VLT Serie FCM. Indholdsfortegnelse. Introduktion Installation... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VLT Serie FCM. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3. Installation... 10"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Disse regler angår din sikkerhed... 4 Advarsel mod uønsket start... 4 Introduktion... 5 Integration af frekvensomformer og motor... 6 Blokdiagram til FCM Serie Produktprogram... 7 Bestilling... 7 Bestillingsoplysninger til rammer og flanger... 8 Bestillingsoplysninger for vekselretterboksplacering og afløbsåbningsplacering... 8 Bestillingsformular... 9 Installation FCM til 3 faser, V Generelle tekniske data Tilspændingsmomenter Maks. tværsnit for kabel Skruestørrelser Beskrivelse af motoren Håndtering af FC-motoren Lejer Udgangsaksler Dimensioner Installation af FC-motoren Justering Boltmomenter Vedligeholdelse Enheder med forceret køling (FV) (Fås ikke endnu) FCM 300 med termisk beskyttelse Betjeningspanel (175NO131) Installation af LCP LCP ets funktioner Displayet Indikeringslamper Betjeningstasterne Betjeningstasternes funktion Displayets visningstilstande Display mode Display mode - valg af visningstilstand Quick-menu kontra Menu mode Hurtig opsætning via Quick menu Valg af parameter Menu mode Parametergrupper Ændring af data Ændring af tekstværdi Ændring af numerisk dataværdi trinløst Menustruktur Servicestiksæt (175N2546) Stiksæt (175N2545) Frembygningssæt (175NO160) MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke 1

2 Local Operation Pad (LOP) (175NO128) IP Programmering PC-softwareværktøjer Seriel bus Telegramtrafik Telegramopbygning Databytes Control word according to Fieldbus Profile Standard Alt om FCM Galvanisk adskillelse (PELV) Lækstrøm Ekstreme driftsforhold Akustisk støj Afbalancering Termisk beskyttelse og Derating Derating for omgivelsestemperatur Derating for lufttryk Derating i forbindelse med drift ved lav hastighed Derating for høj switchfrekvens Vibrationer og rystelser Luftfugtighed Virkningsgrad Forstyrrelser/harmoniske strømme i netforsyningen Effektfaktor Hvad er CE-mærkning? Maskindirektivet (89/392/EØF) Lavspændingsdirektivet (73/23/EØF) EMC direktivet (89/336/EØF) Hvad er omfattet af EMC direktivet? Danfoss VLT frekvensomformer-motor og CE-mærkning Overensstemmelse med EMC-direktiv 89/336/EØF EMC-standarder Aggressive miljøer Oversigt over advarsler og alarmer Foranstaltninger hvis motoren ikke starter Advarsler Advarselsord, udvidet statusord og alarmord Parameteroversigt MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke

3 Når denne Design Guide læses igennem, vil du finde diverse symboler, som du skal være særligt opmærksom på. Symbolerne som benyttes er: Indikerer en generel advarsel. Indikerer noget, som bør bemærkes af læseren. Introduktion Indikerer en advarsel for højspænding. MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke 3

4 Alle operationer skal udføres af behørigt uddannet personale. Brug alle de løftemuligheder, der er til rådighed, f.eks. begge løftepunkter, hvis monteret, eller et enkelt løftepunkt, hvis monteret*. Lodrette løft - Undgå en ukontrolleret rotation. Løftemaskine - Løft ikke andet udstyr, kun i motorens løftepunkter. Før installation skal det kontrolleres, om der findes skader på ventilatorkappe eller aksel, skade på sokkel/monteringsdele samt løse fastgøringsdele. Kontroller oplysningerne på mærkepladen. Sørg for en plan monteringsflade og en afbalanceret montering, ikke en forskudt. Skiver og/eller forseglinger og beskyttelsesstykker skal monteres korrekt. Korrekt båndspænding: Bemærk derating-reglerne, se "Særlige forhold". * Bemærk: maksimalt manuelt løft er 20 kg under skulderen, men over jordniveau. Max. bruttovægt: - Byggestørrelse 80: 15 kg. - Byggestørrelse 90 & 100: 30 kg. - Byggestørrelse 112: 45 kg. - Byggestørrelse 132: 80 kg. Kontrollér at netforsyningen er afbrudt, og at den fornødne tid er gået (4 minutter). 2. Apparatet skal forbindes korrekt til jord, brugeren skal sikres imod forsyningsspænding og motoren skal sikres imod overbelastning iflg. gældende nationale og lokale bestemmelser. Brugen af RCD er (FI-relæer) er beskrevet i kapitel Jordstrømmene er højere end 3,5 ma. Dette betyder, at FC-motoren kræver en fast, permanent isolering samt forstærket beskyttelsesjording. Advarsel mod uønsket start 1. Motoren kan bringes til stop med digitale kommandoer, buskommandoer eller referencer, mens VLT frekvensomformeren er tilsluttet netforsyningen. Hvis personsikkerhed kræver, at der ikke må forekomme utilsigtet start, er disse stopfunktioner ikke tilstrækkelige. 2. Under parameterbehandling kan der forekomme motorstart. 3. En motor, som har været standset, kan starte, hvis der opstår fejl i FC-motorens elektronik, eller hvis en midlertidig overbelastning eller en fejl i netforsyningen ophører. Spændingen på FC-motoren er farlig, når motoren er forbundet med nettet. Forkert installation af FC-motoren kan føre til materialeskader og alvorlige personskader, eller kan endog være livsfarlig. Derfor skal instruktionerne i denne manual samt nationale og lokale regulativer og sikkerhedsregler overholdes. At berøre elektriske dele kan være forbundet med livsfare, selv efter at hovedforsyningen er slået fra. Vent mindst 4 minutter. Vent mindst 4 minutter. -Installationen skal have korrekte sikringer og korrekt isolering. - Kapper og kabelindgange skal monteres. Det er brugerens eller el-installatørens ansvar at sikre korrekt jording og beskyttelse efter gældende nationale og lokale normer og standarder. Disse regler angår din sikkerhed 1. Netforsyningen til VLT DriveMotor (FC-motor) skal være koblet fra i forbindelse med reparationsarbejde. 4 MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke

5 175NA VLT Serie FCM Introduktion Særlige tekniske publikationer om FCM Serie 300: Design Guiden: Giver alle nødvendige informationer, når der skal projekteres, og giver et godt indblik i produktkoncept, produktprogram, tekniske data, styring, programmering, osv. Quick Setup:: Hvis De har spørgsmål vedrørende FCM Serie 300, er De velkommen til at ringe til os. Vi har drev-specialister over hele verden, som står klar til at rådgive Dem om applikationer, programmering, uddannelse og service. Hjælper brugeren til hurtigt at få FCM Serie 300 motorer installeret og idriftsat. Quick Setup leveres altid med apparatet. Introduktion Litteratur Nedenstående oversigt angiver den litteratur, der er til rådighed til FCM Serie 300. Promotion Alle brugere Div. Brochure MB.03.CX.YY Quick Setup MG.03.FX.YY Design Guide MG.03.BX.YY VLT Software Dialog MG.50.EX.YY PROFIBUS Manual MG.03.EX.YY Datablad MD.03.AX.YY Produkter MZ.03.AX.YY X = udgave nr. YY = sprog MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke 5

6 Integration af frekvensomformer og motor Danfoss VLT frekvensomformeren giver, når den bygges sammen med asynkronmotoren, mulighed for trinløst variabel hastighedsstyring i én enhed. VLT DriveMotor FCM Serie 300 er et meget kompakt alternativ til standardløsningen med frekvensomformer og motor som separate enheder. Frekvensomformeren påsættes i stedet for motorens klemkasse og er hverken højere end standard-klemkassen eller bredere eller længere end motoren (se kapitel 6). Installationen foregår utroligt let. Panelplads er ikke noget problem. Der er ikke behov for særlige oplysninger om ledningsføring for at overholde EMC-direktivet, da der ikke er behov for motorkabler. De eneste tilslutninger, der skal foretages, er til netforsyningen og styringen. Fabriksindstillet tilpasning mellem frekvensomformer og motor giver præcis og effektiv styring, hvorved behovet for forindstilling på stedet fjernes. FC-motoren kan anvendes i stand-alone systemer med traditionelle styringssignaler, så som start/stop signaler, hastighedsreferencer og processtyring for lukket sløjfe, eller i multiple drevsystemer med styringssignaler, som fordeles af en feltbus. Deterogsåmuligtatkombinerefeltbusmedtraditionelle styringssignaler og PID styring med lukket sløjfe. Styringslayout Blokdiagram til FCM Serie MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke

7 Produktprogram VLT DriveMotor FCM Serie 300, 2/4-polede motorer Type Motoreffekt Netforsyning FCM 305 0,55 kw FCM 307 0,75 kw FCM 311 1,1 kw FCM 315 1,5 kw FCM 322 2,2 kw 3-faset V FCM 330 3,0 kw FCM 340 4,0 kw FCM 355 5,5 kw FCM 375 7,5 kw tegn (1-34) altid tages med. Sammen med ordrebekræftelsen modtager kunden en 8-cifret kode, som skal oplyses ved genbestilling. Danfoss pc-software til seriel kommunikation, MCT 10 Alle FCM Serie 300 enheder har som standard en RS 485-port, hvilket sætter dem i stand til at kommunikere med f.eks. en pc. Der fås et program med navnet MCT 10 til formålet (se afsnittet Pc-softwareværktøjer). Bestillingsnumre, MCT 10 Bestil cd en med MCT 10 Set-up Software ved hjælp af kodenummer 130B1000. Introduktion Hver enkelt type i produktprogrammet fås i forskellige versioner: Vekselretterversioner Styring af frekvensomformeren: - F00: Uden Fieldbus - F10: Med PROFIBUS DP 3 MBit/s - F12: Med PROFIBUS DP 12MBit/s RFI-filter: Vekselretter med integreret RFI-filter, klasse 1A (industri) eller klasse 1B (beboelsesområder). Køling: - TEFV: Motor kølet via akselmonteret ventilator (IC 411) Monteringsversioner - Fodmontering (B3) - Flangemontering (B5) - Frontmontering (B14) - Fod + flangemontering (B35) - Fod + frontmontering (B34) Se afsnittet Dimensioner. Pc-software - VLT Software Dialog Til installationer med et enkelt eller få apparater findes den grundlæggende softwarepakke VLT Software Dialog. Den bestilles ved hjælp af kodenummer 175Z0967. Tilbehør til FC-motoren Der kan fås en Local Operation Pad (LOP) til FC-motoren til lokalt sætpunkt og start/stop. LOP er IP 66-kapslet. Der fås også et lokalt betjeningspanel (LCP 2), der udgør en komplet grænseflade til drift, programmering og overvågning af FC-motoren. Bestillingsnumre, tilbehør LOP (Local Operation Pad) LCP 2 (Local Control Panel) LCP 2-frembygningssæt Stiksæt (LCP 2) Ledning til stiksæt (LCP 2) Ledning (direkte montering) (LCP 2) Servicestiksæt (LCP 2) 175N N N N N N N2546 Vekselretterboksens position: Øverst, modsat motorfødderne. Afløbshul (+ position): Ingen, D1, D2, D3 (se tegningen i afsnittet Bestillingsoplysninger for vekselretterposition og afløbsposition). Bestilling Tag en kopi af bestillingsformularen, se afsnittet Bestillingsformularer. Udfyld formularerne, og send eller fax dem til Danfoss-salgsorganisationens nærmeste afdelingskontor. FCM Serie 300-motoren tildeles en typekode på grundlag af din bestilling. Bestillingsformularen til basisenheden skal altid udfyldes. Når typekoden skrives, skal basisstrengens MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke 7

8 Bestillingsoplysninger til rammer og flanger Rammestørrelser og de tilsvarende flangestørrelser til forskellige monteringsversioner Type FCM FCM FCM FCM FCM FCM FCM FCM Motorrammestørrelse Monteringsversion Flangestørrelse, standard (S) [mm] Flangestørrelse, alternativer * [mm] B5/B /115/130/215 B14/B /115/130 B5/B /115/130/215 B14/B /115/130 B5/B /215 B14/B /130 B5/B /215 B14/B /130 B5/B /265 B14/B /165 B5/B /265 B14/B /165 B5/B /265 B14/B B5/B /300 B14/B B5/B /300 FCM B14/B Flangestørrelse iht. IEC ref. FFxxx (mål M), se afsnittet Mål S: Fås som standardaksel * Ingen ændringer med hensyn til akselmål Bestillingsoplysninger for vekselretterboksplacering og afløbsåbningsplacering Vekselretterboksplacering, altid topmonteret. Alle afløbsåbninger monteres med skrue og skive, IP 66 hvis uåbnet. D1: Afløbshuller i modsatte side af vekselretteren, både i enden med frekvensomformeren og i den anden ende. D2/D3: Afløbshuller 90 i forhold til vekselretteren, både i frekvensomformerenden og i den modsatte ende. 8 MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke

9 Bestillingsformular Introduktion MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke 9

10 FCM til 3 faser, V FCM Motoreffekt [HK] [kw] Motormoment 2-polet [Nm] 1) polet [Nm] 2) Ramme størrelse [mm] Vægt [kg] Indgangsstrøm [A] 380 V 2 p p V 2 p p Virkningsgrad ved nom. hastighed (4-polet) % Virkningsgrad ved nom. hastighed (2-polet) % Strømklemmer [GSN] [mm2] Muffestørrelser 3 x M20 x 1,5 3xM20 x1,5 3xM20x 1,5 3xM20x 1,5 3 x M20 x 1,5 3xM20x 1,5 3xM20x 1,5 1xM25 x1,5/2x M20 x 1,5 1 x M25 x 1,5/ 2 x M20 x1,5 Maks. forsikring UL 3) [A] IEC 3) [A] ) Ved 400 V 3000 o./min 2) Ved 400 V 1500 o./min 3) Der skal bruges forsikringer af typen gg. Hvis UL/cUL skal opretholdes, skal der benyttes forsikringer af typen Bussmann KTS-R 500 V eller Ferraz Shawmut, ATMR klasse C (maks. 30A). Sikringerne skal udlægges til beskyttelse i et kredsløb, som er i stand til at levere højst Ampere RMS (symmetrisk), 500 V maksimum. Generelle tekniske data Netforsyning, TT, TN og IT* (L1, L2, L3): - Forsyningsspænding V apparater... 3 x 380/400/415/440/460/480 V ±10% - Forsyningsfrekvens... 50/60 Hz - Maks. ubalance på forsyningsspænding... ±2% af nominel forsyningsspænding - Effektfaktor / cos φ... maks. 0,9 / 1,0 ved nominel belastning - Antal koblingsforekomster på forsyningsindgang L1, L2, L3... ca. 1 gang/2 min. *) Gælder ikke for RFI klasse 1B-enheder Momentkarakteristik: 10 MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke

11 - Startmoment/overbelastningsmoment %i1min. - Kontinuerligt moment... se ovenfor Styrekort, digital-/impulsindgange: - Antal programmerbare digitale indgange Klemme nr.... X101-2, -3, -4, -5 - Spændingsniveau V DC (PNP positiv logik) - Spændingsniveau, logik 0... < 5 V DC - Spændingsniveau, logik 1... > 10 V DC - Maksimal spænding på indgang V DC - Indgangsmodstand, R i... ca. 2 - Scanningstid msek. Styrekort, impulsindgang: - Antal programmerbare impulsindgange Klemme nr.... X Maks. frekvens på klemme 3, åben kollektor/push-pull 24 V... 8 khz/70 khz - Opløsning bit - Nøjagtighed (0,1-1 khz), klemme 3... Maks. fejl: 0,5 % af fuld skala - Nøjagtighed (1-12 khz), klemme 3... Maks. fejl: 0,1 % af fuld skala Styrekort, analoge indgange: - Antal programmerbare analoge spændingsindgange Klemme nr.... X Spændingsniveau VDC(skalerbart) - Indgangsmodstand, R i... ca Antal programmerbare analoge strømindgange Klemme nr.... X Strømområde ma (skalerbart) - Indgangsmodstand, R i... ca Opløsning... 9 bit - Nøjagtighed på indgang... Maks. fejl 1% af fuldskala - Scanningstid msek. Installation Styrekort, digitale udgange/impulsudgange og analoge udgange: - Antal programmerbare digitale og analoge udgange Klemme nr.... X Spændingsniveau ved digital udgang/belastning V DC/25 ma - Strøm ved analog udgang ma - Maks. belastning til ramme (klemme 8) ved analog udgang... R BELASTN Nøjagtighed på analog udgang... Maks. fejl: 1,5 % af fuld skala - Opløsning på analog udgang... 8 bit Relæudgang: - Antal programmerbare udgange Klemme nr (slutte), 1-3 (bryde) klemme X102 - Spændingsniveau ved kontakt/belastning (AC) V AC, 5A-AC belastning - Spændingsniveau ved kontakt/belastning (DC) V DC, 5A; 40 V DC, 2A; 100 V DC, 0,5A Styrekort, RS 485 seriel kommunikation: - Klemme nr.... X100-1, -2 Styringskarakteristik (frekvensomformer): MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke 11

12 - Frekvensområde Hz - Opløsning på udgangsfrekvens % - Systemresponstid... Maks. 40 msek. - Hastighedsnøjagtighed (åben sløjfe, CT-tilstand, 4 P-motor drevet i hastighedsområdet omdr./min.)... +/- 15 omdr./min. Eksterne: - Kapslingsgrad... IP 55 (IP56, IP66) - Vibrationstest... (IEC 68 se side 93) 1 g - Maks. relativ luftfugtighed % (IEC ) ved lagring/transport/drift - Omgivelsestemperatur... Maks. 40 C (døgngennemsnit maks. 35 C) Se Derating for høj omgivelsestemperatur - Min. omgivelsestemperatur ved fuld drift... 0 C - Min. omgivelsestemperatur med reduceret ydeevne C - Temperatur ved lagring/transport /70 C - Maks. højde over havet m Se Derating for lufttryk - Anvendte EMC standarder, Emission... EN /EN , EN , EN 55011, EN Gældende EMC-standarder, Immunitet... EN , EN , EN , EN , EN , EN , ENV Gældende sikkerhedsstandarder,... EN 60146, EN 50178, EN 60204, UL508 Beskyttelse: Termisk overbelastningsbeskyttelse af motor og elektronik. Overvågning af mellemkredsspændingen sikrer, at frekvensomformeren udkobler ved for lav og for høj mellemkredsspænding. Ved manglende netfase udkobles frekvensomformeren, når motoren belastes. Klemmeplaceringer (se Quick Setup MG.03.AX.62 vedr. installation) 12 MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke

13 X101: Klemmeblok til analoge/digitale styresignaler Klemme nr. Funktion Eksempel 1 Analog indgang (0-20 ma) Feedbacksignal 2 Analog (0-10 V)/digital indgang 2 Hastighedsreference 3 Digital indgang (eller impuls) 3 Nulstilling 4 Digital indgang (eller præcist stop) 4 Start 5 Digital indgang (andet) 5 Jog (fast hastighed) 6 24 V DC-forsyning til digitale indgange (maks. 150 ma) 7 10 V DC-forsyning til potentiometer (maks. 15 ma) 8 0 V til klemmerne 1-7 og 9 9 Analog (0-20 ma)/digital udgang Fejlindikering Tilslutningsdiagram - fabriksindstilling - Nulstil skal lukkes kortvarigt for at nulstille fejltrip - Start skal lukkes for at skifte driftstilstand - Jog kører med fast hastighed, når den er lukket (10 Hz) - Hastighedsreference (0-10 V) bestemmer hastigheden driftstilstand Installation X102: Klemmeblok til relæudgang Klemme nr. Funktion 1-2 Luk (normalt åben) 1-3 Bryd (normalt lukket) Se parameter 323 (relæudgang) for programmering af relæudgang. X100: Klemmeblok til datakommunikation Klemme nr. Funktion 1 P RS 485 til tilslutning til 2 N RS 485 bus eller PC 3 5 V DC Forsyning til RS 4 0 V DC 485-bus LED LED 300 (rød): Fejltrip LED 301 (gul): Advarsel LED 302 (grøn): Tændt LED : Kommunikation PROFIBUS-versioner, se manualen MG.90.AX.YY. MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke 13

14 Tilspændingsmomenter Skruer til dæksel (låg): Plastikstik til kabelindgange: Skruer til L1, L2, L3 (netforsyning) (FCM ): Skruer til L1, L2, L3 (netforsyning) (FCM ): Jordforbindelse: 134,5-146,2 kpa (2,2-2,4 Nm) 134,5 kpa (2,2 Nm) kpa (0,5-0,6 Nm) 103 kpa (1,2-1,5 Nm) 207 kpa (3,4 Nm) Til klemskruer kræves der en skruetrækker med flad kærv på maks. 2,5 mm. Til netforsyningsskruer kræves der en skruetrækker med flad kærv på 8 mm. Til skruer til jordforbindelse og kabelholder kræves der en skruetrækker med flad kærv af typen T-20 Torx. Til skruer til låget kræves der en Philips-skruetrækker. Maks. tværsnit for kabel Bemærk: Brug 60 C-kobberledning eller bedre AWG mm 2 Brug 60 C-kobberledning eller bedre Maks. størrelse på netforsyningskabel (FCM ): 6 10 Maks. størrelse på styrekabel: Maks. størrelse på kabel til seriel kommunikation: Jordforbindelse: 6 10 Skruestørrelser Skruertildæksel(låg): Skruer til jordforbindelse og kabelholder (FCM ): Skruer til jordforbindelse og kabelholder (FCM ): M5 M4 M5 14 MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke

15 Beskrivelse af motoren FC-motoren består af følgende dele: Installation Del Beskrivelse Del Beskrivelse 1 Pakning 19 Pakninger til ledningsmuffer 2 Typeskilt 20 Ledningsklemmer 3 Spillerumsring 21 Skruer til ledningsklemmer 4 Kugleleje 22 Frekvensvekselretter 5 Låsering til lejet i frekvensomformerenden 23 Låg til frekvensvekselretteren 6 Not 24 Pakning 7 Rotor 25 Torx-skruer til vekselrettermontering 8 Spillerumsring til leje 26 Skruer til låg 9 Spændingsskruer 27 Monteringsskruer til flangeringen 10 Tolerancering til luftblæser 28 Flangering 11 Luftblæser 29 Stator 12 Slutskjold i frekvensomformerenden 30 Monteringsskruer til luftblæserens afdækning 13 Stator 31 Luftblæserens afdækning 14 Slutskjold i den passive ende 15 Tilslutningsblok 16 Pakning 17 Skruer til tilslutningsblok 18 Metriske blændpropper MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke 15

16 Håndtering af FC-motoren Håndtering og løft af VLT-frekvensomformermotorer (FC-motorer) må kun udføres af kvalificeret personale. Der skal foreligge komplet produktdokumentation og betjeningsvejledning samt det værktøj og udstyr, som er nødvendigt for at sikre forsvarlig arbejdspraksis. Øjebolte og/eller løftetappe til FC-motoren er konstrueret til kun at bære motorens vægt, og ikke vægten af motor og ekstra tilbehør, der måtte være monteret. Det skal sikres, at kraner, donkrafter, slynger og løftebjælker er i stand til at bære vægten af det udstyr, der skal løftes. Hvis motoren er forsynet med en øjebolt, skal denne skrues i forenden af statorenheden, der skal løftes, til bolthovedet er spændt. FCM-type cirkavægt (kg) FCM FCM FCM FCM FCM FCM FCM FCM FCM Lejer Standardløsningen er et fast leje i motorens frekvensomformerende (akseludgangsenden). For at undgå statiske forsætninger, skal lagringsområdet være frit for vibrationspåvirkninger. Hvor en vis vibrationspåvirkning er undgåelig, skal akslen låses. Lejerne kan være udstyret med en akselblokeringsfunktion, som skal være aktiveret under lagring. Akslerne skal drejes en kvart omdrejning med håndkraft en gang om ugen. Lejerne afsendes fra fabrikken fuldt opfyldte med lithiumbaseret fedt. Lejelevetid Maks. forventede driftstimer for lejer (Lna) ved 80 C lejetemperatur x 10 3 timer. FCM min min -1 Vandret Lodret Vandret Lodret Lna lejeholdbarheden er den justerede L10-holdbarhedsnormering under hensyntagen til: -Pålidelighed -Materialeforbedring -Smøringsforhold. Standardlejereferencer og olietætninger Smøring Rammestørrelse Smøringstype Temperaturområde Esso Unirex N3-10 til C FCM Montering Poler (2/4) Lejer Olietætninger - Boring x O/D x bredde i mm Frekvensomformerenden Den passive ende Alle Alle Z-C RS-C3 20 x 30 x Alle Alle Z-C RS-C3 25 x 35 x Alle Alle Z-C RS-C3 30 x 42 x Alle Alle Z-C RS-C3 30 x 42 x Alle Alle Z-C RS-C3 40 x 52 x 7 Udgangsaksler Udgangsakslerne er fremstillet i 35/40 Tons (460/540 MN/m 2 ) højstyrkestål. Akslerne i frekvensomformerenden er som standard forsynet med et gevindhul i overensstemmelse med DIN 332 Form D og et notspor med lukket profil. Afbalancering Alle motorer er dynamisk afbalanceret iht. ISO 8821 med nøglekonvention iht. IEC MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke

17 Inerti FCM J [kgm 2 ] 2-polet 4-polet Dimensioner Fodmontering - B3 Installation Generelle FCM Rammestørrelse A [mm] B [mm] C [mm] H [mm] K [mm] AA [mm] AB [mm] BB [mm] L [mm] AC [mm] HD [mm] FCL [mm] FCW [mm] MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke 17

18 Akslens drevende Aksel med gevind DH x dyb iht. DIN 332 Form DR FCM Rammestørrelse D [mm] E [mm] ED [mm] EB [mm] DH [mm] M6x16 M6x16 M8x19 M8x19 M10x22 M10x22 M10x22 M12x28 M12x28 F [mm] GA [mm] MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke

19 Flangemontering - B5, B35 (B3+B5) B5 FCM Rammestørrelse IEC-ref. FF165 FF165 FF165 FF165 FF215 FF215 FF215 FF265 FF265 DIN-ref. A200 A200 A200 A200 A250 A250 A250 A300 A300 M [mm] N [mm] P [mm] S [mm] Installation T [mm] LA [mm] Frontmontering - B14, B34 (B3+B14) B14 FCM Rammestørrelse IEC-ref. FT100 FT100 FT115 FT115 FT130 FT130 FT130 FT165 FT165 DIN-ref. C120 C120 C140 C140 C160 C160 C160 C200 C200 M [mm] N [mm] P [mm] S [mm] M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 T [mm] LA [mm] MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke 19

20 Installation af FC-motoren FC-motorer skal installeres med tilstrækkelig ad-gangsplads til at udføre rutinemæssig vedlige-holdelse. Der anbefales minimalt 0,75 m plads omkring motoren til at udføre arbejdet. Tilstrækkelig plads omkring motoren er også påkrævet af hensyn til luftstrømningen, især omkring ventilatorindsug-ningen (50 mm). Hvor der installeres flere FC-motorer tæt på hinanden, skal det omhyggeligt sikres, at der ikke forekommer recirkulation af varm luft. Fundamentet skal være fast, stift og plant. Elektrisk installation Den øverste film på indersiden af inverterdelen må ikke fjernes, da det er en del af beskyttelsesudstyret. Montering af spidshjul, remskiver og koblinger Disse bør have en indvendig diameter i overens-stemmelse med vores standardgrænser og bør monteres på akslen med en skruende bevægelse. Der skal udvises stor omhu med at afskærme alle bevægelige dele. Hvis dele monteres på FC-motorens aksel med en hammer eller mukkert, forårsager det lejebeskadigelse. Denne beskadigelse medfører forøget lejestøj og en væsentlig reduktion af lejets levetid. Maks. længdepåmonteringsskruer,der går gennem B14-flangen, se afsnittet Dimensioner idettekapitel. Justering Hvis den aktuelle anvendelse kræver direkte sammenkobling, skal akslerne justeres korrekt i forhold til hinanden i alle tre planer. Forkert justering kan forårsage omfattende støj og vibrationer. Der skal tages højde for akselendens bevægelse og termisk udvidelse i både det aksiale og vertikale plan. Det anbefales at bruge fleksible drevkoblinger. Maksimalt tilladelige eksterne aksiale og radiale belastninger i N 1 - standardkuglelejer Horisontal aksel Vertikal aksel Belastning Belastning væk Aksel op Aksel ned Belastn. Ramme- mod motoren fra motoren Belastn. Belastn. Belastn. str. Poler Op Ned Op Ned Max. radial S M Alle tal er baseret på en Lna-lejelevetid på timer. Lna = justeret L10-levetid, hvor der er taget højde for: -Driftssikkerhed -Materialeforbedring -Smøringsforhold. 2 Max. tilladelig radial belastning i enden af akslen (horisontal montering). 20 MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke

21 Maksimalt tilladelige eksterne aksiale og radiale belastninger i N 1 - vinkelkontaktkuglelejer Horisontal aksel Vertikal aksel Belastning Belastning væk Aksel op Aksel ned Ramme- mod motoren fra motoren Belastn. Belastn. Belastn. Belastn. str. Poler Op Ned Op Ned Max. radial S M Alle tal er baseret på en Lna-lejelevetid på timer. Lna = justeret L10-levetid, hvor der er taget højde for: -Driftssikkerhed -Materialeforbedring -Smøringsforhold. 2 Max. tilladelig radial belastning i enden af akslen (horisontalmontering). Boltmomenter Endeafskærmninger og afdækninger skal fastgøres med de boltstørrelser og tilspændingsmomenter, der fremgår af nedenstående tabel. Boltmomenter til endeafskærmning FCMtyperelse Rammestør- Boltdiameter Moment Nm M M M6 (taptite) M6 (taptite) M8 (taptite) 29 Moment for afdækningsskruer: 2,2-2,4 Nm Vedligeholdelse Rutinemæssig rengøring af FC-motoren Fjern ventilatordækslet, og sørg for, at alle indsugnings-lufthuller er helt rene. Fjern eventuelt snavs og even-tuelle blokeringer bag ventilatoren og langs rammens køleribber samt mellem motoren og vekselretterdelen. Periodisk vedligeholdelse af motordelen a. Fjern vekselretterdelen, ventilatordækslet og ventilatoren, som er kilet fast på akselforlængelsen. Løsn og fjern lejedækselskruerne og endeskjoldenes bolte/gevindtappe. Herefter tages endeskjoldene forsigtigt af styretapperne. b. Rotoren kan nu trækkes forsigtigt ud af statoren. Der skal i denne forbindelse udvises forsigtighed for at undgå at beskadige indersiden af statoren og både stator- og rotorviklingerne. c. Efter demontering af motoren kan alt snavs fjernes. Dette gøres bedst med tør trykluft ved relativt lavt tryk, eftersom et højt lufttryk kan tvinge snavs ind i mellemrummene mellem viklingerne og isoleringen m.v. Opløsningsmidler med affedtende virkning kan forårsage beskadigelse af imprægneringslak og isolering. d. FC-motoren samles igen i omvendt rækkefølge af demonteringen, idet man husker at sætte endeskjoldene forsigtigt på lejer og styretapper. DER MÅ IKKE BRUGES MAGT. e. Før start skal det kontrolleres, at rotoren roterer frit. Sørg for, at elforbindelserne er korrekte. f. Påsæt evt. fjernet remskive, kobling, tandhjul osv. Der skal i denne forbindelse udvises stor omhu med at sikre, at justeringen i forhold til den drevne del Installation MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke 21

22 er korrekt, idet forkert justering før eller senere vil medføre lejeproblemer og brud på akslen. g. Når skruer og bolte sættes i igen, skal det sikres, at de overholder de nødvendige krav mht. kvalitet og brudstyrke som anbefalet af producenten. Endvidere skal de have identisk gevindform og længde (se tabellen ovenfor). Enheder med forceret køling (FV) (Fås ikke endnu) På visse anvendelsesområder giver ventilatoren, der er monteret på motorakslen, ikke tilstrækkelig køling ved drift med lav hastighed. Dette problem løses ved montering af en FV-enhed. Typiske anvendelsesområder er f.eks. transportbånd, spindler og andre anvendelsesområder med konstant moment (CT - Constant Torque), hvor kunden ønsker et bredt styringsområde uden indskrænkning af momentet ned til lav hastighed. VLT-frekvensomformermotoren yder fuldt, kontinuerligt moment ned til lav hastighed med FV monteret. Kapslingen til tvangsventilationen overholder IP 55. Ikke godkendt iht. UL. FCM 300 med termisk beskyttelse Den termiske beskyttelse af FC og motoren sikres på følgende måde: 1. Overbelastninger håndteres ved hjælp af beregning af den elektriske belastning (I 2 Xt). 2. Manglende ventilation og høje omgivelsestemperaturer håndteres ved hjælp af temperaturmålinger. Derating for lav hastighed (grundet manglende ventilation) er ikke indbygget i beregningen af den elektriske belastning, men udføres via temperaturmålingerne. Forceret ventilation er dermed automatisk sikret. Elektrisk belastning Strømmen måles i DC-linket og den estimerede belastning beregnes. Det elektriske belastningsniveau indstilles til et udgangsmoment på 105%. Over dette niveau øges en tæller, under dette niveau reduceres den. Tælleren starter ved nul. Når tælleren når 100, tripper enheden. Ved 98 tændes advarselsindikatoren (indikeringslampe og statusord). Ved advarselsniveauet => Advarselsindikatoren tændes (indikeringslampe og statusord), og enheden tripper muligvis, hvis temperaturen ikke falder til under advarselsniveauet inden for 15 minutter. Hvis funktionen TEMP.DEP.SW er aktiveret i parameter 412, sænkes switchfrekvensen gradvist til 2 khz i et forsøg på at sænke temperaturen. Tripniveau => Øjeblikkeligt trip og advarselsindikation (indikeringslampe og statusord). Værdien kan aflæses i parameter 537 (LCP: Kølepladetemp.). Temperaturniveauerne kan virke høje, men grundet lokal opvarmning af føleren er de faktiske indvendige lufttemperaturniveauer ca. 10 grader C lavere). Belastn. Tid fra 0 til 100 Tid fra 100 til 0 0% - 60 sek. 20% sek. 40% sek. 60% sek. 80% sek. 105% 900 sek. (hvis over 105%) 300 sek. (hvis under 105%) 120% 550 sek % 210 sek % 60 sek. - >165% 20 sek. - Ved fuld AC-bremse (parameter 400) simuleres en belastning > 165 % => 20 sek. til trip. Værdien kan aflæses i parameter 527 (termisk LCP:FC). Temperaturmåling Temperaturmålingen registrerer temperaturen i elektronikboksen. 22 MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke

23 Betjeningspanel (175NO131) FC-motoren har som tilbehør et Local Control Panel - LCP 2, som udgør et komplet interface for betjening og overvågning af FC-motoren. IP 65 fortil. LCP et fra VLT Serie 5000 (kodenummer 175Z0401) kan ikke anvendes til FC-motoren. Imidlertid kan det almindelige LCP 2 (kodenummer 175N0131) anvendes både til FCM 300, VLT 2800 og VLT parameteropsætning af FC-motoren. Som supplement til displayet er der tre indikeringslamper for spænding, advarsel og alarm. Alle FC-motorens programparametre kan ændres umiddelbart via betjeningspanelet, med mindre denne funktion er blokeret via parameter 018. Installation af LCP LCP 2 forbindes med klemme X100, 1-4 (se separat instruktion MI.03.AX.YY). 1. Sæt med servicestik (175N2546) (se afsnittet Servicestiksæt) og kabel 175N Stiksæt (175N2545) (se afsnittet Stiksæt) og kabel 175N Fjernbetjeningssæt (175N0160) (se afsnittet Fjernbetjeningssæt) LCP ets funktioner Betjeningspanelets funktioner kan opdeles i tre grupper: Installation displayet taster til ændring af programparametre taster til lokalbetjening Al indikering af data sker via et 4-liniers alfanumerisk display, som under normal drift kontinuerligt vil kunne vise 4 driftsvariabler og 3 driftstilstande. Under programmering vises alle de informationer, som er nødvendige for en hurtig og effektiv Displayet Displayet er et baggrundsbelyst LCD-display med ialt 4 alfanumeriske linier og et felt som viser omdrejningsretning (pil) samt det aktuelle Setup, samt det Setup som man evt. programmerer i. 1. linie 2. linie 3. linie 4. linie SETUP ZA linie viser kontinuerligt en driftsvariabel med tilhørende enhed uanset status (på nær ved alarm/advarsel). 3. linie er normalt blank og benyttes i Menu mode til visning af det valgte parameternummer eller parametergruppenummer og -navn. 4. linie benyttes i driftsstatus til visning af en statustekst eller i Data change mode til visning af den valgte parameters værdi. 1. linie viser op til 3 målinger kontinuerligt i normal driftsstatus, eller en tekst, som forklarer 2. linie. MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke 23

24 Motorens omdrejningsretning angives ved hjælp af en pil. Endvidere vises det Setup, der er valgt som Aktivt Setup i parameter 004. Hvis der programmeres et andet Setup end det Aktive Setup, fremkommer nummeret på det Setup, der programmeres, til højre. Dette andet Setup-nummer vil blinke. Indikeringslamper Nederst på betjeningspanelet findes en rød alarm- og en gul advarselslampe samt en grøn spændingsindikeringslampe. Betjeningstasternes funktion [DISPLAY / STATUS] benyttes til valg af displayets visningsmåde eller ved skift tilbage til Display mode fra enten Quick menu mode eller Menu mode. [QUICK MENU] benyttes ved programmering af de parametre, som hører under Quick menu mode. Det er muligt at skifte direkte mellem Quick menu mode og Menu mode. Ved overskridelse af visse grænseværdier aktiveres alarm- og/eller advarselslampen samtidig med en status- og alarmtekst i betjeningspanelet. Spændingslampen er aktiveret, når FC-motoren modtager spænding; samtidig vil displayets baggrundsbelysning være tændt. [MENU] benyttes ved programmering af samtlige parametre. Det er muligt at skifte direktemellemmenumodeog Quick menu mode. Betjeningstasterne Betjeningstasterne er funktionsopdelt. Dette betyder, at tasterne mellem display og indikerings-lamper benyttes til parameteropsætning, herunder valg af displayets visning under normal drift. Taster til lokal betjening findes under indikeringslamperne. 24 MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke

25 [CHANGE DATA] benyttes ved ændring af den parameter, som er valgt enten i Menu mode eller Quick menu mode. [CANCEL] benyttes, hvis en ændring af den valgte parameter ikke skal udføres. [OK] benyttes ved bekræftelse af en ændring af valgt parameter. [+ / -] anvendes til at vælge parameter og ændre den valgte parameter, eller til at ændre udlæsningen i linie 2. [< >] benyttes ved valg af gruppe samt under ændring af numeriske parametre. [JOG] overstyrer udgangsfrekvensen til en forudindstillet frekvens, mens tasten holdes nede. Kan vælges aktiv eller in- aktiv via parameter 015. [FWD / REV] skifter motorens omløbs-retning, hvilket indikeres v.h.a. pilen i displayet, dog kunilokal. Kanvælgesaktiv eller inaktiv via parameter 016 (parameter 013 skal være indstillet til [1] eller [3], og parameter 200 til [1]). [START] benyttes til start af FC-motoren efter stop via [Stop] tasten. Er altid aktiv, kan dog ikke overstyre en stop-kommando afgivet via klemrækken. Installation [STOP / RESET] benyttes til stop eller reset af FC-motoren efter et udfald (trip). Kan vælges aktivt eller inaktivt via parameter 014. Hvis stop aktiveres, vil linie 2 blinke og [START] skal aktiveres. Tryk på [STOP/RESET] forhindrer motoren i at køre, selvom LCP 2 er koblet fra. Genstart er kun mulig via tasten [START] på LCP 2. Hvis tasterne for lokalstyring er valgt aktive, vil disse være aktive både når VLT frekvensomformeren er indstillet til Lokalbetjent og Fjernbetjent via parameter 002, dog undtaget [FWD / REV] der kun er aktiv i Lokalbetjent. Hvis der ikke er valgt en ekstern stopfunktion, og tasten [STOP] er valgt inaktiv via parameter 014, kan FC-motoren startes og kun stoppes ved at afbryde spændingen til motoren. Displayets visningstilstande Displayet har flere forskellige visningstilstande, se oversigt på side 32, alt efter om FC-motoren er i normal drift eller er under programmering. Display mode Ved normal drift kan der efter eget valg kontinuerligt indikeres op til 4 forskellige driftsvariabler, 1,1 og 1,2 og 1,3 og 2, og i linie 4 den øjeblikkelige driftsstatus eller opståede alarmer og advarsler. MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke 25

26 VAR 1.1 VAR 1.2 VAR 1.3 VAR 2 STATUS SETUP 1 195NA Visningstilstand I: Denne visningstilstand er standard efter opstart eller initialisering. FREKVENS 50.0 Hz SETUP 1 Display mode - valg af visningstilstand Der er tre muligheder i forbindelse med valg af vis-ningstilstand i Display mode, I, II og III. Valg af vis-ningstilstand bestemmer antal af de udlæste drifts- variabler. Visningstilstand: Linie 1 I: II: III: Parameternavn for driftvariabel i linie 2. Dataværdi for 3 Parameternavn for driftvariable i linie 3 driftvariable i linie 1 1. Skemaet nedenfor angiver, hvilke variabler, der valgfrit kan tilknyttes displayets første og anden linie. (se parameter 009). Driftvariabel: Enhed: Reference [%] Reference [Enhed]* Feedback [Enhed]* Frekvens [Hz] Frekvensxskalering [-] Motorstrøm [A] Moment [%] Effekt [kw] Effekt [Hk] Motorspænding [V] DC link spænding [V] FC termisk [%] Kørte timer [Timer] ndgangsstatus, dig.input [binær kode] Ekstern reference [%] Statusord [Hex] Kølepladetemp. [ºC] Alarmord [Hex] Kontrolord [Hex] Advarselsord 1 [Hex] Advarselsord 2 [Hex] Analog indgang 1 [ma] Analog indgang 2 [V] * Vælges i parameter 416. Enheden vises i visningstilstand 1 linie 1, ellers vises "U". Driftvariabel 1,1 og 1,2 og 1,3 i første linie og driftvariabel 2 i anden linie, vælges via parameter 009, 010, 011 og MOTOR KØRER Linie 2 angiver dataværdien for en driftsvariabel med tilhørende enhed, og linie 1 viser en tekst, som forklarer linie 2, jvf. tabellen. I eksemplet er Frekvens valgt som variabel via parameter 009. Under normal drift kan en anden variabel umiddel-bart udlæses ved betjening af [+/-] - tasterne. Visningsalternativ II: Skift mellem Visningstilstand I og II sker med et tryk på [DISPLAY / STATUS] tasten. 24,3% 30,2% 13,8A 50.0 Hz SETUP 1 MOTOR KØRER I denne tilstand vises samtidig dataværdier for fire driftvariabler med tilhørende enhed jvf. skema. I eksemplet er valgt hhv. Frekvens, Reference, Moment og Strøm som variabler i første og anden linie. Visningstilstand III: Denne visningstilstand kaldes frem, så længe [DISPLAY / STATUS] tasten holdes inde. Når tasten slippes, vil der skiftes tilbage til Visningstilstand II, medmindre tasten er holdt inde i mindre end ca. 1 sek. REF% MOMENT% STRØMA 50.0 Hz SETUP 1 MOTOR KØRER Her udlæses parameternavne og enheder for driftvariabler i første linie. - driftvariabel 2 forbliver uændret. MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke

27 Quick-menu kontra Menu mode FC-motorserien kan anvendes til praktisk taget alle opgaver, hvilket er grunden til, at antallet af parametre er ganske stort. Desuden tilbyder denne serie et valg mellem to programmeringstilstande - Menu og Quick-menu. Quick-menuen bringer brugeren gennem et antal parametre, som kan være tilstrækkelige til at få motoren til at køre tilnærmelsesvist optimalt, hvis fabriksindstillingen for øvrige parametre i øvrigt tilgodeser ønskede styrefunktioner, samt konfigurering for signalind/udgange (styreklemmer) Menu mode giver mulighed for valg og ændring af samtlige parametre efter eget valg. Dog vil nogle parametre blive "blændet af" af-hængig af valget af konfiguration (parameter 100). Ud over at have et navn, er hver parameter forbundet med et tal, som er det samme uanset programmeringstilstanden. I Menu mode er parametrene opdelt i grupper, idet det først ciffer i parametertallet (fra venstre) angiver gruppenummeret for den pågældende parameter. Pos.: Nr: Parameter: Enhed: Sprog Omdrejningsretning Momentkarakteristik Minimum reference [Hz] Maksimum reference [Hz] Rampe op tid [sek] Rampe ned tid [sek] Lokal-fjernbetjening Lokal reference Busadresse Menu mode Menu mode startes med et tryk på [MENU] tasten, hvorefter følgende visning kommer frem i displayet: FREKVENS 50.0 Hz SETUP DRIFT&DISPLAY Installation Uanset programmeringstilstanden finder der et parameterskift sted, og dette vil være synligt i både Menu mode og Quick-menu mode. Hurtig opsætning via Quick menu Hurtig opsætning startes med et tryk på [QUICK MENU]-tasten, hvorefter følgende visning kommer frem i displayet: QUICK MENU X OF Y 50.0 Hz 001 SPROG ENGLISH SETUP 1 Nederst i displayet vises parameternummer og -navn samt status / værdi for første parameter under Hurtig opsætning. Første gang, der trykkes på [Quick-menu]-tasten, efter at enheden er tændt, starter udlæsningen altid i pos. 1 - se nedenstående tabel. Valg af parameter Valg af parameter sker med [+/ -]-tasterne. Følgende parametre vil være tillgængelige: Linie 3 i displayet viser parametergruppenummer og -navn. Parametergrupper I menu mode er parametrene gruppeopdelt. Valg af parametergruppe sker med [< >]-tasterne. Følgende parametergrupper vil være tilgængelige: Gruppenr.: Prametergruppe: 0 Drift & Display 1 Belastning & Motor 2 Referencer & Grænser 3 Indgange & Udgange 4 Speciellle funktioner 5 Seriel kommunikation 6 Tekniske funktioner * Nærmere oplysninger om parametergruppe 800 og 900 til PROFIBUS findes i FCM Profibus manual MG.03.EX.YY. Når den ønskede parametergruppe er valgt, kan hver enkelt parameter vælges ved hjælp af [+ / -]-tasterne: Displayets linie 3 vil vise parameternummer og -navn og status / værdi for den valgte parameter vises i linie 4. MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke 27

28 FREKVENS 50.0 Hz SETUP 001 SPROG ENGLISH 1 FREKVENS 50.0 Hz SETUP START FREKVENS 10,0 HZ Ændring af data Uanset om en parameter er kaldt frem under Quick menu eller Menu mode vil proceduren for ændring af data være den samme. Et tryk på [CHANGE DATA] tasten giver adgang til ændring af den valgte parameter, hvorefter understregning i linie 4, vil blive udlæst blinkende. Fremgangsmåden for ændring af data afhænger af, om den valgte parameter repræsenterer en numerisk dataværdi eller en tekstværdi. Det valgte ciffer indikeres blinkende. Nederste displaylinie vil vise den dataværdi, som vil blive indlæst (gemt), når der kvitteres med [OK]. Ændring af tekstværdi Er den valgte parameter en tekstværdi, vil ændring af tekstværdien ske ved et valg med [+ / -]-tasterne. FREKVENS 50.0 Hz SETUP 001 SPROG ENGLISH 1 Nederste displaylinie vil vise den tekstværdi, som vil blive indlæst (gemt), når der kvitteres med [OK]. Ændring af numerisk dataværdi trinløst Repræsenterer den valgte parameter en numerisk dataværdi, vælges først ciffer med [< >]-tasterne. FREKVENS 50.0 Hz SETUP START FREKVENS 09,0 HZ og dernæst ændres det valgte ciffer trinløst med [+ / -]-tasterne: 28 MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke

29 Menustruktur DISPLAY MODE VAR 1.1 VAR 1.2 VAR 1.3 VAR 2 STATUS SETUP 1 MENU MODE FREKVENS 50.0 HZ SETUP 1 0 DRIFT&DISPLAY QUICK MENU MODE QUICK MENU 1 OF HZSETUP SPROG ENGLISH Installation Valg af parameter Valg af gruppe DATA MODE FREKVENS 50.0 HZ 001 SPROG ENGLISH SETUP 1 DATA CHANGE MODE 175ZA FREKVENS 50.0 HZSETUP SPROG ENGLISH Valg af dataværdi QUICK MENU 1 OF HZSETUP SPROG ENGLISH MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke 29

30 Servicestiksæt (175N2546) Formål: At køre LCP 2 og PROFIBUS samtidigt. Servicestikket kan anvendes sammen med FCM 300 med serienummer 03Gxxx og softwareversion fra Anvendes sammen med kabel til stiksæt 175N0162. Stiksæt (175N2545) Formål At etablere en stikforbindelse mellem LCP 2 og FCM 300. Anvendes sammen med kabel til stiksæt 175N0162. Frembygningssæt (175NO160) Ledningsfarve/ Klemme X100/ D-sub-ben Gul 1 8 grøn 2 9 rød 3 2 Blå MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke

31 Fjernbetjeningssæt (forts.) Installation MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke 31

32 Local Operation Pad (LOP) (175NO128) IP 65 Ledninger Brug ±-tasterne til referenceindstilling Local Operation Panel (LOP) 175N0128 IP 65 Ledningsfarve Klemme Funktion hvid 2 Reference Brun 3 Reset lilla* eller grå 4 Se tabel under knap grøn 5 Se tabel under knap rød 6 +24V Gul 7 +10V Blå 8 Jord * Kan være orange i nogle kabler Bøjle til LOP 175N MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke

33 Funktioner/indstillinger Tast (Start) Tast (Start) Tast Standard - Drift med to hastigheder (tilslut lilla ledning): Ingen ændring af fabriksindstillingen Funktion 2 - Drift med to tilstande (tilslut lilla ledning): Vælg de ønskede driftstilstande i Setup 1 og 2 (brug parameter 4-6) Parameter 335 = 18 (vælg Setup) Funktion 3 - Drift med to omdrejningsretninger (tilslut grå ledning): Parameter 335 = 10 (start baglæns) Parameter 200 = 1 (begge retninger) * hvis reset ikke er påkrævet, skal den brune ledning ikke tilsluttes ** eller indstil parameter 213 Kør ved indstillet reference (+/-) Kør ved 10 Hz** joghastighed Kør med Setup 1 Kør med Setup 1 Kør fremad Ved opstart af enheden er denne altid i stop-tilstand. Den indstillede reference lagres under slukning. Hvis indstillingen til permanent start ønskes anvendt, skal klemme 6 tilsluttes klemme 4, og den lilla/grå ledning skal ikke tilsluttes klemme 4. Det medfører, at stopfunktionen på LOP er slået fra. Kør baglæns (Stop) Stop (og reset*- hvis udkoblet) Stop (og reset*- hvis udkoblet) Stop (og reset*- hvis udkoblet) Efter montering skal overskydende ledning skæres af eller isoleres. Installation MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke 33

34 001 Sprog (SPROG) Engelsk (ENGLISH) [0] Tysk (DEUTSCH) [1] Fransk (FRANCAIS) [2] Dansk (DANSK) [3] Spansk (ESPAÑOL) [4] Italiensk (ITALIANO) [5] Udleveringsstand kan afvige fra fabriksindstilling. Man kan i denne parameter vælge hvilket sprog, der ønskes vist i displayet. Der kan vælges mellem Engelsk [0], Tysk[1], Fransk [2], Dansk [3], Spansk [4] and Italiensk [5]. 002 Lokal- /fjernbetjening (LOKAL/FJERNBETJ.) Fjernbetjent (REMOTE) [0] Lokalbetjent (LOCAL) [1] Der kan vælges mellem to metoder til styring af FC-motoren: Fjernbetjent [0] og Lokalbetjent [1]. HvisderervalgtFjernbetjent [0], kan FC-motoren styres via: 1. Styreklemmerne eller den serielle kommunikationsport. 2. [Start]- tasten. Denne kan dog ikke overstyre Stop-kommandoer ( også start-disable) tilført via de digitale indgange eller den serielle kommunikationsport. 3. [Stop], [Jog] og [Reset] tasterne, forudsat at disse er aktive (se parameter 014, 015 og 017). HvisderervalgtLokalbetjent [1], kan FC-motoren styres via: 1. [Start]- tasten. Denne kan dog ikke overstyre Stop-kommandoer på de digitale klemmer. (hvis der er valgt [2] eller [4] i parameter 013). 2. [Stop], [Jog] og [Reset] tasterne, forudsat at disse er aktive (se parameter 014, 015 og 017). 3. [Fwd/Rev] tasten, forudsat at denne er valgt aktiv i parameter 016, samt at der i parameter 013 er indstillet til [1] eller [3]. 4. Via parameter 003 kan den lokal reference styres vha. "Pil op" og "Pil ned" tasterne, 003 Lokal reference (LOKAL REFERENCE) Par 013 indstillet til [1] eller [2]: 0-f MAX Par 013 indstillet til [3] eller [4] og par. 203 indstillet til [0]: Ref MIN -Ref MAX Par 013 indstillet til [3] eller [4] og par. 203 indstillet til [1]: -Ref MAX -+Ref MAX Man kan i denne parameter manuelt indstille ønsket reference værdi (hastighed eller reference ved den valgte konfiguration, afhængigt af valg i parameter 013). Enheden følger valgt konfiguration i parameter 100, hvis der er valgt Proces regulering, lukket sløjfe [3]. Der skal vælges Lokal [1] i parameter 002, for at denne parameter kan benyttes. Den indstillede værdi gemmes ved spændingsudfald, se parameter 019. I denne parameter forlades Data Change Mode ikke automatisk (efter time out). Lokal reference kan ikke indstilles via den serielle kommunikationsport. Advarsel: Da den indstillede værdi huskes efter afbrudt netforsyning, kan motoren starte uden varsel ved netindkobling, hvis parameter 019 ændres til Auto genstart, anvend gemt ref [0]. 004 Aktivt Setup (AKTIVT SETUP) Fabriks-Setup (FACTORY SETUP) [0] Setup 1 (SETUP 1) [1] Setup 1 (SETUP 2) [2] Multi Setup (MULTI SETUP) [5] I denne parameter vælges det Setup-nummer, man ønsker skal bestemme FC-motorens funktioner. = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriel kommunikationsport. 34 MG.03.H VLT er et registreret Danfoss varemærke

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

Design Guide VLT Brook Crompton Motor FCM 300

Design Guide VLT Brook Crompton Motor FCM 300 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Design Guide VLT Brook Crompton Motor FCM 300 www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1.1 Softwareversion 4 1.1.5 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Eta-K. Indhold. Kapitel 1 Sikkerhed... Side 3. Kapitel 2 Indledning... Side 5. Kapitel 3 Tekniske data... Side 7. Kapitel 4 Lokal kontrol...

Eta-K. Indhold. Kapitel 1 Sikkerhed... Side 3. Kapitel 2 Indledning... Side 5. Kapitel 3 Tekniske data... Side 7. Kapitel 4 Lokal kontrol... Kapitel 1 Sikkerhed... Side 3 Kapitel 2 Indledning... Side 5 Indhold Kapitel 3 Tekniske data... Side 7 Kapitel 4 Lokal kontrol... Side 13 Kapitel 5 Parametre... Side 23 Kapitel 6 Seriel kommunikation...

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

VLT Serie 2800. Indholdsfortegnelse

VLT Serie 2800. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VLT 2800... 2 Modbus RTU... 5 Motorspoler... 6 EMC-filter til lange motorkabler... 10 Bestillingsnumre til VLT 2800 200-240 V... 11 Bestillingsnumre til VLT 2800 380-480V... 13 Bestillingsformular...

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Indholdsfortegnelse VLT MICRO DRIVE FC-51.... 2 VLT HVAC DRIVE FC-102.... 4 VLT AQUA DRIVE FC-202.... 7 VLT AUTOMATION DRIVE FC-302....10 VLT 2800....13

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950 CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type / MCI 25C Marts 2002 DKACT.PD.C50.C1.01 520B0950 Introduktion "MCI kompressor Starter" er konstrueret for reguleret start af 3-fasede kompressorer.

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog Lavspændingsfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere opfylder

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers Installationsvejledning Sikkerhedsinformation Sikkerhedsadvarsler 1.1 Læs og gem alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner til fremtidig

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Trykafbryder, Type CS

Trykafbryder, Type CS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Trykafbryder, Type CS CS-pressostater har en indbygget, trykstyret afbryder med tre poler. Kontaktpositionen for denne afhænger af trykket i studsen samt

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW effekt størrelser - programmerbar I/O Opsætning af to forskellige motors parameter PI / PID funktion for pumper og ventilation Optil 15

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. VLT Micro Drive. Lille frekvensomformer maksimal styrke og driftssikkerhed

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. VLT Micro Drive. Lille frekvensomformer maksimal styrke og driftssikkerhed MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nyt billede VLT Micro Drive Lille frekvensomformer maksimal styrke og driftssikkerhed Klar - parat - start! Tilslut motor- og effektkabler, drej på reguleringsknappen, og

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere