ttlusikk Gisvak -, / Tillykke med dit nye instrument!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ttlusikk Gisvak -, / Tillykke med dit nye instrument! www.gjovikmusikk.no"

Transkript

1 -, /, 'L-\ Gisvak ttlusikk!. To0rml ll!1 2tlOqFv[ Ttf.611s636o \ rq -\ /\. Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange r, er det altid dejligt at f6 et nyt instrument.vi har skrevet denne Ouick Guide,for at du pa en let mde kan komme i gang med musikken. Roland har produceret instrumenter imange r, og er idag en af def4rende producenter indenfor mange forskellige instrumentkategorier. Uanset om du spiller klaver, keyboard, orgel, synthesizer, guitar, trommer, bas eller er indehaver af et stlrre eller mindre studie, se har Roland det rigtige produkt. P6 vores hjemmeside kan du lese om de mange produkter, og lase artikler om brug af MlDl og computer. Hvis du har brug for hjelp, s6 har Roland en telefonsupport du kan ringe til pi hverdage mandag til torsdag imellem og fredag imellem Telefonnummeret er , og du er meget velkommen til at ringe.vi svarer ogs6 pi support via . Du kan skrive til os p6 G6 nu i gang med at spille, og glad dig over hvor dejligt det er at spille musik. ^r God fornoielse! Roland Scandinavia as,,

2 INDHOLD Introduktion G ru nd laggende betjening Frontpa n elet Om Performance Mode og Patch Mode Drejehjul, knapper, funktioner og indstillinger Om drejehjulet [CURSOR/LUE] Valg forskel lige "skerme" lndstilling af parametre og vardier Brug SonicCell som MlDl lydmodul Performance Mode: Valg Performance nummer Patch Mode: S6dan valger du Patch Mode Patch Mode: Sdan valger du MlDl-kanal Patch Mode: S6dan valger du lyde Sidan redigerer du en lyd Editering af Envelope i Patch Mode Redigering af effekter Sidan gemmer du en lyd Justering af master lyd: Master Equalizer Brug SonicCell med en computer Installering af drivere USB audio dgang til Menu-skarmen Tilslutning af mikrofon eller eksternt instrument Indspilning og effekter Indstilling og routing, s6 der er effekt p6 input-lyden SonicCell Editor SonicCell Editor som plug-in Tilbage til grundindstillinger (Factory Reset) I fr t,. ^. 2 *t jl*lr"frijtft1,^.

3 ,^l,. /l,^ l Udf4r Factory Reset Slet USB-memory Udfgr USB memory formattering /\ \ \,-\ /\ \,^\,.\ /n,-\ \ \ /^.t\,- ftljiilkfiiil?{:

4 INTRODUKTION Tillykke med dit nye Roland-produkt. SonicCell er ideel til musikeren eller produceren der benytter en PC som det centrale varkt4j til sangskrivning, indspilning og live-optraden. SonicCetl er ikke bare et lydmodul, MlDlinterface og audiointerface. Det er narmest et helt musikstudie. SonicCell er udstyret med indbygget USB-interface, s6 det eneste du skal g6re, er at forbinde SonicCell direkte til USB-porten pi din computer. Herefter kan du straks gd igang. Du kan indspille og skabe musik uden behov for andet udstyr. Du kan endda tilslutte en mikrofon, guitar eller andre instrumenter og indspille disse p6 audiospor direkte icomputeren. Med den medfglgende software kan du redigere idine lyde og holde styr pi lydbibliotekerne, der bl.a. omfatter lyde fra Rolands Fantom synthesizer. Der f4lger ogsi et gratis eksemplar af Cakewalk SONR LE indspilnings-software med. Her er ogsi et editor plug-in, som giver dig mulighed for at programmere lyd og effekter p6 SonicCell direkte fra SONR LE. SonicCell er s6ledes en alt-i-enlosning som synth og til indspilning. SonicCell har 128 stemmers polyfoni og har du ikke nok ide interne lyde, kan du udvide med to eksterne SRX-kort.. SonicCell kan afspille MlDl-filer og lydfiler iwv, IFF og MP3-format fx. fra en tifsluttet memorystick (usb-n/gle), hvilket g\r apparatet til dit helt eget backing band (Playliste editeringssoftware medf/lger). ldenne Ouickguide kan vi desvarre ikke komme ind pi alle detaljer i betjeningen af SonicCell, ffien du f6r en indfgring i de fleste hovedfunktioner og i generel anvendelse. Er der specifikke detaljer, du ikke kan finde ud af, m du konsultere den engelske hovedinstruktionsbog OWNERS MNUL. Husk ogs6 at beslge den officielle SonicCell hjemmeside pd denne adresse: vvww. rola nd.com/so n iccel l. God fornljelse! 4 {31}i{:g.friJl*u

5 G RU N D I-EG G EN DE BETJENI NG Frontpanelet Der ligger en del betjeningsmuligheder tilgengeligt direkte fra frontpanelet. Her kan du velge lyde, editere og indstille parametre og overvige funhioner, samtidig med at du orienterer dig i LCD-displayet. Du kan ogs6 betjene SMF/UDIO Playeren direkte fra frontpanelet.,-\ P bagpanelettilslutter du din computer (via USB) og et MlDl-keyboard. Du kan ogs6 tilslutte mikrofon (og anvende phantom-power), guitar, elpiano eller en synth, foruden du kan tilslutte mixer eller aktive studiemonitorer. Husk at inputniveauer kan indstilles og reguleres. Brug "lnput Source Switch" og drejeknappen "lnput Level" til dette. Du kan ogs6 tilslutte en USB Memory Stick (eller et andet medie, der kan opbevare data). Drnqmi Til USB-stik icomputer Keyboord USB COMPLIIER I I I I I Kondensofiormikrofon *ffffiffi : ^ Om Performance Mode og Patch Mode N6r SonicCell bruges som MlDl-lydmodul, bruges den enten i "Performance Mode" eller i "Patch Mode'j SonicCell starter i Performance Mode, n6r du tender for strlmmen og normalt vil man arbejde i Performance Mode, n6r man spiller manuelt med et keyboard eller har SonicCell tilsluttet computeren (performance er engelsk for "fremf4re" eller "optrade"). I Performance Mode kan man spille med flere Patctres eller Rhythm Sets (trommesat) samtidigt. Populert sagt kan man sige at "Performance" er hele orkesteret (med dirigentens eller producerens "sound" og anvisninger), mens Patch er de enkelte instrumenter i orkesteret. 0LJrtK{;i iil*v. 5

6 En performance Bank er et "kollektivt" setup, best6ende af 16 forskellige parter, der kaldes Patches (heraf enkelte Rhythm Sets), der er assignet til bestemte pladser. len Performance Bank kan man ogs gemme diverse indstillinger, der omhandler lyden og s6ledes bruge SonicCell som et multitimbralt lydmodul. Du kan gemme G4 Performances. Fra fabrikken er Performances inddelt ito grupper. prst er fortrinsvis til sang/musikproduktion, mens PRST fortrinsvis er til den udovende musiker, der vil spille. En patch er den enkelte lyd, der best6r af "Tones" (lyd eller waveform), effekter og andre indstillinger. Du kan gemme 256 Patches i brugerhukommelsen, men der er mange flere forskellige Patches atvalge imellem fra fabrikken i Preset Memory. Skal du valge enkeltlyde eller editere ilyde og effekter, skal du s6ledes ga i "Patch Mode" (beskrevet tidligere) og displayet vil nu vise informationer om den aktuelle Patch. Bagerst i den engelske manual finder du en komplet oversigt over lyde. Her er listet Performances, Patches, Rhythm Sets og endda waveforms. Sidstnavnte er bolgeformen, den mest basale bestanddel af en Patch. 6 *t"j1{:{"#"jl*y

7 DREJEHJUL, KNPPER, FUNKTI ONER OG INDSTI tli NGER I det folgende gennemgs nogle af funktionerne i hovedtrak. Det er sd op til dig selv at eksperimentere lidt med alle de forskellige muligheder.vi kiggerfgrst lidt p6 frontpanelet og displayet.vi skal bruge "Performance Mode" og tager et kig p6 "PartView" i displayet.efter du hartendt SonicCell, skal du lige sikre dig at tmldl INSTRI lyser. Tryk herefte r " PartViewf Om drejehiulet [GURSOR/VLUE] 1. Curseren bevager sig, nir du anvender drejehjulet ICURSOR/VLUE]. Valg forskellige "skarme" 1. Drej pi ICURSOR/VLUE], si curseren i displayet kommer til [PTCH]. /a {]tjlilkfiiiid[ 7

8 /a\, l 2. Tryk pi knappen ICURSOR/VLUE] 2-\ Du kan nu se "skarmen" Patch Edit. rr'-. /a\ 3. Tryk pi knappen [EXIT] Du kommer nu tilbage til PartView. {3t}1?r1.t}Utf}f

9 /\ / t\ lndstilling af parametre og vardier a,\, 1. Drej pe [CURSOR/VLUE], si curseren i displayet kommer til Patch Number. Patch Nummer\ Curser '',-\ 2. Tryk pi knappen [CURSOR/VLUEI,4, F\.\ Nummeret p6 Patch er nu fremhavet.. \ Verdien ved cursercn er fremharet.l \ /-\ r-\,\ \ /\ {tutilkfiiiiw.9

10 3. Drej pi drejehjulet ICURSOR/VLUEI Verdierne vil andre sig. Bemark at et "E" dukker op i Oversteh4ire hjlrne. Bogstavet indikerer at du har foretaget editeringer, og du kan nu gemme dine nye indstillinger (les mere om at gemme senere). 4. Tryk pi knappen [CURSOR/VLUE] igen Cursoren vender tilbage til udgangspunktet. 10 n\jlc,{.{iuffir"

11 ,-\ r\ ^a\,\ BRUG SONICCELL SOM MIDI TYDMODUL Her ser du en typisk opsatning med et keyboard og SonicCell tilkoblet et sat monitorhgjtalere. Du kan ogs6 tilslutte SonicCell til en mixer eller valge at bruge hovedtelefo ne r. MID{ OtrT *l MlDf Keyboord il tytldl ln Nir SonicCell bruges som MlDl-lydmodul, bruges det enten i "Performance Mode" eller i "Patch Modef Normalt vil SonicCell starte i "Performance Mode" (med 16 lyde og 16 MlDl-kanaler), n6r du tender for strlmmen. Performance Mode: Valg Performance nummer 1. Tryk [MlDl INSTR]. Indikatoren lyser. l^ m Flyt cursoren til Performance Number Tryk pi knappen ICURSOR/VLUE],l -\ #Jt{:Y.#l}t*[ 11

12 4. Drej pi TCURSOR/VLUEI for at andre nummeret. Lyden vil skifte. Tryk pi knappen ICURSOR/VLUE] P*rfiorrrrortc N*rx h*r Patch Mode: Sidan valger du Patch Mode Mens du er p6 [MlDl INSTR] skarmen, trykker du samtidigt p6 [MlDl INSTR] og IPRTVIEWI. SonicCell 96r derefter i Patch Mode og du kan se Patc*r Play p6 skarmen. (Du kan ga tilbage igen, ved at trykke pa de to knapper samtidigt igen). I Patch Mode arbejder du fortrinsvis med en lyd ad gangen' *ult'{.#tjffir

13 ,i\ l-\ Patch Mode: Sidan valger du MlDl-kanal 1. Mens du er pi skarnen Patch Play,drejerdu pi drejehjulet [CURSORVLUE] for at flytte cursoren til "RxGh" (Recieve Channel) Tryk pi knappen [CURSOR/VLUE] Drej pi [GURSOR/VLUE] for at valge den tilsvarende MlDl-kanal, der sendes fra det tilsluttede udstyr. \ /-\ Patch Mode: Sedan velger du lyde /-\ l\," 1. Mens du er pi skarnen Patch Play, drejer du pi dreiehiulet [CURSOR VLUE] for at flytte cursoren til Patch Number (nummeret pi lyden. 2. Tryk pi knappen ICURSOR/VLUEI 3. Drej pi ICURSOR/VLUE] for at andre nummeret. Lyden er nu endret.,q\ : a-\,\ FL *rjlc{fiu lil f 13

14 SDN REDIGERER DU EN LYD Du kan redigere i de forskellige lyde, ved fx at indstille Release, ttack eller andre i effekterne. I det folgende bruges som eksempel "037 Violin" fra "PR-C'i Indstil derfor modulet til denne lyd, inden du 96 videre. Editering af Envelope i Patch Mode I det folgende vises hvordan man editerer en lyds "envelope? en slags kurve, der har betydning for hvordan en lyd starter, forlober og slutter. 1. Mens du er pa skarmen Patch Play, dreier du pdr drciehiulet [cursor/vlue] for at flyfte cursorcn til "ED T1 2. Tryk pl knappen ICURSOR/VLUEI "Patch Edit" skarmen dukker op. 3. Drej pe TCURSOR/VLUEI for at valge grafikken undertone 1 'TVffitryk derefter ned pi knappen [CURSOR/VLUE] PatchTV Envelope-skermen dukker nu op og du kan redigere i lydens Envelope Vef g 'ttack" (og derefter Release) p falgende m6de: Drej pi drejehjulet ICURSOR/VLUE] for at flytte cursoren til "-EnvTime 1'l Tryk pi knappen ICURSOR/VLUE] Vardien bliver markeret p skarmen., 14 n\jlt'd#ul*r

15 \, r : r\, 6. Drej pe ICURSOR/VLUE] for at andre vardien, tryk derefter ned pi knappen [CURSOR/VLUE] Nr du andrer vardien, vil grafikken pi den nedre del af skarmen ogsa endre sig. ^\ R' /a\,\ {ndr der kylckes po en tongent} /r Sidan fir du en lyd til at starte straks nir du trykker pi en tangent: Set '-EnvTime 1" til en meget lav verdi. F\ l\,^\ fr\,q Sidan fir du en lyd til at starte langsomt, nir du trykker pi en tangent: Sat '-EnvTime 1" til en h/jere verdi. J\ Tryk "EXIT': n6r du vil tilbage til den forrige skerm. Herfra kan du videre valge at justere Release og Filter. n\jl*flt;lj rt t 15

16 Redigering af effekter I det folgende vises hvordan man tilf/jer eller redigerer i en lyd. En lyd kan endres radikalt, n6r man doserer effekter. lsoniccell kan du bl.a. tilf4je Multieffekter, Chorus og Rumklang. 1. Mens du er pi skarmen Patch Play, trykker du IEFFECTS]. Effect Routing skermen dukker op. 2. Drej pi knappen [CURSOR/VLUEI for at flytte cursoren til "MFX': 3. Tryk pi [GURSOR/VLUE] MFX-skarmen dukker nu op og du kan redigere imultieffekter. Der er78 forskellige effekter at valge imellem idenne sektion, herunder Filter, Modulation (phaser, tremolo, p?h, rotary etc.), Chorus, Dynamic (overdrive, distoftion, compressor, limiter mv.), Delay, Pitch og mange flere. Det tager tid at satte sig ind i disse effekter, der ogs6 findes iforskellige kombinationer, si hav tlmodighed, n6r du gr i gang Brug drejehjulet [CURSOR/VLUE] til at valge MFX-effekttypen.Velg "0O:THRU" (bypassl, hvis du ingen effekt onsker. Tryk pi knappen [CURSOR/VLUE] Den valgte multieffekt bliver markeret p6 skarmen. 16 tjt jlt'{,\{i\}t{}*

17 ,-\ t,-\," \,.\ MFXType F\ 6. Brug drejehjulet ICURSOR/VLUE] til at andre MFX-effekttypen. Tryk pi knappen ICURSOR/VLUEI ^\, Tryk 'EXIT': nir du vil tilbage til den forrige skarm. Hvis du vil have SonicCell til at huske indstillingerne, skal du gemme din lyd. Se naste afsnit. Sidan gemmer du en lyd rrl\ / I Patdr Mode kan du gemme dine indstillinger. Det foregr ved at gemme den p6galdende Patc*r som en brugerlyd. SOrg for at du er i "Patdt EditlVelg derefter "WRITE'j F6r du gemmer lyden kan du endre lydens navn, s6 du kan kende din "egen" lyd og se at lyden er modificeret iforhold til fabrikslydene. Du kan bruge op til 12 karakterer FIyt cursoren hen til det sted, hvor du vil andre og tryk derefter pe [CURSOR/ VLUE]. Drej pe ICURSOR/VLUE] for at valge det bogstav du vil endre og tryk ICURSOR/VLUEI for at indtaste det nye bogstav {3u1d{^#t}t"Jr fl

18 Hvis du trykker [MENU], er det nemmere at indtaste karakterer. Tryk IMENUI igen, for at 96 tilbage til den foreg6ende skarm' Bemark: INS: DEL: UNDO: Tryk TCURSOR/LUEI for at indsatte tom plads. Tryk TCURSOR/LUEI for at slette karakteren, hvor cursoren str. Ga tilbage uden at foretage endringer i patchen Gentag step 1 &2 si mange gange som nsdvendigt. Nir du er fardig, si flyt cursoren til -WRITE" og tryk [CURSOR/VLUE] Patch Write skarmen kommer frem igen. 5. Drej pi TCURSOR/VLUEI for at valge hvor du vil gemme den navngivne Patch, tryk derefter pe [CURSOR/VLUE] Du vil blive bedt om at bekrafte dit valg. PEtCh Rhsthm Set hjrite' Hre You Sure? tffil I o"-l Tryk "OK" og derpi pi TCURSOR/VLUE] for at gemme den valgte Patch i hukom' melsen. Tryk pe "CNCE1; hvis du fortryder og ikke vil gemtne, tryk derefter pa TCURSOR/ VLUE] 18 t}\j\t:{.#tjini

19 F,\ JUSTERING F MSTER LYD: MSTER EOULIZER.-i Du kan kontrollere hele SonicCells lyd ud fra menuen "Master Equalizer der styrer volume og lyd ud i OUTPUT-stik og hovedtelefoner. F^ 1. Sorg for at knappeme [MlDl INSTR], [USB UDIOI OG ilnput] alle er slukket. "Master EO"-skermen vil dukke op:,^ Drei pi ICURSOR/VLUEI for at valge det parameter, du vil justere (bas, mellemtone eller diskant eller "Total Gain", der er mastervolume).tryk derefter pe knappen ICURSOR/VLU E] Drei pi IGURSOR/VLUE] for at valge vardien.tryk derefter pe knappen [CURSOR/VLUE] Nir du er fardig, si tryk pn [MENUI for at gemme indstillingen Tryk "Write" og derefter pi [CURSOR/VLUEI FOlgende besked vises i displayet:,,,-\ 6. Fatch Rhgthm 5et lrjriter Hre You Sure? Iffil I ot'-l For at gemme den nye indstilling, skal du trykke [MENU]. I Menu-skarmen velger du "Write" (System Write), efterfulgt af torc].tryk til sidst pd [CURSOR/LUE]. Tryk ooko og derp& pi ICURSOR/VLUE] for at gemme indstillingeme i hukommelsen. -\ "-r n\)lc{'tiu til r 19

20 BRUG SONIGCELL MED EN COMPUTER Med den medfglgende software har du et kraftigt redigeringsverkt4i til bearbejdelse af de mange lyde i SonicCell. Herudover kan du bruge Cakewalk SONR LE til at lave indspilninger. Der er ogs6 et editor plug-in, som giver dig mulighed for at programmere lyd og effekter p6 SonicCell direkte fra SONR LE. Du kan ogs6 bruge SonicCell som plug-in i kendte programmer som Cubase og Logic. Her ser du et eksempel pi et set-up med computer, Sonic Gell, keyboard og monitorhojtalere: lnstallering af drivere Fdr du kan bruge SonicCell med computeren, skal du installere de drivere, der findes p6 den medfolgende cd; samt den medfolgende software. Installeringen er lidt forskellig, afhengig af om du brugerwindows eller Mac OS X. Er du rutineret computerbruger, kan du gore som du plejer, n6r du installerer drivere og software, samt folge instrukserne p6 skarmen. Har du brug for yderligere hjelp, s6 las mere om installering p6 side i den engelske OWNERS MNUL. 20 rlrj'tk{;affin

21 /-\ \ \,^\,q. USB audio Du har mulighed for regulering af lyden iforbindelse med UsB-tilslutningen til computeren. [USB-UOIO]-menuen har du flere valgmuligheder. Du kan bl.a. styre volumen og du kan flf4je effekt til lyden. 1. Tryk [USB UDIO]. lndikatoren lyser og i displayet vil du kunne se USB-udioskarmen.,.lr Drej pi knappen [CURSOR/VLUE] for at flytte cursoren til det parameter du vil indstille. Tryk pi ICURSOR/VLUE], si vardien markeres ^,i Drej pi ICURSOR/VLUE], si en ny vardi indstilles. Nir du er fardig, si tryk pi [GURSOR/VLUE] For at gemme den nye indstilling, skal du trykke [MENU]. I Menu-skermen valger du "Write" (System Write), efterfulgt af tokl.tryk til sidst p [CURSOR/LUE], /^t,cr ^ tjutc{"{il}fir 21

22 dgang til Menu-skarmen lmenuen kan du fd informationer om forskellige systemparametre og lytte til demo-numre, der er indspillet fra fabrikken. Fra USB-udio-skarmen trykker du lmenul. Tilslutning af mikrofon eller eksternt instrument Hvis du har forbundet mikrofon, guitar eller et andet instrument til SonicCell, s6 har du visse muligheder for regulering af lyden i forbindelse med USB-lnput. Du kan bl.a. aktivere Phantom Power (som giver strom, hvis din tilsluttede kondensatormikrofon har brug for det) og du kan tilfoje effekt til lyden 1. Tryk tlnputl. Indikatoren lyser og i displayet vil du kunne se Input-skermen Drej pi knappen [CURSOR/VLUE] for at flytte cursoren til det parameter du vil indstille. Tiyk pe [CURSOR/VLUE], si vardien markeres 4. Drei pa ICURSOR/VLUE], si en ny verdi indstilles. u2 ntjl't'{.#tjl*l

23 Fi\ : \ 3. Ntr du er ferdig, si tryk pe ICURSOR/VLUEI For at gemme den nye indstilling, skal du trykke IMENU]. I Menu-skarmen valger du,,write,' (System Write), efterfu gt af [ok].tryk ti sidst p6 [cursor/vluel</b> lndspilning og effelctel -\ a. ta\ ^ Hvis du har forbundet en mikrofon til SonicCell er det ogs6 muligt at hore lyden gennem hojtalerne med effekt, som fx rumklang. N6r du optager, er det muligt at velge om du vil optage effekten eller ej. I det folgende gennemgas forskellige scenarier med effekter. Du kan ogs6 tilslutte en guitar og fx tilf/re distortion, ctorus eller delay. Du kan se eksempler p6 forskellige indstillinger p6 side 1zt4 (og frem) i den engelske owners MNUL. I det folgende gennemgis kort, hvordan man indstiller effek p6 det direkte inputsignal. lrltonitor mplifier etc.,4 i. \, \ lndstilling og routing, sa der er effekt pa input-lyden 1. Tryk IINPUT]. Indikatoren lyser og i displayet vil du kunne se Input-skamen.,-\ : Drej pi knappen [CURSOR/VLUEI for at flytte cursoren til 'ssign'i Tryk pe ICURSOR/VLUEI 1r-\ tsljlt{"'gl]l*{: 23

24 SONIGCELL EDITOR,Fl' sonic cell Editor er medf6lgende software, hvor du kan redigere i dine lyde direkte fra computeren. Det er ofte mere overskueligt, end at betjene SonicCell manuelt fra frontpanelet, Editoren findes i to versioner, en "stand-alone,, og en "plug-in" version. Sidstnevnte ervsti-software til PC (og U-version til Mac) der bruges sammen med dit musikproduktionsprogram i computeren. N6r du har installeret Editoren og driveren kan du kdre dit sadvanlige musikprogram (som fx Sonar, Logic eller Cubase), der fungerer som "host" (vert) for editorprogrammet. Din computer og dit musikprogram skal vare indstillet til at bruge SonicCell som MlDl-interface og audiointerface. Du kan lese mere specifikt om dette p6 siderne i den engelske OWNERS MNUL. Du f6r nok ogsa brug for at lase vejledningen, der hlrer til dit musikproduktionsprogram. F Du kan ogs6 hente rid og inspiration p6 hjemmesiden: SonicGell Editor som plug-in N6r du har installeret softwaren og lavet de korrehe indstillinger, kan du 6bne SonicCell Editoren direkte fra et spor i dit musikproduktionsprogram. P6 skarmen vil du kunne se en mixer, hvor du kan behandle lyde fra SonicCell, editere i effekter osv. Lydene ligger i biblioteker og du skal derfor ikke bekymre dig om begreber som MlDl, Program Change og Controllere. Du kan k6re det hele gennem mixeren og gemme dine indstillinger sammen med dine lydproduktioner p computeren, Start i Performance Mode, hvor der er 16 lyde/kanaler at valge imellem (bruger du Patcft Mode, vil SonicCells MlDl-kanal normalt vare kanal 1). Husk at SonicCell skal vare i USB-MlDlThru. Du skal 96 ind i "SYSTEM" og sikre dig at USB-M D Thru st6r p6 "ON? Las mere om dette p6 side 177 i den engelske Owners Manual. l. F f 26 *\J\C,{.#U l# il \

25 TI LBGE TI L GRUNDINDSTI LLI NGER (FNCTORY RESET},h\ / Hvis Soniccell af en eller anden 6rsag ikke helt fungerer efter hensigten og du ikke kan finde ud af at justere dig tilbage til optimale indstillinger, findes der en llsning. Du kan foretage et "reset? en initialisering, der nulstiller hele maskinen og satter den tilbage til udgangspunktet. Factory Reset vil kort sagt fore Soniccell tilbage til de indstillinger den var programmeret med, da den forlod samleb6ndet p6 fabrikken. PS: BEM,IERKT Et Factory Reset sletter alle indstillinger, du har foretaget 09 sletter eventuelle lydindstillinger, du har gemtl Hvis du vil gemme disse, bor du fsrst gemme dine data pl en USB'memorystick. Udfar Factory Reset Pa MENU-hovedsiden valger du [UTILITY] Valg "Factory Reset" ogf4lgende dukker op:. This rilill clear all the internal contentsr and recgll factoru Fresets. Fffil I o'r I 3. Hvis du er sikker pi at du vil foreta ge " Factory Reset" velger du [OK] og trykker pa TCURSOR/LUEI. Du kan ogsi valge'cncev hvis du ikke vil initialisere SonicCell lige nu. N6r processen er gennemf6rt, dukker fglgende besked op: : J\ 4. Sluk for str/mmen til SonicCell og tand igen. /\ *tjt{,{*ljiil t 27

26 SLET USB.MEMORY Du kan formatere (dvs. slette) din USB-memory, si der bliver fuld plads til nye data pi din memorystick. Pas pi med dette! Det sletter alle data pa din memorystick! Udfsr USB memory formattering 1. Pa MENU-hovedsiden valger du [UTILITY] 2. Valg "USB Memory Format" og fglgende dukker op:. Hll the data on the USE memorg will be loet' Flre Vou Sure? lffil I orrl 3. Hvis du er sikker p6 at du vil slette alt p6 din memorystick valger du [OK] og trykker p6 [CURSOR/LUE]. Du kan ogs6 valge "CNCEU hvis du ikke vil slette alligevel. Nar processen er gennemflrt, vender SonicCell tilbage til "Utility"-skarmen. Eksperimenter selv med de Qvrige funktioner i SonicCell.Og husk, at du kan finde endnu flere tips og tricks i den engelske Owners Manual og pi SonicCell. God fornojelse!, 28 tlutc'{^{3u t# f;

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 VK-8M DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange år, er det altid dejligt at få et nyt instrument. Vi har skrevet denne Quick Guide,

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Tips og Tricks 1. Indholdsfortegnelse:

Tips og Tricks 1. Indholdsfortegnelse: Tips og Tricks 1 Indholdsfortegnelse: Side 1. Hvad er nyt? -... 2 2. Hvad kan den? -...2 3. Sammenligning med Fantom-X...18 4. Spørgsmål og Svar...20 5. Specifikationer...22 Hvad er nyt? Fantom-G er en

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Vejledning i brug af lydstudiet, DJM afd. Aalborg (v.27) Side 1

Vejledning i brug af lydstudiet, DJM afd. Aalborg (v.27) Side 1 1 På en god dag,- er det så enkelt 1. Tæl op og udfyld tjeklisten (se side 21) 2. Stil mikrofoner op i studiet (det stik der hedder 3 på væggen, svarer til Audio track 3 osv. i din software.) 3. Tænd for

Læs mere

VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE

VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE Dansk 1 Part 1 En gennemgang af de grundlæggende indstillinger. Opsætning. Start med at forbinde VoiceWorks til dit setup, ved at tilslutte en mikrofon, et MIDI keyboard og

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

Owner s Manual (Den engelske manual - der følger med instrumentet)

Owner s Manual (Den engelske manual - der følger med instrumentet) Både analog og digital JD-Xi, er en ægte analog synthesizer, som skaber lyd med analoge kredsløb, der er fusioneret med Roland s professionelle SuperNATURAL synth lydmodul. Pattern sequencer Indbygget

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Punkt Produkter... 5 Punkt Abonnementer... 5 Punkt 3. Numre... 6 Punkt 4. Enheder... 7 Punkt 5. Nummervisning... 8 Punkt

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Live 9 Version 9 giver en bred vifte af nye kreative muligheder i det populære software.

Live 9 Version 9 giver en bred vifte af nye kreative muligheder i det populære software. Pressemeddelelse fra Ableton Ableton introducerer nu Live 9 og Push Berlin, den 25. oktober 2012 Ableton præsenterer med stolthed to banebrydende, nye produkter til musik-produktion: Softwaren Live 9 med

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 Oprette / Konfigurerer Lokomotiver Kørsel (Tastefunktioner) 5 Anlæg Lokomotiv med Lokomotiv-kort

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet

Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet med Soundcloud og Myna Jens Honoré 2011 Karlavej 1, 5270 Odense N Tlf: 63 18 33 00 Fax: 63 18 33 94 cfu-post@ucl.dk www.ucl.dk/cfu Indhold Lydoptagelse

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 7 Strøm... 7 Minimum Systemkrav... 7 USB Forbindelse Installation af software på PC... 7 Forstærker forbindelse... 8 Afspilning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E HD/SD DVCPRO P2 camcorder Kameraet Kamera ind- og udgange Gennemgang af menuerne Tjek af SD/HD indstillinger, MODE CHECK Filterhjul Kort om P2-kort SD-kort med indstillinger

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev:

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev: RAM Ram er en lille lagerenhed som er med til at gøre computeren hurtigere. RAM står for random acces memory. I driften i computeren bliver data behandlet og bearbejdet og det foregår i det arbejdslager

Læs mere

Indhold. Materialet er udarbejdet af Nils Wettergren Lorentzen 2005, nwl@mail.dk. Nils Wettergren Lorentzen Januar 2006

Indhold. Materialet er udarbejdet af Nils Wettergren Lorentzen 2005, nwl@mail.dk. Nils Wettergren Lorentzen Januar 2006 LYD I UNDERVISNINGEN Indhold Download af Audacity...Side 3 Installation af Audacity...Side 4 Tilslutning af lydkilder...side 5 Mikrofonoptagelse...Side 6 Vigtigt om lydfiler...side 7 Oversigt over lydkilder...side

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches)

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Bundkort: Adina Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Chipset: AMD Hudson D1 Fusion Kontrol Host Hukommelsessokler: 2 x DDR3 Front side bus hastigheder: 2.5GT / s Processor socket:

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Bluetooth håndfrisæt Parrot MKi9000

Bluetooth håndfrisæt Parrot MKi9000 Bluetooth håndfrisæt Parrot MKi9000 Rulning gennem menuerne Tryk på den midterste drejeknap for at få adgang til menuerne. Sættet siger navnet på den pågældende menu. Naviger rundt i menuerne ved at dreje

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

poedit og oversættelse af sprogfiler

poedit og oversættelse af sprogfiler poedit og oversættelse af sprogfiler af Georg S. Adamsen WordPress.Blogos.dk 2009 http://kortlink.dk/wordpressblogosdk/6g38 1 af 11 14-04-2009 14:55 Jeg får af og til spørgsmål om, hvordan man bruger poedit,

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : PC-program 714014 Program som kommunikerer med trykprøve stationer via. T-net/E-net. Fra programmet er det muligt at indstille parametre i de tilkoblede stationer. Programmet gemmer data

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere