Kapitel 24 - Nauvoo under apostolsk ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 24 - Nauvoo under apostolsk ledelse"

Transkript

1 Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 24 - Nauvoo under apostolsk ledelse Tidslinie Dato Jan Forår/sommer 1845 Sep Okt Dec Vinter Betydningsfuld begivenhed Nauvoo frihedsbrevet tilbagetrækkes Nauvoo oplever ny vækst og udvikling Antagonisme mod de hellige fornyet i Hancock County Kirkens ledere meddeler deres intentioner om at flytte vestpå Begavelsesarbejdet påbegyndes i Nauvoo Templet De hellige forbereder deres udvandring 4. feb Den første gruppe hellige krydser Mississippifloden Medio feb Brigham Young og andre af De Tolv forlader Nauvoo Indledning Med spørgsmålet om arvefølgen på plads begyndte De Tolv Apostle med det samme at udøve deres myndighed i ledelsen af Kirken. I Times and Seasons fra den 15. august 1844 forsikrede de de hellige om, at de i fællesskab var rede til at præsidere over Kirken og fremme Kirkens vækst. De understregede igen vigtigheden af Nauvoo som samlingspunkt og færdiggørelsen af templet. De var ligeledes meget ivrige for at fortsætte i profeten Joseph Smiths fodspor og bringe evangeliet "frem i alle hjørner af dette store udstrakte land, og til hele verdenen."1 På trods af deres optimisme lå der nye udfordringer og vanskeligheder foran dem, som skulle true Nauvoos eksistens og deres evner som religiøse ledere. Kirken sættes i orden De Tolv holdt møde dagen efter deres opretholdelse som præsiderende myndighed i Kirken. Ved det møde og adskillige andre møder i den efterfølgende uge begyndte de at bringe Kirkens organisationer og forretninger i orden. De frigjorde sig fra nogle økonomiske forpligtelser ved udnævnelsen af biskopperne Newel K. Whitney og George Miller som Kirkens økonomiske forvaltere. Amasa Lyman blev kaldet til De Tolv Apostles Kvorum, og William Smith blev som den ældste levende søn af Joseph Smith sen. kaldet som Kirkens patriark. Wilford Woodruff blev sendt til England for at præsidere over Kirken i Europa, og Parley P. Pratt blev kaldet til New York som præsident, forlægger og immigrationsagent med myndighed over de østlige delstater. Lyman Wight tog til Texas i henhold til en opgave, han tidligere havde fået af Joseph Smith, for at finde mulige nye bosiddelsesområder. John Taylor blev atter valgt til redaktør af Times and Seasons, og Willard Richards fortsatte som Kirkens historiske skriver. Kirkens organisation i USA og Canada blev udvidet. Begge lande blev organiseret i distrikter, som hver især blev præsideret over af en højpræst. Dette betød en længe tiltrængt ledelse af hundreder af spredte grene. Brigham Young, Heber C. Kimball Side 1 af 9

2 og Willard Richards overvågede denne organisation, og i oktober var der kaldet 85 præsiderende højpræster, som var forpligtet til at opbygge stave så store som Nauvoo.2 I Nauvoo og de omliggende bosættelser blev lærere i Det Aronske Præstedømme opfordret til at besøge de helliges hjem regelmæssigt, og diakoner fik til opgave at assistere biskoppen i dennes omsorg for de fattige. (Indtil 1850'erne blev Det Aronske Præstedømmes embeder givet hovedsageligt til voksne medlemmer). En af de langtrækkende ændringer var udvidelsen af Halvfjerdsernes Kvorum i Kirken. Den 18. august erklærede præsident Young, at "et præsidium af syv mænd vil blive valgt fra det første kvorum til at præsidere over de ti første kvorummer."3 Ved den efterfølgende oktoberkonference var antallet af kvorummer steget til tolv, og 430 halvfjerdsere blev ordineret og tildelt deres kvorum. Brigham talte til konferencen og sagde, at hvis en person ønskede at prædike evangeliet, skulle han kaldes som halvfjerdser. I januar 1846 var der mere end 30 kvorummer i funktion under De Halvfjerds. Færdiggørelsen af Seventies Hall, et elegant to-etagers murstenshus, blev fremskyndet og anvendt til en forberedende skole for missionærer.4 De Tolv fortsatte med at luge ud i apostaterne i Kirken. Brigham Young berettede om en drøm, hvor han havde set et frugttræ med døde grene i toppen, som måtte skæres af for, at træet kunne vokse. Han opfordrede: "Lad os skære de døde grene af, så at god frugt må vokse og en stemme snart vil høres, gå ud og opbyg Zion og Herrens tempel."5 Josephs by I 1844 var Nauvoo en af de mest fremgangsrige byer i Illinois. Med stor udholdenhed, initiativ og fællesskab havde de hellige erstattet sumpområderne med et blomstrende samfund på kun fem år. Fordelagtigt placeret ved Mississippi River så det lovende ud for byen som et stort handelscenter. Mange af borgerne i de omliggende samfund frygtede dog de sidste dages hellige og deres religion og var fast besluttet på at hindre vækst og udvikling i Nauvoo. De var specielt utilfredse med, hvad de betragtede som specielle privilegier givet Nauvoo under dens frihedsbrev, og de ønskede den trukket tilbage og en opløsning af Nauvoo Legion. Da den lovgivende forsamling åbnede i januar 1845 blev disse krav godkendt, og Nauvoos frihedsbrev blev trukket tilbage. Denne handling syntes retfærdiggjort til dels ved, at mange mennesker troede, at Nauvoo husede overløbere, slyngler, forfalsknere og andre flygtninge. På det tidspunkt var Illinois' pionergrænse hjemsøgt af gangstere, som var magtfulde nok til at kontrollere domstolene og derfor undgå straf. Visse lovløse påberåbte sig medlemskab af Kirken og påstod, at deres kriminelle handlinger mod ikke-medlemmer var igangsat af Kirken. I virkeligheden udelukkede Kirken konsekvent de medlemmer, der havde gjort sig skyldige i alvorlig kriminel adfærd.6 Efter adskillige avisartikler i det vestlige Illinois omkring lovløse mormoner afholdt indbyggerne i Nauvoo et offentligt møde. De nedskrev: "Tyve og falsknere er i visse tilfælde flygtet til vores by, enten under den fejlagtige holdning, at de ville blive beskyttet af os, eller med ønsket om ondskabsfuldt at påføre os deres kriminelle handlinger, og derved trække os ind under forfølgelsens pisk; og hvor det kan bevises, at enkeltpersoner med det formål at fylde listen over mormonske plyndringer har rapporteret ejendele stjålne, selvom de tidligere har erkendt, at de havde solgt disse ejendele og modtaget betaling derfor... Side 2 af 9

3 Derfor, lad det hermed blive besluttet, enstemmigt, at vi vil anvende alle lovlige tiltag i vores magt for at hjælpe med at hindre tyveri og fidusmageri [falskmønteri] og bringe overtræderne til ansvar."7 Mormonernes omdømme var dog allerede ødelagt, og med tilbagetrækningen af Nauvoo frihedsbrevet havde de hellige intet selvstyre eller beskyttelse af deres statsmilits. Brødrene besluttede sig for, at legionen skulle fortsætte "uden for lovens rammer, som et middel til at bevare den indre kontrol og som en forsvarsmekanisme. Vagter blev placeret for at forhindre folk i at gå ind eller ud af byen uden tilladelse af myndighederne."8 Brigham Young omdøbte byen til "The City of Joseph," et navn som de hellige havde godkendt ved aprilkonferencen. Skønt en del af Nauvoo havde status som en officiel by af den lovgivende forsamling, var der stadig behov for yderligere forsvarsmæssige tiltag. Byen blev holdt forholdsvis fri for uønskede elementer via organiseringen af en gruppe unge mænd og drenge kendt som "den fløjtende brigade." De fulgte fløjtende efter uønskede personer, indtil de irriterede eller skræmte personer forlod byen.9 På trods af disse udfordringer blev Nauvoo ved med at vokse. Især havde byggebranchen succes og havde mere travlt end alle andre brancher i Nauvoo. Nye træ- og murstenshuse og gårde blev bygget. Mange tidligere bosættere i Nauvoo begyndte at bygge huse, eftersom deres oprindelige huse ofte var hastigt byggede træhytter. Heber C. Kimball og Willard Richards udskiftede deres træhuse med flotte to-etagers huse i Kirken byggede også et hjem til Lucy Mack Smith i samme periode. Offentlige byggeprojekter, så som Seventies Hall og Concert Hall, bidrog til væksten i beboelsesejendomme. Et stendige, eller en ledemole, i Mississippi River, der skulle fungere som vandkraft til værksteder og maskiner, blev påbegyndt. Det største projekt var dog til stadighed færdiggørelsen af Nauvoo templet.10 I juni 1845 sendte Brigham Young et brev om Nauvoos fremgang til Wilford Woodruff, som på det tidspunkt tjente som præsident over Den Britiske Mission. Han skrev, at byen "ser ud som et paradis. Alle de grunde og jorde, som førhen var ledige og ubesatte, er blevet indhegnet her i foråret og beplantet med korn og grønsager, som får det til at ligne havernes have mere end en by... Hundreder af hektarer af prærieland er også blevet kultiveret, og der vokser nu majs, hvede, kartofler og andre livsnødvendigheder. Mange fremmede strømmer til for at se templet og byen. De udtrykker deres forbløffelse og overraskelse over at se den hastige fremgang."11 Fremgang var sandelig ordet, for i slutningen af 1845 var der indbyggere i Nauvoo. Byen blev et udstillingsvindue, og mange besøgende fra øststaterne og England skrev rosende artikler om Mormon-hovedstaden.12 Antagonisme i Hancock County Nauvoos fantastiske vækst øgede antagonismen blandt Kirkens fjender. Det var tydeligt, at Joseph Smiths død ikke havde mindsket de helliges styrke og kraft. Kirkens fjender havde regnet med, at Kirken ikke ville overleve uden sin karismatiske leder, og da de så, at Kirken ikke blot overlevede men var i vækst, blev deres forsøg på at fordrive de hellige fra staten fornyet og forstærket. Så tidligt som september 1844 organiserede løjtnant Levi Williams fra Warsaw, som havde været involveret i mordene i Carthage, en stor militærkampagne for at fordrive de hellige fra Illinois. Den blev omtalt som "den store ulvejagt i Hancock County." Da dette kom guvernør Ford for øre, beordrede han general John Hardin fra statsmilitsen til Side 3 af 9

4 Hancock County for at hindre denne bestræbelse. General Hardin blev i Hancock County gennem hele vinteren for at holde ro og orden.13 I maj 1845 var det spændte forhold på højdepunktet i Hancock County, da ni mænd endelig blev bragt for retten i Carthage for mordet på Joseph Smith. Fem af de ni var prominente borgere: Mark Aldrich, ejendomsmægler; Jacob C. Davis, statssenator; William A. Grover, kaptajn i Warsaw militsen; Thomas C. Sharp, redaktør; og Levi Williams, oberst i det 59. regiment i statsmilitsen. Retssagen varede i to uger, hvilket var usædvanligt på daværende tidspunkt. Anklagerens vidner afgav modstridende vidneudsagn, mens forsvarsadvokaterne overbevisende argumenterede foran en ikke-mormon jury, at Joseph Smith var blevet dræbt som et resultat af folkets vilje. Derfor fremførte de, at ingen enkeltperson eller gruppe kunne holdes ansvarlig. De anklagede blev frifundet. Retssagen, som var planlagt den 24. juni vedrørende mordet på Hyrum Smith, blev ikke gennemført, da anklagerne slet ikke mødte op. Tilsyneladende fritaget fra enhver juridisk gengældelse påbegyndte Thomas Sharp nye anti-mormonske angreb i Warsaw Signal i sommeren Han gik imod sidste dages hellige, som sad i offentlige embeder i amtet og genåbnede debatten om mormonernes politiske engagement. Disse handlinger lagde et røgslør over en række vandalistiske tiltag over for de hellige. Tidligt i september brændte en gruppe på 300 ransmænd systematisk mormonske gårde og hjem i de mere øde områder. Først plyndrede de Morley-bosættelsen og stak ild til mange ubeskyttede hjem, gårde og kornlagre. I midten af september bad Brigham Young om frivillige til at befri de omringede hellige. Flere end 134 mand blev skaffet og sendt til Hancock County med det samme for at bringe familierne i de fjernere bosættelser i den sydlige del af Hancock County og i det nordlige Adams County sikkert til Nauvoo. Sheriffen i Hancock County, Jacob Backenstos, en ven af de hellige, bestræbte sig på at holde ro og orden, men indbyggerne i Warsaw nægtede at slutte sig til udrykningskolonnen, som han prøvede på at organisere. Efter han havde drevet en pøbelgruppe væk med den enhed, som han havde opbygget af tidligere medlemmer af Nauvoo Legion, blev han truet på livet af ikke-mormonerne i Hancock County, og han flygtede derpå. Frank Worrell, som havde haft opsyn med vagten i Carthage fængslet den dag, hvor Joseph og Hyrum led martyrdøden, ledte jagten på Backenstos. Tæt ved jernbanen nord for Warsaw i nogle hytter indhentede Backenstos nogle medlemmer og udnævnte dem til vicesheriffer. Da Worrell løftede sit gevær for at skyde sheriffen, ramte vicesherif Porter Rockwell i stedet Worrell og sårede ham dødeligt. Dette fik fjendtlighederne til at tage til i Hancock County og med fare for en borgerkrig bad fremstående borgere i Quincy, Illinois, og Lee County, Iowa, Kirkens medlemmer om at flytte fra Illinois. Den 24. september 1845 lovede De Tolv Apostles Kvorum, at Kirken ville flytte det kommende forår. Guvernør Ford sendte 400 militssoldater under general Hardins kommando og tre andre fremtrædende borgere, deriblandt Stephen A. Douglas, til at påtage sig rollen som en uafhængig politistyrke i denne urolige tid. Angrebene sluttede, og freden blev midlertidigt genoprettet. De fire ledere, som fungerede som guvernørens rådskomité, undersøgte de omstændigheder omkring de interne stridigheder og kom frem til, at anti-mormonerne havde begyndt konflikten med deres angreb. De fandt tillige, at der ikke kunne blive fred i Hancock County, før mormonerne forlod Illinois.14 Kongresmedlem Douglas var fortaler for "manifest destiny" -- en filosofi, der talte for USA's vækst over hele kontinentet. Han rådede Kirkens ledere til at finde et sted at slå sig Side 4 af 9

5 ned i de vestlige stater, og han lovede at anvende sin indflydelse til at hjælpe dem med at flytte. I nogen tid havde Kirkens ledere planlagt at flytte til Rocky Mountains, så disse forhandlinger gik strålende. De hellige gik med til at forlade Nauvoo det kommende forår, så snart der var tilstrækkeligt græs på prærien til, at deres kvæg og heste kunne klare sig. Kirkens forvaltere skulle blive i Nauvoo for at sælge eventuelt ikke solgte ejendomme. Færdiggørelsen af templet I hele denne periode fortsatte Brigham Young og medlemmerne af De Tolv med at arbejde på færdiggørelsen af templet. De mødtes ofte med arkitekten og tempelkomitéen, og gentagne gange opfordrede de medlemmerne til "at samles i Nauvoo med deres midler" for at hjælpe med bygningen af Herrens hus.15 Ved generalkonferencen i oktober 1844, sagde Brigham Young: "Jeg tror, dette folk er det bedste folk i denne tidsperiode, der nogensinde har levet på jorden, deri inkluderet Enoks kirke. Vi ønsker, at I skal komme med jeres tiende og offergaver, så vi kan bygge dette tempel."16 Som svar "forpligtede Hjælpeforeningens søstre sig til at give en penny om ugen pr. medlem til glas og søm,"17 mens de, der havde større midler, gav større tilskud, uden hvilke projektet ikke ville have lykkedes. Joseph Toronto gav Brigham Young 2500 dollars i guld og sagde, "han ønskede at give sig selv og alt, hvad han havde" til at bygge Herrens rige.18 Adskillige håndværkere blev kaldet til at hjælpe med projektet. I foråret 1845 var slutstenen på plads. Og planlægningen af en officiel indvielse i april 1846 begyndte. Værelser i templet blev indviet i takt med deres færdiggørelse, så at ordinancerne kunne foretages så hurtigt som muligt. Generalkonferencen forsamledes i 1845 i den delvist færdige bygning. Brigham Young åbnede denne dags møder med en indvielsesbøn og fremviste templet, skønt det ikke var færdigt, som et monument over de helliges frihed, trofasthed og tro, og konkluderede: "Herre, vi vier dette hus og os til dig". Dagen var fyldt med de mest velbehagelige belæringer og udtryk for taknemmelighed fra ærlige hjerter for så stort et privilegium at tilbede Herren indenfor i stedet for udenfor bygningen, hvis skønhed og udførelse kan sammenlignes med ethvert andet tilbedelsens hus i Amerika og, hvis motto er: HELLIGHED TIL HERREN."19 Den 30.november 1845 blev loftværelset i templet indviet til ordinancer. Præsident Young bad om, at Herren ville opretholde og udfri sine tjenere, indtil de kunne udføre hans vilje i templet. Værelset blev snart forberedt til ordinancer, og Brigham Young og Heber C. Kimball begyndte at udføre begavelser til trofaste sidste dages hellige om aftenen den 10. december. Den 11. december fortsatte begavelsesessioner til klokken tre om natten. Da Kirkens fjender erfarede denne øgede tempelaktivitet, fornyede de deres modstand. En ny trussel mod Kirkens ledelse kom i form af et anklageskrift udstedt af USA's distriktsdomstol i Springfield mod Brigham Young og otte andre apostle, hvori de blev anklaget for at iværksætte og hemmeligholde en falskmøntervirksomhed i Nauvoo. Den 23. december nærmede embedsmænd i officielt anliggende sig templet med den hensigt at finde og arrestere Brigham Young. Da Brigham Young vidste, de var på vej, knælede han ned og bad om vejledning og beskyttelse, så "at han kunne fortsætte med at være et aktiv for de hellige."20 Han lagde mærke til, at William Miller, som havde sagt ja til at agere som lokkedue, stod i hallen. Bror Miller, som var lige så høj som Brigham Young, forlod templet klædt ud som Brigham Young og trådte op i præsidentens vogn. Ordensmagten stod klar og arresterede ham og førte ham til Mansion House, hvor Brigham Youngs venner og familie sluttede sig til forestillingen. Miller blev derefter ført til Carthage. Først da han i fængslet blev genkendt, erfarede hans fangevogtere, at de var blevet ført bag Side 5 af 9

6 lyset af en falsk Brigham." I mellemtiden var Brigham Young og hans brødre gået i sikkert skjul. Brødrene fordoblede derefter deres indsats for at få så mange hellige som muligt gennem tempelbegavelserne, før de skulle forlade Nauvoo. I slutningen af 1845 var over tusinde medlemmer gået gennem templet. I januar skrev Brigham Young: "Så stor var de helliges iver for at modtage templets ordinancer og ligeledes vores iver for at give dem deres begavelser, at jeg fuldstændig havde hengivet mig til Herrens arbejde i templet, nat og dag med kun fire timers søvn i gennemsnit per dag, og jeg gik kun hjem én gang om ugen."21 Der var mange andre blandt søskende, der gav frit af deres tid ved at vaske tempeltøjet hver aften, så arbejdet kunne fortsætte uhindret den næste dag.22 Den 3. februar planlagde brødrene at stoppe ordinancerne, og Brigham Young forlod templet for at foretage de sidste forberedelser før afrejsen mod vest den efterfølgende dag. Men da han så en stor skare af medlemmer forsamlet for at modtage deres begavelser, vendte han tilbage og tjente dem. Dette sinkede hans afgang med yderligere to uger. I henhold til tempeloptegnelserne modtog hellige deres begavelser før turen mod vest; derigennem opfyldtes et af Joseph Smiths dyrebareste ønsker. Kirken i andre områder Efter profetens og Hyrums martyrdød indtraf der mange vigtige begivenheder i andre områder af Kirken, specielt i England og i de østlige amerikanske delstater. Da Wilford Woodruff ankom i begyndelsen af 1845 rejste han gennem hele England, afholdt konferencer, varetog missionens anliggender og åbnede nye områder til missionering. I Manchester, et stort produktionsområde, mødtes han til konference med mange ivrige sidste dages hellige. Han nedskrev oplevelsen i sin dagbog: "Herrens ånd var med os. Kærlighed og forening dominerede forsamlingen. Jeg blev glad over at se så mange hellige forenet i den nye og evige pagt. Jeg tænkte ofte, at det ville være dejligt at se præsident Joseph Smith ved en konference i England, men han er borte. Vi kan gå til ham, men ikke forvente, han vil komme til os!23 I slutningen af 1845 blev ældste Woodruff afløst fra sin korte, men effektive mission. Skønt der var nogen immigration til Nauvoo fra England i 1845, fortsatte Kirken med at gå hurtigt frem i England, og medlemskabet nåede op over I slutningen af 1845 havde trofaste hellige givet over 300 pund i sterling til Nauvoo templet. Da han atter forlod dette land, hvor han havde udført så store ting under sine to missioner, bemærkede ældste Woodruff, hvor fredfyldte og glade de britiske hellige var. Ældste Parley P. Pratts mission til de østlige delstater var ikke meget anderledes end Wilford Woodruffs i England. Han havde til opgave at sætte orden i Kirkens forretninger, før de hellige påbegyndte den længe ventede udvandring til de vestlige stater. Men ældste Pratt oplevede flere alvorlige problemer, end Wilford Woodruff havde gjort i England. Da han overvågede situationen, opdagede Parley og to af hans kammerater, at William Smith, George Adams, Samuel Brannan og andre lærte falske lærdomme, "alle typer falske lærdomme og umoralsk opførelse, hvilket mange af dem var faldet på og var blevet fristet til at gå væk fra vejen med ærbarhed og sandhed. Men mange andre, der så deres syndighed, vendte sig fra Kirken og tilsluttede sig andre afvigende grupper."24 I henhold til instrukser, som tidligere var modtaget fra Brigham Young, sendte brødrene de skyldige personer til Nauvoo til et disciplinærmøde med De Tolv. Parley overtog desuden redaktørposten for Prophet, Kirkens blad i New York. Hans artikler belærte og inspirerede Side 6 af 9

7 mange. Et vigtigt punkt, som han trykte, var en proklamation til regeringsoverhovederne over hele verdenen, derigennem opfyldte han en opgave givet i en åbenbaring til Kirken i 1841 (se L&P 124:2-7). Ældste Jedediah M. Grant var en af dem, som hjalp ældste Pratt "med at bringe Kirkens sager i orden og genindføre de sande evangeliske principper."25 I adskillige år gav ældste Grant væsentlige bidrag som missionær og i december 1845 blev han kaldet til en af de syv præsidenter i De Halvfjerds' Første Kvorum. Ældste Pratt vendte tilbage til Nauvoo i august Der stod han sammen med sine brødre, da Kirken stod over for anti-mormonernes voldshandlinger i Hancock County. Han bidrog yderligere til bygningen af templet og arbejdede i det nat og dag i december og januar, hvor han stod for udførelsen af begavelser til de trofaste sidste dages hellige. Forberedelse til turen mod vest Profeten Joseph havde længe før sin død diskuteret muligheden for at flytte Kirken vestpå. I 1842 havde han profeteret, at de hellige fortsat ville lide megen smerte og "visse af jer vil assistere med at lave bosættelser og bygge byer, og I vil se de hellige blive et stort folk i Rocky Mountains."26 I foråret 1844 blev der lagt planer om kolonisation af vesten. En opdagelsesekspedition blev dannet for "at undersøge områderne ved Californien og Oregon og finde gode områder, hvor vi kan flytte til, efter templet er færdiggjort, og hvor vi kan bygge en by på en dag, og have vores egen regering, tage op i bjergene, hvor djævle ikke kan grave os ud, og bo i et sundt klima, hvor vi kan blive så gamle, som det behager os.27 Efter profetens død blev der lagt yderligere planer om udvandring. Den planlagte flytning gav nogle medlemmer en undskyldning til at lede grupper væk fra Kirken. Joseph Smith havde givet Lyman Wight og biskop George Miller myndighed til at danne en koloni i Texas; præsident Young støttede denne idé, indtil det stod klart, at Wight og Miller ønskede, at hele Kirken skulle slå sig ned der. I slutningen af august 1844 blev ældste Wight rådet til at begrænse sit selskab til de, som arbejdede med ham i Wisconsins fyrreskov. Disse førte han til Texas. I stedet for at foretage egentlige undersøgelser med henblik på en koloni, etablerede han i stedet en permanent bosættelse. I november 1845 blev de hellige i Texas bedt om at vende tilbage til Nauvoo, men den uafhængige leder og hans følgere nægtede. I 1848 efter adskillige forsoningsforsøg blev ældste Wight udelukket af Kirken. Brigham Young og hans kollegaer ønskede at blive i Illinois, indtil templet var færdiggjort og tilstrækkelige forberedelser udført til rejsen. I løbet af vinteren læste de pelsjægernes optegnelser, rapporter fra regerings udsendte ekspeditionshold og avisartikler af rejsende i de vestlige stater for at få så mange informationer som muligt. Genbosættelseskomiteer overvejede tre store områder mod vest som mulige bosættelsesområder: Texas, en uafhængig nation; det øvre Californien, en stor, tyndt befolket og løst styret Mexicansk provins (som den kommende delstat Utah var en del af); og Oregon, som omfattede hele det nuværende nordvestlige USA, et område, som både England og USA gjorde krav på og styrede. Gradvist blev deres opmærksomhed koncentreret om den østlige del af Great Bassin, da dette område ydede den ønskede isolation og omfattende tusinder af hektar frugtbar jord.28 Kirkens ledere forsikrede de hellige, hvoraf nogle var overraskede over meddelelsen om, at udvandringen var en velforberedt omplantning, der var nødvendig for at give Kirken den plads, den havde behov for til at vokse. Generalkonferencen i oktober var primært hengivet til forberedelsen af en velordnet og forenet bortrejse.29 Efter konferencen Side 7 af 9

8 udstedte de Tolv et generelt brev, hvor de forklarede, at "et afgørende vendepunkt bestående af usædvanlige og spændende interesser var nået. Udvandringen... til en fjern region mod vest, hvor bigotteri, intolerance og umættelig modstand mister deres kraft over dem -- og danner en ny epoke." Brevet rådede yderligere de hellige overalt til at sælge deres ejendele og forberede sig på indsamlingen.30 På trods af den kommende vinter var Nauvoo på den anden ende, da de hellige begyndte at forberede sig på udvandringen. Evakueringen fra det vestlige Illinois var oprindeligt planlagt til begyndelsen af april 1846, men to nye trusler resulterede i en hurtig afgang. Den første var anklageskriftet mod Brigham Young og otte andre apostle, hvor de blev anklaget for falskmønteri. Den anden var en advarsel fra guvernør Thomas Ford og andre om, at de føderale tropper i St. Louis planlagde at standse mormonerne og ødelægge dem. År senere blev det klart, at det var rygter, der var startet med den hensigt at få de hellige til at flytte hurtigere end planlagt.31 I januar 1846 besluttede brødrene sig til at forberede adskillige gruppers afrejse med et øjebliks varsel. En komité blev udnævnt til at sælge alle ejendele og ejendomme, der var usolgt, deriblandt templet og Nauvoo House. Beslutningen blev truffet den 2. februar, og den første gruppe anført af Charles Shumway krydsede Mississippi-floden den 4. februar. Snart var adskillige hundrede hellige forsamlet i midlertidige teltlejre i Iowa. Brigham Young og andre blev tilbage for at udføre tempelbegavelser til hellige, som ikke forlod Nauvoo før midten af februar. Uheldigvis tog mange af sted dårligt forberedte, og mange havde valgt at tage af sted tidligere, end godt var. Var de hellige taget af sted i april, som det var planlagt, ville det uden tvivl have været en bedre udvandring. Den oprindelig plan havde opdelt de hellige i 25 grupper med hundrede familier i hver med rigelige forsyninger, og hver gruppe skulle have en gruppefører. Grupper skulle have forladt Nauvoo i forud planlagte intervaller for at sikre ro og orden. Men disse planer blev knust af hellige, der grebet af panik ikke ønskede at blive tilbage, efter at De Tolv havde forladt byen. Mange af de førstnævnte gruppeførere svigtede deres opgave og gik i stedet med de første grupper for at være med De Tolv. Men på trods af forvirringen var der optimisme blandt de hellige i det østlige Iowa. En af de mest bemærkelsesværdige udvandringer i den vestlige civilisations historie var begyndt. Slutnoter 1. "An Epistle of the Twelve," Times and Seasons, 15. august 1844, s History of the Church, 7: History of the Church, 7: Tre foregående afsnit er taget fra James B. Allen og Glen M. Leonard, The Story of the Latter-day Saints, (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1976), s History of the Church, 7: Se David E. Miller og Della S. Miller, Nauvoo: The City of Joseph, (Salt Lake City: Peregrine Smith, 1974), s I History of the Church, 7: Leonard J. Arrington, Brigham Young: American Moses, (New York: Alfred A. Knopf, 1985), s Se Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s I History of the Church, 7: Taget fra Arrington, Brigham Young: American Moses, s. 119; Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s Taget fra Arrington, Brigham Young: American Moses, s Side 8 af 9

9 13. Afsnit taget fra Miller og Miller, Nauvoo: The City of Joseph, s Fire foregående afsnit taget fra Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s. 198, 208, I History of the Church, 7: History of the Church, 7: Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s I History of the Church, 7: I History of the Church, 7: Journal of Discourses, 14: History of the Church, 7: History of the Church, 7: Wilford Woodruff Journals, 16. feb. 1845, LDS Historical Department, Salt Lake City. 24. Parley P. Pratt, ed., Autobiography of Parley P. Pratt, Classics in Mormon Literature series, (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1985), s Pratt, Autobiography of Parley P. Pratt,, s History of the Church, 5: History of the Church, 6: Taget fra Arrington, Brigham Young: American Moses, s ; Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s Brigham Young og Willard Richards i History of the Church, 7:478, se tillige side ). 31. Taget fra Arrington, Brigham Young: American Moses, s ; Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s Side 9 af 9

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Oprettet: 21. december 2005 Gud overdrager præstedømmet til sit folk til deres velsignelse og ophøjelse. Fra

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Kapitel 21 - Tiltagende konflikt i Illinois

Kapitel 21 - Tiltagende konflikt i Illinois Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 21 - Tiltagende konflikt i Illinois Tidslinie Dato Juni 1841 Juni 1841 Maj 1842 Maj 1842 Aug. 1842 Dec. 1842 Juni 1843 Efterår 1843 Jan.

Læs mere

Kapitel 22 - Martyriet

Kapitel 22 - Martyriet Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 22 - Martyriet Tidslinie Dato Betydningsfuld begivenhed 24. mar. 1844 Joseph Smith afslørede en sammensværgelse mod sig for de hellige 6.

Læs mere

Kapitel 15 - Kirken i det nordlige Missouri 1836-1838

Kapitel 15 - Kirken i det nordlige Missouri 1836-1838 Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 15 - Kirken i det nordlige Missouri 1836-1838 Tidslinie Dato Sommeren 1836 Betydningsfuld begivenhed De hellige begyndte at bosætte sig

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Kapitel 9 - Glæden ved missionering

Kapitel 9 - Glæden ved missionering Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 9 - Glæden ved missionering Oprettet: 14. december 2005 Der påhviler os et stort ansvar for at forkynde Jesu Kristi evangelium. Opfylder vi denne pligt, vil

Læs mere

Kapitel 18 - De Tolvs mission

Kapitel 18 - De Tolvs mission Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 18 - De Tolvs mission Tidslinie Dato Betydningsfuld begivenhed 26. apr. 1839 De Tolv samledes i Far West for at opfylde åbenbaring, før

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Oprettet: 14. december 2005 Vor himmelske Faders fred og trøst kan have en helende virkning for alle, som sørger over deres kæres

Læs mere

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 Lad os alle bede! Kære Herre, tak fordi Du er kærligheden og derfor vil du, at vi skal leve i din

Læs mere

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn.

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Lyset i deres øjne Oprettet: 23. september 2007 Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah.

Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah. Brigham Young Oprettet: 15. december 2005 Kirkens præsidenters lærdomme: Brigham Young. Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah. Indledning Historisk resumé Kapitel 1

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Kapitel 7: Dåb og Helligåndsgaven

Kapitel 7: Dåb og Helligåndsgaven Teksten er den del af: Joseph Smith Kapitel 7: Dåb og Helligåndsgaven Oprettet: 9. december 2007 "Vanddåben er til ingen nytte uden ilddåben og Helligånden; de to står i absolut nødvendig og uadskillelig

Læs mere

Lige inden forfatteren William

Lige inden forfatteren William Ældste Quentin L. Cook De Tolv Apostles Kvorum Rødder og grene Det er i dag afgørende for familiens frelse og ophøjelse at fremskynde slægtsforskning og tempeltjeneste. Lige inden forfatteren William Saroyan

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Kapitel 19 - Livet i det skønne Nauvoo

Kapitel 19 - Livet i det skønne Nauvoo Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 19 - Livet i det skønne Nauvoo Tidslinie Dato Betydningsfuld begivenhed 15. jan. 1841 Det Første Præsidentskab udsendte en proklamation,

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

En af livets og evighedens største velsignelser er at blive regnet som én af Herren Jesu Kristi hengivne disciple.

En af livets og evighedens største velsignelser er at blive regnet som én af Herren Jesu Kristi hengivne disciple. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab En sand discipel Oprettet: 19. september 2007 En af livets og evighedens største velsignelser er at blive regnet som én af Herren Jesu

Læs mere

Kapitel 15 - Koloniseringen i Vesten

Kapitel 15 - Koloniseringen i Vesten Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 15 - Koloniseringen i Vesten Oprettet: 16. december 2005 Præsident Brigham Young erklærede: "Gud har vist mig, at dette er stedet, hvor dette folk skal bosætte

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum

Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Teksten er den del af: Tro mod sandheden Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Hjælpeforeningen Søstre, I må gå fra at mene, at I bare deltager i Hjælpeforeningen

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Kapitel 26 - Pionererne rejser mod vest

Kapitel 26 - Pionererne rejser mod vest Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 26 - Pionererne rejser mod vest Tidslinie Dato Betydningsfuld begivenhed 4. feb. 1846 De hellige påbegyndte deres rejse på Brooklyn 21.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Kapitel 12 - Zions hær

Kapitel 12 - Zions hær Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 12 - Zions hær Tidslinie Dato Feb. 1834 Marts-maj 1834 Maj 1834 Betydningsfuld begivenhed Højrådet i Kirtland støtter plan om dannelse af

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Kapitel 34 - En æra med forsoning

Kapitel 34 - En æra med forsoning Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 34 - En æra med forsoning Tidslinie Dato Maj 1888 Betydningsfuld begivenhed Templet i Manti indvies 7. apr. 1889 Wilford Woodruff opretholdes

Læs mere

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie... Evangeliske hjælpekilder til hjemmet Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...6 Missionering...6 Hjælp til studium

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Kapitel 13 - Glorværdige dage i Kirtland 1834-1836

Kapitel 13 - Glorværdige dage i Kirtland 1834-1836 Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 13 - Glorværdige dage i Kirtland 1834-1836 Tidslinie Dato Aug. 1834 Nov. 1834 Væsentlige begivenheder Zions Hær vendte hjem Ældsternes skole

Læs mere

Kapitel 33 - Et tiår med forfølgelse 1877-1887

Kapitel 33 - Et tiår med forfølgelse 1877-1887 Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 33 - Et tiår med forfølgelse 1877-1887 Tidslinie Dato Betydningsfuld begivenhed 1862 Kongressen vedtager Morrill Act -- Den første antipolygamilov

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 98 Åbent spørgsmål Enig/uenig Kristne bør skille sig ud i vores verden på grund af deres principper for påklædning, underholdning og sundhed. Hvorfor svarede du, som du gjorde?

Læs mere

Kapitel 9 - Indsamling til Zions land

Kapitel 9 - Indsamling til Zions land Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 9 - Indsamling til Zions land Tidslinie Dato Juli 1831 Betydningsfuld begivenhed De hellige fra Colesville ankom til Missouri 2. aug. 1831

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22.

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22. Side 3 LOVEN historien om Moses og de 10 bud Moses 4 Guds lov 6 Hør mine bud 8 En anden gud 10 En kalv af guld 12 To tavler 14 Vreden 16 Bålet 18 De ti bud 20 Ingen kalv af guld 22 Teltet 24 Side 4 Moses

Læs mere

Bliv mænd som kaster søstjerner

Bliv mænd som kaster søstjerner Ældste David B. Haight, De tolv apostles Kvorum Bliv mænd som kaster søstjerner Oprettet: 12. september 2007 Jeg glæder mig sammen med hver eneste af jer præstedømmebærere som er forsamlet i hundredvis

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Joseph Smiths liv og tjenestegerning

Joseph Smiths liv og tjenestegerning Teksten er den del af: Joseph Smith Joseph Smiths liv og tjenestegerning Oprettet: 9. november 2007 "Joseph Smith, Herrens profet og seer, har gjort mere, Jesus alene undtaget, for menneskenes frelse i

Læs mere

Kapitel 31 - Sparsommelighed, arbejdsomhed og uafhængighed

Kapitel 31 - Sparsommelighed, arbejdsomhed og uafhængighed Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 31 - Sparsommelighed, arbejdsomhed og uafhængighed Oprettet: 16. december 2005 Præsident Brigham Young kendte værdien af hårdt arbejde i forbindelse med at

Læs mere

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Oprettet: 15. december 2005 Gud Faderen, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden udgør Guddommen. Præsident Brigham Young lærte

Læs mere

ENDETIDENS FOLK. Endetidens folk hører hvad Ånden siger til menigheden. torsdag den 8. august 13

ENDETIDENS FOLK. Endetidens folk hører hvad Ånden siger til menigheden. torsdag den 8. august 13 ENDETIDENS FOLK Endetidens folk hører hvad Ånden siger til menigheden Endetidens folk hører hvad Ånden siger Endetidens folk hører hvad Ånden siger I Johannes Åbenbaring ser vi syv brev fra Jesus, som

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Gør din pligt - hold tappert ud

Gør din pligt - hold tappert ud Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Gør din pligt - hold tappert ud Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er ikke så meget en gave som en forpligtelse til at tjene,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor )

nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor ) nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor ) Nytårsdag. den første dag i det nye år Ren og fin står den her, foran os og funkler. Det nye år, hvad mon det nye år vil bringe..?? Skal vi mon gå

Læs mere

Åndelige manifestationer i Bibelen

Åndelige manifestationer i Bibelen Åndelige manifestationer i Bibelen De sidste år så har der været en del fokus rundt det med åndelige manifestationer. Nogle har vært meget imod det, andre har omfavnet det mere ekstreme og mange ved ikke

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

Joseph Smith var ikke en provinsiel profet

Joseph Smith var ikke en provinsiel profet Fra Church News, 24. December 2005 Joseph Smith var ikke en provinsiel profet Oprettet: 7. januar 2006 Han ønskede at rejse overalt for Guds Rige. Profeten Joseph Smith ledsages af Orson Pratt under sin

Læs mere

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker.

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker. Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14,22 31. Vrå og Em kirker. 290 299 282 292-725 Apostlene sad i Jerusalem og bied på Herrens time. Man ser det for sig. De første disciple, der siden påsken havde oplevet

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

25. søndag efter Trinitatis

25. søndag efter Trinitatis 25. søndag efter Trinitatis Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 235: Verden igenfødelse 563: Sørger ej for dem, der sove 320: Midt iblandt os er Guds rige 536: Udrust dig, helt

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Kapitel 14 - Frafaldet i Kirtland i 1836-1838

Kapitel 14 - Frafaldet i Kirtland i 1836-1838 Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 14 - Frafaldet i Kirtland i 1836-1838 Tidslinie Dato Juli-aug. 1836 Betydningsfuld begivenhed Mission til New York og Salem, Massachusetts,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Kapitel 32 - Verdslig rigdom og Guds rige

Kapitel 32 - Verdslig rigdom og Guds rige Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 32 - Verdslig rigdom og Guds rige Oprettet: 16. december 2005 Præsident Young var en praktisk anlagt mand, som ikke var ødsel, og som arbejdede hårdt for at

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Kirkens fremgang i Cambodja

Kirkens fremgang i Cambodja Af Shaun D. Stahle, Church News Kirkens fremgang i Cambodja Oprettet: 14. februar 2004 Indvielse af den første kirkebygning i det tidligere krigshærgede land indvarsler en ny æra. Kirkebygningen i Phnom

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

UGE 2: EN SYNDFULD MENNESKEHED

UGE 2: EN SYNDFULD MENNESKEHED UGE 2: EN SYNDFULD MENNESKEHED FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Alle mennesker har valgt at synde at vælge sig selv

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kapitel 16 - Forfølgelserne i Missouri og fordrivelsen

Kapitel 16 - Forfølgelserne i Missouri og fordrivelsen Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 16 - Forfølgelserne i Missouri og fordrivelsen Tidslinie Dato Betydningsfuld begivenhed 6. aug. 1838 Valgdagskamp i Gallatin 7. sep. 1838

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Kirkens Uddannelsessystem underviser medlemmerne flittigt

Kirkens Uddannelsessystem underviser medlemmerne flittigt Teksten er den del af: Lokalnyt fra Liahona - September 2005 Walter Cooley, Kirkens tidsskrifter Kirkens Uddannelsessystem underviser medlemmerne flittigt Oprettet: september 2005 Kirkens Uddannelsessystem

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Kapitel 14 - "Kom, kom, Guds folk"

Kapitel 14 - Kom, kom, Guds folk Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 14 - "Kom, kom, Guds folk" Oprettet: 14. december 2005 Salmen "Kom, kom, Guds folk" gør os taknemmelige for de første sidste dages hellige pionerer og giver

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. marts 2016 Kirkedag: Påskedag/B Tekst: Matt 28,1-8 Salmer: SK: 219 * 235 * 233 * 236 * 227,9 * 240 LL: 219 * 235 * 233 * 236 * 240 Jeg kan godt lide

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Kristi himmelfart 25. maj 2017

Kristi himmelfart 25. maj 2017 Kl. 9.00 Bjolderup + nadver: 261, 251; 257, 264 Kl. 10.30 Burkal Kirke: 250, 251, 254; 259, 724 Tema: Herrens medvirken Evangelium: Mark. 16,14-20 Himmelfarten kan man let gøre grin med, fordi det virker

Læs mere