Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. tlf: Hjemskole: Århus sygeplejeskole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole."

Transkript

1 Personalia Navn: Charlotte Hansen Gabel tlf: Hjemskole: Århus sygeplejeskole Hold: 071A Udvekslingsland: England, Leeds Værtsinstitution: University of Leeds Klinisk undervisningssted: Leeds General Institution og Sct. James Hospital Udvekslingsperiode: 02 marts 2009 til 13 marts 2009 Udveksling Faglige forberedelse til udvekslingsophold:

2 Inden jeg tog til Leeds havde jeg jævnligt kontakt til Audrey. Vi fik formalia sat på plads og aftalt møde sted og tidspunkt. Udover at have kontakt til Audrey, som var vores kontaktperson i Leeds, besøgte jeg jævnligt deres hjemmeside. Her kunne jeg finde de forskellige lærer, fakulteter og muligheder på Leeds universitet. På hjemmesiden var der megen information omkring universitetet og her kunne jeg guide mig rundt omkring virtuelt. Det gav mig en idé om universitetet og hvad dette bød på. Praktisk forberedelse til udvekslingsophold: Jeg forsøgte at forberede mig på, at jeg skulle til England som observatør. Dette er en anden rolle end vi har i Danmark som studerende, hvorfor jeg valgte at overveje, hvordan dette ville være samt, hvilke teknikker jeg skulle bruge til dette. Derudover overvejede jeg, hvorvidt mit temaforløb kunne omhandle et tema fra mit ophold i Leeds. Jeg overvejede problemstillingen MRSA. Hvordan kan det være at deres kvotient af hospitalsinfektioner er betydeligt højere end i Danmark? På denne måde havde jeg et emne som jeg, udover vores mål, kunne støtte mig til. Jeg ville kunne observere afdelingerne og opsamle data, som teknik til at adaptere til min rolle som observatør. Faglige udbytte: Turen til Leeds har været meget gunstig for mig. Jeg har fundet ud af at England har omkring tre gange flere hospitalsinfektioner end Danmark. Jeg har overvejet mange muligheder og debatteret med læger, hvordan dette kan være tilfældet. Vi blev enige om at det er multi faktorielt. Til dels kan det skyldes at personale ofte tager deres uniformer med hjem, da deres vaskesystem ikke er optimalt. Noget personale bruger det, men største delen tager det med. Jeg konsulterede med flere sygeplejersker og studerende, hvor jeg spurgte om der kunne være risiko for at personale

3 kunne bruge den samme uniform to dage i træk, når den blev taget med hjem. Dertil svarede at dette let kunne ske. De var meget imponeret over vores vaskesystem og synes selv at det er rigtig godt. Grunden til at de ikke tør bruge deres eget, er fordi deres tøj bliver ødelagt, du får ikke altid den samme uniform tilbage, den rigtige størrelse eller uniform. I England har de en uniform for hver fagperson ex. Læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter har forskellige uniformer da de kommer i forskellige farver. Dette gør at det er vigtigt for dem at de får den rigtige uniform tilbage, hvorfor de ikke tør bruge vaskesystem, da der kan være risiko for ikke at få den tilbage. En fordel ved deres hygiejne er at de bruger plasticforklæder, hvilket er en fordel i forhold til infektionsfare. Problemet ved det er at de ikke skifter så ofte og har tendens til at få imellem patienter med samme forklæde på. Derudover går de nogle gange også ud på selve gangen eller andet steds på hospitalet. De havde en stor kampagne omhandlende hænder og hygiejne, hvilket så ud til at have effekt på både personale og pårørende. Pårørende var gode til at spritte hænder af når de kom ind til patienten. En anden ting jeg lagde mærke til var deres medicinhåndtering. I forhold til her i Danmark, hvor vi har et særskilt rum til medicin, har de en trolley de sætter frem på gangen. Sjældent er den lukket og låst samt der heller ikke føres protokol for, hvad der bliver taget. Flere gange observerede jeg at personale ikke sprittede hænder inden de fandt medicin frem fra denne trolley. Jeg undrede mig meget over det og spurgte Audrey om det kunne passe at de ikke førte regnskab med deres medicin. Dette var helt korrekt og de havde også et stort svind. Jeg oplevede tre hjertestop, hvoraf den ene havde aspireret. Grunden til dette var formegentligt en infektion. Lægen konkluderede meget hurtigt, at det var mere end meget sandsynligt det skulle være en hospitalsinfektion. De har meget fokus på hospitalsinfektioner, hvorfor de har brochure til at ligge rundt omkring samt har lavet hænder og hygiejne kampagne. Jeg kunne se på deres intranet at

4 der på forsiden var en rubrik, som viste hvor mange MRSA tilfælde der havde været. I de tre dage jeg var på LGI, havde der ikke været nogle. Udover at lægge mærke til deres hygiejne metoder, lagde jeg også mærke til deres kontakt med patienterne. I Danmark har jeg erfaret at patienten kommer først. Det er vigtigt at fortælle alt hvad du gør også selvom du ikke tror de høre efter. I Leeds er det anderledes. De foretager ofte handlinger uden at informere patienten. Dette kan for eksempel være ved bad, sugning af spyt og vendemetoder. Socialt imellem dem, ser de ud til at have et rigtig godt sammenhold. De snakker og griner meget på afdelingerne. Jeg overvejede om der var mere fokus på sammenholdet hos personalet og sygeplejehandlingerne end den egentlige kommunikation med patienten. Jeg kom ikke til et svar, da det var noget jeg observerede løbende og havde fokus på hospitalsinfektioner. Kommunikationen var noget jeg undrede mig over på begge hospitaler. Jeg så også den nye vinge på Sct. James hospital. Denne vinge mindede utroligt meget om Danmarks standarder. Der var køligt, renligt og minimalistisk. De var utroligt glade for den nye vinge og da jeg fortalte dem at den mindede om det danske hospital, blev de misundelige. Jeg snakkede med den sygeplejerske jeg var tilknyttet på sct. James, er der var meget varmt på de forskellige afdelinger i forhold til den nye. Hun nikkede genkendende til det og vi debatterede lidt, hvorvidt dette kunne være en faktor for hygiejnen. Hun sagde selv at varmen var et problem. På sct. James var jeg med et såkaldt outreachteam. Dette team skulle komme ud til intensivpatienter. Formålet med teamet var at intensivpatienter skulle udskrives hurtigere, da de blev observeret efterfølgende på anden afdeling. Derudover skulle det også minimere antallet af tilbagevendende intensiv patienter. Personligt synes jeg ideen er fremragende både økonomisk og patientorienteret. Dog kunne jeg ikke umiddelbart få øje på det i praksis, da det deres handlinger kunne ligeså vel være udført af en afdelingssygeplejerske. De brugte et scoringssystem, hvor jeg lagde mærke til at afdelingssygeplejerskerne selv scorede patienterne inden outreachteamet kom. Fordelen ved dette var at de kunne dobbelttjekke, men umiddelbart tænkte jeg at det var ressourcespild.

5 Udover hospital overværede jeg også noget undervisning på universitetet. Her var der mange ligheder imellem det danske undervisningssystem og det engelske. Der bruges meget gruppearbejde og fremlæggelse. Dog er den danske og den engelske sygeplejerskeuddannelse vidt forskellige, hvilket vi fik mange diskussioner omkring med de engelske studerende. Vi så fordelen ved dem at de var hurtigt specialiseret indenfor voksne, børn, handicappede eller psykiatri. Ved os så de fordelen ved viden og kendskab til den generelle sygepleje samt ekstra specialisering. Personligt mener jeg at den danske uddannelse er bedst, da den ikke sætter krav til den studerende om at finde et speciale efter et år. Derudover synes jeg at danske sygeplejersker er bedre skolet i deres speciale, da det er en uddannelse for sig selv efter den generelle sygepleje. Tillige skal det siges at den danske er 3,5 år, hvor den engelske er 3. Kulturelle og sociale udbytte: Turen til Leeds har givet mig meget personligt. Vi mødte nogle dejlige studerende, som tog godt imod os fra start. Vi har været udadvendte og mødt flere nye mennesker, på de kollegier vi var bosat. Vi har fået nye venner og nyt rejsemål. Personligt er jeg blevet endnu bedre til sproget og blevet parat til at tage springet og flytte til England efter endt uddannelse. Her vil jeg enten arbejde eller læse i nogle år. Vi har mødt nye skikke, madvaner og traditioner. Turen har være lærende omkring tolerance, åbenhed og ens egen modtagelighed. Vi har lært at gebærde os en ny by og hurtigt finde ud af, at bruge offentligt transportmiddel samt selv at finde rundt. En af dagene tog vi til York, som er en by en time væk fra Leeds. Denne var utrolig smuk og det spændende at se en by, som emmede af det gamle England. Derudover fik vi også venner fra Manchester og vi tog også til Manchester en af dagene, hvor vi kunne se denne by.

6 Personligt har jeg vundet mere selvtillid ved at mærke min kompetence til at lære en ny by at kende, møde mennesker og føle mig mere som indbygger end turist. Udover at lære at kende England har jeg også fået markedsført Danmark som rejsemål. Flere af de studerende kommer til Danmark senere i år og det er dejligt at have mødt nye mennesker, som ikke kun har været et møde men en ven. Vigtige erfaringer: Der er forskel på at være på hospital og være praktisk end at være observatør. Det er en rolle, som tager lidt tid at komme ind i. Forskellen ligger i at jeg kunne føle mig overflødig og i vejen. Jeg gik ofte rundt og kiggede på de forskellige afdelinger, men havde ikke den vante patientkontakt, hvorfor jeg følte mig overflødig. Jeg erfarede at, som observatør, skal du give dig selv lov til at stå og kigge i flere timer. Du skal kigge anderledes end på det danske hospital. I Leeds kunne vi lægge mærke til de andre sygeplejerske. Deres hygiejne teknikker, kommunikation med patienter og personalet. Vi kunne lægge mærke, hvordan afdelingen var bygget op, temperaturen, renlighed, pårørende trafik, medicin håndtering. Jeg betragter at min accept af observatør rollen er den vigtigste, da jeg fandt en ny læringsmulighed og fandt en ny læringsteknik. Råd og ideer til andre udvekslingsstuderende: Inden du kommer til et udvekslingssted er det en god idé at sætte et mål. F.eks. et mål for læring. Et bestemt emne du kunne tænke dig at vide mere om. På denne måde har du et udgangspunkt når du kommer på hospitalerne. Det kan være svært at sætte sig ind i observatør rollen uden at føle sig overskydende eller i vejen, hvorfor jeg tænker at det er en god idé med et mål der kan observeres.

7 Vær åben på afdelingen og undrende. Sæt spørgsmålstegn til procedurerne. Giv dig selv lov til at spørge personalet om hvad som helst, da de gerne vil svare. Svaret afhænger af, hvordan spørgsmålet stilles og i hvilken tone og mimik. Overvej derfor dette. Specielt i England er de meget høflige, hvorfor dette skal tages i betragtning, når du overvejer at stille et spørgsmål. Du kan f.eks. altid starte med at sige; jeg har undret mig... Vær åben på det kollegie du bliver tildelt. På denne måde bliver rejsen lettere, da du skabe r nye kontakter. Herudover giver det dig også mulighed for at se byen på en anden måde end skoleorienteret. Undersøg om der er nogle traditioner i den omhandlende by. På denne måde bliver du ikke overrasket over deres tiltale eller kropssprog. Her vil du heller ikke kunne misforstå dem. I Leeds kunne vi ikke forstå, hvorfor de aldrig gav et håndtryk når der blev sagt goddag, hvor vi senere fandt ud af det ikke var tradition. Tillige kunne de ikke forstå, hvorfor vi altid gav håndtryk. Få så meget ud af din tid som muligt. Tiden flyver afsted og inden du har set dig om er de to uger gået. Læg planer for nogle udflugter og brug ikke tiden på noget, som du også kunne have gjort i Danmark. Husk at du maksimalt skal være på klinikstedet 6 timer/dag. Dette betyder at du godt kan gå tidligere, hvis du gerne vil se en anden by eller opleve noget i landet. Det kan også være at du har noget læsemateriale til en opgave, som du gerne bil bruge tid på eller undersøge uddannelsesstedet.