Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta"

Transkript

1 MAKRO Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta 3. kvartal 2011 Markedsføringsmateriale 16. juni 2011 Makroøkonomiske udsigter side 2 I gennem de seneste uger har nøgletallene i specielt USA overrasket negativt. Specielt den amerikanske ISM indikator og beskæftigelse har vist overraskende svaghed. Målt på Citygroups surprise indeks svarer de negative overraskelser nu til niveauet omkring Finanskrisens udbrud i efteråret 2008 Vi forventer fortsat, at rentebunden er passeret, men som vi skrev i sidste udgave i marts har det være under stor volatilitet. Den forventes at fortsætte. Boligfinansiering side 4 Låntagere med 6 og 7 pct.-lån har fået en ny mulighed for at få konverteret ned i et billigere fastrentelån. De nuværende serier med fastrentelån lukker ultimo august. De nye serier ventes at ligge 1-1, kurspoint lavere. Da vi forventer stigende renter, anbefaler vi, at man hjemtager lån i de gamle serier inden de lukker. Vi anbefaler fastrentelån frem for rentetilpasningslån. Figur 1: Renteudvikling: Bolig 9 Pct Fastrentelån Forrige Låneanbefaling Rentetilpasningslån Figur 2: Renteudvikling: Erhverv Pct. Forrige Låneanbefaling Erhvervsfinansiering side 6 Vi forventer fortsat stigninger i både de korte og lange renter. Vi fastholder derfor fastrenteandelen på 6 pct. i den kommende periode. Valutafinansiering side 8 Usikkerhed omkring den europæiske gældskrise har medført en markant styrkelse af CHF der nu ligger omkring det højeste niveau nogensinde. Samtidig har usikkerheden omkring den europæiske gældskrise på det seneste svækket EUR overfor USD, som ellers har været påvirket negativt at de vedvarende pengepolitiske stimuleringer i USA. Med små renteforskelle og store udsving på valutamarkedet ligger carry-to-risk 4-6 gange lavere end i perioden og vi anbefaler derfor fortsat kun finansiering i DKK og EUR årig DKK swap 10 årig EUR swap Cibor 3 Figur 3: Renteudvikling: Valuta Pct. Forrige Låneanbefaling CHF - Libor 3M EUR - Euribor 3M Cibor 3 Anbefalingerne er gældende indtil andet meddeles på Spar Nords hjemmeside.

2 Økonomisk overblik: Stigende frygt for double dip Af Jens Nyholm, tlf.: Igennem de seneste uger er frygten for et double dip taget til og selvom det fortsat ikke er det mest sandsynlige scenario er risikoen øget så meget, at risikoen skal tages alvorligt og har haft en synlig effekt på det finansielle marked. Det ses både af de seneste ugers faldende aktiemarked og renter, samt en flugt ind i den ofte sikre havn Schweizer Franc. Det seneste søm i ligkisten har været markante skuffelser ved offentliggørelsen af de to suverænt vigtigste nøgletal for det finansielle marked: Det amerikanske ISM indeks for industrien samt beskæftigelsen udenfor landbrugssektoren non-farm-payroll. Stigende risiko for et double dip Svag beskæftigelse og industriindikatorer har medført fald i aktier og renter Indikationerne på udviklingen i det amerikanske ISM (industri-) indeks og beskæftigelse var på forhånd ikke gode og selv i forhold til disse indikationer skuffede tallene. ISM indikatoren faldt til 3, og dermed et fald på 6,9 point der bragte indekset over den aktuelle aktivitet tilbage til september 2009 niveauet. Et tilsvarende stort fald er kun set 14 gange siden 1948 svarende til under 2 pct. af observationerne. Bag faldet stod et fald i både ordrer, produktion og lagre - en kombination der godt kunne indikere, at der bag noget af faldet kunne ligge en bil-historie der har baggrund i komponentmangel ovenpå det japanske jordskælv i marts. ISM indekset faldt markant i maj Tilsvarende fald er kun set 14 gange siden 1948 Det kan være midlertidigt! Figur 1: Ledende indikatorer G3 og BRIK 6 Indeks US EU BRIK JP Globale PMI indeks viser svaghed 2 06 USA Japan Eurozonen BRIK Kilde: Datastream og Spar Nord Blandede tal for beskæftigelsen Til gengæld faldt ISM beskæftigelsesindekset kun til 8,2 og signalere dermed fortsat pæn fremgang på arbejdsmarkedet. Noget der blev bekræftet af ISM for servicesektoren hvor beskæftigelsesindikatoren steg fra 1,9 til 4,0. Det er dog ikke ligefrem det billede der er kommet ud af andre arbejdsmarkedsindikatorer og specielt ikke det billede der kom ud af den seneste arbejdsmarkedsrapport, der viste en fremgang i beskæftigelsen på sølle mere end færre end forventet. Ovenpå 3 måneder med gennemsnitligt nye job, gik kadencen således helt ud af jobmarkedet - noget der umiddelbart er svært at forklare ud fra ovenfor nævnte bil-historie. Dermed sås der tvivl om hvorvidt den private sektor står parat til at overtage stafetten fra 2 års offentlige stimuleringer. Skabes der ikke jobs er det vanskeligt at se nogen nævneværdig fremgang i forbruget. Blandede signaler på beskæftigelsen ISM signalerer fortsat fremgang, men de faktiske tal er svage Er den private sektor stærk nok til at overtage depechen fra det offentlige? Negative overraskelser Samlet har de 2 skuffende nøgletal medført, at Citigroups surpriseindeks for USA er faldet til omkring -110 hvilket er det laveste niveau siden efteråret 2008 Surpriseindeks negativ Låneanbefaling 3. kvartal 2011 Side 2 af 9

3 altså midt under Finanskrisens kritiske måneder. Vi forventer, at nøgletallene vil genvinde noget af styrken igen, således, at der ikke kommer et double dip i USA - men farten er helt tydeligt gået ud af den amerikanske økonomi og arbejdsmarked på et ekstremt kritisk tidspunkt, hvor den private sektor skal overtage stafetten fra det offentlige for at fastholde den økonomiske fremgang. Vi forventer svag vækst i de kommende måneder, men et egentlig double dip, med 2 på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst, ligge ikke umiddelbart i kortene. For USA er nøgletallene nu lige så svage (relativt til forventningen) som i efteråret 2008 Den græske tragedie fortsætter Med den seneste nedgradering fra Standard & Poor's (S&P) er Grækenland nu officielt den rating i verden blandt stater. Det vil sige dårligere end både Venezuela, Argentina og Ecuador! Nedgraderingen sker efter at S&P har vurderet, at en gældssanering - eller omstrukturering - er sandsynlig, og vil blive betragtet som en misligholdelse altså en eller anden form for statsbankerot. Sker der en omstrukturering vil S&P klassificere det som en "selective default", mens Grækenlands rating ville blive sænket til D fra de nuværende CCC. Samtidig med rentestigningen steg CDS'erne til nye højder med en forsikringspræmie der nu ligger i Det vil sige, at man årligt skal betale 1,6 mio. USD for at forsikre en position på 10 mio. USD. Omregnet til konkursrisiko kan den græske risiko nu implicit omregnes til ca. 7 pct.! Udviklingen har smittet af på kreditvurderingen i både Portugal og Irland hvor konkursrisikoen nu nærmer sig 0 pct.! Det virker mere og mere sandsynligt, at der kommer en snarlig omstrukturering af den græske gæld! I Europa forsætter den græske tragedie Det ligner efterhånden en statsbankerot i Grækenland Markedet kalkulerer nu med en default risiko på ca. 7 pct. Bernanke anerkender svaghed En af de seneste uges markante begivenheder har endvidere været, at den amerikanske centralbankchef Bernanke nu også anerkender den seneste svaghed i den amerikanske økonomi. Bernanke og Co. er overrasket overfor svagheden, men har indtil videre ikke givet noget hints om yderigere stimuleringer, (hvilket vi heller ikke forventer). På baggrund af den aktuelle svaghed advarer Fed nu politikerne mod for kraftige opstramninger på de offentlige budgetter, idet det, på et skrøbeligt tidspunkt, kan sende den amerikanske økonomi længere ned. I den forbindelse er det måske værd at notere sig, at man i USA tror på, at finanspolitiske opstramninger har en negativ effekt på økonomien og, at man derfor skal afholde sig fra det. I Europa fokuserer man udelukkende på, at finanspolitisk disciplin sikrer de langsigtede vækstudsigter, hvorfor man strammer op! Bernanke gav endelig udtryk for, at noget af svagheden var reel og noget var midlertidigt, hvorfor de forventer at økonomien igen ville bevæge sig fremad i 2. halvår. Om han får ret i det, afgøres af arbejdsmarkedet, men der vil gå i hvert fald et par måneder endnu inden det spørgsmål er afgjort og vi ved om der bare var tale om et soft spot ovenpå japansk Tsunami og stigende oliepris eller det skyldes at, effekten af de penge- og finanspolitiske stimuli er ved at flade ud og hverken forbrugerne eller virksomhederne endnu står klar til at overtage stafetten fra de offentlige stimulanser? I USA anerkender Bernanke svagheden Men indikerer ikke yderligere stimuleringer med mindre de kommer fra finanspolitikken selvom der ikke synes meget plads i budgettet! Om det kommer afhænger af om den nuværende svaghed er en soft spot Eller mere fundamental svaghed? Rentebunden passeret, men Samlet forventer vi, at rentebunden er passeret, at ECB forhøjer renten 2 gange mere i år, men at amerikanerne fastholder stimuleringen året ud. Vi forventer ingen amerikansk renteforhøjelse for tidligst i 2. kvartal Fortsætter svagheden i de makroøkonomiske nøgletal hen over sommeren er der sandsynligvis tale om en mere fundamental svaghed i verdensøkonomien og fald i renten tilbage mod tidligere niveauer i efteråret 2010 kan ikke udelukkes. Det synes dog mere sandsynligt, at økonomierne blot oplever en midlertidig svaghed men at opsvinget ovenpå Finanskrisen vil være svagt og langtrukket. Det leverer rum for svagt stigende renter i 2. halvår Rentebunden blev passeret i efteråret 2010 Yderligere tilbagefald fra de nuværende niveauer kan ikke udelukkes - men det synes mest sandsynligt at vi vil opleve svagt stigende renter i 2. halvår Låneanbefaling 3. kvartal 2011 Side 3 af 9

4 Boligfinansiering for privatbeskattede Af Martin Lundholm, tlf Fik man ikke at få konverteret 6 og 7 pct. realkreditlån i sensommeren forrige år, er der kommet en anden halvleg, som vi anbefaler, at man udnytter, mens tid er. 2. halvleg er gået i gang! Overraskende rentefald skal bruges til at få konverteret ned i 4 pct Siden midten af april er renterne faldet. Det anbefaler vi især skal udnyttes af dem, der ikke fik konverteret 6 og 7 pct. fastrentelån i sensommeren Metoden er dog en lidt anden denne gang, da 4 pct eren ligger under kurs 9 og derfor ikke kan anbefales. I stedet skal fokus rettes mod 4 pct eren, som i skrivende stund ligger i kurs 96,0. Konverter 6 og 7 pct. lån ned i 4 pct Som det fremgår af tabel 1, vil låntagere med lån i 7-31 ere og 6-32 ere opleve en månedlig ydelsesbesparelse efter skat på henholdsvis 60 kr. og 10 kr. ved et lån på 1 mio. kr. med afdrag. Låntagere med lån i 7-31 ere og 6-32 ere oplever en månedlig ydelsesbesparelse De andre viste lån i tabel 1 vil umiddelbart opleve en højere månedlige nettoydelse, men til gengæld skærer man flere år af løbetiden. Hvis man fx skifter et 6-38-lån ud med et 4-31-lån, vil den månedlige nettoydelse stige med 0 kr. Til gengæld skæres 7 år af restløbetiden og samlet set sparer låntager kr. i nutidsværdi De andre viste lån i tabel 1 vil umiddelbart opleve en højere nettoydelse Ved omlægningen fastholdes fordelene ved fastrentelånet, ulempen er, at obligationsrestgælden stiger kr. Tabel 1: Ændring i ydelse, restgæld mv. ved omlægning af udvalgte realkreditlån Nuværende lån Konvertering til Ændring i 1. års Nutidsværdien Stigning i Udløb/ månedlig nettoydelse af den totale obligationsrestgæld Kupon Type Udløb Kupon Type serie besparelse Med afdrag 7 pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente pct. Fastrente Note: Restgæld på 1 mio. kr. Efter 32,4 pct. skat. Inkl. standardomkostninger til konvertering mv. Data pr 16. juni Serieskift til august De nuværende serier med fastrente og udløb i 2026, 2031 og 2041 lukker ultimo august. Derefter skal fastrentelån optages i serier med udløb i 2029, 2034 og Kursen på disse nye serier forventes at komme til at ligge ca. 1-1, kurspoint lavere end de tilsvarende gamle Det gør, at låntagere, der vil tage fastrentelån, skal overveje, om renten efterfølgende vil falde så meget, at dette opvejer kurstabet pga. serieskiftet. Vi anbefaler, at man får gennemført låntagning i de nuværende serier inden de lukker ultimo august. Opvejer renten kurstabet? Låneanbefaling 3. kvartal 2011 Side 4 af 9

5 30-årige fastrentelån i en gråzone -41 ere med afdrag er kommet over kurs 100 og er dermed lukket. Man er derfor henvist til at bruge -41 ere uden afdrag, hvis man ønsker fastrentelån med afdrag, da 4-41 eren ligger under kurs 9 og derfor givet et for stort kurstab. Det bringer desværre de 30-årige fastrentelån i en træls grå-zone. Trods dette, anbefaler vi fastrentelån, specielt i lyset af det rentefald, som vi har oplevet siden april. Vi anbefaler fastrentelån frem for rentetilpasningslån Som det fremgår af tabel 2, vil et 30-årigt fastrentelån med afdragsfrihed umiddelbart have en højere 1. års månedlig nettoydelse end et 1-årige rentetilpasningslån, nemlig kr. mod 1.60 kr. Men stiger renten med blot 1 pct.-point, vil den effektive låneomkostning efter 3 år ved fastrentelån være kr. lavere end ved et 1-årigt rentetilpasningslån (6.600 kr. mod kr.). Ved et rentestigning på 2 pct.-point vil den effektive låneomkostning ved fastrentelånet blive negativ, nemlig en fortjeneste på kr. men et 30-årigt fastrentelån med afdragsfrihed har en højere 1. års månedlig nettoydelse end et 1-årige rentetilpasningslån Tabel 2: Udvalgte aktuelle realkreditlån* Kurs/ Rente 30-årig annuitet med afdrag 1. års md. nettoydelse Uændret rente Nettoydelse Eff. låneomk.# Status efter 3 år Renten falder Renten stiger 0, pct.-point 1 pct.-point Nettoydelsomk.ydelse Eff. låne- Netto- Eff. låneomk.# Renten stiger 2 pct.-point Nettoydelse Eff. låneomk.# 1-årigt rentetilp. X1 2,0 pct årigt rentetilp. X3 2,6 pct årigt rentetilp. X 3,1 pct pct. renteloft 21 9, pct , årig annuitet med 10 års afdragsfrihed 1-årigt rentetilp. X1 2,0 pct årigt rentetilp. X3 2,6 pct årigt rentetilp. X 3,1 pct pct. renteloft 21 94, pct , Note: *Lån på 1 mio. kr. inkl. bidrag (0, pct.). Efter 32,4 pct. skat. Uden omkostninger. #Effektiv låneomkostning = Kursværdi af restgæld + samlet ydelse efter skat låneprovenuet. Kræver at lånet indfries, enten ved salg af boligen eller ved konvertering af lånet. De simulerede renteændringer antages at ske umiddelbart efter optagelsen af lånet. Data pr. 16. juni Rentetilpasningslån Som vi beskrev i forrige nummer af Låneanbefalinger, skal låntagere med rentetilpasningslån være forberedt på stigende renter og en forhøjet risiko for større rentestigninger. Vær især opmærksom på, at rentetilpasningslån med afdragsfrihed har den største følsomhed i hvor meget ydelsen stiger, når renten stiger. Låntagere med rentetilpasningslån skal være forberedt på stigende renter Vi anbefaler fortsat 1-årige rentetilpasningslån frem for længere rentetilpasningslån, hvis man vil have rentetilpasningslån og ikke fastrentelån, som vi anbefaler. Det er vores opfattelse, at længere rentetilpasningslån kan give en falsk tryghed. Derudover tilbyder 1-årige rentetilpasningslån fleksibilitet, som vi vurderer er en fordel i det aktuelle rentemiljø. Generelle forudsætninger bag anbefalingerne Alle beregninger og anbefalinger i denne publikation er vejledende og uden ansvar for Spar Nord Bank. Vurderinger og anbefalinger er baseret på standardberegninger og en række forudsætninger, der ikke nødvendigvis er identisk med de vilkår, der gælder for den enkelte låntager. Søg derfor altid konkret rådgivning i Spar Nord Bank. Rentesikring via længere rentetilpasningslån kan give en falsk tryghed Søg altid rådgivning i Spar Nord Bank Låneanbefaling 3. kvartal 2011 Side af 9

6 Finansieringsovervejelser for selskaber og VSO Af Henrik Nielsen, tlf Som ventet hævede ECB og Danmarks Nationalbank de ledende renter i april til henholdsvis 1,2 og 1,30 pct. De lange renter er siden da faldet med rentepunkter. ECB har signaleret at der kommer en renteforhøjelse på deres juli møde. I alt tror vi på 3 renteforhøjelser a 2 punkter de kommende 12 mdr. Vi forventer både stigende korte og lange renter men med store udsving undervejs.. Figur 1: Swap graf, 10 årig 6 Pct. Forrige Låneanbefaling årige swaprenter er stadig historisk lave og retningen peger stadig op årig DKK swap Kilde: Datastream og Spar Nord Generel anbefalet fordeling Markedets fokus er lige nu delt mellem debatten omkring holdbarheden af den økonomiske vækst i USA og gældskrisen i i Grækenland. Grækenland tiltrækker sig stor opmærksomhed, da udviklingen der i første omgang vil smitte direkte af på Irland og Portugal og i værste fald også på Spanien, Italien og Belgien. Usikkerheden om den fremtidige renteudvikling er derfor ikke blevet mindre siden sidst. Vi forventer dog stadig generelt stigende renter. Vi er stadig komfortable med vores anbefaling og vælger ikke at øge andelen af fast rente. Fastholder låneporteføljens fordeling mellem fast og variabel. Fast rente Rentefølsomheden i låneporteføljen kan man arbejde med på forskellige måder. Fordelingen i procent mellem fast og variabel har vi i denne publikation brugt som eksempel på hvordan en låneportefølje kan afdækkes. Ved at bruge denne metode skabes der også et godt overblik over afdækning af likviditetsrisikoen. Likviditetssikring Varighed En anden måde at arbejde med rentefølsomheden på er, at måle på låneporteføljens varighed. Denne metode fokuserer mest på hvor følsom låneporteføljen er overfor rentebevægelser, når der måles på udsvingene i værdierne på renteafdækningen, mens likviditetsrisikoen ikke har helt samme fokus. Hvis man ønsker at anvende denne metode vil vi anbefale, at man for at opnå den ønskede varighed laver rentesikringer for lidt mindre beløb men til gengæld på længere løbetider. Som beskrevet sidste gang vil vi også her arbejde med en spredning på løbetiderne for at få fordelt udløbstidspunkterne på rentesikringerne. Eksempel med udgangspunkt i en låneportefølje der finansieres til 3 måneders cibor 1,48% p.a.. I eksemplet er der ikke taget højde for marginal. Låneporteføljens varighed En varighed på ca. 4 er resultatet både med en sikring på 100% og 0% af låneporteføljen. Den gennemsnitlige rente er dog noget lavere ved en sikring på 0%. Det skyldes at rentekurvens nuværende hældning er stejlere i den korte ende. Låneanbefaling 3. kvartal 2011 Side 6 af 9

7 Tabel 1: Låneporteføljens varighed Andel sikret Løbetid på sikring i år 10 Varighed 4,1 8,00 Rente 3,00 3,60 Variabel lånerente 1,48 1,48 Eksempel på låneportefølje Låneporteføljens varighed 4,1 4,10 Låneporteføljens rente 3,00 2,4 Fordeling Vi ændrer ikke i fordelingen og vil fortsat arbejde med en spredning på rentesikringerne. Den variable andel fastholder vi med helt kort løbetid, f.eks. 3 mdr., for fortsat at have glæde af de lave korte renter. Andelen af fast rente vil vi fordele i følgende intervaller: 2- år: Ingen sikring/eksponering 6-9 år: 1/3 af de 6% år: 2/3 af de 6% Spredning på løbetider Figur 2: Rentestruktur på låneporteføljen år 43% 0-1 år 3% Samlet fordeling af låneporteføljen fastholdes. 2- år 0% 6-9 år 22% 0-1 år 2- år 6-9 år år Realkreditlån til erhverv pct. 30-årige obligationslån til kurser omkring eller lige under 100 anser vi for det mest fordelagtige i forhold til 4 pct. 30-årige obligationslån. Det er primært, hvis låntager ønsker sikkerheden for at kunne indfri til kurs pari vi anbefaler fastforrentet obligationslån. Endvidere synes det sikkert at hverken 3 eller 3, pct. 30-årige lån bliver aktuelle. Gunstigere at optage pct. 30-årigt obligationslån end 4 pct. Der kommer hverken 3 eller 3, pct. lån. Det er efter vores vurdering ikke muligt at udstikke generelle anbefalinger om realkreditlån til erhverv pga. meget varierende skatteforhold. Derudover bør der også tages hensyn til betalingsstrømme og den finansielle situation i øvrigt. Derfor anbefaler vi, at den enkelte låntager også på det område kontakter Spar Nord Bank med henblik på individuel rådgivning. Søg individuel rådgivning Låneanbefaling 3. kvartal 2011 Side 7 af 9

8 Valutafinansiering Af Jens Nyholm, tlf.: Spar Nord anbefaler i øjeblikket alene DKK og EUR som lånevalutaer - uafhængigt af tidshorisonten da vi fortsat vurderer, at rentebesparelsen ved lån i andre valutaer ikke står mål med risikoen. Vi fastholder vægten mellem EUR og DKK. Spar Nord anbefaler fortsat udelukkende EUR og DKK som lånevaluta Rammebetingelser Over de seneste måneder er de underliggende makroøkonomiske forhold i den vestlige verden forbedret. Urolighederne i Mellemøsten og Nordafrika har dog medført en stigning i olieprisen til omkring 120 USD/tdr. der sammen med den japanske Tsunami og kinesiske og europæiske opstramninger truer det globale opsving på et skrøbeligt tidspunkt i konjunkturfasen. ECB ønsker at tage toppen af de seneste måneders stigende inflation og signalerer en renteforhøjelse i juli. Vi forventer tre mere på 1 års sigt en periode hvor USA forventes at fastholde renten. Der er fortsat stor usikkerhed på det finansielle marked Både i forhold til offentlige finanser og vækstudsigter Jf. figur 1 er prisen på usikkerhed målt ved optionspræmier steget en smule siden sidste Låneanbefaling. Usikkerhed omkring den europæiske gældskrise har medført en markant styrkelse af CHF der nu ligger omkring det højeste niveau nogensinde. Usikkerheden omkring den europæiske gældskrise har dog ikke været nok til at svække EUR overfor USD som påvirkes negativt at vedvarende pengepolitiske stimuleringer. Med små renteforskelle og store udsving på valutamarkedet ligger carry-torisk 4-6 gange lavere end i perioden og vi anbefaler derfor fortsat kun finansiering i DKK og EUR. Vi forventer fortsat relativt store udsving i CHF og JPY Relativ høj usikkerhed taler overordnet for en forsigtig valutafinansieringsstrategi Figur 1: Ny stigende usikkerhed i CHF og JPY Pct. Lehman Brothers konkurs Forrige låneanbefaling EURCZK EURUSD EURJPY EURCHF Usikkerhed har generelt været stigende både CHF, EUR og JPY er steget som konsekvens af usikkerheden omkring Tsunami, gældskrise (EU) og gældsloft (US) Note: Figuren viser 3 måneders implicit volatilitet målt over for EUR (data over for DKK er ikke til rådighed). Den implicitte volatilitet måler optionsmarkedets forventning til de fremtidige valutakurs-udsving. Figur 2 viser, at rentebesparelsen sammenholdt med risikoen, hvilket betegnes carry-to-risk, er steget for de fleste valutaer med undtagelse af SEK der dog ligger en smule mere fordelagtigt end i marts. Det afspejler en relativ stor svensk rentestigning igennem perioden, men en samtidig mindre svækkelse af SEK. Låntager får stadig den største rentebesparelse set i forhold til risikoen ved lån i CHF. I lyset af den europæiske gældskrise og amerikansk vækstusikkerhed er der dog fortsat risiko forbundet med låntagning i CHF. Da rentebesparelsen samtidig er lav, anbefaler vi fortsat ikke CHF lån. På længere sigt regner vi med CHF svækkelse. Samtidig tegner meget til, at ECB sætter renten op hurtigere end SNB. Det vil medføre øget rentebesparelse ved CHF låntagning, og som på sigt igen kan gøre CHF attraktiv som lånevaluta. Carry-to-risk er fortsat lille For SEK er den negativ CHF forventes at fastholde styrken på 1-3 mdr. horisont... og vi anbefaler derfor ikke CHF som lånevaluta Låneanbefaling 3. kvartal 2011 Side 8 af 9

9 Figur 2: Rentebesparelsen i forhold til risikoen er lille 0,20 0,1 0,10 0,0 0,00-0,0-0,10 Carry-to-risk Forrige Låneanbefaling ,1 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 CHF JPY CZK SEK USD Rentebesparelsen i forhold til risikoen er fortsat ubetydelig for de fleste valutaer Specielt relativt til risikoen I 2008 lå carry-to-risk omkring -0,6 til -0,4 Altså 4-6 gange så fordelagtigt som på nuværende tidspunkt Note: Figuren viser forskellen i udviklingen i 3 måneders renten mellem udvalgte valutaer og EUR i forhold til den implicitte 3 måneders volatilitet også kaldet carry-to-risk. Konkrete anbefalinger Tabel 1 viser Spar Nords valutaanbefaling for to tidshorisonter. Den korte horisont ( Taktisk ) henvender sig til den mere spekulative låntager som ønsker en tæt opfølgning og aktiv håndtering bl.a. ved brug af fastsatte niveauer for lukning (stop loss). Den langsigtede ( Strategiske ) porteføljehorisont henvender sig til den låntager, som ønsker valutafinansiering ud fra typisk et mere kommercielt perspektiv. To valutalåneporteføljer med forskellig horisont og risikoprofil Tabel 1: Låneandele i pct. af den totale gældsportefølje Taktisk Strategisk Kort horisont Stop loss Lang horisiont DKK 6 60 EUR Sum Spar Nord fastholder anbefalingen om udelukkende at finansierer sig i EUR og DKK Note: Stop loss-niveauerne er angivet over for DKK. De anbefalede låneandele tager udgangspunkt i rentesatser for udlandslån eksklusiv marginal (såkaldte cost of funds ). I overensstemmelse med rammebetingelserne anbefaler Spar Nord i øjeblikket alene finansiering i DKK og EUR, jf. tabel 1. I den strategiske portefølje fastsættes i udgangspunktet ikke et præcist niveau for lukning af positionen. Ændringer i den taktiske portefølje kommunikeres også via Spar Nord s hjemmesiden. Ændringer i den taktiske allokering kommunikeres via hjemmesiden Det er vigtigt at understrege, at disse anbefalinger er generelle og valutafinansiering altid kræver individuel rådgivning. Såfremt låntager ønsker valutakursrisiko ud over EUR-finansiering skal evnen til at modstå større valutakursudsving være til stede. Søg altid rådgivning i Spar Nord Hav råd til kursudsving! Redaktion afsluttet, 16. juni 2011, kl. 1:24 Denne publikation er udgivet af Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S, Postboks 162, 9100 Aalborg. Publikationen er markedsføringsmateriale og kan ikke anses som en investeringsanalyse. Der er ikke forbud mod at handle inden offentliggørelse, og Spar Nord Bank koncernen kan have positioner i de pågældende finansielle instrumenter og valutakryds. Vurdering af gevinstpotentiale og værdiansættelsesmæssige betragtninger skal ikke opfattes som garanti for fremtidigt afkast. Tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidigt afkast, og gevinster/tab kan blive forøget eller formindsket som følge af valutakursudsving. Fremtidige afkast og/eller den fremtidige kursudvikling kan blive negativ. Gengivelse af publikationen eller dele heraf er ikke tilladt uden forudgående tilladelse. Publikationen er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for at være pålidelige, men Handelsområdet i Spar Nord Bank garanterer ikke for, at oplysningerne er korrekte eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn. Alle vurderinger er udført på den angivne dato og kan ændres uden videre. Anbefalingerne skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter, og Spar Nord Bank koncernen påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Låneanbefaling 3. kvartal 2011 Side 9 af 9