Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007"

Transkript

1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20* 441,48 466,59 25,11 5,69% 5,69% MSCI World* 8.397, ,09 74,04 0,88% 0,88% MSCI USA* 7.563, ,96-44,48-0,59% -0,59% MSCI Europa* , ,12 229,40 2,12% 2,12% MSCI Japan* , ,41 320,52 1,77% 1,77% *opgjort i DKK ex. udbytte Rente Rente Renteudvikling i Danmark Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 Refi-renten 3,50 3,75 0,25 0,91% 0,91% Cibor 1 år rente 4,19 4,34 0,15 1,07% 1,07% 4% STAT ,88 4,11 0,23 0,63% 0,63% 5% STAT ,89 4,01 0,12 0,30% 0,30% 7% STAT ,02 4,2 0,18-0,87% -0,87% 4% NYK ,81 4,83 0,02 0,80% 0,80% EFFAS 1-5** 0,63% 0,63% **: Udtrykker markedsafkastet for danske statsobligationer med en løbetid på 1-5 år Værdi Værdi Valutakurser Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 USD/DKK 5,66 5,59-0,07-1,24% -1,24% EUR/DKK 7,46 7,45-0,01-0,13% -0,13% JPY/DKK 0,0475 0,0474-0,0001-0,21% -0,21% Aktiemarkedet Udviklingen på de finansielle markeder i 1. kvartal 2007 Uroen meldte sig tilbage på aktiemarkederne i løbet af 1. kvartal Kvartalet startede ellers flot med pæne stigninger på især de danske aktier. Det danske OMX C20 indeks var på et tidspunkt steget med 10%, da uroen satte ind medio februar. I løbet af få dage faldt OMX C20 indekset 8% og var stort set tilbage på niveauet fra årets start (se graf næste side). Aktiemarkederne har dog rettet sig noget igen mod slutningen af kvartalet, så vi samlet har oplevet et afkast fra 0,59% (MSCI USA) til 5,69% (OMX C20). Kursfaldene på aktier medio februar var ikke et isoleret dansk fænomen, men var gældende for alverdens aktiemarkeder. Således faldt de fleste aktiemarkeder 6-8% på få dage. Baggrunden for uroen var en kombination af, at nogle kreditinstitutter i USA meldte om stigende tab på deres udlån til boligfinansiering og at den tidligere chef for den amerikanske centralbank, Alan Greenspan, udtalte, at han så en sandsynlighed på 33% for, at den amerikanske økonomi kunne opleve recession i løbet af

2 Umiddelbart vurderet giver kursfaldene ikke grund til den store bekymring. Greenspan s udtalelse er jo blot hans egen vurdering, og de kreditinstitutter, der meldte om stigende tab, var kreditinstitutter, der lånte ud til de mest risikofyldte projekter. Det bør ikke komme som en overraskelse for nogen, at der kan tabes penge på meget risikofyldte lån. OMX C Der er dog alt mulig grund til at tage rysteturen i februar alvorlig. Den er nemlig et signal om, at der på aktiemarkederne i øjeblikket hersker en ALT for positiv stemning. Og der er for mange investorer, der har investeret kortsigtet og ofte lånefinansieret for at opnå en hurtig gevinst. Derfor kan selv små, negative udtalelser/begivenheder føre til forholdsvis store fald, som vi så i februar. Det afgørende er imidlertid, hvorvidt udsigterne for aktiemarkederne fortsat vurderes fundamentalt positive, for så er de små rystelser bare en glimrende købsmulighed, eller om de økonomiske udsigter er på vej til at forværres, så de seneste 4 års (næsten) uafbrudte optur på aktiemarkederne står over for en midlertidig afslutning jf. afsnittet Forventninger. Obligationsmarkedet Det har været forholdsvis roligt på obligationsmarkederne i løbet af 1. kvartal. Den europæiske centralbank har helt som forventet hævet renten én gang med 0,25% til 3,75%. I USA har Fed som forventet fastholdt renten på 5,25%. Afkastene på obligationsmarkederne svinger således fra -0,87% (STAT 2024) til 1,07% (Cibor 1 år rente) jf. skemaet på side 1. Som det ligeledes fremgår af skemaet på side 1 er Cibor 1 års renten på 4,34% nu lidt højere end renten på statsobligationerne 5% STAT 2013 og 7% STAT 2024 på henholdsvis 4,01% og 4,20%. Det betyder, at obligationsmarkederne forventer, at ECB (og Nationalbanken) hæver renten med yderligere 0,50% point i løbet af det næste års tid, hvorefter renten forventes at blive nedsat med 0,25% point. Der er således på obligationsmarkederne stor tiltro til, at inflationen holdes i ro og at den økonomiske vækst er ved at toppe. 2

3 Valutamarkedet Efter kursbevægelserne på valutaerne i løbet af kvartalet at dømme, ser det umiddelbart ud som om, det har været relativt stille på valutamarkederne. Den amerikanske dollar blev svækket med 1,24% over for euroen, medens den japanske yen kun er faldet med 0,21% over for euroen. Men der har, som det kan ses af grafen neden for, været nogle større udsving i løbet af kvartalet. USD/DKK 5,8 5,75 5,7 5,65 5,6 5, Den amerikanske dollar startede kvartalet med en pæn stigning, men er hen imod slutningen af kvartalet igen begyndt den sivende tendens over for euroen og den danske krone, som vi har set siden starten af 20. Der har været spræl i den japanske yen i 1. kvartal. Det har været populært at optage lån i yen, idet renten herfor stadig er tæt på 0%, og kortsigtet placere pengene bl.a. i aktier og Højrente obligationer. Under uroen på aktiemarkederne i februar, blev nogle af disse låneforretninger (benævnes carry trades) tvangslukket. Det medførte, at den japanske yen kortvarigt blev styrket med ca. 5% over for såvel euro som danske kroner. Denne kortvarige styrkelse af yennen over for euro/danske kroner i 1. kvartal er et eksempel på, at de finansielle markeder er blevet mere integrerede i de senere år, og at uro på ét af de finansielle markeder kan føre til store og uventede bevægelser på et andet marked. Dermed kan de historiske sammenhænge vi tidligere har set, f.eks. at CHF (schweizer francen) styrkes i perioder med uro, måske i fremtiden blive noget anderledes, når der opstår større uro på ét af de finansielle markeder. Europa Den økonomiske udvikling i 1. kvartal 2007 Det økonomiske opsving vurderes at være fortsat med pæn styrke i 1. kvartal Således tyder det på, at væksten i Euroland i 1. kvartal 2007 har været på 2,9% sammenlignet med 1. kvartal 20, hvilket er på niveau med det forventede. På inflationssiden viste de seneste tal fra februar, at inflationen har været på 1,8%, medens kerneinflationen var på 1,9%, hvilket er lige under ECB s øvre grænse på 2,0%. 3

4 Dermed har både økonomi og inflation i Europa i 1. kvartal udviklet sig som forventet.. USA Det ser ud til, at nedturen på det amerikanske boligmarked har påvirket den amerikanske økonomi mere negativt end forventet. Således vurderes væksten i økonomien kun at have været på 2,1% i 1. kvartal 2007 sammenlignet med 1. kvartal 20. Dermed er væksten i den amerikanske økonomi lavere end væksten i den europæiske. Inflationen ligger fortsat på et forholdsvis højt niveau i USA, idet de seneste målinger fra februar viser et inflationsniveau på 2,4%, medens kerneinflationen ligger på 2,7%. Væksten i den amerikanske økonomi har således i 1. kvartal 2007 været lavere end forventet, mens inflationen fortsat befinder sig på et forholdsvis højt niveau. Aftagende vækst og en høj inflation er en uheldig cocktail for såvel aktier som obligationer, og fortsætter denne tendens, kan vi få nogle ubehagelige overraskelser på både valuta-, aktie-, og obligationsmarkederne jf. afsnittet Forventninger. Japan Den japanske økonomi har i overvejende grad udviklet sig som forventet i 1. kvartal. Det forventes, at væksten i den japanske økonomi har været på omkring 1,9% i hele 20, medens inflationen fortsat har været beskedent positiv. Samlet omkring den økonomiske udvikling i 1. kvartal 2007 Den europæiske og japanske økonomi har generelt udviklet sig som forventet i 1. kvartal, hvorimod væksten i den amerikanske økonomi har skuffet. Inflationen har bidt sig fast på nogle forholdsvis høje niveauer både i Europa og i USA, medens inflationen i Japan fortsat er beskeden. Forventninger Økonomiske nøgletal 20r 2007e 2008e Region BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation USA 3,30% 2,50% 2,40% 2,50% 3,00% 1,80% Euroland 2,80% 1,90% 2,30% 1,70% 2,10% 2,20% Japan 2,20% 0,40% 2,10% -0,10% 2,20% 0,10% Danmark 3,20% 1,70% 2,40% 1,90% 1,80% 2,00% kilde: Alm. Brand Henton Økonomi I Kvartalsrapport for 4. kvartal 20 argumenterede vi for, at væksten i de 3 store økonomier, jf. skemaet oven for, var på vej mod at konvergere i et niveau på omkring 2,5 3,0%, og at der var mulighed for, at væksten kunne overraske mere positivt, idet olieprisen var faldet markant. Som det kan ses af graferne på side 5, er både oliepris og råvarepriser igen steget pænt. 4

5 Brent olie i USD CRB Raw Materials i USD 475,00 450,00 425,00 400,00 375,00 350,00 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- 07 feb- 07 mar- 07 De prisstigninger, der fremgår af graferne, er foruroligede, idet de er med til at lægge en dæmper på væksten og skabe et vist inflationært pres på økonomien. Der er da også begyndt at komme tegn på, at de fremadrettede indikatorer både i Japan, Europa og USA er knap så positive. I Japan viste den seneste TANKAN rapport et lavere niveau end forventet, hvilket betyder, at de japanske virksomheder ser knapt så lyst på fremtiden. Både i Europa og i USA har de seneste målinger af indkøbschefernes forventninger også vist et lavere niveau end forventet. Nærlæses den amerikanske ISM rapport, er der tydelige tegn på, at der sker en opbremsning i væksten, idet både produktion, ordre og beskæftigelse falder mens lagerbeholdningerne stiger. ISM rapporten har endnu et foruroligende tegn, og det er en kraftig stigning i priserne. ISM rapporten tegner således et billede af en amerikansk økonomi, hvor væksten og beskæftigelsen falder, medens virksomhederne oplever kraftige prisstigninger. Det skal bemærkes, at der ikke er tale om et recessionsbillede i USA, men tendenserne er klare og det øger risikoen for, at der i løbet af 2007 kan opstå den recession i den 5

6 amerikanske økonomi, som Alan Greenspan advarede imod i februar. At frygten og muligheden for recession skal tages alvorligt understreges også af en undersøgelse foretaget af nyhedsbureauet Bloomberg i samarbejde med Los Angeles Times. Undersøgelsen viser, at hele 60% af amerikanerne forventer, at den amerikanske økonomi glider ind i recession i år. Sidste gang så mange amerikanere forventede recession var i december 2000, og økonomien gled faktisk ind i recession 3 måneder senere. Hvis den amerikanske økonomi glider ind i recession i løbet af 2007, kan det få nogle ubehagelige økonomiske konsekvenser fordi der normalt vil blive reageret på en lavere vækst ved at sænke renten, men på nuværende tidspunkt er inflationen i USA stadig på et for højt niveau (2,7% kerneinflation). Og med de seneste olie- og råvareprisstigninger in mente, vil der sandsynligvis fortsat være et underliggende inflationært pres på økonomien. Det kan føre til, at den amerikanske centralbankchef Ben Bernanke skal vælge mellem 2 onder. Enten at fastholde eller endog hæve renten for at holde inflationen i skak, hvorved den økonomiske nedtur bliver forstærket, eller også må han ofre inflationsmålsætningen. Hvis inflationsmålsætningen ofres og den korte rente sænkes, vil det sandsynligvis føre til et opadgående pres på de lange renter, idet investorerne i øjeblikket har ekstrem stor tillid til, at den amerikanske centralbank formår at holde inflationen i ro. Det skal bemærkes, at den sivende amerikanske dollar er med til at forøge det inflationære pres, idet det gør de importerede varer dyrere. Risikoen for en ubehagelig overraskelse i den amerikanske økonomi er således blevet forstærket i løbet af 1. kvartal Alene herved øges risikoen for en lavere økonomisk vækst i resten af verden, idet USA har stor betydning for samhandlen. Desuden vil olie- og råvareprisstigningerne også have de samme negative økonomiske afsmitninger i resten af verden. Der kan ikke herske tvivl om, at risikoen for en lavere økonomisk vækst og en højere inflation i 2007 er blevet forøget i løbet af 1. kvartal Stigende risiko for større kursfald Med den forøgede risiko for at den økonomiske vækst kan skuffe og at inflationen kan overraske til den negative side, er der således en forøget risiko for, at der kan komme skuffelser på de finansielle markeder. I de seneste kvartalsrapporter har vi nævnt, at risikopræmien ved de fleste investeringer er historisk lave. Som det fremgår af grafen på side 7 er rentespændet mellem USA og Højrentelande historisk lavt. Det fremgår endvidere, at rentespændet i perioder har bevæget sig kraftigt ud i forbindelse med kriser. Bl.a. ses det, at rentespændet i forbindelse med Asienkrisen i 1998 gik fra at være under 5%-point til at være over 15%-point. Det svarer til, at merafkastet ved at investerer i Højrentelande i forhold til amerikanske statsobligationer med kort varsel ændres fra at være under 5%- point til over 15%-point! Der blev således konstateret massive kursfald på Højrente obligationer i forbindelse med Asienkrisen i Fra 1993 til medio 1994 er der tale om en lignende stejl bevægelse, hvor rentespændet også blev udvidet med over 10%-point. Det nuværende rentespænd er under 2%- point, og er dermed historisk lavt. Der opnås på nuværende tidspunkt således ikke meget merafkast ved at investere i de meget risikofyldte Højrente obligationer frem for at købe amerikanske statsobligationer. 6

7 Rentespænd USA og Højrentelande Forklaring: Grafen er et udtryk for, hvor stor en merrente der kan opnås ved at investere i Højrente obligationer frem for amerikanske statsobligationer. Y-skalen udtrykker rentepunkter, hvor 100 svarer til 1%-point. Et tal på 500 svarer således til, at der kan opnås 5% mere p.a. i afkast ved at investere i Højrente obligationer. Merrenten udtrykker den risikopræmie investorerne forlanger for at påtage sig den forøgede valuta- og betalingsrisiko, der ofte er forbundet ved investering i Højrente obligationer. Som det ses af ovenstående graf, er rentespændet kørt ind til et niveau på under 2%, hvor det ellers i mange år har ligget på mellem 5-10% med tendens til kortvarige perioder OVER 10%. Mange investorer, er af deres bank blevet opfordret til at belåne deres friværdier i huset og placere pengene i Højrentelande. Baggrunden for anbefalingen har været, at der siden 2001 er opnået forholdsvis høje afkast på Højrente obligationerne. Det er vores vurdering, at disse anbefalinger kommer på det værst tænkelige tidspunkt, idet merafkastet på Højrente obligationerne er historisk lavt, og der er overhængende fare for, at der kan komme et større kursfald på disse obligationstyper. Og faktisk er merafkastet tæt på 0, hvis der tages hensyn til investeringsforeningernes omkostninger til forvaltning på lidt over 1%. Det er ikke et dansk fænomen at optage lån og placere pengene i Højrentelande. Der er internationalt lavet mange forretninger, hvor der lånes i lavrentelande som Japan og Schweiz og placeres penge i Højrentelande og/eller i aktier. I maj/juni 20 fik vi en forsmag på, hvordan aktierne pludselig dykkede 15% og valutaerne i flere højrentelande faldt markant alene på grund af en beskeden vækst/rentefrygt. I februar 2007 dykkede aktierne med omkring 8% efter en udtalelse fra Alan Greenspan og oplysninger om nogle få dårlige betalere i USA, og den japanske yen blev pludselig styrket med ca. 5%, fordi flere lånearrangementer blev lukket. Den uro vi har omtalt i eksemplerne oven for har berørt både aktier, Højrente obligationer og valuta. Det er for os et klart tegn på, at markederne er blevet mere integrerede, og at uro på ét af de finansielle markeder hurtigt kan udløse uro på et andet finansielt marked. Dermed kan effekten af en mere fundamental baseret uro få større kurspåvirkning, end vi umiddelbart kan forestille os. Og vi kan risikere at stå over for en situation, hvor vi går ind i en periode med dårlige fundamentale økonomiske udsigter, hvor væksten aftager, medens inflationen stiger/forbliver på et højt niveau. Der er derfor al mulig grund til i den kommende periode at føre en meget forsigtig investeringspolitik. 7

8 Aktier Som det fremgår af nedenstående graf er aktierne fortsat billige i forhold til det nuværende renteniveau. Det er dog værd at bemærke, at virksomhederne i forbindelse med offentliggørelsen af de aflagte årsregnskaber har udtrykt sig mindre optimistiske end aktieanalytikerne forventede. Det betyder, at enten er virksomhederne for konservative ellers også er aktieanalytikerne for optimistiske. Som vi skrev i Kvartalsrapporten for 4. kvartal 20, har analytikerne i de sidste 3 år haft en tendens til, at være for pessimistiske omkring selskabsindtjeningen, så den faktiske indtjening har overrasket positivt. Nu virker det som om, at analytikerne er blevet for optimistiske, ikke mindst set i lyset af både de mere afdæmpede vækstforventninger og stigende råvarepriser. Dertil kommer den forøgede inflationsrisiko, der kan resultere i en stigende lang rente. På den baggrund vurderer vi, at aktierne er noget dyrere end nedenstående graf umiddelbart viser. 160 S& P500, 12M Forward Comparative Yield Ratio Mean Vi er således fortsat skeptiske omkring afkastpotentialet på aktiemarkederne i 2007, og vi ser en forøget risiko for, at vi kan opleve et større kursfald i løbet af Vi forventer forsat, at aktiemarkedet (MSCI WORLD) vil give et afkast på mellem 15% til +5% i 2007, hvor der kan komme større udsving undervejs. Derfor anbefaler vi en undervægt i aktier, så der er likviditet til at samle op, hvis aktierne pludselig skulle komme ud for en større nedtur i Obligationer Vi forventer nu en økonomisk vækst i niveauet 2,0-2,5% i såvel Europa som i USA og Japan, med risiko for en lavere økonomisk vækst specielt i USA. Med de seneste stigninger i olieprisen og i råvarepriserne generelt, vil der være en risiko for, at inflationen kan overraske til den negative side. ECB forventes fortsat at hæve renten én eller to gange med 0,25%-point hver gang, medens den amerikanske 8

9 centralbank kan komme i det ubehagelige dilemma, at skulle vælge mellem at fastholde renten og acceptere en økonomisk tilbagegang eller sænke renten og opgive på inflationsmålsætningen. Den korte rente vurderes at være tæt på toppen, medens den lange rente, der befinder sig på et lavt niveau, kan risikere at stige som følge af et fortsat højt inflationspres. Derfor anbefaler vi at investere i forholdsvis korte obligationer for private midler, medens selskabs- og pensionsmidler herudover kan placeres i højt forrentede obligationer. 19. april 2007 Dansk Formue- & Investeringspleje A/S Fondsmæglerselskab Nærværende kvartalsrapport kan ikke erstatte den rådgivning, der gives i Dansk Formue- & Investeringspleje A/S, Fondsmæglerselskab. Rapporten er således ikke en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer. Selskabet påtager sig heller ikke noget ansvar for rapportens rigtighed eller fuldkommenhed, selvom rapporten naturligvis er søgt sikret et korrekt og retvisende indhold. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af værdipapirhandler foretaget på baggrund af kvartalsrapporten. Citeres der fra kvartalsrapporten, skal dette ske med kildeangivelse og udarbejdelsesdato. 9

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.12.07 31.03.08 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 446,69 405,55-41,14-9,21% -9,21%

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 4. kvartal 2007 Værdi Værdi 28.09.07 31.12.07 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 485,83 446,69-39,14-8,06% 5,49% OMX

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 31.03.09 30.06.09 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 207,29 259,41 52,12 25,14% 13,79% OMX C20*

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Samlet set har verdensøkonomien i 1. kvartal sandsynligvis oplevet et fald i vækstniveauet som følge af en meget lav økonomisk vækst i USA. USA

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82%

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82% DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 Udvikling i 1. kvartal 2009 Værdi Værdi Aktieindeks 31.12.08 31.03.09 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08%

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Mens den amerikanske økonomi ser ud til at have genvundet en pæn styrke i løbet af 2. kvartal 2014, har både den kinesiske, indiske og europæiske

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har i 1. kvartal 2011 ligget på et relativt højt niveau, men inflationen er ved at blive en udfordring. Dette er specielt

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 RESUME Økonomiske udsigter Væksten i verdensøkonomien er fortsat i gang med at aftage. Og på grund af risiko for overophedning i Emerging Markets skal vi i den vestlige

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Det er fortsat vores vurdering, at de fleste lande i 1. og 2. kvartal vil opleve pæne økonomiske vækstrater bl.a. fordi sammenligningstallene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.03.08 30.06.08 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03%

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Verdensøkonomien har tabt en anelse styrke i det forgangne kvartal, primært som følge af en lidt lavere vækst i USA, men verdensøkonomien forventes

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Den økonomiske vækst har i 4. kvartal 2010 stort set udviklet sig som forventet, men der er i flere lande tegn på, at stigende fødevare- og råvarepriser

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Amerikansk økonomi synes fortsat at køre i et fornuftigt tempo, medens økonomien i Europa fortsætter sit gradvise opsving. Væksttempoet i den

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter 4. kvartal 2014 har været endnu et kvartal, hvor den økonomiske vækst i verdensøkonomien samlet set er foregået i et behersket tempo. Der er dog

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 RESUME Økonomiske Udsigter Verdensøkonomien har i 2. kvartal 2010 og samlet for 1. halvår af 2010 udviklet sig bedre end forventet, men det er i den vestlige verden sket

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Der har i de fleste lande og i særdeleshed i BRIK landene i løbet af 2. kvartal 2012 været en større opbremsning i den økonomiske vækst end forventet.

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 3. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.06.09 30.09.09 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 259,41 297,96 38,55 14,86% 30,70% OMX C20*

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der har i 4. kvartal generelt ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling. Det er næsten samme sang som i det foregående kvartal,

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011 Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter OECD s leading indicators, som historisk har været en meget god indikator for, hvilken retning verdensøkonomien udvikler sig i, indikerer, at

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst i USA forventes som følge af den hårde amerikanske vinter og en lageropbygning hos virksomhederne i de forgangne kvartaler

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016 Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 RESUME Økonomiske udsigter Til trods for både et overraskende resultat af Brexit afstemningen i juni samt det amerikanske præsidentvalg i november 2016, har den økonomiske

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 RESUME Økonomiske udsigter Der har ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling i løbet af 1. kvartal 2017. Der tegner sig fortsat et billede af en verdensøkonomi,

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart!

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Nyhedsbrev Kbh. 2. mar. 2016 Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Februar blev en urolig måned på aktiemarkederne. En vending i slutningen af måneden gjorde dog, at vores 3 afdelinger

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere