Landbrugets fremtidige priser og omkostninger: Efter fødevarekrisen og under finanskrisen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugets fremtidige priser og omkostninger: Efter fødevarekrisen og under finanskrisen"

Transkript

1 Landbrugets fremtidige priser og omkostninger: Efter fødevarekrisen og under finanskrisen Plantekongres 2009 Tirsdag den 13. januar 2009 Henning Otte Hansen Sted, dato, enhed, anledning mv. Dias 1

2 Indhold Finanskrise Indhold Forløb Konsekvenser Fødevarekrise Baggrund Forløb Konsekvenser Landbrugspriser og -omkostninger Hvad påvirker priserne? Udvikling Fremtid Konklusion og fremtidsperspektiver

3 Kriser i Danmark Fødevarekrise 10 8 Økonomisk krise 6 4 Finanskrise

4 Fødevarekrise Kraftige prisstigninger Korn Mejeriprodukter Pristurbulens Meget små lagre Spekulation Stigende efterspørgsel Fjernøsten Bioenergi

5 Finanskrise Investeringer i ejendomme -> investeringer i råvarer Subprime-udlån tab på usikre lån Tab på udlån ved boligfinansiering Bank-krak Aktiekursfald Konkurser Valutakursuro Faldende ejendomspriser Finansiel risiko-aversion Solvenskrav og usikkerhed: Reduceret udlån og likviditet

6 Økonomisk krise Recession - negativ økonomisk vækst Faldende beskæftigelse Færre investeringer Efterspørgsels-nedgang International handel stagnerer Tab på debitorer

7 Antal konkurser i alt i Danmark Antal (sæsonkorrigeret)

8 Aktiekursindeks i Danmark Indeks 1989 =

9 BNP-vækst 3,5 Pct. pr. år 3,0 2,5 Danske eksportmarkeder 2,0 1,5 1,0 0,5 Danmark 0,0-0,5-1,

10 Dansk økonomi: Udvikling og prognose (Ifg. DØR) BNP-vækst Pct. 1,6 0,4-0,5-0,3 0,7 Off. saldo Mia. kr Betalingsbalance Mia. kr Ledighed pers Ændring i beskæftigelse pers Stigning i lønomkostninger Pct. 3,9 4,5 4,2 3,8 3,1 Inflation Pct. 1,8 2,7 1,9 2,2 2,0

11 Den lange rente i Danmark (ifg. DØR) årig obligationsrente 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6

12 Inflation og renter globalt (ifg. DØR) Inflation USA 4,4 1,5 1,0 1,5 Euroområdet 3,5 2,2 2,1 2,0 Korte renter USA 2,2 0,9 1,8 3,0 Euroområdet 4,0 2,9 2,8 3,3 Lange renter USA 3,8 4,0 4,1 4,4 Tyskland 4,1 4,0 4,1 4,4 Oliepris, Brent

13 Ifg. DØR Ledighed i Danmark

14 Dansk økonomi

15 Erhvervstillid

16 Forbrugertillid, Danmark

17 Fødevarekrisen

18 $ pr. ton 400 Verdensmarkedspris på hvede November

19 Kornpriser i Danmark Indeks jan 2007 = Landmandspris (brødkorn)

20 Mælk: Kontraktpris og spot markeds pris 450 øre/kg Kontraktpris (DK) Spot markeds pris (UK)

21 Forklaringer bag fødevarekrisen Midlertidige, tilfældige forhold: Meget små lagre Tørke i Australien Dårlig høst flere steder i Europa Hamstring Spekulation

22 Forklaringer bag fødevarekrisen Længerevarende, strukturelle forhold: Bioenergi Vækst og forbrug i Asien Stigende energipriser Mindre produktionsafhængig landbrugsstøtte

23 Kornlagre er en fordel for markedsstabiliteten Overskudslagrene fra 1980 erne er væk Lagre kan være en stor fordel Verdens kornlagre = forbruget i 1½ måned

24 De små lagre kan helt forklare fødevarekrisen og de stigende priser

25 Kornpriser og lagre 250 Pris ($/t) Lagre (% of produktion) 40 Lagre Priser

26 Kornpriser og -lagre Pris ($/t) Lagre (% af prod.) Lagre Pris

27 Små lagre giver prisstigninger (Markfrø) Pris: Kr/100 kg 100 Lagre: % af produktion Pris Lagre Eksempel: Rajgræs. Data fra Branchesekretariatet for Frø

28 Større lagre kan fremover forhindre nye fødevarekriser og prisstigninger

29 Pris($/t) 255 Hvede: Pris og areal Areal (mio. ha.) Areal Pris

30 Vi står over for en permanent fødevarekrise med dyre fødevarer og mangel på fødevarer??

31 Thomas Malthus Engelsk økonom Før eller siden vil der opstå alvorlig fødevaremangel...

32 Indeks Malthus Befolkning Lave priser Fødevareproduktion Tid Høje priser

33 Malthus er stadig aktuel efter mere end 200 år Was Malthus Right? In a sense, he was Jesus Fernández Villaverde, University of Pennsylvania Could Malthus be right after all? Will Land Degradation Prove Malthus Right After All? USDA, 2004 Thomas Malthus and the Global Food Crisis I am almost afraid to say so, but Thomas Robert Malthus, the English economist, is coming back into fashion Dan Denning, 18 th. april 2008 Food, Prophecy, and Shades of Thomas Malthus I will not say that we are on an irreversible path into Malthus shadow, but something does seem to be blocking the sun these days. And assuming it is merely a passing cloud could be a dangerous assumption, indeed. Wallacegsmith, February years since Malthus, and we still haven t proved him wrong World Watch, 1998

34 Kalorier pr. person Calories/capita/day North America World total Asia Africa south of Sahara

35 Fødevaresituationen er god! Der er masser af føde i verden under ét.. Fødevarerne og velfærden er bare ulige fordelt...

36 Fødevarekrise Landbrugspriser Forbrugerpriser

37 Indeks jan = 100 Mælkepriser 200 Spot-markedspris 150 Landbrugets salgspris 100 Detailpris

38 Korn- og brødpriser Detailpris (brød) Kornpris

39 Brødpriser i Danmark 120 Indeks jan 2007 = Reel brødpris Brødpris med kun effekt af kornpris???

40 Brødpriser i Danmark 120 Indeks jan 2007 = Reel brødpris Brødpris med kun effekt af kornpris

41 Konklusioner (I) Prisstigningerne på hvedebrød og rugbrød er tre til fire gange højere, end hvad der følger af stigningen i kornprisen. Det afspejler, at møller (specielt på hvedemel), brødproducenter og supermarkeder lagde yderligere til prisen.

42 Aspekter ved fødevarekrisen

43 Aspekter ved fødevarekrisen (I) Landbrugspolitikken: Fjernelse af sidste prisstøtteordninger og udbudsbegrænsninger Landbrugspolitikken: Den indenlandske produktion skal understøttes yderligere Kan markedet ikke selv skabe nok balance? Fungerer markedsmekanismerne ikke godt nok? Er der (igen) brug for internationale initiativer til at opbygge fødevarelagre, som kan stabilisere markederne? Er prisstigningerne blot en kortvarig boble bl.a. forårsaget af spekulation i kornpriser, hysteri og vil boblen være væk om et år?

44 Aspekter ved fødevarekrisen (II) Dyrere fødevarer har en social slagside Dyrere fødevarer giver ændrede spisevaner Fødevaremangel kan destablisere områder, lande eller regioner. Får de lokale bønder i u-landene overhovedet gavn af de stigende priser? Bioenergi blot en ny form for landbrugsstøtte? Dilemma: Fødevarer vs. energi Dilemma: Fødevarer vs. ny teknologi Tilbageslag for globaliseringen?

45 Mio. kr BNP-vækst og forbrug i Danmark Fødevarer Pct. 4,5 4,0 3, Biler m.m. BNP-vækst 3,0 2,5 2,0 1,5 1, , ,0

46 Øl er et stabilt forbrugsgode og relativt upåvirket af den makroøkonomiske udvikling Carlsberg, november 2008

47 Når finanskrisen kradser, er der flere, der handler i supermarkedet i stedet for at spise ude...

48 Det europæiske marked for blomster faldt med 10 pct. i oktober måned 2008

49 De fremtidige landbrugspriser

50 På langt sigt er landbrugets priser og omkostninger næsten helt forudsigelige

51 Landbrugets bytteforhold 120 Indeks 1949 = USA 40 DK 20 Australien

52 Udbud Hvad påvirker priserne på landbrugsvarer? Efterspørgsel Lagre Ny anvendelse (bioenergi) Spindelvævsfænomener Trends Produktivitet -teknologi Andel af forbrugerkrone Markedsturbulens Trædemølle Spotmarked / kontrakthandel Andelsorganisering Købekraft Befolkningsudvikling Priscykler Globalisering Reformer i EU s landbrugspolitik Liberalisering Markedsstyrke (detail) Intern rivalisering Markedsvækst Forsyningsbalance

53 Oliepris Hvad påvirker priserne på landbrugsvarer? Bulk/brand/private label Automatisk stabilisering Klima, tilfældigheder m.m. Markedsstyrke - leverandører Prisbobler Udflytning Koncentration Bytteforholdet

54 Hvad påvirker priserne på landbrugsvarer? Væsentlige usikkerheder: Oliepris Vejret $-kurs Landbrugspolitik og WTO Kornlagre

55 Fremtidig prisudvikling - principskitse 12 Større areal Indsatsfaktorer øges Faldende forbrug Ydre Chok Mindre areal Indsatsfaktorer reduceres Stigende forbrug 2.005, , , , , , , ,00

56 Konklusion: Finanskrise og dansk landbrug Negativt Tab på debitorer vil stige Tab på investeringer Faldende efterspørgsel Prisfald Vækst i verdenshandel vil falde Forventninger til 2008 og 2009 er nedjusteret Begyndende protektionisme Mangel på likviditet og udlån Banker er blevet forsigtige

57 Konklusion: Finanskrise og dansk landbrug Positivt Dansk fødevareindustri er relativt robust Andelseje en fordel aktiekurs-fald ikke så afgørende Nødlidende virksomheder billigt til salg... Relativt konjunkturufølsomme produkter Flaskehalse og overophedning bliver mindre Lavere rente Lavere oliepriser Omkostninger mere i ro

58 Træerne vokser ikke ind i himlen.. Ikke vedvarende niveau-skift i priser Udefra-kommende stød eller påvirkninger

59 Fremtidsperspektiver

60 Den nye globale markedsvirkelighed (I) Landbrugsstøtten er snart væk Globale markeder større import og eksport Landmænd må klare sig selv... Meget afhængige af jeres (andels)virksomhed Nye vækstmarkeder opstår Globaliseringen fortsætter landegrænser får mindre betydning Investeringer, produktion og fusioner over grænser kan være nødvendige

61 Den nye globale markedsvirkelighed (II) Før Landbrugspolitik Nu Erhvervspolitik Fødevarepolitik Sundhedspolitik Miljøpolitik Regionalpolitik U-landspolitik Handelspolitik

62 Den nye globale markedsvirkelighed (III) Før Markedsordninger Intervention Eksportstøtte Importtold Nu Frihandel (næsten) Ustabile markeder Markedsadgang Global arbejdsdeling Liberalisme Global konkurrence

63 Den nye globale markedsvirkelighed (IV) Udfordringer for andelsvirksomheder: Finansiering? Globalisering vækst i udlandet? Kan landmænd forstå værdien af andelsselskaber? Drivkraften for udvikling og dynamik!

64 Den nye globale markedsvirkelighed (V) Ustabile markeder ustabile priser Nye former for prisstabilisering nødvendig Vækst sker især i udlandet Billig lavkvalitet fra udlandet presser danske landbrug Danske kvalitetsegenskaber skal udnyttes

65 Den nye globale markedsvirkelighed (VI) Verdensmarkedspriser Omkostninger vil stadig være høje... Lønninger, skatter, kontrolomkostninger... Stadig faldende bytteforhold

66 Hvordan udnytter vi/i mulighederne?? (I) Ingen nemme løsninger... Flerstrenget løsning Øget produktivitet Kvalitet, sporbarhed Innovation udvikle og producere nye egenskaber Stordrift Samarbejde i værdikæden Globalt udsyn m.h.t. muligheder Konkurrenceevne

67 Hvordan udnytter vi/i mulighederne?? (II) Vi skal hele tiden være foran konkurrenterne Forspringet skal bevares Nyudvikling, innovation, forskning Synliggør fordelene ved innovation Tag globaliseringen som en udfordring og mulighed! Danske landmænd er nok de mest globaliserings-positive landmænd i verden!

68 Hvordan udnytter vi/i mulighederne?? (III) Tænk i markeder, globale kunder og globale løsninger Tænk ikke på, hvordan samfundet skal redde jer!

69 Hvordan udnytter vi/i mulighederne?? (IV) Brug forskning, udvikling og rådgivning til at give jer selv et forspring

70 Tak for ordet