KØBENHAVNS BOWLING UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat FU3 den 16/ Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS) Suppleant for ungdomsleder: Daisy V. Møller (DM) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og opfølgning på referat (FU2) 4. Meddelelser fra formanden a. DBWF (AH) Mandatmøde den 25. april i World Cup Hallen Kandidater til forbundsbestyrelsen Hvem fra FU deltager i forbundets repræsentantskabsmøde? b. KBU (AH) Repræsentantskabsmøde den 18. marts på Tinderhøj Skole - hvordan synes vi det gik? - Den nye bestyrelse og udvalg samt opdateringer - Vores love og spilleregler, samt opdateringer - Næste års møde, hvor og hvornår Administrator til hjemmesiden Generel opdatering af vores hjemmeside Godkendelse af stævner Ny licensformand Forhandling med hallerne (Kontrakter) hvem? Rykke klubberne for deres klublove 5. Økonomi a. Budgetkontrol pr. 9/ (LM) 6. Senior a. Hvem er medlem af seniorudvalget (BM) b. Regnskab for seniorstævner (LM) c. Online betaling til blandt andet Old Boys/girls (JH) d. Præmier fremover brugsting/gavekort/kontanter (JH) e. Medaljer til KBU-cuppen 7. Ungdom a. Hvem er medlem af ungdomsudvalget (BM) b. Regnskab for ungdomsstævner (LM) c. Talentteamets ønsker fra de unge (AA) d. Udtagelse til Skåne- og unionskamp (AA) e. Ungdomsmøde bliver maj måned (AA) f. Flytte kamp til Herlev i eliterunden (AA) g. Nyt om eliterunden fremover den bliver landsdækkende (AA) :12/ BM Side 1

2 8. Turnering a. Hvem er medlem af turneringsudvalget (BM) b. Overlevering status (LMS) c. Sæsonafslutning (LMS) d. Ny sæson (LMS) 9. Eventuelt Ad. 1 Valg af mødeleder AH bød velkommen og bad LJ om at lede mødet. Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden ændringer. Ad. 3 Godkendelse og opfølgning på referat (FU2) Der er ingen ændring eller opfølgning til referat af FU2 Ad. 4 Ad. 4a Meddelelse fra formanden: DBwF I forbindelse med repræsentantskabsmøde i forbundet, har KBU lovet at klubberne bliver indkaldt til mandatmøde. Dette møde bliver onsdag den 25/4 kl. 19:00. Mødet afholdes i World Cup Hallen. Alle klubber har fået tilsendt en invitation, og vi håber at mange klubber vil deltage. Der skulle være sendt en repræsentantskabsmappe til alle klubber (skulle være fremsendt torsdag i sidste uge). LJ indskyder, at det er tilladt at tage ekstra personer med ud over mandatet, men dette koster kr pr. person. Det er et problem, at vi som unionsbestyrelse ikke har fået tilsendt mappen (den er kun sendt til klubformænd). Derefter blev det diskuteret, hvordan medlemmer af FU kan blive tilmeldt forbundets repræsentantskabsmødet: IS deltager som repræsentant fra GBK LJ deltager som repræsentant fra PI LM deltager som medlem af FU BM deltager som medlem af FU JH deltager som medlem af FU LMS deltager ikke (og der kommer formodentlig ikke et mandat fra Ellipsen) MG deltager formodentlig som repræsentant fra BK Center Vi skal hurtigt have klarhed over, hvor mange der skal tilmeldes som medlem af FU. Ifølge AH vil alle kunne få taleret, hvis man henvender sig direkte til dirigenten. MG tvivler på, at der møder nok mandater frem til at kunne gennemføre repræsentantskabsmødet. AH fortæller at JBU gør som os, og holder mandatmøde for :12/ BM Side 2

3 unionens klubber, for på den måde at presse klubberne til at deltage. AH s oplæg er, at vi på mandatmødet den 25/4 hjælper klubberne med lovforslag, budget og regnskab. Umiddelbart ser det ud til, at der er et underskud på kr Forbundsformanden fortæller, at de har forsøg at spare. Udvalgene har sparet ca. 20%, og det er fint. Det er dog irriterende at forbundsbestyrelsen selv bruger rigtig mange penge. Udgiften til møder og administration er steget væsentligt. Pengene går udelukkende til administration og eliten. AH har læst beretningerne, og er enig i mange ting, men ikke alt. Vil dog rose de tre der blev siddende. De har lavet et stort arbejde, men de har også brugt mange penge. AH fortæller at der bliver kampvalg til formandsposten. Per Henriksen har meldt ud, at han stiller op som formand. Per Henriksen er en kendt mand, som har siddet i bestyrelsen for KBU. Det forlyder, at han ikke altid overholdt hvad han lovede, men ingen fra den nuværende bestyrelse har siddet i FU sammen med ham. Per Henriksen har nogle gode holdninger, og er indstillet på at forbundet skal spare. AH fortsætter med den nuværende forbundsbestyrelse, som har gjort et stort arbejde. KBU havde møde med dem tilbage i august, hvor de lovede en bedre kommunikation. I formandens beretning står der, at det ikke er blevet til så meget. Som union aner vi ikke, hvad de går og laver. Det er kun hvis man selv går ind på forbundets hjemmeside og læser, at man får noget at vide. Klubberne har kun repræsentantskabsmappen at forholde sig til. AH lover, at han på mandatmødet vil fortælle hvad han ved om Per Henriksen og om Kim T. Andersen. Det må efterfølgende være op til klubberne hvem de stemmer på. Derefter var der diskussion om, hvem der (ude i det store land) støtter Per, og hvem der støtter Kim. Der er dog generelt utilfredshed med, at Per har indsat forbundets logo i sin valgpropaganda. AH afslutter med, at de tre som i dag sidder i bestyrelsen ikke er på valg. Der skal vælges en formand og et bestyrelsesmedlem. Hvis det kommer til kampvalg, så er der stor risiko for, at den siddende bestyrelse trækker sig, og Per Henriksen står helt sikkert med en færdig bestyrelse i ærmet. Det viser sig i dag, at Bowlingportalen ikke kan levere, hvad det gamle system kunne. Bowlingportalen har på nuværende tidspunkt kostet kr , og man forventer en yderligere udgift på kr og så vil det alligevel ikke være vores system, kun et system som vi er bruger af. Herefter diskuterede vi klubmandater i forhold til unionsmandater. IS mener at man burde lave det om til det gamle system igen. AH mener ikke, at klubberne generelt er interesseret i det organisatoriske. MG har læst et forslag i repræsentantskabsmappen, hvor den nordlige region i JBU stiller forslag om, at man genindfører, at det er unionen der stiller med en række :12/ BM Side 3

4 unionsmandater. AH mener, at en blanding af de to former (klubmandater / unionsmandater) ville være en fornuftig løsning. MG mener at der er risiko for, at forbundsbestyrelsen kommer til at bestå af 4 mand fra samme region. Ad. 4b KBU KBUs repræsentantskabsmøde: AH fortæller om vores eget repræsentantskabsmøde, som blev afholdt den 18. marts på Tinderhøj Skole. Alle var enige om, at det var gode lokaler, og der er et ønske om, at vi benytter disse lokaler fremover (næste års repræsentantskabsmøde er fastlagt til den 17/ AH kontakter Gert Nielsen med henblik på reservation af Tinderhøj Skole).. Repræsentantskabsmødet forløb stille og roligt, og der var ikke den store debat fra salen. Dem der skriver beretning bruger meget tid på dette, men når vi ikke får kritik, så må vi tro på at det går godt. Vi fik valgt en ny bestyrelse, og skal have opdateret hjemmesiden med udvalg. Med hensyn til opdatering af vores egne love og spilleregler på hjemmesiden, så vil AH tage et møde med Bent Holst Rasmussen (efter forbundets repræsentantskabsmøde). Administrator af gæstebogen: Det blev på repræsentantskabsmødet fremlagt, at vi søger en administrator af gæstebogen. AH har en mulig kandidat (Johnny Funder). Administratoren skal sikre, at der ikke kommer anonyme indlæg ind i gæstebogen, samt at alle øvrige indlæg holdes i en sober tone (uden personangreb). AH savner personligt gæstebogen som har været vores mulighed for at følge med i hvad der sker. Godkendelse af stævner: FU har afholdt et ekstraordinært møde den 27/3, hvor man diskuterede procedure for annoncering af stævner på KBUs hjemmeside. Seniorleder og ungdomsleder skal fremadrettet være meget præcis i formuleringen, når der sendes indbydelser ud til vores egne interne stævner, så det tydeligt fremgår af indbydelsen, hvis stævnet kun er for spillere med licens i KBU. LM slår fast, at KBU ikke kan godkende stævner arrangeret af en hal (fordi hallen ikke er en del af vores organisation). AH har et problem med stævner, som ikke afholdes af en kreds eller en klub. Stævner som er snittællende skal principielt godkendes af forbundet. I dag godkender forbundet mange stævner, hvor man ikke kan se at der står en klub eller kreds bagved. Der var diskussion om hvorvidt, man på KBUs hjemmeside kan annoncere for ikke godkendte stævner. BM mener at det er vigtigt at holde fast i, at der forskel på stævner der ikke er godkendt af KBU (fordi arrangøren ikke en del af vores organisation), og stævner som KBU efter ansøgning ikke har godkendt. Efter diskussion opnås der enighed om, at der godt kan annonceres for private stævner på KBUs hjemmeside. Der skal dog klart fremgå, at stævnet ikke er søgt :12/ BM Side 4

5 godkendt gennem KBU. Vi vil på denne måde sikre, at vores spillere kender betingelsen for deltagelse i et sådan stævne hvis de føler sig dårligt behandlet på den ene eller den anden måde, så er der IKKE mulighed for at få behandlet en eventuel klage i KBUs disciplinærudvalg. Hvis et stævne derimod er godkendt af KBU, så vil både en spiller og en arrangør kunne få behandlet en eventuel klagesag i KBUs disciplinærudvalg. LM giver udtryk for, at vi skal tage det op i ordensudvalget, hvis forbundet godkender et stævne, som skulle have været gået igennem os. Ny licensformand: Michael Pedersen er indtrådt som ny licensformand. Der bliver i øjeblikket arbejdet på at få alle formaliteter på plads (fuldmagt til relevant konto). Forhandlinger (kontrakter) med hallerne: AH mener at behandlingen af dette punkt nok skal udsættes til UB2, men AH vil gerne sikre en procedure, hvor forhandlingerne varetages i fællesskab af en person fra kredsen og en person fra FU. Derefter blev det diskuteret hvordan forhandlinger med hallerne tidligere er blevet gennemført. Ved forhandlingerne sidste år udfærdigede Michael Pedersen en skriftlig kontakt, men det er uvist om han var i direkte dialog med de enkelte haller. Ved kontraktforhandlinger skal man være opmærksom på, at forhandlingerne med Grøndal og Gladsaxe nok vil være lidt anderledes. Her skal man have fat i centerledelsen, og ikke den daglige leder af hallen (økonomi og arbejdstider skal hænge sammen). Indsamling af klublove: Alle klubber blev tilbage i oktober 2011 bedt om at fremsende deres aktuelle klublove, så unionens arkiv kunne bliver ajourført (og digitaliseret). BM fortæller, at alle klubber som ikke har reageret er blevet rykket og der er efterfølgende modtaget materiale fra en del klubber. MG spørger til proceduren omkring godkendelse af klublove. LM fortæller, at der ingen steder står at ændringer i en klubs love skal godkendes, men der står i KBUs love, at ændrede klublove skal fremsendes til unionen. Ad. 5 Økonomi LM har inden mødet fremsendt en ny budgetkontrol. Der er ikke afvigelser som ikke er diskuteret på et tidligere møde. Ad. 6 Ad. 6a Senior Seniorudvalget: BM gør opmærksom på, at seniorudvalget ifølge KBUs hjemmeside består af følgende: Seniorleder: Jan Heilmann Komitemedlem: Anni Sørensen Komitemedlem: Mikael Juul Jensen BM spørger ind til, om denne liste fortsat er aktuel? :12/ BM Side 5

6 JH fortæller, at seniorudvalget fremover skal bestå af følgende: Seniorleder: Jan Heilmann Komitemedlem: Anni Sørensen Komitemedlem: Michael Pedersen BM lover at tilrette hjemmesiden. Ad. 6b Stævneregnskaber: LM har inden mødet fremsendt en oversigt over forrårets stævneregnskab, for at vise hvordan de enkelte stævner løber rundt. LM fortæller, at der har været et overskud på KM for seniorer, og at det tidligere har været kutyme, at dette overskud gik til præmier ved KM for ungdom. Ad. 6c Online betaling til bl.a. Old Boys/Girls: JH har hørt på vandrørene, at der er bred utilfredshed med, at man skal betale for sin deltagelse så langt tid før stævnet afholdes. Undrer sig over, hvorfor det ikke kan virke på den måde, at man tilmelder sig først, og efterfølgende får mulighed for at gå ind og betale. LM undrer sig over, hvor de pågældende spillere mon har deres penge placeret siden det kan betyde noget om de får renter af 150 kr. i 3 uger. MG fortæller, at man ved stævne 7 i Rødovre åbnede for tilmeldingen den 30/3 og at tilmeldingsfristen først udløber nu den 16/4. Det vil sige, at man kan vente med at tilmelde sig til en uge før stævnet afvikles. Hertil er der mange der har svaret, at man er nød til at tilmelde sig tidligt, får at få de bedste starter. Der er enkelte som ikke har mulighed for at betale med dankort her kan man ringe og får en kontonummer, så man i stedet kan gennemføre en bankoverførelse. Dette er de to muligheder der er. Hvis man ønsker flere forskellige betalingsmuligheder, så skal prisen sættes op. Herefter var der en længere diskussion omkring det rimelige i, at spillerne skal betale inden stævnet. Der er dog enighed om, at fordelene (kredsen ikke skal samle penge ind) er så store at FU anbefaler at bibeholde fremgangsmåden. Herefter blev problemet med den manglende præmieudbetaling i Næstved diskuteret. Der var bred enighed om, at hvis SBwU ikke kan finde ud af at overholde aftalen, så vil det ikke fremover være hensigtsmæssigt at lægge stævner ude på Sjælland. MG gør opmærksom på, at hvis han i den kommende sæson skal have noget at gøre med præmier og resultatformidling, så vil han gerne deltage i det møde, som inden sæsonstart skal afholdes med Sjælland. Ad. 6d Præmier fremover (brugsting / gavekort / kontanter): Ifølge de godkendte propositioner, så vil der atter i år være brugsting som præmier til finalen (hertil vil der gå 8 herrehold og 4 damehold). JH bestiller præmier, og får regningen sendt til kasseren. LM lover at sende et tal på, hvor mange penge der er til rådighed til præmier :12/ BM Side 6

7 Ad. 6e Medaljer til KBU-cuppen: JH undrer sig over, at han endnu ikke har modtaget medaljer til KBU-cuppen. LJ har en enkelt meddelelse under seniorlederens punkt: Alle ligaklubber (de nuværende) har fået et brev fra DM/DT-udvalget omkring den fremtidige betaling for kampe i ligarunden. Man ønsker, at det fremover er hjemmeholdet der skal betale for hele runden (alle hold), i den runde man har i egen hal. Det vil sige, at Pin-Crackers som spille i Grøndal vil slippe meget billigt hvorimod en ligarunde i Tårnby vil komme til at koste 8 gange kr Baggrunden for denne ændring er, at DM/DT-udvalget har en forventning om, at klubberne vil kunne forhandle sig frem til en bedre pris, en den pris man betaler i ligaen i dag. PI vil rejse sagen i ordensudvalget da man ikke mener at det vil være lige betingelser for lige spil. MG fortæller om ungdom elite forrige år der tog man udgiften for alle runder i KBUs område, og fordelte denne ligeligt mellem holdene fra KBU. IS spørger ind til, hvorfor er der forskel på priserne i 1. division og priserne i 2. division. LM svarer, at banelejen er den sammen, men afgifterne er forskellige. AH mener at det er et levn fra dengang, da 1. division var den bedste række i landet. LM fortæller, at der er 3 takster på afgifter til forbundet (Ligaen / 1. division / 2. division samt lavere rangerende rækker). Afgiften til KBU er mindre i Ligaen og i 1. division. LJ fortæller omkring kommende S-træf: Der er planlagt 2 S-træf (i Nykøbing F og i Herlev). Der er bestilt mapper hos Jesper. Derudover fortæller LJ, at Johnny Funder har trukket sig fra alt omkring træner og ungdom. Ad. 7 Ad. 7a Ungdom Ungdomsudvalget: BM gør opmærksom på, at ungdomsudvalget ifølge KBUs hjemmeside består af følgende: Ungdomsleder: Alice Andersen Komitemedlem: Daisy Vallentin Møller Komitemedlem: Christina Buch BM spørger ind til, om denne liste fortsat er aktuel? AH fortæller, at ungdomsudvalget fremover skal bestå af følgende: Ungdomsleder: Alice Andersen Komitemedlem: Daisy Vallentin Møller Komitemedlem: Pia Madsen BM lover at tilrette hjemmesiden :12/ BM Side 7

8 Ad. 7b Stævneregnskab: LM har inden mødet fremsendt en oversigt over forårets stævneregnskaber, for at vise hvordan de enkelte stævner løber rundt. Der er et total underskud på kr hvilket er grunden til, at ungdomsfonden næsten er drænet for penge. Ad. 7c AA har afholdt møde med KBUs talenttræner Kim Larsen, og han vil gerne fortsætte med talentteamet i den kommende sæson. Man ønsker at bibeholde World Cup Hallen som træningssted, da hallen ligger centralt, men håber på en bedre service fra hallens side. Der er et ønske fra de unge mennesker om, at de enkelte gange får mulighed for at træne i andre haller og måske træne nogle flere gange. Spillerne bliver pt. opkrævet 50 kr. pr træningsaften, det vil muligvis stige til 70 kr. pr træningsaften. MG spørger til prisen, hvis der skal trænes i en anden hal men får ikke svar. Ad 7d AA har udtaget hold til skånekamp og unionskamp. Spillerne har været gode til komme med en hurtig tilbagemelding. Ad. 7e AA fortæller, at hun planlægger et ungdomsledermøde i maj måned. Der er hen over foråret kommet en del nye ungdomsledere ude i klubberne. Ad. 7f Der er flyttet en kamp i elite ungdom på grund af manglende plads i Grøndal (dobbeltbooking). Der må påregnes en ekstra udgift til denne runde. LM fortæller, at klubberne allerede har betalt for afgifterne til den pågældende runde. MG forudser, at der vil blive klager over, at der i Herlev vil blive spillet efter et andet format (for at spare tid / varighed 4 timer i stedet for 6 timer). Ad. 7g AA fortæller, at forbundets ungdomsudvalg har holdt møde. Her påtænker man at inddrage Fyn i eliterunden i øst. MG supplerer med, at man ved sæsonstart præcis vil finde ud af, hvor grænsen mellem øst og vest skal ligge, men der vil være hold der vil få en længere rejsetid. Derudover har Per Høberg meddelt, at han trækker sig fra ungdomsarbejdet i forbundet (tager kun næste sæson med). MG jeg vil anbefale at man laver en række for puslinge i den kommende sæson - uanset antallet af hold. MG har fået forhåndstilmelding til CYO fra en række udenlandske spillere (fra Holland og England). AS fortæller, at medaljer til eliteserie ungdom, ligger hos Michael Pedersen :12/ BM Side 8

9 Derefter var der en længere diskussion omkring den manglende uddeling af medaljer til unionsmestrene. Ad. 8 Ad. 8a Turnering Turneringsudvalget: BM gør opmærksom på, at turneringsudvalget ifølge KBUs hjemmeside består af følgende: TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen Flytning af kampe: Lise Mollerup Sørensen Turneringsresultater: Michael Pedersen Old Boys/Girls (resultater): Lise Mollerup Sørensen Landspokal & KBU pokal Cup Senior (resultater): Jan Heilmann Landspokal & KBU pokal Cup Ungdom (resultater): Alice Andersen TUR-single og klassificeringsliste (resultater): Bent Holst Rasmussen Indbookning mv: Carsten Nielsen BM spørger ind til, om denne liste fortsat er aktuel? Der var herefter diskussion om, hvorvidt personer med ansvar for registrering af resultater skal stå på denne liste da de i virkeligheden ikke er en del af det rigtige turneringsudvalg. Indtil videre vil listen dog fortsat indeholde personer med ansvar for registrering LMS fortæller, at turneringsudvalget fremover skal bestå af følgende: TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen Flytning af kampe: Lise Mollerup Sørensen Turneringsresultater: Michael Pedersen Old Boys/Girls (resultater): Martin Guldager Landspokal & KBU pokal Cup Senior (resultater): Jan Heilmann Landspokal & KBU pokal Cup Ungdom (resultater): Alice Andersen TUR-single og klassificeringsliste (resultater): Bent Holst Rasmussen Indbookning mv: Carsten Nielsen Indbookning mv: Anni Sørensen Indbookning mv: Michael Pedersen BM lover at tilrette hjemmesiden Ad. 8b LMS fortæller, at hun er startet op som TUR-formand i en meget travl periode, men har holdt møde med AS omkring overleveringen. Her fik hun overdraget diverse dokumenter. LMS og AS har holdt møde omkring medaljefordelingen ved den kommende sæsonafslutning :12/ BM Side 9

10 Ad. 8c Der er en sag med en kamp tilbage i november 2011, hvor VBI/Valby nu har fået frataget 8 point, på grund af problemer med en forkert klubbluse. Problemet har kun været nævnt i en dommerrapport, som man først læser her et halvt år efter. Herefter blev det diskuteret, om det er rimeligt at klubben fratages point så langt tid efter selve kampen. LMS giver udtryk for, at hun har svært ved at forholde sig til sager, som er foregået før hendes tid som TUR-formand. LMS spørger ind til, hvordan man håndterer klubber som ønsker ekstra medaljer. LM svarere, at en ekstra medalje koster 100 kr. Klubberne er orienteret om, at de kan bestille ekstra medaljer ved at kontakte TUR-formanden. Der var diskussion om en fejl i indtastningen af resultater fra KBU-cuppen i Glostrup. Her har en spiller fået indtastet samme resultat 2 gange. LM fortæller, at resultater indtastes af Poul-Erik fra Ålborg. Fra næste sæson skal klubberne selv printe en scoretavle. Hvis der er fejl i indtastningen på Bowlingportalen skal det gå gennem Michael Pedersen. JH fortæller om et problem i Grøndal, hvor en klub kun stiller om med 1 spiller som så gik hjem. LM fortæller, at dette må skulle behandles som om, at klubben er udeblevet fra kampen. AH gør opmærksom på, at de opnåede point bliver taget fra et hold, hvis de udebliver i den sidst kamp. LM supplerer med, at de point som holdet allerede har opnået IKKE fordeles mellem de øvrige hold i rækken en udeblivelse fra sidste kamp må ikke ændre på resultatet for de øvrige hold. Ad. 8d LMS fortæller, at hun har skrevet en indbydelse til den nye sæson (AA har suppleret med noget omkring ungdommen). LM har fundet en løsning, hvordan indbydelsen kan sendes ud på mail (som et flettet dokument). LMS fremsender indbydelsen til LM, som fremsender den på mail til klubberne med Lise som afsender. LMS bekræfter over for klubberne, efterhånden som holdtilmeldingerne modtages. AS fortæller en et problem med Partner 2009, hvor de klager over en flyttet kamp. Klubben kunne ikke stille hold denne dag, og måtter derfor flytte kampen igen. Flytning af en kamp i Rødovre koster 250 kr. hvis den flyttes i god tid ellers koster det 400 kr. Klubben har selv været langt tid om at finde ud af, at de ikke kunne stille hold derfor har de måtte betale den høje takst. AS svarer klubben, at KBU har givet meddelelse om kampflytning i god tid og det derfor er klubben der selv skal betale omkostningerne for yderligere flytning af kampen :12/ BM Side 10

11 Ad. 9 Eventuelt Der er desværre opstået en fejl ved udlevering af medaljer i Række 2 damer. Seniorlederen sørger for, at fejlen bliver rettet. Mødet sluttede: 21: :12/ BM Side 11