KØBENHAVNS BOWLING UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat FU3 den 16/ Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS) Suppleant for ungdomsleder: Daisy V. Møller (DM) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og opfølgning på referat (FU2) 4. Meddelelser fra formanden a. DBWF (AH) Mandatmøde den 25. april i World Cup Hallen Kandidater til forbundsbestyrelsen Hvem fra FU deltager i forbundets repræsentantskabsmøde? b. KBU (AH) Repræsentantskabsmøde den 18. marts på Tinderhøj Skole - hvordan synes vi det gik? - Den nye bestyrelse og udvalg samt opdateringer - Vores love og spilleregler, samt opdateringer - Næste års møde, hvor og hvornår Administrator til hjemmesiden Generel opdatering af vores hjemmeside Godkendelse af stævner Ny licensformand Forhandling med hallerne (Kontrakter) hvem? Rykke klubberne for deres klublove 5. Økonomi a. Budgetkontrol pr. 9/ (LM) 6. Senior a. Hvem er medlem af seniorudvalget (BM) b. Regnskab for seniorstævner (LM) c. Online betaling til blandt andet Old Boys/girls (JH) d. Præmier fremover brugsting/gavekort/kontanter (JH) e. Medaljer til KBU-cuppen 7. Ungdom a. Hvem er medlem af ungdomsudvalget (BM) b. Regnskab for ungdomsstævner (LM) c. Talentteamets ønsker fra de unge (AA) d. Udtagelse til Skåne- og unionskamp (AA) e. Ungdomsmøde bliver maj måned (AA) f. Flytte kamp til Herlev i eliterunden (AA) g. Nyt om eliterunden fremover den bliver landsdækkende (AA) :12/ BM Side 1

2 8. Turnering a. Hvem er medlem af turneringsudvalget (BM) b. Overlevering status (LMS) c. Sæsonafslutning (LMS) d. Ny sæson (LMS) 9. Eventuelt Ad. 1 Valg af mødeleder AH bød velkommen og bad LJ om at lede mødet. Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden ændringer. Ad. 3 Godkendelse og opfølgning på referat (FU2) Der er ingen ændring eller opfølgning til referat af FU2 Ad. 4 Ad. 4a Meddelelse fra formanden: DBwF I forbindelse med repræsentantskabsmøde i forbundet, har KBU lovet at klubberne bliver indkaldt til mandatmøde. Dette møde bliver onsdag den 25/4 kl. 19:00. Mødet afholdes i World Cup Hallen. Alle klubber har fået tilsendt en invitation, og vi håber at mange klubber vil deltage. Der skulle være sendt en repræsentantskabsmappe til alle klubber (skulle være fremsendt torsdag i sidste uge). LJ indskyder, at det er tilladt at tage ekstra personer med ud over mandatet, men dette koster kr pr. person. Det er et problem, at vi som unionsbestyrelse ikke har fået tilsendt mappen (den er kun sendt til klubformænd). Derefter blev det diskuteret, hvordan medlemmer af FU kan blive tilmeldt forbundets repræsentantskabsmødet: IS deltager som repræsentant fra GBK LJ deltager som repræsentant fra PI LM deltager som medlem af FU BM deltager som medlem af FU JH deltager som medlem af FU LMS deltager ikke (og der kommer formodentlig ikke et mandat fra Ellipsen) MG deltager formodentlig som repræsentant fra BK Center Vi skal hurtigt have klarhed over, hvor mange der skal tilmeldes som medlem af FU. Ifølge AH vil alle kunne få taleret, hvis man henvender sig direkte til dirigenten. MG tvivler på, at der møder nok mandater frem til at kunne gennemføre repræsentantskabsmødet. AH fortæller at JBU gør som os, og holder mandatmøde for :12/ BM Side 2

3 unionens klubber, for på den måde at presse klubberne til at deltage. AH s oplæg er, at vi på mandatmødet den 25/4 hjælper klubberne med lovforslag, budget og regnskab. Umiddelbart ser det ud til, at der er et underskud på kr Forbundsformanden fortæller, at de har forsøg at spare. Udvalgene har sparet ca. 20%, og det er fint. Det er dog irriterende at forbundsbestyrelsen selv bruger rigtig mange penge. Udgiften til møder og administration er steget væsentligt. Pengene går udelukkende til administration og eliten. AH har læst beretningerne, og er enig i mange ting, men ikke alt. Vil dog rose de tre der blev siddende. De har lavet et stort arbejde, men de har også brugt mange penge. AH fortæller at der bliver kampvalg til formandsposten. Per Henriksen har meldt ud, at han stiller op som formand. Per Henriksen er en kendt mand, som har siddet i bestyrelsen for KBU. Det forlyder, at han ikke altid overholdt hvad han lovede, men ingen fra den nuværende bestyrelse har siddet i FU sammen med ham. Per Henriksen har nogle gode holdninger, og er indstillet på at forbundet skal spare. AH fortsætter med den nuværende forbundsbestyrelse, som har gjort et stort arbejde. KBU havde møde med dem tilbage i august, hvor de lovede en bedre kommunikation. I formandens beretning står der, at det ikke er blevet til så meget. Som union aner vi ikke, hvad de går og laver. Det er kun hvis man selv går ind på forbundets hjemmeside og læser, at man får noget at vide. Klubberne har kun repræsentantskabsmappen at forholde sig til. AH lover, at han på mandatmødet vil fortælle hvad han ved om Per Henriksen og om Kim T. Andersen. Det må efterfølgende være op til klubberne hvem de stemmer på. Derefter var der diskussion om, hvem der (ude i det store land) støtter Per, og hvem der støtter Kim. Der er dog generelt utilfredshed med, at Per har indsat forbundets logo i sin valgpropaganda. AH afslutter med, at de tre som i dag sidder i bestyrelsen ikke er på valg. Der skal vælges en formand og et bestyrelsesmedlem. Hvis det kommer til kampvalg, så er der stor risiko for, at den siddende bestyrelse trækker sig, og Per Henriksen står helt sikkert med en færdig bestyrelse i ærmet. Det viser sig i dag, at Bowlingportalen ikke kan levere, hvad det gamle system kunne. Bowlingportalen har på nuværende tidspunkt kostet kr , og man forventer en yderligere udgift på kr og så vil det alligevel ikke være vores system, kun et system som vi er bruger af. Herefter diskuterede vi klubmandater i forhold til unionsmandater. IS mener at man burde lave det om til det gamle system igen. AH mener ikke, at klubberne generelt er interesseret i det organisatoriske. MG har læst et forslag i repræsentantskabsmappen, hvor den nordlige region i JBU stiller forslag om, at man genindfører, at det er unionen der stiller med en række :12/ BM Side 3

4 unionsmandater. AH mener, at en blanding af de to former (klubmandater / unionsmandater) ville være en fornuftig løsning. MG mener at der er risiko for, at forbundsbestyrelsen kommer til at bestå af 4 mand fra samme region. Ad. 4b KBU KBUs repræsentantskabsmøde: AH fortæller om vores eget repræsentantskabsmøde, som blev afholdt den 18. marts på Tinderhøj Skole. Alle var enige om, at det var gode lokaler, og der er et ønske om, at vi benytter disse lokaler fremover (næste års repræsentantskabsmøde er fastlagt til den 17/ AH kontakter Gert Nielsen med henblik på reservation af Tinderhøj Skole).. Repræsentantskabsmødet forløb stille og roligt, og der var ikke den store debat fra salen. Dem der skriver beretning bruger meget tid på dette, men når vi ikke får kritik, så må vi tro på at det går godt. Vi fik valgt en ny bestyrelse, og skal have opdateret hjemmesiden med udvalg. Med hensyn til opdatering af vores egne love og spilleregler på hjemmesiden, så vil AH tage et møde med Bent Holst Rasmussen (efter forbundets repræsentantskabsmøde). Administrator af gæstebogen: Det blev på repræsentantskabsmødet fremlagt, at vi søger en administrator af gæstebogen. AH har en mulig kandidat (Johnny Funder). Administratoren skal sikre, at der ikke kommer anonyme indlæg ind i gæstebogen, samt at alle øvrige indlæg holdes i en sober tone (uden personangreb). AH savner personligt gæstebogen som har været vores mulighed for at følge med i hvad der sker. Godkendelse af stævner: FU har afholdt et ekstraordinært møde den 27/3, hvor man diskuterede procedure for annoncering af stævner på KBUs hjemmeside. Seniorleder og ungdomsleder skal fremadrettet være meget præcis i formuleringen, når der sendes indbydelser ud til vores egne interne stævner, så det tydeligt fremgår af indbydelsen, hvis stævnet kun er for spillere med licens i KBU. LM slår fast, at KBU ikke kan godkende stævner arrangeret af en hal (fordi hallen ikke er en del af vores organisation). AH har et problem med stævner, som ikke afholdes af en kreds eller en klub. Stævner som er snittællende skal principielt godkendes af forbundet. I dag godkender forbundet mange stævner, hvor man ikke kan se at der står en klub eller kreds bagved. Der var diskussion om hvorvidt, man på KBUs hjemmeside kan annoncere for ikke godkendte stævner. BM mener at det er vigtigt at holde fast i, at der forskel på stævner der ikke er godkendt af KBU (fordi arrangøren ikke en del af vores organisation), og stævner som KBU efter ansøgning ikke har godkendt. Efter diskussion opnås der enighed om, at der godt kan annonceres for private stævner på KBUs hjemmeside. Der skal dog klart fremgå, at stævnet ikke er søgt :12/ BM Side 4

5 godkendt gennem KBU. Vi vil på denne måde sikre, at vores spillere kender betingelsen for deltagelse i et sådan stævne hvis de føler sig dårligt behandlet på den ene eller den anden måde, så er der IKKE mulighed for at få behandlet en eventuel klage i KBUs disciplinærudvalg. Hvis et stævne derimod er godkendt af KBU, så vil både en spiller og en arrangør kunne få behandlet en eventuel klagesag i KBUs disciplinærudvalg. LM giver udtryk for, at vi skal tage det op i ordensudvalget, hvis forbundet godkender et stævne, som skulle have været gået igennem os. Ny licensformand: Michael Pedersen er indtrådt som ny licensformand. Der bliver i øjeblikket arbejdet på at få alle formaliteter på plads (fuldmagt til relevant konto). Forhandlinger (kontrakter) med hallerne: AH mener at behandlingen af dette punkt nok skal udsættes til UB2, men AH vil gerne sikre en procedure, hvor forhandlingerne varetages i fællesskab af en person fra kredsen og en person fra FU. Derefter blev det diskuteret hvordan forhandlinger med hallerne tidligere er blevet gennemført. Ved forhandlingerne sidste år udfærdigede Michael Pedersen en skriftlig kontakt, men det er uvist om han var i direkte dialog med de enkelte haller. Ved kontraktforhandlinger skal man være opmærksom på, at forhandlingerne med Grøndal og Gladsaxe nok vil være lidt anderledes. Her skal man have fat i centerledelsen, og ikke den daglige leder af hallen (økonomi og arbejdstider skal hænge sammen). Indsamling af klublove: Alle klubber blev tilbage i oktober 2011 bedt om at fremsende deres aktuelle klublove, så unionens arkiv kunne bliver ajourført (og digitaliseret). BM fortæller, at alle klubber som ikke har reageret er blevet rykket og der er efterfølgende modtaget materiale fra en del klubber. MG spørger til proceduren omkring godkendelse af klublove. LM fortæller, at der ingen steder står at ændringer i en klubs love skal godkendes, men der står i KBUs love, at ændrede klublove skal fremsendes til unionen. Ad. 5 Økonomi LM har inden mødet fremsendt en ny budgetkontrol. Der er ikke afvigelser som ikke er diskuteret på et tidligere møde. Ad. 6 Ad. 6a Senior Seniorudvalget: BM gør opmærksom på, at seniorudvalget ifølge KBUs hjemmeside består af følgende: Seniorleder: Jan Heilmann Komitemedlem: Anni Sørensen Komitemedlem: Mikael Juul Jensen BM spørger ind til, om denne liste fortsat er aktuel? :12/ BM Side 5

6 JH fortæller, at seniorudvalget fremover skal bestå af følgende: Seniorleder: Jan Heilmann Komitemedlem: Anni Sørensen Komitemedlem: Michael Pedersen BM lover at tilrette hjemmesiden. Ad. 6b Stævneregnskaber: LM har inden mødet fremsendt en oversigt over forrårets stævneregnskab, for at vise hvordan de enkelte stævner løber rundt. LM fortæller, at der har været et overskud på KM for seniorer, og at det tidligere har været kutyme, at dette overskud gik til præmier ved KM for ungdom. Ad. 6c Online betaling til bl.a. Old Boys/Girls: JH har hørt på vandrørene, at der er bred utilfredshed med, at man skal betale for sin deltagelse så langt tid før stævnet afholdes. Undrer sig over, hvorfor det ikke kan virke på den måde, at man tilmelder sig først, og efterfølgende får mulighed for at gå ind og betale. LM undrer sig over, hvor de pågældende spillere mon har deres penge placeret siden det kan betyde noget om de får renter af 150 kr. i 3 uger. MG fortæller, at man ved stævne 7 i Rødovre åbnede for tilmeldingen den 30/3 og at tilmeldingsfristen først udløber nu den 16/4. Det vil sige, at man kan vente med at tilmelde sig til en uge før stævnet afvikles. Hertil er der mange der har svaret, at man er nød til at tilmelde sig tidligt, får at få de bedste starter. Der er enkelte som ikke har mulighed for at betale med dankort her kan man ringe og får en kontonummer, så man i stedet kan gennemføre en bankoverførelse. Dette er de to muligheder der er. Hvis man ønsker flere forskellige betalingsmuligheder, så skal prisen sættes op. Herefter var der en længere diskussion omkring det rimelige i, at spillerne skal betale inden stævnet. Der er dog enighed om, at fordelene (kredsen ikke skal samle penge ind) er så store at FU anbefaler at bibeholde fremgangsmåden. Herefter blev problemet med den manglende præmieudbetaling i Næstved diskuteret. Der var bred enighed om, at hvis SBwU ikke kan finde ud af at overholde aftalen, så vil det ikke fremover være hensigtsmæssigt at lægge stævner ude på Sjælland. MG gør opmærksom på, at hvis han i den kommende sæson skal have noget at gøre med præmier og resultatformidling, så vil han gerne deltage i det møde, som inden sæsonstart skal afholdes med Sjælland. Ad. 6d Præmier fremover (brugsting / gavekort / kontanter): Ifølge de godkendte propositioner, så vil der atter i år være brugsting som præmier til finalen (hertil vil der gå 8 herrehold og 4 damehold). JH bestiller præmier, og får regningen sendt til kasseren. LM lover at sende et tal på, hvor mange penge der er til rådighed til præmier :12/ BM Side 6

7 Ad. 6e Medaljer til KBU-cuppen: JH undrer sig over, at han endnu ikke har modtaget medaljer til KBU-cuppen. LJ har en enkelt meddelelse under seniorlederens punkt: Alle ligaklubber (de nuværende) har fået et brev fra DM/DT-udvalget omkring den fremtidige betaling for kampe i ligarunden. Man ønsker, at det fremover er hjemmeholdet der skal betale for hele runden (alle hold), i den runde man har i egen hal. Det vil sige, at Pin-Crackers som spille i Grøndal vil slippe meget billigt hvorimod en ligarunde i Tårnby vil komme til at koste 8 gange kr Baggrunden for denne ændring er, at DM/DT-udvalget har en forventning om, at klubberne vil kunne forhandle sig frem til en bedre pris, en den pris man betaler i ligaen i dag. PI vil rejse sagen i ordensudvalget da man ikke mener at det vil være lige betingelser for lige spil. MG fortæller om ungdom elite forrige år der tog man udgiften for alle runder i KBUs område, og fordelte denne ligeligt mellem holdene fra KBU. IS spørger ind til, hvorfor er der forskel på priserne i 1. division og priserne i 2. division. LM svarer, at banelejen er den sammen, men afgifterne er forskellige. AH mener at det er et levn fra dengang, da 1. division var den bedste række i landet. LM fortæller, at der er 3 takster på afgifter til forbundet (Ligaen / 1. division / 2. division samt lavere rangerende rækker). Afgiften til KBU er mindre i Ligaen og i 1. division. LJ fortæller omkring kommende S-træf: Der er planlagt 2 S-træf (i Nykøbing F og i Herlev). Der er bestilt mapper hos Jesper. Derudover fortæller LJ, at Johnny Funder har trukket sig fra alt omkring træner og ungdom. Ad. 7 Ad. 7a Ungdom Ungdomsudvalget: BM gør opmærksom på, at ungdomsudvalget ifølge KBUs hjemmeside består af følgende: Ungdomsleder: Alice Andersen Komitemedlem: Daisy Vallentin Møller Komitemedlem: Christina Buch BM spørger ind til, om denne liste fortsat er aktuel? AH fortæller, at ungdomsudvalget fremover skal bestå af følgende: Ungdomsleder: Alice Andersen Komitemedlem: Daisy Vallentin Møller Komitemedlem: Pia Madsen BM lover at tilrette hjemmesiden :12/ BM Side 7

8 Ad. 7b Stævneregnskab: LM har inden mødet fremsendt en oversigt over forårets stævneregnskaber, for at vise hvordan de enkelte stævner løber rundt. Der er et total underskud på kr hvilket er grunden til, at ungdomsfonden næsten er drænet for penge. Ad. 7c AA har afholdt møde med KBUs talenttræner Kim Larsen, og han vil gerne fortsætte med talentteamet i den kommende sæson. Man ønsker at bibeholde World Cup Hallen som træningssted, da hallen ligger centralt, men håber på en bedre service fra hallens side. Der er et ønske fra de unge mennesker om, at de enkelte gange får mulighed for at træne i andre haller og måske træne nogle flere gange. Spillerne bliver pt. opkrævet 50 kr. pr træningsaften, det vil muligvis stige til 70 kr. pr træningsaften. MG spørger til prisen, hvis der skal trænes i en anden hal men får ikke svar. Ad 7d AA har udtaget hold til skånekamp og unionskamp. Spillerne har været gode til komme med en hurtig tilbagemelding. Ad. 7e AA fortæller, at hun planlægger et ungdomsledermøde i maj måned. Der er hen over foråret kommet en del nye ungdomsledere ude i klubberne. Ad. 7f Der er flyttet en kamp i elite ungdom på grund af manglende plads i Grøndal (dobbeltbooking). Der må påregnes en ekstra udgift til denne runde. LM fortæller, at klubberne allerede har betalt for afgifterne til den pågældende runde. MG forudser, at der vil blive klager over, at der i Herlev vil blive spillet efter et andet format (for at spare tid / varighed 4 timer i stedet for 6 timer). Ad. 7g AA fortæller, at forbundets ungdomsudvalg har holdt møde. Her påtænker man at inddrage Fyn i eliterunden i øst. MG supplerer med, at man ved sæsonstart præcis vil finde ud af, hvor grænsen mellem øst og vest skal ligge, men der vil være hold der vil få en længere rejsetid. Derudover har Per Høberg meddelt, at han trækker sig fra ungdomsarbejdet i forbundet (tager kun næste sæson med). MG jeg vil anbefale at man laver en række for puslinge i den kommende sæson - uanset antallet af hold. MG har fået forhåndstilmelding til CYO fra en række udenlandske spillere (fra Holland og England). AS fortæller, at medaljer til eliteserie ungdom, ligger hos Michael Pedersen :12/ BM Side 8

9 Derefter var der en længere diskussion omkring den manglende uddeling af medaljer til unionsmestrene. Ad. 8 Ad. 8a Turnering Turneringsudvalget: BM gør opmærksom på, at turneringsudvalget ifølge KBUs hjemmeside består af følgende: TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen Flytning af kampe: Lise Mollerup Sørensen Turneringsresultater: Michael Pedersen Old Boys/Girls (resultater): Lise Mollerup Sørensen Landspokal & KBU pokal Cup Senior (resultater): Jan Heilmann Landspokal & KBU pokal Cup Ungdom (resultater): Alice Andersen TUR-single og klassificeringsliste (resultater): Bent Holst Rasmussen Indbookning mv: Carsten Nielsen BM spørger ind til, om denne liste fortsat er aktuel? Der var herefter diskussion om, hvorvidt personer med ansvar for registrering af resultater skal stå på denne liste da de i virkeligheden ikke er en del af det rigtige turneringsudvalg. Indtil videre vil listen dog fortsat indeholde personer med ansvar for registrering LMS fortæller, at turneringsudvalget fremover skal bestå af følgende: TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen Flytning af kampe: Lise Mollerup Sørensen Turneringsresultater: Michael Pedersen Old Boys/Girls (resultater): Martin Guldager Landspokal & KBU pokal Cup Senior (resultater): Jan Heilmann Landspokal & KBU pokal Cup Ungdom (resultater): Alice Andersen TUR-single og klassificeringsliste (resultater): Bent Holst Rasmussen Indbookning mv: Carsten Nielsen Indbookning mv: Anni Sørensen Indbookning mv: Michael Pedersen BM lover at tilrette hjemmesiden Ad. 8b LMS fortæller, at hun er startet op som TUR-formand i en meget travl periode, men har holdt møde med AS omkring overleveringen. Her fik hun overdraget diverse dokumenter. LMS og AS har holdt møde omkring medaljefordelingen ved den kommende sæsonafslutning :12/ BM Side 9

10 Ad. 8c Der er en sag med en kamp tilbage i november 2011, hvor VBI/Valby nu har fået frataget 8 point, på grund af problemer med en forkert klubbluse. Problemet har kun været nævnt i en dommerrapport, som man først læser her et halvt år efter. Herefter blev det diskuteret, om det er rimeligt at klubben fratages point så langt tid efter selve kampen. LMS giver udtryk for, at hun har svært ved at forholde sig til sager, som er foregået før hendes tid som TUR-formand. LMS spørger ind til, hvordan man håndterer klubber som ønsker ekstra medaljer. LM svarere, at en ekstra medalje koster 100 kr. Klubberne er orienteret om, at de kan bestille ekstra medaljer ved at kontakte TUR-formanden. Der var diskussion om en fejl i indtastningen af resultater fra KBU-cuppen i Glostrup. Her har en spiller fået indtastet samme resultat 2 gange. LM fortæller, at resultater indtastes af Poul-Erik fra Ålborg. Fra næste sæson skal klubberne selv printe en scoretavle. Hvis der er fejl i indtastningen på Bowlingportalen skal det gå gennem Michael Pedersen. JH fortæller om et problem i Grøndal, hvor en klub kun stiller om med 1 spiller som så gik hjem. LM fortæller, at dette må skulle behandles som om, at klubben er udeblevet fra kampen. AH gør opmærksom på, at de opnåede point bliver taget fra et hold, hvis de udebliver i den sidst kamp. LM supplerer med, at de point som holdet allerede har opnået IKKE fordeles mellem de øvrige hold i rækken en udeblivelse fra sidste kamp må ikke ændre på resultatet for de øvrige hold. Ad. 8d LMS fortæller, at hun har skrevet en indbydelse til den nye sæson (AA har suppleret med noget omkring ungdommen). LM har fundet en løsning, hvordan indbydelsen kan sendes ud på mail (som et flettet dokument). LMS fremsender indbydelsen til LM, som fremsender den på mail til klubberne med Lise som afsender. LMS bekræfter over for klubberne, efterhånden som holdtilmeldingerne modtages. AS fortæller en et problem med Partner 2009, hvor de klager over en flyttet kamp. Klubben kunne ikke stille hold denne dag, og måtter derfor flytte kampen igen. Flytning af en kamp i Rødovre koster 250 kr. hvis den flyttes i god tid ellers koster det 400 kr. Klubben har selv været langt tid om at finde ud af, at de ikke kunne stille hold derfor har de måtte betale den høje takst. AS svarer klubben, at KBU har givet meddelelse om kampflytning i god tid og det derfor er klubben der selv skal betale omkostningerne for yderligere flytning af kampen :12/ BM Side 10

11 Ad. 9 Eventuelt Der er desværre opstået en fejl ved udlevering af medaljer i Række 2 damer. Seniorlederen sørger for, at fejlen bliver rettet. Mødet sluttede: 21: :12/ BM Side 11

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 13/04 2015 Rødovre den 30. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder:

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 25/4 2013 Rødovre den 30. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 3/5 2010 Rødovre den 03. maj 2010 Tilstede: Afbud: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 27/9 2012 Rødovre den 30. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 25. april 2013 Referat af UB2 den 16. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 014/05 2008 Rødovre den 20. maj 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 29/03 2010 Rødovre den 3. april 2010 Tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 26/11 2009 Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 24. februar 2014 Referat af UB1 den 12. februar 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU 4 den 18/5 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 22. oktober 2011 Referat af UB3 den 7. september 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 27/5 2013 Rødovre den 13. juli 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS)

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Vietnam den 26. marts 2015 Referat af UB1 den 11. februar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. april 2011 Referat af UB 2 den 26. april 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007 Referat UB2 23/5 2007 Rødovre den 27. maj 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 13/9 2007 Rødovre den 15. september 2007 Tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

! "#$%$&%'& (!!! !"##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0"##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!8"99!!..///##.'3. #!

! #$%$&%'& (!!! !##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!899!!..///##.'3. #! ! "$%$&%'& (!!! )*'!"! $!! % & ' ' (! ' ) *+ %,-.+,/0! 12 3 +! %,-.+,/0"1,2!+!!!!! 4 5 + +!! $! 1 67!8"99!!..///.'3.!3 : 7 -,; !,-.-/,!!

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009 Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: Team Millennium v/steffen H. Jensen Lyngby v/frank Rasmussen,

Læs mere

Jan Donde JD Administrationen / referent

Jan Donde JD Administrationen / referent Torben V. Andersen TVA Hans Græsvig HG Mødeleder Ole Kristensen OK Leif Hansen LH Søren Larsson SL Afbud Martin Guldager MG Kurt Gaundorff KG Brøndby, 25.07.2017/ 05.08.2017 Jan Donde JD Administrationen

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder Generelt om udfyldelse af holdtilmeldingerne, disse bedes udfyldt omhyggeligt især adresseoplysningerne på JBU`s hjemmeside, da det i modsat fald er umuligt at sende oplysninger de rigtige steder hen,

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: 16. August 2016-17.00 til 22.00 STED: Comwell Korsør - Ørnumvej 6, 4220 Korsør DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Afbud:

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Bestemmelser for forbundets turneringer

Bestemmelser for forbundets turneringer Bestemmelser for forbundets turneringer 05/2017 Indhold 1. Formål og ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 Nørresundby d. 12. april 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 I Løvvang Bowling Center, Stort mødelokale Dagsorden 1. Mandaternes

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2008 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2008 i World Cup Hallen. Sammen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.30 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: Hugo Andresen (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael Green (MG)

Læs mere