KØBENHAVNS BOWLING UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat FU3 den 16/ Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS) Suppleant for ungdomsleder: Daisy V. Møller (DM) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og opfølgning på referat (FU2) 4. Meddelelser fra formanden a. DBWF (AH) Mandatmøde den 25. april i World Cup Hallen Kandidater til forbundsbestyrelsen Hvem fra FU deltager i forbundets repræsentantskabsmøde? b. KBU (AH) Repræsentantskabsmøde den 18. marts på Tinderhøj Skole - hvordan synes vi det gik? - Den nye bestyrelse og udvalg samt opdateringer - Vores love og spilleregler, samt opdateringer - Næste års møde, hvor og hvornår Administrator til hjemmesiden Generel opdatering af vores hjemmeside Godkendelse af stævner Ny licensformand Forhandling med hallerne (Kontrakter) hvem? Rykke klubberne for deres klublove 5. Økonomi a. Budgetkontrol pr. 9/ (LM) 6. Senior a. Hvem er medlem af seniorudvalget (BM) b. Regnskab for seniorstævner (LM) c. Online betaling til blandt andet Old Boys/girls (JH) d. Præmier fremover brugsting/gavekort/kontanter (JH) e. Medaljer til KBU-cuppen 7. Ungdom a. Hvem er medlem af ungdomsudvalget (BM) b. Regnskab for ungdomsstævner (LM) c. Talentteamets ønsker fra de unge (AA) d. Udtagelse til Skåne- og unionskamp (AA) e. Ungdomsmøde bliver maj måned (AA) f. Flytte kamp til Herlev i eliterunden (AA) g. Nyt om eliterunden fremover den bliver landsdækkende (AA) :12/ BM Side 1

2 8. Turnering a. Hvem er medlem af turneringsudvalget (BM) b. Overlevering status (LMS) c. Sæsonafslutning (LMS) d. Ny sæson (LMS) 9. Eventuelt Ad. 1 Valg af mødeleder AH bød velkommen og bad LJ om at lede mødet. Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden ændringer. Ad. 3 Godkendelse og opfølgning på referat (FU2) Der er ingen ændring eller opfølgning til referat af FU2 Ad. 4 Ad. 4a Meddelelse fra formanden: DBwF I forbindelse med repræsentantskabsmøde i forbundet, har KBU lovet at klubberne bliver indkaldt til mandatmøde. Dette møde bliver onsdag den 25/4 kl. 19:00. Mødet afholdes i World Cup Hallen. Alle klubber har fået tilsendt en invitation, og vi håber at mange klubber vil deltage. Der skulle være sendt en repræsentantskabsmappe til alle klubber (skulle være fremsendt torsdag i sidste uge). LJ indskyder, at det er tilladt at tage ekstra personer med ud over mandatet, men dette koster kr pr. person. Det er et problem, at vi som unionsbestyrelse ikke har fået tilsendt mappen (den er kun sendt til klubformænd). Derefter blev det diskuteret, hvordan medlemmer af FU kan blive tilmeldt forbundets repræsentantskabsmødet: IS deltager som repræsentant fra GBK LJ deltager som repræsentant fra PI LM deltager som medlem af FU BM deltager som medlem af FU JH deltager som medlem af FU LMS deltager ikke (og der kommer formodentlig ikke et mandat fra Ellipsen) MG deltager formodentlig som repræsentant fra BK Center Vi skal hurtigt have klarhed over, hvor mange der skal tilmeldes som medlem af FU. Ifølge AH vil alle kunne få taleret, hvis man henvender sig direkte til dirigenten. MG tvivler på, at der møder nok mandater frem til at kunne gennemføre repræsentantskabsmødet. AH fortæller at JBU gør som os, og holder mandatmøde for :12/ BM Side 2

3 unionens klubber, for på den måde at presse klubberne til at deltage. AH s oplæg er, at vi på mandatmødet den 25/4 hjælper klubberne med lovforslag, budget og regnskab. Umiddelbart ser det ud til, at der er et underskud på kr Forbundsformanden fortæller, at de har forsøg at spare. Udvalgene har sparet ca. 20%, og det er fint. Det er dog irriterende at forbundsbestyrelsen selv bruger rigtig mange penge. Udgiften til møder og administration er steget væsentligt. Pengene går udelukkende til administration og eliten. AH har læst beretningerne, og er enig i mange ting, men ikke alt. Vil dog rose de tre der blev siddende. De har lavet et stort arbejde, men de har også brugt mange penge. AH fortæller at der bliver kampvalg til formandsposten. Per Henriksen har meldt ud, at han stiller op som formand. Per Henriksen er en kendt mand, som har siddet i bestyrelsen for KBU. Det forlyder, at han ikke altid overholdt hvad han lovede, men ingen fra den nuværende bestyrelse har siddet i FU sammen med ham. Per Henriksen har nogle gode holdninger, og er indstillet på at forbundet skal spare. AH fortsætter med den nuværende forbundsbestyrelse, som har gjort et stort arbejde. KBU havde møde med dem tilbage i august, hvor de lovede en bedre kommunikation. I formandens beretning står der, at det ikke er blevet til så meget. Som union aner vi ikke, hvad de går og laver. Det er kun hvis man selv går ind på forbundets hjemmeside og læser, at man får noget at vide. Klubberne har kun repræsentantskabsmappen at forholde sig til. AH lover, at han på mandatmødet vil fortælle hvad han ved om Per Henriksen og om Kim T. Andersen. Det må efterfølgende være op til klubberne hvem de stemmer på. Derefter var der diskussion om, hvem der (ude i det store land) støtter Per, og hvem der støtter Kim. Der er dog generelt utilfredshed med, at Per har indsat forbundets logo i sin valgpropaganda. AH afslutter med, at de tre som i dag sidder i bestyrelsen ikke er på valg. Der skal vælges en formand og et bestyrelsesmedlem. Hvis det kommer til kampvalg, så er der stor risiko for, at den siddende bestyrelse trækker sig, og Per Henriksen står helt sikkert med en færdig bestyrelse i ærmet. Det viser sig i dag, at Bowlingportalen ikke kan levere, hvad det gamle system kunne. Bowlingportalen har på nuværende tidspunkt kostet kr , og man forventer en yderligere udgift på kr og så vil det alligevel ikke være vores system, kun et system som vi er bruger af. Herefter diskuterede vi klubmandater i forhold til unionsmandater. IS mener at man burde lave det om til det gamle system igen. AH mener ikke, at klubberne generelt er interesseret i det organisatoriske. MG har læst et forslag i repræsentantskabsmappen, hvor den nordlige region i JBU stiller forslag om, at man genindfører, at det er unionen der stiller med en række :12/ BM Side 3

4 unionsmandater. AH mener, at en blanding af de to former (klubmandater / unionsmandater) ville være en fornuftig løsning. MG mener at der er risiko for, at forbundsbestyrelsen kommer til at bestå af 4 mand fra samme region. Ad. 4b KBU KBUs repræsentantskabsmøde: AH fortæller om vores eget repræsentantskabsmøde, som blev afholdt den 18. marts på Tinderhøj Skole. Alle var enige om, at det var gode lokaler, og der er et ønske om, at vi benytter disse lokaler fremover (næste års repræsentantskabsmøde er fastlagt til den 17/ AH kontakter Gert Nielsen med henblik på reservation af Tinderhøj Skole).. Repræsentantskabsmødet forløb stille og roligt, og der var ikke den store debat fra salen. Dem der skriver beretning bruger meget tid på dette, men når vi ikke får kritik, så må vi tro på at det går godt. Vi fik valgt en ny bestyrelse, og skal have opdateret hjemmesiden med udvalg. Med hensyn til opdatering af vores egne love og spilleregler på hjemmesiden, så vil AH tage et møde med Bent Holst Rasmussen (efter forbundets repræsentantskabsmøde). Administrator af gæstebogen: Det blev på repræsentantskabsmødet fremlagt, at vi søger en administrator af gæstebogen. AH har en mulig kandidat (Johnny Funder). Administratoren skal sikre, at der ikke kommer anonyme indlæg ind i gæstebogen, samt at alle øvrige indlæg holdes i en sober tone (uden personangreb). AH savner personligt gæstebogen som har været vores mulighed for at følge med i hvad der sker. Godkendelse af stævner: FU har afholdt et ekstraordinært møde den 27/3, hvor man diskuterede procedure for annoncering af stævner på KBUs hjemmeside. Seniorleder og ungdomsleder skal fremadrettet være meget præcis i formuleringen, når der sendes indbydelser ud til vores egne interne stævner, så det tydeligt fremgår af indbydelsen, hvis stævnet kun er for spillere med licens i KBU. LM slår fast, at KBU ikke kan godkende stævner arrangeret af en hal (fordi hallen ikke er en del af vores organisation). AH har et problem med stævner, som ikke afholdes af en kreds eller en klub. Stævner som er snittællende skal principielt godkendes af forbundet. I dag godkender forbundet mange stævner, hvor man ikke kan se at der står en klub eller kreds bagved. Der var diskussion om hvorvidt, man på KBUs hjemmeside kan annoncere for ikke godkendte stævner. BM mener at det er vigtigt at holde fast i, at der forskel på stævner der ikke er godkendt af KBU (fordi arrangøren ikke en del af vores organisation), og stævner som KBU efter ansøgning ikke har godkendt. Efter diskussion opnås der enighed om, at der godt kan annonceres for private stævner på KBUs hjemmeside. Der skal dog klart fremgå, at stævnet ikke er søgt :12/ BM Side 4

5 godkendt gennem KBU. Vi vil på denne måde sikre, at vores spillere kender betingelsen for deltagelse i et sådan stævne hvis de føler sig dårligt behandlet på den ene eller den anden måde, så er der IKKE mulighed for at få behandlet en eventuel klage i KBUs disciplinærudvalg. Hvis et stævne derimod er godkendt af KBU, så vil både en spiller og en arrangør kunne få behandlet en eventuel klagesag i KBUs disciplinærudvalg. LM giver udtryk for, at vi skal tage det op i ordensudvalget, hvis forbundet godkender et stævne, som skulle have været gået igennem os. Ny licensformand: Michael Pedersen er indtrådt som ny licensformand. Der bliver i øjeblikket arbejdet på at få alle formaliteter på plads (fuldmagt til relevant konto). Forhandlinger (kontrakter) med hallerne: AH mener at behandlingen af dette punkt nok skal udsættes til UB2, men AH vil gerne sikre en procedure, hvor forhandlingerne varetages i fællesskab af en person fra kredsen og en person fra FU. Derefter blev det diskuteret hvordan forhandlinger med hallerne tidligere er blevet gennemført. Ved forhandlingerne sidste år udfærdigede Michael Pedersen en skriftlig kontakt, men det er uvist om han var i direkte dialog med de enkelte haller. Ved kontraktforhandlinger skal man være opmærksom på, at forhandlingerne med Grøndal og Gladsaxe nok vil være lidt anderledes. Her skal man have fat i centerledelsen, og ikke den daglige leder af hallen (økonomi og arbejdstider skal hænge sammen). Indsamling af klublove: Alle klubber blev tilbage i oktober 2011 bedt om at fremsende deres aktuelle klublove, så unionens arkiv kunne bliver ajourført (og digitaliseret). BM fortæller, at alle klubber som ikke har reageret er blevet rykket og der er efterfølgende modtaget materiale fra en del klubber. MG spørger til proceduren omkring godkendelse af klublove. LM fortæller, at der ingen steder står at ændringer i en klubs love skal godkendes, men der står i KBUs love, at ændrede klublove skal fremsendes til unionen. Ad. 5 Økonomi LM har inden mødet fremsendt en ny budgetkontrol. Der er ikke afvigelser som ikke er diskuteret på et tidligere møde. Ad. 6 Ad. 6a Senior Seniorudvalget: BM gør opmærksom på, at seniorudvalget ifølge KBUs hjemmeside består af følgende: Seniorleder: Jan Heilmann Komitemedlem: Anni Sørensen Komitemedlem: Mikael Juul Jensen BM spørger ind til, om denne liste fortsat er aktuel? :12/ BM Side 5

6 JH fortæller, at seniorudvalget fremover skal bestå af følgende: Seniorleder: Jan Heilmann Komitemedlem: Anni Sørensen Komitemedlem: Michael Pedersen BM lover at tilrette hjemmesiden. Ad. 6b Stævneregnskaber: LM har inden mødet fremsendt en oversigt over forrårets stævneregnskab, for at vise hvordan de enkelte stævner løber rundt. LM fortæller, at der har været et overskud på KM for seniorer, og at det tidligere har været kutyme, at dette overskud gik til præmier ved KM for ungdom. Ad. 6c Online betaling til bl.a. Old Boys/Girls: JH har hørt på vandrørene, at der er bred utilfredshed med, at man skal betale for sin deltagelse så langt tid før stævnet afholdes. Undrer sig over, hvorfor det ikke kan virke på den måde, at man tilmelder sig først, og efterfølgende får mulighed for at gå ind og betale. LM undrer sig over, hvor de pågældende spillere mon har deres penge placeret siden det kan betyde noget om de får renter af 150 kr. i 3 uger. MG fortæller, at man ved stævne 7 i Rødovre åbnede for tilmeldingen den 30/3 og at tilmeldingsfristen først udløber nu den 16/4. Det vil sige, at man kan vente med at tilmelde sig til en uge før stævnet afvikles. Hertil er der mange der har svaret, at man er nød til at tilmelde sig tidligt, får at få de bedste starter. Der er enkelte som ikke har mulighed for at betale med dankort her kan man ringe og får en kontonummer, så man i stedet kan gennemføre en bankoverførelse. Dette er de to muligheder der er. Hvis man ønsker flere forskellige betalingsmuligheder, så skal prisen sættes op. Herefter var der en længere diskussion omkring det rimelige i, at spillerne skal betale inden stævnet. Der er dog enighed om, at fordelene (kredsen ikke skal samle penge ind) er så store at FU anbefaler at bibeholde fremgangsmåden. Herefter blev problemet med den manglende præmieudbetaling i Næstved diskuteret. Der var bred enighed om, at hvis SBwU ikke kan finde ud af at overholde aftalen, så vil det ikke fremover være hensigtsmæssigt at lægge stævner ude på Sjælland. MG gør opmærksom på, at hvis han i den kommende sæson skal have noget at gøre med præmier og resultatformidling, så vil han gerne deltage i det møde, som inden sæsonstart skal afholdes med Sjælland. Ad. 6d Præmier fremover (brugsting / gavekort / kontanter): Ifølge de godkendte propositioner, så vil der atter i år være brugsting som præmier til finalen (hertil vil der gå 8 herrehold og 4 damehold). JH bestiller præmier, og får regningen sendt til kasseren. LM lover at sende et tal på, hvor mange penge der er til rådighed til præmier :12/ BM Side 6

7 Ad. 6e Medaljer til KBU-cuppen: JH undrer sig over, at han endnu ikke har modtaget medaljer til KBU-cuppen. LJ har en enkelt meddelelse under seniorlederens punkt: Alle ligaklubber (de nuværende) har fået et brev fra DM/DT-udvalget omkring den fremtidige betaling for kampe i ligarunden. Man ønsker, at det fremover er hjemmeholdet der skal betale for hele runden (alle hold), i den runde man har i egen hal. Det vil sige, at Pin-Crackers som spille i Grøndal vil slippe meget billigt hvorimod en ligarunde i Tårnby vil komme til at koste 8 gange kr Baggrunden for denne ændring er, at DM/DT-udvalget har en forventning om, at klubberne vil kunne forhandle sig frem til en bedre pris, en den pris man betaler i ligaen i dag. PI vil rejse sagen i ordensudvalget da man ikke mener at det vil være lige betingelser for lige spil. MG fortæller om ungdom elite forrige år der tog man udgiften for alle runder i KBUs område, og fordelte denne ligeligt mellem holdene fra KBU. IS spørger ind til, hvorfor er der forskel på priserne i 1. division og priserne i 2. division. LM svarer, at banelejen er den sammen, men afgifterne er forskellige. AH mener at det er et levn fra dengang, da 1. division var den bedste række i landet. LM fortæller, at der er 3 takster på afgifter til forbundet (Ligaen / 1. division / 2. division samt lavere rangerende rækker). Afgiften til KBU er mindre i Ligaen og i 1. division. LJ fortæller omkring kommende S-træf: Der er planlagt 2 S-træf (i Nykøbing F og i Herlev). Der er bestilt mapper hos Jesper. Derudover fortæller LJ, at Johnny Funder har trukket sig fra alt omkring træner og ungdom. Ad. 7 Ad. 7a Ungdom Ungdomsudvalget: BM gør opmærksom på, at ungdomsudvalget ifølge KBUs hjemmeside består af følgende: Ungdomsleder: Alice Andersen Komitemedlem: Daisy Vallentin Møller Komitemedlem: Christina Buch BM spørger ind til, om denne liste fortsat er aktuel? AH fortæller, at ungdomsudvalget fremover skal bestå af følgende: Ungdomsleder: Alice Andersen Komitemedlem: Daisy Vallentin Møller Komitemedlem: Pia Madsen BM lover at tilrette hjemmesiden :12/ BM Side 7

8 Ad. 7b Stævneregnskab: LM har inden mødet fremsendt en oversigt over forårets stævneregnskaber, for at vise hvordan de enkelte stævner løber rundt. Der er et total underskud på kr hvilket er grunden til, at ungdomsfonden næsten er drænet for penge. Ad. 7c AA har afholdt møde med KBUs talenttræner Kim Larsen, og han vil gerne fortsætte med talentteamet i den kommende sæson. Man ønsker at bibeholde World Cup Hallen som træningssted, da hallen ligger centralt, men håber på en bedre service fra hallens side. Der er et ønske fra de unge mennesker om, at de enkelte gange får mulighed for at træne i andre haller og måske træne nogle flere gange. Spillerne bliver pt. opkrævet 50 kr. pr træningsaften, det vil muligvis stige til 70 kr. pr træningsaften. MG spørger til prisen, hvis der skal trænes i en anden hal men får ikke svar. Ad 7d AA har udtaget hold til skånekamp og unionskamp. Spillerne har været gode til komme med en hurtig tilbagemelding. Ad. 7e AA fortæller, at hun planlægger et ungdomsledermøde i maj måned. Der er hen over foråret kommet en del nye ungdomsledere ude i klubberne. Ad. 7f Der er flyttet en kamp i elite ungdom på grund af manglende plads i Grøndal (dobbeltbooking). Der må påregnes en ekstra udgift til denne runde. LM fortæller, at klubberne allerede har betalt for afgifterne til den pågældende runde. MG forudser, at der vil blive klager over, at der i Herlev vil blive spillet efter et andet format (for at spare tid / varighed 4 timer i stedet for 6 timer). Ad. 7g AA fortæller, at forbundets ungdomsudvalg har holdt møde. Her påtænker man at inddrage Fyn i eliterunden i øst. MG supplerer med, at man ved sæsonstart præcis vil finde ud af, hvor grænsen mellem øst og vest skal ligge, men der vil være hold der vil få en længere rejsetid. Derudover har Per Høberg meddelt, at han trækker sig fra ungdomsarbejdet i forbundet (tager kun næste sæson med). MG jeg vil anbefale at man laver en række for puslinge i den kommende sæson - uanset antallet af hold. MG har fået forhåndstilmelding til CYO fra en række udenlandske spillere (fra Holland og England). AS fortæller, at medaljer til eliteserie ungdom, ligger hos Michael Pedersen :12/ BM Side 8

9 Derefter var der en længere diskussion omkring den manglende uddeling af medaljer til unionsmestrene. Ad. 8 Ad. 8a Turnering Turneringsudvalget: BM gør opmærksom på, at turneringsudvalget ifølge KBUs hjemmeside består af følgende: TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen Flytning af kampe: Lise Mollerup Sørensen Turneringsresultater: Michael Pedersen Old Boys/Girls (resultater): Lise Mollerup Sørensen Landspokal & KBU pokal Cup Senior (resultater): Jan Heilmann Landspokal & KBU pokal Cup Ungdom (resultater): Alice Andersen TUR-single og klassificeringsliste (resultater): Bent Holst Rasmussen Indbookning mv: Carsten Nielsen BM spørger ind til, om denne liste fortsat er aktuel? Der var herefter diskussion om, hvorvidt personer med ansvar for registrering af resultater skal stå på denne liste da de i virkeligheden ikke er en del af det rigtige turneringsudvalg. Indtil videre vil listen dog fortsat indeholde personer med ansvar for registrering LMS fortæller, at turneringsudvalget fremover skal bestå af følgende: TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen Flytning af kampe: Lise Mollerup Sørensen Turneringsresultater: Michael Pedersen Old Boys/Girls (resultater): Martin Guldager Landspokal & KBU pokal Cup Senior (resultater): Jan Heilmann Landspokal & KBU pokal Cup Ungdom (resultater): Alice Andersen TUR-single og klassificeringsliste (resultater): Bent Holst Rasmussen Indbookning mv: Carsten Nielsen Indbookning mv: Anni Sørensen Indbookning mv: Michael Pedersen BM lover at tilrette hjemmesiden Ad. 8b LMS fortæller, at hun er startet op som TUR-formand i en meget travl periode, men har holdt møde med AS omkring overleveringen. Her fik hun overdraget diverse dokumenter. LMS og AS har holdt møde omkring medaljefordelingen ved den kommende sæsonafslutning :12/ BM Side 9

10 Ad. 8c Der er en sag med en kamp tilbage i november 2011, hvor VBI/Valby nu har fået frataget 8 point, på grund af problemer med en forkert klubbluse. Problemet har kun været nævnt i en dommerrapport, som man først læser her et halvt år efter. Herefter blev det diskuteret, om det er rimeligt at klubben fratages point så langt tid efter selve kampen. LMS giver udtryk for, at hun har svært ved at forholde sig til sager, som er foregået før hendes tid som TUR-formand. LMS spørger ind til, hvordan man håndterer klubber som ønsker ekstra medaljer. LM svarere, at en ekstra medalje koster 100 kr. Klubberne er orienteret om, at de kan bestille ekstra medaljer ved at kontakte TUR-formanden. Der var diskussion om en fejl i indtastningen af resultater fra KBU-cuppen i Glostrup. Her har en spiller fået indtastet samme resultat 2 gange. LM fortæller, at resultater indtastes af Poul-Erik fra Ålborg. Fra næste sæson skal klubberne selv printe en scoretavle. Hvis der er fejl i indtastningen på Bowlingportalen skal det gå gennem Michael Pedersen. JH fortæller om et problem i Grøndal, hvor en klub kun stiller om med 1 spiller som så gik hjem. LM fortæller, at dette må skulle behandles som om, at klubben er udeblevet fra kampen. AH gør opmærksom på, at de opnåede point bliver taget fra et hold, hvis de udebliver i den sidst kamp. LM supplerer med, at de point som holdet allerede har opnået IKKE fordeles mellem de øvrige hold i rækken en udeblivelse fra sidste kamp må ikke ændre på resultatet for de øvrige hold. Ad. 8d LMS fortæller, at hun har skrevet en indbydelse til den nye sæson (AA har suppleret med noget omkring ungdommen). LM har fundet en løsning, hvordan indbydelsen kan sendes ud på mail (som et flettet dokument). LMS fremsender indbydelsen til LM, som fremsender den på mail til klubberne med Lise som afsender. LMS bekræfter over for klubberne, efterhånden som holdtilmeldingerne modtages. AS fortæller en et problem med Partner 2009, hvor de klager over en flyttet kamp. Klubben kunne ikke stille hold denne dag, og måtter derfor flytte kampen igen. Flytning af en kamp i Rødovre koster 250 kr. hvis den flyttes i god tid ellers koster det 400 kr. Klubben har selv været langt tid om at finde ud af, at de ikke kunne stille hold derfor har de måtte betale den høje takst. AS svarer klubben, at KBU har givet meddelelse om kampflytning i god tid og det derfor er klubben der selv skal betale omkostningerne for yderligere flytning af kampen :12/ BM Side 10

11 Ad. 9 Eventuelt Der er desværre opstået en fejl ved udlevering af medaljer i Række 2 damer. Seniorlederen sørger for, at fejlen bliver rettet. Mødet sluttede: 21: :12/ BM Side 11

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted Copyright SBwU SBwU - Referat Returadresse: Sekretær Ib Johansen, Ewalds Have 35, 4300 Holbæk sekretaer@sbwu.dk 3. februar 2014 Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014 Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2015

LOVE BESTEMMELSER 2015 LOVE OG BESTEMMELSER 2015 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW tetp- siori røndal - «il )9- II r' Bowlernes hal 9411 4.4r *ø.wr 1111101101, mt- et r TIMM*. L.11 T I* 10 EI a : jemr-.. mmmmmm "11 Y RI 41(27 AMAGER-08RO WOW TIP EN TRÆFFER DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i OIK

Referat for bestyrelsesmøde i OIK Referat for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 7. oktober 2014, kl. 19.00 Dagorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Opfølgning på referat fra sidst, med to do 4. Godkendelse af referat.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 12. august 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: AFBUD: Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Peter Hansen,

Læs mere

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Viby J., den 18. september 2014 Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Deltagere: Kreds 1: Kreds 2: Kreds 3: Kreds 4: Kreds 5: Kreds 6: Kreds 7: Kreds 8: Forbundskontoret:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

www.jbwu.dk Dødsfald Redaktør søges! Information fra JBU JBU-INFO i denne uge besøg os på internettet: JBU-INFO stopper udgivelserne

www.jbwu.dk Dødsfald Redaktør søges! Information fra JBU JBU-INFO i denne uge besøg os på internettet: JBU-INFO stopper udgivelserne JBU INFO 19. ÅRGANG NUMMER 22 17. / 18. AUG. 2002 Information fra JBU JBU s formand, Kai Svendsen, informerer om underslæbet mod Jydsk Bowling Union på side 3 og 4. JBU-INFO stopper udgivelserne Jfr. brevet

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben. Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben. Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby Deltagere: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Just Mikkelsen, JM Henning Juul,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Brugshunderådet Dagsorden / referat

Brugshunderådet Dagsorden / referat Brugshunderådet Dagsorden / referat Mødedato: 3. september 2009 Sted: Fjeldsted Skovkro Deltagere: Alan Brettschneider (AB), Berith Andersen (BA), Birthe Neumann (BM), Erik Ahrends (EA), Hanne Boe (HA),

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Nordjysk Volleyball Kreds

Nordjysk Volleyball Kreds Vaarst 14-04-2008 NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 24. april 2008 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger: a. formanden b. turneringsudvalget

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere