en fælles oplevelse i klassen med egne blandede farver. Materialet må kun anvendes i LMS-regi. LMS

15 ELEVARK IMPROVISÉR - MED BLYANT OG PAPIR! M.C. Escher: Drawing Hand, 1948 De fleste af os har prøvet at sætte sig med et stykke papir og en blyant og så bare begynde at tegne, uden at have planlagt, hvad man vil tegne. Efter de første par streger ser man pludselig, at det måske kan blive til et hus eller et ansigt. Siden kommer flere streger og ideer til: ansigtet får krop, huset får en have osv. Det kan også være, at tegningen ender et helt andet sted, måske som en masse kruseduller eller mønstre med farver. Men med ét er tegningen færdig, uden at man på forhånd vidste, hvad man ville lave. Når Horse Orchestra spiller deres jazz & fri improvisationsmusik foregår det lidt på samme måde. Her er der bare syv personer, der tegner musik på samme tid, uden på forhånd at have aftalt, hvad det er, de tegner (spiller!). De begynder bare at lave lyde og toner på deres instrumenter. Måske har de aftalt, hvem, der starter og rækkefølgen derefter, men de ved aldrig på forhånd, hvad de andre spiller og hvordan det fælles resultat bliver. Derfor gælder det om at være helt åben for det, der kommer fra de andre musikere i gruppen, og selv bidrage med noget der passer til, eller som kan åbne nye spændende døre ind til musikken. Lad os prøve. TRIN 1: VI IMPROVISERER EN TEGNING SAMMEN Hav et stort udvalg af forskellige blyanter, tusch, oliekridt, vandfarver, og andre tegneredskaber klar, så I kan bruge lige, hvad der falder jer ind, når det går løs! OPGAVE. Tegn en tegning sammen 2 og 2 (evt. 3 og 3) uden at aftale noget på forhånd. Og uden at tale sammen undervejs. I kan enten skiftes til at tegne (jo kortere tid mellem I skiftes, jo bedre) eller tegne på samme ark samtidigt. Øvelsen fungerer bedst med et meget stort stykke papir (ca. 1x1m). Det er vigtigt at være helt åben for hinandens idéer og bare tegne videre - også selvom tegningen udvikler sig i en anden retning, end du forestillede dig, da du startede. Det sværeste i øvelsen er ikke at lægge sig fast på det færdige resultat på forhånd, men tværtimod være helt åben for at skifte spor, uanset hvad der sker, og uanset hvad den anden tegner. Variation 1. Lav endnu en tegning sammen, men denne gang skal den være abstrakt, dvs. den skal ikke forestille noget bestemt. Brug streger, kruseduller, mønstre eller hvad der falder dig ind. Variation 2. Prøv at tegne en tegning med bind for øjnene (brug dog ikke permanent tusch her!). Hvordan gik det? Var det svært eller let? Hvorfor? Prøv det hele en gang til. BILLEDKUNST 15

16 ELEVARK TRIN 2: VI IMPROVISERER EN TEGNING TIL MUSIK Hav et stort udvalg af forskellige blyanter, tusch, oliekridt, vandfarver, og andre tegneredskaber klar, så du kan bruge lige, hvad der falder jer ind, når det går løs! Hav også musikfilen klar. SÅDAN GØR I 1. I skal nu lytte til et stykke improvisationsmusik med Horse Orchestra og bagefter tegne, hvad musikken fortæller jer. Det kan være en abstrakt tegning eller noget konkret. Det vælger I selv. 2. Først placerer I jer allesammen i en god lytteposition. Sæt jer behageligt til rette på stolene eller endnu bedre: læg jer på madrasser og puder på gulvet. 3. Spil så musikken, luk øjnene og lyt. Åbn ører og sind og lad musikken strømme gennem jer. 4. Når musikken er færdig, går I hver især direkte til jeres tegnepapir, uden at tale sammen. 5. Tegn/mal så den stemning, musikken satte dig i, billeder, du så for dig eller andet du oplevede, mens du lyttede. Spil evt. musikken igen, mens der tegnes. 6. Bagefter kigger I på tegningerne sammen, og snakker om, hvad I hver især oplevede. Her er tre Horse Orchestra improvisationer, der kan bruges til øvelsen. Vælg selv det nummer, der passer bedst: Everything Is Relative 3. Living the dream Download mp3-filerne fra gruppens katalogside på BILLEDKUNST 16

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Støttet af Undervisningsmateriale Naja Rosa - En musikalsk rejsefortælling Indeholder: Mobil-app til elev Lynintroduktion (klasselærer/vikar) Skolekoncert for udskolingen Præsentations-app til elev (mobil/pc/mac/tablet)

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL MUSIK DANSK Indskolingen Musikforståelse Kædedans Instrumentkendskab Faglig læsning (DANSK/MUSIK) Brug før / efter skolekoncert med LMS aktiviteter er støttet

Læs mere

Body Rhythm Factory. Leverandør til de danske folkeskoler

Body Rhythm Factory. Leverandør til de danske folkeskoler Støttet af Leverandør til de danske folkeskoler Skolekoncert for udskoling Præsentationsmateriale til klasselærer og elever Brug af dette materiale tilgodeser Fælles Mål Indhold 3 Til kontaktlæreren 4

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Indskoling Instrumentkendskab Musikoplevelse Aktiv lytning Brug før / efter skolekoncert med SAXOFONKVARTETTEN SAXOPATHS LMS aktiviteter er støttet af

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Støttet af Undervisningsmateriale Indeholder: Øvelse i kreativ respons (engelsk/billedkunst/musik) Lyn-introduktion (klasselærer/vikar) Skolekoncert for udskolingen Undervisningsmateriale til engelsk/billedkunst/musik(tilvalg)

Læs mere

Catbird Skolekoncert for udskoling Præsentationssmateriale til klasselærer og elever Brug af dette materiale tilgodeser Fælles Mål

Catbird Skolekoncert for udskoling Præsentationssmateriale til klasselærer og elever Brug af dette materiale tilgodeser Fælles Mål Støttet af Skolekoncert for udskoling Præsentationssmateriale til klasselærer og elever Brug af dette materiale tilgodeser Fælles Mål Indhold 3 Til kontaktlæreren 4 Praktiske oplysninger 5 Plakat 6 Præsentations-app

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Støttet af Undervisningsmateriale Indeholder: Mobil-app til elev Lyn-introduktion (klasselærer/vikar) Skolekoncert for udskolingen Præsentations-mobil app til eleverne Brug af dette materiale tilgodeser

Læs mere

DESIGN DIT EGET CD-COVER!

DESIGN DIT EGET CD-COVER! ELEV DESIGN DIT EGET CD-COVER! Emil de Waal + Spejderrobot Det er ikke kun i selve musikken, at Emil de Waal + Spejderrobot kan lide at improvisere - det er nærmest et livsprincip! Så da deres første plade

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik (Indskolingen) Musikforståelse: Guitar-forløb Musikudøvelse: Øv et omkvæd! Brug før / efter skolekoncert med COPENHAGEN GUITAR DUO + 1 LMS aktiviteter

Læs mere

Støttet af WE GO. Music from movement. Skolekoncert for udskolingen Introduktionsmateriale

Støttet af WE GO. Music from movement. Skolekoncert for udskolingen Introduktionsmateriale Støttet af WE GO Music from movement Skolekoncert for udskolingen Introduktionsmateriale Indhold 3 Til kontaktlæreren 4 Praktiske oplysninger 5 Koncertplakat til ophængning på skolen 6 LMS præsenterer

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik (Dansk) Indskoling Vi finder på... Brug før / efter skolekoncert med LMS aktiviteter er støttet af Rytmelege Rime-sang Ordlege Klip, krop og musik! Indhold

Læs mere

BODY RHYTHM FACTORY. Take 2. Koncert for mellemtrinnet

BODY RHYTHM FACTORY. Take 2. Koncert for mellemtrinnet Take 2 Koncert for mellemtrinnet Koncerten med Body Rhythm Factory er både en musikalsk og visuel oplevelse. Musikken går hånd i hånd med koreografien, og instrumenterne bliver spillet på, snurret rundt

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Dansk Mellemtrin Musikoplevelse Lytte-/lydopgave Fremstilling Stop-motion film Brug før / efter skolekoncert med LMS aktiviteter er støttet af Indhold

Læs mere

BODY RHYTHM FACTORY. BRF på turné. Koncert for mellemtrinnet

BODY RHYTHM FACTORY. BRF på turné. Koncert for mellemtrinnet BRF på turné Koncert for mellemtrinnet Body Rhythm Factory blev i 2010 nomineret som en af verdens fem bedste koncertproduktioner for børn og unge af Young Audiences Music Award. I 2011 blev gruppen nomineret

Læs mere

Astro Buddha Agogo Skolekoncert for indskolingen Introduktionsmateriale til musiklærer

Astro Buddha Agogo Skolekoncert for indskolingen Introduktionsmateriale til musiklærer Støttet af Skolekoncert for indskolingen Introduktionsmateriale til musiklærer Indhold 3 Til kontaktlæreren 4 Praktiske oplysninger 5 Sådan downloader du musikeksemplerne 6 Koncertplakat til ophængning

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk Musik Indskolingen Fremstilling Dialog Musikoplevelse Brug før / efter skolekoncert med EYVIND OG THEA FEAT. MADAM BACH LMS aktiviteter er støttet af

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Indskolingen Brug før / efter skolekoncert med VIVA LMS aktiviteter er støttet af Rytmeøvelser Bevægelse Dyre-tema Lyt, syng og klap Indhold 3 Fælles

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Mellemtrin Mellemøstlig musik Musikforståelse Musikudøvelse Brug før / efter koncert med LMS aktiviteter er støttet af Indhold 3 Fælles Mål 4 Til kontaktlæreren

Læs mere

THOMAS SANDBERG. Sandberg Explorer 2.0. Koncert for mellemtrinnet

THOMAS SANDBERG. Sandberg Explorer 2.0. Koncert for mellemtrinnet Sandberg Explorer 2.0 Koncert for mellemtrinnet I denne sæson tager Thomas Sandberg på skolekoncertturné med Sandberg Explorer 2.0 - en øjenåbner i forhold til, hvad lyd og musik er og kan. Eleverne får

Læs mere

Astro Buddha Agogo Skolekoncert for indskolingen Undervisningsmateriale til musiklærer

Astro Buddha Agogo Skolekoncert for indskolingen Undervisningsmateriale til musiklærer Støttet af Skolekoncert for indskolingen Undervisningsmateriale til musiklærer Indhold 3 Til kontaktlæreren 4 Praktiske oplysninger 5 Koncertplakat til ophængning på skolen 6 Introduktionsmaterialet og

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Indskoling Musikoplevelse Instrumentkendskab Klangarbejde Association Brug før / efter skolekoncert med KRØYER & WINDING LMS aktiviteter er støttet af

Læs mere

Borderline Skolekoncert for indskolingen Undervisningsmateriale til musiklærer - soundpainting

Borderline Skolekoncert for indskolingen Undervisningsmateriale til musiklærer - soundpainting Støttet af Skolekoncert for indskolingen Undervisningsmateriale til musiklærer - soundpainting Indhold 3 Til kontaktlæreren 4 Praktiske oplysninger 5 Koncertplakat til ophængning på skolen 6 Undervisningsmaterialet

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2013-14

Musik i Tide skolekoncerter 2013-14 Frederiksberg Kommune Musik i Tide På denne liste kan du se, hvilke grupper der udbydes i din kommune den kommende sæson, og hvilke datoer, de er i området. Læs mere om grupperne på de følgende sider.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Mellemtrinnet Bevægelse Musikoplevelse Brug før / efter skolekoncert med BODYPERCUSSION.DK LMS aktiviteter er støttet af Fælles Mål Musik (3. 4. klasse)

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Indskolingen og mellemtrinnet Sammenspil Percussion Bodybeat Brug før / efter skolekoncert med HEARTBEAT LMS aktiviteter er støttet af Fælles Mål Musik

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Støttet af Undervisningsmateriale Eyvind og Thea feat. Madam Bach Der er eventyr i vores by Indeholder: 2-4 lektioner (dansk) Skolekoncert for 60 elever i indskolingen Undervisningsmateriale til dansk/indskolingsteamet

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Billedkunst Indskolingen Sanglege og bevægelseslege Sangrepertoire Musikoplevelse Instrumentkendskab Byg i papir og pap Brug først efter skolekoncertbesøg

Læs mere

WORKSHOP. med stomp, rap og dans. v/ Jesper Falch. Workshop for mellemtrin Praktiske informationer, præsentation & øvelseshæfte

WORKSHOP. med stomp, rap og dans. v/ Jesper Falch. Workshop for mellemtrin Praktiske informationer, præsentation & øvelseshæfte Støttet af WORKSHOP med stomp, rap og dans v Jesper Falch Indeholder: Praktisk info vedr. workshoppen Præsentation af Jesper Falch Øvelseshæfte (efterbehandling) Workshop for mellemtrin Praktiske informationer,

Læs mere

EMIL DE WAAL + SPEJDERROBOT

EMIL DE WAAL + SPEJDERROBOT EMIL DE WAAL + SPEJDERROBOT Koncert for mellemtrin I denne sæson skal mellemtrinnet på jeres skole til koncert med den spændende jazz/elektroniske improvisationsgruppe, der udforsker grænselandet mellem

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Historie (Klasselærer) Udskolingen Mobil-app Gruppearbejde Det globale, regionale og lokale Fokus på New Orleans Brug før / efter skolekoncert med JAZZ FIVE

Læs mere

COPENHAGEN CUBA KVARTET

COPENHAGEN CUBA KVARTET AFLEVER DETTE MATERIALE TIL KLASSELÆRERNE I OVERBYGNINGEN så de kan forberede eleverne på KONCERTEN MED LMS aktiviteter er støttet af Kunstrådet S K O L E K O N C E R T TU R N É UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Mellemtrin Mobil-app Spørgeskema Før/under/efter Forventningskort m.m. Brug før / efter skolekoncert med CATBIRD LMS aktiviteter er støttet af Indhold

Læs mere

KLANGBEIN UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN: MUSIK DANSK/BILLEDKUNST S K O L E K O N C E R T TU R N É. LMS aktiviteter er støttet af

KLANGBEIN UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN: MUSIK DANSK/BILLEDKUNST S K O L E K O N C E R T TU R N É. LMS aktiviteter er støttet af KLANGBEIN UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN: MUSIK DANSK/BILLEDKUNST S K O L E K O N C E R T TU R N É LMS aktiviteter er støttet af KLANGBEIN Dette materiale er udarbejdet til LMS-turnéer LMS 2012

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk Udskolingen Brug før / efter skolekoncert med REZ N RUN LMS aktiviteter er støttet af Mobil-app Fortolkning Ønskekvist-model Online evaluering Indhold

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Mellemtrinnet Lydforming Musikoplevelse Musikhistorie Brug før / efter skolekoncert med DRUMDRUM LMS aktiviteter er støttet af Fælles Mål Musik (3. 4.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Idræt Mellemtrinnet/udskolingen Spil Bevægelse Dans og udtryk Brug før / efter skolekoncert med STAMP LMS aktiviteter er støttet af Fælles Mål Kompetencemål

Læs mere

Støttet af. Timeland. Alt godt fra lydhavets klangbund. Skolekoncert for udskolingen Præsentationsmateriale til klasselærer og elever

Støttet af. Timeland. Alt godt fra lydhavets klangbund. Skolekoncert for udskolingen Præsentationsmateriale til klasselærer og elever Støttet af Alt godt fra lydhavets klangbund Skolekoncert for udskolingen Præsentationsmateriale til klasselærer og elever Indhold 3 Til kontaktlæreren 4 Praktiske oplysninger 5 Plakat 6 Præsentation -

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13 Middelalderensemblet GIÒIA Det fortryllede orgel Middelalderensemblet GIÒIA Antal medvirkende: 3 Målgruppe: Indskolingen Genre: Klassisk, fortælling, tidlig musik onid=540 I en medrivende strøm af instrumental

Læs mere

BODY RHYTHM FACTORY. BRF på turné. Koncert for mellemtrinnet

BODY RHYTHM FACTORY. BRF på turné. Koncert for mellemtrinnet BODY RHYTHM FACTORY BRF på turné Koncert for mellemtrinnet Efter i flere år at have turneret verden rundt og begejstret publikum med gruppen Stomp har Peter Stavrum og Sune Nielsen indledt samarbejde med

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Billedkunst Indskolingen Instrumentkendskab Musikoplevelse Musikforståelse Tegneopgave Brug før / efter skolekoncert med WOODPECKERS RECORDER QUARTET

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

Bodypercussion.dk. Koncert for mellemtrinnet

Bodypercussion.dk. Koncert for mellemtrinnet Koncert for mellemtrinnet I denne sæson tager på skolekoncertturné med deres forrygende energiske og medrivende show. Trioen udgøres af tre topprofessionelle musikere og performere med stor erfaring i

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk Udskolingen Mobil-app Fremstilling Anmeldelsesopgave Brug før / efter skolekoncert med LMS aktiviteter er støttet af Indhold 3 Fælles Mål 4 Til kontaktlæreren

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Mellemtrin Instrumentkendskab Musikoplevelse Refleksion over live vs. digital musik Brug før / efter skolekoncert med LMS aktiviteter er støttet af Indhold

Læs mere

ÜBERLYD & CHAPPER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN: MUSIK / DANSK / KLASSELÆRER S K O L E K O N C E R T TU R N É

ÜBERLYD & CHAPPER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN: MUSIK / DANSK / KLASSELÆRER S K O L E K O N C E R T TU R N É ÜBERLYD & CHAPPER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN: MUSIK / DANSK / KLASSELÆRER S K O L E K O N C E R T TU R N É LMS aktiviteter er støttet af ÜBERLYD & CHAPPER Koncert for indskolingen Eleverne

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Mellemtrinnet Lydformning Musikoplevelse Arrangement Brug før / efter skolekoncert med THOMAS SANDBERG LMS aktiviteter er støttet af Fælles Mål Musik

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk 4.-6. klasse Mobil-app Koncertanmeldelse (dansk) Faglig læsning Brug før / efter skolekoncert med TAMRA & THE TWIN REVERBS HEE HAW! COUNTRY MUSIC FØR

Læs mere

Wadudu. - sange fra de varme lande

Wadudu. - sange fra de varme lande Støttet af Wadudu - sange fra de varme lande Skolekoncert for indskolingen Undervisningsmateriale til musik og dansk Brug af dette materiale tilgodeser Fælles Mål Indhold 3 Til kontaktlæreren 4 Praktiske

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

LYDEN AF LINJE E UNDERVISNINGSMATERIALE TIL OVERBYGNINGEN: KLASSELÆRER (DANSK/MUSIK/SAMFUNDSFAG) LYDEN AF LINJE E

LYDEN AF LINJE E UNDERVISNINGSMATERIALE TIL OVERBYGNINGEN: KLASSELÆRER (DANSK/MUSIK/SAMFUNDSFAG) LYDEN AF LINJE E UNDERVISNINGSMATERIALE TIL OVERBYGNINGEN: KLASSELÆRER (DANSK/MUSIK/SAMFUNDSFAG) Christoffer Høyer Mathias Friis-Hansen Messerkvartetten S K O L E K O N C E R T TU R N É LMS aktiviteter er støttet af Koncert

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk Udskolingen Mobil-app Koncertanmeldelse (dansk) Faglig læsning Brug før / efter skolekoncert med RICHARD ANDERSSON ICELANDIC TRIO MUSIK I MØRKET LMS aktiviteter

Læs mere

Tamra & The Twin Reverbs

Tamra & The Twin Reverbs Støttet af Tamra & The Twin Reverbs Hee Haw! Country Music før og nu! Skolekoncert for udskolingen Præsentations-app til eleverne Brug af dette materiale tilgodeser Fælles Mål Indhold 3 Til kontaktlæreren

Læs mere

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

HEARTBEAT TIL MUSIKLÆRERNE UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLING & MELLEMTRIN

HEARTBEAT TIL MUSIKLÆRERNE UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLING & MELLEMTRIN HEARTBEAT TIL MUSIKLÆRERNE UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLING & MELLEMTRIN NB. Ved brug af dette materiale tilgodeses væsentlige fælles mål i musik. Læs side 8. S K O L E K O N C E R T TU R N É LMS

Læs mere

Quarteto Tau Skolekoncert for udskolingen Præsentationsmateriale til klasselærer og elever

Quarteto Tau Skolekoncert for udskolingen Præsentationsmateriale til klasselærer og elever Støttet af Skolekoncert for udskolingen Præsentationsmateriale til klasselærer og elever Indhold 3 Til kontaktlæreren 4 Praktiske oplysninger 5 Plakat 6 Bag om - til lærer 7 Præsentations-app til mobilen

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk Udskolingen Mobil-app Tekstrefleksion Kreativ skaben Brug før / efter skolekoncert med LMS aktiviteter er støttet af Indhold 3 Undervisningsmateriale

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk Musik Indskoling Hiphop Tekstarbejde Sang, rap og dans Brug før / efter skolekoncert med HIPSOMHAP LMS aktiviteter er støttet af Indhold 3 Til dansk-

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2014-15

Musik i Tide skolekoncerter 2014-15 Frederiksberg Kommune Musik i Tide På denne liste kan du se, hvilke grupper der udbydes i din kommune den kommende sæson, og hvilke datoer, de er i området. Læs mere om grupperne på de følgende sider.

Læs mere

Undervisningsvejledning til indskolingen

Undervisningsvejledning til indskolingen Undervisningsvejledning til indskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Tidsforbrug Kort om undervisningen Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 5

Læs mere

TIL MUSIKLÆRERE! FATMA ZIDAN TRIO

TIL MUSIKLÆRERE! FATMA ZIDAN TRIO TIL MUSIKLÆRERE! FATMA ZIDAN TRIO En rejse til 1001 nat UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN/MELLEMTRINNET FATMA ZIDAN TRIO En rejse til 1001 nat Koncert for indskolingen/mellemtrinnet Fatma Zidan Trio

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

MER END NOK - Frans Bak

MER END NOK - Frans Bak MER END NOK - Frans Bak Koncert for indskolingen I denne sæson skal indskolingen på jeres skole til koncert med Frans Bak og hans MER END NOKmusikprojekt. Pianist og komponist Frans Bak har gennem de sidste

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Det praktiske Sang/kor Sammenspil Rytmisk træning INDSKOLING (1., 2., 3.) Alle synger enten i grupper eller sammen. Kanonsangen anvendes. Der introduceres forskellige

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13 Jacob Nielsen Antal medvirkende: 1 Målgruppe: Indskolingen Genre: Klassisk Jacob Nielsen Salon for de små onid=601 Der er klassisk klaver, billeder og gode historier på programmet, når Jacob Nielsen på

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL NATUR/TEKNOLOGI Mellemtrinnet FIGURA ENSEMBLE Fire Basser Musikforståelse Instrumentkendskab Perspektivering Undersøgelse Brug før / efter skolekoncert med

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk Udskolingen Mobil-app Koncertanmeldelse (dansk) Faglig læsning Brug før / efter skolekoncert med NAJA ROSA EN MUSIKALSK REJSEFORTÆLLING LMS aktiviteter

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13 HeartBeat Målgruppe: Indskolingen Genre: Stomp/percussion, improvisation HeartBeat HeartBeat onid=685 Stomp- og performancegruppen HeartBeat er fire unge, sprælske musikere fyldt med spilleglæde. De leverer

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik, dansk, billedkunst Indskolingen Improvisationstema Tværfagligt forløb Brug før / efter skolekoncert med FLENSBORG / VENNDT LMS aktiviteter er støttet

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale Hvorfor drama i undervisningen? Drama som metode er relevant for fagpersoner, der ønsker at arbejde med differentierede læringsmiljøer, trivsel og inklusion. Det unikke ved drama er elevernes mulighed

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter

Musik i Tide skolekoncerter Fiolministeriet Genre: Folkemusik, nordisk Fiolministeriet Fiolministeriet onid=689 Fiolministeriet præsenterer den ældste danske folkemusikskat på deres helt egen måde. De tre musikere har taget den klassiske

Læs mere

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst INSPIRATIONSMATERIALE Forestillinger 2004 - Værk i kontekst Esbjerg Kunstmuseum 07.05.-15.08.2004 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Forestil dig Asger Jorns Lykkens have (1947) indgå i hele fem forskellige

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2015-16

Musik i Tide skolekoncerter 2015-16 Frederiksberg Kommune Musik i Tide På denne liste kan du se, hvilke grupper der udbydes i din kommune den kommende sæson, og hvilke datoer, de er i området. Læs mere om grupperne på de følgende sider.

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2015-16

Musik i Tide skolekoncerter 2015-16 Frederikssund Kommune Musik i Tide På denne liste kan du se, hvilke grupper der udbydes i din kommune den kommende sæson, og hvilke datoer, de er i området. Læs mere om grupperne på de følgende sider.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Mellemtrin Mobil-app Musikforståelse (om beatboxing) Musikalsk skaben (øvelse i beatboxing) Brug før / efter skolekoncert med LMS aktiviteter er støttet

Læs mere

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august Kompetenceområdet kommunikation Tirsdag den 4. august Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet kommunikation I har viden om kompetenceområdet kommunikation

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

Århus Musiklærerforening. Musiklærerdag, september 2014

Århus Musiklærerforening. Musiklærerdag, september 2014 Århus Musiklærerforening Musiklærerdag, september 2014 Kære musikkolleger Vores kursusfolder ligger nu klar med et godt tilbud om musiklærerdag i september. Efter en lille pause laver vi musiklærerdag

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Indskolingen Musikoplevelse Musikforståelse Brug før / efter skolekoncert med ENSEMBLE SHAHAR LMS aktiviteter er støttet af Fælles Mål Musik (1. 2. klasse)

Læs mere

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering 33 Velkommen til musik. Introduktion til musiklokalet og dets instrumenter. Regler og rutiner i musiklokalet.

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal indledningsvist møde komponisten Lars Kynde i hans forskellige værksteder. Derefter skal de lytte til et uddrag af værket Elefanthjerte, der spilles på

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Beethoven I dette hæfte skal du arbejde med et musikværk, der hedder Eroica. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikværket Eroica er skrevet

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk Udskolingen Mobil-app Koncertanmeldelse (dansk) Faglig læsning Brug før / efter skolekoncert med CATBIRD LMS aktiviteter er støttet af Indhold 3 Fælles

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Dansk Billedkunst Indskolingen Sangrepertoire Sanglege og bevægelseslege Oplevelse og indlevelse Tegning og grafik Brug før / efter skolekoncert med FRANS

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af sangen ved sammen at finde det stemningsbillede, som de synes passer til sangen. Sådan bliver de fortrolige med sangen,

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal indledningsvist møde komponisten Jeppe Just Christensen i sit værksted. Derefter skal de først lytte til Song no. 2 (varighed 6:33) og efterfølgende opleve

Læs mere

Dans og udtryk En workshop i stomp og hip hop Bramsnæsvig skole, april 2016

Dans og udtryk En workshop i stomp og hip hop Bramsnæsvig skole, april 2016 Dans og udtryk En workshop i stomp og hip hop Bramsnæsvig skole, april 2016 Christian, Mathias, Nikolaj Voss, Trine Kis og Beatrice Område: Dans og udtryk En workshop i stomp og hip Rammerne 20 elever

Læs mere

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Til forældrene Hermed information om musikvalgfag på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2009 / 2010. Undervisningen i alle instrumenter foregår på Sct. Ibs Skole, men da

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Dansk Mellemtrin Mobil-app Koncertanmeldelse (dansk) Faglig læsning Brug før / efter skolekoncert med TAMRA & THE TWIN REVERBS HEE HAW! COUNTRY MUSIC FØR OG

Læs mere