Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta"

Transkript

1 MAKRO Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta 3. kvartal 2011 Markedsføringsmateriale 16. juni 2011 Makroøkonomiske udsigter side 2 I gennem de seneste uger har nøgletallene i specielt USA overrasket negativt. Specielt den amerikanske ISM indikator og beskæftigelse har vist overraskende svaghed. Målt på Citygroups surprise indeks svarer de negative overraskelser nu til niveauet omkring Finanskrisens udbrud i efteråret 2008 Vi forventer fortsat, at rentebunden er passeret, men som vi skrev i sidste udgave i marts har det være under stor volatilitet. Den forventes at fortsætte. Boligfinansiering side 4 Låntagere med 6 og 7 pct.-lån har fået en ny mulighed for at få konverteret ned i et billigere fastrentelån. De nuværende serier med fastrentelån lukker ultimo august. De nye serier ventes at ligge 1-1, kurspoint lavere. Da vi forventer stigende renter, anbefaler vi, at man hjemtager lån i de gamle serier inden de lukker. Vi anbefaler fastrentelån frem for rentetilpasningslån. Figur 1: Renteudvikling: Bolig 9 Pct Fastrentelån Forrige Låneanbefaling Rentetilpasningslån Figur 2: Renteudvikling: Erhverv Pct. Forrige Låneanbefaling Erhvervsfinansiering side 6 Vi forventer fortsat stigninger i både de korte og lange renter. Vi fastholder derfor fastrenteandelen på 6 pct. i den kommende periode. Valutafinansiering side 8 Usikkerhed omkring den europæiske gældskrise har medført en markant styrkelse af CHF der nu ligger omkring det højeste niveau nogensinde. Samtidig har usikkerheden omkring den europæiske gældskrise på det seneste svækket EUR overfor USD, som ellers har været påvirket negativt at de vedvarende pengepolitiske stimuleringer i USA. Med små renteforskelle og store udsving på valutamarkedet ligger carry-to-risk 4-6 gange lavere end i perioden og vi anbefaler derfor fortsat kun finansiering i DKK og EUR årig DKK swap 10 årig EUR swap Cibor 3 Figur 3: Renteudvikling: Valuta Pct. Forrige Låneanbefaling CHF - Libor 3M EUR - Euribor 3M Cibor 3 Anbefalingerne er gældende indtil andet meddeles på Spar Nords hjemmeside.

2 Økonomisk overblik: Stigende frygt for double dip Af Jens Nyholm, tlf.: Igennem de seneste uger er frygten for et double dip taget til og selvom det fortsat ikke er det mest sandsynlige scenario er risikoen øget så meget, at risikoen skal tages alvorligt og har haft en synlig effekt på det finansielle marked. Det ses både af de seneste ugers faldende aktiemarked og renter, samt en flugt ind i den ofte sikre havn Schweizer Franc. Det seneste søm i ligkisten har været markante skuffelser ved offentliggørelsen af de to suverænt vigtigste nøgletal for det finansielle marked: Det amerikanske ISM indeks for industrien samt beskæftigelsen udenfor landbrugssektoren non-farm-payroll. Stigende risiko for et double dip Svag beskæftigelse og industriindikatorer har medført fald i aktier og renter Indikationerne på udviklingen i det amerikanske ISM (industri-) indeks og beskæftigelse var på forhånd ikke gode og selv i forhold til disse indikationer skuffede tallene. ISM indikatoren faldt til 3, og dermed et fald på 6,9 point der bragte indekset over den aktuelle aktivitet tilbage til september 2009 niveauet. Et tilsvarende stort fald er kun set 14 gange siden 1948 svarende til under 2 pct. af observationerne. Bag faldet stod et fald i både ordrer, produktion og lagre - en kombination der godt kunne indikere, at der bag noget af faldet kunne ligge en bil-historie der har baggrund i komponentmangel ovenpå det japanske jordskælv i marts. ISM indekset faldt markant i maj Tilsvarende fald er kun set 14 gange siden 1948 Det kan være midlertidigt! Figur 1: Ledende indikatorer G3 og BRIK 6 Indeks US EU BRIK JP Globale PMI indeks viser svaghed 2 06 USA Japan Eurozonen BRIK Kilde: Datastream og Spar Nord Blandede tal for beskæftigelsen Til gengæld faldt ISM beskæftigelsesindekset kun til 8,2 og signalere dermed fortsat pæn fremgang på arbejdsmarkedet. Noget der blev bekræftet af ISM for servicesektoren hvor beskæftigelsesindikatoren steg fra 1,9 til 4,0. Det er dog ikke ligefrem det billede der er kommet ud af andre arbejdsmarkedsindikatorer og specielt ikke det billede der kom ud af den seneste arbejdsmarkedsrapport, der viste en fremgang i beskæftigelsen på sølle mere end færre end forventet. Ovenpå 3 måneder med gennemsnitligt nye job, gik kadencen således helt ud af jobmarkedet - noget der umiddelbart er svært at forklare ud fra ovenfor nævnte bil-historie. Dermed sås der tvivl om hvorvidt den private sektor står parat til at overtage stafetten fra 2 års offentlige stimuleringer. Skabes der ikke jobs er det vanskeligt at se nogen nævneværdig fremgang i forbruget. Blandede signaler på beskæftigelsen ISM signalerer fortsat fremgang, men de faktiske tal er svage Er den private sektor stærk nok til at overtage depechen fra det offentlige? Negative overraskelser Samlet har de 2 skuffende nøgletal medført, at Citigroups surpriseindeks for USA er faldet til omkring -110 hvilket er det laveste niveau siden efteråret 2008 Surpriseindeks negativ Låneanbefaling 3. kvartal 2011 Side 2 af 9

3 altså midt under Finanskrisens kritiske måneder. Vi forventer, at nøgletallene vil genvinde noget af styrken igen, således, at der ikke kommer et double dip i USA - men farten er helt tydeligt gået ud af den amerikanske økonomi og arbejdsmarked på et ekstremt kritisk tidspunkt, hvor den private sektor skal overtage stafetten fra det offentlige for at fastholde den økonomiske fremgang. Vi forventer svag vækst i de kommende måneder, men et egentlig double dip, med 2 på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst, ligge ikke umiddelbart i kortene. For USA er nøgletallene nu lige så svage (relativt til forventningen) som i efteråret 2008 Den græske tragedie fortsætter Med den seneste nedgradering fra Standard & Poor's (S&P) er Grækenland nu officielt den rating i verden blandt stater. Det vil sige dårligere end både Venezuela, Argentina og Ecuador! Nedgraderingen sker efter at S&P har vurderet, at en gældssanering - eller omstrukturering - er sandsynlig, og vil blive betragtet som en misligholdelse altså en eller anden form for statsbankerot. Sker der en omstrukturering vil S&P klassificere det som en "selective default", mens Grækenlands rating ville blive sænket til D fra de nuværende CCC. Samtidig med rentestigningen steg CDS'erne til nye højder med en forsikringspræmie der nu ligger i Det vil sige, at man årligt skal betale 1,6 mio. USD for at forsikre en position på 10 mio. USD. Omregnet til konkursrisiko kan den græske risiko nu implicit omregnes til ca. 7 pct.! Udviklingen har smittet af på kreditvurderingen i både Portugal og Irland hvor konkursrisikoen nu nærmer sig 0 pct.! Det virker mere og mere sandsynligt, at der kommer en snarlig omstrukturering af den græske gæld! I Europa forsætter den græske tragedie Det ligner efterhånden en statsbankerot i Grækenland Markedet kalkulerer nu med en default risiko på ca. 7 pct. Bernanke anerkender svaghed En af de seneste uges markante begivenheder har endvidere været, at den amerikanske centralbankchef Bernanke nu også anerkender den seneste svaghed i den amerikanske økonomi. Bernanke og Co. er overrasket overfor svagheden, men har indtil videre ikke givet noget hints om yderigere stimuleringer, (hvilket vi heller ikke forventer). På baggrund af den aktuelle svaghed advarer Fed nu politikerne mod for kraftige opstramninger på de offentlige budgetter, idet det, på et skrøbeligt tidspunkt, kan sende den amerikanske økonomi længere ned. I den forbindelse er det måske værd at notere sig, at man i USA tror på, at finanspolitiske opstramninger har en negativ effekt på økonomien og, at man derfor skal afholde sig fra det. I Europa fokuserer man udelukkende på, at finanspolitisk disciplin sikrer de langsigtede vækstudsigter, hvorfor man strammer op! Bernanke gav endelig udtryk for, at noget af svagheden var reel og noget var midlertidigt, hvorfor de forventer at økonomien igen ville bevæge sig fremad i 2. halvår. Om han får ret i det, afgøres af arbejdsmarkedet, men der vil gå i hvert fald et par måneder endnu inden det spørgsmål er afgjort og vi ved om der bare var tale om et soft spot ovenpå japansk Tsunami og stigende oliepris eller det skyldes at, effekten af de penge- og finanspolitiske stimuli er ved at flade ud og hverken forbrugerne eller virksomhederne endnu står klar til at overtage stafetten fra de offentlige stimulanser? I USA anerkender Bernanke svagheden Men indikerer ikke yderligere stimuleringer med mindre de kommer fra finanspolitikken selvom der ikke synes meget plads i budgettet! Om det kommer afhænger af om den nuværende svaghed er en soft spot Eller mere fundamental svaghed? Rentebunden passeret, men Samlet forventer vi, at rentebunden er passeret, at ECB forhøjer renten 2 gange mere i år, men at amerikanerne fastholder stimuleringen året ud. Vi forventer ingen amerikansk renteforhøjelse for tidligst i 2. kvartal Fortsætter svagheden i de makroøkonomiske nøgletal hen over sommeren er der sandsynligvis tale om en mere fundamental svaghed i verdensøkonomien og fald i renten tilbage mod tidligere niveauer i efteråret 2010 kan ikke udelukkes. Det synes dog mere sandsynligt, at økonomierne blot oplever en midlertidig svaghed men at opsvinget ovenpå Finanskrisen vil være svagt og langtrukket. Det leverer rum for svagt stigende renter i 2. halvår Rentebunden blev passeret i efteråret 2010 Yderligere tilbagefald fra de nuværende niveauer kan ikke udelukkes - men det synes mest sandsynligt at vi vil opleve svagt stigende renter i 2. halvår Låneanbefaling 3. kvartal 2011 Side 3 af 9

4 Boligfinansiering for privatbeskattede Af Martin Lundholm, tlf Fik man ikke at få konverteret 6 og 7 pct. realkreditlån i sensommeren forrige år, er der kommet en anden halvleg, som vi anbefaler, at man udnytter, mens tid er. 2. halvleg er gået i gang! Overraskende rentefald skal bruges til at få konverteret ned i 4 pct Siden midten af april er renterne faldet. Det anbefaler vi især skal udnyttes af dem, der ikke fik konverteret 6 og 7 pct. fastrentelån i sensommeren Metoden er dog en lidt anden denne gang, da 4 pct eren ligger under kurs 9 og derfor ikke kan anbefales. I stedet skal fokus rettes mod 4 pct eren, som i skrivende stund ligger i kurs 96,0. Konverter 6 og 7 pct. lån ned i 4 pct Som det fremgår af tabel 1, vil låntagere med lån i 7-31 ere og 6-32 ere opleve en månedlig ydelsesbesparelse efter skat på henholdsvis 60 kr. og 10 kr. ved et lån på 1 mio. kr. med afdrag. Låntagere med lån i 7-31 ere og 6-32 ere oplever en månedlig ydelsesbesparelse De andre viste lån i tabel 1 vil umiddelbart opleve en højere månedlige nettoydelse, men til gengæld skærer man flere år af løbetiden. Hvis man fx skifter et 6-38-lån ud med et 4-31-lån, vil den månedlige nettoydelse stige med 0 kr. Til gengæld skæres 7 år af restløbetiden og samlet set sparer låntager kr. i nutidsværdi De andre viste lån i tabel 1 vil umiddelbart opleve en højere nettoydelse Ved omlægningen fastholdes fordelene ved fastrentelånet, ulempen er, at obligationsrestgælden stiger kr. Tabel 1: Ændring i ydelse, restgæld mv. ved omlægning af udvalgte realkreditlån Nuværende lån Konvertering til Ændring i 1. års Nutidsværdien Stigning i Udløb/ månedlig nettoydelse af den totale obligationsrestgæld Kupon Type Udløb Kupon Type serie besparelse Med afdrag 7 pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente Note: Restgæld på 1 mio. kr. Efter 32,4 pct. skat. Inkl. standardomkostninger til konvertering mv. Data pr 16. juni Serieskift til august De nuværende serier med fastrente og udløb i 2026, 2031 og 2041 lukker ultimo august. Derefter skal fastrentelån optages i serier med udløb i 2029, 2034 og Kursen på disse nye serier forventes at komme til at ligge ca. 1-1, kurspoint lavere end de tilsvarende gamle Det gør, at låntagere, der vil tage fastrentelån, skal overveje, om renten efterfølgende vil falde så meget, at dette opvejer kurstabet pga. serieskiftet. Vi anbefaler, at man får gennemført låntagning i de nuværende serier inden de lukker ultimo august. Opvejer renten kurstabet? Låneanbefaling 3. kvartal 2011 Side 4 af 9

5 30-årige fastrentelån i en gråzone -41 ere med afdrag er kommet over kurs 100 og er dermed lukket. Man er derfor henvist til at bruge -41 ere uden afdrag, hvis man ønsker fastrentelån med afdrag, da 4-41 eren ligger under kurs 9 og derfor givet et for stort kurstab. Det bringer desværre de 30-årige fastrentelån i en træls grå-zone. Trods dette, anbefaler vi fastrentelån, specielt i lyset af det rentefald, som vi har oplevet siden april. Vi anbefaler fastrentelån frem for rentetilpasningslån Som det fremgår af tabel 2, vil et 30-årigt fastrentelån med afdragsfrihed umiddelbart have en højere 1. års månedlig nettoydelse end et 1-årige rentetilpasningslån, nemlig kr. mod 1.60 kr. Men stiger renten med blot 1 pct.-point, vil den effektive låneomkostning efter 3 år ved fastrentelån være kr. lavere end ved et 1-årigt rentetilpasningslån (6.600 kr. mod kr.). Ved et rentestigning på 2 pct.-point vil den effektive låneomkostning ved fastrentelånet blive negativ, nemlig en fortjeneste på kr. men et 30-årigt fastrentelån med afdragsfrihed har en højere 1. års månedlig nettoydelse end et 1-årige rentetilpasningslån Tabel 2: Udvalgte aktuelle realkreditlån* Kurs/ Rente 30-årig annuitet med afdrag 1. års md. nettoydelse Uændret rente Nettoydelse Eff. låneomk.# Status efter 3 år Renten falder Renten stiger 0, pct.-point 1 pct.-point Nettoydelsomk.ydelse Eff. låne- Netto- Eff. låneomk.# Renten stiger 2 pct.-point Nettoydelse Eff. låneomk.# 1-årigt rentetilp. X1 2,0 pct årigt rentetilp. X3 2,6 pct årigt rentetilp. X 3,1 pct pct. renteloft 21 9, pct , årig annuitet med 10 års afdragsfrihed 1-årigt rentetilp. X1 2,0 pct årigt rentetilp. X3 2,6 pct årigt rentetilp. X 3,1 pct pct. renteloft 21 94, pct , Note: *Lån på 1 mio. kr. inkl. bidrag (0, pct.). Efter 32,4 pct. skat. Uden omkostninger. #Effektiv låneomkostning = Kursværdi af restgæld + samlet ydelse efter skat låneprovenuet. Kræver at lånet indfries, enten ved salg af boligen eller ved konvertering af lånet. De simulerede renteændringer antages at ske umiddelbart efter optagelsen af lånet. Data pr. 16. juni Rentetilpasningslån Som vi beskrev i forrige nummer af Låneanbefalinger, skal låntagere med rentetilpasningslån være forberedt på stigende renter og en forhøjet risiko for større rentestigninger. Vær især opmærksom på, at rentetilpasningslån med afdragsfrihed har den største følsomhed i hvor meget ydelsen stiger, når renten stiger. Låntagere med rentetilpasningslån skal være forberedt på stigende renter Vi anbefaler fortsat 1-årige rentetilpasningslån frem for længere rentetilpasningslån, hvis man vil have rentetilpasningslån og ikke fastrentelån, som vi anbefaler. Det er vores opfattelse, at længere rentetilpasningslån kan give en falsk tryghed. Derudover tilbyder 1-årige rentetilpasningslån fleksibilitet, som vi vurderer er en fordel i det aktuelle rentemiljø. Generelle forudsætninger bag anbefalingerne Alle beregninger og anbefalinger i denne publikation er vejledende og uden ansvar for Spar Nord Bank. Vurderinger og anbefalinger er baseret på standardberegninger og en række forudsætninger, der ikke nødvendigvis er identisk med de vilkår, der gælder for den enkelte låntager. Søg derfor altid konkret rådgivning i Spar Nord Bank. Rentesikring via længere rentetilpasningslån kan give en falsk tryghed Søg altid rådgivning i Spar Nord Bank Låneanbefaling 3. kvartal 2011 Side af 9

6 Finansieringsovervejelser for selskaber og VSO Af Henrik Nielsen, tlf Som ventet hævede ECB og Danmarks Nationalbank de ledende renter i april til henholdsvis 1,2 og 1,30 pct. De lange renter er siden da faldet med rentepunkter. ECB har signaleret at der kommer en renteforhøjelse på deres juli møde. I alt tror vi på 3 renteforhøjelser a 2 punkter de kommende 12 mdr. Vi forventer både stigende korte og lange renter men med store udsving undervejs.. Figur 1: Swap graf, 10 årig 6 Pct. Forrige Låneanbefaling årige swaprenter er stadig historisk lave og retningen peger stadig op årig DKK swap Kilde: Datastream og Spar Nord Generel anbefalet fordeling Markedets fokus er lige nu delt mellem debatten omkring holdbarheden af den økonomiske vækst i USA og gældskrisen i i Grækenland. Grækenland tiltrækker sig stor opmærksomhed, da udviklingen der i første omgang vil smitte direkte af på Irland og Portugal og i værste fald også på Spanien, Italien og Belgien. Usikkerheden om den fremtidige renteudvikling er derfor ikke blevet mindre siden sidst. Vi forventer dog stadig generelt stigende renter. Vi er stadig komfortable med vores anbefaling og vælger ikke at øge andelen af fast rente. Fastholder låneporteføljens fordeling mellem fast og variabel. Fast rente Rentefølsomheden i låneporteføljen kan man arbejde med på forskellige måder. Fordelingen i procent mellem fast og variabel har vi i denne publikation brugt som eksempel på hvordan en låneportefølje kan afdækkes. Ved at bruge denne metode skabes der også et godt overblik over afdækning af likviditetsrisikoen. Likviditetssikring Varighed En anden måde at arbejde med rentefølsomheden på er, at måle på låneporteføljens varighed. Denne metode fokuserer mest på hvor følsom låneporteføljen er overfor rentebevægelser, når der måles på udsvingene i værdierne på renteafdækningen, mens likviditetsrisikoen ikke har helt samme fokus. Hvis man ønsker at anvende denne metode vil vi anbefale, at man for at opnå den ønskede varighed laver rentesikringer for lidt mindre beløb men til gengæld på længere løbetider. Som beskrevet sidste gang vil vi også her arbejde med en spredning på løbetiderne for at få fordelt udløbstidspunkterne på rentesikringerne. Eksempel med udgangspunkt i en låneportefølje der finansieres til 3 måneders cibor 1,48% p.a.. I eksemplet er der ikke taget højde for marginal. Låneporteføljens varighed En varighed på ca. 4 er resultatet både med en sikring på 100% og 0% af låneporteføljen. Den gennemsnitlige rente er dog noget lavere ved en sikring på 0%. Det skyldes at rentekurvens nuværende hældning er stejlere i den korte ende. Låneanbefaling 3. kvartal 2011 Side 6 af 9

7 Tabel 1: Låneporteføljens varighed Andel sikret Løbetid på sikring i år 10 Varighed 4,1 8,00 Rente 3,00 3,60 Variabel lånerente 1,48 1,48 Eksempel på låneportefølje Låneporteføljens varighed 4,1 4,10 Låneporteføljens rente 3,00 2,4 Fordeling Vi ændrer ikke i fordelingen og vil fortsat arbejde med en spredning på rentesikringerne. Den variable andel fastholder vi med helt kort løbetid, f.eks. 3 mdr., for fortsat at have glæde af de lave korte renter. Andelen af fast rente vil vi fordele i følgende intervaller: 2- år: Ingen sikring/eksponering 6-9 år: 1/3 af de 6% år: 2/3 af de 6% Spredning på løbetider Figur 2: Rentestruktur på låneporteføljen år 43% 0-1 år 3% Samlet fordeling af låneporteføljen fastholdes. 2- år 0% 6-9 år 22% 0-1 år 2- år 6-9 år år Realkreditlån til erhverv pct. 30-årige obligationslån til kurser omkring eller lige under 100 anser vi for det mest fordelagtige i forhold til 4 pct. 30-årige obligationslån. Det er primært, hvis låntager ønsker sikkerheden for at kunne indfri til kurs pari vi anbefaler fastforrentet obligationslån. Endvidere synes det sikkert at hverken 3 eller 3, pct. 30-årige lån bliver aktuelle. Gunstigere at optage pct. 30-årigt obligationslån end 4 pct. Der kommer hverken 3 eller 3, pct. lån. Det er efter vores vurdering ikke muligt at udstikke generelle anbefalinger om realkreditlån til erhverv pga. meget varierende skatteforhold. Derudover bør der også tages hensyn til betalingsstrømme og den finansielle situation i øvrigt. Derfor anbefaler vi, at den enkelte låntager også på det område kontakter Spar Nord Bank med henblik på individuel rådgivning. Søg individuel rådgivning Låneanbefaling 3. kvartal 2011 Side 7 af 9

8 Valutafinansiering Af Jens Nyholm, tlf.: Spar Nord anbefaler i øjeblikket alene DKK og EUR som lånevalutaer - uafhængigt af tidshorisonten da vi fortsat vurderer, at rentebesparelsen ved lån i andre valutaer ikke står mål med risikoen. Vi fastholder vægten mellem EUR og DKK. Spar Nord anbefaler fortsat udelukkende EUR og DKK som lånevaluta Rammebetingelser Over de seneste måneder er de underliggende makroøkonomiske forhold i den vestlige verden forbedret. Urolighederne i Mellemøsten og Nordafrika har dog medført en stigning i olieprisen til omkring 120 USD/tdr. der sammen med den japanske Tsunami og kinesiske og europæiske opstramninger truer det globale opsving på et skrøbeligt tidspunkt i konjunkturfasen. ECB ønsker at tage toppen af de seneste måneders stigende inflation og signalerer en renteforhøjelse i juli. Vi forventer tre mere på 1 års sigt en periode hvor USA forventes at fastholde renten. Der er fortsat stor usikkerhed på det finansielle marked Både i forhold til offentlige finanser og vækstudsigter Jf. figur 1 er prisen på usikkerhed målt ved optionspræmier steget en smule siden sidste Låneanbefaling. Usikkerhed omkring den europæiske gældskrise har medført en markant styrkelse af CHF der nu ligger omkring det højeste niveau nogensinde. Usikkerheden omkring den europæiske gældskrise har dog ikke været nok til at svække EUR overfor USD som påvirkes negativt at vedvarende pengepolitiske stimuleringer. Med små renteforskelle og store udsving på valutamarkedet ligger carry-torisk 4-6 gange lavere end i perioden og vi anbefaler derfor fortsat kun finansiering i DKK og EUR. Vi forventer fortsat relativt store udsving i CHF og JPY Relativ høj usikkerhed taler overordnet for en forsigtig valutafinansieringsstrategi Figur 1: Ny stigende usikkerhed i CHF og JPY Pct. Lehman Brothers konkurs Forrige låneanbefaling EURCZK EURUSD EURJPY EURCHF Usikkerhed har generelt været stigende både CHF, EUR og JPY er steget som konsekvens af usikkerheden omkring Tsunami, gældskrise (EU) og gældsloft (US) Note: Figuren viser 3 måneders implicit volatilitet målt over for EUR (data over for DKK er ikke til rådighed). Den implicitte volatilitet måler optionsmarkedets forventning til de fremtidige valutakurs-udsving. Figur 2 viser, at rentebesparelsen sammenholdt med risikoen, hvilket betegnes carry-to-risk, er steget for de fleste valutaer med undtagelse af SEK der dog ligger en smule mere fordelagtigt end i marts. Det afspejler en relativ stor svensk rentestigning igennem perioden, men en samtidig mindre svækkelse af SEK. Låntager får stadig den største rentebesparelse set i forhold til risikoen ved lån i CHF. I lyset af den europæiske gældskrise og amerikansk vækstusikkerhed er der dog fortsat risiko forbundet med låntagning i CHF. Da rentebesparelsen samtidig er lav, anbefaler vi fortsat ikke CHF lån. På længere sigt regner vi med CHF svækkelse. Samtidig tegner meget til, at ECB sætter renten op hurtigere end SNB. Det vil medføre øget rentebesparelse ved CHF låntagning, og som på sigt igen kan gøre CHF attraktiv som lånevaluta. Carry-to-risk er fortsat lille For SEK er den negativ CHF forventes at fastholde styrken på 1-3 mdr. horisont... og vi anbefaler derfor ikke CHF som lånevaluta Låneanbefaling 3. kvartal 2011 Side 8 af 9

9 Figur 2: Rentebesparelsen i forhold til risikoen er lille 0,20 0,1 0,10 0,0 0,00-0,0-0,10 Carry-to-risk Forrige Låneanbefaling ,1 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 CHF JPY CZK SEK USD Rentebesparelsen i forhold til risikoen er fortsat ubetydelig for de fleste valutaer Specielt relativt til risikoen I 2008 lå carry-to-risk omkring -0,6 til -0,4 Altså 4-6 gange så fordelagtigt som på nuværende tidspunkt Note: Figuren viser forskellen i udviklingen i 3 måneders renten mellem udvalgte valutaer og EUR i forhold til den implicitte 3 måneders volatilitet også kaldet carry-to-risk. Konkrete anbefalinger Tabel 1 viser Spar Nords valutaanbefaling for to tidshorisonter. Den korte horisont ( Taktisk ) henvender sig til den mere spekulative låntager som ønsker en tæt opfølgning og aktiv håndtering bl.a. ved brug af fastsatte niveauer for lukning (stop loss). Den langsigtede ( Strategiske ) porteføljehorisont henvender sig til den låntager, som ønsker valutafinansiering ud fra typisk et mere kommercielt perspektiv. To valutalåneporteføljer med forskellig horisont og risikoprofil Tabel 1: Låneandele i pct. af den totale gældsportefølje Taktisk Strategisk Kort horisont Stop loss Lang horisiont DKK 6 60 EUR Sum Spar Nord fastholder anbefalingen om udelukkende at finansierer sig i EUR og DKK Note: Stop loss-niveauerne er angivet over for DKK. De anbefalede låneandele tager udgangspunkt i rentesatser for udlandslån eksklusiv marginal (såkaldte cost of funds ). I overensstemmelse med rammebetingelserne anbefaler Spar Nord i øjeblikket alene finansiering i DKK og EUR, jf. tabel 1. I den strategiske portefølje fastsættes i udgangspunktet ikke et præcist niveau for lukning af positionen. Ændringer i den taktiske portefølje kommunikeres også via Spar Nord s hjemmesiden. Ændringer i den taktiske allokering kommunikeres via hjemmesiden Det er vigtigt at understrege, at disse anbefalinger er generelle og valutafinansiering altid kræver individuel rådgivning. Såfremt låntager ønsker valutakursrisiko ud over EUR-finansiering skal evnen til at modstå større valutakursudsving være til stede. Søg altid rådgivning i Spar Nord Hav råd til kursudsving! Redaktion afsluttet, 16. juni 2011, kl. 1:24 Denne publikation er udgivet af Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S, Postboks 162, 9100 Aalborg. Publikationen er markedsføringsmateriale og kan ikke anses som en investeringsanalyse. Der er ikke forbud mod at handle inden offentliggørelse, og Spar Nord Bank koncernen kan have positioner i de pågældende finansielle instrumenter og valutakryds. Vurdering af gevinstpotentiale og værdiansættelsesmæssige betragtninger skal ikke opfattes som garanti for fremtidigt afkast. Tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidigt afkast, og gevinster/tab kan blive forøget eller formindsket som følge af valutakursudsving. Fremtidige afkast og/eller den fremtidige kursudvikling kan blive negativ. Gengivelse af publikationen eller dele heraf er ikke tilladt uden forudgående tilladelse. Publikationen er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for at være pålidelige, men Handelsområdet i Spar Nord Bank garanterer ikke for, at oplysningerne er korrekte eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn. Alle vurderinger er udført på den angivne dato og kan ændres uden videre. Anbefalingerne skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter, og Spar Nord Bank koncernen påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Låneanbefaling 3. kvartal 2011 Side 9 af 9

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta 4. kvartal 2012 Markedsføringsmateriale 5. oktober 2012 Makroøkonomiske udsigter side 2 Krisen lever endnu med nye runder op og nedture på finansmarkederne. Ny europæisk

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune Gældsrapportering juni 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa, den 7. juli 2015 [2] Indledning Gældsrapporteringen omhandler Aabenraa Kommunes lån (undtaget lån til ældreboliger) samt finansielle forretninger

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Faxe Kommune. Gældsrapport. April 2015. Anne Kathrine Møller Petersen. Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune. Gældsrapport. April 2015. Anne Kathrine Møller Petersen. Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune April 2015 Anne Kathrine Møller Petersen Derivatives Marketing Corporate & Public Sector en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed Februar 2015 Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed En kombination af svag økonomi, lav inflation og uro på de finansielle markeder har medført en rekordlav rente. Selvom vi

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Strategioplæg Schweizerfranc NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE 1. Indledning Formålet med dette notat er at drøfte med Økonomiudvalget, om den nuværende valgte strategi for håndtering af kommunens eksponering

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Økonomidirektøren 29. august 2011 Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Norddjurs Kommune har pr. 26. august 2011 lån i schweizerfranc (CHF) på ca. 14 mio. CHF, hvilket med en kurs på 6,50

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Optimér lånesammensætningen i forhold til din strategi

Optimér lånesammensætningen i forhold til din strategi Optimér lånesammensætningen i forhold til din strategi Tema 12 Dansk Kvægs Kongres 2005 Specialkonsulent Jeanette Brogaard Økonomi og Jura Disposition Hvorfor rentestyring aktiv gældspleje? Sammensætning

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Agrovisjon 2007. Finansiering av landbrugsnæringen - dansk virkelighet

Agrovisjon 2007. Finansiering av landbrugsnæringen - dansk virkelighet Agrovisjon 2007 Finansiering av landbrugsnæringen - dansk virkelighet Den 26. oktober 2007 Sektionsleder, Jeanette Brogaard Dansk virkelighed Landbrugets gæld - lånestruktur i dansk landbrug Lånemuligheder

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Rudersdal Kommune Status på låneportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 13. jan. 2015. Dealer Pernille Kristensen

Rudersdal Kommune Status på låneportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 13. jan. 2015. Dealer Pernille Kristensen Rudersdal Kommune Status på låneportefølje Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 13. jan. 2015. Dealer Pernille Kristensen Indhold Kommentarer til risiko side 2 Nøgletal til risikostyring

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Finans & Råvarer. Specialer:

Finans & Råvarer. Specialer: Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i

Læs mere

Finansierings- og rentemøde

Finansierings- og rentemøde Finansierings- og rentemøde onsdag, den 7. oktober 2015 v/ Jørgen Thorø, KHL Kort og lang rente siden 1998 Råvareakties op- og nedtur Økonomisk udvikling i Danmark Den absolutte rentebund

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere