ttlusikk Gisvak -, / Tillykke med dit nye instrument!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ttlusikk Gisvak -, / Tillykke med dit nye instrument! www.gjovikmusikk.no"

Transkript

1 -, /, 'L-\ Gisvak ttlusikk!. To0rml ll!1 2tlOqFv[ Ttf.611s636o \ rq -\ /\. Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange r, er det altid dejligt at f6 et nyt instrument.vi har skrevet denne Ouick Guide,for at du pa en let mde kan komme i gang med musikken. Roland har produceret instrumenter imange r, og er idag en af def4rende producenter indenfor mange forskellige instrumentkategorier. Uanset om du spiller klaver, keyboard, orgel, synthesizer, guitar, trommer, bas eller er indehaver af et stlrre eller mindre studie, se har Roland det rigtige produkt. P6 vores hjemmeside kan du lese om de mange produkter, og lase artikler om brug af MlDl og computer. Hvis du har brug for hjelp, s6 har Roland en telefonsupport du kan ringe til pi hverdage mandag til torsdag imellem og fredag imellem Telefonnummeret er , og du er meget velkommen til at ringe.vi svarer ogs6 pi support via . Du kan skrive til os p6 G6 nu i gang med at spille, og glad dig over hvor dejligt det er at spille musik. ^r God fornoielse! Roland Scandinavia as,,

2 INDHOLD Introduktion G ru nd laggende betjening Frontpa n elet Om Performance Mode og Patch Mode Drejehjul, knapper, funktioner og indstillinger Om drejehjulet [CURSOR/LUE] Valg forskel lige "skerme" lndstilling af parametre og vardier Brug SonicCell som MlDl lydmodul Performance Mode: Valg Performance nummer Patch Mode: S6dan valger du Patch Mode Patch Mode: Sdan valger du MlDl-kanal Patch Mode: S6dan valger du lyde Sidan redigerer du en lyd Editering af Envelope i Patch Mode Redigering af effekter Sidan gemmer du en lyd Justering af master lyd: Master Equalizer Brug SonicCell med en computer Installering af drivere USB audio dgang til Menu-skarmen Tilslutning af mikrofon eller eksternt instrument Indspilning og effekter Indstilling og routing, s6 der er effekt p6 input-lyden SonicCell Editor SonicCell Editor som plug-in Tilbage til grundindstillinger (Factory Reset) I fr t,. ^. 2 *t jl*lr"frijtft1,^.

3 ,^l,. /l,^ l Udf4r Factory Reset Slet USB-memory Udfgr USB memory formattering /\ \ \,-\ /\ \,^\,.\ /n,-\ \ \ /^.t\,- ftljiilkfiiil?{:

4 INTRODUKTION Tillykke med dit nye Roland-produkt. SonicCell er ideel til musikeren eller produceren der benytter en PC som det centrale varkt4j til sangskrivning, indspilning og live-optraden. SonicCetl er ikke bare et lydmodul, MlDlinterface og audiointerface. Det er narmest et helt musikstudie. SonicCell er udstyret med indbygget USB-interface, s6 det eneste du skal g6re, er at forbinde SonicCell direkte til USB-porten pi din computer. Herefter kan du straks gd igang. Du kan indspille og skabe musik uden behov for andet udstyr. Du kan endda tilslutte en mikrofon, guitar eller andre instrumenter og indspille disse p6 audiospor direkte icomputeren. Med den medfglgende software kan du redigere idine lyde og holde styr pi lydbibliotekerne, der bl.a. omfatter lyde fra Rolands Fantom synthesizer. Der f4lger ogsi et gratis eksemplar af Cakewalk SONR LE indspilnings-software med. Her er ogsi et editor plug-in, som giver dig mulighed for at programmere lyd og effekter p6 SonicCell direkte fra SONR LE. SonicCell er s6ledes en alt-i-enlosning som synth og til indspilning. SonicCell har 128 stemmers polyfoni og har du ikke nok ide interne lyde, kan du udvide med to eksterne SRX-kort.. SonicCell kan afspille MlDl-filer og lydfiler iwv, IFF og MP3-format fx. fra en tifsluttet memorystick (usb-n/gle), hvilket g\r apparatet til dit helt eget backing band (Playliste editeringssoftware medf/lger). ldenne Ouickguide kan vi desvarre ikke komme ind pi alle detaljer i betjeningen af SonicCell, ffien du f6r en indfgring i de fleste hovedfunktioner og i generel anvendelse. Er der specifikke detaljer, du ikke kan finde ud af, m du konsultere den engelske hovedinstruktionsbog OWNERS MNUL. Husk ogs6 at beslge den officielle SonicCell hjemmeside pd denne adresse: vvww. rola nd.com/so n iccel l. God fornljelse! 4 {31}i{:g.friJl*u

5 G RU N D I-EG G EN DE BETJENI NG Frontpanelet Der ligger en del betjeningsmuligheder tilgengeligt direkte fra frontpanelet. Her kan du velge lyde, editere og indstille parametre og overvige funhioner, samtidig med at du orienterer dig i LCD-displayet. Du kan ogs6 betjene SMF/UDIO Playeren direkte fra frontpanelet.,-\ P bagpanelettilslutter du din computer (via USB) og et MlDl-keyboard. Du kan ogs6 tilslutte mikrofon (og anvende phantom-power), guitar, elpiano eller en synth, foruden du kan tilslutte mixer eller aktive studiemonitorer. Husk at inputniveauer kan indstilles og reguleres. Brug "lnput Source Switch" og drejeknappen "lnput Level" til dette. Du kan ogs6 tilslutte en USB Memory Stick (eller et andet medie, der kan opbevare data). Drnqmi Til USB-stik icomputer Keyboord USB COMPLIIER I I I I I Kondensofiormikrofon *ffffiffi : ^ Om Performance Mode og Patch Mode N6r SonicCell bruges som MlDl-lydmodul, bruges den enten i "Performance Mode" eller i "Patch Mode'j SonicCell starter i Performance Mode, n6r du tender for strlmmen og normalt vil man arbejde i Performance Mode, n6r man spiller manuelt med et keyboard eller har SonicCell tilsluttet computeren (performance er engelsk for "fremf4re" eller "optrade"). I Performance Mode kan man spille med flere Patctres eller Rhythm Sets (trommesat) samtidigt. Populert sagt kan man sige at "Performance" er hele orkesteret (med dirigentens eller producerens "sound" og anvisninger), mens Patch er de enkelte instrumenter i orkesteret. 0LJrtK{;i iil*v. 5

6 En performance Bank er et "kollektivt" setup, best6ende af 16 forskellige parter, der kaldes Patches (heraf enkelte Rhythm Sets), der er assignet til bestemte pladser. len Performance Bank kan man ogs gemme diverse indstillinger, der omhandler lyden og s6ledes bruge SonicCell som et multitimbralt lydmodul. Du kan gemme G4 Performances. Fra fabrikken er Performances inddelt ito grupper. prst er fortrinsvis til sang/musikproduktion, mens PRST fortrinsvis er til den udovende musiker, der vil spille. En patch er den enkelte lyd, der best6r af "Tones" (lyd eller waveform), effekter og andre indstillinger. Du kan gemme 256 Patches i brugerhukommelsen, men der er mange flere forskellige Patches atvalge imellem fra fabrikken i Preset Memory. Skal du valge enkeltlyde eller editere ilyde og effekter, skal du s6ledes ga i "Patch Mode" (beskrevet tidligere) og displayet vil nu vise informationer om den aktuelle Patch. Bagerst i den engelske manual finder du en komplet oversigt over lyde. Her er listet Performances, Patches, Rhythm Sets og endda waveforms. Sidstnavnte er bolgeformen, den mest basale bestanddel af en Patch. 6 *t"j1{:{"#"jl*y

7 DREJEHJUL, KNPPER, FUNKTI ONER OG INDSTI tli NGER I det folgende gennemgs nogle af funktionerne i hovedtrak. Det er sd op til dig selv at eksperimentere lidt med alle de forskellige muligheder.vi kiggerfgrst lidt p6 frontpanelet og displayet.vi skal bruge "Performance Mode" og tager et kig p6 "PartView" i displayet.efter du hartendt SonicCell, skal du lige sikre dig at tmldl INSTRI lyser. Tryk herefte r " PartViewf Om drejehiulet [GURSOR/VLUE] 1. Curseren bevager sig, nir du anvender drejehjulet ICURSOR/VLUE]. Valg forskellige "skarme" 1. Drej pi ICURSOR/VLUE], si curseren i displayet kommer til [PTCH]. /a {]tjlilkfiiiid[ 7

8 /a\, l 2. Tryk pi knappen ICURSOR/VLUE] 2-\ Du kan nu se "skarmen" Patch Edit. rr'-. /a\ 3. Tryk pi knappen [EXIT] Du kommer nu tilbage til PartView. {3t}1?r1.t}Utf}f

9 /\ / t\ lndstilling af parametre og vardier a,\, 1. Drej pe [CURSOR/VLUE], si curseren i displayet kommer til Patch Number. Patch Nummer\ Curser '',-\ 2. Tryk pi knappen [CURSOR/VLUEI,4, F\.\ Nummeret p6 Patch er nu fremhavet.. \ Verdien ved cursercn er fremharet.l \ /-\ r-\,\ \ /\ {tutilkfiiiiw.9

10 3. Drej pi drejehjulet ICURSOR/VLUEI Verdierne vil andre sig. Bemark at et "E" dukker op i Oversteh4ire hjlrne. Bogstavet indikerer at du har foretaget editeringer, og du kan nu gemme dine nye indstillinger (les mere om at gemme senere). 4. Tryk pi knappen [CURSOR/VLUE] igen Cursoren vender tilbage til udgangspunktet. 10 n\jlc,{.{iuffir"

11 ,-\ r\ ^a\,\ BRUG SONICCELL SOM MIDI TYDMODUL Her ser du en typisk opsatning med et keyboard og SonicCell tilkoblet et sat monitorhgjtalere. Du kan ogs6 tilslutte SonicCell til en mixer eller valge at bruge hovedtelefo ne r. MID{ OtrT *l MlDf Keyboord il tytldl ln Nir SonicCell bruges som MlDl-lydmodul, bruges det enten i "Performance Mode" eller i "Patch Modef Normalt vil SonicCell starte i "Performance Mode" (med 16 lyde og 16 MlDl-kanaler), n6r du tender for strlmmen. Performance Mode: Valg Performance nummer 1. Tryk [MlDl INSTR]. Indikatoren lyser. l^ m Flyt cursoren til Performance Number Tryk pi knappen ICURSOR/VLUE],l -\ #Jt{:Y.#l}t*[ 11

12 4. Drej pi TCURSOR/VLUEI for at andre nummeret. Lyden vil skifte. Tryk pi knappen ICURSOR/VLUE] P*rfiorrrrortc N*rx h*r Patch Mode: Sidan valger du Patch Mode Mens du er p6 [MlDl INSTR] skarmen, trykker du samtidigt p6 [MlDl INSTR] og IPRTVIEWI. SonicCell 96r derefter i Patch Mode og du kan se Patc*r Play p6 skarmen. (Du kan ga tilbage igen, ved at trykke pa de to knapper samtidigt igen). I Patch Mode arbejder du fortrinsvis med en lyd ad gangen' *ult'{.#tjffir

13 ,i\ l-\ Patch Mode: Sidan valger du MlDl-kanal 1. Mens du er pi skarnen Patch Play,drejerdu pi drejehjulet [CURSORVLUE] for at flytte cursoren til "RxGh" (Recieve Channel) Tryk pi knappen [CURSOR/VLUE] Drej pi [GURSOR/VLUE] for at valge den tilsvarende MlDl-kanal, der sendes fra det tilsluttede udstyr. \ /-\ Patch Mode: Sedan velger du lyde /-\ l\," 1. Mens du er pi skarnen Patch Play, drejer du pi dreiehiulet [CURSOR VLUE] for at flytte cursoren til Patch Number (nummeret pi lyden. 2. Tryk pi knappen ICURSOR/VLUEI 3. Drej pi ICURSOR/VLUE] for at andre nummeret. Lyden er nu endret.,q\ : a-\,\ FL *rjlc{fiu lil f 13

14 SDN REDIGERER DU EN LYD Du kan redigere i de forskellige lyde, ved fx at indstille Release, ttack eller andre i effekterne. I det folgende bruges som eksempel "037 Violin" fra "PR-C'i Indstil derfor modulet til denne lyd, inden du 96 videre. Editering af Envelope i Patch Mode I det folgende vises hvordan man editerer en lyds "envelope? en slags kurve, der har betydning for hvordan en lyd starter, forlober og slutter. 1. Mens du er pa skarmen Patch Play, dreier du pdr drciehiulet [cursor/vlue] for at flyfte cursorcn til "ED T1 2. Tryk pl knappen ICURSOR/VLUEI "Patch Edit" skarmen dukker op. 3. Drej pe TCURSOR/VLUEI for at valge grafikken undertone 1 'TVffitryk derefter ned pi knappen [CURSOR/VLUE] PatchTV Envelope-skermen dukker nu op og du kan redigere i lydens Envelope Vef g 'ttack" (og derefter Release) p falgende m6de: Drej pi drejehjulet ICURSOR/VLUE] for at flytte cursoren til "-EnvTime 1'l Tryk pi knappen ICURSOR/VLUE] Vardien bliver markeret p skarmen., 14 n\jlt'd#ul*r

15 \, r : r\, 6. Drej pe ICURSOR/VLUE] for at andre vardien, tryk derefter ned pi knappen [CURSOR/VLUE] Nr du andrer vardien, vil grafikken pi den nedre del af skarmen ogsa endre sig. ^\ R' /a\,\ {ndr der kylckes po en tongent} /r Sidan fir du en lyd til at starte straks nir du trykker pi en tangent: Set '-EnvTime 1" til en meget lav verdi. F\ l\,^\ fr\,q Sidan fir du en lyd til at starte langsomt, nir du trykker pi en tangent: Sat '-EnvTime 1" til en h/jere verdi. J\ Tryk "EXIT': n6r du vil tilbage til den forrige skerm. Herfra kan du videre valge at justere Release og Filter. n\jl*flt;lj rt t 15

16 Redigering af effekter I det folgende vises hvordan man tilf/jer eller redigerer i en lyd. En lyd kan endres radikalt, n6r man doserer effekter. lsoniccell kan du bl.a. tilf4je Multieffekter, Chorus og Rumklang. 1. Mens du er pi skarmen Patch Play, trykker du IEFFECTS]. Effect Routing skermen dukker op. 2. Drej pi knappen [CURSOR/VLUEI for at flytte cursoren til "MFX': 3. Tryk pi [GURSOR/VLUE] MFX-skarmen dukker nu op og du kan redigere imultieffekter. Der er78 forskellige effekter at valge imellem idenne sektion, herunder Filter, Modulation (phaser, tremolo, p?h, rotary etc.), Chorus, Dynamic (overdrive, distoftion, compressor, limiter mv.), Delay, Pitch og mange flere. Det tager tid at satte sig ind i disse effekter, der ogs6 findes iforskellige kombinationer, si hav tlmodighed, n6r du gr i gang Brug drejehjulet [CURSOR/VLUE] til at valge MFX-effekttypen.Velg "0O:THRU" (bypassl, hvis du ingen effekt onsker. Tryk pi knappen [CURSOR/VLUE] Den valgte multieffekt bliver markeret p6 skarmen. 16 tjt jlt'{,\{i\}t{}*

17 ,-\ t,-\," \,.\ MFXType F\ 6. Brug drejehjulet ICURSOR/VLUE] til at andre MFX-effekttypen. Tryk pi knappen ICURSOR/VLUEI ^\, Tryk 'EXIT': nir du vil tilbage til den forrige skarm. Hvis du vil have SonicCell til at huske indstillingerne, skal du gemme din lyd. Se naste afsnit. Sidan gemmer du en lyd rrl\ / I Patdr Mode kan du gemme dine indstillinger. Det foregr ved at gemme den p6galdende Patc*r som en brugerlyd. SOrg for at du er i "Patdt EditlVelg derefter "WRITE'j F6r du gemmer lyden kan du endre lydens navn, s6 du kan kende din "egen" lyd og se at lyden er modificeret iforhold til fabrikslydene. Du kan bruge op til 12 karakterer FIyt cursoren hen til det sted, hvor du vil andre og tryk derefter pe [CURSOR/ VLUE]. Drej pe ICURSOR/VLUE] for at valge det bogstav du vil endre og tryk ICURSOR/VLUEI for at indtaste det nye bogstav {3u1d{^#t}t"Jr fl

18 Hvis du trykker [MENU], er det nemmere at indtaste karakterer. Tryk IMENUI igen, for at 96 tilbage til den foreg6ende skarm' Bemark: INS: DEL: UNDO: Tryk TCURSOR/LUEI for at indsatte tom plads. Tryk TCURSOR/LUEI for at slette karakteren, hvor cursoren str. Ga tilbage uden at foretage endringer i patchen Gentag step 1 &2 si mange gange som nsdvendigt. Nir du er fardig, si flyt cursoren til -WRITE" og tryk [CURSOR/VLUE] Patch Write skarmen kommer frem igen. 5. Drej pi TCURSOR/VLUEI for at valge hvor du vil gemme den navngivne Patch, tryk derefter pe [CURSOR/VLUE] Du vil blive bedt om at bekrafte dit valg. PEtCh Rhsthm Set hjrite' Hre You Sure? tffil I o"-l Tryk "OK" og derpi pi TCURSOR/VLUE] for at gemme den valgte Patch i hukom' melsen. Tryk pe "CNCE1; hvis du fortryder og ikke vil gemtne, tryk derefter pa TCURSOR/ VLUE] 18 t}\j\t:{.#tjini

19 F,\ JUSTERING F MSTER LYD: MSTER EOULIZER.-i Du kan kontrollere hele SonicCells lyd ud fra menuen "Master Equalizer der styrer volume og lyd ud i OUTPUT-stik og hovedtelefoner. F^ 1. Sorg for at knappeme [MlDl INSTR], [USB UDIOI OG ilnput] alle er slukket. "Master EO"-skermen vil dukke op:,^ Drei pi ICURSOR/VLUEI for at valge det parameter, du vil justere (bas, mellemtone eller diskant eller "Total Gain", der er mastervolume).tryk derefter pe knappen ICURSOR/VLU E] Drei pi IGURSOR/VLUE] for at valge vardien.tryk derefter pe knappen [CURSOR/VLUE] Nir du er fardig, si tryk pn [MENUI for at gemme indstillingen Tryk "Write" og derefter pi [CURSOR/VLUEI FOlgende besked vises i displayet:,,,-\ 6. Fatch Rhgthm 5et lrjriter Hre You Sure? Iffil I ot'-l For at gemme den nye indstilling, skal du trykke [MENU]. I Menu-skarmen velger du "Write" (System Write), efterfulgt af torc].tryk til sidst pd [CURSOR/LUE]. Tryk ooko og derp& pi ICURSOR/VLUE] for at gemme indstillingeme i hukommelsen. -\ "-r n\)lc{'tiu til r 19

20 BRUG SONIGCELL MED EN COMPUTER Med den medfglgende software har du et kraftigt redigeringsverkt4i til bearbejdelse af de mange lyde i SonicCell. Herudover kan du bruge Cakewalk SONR LE til at lave indspilninger. Der er ogs6 et editor plug-in, som giver dig mulighed for at programmere lyd og effekter p6 SonicCell direkte fra SONR LE. Du kan ogs6 bruge SonicCell som plug-in i kendte programmer som Cubase og Logic. Her ser du et eksempel pi et set-up med computer, Sonic Gell, keyboard og monitorhojtalere: lnstallering af drivere Fdr du kan bruge SonicCell med computeren, skal du installere de drivere, der findes p6 den medfolgende cd; samt den medfolgende software. Installeringen er lidt forskellig, afhengig af om du brugerwindows eller Mac OS X. Er du rutineret computerbruger, kan du gore som du plejer, n6r du installerer drivere og software, samt folge instrukserne p6 skarmen. Har du brug for yderligere hjelp, s6 las mere om installering p6 side i den engelske OWNERS MNUL. 20 rlrj'tk{;affin

21 /-\ \ \,^\,q. USB audio Du har mulighed for regulering af lyden iforbindelse med UsB-tilslutningen til computeren. [USB-UOIO]-menuen har du flere valgmuligheder. Du kan bl.a. styre volumen og du kan flf4je effekt til lyden. 1. Tryk [USB UDIO]. lndikatoren lyser og i displayet vil du kunne se USB-udioskarmen.,.lr Drej pi knappen [CURSOR/VLUE] for at flytte cursoren til det parameter du vil indstille. Tryk pi ICURSOR/VLUE], si vardien markeres ^,i Drej pi ICURSOR/VLUE], si en ny vardi indstilles. Nir du er fardig, si tryk pi [GURSOR/VLUE] For at gemme den nye indstilling, skal du trykke [MENU]. I Menu-skermen valger du "Write" (System Write), efterfulgt af tokl.tryk til sidst p [CURSOR/LUE], /^t,cr ^ tjutc{"{il}fir 21

22 dgang til Menu-skarmen lmenuen kan du fd informationer om forskellige systemparametre og lytte til demo-numre, der er indspillet fra fabrikken. Fra USB-udio-skarmen trykker du lmenul. Tilslutning af mikrofon eller eksternt instrument Hvis du har forbundet mikrofon, guitar eller et andet instrument til SonicCell, s6 har du visse muligheder for regulering af lyden i forbindelse med USB-lnput. Du kan bl.a. aktivere Phantom Power (som giver strom, hvis din tilsluttede kondensatormikrofon har brug for det) og du kan tilfoje effekt til lyden 1. Tryk tlnputl. Indikatoren lyser og i displayet vil du kunne se Input-skermen Drej pi knappen [CURSOR/VLUE] for at flytte cursoren til det parameter du vil indstille. Tiyk pe [CURSOR/VLUE], si vardien markeres 4. Drei pa ICURSOR/VLUE], si en ny verdi indstilles. u2 ntjl't'{.#tjl*l

23 Fi\ : \ 3. Ntr du er ferdig, si tryk pe ICURSOR/VLUEI For at gemme den nye indstilling, skal du trykke IMENU]. I Menu-skarmen valger du,,write,' (System Write), efterfu gt af [ok].tryk ti sidst p6 [cursor/vluel</b> lndspilning og effelctel -\ a. ta\ ^ Hvis du har forbundet en mikrofon til SonicCell er det ogs6 muligt at hore lyden gennem hojtalerne med effekt, som fx rumklang. N6r du optager, er det muligt at velge om du vil optage effekten eller ej. I det folgende gennemgas forskellige scenarier med effekter. Du kan ogs6 tilslutte en guitar og fx tilf/re distortion, ctorus eller delay. Du kan se eksempler p6 forskellige indstillinger p6 side 1zt4 (og frem) i den engelske owners MNUL. I det folgende gennemgis kort, hvordan man indstiller effek p6 det direkte inputsignal. lrltonitor mplifier etc.,4 i. \, \ lndstilling og routing, sa der er effekt pa input-lyden 1. Tryk IINPUT]. Indikatoren lyser og i displayet vil du kunne se Input-skamen.,-\ : Drej pi knappen [CURSOR/VLUEI for at flytte cursoren til 'ssign'i Tryk pe ICURSOR/VLUEI 1r-\ tsljlt{"'gl]l*{: 23

24 SONIGCELL EDITOR,Fl' sonic cell Editor er medf6lgende software, hvor du kan redigere i dine lyde direkte fra computeren. Det er ofte mere overskueligt, end at betjene SonicCell manuelt fra frontpanelet, Editoren findes i to versioner, en "stand-alone,, og en "plug-in" version. Sidstnevnte ervsti-software til PC (og U-version til Mac) der bruges sammen med dit musikproduktionsprogram i computeren. N6r du har installeret Editoren og driveren kan du kdre dit sadvanlige musikprogram (som fx Sonar, Logic eller Cubase), der fungerer som "host" (vert) for editorprogrammet. Din computer og dit musikprogram skal vare indstillet til at bruge SonicCell som MlDl-interface og audiointerface. Du kan lese mere specifikt om dette p6 siderne i den engelske OWNERS MNUL. Du f6r nok ogsa brug for at lase vejledningen, der hlrer til dit musikproduktionsprogram. F Du kan ogs6 hente rid og inspiration p6 hjemmesiden: SonicGell Editor som plug-in N6r du har installeret softwaren og lavet de korrehe indstillinger, kan du 6bne SonicCell Editoren direkte fra et spor i dit musikproduktionsprogram. P6 skarmen vil du kunne se en mixer, hvor du kan behandle lyde fra SonicCell, editere i effekter osv. Lydene ligger i biblioteker og du skal derfor ikke bekymre dig om begreber som MlDl, Program Change og Controllere. Du kan k6re det hele gennem mixeren og gemme dine indstillinger sammen med dine lydproduktioner p computeren, Start i Performance Mode, hvor der er 16 lyde/kanaler at valge imellem (bruger du Patcft Mode, vil SonicCells MlDl-kanal normalt vare kanal 1). Husk at SonicCell skal vare i USB-MlDlThru. Du skal 96 ind i "SYSTEM" og sikre dig at USB-M D Thru st6r p6 "ON? Las mere om dette p6 side 177 i den engelske Owners Manual. l. F f 26 *\J\C,{.#U l# il \

25 TI LBGE TI L GRUNDINDSTI LLI NGER (FNCTORY RESET},h\ / Hvis Soniccell af en eller anden 6rsag ikke helt fungerer efter hensigten og du ikke kan finde ud af at justere dig tilbage til optimale indstillinger, findes der en llsning. Du kan foretage et "reset? en initialisering, der nulstiller hele maskinen og satter den tilbage til udgangspunktet. Factory Reset vil kort sagt fore Soniccell tilbage til de indstillinger den var programmeret med, da den forlod samleb6ndet p6 fabrikken. PS: BEM,IERKT Et Factory Reset sletter alle indstillinger, du har foretaget 09 sletter eventuelle lydindstillinger, du har gemtl Hvis du vil gemme disse, bor du fsrst gemme dine data pl en USB'memorystick. Udfar Factory Reset Pa MENU-hovedsiden valger du [UTILITY] Valg "Factory Reset" ogf4lgende dukker op:. This rilill clear all the internal contentsr and recgll factoru Fresets. Fffil I o'r I 3. Hvis du er sikker pi at du vil foreta ge " Factory Reset" velger du [OK] og trykker pa TCURSOR/LUEI. Du kan ogsi valge'cncev hvis du ikke vil initialisere SonicCell lige nu. N6r processen er gennemf6rt, dukker fglgende besked op: : J\ 4. Sluk for str/mmen til SonicCell og tand igen. /\ *tjt{,{*ljiil t 27

26 SLET USB.MEMORY Du kan formatere (dvs. slette) din USB-memory, si der bliver fuld plads til nye data pi din memorystick. Pas pi med dette! Det sletter alle data pa din memorystick! Udfsr USB memory formattering 1. Pa MENU-hovedsiden valger du [UTILITY] 2. Valg "USB Memory Format" og fglgende dukker op:. Hll the data on the USE memorg will be loet' Flre Vou Sure? lffil I orrl 3. Hvis du er sikker p6 at du vil slette alt p6 din memorystick valger du [OK] og trykker p6 [CURSOR/LUE]. Du kan ogs6 valge "CNCEU hvis du ikke vil slette alligevel. Nar processen er gennemflrt, vender SonicCell tilbage til "Utility"-skarmen. Eksperimenter selv med de Qvrige funktioner i SonicCell.Og husk, at du kan finde endnu flere tips og tricks i den engelske Owners Manual og pi SonicCell. God fornojelse!, 28 tlutc'{^{3u t# f;