ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 130 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling den 28. september For yderligere oplysninger, kontakt venligst: Jørn Kildegaard Bestyrelsesformand Tlf Glunz & Jensen A/S Haslevvej 13 DK-4100 Ringsted Danmark Tel.: Fax: Bank: Nordea Bank Danmark A/S, Denmark CVR-nr

2 BERETNING Generalforsamling den 28. september 2006 i Glunz & Jensen A/S De, der har fulgt Glunz & Jensen gennem nogle år, vil vide, at vi løbende er udsat for væsentlige teknologiske og markedsmæssige ændringer det ser vi også i øjeblikket. Derfor er det påkrævet, at Glunz & Jensen har en betydelig tilpasningsevne og også udviser kreativitet. Når vi nu og her ser på den grafiske industri, er der flere udviklingstendenser, som vi hæfter os ved. Helt overordnet kan vi konstatere, at markedsforholdene generelt er gunstige, og at dette i sig selv skaber medvind. Fremgangen kan tilskrives den økonomiske vækst og tendenserne i retning af en stadig kortere levetid for trykte produkter. Disse tendenser medfører en hyppigere opdatering af trykt materiale og udarbejdelse af nyt materiale og dermed et øget behov for prepress-arbejde og trykning. Samtidig har en øget anvendelse af mere avanceret teknologi og en række nye markeder i Østeuropa og Asien medvirket til at øge efterspørgslen efter hardware inden for prepressområdet. På den teknologiske front har de seneste år været præget af overgangen til CtP-systemer. I første fase konverterede de store trykkerier til CtP-systemer, men i de seneste år har der især været vækst inden for medium-segmentet grundet udvikling af prepress-produkter tilpasset dette segment. En stor del af de vesteuropæiske grafiske virksomheder og mange trykkerier inden for highend segmentet i USA er nu overgået til CtP-teknologien, og i de kommende år forventes der derfor en aftagende efterspørgsel efter CtP-fremkaldere på disse markeder. En undtagelse er dog avissegmentet i USA, hvor der fortsat forventes vækst. I Østeuropa og Asien forventes der også vækst i efterspørgslen efter CtP-fremkaldere på grund af den høje økonomiske vækst, et stort behov for ny teknologi og flytning af produktion fra de mere modne markeder til lande med et lavere omkostningsniveau. Men udviklingen stopper selvfølgelig ikke med CtP-systemer. Der er løbende forsøg på at udvikle nye og mere effektive teknologier. Kemifrie CtP-systemer blev for alvor lanceret på Drupa-messen i 2004, og Glunz & Jensen har udviklet en kemifri pladefremkalder i samarbejde med den førende aktør inden for dette område. Denne teknologi er blevet stadig mere effektiv og gennemprøvet, og efterspørgslen efter den kemifrie CtP-teknologi har oversteget forventningerne. Udviklingen af plader, der ikke skal fremkaldes, den såkaldte procesfrie teknologi, tager også fart, og teknologien tilbydes nu af nogle af de større pladeproducenter. Det forventes, at denne teknologi gradvist vil slå igennem og medføre lavere efterspørgsel efter CtP-fremkaldere. Det er fortsat vanskeligt at vurdere, hvor hurtigt den procesfrie teknologi vil slå igennem, da teknologien fortsat har visse tekniske begrænsninger, således at meget krævende og store produktioner endnu ikke kan løses med denne teknologi. Som man også ser inden for så mange andre brancher, sker der en fortsat konsolidering inden for prepress-branchen. Tendensen er, at de store virksomheder bliver mere og mere dominerende og spænder over en større del af den kæde af udstyr, der indgår i prepressprocessen. Denne udvikling sammenholdt med det store antal leverandører har medvirket til at øge prispresset. Konkurrencen og prispresset blandt leverandørerne forventes at fortsætte, og derfor vil der være et generelt pres på indtjeningen. Side 2 af 7

3 For at skabe de bedst mulige betingelser for Glunz & Jensen har vi de sidste år fulgt en strategi med tre fokusområder og i løbet af året har vi gjort gode fremskridt inden for disse tre områder. Det første område er optimering af omkostningsstrukturen, det andet område er fastholdelse af rollen som markedsleder inden for CtP-fremkaldere, og det tredje område er skabelse af nye forretningsmuligheder. Jeg vil komme nærmere ind på udviklingen inden for fokusområderne efter at have kastet et hurtigt blik på hovedtallene for det forløbne år. René Barington vil gennemgå regnskabet mere detaljeret efter min beretning. Gennemgang af hovedtal Den samlede omsætning blev i 2005/06 på 484,4 mio.kr. mod 505,7 mio.kr. i 2004/05. Faldet i omsætningen kan primært tilskrives en faldende omsætning af konventionelle pladefremkaldere og andet prepress-udstyr, der blandt andet omfatter udstyr til håndtering af trykplader før og efter fremkaldelse. Ser vi nærmere på omsætningen af de enkelte produkter, så udgjorde omsætningen af CtPfremkaldere 277,8 mio.kr. mod 281,6 mio.kr. i 2004/05, svarende til et beskedent fald på 1%. Målt i antal styk steg omsætningen derimod med 10%, på grund af en stigende efterspørgsel efter billigere produkter til mellemsegmentet og en vigende efterspørgsel efter dyrere produkter til større trykkerier. Omsætningen af andet prepress-udstyr udgjorde 63,0 mio.kr. mod 69,9 mio.kr. i 2004/05, svarende til et fald på 10%. Udviklingen i omsætningen afspejler på den ene side et forventet fald i omsætningen af plateline-udstyr som følge af konsolidering blandt Glunz & Jensens kunder og på den anden side en forøget omsætning som følge af købet af K&F og omsætningen af ictp-produktet. Omsætningen af konventionelle fremkaldere udgjorde i 2005/06 37,6 mio.kr., svarende til et fald på 27% i forhold omsætningen på 51,6 mio.kr. i 2004/05. Denne udvikling er en fortsættelse af det, vi har set i de senere år, og afspejler det fortsatte teknologiskift fra den konventionelle filmbaserede prepress-metode til CtP-teknologi. Resultat af primær drift (EBITA) udgjorde 32,8 mio.kr. mod 35,0 mio.kr. året før. Resultatet var på linie med de senest offentliggjorte forventninger, men højere end angivet ved regnskabsårets begyndelse. Årets resultat blev på 8,2 mio.kr. mod 4,2 mio.kr. året før. Årets resultat er negativt påvirket af særlige poster på 17,9 mio. kr. som følge af beslutningen om at afvikle Glunz & Jensens produktion i England. Det frie cash flow udgjorde 2,0 mio.kr. i 2005/06 mod 96,1 mio.kr. året før det store udsving afspejler primært salget af Imacon i 2004/05 og købet af K&F i 2005/06. På baggrund af udviklingen i det forløbne år indstiller bestyrelsen, at der for regnskabsåret 2005/06 betales et udbytte på 2 kr. pr. aktie. Forslaget til den samlede resultatdisponering kan ses på side 13 i årsrapporten. Udviklingen i aktiekursen hører selvfølgelig med til beskrivelsen af året, der er gået, og efter forrige års kraftige stigning i aktiekursen har det forløbne år budt på en kursstigning på 2%. Side 3 af 7

4 Og nu til nogle uddybende kommentarer til udviklingen i det forløbne år inden for de tre fokusområder, som jeg kort nævnte i begyndelsen af beretningen. Det første område er at opnå og fastholde en konkurrencedygtig omkostningsstruktur. Optimering af omkostningsstrukturen er en forudsætning for at drive en succesfuld virksomhed inden for prepress-hardware, hvor konkurrencen er intens. Slovakiet For at fastholde en konkurrencedygtig omkostningsstruktur har vi fortsat udviklingen af vores fabrik i Slovakiet, som blev åbnet i april Siden da er der sket meget. På den m 2 store fabrik er der nu ca. 60 ansatte, og alle relevante funktioner og afdelinger er etableret. Der er blandt andet etableret en teknisk afdeling, der deltager i arbejdet med vedligeholdelse og tilretning af produkter sammen med Glunz & Jensens øvrige udviklingsteams. I det forløbne år er produktionen af alle Raptor-produkter blevet overflyttet, og alt i alt er der blevet produceret mere end maskiner på fabrikken. Ved udgangen af regnskabsåret blev 35% af CtP-produkterne produceret på fabrikken. Ved udgangen af indeværende regnskabsår forventes alle CtP-produkterne at blive produceret i Slovakiet. I den kommende tid vil aktiviteten og antallet af medarbejdere således stige. Flytningen af produktion til Slovakiet har medført en reduktion af enhedsomkostningerne, og der forventes yderligere reduktioner i perioden frem til 2008, hvor flytningen af produktion fra Danmark og England ventes at være fuldt gennemført. Afvikling af aktiviteter i England De gode erfaringer i Slovakiet var medvirkende til, at vi i august sidste år besluttede at afvikle fabrikken i England. Flytningen af produktionen fra England til Slovakiet forløber som planlagt, og fabrikken i England vil være fuldt afviklet ved udgangen af I august sidste år anslog vi, at omkostningerne forbundet med afviklingen og flytningen af produktionen i England ville blive omkring 30 mio.kr., men det har vist sig, at omkostningerne bliver betydeligt lavere. Dels er omkostningerne forbundet med nedlukning og flytning blevet lavere, og dels har vi opnået en pæn gevinst i forbindelse med salget af produktionsbygningen i England. Det betyder, at de samlede omkostninger bliver på ca. 10 mio.kr. Udover de direkte henførbare omkostninger er der ydet en stor indsats af medarbejderne i virksomheden for at lykkes med dette store projekt. Udvikling på CtP-området Det andet område, som vi har fokuseret på, er en fastholdelse af Glunz & Jensens stilling som markedsleder inden for CtP-fremkaldere. Det skal ske inden for såvel high-end- som medium-segmentet både ved at tilpasse CtP-produkterne til nye behov fra OEM-kundernes side - og ved at øge integrationen af de produkter, der indgår i prepress-kæden. Glunz & Jensen har gennem mange år opbygget en meget stærk position hos de betydende aktører på CtP-markedet, og denne position vil også i den kommende periode være et godt udgangspunkt for at optimere og fastholde positionen som markedsleder inden for CtPfremkaldere. Glunz & Jensen har øget sin markedsandel til mere end 50% inden for dette område. De mest betydende markeder for CtP-produkterne er Europa og USA, mens markedspositionen i Asien/Pacific er mindre dominerende. Det er dog ikke nogen hemmelighed, at konkurrencen inden for CtP-området er ganske hård. Vi ser et stigende udbud af produkter fra asiatiske leverandører, og samtidig har en af Glunz & Jensens store kunder valgt at øge deres egen produktion af CtP-pladefremkaldere. Glidningen over imod billigere produkter til mindre trykkerier er også en tydelig tendens. Ser vi lidt længere frem, så forventes den markedsmæssige og teknologiske udvikling at medføre, at vores om- Side 4 af 7

5 sætning af CtP-pladefremkaldere allerede i de kommende år vil komme under pres. Den konklusion leder mig naturligt til at tale om vores tredje fokusområde, som er skabelse af nye forretningsmuligheder. Med den høje markedsandel, Glunz & Jensen har inden for kerneområderne, er det vanskeligt på sigt at skabe vækst inden for de eksisterende produktsegmenter. Samtidig forventes en gradvis øget anvendelse af procesfrie trykplader som nævnt at mindske efterspørgslen efter Glunz & Jensens fremkalder-produkter. Derfor skal Glunz & Jensen skabe nye forretningsmuligheder. Udviklingen af inkjet CtP-teknologien også kaldet ictp-teknologien og købet af den amerikanske virksomhed K&F i januar 2006 er et resultat af denne del af strategien, og det forventes, at yderligere tiltag, herunder eventuelt yderligere akkvisitioner, vil sikre vækstmuligheder fremover. Målsætningen er at sikre deltagelse inden for forretningsområder, hvor Glunz & Jensen med udgangspunkt i den eksisterende forretning og kompetencer kan etablere grundlag for langsigtet vækst og indtjening. Inkjet CtP-teknologien Først et par ord om udviklingen af ictp-teknologien. ictp-teknologien medfører med sin procesfrie pladesetter lavere omkostninger, større fleksibilitet og et mere enkelt workflow. ictppladesetteren kan ved hjælp af inkjet skabe tekst og billeder direkte på trykplader af aluminium, sagt lidt enkelt printer man direkte på trykpladen. Samtidig har disse trykplader samme fordel som procesfrie trykplader, idet der ikke kræves fremkaldelse før montering på trykpressen. Den nye teknologi henvender sig primært til de mindre trykkerier, hvor traditionelle CtPløsninger stadig er en dyr løsning. I 2005/06 har der været stor fokus på at videreudvikle ictp-teknologien og påbegynde salget af det nye produkt, som hedder PlateWriter ictp-produktet blev i 2005/06 afprøvet af en række testkunder i USA, og testen blev afsluttet i november Herefter er salget i USA igangsat, og antallet af kunder øges i takt med, at serviceorganisationen og leveringskæden af forbrugsmaterialer opbygges. Test af teknologien på det europæiske marked blev igangsat i juni 2006 og forventes afsluttet i 2. eller 3. kvartal, hvorefter salget forventes påbegyndt. Nogle vil måske spørge, hvorfor det tager så lang tid at udvikle en ny teknologi, og det vil jeg gerne knytte et par kommentarer til. Med udviklingen af ictp har Glunz & Jensen bevæget sig ind på et forretningsområde, der på flere måder adskiller sig fra den traditionelle forretning. ictp-produktet er en pladesetter, hvor Glunz & Jensen hidtil har leveret pladefremkaldere og plateline-udstyr. Det har krævet udvikling af nye kompetencer, og der dukker altid udfordringer op, når der skal udvikles en helt ny teknologi. Med ictp-konceptet følger også et omfattende salg af forbrugsvarer, primært trykplader og den særlige inkjet-blæk. Dette er en ny verden for Glunz & Jensen med deraf følgende nye krav til blandt andet logistikken omkring leveringen af disse forbrugsvarer. Denne type opgaver har vi ikke løst tidligere, og vi er i fuld gang med at effektivisere denne del af forretningen. Køb af K&F International Med købet af virksomheden K&F International, som nu hedder Glunz & Jensen K&F, har vi også bevæget os ind på et nyt område. K&F's hovedprodukt er automatisk "punch & bend"- udstyr, der især anvendes i avistrykkerier og store kommercielle trykkerier til behandling af trykplader, inden de monteres på trykpressen. I forbindelse med "punch & bend"-processen bliver trykpladerne bukket og stanset dette sikrer, at pladerne kan placeres helt præcist på trykvalsen. Uanset hvilken type plader, der anvendes, er der brug for denne proces, og forretningsområdet forventes derfor at være relativt ufølsomt i relation til den teknologiske udvikling i retning af procesfri pladeteknologi. Side 5 af 7

6 Glunz & Jensen K&F ligger i Indiana i USA og har ca. 70 ansatte. Organisationen har egne produktionsfaciliteter, udviklingsafdeling og salgs- og supportafdeling. Med købet har Glunz & Jensen udvidet sit produktsortiment til at dække flere led i prepresskæden, og vi forventer, at det vil styrke vores position, og at vi vil fremstå som en endnu mere attraktiv leverandør til den grafiske branche herunder især avistrykkerierne. De nordamerikanske avistrykkerier er midt i processen med konvertering til CtP-teknologien, og med købet af K&F vil Glunz & Jensen kunne tilbyde denne kundegruppe bredere løsninger. Efter købet er der igangsat en proces, hvor Glunz & Jensen løbende tilfører K&F en række supplerende kompetencer inden for bl.a. optimering af produktion og logistik. Samtidig er der påbegyndt en mere aktiv markedsføring af K&F's produkter. K&F har hidtil primært fokuseret på det amerikanske marked. Via Glunz & Jensens relationer til en lang række store OEMkunder forventes K&F s produkter at kunne markedsføres mere effektivt i USA, og der vurderes også at være basis for at opbygge en god position på markederne uden for USA. Integrationen af K&F i Glunz & Jensen forløber som planlagt, og det nye produktområde forventes at bidrage væsentligt til omsætningen i det kommende regnskabsår. Forventninger til regnskabsåret 2006/07 Og nu til en gennemgang af, hvad vi forventer i det regnskabsår, som vi allerede er godt i gang med. I 2006/07 vil vi fastholde den nuværende strategiske linie. Der vil fortsat være fokus på at optimere omkostningsstrukturen ved blandt andet en øget produktion i Slovakiet. Samtidig vil vi fastholde og udbygge det tætte samarbejde med OEM-kunderne det er betingelsen for at fastholde markedslederskabet inden for CtP-pladefremkaldere og sikre et salg af bredere løsninger. Endvidere er det af stor betydning at udvikle de nye produktområder, der kan medvirke til at sikre den fremtidige vækst og indtjening. Endelig vil vi fortsat søge at identificere og udvikle nye forretningsområder. Vi forventer, at omsætningen i Glunz & Jensen i år vil være påvirket af flere modsatrettede forhold. Mest betydende for udviklingen i omsætningen vil være udviklingen af nye forretningsmuligheder, og det forventede gradvise fald i efterspørgslen efter CtPpladefremkaldere. Den samlede omsætning forventes i 2006/07 at blive på niveau med sidste år det vil sige omkring 485 mio.kr. EBITA forventes at udgøre mio.kr. i 2006/07 mod 33 mio.kr. i 2005/06. Heri indgår et betydeligt underskud som følge af investering i de to nye produktområder, "punch & bend" og ictp. Samtidig forventes tendensen i retning af en øget omsætning af produkter med lavere indtjening at fortsætte. Hertil kommer dog, at årets resultat før skat påvirkes positivt af særlige poster med ca. 8 mio.kr. som følge af beslutningen om at afvikle produktionen i England. Det positive resultat skyldes, at avancen ved salg af selskabets produktionsbygning i juni 2006 overstiger omkostningerne vedr. afvikling af produktionen. Hermed er den samlede omkostning til lukning af Glunz & Jensen Ltd. og overførsel af produktion til Slovakiet, som jeg tidligere nævnte, samlet set betydeligt lavere end forventet i august Inden jeg afslutter min beretning, vil jeg kort orientere om nogle forhold af mere formel karak- Side 6 af 7

7 ter. Der er i det forløbne år kommet nye anbefalinger angående corporate governance en nærmere beskrivelse af forholdene på dette område er indeholdt i årsrapporten, så det vil jeg ikke trætte jer med. Men der er dog også nogle anbefalinger til, hvad der bør orienteres om på generalforsamlingen. Blandt andet anbefales det, at vederlagspolitikken for bestyrelsen omtales, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for det forløbne år, og at generalforsamlingen træffer beslutning om eventuelle incitamentsordninger for bestyrelsen. De to sidste punkter kan vi hurtigt behandle, da godkendelsen af bestyrelsens vederlag som sædvanlig indgår som en del af godkendelsen af årsrapporten. For god ordens skyld skal jeg dog nævne, at det samlede vederlag til bestyrelsen i 2005/06 foreslås til kr. Vederlaget til de enkelte bestyrelsesmedlemmer er identisk med vederlaget forrige år. Bestyrelseshonoraret er ikke blevet reguleret i flere år, så for regnskabsåret 2006/07 vil vi foreslå, at der sker en regulering, så honoraret for de menige bestyrelsesmedlemmer hæves fra til Jeg håber, at aktionærerne finder denne regulering fornuftig, og forslaget vil indgå i årsrapporten for 2006/07. Hvad angår incitamentsordninger til bestyrelsen, så har Glunz & Jensen ikke og planlægger heller ikke at indføre sådanne ordninger. Afslutning Til slut vil jeg gerne takke alle medarbejdere og den daglige ledelse for den indsats, der er ydet i det forløbne år. Vi har i store træk nået det, som vi satte os for ved årets start, men vi har også måttet sande, at det kræver investeringer, når en virksomhed skal udvikle nye forretningsområder men nødvendigheden af at foretage disse investeringer kan der næppe sættes spørgsmålstegn ved. Vi skal opbygge nye kompetencer og få nye erfaringer det er dem vi skal bygge videre på. I dag er selvfølgelig en lidt speciel dag for mig, da jeg jo, som det kan ses af et af de efterfølgende dagsordenspunkter, ikke ønsker genvalg. Jeg har været med i bestyrelsen i Glunz & Jensen i 10 år heraf de 8 år som formand. Det har været både udfordrende, spændende og lærerigt, og jeg kan ikke lade være med at foretage et kort tilbageblik. Allerede i den sidste del af 1990'erne stod det klart, at Glunz & Jensens vigtigste forretningsområde, filmfremkaldere, stod overfor at blive udkonkurreret af en ny teknologi, nemlig den CtP-baserede teknologi. Det lykkedes os via såvel egenudvikling som akkvisitioner at få en stærk position inden for CtPområdet, og via en offensiv strategi har vi som bekendt været i stand til at opbygge en dominerende position inden for CtP-pladefremkaldere ligesom vi havde inden for filmfremkaldere. Vi har også undervejs bevæget os ind på andre områder for at få andel i en større del af værdikæde inden for prepress, blandt andet det fotografiske område, men det viste sig, at vi ikke havde kræfterne til at udvikle det, sådan at vi opnåede en tilfredsstillende og rentabel volumen. Nu er der nye teknologier på vej, som igen medfører store udfordringer, men Glunz & Jensen har vist evne til at tilpasse sig til markedsbehovene og de nye teknologier, og jeg er overbevist om, at det også fremover vil lykkes at opbygge en god position inden for det teknologiske regime, som nu en gang bliver gældende fremover. Held og lykke med det videre liv i virksomheden og tak til mine bestyrelseskolleger og ledelsen for godt samarbejde og til aktionærerne, som med interesse har fulgt os gennem årene. Side 7 af 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

Indhold. Side. Hoved- og nøgletal 3. Resumé 4. Ledelsens beretning* 5. Aktionærforhold* 11. Regnskabsberetning* 13. Risikoforhold* 14.

Indhold. Side. Hoved- og nøgletal 3. Resumé 4. Ledelsens beretning* 5. Aktionærforhold* 11. Regnskabsberetning* 13. Risikoforhold* 14. Årsrappor t Indhold Side Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning* 5 Aktionærforhold* 11 Regnskabsberetning* 13 Risikoforhold* 14 Påtegninger 15 Anvendt regnskabspraksis 16 Resultatopgørelse 21

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2014. Torsdag den 18. september 2014

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2014. Torsdag den 18. september 2014 Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2014 Torsdag den 18. september 2014 1 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015. Torsdag den 17. september 2015

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015. Torsdag den 17. september 2015 Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015 Torsdag den 17. september 2015 1 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

CVR: 10239680 Å R S R A P P O R T 2 010 / 11

CVR: 10239680 Å R S R A P P O R T 2 010 / 11 CVR: 10239680 Å R S R A P P O R T 2 010 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ny fremgang og positive udsigter 3 Årets vigtigste begivenheder 4 Hoved- og nøgletal 5 Den forretningsmæssige udvikling

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Bestyrelsesformandens supplerende bemærkninger på s ordinære generalforsamling den 13. december 2012 er en rigtig god virksomhed, som alle kan være glade for og stolte af. Det er

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Computershare konference 11. oktober 2012 Hvad indebærer en fuldstændig redegørelse

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 3. februar 2015 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

GLUNZ & JENSEN A/S ( Glunz & Jensen eller Selskabet ) CVR-nr. 10 23 96 80. Referat af ordinær generalforsamling den 17.

GLUNZ & JENSEN A/S ( Glunz & Jensen eller Selskabet ) CVR-nr. 10 23 96 80. Referat af ordinær generalforsamling den 17. GLUNZ & JENSEN A/S ( Glunz & Jensen eller Selskabet ) CVR-nr. 10 23 96 80 Referat af ordinær generalforsamling den 17. september 2015 År 2015, den 17. september kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

GLUNZ & JENSEN A/S. ( Glunz & Jensen eller Selskabet ) CVR-nr. 10 23 96 80. Referat af ordinær generalforsamling den 18.

GLUNZ & JENSEN A/S. ( Glunz & Jensen eller Selskabet ) CVR-nr. 10 23 96 80. Referat af ordinær generalforsamling den 18. GLUNZ & JENSEN A/S ( Glunz & Jensen eller Selskabet ) CVR-nr. 10 23 96 80 Referat af ordinær generalforsamling den 18. september 2014 År 2014, den 18. september kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Fem exits - fem forskellige forløb

Fem exits - fem forskellige forløb Fem exits - fem forskellige forløb Industri Udvikling er sat i verden for at forrente vore ejeres penge bedst muligt. Man kunne umiddelbart tro, at det især sker ved at købe billigt og sælge dyrt. Det

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 24. februar 2010 MEDDELELSE Nr.: 3 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2010 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 12 Fremtidens distributions- og forretningsmodeller NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 20 års erfaring i bilbranchen: General Motors Product Manager (DK, UK) Intl. Managementprog. (UK, USA, Puerto

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. december 2005 Bella Center, København 1 2 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere