ttlusikk Gisvak -, / Tillykke med dit nye instrument!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ttlusikk Gisvak -, / Tillykke med dit nye instrument! www.gjovikmusikk.no"

Transkript

1 -, /, 'L-\ Gisvak ttlusikk!. To0rml ll!1 2tlOqFv[ Ttf.611s636o \ rq -\ /\. Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange r, er det altid dejligt at f6 et nyt instrument.vi har skrevet denne Ouick Guide,for at du pa en let mde kan komme i gang med musikken. Roland har produceret instrumenter imange r, og er idag en af def4rende producenter indenfor mange forskellige instrumentkategorier. Uanset om du spiller klaver, keyboard, orgel, synthesizer, guitar, trommer, bas eller er indehaver af et stlrre eller mindre studie, se har Roland det rigtige produkt. P6 vores hjemmeside kan du lese om de mange produkter, og lase artikler om brug af MlDl og computer. Hvis du har brug for hjelp, s6 har Roland en telefonsupport du kan ringe til pi hverdage mandag til torsdag imellem og fredag imellem Telefonnummeret er , og du er meget velkommen til at ringe.vi svarer ogs6 pi support via . Du kan skrive til os p6 G6 nu i gang med at spille, og glad dig over hvor dejligt det er at spille musik. ^r God fornoielse! Roland Scandinavia as,,

2 INDHOLD Introduktion G ru nd laggende betjening Frontpa n elet Om Performance Mode og Patch Mode Drejehjul, knapper, funktioner og indstillinger Om drejehjulet [CURSOR/LUE] Valg forskel lige "skerme" lndstilling af parametre og vardier Brug SonicCell som MlDl lydmodul Performance Mode: Valg Performance nummer Patch Mode: S6dan valger du Patch Mode Patch Mode: Sdan valger du MlDl-kanal Patch Mode: S6dan valger du lyde Sidan redigerer du en lyd Editering af Envelope i Patch Mode Redigering af effekter Sidan gemmer du en lyd Justering af master lyd: Master Equalizer Brug SonicCell med en computer Installering af drivere USB audio dgang til Menu-skarmen Tilslutning af mikrofon eller eksternt instrument Indspilning og effekter Indstilling og routing, s6 der er effekt p6 input-lyden SonicCell Editor SonicCell Editor som plug-in Tilbage til grundindstillinger (Factory Reset) I fr t,. ^. 2 *t jl*lr"frijtft1,^.

3 ,^l,. /l,^ l Udf4r Factory Reset Slet USB-memory Udfgr USB memory formattering /\ \ \,-\ /\ \,^\,.\ /n,-\ \ \ /^.t\,- ftljiilkfiiil?{:

4 INTRODUKTION Tillykke med dit nye Roland-produkt. SonicCell er ideel til musikeren eller produceren der benytter en PC som det centrale varkt4j til sangskrivning, indspilning og live-optraden. SonicCetl er ikke bare et lydmodul, MlDlinterface og audiointerface. Det er narmest et helt musikstudie. SonicCell er udstyret med indbygget USB-interface, s6 det eneste du skal g6re, er at forbinde SonicCell direkte til USB-porten pi din computer. Herefter kan du straks gd igang. Du kan indspille og skabe musik uden behov for andet udstyr. Du kan endda tilslutte en mikrofon, guitar eller andre instrumenter og indspille disse p6 audiospor direkte icomputeren. Med den medfglgende software kan du redigere idine lyde og holde styr pi lydbibliotekerne, der bl.a. omfatter lyde fra Rolands Fantom synthesizer. Der f4lger ogsi et gratis eksemplar af Cakewalk SONR LE indspilnings-software med. Her er ogsi et editor plug-in, som giver dig mulighed for at programmere lyd og effekter p6 SonicCell direkte fra SONR LE. SonicCell er s6ledes en alt-i-enlosning som synth og til indspilning. SonicCell har 128 stemmers polyfoni og har du ikke nok ide interne lyde, kan du udvide med to eksterne SRX-kort.. SonicCell kan afspille MlDl-filer og lydfiler iwv, IFF og MP3-format fx. fra en tifsluttet memorystick (usb-n/gle), hvilket g\r apparatet til dit helt eget backing band (Playliste editeringssoftware medf/lger). ldenne Ouickguide kan vi desvarre ikke komme ind pi alle detaljer i betjeningen af SonicCell, ffien du f6r en indfgring i de fleste hovedfunktioner og i generel anvendelse. Er der specifikke detaljer, du ikke kan finde ud af, m du konsultere den engelske hovedinstruktionsbog OWNERS MNUL. Husk ogs6 at beslge den officielle SonicCell hjemmeside pd denne adresse: vvww. rola nd.com/so n iccel l. God fornljelse! 4 {31}i{:g.friJl*u

5 G RU N D I-EG G EN DE BETJENI NG Frontpanelet Der ligger en del betjeningsmuligheder tilgengeligt direkte fra frontpanelet. Her kan du velge lyde, editere og indstille parametre og overvige funhioner, samtidig med at du orienterer dig i LCD-displayet. Du kan ogs6 betjene SMF/UDIO Playeren direkte fra frontpanelet.,-\ P bagpanelettilslutter du din computer (via USB) og et MlDl-keyboard. Du kan ogs6 tilslutte mikrofon (og anvende phantom-power), guitar, elpiano eller en synth, foruden du kan tilslutte mixer eller aktive studiemonitorer. Husk at inputniveauer kan indstilles og reguleres. Brug "lnput Source Switch" og drejeknappen "lnput Level" til dette. Du kan ogs6 tilslutte en USB Memory Stick (eller et andet medie, der kan opbevare data). Drnqmi Til USB-stik icomputer Keyboord USB COMPLIIER I I I I I Kondensofiormikrofon *ffffiffi : ^ Om Performance Mode og Patch Mode N6r SonicCell bruges som MlDl-lydmodul, bruges den enten i "Performance Mode" eller i "Patch Mode'j SonicCell starter i Performance Mode, n6r du tender for strlmmen og normalt vil man arbejde i Performance Mode, n6r man spiller manuelt med et keyboard eller har SonicCell tilsluttet computeren (performance er engelsk for "fremf4re" eller "optrade"). I Performance Mode kan man spille med flere Patctres eller Rhythm Sets (trommesat) samtidigt. Populert sagt kan man sige at "Performance" er hele orkesteret (med dirigentens eller producerens "sound" og anvisninger), mens Patch er de enkelte instrumenter i orkesteret. 0LJrtK{;i iil*v. 5

6 En performance Bank er et "kollektivt" setup, best6ende af 16 forskellige parter, der kaldes Patches (heraf enkelte Rhythm Sets), der er assignet til bestemte pladser. len Performance Bank kan man ogs gemme diverse indstillinger, der omhandler lyden og s6ledes bruge SonicCell som et multitimbralt lydmodul. Du kan gemme G4 Performances. Fra fabrikken er Performances inddelt ito grupper. prst er fortrinsvis til sang/musikproduktion, mens PRST fortrinsvis er til den udovende musiker, der vil spille. En patch er den enkelte lyd, der best6r af "Tones" (lyd eller waveform), effekter og andre indstillinger. Du kan gemme 256 Patches i brugerhukommelsen, men der er mange flere forskellige Patches atvalge imellem fra fabrikken i Preset Memory. Skal du valge enkeltlyde eller editere ilyde og effekter, skal du s6ledes ga i "Patch Mode" (beskrevet tidligere) og displayet vil nu vise informationer om den aktuelle Patch. Bagerst i den engelske manual finder du en komplet oversigt over lyde. Her er listet Performances, Patches, Rhythm Sets og endda waveforms. Sidstnavnte er bolgeformen, den mest basale bestanddel af en Patch. 6 *t"j1{:{"#"jl*y

7 DREJEHJUL, KNPPER, FUNKTI ONER OG INDSTI tli NGER I det folgende gennemgs nogle af funktionerne i hovedtrak. Det er sd op til dig selv at eksperimentere lidt med alle de forskellige muligheder.vi kiggerfgrst lidt p6 frontpanelet og displayet.vi skal bruge "Performance Mode" og tager et kig p6 "PartView" i displayet.efter du hartendt SonicCell, skal du lige sikre dig at tmldl INSTRI lyser. Tryk herefte r " PartViewf Om drejehiulet [GURSOR/VLUE] 1. Curseren bevager sig, nir du anvender drejehjulet ICURSOR/VLUE]. Valg forskellige "skarme" 1. Drej pi ICURSOR/VLUE], si curseren i displayet kommer til [PTCH]. /a {]tjlilkfiiiid[ 7

8 /a\, l 2. Tryk pi knappen ICURSOR/VLUE] 2-\ Du kan nu se "skarmen" Patch Edit. rr'-. /a\ 3. Tryk pi knappen [EXIT] Du kommer nu tilbage til PartView. {3t}1?r1.t}Utf}f

9 /\ / t\ lndstilling af parametre og vardier a,\, 1. Drej pe [CURSOR/VLUE], si curseren i displayet kommer til Patch Number. Patch Nummer\ Curser '',-\ 2. Tryk pi knappen [CURSOR/VLUEI,4, F\.\ Nummeret p6 Patch er nu fremhavet.. \ Verdien ved cursercn er fremharet.l \ /-\ r-\,\ \ /\ {tutilkfiiiiw.9

10 3. Drej pi drejehjulet ICURSOR/VLUEI Verdierne vil andre sig. Bemark at et "E" dukker op i Oversteh4ire hjlrne. Bogstavet indikerer at du har foretaget editeringer, og du kan nu gemme dine nye indstillinger (les mere om at gemme senere). 4. Tryk pi knappen [CURSOR/VLUE] igen Cursoren vender tilbage til udgangspunktet. 10 n\jlc,{.{iuffir"

11 ,-\ r\ ^a\,\ BRUG SONICCELL SOM MIDI TYDMODUL Her ser du en typisk opsatning med et keyboard og SonicCell tilkoblet et sat monitorhgjtalere. Du kan ogs6 tilslutte SonicCell til en mixer eller valge at bruge hovedtelefo ne r. MID{ OtrT *l MlDf Keyboord il tytldl ln Nir SonicCell bruges som MlDl-lydmodul, bruges det enten i "Performance Mode" eller i "Patch Modef Normalt vil SonicCell starte i "Performance Mode" (med 16 lyde og 16 MlDl-kanaler), n6r du tender for strlmmen. Performance Mode: Valg Performance nummer 1. Tryk [MlDl INSTR]. Indikatoren lyser. l^ m Flyt cursoren til Performance Number Tryk pi knappen ICURSOR/VLUE],l -\ #Jt{:Y.#l}t*[ 11

12 4. Drej pi TCURSOR/VLUEI for at andre nummeret. Lyden vil skifte. Tryk pi knappen ICURSOR/VLUE] P*rfiorrrrortc N*rx h*r Patch Mode: Sidan valger du Patch Mode Mens du er p6 [MlDl INSTR] skarmen, trykker du samtidigt p6 [MlDl INSTR] og IPRTVIEWI. SonicCell 96r derefter i Patch Mode og du kan se Patc*r Play p6 skarmen. (Du kan ga tilbage igen, ved at trykke pa de to knapper samtidigt igen). I Patch Mode arbejder du fortrinsvis med en lyd ad gangen' *ult'{.#tjffir

13 ,i\ l-\ Patch Mode: Sidan valger du MlDl-kanal 1. Mens du er pi skarnen Patch Play,drejerdu pi drejehjulet [CURSORVLUE] for at flytte cursoren til "RxGh" (Recieve Channel) Tryk pi knappen [CURSOR/VLUE] Drej pi [GURSOR/VLUE] for at valge den tilsvarende MlDl-kanal, der sendes fra det tilsluttede udstyr. \ /-\ Patch Mode: Sedan velger du lyde /-\ l\," 1. Mens du er pi skarnen Patch Play, drejer du pi dreiehiulet [CURSOR VLUE] for at flytte cursoren til Patch Number (nummeret pi lyden. 2. Tryk pi knappen ICURSOR/VLUEI 3. Drej pi ICURSOR/VLUE] for at andre nummeret. Lyden er nu endret.,q\ : a-\,\ FL *rjlc{fiu lil f 13

14 SDN REDIGERER DU EN LYD Du kan redigere i de forskellige lyde, ved fx at indstille Release, ttack eller andre i effekterne. I det folgende bruges som eksempel "037 Violin" fra "PR-C'i Indstil derfor modulet til denne lyd, inden du 96 videre. Editering af Envelope i Patch Mode I det folgende vises hvordan man editerer en lyds "envelope? en slags kurve, der har betydning for hvordan en lyd starter, forlober og slutter. 1. Mens du er pa skarmen Patch Play, dreier du pdr drciehiulet [cursor/vlue] for at flyfte cursorcn til "ED T1 2. Tryk pl knappen ICURSOR/VLUEI "Patch Edit" skarmen dukker op. 3. Drej pe TCURSOR/VLUEI for at valge grafikken undertone 1 'TVffitryk derefter ned pi knappen [CURSOR/VLUE] PatchTV Envelope-skermen dukker nu op og du kan redigere i lydens Envelope Vef g 'ttack" (og derefter Release) p falgende m6de: Drej pi drejehjulet ICURSOR/VLUE] for at flytte cursoren til "-EnvTime 1'l Tryk pi knappen ICURSOR/VLUE] Vardien bliver markeret p skarmen., 14 n\jlt'd#ul*r

15 \, r : r\, 6. Drej pe ICURSOR/VLUE] for at andre vardien, tryk derefter ned pi knappen [CURSOR/VLUE] Nr du andrer vardien, vil grafikken pi den nedre del af skarmen ogsa endre sig. ^\ R' /a\,\ {ndr der kylckes po en tongent} /r Sidan fir du en lyd til at starte straks nir du trykker pi en tangent: Set '-EnvTime 1" til en meget lav verdi. F\ l\,^\ fr\,q Sidan fir du en lyd til at starte langsomt, nir du trykker pi en tangent: Sat '-EnvTime 1" til en h/jere verdi. J\ Tryk "EXIT': n6r du vil tilbage til den forrige skerm. Herfra kan du videre valge at justere Release og Filter. n\jl*flt;lj rt t 15

16 Redigering af effekter I det folgende vises hvordan man tilf/jer eller redigerer i en lyd. En lyd kan endres radikalt, n6r man doserer effekter. lsoniccell kan du bl.a. tilf4je Multieffekter, Chorus og Rumklang. 1. Mens du er pi skarmen Patch Play, trykker du IEFFECTS]. Effect Routing skermen dukker op. 2. Drej pi knappen [CURSOR/VLUEI for at flytte cursoren til "MFX': 3. Tryk pi [GURSOR/VLUE] MFX-skarmen dukker nu op og du kan redigere imultieffekter. Der er78 forskellige effekter at valge imellem idenne sektion, herunder Filter, Modulation (phaser, tremolo, p?h, rotary etc.), Chorus, Dynamic (overdrive, distoftion, compressor, limiter mv.), Delay, Pitch og mange flere. Det tager tid at satte sig ind i disse effekter, der ogs6 findes iforskellige kombinationer, si hav tlmodighed, n6r du gr i gang Brug drejehjulet [CURSOR/VLUE] til at valge MFX-effekttypen.Velg "0O:THRU" (bypassl, hvis du ingen effekt onsker. Tryk pi knappen [CURSOR/VLUE] Den valgte multieffekt bliver markeret p6 skarmen. 16 tjt jlt'{,\{i\}t{}*

17 ,-\ t,-\," \,.\ MFXType F\ 6. Brug drejehjulet ICURSOR/VLUE] til at andre MFX-effekttypen. Tryk pi knappen ICURSOR/VLUEI ^\, Tryk 'EXIT': nir du vil tilbage til den forrige skarm. Hvis du vil have SonicCell til at huske indstillingerne, skal du gemme din lyd. Se naste afsnit. Sidan gemmer du en lyd rrl\ / I Patdr Mode kan du gemme dine indstillinger. Det foregr ved at gemme den p6galdende Patc*r som en brugerlyd. SOrg for at du er i "Patdt EditlVelg derefter "WRITE'j F6r du gemmer lyden kan du endre lydens navn, s6 du kan kende din "egen" lyd og se at lyden er modificeret iforhold til fabrikslydene. Du kan bruge op til 12 karakterer FIyt cursoren hen til det sted, hvor du vil andre og tryk derefter pe [CURSOR/ VLUE]. Drej pe ICURSOR/VLUE] for at valge det bogstav du vil endre og tryk ICURSOR/VLUEI for at indtaste det nye bogstav {3u1d{^#t}t"Jr fl

18 Hvis du trykker [MENU], er det nemmere at indtaste karakterer. Tryk IMENUI igen, for at 96 tilbage til den foreg6ende skarm' Bemark: INS: DEL: UNDO: Tryk TCURSOR/LUEI for at indsatte tom plads. Tryk TCURSOR/LUEI for at slette karakteren, hvor cursoren str. Ga tilbage uden at foretage endringer i patchen Gentag step 1 &2 si mange gange som nsdvendigt. Nir du er fardig, si flyt cursoren til -WRITE" og tryk [CURSOR/VLUE] Patch Write skarmen kommer frem igen. 5. Drej pi TCURSOR/VLUEI for at valge hvor du vil gemme den navngivne Patch, tryk derefter pe [CURSOR/VLUE] Du vil blive bedt om at bekrafte dit valg. PEtCh Rhsthm Set hjrite' Hre You Sure? tffil I o"-l Tryk "OK" og derpi pi TCURSOR/VLUE] for at gemme den valgte Patch i hukom' melsen. Tryk pe "CNCE1; hvis du fortryder og ikke vil gemtne, tryk derefter pa TCURSOR/ VLUE] 18 t}\j\t:{.#tjini

19 F,\ JUSTERING F MSTER LYD: MSTER EOULIZER.-i Du kan kontrollere hele SonicCells lyd ud fra menuen "Master Equalizer der styrer volume og lyd ud i OUTPUT-stik og hovedtelefoner. F^ 1. Sorg for at knappeme [MlDl INSTR], [USB UDIOI OG ilnput] alle er slukket. "Master EO"-skermen vil dukke op:,^ Drei pi ICURSOR/VLUEI for at valge det parameter, du vil justere (bas, mellemtone eller diskant eller "Total Gain", der er mastervolume).tryk derefter pe knappen ICURSOR/VLU E] Drei pi IGURSOR/VLUE] for at valge vardien.tryk derefter pe knappen [CURSOR/VLUE] Nir du er fardig, si tryk pn [MENUI for at gemme indstillingen Tryk "Write" og derefter pi [CURSOR/VLUEI FOlgende besked vises i displayet:,,,-\ 6. Fatch Rhgthm 5et lrjriter Hre You Sure? Iffil I ot'-l For at gemme den nye indstilling, skal du trykke [MENU]. I Menu-skarmen velger du "Write" (System Write), efterfulgt af torc].tryk til sidst pd [CURSOR/LUE]. Tryk ooko og derp& pi ICURSOR/VLUE] for at gemme indstillingeme i hukommelsen. -\ "-r n\)lc{'tiu til r 19

20 BRUG SONIGCELL MED EN COMPUTER Med den medfglgende software har du et kraftigt redigeringsverkt4i til bearbejdelse af de mange lyde i SonicCell. Herudover kan du bruge Cakewalk SONR LE til at lave indspilninger. Der er ogs6 et editor plug-in, som giver dig mulighed for at programmere lyd og effekter p6 SonicCell direkte fra SONR LE. Du kan ogs6 bruge SonicCell som plug-in i kendte programmer som Cubase og Logic. Her ser du et eksempel pi et set-up med computer, Sonic Gell, keyboard og monitorhojtalere: lnstallering af drivere Fdr du kan bruge SonicCell med computeren, skal du installere de drivere, der findes p6 den medfolgende cd; samt den medfolgende software. Installeringen er lidt forskellig, afhengig af om du brugerwindows eller Mac OS X. Er du rutineret computerbruger, kan du gore som du plejer, n6r du installerer drivere og software, samt folge instrukserne p6 skarmen. Har du brug for yderligere hjelp, s6 las mere om installering p6 side i den engelske OWNERS MNUL. 20 rlrj'tk{;affin

21 /-\ \ \,^\,q. USB audio Du har mulighed for regulering af lyden iforbindelse med UsB-tilslutningen til computeren. [USB-UOIO]-menuen har du flere valgmuligheder. Du kan bl.a. styre volumen og du kan flf4je effekt til lyden. 1. Tryk [USB UDIO]. lndikatoren lyser og i displayet vil du kunne se USB-udioskarmen.,.lr Drej pi knappen [CURSOR/VLUE] for at flytte cursoren til det parameter du vil indstille. Tryk pi ICURSOR/VLUE], si vardien markeres ^,i Drej pi ICURSOR/VLUE], si en ny vardi indstilles. Nir du er fardig, si tryk pi [GURSOR/VLUE] For at gemme den nye indstilling, skal du trykke [MENU]. I Menu-skermen valger du "Write" (System Write), efterfulgt af tokl.tryk til sidst p [CURSOR/LUE], /^t,cr ^ tjutc{"{il}fir 21

22 dgang til Menu-skarmen lmenuen kan du fd informationer om forskellige systemparametre og lytte til demo-numre, der er indspillet fra fabrikken. Fra USB-udio-skarmen trykker du lmenul. Tilslutning af mikrofon eller eksternt instrument Hvis du har forbundet mikrofon, guitar eller et andet instrument til SonicCell, s6 har du visse muligheder for regulering af lyden i forbindelse med USB-lnput. Du kan bl.a. aktivere Phantom Power (som giver strom, hvis din tilsluttede kondensatormikrofon har brug for det) og du kan tilfoje effekt til lyden 1. Tryk tlnputl. Indikatoren lyser og i displayet vil du kunne se Input-skermen Drej pi knappen [CURSOR/VLUE] for at flytte cursoren til det parameter du vil indstille. Tiyk pe [CURSOR/VLUE], si vardien markeres 4. Drei pa ICURSOR/VLUE], si en ny verdi indstilles. u2 ntjl't'{.#tjl*l

23 Fi\ : \ 3. Ntr du er ferdig, si tryk pe ICURSOR/VLUEI For at gemme den nye indstilling, skal du trykke IMENU]. I Menu-skarmen valger du,,write,' (System Write), efterfu gt af [ok].tryk ti sidst p6 [cursor/vluel</b> lndspilning og effelctel -\ a. ta\ ^ Hvis du har forbundet en mikrofon til SonicCell er det ogs6 muligt at hore lyden gennem hojtalerne med effekt, som fx rumklang. N6r du optager, er det muligt at velge om du vil optage effekten eller ej. I det folgende gennemgas forskellige scenarier med effekter. Du kan ogs6 tilslutte en guitar og fx tilf/re distortion, ctorus eller delay. Du kan se eksempler p6 forskellige indstillinger p6 side 1zt4 (og frem) i den engelske owners MNUL. I det folgende gennemgis kort, hvordan man indstiller effek p6 det direkte inputsignal. lrltonitor mplifier etc.,4 i. \, \ lndstilling og routing, sa der er effekt pa input-lyden 1. Tryk IINPUT]. Indikatoren lyser og i displayet vil du kunne se Input-skamen.,-\ : Drej pi knappen [CURSOR/VLUEI for at flytte cursoren til 'ssign'i Tryk pe ICURSOR/VLUEI 1r-\ tsljlt{"'gl]l*{: 23

24 SONIGCELL EDITOR,Fl' sonic cell Editor er medf6lgende software, hvor du kan redigere i dine lyde direkte fra computeren. Det er ofte mere overskueligt, end at betjene SonicCell manuelt fra frontpanelet, Editoren findes i to versioner, en "stand-alone,, og en "plug-in" version. Sidstnevnte ervsti-software til PC (og U-version til Mac) der bruges sammen med dit musikproduktionsprogram i computeren. N6r du har installeret Editoren og driveren kan du kdre dit sadvanlige musikprogram (som fx Sonar, Logic eller Cubase), der fungerer som "host" (vert) for editorprogrammet. Din computer og dit musikprogram skal vare indstillet til at bruge SonicCell som MlDl-interface og audiointerface. Du kan lese mere specifikt om dette p6 siderne i den engelske OWNERS MNUL. Du f6r nok ogsa brug for at lase vejledningen, der hlrer til dit musikproduktionsprogram. F Du kan ogs6 hente rid og inspiration p6 hjemmesiden: SonicGell Editor som plug-in N6r du har installeret softwaren og lavet de korrehe indstillinger, kan du 6bne SonicCell Editoren direkte fra et spor i dit musikproduktionsprogram. P6 skarmen vil du kunne se en mixer, hvor du kan behandle lyde fra SonicCell, editere i effekter osv. Lydene ligger i biblioteker og du skal derfor ikke bekymre dig om begreber som MlDl, Program Change og Controllere. Du kan k6re det hele gennem mixeren og gemme dine indstillinger sammen med dine lydproduktioner p computeren, Start i Performance Mode, hvor der er 16 lyde/kanaler at valge imellem (bruger du Patcft Mode, vil SonicCells MlDl-kanal normalt vare kanal 1). Husk at SonicCell skal vare i USB-MlDlThru. Du skal 96 ind i "SYSTEM" og sikre dig at USB-M D Thru st6r p6 "ON? Las mere om dette p6 side 177 i den engelske Owners Manual. l. F f 26 *\J\C,{.#U l# il \

25 TI LBGE TI L GRUNDINDSTI LLI NGER (FNCTORY RESET},h\ / Hvis Soniccell af en eller anden 6rsag ikke helt fungerer efter hensigten og du ikke kan finde ud af at justere dig tilbage til optimale indstillinger, findes der en llsning. Du kan foretage et "reset? en initialisering, der nulstiller hele maskinen og satter den tilbage til udgangspunktet. Factory Reset vil kort sagt fore Soniccell tilbage til de indstillinger den var programmeret med, da den forlod samleb6ndet p6 fabrikken. PS: BEM,IERKT Et Factory Reset sletter alle indstillinger, du har foretaget 09 sletter eventuelle lydindstillinger, du har gemtl Hvis du vil gemme disse, bor du fsrst gemme dine data pl en USB'memorystick. Udfar Factory Reset Pa MENU-hovedsiden valger du [UTILITY] Valg "Factory Reset" ogf4lgende dukker op:. This rilill clear all the internal contentsr and recgll factoru Fresets. Fffil I o'r I 3. Hvis du er sikker pi at du vil foreta ge " Factory Reset" velger du [OK] og trykker pa TCURSOR/LUEI. Du kan ogsi valge'cncev hvis du ikke vil initialisere SonicCell lige nu. N6r processen er gennemf6rt, dukker fglgende besked op: : J\ 4. Sluk for str/mmen til SonicCell og tand igen. /\ *tjt{,{*ljiil t 27

26 SLET USB.MEMORY Du kan formatere (dvs. slette) din USB-memory, si der bliver fuld plads til nye data pi din memorystick. Pas pi med dette! Det sletter alle data pa din memorystick! Udfsr USB memory formattering 1. Pa MENU-hovedsiden valger du [UTILITY] 2. Valg "USB Memory Format" og fglgende dukker op:. Hll the data on the USE memorg will be loet' Flre Vou Sure? lffil I orrl 3. Hvis du er sikker p6 at du vil slette alt p6 din memorystick valger du [OK] og trykker p6 [CURSOR/LUE]. Du kan ogs6 valge "CNCEU hvis du ikke vil slette alligevel. Nar processen er gennemflrt, vender SonicCell tilbage til "Utility"-skarmen. Eksperimenter selv med de Qvrige funktioner i SonicCell.Og husk, at du kan finde endnu flere tips og tricks i den engelske Owners Manual og pi SonicCell. God fornojelse!, 28 tlutc'{^{3u t# f;

Tips og Tricks 2. Indholdsfortegnelse. 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2. 2. Brug af Sequenceren...3. 3. Audio Track demo...

Tips og Tricks 2. Indholdsfortegnelse. 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2. 2. Brug af Sequenceren...3. 3. Audio Track demo... Tips og Tricks 2 Indholdsfortegnelse Side 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2 2. Brug af Sequenceren...3 Optag Trommer, Bas og Keyboard Brug af Arpeggio og Chord Memory 3. Audio Track

Læs mere

sonic cell Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0768

sonic cell Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0768 sonic cell DANSK BRUGSANVISNING RSC-0768 Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange år, er det altid dejligt at få et nyt instrument. Vi har skrevet denne Quick

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Indstilling af niveauer: Referer eventuelt til illustrationen af frontpanalet på side 4. 1. Sæt LEAD, HARMONY, EFFECTS og INPUT knapperne

Indstilling af niveauer: Referer eventuelt til illustrationen af frontpanalet på side 4. 1. Sæt LEAD, HARMONY, EFFECTS og INPUT knapperne QUICKSTART For at du hurtigst muligt kommer igang med at bruge din nye VoicePrism, bør du læse denne Quick Guide, der forklarer de mest essentielle ting. Selve manualen er mere detaljeret, men vi er overbeviste

Læs mere

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 VK-8M DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange år, er det altid dejligt at få et nyt instrument. Vi har skrevet denne Quick Guide,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Vurdér dit stigende behov for kreativ teknologi i din musik produktion, og se så på de features SONAR 7 Producer Edition kan give dig, som den

Vurdér dit stigende behov for kreativ teknologi i din musik produktion, og se så på de features SONAR 7 Producer Edition kan give dig, som den Vurdér dit stigende behov for kreativ teknologi i din musik produktion, og se så på de features SONAR 7 Producer Edition kan give dig, som den førende digitale audio workstation på markedet. SONAR tilbyder

Læs mere

MANUAL. DIGITAL DESIGN s AUDIO- RUM. God Fornøjelse. Før ibrugtagning af DD s Audio- rum SKAL man gøre sig bekendt med indholdet i denne manual!

MANUAL. DIGITAL DESIGN s AUDIO- RUM. God Fornøjelse. Før ibrugtagning af DD s Audio- rum SKAL man gøre sig bekendt med indholdet i denne manual! DIGITAL DESIGN s AUDIO- RUM MANUAL Før ibrugtagning af DD s Audio- rum SKAL man gøre sig bekendt med indholdet i denne manual! Hvis det på baggrund af ukyndig omgang med udstyret, viser sig at man ikke

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version February, 2009 SB168-ES og LS9 Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af LS932 med SB168ES digital

Læs mere

Vejledning til Baghusets lydanlæg

Vejledning til Baghusets lydanlæg Vejledning til Baghusets lydanlæg Denne vejledning er inddelt i følgende kapitler med farvekoder: 1. Forstærker og Afbrydere 2. Minimixeren 3. Monitorhøjtalere (Medhør) 4. Subwhoofer 5. PA-mixeren 6. Linedrivere

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler

midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler Kom i gang Version 5.0 2002-2013 Jørgen Sørensen Web site: http://www.jososoft.dk/yamaha/software/midi2style E-mail: js@jososoft.dk

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

LYDOPTAGER ROLAND R-05

LYDOPTAGER ROLAND R-05 INTRODUKTION TIL LYDOPTAGER ROLAND R-05 Rolands R-05 er en lille lydoptager, der nemt kan ligge i tasken. Den har indbygget mikrofon men også mulighed for tilslutning af en ordentlig interviewmikrofon,

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD BRUGER MANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volume indstillinger 32-level tempo kontrol Optag / afspil /

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til MMS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til MMS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til MMS Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

Tips og Tricks 1. Indholdsfortegnelse:

Tips og Tricks 1. Indholdsfortegnelse: Tips og Tricks 1 Indholdsfortegnelse: Side 1. Hvad er nyt? -... 2 2. Hvad kan den? -...2 3. Sammenligning med Fantom-X...18 4. Spørgsmål og Svar...20 5. Specifikationer...22 Hvad er nyt? Fantom-G er en

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

C-200. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0941

C-200. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0941 C-200 DANSK BRUGSANVISNING RSC-0941 Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange år, er det altid dejligt at få et nyt instrument. Vi har skrevet denne Quick Guide,

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

OPTAC overførselsenhed Brugermanual

OPTAC overførselsenhed Brugermanual OPTAC overførselsenhed Brugermanual Telefonnummer support: +44 870 887 9256 E-Mail: optac@elc.stoneridge.com Document version 2.0 Document No. 6939-170 1 1 TERMINOLOGI... 4 2 INTRODUKTION... 4 2.1 Hvad

Læs mere

Vejledning i brug af lydstudiet, DJM afd. Aalborg (v.27) Side 1

Vejledning i brug af lydstudiet, DJM afd. Aalborg (v.27) Side 1 1 På en god dag,- er det så enkelt 1. Tæl op og udfyld tjeklisten (se side 21) 2. Stil mikrofoner op i studiet (det stik der hedder 3 på væggen, svarer til Audio track 3 osv. i din software.) 3. Tænd for

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt igang med Evolution Music Creator 49 & 61. 1a. Forbind MK-149 til din PC med det medfølgende, strømførende MIDIkabel.

Kom godt igang med Evolution Music Creator 49 & 61. 1a. Forbind MK-149 til din PC med det medfølgende, strømførende MIDIkabel. Evolution Music Creator 49 and 61 Quickstart guide Danish Translation Kom godt igang med Evolution Music Creator 49 & 61 Tillykke med købet af Evolution Music Creator pakken, som består af Sound Studio,

Læs mere

Musikkens svære rolle i "medieeksperimentariet".

Musikkens svære rolle i medieeksperimentariet. Musikkens svære rolle i "medieeksperimentariet". Skoler og børnebiblioteket i Espergærde (Nordsjælland) har indledt et samarbejde om at lave "medieeksperimentarier" for de 9-12 årige. Man ønsker at etablere

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Tillæg til manual Centraliserede transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Rev, 01 Centraliserede transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring...

Læs mere

Indhold. Miljørigtigt, energibesparende design DIGITAL PIANO. Quick guide (frontpanel) Bruge Bluetooth fuktionen... 6

Indhold. Miljørigtigt, energibesparende design DIGITAL PIANO. Quick guide (frontpanel) Bruge Bluetooth fuktionen... 6 DIGITAL PIANO Indhold Quick guide (frontpanel)..................................... Vælge en lyd............................................... Indstille volumen...........................................

Læs mere

HP-506: Digital Piano

HP-506: Digital Piano HP-506: Digital Piano The classic home piano with a four-speaker sound system Keyboard Klaviatur 88 tangenter (PHA-4 Concert Keyboard: med Escapement og Ebony/Ivory Feel) Anslagsfølsomhed Keyboard Mode

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

INDHOLD 1 Introduktion 2 Tilslutning af SmarTach D-Box 3 Menuer 4 Konfiguration af SmarTach D-Box 5 Download af fartskriver data

INDHOLD 1 Introduktion 2 Tilslutning af SmarTach D-Box 3 Menuer 4 Konfiguration af SmarTach D-Box 5 Download af fartskriver data INDHOLD 1 Introduktion... s.04 1.1 Funktioner... s.04 1.2 Indhold af kassen og tekniske specifikationer... s.04 1.3 Indsættelse af batterier... s.05 2 Tilslutning af SmarTach D-Box... s.07 2.1 Tilslutning

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST

BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST 2 StandTekst Software v/jurjen de Boer Platanvej 4 4200 Slagelse Tlf.: 58 52 28 69 E-mail: mail@standtekst.dk Hjemmeside: www.standtekst.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Sound Expert 128 PCI. Sound Expert 128 PCI. Brugervejledning. Version 1.0

Sound Expert 128 PCI. Sound Expert 128 PCI. Brugervejledning. Version 1.0 Sound Expert 128 PCI Brugervejledning Version 1.0 Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Calisto P240. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Calisto P240 USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240 USBhåndsæt. Læs

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE

VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE Dansk 1 Part 1 En gennemgang af de grundlæggende indstillinger. Opsætning. Start med at forbinde VoiceWorks til dit setup, ved at tilslutte en mikrofon, et MIDI keyboard og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Bilag C: Funktionsbeskrivelse

Bilag C: Funktionsbeskrivelse Bilag C: Funktionsbeskrivelse Volume Mute Sluk Alt På forsiden skal der hele tiden være mulighed for at betjene volumen, mute og `sluk alt`-knapperne. Skolens logo skal være baggrund på startsiden, som

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Punkt Produkter... 5 Punkt Abonnementer... 5 Punkt 3. Numre... 6 Punkt 4. Enheder... 7 Punkt 5. Nummervisning... 8 Punkt

Læs mere

Blackwire 725-M. USB-headset med ledning. Brugervejledning

Blackwire 725-M. USB-headset med ledning. Brugervejledning Blackwire 725-M USB-headset med ledning Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i pakken 4 Grundlæggende funktioner 5 Når du har dit headset på 6 Tilpas headset

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Vejledning til Audacity, version beta 1.3.7

Vejledning til Audacity, version beta 1.3.7 Vejledning til Audacity, version beta 1.3.7 Teknisk forberedelse: 1. Programmet Audacity kan frit downloades fra nettet. En simpel søgning på navnet vil angive en netside med den nyeste version. Programmet

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Wii Software Modificering. Uber Guide

Wii Software Modificering. Uber Guide Wii Software Modificering Uber Guide Af Michael Bartholin (og Alice Raunsbæk) http://wii.m-r-a.dk Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Krav...3 Forberedelse...3 Historik...3

Læs mere

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 FUNKTIONER SKÆRM DER VISER DIN NUVÆRENDE TRÆNING TID / TID 500M DISTANCE TRÆK I MINUTTET BRUGER DATA ROTAG / TOTAL ROTAG WATT / KALORIE FORBRUG H.R.C. (PULS) STORT DISPLAY

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere