DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade: DRI-1, DRI-2 og DRI-3 For entrepriserne: DRI-ND-1 DRI-ND-2 DRI-SD-3 DRI-OD-4 DRI-OD-5 Gøres følgende gældende: Følgende dokumenter udgår fra leverandørportalen, og det igangværende udbud: Bilag-LVD-DRI-6_Vejmandstilsynets- Instrukser_Oversigt Bilag-LVD-DRI-9_ TBSL-GEN pdf TBSL-GEN xls Følgende dokumenter gøres tilgængelige på leverandørportalen, som del af det igangværende udbud, idet der er rettet i cellerne: F38, F42, F43, C97 i TBSL. SAB-SOS-LVD-ME-BEL-Bilag 4-Bilag Bilag-LVD-DRI-6_ Bilag-LVD-DRI-7-1_Elementbeskrivelse_REN- HOLD-BEFAESTET-R11 Kantsten-R11L-M, New- Jersey-Autoværn Bilag-LVD-DRI-9_Instrukser Bilag-LVD-DRI-13_Affaldscontainere SAB-Teknik-DRI nyt afsnit 6 TBSL-GEN pdf TBSL-GEN xls Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 14 Rettelser og tilføjelser: Bestemmelser om udbud og tilbud Side 22 afsnit 5.2 og INDGÅELSE AF KONTRAKT Efter udløb af stand still-perioden indgås entreprisekontrakt med tilbudsgiver. 5.3 DOKUMENTATION EFTER KONTRAHERING ation 7 kalenderdage efter kontrahering Entreprenøren skal senest 7 kalenderdage efter kontraktindgåelsen fremlægge følgende dokumentation: Sikkerhedsstillelse Der stilles sikkerhed som anført i afsnit 3.7 Økonomisk og finansiel formåen, som alternativ/supplement til dokumentation for egenkapital. Forsikring Der fremlægges dokumentation for forsikring iht. SB ad 8, stk. 3. Manglende fremlæggelse af et eller flere af ovennævnte dokumenter udgør væsentlig misligholdelse, der berettiger Vejdirektoratet til at hæve aftalen. Ændres til: 5.2 INDGÅELSE AF KONTRAKT Efter udløb af stand still-perioden fremsender Vejdirektoratet underskrevet entreprisekontrakt til tilbudsgiver. Tilbudsgiver tilbagesender entreprisekontrakten i underskrevet stand senest 7 kalenderdage efter modtagelsen, vedlagt: Sikkerhedsstillelse Der stilles sikkerhed som anført i afsnit 3.7 Økonomisk og finansiel formåen, som alternativ/supplement til dokumentation for egenkapital. Forsikring Der fremlægges dokumentation for forsikring iht. SB ad 8, stk. 3. Manglende tilbagesendelse af kontrakt og/eller manglende vedlæggelse af et eller flere af ovennævnte dokumenter indenfor tidsfristen udgør væsentlig misligholdelse, der berettiger Vejdirektoratet til at hæve aftalen. 5.3 DOKUMENTATION EFTER KONTRAHERING

3 3 af 14 SAB-TEKNIK-DRI Side 16 afsnit 3.4 Responstider og tidsfrister Tidsfrister for opgavers udførelse fremgår af Elementbeskrivelser, BILAG-LVD-DRI-7 inkl. underbilag. Responstider fremgår af pkt Ændres til: Tidsfrister for opgavers udførelse fremgår af Elementbeskrivelser, BILAG-LVD-DRI-7 inkl. underbilag. Responstider fremgår af TABG afsnit 1.8 Katalog over bod og betalingsreduktion, samt SAB-SOS afsnit 8 Mangler og bod. SAB Samarbejde og Styring (SAB-SOS) Side Spærretider og andre restriktioner Der må ikke udføres arbejde på kørebaner og rabatter i mørke og i usigtbart vejr med undtagelse af arbejder, der er absolut nødvendige for at sikre trafikanterne. Ændres til Der må ikke udføres arbejde på kørebaner og rabatter i usigtbart vejr med undtagelse af arbejder, der er absolut nødvendige for at sikre trafikanterne. Ved arbejde uden dagslys, skal entreprenøren sikre den for arbejdets gennemførelse nødvendige kunstige belysning. SAB Samarbejde og Styring SAB-SOS-Bilag 4 Side 16 til og med side 19 Bilag 1 Krav til kursusdeltagelse udgår. Erstattes af nyt dokument Bilag 1 Krav til kursusdeltagelse dateret 29. maj 2012 (filnavn SAB-SOS-LVD-ME-BEL-Bilag 4-Bilag ) SAB Samarbejde og Styring - SAB-SOS-Bilag 7-Spærretid på statsvejene Strækning Rute 21, Vejnr. 11, Holbækmotorvejen, Fra km 35,0800, Til km. 55,0113 og Fra km 55,0113, Til km 67,0872 Mod Roskilde Ændres til Mod Holbæk

4 4 af 14 Elementbeskrivelser Renhold Udstyr R54 Affaldsstativ Der tilføjes: For antal og placering af Store affaldsbeholdere, se Bilag LVD- DRI-13 Affaldscontainere. Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TABG) Side Fritrumsbeskæring Tilstandskrav Der tilføjes: Enheden Stk. på TBL pos = antal oversigter, som er vist med blåt på elementbeskrivelse BF02. Side Fritrumsbeskæring Udførelseskrav Der tilføjes: Enheden Stk. på TBL pos = antal broer. Side Hovedpost 500 Priserne under denne hovedpost vil komme til anvendelse ved alle regningsarbejder, der indebærer afmærkning i henhold til Vejregler for afmærkning af vejarbejder samt ved arbejder under hovedpost 20-23, hvor yderligere afmærkning er nødvendig. Ændres til: Priserne under denne hovedpost vil komme til anvendelse ved alle regningsarbejder, der indebærer afmærkning i henhold til Vejregler for afmærkning af vejarbejder samt ved arbejder under hovedpost 2-10, hvor yderligere afmærkning er nødvendig. Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisterne har gennemgået en generel revision. Det anses ikke at ville øge overskueligheden, såfremt ændrede poster anføres her.

5 5 af 14 For entreprise: DRI-ND-1 Gøres følgende gældende: Følgende dokumenter udgår fra leverandørportalen, og det igangværende udbud: BILAG-SAB-LVD-DRI-11-ND Appendix xlsx TBL-LVD-DRI-ND pdf TBL-LVD-DRI-ND xls Følgende dokumenter gøres tilgængelige på leverandørportalen, som del af det igangværende udbud. BILAG-SAB-LVD-DRI-11-ND-1-Appendix TBL-LVD-DRI-ND pdf TBL-LVD-DRI-ND xls Rettelser og tilføjelser: Entreprisekontrakt Bilag Vilkår for overdragelse af Vejtilsynets biler Side 2, Der tilføjes: Tjenestebilerne overdrages sammen med den pc, vejtilsynet har benyttet. Entreprenøren skal i forbindelse med opstartworkshoppen underskrive en hensigtserklæring om at ville sørge for at dataslette harddisken på pc erne og installere entreprenørens egne softwarelicenser (Windows etc.) på pc erne i stedet for. Dette skal ske senest en uge efter 1/ (Det er ikke muligt at overdrage VD s softwarelicenser på VD-pc erne til entreprenøren.) Når pc erne er reinstalleret med entreprenørens eget software kan medarbejderne tilgå VD s it-systemer med Citrix webadgang fra pc erne.

6 6 af 14 Pc'erne har følgende numre: Entreprise Registreringsnummer PC. VD-numre ND-1 ZM ND-1 YU ND-1 ZM ND-1 ZY ND-1 YU

7 7 af 14 For entreprise: DRI-ND-2 Gøres følgende gældende: Følgende dokumenter udgår fra leverandørportalen, og det igangværende udbud: BILAG-SAB-LVD-DRI-11-ND Appendix xlsx TBL-LVD-DRI-ND pdf TBL-LVD-DRI-ND xls Følgende dokumenter gøres tilgængelige på leverandørportalen, som del af det igangværende udbud. BILAG-SAB-LVD-DRI-11-ND-2-Appendix TBL-LVD-DRI-ND pdf TBL-LVD-DRI-ND xls Rettelser og tilføjelser: Entreprisekontrakt Bilag Vilkår for overdragelse af Vejtilsynets biler Side 2, Der tilføjes: Tjenestebilerne overdrages sammen med den pc, vejtilsynet har benyttet. Entreprenøren skal i forbindelse med opstartworkshoppen underskrive en hensigtserklæring om at ville sørge for at dataslette harddisken på pc erne og installere entreprenørens egne softwarelicenser (Windows etc.) på pc erne i stedet for. Dette skal ske senest en uge efter 1/ (Det er ikke muligt at overdrage VD s softwarelicenser på VD-pc erne til entreprenøren.) Når pc erne er reinstalleret med entreprenørens eget software kan medarbejderne tilgå VD s it-systemer med Citrix webadgang fra pc erne.

8 8 af 14 Pc'erne har følgende numre: Entreprise Registreringsnummer PC. VD-numre ND-2 YU ND-2 ZL ND-2 YU ND-2 ZL ND-2 ZM

9 9 af 14 For entreprise: Gøres følgende gældende: DRI-SD-3 Følgende dokumenter udgår fra leverandørportalen, og det igangværende udbud: BILAG-SAB-LVD-DRI-11-SD Appendix xlsx TBL-LVD-DRI-SD pdf TBL-LVD-DRI-SD xls Følgende dokumenter gøres tilgængelige på leverandørportalen, som del af det igangværende udbud. BILAG-SAB-LVD-DRI-11-SD-3-Appendix TBL-LVD-DRI-SD pdf TBL-LVD-DRI-SD xls Rettelser og tilføjelser: Entreprisekontrakt Bilag Vilkår for overdragelse af Vejtilsynets biler Side 2, Der tilføjes: Tjenestebilerne overdrages sammen med den pc, vejtilsynet har benyttet. Entreprenøren skal i forbindelse med opstartworkshoppen underskrive en hensigtserklæring om at ville sørge for at dataslette harddisken på pc erne og installere entreprenørens egne softwarelicenser (Windows etc.) på pc erne i stedet for. Dette skal ske senest en uge efter 1/ (Det er ikke muligt at overdrage VD s softwarelicenser på VD-pc erne til entreprenøren.) Når pc erne er reinstalleret med entreprenørens eget software kan medarbejderne tilgå VD s it-systemer med Citrix webadgang fra pc erne.

10 10 af 14 Pc'erne har følgende numre: Entreprise Registreringsnummer PC. VD-numre SD-3 ZM SD-3 ZX SD-3 ZS SD-3 YU SD-3 YU SD-3 ZP SD-3 ZP SD-3 ZS

11 11 af 14 For entreprise: Gøres følgende gældende: DRI-OD-4 Følgende dokumenter udgår fra leverandørportalen, og det igangværende udbud: BILAG-SAB-LVD-DRI-11-OD Appendix xlsx TBL-LVD-DRI-OD pdf TBL-LVD-DRI-OD xls Følgende dokumenter gøres tilgængelige på leverandørportalen, som del af det igangværende udbud. BILAG-SAB-LVD-DRI-11-OD-4-Appendix TBL-LVD-DRI-OD pdf TBL-LVD-DRI-OD xls Rettelser og tilføjelser: Entreprisekontrakt Bilag Vilkår for overdragelse af Vejtilsynets biler Side 2, Der tilføjes: Tjenestebilerne overdrages sammen med den pc, vejtilsynet har benyttet. Entreprenøren skal i forbindelse med opstartworkshoppen underskrive en hensigtserklæring om at ville sørge for at dataslette harddisken på pc erne og installere entreprenørens egne softwarelicenser (Windows etc.) på pc erne i stedet for. Dette skal ske senest en uge efter 1/ (Det er ikke muligt at overdrage VD s softwarelicenser på VD-pc erne til entreprenøren.) Når pc erne er reinstalleret med entreprenørens eget software kan medarbejderne tilgå VD s it-systemer med Citrix webadgang fra pc erne.

12 12 af 14 Pc'erne har følgende numre: Entreprise Registreringsnummer PC. VD-numre OD-4 YU OD-4 ZP OD-4 YU

13 13 af 14 For entreprise: Gøres følgende gældende: DRI-OD-5 Følgende dokumenter udgår fra leverandørportalen, og det igangværende udbud: BILAG-SAB-LVD-DRI-11-OD Appendix xlsx TBL-LVD-DRI-OD pdf TBL-LVD-DRI-OD xls Følgende dokumenter gøres tilgængelige på leverandørportalen, som del af det igangværende udbud. BILAG-SAB-LVD-DRI-11-OD-5-Appendix TBL-LVD-DRI-OD pdf TBL-LVD-DRI-OD xls Rettelser og tilføjelser: Entreprisekontrakt Bilag Vilkår for overdragelse af Vejtilsynets biler Side 2, Der tilføjes: Tjenestebilerne overdrages sammen med den pc, vejtilsynet har benyttet. Entreprenøren skal i forbindelse med opstartworkshoppen underskrive en hensigtserklæring om at ville sørge for at dataslette harddisken på pc erne og installere entreprenørens egne softwarelicenser (Windows etc.) på pc erne i stedet for. Dette skal ske senest en uge efter 1/ (Det er ikke muligt at overdrage VD s softwarelicenser på VD-pc erne til entreprenøren.) Når pc erne er reinstalleret med entreprenørens eget software kan medarbejderne tilgå VD s it-systemer med Citrix webadgang fra pc erne.

14 14 af 14 Pc'erne har følgende numre: Entreprise Registreringsnummer PC. VD-numre OD-5 AW OD-5 YU