Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Budget Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget FKU-10 Permanent fritidspas-ordning Fritids- og Kulturudvalget FKU-12 Lokaler til Ungdomspolitisk Fællesråd Fritids- og Kulturudvalget ØPU-21 Nye midler til nye borgerinddragelsesinitiativer Økonomi- og Planudvalget Sekretariat juni 2014 Side 1

2 Børne- og Skoleudvalget Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Forslag nr. BSU kr priser Udgift Nettoudvidelse Den 24. april 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at bevilge 2,4 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser. I sagen er det beskrevet, at etablering medfører en forøgelse af skolernes PC-portefølje.I forbindelse med etableringen er det nu opgjort at forøgelsen er på ca. 245 pc-ere. Den aktuelle pris for vedligeholdelses- og udskiftningsaftale (inkl. licenser) er på kr. pr. PC pr. år. Sikring af at alle undervisende medarbejdere har adgang til en bærbar enhed i arbejdstiden. 18. juni 2014 Side 2

3 Fritids- og Kulturudvalget Permanent fritidspas-ordning Forslag nr. FKU kr priser Udgift Nettoudvidelse Bornholms Regionskommune har siden 2012 uddelt fritidspas til udsatte børn og unge. Fritidspassene kan benyttes til at betale for fritidsaktiviteter i øens folkeoplysende foreninger med udgangspunkt i, at deltagelse i fritidsaktiviteter sammen med andre har en forebyggende effekt overfor de udsatte børn og unge. Ordningen har hidtil været finansieret som et pilotprojekt af midler fra Breddeidrætspuljen (der ikke eksisterer mere). Fritids- og Kulturudvalget evaluerede ordningen på møde 26. marts 2014 og henviste ønsket om en forlængelse af ordningen til budget forhandlingerne. Det vurderes, at den nuværende ordning vil kunne fortsættes fremadrettet for en årlig udgift på kr. Kommunens socialrådgivere har mulighed for efter serviceloven at bevilge støtte til børn og unges fritidsaktiviteter, såfremt det vurderes, at det kan gavne børnene. Dette kræver dog en grundig visitering, hvilke kan være en lang proces. Formålet med fritidspasset i den nuværende model har været, at der kan bevilges et fritidspas uden den store visitering en nem, ubureaukratisk og hurtig løsning i en akut situation. I den periode, hvor barnet så benytter fritidspasset, kan de sociale myndigheder så forholde til sig, om der skal bevilget mere permanent støtte til barnets fritidsaktiviteter. Dette betyder, at et barn principielt kun kan modtage et fritidspas én gang. Er der mere permanent behov, skal det igennem det sociale system, hvor fritidspasset så kan fungere som en god løsning i en overgangsperiode. Alle kommunale ansatte, der har direkte kontakte med børn og unge kan principielt bestille et fritidspas til et barn f.eks. skolelærere, pædagoger m.v. Det kan overvejes ved en eventuelt bevilling at se på om ordningen skal indrettes på anden måde. 18. juni 2014 Side 3

4 Fritids- og Kulturudvalget Lokaler til Ungdomspolitisk Fællesråd Forslag nr. FKU kr priser Udgift Nettoudvidelse Udgifter til nyt lejemål i Østergade 50 (1. og 2. sal), 3700 Rønne til Ungdomspolitisk Fællesråd. Udgiften på kr årligt dækker udgifter til varme ( kr.), el ( kr.) samt vedligeholdelse, forsikringer og ejendomsskat ( kr.). Kælder og stueetage udleje til dagplejen. ingen 18. juni 2014 Side 4

5 Økonomi- og Planudvalget Sekretariat Nye midler til nye borgerinddragelsesinitiativer Forslag nr. ØPU kr priser Udgift Nettoudvidelse Med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens vedtagne politik og strategi for borgerinddragelse, har Demokratigruppen under Kommunalbestyrelsen udtrykt ønske om, at opprioritere budgetmidler til en fortsat borgerinddragelse efter Inddragelse af borgere indebærer, at borgerne indgår i en dialog med både kommunalbestyrelse, udvalg og regionskommunens medarbejdere både i forbindelse med den kommunale drift og udviklingen, af det bornholmske samfund. - Der er ikke godkendt bevilling til borgerinddragelse på budgetrammen for 2015 og overslagsår. De budgetmidler der forslås opprioriteret kan som tidligere indgå som medfinansiering i en ansøgning til relevante fonde, herunder EU. 18. juni 2014 Side 5