LLIGAN. Goddag og farvel Restauratørskifte i Mollerup Læs artiklerne side Medlemsblad for MOLLERUP. 19. årgang Nr. 1 April 2011 B U C F L E O G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LLIGAN. Goddag og farvel Restauratørskifte i Mollerup Læs artiklerne side 13-15. Medlemsblad for MOLLERUP. 19. årgang Nr. 1 April 2011 B U C F L E O G"

Transkript

1 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 19. årgang Nr. 1 April 2011 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Goddag og farvel Restauratørskifte i Mollerup Læs artiklerne side 13-15

2 Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf Club Mollerupvej 7 DK-8240 Risskov Sekretariatet: Telefon Telefax Charlie Herbst (forretningsfører) Åbningstider Sommer (1/4-31/10): Mandag-torsdag...kl Fredage...kl Vinter (1/11-31/3): Mandag-onsdag...kl Torsdag...kl Januar måned: Mandag-torsdag...kl Green-keeper Ulrik Sørensen Pro-shop Søren Rolner Kennett Sørensen MGC Café & Restaurant Restauratør Frank Heskjær mobil Formand Jørgen Østergaard Nielsen Baneudvalget Henrik Vinther Kasserer Sven Aaen Hans Trautner Vidste du......at alle medlemmer af Mollerup Golf Club har ret til hvert år at købe 6 greenfee-billetter til gæstespillere for halvdelen af weekend greenfee? I år Information og Trivselsudvalget Niels Eilif Hansen Turnerings-/begynder- og HCP-udvalget Marianne Maegaard Peter Winther Jesper Høybye er beløbet 175 kroner pr. billet. Eneste krav er, at du selv skal spille sammen med de spillere, der benytter billetterne. Billetterne købes i Sekretariatet. 2 MOLLERUP GOLF CLUB

3 L M M O L L E Mollerup Golf Club Mollerupvej 7 DK-8240 Risskov Molligans redaktion Niels Eilif Hansen, tlf H.C. Ralking, tlf Julie Andersen, tlf Bent Kjeldsen, tlf Kim Haugaard, tlf Charlie Herbst, tlf Alf Lund, tlf Tryk og layout: Grafisk Hus Løgstør, tlf Oplag: stk. Udsendes til 760 husstande R U P G B U O C F L LLIGAN Skriv til os: Redaktionen modtager gerne artikler og artikelforslag. Vi forbeholder os dog ret til at forkorte og redigere i det redaktionelle stof. Sendes til: Annoncepriser (pr. indrykning) 1/1 side...kr /2 side...kr /4 side...kr. 375 Bagsiden...kr Bestil indrykning i 3 numre og få 15% rabat Indhold Formandens leder...5 Generalforsamling...6 Kammeratskabspokalen og Præstationspokalen...9 Nye bestyrelsesmedlemmer...10 Søren Møller Jensen forlader The 19th Hole...13 Medlemmerne er hjertet!...14 Fuglekasser i Mollerup...16 Store Oprydningsdag...17 Turneringskalender Greenfeeaftaler...20 Har du prøvet at spille hulspil?...21 Flot sæsonstart...22 Baneudvalget...23 Eliteudvalget...24 Erhvervsklubben...27 Seniorklubben...29 Juniorudvalget...30 Tirsdagspigerne...31 Sponsorer og annoncører...32 Nyt fra sekretariatet...34 Fortrinsret og banelukning...35 Velkommen til nye medlemmer...35 Portosponsor for dette nummer: Så gik starten... Annoncer sendes til Mollerup Golf Clubs sekretariat: Deadline for næste nummer er 1.august Forsidebillede: Restauratørskifte. Foto: Kim Haugaard Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Fotogengivelse kun efter aftale. Ny sæson synges i gang. Foto: Linda Askjær MOLLERUP GOLF CLUB 3

4 PrioritetsLån fra 2,26% p.a.* *Pr. 7/ ÅOP 2,32% Åboulevarden / 8000 Århus C / tlf / 4 MOLLERUP GOLF CLUB

5 FORMANDENS LEDER Hyggen vågner til live Af Jørgen Østergaard Nielsen Klubformand Vi har haft et par trælse år med lange vintre med korte og atypiske golfsæsoner til følge. Og vi har ikke mindst haft en periode, hvor debatten i klubben var domineret af holdninger for og imod klubhusbyggeriet og sikkert, som en følge deraf, holdninger for og imod bestyrelsen. Men nu kan vi begynde at vejre morgenluft og samle kræfterne om at genskabe trivslen i klubben, så vi atter kan genvinde troen på, at vi har Danmarks hyggeligste golfklub. Tilslutningen og stemningen på den nyligt afholdte ordinære generalforsamling var for mig et tydeligt tegn på, at sammenholdet i vor klub står særdeles stærkt, og at medlemmerne ønsker og vil kæmpe for at bevare den gode ånd i Mollerup Golf Club. På generalforsamlingen sluttede jeg min beretning med blandt andet følgende: Lad os nu stå sammen om et andet projekt, nemlig at genskabe Mollerup Golf Club som det vi plejer at prale af, Danmarks Hyggeligste Golf Club. Nu har vi rigtig gode klubhusfaciliteter, som vi kan være stolte af og som kan måle sig med de bedste i landet. Hvilket jeg i øvrigt tror er vigtigt i markedsføring af klubben i bred forstand. Lad os på godt nudansk tage Ja-hatten på og bruge energien på noget positivt til gavn for klubben og os selv. Accepter, at vi er forskellige og hold fokus på det væsentlige, nemlig den enestående mulighed for socialt samvær, som golfsporten giver. Nu handler det ikke om for eller imod klubhusbyggeriet. Nu står det der, tag det i brug, vær sammen, byd venner og bekendte med herud og lad os i fællesskab få smilet og gejsten tilbage. Så kan du køre glad og velfornøjet hjem fra en god dag i klubben og allerede glæde dig til en ny dag i klubben. Det er jo det vi alle ønsker og har det allerbedst med. En stor tak til de mange, der i årets løb har deltaget i frivilligt arbejde for klubben med at løse praktiske problemer oprydning, samling af reoler, flytning er blot eksempler. Denne opbakning og senest den store tilslutning til Store oprydningsdag vidner om, at vi er på vej i den rigtige retning. At løfte i flok udvikler sammenhængskraften. På generalforsamlingen måtte vi sige farvel til fire bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønskede genvalg, og bestyrelsen fik tilført nye kræfter. En stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for en stor indsats og velkommen til de nye i bestyrelsen. Jeg er sikker på vi får et godt samarbejde til gavn for Mollerup Golf Club. En ny sæson er gået i gang. Med den store tilslutning til åbningsturneringen er hyggen i vores klub vågnet til live. Jeg ønsker medlemmerne en god sæson med masser af trivsel i vor dejlige klub. M O L L E R U P O G B U L C F L MOLLERUP GOLF CLUB 5

6 GENERALFORSAMLING Lad os tage ja-hatten på og bruge energien på noget positivt! Generalforsamling med fremadrettet sigte Tekst: Bent Kjeldsen Foto: Kim Haugaard Den årlige ordinære generalforsamling i Mollerup Golf Club løb af stabelen tirsdag den 29. marts. Endnu engang strømmede medlemmerne til for at blive opdateret om situationen i klubben og give deres besyv med om dette eller hint. Pladserne i auditoriet i Jydsk Pædagog Seminarium var fyldt til sidste plads. 254 medlemmer var fysisk til stede, hvortil kom 46 fuldmagter. Tilslutningen til generalforsamlingen er en bekræftelse på, at medlemmernes klub-engagement er intakt. Det officielle og meget fyldige referat vil kunne læses på klubbens hjemmeside, og nedenstående er alene et kort koncentrat af de vigtigste begivenheder fra generalforsamlingen. Formandens beretning Mogens Birkebæk blev valgt som dirigent. Formandens beretning koncentrerede sig meget om hængepartierne omkring klubhusbyggeriet. Det gælder udskiftning af del af facaden, gårdspladsen, gulvet i klubhuset, foldedøren i klubhuset og omlægning af vejen vest for bagladen. Hovedentreprenøren Juul & Nielsen er meget svær at få til at erkende forpligtelsen til at udbedre manglerne og til at få en tidsplan fra. Vi har advokat på sagen, og vi glæder os til forhåbentlig snart at kunne fremlægge en plan for færdiggørelsen af byggeriet, sluttede formanden orienteringen omkring klubhusbyggeriet. I den øvrige del af beretningen kom formanden ind på klubbens økonomi, medlemsudmeldelser og bestræbelserne på at få nye medlemmer, restauratørskiftet, DGU s fleksmedlemskab. Formanden takkede de udtrædende bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i be- 6 MOLLERUP GOLF CLUB

7 GENERALFORSAMLING styrelsen og sluttede af med en appel til medlemmerne om at befordre den gode klubånd. Han sagde blandt andet.: Lad os på godt nudansk tage Ja-hatten på og bruge energien på noget positivt til gavn for klubben og os selv. Accepter vi er forskellige og hold fokus på det væsentlige, nemlig den enestående mulighed for socialt samvær som golfsporten giver mulighed for (hele formandens afsluttende appel kan læses i lederen). Formandens beretning blev fulgt op med beretninger fra de forskellige udvalg. Der var enkelte spørgsmål til beretningerne, som blev besvaret af bestyrelsen. Beretningerne blev godkendt. Regnskab og kontingent Regnskabet for 2010, der også vil kunne læses på klubbens hjemmeside, blev godkendt efter at kassereren Torben Thomasen havde besvaret enkelte spørgsmål fra salen. Det samme gjaldt budgettet for Medlemmerne sagde ja til bestyrelsen forslag til et kontingent i 2012 på kr for seniorer, kr for ungdom (19 25 år) og kr for juniorer. Indskud er uændret kr for seniorer og kr for ungdom. Fra salen blev der spurgt om, hvor mange kontingentfrie medlemmer vi har i klubben. Bestyrelsens svar var ca. 15 (ansatte, banekontrollører og en enkelt sponsor). Forslag Bestyrelsen foreslog en ændring af vedtægterne, så udmeldelse skal ske skriftligt MOLLERUP GOLF CLUB 7

8 GENERALFORSAMLING med mindst 2 måneders varsel til en 1. januar eller en 1. juli. Vedtaget. Endvidere stillede bestyrelsen forslag om, at der kan optages medlemmer uden indskud mod, at de pågældende udover kontingentet betaler kr årligt (seniorer) og kr. 250 (ungdom). Vedtaget. Fra medlemsside var der stillet forslag om, at hunde kunne medtages på banen. Forslaget blev forkastet. Et medlem ønskede luften renset gennem en afstemning med ordlyden: Har medlemmerne tillid til, at den nuværende formand er egnet til fortsat at lede klubben? JA NEJ. Der blev afgivet 297 stemmer, der fordelte sig med 214 JA, 68 NEJ og 15 blanke. Endeligt ankede et medlem over de mange banelukninger som følge af turneringer i klubberne i klubben. Der blev henvist til, at medlemmer var blevet bortvist fra banen en tirsdag, hvor seniorklubben havde turnering. Charlie Herbst redegorde for bestemmelsen om fortrinsret, som giver mulighed for også at spille på banen, når en klub i klubben har match. Valg Sven Aaen afløser som kasserer Torben Thomasen, der ikke genopstillede. Hans Trautner, Jesper Høybye og Peter Winther afløser i bestyrelsen Jørgen Winther, Bjarne Svensson og Christian Thøgersen, der ikke genopstillede. Poul Erik Nielsen blev valgt som 1. suppleant til bestyrelsen og Michael Vinther som 2. suppleant Jørgen Knudsen blev valgt som revisor og Torben Thomasen som revisorsuppleant. Et medlem foreslog, at bestyrelsesmedlemmerne skulle være kontingentfrie som honorering for deres arbejde i bestyrelsen. Forslaget fik prompte den nyvalgte kasserer Sven Aaen op af stolen for med et glimt i øjet at proklamere Det kommer ikke på tale! og så strømmede 254 Mollerup ere ud i aftenmørket. En generalforsamling med et positivt fortegn og med en god debatlyst var til ende. 8 MOLLERUP GOLF CLUB

9 Præstationspokalen Jørgen Østergaard motiverede tildelingen af Præstationspokalen til Alf Lund og sagde blandt andet: Alf kan desværre på grund af sygdom, ikke være til stede i aften. Alf fortjener om nogen Præstationspokalen. Gennem mange år har han været klubbens trofaste og utrættelige revisor. Han har med stor omhu og stor erfaring vendt bilag efter bilag og sikret sig, at alt var bogført korrekt. Jørgen Østergaard fremhævede Alfs store fritidsinteresse: fotografering og sagde: Også dette har klubben nydt stor glæde af. Utallige udgaver af Molligan og utallige begivenheder er blevet foreviget af Alf. Alf skulle blot have et vink, så var han parat. Altid professionel i billedkvaliteten, men også med stor sans for fortællingen i billedet. Alf er en kendt person i klubben. Han kom her næsten dagligt, og hans taske havde en fast plads i baren. Jørgen Østergaard sluttede med at takke Alf for det engagement, han altid lægger for dagen i klubben, og udtrykte håbet om, at Alf snart må genvinde kræfterne, så vi kan igen kan glæde os til et gensyn i klubben. Kammeratskabspokalen Henrik Vinther motiverede tildelingen af Kammeratskabspokalen til Larry Hansen og sagde blandt andet: Kammeratskabspokalen uddeles til en person, der gør noget ekstraordinært for kammeratskabet og trivslen i Mollerup Golf Club. Med årets modtager kan jeg med fulde sige, at han gør noget ekstraordinært for klubben. Han har i mange år næsten haft sin daglige gang i klubben og på banen. I flere år boede han så tæt på klubben, at han næsten var med på brandforsikringen. Han åbnede og lukkede i klubbens lokaler i mange år. Larry Hansen er en kammerat, som er i godt humør, og det er en væsentlig del af trivslen i klubben. Larry er altid smilende og parat til at give en krammer eller et knus og er vel den person, som er med i de fleste rejsegrupper og dagsklubber i Mollerup. Men Larry er heller ikke sen til at melde sig til turneringer i klubregi, så andre end de daglige kammerater kan nyde godt af hans selskab. Henrik Vinther sluttede: Larry tildeles pokalen med det påbud, at han stadigvæk vil være en god kammerat for vennerne og for alle medlemmer, der kommer i Mollerup Golf Club. MOLLERUP GOLF CLUB 9

10 NYE BESTYRELSESMEDLEMMER Nu skuer vi mod morgengryet! Vagtskifte i bestyrelsen Tekst: Bent Kjeldsen Foto: Linda Askjær På den ordinære generalforsamling i Mollerup Golf Club tirsdag den 29. marts var der vagtskifte i bestyrelsen. Fire medlemmer havde valgt ikke at genopstille. Det drejer sig om Torben Thomasen, Jørgen Winther, Bjarne Svensson og Hans Chr. Bech Thøgersen. Som afløsere for de fire valgte generalforsamlingen Hans Trautner, Peter Winther, Sven Aaen og Jesper Høybye. De nye medlemmer indtræder med omgående virkning i bestyrelsen. MOLLIGAN takker de fire afgående medlemmer for indsatsen i bestyrelsen og byder samtidig hjertelig velkommen til de fire nye. Der er problemer eller udfordringer nok at tage fat på for den nye bestyrelse, og der er derfor al mulig grund til at ønske held og lykke med opgaven. Og så er det vi medlemmers opgave at hjælpe med til at give den nye bestyrelse det rette afsæt ved at støtte og bakke op om deres arbejde. Som et medlem sagde til mig for nylig: Nu gider vi ikke bøvle mere. Nu skuer vi mod morgengryet! Vi er overbeviste om, at mange medlemmer er spændte på at høre en programerklæring fra de fire nye medlemmer i bestyrelsen, og MOLLIGAN har derfor bedt de fire om et par personlige data og stillet dem seks vitale spørgsmål, som de fire efterfølgende har besvaret kollektivt. Hvad er jeres vision for Mollerup Golf Club? Allerførst vil vi sige tak for valget til bestyrelsen og den opbakning, vi har fået fra medlemmerne på generalforsamlingen. Med hensyn til visionen støtter vi op om den nuværende vision for Mollerup Golf Club, hvor vi skal være Danmarks hyggeligste golfklub. Vi glæder os til at sætte konkrete tiltag i gang, så vi sammen med medlemmerne kan nå visionen. Vores tilgang til opgaven er, at bestyrelsen fremadrettet skal sætte rammerne for klubben, men det er i en åben og konstruktiv dialog med medlemmer og ansatte i klubben, at vi når vores fælles mål. Vi har et godt udgangspunkt, da Mollerup Golf Club i forhold til andre klubber i Århus har en strategisk god beliggenhed, en god bane, nyt klubhus, en foreningsstruktur og forhåbentlig fremadrettet et godt socialt liv samt styr på økonomien. Jesper Høybye Alder: 46 år Anciennitet i Mollerup: 18 år Handicap: 16,3 Tillidsposter i Mollerup: Juniorudv. Tidl. trivselsudv. 10 MOLLERUP GOLF CLUB

11 NYE BESTYRELSESMEDLEMMER En del medlemmer har meldt sig ud, hvilket oveni overskridelsen på klubhusbyggeriet gør den betrængte økonomi endnu mere betrængt. Hvad vil I gøre ved den udfordring? Igennem de seneste år har vi været økonomisk forkælede i Mollerup. Manglede der penge, så kunne vi tage nye medlemmer ind fra ventelisten og dermed få et indskud ind i kassen. Den mulighed er der ikke mere. Vores omsætning i klubben er steget til 8 9 mio. kr. i løbet af ganske få år. Der er således mange administrative og økonomiske forhold, som vores sekretariat skal holde styr på. Det er vores agt minutiøst at gennemgå alle de aftaler, som forpligter klubben økonomisk herunder kontrakterne med restauratøren, med vores klubpro, hvilke aftaler har vi med Erhvervsklubben om elitearbejdet. Er der nogle interne aftaler, der koster os penge? Ligeledes vil vi have nedsat et Økonomiudvalg. Vi har Baneudvalg, Trivselsudvalg, Klubhusudvalg og flere andre, men ikke et Økonomiudvalg, som vi mener, der er behov for, således at vi kan opnå en mere intensiv styring af vores udgifter og indtægter. Vi vil arbejde aktivt på både omsætnings- og omkostningssiden, da vi tror på, at begge dele kan forbedres, og samtidig må vi ikke spare os ihjel i en periode, hvor golfsporten er presset. På omsætningssiden skal nye aktiviteter, flere sponsoraftaler samt aktiviteter uden for sæsonen skabe en større omsætning. Efter en trist 2010 sæson er holdningen blandt medlemmerne, at vi nu skal skue frem og have genskabt den gamle Mollerup klubånd. Har I ideer og tiltag, der kan befordre dette ønske? Vi tror, at det er utrolig vigtigt, at vi får genskabt en positiv kultur i Mollerup, da det er en forudsætning for klubbens fremtidige succes. Vi skal alle se muligheder og igen være stolte af at være medlem eller ansat i klubben. Konkret vil vi arbejde med en mere åben og konstruktiv dialog med medlemmerne, så vi sikrer engagement og involvering i klubben og det sociale liv. Den netop afholdte arbejdsdag har flot vist vejen. Samtidig vil vi have gjort klubhuset færdigt hurtigst muligt, så vi kan stoppe den negative snak om indretning, vedligeholdelse mm. I relation til samarbejdspartnere/ansatte er det vigtigt, at der opstilles konkrete mål for samarbejdet, så vi sikrer, at alle arbejder efter klubbens mål, og at der skabes synergi på tværs i Mollerup Golf Club. Hvad er udover økonomien de mest presserende opgaver, som den nye bestyrelse skal i gang med? Det er tydeligt, at vores golfbane har været i kyndige hænder gennem mange år. Der er foretaget rigtig mange forbedringer, og vedligeholdelsen er god af en foreningsklub at være. Vi støtter visionen for vores bane, og vi vil sikre, at vi forsætter den positive udvikling under behørig respekt for økonomien. Hvad er jeres holdning til elite contra bredde? Vi har den fælles holdning, at der i en golfklub som Mollerup skal være en eliteafdeling. Vi er sikre på, at en solid elitetrup, som høster gode resultater, er et kæmpe aktiv for en golfklub både til profilering af klubben, men også Sven Aaen Alder: 60 år Anciennitet i Mollerup: 17 år Handicap: 11,5 MOLLERUP GOLF CLUB 11

12 NYE BESTYRELSESMEDLEMMER som tiltrækningskraft for nye unge medlemmer. Og lige i øjeblikket har vi en fantastisk elitetrup, hvor især de 2 førstehold på dame- og herresiden har spillet om oprykning til landets bedste række. De resultater skal bruges aktivt i vores markedsføring, så Mollerup kan komme på det danske golflandkort, som et sted, der er værd at besøge hvad enten det er for at blive medlem, spille Hans Trautner Alder: 51 år Anciennitet i Mollerup: 18 år Handicap: 11,3 Tillidsposter i Mollerup: Torsdagsh. form. Trivseslsudvalg greenfee-golf eller blot benytte nogle af de fremragende faciliteter, som er i det nye klubhus. Og naturligvis er vi nødt til at have fødekæden af nye unge spirende talenter på plads. Det har vi, og der er masser af plads til flere. Og det er ikke afgørende for at være junior i Mollerup, at man har en lille Europatour-spiller i maven der skal og vil være aktiviteter for alle! Det er vigtigt at give alle nye juniorspillere den bedst mulige start på deres golfkarriere så er lysten nemlig langtidsholdbar, og de holder ved golfspillet resten af livet. Vi skal sørge for rum til leg, træning, turneringer og sammenhold, nøjagtig som man ser det i andre idrætsklubber. Og så skal der naturligvis være plads til drømmene: Som klub at opfostre en Europatour-spiller! Har I en appel til klubbens medlemmer her ved jeres tiltrædelse og ved åbningen af sæsonen 2011? Som det første vil vi sætte os ind i klubben nuværende drift, aftaler mm, så vi får et ordentligt beslutningsgrundlag for vores fremtidige arbejde i bestyrelsen. Vi vil aktivt gå ind i udvikling af en samlet strategi for klubben, så vi sikrer, at visionen på sigt nås. I relation til 2011 vil vi opstille mål for klubben og sammen med den øvrige bestyrelse lave handlingsplaner for at nå disse. Afslutningsvis vil vi gerne opfodre til, Peter Winther Alder: 47 år Anciennitet i Mollerup: 10 år Handicap: 7,7 at alle medlemmer stopper al den negative snak og i stedet fokuserer på alle de muligheder, vi har i Mollerup Golf Club. Er man utilfreds med noget i klubben, er vi åbne, men forventer samtidig, at man respekterer de beslutninger, der nu engang skal tages i en bestyrelse. Lad os trække en streg i sandet og se fremad. Vi glæder os til samarbejdet og tror på, at vi sammen kan skabe Danmarks hyggeligste golfklub. 12 MOLLERUP GOLF CLUB

13 RESTAURATØRSKIFTE Søren Møller Jensen forlader The 19th Hole Af H. C. Ralking Søren fra The 19th Hole forlader Mollerup efter ni år for fremover at koncentrere sig om Queens Arms på Holme Møllevej, hvor Malene bliver bestyrer. Det er blevet til i hvert fald to rekorder for Sørens vedkommende. Med ni år som forpagter er Søren den golfrestauratør i Danmark, der har haft en forpagtning længst. Og samtidig er han den golfklubrestauratør i Danmark, der har solgt flest Carlsberg. Og hvad vil det så sige? Hvor mange øl har han og medarbejderne så langet over disken i den periode? Det kan Søren ikke svare på umiddelbart, men regner sig frem til, at det må blive i nærheden af en million. Sådan godt og vel om året i gennemsnit. Dagligdagen var dejlig herude de første syv år. Det var en glæde at komme hertil. Jeg har mødt så mange dejlige mennesker jeg vil ikke nævne navne. Der er flest positive ting at tænke tilbage på. Vi har et fantastisk kammeratskab herude: pro erne, greenkeeperne og bestyrelsen. Aldrig sure miner, vi har altid kunnet snakke om det. Og jeg har også haft et fantastisk samarbejde med Charlie og sekretariatet, ikke mindst under byggeperioden, da det brændte på. Og netop byggeperioden har slidt lidt på tålmodigheden. Det er blevet til syv flytninger af restaurantens ting og sager på godt 1½ år, og det ærgrer Søren, fordi det også har betydet et farvel til personale med mangeårig tilknytning. Trods dette er det dog de gode minder, Søren tænker tilbage på. Mine sjoveste oplevelser i Mollerup er companydays, afslutningsfesten og The 19th Hole matchen. ProAm erne har været rigtigt sjovt. Søren har to børnebørn, Jonas på 10 år og Lucas på 9 måneder. Og hvad vil Søren så fortælle dem om Mollerup? Jeg vil fortælle dem om samværet og det dejlige i at kunne gå ud og spille golf. Kammeratskabet og samværet, det er absolut det, jeg husker bedst. Jeg husker også mange hyggelige minder fra Ryders Cup matcherne mod Him- Foto: Kim Haugaard merland, hvor Lars Larsen, Bobby-Pro med flere har været med. Fantastiske dage. Og så 19th Hole-klubben hver onsdag. For at mindes det laver jeg en nostalgibar på Queens Arms med golfting. Blandt andet har jeg fået Larry s 8 er jern, som han har lavet 3 hole-inone med. Selvom dagligdagen fremover ligger i Viby, så vedbliver Søren at være medlem af Mollerup. Og hvad er så Sørens ønsker for Mollerup fremover? Få 2010 ud af hovedet og tænk positivt. MOLLERUP GOLF CLUB 13

14 RESTAURATØRSKIFTE Medlemmerne er hjertet! Af Bent Kjeldsen Smilet er bredt, og optimismen og forventningens glæde lyser ud af Frank Heskjær, vores nye restauratør, da jeg møder ham i klubhuset otte dage før hans officielle tiltrædelse den 1. april. Det er et længe næret ønske, der nu går i opfyldelse, erklærer Frank Heskjær. Jeg har tidligere haft en føler ude, uden at der kom mere ud af det dengang, men da så muligheden opstod med opslaget af restauratørstillingen først på året, slog jeg omgående til, og jeg er lykkelig for jobbet og ser med stor forventning frem til at skulle servicere medlemmerne i Mollerup Golf Club. Frank Heskjær er 47 år, gift med Mette. De har to børn. Han er oprindelig detailhandelsuddannet i bl.a. Dansk Supermarked og IKEA for senere at slå sine folder i ejendomsbranchen hos bl.a. TK Development og Keops. Efter et mellemspil som direktør i AGF (det senere Århus Elite), vendte han tilbage til ejendomsbranchen. Da denne blev ramt af lavkonjunkturen, gik Frank Heskjær i tænkeboks, kom i kontakt med VRI og udarbejdede et oplæg til et helt nyt koncept for drift af cafeteriet i Bellevuehallerne. Det var overhovedet ikke i hans tanker, at han selv skulle være restauratør, men da ingen meldte sig til jobbet, sprang han selv til, og nu to år efter kan han se tilbage på et succesrigt projekt. Da jeg startede som restauratør, var jeg madlavningsmæssigt en novice. Jeg kunne knap nok koge en gang spagetti. Nu to år efter kan jeg da gå til hånde i køkkenregionen og tilberede en sandwich og en lettere ret, men den højere kogekunst har jeg overladt til Simon Borre Hansen, Foto: Kim Haugaard som er uddannet kok, og som igennem de to år har bevist sine kulinariske evner. Det bliver også Simon, der kommer til at husere i køkkenet i Mollerup, hvor vi ligesom i Bellevue vil lave alt fra bunden. Halvfabrikata og de lette løsninger er bandlyst, oplyser Frank Heskjær. Vores nye restauratør har stiftet bekendtskab med golfen. Medens han arbejdede i ejendomsbranchen, var han nogle år udstationeret i Finland. Der kom han i gang med legen med den 14 MOLLERUP GOLF CLUB

15 RESTAURATØRSKIFTE hvide bold og nåede ned på handicap 29, men senere har tiden ikke tilladt en genoptagelse af sporten. Men han ved, hvad golf går ud på, og bl.a. gennem sin ansættelse i AGF og sin gang i VRI er han fuldt fortrolig med ånden og miljøet i en sportsklub. Frank Heskjær fortsætter som restauratør i Bellevuehallerne. Det gør jeg, siger han, fordi Mollerup og Bellevuehallerne udgør et optimalt match med hver sin sæson. Bellevue café og restaurant, som han driver under navnet Suverän, har sæson om vinteren og Mollerup om sommeren, så nu får jeg en helårsforretning, hvad der giver muligheder for en effektiv og sund forretning, også økonomisk. Samtidig giver Mollerup os de køkkenfaciliteter, som vi virkelig har savnet i Bellevuehallen. Vi leverer ugentlig omkring 200 kuverter ud af huset, og dermed er vores kapacitet på bristepunktet. Mollerups køkken er et eldorado, og Simon og vi andre glæder os helt vildt til at komme i gang herude. Også de øvrige lokaliteter er helt i top, velegnet til det daglige klubliv og til fester, og der er mulighed for at have begge dele på samme tid. Vi har allerede haft lejlighed til at prøve faciliteterne af ved en fest sidste lørdag med 75 gæster. Alt klappede!. Det er med overbevisning i stemmen, at Frank Heskjær proklamerer, at medlemmerne i Mollerup vil være den helt afgørende basis for hans Mollerup engagement. Medlemmerne er hjertet, som han udtrykker det. Det er dem, vi først og fremmest skal servicere. Men vi vil også gerne tage os af medlemmernes og andres private fester, ligesom vi vil forsøge at tiltrække forretningsfolk fra nærområdet til frokostservering m.v., og endelig vil vi levere mad ud af huset. Det bliver en bred palette, men med medlemmerne i centrum. Jeg er vidende om, at de mange Klubber i klubber udgør et godt fundament for restaurationens drift, og jeg vil derfor tilstræbe et konstruktivt samarbejde med hver enkelt klub. Menukortet, som vil være kendt, når Molligan kommer på gaden, vil være todelt i form af de hurtige, lette caféretter og de mere kulinariske retter for de gæster, der har tid og lyst til at nyde et større måltid. Grillmad på terrassen vil også blive praktiseret, og servicebilen med forplejning vil ofte kunne ses ude på banen. Priserne kommer til at ligge i et populært/fornuftigt niveau. Frank Heskjær fastslår, at det afgørende for ham er, at kunderne bagefter siger Det var bedre og billigere, end hvad jeg havde forventet. I Bellevue har man haft stor succes med forskellige events såsom gourmetaftener, italiensk eller spansk aften, vinsmagning m.v. Tilsvarende tiltag vil også komme til at indgå i Mollerup konceptet. Åbningstiderne var på tidspunktet for snakken med Frank Heskjær ikke lagt endeligt fast, men vil blive afpasset efter behovet. Umiddelbart forventes åbningstiden i sæsonen at blive fra kl. 10 til 21. Afslutningsreplikken fra Frank Heskjær er henvendt til medlemmerne: Jeg og mine medarbejdere vil på alle måder bestræbe os på at servicere Mollerups medlemmer på en måde, så de føler, at vi er til for dem og ikke omvendt. Vi vil have glade gæster og tilfredse gæster. Vi glæder os til at byde alle hjertelig velkommen hos os, og vi ser frem til et godt og hyggeligt samarbejde. MOLLIGAN vil også benytte lejligheden til at byde Frank Heskjær og hans medarbejdere hjertelig velkommen i Mollerup. Held og lykke. Vi vil samtidig gerne opfordre medlemmerne til at støtte og bakke op om den nye restauratør og hans team. MOLLERUP GOLF CLUB 15

16 Fuglekasser på Mollerup Golfklubs bane Tekst og foto: Per Møller Når medlemmerne her i løbet af foråret strømmer ud for at spille golf efter en lang, lang vinter, vil man opdage, at der på udvalgte steder er opsat en del redekasser til henholdsvis stære og mejser. Et lille selvbestaltet fuglekasseudvalg (3 stk.) har efter aftale med bestyrelsen været i gang på værkstedet med at producere de ovennævnte kasser, og i starten af februar blev kasserne hængt op. Når vi har været på besøg i andre golfklubber, har vi mange steder bemærket, at man har haft redekasser hængende, og naturligvis kom vi til at tale om, at det burde vi selvfølgelig også have i Mollerup. Efter lidt research blev vi overbeviste om, at det ikke kun er til fordel for fuglene (som i de senere år har haft voksende problemer med at finde egnede redepladser), men i høj grad også vil være en fordel for vores bane. Af miljømæssige grunde er det blevet sværere og sværere at bekæmpe skadelige insekter med kemiske midler. Kolding kommune har sparet kr. ved at opsætte stærekasser på Kolding Stadion. 38 stærepar har spist så mange stankelbenslarver fra græsplænerne, så sprøjtning kunne undgås. Nu skal eksperimentet udvides til resten af kommunens idrætsanlæg. Da vi fandt ud af, hvor effektive blandt andet stære er til at klare larver fra stankelben, var det bare om at komme i gang. I første omgang har vi opsat i alt 30 kasser, og hvis alt går som vi regner med, er det tanken at opsætte flere kasser næste sæson på egnede steder. I Molligan nr. 2, september 2008 var der en artikel, hvor Jan Kærgård fra Skov- og Naturstyrelsen efter en rundgang på banen opfordrede til at opsætte fuglekasser blandt andet også til tårnfalk. Det er med i vores planer fremover samt eventuelt en uglekasse. Vi håber, at medlemmerne tager godt imod ideen, og vi vil meget gerne have tilbagemeldinger, når I forhåbentlig snart observerer, at kasserne er ved at blive beboet. Fuglekasseudvalget Kaj Aage Hoffmann Kjeld Larsen Per Møller 16 MOLLERUP GOLF CLUB

17 Sved på panden, hyggegolf og socialt samvær en positiv Store Oprydningsdag Tekst: Bent Kjeldsen Foto: Niels Eilif Hansen Den ofte hørte påstand, at det ikke kan lade sig gøre at få folk i en by-golfklub til at yde frivilligt arbejde, blev eftertrykkeligt manet i jorden lørdag den 26. marts. 65 morgenduelige og arbejdsivrige Mollerup ere - unge og ældre, mænd og kvinder, gamle og nye medlemmer troppede op på Store Oprydningsdag med godt humør, alskens redskaber og indstillet på at give en hånd med i arbejdet for at klargøre bane og klubhusomgivelser til den nye sæson. I alt 195 gratis greenkeeper-timer blev det til. Flot flot! Vejret viste sig fra den allersmukkeste side, tørt, vindstille og megen sol. Der blev skåret bunkerkanter, revet, fræset, plantet og sået græs, rettet hegn på driving range, vasket terrassemøbler, samlet grene, kviste og affald på banen, udlagt flis omkring træer, støvsuget og fejet i bagladen m.m. Der blev på alle arbejdshold gået til vaflerne, og sveden kom frem på panden. Men der blev også snakket og grinet. Det var tydeligt, at folk satte pris på at lære andre medlemmer at kende end dem, man normalt omgås i klubben. Efter tre timers arbejde var det befriende at komme i klubhuset til lidt fast og flydende føde. Det blev første møde med vores nye restauratør, som diskede op med en meget lækker sandwich, som fik megen ros med på vejen. Og så var det tid til 9 hullers hyggegolf, der startede i snevejr og sluttede i høj sol. Under den afsluttende kaffe med nybagt wienerbrød blev vinderholdet - Niels Christian Halleløv, Poul Mortensen, Mogens Neergaard Jessen og Knud Høgsberg - hyldet. De fire vindere blev begavet med arbejdshandsker, tudekiks, blomsterfrø, affaldsposer m.m. Store Oprydningsdag blev en god oplevelse og et dejligt afsæt til den nye sæson. Trivselsudvalget, baneudvalgsformand og greenkeeperteamet takker alle deltagere for en prisværdig arbejdsindsats og for den positive stemning. Vi ses igen næste år! MOLLERUP GOLF CLUB 17

18 Turneringskalender i Mollerup Golf Club 2011 Dato Kl. Lørdag 30/ Søndag 1/ Deltagere/ rækkeinddeling div. herrer + 3. div. seniorer div. herrer + kval.damer + 3. div. seniorer Antal Fredag 6/ Damer og Herrer - Søndag 8/ A-B-C-D/E 100 Tirsdag 10/ Damer - Tirsdag 24/ Seniorer 100 Turnering/ sponsor - DGU DK 1 (4 hold) - DGU DK 2 (5 hold) Fælles hyggeturnering med torsdagsherrerne Forårsturnering PLANTORAMA Venskabsturnering mod Kalø Venskabsturnering mod Grenå Turneringsform Turneringsledere Bemærkninger 2 x 18 huller hulspil - foursome/singler 2 x 18 huller hulspil foursome/singler 18 huller stableford 4 lige store rækker Lis Petersen Lis Petersen Tirsdagsdamerne Eva Løsmar HC Ralking Niels Halleløv Tirsdagsdamerne Seniorklubben Søndag 29/ Kval.damer - DGU DK 4 (1 hold) 18 huller hulspil Dameeliten Tirsdag 31/ Damer - Lørdag 4/ Søndag 5/ Åben turnering for juniorer Åben turnering for juniorer Tirsdag 7/ Seniorer 100 Tirsdag 7/ Damer - Mandag 13/ A-B-C-D/E +juniorer 100 Venskabsturnering mod Århus Ådal DGU Faxe Kondi Drenge II DGU Faxe Kondi Drenge II Venskabsturnering mod Randers Fjord Venskabsturnering mod Hammel Pinseturnering TERMINALEN Tirsdagsdamerne 18 huller DGU + mm 18 huller DGU + mm 18 huller spilleform oplyses senere Seniorklubben Tirsdagsdamerne Niels Halleløv Kaj Aage Hoffmann Fredag 17/ Lukket turnering - Erhvervsklubben 18 huller - holdturnering Henrik Vinther Torsdag 23/ Åben turnering (alle) 2 x 48 Fredag 24/ Åben turnering Tirsdag 5/ Seniorer Juniorer - Torsdage /7 SKT. HANS turnering 9 huller holdturnering for-9 og bag-9 Marianne Maegaard PRO-AM 18 huller holdturnering Søren Rolner m.fl. MGC senior / juniorturnering Åben turnering 100 Sommergolf/Socialgolf Tirsdag 2/ Åben turnering 100 Onsdag 3/8 + Torsdag 4/8 + Fredag 5/8 Lørdag 6/ Rasmus Klump turnering (damer mod herrer) 18 huller spilleform oplyses senere Seniorklubben Trivselsudvalget Hulspil Tirsdagsdamerne Juniorer Juniorlejr Juniorudvalget herrer + kval.damer +3.div. seniorer - DGU DK 5 (5 hold) 2 x 18 huller hulspil foursome/single Lis Petersen 1. tee lukket i perioden: tee lukket i perioden: Gunstart spil på banen til Gunstart (note 1) Gunstart spil på banen til Gunstart banen lukket tee lukket i perioden: Gunstart spil på banen til tee lukket i perioden: ca ???? 1.tee lukket i perioden: ca ???? Gunstart banen lukket Gunstart spil på banen til Gunstart (note 1) Baglæns gunstart tee lukket fra Gunstart spil på banen til Gunstart banen lukket Gunstart banen lukket Gunstart spil på banen til Gunstart spil på banen til tee lukket i udvalgte perioder se golfbox for nærmere information 1. tee lukket i perioden:

19 Søndag 14/ Åben turnering (minus juniorer) Søndag 21/ Juniorer Torsdag 25/ Herrer - Lørdag 27/8 + Søndag 28/8 Lørdag 3/9 + Søndag 4/ handicap handicap 36 - Tirsdag 6/ Seniorer 100 Lørdag 17/ Deltagere fra onsdagsturneringer Sensommerturnering GREEN TO GREEN Kredsturnering Distrikt 2 Venskabsturnering mod Århus Ådal + Arhus Klubmesterskaber (Handelsbanken) Klubmesterskaber (Handelsbanken) Venskabsturnering mod Norddjurs Afslutning begyndere Par 4 ball better ball HC Ralking Niels Halleløv Ernst Hamann 18 huller Juniorudvalget 18 huller x 2 slagspil/ scratch aldersinddelt 36 huller x 2 slagspil/ scratch damer/herrer 13 &18 huller stableford Torsdagsherrerne Henrik Vinther Merete Grønvold m.fl. Henrik Vinther Merete Grønvold m.fl. Seniorklubben Begynderudvalget Lørdag 24/ Lukket turnering - Sponsorturnering 18 huller holdturnering Sponsorudvalget + MM Lørdag 8/ Lukket turnering - Lørdag 29/ A-B-C-D/E (minus juniorer) 100 Turnering for ansatte og udvalgsmedlemmer Afslutningsturnering FISCHER GARDINER 18 huller holdturnering Turneringsudvalget 18 huller stableford - 4 lige store rækker - VALG Eva Løsmar Birthe Højfeldt Preben Højfeldt Gunstart banen lukket tee lukket i perioden: ca ???? Gunstart spil på banen til Banelukning fra midnat til ½ time efter sidste start Banelukning fra midnat til ½ time efter sidste start Gunstart banen lukket Gunstart (note 1) Gunstart (note 1) Gunstart (note 1) Gunstart (note1) VALG: Ved tilmelding mulighed for at vælge spillemakker/hold øvrige turneringer råder computeren ved sammensætning af holdene. Note I: Antal tilmeldte til turneringen afgør tidspunktet for åbning for spil fra 1. tee (ikke turneringsdeltagere) se GolfBox for yderligere information. Tilmelding til turnering foretages via GolfBox. Ved tilmelding af færre end 36 deltagere forbeholdes ret til at aflyse turneringen (i respekt overfor sponsor). Ret til ændringer i programmet forbeholdes! Rækkeinddeling: A-række: Hcp. < 12,4 B-række: Hcp. 12,5-20,4 C-række: Hcp. 20,5-36 D-række: Hcp E-række: Hcp Generelle turneringer i sæsonen tidsreservation vil blive foretaget i GolfBox Juniorer Elite Afslutningsturnering Udvalgte mandage i maj og juni Klubturnering for juniorer fredag eftermiddage Udvalgte torsdage og lørdage Kvalifikationsspil Lørdag 1/10 (gunstart 09.00) DGU turnering for hold 1. tee lukket på datoerne: 15/4, 29/4, 13/5, 10/6, 19/8, 2/9 og 16/9 Løbende turnering Lørdag den 9. april Seniorer Tirsdag formiddage (hele året) Gunstart (baglæns) Damedag Tirsdag eftermiddage (april - okt.) Gunstart (baglæns) 5/4, 26/4, 28/6, 30/8 og 27/9 Herredag Torsdag eftermiddage (april - okt.) Gunstart (baglæns) 14/4, 9/6, 4/8, 1/9 og 6/10 Onsdagsturnering (inkl. begyndere) Onsdage kl (april - sept.) Gunstart (9 huller) Generelt spilles hul 1-9, men sidste onsdag i måneden spilles på Regionsgolf-Danmark (veteraner) Udvalgte fredage i maj og juni Afvikles formiddage Regionsgolf-Danmark (damer og herrer) Udvalgte mandage i maj og juni Afvikles mandage kl. ca

20 Turneringskalender 2011 Her i starten af marts har vi været begunstiget af strålende sol og de første spæde tegn på forår. Sneen er på vej væk, og gule erantis titter frem af den endnu frosthårde jord. Turneringskalenderen 2011 er ved at have fundet sin endelige form og ses på midtersiderne. Som det ses, har flere af vores faste sponsorer valgt at fortsætte samarbejdet med Mollerup Golf Club, og en enkelt ny sponsor er det også blevet til. Rigtig mange gange tak for støtten til klubben. Når dette læses, har vi forhåbentlig afviklet en rigtig god åbningsturnering. Der er desuden planlagt en forårsturnering, en pinseturnering, en sankthansturnering, en sensommerturnering og en afslutningsturnering. En klubarrangeret turnering om måneden sådan cirka. Dertil kommer sommergolf i juli måned og klubmesterskaber som det sig hør og bør til vanlig termin. Endelig har Pro-Am atter fundet sin plads i programmet. Klubben lægger bane til DM-serie golf en weekend i starten af april, en søndag morgen tidlig sidst i maj og en lørdag i august. Der vil blive lejlighed til at se god golf disse dage, og spillerne vil se frem til trofast støtte fra klubmedlemmerne. DGU har lagt beslag på vores bane til to juniorarrangementer, og specielt i weekenden juni vil der blive rig lejlighed til at opleve blomsten af Danmarks ungdom, når det handler om golf. Det er blandt disse spillere, vi finder den/de kommende Thomas Bjørn spillere til Europa touren. Vi håber alle, kan jeg vist godt sige, på en god og lang sæson 2011 på golfbanen vel mødt. Marianne Maegaard Turneringsansvarlig Greenfee aftaler 2011 Mollerup Golf Club har indgået aftale om ½ greenfee med følgende klubber: Ebeltoft Golfklub Grenaa Golfklub Hammel Golf Klub Kalø Golf Klub Norddjurs Golfklub Randers Fjord Golfklub Rold Skov Golfklub Skive Golfklub Tange Sø Golfklub Aarhus Aadal Golf Club Aarhus Golf Club. Ud over ovennævnte klubber er der indgået aftale om 50 kr. nedslag i greenfee med en lang række klubber i region MidtJylland. Klubbernes navne står anført på hjemmesiden og kan læses på opslagstavlen i klubhuset. 20 MOLLERUP GOLF CLUB

21 Har du prøvet at spille HULSPIL? Golfspillet, hvor man teoretisk kan vinde uden at spille bolden i hul. Af Rie Kaae Udfordringen i Hulspil (også kaldet Match Play) er at vinde over sin medspiller, hvad enten det spilles af to enkeltpersoner mod hinanden (Single) eller par mod par (Foursome). Hulspil anvendes både af elitespillerne i deres Danmarks-turnering og i turneringer, hvor klubber spiller mod hinanden. I disse turneringer spiller deltagerne om point for vundne kampe. Inden spillerne går ud, sammenligner de deres tildelte slag. Er forskellen f.eks. 3 slag, får den spiller, der har de 3 slag mere, 1 ekstra slag på hullerne efter handicapnøglen: 1(hul 15), 2 (hul 4) og 3 (hul 14). Spilleren med det højeste handicap må bruge 1 slag mere end modstanderen på disse 3 huller. Man behøver ikke at føre scorekort, men i stedet aftale, at man fører regnskab i hovedet. Ved hulspil trækker spillerne lod om hvem, der slår ud først. Derefter er det den, der sidst har vundet et hul, der slår først ud. I hulspil gælder det om, at få bolden i hul på færre slag end modstanderen. Om man bruger 3 eller 10 slag er underordnet. Det er forskellen på deltagernes antal brugte slag, der gælder. Når den ene spiller (A) er i hul og den anden (B) ikke kan spille sin bold i hul på samme antal eller færre slag, samler B sin bold op. Herved er A 1 UP. Hvis B vinder næste hul står spillerne lige all square og man er tilbage ved udgangspunktet. Hvis A herefter vinder næste hul er A igen 1 UP. Benytter spillerne lige mange slag, her iberegnet de eventuelle tildelte slag, deler spillerne hullet. Spillet fortsætter, indtil den ene spiller har vundet flere huller end der er huller tilbage at spille. Hvis A eksempelvis vinder hul 16 og herefter er 3 UP, kan B ikke nå at indhente resultatet på de sidste 2 huller (17 og 18) og A vinder 3/2 ( Tre UP og to at gå ). Spillet slutter derfor på hul 16, og deltagerne kan herefter forlade banen. Hvis en spiller er lige så mange huller op, som der er huller tilbage at spille, siger man at denne spiller er dormie. Det vil sige, at spilleren enten vil vinde eller mindst spille uafgjort. Hvis spillerne er all square på hul 18, og turneringen (f.eks. Løbende hulspil) kræver en vinder, eller man i en privat turnering ønsker en afgørelse, fortsætter man spillet, til den ene spiller først har vundet et hul. I hulspil er det tilladt at give et hul. Hvis den ene spiller ligger så godt, at han/hun ikke kan undgå at komme i hul før den anden, kan sidstnævnte spiller give hullet, og begge spillere samler boldene op. På denne måde kan et hulspil, som beskrevet i indledningen, vindes uden at bolden spilles i hul. Hulspil er en spændende og hyggelig turneringsform, som har en uskreven regel, der siger, at vinderen efter spillet giver øl. Der er forskel på reglerne i hulspil og slagspil se mere herom i DGU s regelbog. For at udbrede kendskabet til hulspil, vil klubben arrangere et kursus fredag den 13. maj. Her vil der være en introduktion til hulspil, inden det prøves på banen. Nærmere information om kurset vil blive annonceret på hjemmesiden. MOLLERUP GOLF CLUB 21

22 ÅBNINGSTURNERING Flot sæsonstart Tekst: Niels Eilif Hansen Foto: Linda Askjær Så gik starten til sæson Søndag den 3. april. Morgenkaffe og rundstykker. Morgensang og flaghejsning. Formandens velkomst. En god golfrunde, lidt fugtig i starten, men tørvejr allerede inden første drive. Med 116 veloplagte Mollerup ere som deltagere i åbningsturneringen fik golfsæson 2011 den bedst tænkelige start. Der var hygge og god stemning fra morgenstunden, og den fortsatte efter turneringen, da der var samling i klubhuset. Også vor nye restauratør fik en god start. Nordea var vanen tro sponsor for åbningsturneringen, og der blev klappet flittigt, da Nordeas repræsentant Michael Terndrup overrakte mange flotte præmier til vinderne i de fire rækker, til spillere nærmest flaget på par 3-hullerne og til længste drive på Nordeas Hul 6. Erik Bendixen fik pokalen for dagens højeste score. En god klubturnering, - og der kommer flere. Se nærmere herom i klubkalenderen, så dagene kan blive reserveret til en god dag i vores golfklub. Erik Bendixen med pokalen. Forrest ses vinderne af Åbningsturneringen Fra venstre: Anne Terndrup (D+Erækken), Per Ole Overgaard (C-rækken), Erik Bendixen (B-rækken) og Andreas Bech Thøgersen (A-rækken). Bagved ses fra venstre turneringslederne Niels Christian Halleløv, Kaj Aage Hoffmann og Marianne Maegaard. Yderst til højre ses Nordeas repræsentant, Michael Terndrup. 22 MOLLERUP GOLF CLUB

23 BANEUDVALGET Vi venter alle på sol og varme I skrivende stund er der både regn og slud og om natten stadigvæk frost. Vi håber på sol om dagen og på plusgrader om natten græsset på banen skal have ca. 8 graders varme for at komme i vækst. Vi har i år ikke haft diskussion om, hvor lang tid vi har kunnet spille på sommergreens. Allerede den 15. november 2010 kom det første snevejr og frost, så det har ikke været muligt at spille til vores normale greens siden den dag. Det har desværre holdt længe, så først i marts måned har vi kunne begynde at tale om, hvornår vi kan åbne greens. Vi forventer, at vores greens kommer sig hurtigere end sidste år. Vi har været opmærksomme på at rydde sne på greens og håber, at vi har undgået et fænomen som Winterkill eller sneskimmel. Sneskimmel gør mest skade under snedække, hvor jorden ikke er frosset, og temperaturen er omkring 1-3 grader. I dette temperaturområde har den næsten ingen konkurrence fra de øvrige svampe i græsset, så vi har forsøgt at få frosten til at få rigtig fat i greens. Vi tror, det er lykkedes, så forhåbentlig får vi bedre greens i år. Keeperne har igen renoveret rundt på banen og er gået i gang med at grave nye dræn ned og reparere gamle drænrør, som ikke virker efter hensigten. Vi har afholdt møde med Aarhus Kommune for at fremlægge vores banevision et positivt møde, hvor vi fik mulighed for at fortælle om vores planer med udviklingen af banen. Vi fik også en diskussion om vandstanden i Egåen og om mulighederne for at få renere vandløb, blandt andet bag greenen ved hul 3 og vandløbet ved hul 8. Kommunen er lydhør, og vi afventer nu en undersøgelse af udløbene i Egåen og kommunens initiativer for at gøre disse udløb renere. Af større projekter i 2011 er der færdiggørelsen af hul 2 samt overfladedræning rundt på banen. Greens skal også have så meget pleje som muligt. Det er trods alt meget dem, en bane bliver bedømt på. Vi vil også renovere bunkers, som vi i sidste sæson fik en del kritik af. Der er altid nok at tage fat på for vores seks ansatte i keeperstaben. Der er hængt ca. 30 fuglekasser op rundt omkring på banen, så vi byder også fuglene velkommen til Mollerup. Et syn, der også gennem vinteren har præget området omkring Mollerup, er små flokke af rådyr, som har fundet ro og føde i området. Giv dem plads, når I kommer på banen. Det er med til at give en større naturoplevelse på golfrunden. Vi er parat til at tage fat så vi venter alle på sol og varme god sæson til alle i Mollerup. Henrik Vinther SuperBest v. Søren Schjødt Tornebakken Risskov kun et langt drive fra Mollerup Golf Club MOLLERUP GOLF CLUB 23

24 ELITEUDVALGET Formandsskifte og omrokeringer i eliteudvalget Efter mere end 10 år i juniorudvalg og eliteudvalg, hvoraf mange af årene har været som formand i begge udvalg, har jeg valgt at stoppe, mens legen er god, og dermed give plads til næste generation. Dette gælder også mit arbejde i bestyrelsen for Mollerup Golf Club. Det har igennem alle årene været en stor fornøjelse og livsbekræftende at have med de unge at gøre. Ligeledes har det været rart at arbejde sammen med de mange ildsjæle, der har været og er i begge udvalg uden dem var jeg ikke blevet så mange år uden dem var vi ikke kommet så langt, som vi er i dag på både junior- og eliteplan. Det har været spændende at følge spillernes udvikling og være med til at bringe eliten i Mollerup Golf Club op på et højt sportsligt niveau individuelt som holdmæssigt og i flere tilfælde markere os mellem de bedste i Danmark. Det er jeg stolt af og glad for at være en del af. Jeg vil også takke for samarbejdet med vores trænere Søren Rolner, Kennett Sørensen og webmaster Niels Jørn Jensen og ikke mindst bestyrelsen, som har været spændende at arbejde sammen med i alle årene. Fin Pugholm har heldigvis sagt ja til udfordringen som ny formand en post jeg er sikker på, han vil udfylde til alles tilfredshed. Fin har gennem flere år fulgt både juniorer og elite tæt både som medlem af udvalgene, men også ved sin tilstedeværelse sammen med spillerne rundt omkring i landet. Sidst men ikke mindst som holdkaptajn for vores 1. divisionshold, som jo formåede for første gang i klubbens historie at vinde 1. division, men tabte i oprykningsspillet til Elitedivisionen. Ligeledes velkommen til et par nye ansigter i udvalget. Ulla Køpfli kommer fra juniorudvalget og vil overtage ansvaret for pigerne fra Lea Nuppenau. Ulla vil også overtage kaptajnrollen for vores talentfulde piger på Kvalifikationsholdet. Lea bliver i udvalget sæsonen ud og kører på den måde Ulla sikkert ind i arbejdet. Lea har sat nogle solide aftryk i udvalget og har klart bidraget til det høje niveau, vores unge piger har opnået, samt ikke mindst gjort et godt stykke arbejde i fusionssamarbejdet med Golf Team Aarhus, som jo også præsterede at vinde 1. division, men desværre også tabte den afgørende oprykningskamp. Michael Brusholt er det andet nye ansigt i eliteudvalget, og han får ansvaret som holdkaptajn for vores talentfulde 2. hold i 3. division. Michael har erfaring fra lignende arbejde blandt andet i Lemvig og Struer Golf Club. Michael har allerede været med spillerne til indendørs træning i Hobro det lover godt for de spillere, han får med at gøre. Jørgen Trads (tidligere kaptajn for 3. division) har nu fået ansvaret for vores bedste herre elitespillere. Ingen tvivl om, at Jørgen med sin egen tidligere eli- 24 MOLLERUP GOLF CLUB

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. august 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle-

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 27. juni 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- rupvej 7 Risskov. Til stede: Hans Chr.

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 1 April 2010

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 1 April 2010 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 18. årgang Nr. 1 April 2010 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Nyt klubhus på vej Læs om forventningerne side 10 Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf Club Mollerupvej

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Til stede:

MOLLERUP GOLF CLUB. Til stede: MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde, 16. december 2013 Referat af bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7, 8240 Risskov Til stede: Hans Chr. Ralking (HC) Niels

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 23. maj 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 3 December 2011. Det går op ad bakke men det går fremad

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 3 December 2011. Det går op ad bakke men det går fremad L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 19. årgang Nr. 3 December 2011 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Det går op ad bakke men det går fremad Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf Club Mollerupvej 7 DK-8240

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD v/ golfmanager Helge Caspersen Danske Bank pokalen Pokalen uddeles hvert år til et medlem eller et udvalg i Køge Golf Klub, som har ydet en særlig stor indsats

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt. 5.

Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt. 5. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 19. maj 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30 Sted: klubhuset Ordstyrer: Ole Jensen Dagsorden: Referent: Lone Rytter Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013

Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013 Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013 Til stede: Tove Vestergaard, Jan Lauridsen, HC Ralking, Niels Balshøj, Esben Kjeldsen, Marianne Maegaard, Søren Jensen, Poul Lindberg, Per Bech og

Læs mere

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning Årets løb. Baneudvalget. Banen har i 2013 fået endnu et løft. Greenkeeperne, med Adam i spidsen har igen lavet et rigtigt flot stykke arbejde. Banen roses meget både af medlemmer og gæster. Nye tiltag

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2015

Velkommen til Sydjysk Open 2015 Sydjysk Open 2015 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 25. juni Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Velkommen til Sydjysk

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30 Sted: klubhuset Ordstyrer: Ole Jensen Dagsorden: Referent: Lone Rytter Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 16. årgang Nr. 1 Juni 2008

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 16. årgang Nr. 1 Juni 2008 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 1 Juni 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L 9.-14. juni (uge 24) 9.-14. juni (uge 24) ic design Ndr. Strandvej 24 8240 Risskov Tlf. 86 17 82 88

Læs mere

Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat

Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: torsdag, den 26. februar 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Tove Vestergaard

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 21. maj 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: H.C. Ralking (HC)

Læs mere