måløv sport Farvel og tak! Måløv Badminton Club Måløv Boldklub Måløv Idræts Forening Medlemsblad for 64. årgang nr. 1 - og sidste marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "måløv sport Farvel og tak! Måløv Badminton Club Måløv Boldklub Måløv Idræts Forening Medlemsblad for 64. årgang nr. 1 - og sidste marts 2015"

Transkript

1 måløv sport Medlemsblad for Måløv Badminton Club Måløv Boldklub Måløv Idræts Forening 64. årgang nr. 1 - og sidste marts 2015 Farvel og tak! Efter 63 år må vi desværre sige farvel, og ikke på gensyn. Tidernes ugunst gør at bladet Måløv Sport desværre må erkende, at det ikke længere er muligt for sportsklubberne i Måløv at bringe sine meddelelser ud til samtlige husstande i 2760 Måløv og dele af 2750 Ballerup grundet økonomiske vanskeligheder. Dalende annonceindtægter og trængt økonomi hos foreningerne gør nu en lukning af bladet nødvendig. Bladdøden har beklageligvis også ramt Måløv Sport. Det er lidt vemodigt at skulle sige farvel til en gammel og kendt ven. Forhåbentlig lykkes det foreningerne at komme ud med deres budskab på anden vis. Alle de elektroniske medier er eller bliver indført i foreningerne som afløser for den frie presse til at sprede nyheder og tilbud i Måløv og omegn. Der skal her lyde en stor tak til annoncørerne, som i årenes løb har vist bladet og dermed foreningerne interesse med en annonce. Således er bladet udkommet med foreningernes budskaber til alle i Måløv og omegn i 63 år. Farvel og tak, Gustav Blomberg Redaktør

2 MÅLØV BADMINTON CLUB Badminton. Måløv Idræts Forening Formand: Karsten Friis Tlf: , Det er med megen vemod, at vi nu skal sige farvel til Måløv Sport. Bladet har været en del af dagligdagen i Måløv og omegn i ikke mindre en 63 år. Bladet har bragt nyt fra arrangementer, turneringer og kampe og har informeret medlemmer og andre interesserede om kommende tiltag. Men vi må se i øjnene, at tiderne har ændret sig. Kommunikation og informationsudveksling foregår i dag langt mere effektivt elektronisk. Efter MBC s mening står nytteværdien af et trykt blad ikke længere mål med omkostningerne, og derfor står MBC ved den svære beslutning at lukke bladet. Måløv Badminton Club vil fremover informere gennem hjemmesiden: dk, Facebook samt til medlemmerne. Endvidere vil klubben stadig bringe reportager og lignende i Ballerup Bladet og Ledøje-Smørum og Måløv Avis. Som et passende punktum for Måløv Sports historie kan Ib Andersens indlæg i det første nummer af Måløv Sport fra januar 1952 læses igen. Denne gren af sporten indenfor Maaløv Boldklub blev startet for ca. 5 år siden på initiativ af trafikassistent Magnussen og postekspedient I. Jørgensen. De første par år var der overmåde stor tilslutning, men efterhånden svækkedes interessen, og i en periode var der næsten ingen deltagere, men i år har der atter meldt sig mange, og det har til dato været en meget fin Sæson. Der har været arrangeret en venskabsmatch med F. B. C. (Frederikssund Badminton Club), hvor vi desværre måtte se os besejret med 10-2, og sejren var ganske retfærdig, idet vi var dem meget underlegne i såvel placeringsevne som hurtighed. Det skal nævnes, at de vundne kampe i denne match var singlekampe for damer, hvor især frk. Carstensen vandt en meget overlegen sejr, men hun har, så vidt mig bekendt, heller ikke tabt en eneste singlekamp i de 5 år, hun har spillet. I den sidste del af sæsonen er der planlagt venskabsmatch med Ganløse B. C., Stenløse B. C. og Værløse B. C., hvor vi håber at kunne hjemføre finere resultater end mod F. B. C. Såfremt nogle af læserne får interesse for denne sportsgren (den kan dyrkes af alle mellem år), bedes alle henvendelser rettet til Ib Andersen Liljevangsvej 34, st. tv. efter kl. 18,30. (I parentes bemærket, så spillede Ib selv længe efter, han blev 80 år). Formand: Uffe Mortensen / MIF MIF Den gamle redacteur og bladet Andetsteds i denne den sidste udgave af Måløv Sport finder vi en liste over bladets redaktion i alle årene fra den spæde start i 1952 og til nu. Ét navn optræder bemærkelsesværdigt mange gange på listen ud af bladets 63 leveår har Gustav Blomberg haft en ikke ubetydelig finger med i spillet i de 62 de sidste 35 år som eneredaktør. Det er ikke ofte man ser en så dedikeret indsats over så mange år. Nu tror læseren måske at det er et simpelt job at være redaktør for sådan et lille blad? Men nej, også for et lille blad skal der indsamles indlæg, der skal læses korrektur, der skal opkræves betaling fra foreninger og sponsorer, regnskabet skal føres, og ikke mindst skal annoncørerne passes og presses specielt i dårlige tider er det et surt slæb at rende forretninger og firmaer på dørene for at tegne nye annoncer, fastholde de eksisterende, og rykke for ubetalte regninger. Det virker som om det er 100 år siden, men nej: Nymodens teknikker som EDB, PC ere og lignende har i denne sammenhæng ikke mange år på bagen, og i det meste af Måløv Sports levetid var en af de tunge opgaver at sætte bladet op det vil sige at maskinskrive de leverede indlæg, således at de kunne passes ind og placeres på plader side for side, klar til trykkeriet. Det arbejde udførte Gustav sammen med sin kone Erna, samtidig med at de var grundpillerne i Måløv Idræts Forening. Og for resten havde de da også et civilt job ved siden af. Det er med vemod vi i Måløv Idræts Forening tager afsked med Måløv Sport, men samtidig letter vi på hatten for Gustav Blomberg, i taknemmelighed for den store indsats han har gjort gennem årene. Eller sagt med et mere opdateret udtryk: Respekt! 2 måløv sport Nr. 1- og sidste, marts

3 Måløv Sport I 1952 tog den daværende bestyrelse i Maaløv Boldklub initiativ til at udsende et blad ikke til medlemmerne alene, men til samtlige husstande i Måløv og omegn. Der blev tegnet annoncer af (næsten) samtlige forretninger, firmaer og håndværkere i Måløv. Det første nummer havde 23 annoncer, og allerede næste nummer 28 stk. Gennem rigtig mange år var det grundlag nok til at bladet kunne eksistere og udkomme hver anden måned. Senere blev det til hver måned i nogle år, for så at reducere udgivelserne gradvist til igen at udkomme hver anden måned. I mange år var det annonceindtægten der dækkede udgivelsen, senere var det dog nødvendigt for de tilsluttede foreninger at yde et tilskud et tilskud der blev større og større i årenes løb, og som nu blandt andet er medvirkende til bladets lukning. I 1952 var Maaløv Boldklub ene om at tilbyde aktiviteter som fodbold, håndbold, badminton, bordtennis og gymnastik. Det var en klub med ovennævnte som afdelinger. Efterhånden som klubben/afdelingerne voksede, blev det sværere at administrere, og i 1972 var der fuld enighed om at opdele klubben, således at fodboldafdelingen beholdt navnet Maaløv Boldklub, håndboldafdelingen blev til Måløv Håndbold Club, badmintonafdelingen blev til Måløv Badminton Club, og gymnastikafdelingen blev til Måløv Idræts Forening. Bordtennisafdelingen forblev i Maaløv Boldklub og er siden ophørt. Måløv Sport blev en selvstændig forening med det ene formål at videreføre bladet for de foreninger der ønskede det. I årenes løb har også Måløv Skytteforening, Måløv Old Boys, M.B. s Venner og Måløv Judo Klub været medlemmer af Måløv Sport. TAK Til de foreninger der i tidens løb har stået bag udgivelsen af Måløv Sport skal der lyde en stor tak.tak for samarbejdet omkring bladet, som jeg har haft den glæde at kunne arbejde med og sørge for kom på gaden i mange år. Tak til medarbejder gennem flere år Grete Plum, der har redigeret det indsendte stof fra foreningerne på bedste vis. Tak til Ole Jensen, bladets revisor igennem en lang årrække for god og kritisk revision. Tak til trykkeriet Knudtzon Graphic A/S og ForbrugerKontakt for godt samarbejde og rettidig levering i flere år. Øvrige trykkerier de forløbne 63 år har været Ballerup Eksprestrykkeri, ABC- Tryk, Gladsaxe Bogtryk og Reprografisk Service. Gustav Blomberg Den gamle redacteur KLIP FRA 63 ÅR I MÅLØV SPORTS ARKIV I april 1952 stod der bl.a. "---flere møder afholdt med kommunens øvrige sportsforeninger. Enighed om at rette hen vendelse til kommunen for at få fastsat afgift for leje af boldbane og gymnastiksal, i stedet for een betaling for boldbane og timebetaling for gymnastiksal. Specielt for Måløv ønskede man lys i klubhuset. På det sidste møde, hvor sognerådsformand, Ove Hansen, var tilstede, lovede sognerådsformanden "---at fremlægge foreningernes ønsker for sognerådet ". Endvidere kunne Ove Hansen fortælle, ---at det var nær forestående med et nyt baneanlæg i Måløv". Måløv Boldklub fejrer 20 års fødselsdag den 21. februar 1955, og den 5.marts opfører klubbens amatører "Den kloge mand". August samme år Kommunalbestyrelsen har ladet foretage jordprøver syd for nuværende anlæg (d.v.s. på dyrlæge Dams mark). DBU skal udtale sig om området er egnet til sportsplads. (Dyrlæge Dams mark er det område, der i dag har fodboldbaner incl. grusbane ud for Måløvhallen). I december stod der at læse: "Kommunalbestyrelsen har på sit novembermøde vedtaget at købe ca. 10 tdr. land af dyrlæge Dams jord for at anlægge en sportsplads, der også skal indeholde cindersbane og springgrav. Måske også et grønt område i lighed med anlægget i Ballerup ". (Ja, sådan stod der i 1955). I 1957 blev kontingentet reguleret. Alle seniorer betaler ens kontingent, 4 kr. pr. måned og juniorer 1,50 kr. pr måned. Lovændringer i 1958 betød, at der oprettes afdelingsbestyrelser for de enkelte afdelinger. Formændene indtræder i hovedbestyrelsen. Redegørelse for planerne til det nye idrætsanlæg, og lidt historie, fyldte forsiden i august I uddrag: Allerede ved indvielsen i 1937 af den nuværende sportsplads, (der hvor Måløv Skole ligger i dag) var pladsen for lille. Så rykker vi frem til 2. december 1954, hvor MB sender en ansøgning til kommunen. 17. december svarer kommunalbestyrelsen, at klubbens bestyrelse vil blive indkaldt til møde. Det var altså 17. december Først den 19. oktober 1956 meddeles det, at man desværre ikke har haft mulighed for at afholde det ønskede møde. Det er nu 21 år siden den nuværende sportsplads, som aldrig har haft de reglementerede mål, blev indviet. I heldigste tilfælde vil vi om 2 år tage den ny bane i brug. Det var i øvrigt også i 1958, at fhv. minister og folketingsmand Frode Jakobsen holdt båltalen ved klubbens årlige Sct. Hansfest. 31. august brændte Måløv skole, og badminton måtte aflyses i den kommende sæson. Valg til kommunens ungdomsnævn i Kommunens foreninger, undtagen idrætsforeningerne, fik lejlighed til at indvælge repræsentanter. Efter indsigelse lykkedes det kommunens 7 idrætsforeninger at få een repræsentant i nævnet, dog uden stemmeret. Valgt blev Arne Larsen fra Skovlunde Idrætsforening. 1. februar 1960 har Måløv Boldklub 25 års jubilæum. Klubbens 25 første år beskrevet. Billedet af klubbens første bestyrelse, som var Peter Christensen, formand, Almer 4 måløv sport Nr. 1- og sidste, marts

4 Jensen, kasserer, Johannes Madsen, Chr. Petersen, Hans Nielsen, Aage Olsen og Helmuth Nielsen. August 1959 kom den første (senere kom 7 til) store sommerfest i den nye skolegård. Diverse boder, optræden af Børge Bergs rulleskøjtedansere, asfaltbal. Overskud kr. 25. september blev Ballerup -Måløv- Skovlunde Idrætsunion stiftet som en paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Ballerup Kommune og bl.a. være bindeled mellem foreningerne og de kommunale myndigheder. Unionens første formand blev Arne Larsen fra Skovlunde Idrætsforening, der i øvrigt også var initiativtager og som sammen med Henning Nielsen, Ballerup Gymnastikforening og Gustav Blomberg, Måløv Boldklub udarbejdede forslag til unionens love. Kontaktkomiteen for Ballerup Kommune og Jonstruplejren blev stiftet 1. april Komiteens formand i øvrigt gennem alle årene, indtil komiteen blev opløst i år 2000, blev Vagn Tovgaard. Der var også tid til en lokal komite for Flygtningehjælpen. Arrangementer og indsamlinger. Komiteen var Måløv Husmoderforening, Maaløv Skytteforening og Måløv Boldklub. Resultatet blev kr. Sommerfesten i skolegården blev igen en succes og igen et overskud på kr. Badmintonafdelingen har fået en regning på 600 kr. for benyttelse af gymnastiksalen i lighed med andre foreninger i kommunen. Sagen tages op i Idrætsunionen. Afdelingen må i øvrigt på grund af stor tilslutning korte timerne ned til 45 minutter. Gymnastikken har god tilslutning. Håndhold har deltaget med 8 hold i turneringen og arrangerer orienteringsløb. Fodboldafdelingen har problemer, af de 6 valgte medlemmer er der nu kun 2 tilbage. Den helt store begivenhed i 1960 var naturligvis: "Indvielse af den nye boldbane. Søndag den 14. august". Det var en festlig dag. 23 år siden den første rigtige fodboldbane blev taget i brug med indvielsestale af daværende sognerådsformand Jens Smørum. Nu var det borgmester Ove Hansen, der kunne holde indvielsestalen, efter at medlemmerne var marcheret gennem den flagsmykkede by, fra den gamle bane og til det nye anlæg. Ove Hansen sagde bl.a.: "Dette er kun første halvleg --- Vi har planer om et langt større anlæg, med plads til al slags sport, og at denne bane skal bruges som træningsbane. --- Håber at den nye bane opfylder nogle af klubbens ønsker, og at I et par år kan klare jer, indtil vi kan indvie det store stadion. --- Det er ikke helt små summer vi bruger, men vi gør det gerne. --- Vi er bestyrelsen og formanden taknemlig for det store arbejde, der gores. Det har betydning og værdi for os allesammen. --- Vi er klar over, at flere baner må være en kendsgerning, men vi slutter nu vort arbejde i Måløv i denne omgang for at gå over til Skovlunde og Ballerup. --- Planerne er et stort stadion mellem Skovlunde og Ballerup for alle kommunens idrætsforeninger. --- Kommunalbestyrelsen håber, at anlægget her vil virke tilfredsstillende, og at det må danne en smuk ramme om et godt sportsliv i Måløv". Formanden for M.B., Gustav Blomberg: "Vi takker kommunen for anlæggelsen af denne bane i Måløv, samtidig med at vi bemærker den forståelse og interesse, man i den senere tid har vist kommunens idrætsforeninger. --- Med denne nye boldbane har vi nu et kort stykke tid fået lidt bedre betingelser at dyrke sport under. --- Vi håber, de kommunale myndigheder er vågne for at sportspladserne vokser i takt med byens udvikling og ikke, som det desværre har været tilfældet i de sidste 23 år. --- Denne lille smule "malurt" til kommunen må endelig ikke optages forkert. Kun ønsker vi at understrege nødvendigheden af, at man stadig sørger for pladser til ungdommen, hvor de kan dyrke idræt Det tør nok siges, at 1960 var et begivenhedsrigt og travlt år for M.B. Oplysning! Klubhuset er malet indvendig april Der er indlagt elektrisk lys. Siden huset blev bygget i 1935, har der kun været petroleumslygter som belysning. (1965 blev huset flyttet til en placering ved Måløv Hovedgade, hvor "Kridthuset" står i dag) ser en ny fodboldklub "MFF" dagens lys, men forsvinder igen efter et års tid. Bestyrelsen kunne i 1964 fortælle, at man har søgt om udvidelse af det nye anlæg, med en grusbane til fodbold og asfaltbaner til håndhold. Der er ikke lang tid tilbage, før den helt gamle boldbane forsvinder, når skolen skal udvides, så det haster. M.B. har 30 års fødselsdag 1965, og i den anledning en omtale af den uheldige situation, der er opstået ved at nedlægge den gamle boldbane, inden der var anlagt en grusbane som lovet. Der skal desuden anlægges en græsbane ved siden af den nuværende men hvornår bliver det? Senere på året skrives der igen om de dårlige baneforhold. Kommunen har som nødløsning foreslået en græsmark ved "Elmegård" (nuværende Mø1lestykket Møllemosen), men med et fald på 3 m måtte M.B. gøre opmærksom på arealets uegnethed. Nyt samlingssted Måløv Hovedgade 80 indviet efteråret Både foreninger og private kan leje det. Fodboldafdelingen har allerede benyttet lokalet. På generalforsamlingen april 1966 trak klubbens revisor gennem 30 år, Almer Jensen, sig fra posten. Mærkedage: 7. februar 1967 fyldte Maaløv Skytteforening 75 år, 21. februar fyldte M.B. 32 år og Måløv Sport 15 år. Initiativtager til stiftelse af Måløv Boldklub i 1935, Johannes Madsen, døde den 4. juli Vintersæsonen foregår nu i skolens to nye gymnastiksale. Desværre kan man ikke disponere over den store gymnastiksal alle ugens dage. Der er bankospil 2 dage. Den ene til en udenbys forening, som man mener burde have plads i Ballerup. Desværre måtte badmintontræningen aflyses indtil videre på grund af flere fejl. Ingen netstolper. Lyset bedst egnet til bankospil o.1. Stregerne i forkert mål og farve. Kommunen har vist ikke haft kontakt til Dansk Idræts Forbunds gratis konsulenter. Maj 1968 har M.B. fået stillet et lille klublokale til rådighed Måløv Hovedgade 80, forhuset 1. sal. Lysanlægget på grusbanen indviet. For en gangs skyld var Måløv kommet foran øvrige klubber i kommunen. 2 græsbaner 6 måløv sport Nr. 1- og sidste, marts

5 er tilsået og kan forhåbentlig tages i brug foråret Skattevæsenet contra M.B. var en sag i Klubben har gennem Idrætsunionen fået et beløb fra kommunen til ulønnede trænere, i alt kr. til 9 ledere. Skattevæsenet ønskede oplysning om de pågældende personer. Klubben bebrejdede kommunalbestyrelsen deres dobbeltspil. Håndboldafdelingen har gennem tipsmidlerne fået en ny håndhold. Det ser nu ud til endelig at diverse mangler i den store sal på skolen bliver udbedret. Efter 3 års kamp har vi vundet der kommer mere lys i den store sal og streger i den regelmenterede bredde. Svømning endelig lykkedes det at få tilladelse til at bruge svømmesalen på skolen. Det blev en succes, 75 damer og 40 herrer meldte sig på tilmeldingsdagen. Det vil sige, der er udsolgt. Håndboldafdelingen har revy den 26. marts. Både i 1970 og 1971 har man i klubben mest fra håndhold drøftet muligheden for at bygge en hal i Måløv. I 1971 skrev formanden, at han nærede stor sympati for de tanker, men for at være realistisk, ja, så bliver det svært. I Ballerup Måløv Avis har man kunnet læse, at Ballerup Badminton Club's projekt var sat til 2.1 mill. og en årlig udgift på kr., og at projektet nu er droppet. Så det er vist urealistisk at tro, at M.B. kan gennemføre et halprojekt. Der har i denne forbindelse været et møde med borgmesteren, skoledirektøren og kommunens idrætsforeninger. Her kom det frem, at kommunen ikke var begejstret for selvbyggertanker, og man skulle ikke forvente økonomisk støtte fra kommunen. Det blev også oplyst, at den sidste gymnastiksal er bygget her i kommunen. Fremover bliver det sale på 22 x 44 m, samme størrelse som haller. Lad os håbe, at det snart bliver i Måløv. I 1971 besluttede bestyrelsen, at "Måløv Sport" skulle komme 10 gange om året mod de nuværende 6 nr. For at dette kan lade sig gøre, måtte man ændre format fra A4 til A5, og en anden trykmetode og trykkeri var også året, hvor Ballerup Idrætspark mellem Ballerup og Skovlunde blev indviet. Håndboldafdelingen var inviteret med, men ikke fodboldafdelingen, til stor skuffelse for klubben. Problemer med fodboldbanerne. De er i en meget dårlig stand, og klubhuset er efter endt restaurering alligevel ikke godt nok. For at hjælpe lidt på det problem må man bruge omklædningen på skolen. Gymnastikafdelingen har taget selvforsvar på programmet. Badmintonafdelingen holder 25 års jubilæum og en historisk artikel om starten kunne læses. Samtidig med afdelingens jubilæum kunne 2 af klubbens medlemmer fejre 25 års jubilæum. Det var Svend Høvesten og Jørgen Andersen, der fik gaver og blomster på generalforsamlingen. Spiren til 5 nye foreninger! På et hovedbestyrelsesmode den 19. marts 1971 fremlagde formanden, Ib Christensen, et forslag: "Afdelingernes overgang til selvstændige klubber" med undertitlen: "Fordele/ulemper ved en eventuel opdeling af Måløv Boldklub ". Forslaget havde baggrund i længere tids drøftelser om emnet, bl.a. fordi medlemstallet har været stigende i nogle år, problemer i det administrative der vokser, faciliteterne halter bagud, samarbejdet. Afdelingerne er på en hård prøve, sådan som tingene er skruet sammen p.t. Forslaget blev grundigt gennemgået og derpå godkendt. 26. januar 1972 ord. Generalforsamling, og det vedtoges at: "Måløv Boldklub skal kun bestå af een idrætsgren, nemlig fodbold". De øvrige afdelinger indkalder til stiftende generalforsamlinger senest 31. marts Medlemsbladet "Måløv Sport" skal være et fælles blad og udgives af en forening, hvortil der også indkaldes til stiftende generalforsamling". Måløv Badminton Club, stiftet 17. februar 1972 Måløv Håndbold Club, stiftet 21. februar 1972 Måløv Idræts Forening, stiftet 1. marts 1972 "Måløv Sport", stiftet 3. marts Samtidig vedtoges det, at samtlige udenbys medlemmer får bladet tilsendt via postvæsenet. Måløv Håndbold Club har fået 17 forslag til bomærke. Hans Lundgren vandt 1. præmien. Folkedans bliver et nyt tiltag i Måløv Idræts Forening og instruktør bliver den kendte Knud Bødker fra Pederstrup. Mor og barnsvømning, også et nyt tiltag i M.I.F. ligesom M/K gymnastik. I efterårsferien gratis tur til Cirkus Benneweis i Tivoli for børn. M.I.F. har fået arrangeret en fælles gymnastiktræning i Balleruphallen sammen med Ballerup Gymnastikforening og Skovlunde Idræts Forening. Idrætsunionen har arrangeret et møde på Ballerup Gymnasium med ordførerne fra de politiske partier og kommunens idrætsforeninger den 29. marts 1972, og hvor politikerne overhovedet ikke lovede noget måtte vi skifte trykkeri. Maaløv Skytteforening har istandsat deres skydebane på Måløv skole. Der er malet, og der er lavet elektrisk skivetræk for i alt kr Kommunen har betalt halvdelen. DDSG & I kr Foreningen kr Alt arbejdet udført af foreningens medlemmer. Ny sportshal i Måløv! 23. august 1973 fik foreningerne i Måløv præsenteret en tegning til en hal, der skal bygges i Måløv, samtidig med at de fik at vide, at kommunalbestyrelsen aftenen før havde vedtaget, at arbejdet kunne påbegyndes 1. november, og formentlig stå klar efteråret Det var en glad nyhed, der fik forening erne til at tro på, at de alligevel hører med i kommunen, selvom der i årenes løb er sagt mange drøje ord om den ting. December 1973 Oliekrise Svømmeundervisningen aflyst indtil videre i kommunens svømmebade. Måløv Old Boys bankospil om søndagen blev også aflyst. 25. februar 1974 var der igen svømning hos Måløv Idræts Forening. 8 måløv sport Nr. 1- og sidste, marts

6 Officiel indvielse af Maaløv Skytteforenings nyindrettede skydebaner på Måløv skole foregik onsdag den 13. februar Alle medlemmer, der havde deltaget med frivilligt arbejde, borgmester K.H.Burchardt, kommunens idrætsudvalg med dets formand Ove E. Dalsgaard i spidsen. BMS Idrætsunionens formand, Bent Baudtler, repræsentanter fra DDSG & I deltog i indvielsen. September Måløv Sport har fået nyt trykkeri, og bladet har fået et godt "løft", men det har også betydet, at det er blevet dyrere. Da det ikke er muligt at tegne nye annoncer, og en prisforhøjelse var ikke nok til at dække forhøjelsen, enedes foreningerne om at dele "underskuddet", for bladet vil man ikke undvære. Så bladet fortsætter. judo, gymnastik fuldendte eftermiddagens indvielsesprogram. Om aftenen var hallen omdannet til et rigtigt festlokale, og 400 festede og indviede hallen endnu engang. Det var en stor og festlig dag for Måløv. 21. februar 1975 fejrede Måløv Boldklub 40 års jubilæum med bl.a. besøg fra East Kilbride får M.I.F. et nyt hold på programmet: "Pensionistgymnastik" har Måløv Sport 25 års jubilæum. August 1977 var der nyt fra kommu nen til Måløv Boldklub. Viceborgmester Ove E. Dalsgaard har meddelt, at man nu er i gang med at planlægge 1 opvisningsbane samt 2 træningsbaner bag hallen. Midlertidige bedre omklædningsforhold i form af nogle pavilloner. boldbaner - l klubhus - og omklædningsbygning. Måløvforeningerne takker for anlægget og kvitterer med at give en prøve på, hvad vi vil og kan bruge anlægget til. I Måløvhallen var der Judo badminton gymnastik og håndbold. På opvisningsbanen fodbold, hvor viceborgmesteren gav bolden op for at markere indvielsen. 30. årgang nr. 5 maj 1981 fik Måløv Sport nyt "hoved", og som stadig bruges. Det blev tegnet af Ole Søgaard, Ballerup. 9. februar 1982 fejrer Maaløv Skytteforening 90 års jubilæum. I en kort artikel nævnes det, at der i de 90år har været 89 bestyrelsesmedlemmer, 15 formænd, 26 næstformænd, 17 kasserere, 30 revisorer. Måløv Judo Klub måtte trække sig ud af bladet marts Blomberg, talte for foreningen og slog det tredje søm i. Måløv Håndhold Club fejrer 10 års fødselsdag ved en fest den 3. april med 115 deltagere, der nød en god middag og en festlig revy opført af klubbens medlemmer. Vort trykkeri lukker, og 31. årgang nr. 8 oktober 1982 er fremstillet på et nyt trykkeri. Det indebærer, at vi selv skal renskrive hele stoffet og gøre klar til trykning ved hjælp af saks og klister. Rent praktisk er det Erna Blomberg, der står for renskrivningen. Formanden for Maaløv Skytteforening modtager på DDSG & I's årsmøde skytternes ærestegn i november Måløv Idræts Forening har søgt om udvidelse af svømmetiden, da der er folk på venteliste, men nej. Mandag den 2. september 1974 var den store dag for idrætten i Måløv. Denne dag kunne nemlig den nye Måløvhal tages i brug. Noget man har ønsket og drømt om i mange år, men ikke regnet med ville gå i opfyldelse de første mange år. Et godt stykke arbejde. Kun eet år har det taget. Ros til kommunalbestyrelsen, entreprenører og håndværkere. Lørdag den 26. oktober Indvielse af Måløvhallen. Tale af formanden for idrætsudvalget, Ove E. Dalsgaard, formanden for Idrætsunionen, Bent Baudtler, borgmester K.H.Burchardt og Måløvforeningerne ved Gustav Blomberg. Opvisning i fodbold, trampolin, badminton, håndbold, 1979 melder Måløv Judo Klub sig til "Måløv Sport", og hermed er alle idrætsforeninger i Måløv tilsluttet bladet, 8 i alt. April 1981 melder Måløv Boldklub og MB's Venner sig ud af Måløv Sport. MB har i 1978 startet sit eget blad 2. maj 1981 "Indvielse af Måløv Idrætsanlag". Officiel indvielse af det nye klubhus og ornklædningsbygning, samt 3 nye fodboldbaner, blev foretaget af formanden for kommunens idrætsudvalg, viceborgmester Ove E. Dalsgaard. Tale af 3 medlemmer fra East Kilbride, og på vegne af brugerne, Gustav Blomberg, der gav en lille historisk beskrivelse af de forhold, hvorunder idrætten i Måløv har arbejdet siden Resultatet af de fælles anstrengelser kommunen og foreningerne imellem er som man kan se: Måløvhallen - 5 fodboldbaner - 2 hånd- Måløv Idræts Forening deltager i DDG & I's Landsstævne i Slagelse juni Maaløv Skytteforening deltager i DDSG & I's Landsstævne i Vingsted juli februar holder Måløv Idræts Forening 10 års fødselsdagsfest med 130 deltagere. Foreningens nye fane blev indviet. Bestyrer fra Forstædernes Bank, Rita Henriksen, overrakte på de tre penge- institutter, Forstædernes Bank, Den Danske Bank og Sparekassen SDS's vegne, en ny fane. Fanen blev præsenteret. Borgmester Ove E. Dalsgaard talte for Dronningen og slog det øverste søm i. Formanden for Ballerup-Måløv-Skovlunde Idrætsunion, Bent Baudtler, talte for Dannebrog og slog det andet søm i. Formanden for M.I.F., Gustav Udvidelse af Måløv Sport Udover at samtlige husstande i Måløv modtager bladet, vil dele af 2765 Smørum og 2750 Ballerup fremover modtage bladet, i alt 2329 stk. Medlemmer uden for disse får bladet med posten. Oplag oktober 1983 fylder M.I.F.'s ældste aktive medlem Laura Ross, 90 år. M.I.F.'s folkedansere har i april 1984 meldt sig ud af M.I.F. og er nu en selvstændig forening. Måløv Judo Klub ønskes til lykke med 10 års fødselsdagen den 16. juni februar 1985 fejrer MB 50 års jubilæum, og i den anledning gratulerer Måløv Sport med 3 sider gamle billeder fra MB's start. 10 måløv sport Nr. 1- og sidste, marts

7 Træningen til DDSG & I's landsstævne i Odense 27. juni 1. juli foregår for M.I.F. i Roskilde. Kontaktkomiteen for Jonstruplejren og Ballerup Kommune har 25 års jubilæum 4. april Måløv Festival '85. I forbindelse med Ballerup Festival '85 har samtlige foreninger i Måløv arrangeret en storstilet festival. Musik Sport Opvisninger Show Dans Sang Byvandring Tombola Bingo o.m.m.. Alt dette foregik august. "Det offentlige skal holde fingrene væk fra idrætten". Ubeskåret tipsoverskud til idrætten alene (bortset fra stats-afgiften) ingen kommunale tilskud, egenbetaling af kostprisen ved idrætsudøvelse, alle faciliteter overlades til idrættens eget ansvar samt maximal sponsorvirksomhed. Det er ingredienserne i Fremskridtspartiets idrætspolitik fremsat af partiets idrætspolitiske ordfører, Kresten Poulsgaard, december Marts 1986: Årets idrætsleder valgt på Rådhuset, og det blev Gustav Blomberg fra Måløv Idræts Forening. I anledning af Dansk Idrætslærersforenings 50 års jubilæum siger medlem af Folketinges uddannelsesudvalg, Helge Sander, "Idræt er også noget, der skal læres ". Kost og Kræftkampagnen Borgmester Ove E. Dalsgaard, der har haft 80 repræsentanter fra Spejdere Idrætsforeninger Hjemmeværn Politiske partier Beboerforeninger Banker Pressen til et møde, opfordrer gennem Måløv Sport til at melde sig som indsamler og til at give et bidrag til indsamlingen den 13 april. Resultatet blev kr. i Ballerup Kommune. "Flygtning '86" var en indsamling 5. oktober, som borgmesteren opfordrede til at støtte og håbede på et godt resultat. "Kæmpe Forårsfest i Måløvhallen". Idrætsforeningerne i Måløv er sammen om en storstilet fest den 2. maj 1987 for 160 deltagere. M.I.F. fejrer 15 års fødselsdag ved en sammenkomst den 14. marts, hvor foreningen fik foræret 90 klubemblemer af Tove og Kurt Bertelsen. Desuden 10 æresnåle, hvor Grethe Jensen fik den første, der efter 15 års virke trak sig fra bestyrelsen. Dernæst fik Gustav Blomberg og Erna Blomberg hver overrakt en æresnål. Årets idrætsleder 1988 blev den populære formand for Skovlunde Idræts Forening, Vita Larsen. Forårsfest '88 i Måløvhallen 7. maj. Festmiddag, underholdning, overrækkelse af statuetter til årets 5 idrætsudøvere i Måløv. De 5 prismodtagere var Denis Fridahl, MBC Birthe Andersen, MB Carsten Danielsen, MHC Anna Lise Dam MIF - Keld Larsen, MJK. Borgmesteren overrakte de af "Hindsgaul Mannequins" udsatte statuetter. 13. april 1989 døde Hans Nielsen. Han var om nogen en "Måløver", der kæmpede for sporten i Måløv. Havde været på Ollerup Gymnastikhøjskole, dyrkede fodbold og badminton. Især det sidste var hans store interesse. Det var i hans embedsperiode, at Måløv Sport i 1952 blev til virkelighed. Lørdag den 26. august var der Måløvfest '89 i Måløvhallen. Igen var det MB MBC MHC MIF MJK JBBK, der var arrangør men desværre måtte festen aflyses på grund af for ringe tilslutning. Lotto spillet starter i Danmark den 7. oktober1989. Francis Borelli blev udnævnt til æresmedlem af Måløv Badminton Club på foreningens generalforsamling skytter fra Maaløv Skytteforening deltager i Landsskyttestævnet i Vingsted 30 6 til 8 7. Måløv Idræts Forening deltog i DDSG & I DDGU's Landsstævne i Horsens 28 6 til 1 7 med 17 gymnaster. Årets idrætsleder 1991 blev formanden gennem 8 år i Måløv Boldklub, Bent H. Larsen. I november fik Måløv Sport et meget pænt beløb af Måløv Old Boys. Pengene blev brugt til køb af nyt udstyr til fremstilling af bladet. Januar Måløv Sport fylder 40 år. I den anledning var bestyrelsen fra 1952, undtagen formanden, Hans Nielsen, der var afgået ved døden, samlet, sammen med repræsentanter fra de tilsluttede foreninger, der nu udgiver bladet, annoncører, borgmesteren og kulturudvalget til en reception på Brydegården. Maaløv Skytteforening har 100 års jubilæum 9. februar I en artikel i bladet var der en historisk gennemgang af foreningens start og historie. Foruden skydning, som det vigtigste, var er også gymnastik. Men da Boldklubben i 1935 blev stiftet og tog gymnastik med, solgte skytteforeningen sine redskaber til boldklubben. Problemer med ammunition under både 1. og 2. verdenskrig. Foreningens første og eneste udendørs skydebane på 250 m anlagt i 1892 blev nedlagt i Vinterskydningen foregik på Måløv Kro indtil 1959, hvor de nye 15 m baner blev indviet på Måløv Skole. I 1973 blev banen forbedret med elektrisk skivetræk. Marts M.I.F. fejrer 20 års fødselsdag med gymnastikopvisning og efterfølgende reception i Måløvhallen. M.B.C. holder klubfest den 10 april på Brydegården. M.H.C. har 20 års fødselsdagsfest 11. april 1992 på Måløv Skole. Gallamiddag og MHC-revy 92. Årets idrætsleder blev Kirsten Henriksen fra Svømmeklubben Triton. MIF fik for veludført idrætsmærkearbejde tildelt et stopur. Dette stopur valgte bestyrelsen at give til Arne Rasmussen for hans store indsats med idrætsmærket i MIF Årets idrætsleder blev Claus Klein fra Ballerup Gymnastikforening. 16. marts kunne formanden for Maaløv Skytteforening, Gert Olsen, fejre 50 års jubilæum som medlem af bestyrelsen. 27. marts. På Idrætsmærkets generalforsamling fik Arne Rasmussen på MIF's vegne overrakt vandrepokalen "Idrætsmærkets Rekordpokal" for godt idræts- 12 måløv sport Nr. 1- og sidste, marts

8 mærkearbejde. Maj Måløv fejrer 800 års jubilæum. I ugen 15. maj 23. maj var der arrangementer af mange slags. Sportsklubberne havde alle i ugens løb mange forskellige arrangementer. Måløv Judo Klub er atter med i Måløv Sport fra oktober Mavedans. Fra 5. januar 1994 tager MIF en ny og for en idrætsforening en meget speciel aktivitet på programmet, nemlig mavedans. Måløv Judo Klub har 20 års fødselsdag 11. juni DGI & DDS afholder landsstævne i Svendborg 30. juni 3. juli idrætsudøvere deltog. Fra MIF deltog 31 gymnaster. Efterårstilbud. Alle børn i børnehave-klasserne, 1., 2. og 3. klasserne på Måløv Skole og Østerhøjskolen blev tilbudt en sportslig oplevelse gratis i Måløvhallen. Arrangør var MB MBC MHC og MIF. Måløvhallen blev i 1994 renoveret. Nyt gulv. Nye bander. Nye net og nye farver. Igen et fællesarrangement. Denne gang er det "Sportsaerobic" for medlemmer i MB MBC MHC MIF og MJK der kan komme om lørdagen i Måløvhallen. "De tre folkelige Døgn" Kulturbystævne arrangeres af DGI Storkøbenhavn, og skal foregå i København juni MIF deltager i en gymnastikopvisning på Rådhuspladsen. Lang lørdag. Åben halarrangement fra kl den 23. marts for årige i Ballerup Kommune. Sportsuge i Måløv. I forbindelse med Kulturby '96 var der forskellige arrangementer august. Bl.a. var der masser af sportsaktiviteter var et jubilæumsår. MBC MHC og MIF var enige om at fejre deres respektive 25 års jubilæum sammen. Et brag af en fest foregik den 22. februar. Fælles velkomst og festtale af de 3 foreningsformænd, Jan Rodtwitt, Hanne Dürrler og Gustav Blomberg. Tale af borgmester Ove E. Dalsgaard, der på kommunalbestyrelsens vegne overrakte hver forening en check og en dirigentklokke. 500 mennesker fyldte Måløvhallen til bristepunktet til middag og underholdning. Efter dette var der dans til 2 orkestre. Det var en fest, der vil blive husket længe. MIF inviterede til reception i anledning af sit 25 års jubilæum den 1. marts. Repræsentanter fra kommunen, skolen, organisationer, foreninger og medlemmer var mødt frem for at sige tillykke. 25 medlemmer, der havde været aktive medlemmer i samtlige 25 år, fik hver en erindringsgave af foreningen. Sjællandsmesterskaber i badminton den 23. august og november i Måløvhallen. Det var arrangeret af Måløv Badminton Club og Sjællands Badminton Kreds. DGI s Landsstævne 98 afholdes i Silkeborg juni med deltagere, hvoraf de 31 kommer fra MIF. 28. februar 1999 kunne Gert Olsen fejre 50 års jubilæum som formand for Maaløv Skytteforening, og kasserer Ib West Jørgensen 40 års jubilæum som medlem af bestyrelsen. 29. og 30. maj var der Middelalderdag i Måløv. Skoleturnering i håndhold for 4. klasser fra Østerhøj og Måløv foregik den 20. september. Som sædvanlig var det MHC, der stod for arrangementet. MJK fejrede judoafdelingens 25 års jubilæum den 9. oktober. På MIF' s generalforsamling den 9. november trak Hans Jørn Poulsen sig tilbage efter 13 år i bestyrelsen som leder af voksengymnastik. Erna Blomberg trak sig efter 34 år i bestyrelsesarbejdet. I 13 år som formand, heraf de 6 år i Måløv Idræts Forening. Valgt som formand for MB s gymnastikafdeling. Fra 1978 "menigt" medlem af bestyrelsen. November Ny hal i Måløv! Efter at Måløv Boldklub havde udarbejdet et forslag til en ny hal i Måløv, blev det præsenteret for de øvrige foreninger i En række fællesmøder blev afholdt, og i juli 1999 blev projektet præsenteret for kommunalbestyrelsen, der herefter satte sagen på de kommende års investeringsplan. Juni 1999 udskrev kommunen en arkitektkonkurrence, og 12. september afleverede de 4 firmaer deres forslag. Vinderprojektet blev herefter genstand for nogle justeringer for at få tilpasset foreningernes ønsker. Den nye hal vil stå færdig til brug i efteråret Det var en glædelig meddelelse at kunne bringe i Måløv Sport Februar. Måløv Sport 50 år. Udvidet nr. med 32 sider begivenheder fra de forløbne 50 år Oktober. Den nye Måløvhal er taget i brug af badminton, håndbold og judo Juni. Idrætten slipper for musikafgift. Højesteret har bestemt at foreningsidrætten ikke skal betale afgift til KODA og Gramex for musik til træning, da det ikke er offentligt fremførelse. I alt 7 år tog sagen. 11 foreninger var stævnet, heriblandt Måløv Idræts Forening, hvor formanden Gustav Blomberg var i vidneskranken. September. Vintersæsonen starter. Nu har M.I.F. også tid i Måløvhallen. Svømmesalen lukket pga. reparation i december og januar. December. MIF generalforsamling. Formanden Gustav Blomberg genopstiller ikke, og Uffe Mortensen vælges til formand. Kasserer Kurt Kristensen foreslog at Gustav efter 52 år i ledelsen og Erna efter 34 år i ledelsen af MIF, udnævnes til æresmedlemmer. Vedtaget med stående akklamation November. Mangeårig leder og ildsjæl i Måløv Idræts Forening, Erna Blomberg er død 72 år gammel. Nekrolog af formanden Uffe Mortensen. Saunaen på Måløv Skole er nu repareret efter lukningen i MIF s frivillige klarede opgaven August. DGI s Landsstævne i Haderslev. 15 gymnaster fra MIF deltog Januar. Nordea Danmark-fonden støtter MIF med kr. til nye rekvisitter. 14 måløv sport Nr. 1- og sidste, marts

9 2008. Oktober. Måløv Skytteforening arrangerer Skoleskydning for skolens 5. klasser Marts. Måløv Boldklub har efter nogle års pause besluttet at være med igen i Måløv Sport. August. 13 gymnaster fra MIF deltog i DGI s Landsstævne i Holbæk Februar. Måløv Boldklub bliver 75 år den 21. januar. Karina Blomberg fejret i anledning af sit 25 års jubilæum som gymnastikinstruktør i MIF August. Sang komponeret og fremført ved uddeling af diplomer for Idrætsmærket Januar. Måløv Sport 60 år. Måløv Idræts Forening 40 års jubilæum den 1. marts. April. Måløv Badminton Club markerer sit 40 års jubilæum med reception den 28. april August. Måløvløbet for Børn og Voksne 2, 5 og 10 km. Oktober. Frank Nielsen udnævnes til æresmedlem i M.B.C Februar. Kasserer i MB. Heidi Halberg modtog Faxe Kondi Lederlegat for sin store frivillige indsats. Juni. MBC medarrangør af VM. i badminton i Ballerup Super Arena. Juli. Træning i Måløvhallerne for deltagere i VM i badminton 23. til 31. august. Oktober. Ballerup Kommune meddeler, at der er afsat midler til en kunstgræsbane i Måløv. Klar til efterårssæsonen Stor glæde i MB. Måløv Sports redaktører Hans Nielsen Ib Andersen, Ib Christensen Ib West Jørgensen, Gustav Blomberg Erik Juul Nielsen, Gustav Blomberg 1957 Ib Christensen, Erik Juul Nielsen 1958 Ib Christensen, Birte Tønnesen Gustav Blomberg, Jens Tønnesen Gustav Blomberg, Ib Christensen Gustav Blomberg, Ebbe Nielsen Gustav Blomberg, Niels Sørensen Gustav Blomberg, Stig Hansen Gustav Blomberg, Ove R. Hansen Gustav Blomberg 16 måløv sport

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017 AIF har ca. 3300 medlemmer ultimo 2016: Generalforsamlingen den 16. maj 2016 Dorthe Johansen, håndbold blev valgt til næstformand og Lars Jensen genvalgt til hovedkasserer. Hovedafdelingen har således

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2012

FORMANDSBERETNING 2012 FORMANDSBERETNING 2012 2012 VAR SÅ MIT 2 ÅR SOM FORMAND FOR HOVEDBESTYRELSEN I BIF. JEG MÅ HERTIL SIGE JO MERE JEG LÆRER FORENINGEN AT KENDE JO MERE KAN JEG SE HVOR TAKNEMLIG VI SKAL VÆRE FOR DEN STORE

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion.

Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion. Albertslund Idrætsforening Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion. Stemmeberettigede til stede: Bordtennis 3, Tennis 3 + 1 fuldmagt, Svømning 2, Badminton 3, Senior Idræts 6, Gymnastik

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

BESTYRELSESMØDE I I K VEST Den, 10. maj 2012 i klublokalet

BESTYRELSESMØDE I I K VEST Den, 10. maj 2012 i klublokalet Fremmødte: Forretningsudvalget: Håndboldudvalget: Fodboldudvalget: Gymnastikudvalget: Motionsudvalget: Støtteforeningen: Floorballudvalget: Mogens, Joan og Marianne Dorthe, Marianne og Anita Jens Martin

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB

Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB GUG Koncept 2012 14/03/12 16:29 Side 1 Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB GUG Koncept 2012 14/03/12 16:29 Side 2 Gug Boldklub, der har fodbolden som interesseområde, er utvivlsomt lokalområdets mest synlige idrætsforening.

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR... 1 2. GENERALFORSAMLINGER 2010... 1 3. JULETRÆSFEST... 2 4. PETANQUEAFDELINGEN INFORMERER... 3 5. IGANGSÆTTELSE

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 28 JANUAR 2013 ÅRGANG 8. Det har i følge avisen ( D. 5/10-12) vist sig, at der ikke findes nogen bedre kur mod forhøjet

SUPERVETERANERNE NR. 28 JANUAR 2013 ÅRGANG 8. Det har i følge avisen ( D. 5/10-12) vist sig, at der ikke findes nogen bedre kur mod forhøjet SUPERVETERANERNE NR. 28 JANUAR 2013 ÅRGANG 8 Derfor spiller vi også fodbold i 2013 - GODT NYTÅR Det har i følge avisen ( D. 5/10-12) vist sig, at der ikke findes nogen bedre kur mod forhøjet blodtryk end

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Indhold

INFOMAPPE LUG. Indhold INFOMAPPE LUG Indhold Bestyrelsen... 2 Møder... 2 Årsmøde... 2 Aktivitetsudvalg... 2 Sportsudvalg... 3 Nye tiltag... 3 Kontingent... 3 Træner... 3 Trænerkursus... 3 Stævner og træningsophold... 4 Belønning...

Læs mere

Nyhedsbrev FEBRUARY 3, 2015 ÅRGANG 2, NUMMER 1. Vinderne af julekortkonkurrencen. Så er julekortslaget afsluttet og regnskabet gjort op

Nyhedsbrev FEBRUARY 3, 2015 ÅRGANG 2, NUMMER 1. Vinderne af julekortkonkurrencen. Så er julekortslaget afsluttet og regnskabet gjort op Nyhedsbrev FEBRUARY 3, 2015 ÅRGANG 2, NUMMER 1 Indhold: Resultat og Vinderne Vinderne af julekortkonkurrencen Så er julekortslaget afsluttet og regnskabet gjort op Events Ny Sportsgren Landsholdet Klubdragter

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

10 år med Næst ved 10 år med Senio N r æ sm tv o e t d i on Senior Motion 2004-2014 2004-2014

10 år med Næst ved 10 år med Senio N r æ sm tv o e t d i on Senior Motion 2004-2014 2004-2014 10 år med Næstved 10 år med Senior Motion Næstved Senior Motion 2004-2014 2004-2014 Forord At en forening har bestået i 10 år kan vel næppe kaldes for et jubilæum, men derfor har man alligevel lov til

Læs mere

HBTK Historie

HBTK Historie HBTK Historie 1934-1984 HBTK s bestyrelse i 1954: Johs. Eriksen, Jonas Petersen, Anders Nielsen, Knud Christiansen, Jørgen Jensen og Sv. Aa. Lorenzen HBTK s formænd gennem 65 år K.V. Orsholt 1934-38 N/A

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

d. Ordfører og dirigent

d. Ordfører og dirigent 1) Velkomst og status ved Jesper Jesper bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen var samlet, og derudover var Lene Bengtson, Eskil Garner og Steen Madsen inviteret til at deltage, da det forventes, at

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Tegning over boldbanerne i Lille Lihme Fodbold på sportspladsen i Rodal Sæson 1927. Årets 1. fodboldkamp blev spillet i Vandel. Det var

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Indsendelse #2529 Roskilde Kommune. Hvad søger du til? Opførelse af 2 paddletennis baner jf. vedhæftede præsentation og prisoplæg fra HP Tennisanlæg.

Indsendelse #2529 Roskilde Kommune. Hvad søger du til? Opførelse af 2 paddletennis baner jf. vedhæftede præsentation og prisoplæg fra HP Tennisanlæg. Indsendelse #2529 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2529 Side 1 af 1 20-01-2015 Forening Jyllinge Tennisklub Foreningens CVR nummer 27566820 Hvad søger du til? Opførelse af 2 paddletennis

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling 11.februar 2012 kl. 09.15 i Gimles Cafe Helligkorsvej 2, Roskilde Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Ib Trelby blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken Oktober 2017 Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken GYMNASTIKUDVALGET Parasport Danmark Gymnastik dhif.gymnastik@gmail.com Formand Bibiana Gade Tvedvej 197, Tved 5700 Svendborg Mobil: 50 57 45 22 Ansvarsområde:

Læs mere