TYVSTJÅLET. Franchise-virksomhedernes forretningshemmeligheder er i EU s søgelys. HØJESTERET FRI PROCES BETYDER IKKE DISCOUNT-salær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TYVSTJÅLET. Franchise-virksomhedernes forretningshemmeligheder er i EU s søgelys. HØJESTERET FRI PROCES BETYDER IKKE DISCOUNT-salær"

Transkript

1 HØJESTERET FRI PROCES BETYDER IKKE DISCOUNT-salær FATTIGHJÆLP SKAL VIRKSOMHEDER HAVE GRATIS RETSSAGER? TILSYN ADVOKATRÅDET KOMMER PÅ BESØG U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T TYVSTJÅLET Franchise-virksomhedernes forretningshemmeligheder er i EU s søgelys

2 I n d h o l d Advokaten 89. årgang Direkte kommunikationsorgan for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere Folketinget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. Udgiver/Redaktion: Advokatrådet Kronprinsessegade København K Telefon Fax REDAKTIONSPANEL Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Morten Broberg, professor, Københavns Universitet og konsulterende seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Anja Cordes, advokat Ole Dybdahl, landsdommer, Østre Landsret Thomas Elholm, lektor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat Anne Birgitte Gammeljord, advokat Arne Gram, vicepolitidirektør Lars Hjortnæs, afdelingschef, Justitsministeriet Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Karsten Havkrog Pedersen, advokat Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Anne Pindborg, advokat Henrik Stagetorn, advokat Ansvarshavende redaktør: Rasmus Møller Madsen Retspolitik TYVERI AF FORRETNINGSHEMMELIGHEDER SIDE 22 SYG SKYGGEBOKSNING SIDE 26 Hvornår er en dommer inhabil? SIDE 30 PROBLEMER MED EU S KRIMINALPOLITIK SIDE DEN ETISKE FORDRING SIDE 8 SKAL FATTIGE FIRMAER HAVE FRI PROCES I RETSSAGER? SIDE 14 HØJESTERET FORHØJEr ADVOKAT-SALÆR SIDE 18 Redaktør: Rasmus Lindboe Redaktionel sekretær: Vibeke Sejer Mølbæk Annoncer: JUNGERSTED-VERMØ ApS Vivian Birkkjær Frederiksberg Runddel Frederiksberg Telefon Telefon (dir) Layout: Adman Kommunikation ApS Struenseegade København N Telefon Tryk: Jørn Thomsen Offset Essen Kolding Telefon Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside og Advokatnet. 2 ADVOKATEN nr 01/10 Fagligt NYE BØGER SIDE 36 HUSK ADVOKATRÅDETS SKÆRPEDE TILSYN SIDE 38 NYE SALÆRTAKSTER FOR ADVOKATERS ARBEJDE SIDE 40 NYT OM NAVNE SIDE 43 Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. Medlem af Dansk Fagpresse ISSN ISSN (online)

3 Ready for the future? EG Adding value to business EG Advokat leverer komplette og værdifulde løsninger, der giver advokatvirksomheder fordele hver eneste dag. Kontakt Lotte Juul på tlf eller Flemming Andersen på tlf og aftal et møde. EG EG advokat ADVOKATEN nr 01/10 3

4 unik X x x x x x x x x advosys 4 A F X X X X X X X X X X X X X X x X det mest anvendte it-system til advokatbranchen nu med layout og betjening som seneste Microsoft office version unik advosys 4 er baseret på nyeste Microsoft standarder. det sikrer en enkel betjening via standard genvejstaster. Automatisk journalisering af journaliser dine s på sagen, direkte fra Outlook. unik advosys finder selv den rigtige sag meget lettere bliver det ikke. Dokumenthåndtering Sagsmappen i unik advosys 4 er udbygget med mulighed for at vise indholdsrude og autoindhold, som du kender det fra Microsoft Outlook det giver overblik og sparer tid. download Unik ADvosys 4 bruger du allerede unik advosys 3, kan du nu downloade advosys 4, som en del af din programserviceaftale. VI TIlBYdER.. unik advosys 4 kan lejes med det antal brugere, der er behov for. lejeaftalen er incl. programserviceaftale, hvor der kan opdateres online. Henvendelse til unik på eller boulevarden 19e 7100 Vejle lersø Parkallé KøbenhaVn ø Tlf ADVOKATEN nr 01/10

5 l e d e r Kasket-forvirring BANKER OG ANDRE UDBYDERE af finansielle ydelser og produkter kan synes venneløse i denne tid. Sådan lyder dommen ofte fra de kommentatorer, der beskæftiger sig med finanssektoren og det politiske liv. En finanskrise og den efterfølgende debat om bankernes rolle har sat politiske krav og en stærk regulering gennem Finanstilsynet højt på dagsordenen. Finansrådets årsmøde, der blev afholdt før jul, var ingen undtagelse. Her var bankernes minister, Lene Espersen, kritisk i sin bedømmelse af bankernes rådgivning. Ministeren endte med at kræve en mere sober og fyldestgørende rådgivning. Pressen beskriver en række sager, hvor folk har tabt penge. Om dette skyldes mangelfuld rådgivning vil tiden vise. Sikkert er det, at bankkunderne har foretaget en række investeringer efter samråd med deres bankrådgivere. Når investeringsprodukterne samtidig udbydes af banken, kan der opstå den tanke, at rådgiveren har en egeninteresse i, at investeringen foretages, hvorfor der må stilles krav til den konkrete rådgivning. Det er netop denne mulige sammenblanding af rådgivning og salg, der i visse tilfælde kan have ledt banker på vildspor. Advokatrådet tog imidlertid allerede sidste år problemstillingen op i Advokatrådets Retssikkerhedsprogram. Vi tillod os at pege på området, fordi forbrugernes retssikkerhed ikke var, og er, god nok, når forbrugeren ikke kan gennemskue, om det er en sælger eller en rådgiver, der sidder på den anden side af bordet. Advokatrådets anbefaling lød: Økonomi- og Erhvervsministeriet opfordres til at nedsætte et bredt sammensat udvalg, som skal udrede de problemer, der udspringer af en sammenblanding af rådgivning og salg, herunder modtagelse af kommission i forbindelse med forbrugeres køb af rådgivningsydelser og køb af finansielle produkter. Udvalget bør kunne fremkomme med forslag til ny regulering, som sikrer forbrugerens Profant sagt kan ingen have en interesse i, at småsparere investerer deres penge i projekter, som banken måtte have en egeninteresse i at sælge, hvis ikke det sker på et fuldt oplyst grundlag. retsstilling på den måde, som udvalget finder mest hensigtsmæssig. Advokatrådets ærinde er naturligvis ikke at tage parti for eller imod bankerne. Vores arbejde i Advokatrådet skal være til gavn for retssamfundet. Det er den forpligtelse, Folketinget har pålagt advokaterne. Men der er generelt grund til at bakke Lene Espersen op i hendes ærinde. Og der er grund til at gentage vores tilbud om hjælp til at styrke borgernes retssikkerhed på dette område. Jeg mener for så vidt, at også den finansielle sektor bør se forslaget som et rigtigt tiltag. Profant sagt kan ingen have en interesse i, at småsparere investerer deres penge i projekter, som banken måtte have en egeninteresse i at sælge, hvis ikke det sker på et fuldt oplyst grundlag. Første skridt i retning af et oplyst grundlag er at kunne få besked om, i hvilket omfang den bankansatte foretager en uhildet rådgivning alene ud fra kundens situation og interesser eller om han tillige sidder i en rolle, hvor han kan og forventes at sikre sig et væsentligt bidrag til månedslønnen gennem et provisionsaflønnet salg. Vores anbefaling drejer sig ikke særligt om banksektoren, men gælder ligeledes finansielle produkter, der tilbydes af ejendomsmæglere typisk som led i en bolighandel. Tilbydes en bestemt ejerskifteforsikring eller boligfinansiering, fordi der reelt er tale om det økonomisk bedste tilbud eller fordi ejendomsmægleren får provision, hvis køberen vælger netop det tilbud? Her har regeringen også vist vilje til at forbedre forbrugernes retssikkerhed ved at kræve, at ejendomsmæglere skriftligt informerer køberen om, hvilke finansielle institutioner mægleren samarbejder med. Bliver der ikke gjort noget på dette område, kan man frygte en yderligere stigning i antallet af borgere, der føler sig skidt rådgivet eller måske endda ført bag lyset. Føler deres retssikkerhed krænket. Det er tid til at gøre op med kasketforvirringen. A F S Ø R E N J E N S T R U P, F O R M A N D F O R A D V O K A T R Å D E T AF SYS ROVSING, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET ADVOKATEN nr 01/10 5

6 a k t u e l i n f o r m a t i o n Pris til russisk advokat Han gjorde alt forkert. Først forsvarede han en 18-årig tjetjensk pige, som var blevet bortført og voldtaget af en russisk officer. Han forsvarede ofrene for det russiske politis brutalitet. Han forsvarede redaktøren på en oppositionsavis. Og endelig begik han den måske skæbnesvangre fejltagelse at forsvare den internationalt kendte systemkritiker Anna Politkovskaya. Advokaten Stanislav Markelov blev skudt i Moskva i januar 2009, efter sin lange række af ubelejlige retssager. Nu er han tildelt den europæiske advokatforening, CCBEs, menneskeretspris for Stanislav Markelov fortjener alle europæiske advokaters respekt for at have demonstreret et enestående engagement og en offervilje til at søge at opretholde de fundamentale værdier i meget vanskelige omgivelser, sagde CCBE-præsident Anne Birgitte Gammeljord ved uddelingen af prisen i december. Konstitueret generalsekretær I forbindelse med Henrik Rothes fratræden er kontorchef Rasmus Møller Madsen konstitueret Tilsyn med domstolene? Der findes brister i domstolenes bevisprøvelse. Og det er med til at svække retssikkerheden. Derfor bør der oprettes et særligt tilsynsorgan, som skal kigge domstolene over skulderen. Ligesom der bør arbejdes med at kvalitetssikre bevisvurderingen ved domstolene. Sådan lyder et par af konklusionerne Ophavsret på internettet Kulturministeren har nedsat en arbejdsgruppe, som med blik for retssikkerheden skal sikre ophavsretten på internettet. Ministerens initiativ sker efter, at blandt andre Advokatrådet i sit retsikkerhedsprogram har påpeget behovet for at se på reguleringen. EU har i november 2009 vedtaget den såkaldte teledirektivpakke, hvor det understreges, at et i stillingen som Advokatsamfundets generalsekretær. fra den svenske Justitskansler i en ny rapport. Justitskansleren er en Ombudsmandslignende institution, der har eksisteret siden 1713, og bl.a. fører tilsyn med offentlige myndigheder og kan fungere som advokat for staten i visse typer af sager. Rapporten kan læses på land ikke bare uden videre kan afskære borgere fra internettet, hvis de gribes i at piratkopiere film eller musik. Advokatsamfundet indstiller én person til ministerens arbejdsgruppe, der skal afslutte arbejdet med en rapport i september Nye regler om oplysningspligt fra årsskiftet I de seneste numre af Advokaten har vi omtalt de nye regler om advokaters oplysningspligt, der er en følge af servicedirektivet, som trådte i kraft 28. december Som det fremgik, er implementeringen af direktivets regler om oplysningspligt sket ved lov nr. 122 af 7. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked, ved en bekendtgørelse udstedt i henhold til markedsføringsloven og ved ændring i sektorlovgivningen for advokaters vedkommende ved en indsættelse af 59 a i vedtægten. Den omtalte bekendtgørelse i henhold til markedsføringsloven er nu udstedt, jf. bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om tjenesteyderes pligt til at give oplysninger til tjenestemodtagere, og Advokatrådet vil i den nærmeste tid arbejde med en samling af alle regler om advokaters oplysningspligt, således at der skabes overskuelighed på området og vil snarest vende tilbage herom. Læs mere på 6 ADVOKATEN nr 01/10

7 Stilstand er tilbagegang På kongressen 2010 uddeler Danske Advokater for tredje gang Innovationsprisen Er jeres virksomhed blandt de mest innovative i advokatbranchen? Har I fundet nogle unikke måder at løse gamle eller nye - problemer på? Har I udviklet redskaber eller initiativer, der er så spændende, at I bør belønnes for det? Så bør I indsende jeres forslag til Danske Advokater inden den 31. marts Du finder vejledning og blanket på vores hjemmeside under menuerne fagligt/forretningsudvikling og netværk/innovationspris 2010 Innovationsprisen er tilbage. Advokatvirksomhedernes brancheforening H.C Andersen Boulevard København V ADVOKATEN nr 01/10 7

8 T I L B A G E B L I K A f R a s m u s L i n d b o e, P r e s s e c h e f, A d v o k a t s a m f u n d e t F o t o : M a g n u s M ø l l e r Den etiske fordring Er advokater blevet juridiske smagsdommere? Har store og små kontorer overhovedet noget fællesskab? Og hvorfor bruge tid på det internationale arbejde? Henrik Rothe er for sidste gang i det varme sæde i dette interview. DER ER VEL NÆPPE NOGET potentielt mere farligt end at blive stillet til ansvar for ting, man har sagt engang. Netop den situation sidder Henrik Rothe, Advokatsamfundets afgående generalsekretær, Sø- og Handelsrettens kommende præsident, nu i. Det varme sæde er hans eget, en kort tid endnu. I skrivende stund har jobskiftet ikke fundet sted. Foran Henrik Rothe ligger et gammelt interview, skrevet for 15 år siden, da han tiltrådte jobbet. Vi har markeret en række af interviewets skarpeste udsagn. Læs med, hvis De vil se, hvordan cirklen sluttes. ORGANISATIONEN Når der kommer en henvendelse, skal der ikke herske tvivl om, hvor og hvordan den skal behandles. (Rothe, 1995) Er Advokatsamfundet blevet den strømlinede organisation, du ønskede? - Jeg synes sådan set, det er gået meget 8 ADVOKATEN nr 01/10

9 Sags- og økonomistyring med unikt overblik! Et enkelt og effektivt økonomisystem, der opfylder de daglige krav for en advokatvirksomhed. Navokat er utroligt let at udvide med ny funktionalitet, da systemet baserer sig på standardmoduler fra Microsoft Direktør Anders Gangsted-Rasmussen, Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen Navokat styrer forretningens processer og forenkler jeres arbejdsgange, så intet glemmes Navokat er tilpasset og bygget på baggrund af de behov og udfordringer, en advokatvirksomhed møder i en travl hverdag. Løsningen indeholder blandt andet effektiv korrespondancestyring, fleksibel fletning af dokumenter og intelligent arkivering af vigtig information. Der kan foretages journalisering og tidsregistrering fra Outlook, og opgaver som klienttilsvar og konfliktkontrol håndteres automatisk i Navokat. Systemet sikrer et fuldendt og unikt overblik for såvel sekretærer, advokater og ledelse. Udover at være et effektivt sagshåndteringssystem, er Navokat også et komplet økonomisystem, hvilket giver let tilgængelig og korrekt ledelsesrapportering helt ned på sags- og klientniveau. Vi ser frem til at præsentere Navokat og din kommende samarbejdspartner, abakion. For yderligere information kontakt Markedschef Jens Ole Taisbak på eller Navokat er modulopbygget og du betaler kun for det, som din virksomhed reelt har behov for. Uanset om du arbejder med Rekonstruktion, Inkasso, Ejendomsadministration eller Ejendomshandel bæres du med Navokat effektivt igennem alle arbejdsprocesser.

10 T I L B A G E B L I K godt. Hvis man ser på, hvor meget denne organisation er i stand til at producere med stort set uændret personalenormering, så kan man konstatere, at produktiviteten er gået væsentligt op. Sagsbehandlingstiden i nævnet er gået væsentligt ned. Vi har gennemsnitligt meget korte reaktionstider. Hvad med høringssvarene hvilken forskel kan du se på dengang og nu? - Vi har i alle årene våndet os over, at høringsfristerne var for korte. Vi har også gjort noget ved det. Regeringen skrev på et tidspunkt en vejledning om lovforberedelse, som klart fastslår, at man skal have ordentlig tid til at gennemføre høringerne. Men det holdt ikke i praksis. Selv om vi ikke er tilfredse med de korte høringsfrister, så prøver vi at håndtere det i stedet for at læne os tilbage og være fornærmede. Hvordan har samspillet ændret sig med de advokater uden for huset, som leverer input til høringssvar? - Sekretariatet spiller nok en større rolle i udformningen af høringssvar, end da jeg startede. Én af grundene er, at presset på advokaternes indtjening er hårdere end nogensinde, og derfor er der en grænse for, hvad vi kan byde vores advokater af frivilligt arbejde. Det har været sekretariatets rolle at fylde det hul ud. med at lave et debatoplæg til rådet. Og på baggrund af det kan der følge en indstilling ved et senere rådsmøde. Der er de senere år kommet fokus på, at jurister politiserer i den politiske debat. Hvordan har du forsøgt at undgå det? - Vi forsøger at undgå at være smagsdommere i ordets negative betydning. På den anden side skal vi heller ikke bare løbe i hælene på magthaverne. Vi forsøger at lave en nøgtern juridisk analyse med et retspolitisk udgangspunkt, som vores grundlov bygger på. Det, der tit giver anledning til problemer, er hensynet til beskyttelsen af det enkelte individ og statsmagtens interesser i f.eks. at kunne beskytte borgerne mod terror. Lobbyisme er måske stadig en lidt fremmed tankegang i Danmark, men jeg mener ligefrem, at den demokratiske proces har behov for lobbyister. (Rothe, 1995) Hvordan er det gået med at positionere Advokatsamfundet politisk? - Advokatrådet har større indflydelse end nogensinde. Vi driver lobbyisme, men ikke på den måde, som de fleste andre brancher gør, nemlig ved at løbe rundt på gangene på Christiansborg og forsøge at påvirke. Vi arbejder meget sagligt og primært gennem embedsværket. Det betyder, at når vi så en sjælden gang kontakter retsudvalget, så DET POLITISKE SPIL Jeg selv og andre i organisationen må være villige til at stikke hovedet frem og komme med vores bud på, hvordan advokatpolitiske problemer skal løses. (Rothe, 1995) Hvordan har balanceakten mellem det juridiske og det politiske arbejde i Advokatsamfundet udviklet sig? - Sekretariatet er længere fremme på banen, end da jeg startede. Dengang forberedte sekretariatet sagerne for Advokatrådet, men havde sjældent en egen indstilling til beslutningen. Det lavede jeg om, så enhver sag, der forelægges for rådet, altid er ledsaget af en indstilling og en begrundelse. Det betyder ikke, at vi så bliver fornærmede, hvis rådet mener noget andet, men det kvalificerer debatten og gør sagsbehandlingen hurtigere. Nogle sager er så komplicerede, at vi starter 10 ADVOKATEN nr 01/10

11 ved de, at nu er det meget alvorligt. Vi har undgået at få stemplet som partiske smagsdommere. GLOBALT UDSYN Hvordan har betydningen af det internationale arbejde ændret sig? - CCBE var på banen, allerede da jeg tiltrådte, men betydningen af det, der foregår i CCBE, er vokset voldsomt. Det hænger sammen med, at EU-reguleringen også af advokatbranchen er tiltaget betydeligt. Vi har set det med servicedirektivet og vi har set det med hele ændringen af advokatreguleringen i Danmark, som udsprang af konkurrencekommissærens betragtninger. Også IBA er vigtig, fordi arbejdet med advokatprofessionen ikke bare er europæisk men global. Derfor er det vigtigt, at vi følger med og påvirker udviklingen i IBA. Jeg tror, der vil ske det de næste ti år, at den europæiske udvikling vil føre til en relativt ensartet regulering i Europa. Det hænger sammen med, at flere advokater arbejder på tværs af landegrænser. Også internettet betyder, at MAHOGNI KINASTOL TIL SPECIALPRIS Kinastol Design: Hans Wegner Eksklusive kontor- og konferencemøbler Design: Christian Hvidt Æg Design: Arne Jacobsen DESIGNMØBLER TIL OMGÅENDE LEVERING. A/S Søborg Møbelfabrik, Gladsaxevej 400, 2860 Søborg Telefon , Åbningstider: mandag-torsdag , fredag PK 22 Design: Poul Kjærholm Nye prikker på kortet Ret&Råd har fået nye kontorer i Jylland Ret&Råd Nykøbing Mors Ret&Råd Hurup Thy Vil du sætte dit kontor på danmarkskortet? Læs mere på eller kontakt direktør, advokat Casper H. Grønnegaard på tlf og hør nærmere. ADVOKATEN nr 01/ _Prik pa kortet_185x116_tryk Folder.indd 1 12/01/10 17:22:15

12 T I L B A G E B L I K fysiske grænser får mindre betydning. Jeg tror også, vi vil se en harmonisering på globalt plan. Vi vil se større og større sammenfald mellem reguleringerne i USA, Indien, Japan og Europa. Vil den udvikling være til fordel for danske advokater? - Vores regulering støder på nogle områder sammen med common law i Storbritannien og USA. Det er svært at sige, hvilke af disse systemer, der vil blive dominerende. Mange lande i Fjernøsten læner sig op ad europæisk regulering. Danmark vil på den ene side stå lidt svagt, fordi vores advokathuse i international sammenhæng er meget små. På den anden side har vi den fordel, at vores uddannelsesniveau er højt, de faglige kompetencer er meget høje, prisen er konkurrencedygtig og de sproglige færdigheder er gode. For så vidt står vi stærkt. Der har manglet det strategiske udsyn, som har gjort, at vi halter lidt bagefter vores svenske kolleger, som har været langt mere aggressive med at placere sig på verdensmarkedet. Men de har måske også en anden baggrund med flere internationale virksomheder. BRANCHENS UDVIKLING Mange advokatvirksomheder har i dag en blandet sagsportefølje med relativ stor indtjening på virksomhed, som ikke kræver den helt store juridiske indsigt og ekspertise. På disse felter vil advokatens rolle nok ændre sig hen imod at advokaten bliver mindre udførende og mere kontrollerende/rådgivende. (Rothe, 1995) Hvordan har advokatens rolle ændret sig? - Man skulle tro, jeg havde haft en god krystalkugle, for rent faktisk har vi set, at f.eks. et arbejdsområde, som udgjorde en relativ stor del af indtjeningen for mange nemlig fast ejendom har ændret sig radikalt. For 15 år siden tjente advokatkontorer gode penge på at ekspedere ejendomshandler, ofte ukomplicerede handler, som kunne betjenes af en sekretær. I dag er der næsten intet af det arbejde tilbage. På inkassoområdet kan man se, at det, der var lukrativt og ikke en særlig besværlig forretning, nu er udviklet til en højt specialiseret ydelse, som forretningsmæssigt forsvarligt kun kan leveres af advokatkontorer, som har specialiseret sig i dette. I branchen er der sket en specialisering, som giver sig udtryk på mange måder. Dels er der kontorer, som har specialiseret sig i meget få arbejdsområder. På de store kontorer sidder der advokater, som har meget snævre arbejdsområder, som de til gengæld er højt specialiserede indenfor. Det gør, at de kan tage en fornuftig pris for deres ydelse. Har specialiseringen fragmenteret sammenholdet i standen? - Ikke endnu. Men man kan frygte, at det vil blive konsekvensen på længere sigt. De centrale advokatværdier er intakte, også hos de advokater, der meget sjældent sætter deres ben i en retssal. Selve etikken og selvforståelsen er helt afgørende for den måde, advokater agerer på. Og er afgørende for, at klienter vælger dem, frem for en anden rådgiver. I dit tiltrædelsesinterview nævnes etik ikke. Var det, fordi etik ikke spillede nogen særlig rolle dengang? - Det blev i højere grad taget som en selvfølge. Der var ikke så meget debat om, hvor det etiske ståsted var. Det er strukturudviklingen i branchen og samfundet, som har sat de etiske regler til debat. Alt, der har haft karakter af laugsregler, er blevet barberet væk. De regler, vi har i dag, har ét og kun ét formål nemlig at beskytte klienten. Der er ikke længere nogen regulering af de interne forhold i branchen. Er de etiske regler en hæmsko eller en fordel for branchen? - Nogle vil opfatte de etiske regler som en snærende trøje, som gør, at de ikke kan betjene alle de klienter, som gerne vil have dem. Andre har indset, at på den lange bane er det, der adskiller advokater fra andre juridiske rådgivere, præcis etikken og den omstændighed, at klienten kan være sikker på, at der ikke er falske lodder i vægtskålen. Og kan være sikker på, at de etiske regler rent faktisk håndhæves effektivt af Advokatsamfundet. Reglerne og håndhævelsen er væsentlige markedsmæssige parametre, der adskiller advokater fra rådgivere hos COWI eller Price WaterhouseCoopers. Værdien for de store advokatkontorer ligger ofte i det imagemæssige og i support i sager, der rummer retssikkerhedsmæssige aspekter og f.eks. involverer lovgivningsproces. (Rothe, 1995) Hvordan er det gået med at tilføre både store og små kontorer værdi? - Det, synes jeg, er gået godt. For selv den allerstørste advokatvirksomhed kan komme til kort, hvis det handler om at etablere en dialog med regeringen eller Folketinget. Politikerne ønsker at tale med en organisation som Advokatsamfundet, når det er advokatreguleringen, der er oppe til diskussion. Derfor udøver de store advokatkontorer deres indflydelse gennem valgene til Advokatrådet. Der er sket en glædelig udvikling, hvor de store advokatkontorer har skærpet interessen for at sidde med i Advokatsamfundet. De små kontorer har altid været relativt godt repræsenteret i det politiske system. Og de har en meget stor interesse i, at vores organisation er velfungerende. Det bidrager til alle advokaters image, at Advokatsamfundet er meget synligt i den retspolitiske debat. Dels har alle advokater, store som små, udbytte af, at Advokatsamfundet up front tager sig af de brodne kar og ikke stikker hovedet i busken og forsøger at skjule, når der begås fejl i branchen, men reagerer adækvat for at beskytte alle advokaters omdømme. Vel er der meget, der skiller, men der er mere, der binder sammen. Og det, der binder sammen, er etikken. 12 ADVOKATEN nr 01/10

13 x x x x x x Digital diktering er ikke blot en diktafon, men også en løsning som samler alle trådene... Ud over den digitale lydkvalitet giver løsningen bl.a. et effektivt overblik over alle diktater med informationer om diktaternes længde, indtaler og journalnummer m.v. Philips Exec Enterprise er den brugervenlige, fleksible og effektive løsning, som effektiviserer jeres interne workflows og som naturligvis er forberedt på integration med jeres journalsystem. Kontakt konsulent Sanne Sahlberg for mere information om, hvordan du og din organisation nemt kan implementere Philips Exec Enterprise løsningen og dermed effektivisere jeres hverdag! Max Manus - Skandinaviens førende leverandør af digital diktering og talegenkendelse Max Manus A/S - tlf.: ADVOKATEN nr 01/10 13

14 R E T S P L E J E A f M i c h a e l G ø t z e, l e k t o r, p h. d., K ø b e n h a v n s U n i v e r s i t e t, D e t J u r i d i s k e F a k u l t e t, F o r s k n i n g s c e n t e r f o r R e t l i g e S t u d i e r a f V e l f æ r d o g E U M a r k e d s i n t e g r a t i o n f o t o : p o l f o t o Skal fattige firmaer have FRI PROCES i retssager? Den danske regering er gået ind i en tysk sag ved EU-Domstolen for at forhindre, at virksomheder får adgang til fri proces. DET ER IKKE GRATIS at føre retssag ved danske domstole. Hvis en borger ønsker at anlægge sag ved byretten, skal borgeren som udgangspunkt betale for f.eks. både advokatrepræsentation og retsafgifter ved sagsanlæg og berammelse af domsforhandling. Hertil kommer i værste fald også modpartens sagsomkostninger, hvis borgeren ender med at gå hjem fra retssalen som taber. Disse økonomiske barrierer skal sammenholdes med, at alle har adgang til domstolssystemet for at få en retlig bedømmelse af rimelige og relevante spørgsmål om jura. Her kommer reglerne om fri proces som bekendt ind i billedet som den frelsende engel for ubemidlede privatpersoner. De gældende regler i retsplejelovens kapitel 31 er imidlertid skruet sådan sammen, at virksomheder ikke har tilsvarende mulighed for fri proces, uanset hvor økonomisk trængt virksomheden er, og uanset hvor rimelig grund der er til at føre en retssag. De sociale hensyn bag retsplejeloven beskytter fattige personer men ikke fattige firmaer. Dette lovgivningsmæssige udgangspunkt i dansk ret skaber en klar skævhed mellem fysiske personer og juridiske personer. De danske regler kan dog nu blive ændret eller i hvert fald nyfortolket efter at der er landet en sag om fri proces-regler på EU- Domstolens bord. TYSK SLAGSMÅL Der er tale om en sag, som er sendt til Luxembourg af den tyske Kammergericht i Berlin en slags højesteret på delstatsniveau som ønsker svar på spørgsmålet om forholdet mellem EU-retten og tyske fri proces-regler. Sagen har også betydning for de tilsvarende danske regler om fri proces og på et mere principielt plan for danske domstoles beskyttelse af EU-regler. Generelt skal nationale domstole som bekendt ikke kun fungere som nationale domstole men også som fællesskabsdomstole, da beskyttelse af EU-regler i f.eks. direktiver og forordninger jo i vidt omfang foregår i nationalt regi. Den verserende EU-sag om fri proces er netop en illustration af denne generelle problemstilling. Konkret drejer det præjudicielle spørgsmål fra den tyske delstatshøjesteret sig om, hvorvidt det er i strid med EU-retten at have en national ordning, hvorefter juridiske personer i forbindelse med erstatningssager baseret på en medlemsstats mulige overtrædelse af EU-retten som udgangspunkt kun kan meddeles fri proces, når særlige grunde taler herfor, f.eks. fordi sagen har principiel betydning. DANMARK BLANDER SIG Da de tyske regler om fri proces til forveksling ligner de danske, er den danske regering i november indtrådt i sagen ved EU-Domstolen til fordel for den tyske stat. Danmark argumenterer sammen med Tyskland for, at nationale regler om fri proces skal opretholdes uden indblanding fra EUrettens side. Tankegangen er, at EU-retten ikke skal komme ind ad bagdøren og ændre retsplejelovens danske regler. Den danske regering henviser i sit indlæg for EU-Domstolen først og fremmest til, at de danske og tyske regler om fri proces ikke antages at være i strid med artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om retten til retfærdig rettergang. Da menneskerettighederne er indbygget i EU-retten, 14 ADVOKATEN nr 01/10

15 ADVOKATEN nr 01/10 15

16 R E T S P L E J E er det menneskeretlige argument det helt afgørende for den danske regering. Det danske grundsynspunkt er, at Menneskerettighedsdomstolen kun i enkelte tilfælde har fundet, at en manglende adgang til fri proces er en krænkelse af konventionens artikel 6, men at disse tilfælde kun har vedrørt fysiske personer. Hvis en virksomhed er organiseret som en juridisk person, er der ingen menneskeretlig beskyttelse efter artikel 6. Argumentationen er altså den enkle, at dansk ret opfylder disse minimumskrav, og at EU-retten derfor ikke kan komme og trække gulvtæppet væk under retsplejeloven. HAR DANMARK RET? Den danske regering anlægger i mine øjne en restriktiv forståelse af EU-retten. Selv om civilprocessuelle regler generelt er et nationalt anliggende, er der med EU-retlige briller faktisk en række gode argumenter for at give EU-retten et konkret gennemslag på dette punkt. Det er lidt snævert at anskue fri proces udelukkende i en rent menneskeretlig optik. Hvis den tyske virksomhed ikke kan komme igennem fri proces-nåleøjet i Tyskland, kan man jo ikke få en juridisk prøvelse af de retlige konsekvenser af den for sene implementering af EU-direktiver om det indre marked for naturgas. Det kan være et problem. En for sen eller forkert implementering af EU-regler er jo i sig selv en alvorlig sag. De skrappe tyske og danske regler om fri proces kan her komme på kollisionskurs med navnlig det EU-retlige effektivitetsprincip, som kræver, at nationale regler om f.eks. fri proces ikke må udformes således, at de i praksis gør det umuligt eller urimelig vanskeligt at opnå erstatning på grundlag af EU-retten. Der er grund til at være opmærksom på, at effektivitetsprincippet er et dynamisk grundprincip, som er udviklet af EU-Domstolen med konkrete sager som relief. Princippet har undertiden været direkte retsskabende, og EU-Domstolen holder sig sjældent tilbage fra at modificere og overrule nationale regler, hvis den har anset det for nødvendigt for at sikre en effektiv retsbeskyttelse af EU-retten. I de to faktabokse på modsatte side er fremhævet to sager, hvor EU-Domstolen har håndhævet effektivitetsprincippet. KATTELEM Selv om der ikke er tidligere sager om lige netop fri proces og EU-retten, kan EU-Domstolen vælge at bygge videre på den nævnte praksis om bl.a. påtaleret og suspensiv virkning, hvis den ønsker at give fattige firmaer muligheder for at opnå fri proces. Endvidere kan det være af betydning for EU-Domstolens overvejelser om effektiv retsbeskyttelse, hvis der i de tyske regler om fri proces findes en kattelem om virksomheder, som svarer til de danske regler på dette punkt. Efter retsplejelovens 328, stk. 4, kan der undtagelsesvis gives fri proces i en sag, som vedrører ens egen selvstændige erhvervsvirksomhed. Hvis der er tale om en mindre virksomhed, og hvis sagen er af afgørende betydning for virksomhedens økonomiske overlevelse, er fri proces med andre ord principielt ikke udelukket. Denne regel fortolkes dog strengt i dansk ret, og der skal meget til, hvis en virksomhed skal overtale en dansk domstol til at åbne denne kattelem. Reelt vil det dog kunne indgå som et støttemoment i EU-Domstolens stillingtagen til fri proces, at effektivitetsprincippet i givet fald vil kunne beskyttes gennem en praktisk nyfortolkning og liberalisering af eksisterende regler, snarere end at kræve en fundamental nyskrivning af reglerne. Det er selvsagt mindre dramatisk at lægge op til praksisændring end at skyde nationale lovregler helt i sænk. SOCIALE HENSYN Det er endvidere interessant, at EU-Domstolen undertiden anvender intern EU-ret som udgangspunkt for det beskyttelsesniveau, som efter EU-Domstolens opfattelse bør gælde i national ret. Her er det relevant, at virksomheder faktisk kan få fri proces i søgsmål ved EU s egne domstole. Der gælder således efter artikel 76 i procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol ingen principiel sondring mellem fysiske og juridiske personer. Det afgørende er, om en part er ude af stand til helt DET TYSKE SLAGSMÅL Den tyske retssag er anlagt af energiselskabet Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaff (DEB), som ønsker erstatning af den tyske stat i anledning af en for sen gennemførelse af to direktiver om fælles regler for det indre marked for naturgas, nemlig direktiv 98/30/EF og direktiv 2003/55/EF. Disse direktiver skal sikre en ikke-diskriminerende adgang til de tyske netoperatørers gasforsyningsnet. Den tyske virksomhed har nedlagt påstand om, at den som følge af Tysklands for sene implementering af direktiverne er gået glip af cirka 3,7 mia. euro. Der er tale om et påstandsbeløb, som må formodes at udløse maksimale retsafgifter efter tysk ret. Indtil videre er retssagen ved den tyske domstol dog strandet på, at selskabet ikke har nogen midler, og at det har fået afslag på fri proces. Den præjudicielle sag er opstået i forbindelse med kære over afslaget. 16 ADVOKATEN nr 01/10

17 UNDER BRITISK FLAG Et eksempel på EU-Domstolens linje er den velkendte sag om spanske fiskeres tab af fiskerettigheder på grund af en stramning af engelske regler om skibsregistrering (sag C-213/89, Factortame). De berørte fiskere var oprindelig registreret i Spanien, men sejlede under britisk flag indtil en lovændring om registrering, der indebar inddragelse af deres fiskerirettigheder i engelsk farvand. Fiskerne anlagde sag ved en engelsk domstol med påstand om, at registreringsloven var i strid med EU-retten. I en præjudiciel sag udtalte EU-Domstolen, at selve sagsanlægget havde retsvirkning og skulle tillægges opsættende virkning i forhold til de britiske myndigheders tilbagekaldelse af fiskerirettigheder, selv om der ikke var hjemmel til dette i engelsk retspleje. EU-Domstolen overtrumfede med andre ord britiske regler på basis af bl.a. effektivitetsprincippet. SPANSKE VINDRUER Et eksempel på EU-Domstolens effektivitetsprincip inden for det civilprocessuelle område er en sag om vindruer, hvor en spansk producent af vinduer fik mulighed for at anlægge sag ved en engelsk domstol mod en konkurrerende virksomhed, der ikke levede op til EU-retlige kvalitetskrav til netop vindruer (sag C-253/00, Muñoz). Efter engelsk ret var det udelukkende op til myndighederne at være vagthund, men myndighederne havde holdt sig tilbage fra at håndhæve de relevante EU-regler. Den manglende søgsmålskompetence for producenten var ikke EU-Domstolens kop te, og den bestemte uden rysten på hånden, at producenten skulle tildeles en privat påtaleret i det engelske retssystem. Denne private påtaleret var en direkte konsekvens af EU-Domstolens anvendelse af effektivitetsprincippet. EU-Domstolen udtalte i sagen, at national courts, whose task it is to apply the provisions of Community law in areas within their jurisdiction, must ensure that they take full effect (præmis 28). eller delvist at betale de omkostninger, der er forbundet med sagen. Selv om fri proces i praksis primært gives til fysiske personer, er der dog eksempler på, at EU-Domstolen har forbarmet sig over økonomisk trængte selskaber. Det kan ikke udelukkes, at EU- Domstolen i den aktuelle sag om fri proces ved tyske og danske domstole skeler til sin egen baghave. Der er derfor alt i alt en del flere EU-retlige argumenter til støtte for fri proces til virksomheder, end den danske regering har fremhævet i sin korte officielle orientering af Folketinget om Danmarks intervention i den tyske sag ved EU-Domstolen (notat af 9. november 2009 til Folketingets Europaudvalg). Uanset hvad EU-Domstolen kommer frem til, er der endelig rent retspolitisk grund til at stille spørgsmålstegn ved den stramme kurs i dansk civilproces. Reglerne synes at bygge på en lidt firkantet forestilling om, at de sociale hensyn bag retsplejelovens kapitel 31 per automatik ikke kan udstrækkes til ubemidlede selskaber, selv om de har en fornuftig juridisk sag om virksomhedsforhold. Det kan dog bero på en tilfældighed om en mindre virksomhed er organiseret som en juridisk person. Den formelle konstruktion bør ikke være afgørende for adgangen til at opnå fri proces og føre retssag. I sager hvor en juridisk person står over for en offentlig myndighed, kan der endvidere være særlig gode grunde til at give parten en hjælpende hånd. Selv om det er svært at forudsige, hvordan EU-Domstolens konkrete afvejning falder ud i den verserende sag fra Tyskland, kan en EU-dom på længere sigt blive en løftestang for bredere adgang for fattige firmaer til fri proces i ikke kun sager om EU-ret, men også andre sager ved danske domstole. Det er ikke hensigtsmæssigt med et forskelligt beskyttelsesniveau i EU-retlige retssager og rent danske retssager. På både et principielt og praktisk plan er der således grund til at overveje en generel ordning, hvor tildeling af fri proces afhænger af, om sagen er fornuftig, og ikke om sagsøgeren hedder Petersen eller A/S til efternavn. ADVOKATEN nr 01/10 17

18 XF xr xi xpx Rx Ox xc x E S A F AXf XL Xe Xn Xe XEX j g X XJ ax rx bx øx l X, xjx o u r n a l i s t f o t o : H e n n i n g h j o r t h Til grin for egne penge Det ædle danske retsprincip om fri proces har for flere advokater udviklet sig til en møllesten om halsen. Højesteret fordobler med ny kendelse advokatsalæret, men ændrer det noget som helst? I KØBENHAVN HAR flere advokater fra Lett Advokatfirma taget den beslutning, at de ikke længere vil tage hverken retshjælpssager eller civile sager, hvor borgerne har fået fri proces. Det er ganske enkelt for dårlig en forretning. Ifølge advokaterne handler det ikke bare om forkælede eller grådige advokater og mere vil have mere. Det er simpelthen ren tilsætning for praktiserende advokater i det private at føre den slags sager, mener advokat Vivi Bruhn Knudsen, der er en af Advokatrådets eksperter vedrørende miljøret. Vivi Bruhn Knudsen er én af landets førende eksperter på sit felt og har blandt andet kørt højtprofilerede sager for 18 ADVOKATEN nr 01/10

19 Amager Metro-gruppen og A/S Dansk Shell. Hun har også en hovedrolle i en langtrukken miljøsag, som hun tabte i landsretten, men nu verserer ved Højesteret. Spørgsmålet om hendes honorar har udviklet sig til en selvstændig sag. Resten af den historie følger om lidt. Gang på gang oplever advokaterne ifølge Vivi Bruhn Knudsen, at retterne fastsætter salærer, der ikke tager tilstrækkelig hensyn til sagens karakter, kompleksitet, sværhedsgrad, den tid advokaten har brugt på sagen, og om sagen har principiel betydning. Resultatet er en fornemmelse blandt advokater af at være usædvanligt altruistiske, hvis man kaster sig over sager, hvor en borger har fået fri proces, eller hvor der er tale om en sag dækket af en privat forsikring med retshjælp. Eneste problem: Advokaterne mangler endnu at overbevise resten af verden om, at der er tale om andet end pekuniære mavesmerter. FORDOBLER HYREN I oktober 2009 skriver Højesteret et nyt kapitel i føljetonen om fri proces og advokaternes salærer: Vivi Bruhn Knudsen får i Højesteret medhold i, at Østre Landsret havde tildelt hende et for lavt salær i en maraton-miljøsag om forurenet jord. Vivi Bruhn Knudsen repræsenterer en privat virksomhed. På den anden side af bordet er en offentlig myndighed: Region Hovedstaden. Sagen har været fem år undervejs. Landsretten fastsatte hendes salær til kroner, men Højesteret forhøjede beløbet til kroner. Ifølge Højesteretsdommer Niels Grubbe er der ikke tale om nogen ny og ændret praksis. I kendelsen står der udtrykkeligt, at det også i tre tidligere kendelser er fastslået, at der ved udmåling af salæret også kan tages hensyn til det opnåede resultat, sagens beskaffenhed og arbejdets omfang udover de vejledende salærtakster, som retterne bruger. Og ved denne ny kendelse har man fastholdt det princip. - Man kan sige, at denne kendelse kun har principiel betydning i den forstand, at den føjer endnu en facet til. Hver gang vi har en ny konkret afgørelse, er der måske noget, der bliver klarere. Højesteret lægger megen vægt på, hvad landsretten har vurderet. Det er landsretten, der kender sagen bedst. Men vi skal også kunne gå ind og censurere afgørelsen. Og i denne sag har vi skønnet, at det var for lidt, landsretten tildelte advokaten i salær, siger Niels Grubbe. TABER PÅ SAGEN Men selv om Vivi Bruhn Knudsen fik forhøjet sit salær i den konkrete sag, er hun stadig utilfreds. Både med beløbet hun havde krævet kroner i salær for sagen men også med principperne bag tildelingen af salæret. - I praksis betyder det, at vi i de store og meget komplicerede og tidskrævende sager får et decideret tab ved at føre sagerne eller i bedste fald går i nul. Og når man som jeg er med i et firma, hvor vi både skal betale løn til sekretærer og bogholdere og udgifter til leje af kontor osv. ud af salæret, så går det ikke at blive ved med at sige ja til den slags sager selvom jeg tidligere har haft den opfattelse, at det var bare noget, man gjorde. Men det går jo ud over ens kolleger, siger Vivi Bruhn Knudsen. Ud over det rent økonomiske føler hun ADVOKATEN nr 01/10 19

20 F R I P R O C E S VIVI BRUHN KNUDSENS SAG sig også stødt på sin faglighed over at se sine advokat-kolleger hos myndighederne som f.eks. Kammeradvokaten få en større betaling end hun selv gør i de samme sager. - Det støder mig, når jeg arbejder lige så intenst med miljøret, som mine gode kolleger hos Kammeradvokaten gør, at jeg så får en dårligere betaling. Det er jo ikke sådan, at de er bedre end mig. Vi er bare i den situation, at jeg har sagt ja til at tage en fri proces-sag, siger Vivi Bruhn Knudsen. Og nu nærmer vi os problemets kerne set i et større perspektiv. DESVÆRRE, GÅ IGEN For advokaterne er måske ikke de primære tabere, når det handler om fri proces og størrelsen af de salærer, advokaterne tilkendes for arbejdet, mener Vivi Bruhn Knudsen. Det er borgerne. For hvor skal de gå hen, hvis advokaterne siger nej til at tage deres sager for ikke at tabe penge. For at blive ved eksemplet Vivi Bruhn Knudsen: Så mange advokater med årelang ekspertise i miljøret findes der heller ikke i kongeriget Danmark. Og hvis nu de få eksperter findes på store advokatkontorer, som siger nej til sager med fri proces. Er det så et problem? - Jeg tror, at det i løbet af nogle år vil være et spørgsmål om, hvorvidt der overhovedet er advokatkontorer, der vil tage de her sager. Og mit gæt er, at borgerne får svært ved at finde en advokat til sager med fri proces især i sager af mindre økonomisk betydning. De vil sige nej, uanset om det er et lille eller stort kontor, siger Vivi Bruhn Knudsen. I så fald vil det gå ud over borgernes retssikkerhed. Og det vil underminere retsfølelsen i befolkningen, mener hun: - Folk vil opleve at kunne komme til en advokat med deres sag og få at vide, at du har formentlig ret, men du kan ikke få prøvet den, for det kan vi ikke forsvare økonomisk, siger Vivi Bruhn Knudsen. POLITISK RØRE Netop det scenarie har fået retsordfører for Dansk Folkeparti og formand for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup, på banen. Han vil nu rejse spørgsmålet i retsudvalget og se, hvad justitsministeren siger til dilemmaet. - Hvis den lille mands mulighed for at kæmpe mod systemet besværliggøres utroligt meget, fordi han ikke har mulighed for at få de eksperter, der skal til, for at han kan føre sagen mens myndighederne kan køre det store ensemble frem, fordi advokaterne der får de penge, de skal have. Så tyder det på, at der er noget galt, siger Peter Skaarup. Han mener, at det er vigtigt, at der er et bredt udsnit af advokater, som borgerne kan vælge imellem. - Og hvis alt for mange advokater falder fra på grund af salærerne, så risikerer man at stå tilbage med de mindre kvalificerede advokater, siger Peter Skaarup. ONDT I PENGEPUNGEN Til gengæld er juraprofessor Eva Smith fra Københavns Universitet ikke foruroliget over borgernes retssikkerhed. - Det er klart, at man skal holde øje med om denne problematik udvikler sig. Men jeg synes ikke, at der er noget, der tyder på, at retssikkerheden er truet, som situationen er i øjeblikket, siger Eva Smith. Hun anerkender, at der kan være nogle af de store advokatkontorer, der ikke tager den slags sager. - Men jeg har endnu ikke hørt om, at der Højesteret forhøjede salæret - men beløbet dækker kun lige omkostningerne, mener Vivi Bruhn Knudsen. Hun fik i oktober 2009 Højesterets ord for, at hun fik for lidt i salær i en miljøsag, der omhandler forurenet jord og foreløbigt har varet fem år. Her var private borgere oppe imod først Frederiksborg Amt, der senere blev til region Hovedstaden. Region Hovedstadens advokater fik hjælp fra Kammeradvokaten og fra Mil jøstyrelsen. Sagens værdi er opgivet til at være på mellem kroner. Men den principielle værdi er adskillige millioner kroner. Oprindeligt havde Østre Landsret tildelt Vivi Bruhn Knudsen kroner ekskl. moms i salær. Men advokaten fik lov til at indbringe salærspørgsmålet for Højesteret. Hun krævede i stedet kroner i salær men så langt ville Højesteret ikke give hende medhold. De tilkendte hende kroner. Selve sagen verserer nu ved Højesteret, hvor der også er givet fri proces. Vivi Bruhn Knudsen har oplyst, at hun har arbejdet 200 timer på sagen hendes sekretær brugt 135 timer. Nu hvor Højesteret har hævet salæret, har advokaten lige nok til at dække udgifterne på sagen, siger hun. skulle være sager, som ingen advokater vil tage. Vi må alle sætte tæring efter næring. Og det betyder så, at vi måske ikke altid kan få en stjerneadvokat, siger Eva Smith og uddyber: - Jeg har svært ved at mene, at fri proces skulle indebære, at borgeren også skal have ret til en af de dyreste advokater fra de største kontorer. En almindelig habil advokat kan også gøre det. Og bare det, at du som borger har fået fri proces, er jo et skub i den rigtige retning det betyder, at der er nogen der tror på, at du kan vinde sagen, siger Eva Smith. Hun medgiver, at der er det dilemma i vores retssystem, at den part, der har masser af penge, også har mulighed for at lade advokaterne grave mere rundt og bruge mere tid på sagen. Eller har råd til de meget dyre og dygtige advokater. - Men det gælder jo både for de danskere, der tjener så lidt, at de får bevilget fri proces 20 ADVOKATEN nr 01/10

21 som for de danskere, der måske ikke tjener de store penge men dog så meget, at de ikke er berettiget til fri proces, siger Eva Smith. I normale sager vil en klient have aftalt et salær med sin advokat det gælder også i de sager, hvor staten er klienten. Her vil man diskutere, hvor meget sagen kan bære og om der f.eks. skal bruges tid og dermed penge på, at der stilles ekstra spørgsmål. - Men den situation foreligger ikke i fri processager, hvor klienten jo vil ønske, at advokaten gør det hele uanset omkostningerne. Derfor er der brug for, at man også tænker lidt på, hvad der er i samfundets interesse. Så man ikke ender med, at advokaten har brugt alt for meget tid i forhold til, hvad sagen kunne bære, siger Eva Smith. VEJEN FREM Løsningen kan ifølge advokat Vivi Bruhn Knudsen være at lade de civile sager med fri proces følge en model, som tidligere fungerede for skattesager. Her fik skatteyderne dækket alle omkostningerne til advokat, hvis skatteyderen vandt sagen eller staten videreførte skattesagen i klagesystemet. Sådan en model ville give de private advokater samme vilkår som de advokater, der repræsenterede staten. Alternativet kunne være en model, hvor advokaterne ved en fri proces estimerede omkostningerne og fik godkendt det estimat af retten, foreslår Vivi Bruhn Knudsen. De forslag er højesteretsdommer Niels Grubbe skeptisk overfor: - Hvis man tænkte sig, at staten skulle indgå en sådan aftale med advokaten. Hvem er så staten i denne sammenhæng? Er det en jurist ansat i en offentlig myndighed, der vil have et meget lille kendskab til sagen? Eller er det retten, der jo ikke kender sagen på forhånd. Ingen af løsningerne er gode. Derfor er ordningen efter loven den, at retten fastsætter salæret efterfølgende, når den kender sagen og advokatens indsats. Denne ordning forekommer mig meget fornuftig, siger Niels Grubbe. FRI PROCES Borgere kan søge om fri proces i sager, hvor borgeren ikke selv har penge til at føre sagen eller sagen er af principiel betydning, f.eks. hvis der opstår tvivl om en fortolkning. Her er det ikke rimeligt, at det er den enkelte borger, der skal betale for at få prøvet sagen for retten, lyder begrundelsen. Det er retten, der fastsætter salæret til den beskikkkede advokat. Det sker efter en konkret vurdering, men med udgangspunkt i et takstsæt baseret på sagens værdi. ADVOKATEN nr 01/10 21

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

repræsentantskabsmøde 25.03.09

repræsentantskabsmøde 25.03.09 Procedering af advokatsalær i civile sager Danske Advokaters repræsentantskabsmøde 25.03.09 Af advokat Karsten Høj Hvem er jeg? - Medejer af Elmer & Partnere, der beskæftiger sig med ansættelses-/arbejdsret

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Advokatsamfundet og. December 2009 17-12-2009 1

Advokatsamfundet og. December 2009 17-12-2009 1 Advokatsamfundet og Danske Advokater December 2009 17-12-2009 1 Forhistorien En dom fra Menneskerettighedsdomstolen fra januar 2006 om forbud mod eksklusivbestemmelser og regeringens generelle ønske om

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi påkalder sig betydelig og berettiget interesse. Instituttet oplever, at der blandt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol UBVA-sekretariatet Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol Baggrund Patenter udstedes for at fremme vækst og innovation i samfundet, og der knytter

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Udvis rettidig omhu Få lagt den rigtige strategi fra starten Hvad gør du, når SKAT ikke kan godkende virksomhedens skatteog afgiftsangivelser?

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Baggrunden for aftalen

Baggrunden for aftalen Baggrunden for aftalen iflg. Venstre Formål Nedbringe omkostningerne for danske virksomheder Fjerne unødig bureaukrati og regler, der bremser mulighederne for vækst og ekspansion. Modernisere en række

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Justitsministeriet Civilafdelingen

Justitsministeriet Civilafdelingen Justitsministeriet Civilafdelingen jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 1 M O B I L 4 1 2 3 8 8 6 1 M E N N E S K E R E T.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 93/2016 Ekona A/S (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Finland Plc. (advokat John Sommer Schmidt) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 252/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Odense den 19. august

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten J.nr.: 7504201 HS/RHO Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 09-02-2005 J.NR.: 04-012602-05-0066 REF.: Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning 1. Indledning Advokatrådet

Læs mere

Nævnet under overfladen

Nævnet under overfladen Nævnet under overfladen Procesbevillingsnævnet er ikke retsskabende og har derfor en naturlig rolle i baggrunden, mener nævnets nye formand. Men bag scenen er nævnets position i dag alt andet end usynlig.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

Detaljer. Detaljer og nøjagtighed. Det er to

Detaljer. Detaljer og nøjagtighed. Det er to Tolke skader sikkerheden i sundhedsvæsenet og retssystemet Ord der misforstås, manglende viden om fagsprog og uvished om etiske regler. Dårlige tolke er en del af hverdagen i de danske retssale og på sygehusene.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 7. december 2017 17/09856-2 Samråd i ERU den 7. december

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Introduktion til advokatbranchen i Grønland

Introduktion til advokatbranchen i Grønland Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt Introduktion til advokatbranchen i Grønland Møde med Folketingets Retsudvalg den 10. september 2016 Advokatfuldmægtig Stine Dahl, advokat Rebekka Bisgaard

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

Spørg om EU. Folketingets

Spørg om EU. Folketingets Spørg om EU Folketingets EU-Oplysning Indhold Hvad er EU-Oplysningen? side 3 Vi finder svaret til dig side 4 Vores publikationer side 6 www.eu-oplysningen.dk side 8 Her finder du os side 11 Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere