ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 130 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling den 28. september For yderligere oplysninger, kontakt venligst: Jørn Kildegaard Bestyrelsesformand Tlf Glunz & Jensen A/S Haslevvej 13 DK-4100 Ringsted Danmark Tel.: Fax: Bank: Nordea Bank Danmark A/S, Denmark CVR-nr

2 BERETNING Generalforsamling den 28. september 2006 i Glunz & Jensen A/S De, der har fulgt Glunz & Jensen gennem nogle år, vil vide, at vi løbende er udsat for væsentlige teknologiske og markedsmæssige ændringer det ser vi også i øjeblikket. Derfor er det påkrævet, at Glunz & Jensen har en betydelig tilpasningsevne og også udviser kreativitet. Når vi nu og her ser på den grafiske industri, er der flere udviklingstendenser, som vi hæfter os ved. Helt overordnet kan vi konstatere, at markedsforholdene generelt er gunstige, og at dette i sig selv skaber medvind. Fremgangen kan tilskrives den økonomiske vækst og tendenserne i retning af en stadig kortere levetid for trykte produkter. Disse tendenser medfører en hyppigere opdatering af trykt materiale og udarbejdelse af nyt materiale og dermed et øget behov for prepress-arbejde og trykning. Samtidig har en øget anvendelse af mere avanceret teknologi og en række nye markeder i Østeuropa og Asien medvirket til at øge efterspørgslen efter hardware inden for prepressområdet. På den teknologiske front har de seneste år været præget af overgangen til CtP-systemer. I første fase konverterede de store trykkerier til CtP-systemer, men i de seneste år har der især været vækst inden for medium-segmentet grundet udvikling af prepress-produkter tilpasset dette segment. En stor del af de vesteuropæiske grafiske virksomheder og mange trykkerier inden for highend segmentet i USA er nu overgået til CtP-teknologien, og i de kommende år forventes der derfor en aftagende efterspørgsel efter CtP-fremkaldere på disse markeder. En undtagelse er dog avissegmentet i USA, hvor der fortsat forventes vækst. I Østeuropa og Asien forventes der også vækst i efterspørgslen efter CtP-fremkaldere på grund af den høje økonomiske vækst, et stort behov for ny teknologi og flytning af produktion fra de mere modne markeder til lande med et lavere omkostningsniveau. Men udviklingen stopper selvfølgelig ikke med CtP-systemer. Der er løbende forsøg på at udvikle nye og mere effektive teknologier. Kemifrie CtP-systemer blev for alvor lanceret på Drupa-messen i 2004, og Glunz & Jensen har udviklet en kemifri pladefremkalder i samarbejde med den førende aktør inden for dette område. Denne teknologi er blevet stadig mere effektiv og gennemprøvet, og efterspørgslen efter den kemifrie CtP-teknologi har oversteget forventningerne. Udviklingen af plader, der ikke skal fremkaldes, den såkaldte procesfrie teknologi, tager også fart, og teknologien tilbydes nu af nogle af de større pladeproducenter. Det forventes, at denne teknologi gradvist vil slå igennem og medføre lavere efterspørgsel efter CtP-fremkaldere. Det er fortsat vanskeligt at vurdere, hvor hurtigt den procesfrie teknologi vil slå igennem, da teknologien fortsat har visse tekniske begrænsninger, således at meget krævende og store produktioner endnu ikke kan løses med denne teknologi. Som man også ser inden for så mange andre brancher, sker der en fortsat konsolidering inden for prepress-branchen. Tendensen er, at de store virksomheder bliver mere og mere dominerende og spænder over en større del af den kæde af udstyr, der indgår i prepressprocessen. Denne udvikling sammenholdt med det store antal leverandører har medvirket til at øge prispresset. Konkurrencen og prispresset blandt leverandørerne forventes at fortsætte, og derfor vil der være et generelt pres på indtjeningen. Side 2 af 7

3 For at skabe de bedst mulige betingelser for Glunz & Jensen har vi de sidste år fulgt en strategi med tre fokusområder og i løbet af året har vi gjort gode fremskridt inden for disse tre områder. Det første område er optimering af omkostningsstrukturen, det andet område er fastholdelse af rollen som markedsleder inden for CtP-fremkaldere, og det tredje område er skabelse af nye forretningsmuligheder. Jeg vil komme nærmere ind på udviklingen inden for fokusområderne efter at have kastet et hurtigt blik på hovedtallene for det forløbne år. René Barington vil gennemgå regnskabet mere detaljeret efter min beretning. Gennemgang af hovedtal Den samlede omsætning blev i 2005/06 på 484,4 mio.kr. mod 505,7 mio.kr. i 2004/05. Faldet i omsætningen kan primært tilskrives en faldende omsætning af konventionelle pladefremkaldere og andet prepress-udstyr, der blandt andet omfatter udstyr til håndtering af trykplader før og efter fremkaldelse. Ser vi nærmere på omsætningen af de enkelte produkter, så udgjorde omsætningen af CtPfremkaldere 277,8 mio.kr. mod 281,6 mio.kr. i 2004/05, svarende til et beskedent fald på 1%. Målt i antal styk steg omsætningen derimod med 10%, på grund af en stigende efterspørgsel efter billigere produkter til mellemsegmentet og en vigende efterspørgsel efter dyrere produkter til større trykkerier. Omsætningen af andet prepress-udstyr udgjorde 63,0 mio.kr. mod 69,9 mio.kr. i 2004/05, svarende til et fald på 10%. Udviklingen i omsætningen afspejler på den ene side et forventet fald i omsætningen af plateline-udstyr som følge af konsolidering blandt Glunz & Jensens kunder og på den anden side en forøget omsætning som følge af købet af K&F og omsætningen af ictp-produktet. Omsætningen af konventionelle fremkaldere udgjorde i 2005/06 37,6 mio.kr., svarende til et fald på 27% i forhold omsætningen på 51,6 mio.kr. i 2004/05. Denne udvikling er en fortsættelse af det, vi har set i de senere år, og afspejler det fortsatte teknologiskift fra den konventionelle filmbaserede prepress-metode til CtP-teknologi. Resultat af primær drift (EBITA) udgjorde 32,8 mio.kr. mod 35,0 mio.kr. året før. Resultatet var på linie med de senest offentliggjorte forventninger, men højere end angivet ved regnskabsårets begyndelse. Årets resultat blev på 8,2 mio.kr. mod 4,2 mio.kr. året før. Årets resultat er negativt påvirket af særlige poster på 17,9 mio. kr. som følge af beslutningen om at afvikle Glunz & Jensens produktion i England. Det frie cash flow udgjorde 2,0 mio.kr. i 2005/06 mod 96,1 mio.kr. året før det store udsving afspejler primært salget af Imacon i 2004/05 og købet af K&F i 2005/06. På baggrund af udviklingen i det forløbne år indstiller bestyrelsen, at der for regnskabsåret 2005/06 betales et udbytte på 2 kr. pr. aktie. Forslaget til den samlede resultatdisponering kan ses på side 13 i årsrapporten. Udviklingen i aktiekursen hører selvfølgelig med til beskrivelsen af året, der er gået, og efter forrige års kraftige stigning i aktiekursen har det forløbne år budt på en kursstigning på 2%. Side 3 af 7

4 Og nu til nogle uddybende kommentarer til udviklingen i det forløbne år inden for de tre fokusområder, som jeg kort nævnte i begyndelsen af beretningen. Det første område er at opnå og fastholde en konkurrencedygtig omkostningsstruktur. Optimering af omkostningsstrukturen er en forudsætning for at drive en succesfuld virksomhed inden for prepress-hardware, hvor konkurrencen er intens. Slovakiet For at fastholde en konkurrencedygtig omkostningsstruktur har vi fortsat udviklingen af vores fabrik i Slovakiet, som blev åbnet i april Siden da er der sket meget. På den m 2 store fabrik er der nu ca. 60 ansatte, og alle relevante funktioner og afdelinger er etableret. Der er blandt andet etableret en teknisk afdeling, der deltager i arbejdet med vedligeholdelse og tilretning af produkter sammen med Glunz & Jensens øvrige udviklingsteams. I det forløbne år er produktionen af alle Raptor-produkter blevet overflyttet, og alt i alt er der blevet produceret mere end maskiner på fabrikken. Ved udgangen af regnskabsåret blev 35% af CtP-produkterne produceret på fabrikken. Ved udgangen af indeværende regnskabsår forventes alle CtP-produkterne at blive produceret i Slovakiet. I den kommende tid vil aktiviteten og antallet af medarbejdere således stige. Flytningen af produktion til Slovakiet har medført en reduktion af enhedsomkostningerne, og der forventes yderligere reduktioner i perioden frem til 2008, hvor flytningen af produktion fra Danmark og England ventes at være fuldt gennemført. Afvikling af aktiviteter i England De gode erfaringer i Slovakiet var medvirkende til, at vi i august sidste år besluttede at afvikle fabrikken i England. Flytningen af produktionen fra England til Slovakiet forløber som planlagt, og fabrikken i England vil være fuldt afviklet ved udgangen af I august sidste år anslog vi, at omkostningerne forbundet med afviklingen og flytningen af produktionen i England ville blive omkring 30 mio.kr., men det har vist sig, at omkostningerne bliver betydeligt lavere. Dels er omkostningerne forbundet med nedlukning og flytning blevet lavere, og dels har vi opnået en pæn gevinst i forbindelse med salget af produktionsbygningen i England. Det betyder, at de samlede omkostninger bliver på ca. 10 mio.kr. Udover de direkte henførbare omkostninger er der ydet en stor indsats af medarbejderne i virksomheden for at lykkes med dette store projekt. Udvikling på CtP-området Det andet område, som vi har fokuseret på, er en fastholdelse af Glunz & Jensens stilling som markedsleder inden for CtP-fremkaldere. Det skal ske inden for såvel high-end- som medium-segmentet både ved at tilpasse CtP-produkterne til nye behov fra OEM-kundernes side - og ved at øge integrationen af de produkter, der indgår i prepress-kæden. Glunz & Jensen har gennem mange år opbygget en meget stærk position hos de betydende aktører på CtP-markedet, og denne position vil også i den kommende periode være et godt udgangspunkt for at optimere og fastholde positionen som markedsleder inden for CtPfremkaldere. Glunz & Jensen har øget sin markedsandel til mere end 50% inden for dette område. De mest betydende markeder for CtP-produkterne er Europa og USA, mens markedspositionen i Asien/Pacific er mindre dominerende. Det er dog ikke nogen hemmelighed, at konkurrencen inden for CtP-området er ganske hård. Vi ser et stigende udbud af produkter fra asiatiske leverandører, og samtidig har en af Glunz & Jensens store kunder valgt at øge deres egen produktion af CtP-pladefremkaldere. Glidningen over imod billigere produkter til mindre trykkerier er også en tydelig tendens. Ser vi lidt længere frem, så forventes den markedsmæssige og teknologiske udvikling at medføre, at vores om- Side 4 af 7

5 sætning af CtP-pladefremkaldere allerede i de kommende år vil komme under pres. Den konklusion leder mig naturligt til at tale om vores tredje fokusområde, som er skabelse af nye forretningsmuligheder. Med den høje markedsandel, Glunz & Jensen har inden for kerneområderne, er det vanskeligt på sigt at skabe vækst inden for de eksisterende produktsegmenter. Samtidig forventes en gradvis øget anvendelse af procesfrie trykplader som nævnt at mindske efterspørgslen efter Glunz & Jensens fremkalder-produkter. Derfor skal Glunz & Jensen skabe nye forretningsmuligheder. Udviklingen af inkjet CtP-teknologien også kaldet ictp-teknologien og købet af den amerikanske virksomhed K&F i januar 2006 er et resultat af denne del af strategien, og det forventes, at yderligere tiltag, herunder eventuelt yderligere akkvisitioner, vil sikre vækstmuligheder fremover. Målsætningen er at sikre deltagelse inden for forretningsområder, hvor Glunz & Jensen med udgangspunkt i den eksisterende forretning og kompetencer kan etablere grundlag for langsigtet vækst og indtjening. Inkjet CtP-teknologien Først et par ord om udviklingen af ictp-teknologien. ictp-teknologien medfører med sin procesfrie pladesetter lavere omkostninger, større fleksibilitet og et mere enkelt workflow. ictppladesetteren kan ved hjælp af inkjet skabe tekst og billeder direkte på trykplader af aluminium, sagt lidt enkelt printer man direkte på trykpladen. Samtidig har disse trykplader samme fordel som procesfrie trykplader, idet der ikke kræves fremkaldelse før montering på trykpressen. Den nye teknologi henvender sig primært til de mindre trykkerier, hvor traditionelle CtPløsninger stadig er en dyr løsning. I 2005/06 har der været stor fokus på at videreudvikle ictp-teknologien og påbegynde salget af det nye produkt, som hedder PlateWriter ictp-produktet blev i 2005/06 afprøvet af en række testkunder i USA, og testen blev afsluttet i november Herefter er salget i USA igangsat, og antallet af kunder øges i takt med, at serviceorganisationen og leveringskæden af forbrugsmaterialer opbygges. Test af teknologien på det europæiske marked blev igangsat i juni 2006 og forventes afsluttet i 2. eller 3. kvartal, hvorefter salget forventes påbegyndt. Nogle vil måske spørge, hvorfor det tager så lang tid at udvikle en ny teknologi, og det vil jeg gerne knytte et par kommentarer til. Med udviklingen af ictp har Glunz & Jensen bevæget sig ind på et forretningsområde, der på flere måder adskiller sig fra den traditionelle forretning. ictp-produktet er en pladesetter, hvor Glunz & Jensen hidtil har leveret pladefremkaldere og plateline-udstyr. Det har krævet udvikling af nye kompetencer, og der dukker altid udfordringer op, når der skal udvikles en helt ny teknologi. Med ictp-konceptet følger også et omfattende salg af forbrugsvarer, primært trykplader og den særlige inkjet-blæk. Dette er en ny verden for Glunz & Jensen med deraf følgende nye krav til blandt andet logistikken omkring leveringen af disse forbrugsvarer. Denne type opgaver har vi ikke løst tidligere, og vi er i fuld gang med at effektivisere denne del af forretningen. Køb af K&F International Med købet af virksomheden K&F International, som nu hedder Glunz & Jensen K&F, har vi også bevæget os ind på et nyt område. K&F's hovedprodukt er automatisk "punch & bend"- udstyr, der især anvendes i avistrykkerier og store kommercielle trykkerier til behandling af trykplader, inden de monteres på trykpressen. I forbindelse med "punch & bend"-processen bliver trykpladerne bukket og stanset dette sikrer, at pladerne kan placeres helt præcist på trykvalsen. Uanset hvilken type plader, der anvendes, er der brug for denne proces, og forretningsområdet forventes derfor at være relativt ufølsomt i relation til den teknologiske udvikling i retning af procesfri pladeteknologi. Side 5 af 7

6 Glunz & Jensen K&F ligger i Indiana i USA og har ca. 70 ansatte. Organisationen har egne produktionsfaciliteter, udviklingsafdeling og salgs- og supportafdeling. Med købet har Glunz & Jensen udvidet sit produktsortiment til at dække flere led i prepresskæden, og vi forventer, at det vil styrke vores position, og at vi vil fremstå som en endnu mere attraktiv leverandør til den grafiske branche herunder især avistrykkerierne. De nordamerikanske avistrykkerier er midt i processen med konvertering til CtP-teknologien, og med købet af K&F vil Glunz & Jensen kunne tilbyde denne kundegruppe bredere løsninger. Efter købet er der igangsat en proces, hvor Glunz & Jensen løbende tilfører K&F en række supplerende kompetencer inden for bl.a. optimering af produktion og logistik. Samtidig er der påbegyndt en mere aktiv markedsføring af K&F's produkter. K&F har hidtil primært fokuseret på det amerikanske marked. Via Glunz & Jensens relationer til en lang række store OEMkunder forventes K&F s produkter at kunne markedsføres mere effektivt i USA, og der vurderes også at være basis for at opbygge en god position på markederne uden for USA. Integrationen af K&F i Glunz & Jensen forløber som planlagt, og det nye produktområde forventes at bidrage væsentligt til omsætningen i det kommende regnskabsår. Forventninger til regnskabsåret 2006/07 Og nu til en gennemgang af, hvad vi forventer i det regnskabsår, som vi allerede er godt i gang med. I 2006/07 vil vi fastholde den nuværende strategiske linie. Der vil fortsat være fokus på at optimere omkostningsstrukturen ved blandt andet en øget produktion i Slovakiet. Samtidig vil vi fastholde og udbygge det tætte samarbejde med OEM-kunderne det er betingelsen for at fastholde markedslederskabet inden for CtP-pladefremkaldere og sikre et salg af bredere løsninger. Endvidere er det af stor betydning at udvikle de nye produktområder, der kan medvirke til at sikre den fremtidige vækst og indtjening. Endelig vil vi fortsat søge at identificere og udvikle nye forretningsområder. Vi forventer, at omsætningen i Glunz & Jensen i år vil være påvirket af flere modsatrettede forhold. Mest betydende for udviklingen i omsætningen vil være udviklingen af nye forretningsmuligheder, og det forventede gradvise fald i efterspørgslen efter CtPpladefremkaldere. Den samlede omsætning forventes i 2006/07 at blive på niveau med sidste år det vil sige omkring 485 mio.kr. EBITA forventes at udgøre mio.kr. i 2006/07 mod 33 mio.kr. i 2005/06. Heri indgår et betydeligt underskud som følge af investering i de to nye produktområder, "punch & bend" og ictp. Samtidig forventes tendensen i retning af en øget omsætning af produkter med lavere indtjening at fortsætte. Hertil kommer dog, at årets resultat før skat påvirkes positivt af særlige poster med ca. 8 mio.kr. som følge af beslutningen om at afvikle produktionen i England. Det positive resultat skyldes, at avancen ved salg af selskabets produktionsbygning i juni 2006 overstiger omkostningerne vedr. afvikling af produktionen. Hermed er den samlede omkostning til lukning af Glunz & Jensen Ltd. og overførsel af produktion til Slovakiet, som jeg tidligere nævnte, samlet set betydeligt lavere end forventet i august Inden jeg afslutter min beretning, vil jeg kort orientere om nogle forhold af mere formel karak- Side 6 af 7

7 ter. Der er i det forløbne år kommet nye anbefalinger angående corporate governance en nærmere beskrivelse af forholdene på dette område er indeholdt i årsrapporten, så det vil jeg ikke trætte jer med. Men der er dog også nogle anbefalinger til, hvad der bør orienteres om på generalforsamlingen. Blandt andet anbefales det, at vederlagspolitikken for bestyrelsen omtales, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for det forløbne år, og at generalforsamlingen træffer beslutning om eventuelle incitamentsordninger for bestyrelsen. De to sidste punkter kan vi hurtigt behandle, da godkendelsen af bestyrelsens vederlag som sædvanlig indgår som en del af godkendelsen af årsrapporten. For god ordens skyld skal jeg dog nævne, at det samlede vederlag til bestyrelsen i 2005/06 foreslås til kr. Vederlaget til de enkelte bestyrelsesmedlemmer er identisk med vederlaget forrige år. Bestyrelseshonoraret er ikke blevet reguleret i flere år, så for regnskabsåret 2006/07 vil vi foreslå, at der sker en regulering, så honoraret for de menige bestyrelsesmedlemmer hæves fra til Jeg håber, at aktionærerne finder denne regulering fornuftig, og forslaget vil indgå i årsrapporten for 2006/07. Hvad angår incitamentsordninger til bestyrelsen, så har Glunz & Jensen ikke og planlægger heller ikke at indføre sådanne ordninger. Afslutning Til slut vil jeg gerne takke alle medarbejdere og den daglige ledelse for den indsats, der er ydet i det forløbne år. Vi har i store træk nået det, som vi satte os for ved årets start, men vi har også måttet sande, at det kræver investeringer, når en virksomhed skal udvikle nye forretningsområder men nødvendigheden af at foretage disse investeringer kan der næppe sættes spørgsmålstegn ved. Vi skal opbygge nye kompetencer og få nye erfaringer det er dem vi skal bygge videre på. I dag er selvfølgelig en lidt speciel dag for mig, da jeg jo, som det kan ses af et af de efterfølgende dagsordenspunkter, ikke ønsker genvalg. Jeg har været med i bestyrelsen i Glunz & Jensen i 10 år heraf de 8 år som formand. Det har været både udfordrende, spændende og lærerigt, og jeg kan ikke lade være med at foretage et kort tilbageblik. Allerede i den sidste del af 1990'erne stod det klart, at Glunz & Jensens vigtigste forretningsområde, filmfremkaldere, stod overfor at blive udkonkurreret af en ny teknologi, nemlig den CtP-baserede teknologi. Det lykkedes os via såvel egenudvikling som akkvisitioner at få en stærk position inden for CtPområdet, og via en offensiv strategi har vi som bekendt været i stand til at opbygge en dominerende position inden for CtP-pladefremkaldere ligesom vi havde inden for filmfremkaldere. Vi har også undervejs bevæget os ind på andre områder for at få andel i en større del af værdikæde inden for prepress, blandt andet det fotografiske område, men det viste sig, at vi ikke havde kræfterne til at udvikle det, sådan at vi opnåede en tilfredsstillende og rentabel volumen. Nu er der nye teknologier på vej, som igen medfører store udfordringer, men Glunz & Jensen har vist evne til at tilpasse sig til markedsbehovene og de nye teknologier, og jeg er overbevist om, at det også fremover vil lykkes at opbygge en god position inden for det teknologiske regime, som nu en gang bliver gældende fremover. Held og lykke med det videre liv i virksomheden og tak til mine bestyrelseskolleger og ledelsen for godt samarbejde og til aktionærerne, som med interesse har fulgt os gennem årene. Side 7 af 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 145 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Selskabsmeddelelse nr. 165 25. september 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling den 25. september

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2006/07 (1. juni 2006-31. maj 2007).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2006/07 (1. juni 2006-31. maj 2007). Til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 143 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 MEDDELELSE OM ÅRSRAPPORT FOR Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 180 24. september 2009 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 180 24. september 2009 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 180 24. september 2009 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens

Læs mere

Indhold. Side. Hoved- og nøgletal 3. Resumé 4. Ledelsens beretning* 5. Aktionærforhold* 11. Regnskabsberetning* 13. Risikoforhold* 14.

Indhold. Side. Hoved- og nøgletal 3. Resumé 4. Ledelsens beretning* 5. Aktionærforhold* 11. Regnskabsberetning* 13. Risikoforhold* 14. Årsrappor t Indhold Side Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning* 5 Aktionærforhold* 11 Regnskabsberetning* 13 Risikoforhold* 14 Påtegninger 15 Anvendt regnskabspraksis 16 Resultatopgørelse 21

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Selskabsmeddelelse nr. 197 30. september 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling den 30. september

Læs mere

2 0 0 8 / 0 9. Årsrapport. Årsrappor t. Årsrapport CVR: 10239680

2 0 0 8 / 0 9. Årsrapport. Årsrappor t. Årsrapport CVR: 10239680 2 0 0 8 / 0 9 Årsrapport Årsrapport Årsrappor t Årsrappor t Årsrappor t CVR: 10239680 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2007/08 (1. juni maj 2008).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2007/08 (1. juni maj 2008). Selskabsmeddelelse nr. 160 28. august 2008 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 MEDDELELSE OM ÅRSRAPPORT FOR Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2014. Torsdag den 18. september 2014

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2014. Torsdag den 18. september 2014 Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2014 Torsdag den 18. september 2014 1 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015. Torsdag den 17. september 2015

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015. Torsdag den 17. september 2015 Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015 Torsdag den 17. september 2015 1 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2013. Torsdag den 26. september 2013

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2013. Torsdag den 26. september 2013 Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2013 Torsdag den 26. september 2013 1 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 / 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 / 0 3 ÅRSRAPPORT 2002/03 INDHOLD Til aktionærerne 3 Påtegninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Aktionærforhold 15 Regnskabsberetning 18 Risikoforhold 20 Regnskabspraksis 22 Årsregnskab 29 Selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2009/10

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 183 28. januar 2010 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Resume De planlagte omkostningsreduktioner og effektiviseringer i Glunz & Jensen er gennemført og har

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2009/10

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 186 25. marts 2010 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET Resume I har de gennemførte effektiviseringer og omkostningsreduktioner haft fuld effekt. Tilpasningerne i virksomheden

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

8 sep Glunz & Jensen Årsrapport 2003/04

8 sep Glunz & Jensen Årsrapport 2003/04 8 sep 2004 Glunz & Jensen Årsrapport 2003/04 1 Indhold Til aktionærerne... Hoved- og nøgletal... Ledelsens beretning... Aktionærforhold... Regnskabsberetning... Risikoforhold... Påtegninger... Anvendt

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01.01.2007-30.09.2007. Bedre resultat end

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

CVR: 10239680 Å R S R A P P O R T 2 010 / 11

CVR: 10239680 Å R S R A P P O R T 2 010 / 11 CVR: 10239680 Å R S R A P P O R T 2 010 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ny fremgang og positive udsigter 3 Årets vigtigste begivenheder 4 Hoved- og nøgletal 5 Den forretningsmæssige udvikling

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Bestyrelsesformandens supplerende bemærkninger på s ordinære generalforsamling den 13. december 2012 er en rigtig god virksomhed, som alle kan være glade for og stolte af. Det er

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2010

Regnskabsmeddelelse 2010 Regnskabsmeddelelse 2010 Historisk godt år for JP/Politikens Hus JP/Politikens Hus fik i 2010 et overskud på 267,1 mio. kroner før skat. Det er en fremgang på 197,5 mio. kroner i forhold til året før.

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011

Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011 Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011 Kære aktionærer, Velkommen til FirstFarms generalforsamling, som er en vigtig begivenhed for selskabet. Det glæder mig

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09

esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09 First North meddelelse nr. 27-2009 12.5.2009 Periodeoplysning for perioden 1.7.2008-31.3.2009 esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09 - Forsat tilfredsstillende tilgang af ny kunder i Danmark og

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Årsberetning for 2007

Årsberetning for 2007 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK 1.966 mio. Udgifter til investeringer

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere