Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007"

Transkript

1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20* 441,48 466,59 25,11 5,69% 5,69% MSCI World* 8.397, ,09 74,04 0,88% 0,88% MSCI USA* 7.563, ,96-44,48-0,59% -0,59% MSCI Europa* , ,12 229,40 2,12% 2,12% MSCI Japan* , ,41 320,52 1,77% 1,77% *opgjort i DKK ex. udbytte Rente Rente Renteudvikling i Danmark Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 Refi-renten 3,50 3,75 0,25 0,91% 0,91% Cibor 1 år rente 4,19 4,34 0,15 1,07% 1,07% 4% STAT ,88 4,11 0,23 0,63% 0,63% 5% STAT ,89 4,01 0,12 0,30% 0,30% 7% STAT ,02 4,2 0,18-0,87% -0,87% 4% NYK ,81 4,83 0,02 0,80% 0,80% EFFAS 1-5** 0,63% 0,63% **: Udtrykker markedsafkastet for danske statsobligationer med en løbetid på 1-5 år Værdi Værdi Valutakurser Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 USD/DKK 5,66 5,59-0,07-1,24% -1,24% EUR/DKK 7,46 7,45-0,01-0,13% -0,13% JPY/DKK 0,0475 0,0474-0,0001-0,21% -0,21% Aktiemarkedet Udviklingen på de finansielle markeder i 1. kvartal 2007 Uroen meldte sig tilbage på aktiemarkederne i løbet af 1. kvartal Kvartalet startede ellers flot med pæne stigninger på især de danske aktier. Det danske OMX C20 indeks var på et tidspunkt steget med 10%, da uroen satte ind medio februar. I løbet af få dage faldt OMX C20 indekset 8% og var stort set tilbage på niveauet fra årets start (se graf næste side). Aktiemarkederne har dog rettet sig noget igen mod slutningen af kvartalet, så vi samlet har oplevet et afkast fra 0,59% (MSCI USA) til 5,69% (OMX C20). Kursfaldene på aktier medio februar var ikke et isoleret dansk fænomen, men var gældende for alverdens aktiemarkeder. Således faldt de fleste aktiemarkeder 6-8% på få dage. Baggrunden for uroen var en kombination af, at nogle kreditinstitutter i USA meldte om stigende tab på deres udlån til boligfinansiering og at den tidligere chef for den amerikanske centralbank, Alan Greenspan, udtalte, at han så en sandsynlighed på 33% for, at den amerikanske økonomi kunne opleve recession i løbet af

2 Umiddelbart vurderet giver kursfaldene ikke grund til den store bekymring. Greenspan s udtalelse er jo blot hans egen vurdering, og de kreditinstitutter, der meldte om stigende tab, var kreditinstitutter, der lånte ud til de mest risikofyldte projekter. Det bør ikke komme som en overraskelse for nogen, at der kan tabes penge på meget risikofyldte lån. OMX C Der er dog alt mulig grund til at tage rysteturen i februar alvorlig. Den er nemlig et signal om, at der på aktiemarkederne i øjeblikket hersker en ALT for positiv stemning. Og der er for mange investorer, der har investeret kortsigtet og ofte lånefinansieret for at opnå en hurtig gevinst. Derfor kan selv små, negative udtalelser/begivenheder føre til forholdsvis store fald, som vi så i februar. Det afgørende er imidlertid, hvorvidt udsigterne for aktiemarkederne fortsat vurderes fundamentalt positive, for så er de små rystelser bare en glimrende købsmulighed, eller om de økonomiske udsigter er på vej til at forværres, så de seneste 4 års (næsten) uafbrudte optur på aktiemarkederne står over for en midlertidig afslutning jf. afsnittet Forventninger. Obligationsmarkedet Det har været forholdsvis roligt på obligationsmarkederne i løbet af 1. kvartal. Den europæiske centralbank har helt som forventet hævet renten én gang med 0,25% til 3,75%. I USA har Fed som forventet fastholdt renten på 5,25%. Afkastene på obligationsmarkederne svinger således fra -0,87% (STAT 2024) til 1,07% (Cibor 1 år rente) jf. skemaet på side 1. Som det ligeledes fremgår af skemaet på side 1 er Cibor 1 års renten på 4,34% nu lidt højere end renten på statsobligationerne 5% STAT 2013 og 7% STAT 2024 på henholdsvis 4,01% og 4,20%. Det betyder, at obligationsmarkederne forventer, at ECB (og Nationalbanken) hæver renten med yderligere 0,50% point i løbet af det næste års tid, hvorefter renten forventes at blive nedsat med 0,25% point. Der er således på obligationsmarkederne stor tiltro til, at inflationen holdes i ro og at den økonomiske vækst er ved at toppe. 2

3 Valutamarkedet Efter kursbevægelserne på valutaerne i løbet af kvartalet at dømme, ser det umiddelbart ud som om, det har været relativt stille på valutamarkederne. Den amerikanske dollar blev svækket med 1,24% over for euroen, medens den japanske yen kun er faldet med 0,21% over for euroen. Men der har, som det kan ses af grafen neden for, været nogle større udsving i løbet af kvartalet. USD/DKK 5,8 5,75 5,7 5,65 5,6 5, Den amerikanske dollar startede kvartalet med en pæn stigning, men er hen imod slutningen af kvartalet igen begyndt den sivende tendens over for euroen og den danske krone, som vi har set siden starten af 20. Der har været spræl i den japanske yen i 1. kvartal. Det har været populært at optage lån i yen, idet renten herfor stadig er tæt på 0%, og kortsigtet placere pengene bl.a. i aktier og Højrente obligationer. Under uroen på aktiemarkederne i februar, blev nogle af disse låneforretninger (benævnes carry trades) tvangslukket. Det medførte, at den japanske yen kortvarigt blev styrket med ca. 5% over for såvel euro som danske kroner. Denne kortvarige styrkelse af yennen over for euro/danske kroner i 1. kvartal er et eksempel på, at de finansielle markeder er blevet mere integrerede i de senere år, og at uro på ét af de finansielle markeder kan føre til store og uventede bevægelser på et andet marked. Dermed kan de historiske sammenhænge vi tidligere har set, f.eks. at CHF (schweizer francen) styrkes i perioder med uro, måske i fremtiden blive noget anderledes, når der opstår større uro på ét af de finansielle markeder. Europa Den økonomiske udvikling i 1. kvartal 2007 Det økonomiske opsving vurderes at være fortsat med pæn styrke i 1. kvartal Således tyder det på, at væksten i Euroland i 1. kvartal 2007 har været på 2,9% sammenlignet med 1. kvartal 20, hvilket er på niveau med det forventede. På inflationssiden viste de seneste tal fra februar, at inflationen har været på 1,8%, medens kerneinflationen var på 1,9%, hvilket er lige under ECB s øvre grænse på 2,0%. 3

4 Dermed har både økonomi og inflation i Europa i 1. kvartal udviklet sig som forventet.. USA Det ser ud til, at nedturen på det amerikanske boligmarked har påvirket den amerikanske økonomi mere negativt end forventet. Således vurderes væksten i økonomien kun at have været på 2,1% i 1. kvartal 2007 sammenlignet med 1. kvartal 20. Dermed er væksten i den amerikanske økonomi lavere end væksten i den europæiske. Inflationen ligger fortsat på et forholdsvis højt niveau i USA, idet de seneste målinger fra februar viser et inflationsniveau på 2,4%, medens kerneinflationen ligger på 2,7%. Væksten i den amerikanske økonomi har således i 1. kvartal 2007 været lavere end forventet, mens inflationen fortsat befinder sig på et forholdsvis højt niveau. Aftagende vækst og en høj inflation er en uheldig cocktail for såvel aktier som obligationer, og fortsætter denne tendens, kan vi få nogle ubehagelige overraskelser på både valuta-, aktie-, og obligationsmarkederne jf. afsnittet Forventninger. Japan Den japanske økonomi har i overvejende grad udviklet sig som forventet i 1. kvartal. Det forventes, at væksten i den japanske økonomi har været på omkring 1,9% i hele 20, medens inflationen fortsat har været beskedent positiv. Samlet omkring den økonomiske udvikling i 1. kvartal 2007 Den europæiske og japanske økonomi har generelt udviklet sig som forventet i 1. kvartal, hvorimod væksten i den amerikanske økonomi har skuffet. Inflationen har bidt sig fast på nogle forholdsvis høje niveauer både i Europa og i USA, medens inflationen i Japan fortsat er beskeden. Forventninger Økonomiske nøgletal 20r 2007e 2008e Region BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation USA 3,30% 2,50% 2,40% 2,50% 3,00% 1,80% Euroland 2,80% 1,90% 2,30% 1,70% 2,10% 2,20% Japan 2,20% 0,40% 2,10% -0,10% 2,20% 0,10% Danmark 3,20% 1,70% 2,40% 1,90% 1,80% 2,00% kilde: Alm. Brand Henton Økonomi I Kvartalsrapport for 4. kvartal 20 argumenterede vi for, at væksten i de 3 store økonomier, jf. skemaet oven for, var på vej mod at konvergere i et niveau på omkring 2,5 3,0%, og at der var mulighed for, at væksten kunne overraske mere positivt, idet olieprisen var faldet markant. Som det kan ses af graferne på side 5, er både oliepris og råvarepriser igen steget pænt. 4

5 Brent olie i USD CRB Raw Materials i USD 475,00 450,00 425,00 400,00 375,00 350,00 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- 07 feb- 07 mar- 07 De prisstigninger, der fremgår af graferne, er foruroligede, idet de er med til at lægge en dæmper på væksten og skabe et vist inflationært pres på økonomien. Der er da også begyndt at komme tegn på, at de fremadrettede indikatorer både i Japan, Europa og USA er knap så positive. I Japan viste den seneste TANKAN rapport et lavere niveau end forventet, hvilket betyder, at de japanske virksomheder ser knapt så lyst på fremtiden. Både i Europa og i USA har de seneste målinger af indkøbschefernes forventninger også vist et lavere niveau end forventet. Nærlæses den amerikanske ISM rapport, er der tydelige tegn på, at der sker en opbremsning i væksten, idet både produktion, ordre og beskæftigelse falder mens lagerbeholdningerne stiger. ISM rapporten har endnu et foruroligende tegn, og det er en kraftig stigning i priserne. ISM rapporten tegner således et billede af en amerikansk økonomi, hvor væksten og beskæftigelsen falder, medens virksomhederne oplever kraftige prisstigninger. Det skal bemærkes, at der ikke er tale om et recessionsbillede i USA, men tendenserne er klare og det øger risikoen for, at der i løbet af 2007 kan opstå den recession i den 5

6 amerikanske økonomi, som Alan Greenspan advarede imod i februar. At frygten og muligheden for recession skal tages alvorligt understreges også af en undersøgelse foretaget af nyhedsbureauet Bloomberg i samarbejde med Los Angeles Times. Undersøgelsen viser, at hele 60% af amerikanerne forventer, at den amerikanske økonomi glider ind i recession i år. Sidste gang så mange amerikanere forventede recession var i december 2000, og økonomien gled faktisk ind i recession 3 måneder senere. Hvis den amerikanske økonomi glider ind i recession i løbet af 2007, kan det få nogle ubehagelige økonomiske konsekvenser fordi der normalt vil blive reageret på en lavere vækst ved at sænke renten, men på nuværende tidspunkt er inflationen i USA stadig på et for højt niveau (2,7% kerneinflation). Og med de seneste olie- og råvareprisstigninger in mente, vil der sandsynligvis fortsat være et underliggende inflationært pres på økonomien. Det kan føre til, at den amerikanske centralbankchef Ben Bernanke skal vælge mellem 2 onder. Enten at fastholde eller endog hæve renten for at holde inflationen i skak, hvorved den økonomiske nedtur bliver forstærket, eller også må han ofre inflationsmålsætningen. Hvis inflationsmålsætningen ofres og den korte rente sænkes, vil det sandsynligvis føre til et opadgående pres på de lange renter, idet investorerne i øjeblikket har ekstrem stor tillid til, at den amerikanske centralbank formår at holde inflationen i ro. Det skal bemærkes, at den sivende amerikanske dollar er med til at forøge det inflationære pres, idet det gør de importerede varer dyrere. Risikoen for en ubehagelig overraskelse i den amerikanske økonomi er således blevet forstærket i løbet af 1. kvartal Alene herved øges risikoen for en lavere økonomisk vækst i resten af verden, idet USA har stor betydning for samhandlen. Desuden vil olie- og råvareprisstigningerne også have de samme negative økonomiske afsmitninger i resten af verden. Der kan ikke herske tvivl om, at risikoen for en lavere økonomisk vækst og en højere inflation i 2007 er blevet forøget i løbet af 1. kvartal Stigende risiko for større kursfald Med den forøgede risiko for at den økonomiske vækst kan skuffe og at inflationen kan overraske til den negative side, er der således en forøget risiko for, at der kan komme skuffelser på de finansielle markeder. I de seneste kvartalsrapporter har vi nævnt, at risikopræmien ved de fleste investeringer er historisk lave. Som det fremgår af grafen på side 7 er rentespændet mellem USA og Højrentelande historisk lavt. Det fremgår endvidere, at rentespændet i perioder har bevæget sig kraftigt ud i forbindelse med kriser. Bl.a. ses det, at rentespændet i forbindelse med Asienkrisen i 1998 gik fra at være under 5%-point til at være over 15%-point. Det svarer til, at merafkastet ved at investerer i Højrentelande i forhold til amerikanske statsobligationer med kort varsel ændres fra at være under 5%- point til over 15%-point! Der blev således konstateret massive kursfald på Højrente obligationer i forbindelse med Asienkrisen i Fra 1993 til medio 1994 er der tale om en lignende stejl bevægelse, hvor rentespændet også blev udvidet med over 10%-point. Det nuværende rentespænd er under 2%- point, og er dermed historisk lavt. Der opnås på nuværende tidspunkt således ikke meget merafkast ved at investere i de meget risikofyldte Højrente obligationer frem for at købe amerikanske statsobligationer. 6

7 Rentespænd USA og Højrentelande Forklaring: Grafen er et udtryk for, hvor stor en merrente der kan opnås ved at investere i Højrente obligationer frem for amerikanske statsobligationer. Y-skalen udtrykker rentepunkter, hvor 100 svarer til 1%-point. Et tal på 500 svarer således til, at der kan opnås 5% mere p.a. i afkast ved at investere i Højrente obligationer. Merrenten udtrykker den risikopræmie investorerne forlanger for at påtage sig den forøgede valuta- og betalingsrisiko, der ofte er forbundet ved investering i Højrente obligationer. Som det ses af ovenstående graf, er rentespændet kørt ind til et niveau på under 2%, hvor det ellers i mange år har ligget på mellem 5-10% med tendens til kortvarige perioder OVER 10%. Mange investorer, er af deres bank blevet opfordret til at belåne deres friværdier i huset og placere pengene i Højrentelande. Baggrunden for anbefalingen har været, at der siden 2001 er opnået forholdsvis høje afkast på Højrente obligationerne. Det er vores vurdering, at disse anbefalinger kommer på det værst tænkelige tidspunkt, idet merafkastet på Højrente obligationerne er historisk lavt, og der er overhængende fare for, at der kan komme et større kursfald på disse obligationstyper. Og faktisk er merafkastet tæt på 0, hvis der tages hensyn til investeringsforeningernes omkostninger til forvaltning på lidt over 1%. Det er ikke et dansk fænomen at optage lån og placere pengene i Højrentelande. Der er internationalt lavet mange forretninger, hvor der lånes i lavrentelande som Japan og Schweiz og placeres penge i Højrentelande og/eller i aktier. I maj/juni 20 fik vi en forsmag på, hvordan aktierne pludselig dykkede 15% og valutaerne i flere højrentelande faldt markant alene på grund af en beskeden vækst/rentefrygt. I februar 2007 dykkede aktierne med omkring 8% efter en udtalelse fra Alan Greenspan og oplysninger om nogle få dårlige betalere i USA, og den japanske yen blev pludselig styrket med ca. 5%, fordi flere lånearrangementer blev lukket. Den uro vi har omtalt i eksemplerne oven for har berørt både aktier, Højrente obligationer og valuta. Det er for os et klart tegn på, at markederne er blevet mere integrerede, og at uro på ét af de finansielle markeder hurtigt kan udløse uro på et andet finansielt marked. Dermed kan effekten af en mere fundamental baseret uro få større kurspåvirkning, end vi umiddelbart kan forestille os. Og vi kan risikere at stå over for en situation, hvor vi går ind i en periode med dårlige fundamentale økonomiske udsigter, hvor væksten aftager, medens inflationen stiger/forbliver på et højt niveau. Der er derfor al mulig grund til i den kommende periode at føre en meget forsigtig investeringspolitik. 7

8 Aktier Som det fremgår af nedenstående graf er aktierne fortsat billige i forhold til det nuværende renteniveau. Det er dog værd at bemærke, at virksomhederne i forbindelse med offentliggørelsen af de aflagte årsregnskaber har udtrykt sig mindre optimistiske end aktieanalytikerne forventede. Det betyder, at enten er virksomhederne for konservative ellers også er aktieanalytikerne for optimistiske. Som vi skrev i Kvartalsrapporten for 4. kvartal 20, har analytikerne i de sidste 3 år haft en tendens til, at være for pessimistiske omkring selskabsindtjeningen, så den faktiske indtjening har overrasket positivt. Nu virker det som om, at analytikerne er blevet for optimistiske, ikke mindst set i lyset af både de mere afdæmpede vækstforventninger og stigende råvarepriser. Dertil kommer den forøgede inflationsrisiko, der kan resultere i en stigende lang rente. På den baggrund vurderer vi, at aktierne er noget dyrere end nedenstående graf umiddelbart viser. 160 S& P500, 12M Forward Comparative Yield Ratio Mean Vi er således fortsat skeptiske omkring afkastpotentialet på aktiemarkederne i 2007, og vi ser en forøget risiko for, at vi kan opleve et større kursfald i løbet af Vi forventer forsat, at aktiemarkedet (MSCI WORLD) vil give et afkast på mellem 15% til +5% i 2007, hvor der kan komme større udsving undervejs. Derfor anbefaler vi en undervægt i aktier, så der er likviditet til at samle op, hvis aktierne pludselig skulle komme ud for en større nedtur i Obligationer Vi forventer nu en økonomisk vækst i niveauet 2,0-2,5% i såvel Europa som i USA og Japan, med risiko for en lavere økonomisk vækst specielt i USA. Med de seneste stigninger i olieprisen og i råvarepriserne generelt, vil der være en risiko for, at inflationen kan overraske til den negative side. ECB forventes fortsat at hæve renten én eller to gange med 0,25%-point hver gang, medens den amerikanske 8

9 centralbank kan komme i det ubehagelige dilemma, at skulle vælge mellem at fastholde renten og acceptere en økonomisk tilbagegang eller sænke renten og opgive på inflationsmålsætningen. Den korte rente vurderes at være tæt på toppen, medens den lange rente, der befinder sig på et lavt niveau, kan risikere at stige som følge af et fortsat højt inflationspres. Derfor anbefaler vi at investere i forholdsvis korte obligationer for private midler, medens selskabs- og pensionsmidler herudover kan placeres i højt forrentede obligationer. 19. april 2007 Dansk Formue- & Investeringspleje A/S Fondsmæglerselskab Nærværende kvartalsrapport kan ikke erstatte den rådgivning, der gives i Dansk Formue- & Investeringspleje A/S, Fondsmæglerselskab. Rapporten er således ikke en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer. Selskabet påtager sig heller ikke noget ansvar for rapportens rigtighed eller fuldkommenhed, selvom rapporten naturligvis er søgt sikret et korrekt og retvisende indhold. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af værdipapirhandler foretaget på baggrund af kvartalsrapporten. Citeres der fra kvartalsrapporten, skal dette ske med kildeangivelse og udarbejdelsesdato. 9

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.03.08 30.06.08 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03%

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Fokus High Yield obligationer

Fokus High Yield obligationer 12. maj 2015 Fokus High Yield obligationer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Renten på danske statsobligationer er negativ helt ud til løbetider på fem år og selv hvis man

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere