Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på / og bliv medlem af MY ROLAND Rolands VIP klub.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og bliv medlem af MY ROLAND Rolands VIP klub."

Transkript

1 BK-7M (DK/NO)

2

3 BK-7M DANSK BRUGSANVISNING RSC-0902 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på / og bliv medlem af MY ROLAND Rolands VIP klub. Hvis du har købt et HP Piano, får du ekstra 3 års garanti, dvs. i alt 5 års garanti på dit HP Piano, hvis du registrerer dig online på Rolands hjemmesider. Du har også muligheden for at sige ja tak til at modtage Rolands nyhedsmail og være på forkant med information fra Roland omkring produktnyheder, produktdemoer hos forhandlere, spændende artikler om forskellige musikere, koncerter, events, konkurrencer og meget mere. Roland har produceret instrumenter i mange år, og er i dag en af de førende producenter indenfor mange forskellige instrumentkategorier. Uanset om du spiller klaver, keyboard, orgel, synthesizer, guitar, trommer, bas eller er indehaver af et større eller mindre studie, så har Roland det rigtige produkt. På Rolands hjemmesider og via Rolands nyhedsmail kan du læse om de mange produkter, og læse artikler om brug af MIDI og computer. Hvis du har brug for hjælp, så har Roland en telefonsupport du kan ringe til, på hverdage mandag til torsdag imellem og fredag imellem Telefonnummeret er og du er meget velkommen til at ringe. Vi svarer også på support via . Du kan skrive til os på Der tages forbehold for trykfejl. Gå nu i gang med at spille og glæd dig over, hvor dejligt det er at spille musik. God fornøjelse!

4 indhold SIKKERHEDSFORSKRIFTER / DANSK 5 SIKKERHETSFORSKRIFTER / NORSK 7 Indledning 9 Forklaring af knapper og paneler på BK-7m 10 Frontpanelet 10 Bagpanelet 13 Almindelig brug af BK-7m 14 Lyt til Demosange på BK-7m 14 Omkring displayet og markørfunktionerne 14 Flytning af markøren og indstilling af parameterværdier 14 Såden flyttes der mellem forskellige vinduer og menuer 15 Wizard connection 16 Spil på liveparterne med BK-7m 18 Tænd og sluk for de fire liveparter 18 Vælg lyd (Tones) for hver af de fire parter 18 Vælg en Tone ved at bruge [Part] knappen 18 Vælg lyd ved at bruge [UP1][UP2][LWR] eller [MBS] knapperne 19 Vælg en lyd direkte fra hovedsiden 19 MusiC Style funktioner 20 Musikstilarter 20 Indstil balancen mellem arrangement og liveparterne 20 Brug Music Styles 21 Start/Stop 21 Sync Start 21 Variation [1], [2], [3], [4] 22 Intro 22 Ending 23 Bass Inv 23 Auto Fill In 24 Vælg Music Styles 24 Afspil Music Styles 25 Brug af One Touch funktionen 26 BK-7m som USB-afspiller 28 Klargør en USB-hukommelse til brug på BK-7m. 28 Afspil en Song fra en USB-hukommelse 29 Transponer i halvtoner 31 Andre vigtige funktioner 31 Transponer i oktaver 32 Brug af Track Mute og Center Cancel 33 Brug af Splittilstand 34 Brug af metronom 34 Optag det, du spiller på BK-7m 36

5 SIKKERHEDSFORSKRIFTER / DANSK Det er vigtigt, at du læser disse sider inden du bruger dit nye musikinstrument. Selvom instrumentet er produceret efter de højeste standarder og naturligvis gennemgår omfattende test fra vores fabrikker, er det vigtigt, at du læser denne lille guide, der er skrevet, for at du skal undgå problemer med dit instrument. Strømforsyning Det er vigtigt at bruge den rette strømforsyning til dit nye instrument. Anvender du en forkert strømforsyning, kan du risikere, at instru mentet ikke fungerer, at det kan gå i stykker eller det kan udgøre brandfare. Sørg derfor for at bruge enten den strømforsyning, der følger med instrumentet, eller brug den strømforsyning, som anbefales i den medfølgende engelske manual. Husk at bruger du andre strømforsyninger end den, der anbefales af Roland, så vil en evt. skade ikke være omfattet af din Roland garanti. Sørg også for, at de ledninger og kabler, som du bruger, er i god stand. Et strømkabel, der ikke er i god stand, kan udgøre en stor brandfare og skade både dig, instrument og det lokale, hvor instrumentet er placeret. Anvender du en strømforsyning med fejl, kan det gå ud over lydkvaliteten og ødelægge dit instrument. Vær også opmærksom på, at tilslut ter du strømforsyningen til samme strømkilde som f.eks. køleskab, fryser eller stikkontakter med dæmper, kan det medføre støj. Når du tilslutter instrumentet til stikkontakten er det vigtigt, at instrumentet er slukket. Når du tilslutter instrumentet til en stikkontakt så vær opmærksom på, at spændingen svarer overens med de krav, der står på instrumentet. Det er ikke alle Roland instrumenter, der har eks tern strømforsyning. Faktisk er der mange, der har indbygget strømforsyning og som derfor kun leveres med et netkabel. Placering Alle elektriske apparater påvirkes af den placering apparatet har og det gælder naturligvis også for dit nye instrument. Du kender sikkert den lyd, der kan komme i fjernsyn og stereoanlæg m.v., hvis f.eks. mobiltelefonen ringer tæt på apparatet. Denne støj stammer fra den elektromagnetisme, som elektriske instrumenter udsender og den letteste måde at undgå støjen på, er at placere dit nye instrument væk fra potentielle støjkilder. Det kan være computerskærme, kraftige forstærkere, fjernsyn m.v. Sørg også for at instrumentet ikke er placeret i ekstrem varme, direkte sollys, steder med fugt, støv eller under andre ekstreme forhold. Sørg for at holde dit instrument rent. Skidt og snavs kan være medvirkende årsag til at dit instrument går i stykker. Alle Rolands instrumenter indeholder elektronik og som du sikkert allerede ved, er elektronik følsomt overfor fedt, støv og snavs. Pas derfor godt på dit instrument. Når du skal fjerne støv skal du anvende en tør blød klud. Er der fedtpletter skal disse fjernes med en klud der er let fugtet og brug evt. lidt opvaskemiddel, hvis pletterne er svære at fjerne. Du må under ingen omstændigheder anvende væsker med opløsningsmidler. Pas også på at instrumentet ikke kommer i forbindelse med væsker (øl, sodavand, m.v.) eller ting som kan skade instrumentet - f.eks. skarpe genstande m.v. QUICK GUIDE 5

6 Almindelig brug Når du i det daglige anvender instrumentet, så lad være med at trykke hårdt på knapper m.v. Knapperne på dit instrument skal virke uden at øve vold - Føler du, at du er nødt til at trykke hårdere end sædvanligt, bør du kontakte din autoriserede Roland-forhandler. Har du et instrument, der kører på batteri, så bør du skifte batterier og derved checke, om det afhjælper problemet. Når du tilslutter eller fjerner kabler fra instrumentet, så tag fat i stikket og ikke i selve ledningen. Det er helt almindeligt at instrumentet kan blive varmt når det er tændt. Når du transporterer dit nye instrument, bør du bruge enten en Flightcase eller den originale papkasse, instru mentet blev leveret i. Selvom det vel for de fleste er naturligt så udsæt ikke instrumentet for voldsomme belastninger. Sørg for ikke at kaste med instrumentet, sætte tunge ting ovenpå det eller på andre måder øve vold imod instrumentet. Data Mange af Rolands instrumenter har indbygget hukommelse til lagring af data (lyde, sequencerdata, brugeropsætninger m.v.). Har dit instrument en hukommelse, så husk at tage backup af data med jævne mellemrum og under alle omstændigheder, hvis instrumentet skal serviceres på et værksted. Når du tager backup sker det enten på det indbyggede medie (diskette, SmartMedia, Zip o.l.) eller via MIDI til computer. For nærmere detaljer omkring dette bør du læse i den engelske manual eller ringe til Rolands support på hverdage imellem 14 og 16 på telefon Vær opmærksom på at de forskellige medier også skal håndteres med omhu. Generelt vil digitale-medier kunne miste data, hvis de opbevares i nærheden af magnetiske kilder, f.eks. computerskærme, højttalere m.v. Læs mere om brugen af de enkelte medier i din eng elske manual. Reparation Skulle uheldet være ude så husk altid at kontakte din forhandler. Roland giver 2 års garanti på alle produkter og reparation og service skal ske på et Roland-autoriseret værksted. Kontakt Rolands tekniske afdeling på telefon for yderligere information. Du må under ingen omstændigheder selv forsøge at åbne og reparere dit instrument, hvis det går i stykker. Husk at din garanti bortfalder, hvis du alligevel gør det. 6 QUICK GUIDE

7 SIKKERHETSFORSKRIFTER / NORSK Det er viktig at du leser disse sidene før du begynner å bruke ditt nye musikkinstrument. Selv om instrumentet er produsert etter de strengeste standarder og naturligvis gjennomgår omfattende tester ved våre fabrikker, er det viktig at du leser denne lille guiden som er skrevet for at du skal unngå å få problemer med ditt instrument. Strømforsyning Det er viktig at du bruker den riktige Strømforsyningen til instrumentet. Bruker du feil strømforsyning kan du risikere at instrumentet ikke fungerer, at det blir ødelagt eller at det kan utgjøre brannfare. Sørg derfor og enten bruke den strømforsyningen som følger med instrumentet, eller bruk den strømforsyningen som anbefales i den medfølgende engelske bruksanvisningen. Husk at hvis du bruker en annen strømforsyning enn den som anbefales av Roland, så vil ikke eventuelle skader komme inn under Rolands garantiansvar. Sørg også for at ledninger og kabler som du bruker er i god stand. En defekt strømkabel kan utgjøre stor brannfare og skade både deg selv, instrumentet og lokalet der instrumentet er plassert. Bruker du en strømforsyning med feil kan det både gå ut over lydkvaliteten og ødelegge ditt instrument. Vær også oppmerksom på at hvis du kobler strømforsyningen til samme strømkurs som for eksempel kjøleskap, fryser eller lysdemper, kan dette generere støy i instrumentet. Når du kobler instrumentet til strømnettet er det viktig at strømbryteren på instrumentet er slått av. Før du kobler instrumentet til strømnettet må du være sikker på at spenningen stemmer overens med de krav som står på instrumentet. Plassering Alle elektriske apparater påvirkes av den plasseringen apparatet har, og dette gjelder naturligvis også ditt nye instrument. Du kjenner sikkert den lyden som kan oppstå i TV-apparater eller lydanlegg hvis en mobiltelefon befinner seg i umiddelbar nærhet. Denne støyen kommer fra det elektromagnetiske feltet som stråler ut fra alle elektriske apparater. Den letteste måten å unngå slik støy på er å plassere instrumentet i tilstrekkelig avstand fra slike forstyrrende støykilder. Disse kan også være dataskjermer, kraftige forsterkere, fjernsynsapparater osv. Sørg også for at instrumentet ikke utsettes for ekstrem varme, direkte sollys, fuktighet, støv eller andre ekstreme påvirkninger. Rengjøring Sørg for å holde instrumentet rent. Støv og skitt kan være en medvirkende årsak til at instrumentet går i stykker. Alle Rolands instrumenter inneholder elektronikk som kan ta skade av uheldige kombinasjoner av fuktighet, støv og fremmedelementer som kan skape kortslutninger. Pass derfor godt på ditt instrument. Når du skal fjerne støv og skitt bør du bruke en tørr, myk klut. Fjerning av fettflekker gjøres med en lett fuktet klut, eventuelt med litt oppvaskmiddel hvis flekkene er vanskelige å fjerne. Du må under ingen omstendigheter bruke rensevæsker som inneholder løsningsmidler. Pass også på at instrumentet ikke kommer i forbindelse med væsker (øl, mineralvann osv.) eller ting som kan skade instrumentet, for eksempel skarpe gjenstander osv. Det er ikke alle Roland instrumenter som har ekstern strømforsyning. Det er mange som har innebygget strømforsyning og som derfor bare leveres med en nettkabel. QUICK GUIDE 7

8 Alminnelig bruk Når du bruker instrumentet til daglig skal du ikke trykke overdrevent hardt på knapper osv. Knappene på instrumentet skal trykkes på uten bruk av hard kraft. Føler du at du er nødt til å trykke hardere enn vanlig bør du kontakte din autoriserte Roland-forhandler. Har du et instrument som bruker batterier, bør du først skifte til nye batterier og sjekke om dette løser problemet. Når du kobler til eller fra ledninger skal du holde i kontakten - ikke dra i selve ledningen. Det er helt normalt at elektroniske instrumenter blir varme når de er slått på. Når du transporterer ditt nye instrument bør du enten bruke en egnet transportkasse eller den originale emballasjen som instrumentet ble levert i. Ikke utsett instrumentet for voldsomme belastninger selv om det i blant kan være en fristelse... Sørg for å behandle ditt instrument med forsiktighet. Data Mange av Rolands instrumenter har innebygget minne til lagring av data (lyder, sequencerdata, brukeroppsett osv.) Hvis ditt instrument har dette, så husk å ta sikkerhetskopier av verdifulle data med jevne mellomrom, og under alle omstendigheter hvis instrumentet skal leveres til service på et verksted. Når du tar sikkerhetskopier skjer dette enten på det innebygde mediet (SD-kort, USB minne, CD og lignende) eller via MIDI til en datamaskin. For nærmere detaljer om dette kan du lese den engelske brukerveiledningen eller ringe Rolands brukerstøtte man-tors mellom kl og på telefon Vær oppmerksom på at de forskjellige lagringsmedier også skal håndteres med forsiktighet. Les mer om bruken av de enkelte lagringsmedier i din engelske manual. Reparasjon Skulle uhellet være ute så husk å kontakte din forhandler. Roland gir 2 års garanti på alle produkter og reparasjon, og service skal skje på et Roland-autorisert verksted. Du må under ingen omstendighet selv forsøke å reparere ditt instrument hvis det går i stykker. Dette vil kunne resultere i at din garanti ikke lenger gjelder. 8 QUICK GUIDE

9 Indledning Roland BK-7m er et handy og transportvenligt arrangermodul med næsten 450 forskellige musikalske stilarter, lagt i kategorier, så det er let at finde det rigtige arrangement. Hvert arrangement har 4 variationer, 4 indledninger, 4 fill in og 4 afslutninger, så selv indenfor en enkelt stilart er der mange variationsmuligheder. Du har selv fire live parter, som du kan spille med samtidig med arrangeren kører som backing track. Denne live del har mange forskellige lyde at vælge imellem, sådan at dit eget musikalske behov bliver dækket. QUICK GUIDE 9

10 Forklaring af knapper og paneler på BK-7m Frontpanelet [Volume] knap Denne knap styrer den generelle lydstyrke på BK-7m, ligesom den også styrer volumen på hovedtelefonudgangen. 2. [Audio In] knap Her styres indgangsniveauet på det signal, som modtages via [Audio In] jackstikkene på bagsiden af BK-7m. 3. [Balance] knap Denne knap styrer balancen mellem arrangement backingsporet og det, der bliver spillet live på BK-7m. 4. Display Dette display viser informationer og menuer på BK-7m. 5. [Menu] knap Ved at trykke på denne knap bliver der åbnet for de forskellige menuer og funktioner i BK-7m. Hvis knappen trykkes samtidig med [Exit] knappen, så kan der lyttes til de demosange, som findes på BK-7m. 6. [Exit] knap Brug denne knap for at komme tilbage til den forrige menu eller op til et højere niveau i menusystemet. 10 QUICK GUIDE

11 7. [Key] knap Denne knap kalder BK-7m s transponeringsfunktion frem. Transponeringen kan gælde for Music Styles, Songs og de fire parter, som kan spilles live. Hvis knappen lyser, så er transponeringsfunktionen aktiv. 8. [Track Mute/ Center Cancel] knap Denne knap giver mulighed for at lukke for den melodibærende part i den valgte SMF, eller til at dæmpe vokaldelen i en audiofil (wav eller Mp3), så man selv kan spille/synge den part. Hvis knappen holdes nede, vises der en menu i displayet, hvor bestemte dele/spor på en SMF MIDI fil kan slukkes. 9. [Cursor/Value] drejehjul Denne store drejeknap bruges til at flytte markøren rundt i displayet, til at vælge parametre og ændre på værdier. Ved at trykke på den, så kan funktioner vælges. 10. [One Touch] knap Når der er trykket på denne knap, så vil knapper [1-4] kunne bruges til hurtige valg af hukommelsesfunktioner. 11. [1/2/3/4 og MBS/LWR/UP2/UP1] knapper Disse knapper bruges enten til at udføre One Touch funktioner (hvis [One Touch] knappen lyser) eller til at tænde eller slukke for de 4 liveparter (Upper1,Upper2, Lower og Manual Bass). Hvis [Part] knappen lyser, så kan disse knapper holdes nede, og vise Partfunktioner i displayet, så en ny lyd kan vælges for den valgte Part. 12. [Part] knap Når denne knap lyser, så kan [MBS/LWR/UP2/UP1] bruges til at tænde eller slukke for de fire parter. 13. [Split] knap Denne knap bruges til at tænde for Splitfunktionen. Når knappen lyser og funktionen er aktiv, så vil toner under C4 spillet på et eksternt keyboard spille LWR,MBS og NTA parterne, hvis der er tændt for disse. På samme måde vil toner over C4 spille UP1 og UP2 parterne. 14. [Octave] knapper Denne knap bruges til at transponere liveparterne op eller ned i oktaver. 15. [Performance List] knap Tryk på denne knap for at kalde en Performance List frem på displayet. 16. [Performance Write] knap Denne knap bruges til at gemme Performanceindstillinger. Alt efter hvad displayet viser, kan knappen også bruges til at gemme Music Styles og Songs. 17. [USB Memory] knap Tryk på denne knap for at se en liste over de filer, som er gemt på USB hukommelsen, som er tilsluttet BK-7m USB port. QUICK GUIDE 11

12 18. [Rhythm Family] knapper Disse knapper vælger stilarten på den næste kategori af Music Styles, som du ønsker at bruge. Tryk på en af knapperne for at vise en liste over alle de Music Styles, som findes i kategorien. 19. [Tempo] knapper Disse knapper bruges til at hæve eller sænke tempoet på den valgte Music Styles eller Song. Hvis begge knapper trykkes ned samtidig, så bliver det oprindelige tempo valgt, det tempo, som er gemt i Music Style eller i Song. 20. [Sync Start] knap Med denne knap tændes eller slukkes Sync Start funktionen. Hvis funktionen er tændt, så kan en Music Style startes ved simpelt hen at spille en tone eller en akkord på det eksterne keyboard. 21. [Audio Rec] knappen Denne knap bruges til at starte optagelsen af det, som der spilles på BK-7m. Alt, hvad der høres ud af [Output] stikkene på bagsiden af BK-7m bliver optaget. 22. [Bass Inv] knap Brug knappen til at tænde eller slukke for Bass Inversionfunktionen. 23. [Tap Tempo] funktionen Tryk rytmisk flere gange på denne knap, og Music Styles eller Song tempoet på BK-7m vil vælge dette tempo. Hvis knappen holdes nede, vises et display med funktioner for den indbyggede metronom. 24. [Auto Fill In] knap Denne knap tænder for Auto Fill In funktionen, som sørger for, at en overgangsvariation afspilles, inden en ny Music Style Variation spilles. 25. [Variation 1/2/3/4] knapper Disse knapper bruges til at vælge en Music Style variation, dvs. enten en mere simpel eller en mere kompleks udgave af stilarten. 26. [Intro] knap Når der trykkes på denne knap, så spilles der en introduktion, inden Music Style afspilning starter. I hver stilart er der fire forskellige introduktioner, som vælges ud fra kompleksiteten af den Music Style (stilart), som er valgt. 27. [Ending] knap Når der trykkes på denne knap, så spilles der en afslutning, inden Music Style afspilning slutter. I hver stilart er der fire forskellige afslutninger, som vælges ud fra kompleksiteten af den Music Style (stilart), som er valgt. 28. [Start/Stop] knap Denne knap bruges til at starte eller stoppe afspilningen af en Music Style eller en Song. 12 QUICK GUIDE

13 Bagpanelet [USB Computer] stik Brug et USB kabel til at forbinde en computer til BK-7m 2. [USB Memory] stik Tilslut en ekstra USB-hukommelse til denne port 3. [Audio Input R & L/Mono] Disse indgange gør det muligt at tilslutte enheder, som sender line level på deres udgange. Det kan f.eks. CD/mp3-afspillere, synthesizere. [Audio input] knappen på frontpanelet styrer niveauet på disse indgange. 4. [Audio Input R & L/Mono] Disse udgange sender alle de audiosignaler, som bliver genereret af BK-7m sammen med de signaler, som bliver modtaget via [Audio Input] indgangene. 5. [Phones] tilslutning Brug dette stik, når et sæt hovedtelefoner skal tilsluttes. 6. [Video output] udgang Tilslut denne udgang til enten et TV eller til en ekstern monitor. 7. [Pedal Switch/Expression] tilslutning Til denne jackindgang kan du enten tilslutte en pedalomskifter (evt. af Rolands DP- serie), en fodomskifter (evt. en Boss FS-5U) eller en expressionpedal (evt. en Roland EV-5). 8. [Pedal FC-7] tilslutning I dette MIDI-stik tilsluttes der en Roland FC-7 pedal. Denne pedal kan bruges til at udføre forskellige funktioner. 9. [MIDI In & out] stik Her kan der tilsluttes MIDI-enheder. 10. [Power] omskifter Her tændes eller slukkes BK-7m. 11. [DC In] stik Her tilsluttes den medfølgende AC-adapter. QUICK GUIDE 13

14 Almindelig brug af BK-7m Lyt til Demosange på BK-7m 1. Tryk samtidig på knapperne [Menu] og [Exit] BK-7m spiller en række forskellige musikstilarter (Music Styles) og viser forskellige billeder i displayet. 2. Tryk på [Exit] knappen for at forlade demofunktionen. Omkring displayet og markørfunktionerne Her fortælles, hvordan informationer vises og hvordan du flytter markøren rundt i displayet. Her ses et display billede af hovedsiden Gældende takt. Takt art. Tempo Valgte fil type:.stl,.smf,.wav, mp3 Markør Navn på gældende fil Live part : UP12, UP2, LWR, MBS Den valgte lyd One Touch indikator Flytning af markøren og indstilling af parameterværdier 1. Drej på [Cursor/Value] hjulet for at flytte markøren hen til feltet på den parameter, som du vil ændre. 14 QUICK GUIDE

15 2. Tryk på [Cursor/Value] hjulet for at bekræfte din indstilling Feltet skifter fra hvid på sort baggrund til at være sort på hvid baggrund. Det fortæller, hvilken funktion, som du har fat i og betyder, at værdien kan ændres med [Value/Cursor] hjulet. 3. Drej på [Cursor/Value] hjulet for at ændre på parameterværdien. 4. Tryk på [Cursor/Value] hjulet for at bekræfte din indstilling. Baggrundsfarven skifter igen på feltet og betyder, at [Value/Cursor] hjulet igen kan bruges til at flytte markøren. Såden flyttes der mellem forskellige vinduer og menuer 1. Tryk på [Menu] knappen MENU Displayet ændres til 2. Drej på [Cursor/Value] hjulet for at flytte til den ønskede funktionsgruppe QUICK GUIDE 15

16 3. Tryk på [Cursor/Value] hjulet for at gå ind i funktionsgruppens undermenuer Displayet skifter til Prøv at vælge andre menuer ved at gøre følgende: A: Tryk på [Exit] knappen for at returnere til det overordnede menudisplay. B: Drej på [Cursor/Value] hjulet for at flytte til den ønskede funktionsgruppe og tryk på [Value/Cursor] hjulet for at gå ind i funktionsgruppen under menuer C: Tryk og hold [Exit] knappen nede for at gå tilbage til BK-7ms hovedside. Wizard connection Wizardfunktionen er en smart MIDI-funktion, der hjælper med MIDI-indstillingerne, hver gang du tilslutter et nyt MIDI-instrument til BK-7m. Funktionen er med til at spare dig for mange indstillinger, så derfor er det en god ide at bruge funktionen. 1. Tilslut en MIDI-ledning fra det eksterne MIDI-instrument til [MIDI in] indgangen på BK-7m. BK-7m vil opfange signalet og vise følgende på displayet: Hvis dette ikke sker, så tryk på en tangent eller lignende, så der bliver sendt en MIDI-besked fra det eksterne instrument. Det vil få samme besked op på displayet. 2. Tryk på [Cursor/Value] hjulet for at vælge Wizard funktionen. 3. Drej på [Cursor/Value] hjulet for at vælge en instrumentkategori og tryk derefter på hjulet for at bekræfte din indstilling. 16 QUICK GUIDE

17 Følgende katagorier er mulige: Digital Piano, Accordion, Master Keyboard, Guitar, Digital Organ, Computer/ Sequencer. 4. Alt efter hvilken kategori, som du vælger, vil du blive spurgt om en række forholdsvis enkle spørgsmål. Hvis du bliver usikker omkring de enkelte spørgsmål, så læs i den engelske manual på siderne 23-26, hvor en udførlig vejledning omkring hver enkelt spørgsmål er gennemgået. 5. Efter du har svaret på den række af spørgsmål, vil du blive spurgt, om du vil gemme de indstillinger, som Wizard funktionen har lavet omkring det tilsluttede MIDI-keyboard. 6. Tryk på [Cursor/Value] knappen for at gemme dine indstillinger. QUICK GUIDE 17

18 Spil på liveparterne med BK-7m BK-7m indeholder 4 parter, der kan spilles i real tid eller live via MIDI. De kaldes UP1, UP2, LWR og MBS. Enten en eller flere (op til fire) kan spilles på en gang. Du kan vælge den ønskede lyd for alle fire parter. Tænd og sluk for de fire liveparter 1. Tryk på [Part] knappen (den lyser) 2. Tryk på knapperne 1/2/3/4 for at tænde eller slukke for de fire parter. Hvis knapperne lyser, når [Part] knappen er aktiveret, så er de pågældende parter tændt. Vælg lyd (Tones) for hver af de fire parter På BK-7m kaldes en lyd, som er tildelt en af de fire liveparter, for en Tone. Vi bruger samme terminologi her. Man vælger en Tone for en part på flere forskellige måder. De beskrives her. Vælg en Tone ved at bruge [Part] knappen 1. Tryk på [Part] knappen. Displayet viser de fire lyde, som på nuværende tidspunkt er tildelt hver af de fire parter. 2. Drej på [Cursor/Value] knappen for at vælge den af de fire lyde, som du vil ændre. 3. Tryk på [Cursor/Value] knappen for at komme til den underliggende menu, hvor lyde i denne kategori vises. 4. Hvis du vil hente lyde fra en anden kategori, så tryk igen på [Cursor/Value] knappen. 5. Drej på [Cursor/Value] knappen for at vælge den kategori af instrumenter, som du ønsker. Tryk på [Cursor/Value] knappen for at bekræfte dit valg. 6. Drej på [Cursor/Value] knappen for at vælge den lyd, som du ønsker. 7. Spil nogle toner på det eksterne keyboard for at lytte til den valgte lyd. 8. Tryk på [Exit] knappen for at forlade menuen, hvor lyde vælges. 18 QUICK GUIDE

19 Vælg lyd ved at bruge [UP1][UP2][LWR] eller [MBS] knapperne 1. Tryk og hold en af knapperne [UP1][UP2][LWR] eller [MBS] nede. Displayet skifter og viser den lyd, som i forvejen er valgt til denne part. 2. Hvis du vil hente lyde fra en anden kategori, så tryk igen på [Cursor/Value] knappen. 3. Drej på [Cursor/Value] knappen for at vælge den kategori af instrumenter, som du ønsker. Tryk på [Cursor/Value] knappen for at bekræfte dit valg. 4. Drej på [Cursor/Value] knappen for at vælge den lyd, som du ønsker. 5. Spil nogle toner på det eksterne keyboard for at lytte til den valgte lyd. 6. Tryk på [Exit] knappen for at forlade menuen, hvor lyde vælges. Vælg en lyd direkte fra hovedsiden 1. Hvis hovedsiden ikke bliver vist, så tryk og hold [Exit] knappen nede for at vælge siden. 2. Drej på [Cursor/Value] hjulet for at vælge partindikationen, og tryk derefter på [Cursor/Value] hjulet. 3. Drej på [Cursor/value] hjulet for at vælge den livepart, hvis Tone du vil ændre. Navnet på den lyd vises, som i forvejen var valgt. 4. Drej på [Cursor/Value] hjulet for at flytte markøren hen til navnet på den gældende Tone. 5. Tryk på [Cursor/Value] hjulet. 6. Hvis du vil hente lyde fra en anden kategori, så tryk igen på [Cursor/Value] knappen. 7. Drej på [Cursor/Value] knappen for at vælge den kategori af instrumenter, som du ønsker. Tryk på [Cursor/Value] knappen for at bekræfte dit valg. 8. Drej på [Cursor/Value] knappen for at vælge den lyd, som du ønsker. 9. Spil nogle toner på det eksterne keyboard for at lytte til den valgte lyd. 10. Tryk på [Exit] knappen for at forlade menuen, hvor lyde vælges. QUICK GUIDE 19

20 MusiC Style funktioner Musikstilarter Roland BK-7m kan selv generere interaktive akkompagnementer ud fra den musik stilart, Music Style, som du har valgt. Der ligger 433 forskellige Music Styles i BK-7m, som er inddelt i 10 stilartfamilier. Akkompagnementet følger de akkorder, som du spiller på et tilsluttet MIDI-keyboard og BK-7m bruger en bestemt MIDI-part til at modtage denne information. Denne information kaldes Note-to- Arranger eller forkortet NTA, og du bestemmer, hvilken MIDI-kanal, som sender denne besked. NTA-kanalen er bestemt ud fra den Wizard, som du brugte i forrige kapitel. Se evt. på skemaet på side 26 i den engelske manual, hvis du er i tvivl om, hvilken MIDI-kanal, som styrer arrangerdelen af BK-7m i forhold til den valgte Wizard. Indstil balancen mellem arrangement og liveparterne Du kan bruge [Balance] knappen til at styre forholdet mellem arrangement og de parter, som du spiller oven på arrangementet (liveparter). Drej knappen mod Backing hvis du vil have arrangementet højere eller drej knappen mod Part, hvis du vil have liveparterne højere. Start med et udgangspunkt, hvor knappen er i kl.12 positionen. BALANCE 20 QUICK GUIDE

21 Brug Music Styles Start/Stop Denne knap starter og stopper Music Styles. Når Music Styles spiller, så blinker knappen i det valgte tempo med grønt lys på fjerde-delene og med et rødt lys på hvert et-slag i takten. Sync Start Denne knap styrer funktionen Sync Start. Hvis knappen ikke lyser, er funktionen inaktiv. Hvis knappen lyser rød, så starter den valgte Music Style, når du spiller en tone eller en akkord på MIDI-keyboardet. Brug [Start/Stop] knappen, når Music Style skal stoppe. Hvis knappen derimod lyser grøn (du vælger funktionen ved gentagne tryk på knappen), så både startes og stoppes Music Style med MIDI-keyboardet. Så længe en eller flere tangenter er trykket ned, så spiller Music Style. QUICK GUIDE 21

22 Variation [1], [2], [3], [4] Disse knapper bruges til at vælge kompleksiteten på Music Style arrangementet Hvis knappen [1] lyser, så afspilles det mest enkle arrangement Hvis knappen [2] lyser, så afspille et arrangement, der er lidt mere komplekst og samtidig kan bruges som en god variation af [1]. Hvis knappen [3] lyser, så afspilles en variation, som i mange tilfælde vil fungere godt til det første omkvæd. Hvis knappen [4] lyser, så afspilles det arrangement, der er mest komplekst og som er god at bruge f.eks. i en bro eller i de sene omkvæd i arrangementet. Intro Med denne knap vælges der at BK-7m afspiller en musikalsk introduktion. Hvis Knappen lyser, inden at Music Style er startet, så vil en start af Music Style betyde, at der startes med en intro. Hvis knappen aktiveres, mens Music Style spiller, så vil den valgte variation bliver erstattet af en intro på det næste et-slag. Efter at introduktionen er afspillet, så vendes der tilbage til den sidst valgte variation. Der er 4 forskellige introduktioner, der kan vælges med variationknapperne, igen ud fra devisen, at kompleksiteten øges med variationtallet. 22 QUICK GUIDE

23 Ending Med denne knap vælges der at BK-7m AFSPILLER en musikalsk slutning. Hvis Knappen lyser, inden at Music Style er startet, så vil en start af Music Style betyde, at der startes med en slutning og derefter stoppes afspilningen. Hvis knappen aktiveres, mens Music Style spiller, så vil den valgte variation bliver erstattet af en afslutning på det næste et slag og efter at afslutningen er afviklet, så vil Music Styleafspilningen stoppe. Der er 4 forskellige slutninger, der kan vælges med variationknapperne, igen ud fra devisen, at kompleksiteten øges med variationtallet. Bass Inv Denne knap bruges til aktivere Bass Inv funktionen. Hvis knappen ikke lyser, så vil bassen i det valget arrangement altid spille grundtonen i den akkord, som der spilles på tangenterne. Hvis knappen derimod lyser, og Bass Inv funktionen er aktiv, så vil bassen altid spille den laveste tone i den akkord, som der spilles på tangenterne. Funktionen vil selvfølgelig kun give forskellig resultat, hvis nogle af akkorderne omvendes. QUICK GUIDE 23

24 Auto Fill In Når denne funktion er aktiveret og knappen lyser, så vil der altid spilles en Fill In variation som indgang ind i en ny valgt variation. Vælg Music Styles 1. Tryk på en af [Rhythm Family] knapperne for at vælge en af de 10 forskellige stilart kategorier. Den pågældende knap lyser og displayet viser de Music Styles, som findes i denne kategori (Family). 2. Drej på [Cursor/Value] hjulet for at vælge den ønskede Music Style, og tryk derefter på hjulet for at bekræfte dit valg. 24 QUICK GUIDE

25 Afspil Music Styles 1. Tilslut en MIDI controller/keyboard ved at bruge et MIDI-kabel. 2. Indstil BK-7ms [Volume] knap til et passende niveau. VOLUME 3. Indstil [Balance] knappen til midterpositionen kl. 12. BALANCE 4. Tryk på [Intro] knappen, så den lyser. Når du nu begynder at afspille en Music Styles, vil arrangementet begynde med en intro. QUICK GUIDE 25

26 5. Tryk på en af Variationknapperne [1], [2], [3], [4] for at indikere den kompleksitet, som du ønsker, at introduktionen skal afspille med. 6. Spil en akkord på din MIDI controller/keyboard. Akkorden bliver vist i displayet 7. Tryk på [Start/Stop] knappen for at starte Music Styleafspilning. 8. Spil forskellige akkorder på dit MIDI-keyboard og lyt efter, hvordan arrangementet følger dine akkordskift. 9. Tryk på [Auto Fill In] knappen, så den lyser. 10. Tryk på en af de fire variationknapper for at vælge en ny variation indenfor den valgte Music Style. Prøv både at trykke på Variationknapperne før og efter den sidste fjerdedel i takten. Fill in'et slutter enten takten eller starter i næste takt. 11. Prøv eventuelt at ændre tempoet på arrangementet ved enten at bruge Tap Tempo funktionen, eller ved at ændre tempoet i displayet vha. [Cursor/Value] hjulet 12. Tryk på [Ending] knappen på et musikalsk velvalgt sted for at gå over i en slutning og derefter stoppe Music Styleafspilning. Brug af One Touch funktionen One Touch funktionen er en let måde at ændre flere ting på én gang blot ved at trykke på en knap. Dels kan funktionen vælge en ny lyd, men funktionen kan også ændre tempo, taktart og lignende på den valgte Music Style. 1. Vælg den ønskede Music Style. 2. Tryk på [One Touch] knappen, så den lyser. De fire knapper [1], [2], [3], [4] får nu en ny funktion og vælger nu blandt de fire One Touch hukommelser i stedet for at dirigere variation i Music Style. Tryk på en af de 4 knapper. 26 QUICK GUIDE

27 3. Start afspilning af en Music Style. 4. Spil en melodi på det tilsluttede MIDI-keyboard og lyt både til Music Style og til lyden, som spiller melodien. 5. Vælg en anden One Touch hukommelse end den, der valgt. Hør hvad der sker med lyden og arrangementet, når du igen spiller på keyboardet. QUICK GUIDE 27

28 BK-7m som USB-afspiller Der er mulighed for at bruge BK-7m som SMF og audioafspiller. Filerne kan afvikles fra en USB-hukommelse. Denne hukommelse kan også bruges til at afvikle eksterne Music Styles. Klargør en USB-hukommelse til brug på BK-7m. På din computer kopier enten Music Styles, SMF MIDI files eller audio over på en USB-hukommelse, som er købt til formålet. BK-7m kan forstå følgende filer: Music Styles :.stl SMF :.mid eller.kar Audio files:.mp3 (44.1 khz/ kbps) eller.wav (44.1 khz/16 bit). Tilslut USB-hukommelsen til BK-7m. Efter nogle sekunder viser displayet, hvad der er på USB-hukommelsen enten i mapper eller i filnavne, alt efter hvordan den er forberedt på computeren. En Music Style har symbolet stl, en SMF fil har symbolet smf, en audiofil har navnet mp3 eller wav mens en folder vises med en grafisk indikation. Drej [Cursor/Value] hjulet for at vælge den fil, som du ønsker at afspille. Hvis du ønsker at vælge en fil fra en folder, så må du først vælge folderen, trykke på hjulet og derefter vælge filen i foldermenuen. 28 QUICK GUIDE

29 Tryk på [Cursor/Value] hjulet for at vælge filen til afspilning på BK-7m. Afspil en Song fra en USB-hukommelse 1. Vælg en Song (SMF eller audio file) på USB hukommelsen som fortalt i forrige kapitel. 2. Tryk på [Start/Stop] knappen for at afspille filen. 3. Hvis der er behov for det, så kan du ændre tempoet på den valgte song. Det kan enten gøres ved at bruge [<][>] tempoknapperne eller ved at trykke rytmisk på [Tap Tempo] knappen. MP3 og wavfiler kan lyde underligt, hvis du vælger et tempo, som er langt væk fra det oprindelige. Prøv at holde dig indenfor +-25% i forhold til det oprindelige tempo. QUICK GUIDE 29

30 4. Tryk på [Start/Stop] knappen for at pause afspilningen. 5. Tryk igen på [Start/Stop] knappen for at genoptage afspilningen. 6. Tryk på [Sync Start] knappen for at stoppe afspilningen. 7. Du kan bruge [Intro] og [Ending] knapperne til at spole frem eller tilbage i afspilningen. Disse funktioner er indikeret med symboler under knapperne. 30 QUICK GUIDE

31 Andre vigtige funktioner Transponer i halvtoner Denne funktionen giver mulighed for at transponere BK-7m i halvtonespring, således at der kan transponeres i forhold til f.eks. din vokals begrænsninger. 1. Tryk på [Key] knappen KEY 2. Displayet skifter til 3. Drej på [Cursor/Value] hjulet for at transponere til den ønskede værdi. Der kan transponeres -6 halvtoner ned og +5 halvtoner op. 4. Tryk på [Cursor/Value] hjulet for at bekræfte valget. [Key] knappen lyser for at indikere, at der er transponeret. 5. Du kan også ændre på den måde, som der bliver transponeret på. Flyt med [Cursor/Value] hjulet markøren ned i Mode feltet. Her kan der med hjulet vælges mellem tre transponeringstilstande: Song, Part eller Song/Part. Song giver kun transponering af Song, mens Part kun giver transponering af de parter, som spilles live. Song/Part vælger transponering af begge. QUICK GUIDE 31

32 Transponer i oktaver Med denne funktion kan du vælge at transponere en eller flere af de fire liveparter i oktav trin. 1. Tryk på [Octave] knappen. OCTAVE Displayet skifter til 2. Displayet viser oktavindstillingerne for de fire liveparter. 3. Brug [Cursor/Value] hjulet til at vælge den af de fire parter, som du ønsker at ændre oktaveringen på. 4. Tryk på hjulet, og drej derefter på hjulet for at skifte oktav. Du kan ændre oktaveringen op eller ned med +-4 oktaver. 32 QUICK GUIDE

33 Brug af Track Mute og Center Cancel På en almindelig mp3/wav-fil vil vokalen være tilstede i musikken. Denne vokal kan dæmpes betydeligt ved at bruge funktionen Track Mute/Center Cancel. Hvis du derimod bruger en SMF MIDI-fil, så vil melodien sandsynligvis spilles af et instrument. Dette instrument eller andre instrumenter (Tracks) kan slukkes ved hjælp af Track Mute/Center Cancel. 1. Tryk på [Track Mute] (Center cancel) knappen, så den lyser. Funktionen er nu aktiv. MELODY MUTE NT 2. Tryk igen på [Melody Mute] (Center cancel) knappen, så den ikke lyser. Funktionen er nu inaktiv. 3. Hvis du vil slukke for en anden MIDI-kanal end kanal 4 (standard), så afspil en SMF Song og tryk og hold [Track Mute] knappen nede. 4. Drej på [Cursor/Value] hjulet for at flytte dig til den kanal, som du vil lukke for. Tryk på [Cursor/Value] hjulet. 5. Drej på [Cursor/Value] hjulet. M betyder, at der er lukket for kanalen. Intet symbol betyder, at kanalen spiller. 6. Hold [Exit] knappen nede, så du kommer tilbage til hovedsiden. QUICK GUIDE 33

34 Brug af Splittilstand Splittilstand er god at bruge, hvis du f.eks. har et digital piano som controller for BK-7m. Når Split Mode er aktiv, vil toner spillet under splitpunktet på keyboardet automatisk sendes til parterne MBS, LWR og NTA, mens toner spillet over splitpunktet bliver sendt til parterne UP1 og UP2. Funktionen gælder kun, hvis den tilsluttede keyboardcontroller kun sender på en MIDI-kanal og hvis BK-7m via sin Wizard indstilling er sat til at modtage på en MIDI-kanal. 1. Tryk på [Split] knappen, så knappen lyser. SPLIT Splitpunktet er i de fleste tilfælde C4, men hvis Digital Piano er valgt som Wizard, så er splitpunktet F#3. Det er dog muligt at ændre splitpunktet, læs evt. side 59 i den engelske manual. 2. Tryk igen på [Split] knappen, så den ikke lyser, hvis du vil ud af Splitfunktionen. Brug af metronom I mange situationer under forberedelse og øvning af et arrangement, kan det være godt at høre et metronomslag. Dette er selvfølgelig muligt i BK-7m og gøres på følgende måde. 1. Tryk og hold [Tap Tempo] knappen nede. 34 QUICK GUIDE

35 Displayet skifter til 2. Drej på [Cursor/Value] hjulet for at vælge Metronome feltet. 3. Tryk på hjulet for at vælge menuen. 4. Drej på hjulet for at vælge On og tryk derefter igen på hjulet for at bekræfte. 5. Metronomen høres nu, hvis du afspiller en SMF-fil eller hvis du bruger arrangerdelen på BK-7m. Metronomen bruges ikke, når en audiofil afspilles. 6. Metronomen tages af igen ved at bruge samme metode, dog ved at vælge Off i metronomfeltet. QUICK GUIDE 35

36 Optag det, du spiller på BK-7m Alt, hvad der høres ud af udgangen på Roland BK-7m, kan optages, gemmes på en USB-hukommelse og senere afspilles. Det gælder også de signaler, som modtages via [Audio in] stikkene på bagsiden af BK-7m. 1. Tilslut en USB-hukommelse til BK-7m, hvorpå du vil lave din optagelse. 2. Forbered din optagelse, både med hensyn til Music Styles, lyde på liveparterne og balance på backing, effekter og lignende. 3. Når alt er klart, så tryk på [Audio Rec] knappen. Den blinker. 4. Tryk på [Start/stop] knappen. Din optagelse går igang, og [Audio Rec] knappen lyser konstant gennem hele optagelsen. Gennemfør alt det musikalske arrangement, som du har forberedt. 5. Slut derefter optagelsen ved enten at trykke på [Audio Rec] knappen eller på [Start/Stop] knappen. 6. Du får derefter følgende meddelse på displayet 36 QUICK GUIDE

37 6. Herfra kan du vælge at gemme optagelsen ved at trykke på [Write] knappen, eller vælge ikke at gemme din optagelse ved at trykke [Exit]. I første tilfælde vil din optagelse blive gemt i folderen My Recordings med et fortløbende nummer og i sidste tilfælde vil du blive *spurgt om at bekræfte, at du ikke vil gemme. Drej hjulet over på Yes og derefter tryk på hjulet igen for at slette. 7. Du kan afspille din netop indspillede optagelse ved at trykke på [Start/Stop]. Hvis du senere vil afspille din optagelse, så bruger du samme metode som beskrevet under afspilning fra USB-hukommelse. Dine optagelser ligger i folderen My Recordings. Hermed slutter denne Quick Guide for Roland BK-7m. Læs i den engelske manual, hvis du vil have yderligere informationer omkring BK-7m. Her kan du bl.a. læse om, hvordan du sætter dine Music Styles sammen i en Performance list. Held og lykke med din nye Roland BK-7m arranger. QUICK GUIDE 37

38 noter 38 QUICK GUIDE

39 noter QUICK GUIDE 39

40 xxxxxx (DK/NO) xxxxxxxxx ROLAND SCANDINAVIA AS DENMARK Skagerrakvej 7 P.O. Box 880 DK-2100 Copenhagen SWEDEN Mårbackagatan 31, 4tr SE Farsta NORWAY Lilleakerveien 2 P.O. Box 95, Lilleaker NO-0216 Oslo FINLAND Vanha Nurmijärvent. 62 FIN Vantaa

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og bliv medlem af MY ROLAND Rolands VIP klub.

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og bliv medlem af MY ROLAND Rolands VIP klub. DR-3 (DK/NO) DR-3 DANSK BRUGSANVISNING RSC-0609 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og bliv medlem af MY ROLAND Rolands VIP klub. Hvis du

Læs mere

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og bliv medlem af MY ROLAND Rolands VIP klub.

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og bliv medlem af MY ROLAND Rolands VIP klub. RC-505 (DK/NO) RC-505 DANSK BRUGSANVISNING RSC-1013 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og bliv medlem af MY ROLAND Rolands VIP klub. Hvis

Læs mere

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og bliv medlem af MY ROLAND Rolands VIP klub.

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og bliv medlem af MY ROLAND Rolands VIP klub. GT-10B (DK/NO) GT-10B DANSK BRUGSANVISNING RSC-0794 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og bliv medlem af MY ROLAND Rolands VIP klub. Hvis

Læs mere

FR-3X/FR-3XB (DK/NO)

FR-3X/FR-3XB (DK/NO) FR-3X/FR-3XB (DK/NO) FR-3X/FR-3XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0874 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og bliv medlem af MY ROLAND Rolands VIP

Læs mere

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub.

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub. TD-15/TD-11 (DK/NO) TD-15/TD-11 DANSK BRUGSANVISNING RSC-0971 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 VK-8M DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange år, er det altid dejligt at få et nyt instrument. Vi har skrevet denne Quick Guide,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub.

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub. BK-5 (DK/NO) BK-5 DANSK BRUGSANVISNING RSC-0957 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub. Ved online

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Din bruksanvisning YAMAHA P-255 http://no.yourpdfguides.com/dref/5513902

Din bruksanvisning YAMAHA P-255 http://no.yourpdfguides.com/dref/5513902 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning Modem til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Microphone DM20 Dansk

Microphone DM20 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM20 3 Funktioner Microphone DM20 4 Sådan kommer

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere